OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, May 31, 1870, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-05-31/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

LUMSER.
ii:.u.i:u in
XI IT. 13 nnd SOFT
LUMBER
Ol' HVKItV IlKM'llIrllllN,
lalli. Shingles and Cedar Posts
HOBIS,
QO.VTINKATAL HOTEL.
S. HI. S.TITES
Ohio Lcvcc, Corner 6th St
OiVXRO, XXjIi.
Walclt Kept. I)ny ami Sight Tor IJonln
nnd Trains. ',
nny1f.!lm .
DEVOTED TO POLITICO, NEWS AND LITERATURE
JJY JOHN II. 0I1KHLY & CO.
CAIRO, ILLINOIS. MAY 31, 1870.
OiNLY DAILY PAPER IN EGYPT.
ORDERS SOLICITED Uj
CO
Iwlefftt
mm
mm
V 5
a
z
) v
.
o
0
o
STEAMBOAT LUMBER
I'I IIMSIIl:i o IKIIU XOI U K.
OltNF.It COJI31KIICIAL ,tVF.X!K
AM) TIINTH. .STIMIF.T,
CM I I I.T.I N O IS.
. i'Kt.i:it in...
DOORS, SASH
BLINDS
tVIMtOM IJI.ASIS
SHIMJLKS
LATH ,AND LUMBER
. I III K, !..,,
TKXTH STKKKT
Butween Commercial and Wash
ington Avenues,
AlltO. 11,1,1X01.
.tuciil for ltok ICIvr Paper ,
flltl llllll m Mllltill llllln. ..!
.a llllllllll
II. H". .IoIim'm liuprois'sl llnaf.
lllK ! sa mill.
l.l'.Tl ISI.lt,
WIVI. NEWELL
U'c. '. : r.i, I lif ti I dealer id
LUMB ER
Ofml SoMorlptiouw
0
H
ii
0
0
(0
as
0
o
(A
n
a
W
a
o
0
0
o
B
e
fi
a
o
o
0
o
w
o
A
CO
CO
v
e
Mat
ax
e
u
V
fa
c
e
t
v
S2
4f E
v
aa w
& X
u
x
v
fa
&2J
x
s s fa
fa
CO
z
o
DC
o
Lu
U
O
z
o
LU
X
waww r
TEUSDAY.
TIIK 1IKST
Cure.
IK USK-Kn.lerV Chill
PREMIUM TOBACCO FAIR
nt
- v -c
S 2
5
y O
X
X
fa
X
COAL
ri.tiico
city co a i. ion-
I'KAI.IIIll I.S
i,otr:n onto itivmi
HH . .
PITTSI1TJXIG
(.'itorintiEs-coMMissius.
s
W. Ctratlun.
'Tlt-iTTOX
T. Illnl.
ItIItl,
r. loMraltulilllnli"' Clurk,)
"WlioleHalo
aiii: i i!:i'.iif:iTo
SUPPLY STEAMBOATS
lV AM) MC;ilT,
,D Til.. .
FURNISH COALS ON ORDERS
w me i t ni:i,.v.
STEAMBOAT LUMBER in any part of the city.
f Iik:. n tm r ,1 nnrliii'iit m it n mi tin ! .
i i) rli r mi uliutt in.ih'
nvr li li willi J.?,tlilt, Ak'I,
miii ruiriic proiuin al-
li'iillon.
PJBSStffi
YOUR ATTENTION
1 :r I a!) ll IcI m tlm
enderaon County, Kentucky,
tt'tuUrly rliartrri"! Iiy thi'I.'eiltlur nf Ken
k) . i'ii'Iarl Hii'l rKoiiimriiJoit Iiy rrrr Irmi
ullu'iil in i lio .uto. Miil out uf tier mod
inlliviit i;l nil., Tdra .rl nlhl ix liriiit-fin
II PRIZES, $314,320
niiri.'tis unn lliniia.mil bti-i or lli" rMii-.t
r loll in lulau cu f.iiinii in lliv wimltli' cuiiniy
llfiuli r.cii, Kt'iitut'ky, hiiIi all llinr niiur
mii'r..
Capital Prize $150,000
HALLEST PRIZE $80
mixiiii uv"i in urrrniKU'iiii, inn riMil moiii'V
li ini'crlv fur lliv jritrn Iki.'J iiihI 1"Tii, to ln
riliiitt'iiiu ilm jiiiht of Urn I he flr.t .ctoii
hi rfwt,v'ly. Jfi'iit fr Imu u.i Hi mx
CKETS FIVE DOLLARS
ilrnwniK "'II pnntivi'ly lake iiIvk July n,
. at .M !olllo THlhl'li'. l.ulliavniK. I! i.,.i ..'
ulri'il. nf I lie lKtriliitii, Iiiik!wii iiii.iiiu.
I i-i'rlilli'iilr Hint 1'ihlor.riiu'iitn nf till, iiul'
fill nilcri'rUi'. Kury ilollnr Invclci i,
hiililern, l lehl in trul by tl roiium.
rra bimiiiIwI ly llm l.t-uUI'iiu ro, mull th
vIiik I.iki'k iiic'(iiiiiI llm iiriti-a nr iloliri-il,
nun nf llu nrujirrty fur Inn liul 15 y.'.iri. Im
u i'.
30,000 A. YEAR.
orilor In liuve your lli-kelii properly rogmlereil
ut orcu nf your nuirot i-lub hki-iiI, r remit
lllier of tlui following Hnnnelnl bki'IiIk, nh
rnon.Kv.
ulnvllle, Ky,
SM'Ortli-r. left M Hall Iny lire...' orte, uit'i
('Mil )rl, or "-HI lliriiiitfli lli (i-lo:ti.,-, will
ri piuui4 ntiriiiii.il.
.Tlienintm Tutf, .Mnnltuk, w ill luu Uirne.
anil Irnin .lii4inlriiHI.
P.EAl STATE Slim,
O.
(liremnr't H Juliii )lrtiull .1 Ci.,
REAL ESTATE
a i ;t i oa m:un
74, Second Floor, OHIO LEVEE,
Oftiro, Xll.,
liny and Sell Real Estate
PAY
I'l'lt.MSII AIIHTIt.lOTN OK TITI.K,
A.VII I'KI'.PAIIIi 'ONVr.VA.l'i:s
IO Al.l, UIMtN,
WOOD,
w w
p .11. 1VAUI, ,
DEALER IN FIREWOOD
. w . . w
furiil.il full ilei'riitleeiri'iiluri
I, LV.NK, Cnsh'r Karrn'it Hunk, Heinle
I. AI.KXANHKII, Com1!' Hank. .ou,
NV LATHAM. I'm.. Ilimi llnnL lnuulll.. 1:1,
l'-IJAM.AM, Cwiii'I lliuik, I'.i(lueh, fcjty
. XI 'i .AH;.( ""!'. 1!,t'T. iijrfou
I. T W.KII. IlllKlHl IlL' llui.lidlu.r.i I.
?" Jjy. ' 1 ? Ktmi.vllle, linliiina.
Mil !lubAiiitii uti J KirHhtre,
IN l'HKl'AKEI) TO Fll.l. IIKIIKKN
I'romplly Mul wilUfAetnrlly. wild ilm very l.et
Kireool,
OAlCaiMl IIICICOltY
Leavo Orders at HuIph'm Old SlamJ
OK AT TIIK I'ONT.OrritilC.
GROCERS
COMMISSION MER CHANTS.
C7 OHIO XiZJBXI
CAIRO. ILL.
Aicrnt. or Aiurrlrau Pimilir I7., mm
tiiiiiiiImi lurrr. Auriiln fur lulluu VMrn.
Q i. wiM.i.i.nov,
CROCER
PRODlTCIfi
COMMISSION .MKUC'II AXT
No. 7(1 Olilii l.pcc,
CAIRO. ILL.
Npeelnl alirulloii Klvrn to Contlun
III r ill and 1111 1 ii K OriUra.
jj n. him:.,
CROCER
AMI
Con-tllKHION Mi:Ul'IIA'T,
No. 72 OHIO LEVEE,
I'AIKO, ILLINOIS.
.irKeirerencm. MrrclinnU nf 'alrn.
TO XI 13 O-IVEJNr
I SIMMONS'
Tlift tftinnloin. nf
uver ruuijiiftiui ure
iiiit'ii.ioi.. nu i pnin
n Iho .lilr, pome
nine, llm lain In
'lie ultuuMer. unit l.
Ull.l.lUell fir I lu-lllll ili.in I'll, ulnln.u-li i,uriMI.
e.l Willi lo nf HpK'lite nnil .ickiie... lowel in
l. ii.. ui, n.,,,,., .(illieillllli. HiieriiHIiiix Mllli lux.
a mi: ,i"iu'iti Mnu pitiu, iiiei nun, iifuty
eii.niion, coii.iiieri.iio
in., in inriiiory, ureoiii,
I n n I e.l witli pninfiil im.
mon in imtiiii; leu mi.
lone HOinellilni.' whleli
UKliI lu Imt e I wen ilnne.
nini
Hue -UIIIiiijiiiu 1 m, .ikiit-.b.ilelilllli' lin.l Imt'
pirilK. huliielliue., amne of Die iiluive inii.
Iniiia Allrniltlieill.rHne. , nl oilier lliur. eiy
few of tlu'ins l.illlliuUeri:euerallyllieori!:in
lilo.tiliKMt (.'me tin, ,el mill
Uj.'. ISi3xl.m.oxvr,
Liver Regulator
A pre
IMI
one.
Il liuliren lueill.y liiimlreilN, nn. I known for
llltf lAht XI fiirri nu nt.ft ,.l l. a ..!.. .1.1.. ..,.
earlou. mul luiriiilf prepratioin eter ottered In
iiiiiii'iiiik. 11 iiiki'ii ri''iimri) ami per.i.leniiy
V preparation of room nnd lierlm, warranted to
tricily Ti'Ktull(, und ein do no Injury touuy
SB
ulllw kidney let vr.nrrwiu.
Ilyipepnln, lie.tdaolic,
jiiuiniiee, eo.mene.M,
ici; neuiiaeiiceiiniliiu
Jiarrluea. attecllon. of
i lie liludder, eiitnp
Iviieiilerv. ulTii.liniiM
llle relLr. ni'riiiiiMn,.uw f.lillli .l.u.....u
of tlm Hklii, Impurity of the Wood, iind.tnelioly,
or ile,relotior ririt, liearll.urn.eolie.orpafii
iiillie l)el., pain in tlio lieml, fever and amir,
dropiy, lioll.. pain In Hie l,.u-k nnd II111I.1, anlliuni,
erj lpe at feiuulo ailcetioin, uivl lillluu dineate.
(,'enerull).
rreureu only 11)' J, 11, xrlllu ak Co.,
I'ruKgi.u, Macon, Oa.
For anln liv IUrelav llroilmi-d. 111. 1 .......
Cairo, IHInoU. ' ' M
Pnewllt l.y mart HI r., liia-.'.ldaw.y .
Juht IIkckived. The Shd) fly Klliot
nnil IJon't Ilixldcr -Mo U11U nml cnw
V. Xoir, No. 7!J OI1I0 Ijvcr-.
Iluv Youu Ci.othi.no nion WnMcr,
corner Ctli .Street find Ohio Lcveo. All
hU kochIi nro reduced to gold prices i litt
will liutoldfor greenback. tf
hvcrybody tne Izurd Oil, und Uir-
clny Uro. sell it c-lioiif) for ctnli. ?nt
ronlzu liorno Inatllittiona. Uuy from tlio
linrcluyn.
. - -
Cliitlilnt; for the .Million nt I'. Null"n No
"0 OI1I0 levee. The licit go-id in tln i-ity
will be found nt tliU Imu'c. if
Auk you out or employment ? If, to
end for the 'Tho fircntr-at Work ut the
Age. Therein you wlllccrtiilnlytIinlroini)
thlng that will not only glvo employment
but by perrcrveriincolewl to fortune, fjeo
iidvertlH'ment In thl jiper. tntiylMtn
a -- - inn II. -
(JoikI Chlf U00U for two dolhiM nnd
cventy-nvu touts only ut P. Net", No.
7!, Ohio Loveo.
Stchv your Intcrens nnd read tlio nd.
vcrtliemnt"Orcntct'Vorkof tio Agu."
In thin paper. 111117I8J3W
J'. Geo. Steinboiuo formerly of tho St.
Charles Hotel, bus opened n barbur shop
on tbu corner of Kigbth street nnd Com-
merclnl nvenuo, (Perry Houie) and with,
skillful nsilitiinu is prepared to execute nil
buslncK incident to tho profession in thu
moptnulcntlllc mnnner, and to tho full sat
iifuctioti of his cmtemor. ntil'.'Jdlin
Wamikii, clothier, torncr of Sixth
street and Ohio levoe, sells clothing, hull,
cnjn, boots ahoes nnd furnlihlng goodn,
cheaper by 10 per cent, than utiy other
House In Cairo. Call and satisfy your-
selves beforo you buy. tf
HIM H: lll'.MlltV A.MI TIIIIIST1 !
kii-w y trmt at tlio Kifyptinn Hrewcrv
Saloon, corner of Tenth street nnd Wash
ington avenue, can be found, In their
greatwt purity, Wcim Itwr, Seller, Kluen-
gen nnil boda ater, the real, genuine A
No. 1 Laser Uoer mul Wine, Llqunrn,
Cigan. etc.
Cold or hot meals set ti order. "Come,
IItun to tho mocklm; bird V
CH A S. SCIHKN M K Y K I, Proprietor.
Muy 9, 1870. ,im
M -ll'lll-ls.
Slight j):iln ill tho side, ll.j skin nnd oyo
ultimo a thick yellow co.it, iligeilon b
Impaired, ltti tinilenutit tinkiig seiinatJuii 1
at tho pit of the stomncli 1 -perieiicoil,
tho bowels urn Irregular, tlm mini fretful," j
llm memory weakened, 'omttimta n alight 1
cougli, cobliifM nl tlio linnUs niii fvvt,
soiin.tliiK'1 lo-s of ajiputilu and nt i.thern
uuiiaturul craving for food, dlzxitc of
tho bead, deproMed .pirlts, fooling f un
certainty, of having left somcUiIn; un
done, but can't tell what it is. Tiku Sim-
nion- l.lvcr Keuulutor. it will retimvo all
iinpleiiiant feeling und muko you well.
mi idAwiw.
(IUCAT lOUTI'.NEs.
(Ireat furlune. are not en. Iiy iniiulrol in
the!-! day of shnrp ci'iiinitioii and nm
treachery. Kven when they nro neijuhiHl,
thoy too often llnd tho iNi.esor a nitre
wreck, having madon dnulgo and shtvopf
himself by tolling Incci.iintly for tint
which bo Is permitted to bold fur a fiv
brief months beforo ho l laid away in tlo
grave. Wo must confoM that in till vlt
of tho ca'o, tho '(ireat Hendoron Co,
Ky., Prlzu Scheme" has powerAil nttrnci
tions for even tho met Miild. Hero 11 m
grrnturtiinta, to bo won without haggard
toll, nnd tho whole .ecunil by u legal rmr
lei; nnd In tho hands of men nf nio-t. tin
doubted Integrity. Wraro ready to uld
any of our friend who may command ti,
lu securinc ticket or Information uliiuit
tills matter. iny'.' 1
a Miir loitK preuclier s.ivs Hint "no
man who ues p!ritous lluuors can get to
heaven.'' Of t'ouro ha meant nueh nxecrn-
bio poNon as Is retailed in tho f.mpiro
iviiy. in VlewoniitMiHileiiiuliliievciilleiieii
of the old whlskcyn, puro braiulks mrk
ling wines, ami creamy ale. o)d by Pat
Kltzgenild, of tho Sun Flower aloon, no
Cnlro preacher has ever ventured u like
declaration. Indued, we havo beard men
uy tlmt evurybotTy who patronizes Pat's
beverages Is liiimediatelv pii.sostd of it
orenlty of soul, a christian fortltudo nnd
reslgiititlon, tlmt nmkn this lnliniliiiio
phero of ohm as good a heaven us ho cares
about. Tlmt ovorybody may share In this
felicity Pat has tlxed tho price of his in
comparable Cincinnati higer beer ut 6 cents
ft glass, nnd everything t.U() t about half
what it is really worth.
llio llnest Hilllurd Salooti ii Southern
Illinois en 1 1 also bo found In I'linn'iilnn
with this popular oetubljslimont; tf.
CITIZENS OF CAIRO,
PLANTERS' TOBACCO WAREHOUSE,
o.v ' "
Thursday June 9, 1870.
$1,000 00 IN GOLD
jwis'i: cuss.
Best hhd bright wrapper, not less than 500 lbs., nctt, -
II II 17 (l i, ii f( i'i '
2d
SEC0.VB CUSS.
Best hhd shipping leaf, not less than 1,200 lbs., nctt, -j
i it ii .i ii u ii ' ii '(, '
j " ' H ' i ii ii .I
TJUJID CLASS
Best hhd black wrapper, not less than 1.000 lbs. nctt
$100 00 Gold.
30 00 "
20 00 "
. $100 00 Gold.
30 00
20 00 "
FO URTJL CUSS. ' .
To the owner of the best five hhds leaf tobacco of its class, - - -!
ii 2(j " " 41 i ii
ii u ii 2J " 11
FIF'fJr cuss.
To the party who will have shipped and sold on this market, this season, the greatest number of hhds
$ 50 00 Gold.
25 00 "
$100 00 Go'
30 00
20 00 "
of tobacco,
To the lady in whose name the best hhd
SJA'WJr CL. 'IStS.
of leaf tobacco, without regard to classification. .-
SEVEXTir CUSS. '
To the planter who exhibits the neatest prized hhd, - - - -
FIGJlTJf CLASSSfU'rial 'or rilinois.
ltct hhd shipping leaf not lex limn 1'JOIIlli nctt
:id .. . i.' . .
AVA'TjrCUSS---SpluuaJ)n'jninoi ''
To tliiMinner of (lie hot ten lilids oflts clu-s
tl ( M ti .,! t( ...
. -
ii it it ( t.;,i ' .1 it i. . i . . . . a . . t '
THE FOLLOWING RULES AND REGULATIONS WILL BE OBSERVEt) :
I. To prcit'iil i'ie!-hi( iiHVrlngs of Inferior Tobacco mi rnlrancc rci'iif Uiree dollars per hint r ,, ,iii i. ..i,...,..,.!
Knelt hlid iiiit-t lie marked on cadi end ilNllticlly with the omierN iiiiiip and (lie class In it Well piili.ri.il
!l. Tolwcco should he shliipid iriio.slhli; m. hi lo iii rlie here lierorc His Hi st .,r .Itine. Tobacco nllf In' ,.V. .I r..r. -.
lilblllou unit's retched otior liefori! IhescM'iilli or .Jiiiic. """" M,r '
I. In class Flic lite prcinlitiit lll Im aivanled Scplember lst,nil. '
o. I'liis-cs Klglft ami Miii' Mill be open for lllluoN only.
(Classes Fht, Second, Third, SKIJi and .Scicntlt, III he open only r.ir Tobacco raNctl and united by the person ciilerlng
7. Duch set of hogsheads competing for premium in Fourth and Mnlh ClaMs. must lit'luittr tu one iinsoii mile
S. Xn liogsliead can take more than one premium. 1 ' ""'")'
!. No hogshead thai has laken a pi cmliiiii at uuy oilier Fair can be ciilcred for a premium In liiN. .,, ,( si.., ,.r
IS(i ndinllteil. -.ronuioi
For furllier Infuriiiallou address ,
$50 00 Gold.
$50 00 Gold.
$50 00 Gold.
$100 00 (.old
:m oo
20 oo
$100 00 (.'old.
:io oo
'20 oo
J. M. PHILLIPS, President,
I'M 110 PiaXTFICS TOI
II.
UMItOXKU, M. l...'iilro,
ItKMIiKM'K fotner of i-emilli mi.l
Walnut lreel. (IKKII'K f'u l olnlio'ielnl nt. 'line
otrr III.' I'o.loltl.H. ill KU'i: Hi It'll''--from I"
n.ln, to 11 lu,, (Miiidsy.exeejUed), and from 'SUt
'. Ii i.
yiM iA.n U..0.111TII, .11. o.
" lii:-sli:.NVi:-.No. si. Tliirieiulisir.. l
U'lweeu U'u.lilnijtnu Avenue and Wnliiut Hurl
017 ll'K IW ('iiiuiiieieial An im. , np.li.ir-.
IV. III..MJ, .11. 1 Ks.
ll)i:.M.'i: -Corner .Nmlli ninl Wnlnul HI.
OKI IlK Comer Hull .-free! Illl l IMll" U'lee
lil'UCK lli)fltf-Kr nu u imii. lo 11 in , an I
from . to i'i p.m.
0.
BOOKS, SIATOY-JIfc
DOTY'S WASHING MACHINE
'""u.co um it kiiou.sk
ici:.
"MPOK'S'AM'r 'ao
ailXKKAI. WATKKS.
F1IIST OK TIIK SKASO.t
KIsslngcn, Soltur, mid Uluo Llek
AVutcrs, and ull tho other vartety of
wators from tho celebrated springs of Oor
many nnd Arnorlca, on draft and for sale
by tho glass gallon or burrul t tlm lrm.
store of II. T. Whllnknr, No, 108 Cotiimer
clttUvontie, Cairo Ills. apllstf
iW LOVED OF HATURE
THE CELEARATED PATENT
Craig Microscope
iMriuu Hie pat X )rnr ilaunnli lias I n
leolied tody llimiuiu'l. of eieutitii men, .. Ii.i'.l
leaiier. alu.lenl, iiyn. i:un, nnd olll, r.
Mliplitied ii'id u infill'.! In popular a well n
SCIENTIFIC USE
It Hsu optical wonder, li niaifnlfyliiK power I
10 THOUSAND TIMES
('.niiliiiiliiL' eiulloK luairuelloii wild iiniu,..
Iielit! A U'liiltlflll Kill, mi.l one llm naver In.,.
Ill liitorel,reienNllieiliii'eii wonders of erea.
tton. rel in vinpiar. miiIhuI in unter. i'Ih..'..
Illite. .llirnr anil lleli in.eel.-t. tndk elolmlMd.
a'iiilteralion In lood anil drujn, ulmi Hie Irli liiitn
.pirdli or pork ufiu.
A Beautiful Xt Ornamental Instrument
.lionld be on (lie talilnof rtrry laimly, pliy.ieinu,
oi'iitl9 man, student mid school,
AN UNSEEN KINGDOM
isnpeiied to the eye Iiy IliU lindriiinmt. Kilmer
of the U'siitlful hnul.( he wilh.iul It
Htery iiialrilliient ia put up in a neat Imx, Willi
tullillreelions tnr iiiIuk II, eurelullv p.i.ied on tlm
niier. 'nioimauda hale heeu ent Iiy mud, and
tho proprietor KUaranleea u afe transit to eai li
Instrument. Wo aro endliiKllieiu eiery day.
I'l'lee hy mall, po.tano pri paid, tl "5, or with
two mounted objects, :i ti,
Addre.a, K, II, Hoaa,
W l.m'ii.t Street, ft, l,oiil, Mo,
III lf'jS,Ulii , 1
t
-IQ
Mil A-?
ICE
r
i-.i.
Ii P pi.)'. I. and tb" tuw
Universal Clothes Wringer
liuproied with Itnwi'll' p.ili ut doiihle eon;,
wliei'l., and the pa i nt loi, nie now liii'piealioii i
1.1) far npernir In any iimi.iraiiH for uii.liiin:
elolhea eler inuutisl, ami will ive their eo-l
twiee ne.ir, hy n mil I ilir and elnllie.
FJIICES: . PAIR orrER.
If li.e Men ln.nl- in )our pl.iee will not I'unu-li,
iraend for the liiai'lilin'i, eud II theretad price,
Waaher 511 Clint Wriiiier 'J, and we will for
ward el I h r orliolli niielilne., free of l'ri'i(jlil, lo
pUi e wheie u e laelliii;i und an nre nie we
lliiil lliey will l 1 1 k I . Ihat weauree lo ri Ain t Hie
money if any mm hi-.Ii..i in riiiirn tlie in ichiui".
tree nf Iroljlil. nllrr n luniith'a lrl.il. mvordin j In
illreetlon.
No llllh.lll.l. falhel or ItrtltliLT l.olll.l i.rmit
Ihudrnditer) of niuliln ulli llio ImmN, llliy.two
liayain the nr, when uean !' done U'tter, more
epedltlouly, with lr lalir, and nn injury to
ot. K"iin'-'"-t ay n i.iiy i iniiiea ia-ner, ninl n
t'niveriiiil WriiiKer.
II. ('. IHIOWM.MI.Iini. Aneiit.
, , SlJCurlliiuiltM., .New lurk,
l or sale h)
M .M. H. DAYIHSUN',
liiyl'KliI lw' I'liluliimdal Avenue
Ve ai'o now prepared
to (lolivor Jco lo' Fani
oios and others in it'll
parts of the city, at
prices that will bring
it within" the reach of
all. Our facilities are
known to he such as
to enable us to do bus
iness in a business-like
manner.
Prompt delivery and
)TW"iT i iAn i nwi4
5""' vi iviitsuutiij tJll-
surcd. Qrdcrs may bo
loft at our office, comer
Eighth Street and Ohio
Levee, or with our dri
vers. HUSE, LQOMIS & CO.
Cniro, Mity4, 1870.

xml | txt