OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, March 31, 1870, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-03-31/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

THE CAIRO BULLETIN, MARCH b, 1870.
the SttUitin
, . , i".t
i; f.O'. AX run TESTS
n hi r. pU tft General Bhertaaa'i lt
atU'-kinj: Ikt 1 1 i 1 i t ry l.ill lately pn
ASt the lliiui"' f 'iitisri,j. Oem-ml
..aft langltBge wliii-li. for mora
Mm limn one, ia notable, and wi'.i .it
.-Mn attention .it' tin' cm.' r .
. .. ... .i. . ....w
If ,. ITlllg lo Ifi i"'i .e '. .
la b 'tM militart inn "f 1 1 1 nation
lat.,., Its a.',1i.-f ! I
,,f tlm taii-naver. tin- r . .
liar, mi I tin .. eiicr'. w-.d..-. I tir..ti.
1111 ii-!.: 'ii-i.'ii i.f ."wpr in 1 1, In, y. , - ;
1 1 urn, mm) (galmrt tin. ttenid nil
n 111 mi!" 'i'"-- ''" !' iii-.i.-
i ft Jde.ilai-.it I oi i- .1.- v T.
hik'h ili. '" to Uft!tf til- X-lTI-!
'. and priil.nblN exjroBe itior.-tn.'.n tl
'!,, I lit ak.'iibl ..r-. I
n.l. nilia' ytt '''V- Hi . i1 tfnlifl ' i
B 111 J ' . I . lK. f . ..I'll.. 1 If
L.iK:ii. aiid eallnl up In bfn 'mrmm
' ,ij..Ui:.. of paH.I'.-W ye:ir, ua
clit In.. .' tin anaaimlon thai hi
'ttt!nW hit. "rn rtndnint(ti,i.
v'trMf I II ' ! Iii f. ll' w
tht- lfp ii'iH'Hii priy i -i.Uti-JUial.il nil
ivr, ''T ill-- lives nful pruperly u( tin
itlirrr. i .:- in UiTii d iff Of' v.-j
r, win nr- li"W proiejtinn u;uii.t tin:
, ,,,'t l..'lrC tmi.te tf. tn!:.. ,.T tin ir
.ii,ir-ai"i iwiJ rffiui.1 their vtor-
. ..v. ' ll.V
'fprry end '
- ia!rie. Auiev fan'
1.1. I.iiv.. I.mmu ilii4tf.i4 i.v.ir I, -ill
. . t . l;. . . . ,..
i. H.i.nl.hi-. unA Mr. I... .'.-in li'it
luded ail their a-t of u-tiipatb,: but I
f llie in 1 1 1 1 :i r u.hU of ill'- I!'
T'ln-lianiiL' . r..-ea ln putli. Il-' !ii.iit-
I,
',r.'tf -l'.ii'ti iiKnin-l tln i mi "nlrnt i.'ti ..f
i r Ml rke hnnd-i of n fe men ! Wl.t
" nf proie-'ia. fm. iiifiin-i in" nrTfinpi I
If,,, ri in hiifl, nlftma f ,. ilirltil,. lit. llMba 1
i ,. , . .i. ,
'inn nf ('on(j;re. And yot Mr. l-. ni
m iippnrt-T "f the pretietit admin il ra
' n ' liiotm."iti.,nf iievar ran into a inor,
, om po-titiifl . I, it n. '. a liiet. well,
uwti tn Mr. Lotnti. lb ii Uoonral Wraot,
th" v.-ry iirrem lfl of l,l term of 8lttee
IV... ,.. MMmtm ,.. ll... i. .. . I. I.
-nu .. .... u -.n""- ....u i,
t'j ; rernmenl ll.tvini;, m latinir uii-e
I.. . . . ,
HI,- in w y in.'. --ii'iii ' i- U, , If p
Mlti'il In III" llo-ltlnll of NiTi'latV i.l lil"
. m it i a untn diaajna uri.-l. hfha'l (he p--
Mlui' In li-l ii ti."-.uiif In ,'i. -r. --
" -
'imtnlini; in i-ITeet that th li uimli
iite-l It -.jU.',lll i-ii,li,,o fin in. i i. re-
lied. Vli was (iem ral Lonau'i doliti
nt then ' liid nee the prealdebt, only a
m;i. riHitbi room In the .-ajntid
J . ii . . IL. Jtetmblicaii Son ton into hi
ern-n. i'. mil' ut tlmi'. ami ner-nuu v n -
Mt i-itcli thf ihfiii toTuU for thti rtifln-
rt ( 1 1 1 Ifeat f n Ii Ti i t inn So 1 1 lliiiiuhii.i
th.. I aited&Ute. I Waa mil re.pnt
in "u ii -"nil -, umii-r nit' fin tiiii-i in-
, comtnDd? WliyUl not Mr. Ltnui,
r hit v. ; ' in u; uUtiUiiin M timt (Umf1
ill i-u.r ni.t'i never; mit tu h 1m n-
imxr ir int mt. l.onbtll, writ) rm- I. I,
' naat l...a A ' :L a.L 1 I
i r ii . i i a
tht- iptrit of Um luwft when hl , .
u id 'iii'-li'ii. li-l.) u relronhiii miih1.
tl lrti- m t- U licvM ttiHt Ibera i- y t in
ni nm- ni tiif a nit cntttuti.:.
l II Hi-i I T l U l IM-'I IMUJ W 1 1 II I M a I tit till
III i ' V P III Willi I IM I " IIHMTJ-I,,
Irty
I 1'R III IIR. f"-l-,. "If. I.I'.II
int tn Iff.Oiir Whether tllf. -v I-
I.. P. I .. F . . t.. I. l.. I
turned over to hra IrlatonraU
ether 1 1 dial r.i to be l"-r-- in
lelli.r ti, lw ,i. ... ,1 TI i-
. . i , . . . . . .
wv ii- in- iiiiiri I- nun, ,1. ., ; If,!, - ! ,
or tn run awu. i.:Li In-, -lin-i . i nmi
I I. ...... '...........Ml.... II.... . ..
e beena.kin for y.-ar. and win. I. I,.- -
.. ....... .. ..; e 1 1 .
Aii r:-i .i-raey '
lluvav aM nn nn j
m- . i. . , r
Ml lllfli Wlni III.- II, luxury Mini pal 11 ,
aunt wi..HiheHiri.rthe lt--i-ii,.- t,. a
v tn, 1 1, 1. ...... HI..I, , 1..., 1 , .1 .. 1 k. ...1 ,
the, i".iuujtrui in tho hmb ... r,.,,.
. ami ,itli tb' lr udkl p.il l n. what
V "aiiimt !!. 1 1 l, I..T..I ,.
1 Mr latejaj bad a w.rd ol' pr .i
era;aii..t tbj, a-..;..'i.- Why lu.-
b. .-I, 41,1 ffTt,) h. ,.,,t 1, , vi. .
,Vr ..."ii Ink. :, 1,11,111 tin- liariaT w,l I, I,:,.
l--l i.ii I'.tn-r i.:-i.i,Kra- '' '- "I-
t. ,, l ... .iu. inaaeanaeatwwey f t'w f. .
Mar ' Ti.,- Ueneral talk (uvtad -l-- -in-
and ae applaud hi. ulteeaeie l.ui
wn . 1 Ut . u hiu-b.'r rnaVird f.ir .. lu if
ina I.- I.:, praetlic . pure w'-li hi. pre.
A7.H FJjMiU I " l'. IK.
W. 1.1,1. r)ivei Ibi- iiri auinlu r ..f
Ill-W ll..,L'r.i . rntillral, -Tl,.- 1'hn il"..
tjuluetd Ki-!..,i. Mui" ;.i, -I Homi
' - it aaiiu-it mid pi,'.,.l . , 1 ,
1. r.'.M.- lud.v ol r.-.r.- n.pli.ti.
HI. Il.l well kliovall in tl" illtrnr,
,-rld I Im wnrk 4 'pnblih"d n iinted
pM .n-i .!... lyiMmi.tueiii eteentlun i-
lllle-n Th,. Vnllllin- lil t Hi. .vvnrul
II executed faabion plat", nf ilrCaea,
, eti-., fully e-piai to tin.., : n Ns
(ok and I'liiladi IpIiih niaaraxinva! ala.,
i-ral pattern, ij H': U lonin ,, .nv
lll-r .ll'l: nil. I I
a lurne quantity : original and
i-te, n-iflilii; uoalUir nl a I, u i.nlor.
I- ...1 1 "f . a . a..
- -. - I , - - ,-- ,. - n.
n iiii. rui 11. ,11 . .in, 1.1, 1,1 i' 11 1. 11.
ira I w-.rtnvnrn 1 1 ' i.t I tn, i r. nu.-, . i.,l
ladi". nt' tuahi. 11 ainl nilii-i m,l ,u,.
btedly, tind it a mattei id iuti n -i and
t. 1 .1... ..1 1...1
excellent ami beautiful magaain
. a.
o ti r. nt the Mound ity Jotmi -
1 the (tronged J na-em i ., he Im- fbi .,
uiug reilgiotM i hi dcIre in beooina a
.--i.'iiary, with the view of .HvitiL' Jl.iu-
1 ftnrralf. Theni gentlajaaen wfnld,
luba, ka ttAajr in tin band of the
nary potter.
l.mM. BREVITIES.
Miii. I '.v I. ..pp
d
l I n 'II
Tin-I;
b -i ri
(tltiltji n :' Tim c Inii
Iff! I
Id men. lull- inii. : i t
... . . - -
Unem, li ni.i.n in I.' nnin-tiii to tint
rnitH Slut. .. If Sun I . r j , . . . wbv mil
ai 1.1 .Till
A OOfTMpondl
v Sjfii i. . .,
en me- i omoketl
oi' 'It int.'.., HlU I -
!u Vhirafln 1'rihnnr
s lute tenatvriaJ
; pani pei t delimit
Th '..,.,
Fri'mi, WtlllNIIIHn '
1 . ii
" " " " ' IHnrfa
il ... ..,(.,. i
oliiN'm
i ili'iiiii-
I'wlllllit ill
le7'J.
' KeHey. and tiofac Mi.jm.r l. both mem.
"' '" V ii. i I i- t ..hill, Itli'...
' 1 "'"I
our- they hiiv..' known
j-.i in u by ' lie it- ci !
ii- but lu' ilii r nf I Iw'i:
th.'.iit'hi i'
mailer of enoiiKh .i . . im-!
lani on i" it.
I'EHSitS.H. Hosstf,
Huaa Uonbauf i- aarloualy ill.
I!" I'riiiee liuperiul tile Km per or i.f
Krm ' i' ilmt ik t" 1 . i l. .. 1 1 1 .-on year nf
av'. ka i
Koger It. Taney, I'nlted (Hate
Chief Jmtica for ver. lie entered
Up 'II I II' 'I'll 'I I "I III'1 OIlJl .' H poof In;. Ii.
and li'"l leavfnff hi- fmnily "f daughter
i liaarally witbatl penny. -Tve of tlum
. .. 'k. mid ihni earn livelili".d.
Dr. ITeraTuaon, of Marlon, Wllllanitnn
t'lJ""t.vi marriod bin fourth wile nt M-ir-
l,ll l,,,,,.. .llll k'.il.. I'llllll. Ill I .. . .. 11.-
third erife died twenty jnaafa nt. The
vh-
ij - tiif li-. thou Id
i;. i 1" I lull inn! gel up u n. City el
In- o ti.
A . It s ITEMS.
The Cocamia loner of Butler county,
Ohio, have tuad the Hrat National Bank of
Baa I Hon county, Ohio, tor M7,gM .
TlietV.iir i-il.-d -Mr-. Hurlinuliuni . n
March 7th. nod exprcel to her bli r'-r. t
it :t'- death of her hiuband.
i,1 wen Victoria beaJth i hlllnf.
Ii i m.. . !' the tf w '"rk Sun hat bfottghl i
hi: again t the (jhieago Republlean Com '
puny t" OOmpel il pt) tWrt hute of
r'.inai aach
Tin- repreaen ta U rai of the national
Bttikiiit; intered urn in waahincton laboN
. i . .1. e I... L ii ii.
' " i; ". I in nn- I il 1 1 1 1 1 1 L. i,;
vi r I t. Batgi .,1 ban been 1 1 i led
Mayor of M Quoin. Il- i- Democral
and defeated I.- Radical opponent b n
majority of M'Velltyiine Vote, Tin- ipiril
of ! it i,'it I refi.rtiintii.il i innrrlilni; h1"Iii
in tin ij. i.-iii.
Tim inn. unit of ntcanua derived f".m
direct lutiitii.il doritiir tin rirti i(lil m. iitli.
,,, . . , , . .
in esc f
1lM,i41 W,
LOGAN VS. SHERMAN.
lEftK02IAL ixnwvntiN COR.
I UMMi RAC1 PRRMORALTlto.
Mr. I i"-'itn I'roli -N in Iteliulf of Tn-
rayera, ( rippled Mnlallaii nmi
Muldlnr'a W iduv
tup wastVh to nai ro mks x hiun fnu
riM!a cmai him mi ui
I .KallNI i lolls.
nu Miti- mi nn rm: THI
imoi m in TAXATION TO BM
I.KIIII, POM I'll r. Ill
IIKM.I I I .
Ii. 'In- ll-u i- nf Repreaantatlve it
Wmhfngti 11. mi March WHh, Uen, Logaii
r, mill .1 tn tht- 1 .-T i.-r iaf I 111. ll(P1flli, lat .
kll i.
, II" -ui.l !i" hud aoine fm I, nnd tl :i r. In-
wl'hed t, present in luiliflcation to t lie
II, iimi linii., lt lie llu-n ait In th
elerh dek mid bad r-Hd u letter already
iiuMiabed. Irom u, ,. rman to Nenator
AV '.hy) in i n -10 -i the bll to reurgnit
i.,- 1 in- nrtuy, nod of lf.n.,i. . -hi-Ii it!
-l! p-i'l --I il L ilian '.,iil eneuf ll." r. -in
11 kul l" feuttiri-- una, III -I. that il ahould
buve Ihn'H arrbatenm all; (eeond, thai iia h
Ittliif uoijf- ii- I UatJ in it Imubl have eml
Haled from ii gi-ueral of tin- army. lie
liml liolhiii) t -1. Uafniii.t lien. Khernian.
alto wa- a iiallanl i U er, uml fruw whi
reputation m bail never attenipiud to da
Had 111 th- lllghlmt, H11I lelf.n p. t '! -aupiidud
,11' him In n h" wai aanlled, and
tiu II wa. H--1 1.1I il rough bin, when
In- l .,. bprged it h IklaV hlMal) in In. -1 ,1. .
on-ill. ... 1 .-ni in lh... ubaiwea. nnd in
allow that W oriuillal atnletiint. w.-r.- .
perfia-Uy enr'.-, i llu had ipoben of Mitt
and art - m i -poke of thai uow.
Mr. SI.M-iiiii wanted the Houm nmi lb,. !
eouatry t underatand thai what were
itajled ainAT oWeor in tin- L'alted Mate
a 11 ' enln-'i -1 ta tl" oHiir abria.d, Ul.il
BMhflHgA, the atad ha.ee tnlgbl number B00 '
nfll, . r., there wer-dvi time, a mam men
perfonuin tin mii InAla in il- ftarope.
M armi.--. It w . , -. therefore, unfair t,,
autka the Mow bell re the armi "t the
United Htnle wa uing mon men to per
fnrui atai 'iiitn. iimi, Ruropeaa amih
l"t- u hut iiua lint a.i.
lip. laOgan replied) It' the entVmaa I
from Kun York wpuhi noi be . . (cited
In- w.uld bear an i-vplainiiion of that.
He .lui not until the gentleman to iaj
h im trying to deceive th, Uoue,
Mr. Khfumaaid that be did m.i think I
uan wm lriliK to do to, but he thought it
likeh th. t ineinlu ra .. the Houaa
ip,' .1 l,-,l atruv b) l.i- reiuaha,
Mr I. .. ,11 ppafet to pur no hi- own
cur., in tin- mutter, ami i-t Ueneral
Sbatum p.ii-u. hi-. 1 1 t !i.,t liein-ral wiaild
bw oulat, be wimld hoa that what he had
laAMWMaru to the letter. II.- then pro
eaina to qttote from miiitury autborltlei
Mi etwtradiutiun of the aiiartiona- uf tien
Sherman u t.. th. bill complained nt by '
klm, and win, , he ba dmignnlad ai the i
odioua armj bill.
Mr. laOgan -..id be hud taken it i., ti.
georetnn of War, uml .aid In. wanted
bun uml Oeneral Hherman to ,ii down
aith Inn. uml -., ,,,,-r the the bill together, -
nun wa. aone, ueneral hV-lkmip read
..v-r th" bill, initlin hy Miction, I.. Ueneral
hrnuiii and the Ueut-ral mud,- but two
jthkaitiun to it, and the Uuoretart of War
but ni,,-. and that one In- wrote out, and
be 1 Logan put it ,i the bill a. an mm mi.
mem u. in 1 ,, Mi. rman. .-u,,,,.
. (Hi
iifld Mlntlier nl.ji Minn wllll'll lie i Log ill
were met.
I iimi In- nk..: . ii it kind nf laitn that
, i ..,t i i .... .i ...
mm. ' ".I ill ;.;ii. ji iM-ip-'urn nii.ti h nil
. . i - r
iiiiiii iniw ii; i i , -ill Hi .
I He....... i i. .. U.-nern! Sherman an
exl i n t in. in hi. rentul in 1 1 - Secret nrv
in 'nr. recotunn mling the ataembling of
ii ri. m i ,.f ihdiiiii r. i. .1 i; iutuI "llli iff,
t.. which .ii-mld I cTniiiitted the tvnhft!
ii i.iii r ..i in redtrOien and re nryanlaattan
of ibe ..i-iiiv, with tin' Irnnafer qf otflcori
tu till vi ..ii.,. -ti.i m i; thing provided
t'nr in tin-in i i inn of the Mil. As t
iti pniuuiad retfn ttoa "T tin. pay of (fen-
,.,. ,. .ii,.,.,.. i. . , t mii'hi Imn.
i.. .i i..... lji hi. - "--- ii
in i.i nauocil, bi t timt wa noi bin
'i.4t-uiV1 i,piiin-n. nor t h.-oiiinion of the
il - ! might I.- Ueneral Sherman
n n I, mnH ;i r p., , mi. Id in i nil
dinnen
;.-nl nweptton. II" I Loifn1
li'.l Hut
care anything itb-nu that.
In licli-ue of - . pa' lira, of crippled
.-I- nmi iiiuiii-ra aiai.ua, ;,,- protertea
-. .illit the u.-nrpiitinii nf i-,iier in the
I nf ii few men, .- protected
. Iiii i the attempt of men in high po,
.-. n.i-. uiwuii ii" liyji-lutioii it CHingreae.
Tim leltlntive di'pi.rti n-iii "I' tin- linveni-in-
nt man In- nil and unfettered. He
would tay to ihoe men In high poaltlon.
timt tiny weri But law mtikcr. but Inw
oheyelt. They iiiiint Hot dict tin-ninount
of-taratlon to paid (br tln-ir tn-m-flt.
whenerer leglilation become (tided
and ofippled that man who .tn.nl up for
the rtedple in ii manly, bonaat and proper
pirit, Mil- t" be uttui keil iu tin- cvlumni
of pi, I" r by hiu'li nllieliil-i, di-iimmliii); t li.it
t nni;ri-i (liouM m t Mo certnlii tliinir-. then
In. ui Id my fkrewell to the libertiea of
ihfeountry Re wunted to know whether
thi attaok meant thai the country waa in
l. turtle. 1 fer to ii fen ari.-tiM-mt, ua in
Rurowe ? -Whitm r tttlea were fo K. borne
here 1 whether Oaate wa to be etabHhdT
whether n oaier nf hnblllty waa tn
urnw up here I
Th--1 pi.- were bonaat, braTc and true,
and it w,i tlm I ni who carried tnueketa
Who made lieneriil'. mnl ii wn- tin y, aKo,
ii 'made Prealdent. He tf""l Mtw to
Ii lend ll, e lil- rtie- f tin- peop!--. nnd
whether aaaaiied by (ienerali, by tlnr--hiil.
by HenwMiflfa, by kin;, prince .-r
notontvtc, by newapajpan or ariatonrat,
n-- would -nil be rennd making war
Hgaincl dictation and dictator again!
arlftoeraev, ami In t'.vnr of Kenubllean.
i-tu. Cluppinij o li uid' in tin- gjlli-rii-.
poet, too Irifthfill P. i..i lontt, nnee
rota nf fwhloti , '-The braced mv aunt
.... .i . . i, i
; . anal ., I...ar.. .., niakr I er atrai(hl and
tal, they lapcti ner up. Inev ilarveil h.-r
down. 1.. nmi.,- her In lit and imall: tl -v
. ,. .1 i . r , ai ii i '
pinch d her f t. they itnged her hair;
ihey atfrere4 nee up with pin. O - . r
mortal inhered mure in penance of her
Tlie Wj.-l,trit., .s.- dei rlliea ttenaral
Ann -, Heiu.'or-. 'ni t from Mi -o-ippi a
-a bo lab, luiii.: iHncdoidiii i elaap, with a
1
nice t.iiiek mourtaon.
-- aoa
The brot,." tntit" of Liberty mi tin-
, e v- i m
I'.u I ll" .Niitminil i.l.ltnl U. it'll- IS.-
ihi j. nn
Henator Revel my he , . v.
eluded from tin
; n......
of I olnl.
nnwHaaanrn f-u ii'iniuii
Aikaiai,
I I M.IIt BROTIIEaW.
I 1
iEinAi mm
. , 1 a-
il.',:
MAI M - Ifl
P Li o r 1?
And . at
OHM lilt I i.' Ihft KAHAWM I
GAL 'i' COHPAitmS
TsTc. TO OHIO XaX3"V"UI3
CAIRO ILLINOIS.
t y. bin i n,
' a
FLOOR AGENT
Commission Merchant
t IBO. it Laid.
Yl-.ltS . ov,
Pi UaRM
IN
PL OUR
lu i i" a ra!.
Commission Merchants
NO. 133 OHIO LtVrE,
r.tlE.O. UJ.9OIS.
"t 'r''
-a , a
M,.i' el liaikolt
ii tf.ilta.Ja.
1AIBO It A It III. I. I i IOUV
BARRELS
LIQUOR KEGS OF ill SUES
IS 11 .4 S II 1,11 ( III IIIIIiih,
.l h I klm H .11. I Parlor,,
Foot of Fourth Street.
v 11 1 ivr ivr 1 rr c.
Oa Iniul ,,r in Barfc(Mi Pea al
I all.
M I I'IMt l llinil stu
()IMIAM.
in "r.Jiuiu in midnd m iwa Ml
Ii,
'. " 'J ' -'. In: lh. Cil,
'
ual n.i, .1.1 . ., .,....
'''"'" "I" -i. ..- i''i pdrdlaa of
i i.-.il.i nl 1 111,,, la., 1 ,, , , luiBalli-i 1
III, a....". . -..a mi aruperi) the nurd or "hi
'":u, ",' 11 i' "oi rep,, ,., . . K !,,,
Appioit-.i Man 1. .'!- 1.;.,. 1
hirttvale ruuilA Wiuog, hUayar.
I
re tu ,ln- inn.tir mil
AVIJ-.li- f t,.
t'k
I'lr ,. 1 linnm. A . r in. . i I . tint v.
.1. r I utint) in ml t HUM. I til
in i ii. iiiii'"'i "i i in i i .ni.i Onlral Hlpw
i milium; , v. Wiiiniin HhiKit.
I nt .. i I hairti) !tI, Mini la pur
in ii .i- i.,' i.,i ,ii.u-r n ii i. ii in ii, i. ,ii,n
i-.iix'. In in-l I'iiiii (. n tin i.tli iliiv ol Jul
I Ol III. I,,,. I. Ill, tlii ii i-.f. . Ii
.i.-iii. i. hnroian, wol .ii CuMvwf ,
m . win. mi ill - gwuad ii.iy "f ,Vn
ii. i7, hi u Ddk Moeaa or Mua
biiMio auction to tin liiiiliii blrtilr.
Any, ,b''-
Uui outlfwi doorvl il.. ' nun Hoaaa lBMi1ty
. I'nlro, in ii. I HiM.lli.. i, k'
1 r-ul ct it.-, -ii.mti' m 'tn n ol Ckito. p.iuin
Mi'.xmiiUrr and 8UWot iHn. toir: Lui i,um-
I b-Ti'ii ..yliipfn P. in k nniiiii'rv,i nn v)
a' ii i liiu' in tin'
-rthrwltnaliaii lagular the teiMment and
hi-e'iumenitneiiintoVrio;iBii.
'i Ii i in in or liliil tin M'l'l,
i ,-iit ii, - nun, f r-
,;r,,. n..,M;.,.,.M,.A.i,.,To.
ai a.'i Riiai a, At. a:.
m.ii. ..I Milne , Alexander Coaaty. '. Aien-
.1, i m y t ireattCbart,
in- i, ml M.iiiiiii-i "i.eii" i i.-r and Rdwla
I , . . treat of the t ileal ij Pruwrty
i i, , boM y laerawPepp Oi kl
n. . i. ie Venaef Llea
PuMk' noil.-,' i in rata fivi ii, thai m aaranaan
i.f a .,.''iriai oraer rntvrao m ill" aaov -ntiti'!
ana, in aald court, on laaanik day ( aeem
ber, p. tie, "i Uy nanini tana ibaiee,
A. I ' I""-;'. I. .1. I,n i Mm in. ii, M .-ff r in riiuii.ii i
nf Mid reontr, Mill, oa lh Mnlli -lay nf April A.
I- i7'-, ii 'i o (lathe attf-riifi-.i, i.f .i.i.i dy,
a aeelJoa le lha luxn--tt atddec, i..r
- aah, .'i the auuth-weat eaat f.f the ecirtheaa
mil ivi-f caho, in tM eeonti lb folloelna
dwici be,i r,-al eaUle, ituat- in ll, ThiM A.I. In
I ' II In III,- i l.y nl l.'llllii III III, null nf Ai.lU.ll-
.n r and atate ol llllnei, i-mi Let aumhered
Tl.r- f (Hi, l-,.,r i. Hint Km- I'.l, in Hli-k number
, . aia i aaena aaal diaited "n in raeerd
i -i if. inor .ia( Ihereol leajetiMPi a.iti allnn-l ta
liul.ir In-- If ii- BMHIla aim aerdlnuHt llirreunto
In lulnllllkl.
J 'IIS .,1 II ll:MA
Maataf la Cham y
0 re, llllaoia, March Mb, . V
i, .. n..,i i
OTICB.
i, -'.I ?ffti,-f of Am, ri. i
Houthara Ihmi-iiI ut
II
wheraaa, aa tti :tit 'lay f,f lannary, a I".
1(7, Jamea K Ual laoj lira a lil-l n, in .iii .-t
rrairt nf lha Uainfd atai for lh iMlhrni Dia
t i.i llllno, imin-i tin- amboel ''Benga
'I k.-'- liri t.u.iN, urkle, ar-rn ami ftirelli r
j tyini thai in mum tuny in- adeaaed
.! .,. - with tti" iiruyrr of aid liif .
lud anereaa, t.y virnin,' arafoeeaa m rim form f.f
lae, to in,- iir-, .nd,returnaffle on Hie flr-l M'.ii-
, Miiu iiranilaMiri "HdI 1arM-r brail, larkl
i.i n Ii. - I r. I li. i,- , . unnii an I iiiki'i. Hi
'.....'' I.... ...,. I....L...
appaml and nun Mil
, ami Iimi- .ua ui"- i. i.i y
n..,il .
Nntir-a i iirliy (ia, Hun h Dtatrlel Oaart el
l! I ., l. ,1 -fli. tail! I... 1.1 mi il.. Pi. i. J Hiatna
I Court noom, lathaeily nf Calra on th Aral M n-
I ''" m '' t"rir tin inn! oi in aald pre m,
iii.- ..ai.i-i o; "iifi- i p.. n aii. i ,
,.r , Ul, m,iy mtrt..., ... ', ,,. r.., , ,..) ,
beandapp'araiti" -n-i uim- atui,an, i, n
? ; -' ) '' i Wn ehiinld
- ' '-' " "'" " 1 - ' '" "" pi"'f "I
iibd. ji-hn uuafit.
V h aftnaall
$IT,Ihr 'Jh,J'." . niariifrtti
I ' It l HTKI kill
( vvi,. ,. ,-. 0M latl k. itillaadfinib I. Aaael,
larr liutiii., by ilieu certain lrajf twaraa dat
" "' ! ""' ;' "" l. '" ".i r-
-inii I in IU...K ". I.. fin p.. f., ,,. tin-
u., ...,. ,.f , , ,i, innota,
j did i-enie) in f- In tl. unlrKiii.t, Jan. W.
' ';K ,,M", f' "; .l--nM im it 'i..l
nl Iwii'i. i"-a ii Lot iuuf.U-r,"i , iinrii -.rirni -it, in
i i.i,,.u i,.u,.il iM, ..n.-.l ,n,i..
"i (I Blander and aiata of liiiaeta, Pro
, l-il. In arirr, ll. .1 in f tnult in
' "." '- "; "':' ","""
v ;-. .. . .. 1
1 1 ... '-.ma 'i.i, i t. an, .,11 it,, .1
'f'l. Ir Ifn -uni ! Th . il'ihii !
I- 'it"., .il. ,n'r-f ml id rt ol Iwe-U pT
11 1 thini 1 tftHu tiwttui ii HI. Hi miil, ni ilur
mil (MViiMr lil tiir nret of the tiivlr
.!! 1. lamefl W . Kinii-, it the 4
NttaiwftMl IWlik f i'tt r-i, Ut , Iti'irit.in Maf
lh- d.- lhrr..f, the met iiafnHl, I .
! -I Mi W M K ' iii Irtfal r.ire.
. nr nttirtM liMiitel tt., .... t
ni-H III' jeinl l iii, - M I ! Uv (' I-
I, wtii i.ii le ti pnretiMW $ -i maJ
' Hal l lit t ' tf v ng w, 1 1- r I afllt Mll'l ttl
t ill elilil'ioMlll K'. '-fll Mil l .)- l I Mi ll
l,-r bete mA kij m i-',ii,ii le uw ntciwr-
. ' ' eSMOa ehT rtn, ij-ful flM" le't III , t
Ihff ) i Ml III n Mid tiutV, Nhl tile 1 r pi il'lat
unit iii-f'ot ibereef r-miiiii iue n-l iiimI.
I
re, eeliee n eefeb) vne-i , tiiatt i
nun Hti-l 1 -iniitMi nf eaii Ttuvt
rrteev. hPri lei, i ii.e.tiri
IUie)eUa ni Hi- h'ttir of 0aeeplla
, -n ika fteeaMefte atm nlil, ei
til till hnfill I i'llT tr m I ft
1 iit mi ftVirfef tu th iiin li)
JAMI w. Mi KINNEY,
nofaaaja) aaat Traaiae. J
rt, Inane -
M .,. 1. 1 an, laTo marl m. I
AKTBB MIX.
1
'. Ii ' - -I Joaeaah MrKee ;. I gwiea
,. tin,, nl M anil.-I II... ,. p. ',, I ,u.
in, 11,. ' if, p. . i. i, 1 ,r Me, i, ,1.,. . una,
I Nl - n ' 1 l'.i.ii. fl,.,I ,n anir.iii.n,.
1
1 . r i.i -nn-t , i,f,.,,. m Iheahoeeeal itlad
. ,u.' . In ;lie I'nurlol 1 - uiuiiia I'Uaa, of lb nijr
f I'alro, en th .1 i Nov,tar, a. V i- ,
,-i ii. , Noan.U r terai, t(7, el aald Clean of C'ui
i . ,1. I'l. .11 1 a ' nl, i, . Mr, off n il in lha- .ai l
I nvull I'aniri nl At, xainler i-iiuni) . nn the r...-
.i . i ,.( i . ,..i.... , .,iv,i,i,i in aV puiner arai
i- . i ii l'i ni. I. Join iv. Haneee,
M.i.iei ,n I'laanraii i ,,. i-,.urt, ,.n t,e ,N,sii,
.li.y nf April A l I.T", ai So'rloek m lha (Rt-r-1
'ii-'i-.'i i.i, trill nail ai bMm aaetiua lha
i .i.-ii l-l-i-r, lrah. al lha analh-al doei of
Hi oi houaa in lha , ,ty ut Ca re, La -a 1 in-
ly.lhaarolloeUagUaaerllaBd read e.iU', .uuaot in
I M Aald n oi. aulh mv ,.f i dn, eenMi 3
Ah (aaa ' aad n-.o uf liiinm., lavuni l.m num-
rutyighl tW .n Bloi k ,i .mi., i. i
i . -i i i.e. ui,' . m baowa aad dea naie.t oa u.a
i i. .1 i...p r etal Iha-raof, la,!. aun i
i ii.. .lit tin teuelueiil. aul I" I '..ii.. i. ,
ihereuaiin u-if-natuia
aUiatN i MAIaMAM,
VI .l,r in I fia ra
ca,m, iiih , Man i, Kin, i' lire.
II, III I I
aU
I . t I.H'N N l. .
,f II ,,1-,.. Aleian-leri'taiuty. a.. A I. tan-
- ' .1 l I MHIll I -"III a
ut ,- . . ..- Ta ii Caul raj tu 1 u...i .
1 "an 11 iini anu William Hawker, on lull an-
.. no . beia,
I HuUIn nnlM la heiel r i,en. ihai in pur.naa
' "I - il rd r autoreq in Hi .ab. ,r enl'lled
.... ,n ... 1 Bvun, OB UM Path ila) nl Jul) , A. ll
l-.',..i il.e Jul) lei 111 lliranf, , J,.hat. Ilunuan,
, M . tu lhaa r -I aa. . .11 niy ,n ,11, ,u u,e
I .in 1 daj ol April P. WM, ..1 ll u .-i,.. k .11 lh
f reniaou 1 1 aauU day, U at pal lilac ai-t lua lo ike
1 1 ulaaai -in ii.. fn "Tti. nl ihr aaaWi ei al dam nl
1 ' irtl a tiie. ly o? Caiio, in aaidTeeaa
ti, lh adlnurlea daaaerthed nadlala, ailuaia la
I ihi ly iaf 1 -iu, oaaasif ef Alesaedef, aed
1 of liliuvia, 10 an l.. i aamlavred arniu (IT)
I la ltli k uunilatrad 'Uie (I) aoeordiag u. il,- raa
,..i...,i nei ahu llereof, naaanihar am, all ami
. ai lat in- n n-11, ei i a,., 1 li-rtdiiamrniB intra
1 uiuo 1. Ii'ita a.'.
Ji'lIN Q NAHM I.N,
Mi a 1 haavarr.
1 ni . ir . Man h 1 til.. A, l. MTv.
1 11 ,
ltl KM Kt;ll CKI.
i hte Hiiallli Ui"' in I'rih"!?! uii'i IiMijhing
iii'. 11 liitvt 1 "inii'i-i. irratiiLji-iiifiit ia 111 r.
1 1) iIm ftie t j, .1 iiii i 1 to pupilv inuil iiibftoribaftfft.
I II.- t iligl,V,ll IU i'lU'ap, V ll ll I lie
1.1: hum; mauazi.m:s a. WEUUM
.1 i'l'1 -'ir- loVMl 'lull ntf I tllhaW ol Ukf I
I .,1 p. ti.,.1 , ala at (3 00 p, r annum, -
il 1 1 j . MauMaaa, 11 , Har-.l
I- 1 It nr. AllaaiV) Mualhlyi The iialaay, Put.
1. ..nr. May line, Ipbtetoa'i Jouraai, Liaain-
- Magaaina, Hlaeku I1, Kraal I . . .
llli al,a Ml UunlhJy, l-rank I - - - llliialrate,!
ii.uaMr, ''I'l aiel .Nea,,rli I htiiilii' l-nllier,
ii. . 1 in .a. 1 Hub, Kiwinr of lh folhiuiaals uo
I ! ..I I'l J.'i, Via: Inn lei '. latdiaaa Honk.
... 1 1. ,,, .,, , ..p.lilliU , 11,,. -l,lei,il,,u,,.H
Inurutii, Tl.- fnlmwlnj, ,'. -." v.....,.al. ,.!
1'h. lllv, .nl. Pael Noiillily. 'fha
I. Kiiai.il lha filloair A'.on Pnri.f.li. aU
, ir lha P '- n. Nagaaoia, gr Hamr.
'' 1 1.-.Nan-1, 'I In i.illiia-inat put. I .li. u'al (ii
p' l '". a) 'I l.- Vmiua I -Ik., Ta.. Arihur'a I
II, .111 lluaaiiii, li tei-u a MaguBUia
i,i,...
M I'rloliiiu and Publiahiiuic AaaocalioB.
ni. . . .., I in hoi llu, i iniiiuiaii. Ulna
The rtern-wl I itoatnof JeHarnon, (
ftptbor vritii befcarjfi
,ii' P.'it bab
itton,
fi.tin-ly iltr iy- ! uj nr. on i ui - ay
ln-i in Rod rivi-r. nt tin- mouth "i' Black
rivir. Nn livr wi ri. loat. Win v n- u nearly
now boat, owned bj Utotgt nd Thonta
R)a,and Henry A. tMirmati, tralcod nt
$2,000 and baamd t"t tW,W)l In Pitt
Imri; offlee,
Tha wracking ateamer,Tbot, I'. Ri liheat,
hn- iomn1eted tl Wofk nn the arreek of
I in Hp
Kmtna So, 8, hipped tin- freltht re
erd
Lro
Ttvn it mi tin btmitl tin Lenlda,
atone I" Araanen' nTer m ena"HTor tu
ai l-1 r fefrntly
link there,
e . t i
i KvnfltVllte i the nirular
K l. ,
tlii- v' ti nm.
i ll I- jure lor "r-
: Hosiery, Notions, i. - v,,...
kA mnt.,. -..r.m,i.'."'l',"',
foi N. at Or-
Tli" i-'iirnnnK -.f lb pnl.lie i uiTile'l, t
t.r , nn uiiht ranleeiaaj le aell arihlaa ta
i.
w-hMhei ni te,H nr .rf.rif". "liaf,,
ihi inn beaenghtaniwbare ta th elij
lllll Mill 11 I MC l.Al
ner of I'upliir
sreel.
et Boor to the I orni
mid Mueteenlb
The Grocery Estahlijhmenl at
(he Corner of Commercial Avenue
and Sixth Street will he maintained-
as usual, one of the Best
stocked in the city.
1 1 M. 111 LKH,
' W UO lAaSiV 11
GROCER
a M ft-
OMllSIO WI. Ill II INT.
No. 72 OHIO LEVEE,
CAIRO, I I.I.I N 11 -
" H ll, r. nrr., . 1 , linnl. nl I nlrn.
1 i. n 11. 1.1 1 visov
WHOliUft'LTt,
GROCER
PRODI rOftfi
A4t.
cevftnenda bbchajit
lea M Ohio I.e.,-,-,
CAIRO, ILL.
ipe'ini neenwalnn i',' in ...,.i-i,
naru,. ml I illlnn llnltra.
. -irt-
r. n,,.i
QTBATTejl A iiiho,
ra atmll .u, Mudmn lark.i
'llllll.
GROCERS
COMMISSION MERCHANTS.
GV OHIO IjEIVBE
CAIRO. ILL.
(ni nl Aao,li-ati I'ltmlrr nt
Wnutlla, tttrrr. K. uxn lor olio,, r
Zl I hid 11.11
II A .VI O ,
TwSm
mACTICAL
MARBLE WORKERS
Monumental Osuineis
IXPOftTIM or n ti.i w i t it ii 1. 1
si oil II I.M I M I r aft.
WARKHOOMI . pOM NP9P, OOATJIKa --r
1 Hllil' ini, -i. anu .-iKt.e 1 -
o w i:sm rao, Kj
M aatata, Vanlia, iu.i, aHeaae, attaePI
PlbinlanK, ., eaaeutod w.tli auiBWiOf a ia-
aaaaah p. i i-ae-f p, . . ,.
Kbul (,. (aartaaa tad tlhie iftna doea
IB llie la al atVltt.
Marl le ami lirarnl Kiffiir.. l y h la-. I u'.it-
turea nf gwioea, imp re
au eorh irnraan ad,
Pol n a , ij,p, 1 I-
(kill. I,.
Coiner l.'ia-lilh
HUM! IS Igl lll.
ir- 1 md l cmewijal A
twimm
( t ll:0 IIICOOVI HANI IAI.
TOB1 -
W. F. M'KEE & B&Om
lUkiiikf i ft. (-.) tl,.. r nrp.iiu n. !,. f.,r i
mwii.uijM'iiiri- ol
PREPARED TO FILL llROERS
,l a. I.ltw I'llll I s us Kit .a,,,a ,,,,li
ly ul Hliiuma ,an l pilr, l,.r,l
a la. aa Itrr.
11 ' -ni'
nr.it tn
1, 11 ai iln- Mara ' 0, K Will
Mannfactory, M Tiiirteentii St1".
UtTWKM WALIti IIP I in, "
...;,r a
Will Le promptly ;.u. ml.. inlt.n
mJ -y ntaH
W, P, lil"
11 Wr.nlil
M.
Menu H i.li
lull' Iwurd
MeMal
John Toner
Job Heal
I... 11.. Bnuih
p.p ihall
J M 1 lo, .i.i' 1
Mai. I. la Patrick
1 1 laa 1 line)
, Wash i.Kt.in
I . .
Tlnroi n
I I ll Cli . ,. 1 . ...
I ,ln la
WI... are I ,! ,1"
u. - ... .N'.l
f " an-li,-a hai all I
f Nl.,,,11-
' II II. rnek
1 .nn I . nl
. 1. .im riauli
p. ' 1 Kdi 1
, gal
en pill in ooJ
,1, - w - , . , 'ii' a., - inail-- ... 1 .,- 11,-11
"I TtliKll lilm llil.,,-
lie,
iir.nn.
uuaill.lt
ai. ii (mil, l7o
aW
p. f.ir,
my lui'.
A'rk,i
Dnili 1
' (,.a ii-hIm
Andlaat
DWI COLUXK.
I ,1k,.
a a a i
.'AIKJi, I latlein
FORWARDING
CAIRO TRANSFER CO
f
"y"v9V
, laM
Mli.u
AM-
a t . J i v '
a. 7n. ;o t
ll it 1 1 o if 1 . COMN.,
i.M-ik . , BSi 1 f$
I'IKI.XI V. II Alt I I OKI),
.-.i-lia 1.1111.1 I WO
iRTBaVM I I IO!l il.. V 1..
naa IJUJN 17
11 TN 11 in K 1 1 oitli.
Aancti Ton. 11:17 7:1
I 1 1 1 HAM). ( UA I.IAMl.
Aa.i-i, ftieyi
11011:. com nm n,
.m i. ,m.-. a 7i is
IBEBfCAN CBBTBAL, o
AaaarlH .iiio.ooo oo
1 o . ni 11 i 1. 1.11 K.
ifaMta ftBefteeei 00
TBA1 ELBBM, II t in Tom.
LIFKB ICCIBBBTi
twnrta . i,aih.oiio oo
It A 1 1. At 1 1 I' 1 sv t, 1 us AS
st RAXCB 1 .. 11 a hi..
A l .tOII.IMMI OO
Safford Morriss & Candee,
71 OHIO UBTK1C
C V.I 1 .. 111.
L AV Baiardan. rim H rani.
BE Altll' .A CO., Ila
FIRE, MARINE, LIFE
- C C ' I I)
E IV T AIj
INSURANCE
At liner, i-a. . eoTHor tai i-nih
Hrrl .ml t oitiiiHTifal
A'. mii in-,
4iiko 1 1 1 I vors.
M rpea ' a - i in,.
aau la,,-.:, ..in 4 . ,n.,auian -
alih
Eft! II VCs In.. I .... of rhlearo;
kPITAL AN', bt ii i-l.i - aal.a4a an
Si t I HT1 lata, I ... ..r A, w Vorki
' Al l i m i a'i.oi?.aau i
i iiwwn-i ni i,,.. i ...
I'APITU A Mi) it"KPL.U
f l blraro ;
nil.ia.Vk
IJIDEPeHDI N I In., t o.. of li.i.ion 1
1 -an in ... :
SAAXtMO In.. ( 1 Sprlnrileldi
flAPITAti IMP at nPl.t na 34,07 ev
A I MMI4 In.. I ... or turora. III. i
IPTfAli APD -1 ni l i - awMaffl ae
STATi: Hre In.. I o., of f leieland, 0.
capital 1 n j . .( up,. r tann,aiv an
MM tit In.. I 1... of f hlraifo.
n ru. AND . I. pi 1 1 ai,oo.oon ea
aV lell nfa an. I , ntaB'-. Hrt lnadl.
M-., V 11111I ,. e r e. .,.1 VI... I. in. n , H-illa,
I .r. e. an I l-'rr iii Man ,B.,ir oa lh ItHl
laaaoaah e t. rm., ,1, ih "- nnmrl rtimyaalri
1. s. BBABBBN Ac t o.. gt.
piBfl AM nvitlNK
INSURANCE
I'Oll'ISIIS
AMMSTI ai.iia.ai v. te
(ii'i'iMiiniiis. r. himif,
.s:i ' Altcut al t'alro.
1,i','Iisai.d Cincinnati
I r-
'acket Lompany.
IllNktH, 1 1 BAN 1 IIAI.K, Sav'y.
I ''1,1 . - of il.,- I'-ilnWinf (.l
olaai .leaiurra.
li.l, 1. Ill a I. .tin - - il.. .
IIOIP . HI HNS . Kraiik -tin -
VII N Nil.. I . ll. Mlier "
' HI I. V I II MHO ..lien M M f 1 1 ..- laa "
na.l J. II (I.I. W. I'. Walaei
..1,. f iha above anlandul .iatner. hvava Ca.m
f. 1 M. 11 p. 1- eii ri I n. - I n ami eaiui lay, anu
for Cinuiaeail ver) Pridar and bIuibi
1 IU-- V. HIM'fc. Amni. La in, UI.
It ll r g hart Paai
Evansville and Cairo
Packet Company.
, ff9 " , Contiating ol the loiiowiag
iaa'S"-,'SK Sni. 1 nl iU I'naaenger rHenmera
Armada.
UlSol t ilKI Ma.-. 1 KiWI.Kk Cri
heave Oaire hiaila) and Tiiirda ai I a
Quickstep,
I'KXTgN vizier GPAIfMAUl Oerk
l.ravaa Pa i" Tueada) auu Kri.lay at 6 p. tn.
I'll AM. T uimk, hnai
,,,, . rti.
full -.aiB'- . .
CMS. T. Ml
IS
j
w

xml | txt