OCR Interpretation


The Colfax chronicle. (Colfax, Grant Parish, La.) 1876-1877, November 11, 1876, Image 4

Image and text provided by Louisiana State University; Baton Rouge, LA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88064175/1876-11-11/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

GIVEN AWV ~Y
1. t .1 "J th t :I i,::·futý i 'I: rl~ : 1 .t,.'. (
*u.1 \"' 1i ,,/ . .i t \,a 1 e .1
:1w t11 11.1 .t'i I . i :_i.'. . .. ,, .,.·II.;'·: ~ i
.lii t~L~i~ 011 I I ." , t I .1
Ku ..1l. iU Ia
("t, ~I '.1 "I ,,it ,~' II A iii: 1
1'At ix tt l, ". ..u s n. : 1+2
' r,,. r I ,.l. ..,t 1. .I
I~ll Lruo~ 'A I 1 .1111
,tu .i..k i t .i 1I a AI~i
.. .
11:001,V I. .. l t ,". i ,1":, 1..1 l
kik'Tl~UIiL'L
,ix it 11. : : t I I ,:
UNAEAIDCD DICTIGHARY.
rv."r L"111 t h. t",,·c·c
3I00 Engr.:1 i lgt. 1'~ 0 . ' . g" Qr11:to.1.
P1KIC'E 12~.
G 1ad1 to 3t4141 301 tt·Vti l.', ill ita ,:
aE vr lNrl td. A. itl,'+n
T . 14 YrC44'iz~c;11. 143 I3 it. t 9.t1I' 441
Sd (III :j1.
E lei~rt glitle of E tudeii, B'f ou1r
t3I4I44A49.'I'~ii? Ll;'.ii t~ .u. p t~;:.4.tl
30 00 ull gavihti. 1i' 0 I.'91j Quari t oi.
G la toaddAl Iin}"V. tetnul 4hinA Iit -i
,ikt --t III! t~l4t~I llt- u'Iii ji. o
[ %V. k.-- Pre t:;At t, t he L .T m.r li, Ut
te.oeiiatC.
A nent~i j for ; vcit l jiiif i s itu ent;t ofou
out the bil t Etla `ulIA.1A Illslri tol
Ai~o,
WEBST'EE S NA\TIONA\ L
PM~TOUIAL bECT~IS'J1III
"A"l Iº(.sierifý".-ýt-'lu tct Itat" kt"::t
E e11 work Alr F:11;i:4 ' tm It,, I)itt jill
LA n ,1 " r Eli s 't' lti * .'tls. ýi/i.
mold by 311 kldcmki.I" rl.
BuglO-ly
"(sheasi J.li ."
S tr ar Is I nowhe-- 41tIi 1111; 1)r
IEALI4C IS
o L 0T HI~ N:~ G,
HATSY, BOOCTh. S~loI-s.,
FURNISHING 6001)5, &C.
Oonuer Diuphine .n-l l euvuIle Sts.,
Country i rcb eauhr, Olrder. prom 1.ºoltlJ
murk.--L~lr ullla t, thirb e I l~ttu lit
4434 4ist.~ thaabetlsi
11911-V I
maE44n. ... i.ar s........ GuILIIINtt
SAM'S 11ESTAU~IA,)
AND
1040 Pages Octvo. 4$i El gla
mr~ .oo .
OPpoite the St. Ci"iltait. 11eatru,
NEsW ORLEANS. LA.
notl-v 1
Spri; tei', X1,,
Ck~oti'tlg avid Furutr·lituir G',odrlz at
AUCTION PRICES,
Nol. bj4 yud all 1 't,?·~ r,.
nol-vl
Majiuofuctunrti atadl Dealer in
M A tJ3L L WO RK`C 1 I
uo. 111 aud 1:3 st. C'ta"es >t.,
W NEWM (I:IEANDS. U
All kiuds of Marble ~'amrF e'oe~ntMv.
L 0ded to. -I I
HAOTYDSLBLEOTS1OLSES
f1iS Caroudhlet St., Coer PoydrSa,
New OrLEaNS.
Pexmeuedt and Trllaueut Boarder.
amoniiuauadted by day, wt1 ......
U. AbL1WE, Proprietor.
sao-yr
(. ..1 ,d. 'iiq.l'ir'in Ian p
1. 1 Adr.. A 1 . a r
":. /.,.:.. I. ~jti ' . ..]t 1a. .. ll s 1 u -
h..,, .I ," r'... . i , 11 . l . I ." Ar crr.
1 I *4 . . A'..1,U A-LaLAI.-" .',AA
I-~.' :0.1](A i m' IalAlA g". ,I AAqldtl1Ll'.
t alL "," .'L. ssl .'~A i th l. it. t 1 Aa l },II L
AA-I'.ALL t'" be."
A ruil E. . L't ri 1L(ti~', I;.muiiat4t 'I A r
i, .L. I' a lter r-' Iii ,g It LA
1,111 108
ii u , A'- ttV receAived( 4Lh binsat.. all 0.
h.. &; I .. fu~lly n L t .1.fiA rrpep'
11 ,,I : ~r"t.., t h 1,...1a Il ltill
1A 1.1';"x, 1 lt A1. .A"g- L.,Ir.II efAA'
t:. . *.. . It'. . lIL e"'-, r IAA x-'AL A ( M .
'' IL -'i." ' t l '.~ ~ l A I, 11 11 "tla,.e 1yit AAiAAAA
a'A.btl;.1a ~a'id tel' 100 Iui)LIA' F. dtealtt
A 1. 1 1', I Al:, L ,te.iA'iI ' trv 'r a ar L e
ti A.11 "II 1i. ]:iaIA I'1AAIAA w4 Iarrantedt Ini
D)ANIEL F. 1.1:.\1'TY
'AAA Nlet I . N! J-rl'. C. S. A.
I I IVEUIP
V ICK'S
FLORAL GUIDE
F~OR 18378_
jI )'l STIEI) QUAR.4TERLY. It
1)c c·!nlaclllrc over l· cH 1rc·gl , "01 Eu-(·
gralvilgr, qdl'as~ipll 4111.4 olf 1n1o1 ti~ll
tll A"a.t ' '.a din' t(. jai 1.11"l ('illat (I it
t Il'iI11:x11 lare, ett" Th 111141un,
PAl ,roll rtI,,tut work of the kind it.
the 'All . Inl dE·lt i.' ctlit$ fur tii.t
.cr1Al. AdLdlilesstl
JAMES VICK,
Ri'cil't-.44r. N. Y.
THE WEEKLY ENQUIactt,
A AUTIIF.A UCL
1-I'\V (1111 O?\ IO,
ENTAI~L E1)
PERF~.'" S "VICTORaY,
7' ..I i j Atolet tI'l1I'(.tllliA foul1. )lii
t .41 [I. 'rlalA ill· lilt, Illact t li(t it l'
trou't 41l1. (lall toIol ;lthIer ll a sL alt*"
i 'lI id tilt' bat','j Ati tIhehtlI o114 Iatl
ell Ita1 1 i llthe t'ilat' lIlt . the ll la-11e Itl
lilt'LA&llt it e bI IE ' i tAt'li eL i ilsli lrtl..
hi l'I1.% i.Nilluirl i ttilll'tt't'll 4 411 14 e
:1A I . firut-A I.4th e lto.wtllesillt
nI nl. VIjI iS copieoft sel 7dtill
-a. At have lit., gret tlHC
Ae1dteeend ,,iAil'rI cntroland$11
4AlLA.' it IA ItI 4 1.iri1 it tlaAle t'A(I .
A' Al? Alilt I liot' IHlltlWrt .11lllclicfi t.A4tAIlllt
a .Allt AAL'lAIit to D ill' p 'r~ al l herwt Iia l
Ilac.llal. I A lali~ II e l l rali1gli pU e
Ientiu t 1111 1Iit-CI 'Iii nt Uwspa. e
It, Variou'lsl dep1 Lrt&'AJit. tIily ihelA.tt
jll. l.A K litor i; lt', il. 4d rcr i ou e,
kAgºiCA &. 3tl LEA, i'lllaljl '
L u11"esI o UiIdt'liI, 'I, b l'e j litI.
WILD t OAuerl N tews. s
il...OaleMoI uplCt P.A..PJ r.
tt tl it till tile news .11441 a tarie t 411
i)l~s ·t lie I!tt! It aIl~u'l~iilc~rlllLA1 Alk."li
..al~lu,Att tilt. tint.u t tl o nee
.11.11 111111 currt utelii'r of tits llfrse
Vi dll. 1)11114 Iifi th ttirour h atour 111 'A
111011 e 411.1.4'all a':gentll at~ et'el't I' .'
41karr, an tt her uºle ae etals
\Cil~tl IA a ill 41 iLlL~ jaij~ lecr ti it
('lat\ y.1l it tr al ' trt 1 A t 'IlI, ti
l 'th Atill &lrlt - ,'A LI 1 'i I h lialt.
I\-ltel Ill il~luti~lytiole d4IAiId rlllc;c tll.'t
Aligioffetl. Still (:llrlt ir~l~lA:ll i.4g6ll
WAII'l ato ilt itulgPlly 1. itl~ iIt.a Al cli
W lILLgIA edito'Si l l
4lIL IcIAaTMION thEnICAN
ait' Illortla i'ilr Ili t... ralt,. a4i~.'ea'..~lWl
l'.vrt., lyuh* II 11111r4)14 l.iatreve pt I).(
lit's W1it t teitr by alcrpsiof'lle, he st
end brean artise ts, ann cbeon
IIlA t yaLt weitiCr ora t4. l hlr llt orist
.'ingie i C~l'apl'14.ir. ....u~l iu
cUOLL\Sj & SMALL.
Pubrlzrlersr,
'HE CHllR ICL°
1, publi;.h-' l , ry" SaturdLv,
AT COL F.A =,
(.RANT 1'.\,L.--, IA.,
BY
J. M. SWEENEY,
Editor anud Proprierlr.
TERMS -$2.00 per An., in Advance.
Advertisers will find the Cin ýý
:c:LE o1ne of thie best iedoliulis iil
t.Le State in which to Lriilmg thetl
lbusiness to the notice of the jul ic.
OUR JOB OFFICE.
laving the advantlaglt ot' an entirely
new ao 'rtinfIt of
J 0 13 T Y PE.
Plain and Orn:uametal. we are teluareod
to do every d,tscripti,', o,f
408 PRINTIGG
In th " l'tea st m anull r. at 'blh t lotice.
anld at New ( Ohlean to jio-. 0. l Iot"e
riail el:Ible 1s to get out iall ors of
w'ork, oul as
IIH I,BLU ,
ELECTION TI:tr1 ;r,
BcoxTLt L.TUuZs,
Dm;ucn lrs' LAIOI-LH,
Pat n siissohr No or.s,
Bt.A iK ) ll>S,¥. "S,
CIRCULARS,
DAur TIcKaLT,
DoDomts, S'.
JUDICIAL BLANK F3RMS,
VISITING CARDS,
HIlLL IIE .DS.
Sall 'Cidicts,
Lell#,r-lHe'ad. and "~ne, ,,opo,
LA-WYERS' BIIEFS,
CONSTTiJUI10N AND BY-LAWS,
BOOKS AND P1AMPIIILE'S,
WEDDING CARDS,
Feacrsl nlritltdea e
And all sorts of Printing done in a good
Country Job Office.
WHYrl YOUr SHOULD TAKE
THE CINCINNATI ENQUIRER.i
it is thle rPeople's papler, tievoteti
Itc cccis· thec ellelov iii arlliiii~~ ;lui
liitisiile olt~rutueklIoi wily j;iiisii:iui·
lates \ie 1V5 d~lit;Ii ie i'c ¶l ie t~ U l.( iii
ti-s, ii1 the g.lolw, Ityc Iiieitc~ll i tc i`c
Iii agrellil c;i crilrl-al ciitiis ale t11 iutc
lit-i i~iic~i(iieil c Iii iewais " ot "uuui
eriiil toIii. wioiire iiil ~tcci tti b;iii .4
lrieue ,ieit' lit a i"iir li-sit I ti,1 iii le
value In~~.~ llr.iiiiiligl )i~litereIs~1;I I
()ire issuel iii 11*1c' 1;iiiiit eu
abi itiiii wc~t .iiiiiii aht .Iiiahla auth-14))l
l~iii I lel antll'; flit tllitig. liii· tie~
ij ii~ .I lr 1-.111411 tj tutu I'. ii Iit-ni l i i'.~r
iii · it-i' jall
ill this1~ tiuitI. ii 1-a. 1ie~1. lut.(Ing.. iii-·
;itt-n ~II .u s4r -nzt- I· in ·fllrtllt l .. uiii~l, -
44,1r I It -lc ulit tgt. Ilis.~br L iiitl
It~tla
41.1 l~t~ii 44 141.1 4-I,l
'L; ~r .
ttcl i-jt.s
E.1 tHc i'Eepera Qut I'roe
It rola, e ok
jliit· LFrt~lll~T i ll: rri t ~i
DETfr~Ol T EREEL~~.l Pr ~ r Z~v· ;,l.
NEW YI~SORK ThUL. UNE~
rae le t i*ht-ij J~ar,ilol t~lis iii dii
ARLTItta hit YhUbIIEIIC aL
PHOT~RaY LI I xi1,UEt,'r .
THE BEST PAPER. TRY IT!
PUSTA(;E FREE.
Beautitl,114. Ilruntlatlc.
The ScJENTIFwc AYultzcAN, fhW ill
it ,311th1i ye ii, eijo, }s Tile "idealt cir
il the kinii Ill te w e'c'I tier
Itis i1l:titriit ('iIoI ace the latest
1Nt tlilli g to the 11I oltil ill I, Meeuli na -
Lid],.114 ul "il Sijtit iti I'tiigies iif the
.lilig t ;11 Iiii vt Ii iiii tilt Li'. l I1,' j ilij
I int-c Ill ie i ii . "1( 1 i 14 tI. .' Illll
liii- ~il-iit ltd L iiu 11 .111 lIt( t i
all kind:, 41.,((11 tutt ",4, recill eret ,ic·~·
.tglF i111;4.4 :\11 '4.',l:c~ln n Il l' 111',14 ti.;a1
all a~l l the 4. i Llll~l.l lC46u , all Is.irl c
411ea1'el a c ll 1"(".t 11 .n"41fed11 .111 'tee
a~ it l(i-At 1.4 llnlle
4i.(1110i1 I .4111 ill toi I .i 01 Igitllil ell
.i i ,~t" i e (4.' ula(1itlt 1iVl alii(
1lii(. 4l lIi 'iiiitiiii. .
o iiik-i ptiLvjli~..--i 11til in 1111I!d11.46it
111t'nt., \. di"(u4. 4rie. .4111 (`l,. :il('
Si46.1'. pile[4; i -.; t I l .I Ltg t i) 4-.% ii . i I4 :n t
.0Iiit sl "i ll" a t li ii, t1' i i dl.I l a.. 4 IiLg, -l
I[tll al(.(i4i 4 t I)LL 11141 Ilii rlI 4l6Lt 1l1
1.11,14 pi liiiii.8 1 l"11 1iiI(11.
..li l .to ti"i 1 t-a il l , 11i 1 (% i is .\..
.dill i ui l g i t i-ill [.1"
It.l. liiiL ll LU. :lit 41,-i i:i. atu1i 1 1":1.i
1L~':11'1111.1'., 'rlllclcl. Illrl Li 111~1..
111%elltlll'., II Iii~r alt ij ··a4 'llie' ('h l,ti~l
.0"ii.i 4 (I'iit jilt 11(i4" .~ 4.1.1 ( i,..411+. 1 L -l
tliii( lat -tw it , :1,11 situ,1114-4 ai l puti t
jIt .4.44 1 i 4l4. I'I~It 11ii 4 j lisiii / 151111i1t1i-t
Itt-O l ot jti ll.(t jill lttli ii l tgi1.. iii4.11,1
It·;ititi iii ' i; tlttcii 1;1 iiti 1 . t.11
1 1i-lc\ 111',;it t ;1 ;t.
adiglst t for tll-. 4)it. o 4.u( iltiiu-l.u
1il I t L trl41it , 111,1.-. &51W *u' 1idi
IlL (iiV. }, Nt- .ti ý ~ i . iii o (i iac.º
('111.. tt"{I)11-1, ,'ti II.
PATEiT& Ili((Iillt("(1.11 \IT,
4 f thI'"l'lt.Nrrr iiH tlt ofer
ilit l"at* . 1 '.1i1S ii, I1" .4
iiuii"iit- 1(1(41 1:1.1 *a tO .i i 4:11,;4".1 iT,(
hiIC I 1(/, i t)1s-s- 1 .(IIt i~i.i ilt'I
'I-5, tt ac-. 41,!1, Soil 11 11(1 151.1-li
dl is.,- dll~st 41 'ls.. .1(~l!(:4
;111 514iili4S (l1,(I ;11,1 .1% "I
Sl l I : .lit " ii .,1. I- a , 1l 1aiiI- Li
l L it I( s. 1 t 41i
11:t-i41-a l iittu tle, lto 1rýu. tttiiiiit'itu led
ll t ilre -tt, i-tup1 -tiitt g 11 114;;1".,law.k
1(11( 111, duvwtv. ii iot aiiii ljiic
Ado titluti~rt~ 11.111('. otr4 Ncl oditet-
ai-dtt 1 :iºr1tcuis , %I -N i '1%.. .)tit- Val
111%' Nr4"I ayit h ii )1' i ofet
(' ily.. 1 Fou-t.J1(11!1 allt15 Cu. I,u
\, 111le/111 11. C
EEVRY LADY B OUMD
PETERSON'S
The Bert and
WAorid.
Posttage Prepaiid oin all
This 4.4414lii.' ;4264nl 43 -w
ill the tti i . Io t i lt -
gte.Ii.tl% '44ijoti4% cI.t~ will
Ill141414 4.(4 4 1 14.11 ii , Kielc 40
4141144444 4it. 41.44,1:$ iii14. lie unirj ..
All hi'. i tt il hI. ;,h2ll for lilt
Il~ J.ill Ill 44~ i'. 14, ;4o.nt ulu' t y
111.4g1 z14i4e (if t144.'Ul44d4 44f'"p
Its
TIHRILLING TA CLIS A
E;I1iEs
44r4 the4 l44".t Inlis14,114 as c
All11 thie 444l..t 1444l444!:2r
T
41241443 ,1 14 '.4 314l 4i~igiailil17
still." 11^;+;, ill ictldchttirut
4.44 i , (1 l h 4 it lil 12141 1- t
4 'i Igi;i4 44444" ritll(j41 4 "e'4II tR
}"vel4, byv Mr. Atlt) S. " $1
lt'I .144k 1.44 ltii4i444iaet, Julie,~ A.
till4·, Mi1141t I114442, aatlId ft
444 t 44442.
.41L_ i-.1 J i. ll COLORED
ION .PLAJ.'.E 01
.41(44 11 441i tilt steel, t'wice
lit* 44444. i44 44,lulel tWied
t 7? 't .· ~cvl ,%li c~ll t il rlItrtl
\14,1 444tU7 . 441 444' 44'14141 other
11' .Ial444, ..V41y t thug itLie
ISrr i rr':h~tlt PREMIUM E Gt R
144 44ve4ry p)4e4.'.4 gettinig o
.t Il tI 14444 34444 uýeluibe Itir
l it t4 ll 44Ml.', : L '14Y of i'
4444l ..] 4i41eultlt Ui2lZ44114, fort f
I 44'.23st Illti'. v ththi.k
I't , i itlin 12lI i eurav
the tuujlt ttes. r.llWlt lLre.t rl
r,·14.4. For .1 .41.44 clu., a
.t114 44444 tt,4 tI52idll ct. " j er4i41U
4 .4i1It:i fI ll illli .eat,1444, in
"Il'i:MS : (A\Iw44. ill 44va
~t'll'. I
44 lies ftl .I..............
.. ... . . ..
44.....EtL
l'oI ei : reaid401 il
it 444))) 441, h 144t y InlU4(
,try Uv'\ u1-14i14g 4444 FirhIt I
W1ith144 iiir' W ie, to44 the 1ue
,rr'u :)IIL prepaid ouatt the du
twit. I424 :ti.trj 4144Jp ul the
.111tL(244 tle "41 li~lv'eltitit,
.A41t ll4iz ug. lilt44t1ts4titl,
AdLl e wl...,P°"-a,
t'II:\.1. PET
:it ;t liettlint .llt-to. 1'In
i!; J .1:\ 1 ý It/ C ".1 I if t": d.1Jf1
ri 114)2.fio L (:. lt. 'tlither,
",Ltl. 4444 A.",is.t c4 A IYItI
"We4 tat-' r."t'i'..1 1444444 tilt.
144r43, i~m.it. . t'. 13441413. 'ate oTf hii
4444(4444. 14 . 4. 4a t',j l "t1 444 44.444
its viiii km.4 .''.i.44, t 4.44 11Z4*fli44g
."r1 l..erL~~v11It lt
44 4' t4l4;14 44. fir.: t-. i414414 l444
.14 '4.ý1"441 I 242.11U 'l .444 41141, 4.2. 'll
N41 'I 44t 444444.1 2U11 limi14t-vi*W44
.4444 4444 Pies.:4uuy ini advising
4144(1E~ Uii. Iea14 dir.n4by 10 Yr.
\C,". j4Xft'l141409tmt
1.". Nit,. I+~'I44.1441 w O~4~vid halet4
(t.4" 44ia~14444.444.4 Air. 1tieity 444d
t .24.44444* .r' r

xml | txt