OCR Interpretation


The Progress. (Shreveport, La.) 1892-1900, March 05, 1892, Image 1

Image and text provided by Louisiana State University; Baton Rouge, LA

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88064460/1892-03-05/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ý R PIINI t ¶ RII
n lulnlnonun~n , snoIn n l nnn lus
tut'NN MIA ION : THE UPBUILDINC OF SHREVEPORT AND NORTel LOUISIANA.
I: Pi_
I. RAT-TnURC.
I III
IK r I
W.r K L N'; I\L:_.
:11,x, 1 ," r .. .71 , , ,
---CENEMM. -
'6SIIBANIJE
IAG1E'ThT:.
nary - R,~& ;i so /,r',b
Shrov'.prt . tii.
(t DAN"' SRLL SI~IlllE1
' g Ics nJ f~i Sle
SAMIC. ROGERSA.jfrr· !
0. Christy, dr.,
' ( L " ' C c ý
or e gtorld i)e'I eifi llt ls l r i i
80~le. Chrsty
A I n.' IT 'iihli 'I u
ARER SHQ~bP?.
Frank Pierce6
a 'k 1r, p.'t'4'.'111 4'111111 (II' I i ·i'\ 49111
n ocsh r.
't)IE' al b y W'tiI fit' i 11 .4 , d
For Rent.
Ih I~ ILII I
Ow1. WN Christy, Si..
NACHINR ST.
PIAK W~l:MAN,
FrasnPkp Piece
ptNO. "i'7 ?.11 111:'"I
PAIRTER,
The b OILSt ARRNISH(1S1
It JlaS?" st 1.u . VI.
old- -. P kmr 141rt
q~mutumdii All PaW
I. ti :I I~ t I ttli ' 111,' `
lit.
.. II. I o,!, ' t..1 . t1 1 i. ii
' I, I; ,I .I . I Ii i' it
I II i , .t .I ti llri
1. I ii . I. . I . i" 11 .1
,.I.i . Iit t ~' .4i I .. tiiiti 11.
i I.I t1 ft: itI ,. tti~t it' I.n tlu
l "' I vtII . I ' ru ittii t . ,'..I :. i 1 4
it1 , 1 tt 1 .. 'Ii. jt it'jt .it t'tf I t . i it i, t jug1 1 1
1 ' i .Ii'. ~ ~ t . . Itt 1 ,i l 1 '1 1
4110 i ul ' tI. y 1 '"?itainp,'I t 11i;t fht i rti 1
II, ,itt U h inr . : t i lHij 1 ' .f 1 1+
1' . ~til ilit 1 1. 1 nl watl'hI~t1t lull"a~s
;. it'1 tIII;theI" ~ Ii t l
.,. ..n :111* i irt ' tt `l ilt t . th I tI'\ ,'1'%
" . . 1 1`, . 1 1 a I 01 I 'Il1 1 I f 1
11 VII ' 1 ,111'1 ilfIIull. n l f
,"II I 1al',t 11:11 Or tllr~l tl'1 G a4 I
I I-I1' " 1 ,' 1 ' ý' 1 1 :1. 1 1 II
Iý;1 'lii Ii IIti s. 1
I"
f4 II I t1'r,4 :I I it 11.- 111! ! Il 111%1414 t- ' Ii
iii. I' I ...I111 t 1 '.." i:111i11`1"..- t 11 '\.
I I II. :. " t 111 . "..I .I.' ~ ~ I 1 t l l'J
'.1i 11 1:i t1 11 , 14 .I,' I"-11:4 1 1. 4 4 "t1 .'1, 4 '11
1'111 " .'11 ,1i I /' t i\ \ III 'I 4:1 11` 1'4 11111 .11 1 ii' f
si!~l II·
41It .4' I. I 4n' . 1" " 11 . 4.444'1 .11 14141,'' I
( t 4h l 44 a i 4 4~ 44' 44l l iii"'" 111 1 ' . t . 4 $71111. 1 t 4' t"1
Nl;. ( 4.. :1 '. 44444' 4141,1 .41
I.,'41I 4~ii 4,isi444'44141i1~11 iii 4.44,
t. '44 . ,III"-` ItIgI of44 In -~I~ 4 f'
r 111
'IIli I, $444 4'4 "II 11 14 . 4 " iii~ il l
44( '1''1 I i \ 7444 11 1 \.4 4 I 'l' 4444144 '4 .I 11 111'",11
ti ,' . \\ l 1 . 14141 4444411' . , 4 4 - 4'i ' .l 4 " . 1f 4: i1
1.' 111i -1444l 41'1 4 it l 4 ' 11.1. :14,4 11.4.4'44I i
11. '1 44 \ 111 thI 44 1.1'. I '\ f I I 4 14 -1.44 i
I', ''iII I 'I4 14' I'. \"1 1 li' 4 II 47141 1 I."
I1111 11 .i 11 4 I 111 I (I. 'i ''ll 11' . 1111 44r.
1!"".',' 1i44 1 44'' :uI llh 4.4 4 1,. 44 h l y :'4 4 4
'. l l i. '% 144441 li II I* 44 'l * :II I` Iii4
j'IlKiol 44 i' j .41 l 1o144' Ii11i 44444..'
1r11I 11 1`I ofI it llt- all 1`1-, ri avo w i*.1 1 1
V 1; ilicht"' i :llulrt. Iif dfotl IIH ('(,\\ ill
4 1, 14, « '111k 1144 144 I'. : 444 4 1 I4 W O O:I. ,
f I u's 1`'4'1t'r with trilt 3 444 li ' 34 l.,w '.4111
"i'illr '44.4 ,, k I . or 1 t a R - it I ll,, 444. 44444
III Ik 1\ 1'1' 11 1`1)11 . r "\,14 ' 111 444'41,1
~- 411: 144 5" 14 ' I 411 41' 11 '11. or4 1111 '". 11'4 11
4'44 r44 4 f11iiI f l). 1r the I 44'y ha1s'
\"I1-1 444 4441'111k to 1 44.1r I I443 ;14114
41411\. 71'1 rfy11i ' 4' 4itii!it 44't 1 4'41\ 4
I 21`u ,', 11 ' 4444*i4 1444414 tI ill' iv l '.11.1,i t
I3 1' . 44' I,4 l in Ii i 4.4k 44., rll it141,..ril
alId VI t *. I .r 1 f '1. 1 1 t o
µ11 1i4 11414 ' I t,' till, 4rl4qiIl4So y4i
rt4 114 ' I I 143 Il I'g cl 4144 ;; . '44111k. f . 4141
r ,rv'ryntb 'al. 4 A144 milt, r14l41. oli r 1441,41
rHen' toll' fir y4':Ii',g4'? 111344 4114
th rat1. will rta! It tll f~ ri'n4'I 14444t1 k1-0
V1 1k4 a' 444)41 " 11e44it. I 44t 4,14i. wr4l l I,u
4' grc·44i1 1 wlithit µ IYiW. 114 '1 4' r
4 Toor1i 14. I' lt -,t r 4 I1111444' Sl l'4
W i Il ll 1-h pla t ,4tr M ill ki'l'l) fill 11
e v1r yti4' 144 tIheiy steed. fr4will
1' j4le44 l·~~ ei'4 w ll 4 41414 11' r~ 114 cl4444
r th r e 1ºI, a44i . a'k WHri'4 t1ll,
I s I . j44444 4 l4 r iv4441 r I44 444 '11
I- Make g at wh atoat.4,n any kI~ind
I' fi44grai' 4.1444 knoil w It I' 1g '1
it grows w41e4 ll hr,'t. 1141 I have, t41r
r144 tin' 1)111'1 ('414"4 a 41 nnh y4.44141 f4:4 ?4
j4(44y44 I..tup~o('k nrouutl wt
I-- W.4 YUr Wetanrr Willll filll. 41144 wr l
to mt4 ' k iVltf? It 1P41'4 tinfL I' 1 /",-\\4,414
r41111 14, 11434'C4"4. SI.4.4' rl~t I 1.li t,~gIl'4
tii
e i,,ll t.Il'4(ol1tr y will 4414 illI 4gr at 4.144 WI'I
try j4.i44 ran tr1ly.nu NEW1u got~
pFioyo 1tuki Druck,. n, it
h44 the air o1,41, win srt ill4 . th1e.4.4 4414' (gv
e tell' fo 44liN ol'º 111 .414 it ; 'r.l wall
I4 h4f4war4' It~l Isettof At~i' Ibar j rut
r- l trn. 1444114. tiotto k 141414iaii. bet 4.
~I. i~ 1 ) I Iiii l g*11111· · I c c I:.~
lc.'iic" fli P'I. Ic. III ccc' Ig, 41'"111 itigI
:111 I' g\I'g 91 I'.: g 4I1l1~II1 1'
ii ' 1i1ci \ 999c 'll i~ gI .((( ccI1I Iic : L
4r( IiciiIc` :. igg ( 1.' 1 .c1cc* I.,1 iII' .~
IelI:I'1I .'.Icgt ciii( i~lg ic' ii iggil
Ihi~l' I . cccii: 11 cccccc .1· I I 1c.Ii'it1 i
(ic I.)4c c I ii(~ c)I( 1 : 99cc'11 I:aIc(' i 1Ii
n''iiic i:rl * h Ig I I cii c igigg~ lii, c r 1,
rg l g96)1 1' ji gig ii ii Ii·1(1 111~ licIc li1hc.
iII cc114 I :i i i. liii.l~ I( 341 1. 99l
gI~tr'gl~c ci f )IlgitI lic'~ it(.. ciiJJ
Iii rtedr I ci, lii.r utici I lciintf.cc Icc; 99i
cclll~ ciilcjcciclc $4cgl,4cil fig).( 11)
IclJ194 I..'. \.I 4ci icijclllv I jowl liii ,:c'l
c, ilci i94(IIlri' Ici r'lli~lI9. fiiricc. 44pV
'I'cc I:4 T (u, tclcc Y i rll~( '~ ji ltc :: I
tih'c ft~.lc'ilK liivrt ll.~ 4~iH 111161if I he~
.41i9114 I C Ic it' . I119 I iciitrc igli
lcrt~l'4.t'lll I jiicilc h~lliCC' cILt ti\ lit
will rrr iv. cjci..lItllcl;.i I .9.1 tuft
it tv.c)Iir 'he fhc~ l 271 .:Ii dr 9911141.4
ivi it'lt)lll' f 4 49 I i i : I itilce ic ie 'lit.
I Src ick .1..ri~
lc'ticrig tli. iciutwlV ijti'l n lu
i.-rr I' *u Iac.' i iii~lusl
9ilj. .) Li foI-I li/PSkw iItcli Icy
tiwcit r a. i 414: cc c itlo l Iiritlt\ llct.tll
Ic. o gri'n HIW hcImiticl Ihii~9cr9 'i 'l
4icU l~ouwti hrrri.~ - iia
BOSSIE CITYl I l)OlltS~.
I I#' Iog tuie ('it brlf i or~cr 9114Isa
clT~can' Ileig.tt'i. I. wt 1.I~ 1,h'l
A~r lc~eIirty ba.f young lni1i4'ie asii
ibCejit 9'9i941 went- Ii9lil 1994 tlred -
l,9n9l w--ith, what.S I 'k. ro-h
t-~iL(teyiih94 ,~jdr artlo
'I"11 Ii'ii11
F i t ii ' Il It i'
A u 1, 1.I\ I11 1· I i ' : . 11
II : · II,'. ~ ii- II ·I1
111ii ,,. .. . II *liii ii
I II
111, t. 1 "I II, ii1 . 1.1 I II . I 1
1 I , 1111 , .. 111 1111 111 r.
.411111,, itt Ii~ii'lit'' Ii
eirfiI 1 t Ilt tl I. 1i 1 "I i
11 .111 t .. 1 11 11i 1i. . I, 1 11"
1 i' , "", 1"I I II ,.,11,. ., ,1 I
A'· 1!1 . I1I 1. II. .I' I. .f I.1 I,
I lie 1. .lie 1.." .. I I. r i 11i 11 1 1. 1 i
.I . III i
I 1 l II 1 \ ,."I,1~". .I 1111· 111
::1"l 11 I II111 1111141' IIII' I,".L I,"1"'
llllt iI, t ' tii fe .'Ie ll y it ti , 11.111,1,
l el I I : I\ ,'.1111'4 \1' 1111 e irIri I 'i 1 Iit
fi1.'ll. tiii 4lIkll tr11I' ly 1 t'
'Iii ul Neeve,'11. 111" 1I1II1 III" 1 iui I
111lf tf N i'In w .irr 1ieei t ii\
1.1i u iii' 11fe,.1 . i,.1 1 1. . 111 11 " '1
111 1 111111 1 11 i '111 u r 1 1.,11.. 1,1ii
1 rlute'r1i.' l'Ci'il1ii\ III1 I 1'' II e 4 II .
"1" 1;i'1 111if. I ii "' I i 11i 111 , I ll ape11e
ijeeorit 1' i1'11 r.'l't 111 Irlle deilil'.' ~Iii'1i
ti' i "' 1i11 ('54 iiil :1i \ltevier 1'11:11oet týi
ei ' "l , 1 1 II\ . r" II e iI iIe IIIe at II i' "ie
.111114 1on Dree
I ' I / ' 4I 1r I;( J I I t :if III Ic~ w I I 1 .1
L4111If. Ill 1v l1\ ,11111 f"; I I. If'h nl
le 11'.1 e I lelieegea ii er 1: 1 e. 111111r i
1l'lif,, ina!' Ii ti,1c.' 11:
, I 11 rl I tieeu , I iv11i"''' ii e 'nr ' I l h. E1le1 Llr
Imtiii'. 1 'I 't 14 i te 1 '4 Iell I l WII lir.
iii I ~lc f, IIIII~i;n . .1U ~ . , 1(
Illy 111111. 11 1 . I iin'4Un :1."t1111 I1111w( .
1 i li elt1 1 fill,(' l eef1 1. lie ) e rvCwIt i
htI ieIII'* i kitl giint e 111113 1
A t ll,'H )1n ('( R)1 (nTin c, v~
\1'11.'11 I h.'"itIIIC(·( I (h rl ) 'r 11.114l
111,1I'l. "I. s: 1Y4 'I' "' III.1 y111111l ht
i'Ie'li'elll I y 111 ltslllllg tfll '14 iii
I lIl t tI f . 1 :c1i1i,' ll t1 I ll ld I l a n d4
11 .g t 1l\lll 01 41 i l ttIc . 1ti 1 to ili..
'Lic frlitudjjefl lirldc r Inneel 7r1ut. a
fir'tty geCieeriY Itc'' lrug Plt lfM,
ii .tumning in agCtiin.
IThid giovir nre the' "4l.rrpe1
ThIe very Iat\ti t1. Mn'e'it i! :air
ittrweocilg 1i ltc '~4'tr a 'ejoleq old.
fsliofctil sijvet nnKri 11 4 co%% PitI
ornsl~eft.. A coil of Iri a wi u
1'" g Ill the newest
d', anld viib wvougbt de1
iS n .i,''' 1 p11 d, totoiti e
with Ja~wnes .ffctu afcl( exqnue
it1 'lIt l jet 515 Warte 'I i? bs i 1 1e
1'. em1! 1;;y.' -Oo41 A W1eek
1/n 1ha1 the spring i'u n
111) '1'1" 1I11. lovs h ll
1 I · 111; h .. ! 11. . (11. 111
i'' * .· '.9.\ )1~111~ ~
9.t 9i9. it9' .
1' 111 9.I,1,1 1.19 It 19, .1' it 7
1 "' 1 11. 1(' i1 ."1 .I h. ',i", lts )(,VY
I' 9 1 . . .1 1411 .I 9.9 II..5
I 'I . " . "t 1 911+ I' 999 \ aIi
l , 11 , . Ii ' 1 + 9 '1
\ I t~ I 'I \9999. 11999 :1 . 1 4 I a 1 '
111. .I 9999 I .9v.l 999 199I1V IIý lmlIP
ý'I I't 11 .9. fl'..9 9999 ' 1919i999 119'..
1991 19999 ,"9 'I .'i*l .1 9i (iI1'4 1
.9 .1 ' 1 t 199" ,99999tI IHIlrtl lerut,.'
" -1i11111111, llll 'I " :1 1 1'11111 i , tlll'N ll o l"
1, 114, 11,1 I'l I. itIt "Itt'ii l ir ed
1111.1 "it I TvI 1"I 1t III II ti La 1111+ 1114
1111u711 1" 111,.1111, 6'991t9 99 11r1
'9999'9999 i .99199 4w -do N
F LOWERS
I I. I .9,, 4911 1 I. I
I I.",1. I 9.:tit` 1'1y91 9il.'re6.IaIg 44."'
11I \\ 999wt1,. 9999 h19699 Fur their
.1:9 11,' t l)·I i i,'1.111 " 711 1 ItI 1'Ii' eanell.
* 1111- 711'!1 :1. ~.91 IlI' f ,11'4. hoeily
171991 . I 99919 1499111-.- mil l 16 1'tH 9414.1811
999991 li. 9999 'll n" I1999 94 gI iertli 41
:11111t 111'11n r,.. I 119,9911 I111t we
1 1111 .t u"4 F..,;"..t 1114 I l u t 1 4 ririci
1999l 99999 91r 1ilo IvI, ' 94 to9 101311
Ilia ' 111 it 991 mlli9 . nfluten t
911: 96 l 111, 11191914. If JiToreul
1,999.1 .,r II111ts11 1919.4 Ildfferelt.
L1111 '.1r I1141w"' 1r ' h S9,m flower,;
9911' 1,'r v' nit,4* 9199 '9 11196 19966 1nlj191Ffo449..
..r wst(t. I11'Iii 949, 91996' the 11' Jºarke r
II19it 14114 1 Ii 1W I9 Ii.' j'arte of a.
II. .w..r 9956 11.' a19 coro11la, sntRa..
n1it's"'. 54141 1. 1' 1 i,' 11914 morning
KI. ry. IIIo a %999 I t 9999.1" upj of
119.99 14J)669'99t4' I6'99''"-. wl9.9.11999 St e.
;tIIIIrr tIll'. 66999 oil i tun . l';nel
'It '.p1 Rhe14o 4l Rcavl d i4 er o1. l t e
964' '?t. 1r'9'llito f49 te11 I OR g 6496 99
r c p 6116196 f It Im519o ji9 . '1'1991. 9' C
r. hl it o 1h 11,1486' hut{ lany 699t19
999,91l~r~w 49991166 19161n 1917rreg
So ~rlo. n rrnIt n hwvo l ( t~ln of !( utlm·
MII tl Ill 7u,.1 'atlle i {Cto very Ir·rer
9l119,9tl' 9999w1199.' 911119 lIp fotliti. 1o~0014 v
1.1.111' I.Ls' I..1l"+, Iris,,, 19.9 , wh.49114,.45'6
.9 c, .er *HI W. It Ii.( 199 969j9 l~th ik
.: , 91 "71, 9499t itsIs ':ono '1httL. " -
"i llly 111:1 1996 loiy 79fl61 H4
19 Ir I 1111.4,19 t ,:il 401'Iyha l'(d R nl hat'
Inlxn 'Int'ttit no coro llit.~ dl~l
1:14 W.'I' 19999.6 .liI.'re'It. Ihal~itp. air
9.9.99:I a9 cil' SF8 antii 94h118l. In
1999681 planiits iI 1 1 9Wll49.r8 lDoomu at.
,if I 1r1654 rl. ti c .liiy. ant w ilet
I 8ound 14193'y 46 J90f1. ve1 dluring
nighi till Chlioy f199.419; 1int. twine~
like ill, t.111111 til, rind4 lily, the.
411 fit19'w9r. e t dasHleh and( the'
n unl4,it9ini 4191u4jt s91t teiiisielytme:
ti ul t nrighl t ll, '9lon ' again in the,
iii' 'r ing Ig. ' 1 an6 4 e lt1llion ilet.
1411a.~114. 11 16atl ill 1,4ofte in the day
tiluls t99.'1 till- 8111146 I4 hot.
1'1991 fo wes 61 the ealeify or'
i Sylyt46r i anlt. which )look no"h liI;'
s 1119549 66 th 114lld lll eii, !'1R at.
nilght ant4116164191 91Igihil ill Ill4, H1o6or
mg !yAli it iar llswer cal91,"9 I.a4)t6
1,491 lit. 19614,.1 99(1.8 intS ' 11, '9i14way..
'I'a 6 5lo r c9l1I "our o'cIoek"'
~'lpa''' uthMjit I t, e168'k in the even-.
s99. 911n6 $h.1, 1ri119I0441 at e1venilng..
"6 19196a II.,w~rH 1 'I16'lI onily at. flight. '
ito night I11trlucng ('er n bl1 w lr
f"1..' * 95r 1 ,l y 1.6No llIrN 11914 then wlltK...
599.43 6 and 9 n15 I5Sfore morning
Ill' 1966991,iflIL 414'ar 't ilower of the.'
.yIF6'414 vino, 1.4649. 14114 but a few
196,91r'9 651849119g inll the tsorningadn
r eksrrwi 1r6'v.r in tleafternoonbut
it new 1649.9 or bId1 114 iijapear each
I ii' PIhn. 1h' h-lasbits of the tnorn-

xml | txt