OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, April 22, 1870, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-04-22/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

OQ
,w
Special Notices.
iniuli, I'liltl nr Soii tlin.nt.
tt iir mm" tiMia- mini! inn,
ni'ii-et - lii-n ri'Hii1" in an hi--i t r-
I-t I l Limn l -1
Hrntwi'a llrmiciilnl Tnirlii".
n all in ' hir ''' h n ilmr
re n't,
I'nr lli-oiii'liltla, lalliinii. t hIiii i Ii, I uu
uuiill e mill Tin-out lai-iia..a, ilii-t Iinih
"lOlll lift all
.hi.m:i:un ami im iii.m -i'i;Aur.its
it"i- tin 111 in i-ii-nr uii'i Hiii'iiaiin ii (la- win ".
ihjiiiK to tin- K'l'nl r, -illation anil t"(fiilrity if
'Ii Trw-li., iimiiy worth!,, mul ell'-ap linna-
iif-iii mi- iiili-tnl, Mm h nr-k i iiirnnllilim. M
u.n i oari.a ihi- irtii
miOtVXIIItliXCIIIAl.TltOCHi'.S.
tulil 1.1 rrjr tt lii'i -. in'-' Haw-in
A lliir lulli I'llmi - Hint linnl' III ri lili
Minn- Afti-i I' i . ' ini" n '"
Mi" iiifnrioaiiiui mi iiini)i"li. nil-., nn . I
ii tai.tafi-i fur '.le'tit.
A-I'lf-K IC. K. N'iKMAM'V. "-I 'l.-aet -'i-!,
I. I.nlili, .Mil Mwlv
lUti lielor'a IImIi- II j.-.
TllH (I.I 1 III! Wtlhil ilo.-. llt'l tolltHill ll-nil
IHI 1111111 JMalatah lliJ-lntiUilll- ),' 10 III"
tu iIihmIi. tt I perf.-t-iiy hanoli-a,- reliant -iii.latitaiieoii..
At-n-l lii t.iuiiti-.l iiii-l .llut;it
IH WII(I1M l'"llll; TIIV tllHJ ilOlHll p".,,.,
if )iu wmiM i"-p the iigi r. Tin j.- .u. it'
ll', ltt.-hlor Ilmr I'll- I'M to.m r' r. i
Itallilll In llpli"l-l It Illtir la. " 't '.1 D" It
yi-ti. ,pilii-l at l ltm) iii i. Y W
Iinl2ltlll)r
I'mtii-'n Colli rlKin
01 nurljr nh itiiiti'Jrif rwnp fhr making i-ru
ill kllt'l" . VlB,liin, Jfy HWi Oiritmlt, li.
pru I Xi-r, nii-l lnnvh '. uWul iBlurmat'M
lor tho.. .It-alin in " mii-uf- tiiriiii.- M.) ! ift
klii, tlki l-ir H iru4 or uiiif uii.
,-i-ni iiy mail, fie of f)ta, ar etita. Ail
die... K. K. NllllMAMir, '"I Mari-i '".
-t. ImiIi, Mo rtlplm
ir Vim wiui i
il.I.naJ in inilaK 4 .,.tlf t-.lili of Ihr I'll Hat
K.t..rnti. i-ii-r i,.d lor ialariHai tnj hnit ti
ii, iiri(ibal oior ,nl ISei-at. for a ,.'.
II I'll WaSf
Nie U'liiti Teeth, Hialthy lium, anH
briU. .-wl fur our TUHKI-II IiKMHIHi K,
pr.e, i -lll,
ir lmi vt
a hi a- puia fnf IIimU-Iii", rmiirili. Im(bi, far
liuiauiu ,l" "tA f" aTHUMfTA
'J 1 1 H t . PfMlla .i afMltai.
o. Klllir of th t "lit jiVtai. on rn.
C-l i ut urn I.
A'l.Jii- J'K'l'h K. I.i-har, ll Mrln' MrH,
t. Uii-. Jl". '
.S fji-KX fulCVitCSiTiUtf "i.
a Jii Almi" H1 f-a-iii, m--iili-nt ti-
..1,II :..! Kfl) jltUli'HKl, Wlalall -n-H- .lli.Hf
lai-liU l MAllMAIir, mill 1"' inli f lif.
-.l III I1 lUft lIHfl', fa" a.f I but-.
a.ii.. lit. lKII.M.N llnl .IIM.V laiM l
.aM-.KlaliD, I'lllUll-lphK, l' . Illl
Wuiiih.ii Mini SurlMl l)ll.
IUiiii tut ui' MM.-'lh if - mm---I
WaiTaat) Ihi l. 1 1 n IK af n llUD'iriUK IllU'lllfl' j
.ii. rMiful -fK ihj hilioftli ly. Id '
it. I i-Ufi. ?-ni fri-is 'ii lia iiii'- AU
.Jr..., HuWAIlli "im.IU1iiN, II'- r nun
r.l,l..
tllimtrlj-1. Ilf.lt- J. I'. IliiimrJ
Tuul Mllirllliiur. AHll'U) itillr. i
Tin .irrl oini-MMmnt, tn'li- i ii !' !
iiiih. of tin Ix-ull" 1i !'" '"i' ira-il
it.! lh w linir'ln) frum liuiea"nlimiBt '
nl tlx Unoil i-r i.rrtnu. iiilami.tinn, . Miii-i- a.
ililxro.n, h)Billmm, i'IiIIh.h. J-ml-ti-..
AlbuiiiiiiiTM. S-orliol, ii . ii- i a
UfKaJ Hllll "lUUir 1 t Iii'!blal
Ui-lii-rl Ii-il -A. IVIU..M, I i . ii - .11
iior.
I'.ar aafi- Ii) lall fl-.J- IhMi- ilfH J . ' h
I aarl tnualh
l.ainU In tntr I'lillilr.-ii I In
Mioltiluti llrui'il).
.an l'ui- l'llii- HM'I il'"UH
l.rt-Hl
I'll! I
WIIIH iiMH
H Ml I.
ii tu in 1 1 . mid .-
'J I
Ill l'V iU.'l a.1
Ur i w.
i I l i
I'BU'I
' I
KM
u ; .lltKlaln l'i.Blli 0"J
u HI-i.iiklH'. I"" iiii-ri'iiHi-.""! -i
L..i-i ia-'itai m ...
l-HK I
tl
i t
.a al Ila. I
i
nulla aiaiiac .
1 Ul Ii I I"
,1m im rniMti-a i-r .
ll i tiHiiii-.i Itjl.ui' ul rinlilrm o i
Ki.inn.1; " ullaliuor-ki. brousbi "a )
i in? oihi-r fnii'i-.
rri-.4iJ la) ilir (iHtrTO.S MKI'H INK
HI. l)ii, Mo.
'I I) ll'lla;'.'. Hill -Ir-iil. II lli I
..i-rniri-. .;i-i
iii
A II. ink lair tin- .Million.
marriage: r:;;",;:,;::
guide. r:r:u::ri
hunt 10 n.iiiry, n ila 1 1 "(.' i iii"i -
mi'l ri--ionj i tin- jh-I iiiii. tli n
lta-.l la .alnril a III l -a llrlll D I 1'li li Ul.llk
ii'tiir.iii. ii" lo iii-iri il mipliiiin, i.i.
Tin ' i iiiii-ik.i n ..rk ol m- I.i.ii'Im- i
rni'l la-ni).fiir mill Hiinimii rum-
viiii!, mul iHHikiiii. kluuUi. Inf.ifin.liiiii f'-f n.i--
uiin an- iiwrriKaal or miiimliil' nif"ii. -"H '
..HUia. tll UUiil.l In Ik kM IIU'llT l H'l
kr), mul lull I ll'l a'Mtal. lljit UH' ll.-ll.l-.
--m I.- nil) our ili-.ti iii4rf) for Kifiy i-miL
Ail lra- Ji. Hull-, l.aiuiiiy, , .N'l. I; .V rili
Kltrlilh .ir- i l. -I li"'li. Mo.
UO-MITlCi: TO Till: AKKIilOI I!!' AM' I'.V
KOIl I IWATH "0 Jtufnlw uiil)ll! In ll'- !
inriiMi. iVai Mho mli.rti"- hi tuiUiii' u .-i, .o
ii. mu nay .a. run", a.-rii.. It. Hiiii.' work,
no Matt' )in lour iIli-h. ik, "r lion lH4i-riWo
our i-iiiiilllun.
lr. Hun. run 'ini.iili'l. 'a-i'nnitll or I )
mini, uii Hi ili.i-n.iw liii-iilioii.. in III. work..
Ortiiv, No i North Hlxl.ili ti"i-i, ln-miii Mm
ki'l niid Hii-.iiUIi r-t. I.ouw Mu, ..'.Chilli..
I
m SALS.
JTOTIt'i:,
riiiTi will M'l.l hi I'nlilii' Am-noii mi III
aoili Iuy ol'.iiirll t,
hi Hi.- Aii. lK.ti It.iomof , lliirtiiwi.iiiiCuiiiniHr.
.-Hi AVl lllll , H II I U WllU'll' ulila Ii llllla- 11 ii l.-fi
wltli ii fur repair ami ri-inriliilnir oin- . j r mih-hM.
I fir. lo Pn) iliiaiilinrgi ii fairn i'Hir.. At iln' Mini"
timnulll I... ...Ill u tut nf J.'ui-lr), l.-lt Im ii'i'iir
:ii.al iiiii-fillril lor, fiaroiiia ).-.ir
Tin- fulliiH iiifi ili.-ri lion uml tiinio I.-ft nli
ill w.il.'lu-.:
I lliintinx l -i'i' rlnii. i
M il Prli'
I'ri... Horn-.
.1 Moi l mi
'flux V 1 1 i III la i -
II iMllllll
-M Wriulit
.Mo 1.4)
ll.'iirv Hii.Ii
II (,' Won. h .ml
JlcN'i Ii
Jolin Toui-r
Jlillll lloiil
I..HH" I-lllllll
it t: .'iilU')
J M C'ooi-i-r
M.ulld.1 i'l.tri.k
Ju lii O in')
i;co W'ii.IiihhIoii
Alox .Moo ri
ll 11 derrick
Juliii lliuk
Jiilin I 'inch
1'eler l'L-le.
no
lo
111
Id
lo
.In
lo
.to
1(1
lo
iln
ill!
.In
ilo
.In
lo
i mill
lo
llo
I lj.a-11
ilo
In
.1.1
la
.In
ilo
lo
llO
U.i
lo
lu
ilo
l.i-it-r
lu
III
lo
lo
lo
lo fvliii.W
l.i vrii'
llo Ili,.-X
lo l.ini-r
.lo tin
In .In
I'll.-li Inn U-
ilo Vl-IRi.
.lo tin
Oil
ilo
I 1 1 ti in t mk Can" l.i'H'r
I ilo do ilo
1 Un ilo ilo
Ainlrew ICiile
Tin. niton, u.ilelit-i. him. nil U-t-ii Hit ill uooil
Hinnlii? oriler, nl i'iihh. ma.li in c-'Oil a. new ,
TAIlF.lt Mill ITU I.H.
Him, Mnr.b i'lli, 1?" in n j. it
gullet in.
') 11 il'ltM'l(M,M l'lt(tMtiMlf
CuiiiMii'iriii!.
'I'm hmi.w. KvkM.vii April '.'I. ImTo.
Dtir nun ki t Inn lin niai-li-ruti-ly nrliVi
ihirn. tin- proK-nt wee I.. uiil lln ilr'iimtui
fur tl'iur. iurn, ontu niid buy liwn gnatl
M full r; vlmiH ijuots t ljtl.
Tim order trailu linn exlii'iitwl wiiih im
pruveiiiijiit, !itnl Ii nril.ulf JUllli ii-iit tv4xn
liiiiinl nil our recutjiH of corn. nml Imr,
Ami iHir iii)IIr urn kept 1fw nil the tlrm-.
Tlif lilijli jirice of corn lm lirmijjht limn
Ini'i iirtivo loiimml, which now uxcui-al
Hi- iiil,v nt $18 OOfSJ'.' OH per tuti
In m Ik bihI MickfO.
Tlio riMtoftlioartlrlM on our lit re
fjtlt.'t ntlfl lllir-llHllgi-'l.
Tlin nlo of (iWm by the l'lntor'
ToImoco WareltouiMi rurnpuny tily w
H ilfckli-d .ucp( In ovnry partlrular.
Sixty two liaigiln'iiil. wrn Hiittafftd. anil
sold nt ttio ftilTowihif fipii-i :
SO liMn lus; t '. r 97 T.'i
30 " iljpli)K lif m l (. 'I2 SO
I'J tilt-haM t i $ta f- $17 75
Tlmri- WH h ftltl liar'l nf loonl I uvor
prmntit, ait fignod tUtvmtftnci- nf pluNU-rt.
Th nl H'nr", m fur B nmld li-arn,
entirety latkfmrkiry .
I'lour-w litnii In iiuprori-id !
tnaiid, and the mftrkut ban ln qulm Ann.
vritbtrtit any qoolatik ohhOK-i. S:il'- t
tin trade were?
'2Ki MU sprint; Miprr i !: I 7&
Kn X nt t w
. X -lit I 15
7ou - XX nt i Mfii ;
and oft orjen.
1 (3 Lll riiiii uinir,
,.kt
..nt
1 Z't.t i 3'i
4 7.Vn 0 in)
r. as
6
1. I
40
1.V)
160
K
:;w
XX
xxx...
at
ihiiipi (all Piiiifr. .l
fhll A. -nt
.1 XXX
XXXXIhinlii'
nt A 7V.. 6 io
..nt ii "I
white wiiOHt family at
ttuiiftt grud) It) Mi
at from I OOfi.,7 00
luj iliUo ditto fr. m. 4 JJufii 7 Vi
U'IH!U. CW Mild by alnt li-on pfU
vati- ti-TW. Thu loarkit i C i i-t ut
tiAdy
(.'urn 1' liwn in activo dninatid At
full pric-, with aim in ni-w f itinim of
" i ar prune tnlxrdon trai k at '"J
- ' while - - at mi
inO rui-Wi wWia. (U1lviv. nt B- lim.i.t
at 1-1 On
Ollts liari- bwn tinily ntnl in i o I
rqn4t, and niarkt rnodar'ati-ly ,ti.
MlflpMMl, with miI- of
85wtknnlxil, frwn itre at ..fi
2iir ami 50 aki, " at f-
3 at t'k
150 nk, irtil l,it inloUat ... S7 to
Hay Ha eontlnu'-d lnsxn denar. .
thouith th markut o.xhlbliad ruth, r ..
rtrtiuiHri t hmi at thu datn of our U.t r
tKjrl. Tli faliM were-
H i'.i" inixi. deliviTM
f " prlmi!. " ,
1 " cbuico, on track
1 ' u " -
1 prim, from .torn..
2 cbokM ..
. .at $19 i'iI i
... at '.'0 00
...nt to 00
..lit 20 &t
..at W 60
...at 2! I i
kiiii dr.-I :'
lit i- H hi.-I 2"li'.!. .it il :-.
Ilrnii 45 ton. to). I in bulk .it :! "'
ami Owiukiat S.-' (. t-ack Im-liuli-d.
I'tiivNIoiis ar qiil.-t and un
ch.m-'id, with vrv little duii.f v-j t un
..rija-r.. whirh an- limiti d.
..ill h i i. .nviu.-ii ii,i, mm i.ti-
market l owtockud. llmdi.-ria are mi-
i""" t,,r',ill. and would mak- con
ion in iinler to ufl'ect mli- 13 pki;. i-Ikci
mid at from'-'r) to 30c.
Isii.'. nave li ii in fair .1. tnur.-l .i,.
uilb r.-.li. r )i(ht letidi: prui-. Iiu
!'. .l iti.laiiii-il. Twvntill.i b..i.
i. Id at I Jfn Ilk- liippr eouiit.
Ioilllrt ha ltii .rnriif and in ss-io'l
li-umti'l. I'.iur naaip. rhirki-ni ..'Id at
per dux.
A piilt's are caret:, acd cbi
i wiuii.-l. at full priii-.. Twnlvi- bbU Hld
Nt TV.'i IM,
I'olaioi' tri dull, iiif) hun.ltiil
bti'lii-.i iii.aiiii jM-aa-h blow Id.frrim itort-.
nt 4-: 5i liuhi. priiit ditto, at 4 Do, and
' W) l.bl.. mtii. at $1 o jir bbl. Twenty
1 l.bl. Southern ,w. t potat.-. u)d at i&
r lII.
Soralnuii Oil Md ..l.l at .vc per
j -lllla'll.
I Sail i I'lWiir ami iMwn:iini at 2 An
I- i- I.I.I.
I-'ri'laltls i uni-llMiiifi'd. iii.d olfi-r.
, in-.. iii.limii' iii all point below.
' I'rt'lKlU. r nflbrlnjt In miHln.i..
'jiitiiititi.- i'-" l.-auH, Hnd inli. nr un
' 'lltlliafa-al.
1 rili:'.M!-V- A 1'HCtati- Unis
in rni;-i'.-ini ii. t)m:.!o 'in.mi
I -Oiiimn In "or t'll-:
l'lll.l-ihr, l.iint i-kii l-iilli
I'l'.UKST -In Urn-U. 'J illinvt T'l
, l.ltlltT.llli-S
, Uiiuai-.. S.tiriri'
I . Ili.ibti- . Uliiui
, r'kii.l' n;rn-i. iii, for irni.i i
I irlb Iniir
I 'l-l. lr lb k I ll
KI-'.'I-M'krdl. .Vm. T, imtW l.i..-
" .Ve S. ' 111 ii(l2l) nil
Vo- :k I . linn l o no
Xo. 1, kit. ' -4 JAn
' No. '4. !4 :i,1 ii Ml
" Ne. -i, " ' nun 'i '
UnPK Maelilnn IIU'I. Ky. ir II. .. tin ll1 v
llau.i inMe, rr lo -n
MuniIIi, iwr lo '4IIU-4 7"
HHT,-I'r II...... im 10
ftl.T-IVr bU 'I .".Un
eOl i. Ill C.iri.m me, rlli TiiJi.i-
in lii.., pr Hi. .. . Miv'i-
iol' IIOHin, pr Ii. 7iii V
SIM Vlt-lliu.l, -r lb Hint 7 c
A roil I. In 1 11 r
Kvri r 1 1 ii 1.1 i
,N i-rop, .V ii. in lilnl. ii l :t' i-
" " m l.bl. i:i';iii i ',n
Peinnrnra in lihU I In 1.1 i
SHOT toriil iinnlai.r, per Ui-ir '4 alilu-j 11,1
lliwk. 2A Iti Int. ... : 7 ,-i a
Bar l.'l, pr II Ki.i
TnHAtTi) Imrk, pir Hi . nil.1
l.tglit. per 1 7. m till
I ( rt 1. 1 , -er Hi .'. l nil
llloklllL-, per Hi, .kif. U'ihI III!
t'r.llIVr.VIIt.H ,..ioei., p..rt.l...l Aliii tl no
Wlntu lla uuia, pr till-.:.. I Mln'l III!
Nivy " ' a niiii u un
union., i.er Mil I .iiiu.i tin
I.Mtl--Tn B-e. Hinl l lils, per Hi lain 111.
Keu-mi'l half lil'l., per Hi 111 n7i.
t'ouniry I.nr.l. tx-r II I lnl.1i
NAII.S-I'erliee PM lo Ukl I 7.1ii t Ml
uilier ni'i. in prop.iriii.ii
IHlOVl'.in.S-l'i.rU,Mie.- t l! ao .lOnRO no
I'llllle JIO" i nn; prim I ail nil
Hi. ..I'fi.l llHi-nn.
III
ui'.niri-
ol ,1
IT,iil-i
it ITi-
r4iir4',c
liir
II 1.1
l'lai miles per Hi
(il.Leil .iile, per l
ll un., iik i I'Hiod
Plain ll.nii", pei ll.. . . .
Slionlili rs, per lb
Ilnlluleiira-l'lin
Hulk ci.i.ir rib Win
1 1 it I. lahoiililer
Hulk linm.
WIIUA l-l-'lloit-e .Nlll While
.No, 1 New Wliile
Clioliie New He.1
No, 1 Nei Heal
(iratlnan Kul 4 While
1 .'Kin
I Mil ii
nl 1.1
nl HI
I OOall III
II (III n II .10
I iiim i no
s.-Jn
. 1 ' 1 Uiin
' .-.ii! VI
i an
in. ! 'i
. I --OAl M
I I.. a. I 'ill
I. I I, '
l.inMcl '
mm,
l'i o.t i nl Ion l'ln) nl inn,
nil lit Ji'l FM i! I PH. I III , .illl .ail!., '-I -lai.
iiiir ian i .l-. it. i k o i .. 1a ul il..- r .In).
TI.i- . ' k - . lul'-r lut iur.tiii.le'l ton ill.-
II . I wall) I ' nil lli.'io I l'i taa-.aiwj ill. a ..
(IibhUUi llilin h" Ii lfl tlinii.
' li)"pipt:?)nliiiivf'lo.iiiii iliwmwlvi
rja.oirt --I t, -n'l''.. .. rii!i. j ii li. IiiIi.ii an-l - ill- r I
ioarrlnl i .tli.r- .. loin lliir rliffestii.- ortfHti
nl rrtT'il"! i !n ir laowel w ill llo.n .i -r
Klomiir Ii Billi 1
IVr.on. of IhI ''! hM, in-'ea.l of tlir i.
thDwheleii'-HKluinriy-t'tfi Im .uk-oi i.,..ri. 1
IrliUUeB 'ilh mrtniairUI poi.on. h fim nim
Indlt. iHlllS OtHTtfaAft Of Hilt Wl.Oll-.OII. LU-
I.Mlli-rt e hpoiilh 4lori".ril liter.
Kervu MiflVrrr., irnnutou. wi-ak nl - -
potiileot, leertilt thi-lr lillri-'l ni-rrii . w -'i '
. oiir.i-nf tli i-r."..' un iji,rnt. ni hi.'., tl
wbea'h dull" uti"! Imuon. of eiauiir - 1
Hlipnri4iill.il til a inerll'-ainal .tiiliuljuit, p- rl. 1
Hb-lcillaail at iraly hnrtnl...
Trtl.l-'l' la) iHllll Htl.1 H " 'al--l- 111 til a..i .
Hlon of an nar.-4-ni 1 e..ri.-i-lii', hIihIi pp-i
Inin from tn m i-ffn t of malarle. froio
i. kn.i, nail fr ui in .1 . -t .j ri.ing milm '.' - .i
cl,'.x."f Umpa-lHlur", n4 .-li iBM'-"f mil. r
1liiri-ik nra-l .. t.i!ltv. i fl tri"irlri ifih
turn. HI..I III. f "pi' ' re. n- lltl laf it l.Ra i-,
apN-ti ., ii'l).--li ltri -bK n."i"h.
l' 1,1) .IJIIltlHtlt allia ll a aititll.lia pill -
f'nti. eh I'-all i.ltiOII-.) .1ailnlla.a. to l.ltl.. Ill
Ii .d al. I .-Uli, ..rto tin-Jt" -1 n. ilx-it-p -I
Ilief. oilii'' 1 ' II, I'iIii or eflli-lol.i ' 'I t'n
Arnai iH'ioiitini-iit, h r- il In ' rii oi-u ' i '
a IiOium-IiijIiI r. iii"i). Htiil H aftFei'Mr.i i:ii,.'
H.Ili'- l n.i. in ..lion, win tn-ai r llieo - i'
I. llirfi-i .-I , j.- i I. 'i fin.l ..iri'ii'ili .en.! IP-
i.-r a, P-. .,. i, M .i. , . .).(. .i, . . i .- t i i I
l- ,K , I" . i i I ' .'lea f .ul.-. "I .'ll '
l. -" ) i -r -ii l t . . - -,11 n.. ut
lll"'ll I . V
rsiHii-ant.
I IVtfllil'D
Illl I
T
fit;
1IILL3
.ul! t
!! m-:vi:i-:. caiko.
ri'l.TOX k SONS. . . I'rnprli'liira.
All ...lilt III I'lllt lM-lllllll.
M. ..
al. km
M ii r.
r m i
W..i .-
arrf-w
yM. r.i2i.::its.
i l-lll'il' vm.i;
BOOT 180 SHOE iKER
tvi:.mi;:'Sii sritnn,
Hit in i n Uii'liiiiL'tnn A i i-.V. 1'npl.ir si,
IlOHla ftlnl Hlinr li III lll'll r. f llll-.l
Wort. ii. ii r.i.iiloy i il.
Satisfaction Warranted
I'.ili'i'imico M.liclii-il.
i-r tf
ViaTtll lll'li
J
oil ; n'M.x
It lli.ll il Nlln HI Mill I'.tl lid III
Mid oiiuiicri'Inl .i..
C'nirfj. - Illinois
pr l.
rl
Oil V !1 V I.A .V 1'S S I.OO.V.
la lliplll'll lllll nil kllllla 1,1
SUPERIOR LIQUORS
t o.uM:::u :Ai. i-:.m r.
CAIRO, KLINOIS.
t. r-n,
I 'li a
JJ''HASa HS.LTrDGAaS
'i i .! I t
UlialriJl
t i n. ti utiti,),,
i ; : vi.i . . in
Bar Fixtures,
i;i.asswai:i: iin.i inusi: n ummi. ,
IM. i.oous,
185 and 187 COMMERCIAL AYF.NUE i
WM,
B
.. ...lit. . i. . ir.- n.-i.l i.ii I lil-eral u-rin,.
. 1 1 i.,r I .. .1 ...-.I Ii -k. wiilt .r. ul n mul
i. .ii.. t., 1.1.11. W. HiH.KIt-
ai t" il- i l'J.- i ll ir.! Il'i-k.l I. .i.
yA.vrtii).
Three Dry-goods Clerks
U'ua .. 'I...I "ll'l ll - I'lU'late I W .III Hll I .'
iii,. Norn-nili" , ii. i 'l apply
hi.nt ('! ki.sti.i.ni i:s ui:(jrii!i:n. j
A i ii. ... p.-.- ""i i...ii:i :. i nto. i:i. 1
1 tVV. TSi ilAXVll. '
W A X T K 1 5 .
livaflr.irlH.al.il Inaiir ini'.-fa-irr i.inv, Imiit,
f I a V. tl "aillhtl in tit "till Of lllllla.',. .i',lll
il ll'l!. il.a-ll'- lli'l ' II lli.w-ll.ltl.il .111. I I. I' llile
iiii ii who uru iiiinli.il- wall mul eun i iiiiiii.niiil
I'll.. II. ... la I- n.,(i
WISH.,... UtlTAHI.AM)
nllillwiwlu liateal-iir , Hllux I'o . Ill
PARS 10 EUROPE.
jAsius.TVr
TICKETS FOR SALE.
I'A II K l'i mu I lii i iool, l.oiiiloniler ,1,
IIIiijiim in- liii-ciikliiiiii in Cnlrn,
SVI'I'.OItll, llllltltlS A- CAMU-i:,
pr'.il AKiula
V Wt'KH-Ki-jp, r,n.'
K- C", l-U-tniK
M' Ij.J9 V dili-ni. In l.'
I - a-
IV UII 1 c
' ' ' it 1 1 I ,'-..', w , M
i -.!:: :r :.; kV TlfinTIP 0 k OTT
IHI K flH
.rrr-, I R I P I IM . iJilull.
M . - 1 "
)0ll
I a
. f r.l la IV. . ..
iiAnn unci sorT
LUMBER
or i:vkhv liKsi iiii'iniNi
Lath, Shingles and Cedar Posts
ORDERS SO L I C IT E D
STEAMBOAT LUMBER
rrit.MMir.n ox fiHiirr mitk'K.
tOXi:i (OMMIlltCIAI. .vvi:xrK
a Ni Tr.xrii sTiti:i:r,
CAIRO, II.iT.TXOIS.
WM. NEWELL
H n:i on I It. Iiali I .1
LO EVI BE'R
1 Of nil Dowcrlptioum
j STEAMBOAT LUMBER
, i . v i K- ll ,1 a r, v.0 . 1,1) ' m I
I .... i I , Oil -III 'It ' '
I OriliTi Ult with .l.'Ahlf, Ak'I,
will root'lM" priuiipl ul-
ICIHIOII.
w. "
l-I.Xl.KII l ,
BLINDS
Slll.jliKS
' LATH AjffD LUMBER
i i n i:.
TKNTII STKKKT
Dotwoen Commercial and Wash
ington Avenues,
C'ASDwO. EB2iB7VOS.
Ali'iiIs for ICoi'la Itlaor I'lipor
ruiiuiimrSlii.niliriiB ivn ami ,
Jii.irl. t't iticnt.
II. W. .folin's Iuijirovoil aonl'a
in-; ithi it) un IiiuiiI.
j.f.cTS sit. i;!;.:i:.-.
CIO CITY BOOK BINDERY
I. .. ..
.Miiiiiifa' Inn' Itl.iiiK llniik
nml iln nil
lalmlanf IliniK lllntllii
nml Unlink'
; OHIO LKVKK.
I
9
dry mi
mtv
4'OOiS 1
I OI'IM II
XJ U'AltO.
lltl).
WM. KXiUG-E
lit-- Ii Knurl h War
.' all lllll.'llC 4
DRY GOODS
I D.ttf.U Iltf Illl I MKliy f'rll ill M lfii
iiii.ru 'tjli if!ii' oiirit' t ii)
statu: a xii taxcv mtv i.ooos
I r j:itr il isii'TiuN.
Hosiery, (lotions, Boots, Shoes
An-la eoniplete .muilnietil i.-nerdll .
Tim piiiroiiairii .f llii'V1''"' lnwle.1, Hie pro.
pnetor jiuirriin'i i"tii to sell iiu.Mlilnn m '" Imei
wjii-lliii l'iy l.oii N or iiroeerie, a ilie.ip im
Hi. i a .ii I,. ...niit tiu)lieii' m Ihiiellv
iti:iikniii:ii tiii: i'i..in:i
Nt't llnnr In (In Coiner nl' Puilnr
nml .Miii'ii'i'iiui Mi'i'i'i.
The Grocery Estahlishment al
the Corner of Commercial Avenue
and Sixth Street will bo main
tained as usual, one or the best
stocked in the city.
1 I
I
I
v.i,r.ii$.v i3Joriii:tr..
IIL.1M
iu
IlKAI.IiltS !.
K L O T7 3,1
An ' Aii' lT. ' f
OHIO HIVr.lt A KANAWHA
SALT COMPANIES
IVo. 70 OIZXO 3j33T7-3E233
CAIRO ILLINOIS.
jfj ;ui:i:.v,
flour' Snt
. i im.! .ii
Commission Merchant
Aii:. iii.
I Aver..
YKIt.S A: CO.
I.. J Ai
iirti.Kii in
FLOUR
nil Oeneral
Commission Merchants
NO. 133 OHIO LEVEE,
CAIRO, lIiI.19rO.TH.
86GS3, STATIONERY. ETC.
S co
- 13 .iP
era
as
as
as
CO
i:.. i,i.v;
Ha. Ju.l llrrrhed H I l.ll Sli.rL ..r
MIIiIiINERY
0-OOD&,
Vnil InttliallK I. mill- Iii r ill mill ix
oiiiliii- Illl in
lint i.n.i i ..in -t
iu i. I. 1 ...'I ii .
I.. I. i.
.i'. iii.i
.nl.
rj"o. so x'oxjtii. aticot,
Hi t. ..liinjii- n A-. iii l Wi.'li. i ii i.
Sil:s.
iii 4h r ui
-aUST-WW -ST TT-rVT-ll7'lKr,7'
.7U.L,Hjajli2.XI SlUAVL XL
l.n.lli's' TiiriiNliInt; (,'iiiul-.,
Coniiiiovolnl Avouuo
( in r Miilli Mi i-i'l.
All k mu f ' --'I mu lor In-- '
or I- i I' Ii ll- hi -II .1
M ,' an I- ! - "l'i
ii.i.!m:k .mii-.s,
rilCATUt Til VN Till: CIIIIATK.sT!
3Vtl'. O- lVflE'CSe-oo
i.M.nni stiu:i:t,
'I'll l'i r lliiuia Mi-al ul' 'oniiiii ri'lul Ate.,
ii .j'
I M '
III. '
iii 'i. i. I r ii.
TOW TTTET .W .YTfiTTRy 1 V
i.II3.JL.iLi.lU-l.M.X JaaUaH
.
AMI i
I.-a,irj ;.hIk, MlllOll. !.. j
V..-a Ii tim Ii "' a' I" " eii j1 1" her
o ii lerai :1 .1 i 1 ill nil" - it I. ! ut .
tin '' tljurea
lillllll Kill (JlilM's III ... ,Sl ()()
llllini 1,1.1 ill.., a ... ... I
Tun 1'iilr.s iiinllfa' IIipi
' L"r r'.! '!S
builli-' mill .Ul.-scs IIuIn Im- . .10 i' I
.Mul iM-r.i Ui'iu1 1 1 a piupuiiioii
'I he ii.atii' ineiit l.
Seasonable, Fashionable anil Complete,
An I pi-r.iiii
I. -it Ilia lo ll 11 . Illl." lull I hut inquire
tin- prieoa iiui'i uiiiiii nun win',-lam-jin.
Ill I'll
ill .iHineil now hei e in I In- eoiiitti N .
In luriuini-il i" i'U mi iioi-hU nt a tury i-in.ill
piulll, luin.t lll.llll'UeartlUlllltlliaa'!.ri. l'liw-r
taa ii" I a. k turen-ilii, I'm I . .ninul "Men. I it.
.nn!. c. M'.ii;i:.
iprlllt
.11
1
i
FORWARDING
!
mm s.
i ' ,
I . a JTJ
1 rN
i i
l ca -
jit. .ronx nrr.rs
'Great Remedies
Dt-t. JOHN BULL
Mm r linn r t
CELEBRATED
i Smith's Tonic
SYRUP
1 i -lit Tin: . .
CURE OFAGUEAHD FEVER
'IMIK proiinrii.r . Una . rlel.rale.l .in 1
I Hi. Ill riHiiti. f.ar tl a .iiha-rinrill oier hi r- -
im-
una I'lvriillereiliollie ptiulio tor ine M".
lalM,
, im4i ani wnanrrl trrr of Autl Hllil I ' i'r,
or Chill, an I I'eier, wln-tlier nt aliurt --r li oii
itiui'lin,;. lie refer, to Hi i-ntiro Wi-at.m m l
fotllline.tern eoiinirytn la rr Inm leaimioi ) i-
lb truth of Hi" A.iaeM.iiii, tlmt in n
w hut at i-r ill it f.nl to lire, if Hi .11 1 tim. -utrictlv
loll. iu -.! anil rnrneil out. In n ii
In ill) i a. e. a . iiitlii iPi.e tin. Ijn aiitll' lei1 1
"lira', anil wlmle familie. lint u lieen niri-'l ' i i
lnil Inittl, wuli a perfii-t rwlorBtmn oi i ie
l-itirr.il healtli. It i, lioweter, pru.leni. mi" "
i-.ary rii." morn rrrlain to eure, if it, li.e
I'liueil in .tiuilli-r lne, fur h wei-k or I wo niter til
tl .eae f,a U-in lie-kel, in. are e.piM'ially in 'lit
Ikiilt Rti'l lunj .tandinn cao.. I'aiiafly, llu
tneilii mi. will not re. put nil) mil to Id-rptlie
I imela In kotkI otiler ; .inutl III i.itint. howev
er, rr'i'uri' n cutliattic m.-.licilia-, nfler l.ntmu
tnk'ti Ilir or f .nr .lo.e, of Hi.' Toiiie, n .mijk
In, ol lliill'a Vi-uelnlili- I'ninlly l'llla
Will I. .Ullll'llUt.
III!. JOHN lit 1.1. 'i l'niK-ipal otlleni
XO. -10 I'll Til, (Criim Slifi l,)
rjou.ivillo, ICy.
irtTTXjij'ia
TO .11 L'llitlMi;SlalCHIIII(l U l.l lll
lili ltoaih'i'i :
I 1IAI. recr.te.l tnanv t.-atiinr.n.aii. 11.111
1 ptuli'.ai'iiMl alia) itieiln'ii itia-ii, my Nlm.iiiaci.
Hii'i tarioua jaiiiaiicai.ona naiii nnow.i, uum wu .'11
arf KPiiUinn. 'i he follow uii!, finm n highly e.lu
i-Hti-il auil popular phyalcmn in ilmrKia, la cer
tain!) one ul thu niu.i eu.ililoniiiniiinleatia.in.
1 nam ir m-i"'tin. nr. i-H-llHiil liinmex
lu-llt what lie aiai-ak. of. nnl IiIh te.lltiioiit ile.
.erir. to Im written in Inter of i-'"l'i U-oir
vtli.it Ilii IKjCtor a)a of Hull' llut'in Ilea.
Iriiji-ri
Villmior, MniKrr 1,'oiinly, C.,
Jlltin ii, IHU.
Ir Joua lli'tt ltt hiri I lotto nirnllv
111111 your "Worm lie,trii)r" autrrHl trinla,
miai tlml it wotiili-rfiilly i-itieitcloll,. It lu"- tic-l
full. I 111 a .lUKlv intlauri to lull" the vnaheil-lur
i-ii'i-i. 1 am .loinu a rrrti) iri;o i-uuni) prm-i . 1-,
mul liate ilal.y ii.ii fur aouie Hrilelo ol 1 1 1 k nt
lain fie 10 lonfea. .hat I know of un tiinnly
lei'o.iiin..l. liv Hi alili-nt utliorillea thai a ,.1
j ii rtalri aii'l api i-.ly 111 Ha viti-v-ta. nn lliionirai),
1 tl.ei nn iiiiiiriaiii In Hie I'ttretne. M) olji-ttin
wriiiii);)oii i, loiiii-iuiii iinoi wiiHi lerma 1 eau
h'et tin. 111. ii. uii' uirii iiy linn you. ir 1 inu un
it iiHin ,a.y teniK, I .hall u Hi.-1.11t I,hI"I it
I mil aw. ire that the u.aot.uill Jllirlri iai.ini.iirt
1 1 1 iiiie.i.-riiiiK. anal i.rii.'ii.'i. ui a irri'tt muioriiy
I of tl.e 'i.'.iui- line li. .inline 11 ri nn-ily wh. I. w.a
I know to ho autlivleiil, .ilupll lev, him: wr li.;.l lu
ic'i n -nl of il. eoinliinatioii. l-'or my pirl, l.hai
i. t- t a rula-lo un- .11 nnil Hu rt niouiia i"
-i a'-' iiler.na liiiinai.iii wl.i. Ii I luai ! '.!c
I 1 "llliniilll - tl-' t In ..trtllllll la-allll. a.1111,1 una)
I tnr lui;i IiiuiiI thai. 1111 ailf haii- 1 1-.1 11. . I it.
. tf.-. 1. ti .i, ami 'ire.1 ih oli- nlil to ur
il.ai kn -wli-ili. I..eli r. I ami.) no 111. nil. an
, Hiit.a lit' ill aliplmrli-rol the 1 1 II all a HI 1. 1 of ll.iltlilr..
I n -' r 1 1 1 . Dial Ila.... Hi mil), that linl lo
1 il'i- all 111 inner 111 iii.iai.e, iowiik-ii Hr.li 1, Heir.
I I'lii" i-.-iti -im in. 1.1. 1 111 fur 111 tnc ol your in-it
1 - lain.i.r, ii ry r.a-i-iitiiit,
' II I.I fil' .hMh.M. M. 1 1,
SARSAPARILLA
ltt iiil Uh npliilii's l.rtU'i' nml
i Ihi' Li'ltrrlroiu hi .Hot lit r:
I ll. 'i' nli riu k, M.i , Aprl .-', I ",
I'll .H Hi N I I I.I. I', .r-r biii w iii i.i t
tell' l 1-1 l"llr " - l -i u.i, illl 11. In. 1 nj aril
la-n-t.-ial iUat tl.a it a.i -a-., 1 ,Ual ).i ritv
loiiiiwifii aiHii-iiii-ui ui in) a..t
I wu. Hounili 'l alaiiit iwo)iHr, a;o -wa takiii
pri.Ulllr Hllil .-..hlll'.-al .l alJall-l-ll .i.t. llIK
tuul.-. o ..lien, uii won. ula ban-Hot ht-.ii-. tt't,
I hall II" "t "pa ll..,Ht alto'l. I Ha. wiaamal.o.
lain luai ti.iailii.il tin. hip., lv K'-li'l il I-' lllli
ta itiiiai.r,' Mel I iii-eit ao.iii-i.niaji Hi ,.-i-t in.
lure I iiai la'-rr la.m in tour !waaai.ii a tins
ill Hill l'i. lit 1 -! lllHl lliHi la . 111. I ...
IM... itpi'. i... a hall .I.., i la. tin.., an. I
i-iiiu i,.ii'i. i;. r. rfiiii.-txi,
l. I..HII.. Mo
I', hi Thlolli.w.ng a a. writl.n Aiai.l '', 10-.,
in iia. 4imn-4nnwa. iiii'inrr .11 t...i. loiin.
aim .
I'll, JnllN IH'l.l.-inarHiri My l,i.-l...u.l, .r,
.. joiiiiton, wu. a ahiiiiru ii.r,H.i himi pny.ir
1HI1 11 I a lltl.! IW lOlk, Wliairr ll U.I -I. OUlltlJ
IIih Hlait. I. 1'. Jl'kluH in III) rail'. A' l' H"ll
irura i t .ut he l.ial a i-hrohi" 'li.irii.ia un.i
..-t.ifiila, for atili'lt , aati' him loar j o a.
II ll'lll.l' IIIMi hat nr fill -...ii..
li.i'll'l"l n to mail) in I'. rk, Uluo an 1 Iowa,
... a. i.. Iiil f. r ."it--', am i.ifiiiul .1.' ' '..
I'llll'. I a' ..-ra I I. lallru tl II 7ar , ,t.l'd
la ai. ...,- nt a.-aa lie , aii-i
a I a-a. al.. Illtiil.i) -utliili, or In) . . Ii- ow
I'hio ri'i-oor,, I.-i ii ' iaai ..la. 11, ,. ii .riui
of ItilllniT l "l".!" 'i ati i'le, hi lii.ih a wt iu iu
tun l l I, - in "' win iiirill.', "ui i '.
Ii. ii .. r .. .i !" .....I' itiv,
JI.NMV: .ItiHNM'N
.UTHKM'IC DOCl .1Ii:.T.S.
Arkansas Heard From.
Ti'H(iiiiou.v ol' .lli'tilnil .Hon.
nliili) Point Wliili' t'n., ik. Mil) jr), '...
ir John Hill - l'. r Mr l-a.t 1'el.iuar) 1 tt ia
Hi 1011. till piiri'ha-illl' ilrila'a, Hlial I gut -...nit'
llf Olir Ml.al.irila ullal t'lalla.ll liitti r.
i) alll-lllflw , W III! lia. W Illl 111 111 llieatoj,
1... I...1I alllWIl Willi till' llll'tllllalt'.ll. fair aillUH
nun-, i-.'iuiui'ii.'1-.l on the Hillora, .ilul atMiii louml
''iTtA, M heal.,.. ,,-.
.ii, nml lie ulu llilpiouii.
j i:i,,., uhu h.n been in l. healtli for aet.
,.ra )ira iui aao lirir allia-lial hi uuiirviml
tei) iniiehl.J the li.e of ).iur lltttera. Imlie.l
.1... ll 1I..I-. .... L'lla.lilia I lu.a.aa ..a-..
lllthl-.elllelili lll. I llilllk I l-oulil i-.'ll .1 Kinut
' iiuiinlily of jour ineilieiiie Una fall iu,-iiy ti,
I IV.lron Hlllei. Hllil N.ll'.ali.ll'ill.i. boi.i im.. f,t
llrlKphia ' ,1. "f III. kellA Neely
lll'.lia-allfllllv.
. ii. ai.ki:h.
Tii'imit'il Iiy 1)1!. JOHN ISUIiLut
liia I.uliiii'ittiiiy, Kllih Stn.'t't, l.mils
vlllf, Ky.
1'orSMu Ii) OAIKJI.AY ItKOS.
vv It
miinwA Miiiimio
RA1ICS,
V. II. forrl. II. II l -iiiili-r.
s In 1 t el'"
UNSURE!.
I
FIRE
HULL
CARGO
LIVE STOCK
ACCIDENT
LIFE
Insurance
a:r.A. tiAurrottn,
Aa.elH -..", -V 10, .(! Ir
.osctii .vi:kica, pa..
A-iat'lH '-i,7MJ, .( 00
ir.lItTX-'OKl). ( O.V.V.,
.inc'ls t!,51l,'JlO 7'i
iisi:.i. iiAJtrrojii),
Asscls I,l.l l
iTi:itA'rio. Ar.. . v..
AsMt'ti l,:5:i,:tos 17
iL'Tr.v.i!, iriKTronn:
.iisot- 70,o:s7 7:t
t'Li:vi:iaAM, c:lkvi:i.a.:,
AiucIm o J.'i.iJT:! .s
iio.iii:, oi.u.iiijis,
Aa.cln l.";,tlT -111
AIKHIf A CIIXTKAIi, .1IO..
Asm'ls ."00,0(10 00
cox.v. MiiTiMi. mtj:,
AMtl ....10,000,000
'iKAVi:i.r:ir.s, iiAitn'oui).
i.ivi: tv AC't'iii:.T.
Assets IftOO.OOO 00
it.iiMVAV iassi:x.i:ks as.
Sl ItA.VCK CO., II A It T..
AmsuIk 500,000 00
i.ij;ii:xm:nt, iiostov.
AsL'ld,. Sli:tO,i-! lis
Safford, Morris & Candee,
71 osiio iiKVi':s:
t ' "a, till Ul....,
aOflil'O, 111.
J. i. Kf.ir.l- n I :.t a 11 1
' ' FIRE, MMIE, LIFE
V. O OSDSlNTTAIi
INSURANCE
i
M'lnlrr... ISIiH'K.niriii'rM'i i-iilli
SI !''( ami i'oiiiiuon-iitl
Ai iitir,
W'r repn i iit ''. f..u..i uu i- -1 . i
ami l.i 1-1' ..a, i "iniaai. . -
MKItCHAXTS In. Co., of Cliltiik'n:
CAPITA I. AMI "t III I.I a Halt.tjla ,)U
SKCl'ItlTV lip.. Co., t.r.Vcw Vnrk;
I AI'lI'll, A ' i -i l. I.I .l.iHT.iilll
COJUU:it(.IAI. In,, ( il, nf Clilca.'ii i
Al'ITAI. AN!' -I i. PI I - a.:.1,WI.H 1.1
IXIKTi:.I)i:XT Ina. Co., nl ll.i.tun:
lAI'HAI. AMi i lil'I.l- Sil.li,H'i Us
.s.vxi.Ajro ina. ..., nrsiiriiik'iii'iii:
(uti'irii. .inm i Ken -. n4:i..,iiit -7
Al'ltOItA' Ina. Co., of Aiirnm. III. :
iM'iTtl. a.m i Hfi i - . vi'ii,::; an
sr.vn: rirn in. rii.. ir n.ii'i.iii'i, o.
CAI'ITAI. AMI l Itl'i I . .Hi-til. IIT !
liA.MAIt Ina. (,. .,r Cliiniu'ii.
' IIMTAI. ANIi .TliPl.l- h, Inil, nun nil
('-"ia.'llinja nn I .-nl t. . -' '
XllH-ka, M nutria t ii 1 M '. I
l'ir--.i-a un. 1 . ithi 1. .1 u .. i t
la .-.11.1,1. ll-rill- -.11" - .. U ' '". '
i. s. ki:as:ii: v to., im.
ZUttl) AM) .MVKIXi:
1
PISUBAMGE
( (IMlMNirSl
IS iitii'it I'tia TV. "V". :
asm: ia -..ft i, tan, un
Ciji'imtiiiia TV. "V. ;
.s.m:iN Si.iiiiSjti-ii 7
IIttn cr, TV. Il', ;
,i,n.i.s. ., Qi unfiti-i
!?ojiiblit!, TV. 'S'. ;
SI I l.n-.'.V uu
('iiipi lahiK ilu, I'liiii-i tt rlti i.'Auriiry,
Vorilcevw, IN. A'. ;
.IMSKTH UaTa.itu 1.1
Alban.v Oily;
ASS m S . 1 .1 .1, 1 U i -i 4
Fii'em'n'i) I'iind, S.F1.
ANStri'S hu7a.nil '
Soonrit.v, TV. "V, ; .Mime;
AssKis 5i,in,aiu nu
iie-siiiri', I'willujit.. Kuiiiiliir.- -l
1'iiruuna iiuiirial at rai.-a m toior.1'! 1 nJi
pi'tiimiiciit taiuniy mil waitaai-
1 riiajnaitfiiiiy a,k ofiae iii-ii w "'
aharoof tl-air .i-iauaW'e.
.v. iii'in:Ni
O. . .uliral Nai.n-' I

xml | txt