OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, April 26, 1870, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-04-26/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Tlie Ciro Bulletin, A-pril 26.
Special Notices
I'mtu-li, I'nlil or Sure Tliro.tt, I
llctuire lminc'11'iln attention, n
. iiffllwt nnen reiiltln an Incur
.l.e l,tn llcron.r,
filrnxvn's 'tioiiclilnl TriM hi's ,
will Inn! irtvur ! ghf iti.tuit
relief,
t or llrolirlill I, Ilium, t'nlitrrli. Coif
t r ......
ii ooihiiu, cllw'l.
MMJI'KN AMI I'CIII.IC hii:aui:iis
ii Ihi'in lo cleur aid tiinf(llieu to voice
Oitln t.i tin. Koml reputation anil ..i iiluMi of
Hi' Iroclie., many worthl". aicl cheap Inula
inn. are oilcred, which are mo.l foriiotlilnji. K
uro lo oitaii tin. true
IlltDW.N'.S IIHONLlil.V !. l ItOCIM.S.
Solil l.x.ry tt hot c. noJ.HJ.wMu
A Uurt tJiillrcllou llou luinl'i. I(i'rclil.
MukIc Art. Ii mpri", etc , '.ni.i "inn alu
!.. irif'iriiiiitl'.ii fm t vnyi ..ly wnl l.y iiinl.ilp
. p'i.nr"i for ''Irml.,
A. I. Ire.. II K NOIIMaNI.. v. Mirkn .t.
kt. l,oui, Mo. nffri iwly
llMtcl.clor't llalr !
Tar i ir n uir woit'--l'.r not ionium liaJ
no irlltii.l tl."in l'ifnl)i tl.i' i-iii "f .r'-
Iih " .IcaUi. n i rftl) haniilr. rrl.ai.le
In MfintniiMf.il.. Axobl Hi" t.iiiit.-l and ildii.il"
prrf.arntfon boa-llna rirlU"llicyiloi.ot M,..e,
If y.tu wntil.l p..'im Id" l .lifJ.T. Tli" (.'rnulrtf-
W. A. Ilitehelor'. llnlr i)i- h tlilny rn
iil.riim t ii.l.. iMcnt). s.hl i. D"if
Kt"l". Aiplle.l at IIS tinny .Heel, N. V.
liO.ltUwy
Drake'. .illi-t tloil
ul i. arly on" l.un Ir-l rwnn-fur inkm irnl)
llkiiel il Wine, dm. Air, ll""r, Ooflial Mi.
prnoi Ci'l.-r, hi.I miii'li ). r i."lul informit on
for tho. il"alitij in or iiMtufwiiirii.K ui.y ofihe
alrt I", rllliri fir tin- liu.1" or I'Oini' ue,
Ijy null, fire of .Mitftcf , li.r ' mil.. Au
di"., It. K. MiUMAMir, : Mark"! .Ir."!.
.-M.mil, M r"iTI).xw
If Vmi Wnnt
Material to in.k" a ilnlur l.tll" of llir 'I ll.lt
h..irati" errr ii. ! for rr.w.niir, itrax Iwir to
II. or.fllial color "lcl ".""lil. for a paka;r.
II l'.l "AM
tti- Wl.it" T""tli. Il.althy limn, i"l
krti. n l for our I L'HKIHI IiKMHIFK'K,
line", V c.nt.
ir t iti
A it i"ir fr llalfi", (itt.rrli, Ili'ifi.t--., or
iii. In i in Ik. "r, nd for nor .-rRI'.M'TA
Hill i. I'rK" M r nt.
uk. Uttlirr "r llif lrtr ul mi-M im r".
! blK.
A.l'lif. Jr.h I! l.:el.r. HI JUrkit .li"t,
-t IHi... Mo. ;ir(I
A:CrrlC'i7)Vsririi&, urTriiy.iio.".
"i Krror, AIJ" nJ f'l"", lwol"Ht to
tolllll l"l fllj MmiI.'KmI, Will. Il .T"l" llllll'
n.nl to MAIIMAI.I. n.ti. ur" mii of iH.tf,
-"M m ".".! i.iirr fnirl..-, fr" ..f rh.rr
A'l lf..., lr. n. SKU LLS llnLT.H m.V, lliMir i
... .ii.,n, l'luUlrl.l.i., I' .rUni
Wiiiiiiiii ini'l -..iii i:ii.
i.i )t'i Mi. Ili tru" ..tiitiiiv m
wuii.n to" Lai'i'ii.". f iin ImiiorfiW" n.itr 'irt
tl," riulfill 'pi..I (All. of II.' !. tl.r.ut
M'l mi" 'nt frr", in fU"l rnM.i( A'l"
.11".. llnWAHJi t-MK'UltoN. H"i I'. Mil
l"lln.. Xcm llriiT l.lnlr J, I'. Ilnii.r.l
Ton I MIiiiihiii. .iitl-l)i'l'llr.
Tl. ."t"il oliaiii.. iiM.I" l.y il.o 'l
h)..''n ' f il. I'.i-'ilt" d" l"iifi (." 'ot"'l
lltal il." i. ku..i . nf tioin iMi(i"ii ii.rHii"l.l
.fthr I4.H..I... r.'iiu... "ii...i.i...n. nt Allien. ,
1,'l.loro.i, fr)M.tl. i.iii.-. I'l.iln." . InaV-t.,
IUiiini,"r,., ..riHit, . i. ., t".. i" idiil
uir i villi "lllinr J. K. Il"ii..iJ.
linrU iw-p!- llitM. l l"-lr ! . "I
oar.
Km I"t')' ll rr.i't.Ur.lriiKiti.
H ,ili.'i. Ih
r.ioU lit lmir lill.lr"H-'lli" ir"l
SiMtllilntc Itciiirily.
vii. I ,"", r"1"' "B,i '"'i " i hh i;
wiini'iiuii '" i
' ,lr"ll.j. i
Mr. i Mib.1..". i'un';... , I'liiri:
f" ,u 1 I fMt. BU rl..!.lt.i 1
iu, H ww Ii rhM. '' i i.tii.-L
"rltl I' I f'M ' vt"'"i"'u ut f ."M5
l rfj.-. I
It itii"iti".t Infmil'i nl I'li l'ln t.'. mi.ii. i.c
llHiip.l) hi i....rl"(. Wuul.i mi i.j
oi n) othrr i i"
J'r"r"J by ll." ilKlrTON MKIilCINK ru
HI. I)UI, .Mo.
hol.l I) iliuififi't ui4 .Irnl.r. in ni"'Uii"
firry. i.r". "S7lii.
A Hunk fur lh .Million.
MARRIACEIiirrj:
ClUIUCia l n.-J. or il
.lutlu luarrj, in tl.u 'Ii)ioIoi;ki. iii.ciriir
kmt ri'trlition. of llir "IUkJ lrm; xilli Hi"
UI. .I ilio?rlr In r.iH na mi'l i nu nl iu
ull.jiriiii;, lio to r"rw II..' iuiii'I"Aioii, "-
Ttilt I. mi nit'i"'liii ui.rk of lo li'imlr.-l
O'l iwraly.four pn", wilti nimieroim mur.
lui;, nll'lif num. .lu.l.lr infuriiiatiou fur ll.o.r
wlin t" m.trlnl or iniit. ni.li" iiwrlu.., au .t
! k book tli.t uiikIiI to I"' k.'t i ii'l-T UieU Mi'l
Lry, mid not Ul-i itel"l) lilt thn lintl"'.
iil lo ny on.' (firrof .ili;") fur Kilty mil.
A'l In-.. Ir. Hull", pi.prti" try, , .No. I j .North
Kllitli r. ( I, M IrfiUin, Jlo.
uii-Nin it:i; to uir; akki.il-tkh ani i
roftlU.S'ATi:.'" Hefore apj'ljmj; lo tn no.
loriout jalf whoii'h.rtl.e in public M cr., or
ii.iiir n) Quiul iriJ.u, 'crue lr. lltl'l.' wolk,
no matter hm tour ili.c. (, or how ilc'lornli'
your I'oii'liion,
Hr. Hull can I., t'on.illlr.l, rio'iially or ty
mail, on Hie .it.pa.c. iiu iiIioiicI in h. umk..
UnVr, .No. 12 North Klifhth ttfert, U tner n .Mar
kr( nnil Clir.nut, f-l. Loin .Mo. ".Tl.Iati
COMMISSION.
jOIlT.UT V. TII.iTCIIF.H.
COMMISSION
MERCHANT.
i'IIRO, MMj.
Hole AkoiiI fur III" I'lllll l.lmr mill
Hock 4 o.'m oi:t,i:ittt ATI'.I 1. 1. UK.
BUCK SEERi" '
E&T, DRINKAHD BE MERRY
A (Inn auiii ly of
Muck Her ill i.o re.
cclieil ut
.. . 1. . . U. III... IH'V
i entire are luvitcl lo
cull.
A fino litnoli will Ih. .urea I ut ti o'clock, c mtirue.
Ili ail Hie uonii iniiiu. oi in j;"'"' iniiiva in Hie
iiurket, ulik'li will I"' Ir.'c t" nil. i:ter)toily
iDtitedtocuii.e, iinilt(i"cut,.lriuk and be merry "
nprr.dtt
u uiiftin.
, .
Coinitici'ci.'il.
.Mo.sliAY, J-.vr.VI.Nil, April '.'), lfc'O.
i Till lltfirifl ttf ftf t.il.ifrt.t (...nun, t.,.1
, , ... .
! ni-WM.kl rex lex. hM
I bi;n (juiti-fair fi.r tin- .ioii. uinl price
on all Ivitiliii"; tirtK'Jt- ni' iirLiluio, i-xci'jit
liny, Imvi; I i well iMiilui'l. Flour lni
lM'ii in uim1 iloiiiMii'l. i'..f.'(:inlly f.ir tlic
Imviir irrniliM; t.H'k of wl.icli, lo.vo l.o.
ciiiiiu nitich role I.
Corn hut Ih'I'h in H'ii.' ili'iiiiiinl iiii.l
Ii rin. ill jiri-vion- prici'i, ttlth n-i oiU rmt
"Mflli'icnl tu tnc't tlic ilciniiniN of tin- trnil?.
Hb lid' I'f'i'ii in lnrndy liirren!-! iti
ply. nuil willi a fullini; nil' in tliy il"iiminl
tlf iiiiirkft l dull, nt a iloclino of
51 m n- 1 r,() iter ton on jlii- better crmlM.
hihI ii wMit innrgln l.itwi'i.'ii tli.'iu nnil
tlio lower fxrntle yric Ii nro rmt WHlitcl
Out I. llllVH lie.'ll III rHtlier litllitfl "llpph
nii'l with fmr ili'innml, prico. hnve ruli
llrm nt fain.' ijuotutiulM y'wan in our lu-t
In our lit of (jiiotHtion it will ! wen
tliHt .ut;ur liuvu ilccliin:(l, ninl Unit lnr.1
it higher; thn moil of tho other article
ri'iimlnliij,' tni(.'hftn!eil
rri'l-jht for tho Smith nrootlVrlnt; inort'
frwly thnti for cvi'rul weeks pHt, ntil
ImihI. ienerullv tret till tliei- ne.l her, to
till "Ml. nt I'mIt rut. . fur jmrtii ulr of
uiiicii, we ri lorlii iiiif.tHllofi.
The wci.l lier Iin. Immti ellretiii'lv iiIhk.
nut f .rtl'e Kit thrct- diiy. utnl tlie river
hie l ii rnpWIy ile.'Iiiiiti, T here i .till.
however, hii umiiiiIiiiico ol writer lor tlie
Urue.t i la of Ixmu nbovoni wvll n 1.;
low .
I'loilr Therb 1m Veti ii fair irniuirv
for all unulei. mure imrtituliirU. however.
for loiiiml lur uraiie., which uru (iiitc
Ii rm ly hcl.l, tool.t In. vim; l..iii" much
rmltlceil troin what thev were h .hirt tiuir
I Ii" .6 to tli" trixl.) were
31 libit cntiimoii nt
Id! blil .priii k mper on
track Hi .1 liO
" fiirlriK X at i IX)
l'f .X hi 1.26
IM "thobi-tririiiifOiX nt 4 05
loo " .x. . .ut r, )
IWI " fall XXX nt r,
Rtitl oh nnlt-r
!'0 bbU ttirih" X -nt I 6ft
I'.li lull Minor -.at .".no
lWt " full XX nt .'. 5fi
3o .print: XXX t 5 'J5
-00 XXXX fkinilv, ut h 75
" whltuwhitt frrllly. .t T 0077 V)
I'i.hi ari.Hi. L'rii.lc. nt 3 .if.i.T -.o
4.'oril with llliiilr.iuiite reeeipti. t
licet the ilcitmtid of the triele ttti.l t" fl.l
ortlen, prlccA hnve riiltsl 'juite ilrtu tire
our fan. nmt hnrJcrs hV(j had no alnl -ultv
in reali.inc full jir-'Viom rule.
wer
1 car i'!luw ,xi trn k kt !-
I " inili-J " ' Hi 1 00
'JS0 Hfik whlt kiiJ whitu mix"l .Ml 1 00
"i cr " u hi 1 11
ICWlk " .iclivured at Itfltnont Kt I i1
.VII the for""oirif; nw iruniii. ".
1 cur mix ifl In bulk tutf 1.11
truck it
llHV" brvll ill cowl vitiet. with
Mbi2i.rto iv.vi.t, ui.J llii Uiarkut l.a
l ien itvmiy. uiit were.
1 rHr In'hulk on track ut 4.'.
1 cur In new burlujon truck.. nl iic
i " ' ironi tioru..,Ht a.c
lIllV it ll liberal t.-voll.u nfel Ion
ilciinntiil, ih..1 iimrkrt hnt deulintil il Oo to
I .Vlj.rtin. At tti elo.e of the wtMk
them were oM
J iar Iron, itoro. n-r ton nt '.'o fio
i at i on
Tolay theiv wer miM
I enr I'lriiun, from itorc nt 1.' (
A " ' on track nt ItiTmi
J ' " iklivcn-U Hi 1'.2'.0
1 ' mi twl oh truck ..nt 1 Mi
1 ' In.m ttore at 17 f.i
1 -...nt 17 00
'.T. bale. .Imiiwl'iiI hi lo f'H
"orn .tli-al Seventy Ave hM. kiln
.Iri.-I fol.l nt l IiWjl ?& per bbl
Itrau-i llrm nt SH fw;r.' M. in
l.titk niul rii'-kcl, Htnl iiiillur onler. at
llii.e price, are hIiphiI of thoir iiipplie..
I'rtn IhIoiis are tinchioii l and
quiet, with cr little tb.injc f.'ept mi
order..
Hutli'l Stoi'k of all kifi'li arc Uro
with h dull iind di-clinlni; innrkct. nnd
holders are reali.ini: n bet the citn.
Ktllt lo.il' choice whit" .old nt '.'.'. and fi
pkL' i liolci dairy at '.'tfO.HOo, the latter an
extreme jirlce.
arc plenty and ea.Icr, with .nie
of -In packni.'c4 ut I'lVrt.ifM. eent, Oilppcr
count.
I'oitllry 1 In demand, and
jirlce are linn with litrht retvipt. mx
cip chicken. .ild nt Si 0. J,', J... tT
doz., the latter for fHt l.ens.
Fruit Apples nr. ear and wanted,
at from i I 0V r. 00 fur choice. Ten b...
e.lciiwnt iold'nt fi ."MS U f'rt. N.. ..ratnfo.
in market
laltltf are dull, with ii" "ile. r.
ported,
a'ro'i,rlt,M tiro In troml ilcinnnd nud
Kenvrallx linn al ipiotntlctit 'iiiilldcvrip
lion.
I'rciulilM nn umhimxcd with in
crt'llred oirnrllll. to Jioillt llel.lW.
ANX0UXCKMKXT.
I 'or JntlK" ttf (lie Siipirmr Courl.
VVo.rn aillhuntc'l to iiiiiioiuh u Hint the Hon
MP.NKV llltlXi: will l-i m nii.li'Iali' for Jlie otlico
of Jiidj!" of tlioruprcme Court of llllnoi., frmu
the 1'ir.t Grand Dnl.lru. Eicttlou on JIoiih i),
Jlll.eO.ttTn.
LIQUORS,
ii. s( inn i:it,
Importer and Wholesale Dealer
Wines, Liquors
TOBACCO and CIGARS.
Agent for bit branj of
CREAM AND S'lCJC ALK
am
X7axportoclii.loai OfCllf"
fOl'Ollt lC.l23.ClM,
No. 75 OHIO IiKVEK
CAIRO. ILLINOIS. '
rmn: su;st ,iii v fjj;.vr
ENDER'S
CHILL CURE
Couf.lit. no Huliiliie or Aro nli
I. not I'll i "iiii ii to llie Tit. I. t
III 'il -co li 'nUr It l It tie ill I' r.ltH
llol). i I '
Best Medicine Known
i- i
I.. . t .i
SURE OUEE
Bi'j fl'ii tt 5i .1 K I b'd
AMD CHILLS AND FEVER.
hi!- Hint f w r t iMii-ii 'I ff"in .1 frti'n
nlNfirt. Ji t lic (h itilfty f th M.v'l
rttfrH ft M(ir.n ftf 'h l 'lrrnt nrieiin", Mti.l
iriiif li tirt'fftijw, (lMttrAtiii, if-., anit ii
Ih s j'M'j.ii" "1'' ( r i't i 1 ' nf n
in" ri r 'mii nntr-' w(it'h nmt MUw. ...i
furwi r 1 1 : 1 -i .to 'i
fuii'-ii'iiti, hint -v t--tn mil i" l" t.ot
r.f ir.. i. . t in . iihhIi h un I tonr .tula yr.O'l
t.m . -ti
STOiSCii FITTERS.
W.lllJH" tlTI.-,l .',.fl l H .le.lf. y f It
t. I'.ii! we r...' ..III.. I IV" .' Il 111 . 'I-ll I"
k. ' ' . i (. i. r. r Uit I'" In ll' . 'I M '. .' .
ft liMi . in.if.rn toil f. r t'i" . nr. of i, .1 . .
1 im:ai.i: t i:akni:vs,
An'l for "ouirtia, rot.l., br.wl.il' an I cm. imp.
ti'.o, h le.l to be .'H .'! t A TnMl
IIKVIlttAllf: it i. ii. vial - I, mi 1 . .uir jr. .
vntlve aain.t fMll- iO'l r".r I t.k. 11 .ni.
larly.
i 13. JSiulvvx. 3ji-
r ' 1 nut 'I. 1 HH" . "I'.o !.
-
U"it. ! Scotch and Irish Whiskies
WI, KLUGBl. .... . . .
111. I T.. Ill (I ll !
li H1111 1
DRY GOODS
r.iut.ra' ...".( r ri
..r .11 . t. .1
e. . ' f. -fi. r t:
.l .' I..- 1 .
yi'Ai'iKAMi rv.vrv inv noons
-h l.vr:nr . i ;i ,i
Hosiery, Hotions, Boots, Shoes
A nt
Tor jirori.f. f i.r f. . . i . 'f .. f.r.i
pr !' r j." ir. 1 u 1 . ' r. ' ' 1.
il'.i'"i li ("' 1. .
III". .11 1. i- .11. M H!llV.t.... 1. 1I0 . 'I
ni:t!i Mitt it Tin: ii.f'f:i
I. .1... ... I
.ii-.m inior in 111c iiiriier in riipntr .
mid MiielcciiUi Mrci't.
I
The Grccery Estahllshmcnt at
the Corner of Commercial Avenue
and Sixth Street will be main
tained as usual, one or the best
stocked in the city.
ar. a aiiana
y.n. j:in..:sts,
I'AslHtlV.MIM;
BOOT m mi mm
'hvi:ntii:tii .stki:i:t.
Ilclui'i'ii Mifliliisloii Ui' l'nil.ir SI.
II. nit. 110. 1 ii.ir. tte.le in l i ill r. 1'llle.l
tl.1tU1n.il i:oiiloy ill.
Satisfaction Warranted
I'iltl'niniKt' Siillcllcil.
apr1! In
aV.fr-tH'lrTl 1fgf WVWyi an
liouc?- mm,
I' ,
J t i 11 Iii t il uilinui nml llur Ituom
J
100 out in r-iit 1 Itc,
Cairo, - - - Illinois
vl". . -
tt
It aiiiill'il llll nil hlll.I of
SUPERIOR LIQUORS
Boor, -IjLIo, ti3o.f
r.v''oii.iit-:::'i vi. avkxj t:
ltd ween Ki-lnh Bill MlilliHIreel.
CAIRO, ILLINOIS.
Tl.u ihlr.lv. Mh I V' K- '1 1 1 1 i'"T, r'i'ii.l 1 v'i
run a an, 1111 1 11 - no n. 1111. 1
FE6AflxA'iClAlC
-11 Ii v ..' Urfttd M; t'li(l at In 4 I nr.
FAKE JO E9B0FE.
ij..i5J vx r
iii
TICKETS FOR SALE
I' A UK I'ioih y lxi'rn..il, l.oii.liinilcr y,
Kin. ton in- itiietiiHliMi 11 lu i'ulro,
l0 !2ll.
NAr'KOKU, HOKItlS .V CA.MIi:i:,
; kprClf Alii ma.
VULCAN IRON WORKS
COMMERCIAL AVENUE CAIRO ILLINOIS.
JOHN T. RENNIE & CO
Manufacturers of Steam Engines
AND MILL MACHINERY OF ALL KINDS,
' Knr.n.a Ilrrns Cn.UiiK". f-Uamlio-it, ILiilroi'l
IU.4 fltttnif., lira. K'""l "nl KtiKinr Inmuiinij.
ji vixci:XT,
" uKAhrn in
jfi T- f4 Tf" VaTrt CI
a. tp- rc ra : mm - m faa.ra.
Plaster Paris, Plasterers' Hai
CEMENT, cfeo.
i.i.iic 111 iu.ik, unvaj h.oii iiaiui
. ..... . . .
CORNER 8th SL & OHIO LEVEE
CAIRO. ILL.
1 S.M VTII A; CO., : rr: -
C0MMIS5I0K FORWARDIKG,
GliOCERSij. Hxn-coM
QjjjQ Jy I (ucie..or to II II. Ilinlricka A Co.
oxxio. 1111.1N018. FORWARDING
r My rn liati I 9 inr .1 r in.
p tu ( I: ol
iiinimRS2i!niRKiF?;
nrt, Madeira, Merry, lataoaw
r arr ni(.-nt f' r J. It'i'l A t'.. ". CVIl.raK il .
n iii.i.i.i.xi .xi.i-..
V il ii U;m' f .r C- ., to ulnvli f t
intite ihe attention f rin. trinln Imyer..
rpeeia. attrotion K'Tin to flhr.K onlrra.
ll.lllHl'.l
Q.VICI. I.. THOU IS.
I' I 4 1' l J Of
A8NT1NG
. . . v . . '
x'.j.-x.x. x-a-jLxj xj-
fDXXUJ..
... ..... unner
In THE PERRY HOUSE,
',! It V ! I'll 11 l I'lll'l l t. lll'YI I? 1 VII
1:111 it tu si it 1:1; r.
I i; V M n
i... i
STEAK m,
. 1
M l A.MSHII'S I en xe Weekly Iro.ti.Xcit '
Vitrk, l.lverii.ol mill lnrr u.ton 11.
I'. rp. ..ie.ili'V ll ( IIV T. 1IINIIK.
l4.n, lllinc o.
nrt" - Roue 1. ner.l xVi ieiu Auen', No. S
l.a e.-lrerl.t l.i' i.if.i Iclil'.itly
1.SAL SSTATE BROKERS.
i t I v .. iV ).,
.11. e..or ' 'nt; II . . nit i.,)
REAL ESTATE
jSGJ-E: INT "37 3
.... xsn
74, Second Floori OHIO LEVEE,
Gfvix-o, 111.,
y and Sol! Uoail Kstiite
pay rj3.2K:i3ei,
i i'kmsii , 11 vi u vs r 'iiTi.r,
AMI PIIIU'Allli l.VI.V..Nt IIS
Ol' AM. KI.M1N,
XAMUrAKOSKHtUOS.8.
tIAIttO ItStOO.tl ,1IM I'.IC.
' TOUY
W. F. M'KEE & BKO.,
II 1 n iJ p. rf. Ir I tic r arrauyi iiii iiIh f. r Hie
I11.11uifa.-lt oi
.'BHOO3Q0CS
int.iwcitv, a.h:
PREPARED TO FILL ORDERS
At it. LOW I'lllCKH a. llir .Hinr liall.
I,V ol II. 00.11. i'aii he i.n Iiiim'iI
I'Nrxt here,
UH.'lr.Irr left at tli" lmc nfi. , V II' 1111.011, '
or ul I lie
ormiiie
Will Im proiiipllj nli i-ii.lt .1 in.
Lii.i'i'liH l.y mail kIhiuI.1 be n.l.lreMtl 1.1
w. i 3i!iii:i: iv itito,,
1. !,..,, .,... ... I
1 11, iirir i-'i, t aihii, ll. I..
.cJolo Wp;o jJLtw for
CAMERON'S
. SPECIAL STEAM
p u m p
A.tn
SEWELL & CAMERON'S
on Rjijiiirrtiiun
nnd llr 'lit- W'oik. Krep oaHfir'ly on lnin.l
mm,
; vtotici;.
Din annual m.'ftlnr ol thn Iloinl of Dircclora
.of the Cairo nJ Nincniic It. It. Co., will lx' hdil
"f "iroirireof tli Cuinnan)' In thr nnll'linKoftlic
iru-ircoi iieLairoi uy rmprri) loiii uny, ror-
run. eiiy on Tuc.lny, April l.tl. m;o, at V
o r ck 11.111 It. It. I.AIlNi:i,
Cairo, lllinol, April ;tli, istu. Tr.a.
n-lilJ
flfflrr of Cairo City Kerry Co.. I
T '.... 11 ...P.i ik l.rn r
..,.,. .. . , -. n
(?) Ihrrctora of llil eommny, to ere for tlio
n.iilue year, will U- Icld at thcoinceof Ihaooni.
paliv, III Ilia nflli" IUhllnK of the Trllt"" nf the
li
nip Cilv I'roi.rrty.eorneruf Wn.lilnifloii ineniin
ii'l Kiuhtc. iiti trci t. on .M'.n l.iv. .Mi.v "il. lani.
at 10 nVli.fli. a.m. V. V. llAl.l.Ill.W,
April 10, IfT'i-i.l .icerehiry.
, -ra7"Ti nrf - Ttrrft.
PROPRIETORS,
C'AlltO, ILLINOIS.
I.IIII.KAl, AllVANC'l. JI A nr. ON fll.V.
MiN.Ml:.MS.
RDrVre irftKrt1 to rrft-irt. lalurc utnl furuuril
irKiii" 't iu nni nun imy nnl nnr.trn
r
1.1
XO. II. I'll 1 1.. is,
fii "rto l'arkir A I'lnlln.)
ii:.M:iui.
COMMISSION
...... ...i Mi. ...
T
Ati l irlrr n
frPimtr ir .... 1 ii...- a.. ... ... ,
, .'..... .....i. ........
....
Cor. 10th St.& Ohio Levee
CM I KO, II.I.IAOIS.
FLOUR.
.... ......
i:ti:k ctiii,,
lOXCLUHlVlfi
in mi
III Ji I II
IM
Millers' Agent,
OHIO XjiaVOElDB
00
CAIRO, ILL.
Oritrra Sollcltnl, anil I'riKiiiilly nuil
Siill.fiicloilly I'lllril.
.. i MMii.', i:, C I M.
jy a Tin's v
FLOUR
M
(;r.i:it.vi, I'ltoorcr:
Commission Merchants
Ul.-i (lliii. !.fii,('AlltO, ILLINOIS.
I"- ml atteni 111 u veil In the pureliaxe mid m.i' of
FLOUR, HAY and CORN
iti:rt:ns n
I,... roiinly Null, mil liana, l"MHl, HI . Win, I hi,
mxim, 111 , 1 iiv .iiioiiui iu.iik, l uiro, iiiiimi.)
Mullieu., Hnl.r. A I .... i'iiiiiii.ioii Mirchiuil.,
Cliicav'o, III.; IUI.Ihiii A Mimic, ('.mi. .Mi rcliuiii.,
t'l.l. .'.', III., M, .Xlonili A (u.l('hu:..o. 111.
111'irTio.llf
5NVE3, mm, k
y IIAM.KV,
I'ri'prli lor of the
STOVE STORE
rnpppn tin ami QiurcrmnN
JOBBma shop
No. lOO
w.isiiixTo Avrxi'i:, aiuivi: tiik
ji.iitKici jioi'm:.
4S.i;oftlll!. fiiillerlliS, KpoilthiK nml Sleiim.
i.'.l norti limn, in 1. nt'Ki aii.i .iio.iiuniai qua.
ul ..ut.hurt notirr.
1IH1
. .ron.v iicix's
Great Remedies
DR. JOHN BULL
Mr.nuf..' urerai.J lemlerof II. e
CELEBRATED
Smith's Tonic
SYRUP
..for Tin:..
CURE OF AGUE AND FEVER
fl'IIK proprietor of till relcliratr.l mcllcinr
J11.il rlaiin lor It 11 .unrnorltT out nil to-
llleille. eterotlereiltntlt. tiul.lO. r.,r tl.M fl
Hit, tJf i4 ;.(Tl rrr of Atfil" 11ml Keter,
or t.nu a an 1 retrr. ulirt i..r 01 .hurt or lonir
uiniiinir. 11" rrier 10 111. .nor. wmiern iin.i
NiuUiwrlTn country lo U-.ir him testimony lo
the trulh of Dm nertioii, that In no cine
wiiruerer win 11 rail to cure, ir tlie iliri.'lloii nrr
.incur lOTiouHi anu rarrie.i out. in 11 urrni
manyea.r a ingpine fm.teon iinlliclent lor 1
cure, anil Hholn lanillk' Ii.iih Lern nnrnl l.v a
cure, anil Hholn raiulllea halo kern curnt by a
alnulo liottle. wiih nrrfeet re.lornlion ol the
Krnrral health. It l,lioupvrr, prit.lent, nml III
every c(i lanro certain lii cure, if it uo I ("n
tlnlle.1 In .tnnllrr ild.r. for a un k nrlitn ntt. rthe
ili.ia.ehaf M'l'ii clirckvil, niorr e.!Ciiilly ill 1I1I
1111111 nnn ion( aian.liriit en-.. Lalialiy, Iliif
!"',l.lr'll?l'n"l,.,,r..."J! ",., .kV't' ''
Irntrl In uooil order I clioill.l the l.atlrnt. howrT.
rtt i'lO'l" a l.iliniun nie'lirill", anrr II.ITIIIM
taken tlu-rf. or four ilo.c. of the Tonic, a mule
no.. 01 iiiiii a irKriBiiie I niniij- l'ui.
mil on auuicirni.
Ml. JOHN nUI.frJ Principal oltlce 1
.0. 10 I II TII, (om NI root,)
XjoulaiviUo, IEy.
ToJM, riHtt.ll,UsaiMl WorM
wide ItciHli ra:
IlIAVh rrcrir. many tntimonula Ircm
ProlrMional anil mnllcil men. ai inv aliimii.tc.
hii.I iiirlouaptiMleatlon hateh.in, allofwhirh
1 hr.fi our rit'fitrtl. lr. I ti..mt Ltu,v. I
iwtly whutiiniika of, and hu U'rtlininv tl..
pn.fp, 1.1 I... uriu.'ii ... 1.1 rur. ... 1 . . . l 1 1
wli.it III" iHxtor .ay. of IliiU'a Uorm l)r.
troyeri
viuanoa, waiKir county, tl.i.,
.HUH mJt 10VU.
Ilr. Johk lli'LL Hear hiri I liam rre.-i.tlv
tfireu )our "Worm I)rlro)rr" aeicral trial.,
.ll'' lin.l it on.ttfully rilic.vioiia. It In. not
f.nl.'.l lu a .Intilo m.tauce lo hale llie Hiiliml'lor
ner. i iimuoins a prnty uru" eotinty practice,
huh i..ir..ii..y umi tui .oiii. uiiiviooi III" fi.nil.
lain iri" 10 eonie .nai 1 kuou 01 no rrlitfU.
ireomn.f r.'lml Ijt the aUr.t autliotiilr. 1I1.1 1. ...
certain ami p cly In il. (MIc N. U11 lluui.iilrafy,
ll,"fi.re unc.naln In III" rxircmr. My ol.je tin
n I .....I. 1 V.l .IIIUDUUUI I. null .11 irriTi. I ...in
pel iiim inr.iicii.e uirrroy irnni you. u I can K"t
11 UOOIl IM.X term. 1 kliall ll. i a mr.l .1.1 ..I .1
I annulare tlut tlin ll'.ol .llcllullh le t.i unln.rv
tu li.r ir iii... niiii yf-M II. .. u, ;i ;re.n IllHJ.iril
rrjp..r ,. ... , ... a... . ... . 1 , ll.t 11 T n , ll, Wl
kiiou to I.' aucicient, .imply u-emiie we iiinyl.v
in nianioi ii conn, naiiou. rurinx i.iri. i .it'll.
iu.ik.' ii a nil. toti.e an ami en ry turan, to ul
lonatc .uHcnmtl.urnai.it) Hhk-li I may be nl le
to eommmi.t-not hcllaltnif hccnu.w aoini. one
more liufciiioui than mv mU Icivo Iconicl n.
rll.ii. f.rt, an.l .eriire.l the o rielil torrent"
that knot. Iclit". Iloaerer, I ainb) no inrnii nn
O'lio. .icor i.i'iw.iH'r in i!ieiiiou..in. 01 uoiiiiir.a
tior.tr tun tli.l l!'.o. Die c. unly. that purport to
. ..ti' no iii.i.i-' r ,.i .ii.r.1'. iuwi.h'ii aero ., l.etr.
I'le. rrpl) .doii, nn. I i ii for iii me of your U.t
irrill. I 4lll,.ir, li IT rr.i.'Clllllll,
Jll.ll.il' IhK.ii:,.!'. M. I.
ItirLflS
SARSAPARILLA
ICciiiI ltu 'iiitiiliiN I.cllcr and
lliv I.t'lUTlVoin III- .llollu-r :
H"nloii. Ilirracli., Mo., April.Hi, I Mill.
I'll, JiillN liri.lr -l"Br-ir' hiiiivunir the rile
e.incvol' your .-.r.par.l.a, ami the l.riiliiirf ini'l
t'enrll. ifcl fiuBltm it I ..ml jt,. (he I
I'll, Ji.llN llt'l.lr I i.-r (-. r- Kiiiivunirthe rile
foll.m iiil .Uleinenl ol luycj.ei
I mi. Hiiiiu.le.l ul.iut tiio)e.tt. iii wit. taken
pri.oiirrHii.c.iurie".l..rriitieniiioiiil... Iiniii;
iiioieu .ooll.n, my uJuiitl. Iww. not hcule. yet. I
I llfa.H.,.t. ... ....I. .......... ll .1...... 1 ..... ........ I.... I
lam .hoi iiirouili Urn hip. .My K..enii i.ialiii
I. unMlrr.l au.l I ner.1 .oiiii'lliiiiti to ii..i. ,
lure. I hive in. mi f.iith iuyi'iirbaroiprtrillfi Ihin
in iii.yllilni! il.". I wi.l that tli.it i, Lenuiiie.
Pleii.e cxpre.. Iin a half iltltrr I.iIiTh. iii.tl
i.l.ll ... I'll'I'. (.. I JIIIIVv.IV
l. 1.0111a, Mo,
I. H. Tli" l.'llo mi uaa urittru Anul ku. l.u:
bi .Mf, J. lillle J.I11..1111, niollier ul C.111I, .'uliti
oil HH. JOHN Hl'1,1. lour Sir Mv lni.U.u I. lit.
U n. Joliiili.n. mi. u .Mllliil .uriieuu 1111.I i.i.i..i
mil ll Cciitr.l Ni oik. where he 1I1. .I, 1. ,tinu
tli"al.i' I . I' J.'hli.i.n in III) care. Al II .iiimu
jrur. of ui; lie I1i.1l it .'Iiii.l. .ii.iii.i.t ,iu 1
10 ruin, t..r ul l"h : k.M'Iiiiii jmiii rtiimj ,.r,ii,
IT I'l'KKII IIDU 1 Umr lor It'll )t ill. ir.'i.ni.
llien,.. .1 111 1111111) ill .M'W l.'.h. lllll.l ail'l lotAJ,
tor acionili, . ier roira. aur K.ueral .lel.ilii)
1'nle. t tuiet". Iw, 1.1I. n it .1 il . (.., ii.u
I. w.r rirr. v rrli ..if f".-r M. 1. rtr uium!
Miramfin.1, mil XiT) klixloll t..r ID) .' I In nff.till
luH ll'. our.e lo j. iir-..r ii'ir.llit. lie . luifiil
of n.'ilniKH .piinou Hrticlo, lu lu e hi wiltmi.' 10
I. . uii.ro ill-. H""ic.' iic icrrioie, out I U"
lelrlleHllI r Vrr Ite.pivtfullv,
ji:nm!-; johnsun
.11 rm:xTio iocr.iis:xT.s.
Arkansas Jicanl From.
Tt'Nlliuoiiy ul' 3Ifillal .Hen,
Mony l'oillt Mllle Co., Alk .Xy i,
Ur. Jon. Hilt lieur sin l.iil JVLruary I n-i,
ni liiiUiille .iiri'hiiins tlriiifat, nn.l 1 jjul tome
of our ritir.apirilln nn.l Ceilron Hitter.
,M M.ii.iu.faw, who wa, Willi me in I lie ttore,
hit been .low 11 with Hit. iluiuiiiill.m fur .in
nun', ci.iiuiif le'-il on th inner., nml 0011 un.
III. ueucral he.illli liupruicd,
Ilr, linl. who Inn been In bail health, 1,1,' .
tlieui, ami lie il-i liiipioie.l,
Ir Collre, who luu been in lut.l henllh for re
euil ) e.il'r .icwma J lirir iillio'lisl ,he iiii.rix
Ver) much bj the u.i of your Hitter., lml, o.
Iho Ceilruii llillera loot uixenyi.u Krcjt io.iifurilx
iulltl. aeltleinenl. I lliuik 1 coiil.l ..ll .1
iiii'inlll) of your mollcine thl fall e.pivl.tli T tho
1 eilrvi. Hitter, nn.l har.apiirilbi. Mill. in,. r,,.
.iicliipini e iieoi Hii'KCit A tcely,
Ke.ptH't fully,
C II. WAI.KKK.
I'ri'imrt'tl lv OK. JOHN lUTi.f. ..
IiIh liuljorulnry, Klftli .Siroot, J.ouls.
viuu, iy.
l or Sale ly UAHtl.AV UKO.
' D-
1111
Him ins
-1
II. II rniulr"."
'itArv l'i Mir n, y,
Commi. loner.
INSURE!
FIRE
HULL
CARGO
' LIVE STOCK
ACCIDENT
LIFE
Insurance
x rxx, iiAiiTi oitn,
AHSftM Mr.,.' 1, 50 1 117
OltTII AnEIIICA, IM .
AnictM 'J,7Mt,5t0 til)
l(AHTI'OKI, C.'OX.V.,
I A"cls ,511,210 7 'J
V. II AUTrflllll
I . . , ,....,
I .IHU'IS" Ial)I.l'l9 SO
I . 4 . r . ..
.i ... .ar.i.m mi, ,1. a..
AsHcit I.:.":t.:ttm ir
PUT.VA.1I, IIAKTFOKI).
Aihoii 70,o:ir 7a
c'iii:vi:iA.M, crj:vr.i,Ai,
AfietK 51.",17: SS
iiohi:, roi.u.Miu s,
AlM'l"..
S lit
AI:KICA t'KXTKAI,, MO..
Ahhi'Im 500,000 00
COX.V. ."flL'Tl'AL LIFE,
AoHuiN ;to,ooo,ooo 00
TIIAVIU.KK'S, II.IIM'I'OICI),
I,IFi-:.V ACC'IOKXT,
AtaSfi I, .'lOO,0()0 00
uaimvav iasni:(2i:i:n as.
4JT. a . .,'
.tsHlV.r..",, ."00.000 00
IXOIU'IJXOKXT, HOSTO.V,
An('I, N(t:iO.S(St! OS
I
I p f P I 1 1 1 fl ft I
Morns fi Canoee,
I "f OHfTft TjTCVXITJ
I t.tv National lUulf,
I
I Oilx'O. Xll.
.1. 8. Ile.inlen.
K in In H Ha!
I I ICI'j A i( V CO., Act.
I M
FIRE, MARINE, LIFE
O OIDEIxTTAti
INSURANCE
.OKI u "
M'illlCr'M Kloi'k. i'Oi'tii'1' iin t ill
I ix .n tt lllt
.-irc'i ana I'oiiiiitcifinl
Avt'iiut',
'SSiO, Hsfji.YOlS.
We repre.elit tie filloMnn; le.i.niv, .!)
....i ui.i.i. .iiini; c'.iu,iuje, -
MKUCII.V.Vi'S Ins. Co., of VhU-aw,
l.xrH AI. AND Hl'III'M - k)h,MlH o.l
SIX'L'HITV Ins. (,.., r ,. vork j
Hi ll l, AMI "I I-I'l.l . S.I1IT,IIII l
C0JI3Ii:itC'IAI. Ins. Co., .of f liloajrn j
l AI-ITAI. AND M I S:i.T.,U. I.T
ixiu:i'i:xin:.T in.. Co., or ihKiou ?
x-.xi ii.xi. ami -i i.i-i,i'..,r,uao.iia ns
ciVI'ixnx . , , ..
clA.XIiA.lIO Ills. Co., 01 T III IT II f I ll
(-'AriTAI, ANi x nl'I.l -. .b'4U.l,l.:iT
"7
ALHOU X. Ins Co oT t..r..c,i III .
;.,'." 1 1 lllror"' "
CATIiAI. ANIl HI HI'I.L'.- d'JUl,7T7 ,.'il
'iTATi; Tin In. Co., of Cliivclainl, it.
CAPITA!, ANU SI lll'l I S atllU.II- im
i in f.i i.iio. 1 1 . in
Ll! 1 1 In. ,,r ChleilL-ii
'' "s. I II.. Ol I IIKIII.O.
l Al'ir.xl. AMI lllPI.l'....t4,illil,inui on
IDI'V1'. ll 11. - 10.. I I',. 111.. III.. XI. n. I,
-link.. l .1.1.1 ul. .11, . 1111,1 M.u.l.. u I .'
'iirir.ie mi I Kre .'lit l.i.t in.nre.l 1.11 1 he iii.i.i'
' "ii..., 01 nn. iiiMiTe.nameii eomiiile.
.. S. US.AHIH.V A: CO., Awls.
jlisjb: am) .i:aj:ixi:
INSURANCE
1
COM I AM US 1
vs '" si,i:iti,ii(i tin
Cjrei'n.imiiv, IV. "V.;
akskts i,oaN,iii t
Ilan.-.vor, 3V. A', ;
AhSll'IS..,, SJiiO,7il-4
lJo)llbU, IV. "V. ;
.xssiirrs sj 1 1,05 0
C... i.,.i Kl.iK (h Vuilcrxvrlltr.Mteor,.
YoiiUovn, IN". V. ;
ANSIJTN ,K?SJB( ..,
Vlltvn.y City;
Assirrs ,
...fll3U,IU3 JJ.
W. II. .tloi rld.
Nolry Tiiblic.
Iroiu'n'h lund, S.F.
ASSIVIH ....v(,ll7i.,utH Uc
iSooiii.itv, IV. Y.5 M.rinej
AHMKTM . t, i:i-4,kiltl 00
tr-storui,,)wl.u., juni.lure, Hull, nn I
Cnr(!0i nuiirnt ut rale, aa laioraU ou'l
periimneut .iviirlly will warraul
I rcpciitfully n,!; 0l !), vmuM x;l Our",
lwr of their pnlrouag.
c. v. iirni',
om. r .it )1rt N'allooil luuk.

xml | txt