OCR Interpretation


Blue hen's chicken and commonwealth. (Wilmington, Del.) 18??-186?, May 28, 1862, Image 4

Image and text provided by University of Delaware Library, Newark, DE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88053048/1862-05-28/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

"
WINES AND LIQUORS.
?aS
a:
-^CtSÎBSSMj
firPTlBLIC.
*w
Tr»
for •. 21.
iTSVSSi
ÄTÄ S "
"-ITsTPKÖXBLUS -
•npcri.r Vinegar * Cider
of
ÄttÄÄ
Ssr2ïrîüîs"râs
BOOKS & STATIONERY. '
Ir.
KSÄtS 1 - 8
ï?sj
•■"V™
""Ä-;
Hli
j§É
V. ll.Mltli, Procréation,
ÖS,
lt y.ii
A
ism
.I.S.DAV1S.
;exvt,
ISIe'W's
S'nT.
Sl
ig
;0 "'" h ?rStoi
REMOVAL.
^5sS!SS
TO No. 103 MARK!
ssssSfiïJîÂir
,i°Ä'S
Sparring Academy.
Ek
iV!
■fiÏÏffl
/är.
ÄÄMC
SPECIAL NOTICE.
Messrs 1 * —ars aiag :
fflStâïi .■
ïs£ b/fkiïü îïf^
«t*- M a n « f a e t il r e r
of
TO FARMRHS.
" s. STTiiSi.iis * oo.,
Front
STOU» ( No TI 4l5
FEED
&•
'irs
X M 3EÎ ;
a,Äjn::
"Ä5VÄ
FERTILIZER.
GUAWO.
>MH»8
till 15? URS
1 ' ® *'
ä u ri;
5'S^iSs2a :
ni
e; ko tun x» raw boivii§.
-r: ,z 'Sz5Sis:r
«FANiOs, « l'AVO*.
Iï.',
lü:
TO SPORTSMEN.
GUN SMITH INO.
S3»
lofprtcl
FRRDC'Wk IIEUTINGT)
Unrivalloi
Munufactory, No. 211 Ku.g Street,
Del.
ftKi
ssM
!i r "
Si: : i!HsE^SEf£^Hs-3
of ht. own
KÄsar,
a&r
;2, k
SfÄtt
i « snasistUo::i
I
!
HJT2
MECHANICAL.
BLACKSMITHS
Wbwlwiinlil«,
shs
ȣ:
SB?Ä£
:Sä"
sincrr's sewing ma'ctiine.
lïbT
asasg
£fvB
*.wi
lUO.IlMltE
Still' BUILDERS.
"
ill?
2c°
TOuW \v i in. 11. oH" I .
JOHN WALKE u JE
D » 0 Â"Fra';V.',
VBNITIAN AND l'A.NNKl. SHUTTERS,
tley n below à//*,
.iLA...-. _1- ,l -*' .
11
r,'a
i «r«> <-»*!
O va! &
. 2d & 3d.
«rsa
STAIR BUILDER,
708 ORANGE S».. WII.MINfJTON, DEL.
gfwSSSsH^S
LEG & HAND CUITS.
«
Ss
fl:
HDMTbY WAR«:
THOMAS MITCHELL,
SSag
RliHOVA
Ko. HO
,~ää
Furuiture and Stove Store.
SS?
£S?ä:
la bi» bn,' PAcron v.
VW"
Fun in the Family
»"«frilillf
BKUlVAllli
Steam Soap & Candle
otiee to Ose trade.
;s|gs|
iTITIITE.
. & 8th.
s^rr. æsî .ik 8 ; '""i""
•IO TUE PCBt-It.
and Abdominal Su]
iÜÜiPsijR^^iStr
GROCERIES.
B ROC CRIES!
mm
,*»
Ä"
n ar 1
"CTS.
wm
JOHN AIKIN'S BULLETIN
r'teir^i
"
" RICE & HARLAN'S CARD.
6:1*1 Second Street.
IS;
SK Bl

ÜSS-fS
•«F;
Invalidai!, «AtnUl"Winaâaï Uanora afnnai
|HiSSS"
F
and« 11,.
Ä
»i octilc«! CROrEBlE»!
Sä.,,
■HEV.,
V.U
VISES 1IIMS ''SU
grSi
m*.
fiS
'SSL
V«l E
7i:
S«:
'SS'sr.ss"
ÂÎSS
'«2*
■a Feed.
OBmuu.'Ksrffi?^
)U
B TJ
VOTICF.
■»;
WUOD AND COAL.
Cheap File I at Frc.ton's
r.S«m
üülHX..
iÜÜiPsijR^^iStr
ifÆsass^p*
•pward^TiKd* v"w- j
MEDIC \L.
r. M
. IfîÂÏVÎS#."* 1
^ïiïrÂÇi.
ifi
TRNAIORK s;
(i
.
HBB1
;txrs.«
rF
JAMAICA GING
liXÄsrs.
A",rs:
w
iiAituiuai uviTVi-i.'
WMÊà
,s:
ä
m.':
:£§
:£§
gl
:SH£
tïLSÎÜÎ
.jivrfB's
MEDICAL MANUAL.
..VCO.t.
üsiâi
iffTZS.
ST!
rrss
M
,î t ;.";sî
sr.?«'
"5fr;
M D
m? 55'Ä" vÄ~ ".'I flTÄ-S
Ä,:lT',n"K
WmMä
ü;
issür*
lVholemle and Retail
X>irva.s Store.
E
SF 1
HUMAN 1MISERY
s*«
r'tt*
K.
««rS
"K
Ä
ÄÄ
S,^Si
liarly its ovo. BUtcLIng, Hemming
wi
!K'S.
555»
m
ieswässspö
m
îsÿwasÆffl
piss
csvtSüisrÄ^s
3,
nr.
ïï

wis.".
ÜSS
tss£!B&p
DSNTÀÏTRBÂY:
j CONTKKT8 Hr. Hurt'« Uelektaiod MOL'TIl WA81T,
r, by
MU IS5
WM - KtÄ^iÄ.
'.ï.ï.rÂW.r.'iarriæ

Ülli
&ÛS
fE
IÏ. 1 ».
; SSs
£;S : a
ïiff
I
.thSAmï*
r.x
Sssrt
sa;
T,
sss»:
r:
,h wÄ.
2 k:

v w b,2
BKEAD. CAKES, io.
BREAD, CAKES AND PIES!
Hart I
Al
Ä'
:s.
s
SSS'Sä
=
v
s
u"
3!
T-.'
Si
rs
::äktss
BREAD ! B.
KF.S.
Ä'>
BREAD ANI
THE TE0PL1
East St
b\o. 8«
i»a:s2:Ki»rssi5!!
I BKIOKS! ICI
iür :
- )j
DRUGS AND MEDICINES).
éîl y H~Iïïir iiSTnlU: Unlm
"*<•»{<• I » firm At'Gl'iT l! II
ÜlÜf
Doctor Edward Veaziy,
Bulletin »f II. R. Brinehnrst,
-WAiWSKÄ?" 1
by B.
W.
lÄ" 1 '
McINALIb'S
DRUG
BULLETIN
ivo. 4a,
Market SI.
îSKT^-n
SS.
1st:
gis
,u"e W E A aiSi 8 Är,:
& CO.
CI
' r °',o,n., ol;
STÎV
"Äit
m
Ä."v1
ISB
c 1 £°h : ra£"L?Ev
ns
"Ä'V.
:V°rV
Ssfiq
,ar
:ü-»t"iäsSSSii
"Sä=~r
PRESERVE THE HAIR.
HHïïSSë^n;™ 1 !
If

ÆI
VJ,
m
n.
X
;?
3
Ä.

xml | txt