OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, June 30, 1870, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-06-30/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

The Cairo Bulletin, .Trine SO.
SiKieial Notices.
Itltrr llullt t'llmi IliMvlniial'N lli't'tlil
MnitM Stir, Piicotfriff, j li'., C'jin)iri!-l!i( ii1n
.if Inftriiiillnn fm i ifiyrr.ily, rhtl.y m.ill.lfn n
(lOtlagc) ror Wei Ml, ! . I
AuMrriia It. l' NVitMA."ir, (PJayyfurkel Hicrl,
liotll. Mo. .... r!!7iJialr
llnlcliclor'M Half ttye',
'iticmr in tii wi.iii o !.i."ii(it t,.fiihil iful
lui tltrlol .oiKiiii t6f it)ltiuiVj4iftii, or hi
ilw it ilctiili. II la prrltly iirml Vj.l
Mfl.llllnlKM, .lllll ll(' tjlllti'il 141 l.Mll'(H
tmnillima IxmiilUK 'fliif d llii j ilonul ii.at",
ji.n hj.iiM ru-apr llm ilnngcrX 'I'1"' Kooiif
W l ll.it. lirlur JHUpUlmt ililily )f:ir'n',..
i.t.-tliini In iili l if UilrgrU). ii'il'l ij Dmji.
fii i. Ai.iii j 1.1,11. ui a tiri. v. j
uoWltliny -' 1 ,
Ilrnlte'N t'ollrfii,i,
ill nr arly iiiic liOixIn-U rroeli for mailing hwinlj
alH.in.li ol Whip, flln, Air, I(pr, Curtllala, Kit.
l-'iiii I'I'Iit, 11ml mUfli nlliur ii.ufiil inf .-milieu
or lltuao tli tilin,! ill or maiitifw-liirliiK any iiftlm
li vi', I'lll.i'i far llio trI or "otitoinr, 1
Krnl lijr 1111J, frr uf .o.ln, l.ir tVi null, Ail-
lrm, U. U. NoltMlNllr, vil Market trrrt,
! UhiIpi, Mo tl arHlydatr
ir yimi wiui 1
M,il r al In iiihi,i n.tlftllar la.tlln nf Ihr lttl'JIli
li inriili. I'w-r nn.l lor rraiiiniia; yty Itatrio
i hi Tin. ..ir "etui wrml, frn vkt'r.
)0f VfT '
Wlijlc Tritlt, llcalttty fiaitna, nnil 'a aatwi
I. laat-nil rr 0111 TWIIIilKIl III '"-I-:
iiH" .Taan-iit.
ir rui' miii
t r rural fur )ltvl fh, ':.unh, iM.trn'K Jr
11IU Uif In lli mra, 'ill T'.r mtr HrKIINii TA.
I I' Y. 1-iniiB ruitU. j.
I.V. Ktltiar tin- itlalix lit f.i5U(j. 1 1, it
-il uric.
m-., 4u..,li K. I.:ehir, Ut Mi.iMi.U1m ft,
I I.ji -. Jlo. 3lt.li
. iral UV. "
l.-.UTM KOII ill Ml M I.N. -Thai llii-ll.Lil
.4 1 n., ni, ,i,l,.. li.-iil.' 1 riiiililiiliiicryj,
-li-Mlion.wi'l la.ilii) .r, ui Iln, tiiauUi,r H-
ill .l.'..'iri', inli t. ril i l'lt'S, w,J Military
H fur tin' vminKl) ii"-'l., nl liv, 111
eni'luK ,'lilri llunarJ Uxrfiillm,
iii', i'iiiii.i.i.i.i, i'.
Iiia;iccliiii . .
" "A TllM ".sVr-.U .
Allrrni'iiily llmly yrir' ri-tifw, n i
V nmlly u-lniitlril II. 11 Jl,ri ; Ji.nuiri ! lu
ll j Walrr l llii' iii'.d irlf tli.ti 1111 1 r tUv uf
.41 tollM i ffuinf". llMn.liirl allltrlixt Irt.n.
li.loxnn Waltr IkI li' "I I nrurl- ioif..iii..Iiii
oilli Ut llif K(f.liH- ix (l"riii i.j'.-r.iii( H
frn liioilriita fU r ' , . (.no, uliilt that uf
ihr MorM ValrrUMirnvuyiU). mmIioh.I
l.imk iu Tour ( l(llilri n-riic lr-al
Nl.llllllllultl'IIKll)'.
iirru)Mifd
uu ill" vt'-f i.f.'.ivVj
....
IVIUU'.
II lu-i.
WlllTUaiUH'H
HuMur) lilitiil(liin I i,U...
nl uniniMi.'UI iIimI 1
ruili illrl.il.trwi . I l.rl
MltS.
miiri'oMii'j
ICmrt lia rli, Hl-rn.) ,,lnrt
tort, nit Wiiiimii-r Caai-1 1 '..1
irmi- ; 1 .'.MS
1 1 1
11 1 ifn-i.n-jt infMii j.n.i t i..i.iku' fo-iiuma
Mi-jik ly in all il - r Ii4li"' " ' 11 j Iwll.nii!,
.11 any ull.rr rinff. I
l'ri-r-l by llio illlt KRI.N MKIilCWi: CU
sl.Uui., Mo. .
ly ilriikiKUta .fit iMii-r" to mi")Mn
..rylir. ' W,f7 1iU
A llouk fiij llii- .Mlllluli.
MARRIftGEIa1:
GUIUZms Iim-I. r ll.u..-
l.:)l In lllairy, 11 I'M- t", ' .i.Jlrfia
ami ruflallona l I i arllul l-jat.li., .:. tt.f
l.l.rl i3i ; ,1 , jr-ii. 1 aii-l .rfiuliii
.lla..liK. li- I" it IL' i""iu aB, tti;
Tl.ia 11 4 1 ' tr',g w rt? nf lr liiin-lrr.1
an I lwrnl)-f . r 1, w t:i ir nirii-i.. Hia
I iuj, ftn-1 . a.'l.l.'i ..1 .in. iiih f r II"'
. I.', kr niArrw t "r r liu.lal- inaiiaaK.', aliil it
(iak-M.lt ll.ali ' I' l t-M't uu-Uc liMk an-l
I.:) fcf.ilii.l'a .1, 1 -I). l..i.l n.r M-iim'.
vi.e l any .ni ! --iaa;-; fur Tilly -iil
A Mrm lr. H i"". l)..ii"iy, . N I.' .V.ttli
hijtlilli atrri'l. St IHir, l.
I.O-.SOT1CK TO Till: AKKI.U"fKI AM' VS
l ORl'U.VATi; 'U itiful.. a'll)lliK lu lliv uf
l.r. jih Va(l ln. l'.llllii iiiUi" ll"i"'
uaint: any Mawa rtmtJtt, iu-t lr. lunia' wi.rl.,
.inliultrlfil uur ilwaaii la, I r liuw i- "r 'l
juur iiiiJiii.ii.
ir, Hull, ran ! 1 iii.ullr.l, iiMiully or l.y
lin.l. -rtl Itiaillanuva tmlilicllvl ID III otk.
KlUr, li urlll Kmlilli alirfl, I-Ihiii lr
fcilall'l lllliulilll, W. IHlla Mil aaniailaal
M
.i.NIIOOl)
How Jaost, How Restored.
Ji: I -iUilii'l, imralr.cnrnM-. l'rh-rl
ikiiu A .-lnrf un tin- naiiiml 11'aUiiHiit nlu
Miiktiliiin-of r-i.niatiwrlii inr f-i-JiilMl rikj
i.Vi"lrt 1 'ill try i:nf..!.n..Hi .tiwriM IMr.ini.l
linn liiiifiiL.1.. ManUifi' friirally,.Ni;fliii;ii';'"
1 niiinliin. Kl'lUfny, an I r"'l. Mi-n'"' "'
I'Mairaf In. uJ y 11 I ntf.lf' ;".i 1
.i.',ky UoU.J.riiHrrrll, l. . . m Hior nf
i.ri'ru llouk, I'll'. . .. ,r .,
11A IIihiii lii Thoiiannila of Siiirrrrra. '
crli un. rM,lnililii riiilt. man) ol-illt-,
imaliiaul, Ml lirlpt nf an ; nt; m Iwu
l. i.iit- uiu 1, i ) O J.r liinr.i ,
li? Ilnarr), Via Vara, l't H"
Al.j Dr ruhi rH ' "IWrllRn i.ttnlr, rn
2 "m. n. y l.l . mi
B00T3 i SHOES,
VVT.II. KlU KItN,
v.vHiuuNAUi.r.
boot m mi MAKER
1'WK.NTIETU STKUKT.
Uftivppn Wa1ilii?.iu Arc & roplar St
limlN ami KUnaw Matin lo Ordrr. 1 1 in
Workuifil K.niloyrl.
Satisfaction Warranted
Piifroiint,'!) SnllfltoO.
B.itMir t
OTPS,- "
HWAUDMlIt, 5f. !.. Cairo,
IIUSIDKM'K Corm-r of riovfiilh ami
Walnut atrocl, OKKICB-On Commorclal avenue
nrar 'YCuiraci. (I1TI0K HOim-Fruiii 0
Mil. to li in., (timntay fxt-rpteii), oinl from . to
ft i.m. - ,
WIIXIA9I H.8WITII, M. .
BKHIIiKKOK '-'I, Ttilitet'iilli Mrerl
M.coiiVihlnton Avouiii' aii'l Walsnt Hlrrrt.
IKKIOK 1M tMlilliieiOlalAvfliut,jiialntrii,
afn, W. 1IUNIIX.M.1. Ileh-4
VJ ItlBNt'K-CorntT Miltll nn.l uinut m.
()PF1CB-Q)K( tjlrih, tlKetBlnl OllU. .i'U-o.
OFFICE 'HUUIlf1-aWoiif 1' ''i- I" 11 '"'i
rom to tt p.m.
"' " Hi
afJAMX la. TIIOWAW, '
iii'..urt'il.l(i-il,iiiHifiw' "i
am aiia4uaaiaaaiT, am I
,...aMJ......
fAPBR KAlVGUVCa'
nor. ,
IN THE PERRY HOUSE.
IINKK COMMIiMVIAI. AVKSWK ANI
KIU11TII NTKKiri'.
aWHc U tlio only ll.lai WE isiuta?r in
D10 city.
paMting
Ctf K. .. cvi ...it',...
A -t
r.trxmtr ami kcdmimv.
livfT' r.unlly lii tlio city can nmki- It
OWII ll'DCIIl.lln !t but It trlllilllf-i.tnllll lit
M'" 'i-'k'fl'i' B''l!ng (loocli a I XL rmt'r.crj
it will rrbu.iwro:iiii in lvo tnliititf. 'I'wo
Kiillmiamill: -i t f'm :il;r ihrn,) K"nm of tlio
iini'ti nun iii-tt ii ucri'iini. Siy.i. from oni' in
!yht'f(iurt for family uv,in, 'frmtiHIiri'i!
UitjiKljt Kiillviufur liolela uml coiifiotlon
i;r.t.
I'llllillri'ctiolii. for ttlii tlio frrnr uml
rvcfljilit for junking nil kimlt of jit. crnim,
vviitur irvt, filtiny ,' tjukn, i t.;., iic'COMlpliliy
uncli iVfi'Zi'r.tunl will nln, by ulvi ti tiwiiv
y m tn iloii-ly lotlni'0 ilu-iruiir tiiem,
"i' wnulil rcH-'tfnlly ri.fi-ryoil tn .Mr.
Jewctt Wilcox, wliolmsoiU'oftliH KrcuxiT
n iv In inc. For nilnoiily bv
. isEKitWAinvoitVii area
130 fjoiiunnrriiil A vi'iiur.
Mil Ml tilt II I..
Mnl.ti it ymir Imaliiftn, ifynn nccil clolli
IliK. t tin I" 11 loliiiMn t(nn, wlirri Jolt
full liml ull you licit, uml in 1 lu In tlm atylo
you Iniiiiy, ni mdi jirli'c tu tn utt ymir
liurw mill tin- tiling. Antrim Jiitucli
n limit... -'riirrr- you will nlwtiyit Nml 11
CUhlliti nti.l at'livl llorlliicfll of olotll.
ItiK. i-iilnir fur inciiI'Votltli. , l)y urclillil
it'll, nt iriciM ii low in tin- lowi-t. I'umi
Jiarijlil k.hhU nnil iiricm. l It will Iki In
j.f.irl.W.t'A ' ( J If.
i , i - ,!L-
(illfiAT KXi'lTI.M I.NT. (irunt nl.lllglltlT
of HIIi I'rji'ifj id Antrim V Ti! Olito r.-vw,
wlii-rr you I'lmiiot only flnJ tin- nio.t fnli.
iniinlili.miil ..MiiitniUi' tiH k of I'lotlitni; in
tin' cdy, but tSiL'l.irmyt mid U-i vnrii'ty
of Strnw. I.iWn riinriiin. Ciitiiini ri'iiiiil
.ilk Ilt uvcr oilVtiJ In Cairo. Ilnv voiir
lint- nml rlotbiiigj-igbt llii r.'. J
- a
A .Hir NTIIIKIMI IIIMIIlajTa
TIiij old Imir iljtVt. a'tiil "cnloriTr, fttM
k'tf Nil inort- or lc-1 atHy, luliddy. nnd
futlil, uml ttit) buea tlicy iiitpnrl 11 ru not
iinlur:il. , l'linlou t Vitali. or. Nilvntion
rdfr llinrl!a1r, lit ntwly dtacovtriil Ht-iiit,
it, on tlni otlirr lianu, limpid lrun.parrnt,
fragrant an J t:trctU l uinl baa no trdl
tnwit. SdIiI by ull driifiitt.s rind funrv
di nkru. Jc'-lnlw
Oali, nt Wfildi'rjf nnl iIxamim: uin
lovk of 1'I.otiiikii. Mi lanni.t, ami will
mil. nr. i,,mj:kvji.i jiv at onit:it imt-t:
is Tin: AM; mm:. Tint Tock l f.s-r.iTtn'.ir-yryr,
nml wfit'iinrriftr nt lb.
.oW'T m;i link is- oni.i,
I. S'A),l)i:it, Cornwof .sixtli
tf nli! Ohio Li'ViT.
a-
-(iutaini-r. I.i'lt-Tlirnad, ilk, Miit-n,
rMtt.bsirrcd HfiI lm ril.o undur.unir, mil-
nliln fortlif n alon, nt tbo fxiiioii' clotliliii;
lion- of -lnliii Atittlin. No. 73, Ohio
J.lV.'i'. tf.
lUXit. .iii:iiiNfii.i:.'i s.
M"tli'-r- a you love your utr.j.riii Iou t
frill to imf 7fr- IVMlCiMti't C,r.n. flir
tiH.t'.inir r'lj'.'licn I li" J .ll.e uihilti-r.
i.i. nt in ;.ii"licr .1U1.H1. jilti'i.'ddAwt v.
oiici.vii,ii:i.i cv ii.i.i.vois
i? stii riii:.sii:icN it. it.
On ami uftrr Tlnir.il:iy, Aurll Cltli
(r.iln-i it III rim us fnllotth :
li'.la.i toi tin t.T-iratu .raiii.rir.i'.
Ma '
.'!. a Hi
(Uf x.
i.-in auarn lt luh raaa.
r'xi .1
.....
. IU t
m4 I. 1. w.
.-I.'M
M iklni. .rr rtinurclloii. at Pna miIIi II 1101a
nir.1 II. IL fi.r li.lrt :..! idl Ihui.1. mulli miJ
it td II,- 1 1.1 A Si. I. I It. li, fur Inllui.aK.lia
k,i l.i 'i(,.., an I nil i.inl inl "il l aoulliiial
Alt.i, ut .-(.nuxHi-M uitli lli Tolnlu, Vll-:i A
ill
1.
W ralrrli li. l(. ur tjUIIK) an. I all l-Ollltt !, (41. 1
u Mill (ikifna,M.l'Uia II. It. for hi. I. -II.
1.1.1I ( lik ty.y, an l a p-ilalt north anil norlimrai
r. IMIIKii:, lirli'Mlfl.
Juil.Wia'IOnT.din'ITrCkrt Al
QriciiiT itoiTi: i'ico.m
tii: SOUTH,
IlllllOIS CENTRAL fi. R.
SI. .oiil. l.otilHTllU'.C'liifliiiiall
ChidlKit, .CW Vttrll, lIlaton
1 ,IMI All ,
a.ri(rr TruliiN Arrlii ail nml I fine
llliru fta lllllfltiai
Hull Kl.rraa.
AUUlVaiotl A. ..!ll'Jl) l. M.
DKI'AltT-HIt A. JI ...-! 13 l'. M.
It.itli 'ralm cmiiiHft ai I'rntmliH Willi Irama fii Hi
1111111, Hrrnlur. lllnoinliiKliiii. Kl lni
.a, ltnll,,Jlt.nioi, i' rrrpurt, uairnn.
Iitliuiie, an4 all iolnla In lllluola,
Mlaaourl, Mlwnaaolai, Wlaraualn ,nnil
Iimi a.
Ami Willi llin-a.iinnliii; I'-n-t au-l UVat fop"
SU'Louls, Sprltitrfleltl. riiilrllle. ('lu
.'Louis. Sprlniflleld, IiiiUrllle.
cliiuitti, ImllttBapolls - Coluiiili
Ilia,
Anl at t'liliiaxo with Mlchlnin (Vlilrnl, Mi.'lil-
boiilliom. nna I'liuiruiK. ru' vntj nt
au.l l.'lilcnuo R;vlliii for
liKTItlllT, , MAOAIIA KA!.I
I'l.KVKI.ANlt, I'.ltiK.
MINKIKK, lll'Fr'At.O.
AI.1IANV, IIKW'TOKK,
1IO.-.TON. , l'HTBUKl,
,,M,M,,tel;tt.w,sffl,',
ALL POINJS EAST.
For lliroiiKli HoktU anil inruriiiiiluin, ap.ly at
.hollllnoi. CeV,.l K,,ll,.l l",Hl0H!?RWi
.tat'urriM i-ar.fw,K.i nfru,.wi,.,
M. OalllTT.(lenornlhiin,riiiti'ii'iriil.
JMIl JDll.NMiN, AKiiil. t'lilro.
wewexiui
T..B
I)'
01110 i;f.vi;i:, oaiiio.
Kl'l.TON ic SONS,' - I'roiirlt'tors
Art. Now In I'llll 0ii'l-lliii.
Mcni, rulli'ii fun nn iir''i.iri'il tnfiirniali
ull kimlanl Flour of tlm "'t Miiamy, nml nlo
m.ii i.'...i .,r ..ll L-miU. Ilmhain Flour, iuaai'k't
or 111 leu iiiiuillly, inio Irom lli l-t llvJ,J,e
EGYPTIAN HILLS
COAL,
CIA I ICO 'ITY CO.ila COM-
nr.Ai.i'.ns in
ljHl'l,tt onto uivr.it
PXTTSBUIIG'
Aim I'llKI'UtlM'Tl)
SUPPLY STEAMBOATS
HAY AM) MOHT.
.. ..A Nil 1.1.
FURNISH COALS ON ORDERS
wiriioi'T Iu:i.AY,
ANY PART OF THE CITY.
IN
, rrilruVr lrt at llalll.liy llri.t.' i,M r, nllli"
Uil.l T.ini, '.r a "ill uirnii,"ii inr wion'i-, n
ni l ' iri;itf I nlli nlinti.
nti.'rin'HU jiii Ti.if, Muii auk, mil ton uiri
1.11 I lif. Ill n't IT I- ,T
J.niOICTA.T TO
EVERY LOVER OF KiTURE
THE CELEARATED PATENT
Cs?aig Microscope
I'rril'ir I i' 4' t I inn Ui t j I.i-mi
li aul.. '1 luliy Ion .S4U I fa 1. Iltllir- luiti rtilnnil
Ir k'ln 1 1, Ull leu' . pliya'r,rini.,(ill!l nintu
hiltlilln.l ! mlapli .I tn rf..illur na itrll n.
SCIENTIFIC USE
It 1 un itVa. n mW fl inatfii f .nji M,Mtr -
10 THOUSAND TIMES
1 iii.l.in'n rnill inlni' t on mill ainii"
tin lit A M fitful s II, aii'l me that nolrrlo.ra
ll itl'rr tt 'a leal, ihr 1 1 "i 11 unit If ri f rra
linn, ! 11 ltir.ur. an. mala (n Ktff. ilrf
lllllra llpr IITl'l If' ll .nr I-. Inill. k''iIiM.',
B'IiiIK "ilinn in ' ml and 'ihk ' ' Ir liiiu
'iial. orlr.. wortna
A Beautiful Sl Ornamental Instrument
li'iaMlrri on tbo t .Mr of rti-ry family, 'Iiik'ii.
i' iiitiHV loan atiplriit ami arfionl.
AN UNSEEN KINGDOM
i.(... im-,1 lii llii cri'lir lln inairnmrni No burr
of tin- la a'ltlful all'Hl I la- Witlioul it.
I.vi-f) iiitrfini.'lit la J.iltUi niaiirat i-"J. Willi
lulliliri'luina f rii.ttiK it, t trffulty j.-uatfat (.11 Un
1 . nr. Tltn'i.au.la h i fw 11 wil I y 1B1II. an 1
Hi- lajuprrjttf o irantrra a aA tranatt In rai l,
liiatriii.iaui V" nr.1 i-iilliiall.i in imTV ilny.
I'rt-" lir null. iilas" prrpul, fa" 75, .r w 1 Hi
t.. llli'lllllr"! ..Iii.yta, 1 IO.
i d--. 1:. it. 11
Ill ljOllatHtrrlt.t-l, lilli.,Alu.
Itirl. .III
S.
m
CO
. -
i
L5-. E cfS
" -
S "So
CD y, m UJLJ
Pi 7 H
1
a"- m as
ra as
CO
LU S
CO
. C30
CO v
jj.i i.iiii). y ituoTii i:hn.
. IM
FORWARDING COMMISSION
si
iir.Ai.tms in
FLOUR
An I Ai'i-iiia r
OHIO UIVJIU AM) KANAWHA
SALT C0JMPANIES
into. 70 oino xjaCixraaaa
CAIRO ILLINOIS.
Q Wa.CiltHKX,
Smi'0or lo V'nlll", fin-on A Co.l
FLOUR AGENT
Vuil (li'lii'ral .
Commission Merchant
i. A I" ' ' l'-
A YKItH A. JL'O..
i.i:,i,.i;iirt in
FLOUR
lli (..'IliTdl......
CommisBion Merchants
NO. 133 'OHIO LEVEE,
It.VlliltOAUS.
COHllISSlOll-rORWAlDlHB,
1 M. I'miililiTS tVCO.,
(Mm roiaorit to n. H. Hi mlrklt A (fo.J
FORWARDING
MERCHANTS
' "U..,.., ' (
Wliarl - Coat
PROPRIETOR,
CAIJIO, ILilNOLS.
MlillllAI, AnVAXt'tM MA l
ON ( O.V.
BtrArc l'.lntrril In Pi'flrf, .lnrr M I forwnrJ
freliilit. lo all ilnl, ami l.uy ami nil nn com.
IMI-rllill.
I 5Hlllir aa .nltf ll'lnl Inwltli iroiliH'a.
AO. 1!. I'lIIM.I.S,
J
(Hiii
tiirto I'.ilkrri I'MIIII,
ur..i:iiAi.
COMMISSION
.tu
FORWARDING MERCHANT
Vl. l llealrr in
I'ltnti. .Mritl. liny, Corn, Ontn
Hiatt.
Cor. 10th St.& Ohio Levee
CAIKO, IM.I.VOIS.
hi
1
ji.vicTnfrT,
UKAI.KIt.? I.N
ITUItlITtJItE
Bar Fixtures,
dliASSWAIti: ami IIUL'SK FL'KVi.SII
I.MJ (JOODS,
185 nnd 187 COMMERCIAL AVF.NU
Cairo, XllinoiN.
JP VlaVCKXT,
liKAl.KK IN
GROCERIES
laster Paris Plasterers' Hair
l.llIU- ill Hllllt. llhtllJKllll lllltl!
CORNER 8th ST&0HI0 LEVEt
CAIRO, ILL.
1 H.IIYTir ,v .,
i?a
wxzorix:sia.XjZ
OHIO LEVEE,
CAxno, xHiTjiisroTfa.
I..ri rdii.iai.tly (ii Uuii a in... 1 viiiii.
t( al . 1 1
LIQUORS: WHISKIES
Scolcli and Irish Whiskies
'INS,
3fl, Madeira, Sherry, Catabaw
"7V 1 1ST 1ES .
U'. ni
111 lor J- liml fa IVIrLmt.-l
u iii:t:i,l.Mi .
f.r:
V.'a.'llr Iilti'! fur Cali, lu hl"li I'm'l
inulf ll.i- it!. nli..ii nf ik.Mi Urg.-ln Ihijit
! ml uii. ntii.il xitin lo llillnir il'ra.
DOTY'S WASHING MACHINE
U.t.lv much iuiirotr., an-l llm new
Universal Clothes Wringer
llilploti-l 'Hi HowrH'a intilit ilniililr !((
l.r.),, nnJ Hi" imlt'lit toji,arnuw iiii.Ui-.IIoiiU'
Lit far iii-iior In any ni.jiHruiu fur waliin
rliilli.-a cirr inirnl.'.l, ainl u all tlirlr i-orX
IkIi'ii a M'jr, l.y wit inalalwl iimU'lmlir.
pkioes: a. pxin orrau.
If 11.0 Mii'.liiit III jmir iUolllnol liirniali.
nr ."...I l.ir Urn iini.'liii.an, ai ii'l na lht tt-linl iiiliu,
Waaliir ell. I'sirn Wrniitrr , nml "ll for
wunl riilii'i i.rlnlli iiiuclim,firoof IiuirIiI, lu
l.i.'1't ulirro n i iimi laai llinx i mi'l a., anro art) W"
lli.il lliry Hill ta' llknl. Hint i'iiri'i lorriiiiiu un'
inonry if any onauMira m n lnni lliiMimrlilnr
Irri'iiT Irrlalil, nltrr n liionth' trial, woonliHKto
illrri'llni.a. ... . , , ,.
Nn litialamif, fthrr or trullier aliouM iirrnilt
llii- ilin.lRiry of wnililiiK w Ittt tli" linila, Hlty.lai)
ilaiain lliitinir, hIicii limn ln'ilmn1 lienor, more
i'r'i'liH"iily. "I"' ' I'l'"1'. "' no Injury lo
tin' (."irini nia, lay aa P-ity Clilli"t Wnlrfr, ami a
I'nUi'raiil WrinjtiT.
II, C. IIIIOIvSlMl.lirH. AKrut,
f ,'.,rllaaill til.. Xaur t'urV.
r..r ll" I')
liltUllil
V.M. M. DAYlliSO.V.
l4i Ui.iiiiiin.vial Aimi1.
eoat mm,
.1I 1VH.SON.
liKAI.IMt IN
BOAT STORES
GROCERIES,
3F revisions
110 OHIO LEVEE,
OAiro, Xlliuola.
VULCAN IRON WORKS
urvilVlfcKUIAL AVENUE CAIRO ILLINOIS
JOHN T.
4
HBaTr'Ci'. ill il M
' r- , I. .ii.
i
IVIanufactuirers of Steam Engines
AND MILL MACHINERY OF ALL KINDS,
Forgiimn llni rn-linc. M"iitnlri..it, l!nilirnl nn.l llrlilun tt'oils. Uc-j-. " m.
I'ia.' nml liiiini;', l.ni.a m It nmlKiiKiuo triniuilng..
ST. 1,01'IS AIIVKUTISIl.M HN'l'S.
pNTAKIalSIl KI IX
B .af
New York City, 1859,
d 1 m . X3. 3BC ohoo,
fua iiiaimf.ictiirrrof
K tlioe's 1 m pro ted Indian (,'lulis
IVr lull" ular ii'trrli.itnrlil. Iminli Inlla, trn
Urt laita anr lailla, laiao tall Iota, Irn .in Ml nml
i.iii", lii'i I iru . ip-l li.xiiij."xlini'"i llniiruitil Mrili I
Ina; Imr. majtiipolltfln txiili rmrii'it rliiM. (Tliraa
rliii.i, am unl uy lliv .Mrtr.iioht.ai I'ulki' of .Nrir I
Ynrkritr ) Ki'linr IlliltlnilrJ Ikiok nil Ilift'iP I
of tlicnill,, li
I lr ur hikm or idian i il hi j
it,;ANlMiMrpnir( l
Mllrarrifli ' 'i. ll rai.fi.llra'Achllilri'ii'aaltra
U ' 7 ihi Miaracli i.a-r ralr 3
1J ' ...10 113 tt am
til"." ".ll Mll ' ' tt ",... 4 I'l
;, .1 If 1. ... I,; (J ft ,7
3(10 llrnailmi)-, Xrw Vorkl llj-.
in.iylt.lliii
11. ICONS.
Map Publisher
Wliolinlauml retail iliulcr in
(hill, Itusllc nml I'mii'v I'nuitfs,
Kimmiinifa. I.. thmirar.li''. I'lih'iiii".. AU.nint. '
rockrl MajM amlClmrU, ,
No. 313 Locusl Street,
lta Xaoviln, 3VCo.
Ilna.tc aailHlutlon' ry Iiralir-. Aurnl- t.nil t'.in-
fiaatrraanpnlli-il attlir Inwoat fn'tt.
.-;ri. ioruia-riiiiiitic.r''iiiai
iniji.llin
Jj"OHNI.
Slow Horses Made Fact's-
I'll I llui'arat .'I it cl f I'aalri'.
,, , ,
Mr m.iilt'uf Ir. I'mlmrM a i-uii ir.ni. i-l la in.
I'rca.t. th u "I r.r.ii.i'l.i.ri.'. i;H.i.r an.r fr.
.linary firinin..-i li.n.l, .1 Mi. .r ..w.. hi r.'i-i il
. ua inani mrinr ii ni.ir.-i.ii.iiiira ..niii-
mail k ltd my in.-ttt.xl l.nulil n ir nl Imiaaa I t
!. .mil ..il.l llir tit, nlli r lum il il trilililiK, I r
t .'.mi. Tli.ylr..lU llll i It III ImriK-.. A.. .'li.f
l,n5l,i aa din-ry ..Ujlr l.-.a- f... '' "n-l ;
'ij.o.v i-titri'.a mi r..'"iri nf nut. 11.111 I
, -li ... '. .tlunf. Iilri , ,
r.rri.f ii..a:"i,t. Imh". M... i
AX.VI.MiS
A nlSrlain r.atlnMnnM.lann
rtllllUUlO IU1 IIIIUIIIUCI "HOC:
I. :i lufalliMd mini lor tl.ia frarlnl tin, ll. n-i- 1
U III Hi l.ll' tl l.'nilltl' III-) llaln .11 if til" Kir alllHIl
lnt-,aml ull...i i, . r.'uii' an nilii.il .1 , i : a- l.ir I
llivlu. ll ran la- ailmlniatrr.-u III Ir i, rnll.-t-, nr
t'lrn III u lit. r, ulttiuM! I'ai .lillK .i-.,rlnll. ualll
(loifrulii In-li-i i .mi ll. If y..iili.iii' a lni-1'O.il,
l.roil,.ir nr frii'ii'l u.i.tiri.--l luii.if t.'tnl.l" li.-',i il '
la y.lnr .luty in i'un- Mm.
Utr.lt trt I.v i.iml .... ra.l,.l ..f tl... ..r,t...i
I'ri.'f Ian .lollara jr la.,
W. II. .11 a it li I lie A. I'm,
... hi. iiiii. .Mi'.
ma) i nr
T. !. !K TIOTI.'I.,
"nr 'I'll. nl uml .tlitrkrl Nnccls.
srr. . i t i ,s, rvi o.
Tiiniot sy2 Vvr Day.
House Fnrulsiicd Willi Ml Spriug Beds
II in . nti i',i ii. tn. .1. III.-, ti.r ill limn.,
fi. ,.rt .1 It. ll. iu.it Hl.'niilMil 'l'i. I" I nrtl. r iii ll.
J.CIUM.IIV. I'l-tiprlfliir.
in i i
I VIt.MSIHSi' WIVIiS.
HOW To MAKE
Good Strong Vinegar
Xix Ouo I3'y:
I 'in in filler, Sni uliiini, tin In... , tiiKiir,
Vlnr,iii' I tin .lulir nl' Any 1'rnll. I
llilivtl.'ii aiii.lrHnliy. I'.itt lif.f nn.'-lillf
liml uf lliu nil iim ia nf nlluain ('Mar tn annr
iii lurr-l-i. ,
Any Oiu 'it it IitLo II,
rilll Plrr-'lliUHi M'lll lliH rifllil I'f I'll!)
('III.
AiMn a., U'. II. til. III. JI.
I.iiiii", M".
in.-iri'-l tin
jpAIJ.IIS.
A FARM OF 100 ACRES
FOR NOTHING.
A ttil.iptliilli.il mill lull anl ji'i'iualu rl.aim.
Ii.rtia l I' " ll"llll'.l "I l.nva . llnMill)! tltl't In.
l "tii't mi? imv i-rrai.n ltnw lo x't-itr. nnr Inniilri'il
in ri'a nl rii'li'f 'i ni.ii;t I ,ti 1 lur iivIIiiiiK, Ml niuiitl.a
t .li.irl, inn: i in. , m. I in lliu rii'lii at timl inu.i
I iiulili'llie iiiillluil nf llui lili'nt Wi'.l If ) nil
roiita-iii plntf i'Iiiiih'" ll f ll'l Klllt fi-nl fur
Ililaui.rU Vim will m "r r.'iii' t it'
tl. K. Xayiuiril,
HI. Lotiic, Mu.
iir.i'2.'.l:iui
fcQX Till, movi:."
H. M. HULEN
R
A Nl
Confection Merchant
ll.it Itciiiini'd 1 'ills Old Slaml
H mmm . Jvenne
Wlirrn lm i.lli II n t-dut llitlint. (if ottii.ltJHat of
,i fiirini'ri'iitiiiiii'r,niiiirll in that of 111 limn)
lint run' naiiiay vriinl niliifin tTU', iiVlinii,
1 1" , ri'iiuirkiiU) I'lunp fur tna-.lt,
Tiiniai HUlill) titali, lur .illicit lit. mil nil
l.lllI'ltlltllltlll'loWl'lil. Ir7,r
CO
Solo Agoiitr-J lov
CAMERON'S
SPECIAL STEAM
PUMP
SEWELL &. CAMERON'S
W and ytol Pip
y IirarnplitP C rcnlnri ami I'l.'f l.-ln '
i)iiii'.in.nli.n
f i y r.n bin I
Dky (;oois
U'AKI),
i.v I'oriiTii
WM. KLUGE
111.
inirn.luro.1 mti 1 i 1' . V.
ratalilithmrnl a
ry
DRY GOODS
Ilml.rarlni; rtrrjr nrilrlo ItniKlly fn'tt I in thn r. j,'.
nlur 'Iry tco-la lioiur of Ihr city
STAI'I.i: AXI) FANCV IlltV (iOUDS
OK KVKIIV MaCIllfiiON.
Hosiery, Notions, Boots, Shoes
Ami nronihlrlr naaiiilinciil K-n. raili .
Thi mlron.iffrof Ilia pul-lio ia Iniil.- I, i,. .r
I'rKtorKuarraiiti'rliiff lo aril nn)lhm. In In lino,
vltt'tlicr Diy (ino.1 or iirocnir, na tl.
tlicv run L laiitglil nnywhrrr-in thr nt).
itr.tir.Miii:ic tiii: i'i..ri:t
"li &XtiJ. l",,,,t
i
i
The Grccorv Estahllslimcnl at
II. i PriMnnM nf rAmmMnlal A ..r.M..r
iiiii t.ui iiui ui vuiiiuivruiai iivunut:
land Sixth Street will ho main
ianed as usual, one of the host
wiokcci initio oil v.
imaiai.
MSDICAL.
I ........ . ... .2.
i ' HI . lil.M a.MI Ml ItliM
,fi KI'1IliIM UI l illi .tlill,
, . . .
5 IVI r " l) J1 Ci
, 4U. IM Lr C I I O
CHILL CURE
I'lllllitllt nil Illiliilu lit- ,M . I'llll
' " " ll- t III lllf Tlltl-t
) l,ll,lr. n ullllitl.t II ulllinui lirmm
nun.
'I lir i .t '!. - nn l ninny rmnnii li - i 'u-. "' i
i luir ir .1. ,iiiim.iiiii'' il Hi..
Best Medicine Known
IVr ilir it 0 ainl
SURE CURB
VMi V BO EE . W A UV 20
AND CHILLS AND TE'ER.
rltlll II M i I nil I'M'' t ' t l ..-f-nft
)t'll rvi-l .t.' itt .1 . (fin 1 i 11
ItlnUri.t i. ll. ftif VI. , .. (Fit f
I UkT'lf lr ,u iuti l ill" (i lid lit ' k,ttlt' Ml t
l tll'-ll-Ul'-at, alll tf . Tt, ill , Mill
IUmuii) 'M'(rftii' 4)tifit-r un) Miii uf rt
hi i. ft ri'-ui H .an.- tt I in U n.it i'olluw. V iiuii
Inrilirr Iroiit.N', ui r ln ' )'Hi-cir nf tni
ti't , tUv
:xm:ws .,nir,T, trust j:.
i It fitiiiii.lrtt. Him "i uwv in iti i'un' iiuMr.ntat
I in n. . t inn ., an I ,."i- h. un mi i ti. un- in. ...n
I mm-, i'.uif tlir I'.'ii r ii'i'i Acin . aa-i litttri liy
1 l."l II -1 ii, t.. I" i.ltli an tu..'. All. I n Cutl
I, III" -,li It ...
1 ac:aNTao3-ixj.,3
STOFMCH -HTTEBS.
Will!" atr.'li.il. .Ui. I au. t.u-, Mill ulirlnljr HtKt
I. ii'l, ..t '.. -Mil- . nun "Itliy. n i, itivrto
any i-hh hIii u t' I'lirnni' from ll.u ! ataur
y lu
ft i
Im'liit ii ..inn . ii.l. il i.-t r." .nr.' nf I i.i'i.u,
I'l'tlAlil' WtUIIMMi
.Vll'l Mr I wll.li. .I'll, I i-II. I.ll.a l.trl I (ill.lllllli.
ti-m. li lift I- -ut'.--.i a- a Tonic
HI.VI.lt llii! il la ll.u .IIhII.I. tin I i- a "lllf i-rr.
i .-I, in" mi nt, -t rlniia ..ml l . ti r ft 'Mn r- ku
BP. F. U. ItOMCIVa. fi"!!-
r. -it - '. uci.w HiM-i. 1 1 inn l.i.'.'
WOOD,
n w'xku.
DEALER IN FIREWOOD
is iMii:iiHi:i tii rii.i. .iitm.its
pi .n. in i - iii-f..t... ii), iti Hi.' i" -i
'iriit".l,
lUi1.tiiit IfUJKOfl-Y
l.i'iiii' Ih'di'is nt lliilcii's (.Id Sliiiid
nit at 'i in: I'ti.sT tiri'K i:.
rpo ; in 'o.Nm:st.
F. S, MURRAY
,ir Ihr lururr nr I lu It I It Mnrl anil t'uui.
itirrrlal ti.'t.tii',
ll.ia ritiii.lt.'.l Iniii.tli itH "ii" nr II, U I1' nalj
" A ( U.'a
IN l'.VjIal III .!.
WihilTi
'..I.' ill .ltll-tl ' Hi tl"' I'Kf'I'llIf '
lllt'lrr run H liilli-lllIHll'l''l If I'1". ,".',,,,r
Itrr luiiti.lliii.' II..' null fM"-!"" f tin'. ''
U. . li'irKt il In llir.:irty I' liunia? ll tl ' mrtm
I- li.iiiul Int'oriu'l. iiiMiurauwillli 11111
mylMf
P
JJR. JOII.V I5UMN
Great Remedies
dr. JohnIOll
M mi f ,i'liirrl.ini tctnlrrof llio
CELEBRATED..-
Smith's Tonic
SiYBUP
VOtt THK
CURE OF AGUE AND FEVER
aaQ H allllNI
'I'ltH n,ii r,' .r of Una crlrl.raltil inr.ll.-uir
X ri-'ly rlniiia fur It it aiiprnurity i.trr all rv
111" ti- - . 1. t ulf.'rrittolito Mibttc for tint .r. rt.
i, rymjr im frtnumtrt trrt of Agtin anil Ktitrr,
nr 1 ttiita am i'i-iit, unrinrr in pitort m tun,'
alan.llntr. Iln nfrra 10 the rnliru Wralrrn an.l
Hniilliaiialorn rnnntryto Ix-sr I1I111 tr.llmony lo
Hie truth i f Hi" iia.rrtiuii, tlmt in no mar
alialaypr will ft fall tnoiirr. If tltr tllrroili.n. 1111-
alri. tly follow i-t nnil inrrin-l out. In 11 xrnii
minr iitaott a Unelr iloa hut brrn aiiltlclrnl ftir 1
rttri'.aii'l ivlioln Htmhe.t Itarn turn i-nml l.y n
ainKu' imitt.., nun n nrririi rriioriinn ui uir
griirr.il I .i-it.1 tit. It i", liinicif r, iirliilrnt, ami in
rrrry. .. nt'ir 1 1'rl.nn l rnrr, if Ita nai I inn
llniii-l In aitinlL rilorr for a itrrl. or two nlUrttif
I1-11H" l.u 1 11 ti t'lxH'ke'l, more .sj'iH.'mlly In .III
lii-tilt tni'l ,.ns aiiiTi'IInir caao.t, I'mallv. tltia
li'.iiliriii" Mill not r tlirn nny nl In krvpthr
Inni'l. In v.huI n,rr: ahoutil llin ialirnt. Itsni'V-
r, rrintrn a tathaitiH innllclnr, nfirr Itatlnx
l iken ihrw r f.mr ilo.o nf thr TiniU', a niiiifr
rt.if nl titlll'.l V,-i;ttlalilt I'ltmlty l'lfli
Hill I.' n.:1,i tout. 1
Ml. J llI.N llCl.lH l'rtiit'ilnWi-i
.0. IO I'alT'II, (Crn Mlri'ul,)
XjoTxlwcrillo, liy.
X3TJXjXj'EI
rti.irj riiWt't.iHjHiesiiiKi iViiiM
u!tlc IJcatU'tv:
1 1 A h n-TVi' I iiia.ty tralim'.uml- Iri.hi
liroliif ainnil aii'l tnnltcjl iiirn. a tttv nhtiauar.
ami tanniia pill li. ..lion Itairrlionii, all of filet.
araifriiiiinr. 'fit.. r.iMowinu, rr.ini a hlynl) iali.
rali 1 al.U t.'iu ir I'll), nail ill linrmiH, .mti
lanti) nil'- "i ui" ni""i n'liaiuin i-iiniiiiuiiii-uiwi.
I ItHii-nirr i .url. lir. I'lrmri.t kntmaa
at'lly Hltal lm ri'taka nl, t.ll'l lit li'i-llliani) .I.,
utt to virltuti in Irtlrr t.f yol.l. tlaat
wlnttli" 1 1 ,'-c ) ul Hull' Iturm lira,
ti'iiyt-ri
Villanotr, naiKrriaHinty. iM , 1 "
Jtuta laiai. I
It. J..II Hi 11. Ivnr htrt I liana lava.!,)
giu'ti )om "Wnrm liralriitrr" r.Vfral trial.,
iimi tin, I it mm. lei full) 1 mt'ncluua. It Itaa Hot
faili'l inn -n.." uiiolnrt lo lull" Ihr wlalwM.lof
1 iti t, I mu .i .ihk a'pruUy larx uio.nl in artav,
anil Itavi'utii.y 1.".' for auiau ariielrnr Ihr k a.l.
I ta tti lrrt-l "...ilna Jilt I Lima of Hat laWaMl)'
rti "ititii. ii'l" 1 1.) Hi" nlaliat aiitliitritin llwl 1 m
"rrlatil at.it Kfiit' Ijr In IU illnrta. Iln Ihfi.HllftlrJ',
1 1,. or.' inn 1 ri.1.11 ni llw ralruini'. M) ul.i.
writ ittryuii .. lotttt'lont nM.n uliat l.fi-a I .an
t tl.- 1111.il' urn illnt tly Irani jolt. If 1 com g.-i
it n tl a ay I'-rtti", I ihalt liar a Kfrat at Mt ui 11
I inn tiaarr mat thmiauolniH'liurtH'lr larontrwy
l lliu tew lniix au'l prartH't) uf 11 kimi liatftltl)
if tltr rraa- Imr .lla..ji,in n rnnrat) villi It at
l.tiwvr In I"- aiiiin n nl, ninply txa'aaiar aa laaat ha.
iKtia'i'u.l uf at. ai.iiiliitialion. Tor tn) ) ill. I nnali
liial.o .la riitu t" natt all ami rvt-ry nitwit 10 at
l"Mt niil' riits liiiinaitil)' Hlni'la I nta) lav 11M.1
lit rninmnntt t.nt livattattiiir aVHaua taaatur tana
Itt'.r-' Ini;. limn ilian my lf taain la-tMlual lain
a ll. , t l.l -I, Hint - rllti'.l III.' M.Ui lljtl.l lu a.', llii'
tlaalkui'iilrilji". Iltmctrr, I amhy nu iianan ah
Bi Vax-aalt) a.r atlpa.tl4r nf Han tllatUaialHl t.f ataatlilausa
iMi.triim. iltttnixal ihr fitiniy. iliul pnr'ai t
r.itt' nil inuiiii.-t "t ilia, .tar liutlaa-la Hvtti I. ta.i
I'l.'tt.r it i'l) ... i. .hi 1 mi. nn in. . )..hi !...
I11111-. 1 an., air. lery rai"'. unit.,
ni.ii -r.i f.i.MhAr. m. 1.
JStUJatla
SARSAFABILLA
Jt jtil Hie i .ipfiiliT. I.t iifi- iimi
(lie I.cff t'l'lVoiti lilt. JIdiIict;
l.niu lain, k, Mo., April ta.
I I'lt J". I.N III l.l- 1 'I Sir. itUVKIIul Mar l
tj.ru.-y "f .aiir Nnaaar.l., un l Ihr liaaliiaa wa,i
tall. Rnaal ilUalilH-a II liiaaaraan, I aa-il )a.H-llw
I-.I1.im itaa, alittt'tiii'til nl luyi-aaat
' I wa auuii-laiU ataaatt lua, ya-ttra aajnaa lak'tN
1-riaaHKr ttll'li'iilllaliril fur aiaUHUI lu. aalU.. IWutat
Inolr.i an aittrn, my amill.l luttr not l'alr. vl.
I Ikttvii"! ia iaiiiiiii,itii nt ainr.i I ana autttHtml,
jam ah .1 Ihrmiijli Ihr ta ..-.. My arni'ral atolil.
In I mi '.a 1 a, -.1 iau.1 I IH-.lt arinralltnff lu tltuual aaa
tnrr. I Ii 1." tn-.n I a. in m tour Htaa.aianilb,
Hi anyllt nu a la,-. I mi-i llial Hull 1 jmi,.
I'li-aaat. utart lua 11 Itilf tltaarr IhIUm, m,,
oWljpt I'Al'P. tt I'. JUll.NfU.N,
at. iwi. sim,
I'. M III. t"llouiltK ail. unttalM A.lll ao, I Mil,
b Mia. Ji im " J.hnaun, mulltar or i)i4. Juhu-
auia t
lii'., J itlMll I.l.-KKrair: .y hlirlatMu, In,
C 1 Jnltnlnn, aaa a al MfUl aitrgrnn an.l lu.j.ia
ItkU ,1 1 uaauul .Nr Vurk, it lir r 11 lir illr.1, iranua.
Ihr .ila.t, i I'. Jnliiutun 111 luy aar. At tlinlnji
)aar of an, tar Ilia. I 11 rlirnnlr iliairtaa-a taattl
a- I. .lull, lur Wha.ll I KAll'llllll tuurHaaT)MirarVi.
11' I'l'llhfi Ji Uli I luiia-fur Irn jrtar r.Tnin.
c ud. I 11 1.. man) ui .Ntii Vork, urtu. a.l lona,
(a.r a. l. .lull, h l.r "!, owl j(tarl lal. 14),
l'i rftwt aiw- la all. tnlr-1 It Via 1.1a tjuHJ
ia awMC ,aari a aiai ftaaa aaaa). mn at aal
w.ran'-'iaa. I 1.111 1. ryalKiiitaVuriaay "t luoa'aia
t ii t m "tllat" In )o.ir HUaJjurillit. Ha- aatnarflll
Of Hi'lliUtfttai.tllliiUaail I.', Itrnvi' l.l aul.u, iai
V'.ti ft.ru. Ilia "nni ni it tarriMt. lul I'l
Ilrvr H' Mill ItVuUT lia'alNH'Ifllli,
JKXMK JiillNait.N,
X I JI HXTIO IMUrnftATS.
Arlitinsas Heard From.;
Tt'Kf Ihioiij of .tJfilltal .1lfi.
rt ...) I uiui Mi.,,.. !',., Ailc. Ma) St. 'a,K
lir i.Mts flii I',.., - ..,t l.ir, try I u
Iinailii; ilrtiKa, ami I irnt anian
t.f ) "itr a.it -ii inn .Iln au. Ci .lruit iliiiaw..
My aat'n-tai.fnar, 'iho irae with lur an thra-tir.
Iita Uttiti liuun w.ili tint riitautnal.-iii lur
Ullir, llrlirial un III" Ulltrr., tlll.1 n.ul IliUlnl
hi. uaana-raal larullll Il1lirnvt'al, a
,Hr. iiim, vthu Ivf ht't'ii U Ui lalllt, irii-il .
Itlrln, .UM t.f Ulan (tiilirul.-il
lir L'l.tltavaliu laai Itfii in Ui. .imIIIi fur . -rral
)t-ra- ..aaa.) iul hnaralfri'ltl- ha-ilnt'rulrj
irry intii'li hy lliu nar nf oii lhilrt-a, InUi-ilr
III.. l',-,l..n II.Hrrlaa.,riiyuii;ii'al ini.ular.a
III lllta aviili'llia-lil. llnui t t-uitlil aa-ll , r IM
titunlity i.r J nn r nii.lu ii,' Hit fall rin.iii
iVilmit lltliaara iimi K-uilnnila. bliliiMia.
Miinrlilai ari'of Ilit'trltA Nrrly.
luaiHi'iniiiy,
ttll. Vt'XliKKK.
-
l'r..i,tii.l ItV Dlt. JOHN' llltr.l.-.
lilu l.ithoriil
vine, ivy-.
a
iatUfa
W IjlTTIffi

xml | txt