OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, June 22, 1870, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-06-22/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

X'AWTACIOMa-BRflnB
C'KVkKOW51 ""
i
MJMIIIIR.
UKAi.im in
IIAUD and SOFT
LUMBER
LathipShinglef and Cedar Posts
ORDERS SOLICITED
STEAMBOAT LUMBER
I HMNIIKJS OV KUOUT Mti'H'K.
uilnkii '(HfjiKmiiAi avi:mi
A.M TENTH STKn.-IV
4
i nto, 11,1,1x01.
BLINDS'
IVIIV'DOW UIjAHH
, SIUNULES 1
LATH AND LUMBER
TENTH STREKIV r '
Between. Commercial and Wash
ington Avonuei,
VA i no, 11.1.1 XO IN.
Atfi'BlM far ltM-k Hlver I'upw
4'uiiiiiMN Mhcnllilng Fell iiimI-
((tutrix (.('infill.
II. IV. JeluT Improti'il I tool".
llIK III WH) llll llHIHl.
rjiin: hi;ai ktohi:.
MilIineryF Fancy Goods, Etc.
ITlHb. I. (Yl Uhh
Intil- ts .1 rM;
1 . I.ii Hall IIH-. f
i I ' r pre-" I
H0SIEBT, NOTIONS, -KID
GLOVES,
li'oiiifii .1IIV uint ClilMreM'k
.Kiisric BOOTS,'
Au la ll-in.nll r.ll. Ih.i iano.it l, tail,
loir.ti-ltuiu, ...Itm ihm.1 rlir i ! t-nnlil
ll ilewlle ul.il lutlU! - li 1,0 l.lf "l"lib,llllllrlit
Ills" uatnr of
THE CHEAP STORE.
Il lir lrrh, i.f-a.onaWHan.1 fathi'.ni'ji.
rhe U itsytai iiif fur liir'u" aio.iiii' M
iik nr) lijii.nj other "li. I" iu I vu. L u I l.uy
mil I y i iiilwin- ' ! iBy ' H" ''."''
Iii', it l or women t Inl eiiillreh'a flii"
. a m . mvllir
M'
its. 1..1.X;
llai J.. I Itrrrlir4 .!. uf
MILLINERY
OOODB, .
Anil lmllr lhi l.liillr In lit 1 1 Hlnl i.
Mllllllt' lllt'MI.
1 1 . .iiiul lHuli W. i)h I, pr--5.-.n jnlj r1-'
in lil.JV n(fjinjiintiijrUU-.iW.-J '
On K itetitlt -1r. t
ks. ,n. h-:i.iri:it ' , " , '
liotiirm i , ttl
illlLlii:UT
-
loiillo' rurnNMnt? .'iiiii(
Oomiuorolul Avouxio,
(Urut r ,f li lit Mlu ri,
All kliuLiifrl-'HiiniTl lll.-'ftr luill (
or.lei.nr ri) nwlc M", n lull -if-oi . lit
Ml 'Hill I'l-llWMU'r. lllll.t"!
rjiieii'rii m'im, i'Ikv,hl(
'I'Iiw Satan Sll al tlio IIhoV! Sonic
Will Hu t'liri'U."
U"i- iro litl'I'X I'lii'i' Influx 'In' ri,iifii t
rmrii miuI ii tMiuly. I" IIuJm', ;if .M
l iny. Il l iM'rmaiii-iilly Im-nl in llilriiy, fur
Hi.- iiiiiii.-x .il I'l.'u'lii iiu tUK.ti.-mi- lu nil II-
iriuii. i.r.iiK lii", anJ ill .illf-n l to nil '-nil n: Ilf
-Hy or tt t K-iiitlv. Iy .Uyiir iitlil. Tli. l.--tr
Iih. iiriilirml intitiriii'i luring it iiiu. nf lnynly
j.'Hr-.. luriliK li1')t llnfo liifu lial lirid- li.ir.
..r iirit-iii- l-ri--r lif li lin-l. lli'jri-wi.-.
uii.l liiriii.ii.. nil In. mHrtniii hl ortnv. - lli
Iih Im-.-ii hi) Mi.vi-.rul in il.u lirnliiii'iit hi nil
i lirnnii' ili..-.i.c, inn nm.li-iolM trii-uri.iti-r lir
liuimf Ilia i.M niKlit yt-ar. t-i mi' nf llint i li.ir
wHT.niiil liinM-nn-rly ovr to rno.l mit niiyiin-i-iirril,
.Mi.r inkhi tli.ir v.uii.iik ilimrKi- !
rlurm" nnll.liiK liri'iii.iill.iliinnl IiIkiiINi'i-. Ili
itiliiioi rtiittT yon iMliut in-i.'ll. you tun limy nly
on. til l uutifuf lmiiiy.yi-Ar' nlvvliutf ia
i-iiri-'lliy lifiiu Alli lJjjra,4i iu'IUJ iiomh.il.
Il.rlrroiiilllioii nrei'ji-H ii nil lo4iit, i-iiri-l In
uitlioit linitf . KlitiiUttaBgerinuroi "J'""1
ih vt Hi kM; T-worwi 1 1 1 hi i ly
Hi.- u.- of imjiAIwm& mNlMMtliiiiit
l.iil. All f'innof erjiuA t'4lMio( ll.
.km curil in Hi" ulioiintllm. -
I ill. ii ki't-uou IiiiiJ tin' InillDIi Oil.illiHinteri I
lit inn wlillo in'tiisClicroUH. ii.rtlnn in'Ux, fur
..ill-lit my otlK'i', or mini l') exurw. tutuy wrl ot
lli.'inuiilry. ...
TlmlMl I'liri'iii'ollci auil I'wmjM in fltt'iiiliiiiim,
ll.'H.lnilii.'iii tlnfo piinnK-iirt i-ttyH'ih" In lti
niiniiti-n .Tn-u'tnlv'taln flvo iiiiiitil-! rlii-iliiiitltiii
in ou hour; tltma uhllilrnii ami mliilln In it kliort
I line. All otlii-r ui'lifior i.iin, not nniu.il Ii8r.
nr.' riit.i liy ihla (liUu llifj.jon'ii iiM .htrry
lKjtlrtllll!-lli'il llli full iliriH-tioiin for nsliii,ii.
If it f.uU to ilu wlml In o'ainieil ftr ll,.i;inti lli
tiinl Kt-l your money, IVu'PWf-v"''"' " Wll' r
Uittlo. . . .
OnVo.iiorm-ror KIkIiIIi (ilr--t au.l Ohm Uvf.
nimtnlrn. .....
I mil iiuni'luutiinf lu iiiiio'0iillilv .Silioylor
fl.ivlini-I.Ohioi')nrinS'i!rjiiAti-!l In' llm'nir
Ih'iI, I lo Kiii'lunli-'l In llif IVIti'tn- (Vlio.il ot
Ciiii'iuuiitii iu llio yi-ur Ikvi. '
Cjho, llliuolii, M i) J-l.
DUORS, SASH
i
:
BY JOJIN'H. OBKKIjY
THE AGE!
A Hoiilt friVninnlilV tiHirurrry K,i 'ht
V.trtf io.it. .1. Jn, mry Jir nt.ii, i-n-iy
fji.iMr, "left iiuniitw liner, .i ir))) , i;, )i.u
iMUan.t4tAlflf I 4MUol It, ' !
X OontAlnn
Tin- jfrt mi I only rrrmin niii I l t."-i i hu
Irr.a nn I hI f r nt lt cn yir. tut n.l
In i ilitn liT ht.ni ir ilntrii, nfl I) ilu.
liii-ihixl w l.ioilit il iKl.l 0'l - i mimiiliM
n tiitiiiiilliw.ini hot. li l-1 mmx-I'I In II"
winter l-ir lrim II. riy to till) itni., Wlin vtr
Ttiii. JltiUiud Will Tttke the Matt or
All Ulliirh
II- JlflKK 'SUV TAU.VIKIl 'Till, r.utt
tkI ' it llni'i-irjui.-of ar.au.l uliriiot1rr-J
(..r a 'ti anii'.l In- lot I ritlitrr M nf'ar.iin- or
u .11 J r.oin i frrti Ii-I rjif.
Xt Oontnlu
Tl l-i t,-.-ri't. -rriJiliJ fnriii'l-riiiiiMiir
uii,lf..ii' "I Uittfri m-clljr , ! t"
u i, ii nnifoiin nii-1 iwlnral i -ilor to wi. t- ami
iirti i mi ttr. .'il I In- I'fl uiunn-r of uililnt;
m, i n I . k Iiimrr tur marktl.
'i'iitMTni lttci lis AIdiio uro Worth
' llmulii-iN of Hollars.
If TKI.I.H Tliv(lirA'i'.t anl l-u( lin-l-. nt
num.: i iiriuii aluux "Mimul.1.. 1..
IliuUi' ll.M Kll-I roll i. illk. I'nllll.'., wllll.,
tmm.l.r., ti iiirnt.. an-l latinif lJ.if.
ffl t TI!I.IJ lo il.rlfy Imiif) m ut loa.ll
for n- 'ilv luii'iiii'i'oinuiauMiri.
IT Tf'.M.I Tin-1 ir.'.l Hii-I Iw.t iii'hIi- i I .nil
U: i-l rnrinii liain uii'l all kml. ofinrat
' I f I :i.J How to Jyi'i lollira ut all Im..I"
mi l iii r.l rotor.,
it tilVKM Vii!uUrri'Tl4 fort'tirlnxlairim,
i it., Irlini", froU 1'iii-f, iniH.1, rur n-ili.
I... I. in lu: mnr Horm. Hltli liillnlrnl. .1 .llir
Jjntx I". I tiiliuilui nii'itio-U, wiili full .1 tium,
p,, i ii.. . nil f . ,....,.
I r l'i;i.l.H lli loltLffrtiitnlaln.. ink .Inln.
ir-.ii m I .uiii. an 1 1. lint Ham. from l-.tl.t-
111. .1 rr .
IT 'I lilXN I I'M toc-Tliit.'Ui'l frit iiXin tnt
M )itfimlili- rt-iripl.
I I TIXIJI llutr In un Km-, r-illn r with or
milium ilit liair -r ul on. nii'l no " limlato
Id f nl iip.-riorKM'li".,
IT Ti:i.l.N lliiwto mil;!' tin' riiiluufluiilf'ir
in ilin llm timr K'ut lu lH-antifiil lluftiiu; iin
ll.
IT TKI.I.S llnw to fi-nl livlla o Mil' make
tln ili 1 ') nil tin- ti r ruinnU
'IT lilVI it tlTi-lmii'lrl rirHii'l taln.
Mi' n i-r; ami n -nni'llr khIiI In tli Miami
l.u-liiri oriiiinilri- l.of nrliil ami tnti-alilcnrlii l'.
Jialii'l.nil r.n.nt Mrill.-inr., Ivrfiiiiu-ry, l'oil-l
nilil JH'lllltl A 111! -II'.. l.ll'l 111411 r-.n-nj .,, .
lit iilil.nut-o.t, Hit-I I'lllniiri-ailily al lariix profllr,
hiiiiiiiii) iiiannfwliirr-ra' wrrl., v
II I. Vnlmililr lu Kvrry- Our llr Surr
niiUlirt II.
i fEiTI Kyiri.ilinrAoo potl!5e.?of ft MI Hill..
I. All l or mli'l'V William II. bi-liop, M luii-,
i .U-i'iii. for ilu' 'Hil'r.
in i) liil tm
l Niiiilli-)l Willi all klnda of
SUPERIOR LIQUOPS
23oor, Alo( ttoOtt
OS C'OMMi:ilCIAI. AVr.XlIE
.liKnt'H) Kjlill aod Ninth Ijlijfi ta,
i i .'CAIRO, ILLINOIS.. i
Tin- llnrly, h love t;oo.l lliiior, Imulil ijltr
him n t-iill, nn-l llio' h lio Haul u
1 ltU4KANTU All
S4 lIlYiaVKltn-n Mania llliilipiff III' Kir.
JOH.ViiAiX
' ' u Cfo.rfir t Hi r.
It i 1 1 la r4 KAloouahil liar llomn
EI Dorado
l00ruium-fv..Oi.
Cniro, - - - - Illinois
.iipiiti
I
12 r-i CS
ill III J-
a2 W M
W ' r, ess
Eh pea
i4''E. .52
P 0
i- k -
M' 7 a 111 T
2 o
CP U09KS.
'
I
rum: .ki..i:i i..tr miKH l
1 . C
DKVOTI5I) TO I'OLITHJS, NEWS
CAIJto ILLINOIS. JUNE 22,
& CO.
CO rs
O &3 Z r
O &3 ' S J;
W E-( 5
3
8 : I
MS S
S 3 a
T'
U 7 -
Pi S I
3 5E ,
P W s
a w ! g
0 & t . t
.pa
ti -
1 I
o us i
iS f I
U 2 Z
o -a S
o 52 s
fi S J
CD m Z
C9 S
CO
z
CO
or
o Lu
U
O
z
o
u
X
60
o
t.
c
e
w
CSS.
s
tm
(iltOC'KltlLS-COMMISSIOX.
VS. fiihlimi,
T. llrM
rit.i'i"io.v .v m ui,
it -Mit ItiStritlou, Ili3,.n A Cl.trlf,!
Vholenule
GROCERS
COHMMNMERCHANTS.
17 OZZZO LEVEE
CAIRO. ILL.
Atml or Airli-ii I'.ittilrr Cm., mill
Mauiilarlurrr Aut iila for fulluu Vnrii,
l. WILLIAMSON.
GROCER
PiiODrcic
- I Ml
COM .11 1 SK I O.V M K lt 11 1 ST
No. Tit Ohio I.cti'f,
CAIRO,
ILL.
S.-t-iil nlirntlnu ItlVl-ll lo
llli lil. hiiiI 1'llllnK llriltix.
fUllklCM
Ml SCHEME.
YOUR ATTENTION
l-orIiully imilwl lo th
Hondoi'son County, Kentucky,
GRAND PRIZE SCHEME
liriuliriy rliarlnrtsl hy IIih l.oii . Indira of K' l.
tin ky.i-iionr.i'iliiii'l iiN-uiiiuiuuili-il hy i-trt l.'ii'i
lllk- ollioi il III tin- Mal, hii.1 oti-r Mtluf h"r mi l
I'rnnilnrnl ntir.-n.. Tli a kpltailnl ri ln-iin' 10
511 PRIZES, $314,320
OtinpriauiK m I lit.ii..nt-l unt of tdu ri li t
riiri i ImiIIihii idUhto f.tnii- In ilu- wealthy munly
of lli-ii'h r '.n, Ki-ttiick), il." nil llii'ii nppur-
IflUtHI'.
Capital Prize $150,000
SMALLEST PKIZE $80
AIo:ilniit (.ii,(amiii uri'i'ilUn lii", tin' ti'lil Iiidih')
of tho pn'.-rtv for tlii- )i-ar Im-ii an-l lJ, to !
lil-triliiil.-'l in IIih winner, of llm ilu. lli.t n
pri' ri-f.'llti'l. Hint lor l ii HJ per
t-ar.
TICKETS FIVE DOLLARS
Tin) ilrawinir will nomtively tak plin-o July llli,
IdTH, ot lainiu Ti'inplii. liiiKtilli-. Kentni-ky
lliimlriila of IIih laotL-llirriH. Ii.it fit ti'ii nmliial.
,101.1 rertlliruli'ii nn-l (mloraeliii'nta nf thin liini-
liilK-i'in I'liinrprme. I.tiry cloll.tr iiiieiii-i oy
ticki'l hnl'lera. la I el. I 111 Iru.l hy Hip roniinio
aioiiiTa apiHiinlKil hy tlm I .; i t I u r.", until Hie
lr.illlI tiikea pl u-Kiunl tin. pritaaiire ilelhei"
liii'Oiiiinf-4lie proix-rly lor III lAfct IS vi-ur
UMTaile.1
830,000 A. YEAH.
In onlur to lutvn ) wir Ikkrta pro-il reti.lelt-il
liny ill ort i' of your Iirari-M i lilli n!tiit,or it lilit
In either of Ilu, fi'lliiHliiK tlniiin'iiil axelila, wh
u 111 Inriiiili full leacriptliHi'lM-iil.irai
I, . II, l,V.i:,rnli'r 1'iiimV Hank, Hi nlerMin,Ky
'I Al. i:AMiKlt, Uom'l lUna, I.olli.nlle, hy
JdllNi; LATHAM, I'rea, Hank, lli'JikliiMillo, Uy.
J AMI'S I,. liAI.I.AM.Cini'l lnk. '.ulni'ith, K).y
II, J. Till S, fa.tli.(l.. nu'l jteplr, l.i'Aiiiiilii
W. H. TV liKRCush! 0.i,ni lk. tiwmUiru, K
HKMdMN, IHMi.Vi I'll., KMinnlll. Hi'llaiiii.
Hood ( lubtKrala Waateil i:rr)nbtr.
' V ' .. ' ' I i" ilil'l
WEDNESDAY.
JIST.TIIE TIII.MJ WU'tVA.NT.
Tim Diamond Mill .Mniuifactiirlng Cum
jmtiy, of ('iiicliumtl, uliunu ndvcrtlnctncnt
nppi urs In uiir paper, pri-acnt u vuliublo
linpruvoiiirht en tlm ordinary Imtnl and
iotor ijriit inllla, mid on tho bono inllli.
'l'bta' Iniiid inllln urn or nil ilzcit and gf
viiriiiii. cupncitloa. Tltoy, org worked hy a
ImIiiiicu wlteol, with rog, and tho grind
ItiK iirfiiri!ronljt of two plntci of bird
nn i ' . .... .-.ii... i. in Hnut
from triiitjcjitcr to tlui periphery of tho pluto.
They aro 10 contructud o to run either
way- right or left and thU ruvcrsing of
llii motion of tliu running plate turves to
koepthu rcpoctlvti edgu tliarp continu
ally. Tho No. 6 hand mill will Krlnd a
hiilf-tiiihi'l of corn nival per hour; tho
Sj. I mill, onu(nttd one-half htihcli. The
powor mill, afif conrtnicUil on Ttltr; '.XrT?o
principal hut on larger cale. Tho No. 3
mill ha n cntmcitv of from two and one-
lmf to four ttliheH por liottr; No'. 2 mill
from five to even j So. t from cvcn to
ten ; No jO from tlftoon to twenty hinholf.
The jilntc are warranted for ono year
tcady u, und when worn out can lio ' ro-.
moved and it new pair pu In nt n vcjry
amall ci lit, nmkii'i' ho mill guv nt 'now
niFiiln. The'tj. iiowor inilla cun l tiur-
KitM-d tit onu-half tho cost, of hurr mtlU
of corresponding eupnelty, nnd wo aro dii-po-d
tp think "that Imth tlm hand and
power mill will inini'r or Inter Miporcodi'
tho -tone nillU. The hone grinding mill,,
Imllt cxprc-,0y for grinding, pulverizing
and granulating lmno, etc., for fertilizing
purpow, and grinding or granulating
liono charcoal for refining sugar, Vyrups,
eU?., I it perfect nioilvl In itrcngth, capacity
and tlnlih. To It U otluched ahrenker for
cnuhlng tho larger plecei of bono und
pri'P'irlni! them for grinding. paingthem
coiitlntiiilly from tho brcakor to tho
grinder, and thence into tho mill. Thin
mill riiilriM, to operuto it lucceaifullv,
from eight to ton honn-powerj it Is bit fit
entirely of iron and weigh neurly 1,000
pouiid. Tho prlcw of tlm hand mill nru
ii i .'.OtoSi'i oi); of tho power mill, frum
00 to$17i 00; mill of tho bono mlll,
ilm) 0(1 mid ?-'00 00 ltavumtto u thut
thu I'lfortdeilgnwl trtUpttt forth' !' thl
-ompatiy to intrialiii-u t)nte mllU into llli
liolt, lCi'ntucky and Mimourl ihould bo
crowned with tucuu", for woetteem them
eminently mlted to thO want of'otir peo
ple. AVo liU have ample' of four dlf-I'eri-nt
ilu at oitr'offlcu In a few daya,
tvhero wo invito all IucmII nn.) aou theni'.
To Knjit)' l.lf' lllcaalnir Wi Mn.l
Hare llrnllti.
It I n ttibborn fact that every htmmn
Wing U moro or le predljoiil todleao,
and In the Spring tho exciting calle of
dlMsa'e are ntinierotti and active, tind nick-
ne.s i. exceedingly prevalent. Now, to
counteract the baneful lulliieiice which
aomi-tililea tell tvilh fearful rilVcl uionoitr
ayatetu nt till period of the year, a certain
und ugrn-ablo remody la I'uriiMiwl hy
.li t.n. Dr. S. II. llHrtiii.in & CoM of I-aii
coKterniid ritlthurg, 1'n. lti that noted
und titllcuuloiii luvlgomiit und Ionic, Mlili-
lr Herb IJittert a lifi? giving propnra
tloti und In itiiiwrrul tlae. It U thtt beat
bhaal ptirlllcrnow before tho public, It in
vigorates, riMiiiTitt'-a and clean! tho llfo
ciirreiit within Hi; i-orruvtt nil thu irregu-
Inrttieaof thu riyatom J liiipnrufre.li vlcor
and iirutiRtli to thu cotiitlttitloti, mid pro-
ihii'o perfiH-t health and lino aplrlu whvru
now U getiitrul debility and ncrvou-wi..
Kvorjbody ought to uio It In tho Spring
mill .Summer. it it will lie found n reliable
proti-t-ttoii iignluiit illi'iiii and promoter of
imppllio. Je'JOd.Vweial.
IMAMS.
Tho most Irritublo and rntio.i of theao
tetitler llttlo lnUaehold bud, nru churtuud
Into (jiiint and avveet ri ioe, by using lr
Wlilttoiiib'a Syrup. Joialulw
, ,
l':Mll.s AMI U I'll I IN. i
When royllp part, pourW.hould gilt-(
ter behind them. To preserve nnd beau-
lify the dental i.numel, theru I. no prepar- j
ntlon likit Soitodont, u coinpouiid of thoj
... . ...i.i. ,i ...,t .
IIIOSI iioirMiiuo, vi-geiiiuip iiiuienir-, i
among itlili'li tho Hurk of tho South Amur
lean Nmp TrOo, known to the tuitlviM in
Oullhiv, and tilled by tho SnnnUli Ainor-
1...... I.. 1.i.i.1t, .. ,L-1lluil l,ii,itrl,i,r flu,
lini.t ilelll'iilll full rlc. I. iiib-liiiinorliilit.
i r ,
'Spaui.hi mi' (li.utf' will Ju.imiii ypu
jnne'JOilt.
- -
OentleiiHii, go to Jilhn Antrim's, 73
Ohio Luvee, for till vouf mtiallii ' ahlrts,
hosiery, underwear and jlupef collar, utnl
uvo nt leust J3 p'r cent frdtn tlio ordinary
retail n'rlee. Ho Imu tho bet t lotlt cov-
orod paper collar over offered In tlm' lnur-'
l-M ' ' f t. I
I.
-Uossuuior, Llslo Tlirciul, Silk, .Lliien,
en s-biirn.d und merino uuder-wour, ult
able for tlip feiKon, ut th.o fumoua clothing
tiou'ie nf .lnliii Antrim, No. Ohio
Levee. tf.
Tur. Washliigtou Saloon, I'oinvr. of
Washington uvetiiio und Fuurteeulh atrf.ct,
U the pluco to gtt,, tlioliujjtutjd 'ooleHt
Cili.'im.atlJ.ager Mrit lu ,U.e,.;jty(. t ( (
imuemt.
AND
1870.
LITERATURE.
ONLY
(Jurat KxCitkMkmt, Orent Inttghtor
of High Prices at Antrim V 7H Ohio Levee,
where you cannot only llml tho mot fnilt
tonnhlu and itionnblv atock of clothing in
the-'clty, but tho lurgest mid liel variety
of Straw, Leghorn, rannma, CAMlmnronlitl
.Silk HnU ever ofl'crel in Cairn, liny your
mn aim niotiiing right vncru. tt
-.SICK TIUNNIT.
The transition from gray to unnatural
blncl. or brown, ell'ected by tho hair dyes
and kindred preparation, U Indeed a Mck-L-ulng
triiiiIt. ,1'halon Vltullu, on the
other hand, restores tho natural Into to a
h mil), and !' tileutant and sort, ltiatend of
fivkeuing und portilclotlii. Mild hy
droggi'tn and fiiiiry gorala dealora.
JeilOdowlw
nil
''.11.1. nt "Waldor'n nnd kxaMi.ik his
took or ofnTiiiNO. Ile'rati( nn.) -m
not, u R t7.vnERbi. nv axv othkii iiouSk
IN TIIK a.VVK LINK. TliH !TOcW i KV
KKTIKKhT Mnv.ntld Wfl HOUflllT nt tllC
l.OWKtT IiKfLI.VK IX tiut.li.
I. WALDKK, Comer of Sixth
tf , and Ohio Levee.
Ktxias von ItKNT.
Knur splendid, airy muni, lately re
newed and 11 led tiji In line order nicely
adapted for family uac. Al-o three ex
coent rooim adjoining thu above, and thu
iltoro.room underneath thu antno. Apply
to T. Illankeuburg, on tho pretnNe, comer
of AVu-hingtoii Avuiiuo und Fourteenth
Mrcet. -. ' O dot
An oxaminatlon ItaoliciUsl of what?
Why, tho choicest Uick of pleco cimmU
cVtlu, almeTM, dookln, linen, niaranil-
Iw and allk vetting over ollered In tho
CalrO market. Cull nnd oo.
If JOHN ANTltlM,73 0hioLevcc.
'
Com k and Skk ..Mk. If you wuut bur
gains lu clothing and' furniihlng good,,
i-onier of Sixth atreet and Olilu Iiveu U
tho best place to buy them.
f , 1. WALDKU.
- mmw
NdTitJK 'To .SrnAN'tiERH. If you am
itrango in thin city, don't fall to cull on
AVnliler nnd oxninlrie )iU stock of clothing,
boot, ho, Imta, cap-t und fiirnbhlng
good. tf
Kor a shave, liulr-etit or ahnnipoi), or
If you want your hair und whiker dyeil
to your own siiU'fiiclioii, i-ull ut .1. (loo.
titltihotiiu' i-hop, comer Kighth Mreet
nnd Commercial nvcntn', (l'erry llntt'eV
jiinoldtm.
. .
1 1 yroi want Jiuro wine nnd liquor, or
a iilco'frtigrant cigar, go to tho Winhlng
ton .Siiloon, corner of Waahlngton avenue,
und KourUfc'iith ttruet. Tho proprietor,
.Mr. K. ltlunki.'tibiirg. tlll tre.it you well
and et out bit "lie-l, which cull I he Mir
pael lu t'nlro. JolCdlm
-Iloattru to call nt 7.'l'iliin .Lcvcc, und
Hit tho .lunfi Hug If nt, with a vnrled stivk
of other now tyle, too timneroin t liii'H
tiou. HemetnU.-r .ntrlmMth plaru to
get your hats. ' tf
Look at WamikuVSiock orOuiiitixi (
and fiirnMiIng ginala Titirt vvkkk, It la
reileto with .M.i.-'iiiK-miveliloa of thif
cn(in, nt price, to Milt ihntlirlc. Curner
Sixth atreet nnd Ohio lovo, tf '
Skk udvertlieiiieutor Dr Hint.1 Dlip.n
aury, hrtuded, Hook for tho million -.Miir- i
ringii Guide In another eohinin, Itahiuild t
bo read by till. nil'.M.vtsii'. I
Tiik Bkst and Ciikai-kki- t'r.ortiisn to
be found iv tin' City It at 'la,.,. W'.u.- '
liKN, eerin-r of t'llll SrilKKI tV Willi) ,
VKK. ,
Jlealiow 111 g,v.l with pleaiilire, nnd '
utnl never' li t" hU pntMiia go illaxilitlleil
Cam. on Him if ymi umit u burguin. ti i
r.
(luial t'lilf Doi'lt for two
aevuntvdlVu centa only iit P,
dolhira
. .Veil ,
utnl
.V...
7!i, Ohio Levee. ' I
- .- - i
W.M. l'Htll' H Cunlll.Nd.lB MII'KlllnIl Til
ANY HKriY MAflK COOII-. 1M U.MIIII, lli
motto it "(nick ;ili' und mi. M.I. I'ltop
IT. '' tf
I I'ller Nell'' mammoth atook of Spring
'clothing I'tnbrucK nil tlm new Mvh-, nnd .
i .1 . . .. i ., i - ,i .... .i . '
wtiui t-uii imi uniiiii uowio-ru t'lvt in me
city a lurgiiund woll vurlwl sUk-I; uf IhivV i
clothing. tf
jj,T i(K,rK,VKir sii.io Fly Klllot
,, ilM.t !(K)llHr fa naU lin, ;.,,. . '
N(.,r $ -flOlih. I.v.ai, '
1
Tie 1.1, lu(( 1 aril I ne.
'Iniiiietliv lu-iin apnui;yf jl wui.Ii, uti.l ptery
luirll.nl of tli MUrLa li.t'illilit ili.urit.re.l . 'I'll,,
Iiuiuoi Moiowlt If lolliil llioimii.yalelii whatthut I
i.iriloii or in nri.a ixvoiiik ni.or.irii-.i.
1 1 iii.ini pn-ee oi inenii i 10 it i iiioiioiii.ii'i, u in
llili ll.eallie i'Hiilil'f III olhi'rnrxaii., anil e.'ll
irola, t red ilu eAleut, tliv tt hole lit luu machine
'llii'i'iiiiiparl.ii. tn.i) lieenrne'l fiirllu r, f.ira. Hie
weaknvaa or nlln'1; JiuperfiaitlDii. of Hot Ilium
prioit la lmleulil Pil III" fj. e o Hit, tluiu jilece,
ninlro I lh wnAiiuiaii or mhr tll.'ir.fer of it
loin.ii'li helrayi"! hy Hivf ti e nf 111, lutallil. 'I lio
i-oinl'lesion U sallow nr f.i.h'il, the ejeaiire ilerl
efeiii lit hirUr aiel luu IUvih i', iimJ lin-re I it worn
auiuoiia exprexlou In inn ttlio rniilili iiuli. i
vili.ih tellaa plainly Hawnllivt uorila eoiihl io,
llml Ilin uri'iit noiiriOilNL-i'ri.':in it hoi iiltiee it la
tiiliilul-li r lollie nam. of the l-'.ly, 11ml lo ii
tain null rnioyt nil ii.pru-w, I mil perrnniiiuK it.
ilnty. It rt imlrea ri'lii'tulInK and ii l'uIhIiiil', ami
to itianinpllaUtliia eiiil llnaielier'a rlminu'li HU
irr'ainay lv truly aui.l lutelliaouallnniriii-villul,
Ttixhrokeii luulii rprini.' of a uniiiii limy l. e
ul.v'1'il hy a new one, lint tin' it.in"'i t-uii only
Ui rrpuiml anil alrt'iiiitheniit ami (hi. I. one or
Hie ol.jeeta of Hie fjln.nia ti'HeHlilu ie.o-itUVit
wluoli for eighteen it-iira Int. I. eu uiiiia a"'-le.-rnl
l onleil vtilh iliapeii-lii lu all il in.nea, A
n apft'illu fur ilt'liae.lloli If .IimJ. iiloue. Ulieil
tliereaoiirre.of lliophatiiiaeopivi kAte U'l'ii i
jmi. le.l, ;mtliuut, , ill h i, tloini; no. in tli.il
mini; ilngtlir .nmpUint, a eourae oi llil. uliolx.
anine uil.i patatahle, yet ivtolul,' .Iniiiivliic i f,
fectaii perfeel aul perimoieiiliiru. lu nil i-.i-e.
iifiilj.pl.pilalh. liter lainor eena ili-onlere'l,
uml upoi. Ihla iiupoiunt iji.l, u. wi ll aa ilin
IIih .loin, n il uli'l dowel.. In Hitler. iu'I ullii-ln-unl
ir ilialuielncaa, refill unit; nn.l reiiivlgurulnitf
etert ai-erellte iiml aaaiuillallug oixitu on ulii.'li
laiiUiy ami luiii.ai neitiifi,iepen..
, eii(ttaflw.lati '' ' ' '
DAILY" PAPER IN EGYPT.
OCULISTS AMI OPTICIANS.
JASK AX1 C.OMI'OKT.
tiik iii.i-.shi.imoi' ir:urt:T.sMJnr
Ther I, iiotlilnjf an tAliiahle aa IVrfeetSitilil,
nn.l l'i i rfvettjlKhtritii only Le oMnineilby u.inu
P K 1 1 K Kl'T H P K( "TA ri. t-'A I Tlieilillleiiltt of pro
I'lUliitwIiidi la irullknnwa.
McMsrx. LAZAUUS X MOKItlS,
OCOUSTSAKDOPTfCWWS
IIAttTIOItl), ((INN.
M intif wturer, of thu Oelilrnliil
Perfected Spectacles!
nviiu. nfteryeir. of I!iwilrncn, Kxporiinent,
ami Hie erection of 1-o.llv iniwhluery, 1,mi eiih.
ril to proiliive thtt tir.inil liviiJi-ratiim,
Porfo ciSuootaolo",
Which liar l.rn ar.l.l Hillitinhnnteit atiafietlnn
tothn weiirera lu Mm-liuaitt.. Itlimlo l.l.iiiil.l'.ni-
ti.Ttieut, .New lUmp.hire. Vriinonl, .MtliH", New
lorK.ew jerey, rinn,inin. (Mini, jnenigan,
Wl-ronain, llllnuln. Mlun.-.nU, Kiili-n., MI-houii,
Iowa, ami all llm ltriliali 1'rov iti.-.-, duriint' the
l'.,ft-lxtl-ell var, Tllil.e rfUhraleil l','tl..'l.l
eH..-la:ea
!N"cvcr Tii'c tho
Amlli.t mnnv t--ar. without rhanira,
yie.ra.
I.Mirio- A M'TK ln'' iipioinlt"t
Taber Brothers
W A TCI I. MAKE IIS, JKWKLKItS AND
OPTICIA.VS,
Iiral'M in all kin.U nt
American nnd t-'oreltrn Watrlto,
Kin
lewelry. IHanion.U, Nilhl filter, Hiatal
Ware: al.o Mniiuf.ietiiri'r. l Jittelry ninl lut
innn'l N-ltliiK,
iNTo. 8f3 Ohio TjOvoc
t'AIHO. II.I.I.VOIS,
Nik Aiient" for till" place, from ntlioin onlyenn
ll,..y ' "l.llllie.l I'l PIH. I. II" l..'ll l.ll I l'.
Ii.l.AKI .V .lKIHKin.
M,niifaeturiut; ()aiiiin,
inir-.'wl v
llitrllor,!, I'onn.
HAIR RESTORATIVES.
New
DiscavRRY f !
FIIALONS
V iTil.l-Aal.
OR,
for the
Salv
Hair.
'"or Restoring to ortw Hair its
Original CoM
Phalon's "VitaTa" (liiTcrs
utterly from aWftlic "dyes,"
,; colorors,yfn(l " n'Storcrs "
(?) it) jsc. It acts on a
totally different principle. It
is liinpidfragranr, and pcr
fn'tly innoiwjs, precipitates
no muddy or tTatVnIciit mat
ter, requires sliaWng up,
and romiminicates no tain to
the i.k in or the Winy. No
paper curaw is necK:iw to
conceal its UmA arance,
'Tor the simitert':iF.n 'hat ts
uot turiiZ It is, to all intents
and jmfposes, a ?.'r.v niseovt hy
iii 'I oil Ciiemiiti'y.
13" l'Lt..yi "Vitaua" is
v:irranied lo t :i rh;ui
in the color oi ilu i.-,ir within
. . ...
to days aftet thr li!Ml;ipilica
ii .iii.iiu.t
y licing
IIOU, lilt lliri'fUOIl
ciirt-fiillv nh?ui'V('(l.-'
IT IS AS Ci,!R AS WATFR !
s
AND '.S MJ SHDIMFNT
l'litv. nut' Dollar per ltox
1 lli1(NNll I'll'l I
Soi.l) II Y ALlNQRUfUSTS.
It your Druggty- has not
" Vitalia" on hunt write, en
closing
will
vt;
forward if LnTncilmtt ly.
Phai.(n Son,
SI7 Broadway , N. T
NOTH'i;
OILS.
IO (,'ONTHAC'I'-
Cut Ciita'a tli nor.
Cairo, III, Jiiun I, t;i
henk.l prolto-iil. uill la- rtlt'ltt J at mv ultimo
iiulil hiiulAy, the '.' I I il.-ty of June, U'0, for tur
iii-liiuir the iiiiili'rinl mi. I legitime; Ihr pill. lie lire
eiflaruauf tin-ety. oa.-li eiriern I" lailineil with
lenii ut in the lliiikiiu.nl ono lueh, nn.l tliettArk
In I.- KuitrHutei'il In l .tone pn.ieil nmt in n
workmanlike inauiter.
't iK't'onlrnvt hi heattanle'lto llie lotteat .n.er,
IheenntriK'torKiiiui; l-ui'l to Iheuily in llie .inn
of il.iani for the full. fill perf)rni'iii''oof m.'h
tttill,,aaiil I. hi. I to I himlinii iij'oii llio p.trtiea
nml it'iiiiiiii inf.. H" f.ir ono yi'.u Itoiu llie loin,
petimi of ilu- wort;.
ino eny ii'.i'iM" ine i iiiin 10 veieei ill an, I
lerybni: KilIN HltdWN.flly fl. rk.
oter
BIT. P. M'KEE&BRO..
II viii p r.'r Yr7 ifosV firrangeimM. for (.
manufacture nl
IV THIS CITY, AUK .NOW
PREPARED TO FILL ORDERS
Al na LOW I'llIOKM lM Use aame riiall.
ly urilrooiiio van lie piircltnaril
rlKrwItrrr.
imjlnlpn i fi-itiheatorooffl. f. Willlam.mi,
nrat ill
Mannfactory, on TMrlecniiT Slrcci,
IIKTWU'.V U'AI.M r AXI CKHAII, '
Will ho .romptly altenileil to.
es." iiilcr hy mall alionlJ te inldresaed to
,v.
, mcki:k lino.,
() HrawerlW. CAIHO. Il.t.
LIQUORS
"yyM ir.SCIHJTTEK,
Importer and Wholesale Dealer
I i
WineS( juors
TOBACCO and CIGARS.
Act'ut fur heal hmula uf
CIIKA3I AM) (STOCK A LK
Iiuportoci A.1om ordif"
l'oroiit Uiudisi
ivo. 75 oieio vi:i:
. UIR0, ILLINOIS.
" REAL ESTATE BROKERS.
Wa- r0
WI.NTOX tV CO.,
yuci ej.jir- so .lyilinfi llnrinin A' Co.,)
REAL ESTATE
....... (Ml
74, Second Floor. OHIO LEVEE,
Onlro, Xll.,
liny and Sell Henl Kstate
l'IIII.MNIi:.lltHTII.ii:TN OK TITI.i:
A XI) riil'.IMIIK COMVr.YAM'r.N
TO .tl.l, KINUN.
rIARBLE YARE
Zr'KHi:i(.i.i:. vi:u m:
I II V tV 4.O.,
rnACTICATj
MA BLE WORKERS
Monumental Designers
......... t Ml ........
IMI'OltTL'ltS OF ITALI.W .MAItlll.h'
SCOI'I'll I.HAMTi:, Ar.
IV.lllKIIllOHS AMI U'tHIK Mll'l. C'dlt.NKK Hi'
'fill ltt A.M T. A.V.V MHKKIV.
Mollllllll lit". V I'lll-. (Irate Slolle.. M.i,itl..
l'l..llll'ill, rl-., i'KeKllle.1 w .lljierl'it uiirk
fM.iii.rnp, loite.t prit.-r.
I.upli-li, lirnilaii nml ll' l ria lette.lni; ,l,iue
Hi Hie I---1 at) le.
Mail'ir i i 1 1, run h K'umea. hy the l--t -ulp-lllli'.l.r
leiri-lie. Ililalrl."l.
Ala . llu.lt), llilei . I,
I'lrd'agll , -pplj t'
lAltl, I,. TIMDIAS, Agtnl,
linirr I .'itli Htr 1 ' m, I (' iniiieit'i ll Ateniie.
in i) I l.mtlnl
The i 1111.111111- ol
I M r lomplaini me
niH-Hione.. an l . ii
il ine -en', .-oinei
me. lie p on . in
lie.li"ii.er. an. I
Uarn ,, iiii.iiitili llie .liilli.u'li hi alt..' I
elttltll 1 Sa ill npletlle nml aa-klie.., I.iwela IU
fe i-ill .1 tm I in ' nlleliiuliuK mill lax
' - r :i". - ......hi. w.... .
'llie hat, 1 1. Iri.til-U.l it Hi i tin, nmt dull, hei
CVasuaMaaiiJj.i.ii..iiivit, eon-ii'-ri,
I IUCD .ai!lH "III! pa?nrti?.i
I Iff tt I"1 "' ll"l'H
Llll.ll 1 1,. no aometrniiir ah
4aaBBKSiaaaManaJiI -'Will to nate I. .u ilu
tm,' ,fi,ii limits . i hi 'iko. ... .li 1'iloy , an. 1 1
..inl. r..it.initi., aome of llie al.it -yn
llie hat. 1 1. iri.tii-u.i it Hi tin, nmt tiiiii, iieftty
lerwie
in-
iiOilat ll
li li-
hli'l.
lone.
fi,i.i oinit . i in 'iki.t ... .o 1'iiot , aiei ititt
C'lnHiiiti... aome of llie nl.it; -ymi -
. hi. . tteiei r,. I ., .'ii '!.' ' Un.-. t.'ry
few of I Item l.t ' Hi,' I, tit-1 "in mil) tl.i'ormn
lilll-l lllti'lte- torn Ho l. ii nil
X3x-. Simiuouiu'
Xiivcr Regulator
A prepiirul en t '
I. mid 1 1 1 1 w ni r tut. .1 lo
l.'UlllCII
;uy tt-,r
laLle, umliitll .I'l no nijilf) 1. 1. Ill)
li li.i. Ui n nelly I "h r- m I kn..it for
the hut ) I nr. ii. v nt lli mo.t rrltal'le. t-lli-eai-Miu.
mi I h n ii i r i it i.iit-rt'lliie.lo
llio. Ileilnif II luum ri'ulaiiylaml r.-tenlly
,1 , -nr., ,.. ...
I t pee.i.i, iteit'iaeee,
1lil iter. i-w'i'ii'iiw.,
. . .. i.ij. ', ,. tiruliie
llarrliiea, alf.iilol,. ol
lie I i t'liler, e.llip
i) -i n'. it, iilliviinna
,.l llie aniii.'t i- ter. nn toun.i'liilla,iiiaea
or Hie klll plir.iy of III" I ' !. ineljlulloj).
or .li'ieai,iiit,r ,pirlu, loMrtlairii.t'i-ln', or pain
lllllte Until., pi 11 ll Hi. lla.il. fettr lill.l tjnue,
'Iroiwr. Iu I. i n In Ihehul. nn.l hiiilia.a.thliiili
, ryalpli, ft male alleeitniu.aiitl hlllolla ill, cure.
Vu'wietl .Hilt hy.l. II. '.rllltl CJo.,
t'iuni.l, Miuou, Ua
lor "ill" ly H.iv It) lt"tli''ra, Ullio l.t-vee,
I'mro, lllliinl. ' '
Pre II ly uiail il H"i. itiafil.lawl
AIJORHEVS. J.';
hi:i:. a: ai.itr.uT, ' f
A ITOIINKYS AM) CmiNCKM.OKS AT
LAW,
M'llllaut II. lrrsi, )
III, m.t II. sailtcrl, I'AIKU, ll.l-
JUIUn f. illllierl. J
B).eiiiUalleiitluii tEiveu w Atlliprall) uJ !ir.iu
la h( huriineita.
llltu . on Ohio !.. II ua in .7 ' II
urr llty MhiIouhI Umuii
i.lux, wr.it it :hii''Km,
ATI'OICXKVS AT-"V
Oilli lit llru.t ,Vtt fculiaiiiii, ioritr
ol 1 1 lit Mi . mitt -.iuitrrltl Ar.,
iV' I Alltit
llwaUauW"! JAIKO.II.L. t .,
1.. H. UtilUr, ) , .
I oimmui.o i
.lauruHuanwn
RtGUL&TOR
jiliiikl'Kfi
. , ... . i i I i
I i4i , i j ..'t .iwi at.
ii ii ... .i "i
..a.Mlilia i ' p
.1 ii..i a.M.i
1.I1.
r.l
I
i
I

xml | txt