OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, June 01, 1870, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-06-01/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

4
Special Notices.
t'oiuli, C.ilit or No re Til roil I,
-K'ws Kciiiiri' iiniiimlliiif ntlciituin, (in
-.'Hil A'.W I ..II i ...
'i, i l liuill. Ill nil III' iil-
lMn l.lltitf lluc-b.ue,
fllio vns llroiirliial Troches
will limit lurnrinhly Klvn Inat.iut
teller,
far Ilroii) llllli, Anllilitn, ('iitiirrh, '
kiuiiitlvi' mill Tiii iiiil lllnritni, tlicy haie
! nooiiiitig clli-it.
MIW4i:i(M AMI IMIIU.U! SI'KAIiKltS
lien I hem lo clear mill lri iu;llioii the mice.
0lh( to tliu Kooil ri-pulHlliiiinml nnilarlty ff
1 1 mi iroijnna, ninny worthies nml cheap I In 1 1 n -Hon
arv olloruil, tthlcli nre koo'I for uotliliu;. lie
urn lo win tho trim
HKOWMHItOXtJIH.UTItOUIIK.S.
Nolil r.vtrywlicte, n.ii'H.twi.in
turn Collection -HiMvlamrN ltcrclil
HnicluArln, luncotcrica, clo., cotnprl.iiiK valu
- liifiiriniillini ri ewryuailj.Hmit h) iull,((rce
lio.lagi.) for U cent..
AiMr.-a.lt. K, .NUIIMAMtr, fit Market Mricl,
I.OUla, HO, FftfllilMlr
ftnti-lirlor'N llnlr Itf.
Tur urit in tint wuain iloi-i not contain lead
no titrlot polnoua toairalyitlhfi nynlem air n-
illli-n iliulli. It la pcifu-tly linnnlcaa-ii-llalile
ilitiiuian-oua. AroM thn valifitixl nml tit-limit t
"I'lirillniii lffxtltiC t'rlwn they ,lo not I,..,.,.,
i ll Wuul.l eaenpfllil. thinner. Tin' Kllllllic
W. A lliloliclnf' llnlr lijehai llilrlyycnra' rep-
iiIhIiiiii In lipImM IU Integrity. Mul l hy Jiiik
i;i''. Appllc.! 4t ID linn) lii' la .'. V.
rJlilAwy
llrk'n CoILm-Hiii,
I if in nrly nne hnii'lriij ni-.-lpu fr making hr-nnly
all kimla ill U'llie, llui, All', Imcr, Conlmla, Hu.
rim CMi-r, ami much other tlx fill iiifur malKiii
IIiom ilitUuiit In fir iiiU'iifwiiirinK " of ''
mf, i-iinn fir nm tiin or 'ionic u.c,
H.nl lij mail, fri-,, Uf iUj, lor U tent. A.I-
.Ire.., It. K. NollMA.MJT, Ml Mnrk.t alre,
W.I.mila, Mo ec-.l7I)ilnw
If Vim H'nnl
Material to malum ilollar holtl of lh lt llnlr
If-rlnrnllte fii-r uw-. (or rptlorniK itmy hair lo
it. ongiiMl color, ncml I'.nnt. fur a . kmit-.
it sou mr
Nice Wliitn Twill, Healthy liiilii'.niiil fnfrl
..ml for our TUUKI.SII liK.NTIlll'IOK,
price, V, uvula.
ir nil' nr
Suit nun fur IIi-a-I-'l,c, Oil.nrh, m-ifm-.., or
imiiiiUi: In li.o -nra, riiil fur our HTKIl.MJTA.
roill, I'rcc X, ci ml.
in). Itllln-r of tlir aliln fmiI il-nl. mi Ir.
fi I i iirtrr.
AililiMn Jfri)i K, l.tclmr, til Mnrl.it Irn t,
'I I-H1I-. Mo. HilltiUlC
If. i.l Dp.
llMriATR I'lllt Vm'.N'l .MK.V.-IIii. HirrTtiH
i I umil ii 1 1, io lntvlo.t tin Iryuiitlifiili-iirr) ,
iiiuIkiii, uinl Uxlil; iM'T, In tin- purmilt of o.
ril il-iri', wild vonU of rliwr, an-l .niL-iry
kul lur Hi lomlriKly )ioM-lri. Sut frrc, In
mImI i-uit-lii-. Ad. Ir-.., Hunaril itorltlou,
lUu V, I'liiUI'IpliU, I'o.
ttnjrli3in
.Vu Diaruti'O l.lltlr J, l llrrimril
lou I Mlii-llltit. Allll'l)atlr.
Tit t ulMrMitllona innio l.y tin- l.t
.i).H'Ii,h. of llif 1'ivllll tlx Tana liaiu iron
llial Urn i. Lnmitr'.nx from liniijiTi'liineiit
nfll.r I4ihI or n-iou ciliau'tion, il Atnt-nm,
t'lilnroma, h)lilMllii.uii-, I'hllii.K.. Illilti,
alUiiriiii-rl, H'orliit, rtc, ill'., aro taJiw.ly
IUI-.I n ith " Wmr J. K. Ik'nianl."
(ii iir it trf4, A. lU-nnnl, 61 4-V.lar at., I-1
oor-
l'i,r mIh hy til rajrtuUe ilniMi.l'.
Ii ail l.o-ilr
l.ool. In
lour '(illi(rrn-'l lir
Niiolllliii: l(Miirit'.
i:i-i
VUH.
Will II ilMil'N
HVIttl'.
CUri-a 'o1m nifl (iriiiiiin r
Hill. l... i., nn.1 ( id- I 1 '.VI:
tnli. t'li.
ioii
ti'rtlilli-
MM.
wniniMin
MiUluf. t'onruUiou
uici:
a n. I otrrt'oiuiII ill.
rwfu im-iilriii to m
"(ci
f.nU nn.l rlnl.lrrn
ci:.m
MltH.
WIIIK'ilMHH
hrltUl'.
t;tir iir-vriira, iiM-ni
I'ltlCK
tr.STri
lrr. mm niiiiiiiii-r t r i
I i4ukiI m tlnUri n of oil
I
II i IlK-firiMt lufiuit'a nn.l ChiMri-o'a btiothinx
lU'iuoly in kII JlwriUr hretiajl.t on l-y let thing,
or uy utli-r eM.
rrtarftl hy the OltAHON MKIUCINK CO.,
HI. Louw, Mo.
Kolil l.y ilrijaxi'l anl ili-.ili r In imillrino
i-trrjahero. K'J7lyilnw
.1 Hook lur llio ,'ltlllli.
MARPIAPPI I'livate Conn
7,1 a e " ,,,f " '".
LUILICii rled, or thn.e
itmiil to marry, ll tin .lilolul(iil in) t rl
411.1 ri-Ii'lliuii" nl Iho muiul ajalitiii mill I ho
lat.'.l .limcrlc. In irilui-nK uinl iruti-titiiiK
nll'liriiiK, how; In .i-.i-rvn the i'oiiiicxion, tc.
TliK ! nu tntirmtini; work of two liutnlrril
a. I tui-iity.fuiir "ix, ,i W'I'i nuiiii'ioua n.jfra.
Hi(j., un. I i-riuUliis :ili.l.ln liiforiiiHtuni for llii
uho nm mirrioil or i'iinli'iiiihitetuvrlnK, nl ill ll
laulHk Hint 0U4M lo do k -J -t iiu.i-r lovk ktnl
kry, nuil llui Ul.l mti.il)i ntotll tin- liiill.o.
N iil lii idiy 0110 (fret 1. f KUifi) (or l-'llt) wnla
AiMli'a llr. Hutla, liiiniiaiiry, , No. U..Vuith
Cu-lilli lri . t, HI l.oiiK, Mo.
KtC.NuTICK TO Till: AKFI.ICTKU AM VS.
CiJIlflI.N'ATi:.6u ik.foro n.il) Ihk lo Iho no.
lorioua tVaiitjwhiiaihijrlilu puLllo ..n.i r, nr
iimuK nuy Jk mtJut, iK-ru.! lr llutt' mk,
.inninltrruhia tour ili.-.w a, or liow oViiruM
your roiultlon.
lr, Hull, ran Ih i'oniillil, 'iaoiiA)ly or hy
mail, mi Wif ilii ai- int-iilioiii'.l in III uorka.
imIk'w, .Nn. li Nurlli KIkIiIIi tn t, Utun n Mi.r
ket mnl Chi'Hiitit, til. Mn n-'.TKilaw
M
A.virooit.
90
Uow lost, How Kestorert.
Juat .iil.lllic.l, innaonleilcneloi.. I'rleoaU
I'uutn. A lit turn on thn natural triatnuint nn.l
rii'lli-nlcuriMir HM-riiiatirilif or rii'inliial Weak
ni., Intuliiuliry Kiiilnalona.Hiixunl I K't.illty. nii-i
Iiii.i-.iiiii-iiH in Mn rri ii Ki'imrully i .NVrvoumii'H
Cnuaiiiiiiitiuu, KiiKliy, ni Fit Menlnl mnl
I'hyaiciil llu'aji.u-11), n-alllllli( ffiillt Hi lf Alui'i,
fit'., ky Unlit, J. l.'uUi.rwull, M, Z., author of thu
"ilrifit lloolc'i'ie.
A llooii lit Thoiiannili of HuflVrrm."
Hi-ilt 1111 Jit ('.!, inn ..iln envelope, to any ml
drraa, potmlil, nn ru-i-lpt of alx ciuta, or (no
po.lagu miililpH, hy t'liaa. J, (J, lilinei Co.,
til IIOMfry, New York, Po.l onire llox VM.
AUo Ir, CuUereir "Murrlajjo Ouhle." prU'u
iU'i'iitn. n,nv lilatt.im
QAHI4 Ii. TIIOIIAS,
la prrpucl to 1I0 nil kimla ol
PAINTING
AND
rAran n-A.xaoi3vrc-
SZZOF.
IN THE PERRY HOUSE,
JOKNICIt COHHKKt'IAI. AVENIIK AKIt
r.iuiiTii NTRKirr.
Wllu U (lie ouly llrt-c:isa Hlgn rainier in
III city.
mm
4!
I'ur llui Itiilli'tin.)
i.v mi:.mojii.i.i.
nv H4 nut nini'Mri.fM.rR,
"Tlipy Toiifilit llinfrlaat tmiil,
1 dry Ihulr Iml ulwii,
.Vi noiiri l tun iiHiikv tlinn Uitfuty ngnln."
IWiitOllil-nthfiof lliono wlio ulrcp
Ati.l kncwliiit ii wnrrlnr'n ilrcaini
Wlio, in l,.iiii), uroiUllli tliQtl.li-iif lifn
Or lliu KlUlt'iiliiK, nli-fly trciitn
TlmUwcpt lurniMi fori toll,
Wlulo our liiiuni-rii rolli'il In prlilo,
An. I priltiiMi'il lnloilii-t (hu oni-a
Our Inwn nn. I rlgliti ilfdwl,
I'owi. lo thn nlic of lhoc io flci.p
A ii. I lire uf thn iiuMotruo
Who wore (lrl to kii( at Hie lirimi u( Mir
riiruiii iipii, lliOH IHIl) mnl lilili.J
Wlio with lnnrUi llliln. nililliii;iy,
An tin rnltllnif Jrumn wrro U-at,
Hull? mllcii to lininr mnl frlvtiila inil Jt-r,
In Hi ii runki of iliatli to iin-l.
Ami nl ilsn of ovo, In thi-lr cunii., wonM
Join
Whi'ii ininlc, Miiijf nn. I -l,fcr iri. ultm;
ISut Ihu Mi-dmi noli ii m rc IIiim.hm t r
iiciiru
Wn-n the "Oimnnll I" ClmrK"! I"
Kltrn,
'Mlilllinniillcnronrof In'IcMiik khii, I
'I'liiitilroHnl lh lliiitnlrrof llumkr.
i ,
Wliilnihi. Ui(,..,oiit rrntmrtlianil nlr
A Hid nl-l run In rlew hv.
Iliitlirru lliy rot, no rnori-to Join
In l.nllli' luiinlni ronr,
KiirnlK-.liiii.l ri alh'.l xlth laurel won
Ity ill-din unknown brfuio.
Titer ilr-i not nfn-r itrlfemi fifrr,
ltlii th tln tliiirrli.)nril no.1,
Tlnlr louiUnri-ln llir),9lriot'n hi-nrt,
Tlitinplrlln Willi llirlr (Iml,
Nofimllylotor liimlmlunn nwk
Thn (iilluw nt our lrartt,
llntllimnrt l-lr.iiiin acrnauiiln
rilli-. vltlilriiit-(;ririi,
Ti II uf tliefrflliiK, jy ninl rl.f
Our tinlion lorn tine
In lionotlnjf llio w ho fought ami I.IihI
TJmt nllinvii mljtht U free.
Cairo, May 21, ls;o.
a woMimn (, Miiiioscoi'i:.
IUjv. Ditnicl WIx;, I). I)., clitur of llio
Vow York Sumliiy Kclitxil Adtvcnte, tliui
jiunk urtLo colcbrntod Cmljr Jncruco).' i
"lllinj)IIclty,cliiiiipricftiiil great lung,
niryliij; jmyror itruck inu with mrprhi!.
Then I wai cxmnlnlrit; n fly'n cvi 1y Its
niil, mnl wn atruck with wonder tit tliu
kill niid m)wit o'f tho Creator which Ii
iliijilnyei! In iu tructnro. When I iw n
atntcincitt In nn ndvortUomcnt tlmt tho
fruit; .Mlcromojw timjjtillliM onu hundrwl
lliiiuctcT, nnd cunld bo botilit for i 2 to
I tlioiiKht it waone of tho humbugi of tho
hour, fur I had jmM iJO for n microwiopo
not lung before. Hut now I llnd it to bo
ft rcnlly vuliinblo inntniiiicnt which I
hould Tiku n'oo Introduced Into llio fumllic
uf our rundcrs in plaoo of tho nimlfold
uiolwii toyn which plemo for un hour und
nro than destroyed. Thl mieroncojio
would both nrnuHj nnd Initruct them nnd I
wIvImj every boy nnd girl wio wlhhfi to
know tho wonder, which lioin littluthlngi
to uvo hU monoy until ho hat $2 75,
which will pay for tho inieronpi nnd tho
jwiilnso whuii font by mull."
A n liolidity gift thin nitcromipo la un
tirjiii.K'd, lmlng ornatncntiil, Instructirtf,
umuIng nnd cheap, und never loavs lU In
toriKt. Agenti nnd dealer uppliod on
liberal ternn. A ittinplo will li mulll,
Iot paid, to nuy ndda- for 2 71, by K.
JI.IIOSS.313 I-3ut itreet, St. LuiiM, .Mo.
Jleudtho advertlaeincnt In another col-
""n. umy3ld3in
Till: TltlCHI.NA KI-IIUMS (III I'OIIK UOKM
lVrhtitHltla not generally known that
tho much talked of trichina tjiimlh, or
lork worm, wn (lrt dlicoverml in Amer
ica by Dr. K 0. Komltill, of Philadelphia,
I'ii, with that American Inatrumcnt known
u tlm Craig Microacopn, coitlng only
$2,76, after repeuted failures to discover
tho worm with an Imported micron-ope,
costing fiO, "of feiibler power and leu re
llablo." ThU fact Dr. Kendal! lUmdi
ready to jirovo at any time. Tho ' Cralu"
.Microscope In neat Imx with full direction
U mailed nnywhero for 2,7o, by K. II
Itois, .11 ii Wit.l fit., St. Loul., Mo.
Head tliu advertisement in this paper.
my ill. d3m
Tho Continental U tho only rook ttove
with sliding oven door. Warranted iu
nil reapi-ctn. Pitcher Ar IKnry, at 102
Commercial uveniie, cor. 12lh street.
miv.'uu
How many housowlves nro there who
Iinvo exjierienced tho dltlleulty of obtuin
ug good vinegar. Jluud tho advertiio
mentof W, II. Ili.hop in this paper,
my25daw.ini
nioToiiiuriisi i-iiorooiitriKi
(5o to J. O. Jlagwoll, l'hotographor,
corner Kigali street, and Ohio Lovee, for
plcturos, Carlo do Visiles, etc. Having
Hindu nrninnenioiila with soino of tho best
artists of our largo cities, ho respectfully
loliciu ordor for copyinj and enlarge
Ing old pletiires. Call at his rooms and
sco specimen of work In that line.
it it ill 1 1
SOOTS & SHOES,
rASIIIONAIIM:
BOOT AND SHOE MAKER
TWKNTIKTH STUKKT,
liftmen Washington Avo& PopIurSt
Ilonlmiiiil Klinem MnilclnOnlrr. -lne
H'orkiurn Ksuiluytil.
Satisfaction Warranted
Futrouago Solicited,
HWlf
The Cairo Bulletin,
bah. mmimi
UALOjV.'
OR,
Saiv...Jon for the Hair.
bur Restoring to
Hair its
Original
CoM
Phalon's "
differs
utterly from
" dyes,
' eolorers, '
" restorers
CO in iic. It
acts on a
totally dUFcrcnt principle. It
is liinpidfragrant, and per
fectly mnocthoiis, precipitates
no nuitldy or flluSCulcnt mat
ter, requires no sliming up,
and communicates no yain to
the .skin or the lineJ. No
paper curtain is nectary to
conceal its ttW,-aj)j)earance,
for the simijfiTreason that it is
not turliC It is, to all intents
and pulpites, a new uibCOVtRY
iw 'I'oilUiemiitiy.
3'" 1'lirtKvrr, " Vitalia" is
warranted to TftL a chance
in the color of theTlvdr within
10 days after the hrstVipnlica
nun, mi: direction ueing
tuicuiiiy ooscrvei
IT IS AS CITr AS WATER !
and v5as no si:dimi:.t.
Price, One 13olIar per IJox,
COvNNJ.Su 'W .liTTI.a.
SOI.1) IIV ALiSDRUGGIST'5.
If vour Druggiy
" Vitalia " on hanr
has not
write, en
closing tfi,oorfh(l we will
lorward it utTmediately.
Phalc! & Son,
517 Broadway, N.T.
1 M
j g txD
CAS,
rjio HAS COXSIJMIIKS. "
F. S. MURRAY
Nrar (In- (ornrr or Clghlh Nlrrrt mnl Com.
Hirrrlnl Aicnur,
Han auppliiM hlin.iir with duo of II, Mi'lloualil
A Uo.'a
INIi'vVLI.IIIIIC
Meter Te.sterH
ParllPaitiaaalialli'il with lhi ri k'llf rlni! of lliolr
liii'liTHian iiowhavftliein li-ali-.l. If tho in'lera
r fouinllruv tlm hinall i'iiny of iho li-atil
b I'linrni-I lo iln p.irty i'niiiiit il I II lln Ini ti-r
ia Initial iniorrrct, no rlmrnewill I iiih.Ii..
m.Mt
STEAK SHIPS.
QCNAItl
Mall Lslno
NTKAMSIIIIN .onve Weekly froiuNi w
York, Liverpool nudtucnatOHii.
For pivmi apply to CIIAH. T. IIINDR.
Cairo, lllluoli,
Orto H, Howe, ficuorul Wt-atrrn AK'nt, No. 1
I.e8trfl,ChlvBK0, fihlOwly
FARE TO EUROPE,
PVMIUKAXT
TICKETS FOR SALE
VAUK I'rom Liverpool, IJUilouilerry,
OlattRow or Uuecunlown to C'ulro.
IS HO.
NAVEOHD, MOUK18 ak UANDEK,
l'lWl Akusjs
CO R
0 m s 11
2 ! J
. as "S3
km
SSS v. i- '
W 1 CD . "J as
01 ,aal 3 ra
rV -3 .i -
M CO 1
. CD ' '
COMM135IOK FOSWARDIKg.
IT JTI. rilll.MI'.S tV0.,
forwarding
Wtiarl - Boat
PROPRIETORS.
OAIItO, ILLINOIS.
I.IIIKIt.tl. AHVAKCKS MAItr. t '.'.
Miu.vm:.viN.
wlr.Vrn preimreil to reeelre, atore nnil forvianl
freluhta to all polnta, nn.l bur mnl ai II on coin.
llliaaion
WO'llonlneBnnttetiilcil touitli irniiiitnean.
j SO. II. PIIILf.lN,
Huccoanorto I'atltcr & l'lilllln.J
ur.sr.HAh
COMMISSION
in. A k DtHH
T
Amriiealcr In
flour, Meal, liar, Corn, OiiIm.
Cor.l0thSt.&.OhioLevee
;.mto, irxixoiN.
13. N
HAitKi:i,,
HK.M.i:il3 IN
Bar Fixtures,
(ili.iSSWAKi: mnl 1IUUSK FUUN'iMI
I.(I (iOOI)S,
185 and 187 COMMERCIAL AVENU
Cairo. lllihoiH.
Cv,:::?,!-- :
F.
vi.v.'i:.t.
f i:i.kk IN
GROCERIES
Plaster Paris Plasterers1 Hair
I.inie lit Hulk, always on liimd
CORNER 8th StTOHlO LEVEE
CAIRO, ILL.
j s.m rii v co..
GROCERS
OHIO LEVEE,
OAinO, HjUINOIB,
Alo,' ItM-p constantly on IiadiI n moat coin.
plfto nioolc ol
LIQUORS: WHISKIES
Scotch and Irish Whiskies
Port, Madeira, Sherry, Catabaw
WINES.
wiirn'i.Mr'w r"r J ltl'1'1 Cd'" c l'','r",i''1
Wo ai II mi-Iii.Ivi ly fur r.iah, to which fiu-t ui
invito tlm utti'iitlon of cloao laircnlu lii)i-ra
Hpi-olnl nlti-iitiou M u to nlhnti orilrra.
FL0UU2LL' r
rjiiiu
51
omo u;vi:i:, oaiiko.
FL'LTOX ,V SOXS, . . I'ropilctois.
Art Sow in full Oiiritlloii.
Moaam. Klllllin A- fnna nr.. tinii, II-...I In liipural.
?'.l.Ml.,,,".n' Hn"rof Hio l't ipia ity, ami iilao
Mill l-i-. of alt kni'la, nrahiuu KUair, lii.m-k.
or m li'.a iiiuiit.ly, niailo fn.in tli- N .t Wlilin
"oiai niTil'-ltl
CONTRACTORS.
Q.T.O. A. I'lIKIS.MA.V,
BRICKLAYER & BUILDER,
uniro, - - - ills..
In nrrpnieil In Inkii 1'iiiilriii'la for llm prii'tlmi ol
all liimla of llrlek lliiaiiii'.n lniii-a, Itpalili'm-ca,
Cliurvhnn nrScliool lluii.i.., nr UrU'liWirl; of ant
nihi r ulunu'ti-r. lit refif', with eontlili-m-ii, to
lila work in Cairo nn.l ii.uhi n na nviilcui'd of
llianhlllty toilii Ural I'l.taa Jul...
Ti-riiia ri-aanii-iI'lK. .lll.llf
I'OFHXS.
. .
yy a. cahy.
Principal Undertaker
No. IS, Sixth Htreot. Cairo. IIIIiioIh.
Keepn cmiitantly on liaiiit uUrye nupply of Crauo
.1 llrniiild miu-iiii.l itimi-m ...I
Burial
Gases
Iho llnfsl mnl hvttinetAlle canon nour In mo, AUo
rvaily.innu'o
Woodon OofXlxxsa 33to.
A Ilear.so ami Carriages Ahvaj.s in
Headlnoss,
lloillettllalnlcrrt'il ami nlilppvU to any ikdilrenn,
AUo on liAinl for nnlo
Uiholalrrra Trliiiinlima
llnlr Cloth. (Irecu Hon., Olmpn, lliitlona, (lohl
lunlKilvur l-'rinjfe, (inhliunl Biht-r Htara, Vuruiah,
Tiu'kt. Moan Tow, flulr.Oimo, llOiUprinjja, (iluu,
MOSS MATTUllSSKS MA 111', TO OIUIKU.
liinjhKin
mma mn
Jiiiie L
VULCAN IRON WORKS !"
UUMMtftCIAL AVENUE CAIRO ILLINOIS. .
JOHN T. RENNIE & CO
Manufacturers
and MILL MACHINERY OF ALL
l orHliiK-i , llr.K.H ('alin, fileiimlmnt, Itntlrnml nn.l Hrl.lao Work.
I'im nn.l llllmyn, llraaa Koi. nu. l;uma irlintnlnV".
Lip.,
yai. ".sciiLTTim,
FPor,er and Wholesale Dealer
......IX
Wines, Liquors
TOBACCO and CIGARS.
AKenl for U-nt hrnn.ln of
CREAM AND STOCK ALE
MII.rn.4H M...i.M
Inxportod. Lion orclif-
rorout lclixcXm.
T. 75 OHIO liEYEE
CAIRO, ILLINOIS.
LIQUOR SALOONS,
jon.v u.vrrs
l'ropriclor cf tin,
Illlllarit S11I01111 mid Ihtr
Ii'dlllll
EI Dorado
lo Commercial Ave,
Onivo, - - - - Illinois
joii.v 11 y FaixiT's s r.K.,
It Mlippllril ullli nil blnUa r
SUPERIOR LIQUORS
3E3oox, -A.lo, tile,
OX COMMKUCIAI. AVK.VI'K
UitACin Kixlitli nn.l MnlliSt iit,
CAIRO, ILLINOIS.
Tho thlrnty, h) Invr rooiI llqitnr, ahnulil rc
li 1 til nc.ill, mi l ihoai mIio wnnt ii
Fit It ANT ICi Alt
Cnn lint olhi'lru aula cnpi li.-ilnt hlnl nr.
yi!'Kui;i(ii.i;, i:uj(i:ic-
'.J II V V CO.,
PHACTIOAIj
MARBLE WORKERS
ers
AM
I.MI'OKTIIItS 01' ITALIAN MAItULi:
hl'Ol't'll (lltA.MIi:, Ac.
WAItCIKiOMS A.M WtlllK SIIUI', COUNKlt 1)1
Tlllltll AND bT. ANN STlllinv,
0 IVILVSHOISO, Ki.,
Mouiiini-nta,
Vnulta. firaii' HIhiik.. MauiI
ll'lllllllllL', ,,i,
rxii'iili'.! Midi Miinnr ntl,.
iii.iillili, ,u turl .riri-
Knxlirh, lii rnmu nn.l IM.um li tlorliii! iluni.
luthnUnlatylo.
Mnthliiiinif (irunlto riiiiria, l.y dm U..( niiilii
tuii'.of l.'uri...', lniK.tu .l.
All m.rk i?u irinti-cl.
I'o. ilvi(jii, apply In
C.lltl. I.. '4'IIOill.iS, .tgrul,
t'oriipr l.'nilitliMri'iliiu l L,iiiiim....i Atauui'.
in-iy I-l.iuCin
DRV GOODS,
DKY .'fIS
U'Aieo.
i.V
i oi ni ii
WM. KLUGE
Una nitru.luii.il Int.. In l oiirlli Want (ir.ii ry
nt .hlithnn-nt n
DRY GOODS
IKPAltTOXT
KuiLrni niri'ii r) nrlit'lo ii.iu.lly tuau.l in ihi n i;.
ulnr dry io. I.hum j of Ihn nj
STAl'l.i: AXI I'AXCV mtv (JOOI)S
or i:vi:iiv I'KsiitiiTKi.v,
Hosiery, (lotions, Boots, Shoes
An.lni-iiipK'lt ini.irliiii iil i-ui.llv,
Thn pnlriinaviiof Jim pul.Hn i luvltt'il, thn i.ru.
prii-liiriiiiiirriuli eiiujlii i.l nuy llDnlj Iu hialiuo,
vlii-lln-i liy ilnn.U or liiiN-.-rii-a, n i-Immii uh
lln' ran ! (Kiimhi anj Mlii'liMli lliu oily,
iti:ni!.iiui;it Tin: ii., i:t
Xcxt Hour to tho Corner or Poplar
.mnl Xliiftcciilli .Street.
Tho Crcoory Estahllshmont at
(ho Cornorof Commorclal Avonuo
and Slxlh Stroot will bo main
tained as usual, ono or tho host
stocked in tho city.
BINDERY.
auciik 8ii.vi:itni:K.',
AT Tin:
CAIRO CITY BOOK BINDERY
la prepared lo
Maiinractiiro lllank Hooks mid do till
hlmlsor Hook Hlntlln nnd llullng,
n OHIO LEVEE.
Qolo Agouifi for
CAMERON'S
.SPECIAL STEAM
PUMP
AND
SEWELL &. CAMERON'S
onnppilcntion.
of Steam Engines
KINDS,
Keepn coiit!ntly on
li.tinl
DPiUCS.
ji:rj stoki:.
BARCLAYS'
DRUG STORE
Oliio Levee,
anno, if,i,.
rum: nuiKiS!
t'OMI'IM LXT ASSISTANTS !
ui:AsoxAHiii:i'Kici:.si
"Our (IimiiIh Our Ural Krfi'rrnre."
II Alt CLAY llltOS,
Have Ihn largcM ami rompli tcnt nlnrk of
iitt;.N,
IMI.NTS,
OII.N,
JYIi NTCri'N.
Anil Knrrnl koo.U In their lino lo li foiunl !
lai in HI, Loula nn.l li'tiiiiia.
o Our Prescription Department
we uao nono hut Ilia
I'tlUlvSTAXOJIIIHT ItrXIAIU.i:
MEDICI 3STES
p A I M IlILS' M ATLUI.l l.S.
A lull linn ol
While I..01I, xiiiE, I'urU U lillc.
t"'",',- " I'hSiii JtrnicH
i.iiirn, Ar.t
i.v ui.i:ktocic,
At I3i-olr.ym'.
yi..vni oii,.
Genuine Article, .
Jnl ri crlvnl Irotu r. lliunturai l.nl
riilury, n( Clilrnuo.
Ill inrnln in a iniiliuiue nw.l ii.i.tlim-1
laup"l',V.yiojlriU',1" ' '"f"n" )"" ,,"",t
JIAICCI.AV.S-
olop;ii(.s,
loiiiuI.s;
iSoaps, !:.
a i.i, or tiiu ki:sto.i;aj,ity
Dni-olayaj'.
rjUIi: .HAI.AICIA KI.,
For Chills and Fever,
lM lilt) ItlClllflllO llllW IM'lllS all'
ollivro. HAIM.'l'.AV ltKTI.
i:i:.S liuvc li iiutl rccoiiiiiH'iul It.
EiV"'
Pure and Strong.
To lie hail hy lh Sliii;lt lto(
or til Wholesale,
jjoAi, oii,. ""
Standard While Oil,
i ruoii: oitiu:i(,
For wile In siiiuutltlcM, Iroiu
one barrel anil iinwariU. imv
lor cash, til ItAltCliAY JtlCOS.
1)11 VSKIA.V.S
Country Merchants
AMI SITU Kits,
Are
liivilcil lo cMiiiilue
our
NlOCli,
TOU" IIO AT.
The .New Tow anil Joli Hoat
ODD FELLOW
IF. U. COULTER, Muster,
li) tiri'ti.irctl lit ull tlini'M totlnrll Irlinlmnt ,lu-.
hiiC ttiul joiiliiiiir mi tint mo-t ti'iv.Him;illo IvrillM,
iiraMniinrii'i' iti wutru, Jiiinuiri
I
lUJIII.Alt I'llllll ... iv,H'.
V ioitTivi:i:Ki,v iincivr
. ir n.
rni;
TIIK riTKAMint
Iieaiea Calm every
inaltum cloao connecliiju Willi Imlna nl
DAIMVILLE
Olai'lisvilie,
I Mi AT
johnsonvillc
j uiTit this r.nr.
k'arllf uUr nltculltiu tai y butlitia.
. JOH. lll'Ms
Great Remedies
dr.1ohFbull
IM.nnnf.iclnrerJnnil vnilirol thn
CELEBRATED
Smith's Tonic
SYRUP
irORMtMNM
fPHK protirlclnr of thin celohrnleil trnvllPlnn
X Juatly tliuiiia for It n auprrtorlty over nil rv
incillen nveroilvro'llolho pnlillo for tlm
Utin, trial) and fttmanttt ttrt of Asuo nlul I-Vtor,
or Clillln nn I Kntrr, whether or ntiorl or loini
atamliiiK. lie refern to thn cntlro Wealcrn nnd
.Soiitliwi .lcrii country lo licar linn testimony lo
inn iriun in tun nnaerunn, inni in no enu
wlmUvcr will It fall In cure, If Ihn illriiMlnna urn
ntrktlv tolloweil nn.l rnrrlril out. In n itrcnt
mnuyciiaviinnlnuloiloao linn boon ailllli'lcnl torn
cure, nml urliolo Mmllien liavo l.ocn ruri-.l hy a
allien laittln, with n perfect rcntornllnit.ol the
Kem-rnl health. It l, liow:eter, pruilent, nml in
nvery rn ixorn certain to cure. If It u In con
linueil In ntnnllcrilnaen fur n weok or two nftertlin
iliarnno haa Urn nheckeil, mora eapeolnlly In ilil.
Moult nml lon atamtlnx canon. Unlially, thla
tneillnlnu will not reiUlr nny nhl to keep llm
I oweln In xooil order j alinulil the I'ltlent, liow n.
er. reqitlru a cnth.utlo ineillclnv, nncr hnriiiK
Inltcn Ihreo or four ilonen of llm Tonic, n .Inula
loan o lliill'H Vegetable t'nmlly I'llln
Will ho BlllllClCtlt.
I)lt. JOHN HULL'S I'rlncipalolllco:
0. .10 riTTII, (CrooH fSlrccI,)
Zioulavlllo, Ky.
33TCTXjXj'J3
I
Tony CnltcilISIiKcH nml Worhl
wide ItcntlerN:
rllAVh rwivc.1 many tenlnnnnialn Irntn
proli.aalon.il nml meillcnl men, na my Alumnae
nml wirlnii publication Imvoahnwu, nllofwhli li
AWKeiitUno. 'lliu following, from n liluhly e.lu.
cnloil nnil popular phynlclnn In MrorKin, In cer
tainly nnnollho moat neunldlii coinuiunlentloua
lh.no oirr nelveil. Dr. Cleiuont known ex.
nelly what hnnpinkn or, nml hi teallnmny tin
erea to ho written In letlern of Kohl. Ilvnr
nn.niiiii iuviur aun oi inul a niiim tia.
Iroycri
Villniiou-, ntKcr County, (Ja., I
Juan ), lnoo.
lr. Joui lli-Lb IVnr Sin I tmvu reeently
Kiu-n your "Worm Iicntnnrr" neiernl trmln,
an.' tlmt it uimilcidilly iltlcncluiia. It haa not
f.illeilln n lnlo liiatnuco lo liavo the wlalii-..ur
em-cl. 1 nm itoln a pri-lly larK cottuly i.nu-tlce,
ami hMoilally Halt for annio nrlleloof thn k,ml.
1 nm freo to eonfen, ,1ml I know of no n ini-ih
riTOiiuiR.il. IcI hy tliu nhleal Aiithnrilli-a that In no
certain ami neiily Inltn ellovtn. On llmcnutnuy.
Iher nro unevrtnliilii the extreme. .My nl.Jirtiii
wrlllnKyoii ln lollmlout tii,n whatterina l inn
Ket tho meilicltie illriL-tly from you. If i ean Kit
It Upon euay terma, I aliall llan iiL'ieat ileal ol it.
I nuinwnri. Hint tin- Hanoi atieliariTnl... 1...,...,....
lo the leacliluK-a nml pnu-tlcu of a Kre.u inalorily
pfllio rnrniir line illaeanlintf n remiily whult wii
know lo Ihi niilhdent, tiiiipiy Ua-Hiiavun inayl.v
iKii'iiautofilaeotnlilnalioii. I'ur my ptrl.-l alii
inako It a ruli, to u. o nil nmleiery menu, to nl-li-tialoniitlertiiKliuiiiauily
whleh f inny u, ,,,
lo iiiiiiiiinu.l-ni.i lii.aitaiuu 1-eciuiav noun, one
more ln..n.ina tlmu my aelf h.nn I. ain.-.l n.
Wli-i tatlrat, aul ai riircil the anle riuht In aeonre
nut Know iixiue. iloweer, I nmhy no ineana nn
a.lvocatooraiipporteroftlii.ihouann.lofwoitlilta,
noatruinn Hint floo.1 the eounly, Hint purirt lo
euro nil manner ol illaeiuen lo hicti H.-al, ia heir.
I'lenao reply aoon, nml Inform m of your u..i
lerina. Inin.air. very rrai-et(uly,
Jt l.llM'.fLKMIi.NY, M, 1 1.
- -
IMJTaXt'S
SARSAPARILLA
lleail Ihu CaiitaiiiN I,e(ier nml
llio I.vllvr Iroiu hi Mother:
llenton llarnwkn, Mo Apnlao, Inn,
Ilt. JOHN Iiri.Ia IVnrrllrt KmminK Hie erti.
eli-iu-yof jotli- H.irapnrilla, nml the hial.utf mnl
H-ni tliilnl iiiittllllen it poa.eaaea, aeu.l ion the
lollowlnunlaienieut of mycuaei '
. I wna woitmlml nliout two jinra nxo wna taken
priaonernmleoiirliii-l f.ir autien uioiitha. n,
iiiosmi o often, my wi.im.l, hue not hrale.
1 liaunol nat upa inoiui-in ainco waa miuiii I.-.I.
lam ahot I hrouuh Hie lupa. ly ceiieml li-.illli
in iiiikuu-.I, nuTl ,,,-til aomelliiiu m naai.t na.
lure. I Imui inori f-ill. in i. ur fm..iiirilta Iluu
.ii an) tiling i I.e. m. iflu tliat U v'eiiiilne,
i-ii-uu i xpriaa mo n half .loner laitlle,. ui..
'I'llRO tWlX C. 1'. JlHI.NMi.N,
l"UI. Mo.
. The tollow-iti)! wan nritli-n April no, n!.
Ill Mtt. Jl llllln J.hllaotl, lliolllt-r Of lilpt. Ji.hu.
noni
Dlt, JOII.VIItJI,!-I,..irNirt Myhu.Uin.l, Hr.
I. h. Jnluiton. una n akllliul nurKwn ami phi.ir
lan Iu Centra! New York. wlire ho dual, lenduii
llio aln c. V. Johiuiui in my enrv. At llilrt.-eti
yearn i.f aju, h hail a i-lir- im- iliurrlica an, I
w roiiiin. mr wtiu-n j unluui oiir,iraparilla,
IT ( inti:i III.Mi 1 luieforieii yeara rei .
liu-mliHl it lo many in Uf York, Ohio nml lunn,
for acrofiifa, fen-r aorea, nnil xi-ueral ilulnlily,
I'erfii't alli'i'i ak haa nllt-mlisl II. V rnrra ifuitU
in awiar rui.a i-l arriiJi, yiU fte wtrt alaMul
auViuWun,, I mil li r) aiuinii. fur my aon to nicam
linvn rin-ouran lo loorNiraaiKirilln. Hu U r.,.r..i
of KctHuxnnpiiiioiia article, lu lHn lila wrllliin In
you font. Ilia uoumla were Inrnlle, hut 1 l.
licic no will ricovrr. Itoiivtrully,
JKSNlfc JOHNaiJ.V,
BULL'S
Airini:.iic BOCll.MKMN.
ArkuiiSms Heard From.
TcHllutoiiy af Kfetllcal Men
Htonv lSiml lVhii n . .T. ff ' .XT. "
l)r. Jonii 1IullIi: mi 1' " ".'"J' '."''
al l.oul.Tlllo imrolmnInK Virusn.Tuot torni
of your Barnapnrllla nuill'clroo S uii,! Kl "om"
i i i,il J-ni.. , . fc rrornnry
My aon-lu-law, who wan. with ins Iu the ntore.
'.UlH'!l..ao11 Uh llio ilivumntlam (or aomn
My aon-iu
in boen ill
.A'r uit n'ln Uvl Iienllh. Irimi
them, ami tin ntao ItnproviHl. '
l)r totlce,wiohnjJ,ecninlii health for ev.
Vf.,vt!?.r.1"7'7'i'" ""' Ur,T Hclwl-holinproe.l
jery in ich hy tho uao of your Hilton. n.lee.
tho Ualron lllttern kaMulvJiiyou Kreal iai.UlrH
In thin neillemcnt. I tfJlnk I eoiil.1 .ell V ?.r
Mitantity of your mcliclno thla full eap,ninlly
l eilron llitfern mnl Haraapurllln. b'hlp mi
Meniplilnenreol Hlckett A Nct'ly,
lleapec'lfully,
C.JI. WALK Kit.
, lTeimrt-tl liy J), JOHN HULL at
liln ltlioriitory, Klfth Htrert, Loulit-
vuu, iy.
IMNDHMII
II
inn
For tile by UAMCLA
wt

xml | txt