OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, April 08, 1870, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-04-08/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Special Notices'.
Ctdil or Norn Tlirom,
llo.pure. iiimi.-.i.i. attention, ii
ncijlii't tiiii-ii re.iili. m nn Incur-
IlioniiMlnmclilnl Troches
will lim.t lm ni mbly ime liminnt ,
For ItroiiclillU, A.tlmin, I'Mnri Ii. Con. I
oililKc noil Tin .ml jiiKtHMc, they hale j
MiotiiiiiK mIili. !
SlSiir.il ASH I'llilMO li:AI(i:itN '
ii" iiiiiii iii ui'-jii nun pii i'iikiiii'ii in mire,
UmiiiiJ Id tli Komi ri'iitHlini mill piipiiiiully of
I ! Troche, tunny woillitc ami be.ip linlU.
IIOIIH l Ottered, Ullll'll r' itllll'J fur llllllllDlfa Hi'
.nr In finTAtt llii true
l!K()WN'.SltUI).Clli.VIIlt()('lli:S.
Nolil Everywhere.
A Unrc Collection Koivlamrn Here lila
Mnicui Art", Ilieoirl., eh'., comprl.iiiK
nble information fm uieryboil) , Heut hy niuil,tlree
o imitate) for Wloriiln.
Ail'lre.. )( K. NOIl.MAN'llV, ""1 Market .licit,
fit, l.olll, Mo. eeMnvilv
Hatet.rlur'M llal Hy.
Tut lifer i nir mniii loe not mutum bud
tm vlli lot Kiiiiii In iHr.il r.'-1 !' .yucni ir prn
due ilh. It l peie-clly buriule.. relMlib
lntiiiilitiiriiii. A wild i In- taunted ti i I 'N lii-id'
prprallllil bl.llrlu Vrltlfi tiii-yJomit w.ff,
if )illi MUtllll !ltp llll' lIllllK'T, Till' K'THlltll'
W. A lUl.'li.'lur lUlr l) In- tliltt) )'eiir'rcp
Mixtion In uphold ft. InKKrily. ""Id by Driiu
j.ti Applied, tl billon .lint, N. Y.
niit'.'I.UMy
llmkc'ii ol.rclliui
(ll uurl) on hundred peelpti for timkliix i i in l)
II kind. l Wine, Tii. Al. Ilr, I'nrditl-,
iri"i Cider, and inlieh o'her ufiil infriiit"n
lur th" dratlnif In it fiiB"Mfi..-iiiririK mi) nl lb
nunc, cithei fir the irtde or oin nr,
'nl liy null, fW nf p-)-lii, lnr.''i rnil. A'l-ilr-,
K. K. NllH.MMr. ' .Murki-t lr-i't,
M. l.nlN, Mo lyiUw
If Toil Want
MMi-riol to mkc dulur Uitilt f lli" l-i lllr
hii.rthf "r ui"l lor rotoruiit vr) li-lt to
iinrKinnl color. ul '.c. nt lm n jnrkMr.
ir mr Nr;
Mr Whll "IVflli, llrnllhy (Jmiii-.mhI -et
l,r..ti n l d r mr TUItKI-ll liKXTHIKIl K.
Hli r, .& i'lll.
ir dt T
A riir for H-j lh, iM.trli. ItfiifM. r
l.nifinii In tin" mr; -ikI lot imr SrKHM'TA
1iK). I'rivr U i-riil.
nu-Killii-r of lli Hlail rut it.iil nu
iH nl tiri".
Ail'ffi'- Jii-' li K. I. "I.r, 1)1 Muiki I iri-'t,
M, 1aU. Iii. WThiU
AN K-AY I'Hlt YOt'M) MKN, ni l'liiolo)i.
ii Krtot., AIJ- utiJ rir-, ihphIi'IiI tn
Youlh mill hUrly Mniliotxl, Mliivh cfi-nif linprJi-
inrola 10 MAIinlACrVoltli xtrr IIK-an of rrlkf.
htil III i-lrd Irtlrr fliirloi,., fir of clinri-.
A'Mrr.., Ir. H. hKII.I.I.N IIOL'i.llltJN, llijni
A"IIiod, rliilli-lhi, I'h. i--.Tl:iiri
M'uinnu nuil Norlnl Ktll.
ii Yni'Mi Mix.-'Ih lm tltnt (
uo iian It iniifn of n koniirHlJ uiHrrto;
-tlm riutfnl 'ocul Erlloftli Jy, lliraii
mhI cm, rrnl ttrr, in li nloi'. Ail-
.t, limVAlll) A.-SH-IATIDN, )U V, H.ll.
ili-l.n. lU,
Sm 'Jlitud'O-l.hllr J. I". Ilrrimrd
T- MlllnlMt. AMI l.l)'tilll'.
Ii-rl oiirttioii tiu'ir ly Ui ut
l?!,'1 .f III ' iill" ' rri Imv prmi-l
. kn r-'iii fim iinnilliin'iil
'liL irion xiiituion, l- Atiiriiin,
. . i.l'i'in, riiihi-i.. tHlt,
i Imp i
) I.iihI itk"IU..-J V. IWtiord
(riirtHt V,I . H-rnnrd, 1 I'rtnf J . M
Hir.
lor l l'y ll r-lMilrnji;il.
i. urMfwIlv
Ixonk lo
i our I'lillilrrii "Ihr
Noolllllltf llemril-.
Ort'iii
vti I ""' tolie n1 tirii;n: I (.)K
-Yitri'.
JuHhllii: " -.K.Nf
lliJ IMlWU" IlllllIOI) l.itlllV'
WlllTt
MHI I'.
MUS.
Wlllli .i.MH:
rrllfl'.
ii-miiii iii in- f ,fvr.
..i. .1.1... r..M.'
Olil IM rhr, I)li- immi l
tf), all. I UIMHirr I'olW i .J
Hami IH villiurru ui mi i";vt?
It ttdrt liif.uiff utel C'tiilnifu" Mu(loi.-Ki-ioi-J)
IU All iliM.r'il Iiluiitilit on l,y tetlliiu!
ol auy oilier ru.
I'rptr-t 'ir Ih HICA Ht)N MKIiK.INK i.o
BLLouli, Mo.
rtoM b) ilruiti('l i1"1 "Irnlir- Id ni-li'in
rrylir. s7vil
A Hook l.ir Ihr .'lllllmi.
MIAPOlAPiA I'riwt O.ti...
Iwlvti i e lu'loriiitlmitmr.
ClUIDbB IrirJ, or tlm
Htniiittii marry, n tli ii io..fit iii)uii
unit rvtltloii ol tli uul jMt-m; nli tli
ltl ili.coeii in .to.ltti in Hint itevMiiu
irlprltii, him i irM tli rmiipltilon, i ii'.
Tlil l n lnirling work of in liiindrrd
unJ unniy-foiir pw, itn niiiiiiron" rtiitr
miiiji, MittI vontHiif ihIiiuI.I iiiforniktion fur tl.o-e
tii tr nurrle'l or roiiliiilt mnls, rtill it
lamliook tlikt oiutil to In kt un.lir lock mi'l
Vy, a mt nntUiili"rfll)HUiiil ililimi.
!it to mi) on (frff wti;i tor Kifiy i'ni
Aildri'- It. lt'iii. I'l-ix-n-nr), , Nj. I: Xorlli
I jlith .Ifi't-l, Kt l."iil. Mo.
o-Miri( i: ti tiik akki.ictkh ami t'N-
rt)Rt'lNATK.'t lfnr Bii)ln to III tin.
lorlou, Jnjlihniihrtiin Hililli' ii'r, or
MiiiK any Quart rtmiJ,, -xil"v Dr tiltt' work,
i)ointtrwlmi oiir dl' l, orlio !,'.l.r.li
jour eonililon.
Ir. Ilutta i'u I'lin-ullfil, .ninmlly or Ly
mail, on Hie ill"" tnentloneil in lii work.
jI'u , No. I.' Xorlli Kliflitlt lii-H, ltwen Mr
klnilCliiililll,S?t. l.oiiUMo. .TtJ
FARE TO EM,
p-tiiuit.t.vr
TICKETS FOR SALE
rAHKl'roiu llveriotil,I,iDitoulr y.
IHmiiiw or 0,ueutofii lu Cairo.
o ao.
NAr:OKI, MOKHIH CANOI'.K.
npr.Mf Amtu.
OHIO IiEVKK, CmSltO.
FULTON ii SOXS, - rroprlcfois.
Are Now In full 0rillon.
Mciiri. Knllon .V Sons iiro ireuui'il to liirnNti
-all. k-liitl of Flour of II"' l'l M11 '' ""'I
Mill Ki'i-il of nil klniL. tirnliiiin Clour, Inwcfen
r In l"oi oiiiiiitlty. niftil Irom Hie Ik's! ultlte
Vhat. iipil:..ltf
rjiiiE
MPfUII MILLS
;
.. , .
1
Tin iihIiav KVi:viii Anrll Till 'Til 1
1 ll,,r" "M l,t't''1 riitlii'f more nrtivity ill '
fur market during tin- prci'iit weuU than
lwo Mrkn pi'i;vimwv An vi prctllvtfd '
w.veml Week ..hire. Wi nn ii 111 i ri lini'ln.
nint In M'i' it ri'vivnl of tlin SouIIhtii llmir
trinle, uliii'h i tuiri' iimrc cim tut thU '
uny, iiiul tin- r; i'It- Imvijii; Intyly tui'ti
timiMiiilly liht ; etiK'k, In now nn; vht
ilmwn tliii'n to it trrciitcr t'Ytiinl tlliili for I
miiiii- tlniL'pit't. Tlilk In wlit.it d'ur ilcitler- 1
iiui-t ilijiru lit tills jii'iiyii( mill from thU j
tltiiuforwiinl it U Iium-iI tlmt thum will lm .
MiiNOtMitiittliitloiK, ' Corn, iml timl liny
t'liiitiiitti' in iriioil ilr'inii'nil. nml nil reri'ljit. '
urn n-iiillly tiikcn it t t urn nt niti . l'nr
ttiMilur wllli ri'trnnl to other tli'priitloii.
of prmltii't' will Ik foil ml tindi'r their n-pfi-tlve
heml'iis,". A nil iti'in of ci'iicrnl '
inliTi-t to the l)tiinc" puMIc, wi- Imvi' oh- 1
nlncd frutii tlu polite inn! fu'cn'iitiiitilntlnt: '
olllfi'ror tlmt f"Ht nrti'ry tifCniro n. 1
merce, I
TIIH II.I.I.VOll fKNTIIM. HUr.'ltti.ttl. '
it eonileriii'il Miiti'iiii'tit of,thi'!r lniliti...
Itlrhii; tin' pnt thn e lnoilth. i
In nililltlon to wlmt hn Imi-ii eonii;ii(il
to f'nlro iiierflinrif nuI ' rrwfirilrv mill I
ithonot Iiii'IihIIii Mh lAri;itiinoiiiit thit hil 1
heeri rfihippiil to varfnti point on th
.Mohll i; (ilii, i Kullroml, tin- roiiifinnv
hiivu n-hlppitl hy hont t New Orln,
Mm! lnti-rmiillate prihit- fi follnw.. viz:
I1M. Vlotir. ' adu MiJ,
Fitn. JtMJ7.1 ;;, ihi tori-.
!.,. :r.i.-nio , i5)(vio !
Mull :n. iL'n o.ii'h)
Total fl.l'.i.. I.hl. IT..WMori.. '
If we iiihl to tilt tin fnli of tlour hoi
ilurins tlm nmo periml, whleh uere S--J'Jl
Mil-. whnven tutnl of IMJ,!iiI i,N,
without lie lil'llni; wlmt wk rerlv) mill
forwnrll liy the vnHoiik uluirhuiit jiro
irii tor. which would mwII the Hi:L'rf"jiite
to not h tlinri ti imrter of ii ntllllon
hurrtjl'of tlmtr thnl hnvi; p.eil through
f'.tiro within three tnnrith. over niif
thlnl of uhl.'h lirt ehniigisUniiMli in thii
mitrket.
I'lOlir There hrt Imm dh ln tt'T feelltit;
in the innrkt. with mnrt Iniulry for low
ninl iniiliuni j;riiili, uithiiut,"hiiwi)Vr. 1
miy qiiutuhle olinnw iu Jiriei-. ,Nio re
ported Were :
10 hhl- Collllliotl ? ' ! .
:to ' Sujwrlltic ;i ig
tfoo IomnI t..i'l,..i... ,ujM,r. 3 CMwi.Ji 1
1.10 sprin-f JCV a iv i iki
' X.t d.'kl. ' i :
i X.V ' i(Ti t in
Um AW .-,o
n FmIIA" 5o'
tioo A A Ml .
" XXX ,' 7?Oto I
J.V " C'boieo fNinilv hmndi 7 7r. 1
S0 VarlotM rHIe in or-
ler lot hi truiii..:... 4 Oi1(; r,0
:on,-nr .,..,tr,,,,.,i .i
jioul ileinuMl, Mini prii liUVe Wit Well
n-tniliiil. tllll mil. loi.vl .old nt k'us.
.MM, Ud IS.. .,.ek- wliite M Mie; SW, k, ,
wliitu nt st"e, itiid IHI .m k W ln!e t !''Jc.
Olll-llHVe U,m, i.i fnlr r.-0.,eM. with
IliiilerMt lii-eiiil.. ninl tin. market liu. U-eii
firm. 1 ei.r Hcl.t mixed i.M on iimL hi !
VJe; '.' cr. rtiit- mixed nt .".', ileiivured,
Mini 1 uur vhoitf hiuek, deliwrwl, lit im.'. !
I
liny rii'elpl Imv.. liNin lint.-l'iit ,
to ...,.piv ti.,, leiiuoid. tt,,,i u..r,rm
1 ...1 f 1... i. :n .... I
w"' I "1 ni -
- 1 iii'm eriii, hi n 00 1
t Chn Ice ditto. Nt It' .V ,
2 " ' ii orders nt ?1U ."rtK,.,'J0 00
Corn 1 1 1 Mil. kiln dried uld '
kt ti '-'V There it 110 dmnitnd fur in-eii
iiil'uI. m tin.- m'k.oii i, to,, fr mlvHiiciil.
Ilran 1 ijuiet, 'Jou Mi'k -old nt '
s'l'u Imi per tun. nick, iliolndwl. I
I'roTi ihioii Ar.'qnletHiid tinehntij;- ''
od with iiiiMlemt.' order demnnd nl qilntn- I
'6"' I
iilli'i'-TI,..i.ii,rk.,tit hottrMipplil j
l,.in i..r ,ov.,r,.l we..U, u.id the; de.imnd 1
Ilif llilleil nil, Milllll tllll- lilld HliI t
iri'-li urr .ellllii; tit .Ii illnI mk', Htel niiill-
tun grade, nt mid So. ,
'''KB hiive liwn ill gNl delimlid hut
I th i l.e-e. In.'reH.d nveijt. wenkened ;
111 llllirkt't. Tweiity.llv.l lii.W (id.l .lit !
tit
tlm ri 111 rk t-t
...,.! t 1.1.1 ,.1 "I
I'oilllrj hit. Itvvn in fnlr ilimmnd
with -uli- of .'1 coup. lilrkeiii :i( $1 iii) (.1
0 uu per do..
.ippli' Twenty hhl okl'at from
S3 fiO fn j5 00 p. r hid.
Iti'imu Tlir.'o lilil. nrlim. nuvv iold
nt 5ft -r lii.ii. ('oiniiioii ti ril inferior f J
hit illini illl In place nt M ll'J (jf, $1 ill per
Ini-li.
Potato' are dull, nml ouotativti.
I.. I ... -.. r .. .... l 1
tire iioiiiiiml nt SI i""i f-i. '-' oil fur pencil-'
hlow. nnd pink eye., hy tl.o hnrrel. f
Voli'lilu urn oiilet. u-llli fnlr tlitiw !
FrolalitH tiro iitilet, with fnlr hli- I
ment. South, mo.t ImjuIh from nhuvo pet- ,
tinirnll tlmv iivi'il lir to till out. Tln-.M. .1
I. Wick, lma jtiil tuken 11 full loud here I
nnd le 11 vis till- evetiltit;. .She, with the C. .
II, Church. nro now running reiiulnrlvfroin ;
C'niro to .New OrleuiH nnd nro huildinu up 1
n tine trnde. The llflle I.en ul-o left th.
iivi.'niiih'i with u lair freight li-t, nnd en
gu(;eiuiiiit. enough htdow to llll her mil 1
HIIOT Aorleil iiMinU'T". ir kep. ' nOa'J ll.
linen, x.1 III iMlf , 1.11
liar I.nul; per II , I Oil
lunAi 1 iwrK, pir 10 iv,iiu.i .
I.ililit, iri in
7 .in 00
llr ut.t. tier Hi 7.i at oil
?iiiiiimiik I" ' '" l'iu- .
VKORTABLKN-lMtntocr, perMil-l.i(iiiO 00
Willi lli uii., per I'U.- I .Itin'j 00
i.f II. 'in.. ....
Kill
o L. Lerui .iio.ao 1
IiAKD Tirrcen and I.I.U.per Hi 1.1a Hlu '
M'g kiiu nan uuii., per m loiiiiv
i-ountry l.anl, per ih iiui.ie
NAIIiH-l'erkeit. 10.1 lo Cl t 7. -ml AO '
inner nre 111 proportion,
iKoviNio.vi-iork, iiiixh i.bi. i7aun-4i oo
I'n.i.u M.i.d 'i,.L- ..rl.l.l .ill llll .
llrc.ll(fnl Ilueon lie .
HlfHI iill'K, per Hi , I(l',nl7i '
'lililieil .iite, per Hi.... nirii.,c 1
lliiiiii, iiiiKiireiiri'o ij;iiiu
Plain llnum, pui Hi. al?c ;
Hheulilersperlb ) 1 :iC 1
llll. nl-u- -Vluu ' V.. .... I
llnlk clear rili-lUe...."!!'.!!'. 11 1.1 .
Itulk ulinnliUri 1 llU'il I I. j.
Iliilkliuin ' aid
W IIKAT t-lioice .( wnne 1 nun 1
....... . ti.i.i... 1 .... .. 1
("lioU'eXew Heil 11 1 I.t
No. I ,i 11 li.'iii..i........y ' ni 10 '
i,l I I, II lli.....M. A , I
Ontlimrv ilea wnur. 1 uuai in
Kei!, tilnstjiiH -t OOnl fiO
MOI.AHSKS Xeiv Drleum 111 lili!... una
I in. per i inn una
Hvrini " IHnl 3
hort;liiim " "10a ft.-
Olhd-Coal, per gallon anaic
l.iird, " 1 soai
l.l.u eft) " Mil Hflll.ll 1 taut '40
HAIR RESTORATIVES.
OR,
Ssii
Lv;ion for the Hair.
hot Restoring to
Original
Hair its
Pmalon's "ViTfA" differs
ttcrly from njtlic 'Iycs,"
colorrrs,"yniil " restorers "
(V) in sc. It acts on a
totally different principle. It
is lmipidfragrant, and, per
fectly innoetraijs, precipitates
no nitidtlv or flacilent mat
ter, refitfn:s no shading up,
and communicates no Main to
the .skin or the linn. No
pap'')' rurtani i nefy !acv to
conceal it. tnd', ;. .i,ancc,
for the simple rcas.m li.trj
turbif. k is, to at! intents
and pu':).-rs. , tiv.w iis ovlrv
i.. Toil
"Miim .
f. . .
'italia" is
. a clianiir
warranted t, 1 1.'
in the colo' r tin- u. 'r A-ithin
io davs after tin lirstii)plica-
tion, rhf dinrtion
caret'ttlh titijervedj-
UKIIl
IT
IS S C.i VAV. as WATKR !
.N'0 .Vf s Nl i SI-.MIMI'.M
Price. :
ie 1ollar nr Hox
riiNTvtMMl ui,. i.irtl.iv
ooi.i) iiv ali' ;ruhgists.
If your Drnc'gio lias not
u N'iralia " on hmdt. urite. en
closing XI oottnd vc will
torward it irnn v.-u .
i Y 1 1 1 1 ' i ; i . 1 1 .
-(N 6: Son,
Phai
1
now
ll llUllWTKI
Txcrsr:ir
o Tici:.
Ni.ti ,. '.r. ..t. ... ' !. Hi
ll"i ijt '! Ai' .Mi. - ii. f'.nijin llr,n-,
in I'urn'-li'ii So 15. rmiiiii i m u.t . m AinHili r
::x?;.r:xi::::x .rJi!Jx
will-.. I .it i.im- ' 1 ..-k. r in., ilwitiiin.
llim "jN'ii mini ii , . ... k, e. in., .if tlii.'Hiii
' . ... .,. T , , ., v , ,., ,..., tmln.
toninh;.. W. . WT.X,
, ,lm. ,.. M.n , .,, !r n'U'V'lZi
-
t ,M,, TrS .VO-
' 'I'K'ii.
N"'1' ' n ' ' 11 Vnielny, HilUh
'lJ of .Vnril, l-T'i, nn .ri i ..it mil drM it id
i" V"f .i '"""? ,n
Lr,,,:r.!i,;a,r;.I ;v,VN!.,f-'ru.-::f.vr.:: ::f I
1 ft Hvi hi : tii ii 11 in 1.-1.. .in
1 i, ut f,tr V. ';, i 111 ..f 11, h .nine ...
11 w r-. ui lm.
I. B ItKPI'
t WiNo
... i 1 1 1 . 1 1
Cup., Ill , n Ii ., IO'. nmr lni
i
MR .ALE,
- wo'l'l VI'..
.
Tin ! u 11 1. villi ui I'm. H. Ale-nun on id
:l0h v r April .l.
lUMmXtol, U)M f . ulMUtmu r.
..ml i-iiu. aUii. l Wul.'lie. wlii. hl,Hilei, ti ll
ill m firrejiri r. Hiiiiiiiiii; oiii'. "riiin nil
''.'"j.i.'r
! fur. to im ili.-uliHiiit. forri'iMir-. Ai III .nine
1 nine mil ( nli h lot of JeulK', left nr reim
m.l nueIIrt fm, dirou or.
,IJ,(,,I.',,'1 '"' "I'1"-" mwl
I iliiHtniif ('. I'ylueler
nnie Iill mill
Mm I 'nee
l'ri' kiri.
.III
.In
11
In
lo
lo
.
Ml
t
lo
iu
Jo
lo
In
ioll
to
41
ill.
Uu
do
t'trr
In
Iii
ii
lo
I Morpoi
I'lio. U'lllhin.
- II lMlli.ll
M Wrislil
MeKay
llpr lln-li
II r WikhIkhi.I
Mi'V-l
Ji'llH Tower.
Jnlin IIi'bI
l,OHl 'lllllll
It (.' llei
J M t'ooi el
,M.nilil.i Kiirirk
Jll Ired.nej
llIM) Wll.lllll.'f.ill
lv m.r
f II Hernck
John lluik
John Khh Ii
I'eler Kle.
Vlntreii lv Jt
I
t
tH
I .
In
to
In
to I'IUi'ler
"IV I ' II"
lo tlllfdex
IM l.".
I.I
"," f X" Vere
l" 'I"
IK
! .. '" .!lu . '"
, "T. P ., i.'i
tlo t
riie nlioie m itelie lime nil Iieeii put 11 .....
reiinlli nriler, .m.l 1 ,i... iimili 'i. im n te i ,
TMIKII llRtlTIU'."-.
Ciiiii. Mareli j:ii, Tn iii.i.'.ii
B IX.' I 1,1 U 'A
aiho v f.ast.
11 i'oktivi:i:kiiY packi't
"Ill
Tli K l'KMKIt
- 9 m "n7" iqrj
Jt.S JZji..K7..K JCC
I.enr. liur.i e iy
.
ivtojxrxAv "le-v-njiu-ca.
mikint i-hue cdime t'-'il III ir.mi. at
Tl R HTirTT T TfT"
XJ A III V JL JJiJLcXa
.
.
3 t jL . J2 "7" 1 JL JL O.
-isn.T -
rohnsonville
Willi rui. mu
.
"T jfk S XX V I Xj Xj
. . .
N AS II V I Ij 1j 33.
Frlli'nlnr allei.tluii fo way IiiihIiiii.
- j
N.:,v
Tin
HkTI!' TOW liHAT.
I he New Tow nnd .lull Hunt,
ODD FELLOW,
Will bo ten I) In ihii.H I.nul. ofTouiuv'an I Joblnij
On niel after
aVToliclrty, IVXcxi'olx Qlst,
nt Calm Hint vicinity. iV. H. t.Ml'l.Tnil.
lii.Ul'lil
mm .
VA LTKIt,
i)i:Ai.i:it in
IX -A. n. 33 fx.TO.tL t&OIPT
LUMBER
or i-viiiiY nKsrniPTioPf,
Lath. Shinsles and Cedar Posts
ORDERS SOLICITED
STEAMBOAT LUMBER
l'i;it.MNIIt:t OS rIIOIlT XOTICK.
J COXKU COM.MKWJ.Sr, AVKXUK
1 AM' TKXTII STItKET,
CAIRO. ITIIVOIS.
JJOAT I.ll.fllti:it.
WM. NEWELL
Wlii'liitij nii'l ltf'lnil !( al t i.i
LUIViaER
Or Ail XOWOXll3tlOXl.M
STEAMBOAT LUMBER
(ir wlilrli ii Bi-nrml norttncnt l n'way nn land,
hmpiI tn order on nlmrl noliixi,
i fruirN it'll wiiii .. Aine, Ait i,
a i. . a . id m .
will reeolvt prompt al
Ivntloii.
W. ,v
l'II4KT4.,
-..di:ai.i:i! iv,
BLINDS
WINDOW ftT.AS.S
S1IIXGLK8
LATH AND LUMBER
oFl lri:, u.v.
TKXTII STHKKT
Between Commercial and Wash
ington Avenues,
CA UKO, ITI,13TOIS.
Aui'iilN lor lloek Hlvi-r INiper
I'llllllllllll'.tiliiinllili,.. I.V.K ...i.i
ii.iri. cfiiM'in.
JI.AV. .IoIiii'm ImproviMl i;Mr-
I 111' il 1 11 11 1 . am 1 1 ii ml
Alii
Tin:
lilt NATIONAL BANK
CAIRO. ILLINOIS.
Capital - - $100,000
W. I. II.W.I.IDA V, I'ir.lilriit 1
A. Ii. MAFFOIll), ('N.hlrri
WAI.'I'KIt II VMI,OI, A. .(.mill 'K.lilrr.
inci: Toics.
i. M4ut. Injliir,
Srolt It hlli,
lien, II, llllniii
, II. vnlT,iril.
. I', IUIII.Ih;,
Unlit, II, CiiiiiilniiliHiii
lfiirll Illnl,
i:xihan;c. oin ami
and Sold.
I rOojsoMitoM Zlooolvod
; : 'iv;:"
'. .fl . I. .11 llll.1tHIH
nixnrt ti.ii
1
FIRST NATIONAL BANK
.ir
O.-A. IRO.
lAMi:i. Ill'ltO. 1'rei.l.lfiilt
IIOIICKT . .ll,l,i:i, Vll'l'.l're..i
'. . IIt'illi:S, Cu.hlel.
Collections Promptly Made.
I'velniiitre, 'oln, Hunk Xoie
and 1'nili'd NtuteK Nocurl.
tle HoiiKlit and
Sold.
Interest Allowed on Time Irepo.sltx,
DOORS, SASH
FLOUR. COMMISSION.
LI 'AI.TI1A Y ltKOTIIKItN.
HKAI.VHH lJt
F L O U R
Ami .(enti of
OHIO KIVKR AM) KAXAAVHA
SALT COMPANIES
3NTo. 70 OHIO XjX17,3HZ
CAIRO ILLINOIS.
Kuccepor to rnlli,Gieen A Co.
FLOUR AGENT
1 1nt r.i'iiern!
Commission Merchant
AJLUO, ILL,
H. D. JIM. K, ,l.Ale,..
YEiss A. :o..
ld;.l,i;i;s in
FL OUR
.. til deneral ... .
Commission Merchants
NO. 133 OHIO LEVEE,
CAIRO, ILLINOIS.
mmi.i u in
BOAT STORES
GROCERIES,
.. . .liu
I r o -v i sio ns
110 OHIO LEVEE,
Ctxivo, Xlllxaola.
SOOKS, STATIOKSRY. ETC.
iu.jii.i Hi-nil ii .1 t.iii Mu k i.r
millinery!
goods,
Ami I.MlIrs III" I. mile. i cmJI ami ex.
limine lin n., 1
No. BO Tor tlx Stroof, 1
lll Winluii(;iii A. Mel Wnluut Sireel.
IIS. .11. MVA.VIrKIt
'.Dealer in
Liiille.' rijriilliln (iuuiN,
Oomxweroial it.vou.no i
i lli-r rMnlli SU'erf .
All kituU ni oliiltilmt lor belie, near iim.l,- in
inliv ijr lee'i.V n, ne. A'i", u fill) U-ei li'ient of
.Mi. ? iilei ,.i li. .tun inelij.
. ttu-i'ie . ksVi
t flitlt ivJC tV ,SA
. . , - . . ,
GUN 1 LOCKSMITHS,
('oiiiiiiercinl nve., cor, or I 'ill Nli ee I-
r-
M.imiiiiiii rtnt,iepai,ii U11.I. of . ,
Guns, Locks, Keys, .Etc ;
J.JL
, tMI. ,
FORWARDING S COMMISSION
1 b
ZD A zz
Rem E, I S I
, ! CD b uZj
Z (M
i -J CO
Y.WIU,
jyil. JOHN IllliL'S
Great Reniediel
. - - ii
w
DR. JOHN BULL
Mnniif.iclUrorniiil vendrrot Hi
CELEBRATED
Smith's Toni
SYRUP
..i'oii Tin-:
CURE'OF AGUE AND FEVI
fl'llt: nrnnrlplnr rr tlila r1ilir(ii medic
L lu!l v rlniln, for it n NiiDeriorltr oyer all
iin'illi'5 eicr ollorrdtotlio jiulillo for the ule, il
Iiiiii, tfudf and ftmnntr.t nrt of Ague nd '?
or Chilli on I Fever, Mlmtlier offliorl or lol
iAniiin(. ill) ri'lir 10 I lie entire wriicrn "l
Niutiiwentern eountry tn lienr Iiiiii testimony 1
me iruin ni 1110 miferilon, tiuu 111 uu 1.
uliatner will 11 full to cur. If tlie illtx-llonii
ttr L'tlT lollowril nml rArrlml nut. i Itnl
many vtj mntle ito. Him l,en eiitllclent furl
i-iire, Kim miioi inmiiiei mire been cured 171
Riiiieml licnJlh. Jt l, lioHcter, rriiileDt, nd
every eft worn rertnln to eurr. If II imoIk oh
tlnucil iu nimllf r ilofin for week or two after t
illM'iiio liu iieeii rhit'kril, more f
lletilt nml Ion; Mutiillnit cnnen
tneilleliic will not reuulra nnv nld to keep tn
lnwrli lu K"Od order; Mioulil tlie putlrnt. hourij
er, require a cnuinine iniincine, mir ohiia
iiiKen tnree or rour uon-ii ot inn lonie, 11 iidk
ilo.e ol HUll'n VrnclBbl miiy ru
mil in- mracirut.
rP...J0ltN Ill'MA I'rinclpul AWect
XO. .10 FIFTH, (GroMi Hlreeli
IXjoxxImxtIIIo, Kjr
tT7XjXi'a
To .11) I'lillcilhfulcH mid Worlil
wide Header:
f 1IAM-. reeeiveil many tentimonlnl" fronl
I prolehnloiikl nml tneilieitl men. i my alniBUucI
Hlel vnriolir pulilk'iitlon Imv hnuti, nil of whlell
HreKeiiuin. in loiinwinx. irom a nicnij mui
eutril ninl popnUr pli)lnwi In llcorKiu, In uerl
imnly one ol the 1110.1 en.ib1e rommnnleatlonl
I lint eer recelieil. Ilr. Ciriiunt kuuwnexl
loll) wlmt li eK'ak or, mii I liln trutlmnny ilen
nTli'i lo he written In llleni of ffolii. lliinri
wlmt tli iMH'tor )oi uull'a Harm la-l
iroyrri
Vlll.ino, vmiikit Cniiiily. Oft., I
June if.', Ism;.
Ir. John Hcil Ivur .Sirt I lmo reeentl
Kin n )uiir "worui 1'ttroirr .ru ral trihi.,
.uu1 tliel it uomlerftllly itTlfnclou. II lm. not
fitilml ina elnxlit iniilaiicn to lintn the wi.heil.for
fliri. I iitiiiiiilti pretty I trite futility rmetlee,
ni'il lime liniiy lire fur Koine wrllclnof llio kllnl.
1 u Irre 10 ronfi'-. Jinl 1 know of no remeily
vrrum nml eil) in It. rileotn, uu Uie eoiilniiy,
ll. me iiiicitikiii in Hie extreme. My object in
ritiityini it totlnil out upon ulitt terum 1 enn
Hi.t tbu ineillcliin illr.i'tly trin you. If 1 enn !
it Upon en.) term'. 1 ilmll u.n n crent ileal ol ib
I nnini:ir that the tL-eul nu liatlirli l-i nntrniy
In the leiu'tiini;. mel prwtlee of n rent linjnrity
of tli ri.-kr line illi'fiinr n Irineily wlilcli Mr
know In Ih. ,1111,1 lent, ilnijily bivaiifc tniiyh
iiiuiiiiil of it. eotnliinulioti. Korin) pirl, I ehtll
ninko it t nils to ii. nil nml out) meant to n.
levmie .ntlerinx hunihiiiiy Mhk'li I luny lm nblv
lo voniiiiiiiiiliiol he.llHliliK lrttHv .nine one
im r Inu'enloii. ih.n mi- .elf lnoo Irtini J II.
eilwt. tir.l, und wi uteil tli tolo rtyhl to .cure
Hut! knnwleiii;. However, 1 mil hy no memi. un
ailiiH'aiuoriipevrierof iherhiiiiMinil nf Hoithlrne
iio.trum. tli. 1 r.ooil the county, tlmt purKirt to
en' nil mminer 01 ihvn.e. loHlnelt HikIi i heir.
I'len.e reply .eon, met Inform me of your In .t
leini'. I nut, -'r. rery rei'ifnllv,
Ji'i.ii'.ir.a.i:MK.Y, m. t.
ItUT.TAS
SARSAPARILLA
lleitil the L'liptuiu Letier und
the Letter from III .Mother:
Tli uton llirrnek, Mo., April Mi, hk
Ml JtUINm'l.l -IWrMrt KnnwinK ihe m
fieie'y of )oiir eunptr.llu, nml the hriilnix no, I
li'ln lie .il ipnilil,. ' pii-.i ,e., I eni )on tile
full, iu 1111 tuli inrnl 1,1' 111) raum
I kim uei.i.iliil uU nl ihm )mr. uni- mm. taken
prioiier .-iliilei nline. fr hlnleen Inunllll, Ilelnu
iiiiois mi nfti 11, 111) uouiiil. Imi i lint hiali.l yet
I I1M0110'. .nt npa nininent .lure I una Huunifl
I tin rlioi llireuli Hie hip.. .My Kvuvrul limllh
I' iiiipiiitiil mi'l I iieeii oinelhii.x 10 t.i.t nn
ture. I lime in.iri Ixlli iu your irprilli tlun
111 iiii)lhiii rl'i1, I ui.l thnl that 1. venilliir
Pit in eprr. tlie n hull itnter ImiiT., un,l
obllne ' ( AIT. (.'. I'. JOH.SStJN,
tit, lilllii. Mo.
I. H Tlielnllftttini! w urittun April Wi, Inn.
le Mir. Jennie J. bin on, mother of t'lipl, Jolm.
anil t
1)11. JtillN Hri.l,-lenrnr .My lin.bunil, Di.
U n. Joliiiltin, u rkilllMl mrni'yii uiiil ph),u
Llll II ('.'lllllll .Nell Ynll.. ulleli. lm iill. I. !,. i.,..
Hi tliw t'. I', .li'liii. mi in my oiire. AI lliliiern
)! 11, ol am ho li.ul 11 cliinim ilniiilieu m
.rodila, ir whleh ' cxvoliim )oiirSiiriHiuii'illa
IT .'Lm:l lIDIi , imieioi Un )enr it-corn.
iiiinJi'-l 11 to mail) in .N.' Voik, ulil.i ami u j
nr m-fillliU, lvr t.iie.. mi, iii'iielul ilvbllll)
JVWiH'l .ll.'.i'.i. Iu 11II1 iiileil 11 7l( mm ijnt,4
m .vutr oiifi if A.ttjmhl .. Jtfr tmrrn trtrw mu
( ,. .. I inn tery niuliiii lor my ni, lo tituiii
I hull leeniire 'n -l ' "HI iiuirilln. He l fi'irllll
or .'eltiiii; 11 .piuiixi. Hl'iele, heiiee hi. Milling
lm- for It Hi-votm, I. Ht-ie Irrrihle, but 1 .
leu iiml rifoii-r. Ui'.iHMtrulh, .
, JKXMB JhHNso5i
A l"l lIi:.TIO lOCI Jf JEM N.
Arlvimsas Hoard From.
'I'eHliiiiony ol' MeilleHl Men.
hlonv I' I While Co., Ark. May aj, '.ii
Ur, Joii lltli.-Hear ."in l.ul February I nH
at l.oiil.iille inireha.liiL' llitu.. ninl lent
of lour i-mf ipiirillu Jinl i'eilroii llitti i.
My oii-iii. U, ulin ua. unit me in Hie .(ore
' lni leen ilumi ultli Ihe iliiiiiinal,iii for koIiim
iiiiii', fiiliiliii'lu'eil on llio llil'el ., Mini .onii foiinil
hi' iii peral health illlpn-l -J,
i7 lil. I. wliii Imi beei, in bail health, trie,!
Ilii lll. mill liral'U liiiiirnveil,
lr t'olfee, wliii lm been in m hiMllh for new
eral I eal.-iili.wuiA mhU irrr alleeleilbi. iin,.r.-.u...i
'''rimKHbi tlii, , 11,0.1 t)Uir llitier-. i,.
the Ce.lrDa'lltlerJeit(iyeti)pn. ureal i,,,,,,),..,
lllllll- .ettleineiit. 1 llllllk I f old. .ell V gre.ll
.iii.iutil) ol')onr llieillfllle lhl fall eipeeiallv tin.
vMrggJ
0. I, WAKKIU
Piei.iiroil jiy DKV1JQHN HULL nt
liU Ltthorutury, Ultli street, LouIh.
ym hy
IMDHtn

xml | txt