OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, May 14, 1870, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-05-14/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

I'jIIKll lift
ii A ar mil
"I AftmoATi
CM T. Mli
AIll, Oil,.,
FOHWABHIG
CAIRO TRANSFER CO
THROUGH BILLS LADING
(lltin lo nil Aiulliililff I'nliils,
BY RAIL OR BY WATER
St. Louis .Cairo & (New
Orleans Packet Co,
IIIKMAItUIC
.Til-
MI'S I N,
IIICM.tlll.MI,.. (ilthh.V,
Il.i
l
tin
.In
do
il'i
I. a t im i M.",
ni it ."I o w k A 1. T 1 1 . K r 'A v,
TIIOJII'.NOA IIKA.V I'KI'ITIt,
ui.ivis im tscti M' coin;,
tioi.i.n: .in.r ahi.c,
V. It. Attllltlt H'l'liAKI,
O.Vl lAii.M'AI. ...yt i,r,
I'AI l.l.K.()Alli:ul.l. I IX
In
.lo
.1.)
Omiprdng all tha tlufl hllrt;Ml boat, out ol
r . i.ouia.
K..r V or m, T'. Maamar
Mollic Bble,
Alll.i;, , Ma.lrr,
m i..a piai'1 ( ie. M.y i in,
.'.hi pat l.iu at ta Kri.ii mill Ut'faii I.Iii..i.
nia.rt.tr. to
Liverpool, .w VtirU. Ilo.lou, ami Ual
Ion, Trial.
I'a--a,,,tar and Hhitipar. avi raly im imr nl tli..
ht laal .B; Cairo punrtualll alx.tr.
I II A- I MMI'B,
CJanat i Atfant, ralm.
oft a...n V.'harn.wl. I'iiMk- t.an.linp.
Memphis and bt. Louis
racket Company.
Ih7l.
INTO.
Tli r.i '!.: UAtr"iiir
run In Ida rlliiwln; nrler
11,. f.oiran'l "ill
Memphis Packets
lloal-
An.." t .o, Airltat Cairo,
l-i. ir.
MUI T LOI l. Tur-.lar, i T tur.lr 1 1
IMgUt, a.w; '
cur ur CAIliK, Ttiur-UaB x.cajjr.l a.rr
llalin, Mui.it i
erLLi. m uniM, 'atufUr. 6p.m tt.ur... 1 a.n
Cria M.ir.
Vicksburg Packfiis.
Arrif at tiilio
r .fra at I alru
Ilbala.
lioaa,
ir.
MAK1II.K CITT,
JL'i ! a ...
iviii.inl"!
nrvuK aI.
WJ'xUl.ls.l'.'Klahr, I a.m.
U -I"
Kri'tay I
, in "uiaiat
!
i in,
lU'lllttlN'..
i i: nui-
inu.lay, 1 1. ti.irufJJ. la.m,
TJI
UiUIIMlinatM le'M - 't'l
Kurll.rri. I.lur I'arfcrt Coiiiiau,
Krukllli I'arkrl (.'..in jia.lt'.
Ol.ial.it I'arkrl t'o.llpall)'.
ami Varloua Italliua.t l.lura
At Mrnii'li w th
linl'lil. aiitl Willi Ill r I'ai kel Co.,
Arataiiaaa lllvrr Packet Uaniiaiiy,
)lrn.ilila allit t'llarlrtloll It. It.,
.a I Jllil..liil A. Trull. ' It. II
At V " '
Vaiim ltlr lcl.rla, I
Vlrkalmrit ami Jlrrl'll.vii ltllrnail
rtlvlnr llirnuh l.itla i.iratil t - lirtatu 4l-ac
iblt iiiut hi ml r r l a- ...
C II AH T IIIM'K lirnaei! Aint.
nti f " W .air it.
HM. I- I l I. T . i!anl I'a utr AKafll
Nashville and Cairo
Packet Company.
j - Conslitint; n tho Itdlowlnj!
,Liitiis vplfudld pnH'til.'iT iloaimtrt
Tnlicman
hoj"' I
uTtinvr; siuio i
llltt. livery Jloodliy nl
rr I
J yrone
HAUMi'N M.,ir. !
l.cnvra Krr Timrailiiyiil I I'.M
John Lumsden
uivu 4l4ti.r
lAKtca f.vrry Nulmilry Ml 1"
. .'i
TliroiiKli IJIIls Lading t.'lvcn A In. n0i
lllo mid CiiIi u I'm 11 1 uml.
(Jret'ii Line"
To alnlUa. lial(iiliU. IVlill.t Al
laiilu, '..inill"". H'Mlif. SliM'UH, II.
(Ji.li.fa Wial V0I11I. llrnrBrlOMTM, Mil
lrilirlila liu.i viifnl. Al. fl"l'
Ki.liirrv. Al.. liarli-ali.li. fl. N-!"'.
Alr., .sau.nati. i. t llmliiKloii, S. '.!
w tt!iAS.r. uixni:,
At:t'iit at liilni.
Memphis and Cincinnati
Packet Company.
Jli -Jl la HWIHITa.
AL.KK 1IKAX
itoii'T iiru.s,.
uiai:ir.
kii.vi:u M4IO.N.
.., lolm funk, Ma.lar
hibi.k riiuo "
V. n. Millar "
.It.-n M. Mrrrliluj "
....W. l Waiuir "
am ... ..,...
tmoof lh" atmr.. .r.laii.lUI alrninir Iravo tairn
f.ir Jlflllpllla fVary Jiie..lU nmi i-auini), .w
for Cincinnati avery 1'ri li tnJ s-atunliy.
CIIAH, T. IHXilr:, Asflil, Cairo. III.
tuiii'a rn hnrf-ixttt.
Evansville and Cairo
Packet Company. .
jf-T" Conrlatlnf- o tha follow' '
iS'iS.Rldt'lidld PiiMoiigur'Stoii u
- " .1. 1 .1
jaiewiiQ,
niWI.KII Mailer I W KOWI.KK..
I.ohh- Cairo SiiU'luy i"l lhur.l..y at ft i"
Quickstep,
(iHAMMKH Mwlcr I'r.NMNfiKJN Clarl:
l,aaa Cairo TJt.Uu) ami rri'luy al 6 p. III.
' City of Evansville,
iii:xti:h. Mmtit j x i,i:N.M.NnroN...ci.ru
,iupl.iilro Wi'.lm'-'lH)mi.lMiliir'lii) nt " I'.iii.
Ciniactliiu at I'ailucah with 'Vnnai.ao rlter
iifut.'U, atKinllhUmlulth Nu-hvllla pni kat., nt
Ktniiaiilltf UU Iho rapilur pmikat- foi I.otil ill o
ii'i.l Ctm'llinalli unit thaK. 0. Hi ,11. for 11 1 .point
N.rlh, CIIAI.raT.JHN Hi:.
AKriH
3 1U 1 41 Ul
THE GREEN FLAG.
AVAUMV 01' iJli.OOO niXI.l.N'S CON-
mntkatinu
t Ki o ii i tin' fi'iw Vntk 'flnio..
Tliori' i out.v run-on lo U-lirvu tlmt t !
Ki.'iiIiniS to iimi tlivlruwu i!i)iri-iMoii,iiRiiii
liu-liu tlii time. Tin- utmost nctivitv
ircviillii iimong tlio ollkiiik of nil rmJc'i
liar Mini olMMrli'Tfj ultliouuli iii't aPi-iim
to rt;Iiri In mill urotnid liuntfiiutirtfrt). .Mm
iiru Mtig ill-)iati'lio.l dallv to iliflVront
jmiIiiH to lAcllltntn the I'onconlnitluii
of Hid "I, K. A." uliluli, It I. Mild, nlroiiclv
miink'm 33.000 men, wvll ilUCijilineiJ, iinil
full.v provided for it lung cniiitniiifii. On
Wclwiiliiy, linn. .1, .I.llonnitllv left tlilx
i ii.v on mi.-inmi.ir uni uniM'1, ll la ru
in ircd tlmt In- tins uuno to tlm pliicit of i
if. 1. 7AoiH. (leu. O'S'cIII wtyi tlmt lie will
not lu.'k nicuim to iiid him in tho coriiiiiL'
tu:r iif urn-, nt Im dullv roctiivm Illionil
t'oiitrljiiitionii of nioiiuy from nil mrU of
tin t'lilon. Vintcnliiv oiuj jjcntloinun
nlutiti placiil $111,1)00 nt til illipoMil for tliu
Ko.rl of tlio rnii. .Men nru only too
willing to Join In miy i'XutIltlon
igiiuiRi r.ngimiu, n flint nil
men., illy pIiciiMiil', Iih -iirmv l I
Irons. In ri'ftri'ncn to tin; rtHtiTiicnt '
niadi' In liiiitrli)a from Wn.liliitoti totlin
ir-". tlmt tliu JOthif Jlnv ntd 'fii i't
down u tlio tiniu of tlm gnilid inovonii'iit,
tlm (kiiithI hv tlmt hero. it In nil otliiT
IViiluN miittcro, tliu Itiforniutlon I lucor-
rcrt, .Nniii' tmt Im nnd lilt trti'trd Mf-u-ti'iinnt
know tlm moment of nntloti. (!lci-k
mid olficrM nru uorkini! Imrd at Imud.
iimrti'M pri'nrlii mid fopylng dotuinvnU
tontnlniiig imtruclfoin for tlio ninny clr
do of tlie liruUierljood. I!unii. uf ull
kliul nro ini irciilution with rcgnnl to tlio
iroJp'tiJ 'i)f.iti.in, hut none nro million
tlf, hwituse fiibrloatt'd hy iiewnnonafri.
Thr IVinr mid Trar ut lltialnr.a Mfr.
"I -ari-a nn'l !ii"r of li.mlna-a lif km mtt In
tril Brtrri'ly utni tliu iiralili ar, I cini.t.iiiti.Mi of
Hit anient, rinrum.' I,u m luan. aiiUulim Die
in-rft it ma i:itainlnk'agnt i Ml, Himulnit.
that tail..' otilv a tfiiirirMrir i.il1uBiif.M
I. aia fl.i .y.l.-Mi ma UK- of nri.al fii!aHv ah. n
tiiMr fir-t rfiM't ha- i-a. i,ri, mr. foMifin
ul.IIO. A- i rlft lil)r.a flf kiln t. lnri'J It a
tf.Kllum nf a.li.. th-i u-a uf a-lnlarai. liriti'im
.1 C"iiii.n-r'a fr(xlii"f. t.rpinalun'riii...i.i ,.n,l
4 uij. T'.'H'f. ll "in rivl. Toni'i-n'l rtcuNlr tl.a
..rctiai I tiUI liwhinirr ailh llmlMirr'a 8r.in.
ach liitt'n. In that wlmlr-onn. .nr. Ih- li.,.
I.oh. e. mnit, wlia-li i IIm i.uiril ilrritanla Iruin
aajr :i i Iryiryrril t.y tl.rc,r.iri .ttnir, aM.
ririil, auti.t'iil'.ut alij Mi.fi-I.iil. mnUMr ri.
trvta ant l"lr IX -tranethfrt. r."-riirt.
an 1 rfi(.fjr lliit tlii I. , iniui ut ll. fiml
"snu." .i-nir. . r.n Ilia -iniiiii u in a
l.r.mli)- Hat.-. Ilia ta'r flu trcularljr. Itif Irfiai'l.
n ifo.ru Ihfir it!l orniMrlv. u.i ft.., r,.idiAi.i..
tll.ie-.jf I ha niTUn-.J.l.tnnr. in jK-rf.-ri Mork.
.ci criir. an riirriii'u amount .r lauir fan l
li"rnr itli.il riak ir linnntanipn. r. ,n.l ii.r,!,.
rr tftln't '.f tlm Jliittr- i.io .r"iii"ir tiji. tin..r.
on- n.inlitlnn of tl,a fiin-thie- upon ahtrli ih
li '.ruhliu-ht (if the Lo.lr. and ii lAuw i,r mi..
ilriraiH'r ma'nlT il'f"l- Tha craat tanir an. .1.
tra'i-' la.thrrrfvrr. ini'liatftllr 'ivninn.aialr.i
rrn.-rkiMe lr. iijid.n i. . ...n ... i, ,
a.i '.n al.'.tn tha ra.wiin.il.ilif . t , n .,,
I..MHIJ, ar.'i wiici iti iik ra.r.nn( on l.'r 'h
'.rth'ii. A I'valr ai'I!!!". a r i. i.a i nurat.. n.
rll I.ifi., ai,. a rnartalao. ability in .',
an'l fatiKUr. arr inomrtha 14. in.llr a..
r i. Hi ll.r rrii..al.hK(irti..n uf llii. tailata.
nr aui fKiarriui rur.nai, an.i a- a prmu ani -iiiii.
Ilia, aivratita, thrn it tiullnnk' III Ilia milaiui
inHi-a that ran I rmtiiral witn ti.
W4ayiruiia
T W. '1 IIOKNTO.V.
BLINDS
WI1VIDOW G. I j ASK
SHIXfiLKS
LATH AND LUMBER
..-.in hci:, on...
imuimir omiiiiion
1 I II. MHIJVI
Bolween Commercial and Wash
ington Avenues,
CAIllO. XITal'OIS.
IuoiiIm I'or ItocU Itlvor I'aper
i oinpniij'aNlicathliifv 1'eH uml
(u.ir(. C'cmeiit.
ll.W. .Jtilm'h Iiujiruvctl Uonl
liiuiilua3H 011 liaiul.
FL0UR1N& MILL.
T
tin:
! 1,1 run i.h
OHIO I.DVIUK, (l.tlitO.
II LT0X iV SO AS. - - JTOJintMnrS.
Arc .Now in full oprrntlon.
Mrxn. rnll.in Kort nr prapira.l lofnrnl.h
nil him I of Flourof lh hr.l una ll y. aii.l nl
Mill i-'i'i'il of nl: klii.U. (Iruhuiii I lour, iii.;'U.
or 111 a. iiuiuu ty, inivl Iroiu Ui l't V hila
Wlir.it aj.nlVIII
JNIIOOl.
llov Jiost, How llostonMl.
Jn.t pul.ll.ha.1, in Aaonh'il rnrolnp.-. I'll'" ;
ran, A lwtiin on Iho 111.11111.I Iri-atint-iiit mii I
lii.llaiil I'lirc of Hporiintnrrhaa or f ' 'V".
ni-, linnlinit .r i:nilona,a;i,i IMnlil).ii I
DOORS, SASH
linpi-liuti nla to Marrwacijraiiy i .-.' "r , ", "T
c.ii-iuiii.iii.n llpilapty, 1111.I 1 111 M '
I'hjali'iif lnaaj.iH.t), riaulilnj f'oin K'lf Al.ue,
rn.:, ky lloht. .. CiiiVrrwcll, M. l.. uH'"f "f ""'
"ilii'an Hook," air.
t. IIoom to, Tlinuanuila of. Huircrrra."
Ki'.lt nii.lrrHif,liin'piil" nualopa, loan) ,!
i.o!ni;o ammilsrhy CI11.S. 1.0. Kllua A Co.,
1SJ lloiif ry,' W" Tora Po.t OBlVe IIm
Also Dr. CultfiwirMriinfiuMe," prlc o
"Icaiil-. ii..)iiii
DRV GOODS.
i 'm y is v .oois s.v I'ot'irrit
i Jl tVAlti).
IWM. KX.UGE
IIm Inlro'Jureii Info lui Kourlli Wanl Hrwcr
'atatillfthmrnt n
DRY GOOD!
i CiiilmitlnK "f' tf nflli'l. ikMv f. i',.l in Ilia ifjj
nlnr.lrv Ku'Kt" li(i'la of tlmt ity
.STM'l.i: AND 1'AXCV 11KV (JOOI)S
or uvr.ur Mciun'io.v,
Hosiery, Notions, Boots, Shoes
Aii'l M'AiiijiUitu unorliiint Koncrallv.
Tho witrmitef thi illUlo la Invite. I, I In. ytif
Iirlptiirgii'itraiifrcliiKto c nnyihlnij in hi" imr,
uiirtlin lry llno.U nr lllncrrlra, - chnaii ao
tlirt fan la. ii.iijiM iinjalK-ro In tliarlly.
iti:m:.iiti;u Tin: i'laciii
D.ior In Hip Ctinn-r of l'tijiliir
allll Nineteenth Street.
N.xl
Tho Crccery Eslahlislimcnt at
tiic Corner of Commercial Avenue
and Sixth Street will be main
tained as usual, one or (ho best
slocked in the city.
; ..u.D,.
OK,
Syhttion for the Hair.
bar Restoring tn fs Hair its
Original
Pualon's "Vitv" (HtTcrs
ftiRrly front aWtiic "dyes,"
colon vit"SM "restorers"
(0 in 'An. It acts on a
totally dUTcrcnt principle. It
is limpi(fragrant, and pcr
lictly iiinooiK'iis, precipitates
no muddy or flaiviem mat
ter, requires no shaYyn up,
and eominunirares no 'X tain to
tlm .skin oj tlje line:. No
paper atrtit.it is ues n,v to
conceal irs tiirljTppe trance,
for the snjjjfr ieaf..j. liat is
vet tur!"'. I i to ill inr.-nrc
anupu'iytaat . s.w ducovlry
i.i Toil t. bcriirry.
i '.'-.. n alia" it
warranted to . :. . i ehaime
in the 'color ontu T. m'' .virhin
IO. (J:iy.? after Jif.fir(til4p,
lea- i
tion, nie tlinctJoo' ueing
carefully obidrveAj-'
i
IT IS ,b QivfhK i
4IHMI I .
Price,, inc Dolbr per Box
'VMXU Itt. ... Illr.
So.'.l) UY ALIX)RUf.r,lSTS.
If your I)ruggis has not
" Vitalia" on hand; write, en
closing $i oorind we will
forward it irfuucdhtely.
PhalcXn & Son,
517 Broiuiway, N.T
DOTY'S WASHING MACHINE j
5a
a:
"ooryM
WHS H W,
Ij.IiI' liHU'li Uiipru,l, uu.l tlio new
Universal Clothes Wringer
Ilill.rutitil lih Unaall'a piUant iloilhlo ro.
whi'al., hii.I Iho patent lop, ai' now un,iiatloiiii.
IJy fur auparior lo nr.y iinimraiua for waaliinjj
I'l.ilhva oiar Invonlt'il. and ill Ihalr i-ot
,) fur .uparlor lo iir.y
Niao nje.iri hy autmx Ii'"" anJalotlia-.
PRICES; Ji. PAIR OrFEIi.
If I .a M(r liHiit-in ) our 1 U.'v mil uotfiirnl.il,
or.i'ivl fur ihi'liiacliltiff. an.lullii'raU,lrla,
Wa.htr SU Kxiru Wriiik'.-rs, Mini a ,11 f,.r-
want i ilhar orholli ni.. lino-, fri'o of fri'.uul, lo 1
pUraauhiTflni o ,e..'lluM! ami an miro ar wa
thai lliuv il I t' likr.l.Uwt uiiri-c tora.uii.l tha ,
inonay If anvoiia l.ho to roturn tlianmchliiaa I
frrpof frdrifit, nflor (1 month' trial, iwconliim to .
illrcetlul.a. , . , , ,.
No liiialiniul, fntliar or l.rolhar uliouhl prrmlt
the- dril.ltrcry of untlimu ill. t)i luin.la. Ml) . iho j
iluy in tlm trnr, whan it 11111 1 .I0110 hi tlar, mora 1
axptililiou.ly, with Ian- lato.r. ni'l no injury to
th uiiiiieni., I.yu Jioly Ooihi'- n.lier, uml a
I'un anal Wimiiar. '
II. ('. IIIIIMVMMi, I'rn. Alti ul,
a-Jl urllaiidtKl., w lork. .
I'or -Ilia I, ,
W.M. .M. IIAVIDSOX,
myj'tni . it" Coiiiiiiccl..! Awuu.
1
YOIl
IACKS.
A tlotuuof anrly Imi.'ii.lfii.'p.Vniiiihm narrmi'
C'foA
1
1
smmm
-''H,Ml,
ili'lnlily, praiiilitiiro ih.'i.y, at(i.,il. iliai',.ii'ie, a
ahiii.lt- iiuiuii.f 1'Uro.Mhltli.htvuill ai'ii'l liaa 10
lil lilhm auflairr. lAJdri-a'J'II. ItKKVKri,
76 .N'a..ilSllaul, ,Ni' VorK, .
oprantnt I ' '
YITTAW TPHW WAPS'tf!AMT?!
UUIYlMtl-lUIAL AVfcNUfc. CAIH.O ILLINOIS.
JOHN T.
I
s; m i.
IVIanufacturers, of Steam Engines
AND MILL MACHINERY
l'orL'im.'". llrn-n Ci.llni.'i. l-ti'nmlmt. ILiltrnail
I'ia! uii'l fitting, Jlrnaa Rno.! aii.l Tnsina trliiimln.
f.
i
O VI.VCKXT,
J-
i)i:.w.i:ii in
GROCERIES
Plaster Paris Plasterers' Hair
anjivruiMTr, jo.
I, line In I5ulk, ulvnyMiiii liiiml
CORNER 8lh St. &0HI0 LEVEE
CAIRO, ILL.
y S.IIYTII A: C.,
WIIOLESAIiE
GROCERS
OHIO LEVEE,
CAIIIO, XXjXjXXOTOXS.
Aln, l'i aon-tanlly rn html i tno-l I'oni
pl( lo ilKk nl
LIQUORS s WHISKIES
Scotch and Irish Whiskies
Pirt, Madeira, Sherry, Catabaw
WI1ME3S.
, , ,1
Olel.nla.t ,
W" ar aii ni fjr J.
WIIKKI.IM. Al.l,
il. m! A C
InvTta tha atti nt -n if . S?,itb''t
-v.'lt Atl.-iilu.il Klu'n In fl Ili-V orJr.
j M. I'UII.MIVS V CO.,
tlt. ! - l 1 11. Ilamlri. k A C '
FORWARDING
PROPRIETORS,
l AlltO, ILLINOIS.
i.iiii;hai. ahv.int-n jiaiii; ox eo.v.
SItlN.MIl.MN.
It".ra i.raa.nal to r.-aaiia, floia n. fi.rwiinl
frrlchla lo till point., ami l.uy hii.I a.-ll on I'oni-iiii-.ioii.
... !
iirt-llu-lne atti ii'la I In with promptly"
.iVO. Ii. I'll II. I. IS,
I
!n.vo.ort 1 t'i.r' ir A I'h.ili-
C Q M MISSION
Ami llcalor ,11
I'lour, Sleal. Hay, Corn, 4h(h,
llrnn.
Cor.lOth St.&Ohio Levee
CM I ICO. ILLINOIS.
Iii.vrow 1IOAT.
TIip Xcw Ttnv nmi .Itl Hoat
ODD FELLOW
II. JL COULTER. Vaster
U prepap'.l at all t'lnf- I'l'l" ill Mnlt ol Ioh.
Iii rJmrjol.l.inr on tha 1110H moiihI.I tarni.
Ili'.'..iuailar nl tiiiro. III, mil".
IllUlJtf
Ri:a i-Au aiuo a- ,Ksr.
1MHIT WKKKI.V IVU HI T
"iffV THK Ki i:MKU
I.o imv Cairo mary .
m tkiiiKt'io-ai'ouiiMctloii mill ir.uii" at
DAIMVILLE
Olar is! s ill,
- AI.UAIT I
lohnapnviXle ,
WITH TH4IM" W
I'arllt'iilai nllculliiu Ii May tiuliiraa".
RENMIE & CO
CAMERON'S
SPECIAL STEAM
PUMP
A.vn
SEWELL & CAMERON'S
llrarr.t'tltf Circular nii.l I'rloo Ul pant
onpii'aiiia.
OF ALL
KINDS.
ami tlrl.hm U'.irl:.
Ken" ot.nliy oh tharul
G
RKI'.X A:
(illAlKHT,
V1T0KNEYS ANI COUNCKI.I.OItS AT
LAW.
tVllllnm II. (Irarn,
Irrrn,
llbcrl, r
IT I, J
William II. Ullbcrl,
CAIItO.
Jllle 1'. tnilii'i
Hpalal atlantion Kin to A.lmiraity ami Slrniu-
J i-ai irjsinafls
Unlet on Ohio bevrr, Itnomi 3 and 4
mtr l'lrat .atliiul liuiik.
4 I.I.K.V, WIUUI V ISLTLKK,
ATTOUNEYS AT LAW,
umre In Ilroia' Acw llullillnB, rnrnrr
or i in ni r. nun ( oiiiiiirrriiu Ar.(
W.J.Allan, I
II. Wnlanu Wcbli, C'AIIKI, ILL.
ti. P. Htitlrr,
mm,
' JI.lit tio. .onti;.
N.illca la harcln- ai-n that lwM-1ut rlftlnn
I Hill l.n liahl in tliu tityi.f Caliu, Illiuol-, on Mini.
I .la), thnmilulny of Mny. null, A.JJ W0, at tho
i ...uai ruung iiu.aa 111 am i.iiy, iit rurinu nrii
... i
at tha t.iiildlnz on the noiilhaiwt rnrnrr nf
I Hxtlt flr.ai ami WiuliliiEloti aii'nila! (or Iho
K'. ..n. Wiir.l nt tha AMI. Kira ecuipant'a V.M
I gun' llon.a, for (ha Thir.l Ward at tha mil.- of
ll )aii bhannoa-y, nii.l for Iho f'uurlh U'l.ni
at iha Court Hull-, In a-.'art.iln Ilia wl-hai
of tha n.tara of Nil. I t'llr, im ti a ulirltion or
1'iiP'luac hy i .1 nl v uf .imr at th cuniul toclf
of inn Kanniiikv A Tannaaa It.llriwl t'3nir..inv,
rii.n.in or I tiMi.w o U- pni.j fur in lani'l. of
i nl. I Citvol .a:ro, lulling uui larnly.ftra )aar
all. -Mint .luln ihn.far l...rknit li.lr...! ... tl... rul,
I nf cikIiI par rani par annum, -ui.1 IhitI- lui. da.
Iivrra.l lo u. ( on, ,my In in-lalnii'iiUof SJ.)'1!
aacli, ft- -oon a-r.u n .-. tmnof file lull.'- of at.(
c.i.l .hill hntr Ik'i ll ro'npl'tP.t, tin. Iron liil.l nii.l
rca.ly fur IIm nr to run therein, nn.l Iho u:k
lo ! ri-filal from a.u.1 .'ouiatiy lo I aohl ti.
an. I ru.roriTv. tfnl. I'ornpany hy aalit t'lty,
a-i.fchail, at u priwi not lit ixciaj Hia par cent.
I of tha pit talila ilitrrof, work on isl.l roa.l to b
ctnini no-a Mill. In alx month from Iho time IIm
auh-. riMloii loti d. an I tu Ih-coiiinlalail within
a'Uhlaall lll.MIIII- tllaraaftar. .M aalu' aliftlhn thin
lailU.t-' ,it f.ir sji.I . itiacriPtiKUor puriho-i h ll
hava tha wttla "K r Su(t ripl. .o." aritlaii or
prinia.i iii'rvon,tuiu nil tuo baiioia ii-i auain-l
pall ul.ar ilion or niir.'iia.M .hall Lata tha.
aorJn "Am.di.lMil-. ili.ilon" Sinil'H orprlnla.1'
tharron. Th olta at .m.l thrtion will ta
npcnr.l nt nahi o'i.- I A M , of-ai. Jay, an I
i.i-au i -ii oih;k i . ji.
j ila) of .Mnv, an alrr'lou tu na nri'i tlr in.' (W.i.
iMj.a of ala. I 114 a lia nilivr of Ilia M'W I Liiuncil
from tha t ilv at Iji to fit tha vu.'nney uac.1-
ak.onl In' tlm f 0.1411. llu.i i f (.. I. W.ll.am'on,
sl'l aim on t I f.' l.l at t'.a f .Iohid; pluo.
, Mf l ir.l Wan) InthHtUihlliKon thn nuthat
ori'r of S vtii uraat nr.. I Wi.h njjton arnua.
iion.l War l t tha I'nclnc ll.ui-a nf tho Anil.
Kuv C"inpjii , Tli.r.t W'arJ at tho oRim nf llr.oj,
' haiuiit, an I tlm I'onr h Want nl tha Cuirl
llou.,'. Jllll.V IIIIOW.V.
f.,iy t laik.
tiilrn, lllinol-, April .'S l-T'.
ftH!
iUrii
Q.I.OVIMI A SOS,
GUN ! LOCKSMITHS,
r.iiiiiucicii.i
air,, tor. of lull alra.'t.
CAIK0,
..II.MMM-
M.inilf i-iuir ami rrptim all k.nU. 1 f
Guns, Locks, Keys, Etc
VirU'i.rku'nnantr.1 amlclmruo. r'a-niial.la.
BOAT STORES,
hn v u.tis.
nrti.i;n in
BOAT STORES
GROCERIES,
AM'..-,. .,
110 OHIO LEVEE.
Cairo, XlltuoiN,
CAS.
to (MS CO.SlMIi:itS.
F. S. DIUHRAY
ir Ilia ('oriii-r of Klvtilli Slri'rt ami I'om.
mrrrlul Atruur.
Mil. Mlpl.lla.l llllllatlf Willi 0110 of ll, McI'.hihI'I
1 A Co,'.
iMi.i.ll.l.MII .11-
J Meter Testers
rarlir di-witi.lli',1 v. fit. tlia ri'Kl-lyriui; of lhair
niaiaraoan now liuvatham'la.ta l. If Ilia molarl.
t louiiU Irii" lh ainail utpon.u of tlm (ml lll
l.a cl.nrKa'l 1 Ilia pall) raUaiim fl , ll Ihv malar
l llii,. I ipnorrn'l uo rhurt'a 'l I a m.la.
nivl'.ll
B. N-
limit.: 1.,
iimi.r.ns in
FtJItlirilJHE
Bar Fixtures,
(JLASSWAItr. ami HHl'SL' I'l'KNISII
ix tjoons,
185 and 187 COMMERCIAL AVENy
airo, IllhioiH.
JOHN
H Opoxrocl nix
CLOTHING,
PIECE GOODS. HATS AIHTD GAPS
FURNISHING GOODS,
3Lt Xxtm
Old Stand, 73 Ohio Levee, Springfield Block
Cairo,
Whcro ho -will be ploasod to moot tho many friendtf
who patronized him in dayn of "auldlangsyno. and
as many now ono us may bo pleased to oall.
lie has adopted tlio motto of "Small Profits and
Quick Sales," for cash, and -will ffivo buyors induce
ments alike in tho quantity, quality, prio and stylo
ol his goods.
Full Suits, ready
Particular Attention
children'!
Kxcciilcil In the lxt and in oat
a flrMt't'lniM cutter liuvo hvcu Hceuifil, niitl entire nntlfHctlon will
lie Kiiiirauiccti in mi case.
Ah It In no trnnhlcto hlioiv uoimIm he trill ho nlcnuoil lo hnve
everybody call nmi iiispcet IiIm
Cairo, III., April 18th, 1870.
Down! Down! Down!
DRY GOODS
LOWER THAiV CtNLlat 1 IO
KEWGBODS fDRSPRIiVG TRADE
Down to and "below Gold at par. .
5UU I TWI11 1 1,
Oox. Oliio Levee c3 SJii-tlx St.
in.ovi iii::i:iprr nmsittii i-iiiiciianix AMiKViiutiTH
Mvi:i.rii:' is r.viaiv i)i:i'Aitr-ni:.r atmivix Pitict.s.
Calicoes at Ten Cents a Yard
And fvcrythiiii; lu In proportion.
DRESS GOODS,
ecn ah..
Linviis,
Ciimlji'ics,
Fronch Lit whs, .laconcLs,
And Illaeh
tlliueen down to 15 or ti cents n yurd Irttiu prleW
of ii few nioiiiliH iitfti.
The ntlciitton ol'
lloiiHckccperia
prieea uu lat
Tabic Linens, Napkins,,
nr. aVIilte iiuiKca IiIh
prcacin iiKiit iuiiiny uiurHci, nnti im ilctcr
mined lo have n llveli- irude. ll luviioauii ii..
OverMotlmrKiiliiNto call and look throiiKh liU vxleulivc ateu.
lie nIiown IiIh (,'ooilH with pleiiMiirc.
II.
v,'.vitn.M:i:, .11. DMt'utro,
llfII)KNei: Cornfr of Havanth nnd
Walnut -ta,. oKKICK On CommarvUI afnti
oirr tha !'otlhr. OI'KlUi: lltll'IN-rrom In
a.m. lo VI in., iiin.l)i.''i'iil( i"'! frui 'J lo
a p.m.
WILLIAM It.hMITII, .11.
T T lli:nit)i:NCi:-N. il, Thin. mtli Mrrat
la'twrvu Wioliliwlou Atcuno and WidliliV till. at.
OrriCK-li'l Ciiuiliiaiiial wiiu.'. up.!.. 1 ..
C.
w. ii;.M.t.,.'i.i. lie.
iljK.Nt'K-Oornar Ninth aial U'lilniil tit,
UrncK-toruar Pixlll Uriat an I l'li l.tiua.
Orfien linl'lf- i'r'iu J'n, h l m,an.
from It l r. p.m.
Dll. II IT It HA It l linvhic
oMnii an olllaa lli niniin olar Iho ulnrc
uI'MfMi. ln)ira A Moo, No. lil touimirolai
Ali'lliia, IVK h'ii0 lo oiler hit mli to, tho
i'IIik'IH of ("ilr... Ila rafara lia-lr. N. i- l'a
Chlcaso; II. W. R.tymoml, i:.,) . I'hlcna!
Jtoui. htickuay, ti,. I.onl.t ilu. Th. Kwli'Ki
Ohio; K. U, Booth, K ., 1'hil.i.lalplna.
STOVES, TIME, ftc.
IIALIiKl,
A.
,l'roprlalor"of Ihf
ouahtbh ovxs:
STOVE STORE
IM.
COPPER, UN ArjD sheet:iron
JOBBIiyfG- SHOP
N0..100
WASUl.XiTOX AVl'.MIi;. AllUVt: TUK
T w tinner ll.hV'k.'
vtt.UouliHK, (liill.TIUtf, KHiliUJt iiud HUjuuifi
ikjui w urn .Uiiia 111 u neat uu.l miituniliu man
ui r.'atahort linU. v.
A XT
AITRIM,
Siitiro 20"o-w Stock of
Xlllxxols.
- made, $10to20
Pnld to Youth' nnd
clothing.
fuNliloiialilo nlvlv. The Hcrvlrt-N or
ntock.,
Im
JJoots, Huts,
Shoes, Gaps,
Im CMpvclnlly
Invited to the loiv
iinkiiik lor
Towels and UedqniUs,
price o rreMpoml with
SAXUTACTOSIES BSIIfflO.
CAIKO IIKOO.H
TOIIV-
.IIAM'FAC.
W. F. M'KEE & BBO.,
HaviliK l'i'll.xlr.1 tlnlr arMiiriiianl. for Um
iiiauufMt, root
in this errv, aiik sv
PREPARED TO FILL ORDERS
.11 na LOW 1'IIICKN nalli aiu quail,
ty of llrooma t-aii b lirrhaua4
cl.wliri..
H.Ordri- lafi al Ilia
or nt tha
loro offl. l.WIIIIum.ort,
Manufactory, on
Thirteenlh
3i-pod
1 1 uu luuiuuum UllvUI.
It h f H' I. l.S M A L. t'T A.NUI LBAR, . '
U' .ii ho promptly ttuinllto.
oajh 1 rj l,y until khoulii tu ad.lra.aatl tu
W. k JkKLK V MHO.,
I'. O. lra.rtW0, CAIKO, I LI
JOHV
UATEN
ln'priipr jf the
llllllai tl Saloon uml liar lCotiui
El Dorado
lou Commercial. We.,
Ct
nro
- - - Illinois
npr7tt
ANTlfeu ATtxaiaJar eonnly OruVriTat M
l m..auJ I'itT aVrlo a t i fania oo Iha.lfN
,w w ,u. ui uuiii.Hir an', iiu.ii... .
larali, W, W, TliUK.NTU-1. aflfiltf
lulr.. -, I .. . , . .. . 1 . . 1 1 .... I , . .
L '
1 s."'

xml | txt