OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, July 05, 1870, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-07-05/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ulMt
MAVlWrt
S. wa,jT,j,,
l
DKAI KIl IN
t
v1
V .. I
uvnm:n, - -
. :
LUMBE
OI UVICftY DKS( UlITKtv
Lath,ShinDles and Cedar Posts
ORDERS SOLICITED
STEAMBOA-T LUMBER
l'll.MM,:n .' riftvV MITH'H.
0 K.N UK (JOMMEIMIAl, (A VKXI'K
ami tfntji ;sti:i:t.
m ito, it i.ii j as. i
IV TIIOI.1YTO.V,
UKAI.KIl IN ,.
BLINDS
W INDOW JLAMM
SHINGLES
LATE AND LUMBER.,
TENTH STUKKT
Botwcen Commercial and Wash-
Ington.Avcnucs,
(JAIICO, UL.L.jIXOIfe.
Agent Tor Itot k HIkt rnpir
'oii!iiiiy .Hlicu(filii IVH mi,
HuAttr. 'ciurul. j
II. IV. JoIiii'k Juirotcl ituiiF
Inguinal nu IiimhL
mm,
rjun: iiii:.u stoici:
Millinery, Fancy Goods, Bel
, MRS. C M'GEE
li.ut jiela1 aiimlk iD . r ,r- .1 u I.
hhti.fuin ner L
MILLINERY GOODS.
HOSIERY, NOTIONS,
KID GLOVES, ,
Women' .TIKhiV and flilltlrt'ii'
:irijs je jouTS,
AridtlloitMD'U'iliirt'iirK I -'it rip..
iniTilinana,Jiru .n.l ,ikit, ,
to ilfMTTo r-ii i rukittljutt ( r I r :.''i.i-it
I hi mine (if
THE CHEAP STORE.
Id-rcOuilt r ItMh, m.hIh.iii I'Iim.J... .
II K iu uu.rn I r , hi -uur tufiuti'
iuuny lliwi "'tir f ni. p. i.)B -x iny
in I i (,,i in I ulii-r i if ? on kuI tii-
jin"' rnfi.. er imn,fiV stl ftnl.rn llfie
line, rti' Iriylllf
M1
lUiJmt llffflifJ a I till Slor Iv.
MILLINERY
GOODS,
Anil lntllrllif l.mllr. In cull ami a
niillni' IIii iii.
lU'.mt l t)nni'l Hi d ir' il KM.)
tl ,: r I c- M B I' y Ul-I l lr
ShoUy 33u11cHuk.
On Klfthlli lr-r
MEDICAL
mitt'TII WII.I. IMIKVAII.
J
'TJio Sutun SH ul Hit Hour, Sum
Will Ho Cunil."
We , hnrpr In c' lfure lh fim-"
rmrnniiilit. vi-'tniiy, lr llulau. of .Ni M
I stiy. lie ) pennaiinilly ImMtr'l In tliU.'ity, fer
Ilie iUit" v( I'M' li nn lii'- l"-iui' in all it
r j.ln . In .miilwill i'iii 1 1.. .11 oil. i- iv
' y : li. vtinlir. I' rtnrnr nlKlit. 'I'lie liHl.t
lis. : I fie I win 'l'lrmtfu i fnf li i iv
l!it .I t Mill' Hi. lull I. Oil l I. . I H lirf f. ...
ill i. iit nlnri ir l.o livcl. Ilu riin -iti'l
f HD ilu s nil li mi". i.' li. .1 Ik '.th' r. lit'
Mt Ikii ry hi .-ihI lull... Ir.-niiifiit of nil
rtirnn it i i. , I mmj ili'ii'Mliltotreiii r per
iiotirf ' nitiil jr.iri I'i f ihnt i-liar-:lrr,an
1 ImsN ar. lv r l.irnixl uiiu uaylui.
uu I Al f luliiiiR Heir i" ill linr(;t lie
i liirKt.iii'U.liik' CiT 0"nulUioii, iiHnniiho. lie
u It ti'i t rl.iiti r j cm . Ml. .ttli. lilt. mi tun limy n I)
mi. OM rir nf iwiiqiy )furn' kl.n'lini; me
i iirt'ilby h in. AIU.M "r. it inulter (tut vihal
Hieir fiiinliinin om e)e m all lonn, enrM in
.1 .liort Iiiiip. I'l.luU ii. i in.-, r. iiin-l willmiil
Ilic li.u if IIih knife. Tpe-urln exprlle I ly
Ui" ii -ii i f n ui'uly rlucotireil mvlii'iiu', willmut
la I All firm. nf ir)iipliw iiqJ iliniiw of ll.e
.kin i-iiriiliiitlin khi rlf.l tune.
I ul. j l.rt'pnn ImmllliA IimIihii Uil, ili'eowtril
liy inn wli !o in tliuUirrnl(i' union in 1m. Kit
;i!"M my i.tliro, urnenl !) exite.n lunny part of
llietijiiniry
TheOii i iiri'Hculii's uii'li'riuiipt in llvfiiiluiiif..
lli'ii.iMio III thrii' iiiiiinlrai eHfoi'lie in ton
iiiinute.i iH'iitljiilh lite iiilmiti'ii i i lii iiiiinM.iii
in uiie liunr i lilt l.i I'liililrt'ii mi. u l'ilis in it Mmrl
lime. All oilier rWir. or pnlin, not li'iliml lure,
nrxenre.1 l,v llnmiil iiiiliu.liiiiiu.t iiiuv. liioi)
liolt ii iu ''. I illifull .ir. . I fur iiNingii
If it In i. to il" Hint it i-liiiiii'i tur It, I'omv luek
tii'li! t yuiir uioiKiy. Piii'n .Vict'iitiHinl il miier
IkiIIIk, ' '
Olliee.i'iiriicrnr llluliin ilrittnn'l Olno l.etse,
ilmtnlr.
I inn lurmluate of the lliimu'opuliio Si'lmiiliif
roUiiinil,OIlir-,aiing L-rnviuainJ in tliu tear
Ml. Iaioi;raiiU4ttUliiiha l kclc Miooi of
( inciiniitl, in ilio )nr Ihm,
t'wini Iliiuii.Miivva. , .
nnufiTuis.
V -
IK.I.EIW IN
DUORS, SASH
FlJIt ITUKE
Bar Fixtures,
UIiASSWAUB ami 1I0US1. FUUViSH
IN(S (JOOl)S,
185 and 187 COMMERCIAL AVF.NU
Cairo, Illinois.
BY JOFLV If. OUJSKTiY
K
THIS AG-S I
ciinok Invaluable to lirwory Kefppr
Rfery jir-j-iir-.' Hitler, etcry l.irjrnni en't)
frn,.r. -t-ry n amifw larrr. nei)l fn
i -.iini'i !ler I ! wnlio'il it.
It Oontnlui
Tlie tiirr.t mi lu y eeruiiii imtnixi In k mviI"
lrli nd fa. Ht lml oii er . .
.. li-.. tli.n Im'f in lit ier ! 'i ui'l ( lil
in. UhhI f.if. Iwa'h' nl naul u I n i ml"i
mi ilurinn li -I'liuii"'. n I kr I n 1 1 1 1 lulli
wint.f Oir Irmii iiiii" lidy i "nl. t mi tun e
krnitin
TliN .Method Will Tul.o tho I hu-o of !
All Othfi'H i
u- mius .Mir lAii.Msii tiii: i:c;
Or cite 't lh'! intn. nf (. n I !.. alWiil
f. i . h . Aim .t ' i II 1'ithcr v tipit'in. or
, . v I'.ini .1 fr--'i ltd KX
Xt Coutntun
Tl.' ' ' T- ipl t it j ii'! ! ti"l f' i ri ii i i.ic ' r
i.i 1 1 utir-r , . hi '.liy !. ii. I .1 .
Hit i. iiuifufin -ivl U4i.irl ' . Hll'l
ulirkkr 1 NiUir, ii.I tiie li. .t iw.ul,' r . ' li. .n
ti 1 1. w kiiv t'Utu-r tor mtrLi I
llicTnn ItercliitH Alone nro Worth
llHiidreds of llnllnr.
IT 'lKl.bH lilt1 vIlrapFil Wi'l liexlc. i f
tntnifii 'turuiK w.t.liiDK eiMiiii'unl. II.
lnl; linr.l ui.l mil mmi. Ink., titii'lh", Miut,
rtini.I'M, crni'Ms n'l lakiiii; i"wiiei-.
ITTKI.I.N II-vrlorlrlfylKiny n to ll
fur nH l l-e the immon nrl.
IT Ti:i.I.S Tim ittetitO'i lt inu li. i.f Ktll
ing iJcuiiok tiunK nnJ all kinJi of nin(
ir'MIIil.N llnvr l !) itotlim nf lOI lile.
in. I ii. f'l-t 'lor
IT ;lVfc Vuliiitl'ie receipt" fur euriDKliiirn.,
i.n , it, li'lon.. frot litft, cmii'er, i'.ir it lie,
lo. Hid Iih, nnii w tiii. with tminlr.il. i.f i.tlii-i
ni nu i tiUiwWe mi-tlinil., tii;i mil .i.ni'iion.,
o lli il eny eneewi iiii'llii'lil, '
I r TIXI.S ill ivloluliefriiil Ihiii.. nk .mm.
in ii mil .iniot unit I'tinl .uui'fiuiii U-i.u-. nri'l
ilk .Irei.e.
I r TKI.I.H i.iiiiler.il fr.n iimi ir.
Ittltlll lSerr!lpl-
IT TF.IiI.S tan Pui.,i'Hli' i i'h "r
tt.ilifu- tlie liair irttoul on, I ii'"f ' intole
Hi.-, ii. .upcriur ifr.uti...
II' Tltl.l.S HoHlomiikellieeilrl.nilrliilil fur
ni.ikinthntiir trnw In e.tiitinil rlmrinir rlnjj.
leu.
VI' Tlil.IiS II l fil lifti. i liwke
tin in 1 it nil ttiv ir ri.iuiil.
IT (JIVIJS Otur urhut.le. nre niel talus.
Mi' r. . !.!, nn.i H i om.te uui'le t Hi" iiimin
foi i'ir "f liiin lreiUof n.i-lnl ami .alenl.l. ,'ii.Me.
Iiirm.l nu Patent Mi'.lieini', Perfuim n , Toilei
nn I lienial Attlele-, itii'l many nllierneMlly ma le,
itttt rl i,j,'eo.llaiilellinBreillyat liuye f tlt,
Willi niBiiy iiiRniirai'tiirern' erl. Ae.
II I. Vnlititlile to Hvrry "r lit- Milt
ami itl II.
IM.ll liy mail.freeof iolinie. forM: IKI.
Ii.tl! rora.tlfliv William II. UiOiop m Ij III.,
Jl'i . Airenn (r lbo.nMilier. J
n ir l.'Jni ,
liquor mm,
; R H o i"1 3I.e
- ii In n u :i . v -
! w O Mai o &J h 2 F"
li, f -5 o s I 2 en
' ffi CD u a in
! HOOKS.
TOIIX IIYI.AM'N S.MI.V
3
Im Ntiiilli'il it UU nil klmU ol
SUPERIOR LIQUOPS
Boor, Alo, ctoo.,
O.V '0.1IMi:UCIAIi A VKXI'K
llettteen Kllitli ami .MnlliM-.
CAIRO, ILLINOIS.
Tho llilraty, ttlis love eooil liquor, eliouM jxlte
It i tit n rail, im'l llioe who nl a
OTlAttltAarTClCaAR
I 'uu tint e their wnnta Hiipplind at luiUir.
JOHX UATKS
Proprietor of tlie
llllllnnl Saloon and llnr ltoom
iSl Dorado
100 t'oiiiuittrcinl Ave.,
Oaii'o, - - Illinois
npr7(
DEVOTED TO
& CO.
"3F
mmm
mi
f J
uion:uii:s-(oM.Missni.v.
. "Irallnn. T. II. r l.
GROCERS
t.i. ...... ,
COMMISSION MERCHANTS.
C7 OIHO
CAIRO. ILL.
,turiif or Amri Ii-hii I'litnli-r Co.. mill
Miinurm lini't. Aa'nt Inr t otlnti Vitrn.
p I). V!M.IAM.
a
CROCER
PRODICE
von m i fsi o.v n v.nvu .t
No. 7(1 Ohio Levee,
CAIRO, ILL.
spii ml hi timi citeo in Ctio.lun
mh-hUmiiiI nilli.li r.lrr. j
TJVBHY FA HUES!
HIS OWN MILLER
We are iiiaiiufacttirmK
aaiat f3 i at o m
GRIST MILLS
Kf.r li.mil or liotter ue, ninntiu in prlee lunn
l to I7J o) nnU ini'a'ii-ii Iroin
I to 20 Bushels Per Hour.
These Mill are very strung mui dural'le. anl
ii iiuire very little powei lo.runllieiii. hai-li u
tilUKrimlKllher , .
lVMITY MKAL
llraluck lut'il, aa ni.iy laj ilualreil, nnJ Mill iii'.te
ii'11 . ir
Save lis Prico Evory Yoar.
I'.very Mill fully tvarrmiteit.
W'oiiWn tntkolwnaiwa of P'liie Mllla. eapa.'.
Ily l'i to A ton per ilay, priee ll'iO to
Di-.l'ripliti- Cirdtilara fiirnUhH on application
Tlte IHiintnna .MIII Mitimfu "r,'"K
am inn a 1 1, .
.. a.,Ia,I In ni'iii'i' Inirn fitnl niinll'
fSg. Zjb
POLITICS, NEWS
CAniO, ILLINOIS. JULY 5,
TUESDAY.
tiii; Timni.v.t miiAi.u on rnnic woiib
I'ortiuptit h uot Biirnll' Unowii that
tliu mucli titlktxl of (riciimi fpimlii, or
pork worm, wm ilrst dlscovcrod In Amer
ica hy Dr. It C. Komlull, of l'hiladolpliln
Pn, tlmt'Amuricnn Iintriiincnt known
an tho Grain .MIcrocoio, citini,' only
SHlf, nftor rqioutcd fHllnn to dUcovtr
thuworm with nn imported inlrocopc.
conlli!: $55. "of fcchlor w,wm ntnl If
I iiiiun . j mi iin.1 jr. m.'iiuiui jianui
rrndy to provont any tlmu. Tho "Crnlg'
' l (f.f.M. m.i t.i 1 I..... ...t.l. A. II ..t
ill ill-ill, UVJ. Willi lull turuciioii
N mailed unywhero fur $2,70, hy K. H
Ho., !513 Loomt St., St. Uulo, 3!o.
Head the ndvcrticmnt In tliij tmpcr.
III V ill. IK
13m
1 UK ( It till 31ICU0M (ll'l:.
Thu .Mierwcopo I. Mmpllfleil mid adapt
I I'd to popular n well a fclcntKIc inc. A
new uptlrjil wonder ! ThN Is tho onlv in.
I rtruiiient of high power which rwpilrci no
local iiiljuttmcnt, and therefore can bo
I remllly ii.ii y overy ono, even by chll
ilreii. (.outing onlv Two I)ollar and
Si'Venty-llvo Cunti. Lv juull. noit tmld. ti
j within tho reacluif nil In tho commun
ity, anil aiioiiii i,c tl thu table of uvery
rraeiloneer. Itead ndvcrtlment in tlibj
Hrjer. m27d!(m.
I'ii'tv ia v noAitiiKRK wanted lit tho St.
Chnrle Hotel, whoro can bo found the
c..Iet and inot pncIou dining room In
tho city. The table aaiuual aupplled with
tho beat thu market ntlbrdi. families ami
i permanent Imardor taken during tho um
mer inontha at rrtmntlj low rnlr
Junc.ldlin.
, . . .
1 1 you want puru wlne and llipmri. or
I n nico fragnint cigar, go to tho .Washing
ton Saloon, corner of Wndiingtou avcuuu
' , and Fourteenth "trt et. The. iironrletor.
-Mr. F. Itlankcnburgwlll treat you well
and .ul out hit "be.!," tthlch emi t bo ur
p.v.eiiii Uolro. JelCdlin
, .lut weired nt 1. .Vctl", No. 7'.i, Ohio
I.ffvee. a aplcndid lot of aprlng CaImcrca
- Ciimonyr,, and nt
i priei- to rult the lime, n perfK't lit guar-
unt.wd or no ale. tf
F"r n liiive, hnir-cut or iliHinjiw, or
if you want your hair and whlikcrs dyed
toyiftrnwn sull.fitvtion, mil ut .1. (!co.
Steinhouio chop, roruer Kighth street
iind Commercial nvenue. MVrr.v Ifouo).
jillildllll.
W. V. Thornton, No Th nrnton
block, Tenth itreit, lm; Jint lecclvod three
huudrul Ikixi'j) of gla, varying in ilzo
from exlo to SOxlU. For Mile, wholcfulo
orr.-till. Jltf.
L
Trlrot hii d lu'kct ciM!murHilu, ver
fin. . iniidv to order, at the old rullabl 1
I clothing hoU'O of .Inliii Antrim, Ni. ?i
i peiiigl!cld llloeh. if.
MtKMitii; nMn:it.
Tho Craig .Mlcroieopo ndated to ptipu
lar and clentllleue. ltend the advcrtlre
ment. I'rire, 2 75. in27d!tm.
them. tf.
You will griMtly "mtn It If you don't
buy thu Star Shirt at .John Antrim's No.
71, Ohio J.0VC0. tf.
.Ii'ht l!KcnvKD. Tho Shoo Fly Klliot
and Don't Hoddcr Mo HaU and eiijn at
1. Nell", No. 7'.t Ohio Levee.
Comkami Si:i; M r. If you wuut bar.
, i.oMw. BW, funlj,,in
corner of Sixth atreet and Ohio I,nvee !
the bet pla-" to buy thorn.
tf I. VAM)Ei:.
Lailiu unci uhildrvn'a lnilr cut to or
! dor, at the ahoporat their riwideui'c. I.i'ave
I nrdera at the shop of J, Coo, Stoiuhoiioo,
juneldlni. j
II..,. ',..... Hi ........ tW.l.l... i
III I I HUH V . II II .".II , ltll.ll IIIII'IUI,
corner lith Street nnd Ohio Lowe. All
hi good, nro reduced to gold price, ; but :
will be obl for grieubai'ks. tf '
Foil tho I'oolu-t niitafpt paUtablo St.
I. iut larger beer, go to Meyer'a aalooli,
rorimr of Wa-hlngtou iivenuo and Twelfth
Hrect. Iciam
Yinith'i' boy' and Children' clothck, lit
l than New York ptleea, will be .old
thin un');, at I. Nell's, regard tela (if coil- 1
- i
Clothing for the million at I'. .Nell" .No j
7!' Ohio levee. The het gaw in tho city
will be found at this homo. tf
tl.i.n.iL.I lluiniiv.l A i.iu.I wiltt tA
l..tl.ll..l.'r" . !. I.,... I O r I I . f." w.... ...
clothing for ten dolhirn, (it P. Noll's, 7'J
Ohio Levee.
- - -
Srunv your liiturot and read tho nil-
vertlemeut"(ireats4 AVorkof tlm Agoi"
In this paper. iyW'W
W'AI.IiRHIl'h C1.0TIHMI l hUrUlllOlt To
ANY 11BAIIY MAUK OOon IS OAlltO. UU
motto Is i ''Quick Mies and hmam. ntav
ITS. 1 tf
Look, at Wai.uku'h Siock okClotiiinii
and ftirnUhing g"od4 this wkkk.' H U
I replete with ALL. THE noveltle of the
Lemon, at tirlces to 'suit tho times. Corner
- . . . .
11
AND
LITliRATURR.
1870.
ONLY
, lit'Xlltf AMI KCOMJIV.
Kytry family In tho city can iiTnto It
own loo creum at but a trllliinjcost and lit
tle labor by gottlng (iooch's IX Jj Frocorj
It will frcczocrnarn In llvo tnlntitM. Two '
gallon milk will mnko thrco gallon of thf
flnQnandbestlcocrcam. SIxm from onuto
tight qnnrU for fiunlly wo, and from thrco
toolght Rallonsfor hotoh and conl'notluri-
crs.
full direction for nUng- tho frccwr'and
roccliilirormnktngall klndi of Ico cream,
water Ico, fancy cake, cte., nccomiiunv
each freezer, itnd will aUo bo glvon away (
grntultomly tothoso delring them. " ,
u would rcpcctfiilly refer you to .Mr.
lowcttAVllcox, whohnaonoof the Freczcm
nowIiine. .Forialoonlyby
IIKKltWAI'.T.OltTU.Vs (XI.
13iJ Comuiercliil Avenue
snti'Mi tnviri:.
,.Mnku Uyourbiilne5, if you need cloth
ing, to go to n reliable ftore, wheru you
I'fttl tl I If 1 mII Vnll nnrl. mill niiuli. In 1 1m .tfln
-oii fanry, ntuoh jirloei at to mil your
puno nnd th'e tiniei. Antrim hjuataiich
l ,mr-. A",ct",yuu find
complete nnd roluct niaortmont of elotli
ing, eitnur lor men, vont is , I'ovt ore i d.
w.n !..... . i.......
tit, ii ix'. ii" kiln Htnrti (IU
pare hl good, and t.ri.-tv. n it will bo to
your Interest. tf.
I'llOIOIiKAPIIt! I'llOrodllU'llSI
(J to . I. o. iingweli, TJiotogmpher,
onrnor P.ihth treet. and Ohio Levee, for
pictured, Carte do Iltoi, etc. Ilnv ng
niadenrrangcmenta wlthJmu of the heal
nrtlm of our largu eitie, ho re,pectfully
aollelti. onb,r 'for copying unil enlarge
Ing old iitcturei. Call at hi room and
iioipeclinen. of work In that line.
I'" 4
(iiiKAT F.xi'tTr.Mi:NT.-(!rcnt ilanghter
of High 1'rlceant Antrim'. 7:t Ohio Lever.
whereyou canyiot only find tho iiioUfuh.
lonnble and ao;ionablo atock of clothing In
tho oity, hut thu largest and best vurictv
of Straw. Legborn, I'anama, Canimreand
Silk Huts cvor otrered in Cairo, lluy your
baU and rlothlng right there. ' 'if
(icntlcmeii, go to John Antrim a,
Ohio Levee, for ull your mu.liii .hirt.
hoilory,.uu(lor;wf r-ml T!m!",,",'
retail price. He hat tho ban cloth cov
ered paper collar ever olfun-d in the mar
ket, f.
Yai.m:k, clothier, corner of Sixth
atreel and Ohio levee, aolb) clothing, hat,
enpa, boot, shoes' and furnlthli.g good,
chenpor by 10 per irnt. than any other
home in Culm. Call nnd aiitlafy vour-
aelvea before von btM . tf
An examination lnolieiti.l of what '
AVliy, the choIeet stc-k of pleee g'im..
cloth, cuaItnr-' , ib" Mn-. !inenNi ,riiiib
lea and allk vctlng ever I'UVr.il n t'le
Cairo mark' t. Cull nnd i-e.
tf JOHN ANTM.M, 7J Ohio Lovi e.
j i .-ii:f.. wa ij
FOUNDRY
tn
MACHINE SHOP
STEAM EN6INFS, ROiLERS,
Copper and Sheet Iron Work
Ul Machinery or all Descriptions.
Xo. Us Kust lVnrl Streot,
( l.MIV.V.l ll, OHIO.
"'JMevllir
The l.lxloir Mnrhtno.
an. T'yi.xv.rx.'iu
6NVIOORATINO CORDIAL
PTOIFIEIl OP TE3 BLOOD,
tit but IlmuhcU 'Jhk miJ J'n'
pxeltr 0 JfJ.'i i c .V tiiu v, tral. It it
a fmtKlat an.i not ant y. r Jyi'
ftftiil, JihUnlion Vi, ail ;i..v.'Cl
tAt J.ixierand A i.
! A and :i khlful nxi$er
ant f iklicittf Jaiuifi, and n tht
vwit agrt'iit't and f.'cMJitt totting
Ttiii? cf the i.'Jl'.
Jl'f ysiuif LM'Jrtn on,i Intntt it
itaturecircfir NW Celt; Unfing
J'.iim In Ut Stomnti an,t Hmvli, &t.
Ilr.in 1m luil at all PnivTUi ax l an"l
dtMlcit, ir by tuliieinit Ilia WIioIcsaIii
VtaCUta
Bnown, WEBEB & CO.,
ii cad li .V. ifroiid il. ,
Dl. MltlSi lu,
gT. t'l.AlK IIOTIJI.,
I'or.Tlilril nml .XI it s-t. i-1 ,Slreel.
gjr,r. Louis, mo.
House Famished with Best Spring Beds
llouae i untrsJIy located. Ilu.a ler all Iritin.
(iciiciiil K. It. iuuI .SU'.iiiil.il I'ii'Ui'l oftki! in the
houe.
J.CIIRSIirlV, 1'roprlHor.
liiaVj'MlSin '
DAILY TAPER IN EGYPT.
HAIR RESTORATIVES.
XVF.RV I )
Piialon)'s
of
OR,
SalvSjjon for the Hair.
For Restoring to
Hair its
Original
Colo
Phalon's "
ViTAijfA" differs
utterly from
"dves,"
" colorcrfi,1
.IV
1 " restorers "
It nets on a
; totally different principle. It
I is limpidVfragranr, and per-
; icctly rnnoo, prcc.p.tates
o muddy or flaCiHilent mat-
ir. rcntiiri's rm sliiftinrr nn
1 . f t i
i tcr, requires no shitHinrr un.
. an(' communicates notaiiito
' the skm or the lincrJ. No
, paper curtain is necv'Tarv to
conceal its tiirbVIppi-arance,
fXt at... c J t ..... ... . . 1 . .. . ;
1 ,(vrT . . n
mf JrW S, 0 all intents
? pUfpOCS, A Ni:V DImCOVLRY
I '1 ToiltV Clieillistrv.
1 ,N- "
! t IIUiOR o ITALIA IS
warranted to iVs.rt a change
1,1 cI()r fdlc i.iv within
lo days alter the lirstttDnlic.i-
tion, tlltr direction iicing
, rnrpfitllv nUrvnA J
caretullv ohscrved'
IT IS AS Qy AS W'ATRIl I
AND VfAS Nl) tLl)I.MI VI
Price, i)ne Dollar nrr Box.
CON'VMNII i w ..H1l.lv..
fiQt T
If your DruggisV has not
" Vitalia" on vm$ writ.:, on
closing $1 oqrfnil w will
forward it itlTnifi!! itcl.
Si? Broadway, N. Y
ocri.isrs axi) oi'na.i.vs.
,t.vi co.urou'r.
tiii: in.tisniNus ttr i'i:i!ri:T.si(air
'Mi. iv i,..Iiim ro tiiluahln a. IVrf.-. I Siglil,
an.l I'eifii'lhitfliti'mi onlv t-n i.i.i:oni l hy n.inii
PUtKKiT Mii:t r.ci.i; t- o, . 1 1 ,.
eiiriliKttliioli i- well known.
Mi .srs. LAAIM S A .MOK1SIS,
0
II Ul l'MMlll, CON,V
l inn'. i n.r. i. r -i ( i in i
.Perfected Spectacles!
.1'iijf. '.iiii)ir in i.tn iimn . . Pti'i r ini'iii,
iiii.IIIii eai't'Omi nf I'n.l i iiiaentie ). lien inul'
r.l In ir ...I'll '.ir i l'.'-i 'i I i ,in
3T ox-foot fcI-octftc2c.M .
Wl ' I. . i.i- t, I ' i. Ill ....... ii
t.i 1 1 . tt-tir.r in M. nt. H l.lti ll it. i. .ii
mi tiiml, N" tv IUinii-'ii,. . V-ilii 'i... M n. , Ni w
Y"iK, .Ni a ' i ) , PtiiU'i .i n i '!.., tl" h dan,
Wj..i.n- n, llin"l.,'MiniiMia, l ,n i.. M on.
1 1
'Il
lev a. an I nil ih" lliniah Pruviiu . iJiiriKK li.'-
Ul.l alAlrH t ! ,!
1liMI .l.f .U'.l I"' !
rii In- I
Tire II
(if
I i' vra
Ai, iliii tnuiy ttstr- ale nt '
l.irarii. A M"iri hate r j i,n-. I
Taber Brothers
IVATCUMAItbltS. JIIWKLI-.ltS AMI
(HTM ) INS,
liiir . i t I. hi i" i
Aiucrlcnu iiuit Foreign IVnivhcs,
tin
. .
llV III
' It . Ill
l ill!' HIM. Oil' Si Mr, Pli'I'l
iiil. I in f. " t an.l Inn-
N i .
WJi Ohio io'('(
'AtU. Si.:.aVN,
Sul" k. iil- 1 rtlc- 1.I111K. t '.'ln wlieui only mm
llii'Yl.i'.il.l .111,-1 Ml fi:ill.CIIs H.MPI.UVKP.
I.AAHI'S A .MOItltlS, .
M.iniifjie.ir.im Dpiu nn, lliirtlnttl, Conn
iii.,n-l
WMMaHMHMMIUilMIUMMMlHMWM
M
AHil'S SII.VKKICr.ltrJ,
T TUP . ..
CIO CITY BOOK BINDERY
. pruritl (
)iuiiHi lino Slunk Honks uiul' do all
kinds of llnul. llliidlng and Killing,
n ohio imm.
IIv,,'H tht.r arrnyjrmfmv. f,T tin
tvtmifatturort
IN TIITAVv, ARC fs)W
PREPARED nf ILL MflERS
n LOW I'HIC,!. rv til anin.vMl
I.V ortlromiiN I'Atl lie it. -pivttl
aixexriipre.
' tipOrilcra left nti -i (0rc of 0 !" -oa,
MaMftctory, on Thirteenth Street,
nvtWkKX tVAIiM'T AMI CM1.WI, '
j Wii V iramptly nttr-n'lfil In
I uo.DrJ. ra l.j ,1,01,1,11m ud Jrc-ol to
'. r. 3i,kije a no
son
(yj3. U.N(!IIL'TTr.l.
Importer and Wholesale Dealer
Wines, Liquors
TOBACCO and CIGARS,
t lent r .i i.r I i.in.N . f
( UK.UI and stock ale
ioi'ctat lt.ixj.cla,
' T Ts
rfM jo.
! LAIRO, ILLINOIS.
' , -
j
W1M
WlA'M'i'O.V iV CO.,
("nrr. ota t 'lehr i llnrm.m A Co ,i
REAL ESTATE
tin.. ......
A 17 4.J T S. iP 3B E IS H
74, Second Floor, OHIO LEVEE,..
Cvivo, 111.,
Buy and Sell Ileal Estate
..' I.TT a.' AXES,
I LUXIHII AltVniACTS !' TITI.i:
ami fitr.i'Aitr. covi;yan:i:
IO AM. HIMI1.
m:vhi:
KY V CO.,
Ia3rtSur,2?IOV.3La
RUBLE WORKERS
MS
I.UI'OHTKItS OF ITALIAN MAItlll.i:
M OICII flltAMTE, Ac
j IV tl'FI' II'M- M W'UtK rtllOP.COK.VKIt Ul'
TIIK Ii AM) sr. ANN" hTUKK'tS,;
MoiiuiiK'iii-, Vmilla, (Irate !toiier, Manilas,
Vi mil ii .'. 1 1. , i'xi niel null iiTlor work,
in ii, -ii ,., ,ii l ae.t iirme..
Kn'.i-li, iii-riiun n l lli't ruw triierinir iloti.
llHli. l. .1.1)1...
xnr'.ieiin'l liriui'le I'iciire.. by the beat 'nl
luif.nf I:. ii. mieri.l.
VI "ik it iritnle. i
l .ir'i". n, apply to
iCVKI, a.. T1IO.TIAN, Anciit,
loruerK k t'lt'T "n au l C'imiiK rclal Avenue,
lu.iyl iHiiin
'I lie ktiiilloiii l
U nr roini.tint nti
ftiiiirn.mi'.- mi l piln
ii iiiii aim, ruin
r li, i'. the Lain i - In
E'lie ahiiiil ler. and ,
nil
. I I jii. -i.i. 1 In-.lOIIIWIl I. Jtli t'l.
I 111 1" 1
t i".i I i' rri'l rlcv"''.-, i-imi'I. in
Irene n. . a iik' mis :.l!eriiji,iii: tilth Us
1 1 ' I i I .11 il u i t ii, un I .lull, .i.i
WWJB-iWJJaUdt.i n.utun. c.n.i.i. imJ.
i ... i.r ii uiiu rj n ' ni
ii ,ei wnri painiui a
. . t ii ni . f Initial I'll u .
i. ne - iii.'lhiiiii Mlii L
L
3tfismaEjntirrrs7wN " ht tol m iwii "nt-
him ' ill. I I . ti i . 'l lip ... i,il. n')i:witw
-. . i 1 1 ' , h in- i Ih'' love )lli
ti.in. utiftl'l (i.i1 ,t-e, M.I ut oiln" llniit !
fi vi 1. 1 1 1 ... i . 1 1 I t 'I I.. V' i i. L'i'nrrall) Hi iiririu
in..-! ,. I,i ( .rvllii' l.ivar ttnli
Xx. iixx3.xaa.ou.'
Ixivcr Regulator
A pri'iwrat. ni f i oi. Hml lmrl., ttarrmte.l I
iH'Siricii) eKi.ii'le, aiul tuiii ilo nujiijurf i
I' lint tin n uv lby liumlrnl', ami knotui ti.
Ihi-ifi . lani "lei ; the ini'lt nl aMe.aQt
c(ui"ii ami Ii iriil"" prep'tr.itieiii liter nltitri' it'
ilu-aiureriui.'- I'l i... : s i..uli ainl .er .'ii t
it.. iri' I . n
BSUwanBttMitcKlxsailiyi'p.it naada. .ti
BEIIIJUTOIIPI
K rmir-mwttriaacaw ij '"' ... ni"i'r
ol III' K. nn . 'i. ' ii'iii''"',! mua. nLirft!-.
Ofth' all i, illlpll! 'tv 'f thu I l ioH, til. l.Mhnl)
nr or I' -' ' Il ii ap heatthurii. inlif, i r ua
mill.' l" I-. p ' i i ' In 1 1, f'-ier an.v .itir.
ilrupM, l o..- i u .1, Uif lm k uu i Inn''., a.iliio
nt-ip. Ii- 1 .it" i -. il I i" u i '
ki-niriillv
IVpai' "!l )'.! 11. 't'lllli Co.,
iTtuyi-t.. .Mai in. H i
lor xlel't IHn'lat llmlliet-a. nhm Utf.
( alri., Pineila.
IT fl: b) mail il in.t)IliUtl
-diKKX a- .ii.jii:ut,
attoilvi:ys and counciilloks AT
LAW, '
XVIIIIitm ir. 2ret'ii, )
llllllniii 11, lilllirrt, ! t'AIltd, II. I..
.Xlllrx 1'. llllliei t, J
upeelal atteution tjirent.. AilunraJly anil "iaai.
hi ni huainrK.
llllloe mi Ohio l.or rt , Itoooi. 7 ami II
ut.r lty .NhiIiihiiI lliiuh,
T.I.KX, WKlllfiV 'lU TIiKIt,
A'lTOKNKVS AT LAW,
Olllre In llroaa' .Vrtr tlnllitliiKi rorlir
or lltli Mr. unit t'omiiii rrliil Axrt
W.J. A l,ii, t
II. Wntniu XVelili.i I'AIKO, llii.
I.. IMIitllrr,
I ullii III U M 0
E 1 1 i ni a at aas I tl saa i aim!
,1 . . n .
x
r.l
V
,Ki.reSMwdiieoWi)' , Sixth rtrcet nn.l uu lo it veo,
I
I

xml | txt