OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, June 21, 1870, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-06-21/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

siku flouae
Knr Collcrtluu-liiMTlHiiil'H Hrrrltila
MiitlfArl, tiiacrift'rira, i'ti,,,'"iii'"'Wii' lain.
.joffiira ioii jir jiTjrli)jf.Hf hi ! innjl.rr
i,3liirif,it AoeriilaY t i ,' j
A lli,K..NOfMAIlJV,J'l Mrkt4..,liit,t
I.011I, Mo. , . ' jiOiH)r
" iTnlrlirlor'a lllr jr.
Till iiirjanif fui it l''v wit (uiilliti I. V" I -'
n iulul ril.l.ijua tfipyilyf iii V'f"1.' ',
! -' ijiiB II I- )" rni tltj latitil-w f'ii.ibl.f
ii ' UjUnif 'ti " Arol'i dii'.i idiil. J aim ilrliiintr
urntiiiii Ii.iv.hiik t'rliira lli) 'In i. ol iu m...
I ii wniiM i-ohiu- tlm Ititiiri-r. 'I'h ji'iiinriM
or Hil.lirjur'a Hair li)r hia llitrty jnra'irn.
latum to ii.li'.IJiliiii'riij', Sll Ii ,i)iiiK
,. .Am.iir.l in.)iuAf,4in I, N, v.. .
ituVlMtwy a 4'. I .
Ilrakn'a Ifclltrlluii
in nrl) hi" h"r lril rrrt'lpi. fur nuiking lirnml.t
4ti kuila iI Wine,, Gin, Ale, llrrr, .'r.llil, ."il-
I tii (. i.It, oml 111H1-I1 f'i)t iiarfnl information
1.1 tli ix' il)inoi( In nr iuiirn.'tiiriiix nujr i.ftlir
n.ir, rllhn f i( (ho tru.li ur oiiif ili.
" ut lijr mill, (in- ii( pu.tut, I, ir U rHiiU. Ail-
II U. II. NllltMA.Miir, .VjI Hnrkil alrrrl.
1 ml. f r. ; ' ar.-7iy.law
TTvnti Wmut '"
Ul rjil 10 uiakr a. tl.iiUriwIII.. t III liral Hair
1.1 rnli nrr nil (i-r iraliitnj( liny 'lialr
i 1. 1 atr.rf.ir rrti.l lrrnl. fur a rr-lia.rv. r
ir l.tf tar f '
Wr Wlni.' 1 rt ill. Ilrll; fliiliia, unl 'aM-rl
,ril, Mini fi.r itur 1IIIIKH1I MINTUlKICfc,
Ltlt . .'. - 'IUU.
1 .ir i'U-f..r l(t.t.vl'ir. I'At.'irrhi !.-."ifiii'., or"
i 1 U(( i Ilu. .nrr-, rami, fuf imr. rr liW(lf I A--
lukr. I'rlir m trim 1
Kitlmf .if iitrirlMl wjt. jil.il iu f'r.
ii .1 nrl'v j ,
1 1 11 .. Ju-pli K l.'.clnr. Ill Maikit alrrrl,
1,-11 .. Mo .".TliiUti
Uird Up.
UAi"4 Kull Wll'.Nd .MKN-llu- Mirrrtlnl
ml i.r.li,., oImi luwluit ll.flf J,.)Jll.rii.iiiri),
.niMlii.M, ii'l liJHr Iikot, ra ll.r.. Hiriml r .
1 iJ .iraiiii-, willi orJ i''' rrAr; iii iir,
ui U.r .iul;n) lii'ilr"., J'M Ut, tu
...Inl .lit. Alllf.",IIOI1l,)'fillllll,
II 11 T, l'lillvlrl.tiU, I'll. ' ' 1
111 jr-tf-lmnm
A Tnllll .Vrfinllj
tflrr-Mrl) lliitliJ"-"'" irriri)'-, ilu mm
r.i,rH.-tJi(l UkI Mmriy i.MlIinii'Flir.
.! WUr a Ihr Hi'ot irlirhiii( -ml li;rral.l uf
ail IjiIi-I rlfllllli. ll..ulIjf tllll.'MUl frwm
I ..I'iki-- ia n l 'IiuiiM M !! lunri'iuiiJi'l
lilt Hi III" (-'ifulir C'f (Alj(.Ur Ul". J'l-.ull.,' N
lr l.iburuta (lfl ilt pliiivil, hIh)I, ti .
li.r lluri U Ualrrli lr iiirhy. ' IMi.l
l.uult it Vunr l ltllilri-n --Iha Jit
MvalhlHc Britmlr,
kim lgrrilii!U'l r.ii.K 1 t,u,, t;
LwiVi M ll I""'"- "'(11 sis
.., I lltvlKra I'uUriil.WNl' ,1LIJI'
-lll ii-.Tvil v. PHi ulfl'taail IM . .j,
,u" lr.mi.An.ltli.Mrrn I
UltA ai'r Ila rl.ra, l)Mn I li)V
i.iii yifM ITj.iINiiimi.ri.iii . ",,-r'
'f l.l fl I ' ,l "' :'"I.J"1' "f ""j 1-.VM
l l llwllfrtl lt.r.lrl'4 U. I I li'Mlr-ll'. iClli U
rl-:.ir I) in all ...i l. i l-tuujil.l ug Ii; U ir.iat-,
:) llirf f Virr. t , JT ,
I' tl l.y lUilltAKTiiW MKOIlTNi; ?,
It. l.'ii-, Mo.
Ml .jr .IpiK an.l .liair" ill in.Jt.'llir
t r) l.'in. r7lUa
A Koaai fur Ikr MIIIIhii.
IVI A R R I A C E I A, ''Zl,lTZ
UUIUCi !'.!. ("."
41 ml 1 iiuirniim ttj..ia.', j'(j)ujunf
Mr I ili'itlrlir III 'f-Ji' tlU alrl ir.'trntlHK
i.t1...n, li.i 1.1 rrifo II." ni.riii,
tin. au llifiri'linrf a..iti bt ID'i I.UD.llrJ
au.l lartil) f.Mir .i't., w.lfl iiUlnriGllr ru.Ia
(III.., 111 I '.iliS.llll. lltlluUr llf. flllli"li f' f Hi""
lut air mrir. nr rcnu inpl lr ini(li;r, lill It
Ir A Id il 1.11KI1I tii I )-rl umlrr lii ''!
r kimI MlUMrl"ulll" jiuun.
III l.t.ll) lilir llO I'il -'-aar !r MM) rrhl.
t llii j I .l '!., Iiiruurj, N. W .North
I- ; 1 t ltU!, U...
iks muii k KJTiJKAKn.jnrp.ii An r;;-
ll'KIl NTK llrfl'lr ''llr f "i"
I r :.i.ij ....irliM.in j.nM ).Mr-,.ir
I. h :in I.Ki rnajii, j'r.ruJ- ir.l-itN' kkiI,"
istllri a-li.ti .n.r il'l-l fcrlma .li-fh.raU.'
t r rfliWit
i; tn 1 an I-1 uuiillfl, t !)
ma ,tt iiw 4la ra i.naMhtn.1 in ln aia
iilli. p II S nli Rlflnh Hrrrl, l.trii Mar
krl ali i Ii' -mi', M l...i il .f.TU'.lan
,N1 ,tj n
How irow ItesforiMl.
lu.l iiiil.l ah I, niwal-lrnv. Ii "' ITV'
rrtiir i.ii thr naiiinl Irt-aliiiniit ami
rail 'll'lllrnr -rnnliHlJtfrV' Sll'l'pi' '"
i.r..,lnr .luuiir) l.iiii.llcin- t' ' iv.im
. 11 1.. Ir..l.ill l liu nriii.r. lo -ii l
.lit. ir,.iiiH, t.n tri-ali .if.lxrrill; 01 tiro
i...laKi.laiiii ,i) I'li-V J ' hliw ,
is; iiurr). f4rlj'Vqiprtf:im -".
Al.ii f :iil(.n.i il'a'"Marria,r liiiwl. 1 H1""
t;.,rui' nam Ha mi
sop'' ' ; .
1L.BGS and ARMS
All S()l)iorMt(truVn!!:iluMl
aovttKliUENT ACCOUNT.
DEALER IN F(RE Wa0&
IN .KKeAReif TO IM, OliPKIIM
l'r.iiii ll)- biisI Hf,l'rll-. yiHU ihr ry
r.i v""'t
OAK,Hfl HICKOltY
V -T'. ."".ft. -
. mu m t
lAHiriiiA'iil.K
boot mmmm
i..iiiknn .inV.a l'iiiii111iI
I ii tiA 1 1 r. 1 11 rinrti.i.
lil w ecu WanliMiiiViei.Wiidl'iplut M
4 m.illiil.l m. i.,. arl lit.. M.lIi-I aiil
Clij.li-af ll it )'. I. Mlurs ll.nil -'If
hi .k) II i 1 rrH, it, ;i.,,uitri..r i t
nr.-. 11 l( 1. j 1 '
lunmui lioiJ)iUIl"irar. rilirn
vorMU-ll (Jnipljril.
Satitlbn . Warranted
I'alroiiuiji' SblU'ltVU.
lirJIll
I ok, it
-'J " 44
ft ttllVItt IIVI'l. MII'llllkl.Altl..
I lii-v. Duiili'J Win., I). 0., iilltnr of tlio
.Ni-W 1 nrk Ninilny hi'linnl Adnicntr, thus
?.iili oftlai rciulirnlcJ Crntir MloroK'oo
"!lH linilifty, i:iii'iiiiiiclilii L'ri'ut ium
nlt'vln Kiwer struck tun with alirprii'.
Tlicii I win i-Jiniiiltiliii; u lly'n iiyn by ill
nlil, tin. win ilrui'k with ssomlcr lit tin1
kill mid jidwit uf the Uri'iitor whlfh i
iliihiyvii In III 'Iructurc. AS'hoii I inw 11
Itntpmi'til In nil inlvcrti.M'inoiit tluil, tho
f'mli 3IIi'riciim tiinytilllcil oiiu liuinlml
(liiinictcrr, anil couhl Lu hoiiht fur 42 CO,
J tlnii'lit it win urn) of tholiiiiiihuK of tliu
lnnir fur I JmJ. jiald tZO fur u lnicruscolig
not hiMir h.'i'iiri' Hut now I Hud it to bo
11 renllv vulunlilo inatriiiiiciit which I
ilu mill 111 n intriHiiirril Into tho (iimillcx
of our n'nileM In pinro of the manifold
iim'Iii. t(iv4 wlilHi nl-ni fortin hmir'niiil
urn thi'ii ih-itroyml, Thl microtcopi!
would Irith niiiiirv nml inilruct ihi'iu noil I
iiilvf'evcfy boyund ulrl' wh JxrUhni to
Liuiw Hi ! m.ndii'rl nhleh lit-in Utile llilni
,to iuv liH inoiii'y iiiitilhii lui i'i 7i,
whli h will jmj'for tho tiiiemar-opif rtinltho
jrttii;!n wlit'irai'iit I iy until."
An 1 U()'ul!t titt Ihii initroi-nijiij I Un
urMi4-ial, Vtj'n iirniim-iitul, littniotiv,
uiiiii'liii; mill i'Iii-iii, mid nuvur lonon it In
tirot. AgfnH nnd dtslcri aujiplidl on
lilnTiil tiTin'. A aiitnilo will bo itiiilk-il,
tmal iild, to nnv tftddn- for $2 i3, bv K.
1I.KUS.S, JKl Iuil itrei't, .St. irfuin," .M.
UJrwI Uio udvi'iii'ijiui'iit 111 iwiotliiT col
uiiiti.
mnrHld3iu
A Ni:w YoKW jirvrlier unyi tbnt "no
Uiiiu,bhu uviiiriUiUa lijuor ciiii ytt to
ll..iiv.iii.'l 6fAutf In nii nntVtiL'h rxt-ora-
bin t'oi-on iu U rctulk-J In thu Eijjjiirf
Oit ' In vli.Wilflhi'unl'vijIiihk'fxeidlfnci!
fif the old whil-y, jiuri?' brnhdlc; "imrk
lliiL' wiih!., mid iTi'iiiny tt!c iqlil by jL'nt
fitzj'rnIiJ. of thu Hun Flower mlooii. ni
L ulru ifivK.ir lin uvur vcnturi-d u liko
di-clnrntlon. Ilnluul, ',vc linvo bourd nii-n
ty tkjii(yi;ivbo.ly. uhu (iiitrui.iiu- J.'nta
l.vcra(;(i iJ imiiii diiittlv )i6ui.o1 uf a
a.'riTiity of oili; a cbriitlnii fortitudo iijd
ri'lj?n'iirti, ' that 'inuku thin tnundan&
lili.!ni uf il rr n omI 11 licuvoli n ho cntlh
iiIiki. Tlmt I'Vorybody um v itniro in thin
frliutv I'tit Uut lived tho iiricu of Jiii In-
roiiijiij-iblo Ulnclniiati Int r boor t 3 n ot
n ulnn, mid uvvry tiling thy tit nlwiit liulf
u iliit it U r.ftlly worth. . , .
;ln, iitm uveryiinni
iiit it U rifilly worth
rim lliii t,llllli-rJ Hjlin-.n in Southern
Illir.nii can aliit Iiu f'uiid in coiniit.'tloti
villi tin j-ijiiilur uUblnbiiiciit. If.
am i IlM'II!;.
Mnko Ic your lnuliu-i, if you ticudtdoth
in, toKlyu tulullo Uifi', whuro you
ihiii find nil vim rioflj, i.mi'indo luthn ityK
oii fnni, t ailrh iriri-irii to milt your
pnro mid tliH tiuif. Antrliui Ii juitiurli
'a.iiuh.'ij Tj'Wo viuy 111 nh;iyi IJnd u.
t uuijt(i Vn.l-ieci-riaa.irtnjrrit hf rlntil-
liij;, I'ithnr for iiU,n,.yiiujlir.,,Jaiyit'or.ehil !
rn, ut irIi'i- n low iu tbiHuWr't, Coin-iir-
lil ifirfaU Hud irli.l n It Kill In to
your iiiti-ri'.t. , , .
Tjlrt ttitd aikiljCiuilLiiiriiultft, very
llni', Iil3if((,l.i.fillr, n't- thu inid rrlinble
I'liillliiU (iihim'i of .lohit Aiilrim, So, M
,nril.b'lirlil lllirl k. tf.
- .
A M II'.XTiW HllMll.K.
ThuCnilff II Itocom. nlnitil to ijit
litr iiinl M'lontlllo u-i, lt.inl tho nilvfrtit
mi lit l'rhv. (2 7S. nr.;dni.
I'l.oVltf"
yi Ki bill.. Flour medium um.K., hImj 'Jul)
h.ilf bbU. nii-diiini i)Uiiljty ultnbl( for the
Sioiitbiirii trdn fur nlu 11 1 tlio hptiHn
II.1IU ' tf
DOTY'S WASHING MACHINE
Ijiiilr moti imprfiiJ, u. it.i.ci. wT
.Uijiverstii Qlothes Wringer
t in
liuiinili'l ttilli llimrll'a pHlrnt iuil.r fOif'.
tilirrj.i ami ilm puiut ioi, art' now iiniintii.iiir.
Uy fur "iiirrlnr tu imy ai'iriuiM" f"r JlmiK.
ilnh.H rt..r iiiDl4kHi a ill 'amn tllrlr i1lT
ItiK-rt i fn j, jr.-Hft irlai llCtr iuttrnllira. ..
iri'i Mi'rrbinia Iu your pLvnulllnnt fnrnili,
orrwul fur llii-liiiu'liiu..", pen J Ii-IIih rilJil liiiiVi
.Wnbrr fll, Kiir Wrmc-r tX ami r ilj tor.
Haul lllii-r nr Willi niit:lillir, frw of frrldlil, tu
I'lai'iia aluTi' iiu inn-1 "llliu ; nml an mrn nr wo
llril lh.lv Mill la. Iikr.l, lliul .wraurr.' In r. rui.ft tlio
luuiipy If nnviiiiii wifn lit n nirn ilinnililii"-.fri-ixif
fn-ufil, Biu-r tiinnlli'atilul, Kd.rilm Id
uir.H,Mu.. r, t ,- q I
Soliii'l'iiulJ failifr.lr lifuiltrr ahiml.l'i.rrmlr'
IliVfTririurry or wuaiiiiiK u Hii ITif i.ftmif. jiny-riwu
tlia year, hn Ii run lir ilnntiMli'r, niorr
1 lrta.iiliiiily, wllli liit lut)!, mul nn Injury lo
' lltit' t MliK'nlai liya ll'ly I'lolliea Vili'r. uuil 11
I'lnVvifil WriiiKir.
11. r. iiuiMrin,(iei..Uit.
-n?C6rlIaai fiU, Saw turk.
Ti.r ilo Uy
.!awiriiiisp-;i
RVJ
mO.inl
, 1m r.iiniiyaMiil Atfrtiir. j
mm&i
II.
V AUiF.Il, Ma I., iilro,
1IK.4IIIKN0K Oolnrr l.f hrvrlilll iuhI
WiiIiiiii Hn-rt. OHKICB-fln rfililnii'rt'lal Hiriiut'
rr llil I'li-liillj.-e. Ur't'l'-'K 1 1 1 1 1 1 1 IS - Kiiiiii 1"
ii.in. tu fi iii.i uinlaya rxcrptiM), (Vl from Slf
'"" - , , , . u.
Wir.i.iA it. KwiTir, h Ap7,
llKMinBNCI.',-No. si, Tlifrtan(irlp't;
ln.'tr n Vulilm,'ton AM'iuie ami Wultiiil Hlrci'l.
OFI'JCK-121' t'niilHieii'iiJAiiiifiiuaUilr, ,t
t fnrsrn-'oriv7. Ki i Vaimi ifi.
QKl'tt'lj-Conirr Pftih'flfri", Amf tiilo'nvrr.
IlKFICtf JlOlTaWirnmi S.m. to-M ni., mA
ioiii 3 lo C i,iii,
.
The Gbiva BMIetixi23jiiYefSl
GOAL
a. .,
c;ri
rUIIIO CITY COAf.
j i'a.w.
AAV,
ih:ai.i:hi is
....... -.tl
PITTS-ITTXIG
& J&L fk
tut: t'Ui.pittr.tiT'i
SUPPLY STEAMBOATS
ll. V AMI MUI1I'.
tin tu......
FURNISH COALS ON ORDERS
UIIIIOlT Hi:i,tY,
IN ANY PART OF THE CITY.
irOnlrra left fit llatli.Uy l!ro.' r,l! nt tin
Coil Vnnl, nr ..'ill llinniKli tlm intolII. 1; lll
n i nllii Jil'.llt rt flltrlltlnll.
nu.Tlir SI. .1111 Tub, MimtAtilr, ttlll lux lirit.
anil irt.i.i .. lull, .ii-
q"lUTAXT TO
EVERY LOPJF NATURE
THE CELEARATED PATENT
Craig Microscope
tmrlliil tlir tal au yrara Hatroilli liaa I.MT1
i.-.Mi-l 10 l;jr ilinii.aml- i( ' u ntlfin nun, i-liiyl
Ir.vlirra atmlrnta, iihyair 111 , nn ! ulli.r.
.-,lli.i!r. hi u-l'l.1r III pnj.lllitr (11 writ a
SCIENTIFIC USE
1 l an optli l ii'li r Iu mriKnifyln.' i(miT la
10 THOUSAND TIMES
1'. ml..! mi iiilir.a i"'ru iii 'tiiJi rinilr.
Imtit A b ' tli.lv I', r. t oik- tli it mx r !'i. i.
Ha intrr. (I ir ! Ilii' f n tfnirc of rra
ti'in, r I 1 11. -"jrnr anlinara In amlrr rln-1'.r
Alt. ,nrf an I 1 -Ii iijafftf, ni.lk kI. I.iil.'a.
kililltaniliLn .a I l.u.il .Iiuk, al'irllrf. Ir Imm
iinli. or a.rk nerina.,
A Beautiful & Ornamental Instrument
(.mil I la mi llir laMrflf ftrfrt fum'!y,11i).irlli.
ln.i. I; man .1' .Ii ni nr. J M-yi-i-
AN UNSEEN KINGDOM
lantHtnl lo llir .)rliy tli. In.lrnm'M. Nnli.trf
of li.H I. 1 1 1 1 r. 1 al.n .1 I I allli'.lll
lltrty lii-'l 111. 1.1 .ut up In n HMI lnn, vtllli
tuUilum "ii I a ii it, 1 nri fnllt pn.tiil rtti ll.r
m r. Tlrfihoii ia i hi U-rii arrii lijr mill, anil
tlir r.-r ir-i..f viiormni n .afn tMnlt Iu vwh
iiflr unirnt Mr ntr .....jini; iIiitii nrry iliy.
I'llr ') lilt I I,r prriti, ?7S, nr Willi
IttOllliillMt 1 .1 1. , ill
AilJr..., II. II, Ituaa,
ul i l.' lui Mrai l.rl, I.iik, M'i.
iiiatievllm
CrO
m . ri
.. r
C3
C9
CO
ca:,
riio ?as coxKr
.mi: its.
x
F. 8 MURRAY
Xiar tlir l oiui r of I'lirlilh Slri rl, juJ I'mu.
nirrrlal Atraua,
il;v.lfti;i I i.l Ii him If tulli cue Of ,11. ,Mgiti'iM
( X Uii.'a
IVrtit-4 llantiurii-.l t illi'tln.' u-KialiT'na of ilii'ir
liirlrrat'Mli una li.iwtlli'lu li rlril. Il'llil Ullii ra
Mr fi.lllnl Irilr Hit' alll.tll 'n lir nf lln Ir.l il
. i liirKr.Lln llii.rly riU'WHi II IJir nli
i. .i.iih.l in) orriii iiii r)lnaiii!J 1iiial
a I .'vnalait- .wr k v -
mm
liAi'i..,riionAs7
tj , ,W l Kit I"
l I'r.'t ..r-i I lo ilu nil l.ln.la ol
PAINTING
Jv7 ,r:XKOPE. T
IN THE PERKY HUUbt,
i KMtll C4IMMKHCI Al. AVKNUK A XII
i;iuhth .jvine-tr. dtrr
IM-H'i. 5 " VPirl JlrViil,W Higu r.illki.'fll
irt niiy.
; i.t.i.i.in
7
i
i,r ii i
I.Vl'lalrl'Ikfa.
.AT Tin:
. M tniii Ta -1 ii rir i It Li hIK lit i iik i - it i 1 1) tin all
kliuis of ItooL IIIiiIiij; nml Kiilliii,',
'73 OHIO LKVKK.
ai 2
a
- m
I CrO r
f k
9 , l V. U
HH J 1X1 j
. M CO
1 n CZ
r
rSSST ata
r 1 j m
I CQMMISSIOK rORWARSlKfi.
I iUIILLIl'MafcCU.,
y'J
'Hwif.Jra Ii) U. II. llenJricUa k Co.)
FORWARDING
: iii
Wliarf - Boat
PROPRIETORS.
OA I no, ILLINOIS.
MIIIMt.ll. AllVtM KM MAtli: UN Ul.V.
NK..nr..rs.
iirl'.trn irrtiarpl to rr.'i-ii", aWrriinil fotaaril
fr. 1 if l.t to nil iltit, nml diiy ntut frll on loin,
til .lutlt
J lliimi iiillrniloil to ltd rinn.tnc.
.AO. It. i'lIIMJN,
J
il:o.aor lo I'nikrr A I'MIII..)
COMMISSION
T
Ami llfalfr In
I'loiir, .Meul. Iluy, Coru, OhIh,
Iran.
Cor.lOthSt.&rOhioLevee
CMIItO. IIXIXOIN.
illUtWalall
13. N
ir,tnui:r
IUUL1.IIS l,-
FlJIITUliE
c?T7X3afare'w-ik.?i.ar.
Bar Fixtures,
r.'I.ASSWAItK and HOT'SE Ft'W.NiMI
ISU (i(M)IIS,
185 and 187 COMMERCIAL AVF.NIJ
f'niro. IlltiioiHa
p VlX01i.Tt
' IiKAI.KB I.N
Plaster Paris Plasterers' Hair
CEMENT, OJO.
I. dm: In IttilU, ulHiiyp) mi liiiml
COFlHtR Bih SI, &0H1G LEVEL
CAIRO. ILL.
S.U YTII aV CO.
'wiXOIiEBvXiX
GROCERS
OHIO LEVEE.
OA.IXIO, IXiUllVOIg.
Ali, kir. roii.tantly CD lian'l n inu-l com
irlr al.vU ol
LIQUORS WHISKIES
Scotch and Irish Whiskies
- X3XTS,
Pfl, Madeira, Sherry, Catabaw
S7V I 3XT 33 S-
Wr arc ail. lil lr J. Ki-I-I A Cn"a ffnolinilnl
WIIKIII.I.M. Al.l..
H tlMrlll-'llly f'T (".ll, M ulllfll fart
illllll. llir Ml. Illlftll iifrl.iM' tit llll l.ll)rb
Kj.t. I. ii ullimliuit ifm In II lll,nlilr.
rnui:
x.
1 1,1 run mills
s ,HIO I.KVlii:, (UlltO.
rri,T(X SONM, - I'ronrlotors.
Arr Saw In full lrrMllii.
Mi'ra Knllnn A 9im nrr irrnri'.1 infunii-li
II kuuUuf Muiir,tif iir U'al .lu Uyi ami alo
Mill FiihI i.f nit kimlf llriilinm Kli.ur. in .arUn
nr in la uiiuit'ty, uiiwlr Irutu tlm lir.f Whllr
ttl.rtAl ' ...nielli
CONTRACTORS,
r 1
i:o. A. i'llltlSMAV,
BRICKLAYER & BUILDER,
,t .
Cairo, - - - - IHn.,
N iiri'init'il to lnki''iiulrj for li riA llnii M
all kliHll of llnrlc llnrnra llim-..., Ito-l.l. ri. '-,
i:iiiin-lu(iiK luiol llijiHf, i r llrio!i Ik of iin
i In r t h.u,ii:liT Ilu rifi I-. Willi mulll. in-... in
lua wink in (Ulru ami fl- .ilu r.' ui t w.liii.'c. uf
lllllvliIlllVUlilir-l4W-tTltT
gA3I WllaMhV.
. llllVl.lCIt IN -
BOAT STORES
,T GROCERIES, .
' -.M.,..A,. .
M niliA I ii v " '1
11U UH1U L.E.Vtb.
Ortiroi
XlZtxxoliM.
PARS TO UR0r.
MU.ItAAT
TICKETS FOR SALE
. i.. , i
i. . I. A
I'AIIK I'roni l.tici iiuiil, liuilouilrrry,
IJIimumv ur tui.ciialotti' in' I'lilro,
l 'JUS
NAVi:OUI,HlllUIS aV VANUKi:
aii5 Adam
VIJLCAN IRON WORKS
COMMERCIAL AVENUE CAIRO ILLINOIS.
JOHN T. RENNIE & CO
'h-9f
- liflavatftvlHC
mi in ii 1 1 1 1 1 ii i 1 1 i
Manufacturers of Steam Engine
AND MILL MACHINERY OF ALL KINDS.
Horrliiita. Ilr 1iiflinR., rViimlKiat, lUlltnml nml llrlilno Work. Kri iia iul.n,lly on t.aml
I J ml tittniK", llrada jwal ami liiijtmo ttliiiiinuii.
ST. LOL'IS ADVLUTISE.MKNTS.
JSTAHI.ISIIEI) IX
New York City, 1859.
BlTn . 33. SColio o ,
ri'ilo Uiauiltwliitrriif ,
Ki'lioc's Iiiiiriirt'd Imllau Clubs
I'l.r .nl..,ll1.. .Ij.m.1... II I. 1.11
iUi I tiula an.l Lnlla.Uarliftll UU. Irn nln dAlfi ami
pint, lio'l j ililisl lioxini
lil.-n liQlinK CHltP", lIUIHI'liKl airiK
mpolllanjlfiif mMi'a ciiiU, (Tln-.c
'illiy tl...Mi.trnililan I'ulii'.. i.r ,v.n
KcIiim.'j Illuitr.iti I ll.,uk on ll.a-1
inu a, mrti
uliii. urv u.i1
Vufkrliyl
of tliaUllli, JJ 11.
, iiaiLiri'iucaa ijr unna cli mi
C.7A alUlKirpnlr I. mil
lnlljavai-h ' nfaiiiiilipa'AclitlilrrnValira
Pj i. ii "v. 7 i.hj iLarjii'liii. rilr...i ui
IS 'f OH .1 " " .11.1
to ' " " "ll tll I II 1 I.l
li'. M ". " ".,...li to,i " o i M. i tu
i .TOO nrnmlivny-, nv Vurkllij.
tnayla.ni
JJ II. IIOSS,
MapPublishcri
WLolirilaia.il n toil .rMr In
01, Jlullc nnd Fiiiicj' J'nirai-, I
IsIVh?? M!l ftp!' t".M?,h" Cllt''",ft" A"'"m' 1
No. 313 Locusl Street,
m. TT a til mm TVT"
l.tk nn iMiillmii rt- IVali ra. .ki,i ami iNn-l
.i.ir iii. ii n Hi. Ii.ki "l ritra. ,
(NtiMfnr Ji.irlpliti'i lrrntir. '
rv
T...7
I1.M..
Clnu Unpcac Marin Ca"!
aJIVITT IIVI JOJ I1IUUO I Ul
t'a'al llurir Mutlr Fnalrr.
, , ... , ., I
Mv rr)r..li. fif Irrallinf. Imr-r. iiriiirjiilrtl t in.
... 11. t.n... .u.l... IJJ.. ....
iliuiri firiiiiiur-ra li uult.i.1 llivir aM.I liu'it.l ,
ao in r f.r tlir linnitr.ilitnll.ir" A i.-nll.- J
mail H llll 11) llirtirri imiiiuiii a li.ir Ul li. IIM- llir 1
I'll tji.t aiil.l iliriii.itllir lour on ' iruiiiuiif. fur.
fAia.il 'linylrnltr.ln 'i.ln In lunir", Aimllirr I
hiinlil an milintry a kl.lln kuiar fui I ) Hii'l in.
niK-hMi Mlilhupf..rtVi. I uill-i ml in) inrlli.
tat Iv In) mUriiaa nu r.i ) t of Unr I -ll ir.
J.r I . .Hnuirltlrr,
i ( irrui IK'X .lui. .l. iHMlia, .int.
IvT
AXXIXiS
yim
Antidote for Intemperance
I. an InfalllMi- rur. ( lliir irirrnl vum.. ll. n.c
trill AliiK'ir.inotti Ilii' lu.tri ur ilr.irt for aliiNii
IBM, nrl willanoii rrait an itrliml .llallkr. rnr
II, . -in. II r.iu la- ailiiiiiilali.riil III Ira. tolf. r. or
rn in aatiT, tHthont i iMIIiiic lipli.i.n, nail
irt! iroin ua-ir tir iinru. u.hiiiiv a nii.tno. i
lirilli.r nr Irn ml a.l.liti"! lulliif irrnlau ImI.iI it
la wnr only in ciu nun.
lit; .Sriit fi.r I.) Iiiailnu vi4.uf lliu IDOIH )
l'rrr two itnlUn pi'r l-n.
V. II. SlannliiK A, !'.,
M. Ir.lll, Mo.
Ill III a. I
IJ l.t I..1JU JltMl.li, I
l'or.'1'hlrilniiilMnrl.ria.lr..il.. 1
F!-A,. IJ I W, ,HU.
Tt'i iiw .$. Pit Ihiy. I
Rnnsf. Pnniiihnil with M Snriiin llnils
4MMMWW a, UltllMwwki HUH aWWNa NNI IU, aWVWU 1
- it...:. i . . .. ,r 77.
c4rV I
J. f HnaLl.t , I'roil il'tli'.
ma) .llm
'jp.VIMIIJU.s' WIVIX
HOW TO MAKE
Gpdcl Strong Vinegar
Xu Olio Htvyl
I'roiii I'lilrr, Siiruliiioi. loln , huem',
M int , or llir Juli t- ol Any I'ritll.
' i
ilridii.ii auni.l.tiiml raj. oiri iuii wit'-liaK I
lll.lltif jlif ni I piK-i'ia of uli lllU I lilrr I" "m
in UrrriU. " ,l
Ail)' Olio 'an .Mako ll.
lull Iiiia.toii, mii i"-n riiit nf r'lliy
,v," " -. ...
.ViLliif, ,V, II. III. In. p,
H.. l.i, in-.
I iiiai'j-ai.iiu' h : . ' ;i ."
" T 1 . . I I ' 1 .
. . r, I ,' III I 11' ' '
A FARM. OFiiOQ ACRES
FOR NOTHING.
A livioprliitiAn irilh full nu t .ii'.'in il. i xp'aui
llolla j.f H i' ll' lllt fli' ul I ,)ra!atli.ai.Ulnr aliil III
trialtfnj mi) prra.in li"H tii arciu.-,! uii' Ii' itlr ,t
ni'ioitt tn li ranriliiillk.l Mr li.illl,in, iimntli'
l.rf'i.rMilitoii' ii iiiir. nml ilitlii' riulii'.l uiul III". I
-mrratitairii. itliiin nf tin' lirr it r.i II ji.n
i iiiiliiiiplaln t-tuurpilliiri avnJ' lltiy iVlnM'fur
sflrtf uDrb. V.iu wihiii ii- n-fta Ik
' . M, l'..,H iinril.
.i)'" h Linn.. Mil.
mi . f IT ' ' '
kyi TIM. iHOVi:."
H. M. HULEIM
,o,i; nil 15. .tot
C ROGER
' A iN-II 1
o-I ' .-. V. A H It
Confection Merbhant
1 1 j i '
Has Ki'iuimid (6rill-' 0liVHlmi'.l
i.a . "ivenue .
i wlif rr)i aolUitl uHTtnltl.n. .r-t-U'ririA'i.'W
'jfiili,i.jiJI(-)-frii1 lli..'ial nfia lint)l)
pui'iMH'. in inny Mirif priiurK"" 'rit, prnvifiiiu.i
'uUV, rniiarkiil.ly rlinap fur i'hkIi.
Triinat Sirull) null, lor wlnrli lit- will atll I
lllafl 1 1 IUII IliK Iiiwr.l,'
'7II
i nt n .
Solo kgoutw foi'
CAMERON'S
SPECIAL STEAiYI
PUMP
ANIr
SEWELL &, CAMERON'S
i. Pm!i nml Pin Duma
ri
tiiaortt'l vp t : iilaw an I I'i.i'c t.il icnl
nnnpilicunn
'iui;(. stoui:.
iXJ
BARCLAYS'
DRUG STORE
No. 71
Oliio Levoe,
t.u no, list,.
I'l'ltK IHtlMiS!
ii (:(MIM:TK.VT ASSISTANTS!
ItKASO.V.Utl.K I'UICIISI
'Our liooita llur Hi at llclrrinrt'."
HAHCLAY 1JK0S.
Hair tlm liircrl nn.l rntopliiU al vtia k i.l
aia iT-u
i-ai.m h.
llS
IVK KTI'I'I-'S,
ll-. lt -t. Ir.lll. lill.1 Mnii.,la.
In Our Prescription Department
WV 'He nunr lint tin'
ITllliST AMIMOHT IllU.l.i III.I
II' 1 f rv. I -I i
-kJ'J J I. a I i -a .I'ja.J
JAIXTICUS' .IMTKKIAl.S.
-L
A J ri 1 1 line nf
Mllllf l.rnil. '.litr. lrU Willi.-.
Vurlllallr., (III., I'ullll Itl'llalirH.
m,,... .....
., ,
IX I.AIIUli Hrm'K,
Xt X3i'ii'ol .y rta.
my i I .
IV "'.' alii..
I I
r
U"eUlLllie iU ClCic.
Jual rrrrltt.l Irulll llr. Ilitllillli'a I. it It.
riiiory, m (tlilruico,
Ita mi'iii" a n tiiiilU liir mnl im In iti-n.ir, ,
'I liU it. -I ! I i.i.ty to inf., nn ii,n Hulii i nil..
.... ..i,.i ,,. .....
if nxuvi.
1VS'
I if 4aaltfaa.atfi
' -'"', "a
I 4..
J - alt,!."
gltllil4laik
Nonps. 101 .
AI.IiOFTIIi:iIi:STtl'AI.ITV
Ai UnroliyN'.
VSICIAXS
001111117 itiQV Cililht
AMI O I'll Kit".,
I II i It'll l I'MtlllilH" inir
wUii'Ii.
Xlrtx-oliy XJi-Orj.
m77m
HEDICAL. .
rjri ii ifmNT "ami m kint
I ki..iii:iv oi' Tin: Aa:.
ENDER'S
CHILL CURE
Coulaliia tt'i (liiilnn nr Ararnlo.
la out IT li ,i t-H aim I In Um Tnti
(llltilri'it h III lakr ll 1 1 hull I In aim.
Ilun.
Tlir pii'n ni l muii) I'liniiiin pliy.it uw, alirr
h lu'r Ir il, priiii"iui,.. il Hit'
Best Medicine Known
1'nr tin' kJ '!) IHI'I
SURE CURE
AWDtHtlLS AND FEVER.
,l'llill in), I H'ft.tlr' arit nin.fj frnrn a mrinin
vln.i,ri vtiiui r Jll.ii tUJU"rl4.r-kri'wn-ti
inkUrla. II ri-.fil.v. llir vilnlily nf llin Mmrl
n inriU ll r iii'iinii nf Hi., itntrri'iil uruuu, un.l
ftlil-i'. Ililll'.li'lirr., Iil'pili(iii, I'll-., ainl In
llila way pit p.itt r iImm) triu fur itny iln.-r nf u
imiri' .i riniia timln' iilil. li in i) fnlli.it In .n o. I
fur I hi r irmililw,, ;ii.l rrluMi ynurat If iif Una
i.yi.i', lako
i:iii:k'N -t;iiii.i.iinti:.
II ainiiillitira Ilu' nnrnna in prrmrin uiiiirilittrirni
fuiu'iinu, iuhI iiclaiian aullJifiu Id UK' "ii'lli
alilfiiraiw-railiit Fovrr mi l .Vjini', mi l ll.i ri'l.)
rt.t.irt lliitayhlrinlolmillli4-i.ltiiiKanilii cnl
MllllJ.U. ii ii
STOMACH SITTERS.
IVill ul r'r"ii)i(liii.liii iii'lilo, u ill ili-.iniy llmL
ffillliX nf wtiiirlllrr. Hint i'lill ail Iriiarliniah ll.
miy mil. vi nrl) rwi,.-rni 111.111 Una ili.e..'. i ir
'nrlili rii'i.iiiiiiiMi.lfil fnr ihn rum
ir riirii 111 liiniit'imilt.
AIIMIkt. 1
aprpma,
r -i:.iiai.i, h i:
.tii.i Jiw rnn)(iii.,.ii,i, nmiii'iiiiia mnl iiin.iiinii-
Hiur. H la mil ui lai ('irrano.l H A TllNl
II L't L'll I .1 L- .. .. .... 1
Nit'
IIK HIIAllK It 1. liat'illUllinl. Htlil In a run. nr..
' -n'lilir Hft-ailral (illllla lol't KrliT if (illifll ritn-
lti. It ICiuU rs, la-
diieali, ICy.
H.1I0 l.ylt VltUl.vr IIK0.1., Oluo Inven.
I K.ir
jit. joii.v ki;ms
Great Remedies
DR. JOHN BULL
.Muriliritr-lurf riiul vfrnlrr of lli
CELEBRATED ,
Smith's Tonic
SiYRUP
FOR THE ..;
CURE OF AGUE AND FEVER
. aaK,
GIxXXIk 4-vxi.cl I"ovor.
rjtllK proprietor of tlila rrlrtiritrd mi-.llrinKi
L Jiintly c fiiiin fur It 11 aiiprriorlty nierallrv
mtillia t'lri uliiriillo tlir pulilia for llirw., n.
laia, ifttf aaii riaaarrl rrrr nf An uiul rrvrr,
or Chill, an.l Knt r, vtlirthrr 01 churl nr Innjr
1,111, llnrf. Ili rrft-r lo tlm rullr) Vi-rt. rn and
Niutir.rni ennntryto U.nr Inm ti-lnimny to
tin trulli of lli aai'ilinn, that in no caa
' ImUvor will It f.lll lo euro, if tlir illriilnnt nr
alrlvllr IMlnvtril ami rarrlnl nut. In a trral
in.uiy i'ra n ainxli) ilnao ll:it-.in aiifllolont fur 4
i nrr, anil vrliolo lamillra tiMfn brrn rnrril l,y n
aiDKlo la.tli, Hltli a pvrfnet rr.loratinn ot 1I1.1
Ki'ihTal limltn. It a, liimctcr, pniilrnl, mil 111
i')rry tin' lanrn i viIhiii Ui rtirr. If llu-o.n n.
Iiniii"! in atntlirr lnra fur a week or tao nllrrtlia
illta o lia laji'n rlirvkril, nmn- mpr-lally In till,
tic lilt ami ,,ij! alamlniK c.iatia, Urliully, tlna
tm tllrlni" mil not rrililrr nny al.l to ki-p Um
lintvl. in irnoil nr.lrr, ahciilit (Hi' piillrht. Inmrt.
rr. rriUir.. a iitlli.trtir infill 1111-, nflrr lrtllin
1 tarn iiir...i ur lour onara 111 inr imiir, n anntu
ili-r n tliill'a Vrurlnliht I nllllly I'llla
alll U' alilhuumt.
Hit. JOHN ilt'l.tS I'f inripit offl...! t
XO. 10 I lITir, (CioaN Stn-cl.)
Xioxilmxrillo, Iy.
XSTTXjXj'S
To .11 j IriilliMi;ShileHiiiul U'urlil
vidu Jtcmlor:
rllAVr. rr-r)vr. many tratinmniaN trulli
l.r.ih'xiiili il Hli,Ilnr,lH .1 mi ll. a. nil almaiia.-r
1UI1I lllliuun ail.llratll.na lii.lt. alma 11, all nf mIii.-Ii
um-tioinlilir- '1 Iim li,lloin,', lliilil u liliilily r.ln
ratrHi .ui.l Hipoltr ,li)'lriuii tu lirurni 1. irrr
tiniiiy nut' ol III') Inu-l M'li.iM" 1 0111111111111 atinii.
I li.tr ivrr rit'i'tt'l I'r I.-iimiiI knua.
a. uy ui,al lir rpr.iKa t.f, nml lila riiiniliy ilr.
u rtr. 111 o. v. c 1 1 it'll 111 iru.'ra in iruin. nair
a lull Ilu. I Km Kir .it) a or nulla Itoriii n.
Iioytri
in.ili'.a, 11 niarr ta.uiii) , t.a-i 1
Jlinr SW, IMJJ. I
in Joiiv Urn- l-tir Sirt I Imir. rit-rnilj
irrti'ii ti.ur "Unrtii lli-klrnvrr rtilrnu lllal..
am1 llii'l il vmiiilrrfllll) i nli-itrluii'. II In. nl
lii,li i ill 11 alllMIr lliauurr. u llilt" inr l"iii'.i-ii'r
rrlivi. I Hiiiii.niiK 4 pit'lly Urtit! I'oiniiy pr.u n.r,
auil hhia 1I.01) 11..1 fur Mtnii itrf irlt ill llir k.li I
lain irttt 10 t'onir.a .iuii 1 Kuutt in no rruini)
fi.iniiiiirnilml hy th nUt'.f .iiutiorilii'it lli.il la !
. i ll.no nml aa-tly lull. I'll.-rl.. nn lli..ruiilriti),
IM'l itu iilu'irliiili ill Ilu' t'Alit lua, 51) ol..Tlin
uiitiii.'iiil l.itin-loill I'r-'H 'i"t 'ilii. I 'i
vrl Ihr 111. . I. .-inr ilir. i tly Irani yuil. If I ran
it ll.n fi.y liniit, I tliall Han h Kirat Oral ill it
I jiii na.irti ll.at ll.ullliy drill llllt li'a l.lulilrilt
Iu tlm ! iM'Inio;. lul'l prai'tlt'11 nf 11 ur.nl nu.il,l)
UI llir r'.'arar llllr lllMMIillllir, M ri'lliriijr t 1 1 IC Tl . r
know III la' alill.l'irill, allliply la4ll Ilia) lr
llint'lbl ni ll innii'lTi:tt iun. rnrili) . ui, I .11.111
mil... ilu iuU In iii uli iiii.tvury mriuia lo ul
Irtlal.' aiittrrtntfliilin.iinty ului'li I iii.i) lai ullr
In tiililiu.ili.l mil liraltnliiiK l"-vaw. atiinr oik
llllirx llll(i'llilla III HI III) atlf tullu Imilinl ll.
Ilia'ta lirtt, ami i-iirri lliu aiilr riKlil liivlir
tli.it kii"l"'J''. Iluitt'irr, I am b) 110 iiii'hii" in.
a.ltiH at., oraiippi'rt.'ruf llir lliuii.iuiJ ul uuitnira.
11.1ftrul.it ItiaiiiiHHl llin cnmily, ll.nl pnr).,l n.
.'im alt iii-4iiiiir 10 tli. ratv. to ttliait. klr.li i U'li.
I'lritat' rr4y Mam, nn.l I n Mr in inr i,f)i,ur u.i
Itflll. iaiu,ir. tt'r. rrriwriiiiiii,
Jl,l.llM,.n.K)lh.Y. l.
, Ii.
SARSAPARILLA
ICt'llll Hit! i'liplttlll'ai 1,1'tllT Hllll
Hut lii'tlvr I'roni lila .Hotlit r :
I'tnl 11 I airm k, )lo., April Jo, l,i
I'll, Jllll.N III I I. - I'. arS.r KllimiUK llir t-ll,
r.inyoi )iiir.iti.inllii, nml thu limlliiK an I
lit 11. Ill ml .(11.0,1 '. II ptta.t aava, I Bt'U.1 uu llr
luMuHiiu al.ilnilrlil nf Inyritari
I ttiir ttoiiuilvil alioiil tuu jiuri ajtr vtu uki-u
proum r ninlrnnriliril fur aUlrrii niunilt.. Hi'Uik
nioti-a a., ulU'ii, 111J vnunila luttrnol )ir.ilrl )ri
I Luatjttit.it ..it i,iu tin, 1111 ul im 'i' 1 ttar ttuuiidii.1,
I mil .Iim iliroiijli lh hip. My giim-rat l,.t.l, I.
la llllp.lirt' Itu.l I Octal itulllrltlint; to ..l.l I.l'
lurr. I navi' nu n lii.lli n ) nr ."ai.MipirilU Ham
ill Rll)tll 11 1 U. I Hi. I lllal thai la grnlilnr.
!';.. 1 tp.t.a l,iu h hail luari I., llir.. 11, .U
oili.r fAW. C. I'. JUIIX-O.V,
bt.liiia, Aln.
P. H -Thi' InUuvting iu ttritUu April 4", Iru.,
0' ?ll. Jullilr Jalniruu, inr llu r n( Ibpt. Jtilni.
runt 1 ,
JUL. JQItN Un.l.-I(at ir. Jly himml, J
t Juliiiluil, Wita li IkllrTrll ailiurt'ii ami pk)u
pin 11 C 1 11 rid .Nu folk, atiaiulitt ilitali ItaKHi).
Ull'lltyl. I' I' J.ilmaOII 111 llljr i'4ff. Allulll.'ll
yrara uf i.r In' I, .1,1 11 i.r. ui.' iliwrlir.t ami
arrvml i. t.ir hu ll 1 tutu Mm tonr ."Mi.-i.tili...
II' 1 Lillllli It I M 1 1 i.iti.fnrlrn yt-Ar'. frruiii
nirtnlrtl K lo mini) iu .Nrtt tifk, iliu4 loa,
fur agmiiila, fi trr , iuii, Kiimrul ,I'')hIiI).
lVrt, I ii.i,.. not nlltiiilial 11 '.r.' 1JM1J
in iitl rf Hfiuiu iv4 frier aif.1111 a.t
.irui.irai, i mi, ifyaniinira f'.r in) "i tu atwni
pat.t it (.or-.' i.'jHUr r.i.jpanlVi. Ilu i-I.arlul
nf iii iiuii; n apurmiia nr . Ir, lirm r ln i .nu. i.i
tnnf. ril. IU. u.iuttrl-ttorv taint Ir, Nil I t
1,11.1 Iir ,1 ri'COir'r Urapta'tfllllir.
JK.N.MK JOHNSON,
illiDfliV
ALTII r.ATIC IiO(Ji;i1U:.TNi 1
.
Arkansas Hoard Fi'om.! '
,,t -lull l.imli," '.! .
It'NtliuiMi.v if .tlvilivaL. Mvu,,
Plmo I'ImiiI AVInlr Uo., Aik.' HUy V. Vti.
Unaona Iuii. i'v,irir. UU .rOtnnuy lUt.
nt Uiintllli' iiiri-li.i.-iiii! tlruga, nml U,,i aouiv
iif vnur Kirai.irill.'i ami iVMrou llilirrvr7 "
My anil-Ill. lua, who a a. ullli nn In llutalnir,
Ima'lH.i'ii iIiihii vi uli Ihr ilii.iiiiliiii f,ir ai.mr
lima, voiiiliiriirnl tut tlir llillt-p., null anon foul"!
liijKt'lit'ral ln'4UliVlipiHJ,'l ... .. '
l. lil.l, Will) hit, l.rt'0 iu Li,l l.Us tunl
Ihi'iu, nml litinlili'tuiprottul, i' '' '
ir t'mirr, who i;q liv',ain 4.1 lirulth In ' '
tirni yrui- miwI aaif (rt-rr Mlra'ttal - Im imprirtl
t. r) iiiiiMi b) Iim p. f yout' Jllllr-i. Ii'liitr" '
llin I'l'lrt n lilllrra k.ia tririi)tiil Kiral lyUr. tl
ilitlilart'lllt'liii lit, 1 Honk I rniilJ a ( ta.
iiiantity i )uiir inialuniiH Uiia Mil (f mill)
t:i)lriti. ilHrr itiul arrimriil.i lni"in.
.'it iiipiiia t.iui in uivkru a Mviy.
IIVr.ru 4. tri'iy. . , . I
l'ivimriil"tiy UK JOHN lUJl'.I.'a "
his laulmrutiiry, Kittli',Htru'oti,1inJ
vlllo, Ky.; "
Vo Ate by UKUL,k .HMO
IlITfljll
uiiimuii

xml | txt