OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, June 29, 1870, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-06-29/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

!
i
MJMIIKIt.
y w'.urnit,
im:ai.i:u in...
i.cl OX'X
LUMBER
lalhlSliiliilennilttaf'PdsW
ORDERS SOLICITED1
STEAMBOAT LtllftBEllI
,VIII Ktl v yimit 1' Minn:,
ut.M;i: t'iui.Mi:jM'i.vi. .ivni i:
asm Ti.vni sTiMin'.rfja
'V.
ma'
n'llOU.S TO.
..... ... il
n.TiTwnKhihl
w i AV w' 1 " j ;t s w
SlIlliMJS'
LATH AND '.LUMBER
t tf t kill
si't 77,'ii i -i
O ) -l'iUKJ
mVHI KIWKKT .
BnlvvtM-ii Ciiiiunerciuf uilil Was.lt
f nrfton Avtfiiiuv, j I
4 ii ikk ir.r.i vois.
.Id'iUs lor KovK Stin-r 1'iipcr
ouitiii Slii-alliiiiil'l'll iiimI
4ll.irtK t.'CIIM'llt.
I Ml'. JIim$ lliiprini-il I toot',
inu iilwui on IiiiihI.
riim: 4!ifi:A iVs-roiei:.
I. , '
, fancy Goods, He,
MRS. C M'GEE
ll.lll-. Ml Vf l. V I H 1 , , I
hi I I iluil l.ui' 1
MILLINERY O00DS,
' f J
flOSlBpir, PIONS,
KID-GLOVES,
oiiH-n'o jii-st .' ami DUiii-cir
FT3sriolB.oorrs,
All I tlli.Mi.7nl .Ul I ...iki llil J I.. IO I
iui .(J 11 1. .Irr hi -lj I' inniiM' I
Iii ilrutr ,.i-1 n .Tl b I-1 I. . i' hiwli'
ll, ii.ui,' rtf ,
THE CHEAP STORE.
11, i.i' i jut ui. ..1.1J.1...
"I. ,1 j . in' 1 I 'l I ir jiu' kin 1 I
fin uejr lli.n m "llii l"rr In ' . !.iil u)
lint I you rvinlii' Kfinljr if 1011 vijnl lurt
liniT): I! ii if ' '' f"' itiii"!!'' I""
infiiii
11 KM. l.kW
Hit. J.il ltrt ?.! I lllSlYrl or
MILLINERY
otaooB.;'
tnil iHtilt . Ill i.nd ln ll nml
" ' lllllllio llirlll.'
Ililllkl l.i.Hil' I.I, Li , I
Cl UlVl ! KM II, lit'' UtJ ljl'1 I I
t - "'
I
MEDICAL,
ruti Tii un.ii ikicr.Aii'
'Tltt Suluu SIN ill tin llmm Sunn'
Will 'li 4'nroil.'
Vi n h.iii In ul.vi lfir' tin' I'l 'ili' nf
I .iim iiii'l Hr inuilj. It, Hnlfi. lli- 4f V Al
inn? HAil l.nmi.ully I'k'iiMI In- llti ' ilv, lr
lliu imiiii.-c uf iimi-ih mi! uu'lu-nif in ail It
Minn. Iimn-lii,. "m III nlltnl i .11 ' 1- Hi'-
.HI) or iiMCinitr, li luri'i-ini'tlit, rlic I ! r
tin! pr.Vtlrf.t uinirriii-iliirliiKa " i" nfmfMr
iM-,iluriuj; wliicliMii lifliui Iui 1 11 lin'i' li..ii'
ol iirulii" lnTi-ri In' (, Iiii'l- l'n'i.rei
iui fillhlf all hiJllu illli.- 1.1 tu- i.lli' l', Hi'
I, U'i'ii rry kiii 'i -ful hi tin' if .on. .-in nf .ill
rhrniii" lii,n, imirlirt! ilitnli il lln' Kin itT iir
lloiiol Hia I't'l I'lKlil )i .irt In i'Hi of ll.'il rlui
iielfr, mi l linwurifh ,,,,-r milii't "' nxi') "
'lirml, AlUT Mklilg IllWr III rli.iriif lm
i'lurnciioit;liitf'ir''Oiiiiliiii'iuiit 11 I
will mil (Utter )Miii li..l hull IU ) )'l'i '-'
mi nil ran ul lvul ir l Oi liiiii me
i'iiii'.II.) I1.111. Allill niri'i, ll nullum urn w ul
iliririMiinlliiiiii-nr ')'" 111 t.tl rornn-. rui. -l hi
h 1,0 1 1 1 11 -. hliliilA tml iiin.'i r run I mlliuui
llio nun u( Itio kmli, T:ik.iii'Iii4 rXI'i-lli'l li
II, c uonr n u.'.ilv illH'Uti n'il nifilloini', uilliiiiit
lull. All frirrnmif ir)Mii'l-ia l illC(i.i uf ll.r
.Ului'iirllnllii flmrtnHlmr.
I nlu Ki't'Oiui iii.4i IihIiuii (i.l.illii'nirrcil
l.yiii.inliil.nntliiM liPii.k.'i' iialion hi, KM. I'nr
.uliMil my iillii i1, or .nil hy 1 iiriM lunnyjiurt nf
lliii'oiiiilry.
Tim 1 ill iMiri'l coin' aiiilvrHiniviin tiiiiiiiititi.
Ili':nlif In' In Unci' iiiiiiiiIih 1 fnr-nnlio III I'll
iiiiiiiili'i , iH iiiiilul.ini iim mihiiii'i; in iiiii:ili-iii
m imc liuii r: liula ulilMivii hui u.lultii m ii.ln.tl
limn. All iilli-i nelwuif .mu, 11.1l miui lirru,
uriii'iiri'ii )' UiinOil luili" .liiirii l Inn.1 hi)
l.uttlii UlatMlMtavUh full itrH-umiH for ii-iuml
i 11 f.tu ii, iUtSUa1 U fil.liih'il li.r It. runii. lunl.
nil et yom WMH,'?fts Wit
ImllPn. -I'.'f'C i.'.lrf.,' ,
oilld'.f'nriii'ror'lWKlitli klri'd
rriuv I" "'I'' fl iiit
I'rtiiinl lllnu liiii',
n'!Hi?iri.p.iilliiilMAr lliit llonitf.niinllili K.huoluf
A--I.it. Uu.l.OliHi-liavlii Krailiiiili.il HI Hi ir
l.il, I IIIU H"fc,ll,Mltl , " , 11 " II '" "I
:iii.'IUUii, lit iim " i".
f.lipi, IIIHmHS-MiT!. I M
FABE TO WM
riMICitKAlVV
TICKETS FOR SALE
" VUi.im M?oi.l, l,uuilnuiliprf y,
fUhwiROW
or tupriiinii'ii to i'Hlni,
10.
N4l't:tUU, IIOIIHM A
. v i ' 1 A.tfrlll
MV JOHN II. OIHCKLY & CO.
m MiataiiiiiiiiiiwiMMwiiiiiM4MMia
pi'
(A
h Li
. - fi
HI)
b, :h
o
HUT j:
'CO
3 w 'Mat,
1
(A
o
a
W A
0
0
ItUilKS.
j: r J 1 1 1 V. 4.UllA't'IXT HOICK
1 the: age !
, A Honk linaliialili' to Urni'i r) ln'''"T-
I Kl'TI .rllli ilcktrr, rr) ill.rjIHHI .rfr
I r.nii1 . ikrtr iiiAiiulvtiirir, .-fritl. Iv tin
r-imioi anoM in i. minimi 11. 1
Xt OontaiiiM ' ( I
TI11 mlnnl ,Um tin Hi-1 1
fi. "1 .n lFurrlf r .! li tU i n," .1 1 h I
i- I. v ii,. n i.jr .in,! t,r .1. 1 h. nil It ilii'
lunlHxl rtf Irv1li si cUtilnl trn '.-iiu il,.
rn il'irii(ni.iittii'i' ' n'-r J.I iii l-ol'l luilix
w)iiir IrJIn iiiiifj In 11 ul. tt
LlMi.rr ' '
Thl Millioil Mill Taki the I'lair i.r
All OlliiT',
IT IMIKH HOT TAUNI.II tiii: llill
r i ". I K f i.
Ii nutliir Jil
l- r 41. Mitwl I i.i..i ir l,i i ) i r
IU.t) (I ,11111 (l.'.lllll'l
Zt Ooutnluiu
Tlu' Iv.l r,vi Inl rtfr liuMilli.,1 fi r n n IrrniK-i.i'r
lui li-.!.. .i irtiin-rtyriM'tiynvi-i, mi'i h" J
(.'IT h nntiiiriii nii'i ii.iiii.i iihi.i i hiiii. nn.!
.irml.i'il l,iiilii.:ii,'l ll.l.l in .mi, t .r ui'Vni;
sii, ri'kiiiliiilii-r I u nmrki'l
TIii'm'Tuii Ui rClpN . Mime it it Urn Hi
lliiiiilii'ils ul' llnlliir.
ir iui.i.4 n.i- i..i'ivt una I...I in ii "i
luaii,,r tiiiitii; t. il. in,, i iiiiiH.ioi., II.". in
iiwki' Imi.J il -"ll .b.i, lul.-. i.iii.llo. i,t,
lam. 1 1 ., 1 1 iii-ut-., mi l l.il.iiu i,Ji-
I T l lion l, i'l inly li,,ii.y,i ,. i . .11
I .r i,' i iuh'k Urn riiniiiiuiiMirl.
IT Ti:i.l.H 'I'll,' I ilitiiii. Iful lil'iili' if -.ill
I inao I iirtiKjiJU'U'' ",';""'" '
1 1 1 1.1,1 lli.w I i ni' nun., "i iui .inr.
.i.l Ii. f ..i i',.lorti ;t u
II' liivi.K .mi ii'i. iih'.i,i. iiiri'iii.iiK Mini,
mf'', nl", lnii'i ff Ule., I'liu!, ' ir m ill',
iom i u -In', tliiz unnii, nli liind,t I- "i . ilii'i ,
jifn I inlmii.1 iri('lh'Hl with full il. i. I'll, in-, I
riliii .tiy onffMi ii'MlH'in. I
I T Ti:i.LH 11, 'iv 10 UU' mill .linns nik .1 un
ii., ii rul -t.iui. jU'I .niiil -Unit fruin .n. n,i .ii'l
.ilk U. .
I I' TKI.Llti llo iuiiiiiiili'i.ii'l Irutl n"iiiiri .
m-nlii-ilil.' riffiil.
II' TI'.M.M How I" I Ml 1111, ( llli. r uilli or
Hiihmiriliii hair or wi"l on, nti't g I in.ii
iim", cf nin-ni)ririli
1 1' TlilXS llnw in in.k Iiu' riirl.l.ltiM.I r..r
ni.l.iiu li-r vr .H hi Ivituiifiil iI'A, ,n.. i.iij.
lei.
1 1' I KI.I.S Unit In fi-i-il l.in. " J.i.i lunl;i
lluiml' nil lliu ti'.ir ii'iin-l,
II' 4IVI liter flti'liim.lrcil minimi uIiia.
n i"-", iiilil mmiiIbm mhi.Iii In Ilii. iiuihi
I Kinn "I linn Iri'il-nl o-i'liil mil I .iIimJ.I, nn, lr
mi In, link' I'Mi-ni Mt'.lii'ln.', Ivriiiim i, ! t
mi l lioiitiil Ailli'lm, mi' I luuii ollii'in -ily ini lf,
iiliriilnui'ii.l, Mi' I HIii, ii riM'Hly til liii, 1 1 l,l,
ulili iiiiiii iiimint ii liircr.' mwi, .
II I. Vulniililr lit r.vrry lliirllr .mr
iiiiiKifl II.
I R m l.y nii l.friM'of iu.ji:i', liTiiMl I'lll.'
I. Ml r., Will. ,iin II. IU-h'i', l I 'm",
M, A.i iiK fur Ilii .iiI,iiIm I
in ln,rtni
LIQUOR SALOONS.
jOlIX ilVI. V.M H NAl.OO.V
it .iiiitii'ii ulili nil riiiii.,iii r ,
SUPERIOR LIQUOPS
Booi'i Alo. 10.1
ON ilOiMMUUlIAl! 1VIM K
Id turcti Kli;lilli nml Nlnllipliii'l-.
CAIRO, ILLINOIS.
T'ii ililrly, mIi lovnpiioil liquor. limiM ilt
Mini itull.uu'l iIiok' who waul ii , , ,j
Hill li'Hf llifilivinti. .upiii'il M tiintmr,
John c;ati:h
l'iuirUlur iif tlu.
Millard Saloon mul Ikn Ituoin
EI Dorado
liU .'HiuiHrcial Ae.,
Cairo - - - - Illinois
,ii7ll
Itfo
DEVOTED TO
do
CO
o tad
0
a
a:
V?
o
a,
ft 5
- U!
v U T.
& 1
CC
t.
I Z
Oi
4
1
U
'
8
&
o
o
u
O
in
a
r '
&3
t. :
'
"L Cf)
m. - '
W t m,
m i-
! M 4
MM . n
i -
o
z
cn
W IM
(.' IKf Cr.lt IKS C0M;SSlN.
V, Mrallnii T, II i I
Tlt l l'I O A ltlltl.
i . i. II ; I. i .. i in..
GROCERS
ii,j
' ' COMMISSION MERCHANTS.
Li' OHIO Xj"E-you:iii
CAIRO. ILL.
Aurlil- of Ainrrli'n'l 1'iTtTil rr (!o.. unit
Htiiiiilf i liln't ' Unil.lnr I'tilum Urn
i u.i.t.v ns.
GROCER
.-tu-
4-ii.ni-sio. mi:uc'ii.it
No. Til Ohio l.i'Vic,
CAIRO. ILL.
Sn.nl aliriillnii ultfli t'UMklSII
iiii nl. mul lillliiK Orilri".
iiti.ir schools.
Ia.iiiiIiiiiIIiiii ul' AipllrnnN lorTe.uli
it' Ci rllflcatis.
. 1 1 i,-t:,,i-mi i i .-iV i ni .n iii,i,i,
I'.ilrn, llliiinl-. .IniiP ll, l"?n.
ll.f !r-i iiu. I tliir.l s ii'ir.l i) - in i n o ii ni Ii
ar. 1,1-n Li i.H)itili. f,n il-. v.nali, itn.li ..i ,
i.lli'inil. f,,r ir hi'r. i',',ioi .;- Hi ii nil. 'I
I'.Xniillll.lll.'ii- "'" "" I " :l'i'l ruli'l'lflii.l In ,i
l rin,..., r,( Itn-ir.l ol I.MOnii, i- i"hii-i.i.,, ,,f
in.,,' r"ii uiiimiiiii .1 i.) Hi.' l uiuilt ii,i rli..
Ii n I, in trliu will If no ii., I'lilifi. ii.' im,'i iiimiii
tin If h-ihitI To fill nl'' Hm ' I oft 'iu iiiiiIU
mil 1. 1 iik ii IkihIi', ii lull ..f-i'iiHi'. iui -nil.'
ol lun iiiml Ii' utiiuni'.l oi .,11 ll." ).( .ut'lii ii"
iiilni liflmv In I imulil 'iui fur it Mr-t r
iililuilVuili uf hum will l iiur, it, lloiim
llniii im.V'l I" ' I'. Ml .mi r.intitv Ml.i'lii,li'ii l' in a
Hois rortior i.f I 'oininoi , ml :iiru,,n,ii I IMi t..,lli
.III UlVlrA l'lllkllll!, Ilii KlHIl'. T.'l, li"rr I
ni'liiiiii ilii. il.ir. 'IhiiiI'I Iii.'' H"l ii'" Hi 'I mi On lir
I. t'litiilfil In :oiv irlinn of ll million n lr,"l
fnii'l. norstnilxi i.iii.Ki!,lifl"f.iU'"'i ooiniunii
mIkI'w'IiA iU.ii not htt liltn ii
rrlill' no
rl)l, r fr-Hil Ilii' -I lii' orl niliily Hiii'i"iit"il4i.iil.
It I' 1' llll I LLl!f
'I'll. hut Jin rmiiily mum of, -no"i,
Head Dispensary
ISluMl.lK'.l In lOi, uii'l i'h:ul, nil lr ,t, I'nr tlm
Iri'-ilnicnl of nil ili, of ;i 1 1 1 ,,r- intiii In.
I'l, lllll 1,1 Ullh .l'l", A I'liri' U (Jllll-,rl l)
I tin run' nii.li rl.il.iii,
Dewiies' Temale Regulators
I'nr ti'inali'- Wiiiiuiili'il tormiiiii' ilrm li,,n
Via.. I'ik i' lmr Uvk. .1
jl AImi Mi'U tunnifiniml i,'ll,uiil.mriii,'l I ru-i ;
!i'.iil,riHillly of M.lo hKi iilili. I tl fm mis'i'
i, lie I fil n'r half ilni'i,, or ft ,i'i' iloeutih
A Mi'.liii I )'.iiiiiili , i;imi1.iuiiiii;iIi I'l.iLiiuli;
in il ii uli lliHiilHiroilNi"ir.. nillin IV' IiMi IT. .il
riMiiulm iiju tlic cinii,,, hiiwi, uu,l ir,iitinrn uf
lliu rjii.d -i uiilluiliiii; io ItuKO "iuin I"!'' i i'li
mi l el,t:rKViii(rn, Hiiiitiiiu; inn iniirii'iii nuiw, i iu
Sriil in rmli'il ttitiiiiir on ick'iilpi ,(,f ,irii '
ri'iili ) AiIiIick .1
Galen's Head Olspunsary,
.No, I'l Writ jVlir.oii nml,
I l.iiulllln, lit,
t -i r
POLLTLCfe, .NEWS
CAIJU), ILLINOIS. MUNT ksf,: 1870. ;
:mf
u
11V 'I
WEDNESDAY.
'lliiNirnlluii ufMr.auil Mr, tilcktm.
-Mnrlyiii llfu jiitt uftur tliu pudtlmtlou
, of ' l'ipkwick" .Mr. i)ickuiK uifttrlml the
tliiiioM'" hr W- ilf'xgo lIi'L-anti,- ilmrttr-
1 tlinr nnil rrlttf lie i'inrnffwl frnni tier in
friini nor in
fiirtli n grout
ll6J")l(1villL'
itftK, fin. I iik ini' fctMii oiiiini niriil n grout
I iir.n ii iiMmiurcti cniniufiit, iiioioiinwin
, ii ti. rw)i wriiU'ii inr mv imrp
.1 . ll I t!.. 1
IllfWII III llll' JIUI'lll'.
.Mv'llir.uc .Mr. DitWcnf I
hv !lv.il iinhiippily t'inllinr fijr iiiiiiiy
i vnrr.' . Iliihlly itny vuo-wlw hiA known
I ii intiinuti'ly i .in I'rtil tQ li.'iva kiiijttn that
' ... .. -It . ! ..I. '..'... I
tMutXTriinciit. Wdrnlorriilh'iiiiMiKl J tnpnrli
I -Out. I i"iipoi' tlml iik twnK.Aiilc nut
vision in tlii'iimfln.i, cvor wum Jijlncd to
Kctlii r, tvluiluu xrvultir illU'wultv iii un Jcr
tniiJiiiu I'lii-nnutlier. or wliu hail li.-iK in
Oniinninti. An .iiltiiclicJ wmiiiiii 'CTVHiit
' ( Mntf Yriond' If both' if u- tliuti lT'
9 . VMirt), wlin llvcil witi tu
, ixtppti yir, ninl ii tmw niurrloJ, nml
Mid i wn; fiiifl 1 1 1 i. in ,lr, l)icliii run.
I (lili.ii.. nii'l rutin-, win. Imil tin) elcxfU
liiiiiiliiir lipuriflicn til" till iinlmjijiiin..s In
t l.iii.liin. in tin- country, in J rnnt'i In
tnl, wlnTi'-r wo liuyi' bvvii, ,vJ:ir uftcr
vi'iir. iii.iiitl) oO'T inontli,' w'f):nn)'r wi-ok,
Jliiy ulU'r ilriV; lHr tlfmuiiT to thl.
S'ollllllllU-, nil lililliy orciliiutis, fttHxt
lirtuct-n u Mill H'lLirnilflrV. Mil Mr.
I Irick'tMii "Ulnr, iii,iri;lin,Ut;iirtli', I'miii
1 IlliUf'il of tirtiWh illiu lull, liuYoteil IliTat'lf
.ur iioiim' mm fliiliiruli. Mic ll:i l-oi'ii
tin ir pliiyimitf, inir.H'. Itintructn:-!, rjuJiil.
I tir.l twt riu. ?4ilvLr Mini nAiii tii (il.iii t ,i
It'"' inunjy c.:iai.lr.iti jI towurj .Mr.
hi. f 'f.i.YM. i.:...:i .tc., r ,. ,11
0 III)
ill the
nu n ly h'fii;(rl; or her thiil tho liooullnrity
ii lior rlinnn'ti'r liA thrown nil jlic rnru
of tlnii'liililri'ii nn Kdinq ono ul-c. 1 do
not kimu I cniuiift, by nuy ttrutvli of
flinty, iiiiiiisliiu wluit would luie Lvronu
of ilium Inn for tli i mint who lid (riwn
op with llii'in. Ui vtlioiii tlit. y ii ru tiluvotod,
nnd who lm -m-rillceil tho l't ji.irl of lior
yiiith i. nil lllV to thfni.
StiA Int. rtitiKilmtralorl, ri'dinncl, tmlorinl
mul toiliil mul vomo llniii to prvvuiil a
.up:imtinirlii'lwi.i'ii Mrt. dickr-ru nml inc.
Mr. IHik-rTiii lm ofion "Pxprt'io J tu hrr
hor Mini- nf nllVrlluiiutii cure nml duvotloii
iu tho joiuu neviT, tiniru rtroiily tluni in
Ilii' hi'tivtiOvi' uioiith.
I'or'oin vour jiat Mr. Diukm. lm.
U vii in ill-Tmhit of rciiri'.K'iitiiii: to mu
that it woiilil 1' l-'itlur for livr tufjo away
ii ,il lui iif".'! 5 that lii'f alwuy Iilcrru'Ing
citr.iiii;t.'!iii'iA iiindo n niont at" ill.)r.ljr un
dor whii'h hf inmii'.lmi' l:ihor, inotf,
that iiu- fultliorrolf unfit for tlioi lf,i tho
luid tu li'.iiT my wifo, mid that hi'woiij
he N-tlcr trf wiiy. ' F Imvo iii.ifirriiify f
plloil that vii iii nil nr our iiiiiforliini'
alnl litrlit ll" llclit on I" thuiiul, that tin)
khildrt'ii urr tin- flr-t 'ii,!dtraliiiii, mid
i imi i i i n ro i iiiry uiii'i oiii'i u ioj;i'iiirr
'in appi'iiTMlcr.
At lon;jh, within thci' tlino .wrok., it
wni mgij'ittod to io( hy Folfr, that ovi'ii
for tlu'ir tiki", It wotil',1 mrn ho luili r to
r,'.Miilniit mul ri-.trriiiiu tho on.
luilipv Inlili' I I'lnpuwort'il lili n' t."'
trout with .Mr.. Diiliin- n. tho
flllrllll if Imtli uf i to1 for Olio
twenty voir.. .Mr.. Dickon. , wiiliuil to
mid. on Inr I'urt, iXutV l.i.'iiiiiii,iiiiil did mi,
Un S.itiinliy lnt l.i'iuoii wroto tu Tu-tor
lr. Dii l.u'ii "i;ritt.'fiilly mid tliuiikfiilly
Hix'uptLiI tin' lorim 1 " iroHiii to lior.
)f tin pociuiary i.iiLi,I'i)hjii. 1 will only
uy that I fl"-IIfv that lln'y nr.- n aonor
on" a if .Vi. Oii'kuiif, vpti' a lady nf dli
Unction mil 1 inn a nnni of forUiiio.
Tin, rriiulnliiL' n.irti nf lhi'iii urn uikIIv
iliitrlhiit d-'iiypldfut UytoliviiwithJMr.
IHi'ki'ini, hi f to takfl euro iirncr, in vi iihvt
ilii tu kroi' my hotiii" Uilli my irirK find
till hiv chIUio:i hut tlu1 I'ltlivt un tu livo
with ni'i Ir I'ont'iiui'il coinpanhin.liiii of
tliolr Auiitfloorclno, forhvlium OiovXhih
fill thq tniomt nllwlIoiM that I Imvo
ovfriioii miiiii yiniti pwiplo, nml .who
Imi a liicht'ii-htliii (at I Imvo often ilourod
f.ir niaiiv uiri inioii iiiv iitli'i tluii, ropoct
iiiiila;ritituilc than anylnily it, thi. wurhl.
I liopo lint, iui ono who miiy l,ioouii' jii
nitiliitiHl ui'Ji what L wrilu Ikto cull im-il-
Mv In' u eriii'l and iinjii't n tu piit nny
iiilsroiiMriictinii on rr npiratiiin m) lar;
.My oldor rinlilrotiiill iindor'tiinil it por
fu'Hly, Mid u l ucri'pt ll liiiivll.'ibli'.
I hvro i nit a jluilow ol iloilhl ir imll-
riitlinciit miinii id. Mv t'ld"t null ami 1
liro n ono to U nil. , .
Two ulrkod uirj(ili, who lliliuld hliV6
Biuil.t-n very iliil'i'iuiit of mi', in voiftMcrn.
turn ol oanu i rt 'ii'i i ami ratiiiiuc, niivo
Iiu 1 am tolo. ami. hmivu, in my perfonm
i.i.uii ii'ili!'. i iMiiidi'il wHtli ihl i-naTatiun
tin' iiuiuoilf tiyoiui; lujy for whom I ImVii
a . yrt-iit allaehnif'iit ulnl rojrd. j will not
ropoai un' iiniiip i minor' it ton iWh
Upon in v innl and honor, thnto i tint'inl
tin. cirih u iimro yirlnoiH nml i.initlinii
rroatun' tlnui tlml .vjiiintf luly, k"'
hu'i; lu lu' liiiiH'int nml pint-, nml' a. jjood
u my own ii:iilrllli'r".
I'urllii'1 I am not qiiltolinw llntl Mr'.
IHi'kitllf, having riii'Civi'd thi i)'.iiraiu;ii
from mo. unit now holli-vo It, in thi-' rc'.
MVt 1 knov lu'r tu Imvo fur hiiyiiinl In
tlio I'u'rfiM t oniillilonoo I 1,'noiT lior, in her,
lu'lti r moiiiiMii-, to rcpoMin iii triitlilnl-
()n, lliinnhoail iikiI"i thuru (. not i
liadovif dmilifior coiu'iiuliiioiil, lii'twoon
my I'liildron iiin. mo. "All' U uopi'i' itml
l ln I n iinioli' 1'Htf lisf'tliolipli' wo I wore
lirnthiM -. and NtiirH, Thoy ro pu'fm'lly
cortulu H'at 1, w.'oll Hot. i'ri'ivo tlu'ii'i,
and thiu (ho I'.iiilhlt'ii'ro iifoonu ii4 1 willi
oiltfi'Ar:' t). ll,
WaUiHii, lOlotbUr, tornur of Sl'ntfi
ulrvct mid Uhlo.luvrt', noils .olalliin,',1 ln-1'i
cinw, honth .fIkios. mud l'iIriiisliln'.loo,j,
difapor' hy' Hirr1 ci nt. t,lnin any othor
nofi'O in vnH'". nan nun i.uiiiy your
folvi.t Iwiorvryu,!! luy j (t
, -'rrr- .
rAn i(MUiilnu(!oii lowlh'if.il, 'l' what'?
Why, (lmih,oli'ui,iK'k nf.iiU' kis.-
I'lnlli, ruiiin'ri'S, doiskins.dilijiifiiiiii'iiOlr
lo nml pill; VMlliiHi'riil'i'rjil In tho
Cairo luarlvi'li ' i.'all aud tv"i . .
if Mi)lINuNTHIM:7:t,niiiol.'ovco.
i. i
AiNl)
.WrKHATURli.
... -rr . "
ONLY
rm -T,t---
,. H4III UIIISINU. ETC.
Mrf Aila lliiek ll.i!itiilli4)i(l nlmll
hilr ilrt'iln!; mIhaii, imil IhTitpVtlio pntrnti
ngn of thoiij 'h vroiikl Imvo Uiijir linir
ilri'Mnl in tlm nf!itot in.iiiiitr Mid strlclly
iitconlilti; In the lntf t ulylc. Slio ll nIo
p'ri'piircJ to cut clillilrcn' liatr, Imvinj;
rootm for that piirpoi, niul will v 1 -i t miv
rutlilviiiM in thu city on rmlis for lirtnl-
'piXiing. ' All klmU or 1i nI r ornntncnU J
'lc.
In view of the iipiironcliin&.i'iioiili-tM- 1
Mtions liolMuj, 4,-ti-., )iit tklll nml nppli- '
iihci'i'lii lialrilruulni;, iiiiimifartiirlnu iiiul
editing liotiM lif In MlUV rn-t. I In i
Iil'iceof boinw U'nii (.'otniiKirfl.tliivi'tiiu1,
nuiiin Xintlinml, Toiitli tnntA.
' Jdl tdlm
S 10.000 UH til of C l.Ol II ISO. I' ll.MII
t.N'il (I'tMJtiS IloOT., ."llOKs, II.M, 'r,
TlttlNKt Mill V.t.lK,ilIn ntf lit IV MU" i
rllli'u ut Idnuo Vnldnr', I'orniT nf Si vt!i j
iri'i't Mul Oliio r.i'Vfo. Xow yniir .
I'haiiro tu gr-t n'tjimd ilit lit n lor,' ptK-r.
tf
Notu i:-to ,Stiimii:iii. - If j.m nro
tlruii;ii In Hilt ult'y, ilon'l fail tu mil un
Wiililnrtuid oxniiiiiiii lit stool; i,f i-liitliiiij;,
liooU, nlioi", li.il. flip, nml fnrni-liiii'.'
good
If
Am; ymi out of unploymi'til ?
If. Ml
M'lnl fur tho ''Tho (iri'atiiit Work uf thf
v;o. Tlicroin you wllloortainly llmWonio
tiling that will not only k'ivo I'liiployiniMil
hut In- niiro'rvfrMirclc.Kl to fortiino. Sic
iiilvortiji'mcnt In till 4 payor. niarlS.'liii
,i.t. it .ju.,m, :i
I'lrrr.r. vffir'!ilnio'it i'clulvi' uo in
'tin Snv Knlatiil tnto hn provod I.i.
nru & .MnrriV fifrfrio.! pi'ftiii'loi tin
hct maili'. Tabor llin'ii arc o(. in'oiit
Cairo. S niVl'rtUimriit
JuTdawtf
.
W. V. Thornton, No l".J Thornton
Mori;, Tonth nn'Ct, liaJut nwlviil tliri
lniiulri'il loo of r;lM varyltiif in sin
from Bklo to JlCvl'l, For mlt, wlioht'tilf
orrot.iil. i Jltl'.,
- - - .
fWaK'n11 l.adli.1,.' Trunk tho hovt
iiiaiiufiictiirtl all r.rM mul pricoA, at .lolnl
Ahtrim'. AWo Sitcli'li nnd Trawling
Ifcigl nf all graiW, i.f, tyli Mid
irii''i. " tf.
- - . - .
IVt'ir Ni'irn liKtiiiinntli li.jk of r'priii;;
clntliiii i iiil-no is nil tho lu'V, lvl,i., uii.l
what cm he fniiinl linulii'M ol-o ill tint
Uy a larjif mid wtll -nrioil tnfl uf lniy
clo'lhlmr. 1 , tl
Tin: Wii'lilngton SaliHMi, furnor of
W'iihiiif(toii avuiiuo and I'oiirli i'iitli lroi I.
t )h jdiuv, tu i't til" mitt liMihM
()iii( iiiat( Lajjivr lh'or koit in tiJ oil v.
Jclikllm
Jtoiniro to inll iitT-l Ohio l."Voo. ami
tl.' tlnj .June Ho" lltit.,,williA varioiNtoik
llf.Othvr IIOU .1,1 i', tlH'llllllnfrOIH III llli-ll-
Hull, It. hKiiil.ir Antrim' H. iiu' plioo l
'.;i't your hulk, ' !'
Tin; lki.i- mul i;iir;i'rr Ci.oiiui, t
hol'nllllil IN rillH l!TV U AT 1A tl W,l.-
p..'k, roriur of Din Si'uhiii .V Ohio I,i
ki:. , . , ,'
II. ..i;..,, l.f. I. illl, ',,1 Or I
nAd notor li'i hl 'rWriiiii iju liivaii.ili. ij
i" til. n v ii im ii yon want a iuri;.iiii. ii
IjuIiui mul i.'hildritu f iutir i nt in or I
dir. nl tho-liiijjor;it'.lii.ir ro-iidt'iiro. lvo
i.nlol at tho ilmpiif ,1. tiii', Mifiiilii iif".
jlllK'lllllll,
.Mi'jor, I'vrintr of Twidftli ttrool mid
Wii'liliijjtoii iivi'i'iiii', not only koop .proii-
dlil Pli I.IUliii lu orjilll lliu plirort nf ulno
mid ll'iuori, mul thr ii't lirniiil" of ci-nr-jillioldllm
III v Yoi'ii Ci.iiiiii.mi i i;u.M Wald. r,
ciirnor fltli Stri'vt and Ohio l.ovii-. Al,
hkUouili aru reduced tu tjolil pr'nv'' hut
ni)l U' , mid I'nr (ri'gllpjyU., If
'l'oit III" Ponlft Mid illO't JHllntalilu Si.
I.uiiI. larnor boor, a tu .M'ojir 'l falo.ni,
rprnor of Wnliluj;tnn avfurtio and Twi-lfih
'.. '' i i
'' Youth. lmyV'und Cliildr.Ml'ti i'ntlu, nl
liirliuii'iiw Vo'?k, prii'u, will 1 k.ld
thi- wi ld,, at l. NoilV, ririiiiiliiJ. "I l
i'HUn'sc f.,nl,7.mirif..ii f.i. ,1'. Ni-ll"
T'.i libiu Ifvv. Tin.1 bo.l !( in llis
Artll l found nl thi. Ii..ii-n. tl
J J..I.. . . i
lIlllllAlNrit ll.llilrt!" A (Jf-kl'-liil nf
I'lnlhllltf Inr d'll .lullar. At " I'. S'-if: ?
Ohio ru'Wo." "
i i . 'J
,y M,iir.M;VCiAMi.ir''. i 'r.ui'l:i!ioii iu.
A)' KKAHY MAiKI."llW.S 1,A l.Ul. Ill
inotlni. : "Ijiilvljj.inlo.i Mitl Nll I'l'.m -1K
',f
'(ooi'l Calf llnolT fur twTi 'dollau mid
"nvoiitv-livnj Ofiiis ullh ill 'I'i'NuHV, , No.
i :.' . 1
ill, Dlllu l.oVoo,
:.
r-i'lirfii linvv,,lialr-fiil or .liuuipiio, or
if (nii wui.yiiiirlialr and wfiUki rV dyt'il
luyoiirnwu siitl-favlloii, oull at .1. Iloo.
,Sloiiilinuii-h"pr I'oriior l!ij;lili .nvl
nml Coiiiinori'lal aVi'iilio, fl'i-ir.V lli.ii'i'1
jiimilillnl.
rr .
1'IIMIIII.IUI'llk! I'llUllllill tl'IIM
Cm to Ji,, iunwi'l, lioi.)Kriiilu'r,
lriifr Kllllh rtiiM, M'd,Ohlo 1.1'vro, for
plclnri'ii, Curio do iiiti., iHo,i IIiiiIiik
iiiiiiI" nrrmiui'iiir'ntt with -oini) nftholio.t
iirtWlii ofltiiir laii u-ilU. ho romnli'lftilly
lolii-ilv. nrilow Ifor. vupyiiij? nml onlitrun
Incnld-pirturi'V- ('all at hi liimii- nml
iMi.'ouiciH of wurk in thnt Jiiii',
hpldtf
DAILY PAPKK IN KOYVT.
I
Phalons
LIA;"
OR,
for the Hair.
For Restoring to
Original
Hair its
Cotol
Phalon's "ViTjffA" (lifTcrs
utterly from urihc "dyes,"
" colorcrH,V(md 44 restorers "
(?) in Ufsc. It acts on a
totally ditTercnt principle;. It
is limpidVfragrant, andj per
fectly innocirHiis, precipitates
no muddy or llaavilent , mat
ter, requires no slKrrdn; up,
and ronnntinicatfS notain to
the skin or the linnl ' No
paper curtain h noc'Uajy to'
conceal its tin,'afi)i a(aiu:e,
for the simverieiratou ihijt it is
not rnrjtT It is", to .ill intents
and pupofs. '.s-nv nisfijviuv
r,i ToiU. C'hfi.ii..t,v.
lT rii:ir.Vt "VtriMA" is
warrant U to r . ,t h
in the rolni ul i uc i,. (r v
10 days at'tri i Jk.- tuuiiip
tion, the diiu'tiou
uaretiillv ohservivL.'
ithin
ilira
ring VI IS AS CXM Ar. Atl'I'K '
A .N't I AS NU si'ldMi A
l'rici. One Dullar iki
MM iu, ..iiu I
Soi.l) II V AhlN'HUCfJISTS.
Ii' your Dru'i fi.ii nor
" Vitalia " on hanttyt ;i en
closing oo-XffuJ t.
ibrward it Limh li iti
a 17 liro;. i:u.' v. V.
OCI'MSTS AMI 0IMICIA.VS.
j .i s i: a n i : .n i ' sir.
m. mm ni
t ttV. IU.Iil.MIV.or I'l. Ill ! i I'SK.IIi'
'II,. , I.I 1' . ill
Mul I'.illl. iM i l -tl, i mil l-r
I'l. 1. 1 III l l ri I I I'
nr.- i,l I . wrllku urn.
I I . .10,
,I.!Mlil ' 11 III
. , ', I i r'f.'.
,Ui.n.. I.AAII1 N.V 3I0IMMS,
UiiU
ii u i nun). on.,..
M.niiif.,t in. i "f Hiv (Vliliinli l
Perfected Spectacles !
in, nu. iifui yiiii. . Ki.i "0' r, ll'l iiu. iui,
llll' I ill I ,! i, - . 11, I,,, ,. Inn, l.lj.l
1I hi ,li,ihi,i ili,i ilim l h "A. rUO'ii
Pijrfoiit ftpool.io A w,
W In, ll Ii .,. U ll l ill, nul ii.. i. I 4I.! v i ill
Initio w, Hr, r. In Mm ho 'M. lilonli. I I in i.o,
ni'.'li.'ui, .Ni u II oHJtf'.i.', iiiii'. .a. .Mi,, in , Nt
Ynrl.,Niii I'ir.i v, Prim-ill n,,i.nl.. IH.-I,!
S l.inii.li., tll'iioi.. ,Min,niil. U,ii-4-. Mip-i' n.
Ii.x i, u,, i ,.il il,i. l'i 'i. ii r i, .i - ai "i ..
I ... i -I v ii-, n , )iir. iim... I. In- .l,'i lorli'ii I
,i .'Im.!,
,-1
Uir
sfivtic rrir(!
An 1 1 . I i, , .ii i . . u 1
l..,on',. l H , l
Taber Brothers
)A'irn.UAUi:i:s. ji:ivk.i;i:s ami
0I'IV( I,S,
' i,l,l.i. m i.ll klinl ni'
Aiiii'l lraii iinl l uii'Iifli Wall lio.,
Kin li'it-lrv I'm, in ill. "'nli x "t., l'M..,
W'ni, Hki N',Vk rliili i nf .ll rlt .ii.l,..
III,,.,.) ' , II II v
Jo.' S:i Ohio Ijuvco
mnto, i3i.ii vis.
-i.. !U. I T
ll V I.. .,1 I ,!,,
.nn
'.on. iilioul i.l ' 'II
l l iii citi nn i.nVi:i'.
I,A,.IKI S V JllllililM,
M jiufii"lil.' x "I'l" ll nllvol. I'uiiu
iu 1, 'ult
SiHJiiVft.
1 A'tl'l S SlLVMItUIKt,
IT A
VI IUI
CAIRO CITI BOOK HINDER!
U fiii mil 1 1
Mauul'm Inn- Sil iuk llonkj, anil i'-' :iH
kinds of llmik I'.lmlluK' ami Kulliiif,
n OHIO LKVKE.
nrn cTeiunnoTir1 ue
ubULidijanuunibifino g cm
.MAXn-ACri'lllKS-llSOOMH.
W. P. M'KEE & BHO,;
Ifnt i, I If I 111 ir nrmnKitnciiU for tl(.
mAMifnetureol
IN Tlllrf irrV, AUK .sow
PREPARED TO FILL ORDERS
,l it l,4V I'ltlC'tN nNtlumri"lt
ty or iiioiiiiih nu ln.iinrcliiwMl
Mill"
it- nun toro'fci'f'i I). Wilh.imr
i illlio
Manufactory, on Thirteenth Street,
II I- rnKlN MM T AMI rKIUII,
tt.ll I .r..in.llyiiltniil"H.
0)."r li i '
.1 nhnnlil U ftililfMi-i1'!
W. V. iiri'KHK A: MItO.,
I'. II. nrriTfr I'M CAIRO.
yr M . Jr. SVll VI TKIt.
Importer and Wholesale Dealer
IS
Wines, Liquors
TOBACCO and CIGARS.
Wi nl I .r I t linn In m
CIIKAM AND STOCK ALU
Xii :ioi'.'ucl ik.Iuri o'cl 1 1"
' ' TViVoilt' IclXtClM.
tibJifi m 1aI: v ao i:
CM fin. ILLINOIS.
WS.YSTOX .V C4M
I ',' Illrli, ul ,t i
J.
REAL ESTATE.
. rO'll'SOX'Kl'JKS
74, Second Floor, OHIO I.FVEE, ..
liny and Soil Ileal Kslalc
ITHM'dl MIIVI IIK TS OP I I I I i
AMI I'ltl.lMKH l'l Vi: V.l.Vl I s
III A 1,1. UIMI1.
8AR3LE YARD.
riCKESiina.r..
j t:v ,v co.,
M'.li its
MfiBLE WOBKEfiS
menial uesioers
.......1MI.......
i m I'll ini:iis or itaman .mmiiii.i
si iiri'ii ;it..i ri:. .ii .
wti: itii iiH tn h'i.iik Mioi'.ri'ii
ii.i
riiii.i, wn fi. ann HTiirr.i ;
o 1 1 ;. .s si o n o, Uy.
"..illali "III . JMllli. liMtr Ml.ut. . "
' 11, ,.,'!.,,,.. I, ",l W nil IIJH I " I -
i'i , ' l,.. ' i nrl, i ..
hlllrl.i-li, noiiiuii mi l llnl.lril l.'lli 'l.i,
.1 'li
lllllir I. ,1 - (.
M r,. .,, ..t .... I ,iu. -. l.y ii,. I.,-1
. ' r l', ii p, , liiioi iiil.
All work k'liiiniiliirit,
IW ! KH i'!) I"
C1UI, I,. THOM AS, Am nl,
I ,iil. 'i HI . I nnM'i.itiiiiirr4il An inn-.
IllUjl, lint ll.,i
onrkufiuiiwv.v.aii 'lii .)nii,i..iu- .,i
ini ai ..i innii.i mu too
Ii Siiiit.iiir.. mil inn
iiiuuiiG fi;,.,:.n;',rI;,,,r"',n:.
Satt I"' 1,1'Ul'li'l'. I
,,. i, ! n i. in u , iiiu l.
ol Ilii K 1 1 iiiiix-tur in I "ii ki,!-., I.iii- in
1 '., il i, . u ii, l.i-
lli ,,'ii,l In , l.li.lw I, i nn, hii I n.li i,i,i
Nii'rMiuzutxv-uU'S; . i ...n ,iii, I .. ,1- ,. i .iii,
9 I mm 'f ii'iinorii in
tjimrtifl Mi luinfiil mi,.
2 .tt,"iii.f liannr hit iiii
Jli nii'.i.nli lliiln mu, I.
i ,. I ,i, - .ii'Lilm ', ' Lm
Vllllla
t-iilili'tuurri. .-OIIM "I Ihn ln. ll.i
Iw.ll- . ' i iiu' '" i -. . . , '
ftrr.r ihi.,i1 lolihi' l.n -r , xmi-rilly Iiu' urioti
I'l'i.l uo ii' ' l on " ' ' 1 H''
Xr. fcJliiaaixoiiiv'
B.cgulatoi
m I I' !.'. tl..ri .1,1. I I
,., oi ii . iiiinv i. i,,)
, II I kl, .. II I,
, mt ii Hi., Ri.nl tnl.u'.l. , i ll.
Ii
I'
I.- Uil -i i'
4 11, .1,' II' l'tl'1 'OH ll"l I.'
Hi. M.il.Tum i' mk. Sr. vilrJyaoil ,i i. .luili.
11 1. MUY .. i . .
ilWAtuaniCU.'nt I iy i.li.i i n .uUhi' I.
il
aiui'jMi'.mttiii or-
. khiiKliK'lii'.rhiiiiiti
i irrlim, mlii iiiiii. 1 1
lit' tUihli'r. i'uiui
MVMmwtorasajnetl1"" "'"T. '"
.,.' llll i inn") i" r in i, nUillt, rllUI., ill. i'tir
i ii, , , i,,. n m I ',' lluo.l, inrl.ini'luiii
in .If , W .i urn' " uiU, Iii MIhjii.Mii or ,,i,
int.. i i y t I i ii ,u i," iii , I, iKtvr Hint 1,1(11.
or,ij i.'1 . . on in it, r.t-kiuiillliniiii,i..tliii
,I).Hhii , ii in.lv uiU lHi , mol luUmia ili-I'.oi .
ii-tii i ,li.
I'trpiUrt Olllf I I .1. II. 7.1-lllU . Co.,
Htut;Kti Miu'nii. Iiu
t-. r nl- l.t It, i. In tiiilh'r, ulno In.
ISiio, lldnni.
I'lii Jl L.y ii.jiI el
mil) :ll. I
ATTORNEYS'.
otia;.H' v 'uiMMwr,
ATTOlt.M-ViS .VSU lyrXCKI.I.OUS AT
'.L'llllH.ik .1. llr.Ml, )
' lllllimu II. l'li f
tAIUO, II.I..
''" "vri'J tm nVoii'sivii to A.ini.ridly D.I ji.m
I. fl ,u-,um.
lllli.-a lllll" l.f ltM 7 I II
",.r Uy ,iloiiitl Bult.
Rit.ll.V. UI'iHIl I I. KK,
A
on
. I i irii.tr.in ai iMri)
Oiikc Iii lli'iu.' New HiiIUIuk. rururt
ul 1 1 lb hit . mul 'ulrll Av..
IV.J. Alltu. .. ' i,' ' ' .iiSTl.
. M. UOl .1.1 I . W
I II, WMl Wltlh'HW!W.., f,

xml | txt