OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, April 30, 1870, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-04-30/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

J
,
4
. ...
VMS,,
0AIB0C1IT
I'uor.ijiarrii
g 1VAMEH,
........tlJUI.KK IS
WBABrOAT
w.iiirMiri
HAHI3 eaxxcl SOFT
LUMBER
or EVKKT nKNcinmim,
Lath, Shingles and Cedar Posh
OR DEfRS "SOLICITED'
STEAMBOAT LUMBER
'imXINIIE o. flllHir MITII K.
CORNER COMMERCIAL A VEX UK
AND TEXTII STREET,
illtO, 1 1,1,1X01.
JOAT I.UMItlilt.
WM. NEWELL
Wri'lfl Mil Kelail tlmfel r.
LUMBER
Of aj 1 SoMorlptiotii
STEAMBOAT LUMBER
Of ibHift Knfrft ft.-orliii til . h way mi ui't '
miM u or tr on li'rt nitM
Ordi'nt Ivrt Willi .I.'AliIc-, Ajj'1, ,
will rccrlvc prompt al- .
U'UIIOII.
w. tiiokxto.v.
'!:m.kh i
BLINDS
WINDOW I.AMN
SHINGLES
LATH AND LUMBER
-OFFICE, o.S.
TEXTH RTREKT
Between Commercial and Wash-
inglon Avenues,
CAIRO. IIJLINOIS.
AtsfiitN for IlncK lthr I'ajirr
4'oiiipiiiosiHatiiinC Foil imii
II. W. JubnM Improvoc! Hoof.
IllgHlWHl'N OH lilUHl.
Q
tiKtT koitk riio.n
ILLINOIS CENTRAL R. B.
Nt. -Olll,l,OlllHVljU', t'llU lllllllll,
C'UicuKo, vw lork. Ito.toii
'
...n .ii .... (
Pol ut Kat aiMlXorth
PattrnKcr Trnlna Arrle at anil Irittr
('tiro hi IoIIom.i
Mall
AttKIVK-UlSb A. M....
tKI'AUT-!ir40 A. .M..
Kxprrsa,
.... :ni5 p. y.
rum i. .m
Both Irnini connect .1 Outmlla with trulu. on Ih
MATS IjOTE.
I'aua, Ikrcalur, llloomlnuton, Kl la.n,
l.r. Nail., Mcudola, Krrrporl, Ualrini, '
Iubuiuc, auil all point, lu
Illincis,
Missouri.
Minnesota.
Wisconsin, I
and jicwa.
Ami with line, running (Ul anil UVtl for
St. louls, StiriiiKllcld, LnuKvUlc, Cln
cluuall, Inillauupolls ic Crlunihtis,
Anrt at Chleaxn with Michigan CnlraJ, Michl.
vaa Boiitherii, ami I'm. burn, Fori Wayn
an.l ChleaKo Rmlroucs for
DRTKOIT,
CI.KVELANP,
nUNKIHK,
I.I1ANT,
MAOAItA FALI,4"
I'.Rih',
nt'KrALO.
SEW YOllK,
I'lTTMllCIIO.
HAI.TIMOUK
FIIIIiADkLPIirA,
WASIII.VJO.N CIT, nU
ALL POINTS EAST.
For thronah ticket ami Information, apply it
tht'lllinoi. C.ntr.l JUllroad y'p0,IsgoNi
OenerAl Fasnenner Aiienl, Chlc.iKO,
M. H001UTT,(lcnerl auperlntenuent,
HMK.S JOHNSON, Agent, Cairo
I
DOORS, SASH
BY JOHN II. OBKRLY &
Down! Dowzi! Down!!
DRY G
NfCHKfsTTSlll
Down to and below 3?old. at par.
SCOTT
Oor. Oliio Levee c&3 Si3zt2o. St.
I IHMlU'IX III'.I f IIIHp,fltlVO I'l IICII A Ml I .VIIK1IIS
Ml VK 1. 1 II. I.V I. Villi V lli:i'.l4l'Mi:. FAT MtVi:i. i'UICI.".
Calicoes at Ten Cents aYard
Anil ctci'j filing ol'i' In proportion.
DRESS Q
f ... Ki;rii .
Lawns, Cambrics,
French Lawns, .Jaconets.'
Ami I.lueu Mpiu-rn down lo I' or sio rent, n yiiril Iroin prlci;
ol' a ivw month 11120.
'I liu attention of Iloimclitcpi r Ih csiLclully Invllod to tlio low
price Iiu Ih itkliiiic lor
Table Linens, NaplJns, Towels and lied (pi ills,
Jlr. Will It; tun I.e. lii
mi! nri!Mi iitrni money
nilni'il lo have n lit ly
over ef Inirpiln. to call and loolt IlirouU III. etentle M .eii.
lie .Iiimi. I1I3 kooiIh
OCULIST .V D OPTICAL.
JANi: AM t'O.UI'OKT.
nil. niiij.iii? .ti i'i.iit ri I Mil, ill
Thr l nnlhri .i valaat n IVrf. : S Jl.t.
nd I'fffwIMtMnMi oit v I. oLa iimI liv . ni
Z&ftL ,,m',mrm'r '
Jli'r. LA A Itl'S X JlOIlltlS,
OCULISTS ANDOPTICIAHS
ii tuironii, o..v.
Mm r. rp v I Ki -
n - , . .
renewed opectacies !
r . f' r T' i. if Ki n'f, Eii'' i ' ,
i, ii.. . t . ii it i .lly niwlnn.it, l n
i ' " fT"'ii' thnt l.rai) Jcrfi' "'
XoxlToot BpootacloN,
Whioli hM ln 'M lit1! ui m i. .i fcnr i ..n
loihf rr" in M- liii ii, liliHlf .ri i.l'iiu,
nwlif nt, ,V mili ri Yrrmcn' Vilu, v,
1orl,,.NVr Irrrr), IVnnolmKM, oi. ... Mi'-ln . ..
'lfoo.in, Illlnol., Minnr.nm, Km.-lv Mi" i r.
I, uri'l nil lh llril'.li l'rin-., fliirmir
n'i'-n Jim.. Tli'i' 1'i'lrlifiii. I I'uih'i I
oSTevov Tiro t lit ITjyo
An lli muny )rr. withnit rlnns. l.t.
I.az irn. A Mnrrl. hiv T'lnlk
Taber Brothers
WATCIIMAKEHS. JKWKI.EKS AXI
ornciAXs,
llrr ft. hII lilml.nr
AiiiPrli'im ami I'liii'lu'ii Wuti'licx, i
Kin Jcwrlrr. IiUninml', oli'l Hirr, llitixl '
Vr: No iliilifii,-liin" r, Jctrrln -iii'l Ih... I
maml .M-tlinj!..
CAIItO, ILLINOIS,
Mle Agent, for llili plwe, frmii ulimn Milr 'n
' lh.-y If i.I.uimM. Xu FKDHLKIL- KMI'I.tiVFI'.
L.izAiius .v .nonius,
Maiiiifucluriiii; 0 tit iAii., Il.infuicl,( .un
iaar24'laa ly
J.JUXK, J.OO.11 Ii H A CO..
Il l I
U ll'i;;
II
llavlnu iurchaaei tho lee llounx ami hut lie,. ot
the voiiiMiiy that haa been aiiiijil) iii inarUet
lor untTjl jiur.i wti.hall
THIS W 33 3E1 is:
Commence filling tho Iloutoon lh
I.cvcp, Adjolnlnt,' tlio St. riuulo.s Hofcl,
WilhalartioEtiickorihi'
BEST NORTHERN LAKE ICE
I And will be preparo.1 to tupply Uealera, nieatra
I ' nc. on the '
t tic.,011 me I
Kiver or imiironii u e iiitin ... .
Ill Niuailrr UiiiUtllile..
Cairo, April 12th, 1870,
al'Mtf
WAN'i'Kn-Alemniler Couuty Onlera. al 'l
ee ii-, and City fwnp at ticenta on thoili.l.
larfor all kloila of l.uinier nnd lliill'lera' Ma.
talt.
W. W. TIIOUNTON. laulMtf
If! I
II Ii
MR H
it VHJ
DEYOTK!)
CO.'
WHITE.
I.oot.s,
Shoos.
lints.
Caps,
iirUi ctii't'otioiMl with
iintiKfi, iiimi i iu-ht-
mule, lie hit lie all ill.'
villi pli' u.
mm
q.iu:i.x tv (;ii.iii:itr,
AiTjitvrvs v.vit cnuxcEi.i.ints at
LAW,
tl III kiii If, Or. . ii,
II III II 1,111,, n. , C.tlltO, II. I-
MIU t . IJIIiii ri, J
Oilier on Olllu l.c (f, Ituom. 'J Hull
ntci I'll. I .Noimiiiil IliinU,
A
ATIOKNI'.S A I LAW.
Olllrr III llro.. Srr lliillilliii,, furnrr
ol 1 1 lit Mr. mill 'oiiniifrrliil.lt.1,.
il. VV kI.ii n Wrhli, J IIIMI, l I
',. I', llul Irr,
jiAIiiO It.tU.iX.I. IV( roitv
BARR
LS
yi-XjIj ZIlXSiTDS
LIQUOR "KEGS OF ALL 'SIZES
o.v ii.iMi on .Mini: to ounr.it.
A' Hi i ii.'r. I Fw lory,
Foot of Fourth Street,
TrtllVXIVCIICG,
On l.oitt IT In nnn lniu.r, li)U l lull.
MJI'IMT iiosii: IMUVrilY
YOUR ATTENTION :
i GRAND PRIZE SCHEME i
lUiUl iiiv tl.niteie.1 1 y lliel.e. I.ture "f Ken. I
tilJ'. i ir nrnl c Minii. nn. Ilijet.rvl
innta. .1 in I !, hi 1. 1 ...er O t'f Ii r lie t I
oroii tn-iii fin n, j . ..ini i. ; in tm
l.rur.
511 PRIZES, $314,320
I ..i'i'.. i g on.
.. I ll rr of llin rl''tle.t
n.fc "i tic uenlthy eotin'y
v, i hi ii I thru myiir-
river ii hi '
r.f III I- ill
t 11.10'
AUi Jwtii n ur.'rnl v-l . Hie lent inoni v
t f ih' iT 'l'tii'J ' "r Hi ) i". 1"''.' anil tile, in In-
I a .tr.iiiitiil In it,, u nner. oft le the lir.t rrii
.ti i. j r. ... Il.xi, l,ll Ikl'l ir i. t l...r
. . ,. ... ,.,
a re.
TICKETS FIVE DOLLARS
lha ilruulnR tr ll tviitircl hike I'lften July Ith,
1T0, Ht Maa line 'leniple, Uilii.ville, Kentiirk)
llnmlri'.L of ihe W.liit i ii., ,ieguen iimiiml. I
ilie.1 vt'lliliuiie. uiul .ii.lor.en.eiil. of Ihl. 111.11;.
ir fi. cm cnterer if. F.t dollar lntti. by'
ticket lo) ill r. I NU in tru.t by the ciiiniiii.. i
minora appoint! by the Legulature, until the
Iraviiig tale, phieeaml the i.r.i nre ili liu'rul. I
lncoiiu i.f iln'i'iuj) ,ty for iliu L.t Djeura lu.
H"'r'',"' ;
ffJO.OOO .A. "!.TIi.A-Irv. .
, Inonlerlohavi your tifklprprily reentered
buy at .n-iuiif ji.ur a- ueai ehib .neiil, or tenilt
oithfr of tho tolloumit flnaneinl .iit., h. ;
win iiirni.ii 11111 iie.i'r nn rir.nur. i ,
I II l V'.l'f,...li......',lli.l. I un.l.r.nn l.i
It. II. l. i:A.iiKll. 1. 1111 1 llinv, i.oiii.vill, Ky 1
JOIINC.I.ATIIAJI,l'i.l'in.llf.ii;h),ville. K).
JAMFiTu'lnr.I.vM.Cfiin' llmk. iViiliumh. K.' ,
11. 11. 1 nti.11 a1, 1 1.11. im.. auii iiei r, l.ejilliuiiin. I
.ii..i.;j-;. .' . i-f 1
.V" V,V 17 ,1
tiF. iOM., IHXOV A CO , Evan.Vill. ImlLut
tiiiml I lull Aienl llautril lierjwbere,
dawYm
TOLITICS, NEWS
T;mio, Illinois, avail so, mo.,
$b fitttytn.
SATURDAY.
a'
(in to .Movur'it inloonrur.Sl. Iaju! Huck
Jlccr. "
Draweri atol Inili:rlilrt, ut a lacrlflvu
at 1'. NcflV, No 7!i Olilo Levee.
t'e Kmleri Chill t'uro ''It never
full..
A now nupply of Calf JtooH nd Gnltt-ri
jut recctye'l nt 1'. Nell's So. 5! Ohio
St. Iuiil Huck Heer nt Muyer'i naloon,
oorni-r of Twelfth trti;t nrnl Wnhlngtnn
AVOIIUC.
. - -
II A 11(1 A I. v. I llA HO A I.N fl I A i;oi1 suit of
clothing fur tmi ilullurii, nt 1. KflTi, 7
Ohio I.jvc'.
YntlthV hoyt' nnd Chllilrii' clothes n
lei than New York prlci, will bo KiM
thl we'k, nt 1. Xffl", rogarillf of unit.
Till: ItKST IX LSK-KimUt, Chill
Curo.
l'itehcr A- Henry' laro flock of hard,
ware, cutlery, tool, tove, tinware, ;lc.,
will boold without ri'j.'ard to cot.
.1 1st IlEfKlvri). Tho .Shoo Fly Elliott
and Don't iildi-r .Me HnU and cup at
1. .Wtn, So. T! Ohio Ia-vic. '
Clothln;; for the inllllon at 1. Xcir So
7!l Ohio luve. Th tx-t go.l in the elty
will Ik found nt thN Ihhiic. tf
Kvi-rybody u'-i Wizard Oil, and llnr
clay llro. tell It eheap for cah. I'at
ronizu hoiiiu IntitutIotif, Iluy from the
Ha relay .
ixl Cotton Sn-ki, only 15 oiiU jwr
pair or $i '2Z cent per dor.M at 1. Xi'tTi,
N'o. Tl, Ohio Levee. tf.
Tho Continental i the only cook stove
,r'ffti .llittnt, nrrn Annri W.irAntil In I
nil ro.pt. Pitcher A- Henry, at !!.
CoiiuniTuial avenue, tor. l-th trvvL
novKHf
FrilMslllMi coons.
The completeU ttoek of gentleman
furni.hing t:ol l tho city, I to he found
at .Miller and .Miller'.. It would l u u
remarkable want, Indeol, in thl line that
th-v cannot iatl.faetorilv upply at thu
, i . ,
vrv lowwt figure ruling in thii innrktt.
:. .... ..
.1 it rei-eivci at Mrr. w. Jicuce f, a nne ;
a-.orttnent of .Mik' and Ciiiliikfn-
iioi, of every tyle and de.oription
apl'tf
The .St. Nh holiK llilllnrd Hull i one of
the large't and hct furnl.h. d In tho conn. '
tr. lt i. the reortof Inith cltUeni and ;
trnnirer who iiululp In billiard ilay
.januu,
Janiltf.
The M
Nlehola Milliard Hall U one
of the liiry't and be.t furnlihoil in the
country. Il i tho retort of 1-oth eltlien.
and ttrunT. who iiidulu'n In billiard
jilayliiK. Jatititf
They never tiro the eye. They la.t
many year, without rlmne. They nru
jwrfi-et in every particular,. They urn
warranted not to break. Cull on Taber
Itro-.., our well known .lewiiler, and ak
hIhiiii them. m -'! In wlin
Cool, airy and plviididly ventilated
room, can be had at the ivtint ('liurle,
w ith tHiard, durint; the hot .uiuiner incntli,
at efiy leia prtret. I'aiiillii" can bo lie
coiiKHlated during the above )erixl, with
oiirmoit del riilile rooui.,at iir;i'iW'(
'.n from regular rate.. dtf
m.i:u.ii. VA'ii:ns.
FlllsT llFTIIK MIWIN
Ki-tlii!;eli, Siller, and lllue Lick
Wnter, and nil the other variety of
L'nt.i.. r.,ii 11... r...1.i1ir.iti..l .iifIim.. tit'lter.
. , . , J r,. ,
tiit.ii i .i ,i.l i.t..pli... ..n ,lr.i(t nflil lue .til.t
by tho ulii.'t pillion or barrel nt the drill;
torn of II. T. Wliitnker, S. loS Conuner.
chil nveiiiie, Cairo 111.. ii pi 1 '.'II'
IMUSUXN, 1AVIH V CO.
aiii:m:i.i.im:
(loblet HOW et.vle Ji'er et ti'ie.
Tumliler, pur not XV'.
(J lion nut, ( I pleei-ai,, , ..fl.(l')
(ila, bowl, on foot ftOo,
Ten uup mid anueer per eet fn 70,',
l'lntei full aizu-per eet vfi(l (ii; "U-.
l'ockot kiilvei ll)o.
I Kiilvei nnd fork iier et OOe.
At NiM. A mid i IVntllM. tf.
1 10 C'O.tl.M IIICI A I. AVFi.M'i:
A It I. M.I. 1. 1 Ml
i ,. viiio Stout Jti irirHii.. 1 "5
'1 " r "ll , l ' ""r',,,l'' '", -a
Men's Hull' Hal I 50
.Men'. Calf Hoot. a SO
Women Kino Ln-tlng Pol. Rot-ettu
Hal 1 '.'o
... , i,..,.-1 ...
omcn'n lillU Hull Hal 1 50
Woiiien i (Jalf I'ol. Ilal.... 1 .3
----- .....
onion Kino I.it.timjtiiilterf 1 00 (7 . 00
f.i,i,ir..,.V HI j ' o'.T.' 1 'i.l
t'lllhlreil . hhoea i.iftil JA
1 ....1 ... r... ...... .1..11..-. 1
uuttw ari 11 iiuuia i.'i vti.t t.vi.m.. 1.1.11
eeventv-flvo eenta onlv ut R Xntt'a. No.
1 .
I VU, Ohio Levee.
AND LITERATURE.
COME TO STAT."
JOHN ANTRIM,
Bah1 Oponod nil Bxxtlre 93o-vcr Stock, of
CLOTHING,
PIECE GOODS ELATS CAPS
FURNISHING GOODS,
Lt
Old Stand, 73 Ohio Levee, Springfield Block
Cairo, Illinois.
-
Where ho will be pleased to moot the many fi'iendrs
who patronized him in days of "auldlIvng5yne,', and
sis many new ones as may be pleased to cull.
. lie has adopted tho motto of "Small Profits and
Quick Sales," lor eush, and will t;ive buyers induce
ments alike in tho quantity, quulity, prieo and style
ol'his tjoods.
Full Suits, ready-made, $10 to 20
lnrtiiilnr Attention
children's
KkcciiU'd in Hie liv.l ami nmt runlilonahle Mlylc. The m-rvli-en ol'
a llrNl-cliiM niller liavo been Mccunil, nnd i-ntire Mill. Oict Ion will
lie KtiarauU't'il In nil ciihi-h.
Ak II I no trouble to mIioh kooiIm Im will lie plca.cd lo liavv
every body vail and In.peet IiIm Hloek.
Cairo. III., prll IStli, 1H70. Im
Will
M
KM. I.AMi
HtiJn.t llrrrliril aFallMorkof
M TTiTiTWEKY
GOODS,
And lnll Hip I.nillr. lit'rnll ixnil
a in I in Hitin.
llul. .ml tx.iirtt. M.'ii do i. ir..nl nn.l f.
tnixrlil o'lili 1 ) Hi" i.i i.ii"ij.'.
j0 jao Toutli Stroot
.
II" WH.tiinft. n r n'l W.lnnt firr..-.
- . .... .."
Tins. si. mvami:k
H'l?rin
- IMi
Linllc' Fnml-lilnir (SoimU,
Oommorolftl -rt.xrox.xo
'""" Mnih Mrrn.
A klnJ. "f elnlhliiB lor I IU-. ut-ur m.le in
nriler or tenly nu le.
!-., r.Hl iilmrlue nt uf
Mite.' kikI l.'Jii- !
ii ni"
M1
ii,mm:iiv ;ooin.
CIIKAI'KU THAN TICK CHKAl'KST !
Mrs. O. M'Gee
KK.IITII SlltDKT,
Tlirrc loon. Wrl of t'umiiierrUI Ar..
j. i . 1 1 iii-l wit 'i "I'lrii 11 1 .-T.m
AX !....
Fancy (.oimIh, XoIIoiih. etc.,
Wloeli wel iMHIirlll t we. Hint will en.Uo ir
M mi ler-' l.ry n i ileiil' r n rt r t j nt
Hit e lis "
(.'nod Kid Clnres ut M 00
Tn ralr Ladles' Hose for '-'.'t els
l.nillex' and .Mi-it's llul for el
Ami rery tliiii le iii iroj"Oitnii.
The a.Mirlih' ut J'
ScasonarjlD, Fasbionalile and Complete. ;
Kiiil iieru'ii' ili'.irinlo iiiiri'hu.e nee I l.iu imiuire
Hie (iiiee. limn i iI.iii that Liter lirciii. r.n L'
.l.(nin..H tiiiulier. In thft eillltllrv
lit li'lin mil t.i -ell my K'MHi.ai a wiy .inaii
..lit I imikl hmltea.e. rriilllrelheeil.il Pleiiite
i.rt'til. I inut luallea.e. rriillirellieeii.il
K : ... f.i ..i.,.
tlnlivt ii.kftireti-lll, frl lannot enleml II.
Mlt. C. MV'thr.
nprlllf
WiHIS.
mm
AOSHNrTfil WANTED
To ru tlve ai(eiita,nlirire field nnd liberal term..
M lid fur ll't of New 1I""V. Hilti cireiiluri mill
I.TMl- to . OKI). W, IIUl.KILS
prtklltii l1) .nmtiiir'l iiiiK,i iiie.tgn.
yAXTUD.
Three Dry-goods Clerks
Who pre liornii;hlv etiiainled with lli bind
ueaa. onu ulhe alieetl apply
iu:st m:t.uksvkh ikuikki.
Ad lreaa. Punt OHk, UoxS3l. Cilro, 111..
lly a lUatclaia Life InaiiraneuCnmiiuiiir, Auenta
fur every county In the Hut of lllin.ila Liliera!
Hrranueiiirnta will Im liiade vtith nblti ami trlmble
iiien who are lnmllim with and eau eoiniiiaiul
limine... Apt lv irly. to
l'tl'MI. .1- M kl'Vtai tvn
aplwawlu
li'llroliiirx, KnovlV),, III,
4r
only Ely paper ht egypt.
lXlM
Paid to Youth's
elotliing.
and
msicuE
H.
WAKDXER, M. I Cairo,
lltIIiKNCK Cornor of sji vnilh n.l
Wnlniil .tr.l. OKKICK On CominerelMati-niir
orer thp l'o.tnHc. OFFICK IIOI'RX-From 10
.in. to Ii in,, ;suinl).eicriti'.li, anl from " to
1 i.ni.
W I I.I.I A. M It. SMITH, yi. !.,
HKSIHKXCi:-X .. SI, Tlilrl.oi nlli Ptrrel
ltn Vliit.toii Ai uu mil Wilnut htrret,
OFFICK IM Cninnirrrltl .Tcun, iii.tAlr.
Ci w. il'.vix(, yi. i. iivm.
J IDKXCK-Cornrr Mnih nl Walnut St.
OFFICE Tomer ft'tli Mrurl anil Olilo
OFFICK IIOflW-Kpim -.m. lo 12 in., iinJ
fioin 3 to ti p.ni
)"
mJ oik'I
III'IIHAHI) linriiiu
oik'hI nn i tllee In room oirr tlio nor
l Men. II.ITUI'. A floo, '., Ill Coinnierrlal
AlMHie, lo rtlrr ln -rvl"i. to the
elliwn. of Cairo, He refer, to lr N. f. pa.
('liK'H(o II U. R.iyiiiuii.l, K.'i, t'lilcn.j
Hen. sllokney, St. Iul'i Hun. Tho., Kwlni;,
Ohio: V. (i. Ilnotli. Ktv, I'liiUile'liliU.
rjio cms co.vscrar.UN.
F. S. MURRAY
mr I lie Comer of Flirlitli Strrrt ami Coin.
uirrrUI tiraur,
ll.i. illlel hlinttlf Willi one of II. Mi lhiinlil
A Oi.'.
Meter T5ter
I'urlie. ili.wili.tle.l u ilh llie reK'.lerlnt nf Ihrir
liieiereiniio l.avethenl te.teil. If Hie mtter.
te IwuiiiUnie Hie .null exinne of iln i. .i mil
le eurf "i ii iliejur'y i'nniim II . il mrler
I. twn.it ire irreet no rh.re. w ' m tn.'te,
inrl'
COAL,
1AIUO CITY COAI. t'O.M.
A.Y,
I'KAI.KItS IN
o limit onto i:r;f
tin: puf.paiifhto
1
SUPPLY STEAMBOATS
DtY AM Mlilll',
FURNISH COALS OH ORDERS
wmiorr hklav,
IN ANY PART OF THE CITY.
arOrdi.ra Hft at llalllil.i Ilro..' ntliee, ulllie
iwii ..i'.. nr .em .urtuiKu inn poaiomoe, will
inrni' )'.u.iii, u..ri....i.t.
k.The Steam Tiik. Montank, will tow Hal. to
and from leiiiiilaiata.
CMS. T. HIM
CAIRO, 13,Ii
POBWiRBli
CAIRO TRANSFER CO
THROUGH BILLS UDIHG
Uiven to nil Aralluhlc Point,
JBTRAIL OR BY WATER
St. Louis, Cairo h New
Orleans Packet Co.
THE STEAMEKS
.TII03IWON, Ml.ln
1 1 1 1' 1 1 if o .. I !. hrr
ilo
ilo
t..
lo
In
In
ilo
ilo
ni'A 1 1: it r fi--'.
COJI.M O SWEAIiTII.il B(i. M ,
TIuVjIPHO.V OBAN .I'El'FKIl,
Ol.lVK llllAMCIi..-...Me,OltU,
.11 0 I.I.I r. Allt.t' ..Atil.K. ...
w"lt. AUTIUTII ""'''''Kt.
VOX I ISI.STAI. ......McCI.OT,
.. !. vie r;Miiol.l...IUX.
hi
Compftiinirall the flnejl and UrKt lo.l.onlnf
For New Orleans t Tliofcteamer
Richmond
O It Ki:.V, M.,....-.. .JIa.lrr,
will Icato riMDAY, nenlB!, Apr I at. I,
connrctliiR at New Orleann with Ocn Lfneon
, Hteamem to
Liverpool. Jlew York, lloiloii, anil Oal
i n.ton, Tia.
Pit.enser. and Shippers evi r. ly on one ot lhe
Umt. IcaviftK "lro jjninetuJlM tNte.
(leneral Aitent, Cairn.
OHlee, on Whsrftioaf, I'tibl c Lanrtme.
Memphis and St. Louis
Packet Company.
Lt : into. :
: 187 : &&&&
The following Iltnt.i nmirmd lh. Lmemui will
run in Iho louowins Tjcr.
Memphis Packets
'Arrre at Ciro,'AiriTe t Cairo,
I dow. tr.
Uott.
ukllk ST. ion, ''fur. 'ay, 5 p.tr ,.vlurJy 1 a. m
Zlll', M.iUr.l I
CITTOKCAIKO, Thurlyll p.tv.M imlny.l .m
Malln, Matter I
BliLLKXiuniiH, iSaturtl-ty, op.ni Ihurt., la.ni
ii..., xuwr.
Vicksburg Packets.
, Arme at Cauo. ,Arrin al I alto.
Iloul".
Du.x. ir.
.MAKULr. CITV, ,W.t."iJiiy1lin) FnJty. 1 a. in.
JUI..U ... 1 tJ !o
OOI.Olt.lM) . Frilay. 1 m flav, I a in.
C1T ok ,tl.To.N -'0 ,
Hl'lilt'oN Iituni'iy. II. m'Tnrt.lay.U.ai.
j. I.. Fiilt. I h do 1
Cinr.tftlnuMH lm.. it!i
.Hortlirrn Line PucUet Comji.n),
Keokuk l'ackcl Coiiiinny,
Oninlia I'ackct 'nininn',
auil Various llalltni.it ttlittt
At Memphl. with
Mciupiil. ! Willie Iltver lnekn Co.,
Arkautm Ulvcr l'ackcl Ir'nniii.iiy,
jlclolilil. noil Cli.rlrtton It, l(
.nil ML.Ii.linil X. Tclilirtter It, I'.
At Vick-I'iiri: witn
Vuxiio Hlvrr Paeltrli, an I
VIck.lmrK nwl JlerltlUn ltiallru.il
(llvlni IhrouKh bill, lattiiujaoil nolfrt.M jI t.i
Milt uo ohi by riol nr r ut.
CII.VS. T. IIt.MF, Genml A.f nl.
oilk. on Wnwoto.u
ff't. CILVF.lt, Tit ket ml iVrnel .Ueul
Nashville and Cairo
Packet Company.
rVtn.tltteir. lit till. Ili'.l. itt in 1!
"plendld ptii'enger iteamer
Talisman .
STIto.Vti Muderl ...ntik
l.euve. limry .Hoinly ni -I I. JI,
Tyronei
IIAUMOX ....... JI.imit .......CJera
l.taie. Kvtry 'I'lturaUity 11 ' ' l'..,t'
Johnlumsden ,
HAVH Mte . . ' '
l.enw k,very Siilui iley al I I'. JI.
Tlirotisrli IMIIs LauMmF (ilvcn Via. .Va-di.
tllti' ninl Cairo lMcae!.' ami
"(.lei'ii Line"
T. nslnllli-. I'liultliii'i"!.'.. Teim.l Al
lituli., iiliiiiiliii.. Home, Jlnraa, II,
iiliiri We.l I'oliil. Oeoruelown. Mil
letlztlUe Un.. Iiiiilaule. .Ha. Hum.
Koiurry. Aln . I'liarleliiii. iKelnia,
Alu.l Miuimli, ia. llittlKKOM. . C.
( lllllllllllll, S.I .. lit
( HAS. T. IMMiK,
A'int at Cairo.
Memphis and Cincinnati
Packet Company.
MKNItY JOXKf. Put I.l HAM J. WALK. Pee'y
rrry-. ivni) '-'il of Hie fiillnvtn tir.i
;ij.tj clnar tteaiiiera,
Al.tl'i: m'A.V - ....John Sunk, . Ma. trr
ItOII'T III H.N- ..V'ranWi-tiiMi
.HI..Ni:ol.A V. 11. .Mlll.r "
MI.Vi:il .noO.M......IIn St. Jlrrrlcbw "
H i.U J. ham: W. P. wLr
linn of tl ' .lt'H aiiletldh) ateuuirra Irare Cairo
for Sleinbli'. riery Tueui.y and inru.y, and
f.irl'U' tiiii 'tl every Friday nnd fatimlay
Oil AS. T. lll.NUr:. AKont, l aim, III.
i mice rn YWinrMi.al.
tvansville ' and Cairo
racket Company.
t '-efrLf. ConaUtlng ot the followlni!
xsr!jJplunUid I'ltjnger Stuamer.
Idle wild,
FOWI.nu,. flatter w FOVl.Kt... Url,
Leave. Cain. Hnnday and Thuta.Ly at o
Quickstep,
OHAMMKIl. Matter PFN.MX0TO.- . arl;
LrHVt'a Cairo Tumduy ud t ri'Uy al if m.
City of Evansville,
IIEXTElt Maiter i X I'F.-VSI.SOTOS, Clerk
Lenira Cairo Ve.in.j uiidPamiJj.'r. al p..'.
Coinutiiii( hi I'.dlic.hwilh Tnee river
liaxkela, at biiitlhlanil with Naalmllt) p keta, at
Kvinnillo w ith the n uular wkeu fur l u.avlll
and Cinoinnatl, an.l thi F. A c. H. H foratl point
North. ClUkLMT. IINI'K,
, Ant.

xml | txt