OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, July 06, 1870, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-07-06/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Tlie Cairo 33nletixi, Jxily 6.
Special Koikes.
Hare CollerllotiltowlnuiCfi Iteriliit
MnitliiAM", fd'pfiv.'f ii -i, I'lc, t'iimii iunt? vjilt.
.,. inforuritlou fui cveryb.dy. Kent l,y mini, free
poiitagr) for MitiiU,
A d lr i II. If. NoitMANDV, Sol MnrkM niiprl,
llitli'lii'litr'n Ilttlr tyr.
I in. hut is Tin: winaoilnn not ..iiiti n le.id
no vunol puiMiiii topiiriil).ulln at loin or n
dime iIchiIi, It I perfoptly linrmlcaa r" .jM'
ril:iiil.iiifmiK. AviiM t ti intttifpil mi IflM !
'ar.inoin LkiamIIm;' iirlum thr doimt t"""'"'
)e.n would iwnpe Hip ilnriier, The fcrnuuii'
A llHWn-Jfir'N UmrUUn-ilmly 'r" ',',
ili.tion l iiiiImiIJ in integrity.. Ndd f D"'K
u Ai.lli'il .11 i, Itniij' lrn . N. V
nonililAwy - .
DrnUt.'H t'i. lift Hull
ncitrly i.iim hundred reeelpf for mahiiiit brmid v
kind, ol Win... 1iii. Alt'.
potloi :i.r. nnl uiik'Ii c'lii f miful mrJtmMlon
or lli,i1..,liii.iiirm:i"nf'liirii'K"ny ofthe
ir,eiiliei fir tin' tr.leor"nm
firm l.v tn.iil.'fri'e of lotie, hir M r-rnta. AI
dre... II. K. .SoltMA.Miy, 'all Mullet ".
M. I.oula, .Mo arWIy.Uw
- Tr Von whii t
Material to inakr dollar bollle of Urn l-t Hair
Ite.tnratti' ' "erd l"r rehiring ry hurlo
nrlrii -Mor, .eml srmt rorn prwhw.
lr tut! WANT
Nl-.. Whllo li'illi. Healthy liiiiim, mi.I unt
realh .nd for our TlJlllilMI liKNTltlKICK,
I .irr, M cnt.
II iuv win
l ur 'Ufa for HiMdaihr, iViturli, lnafneM, or
Mirrlni; In llir mc, .end fir our HrKIINIt'f.t.
TOIIY. I'ri-o SJ rrnt.
n I'.illutr of iii" tioi" MMit po.t.pm.1 on rr
"iii .( !iri'i ' " "
A I In iJoi.ph K.' t.Mlmr, 131 Marktl .ttiet,
I.. - , Mo . MHflhlln
U.tTt Up.
llHAVfc I lit MJUK.'MKN.-Tli enertiieil
.in I n I i.i, lion..l ..t Hi'. ir.iutliful n.-fy (
.itnn I ln. 'ii'l l-wlily in Hir ,irult of o.
ial i. lour. withw .rJ i .f rtH.iT, Hii.l .unitary
t, "i.ii ntnmliily nt..i. H..,t free, In
e .V i . .iii ..jj Addle.. Ilutianl AiMirlalloN,
i I' l'l.,l l. l.liM, !.
miyiliSm
I. mill our 4'lillilri'iiTlii
tirrnt
riiiiilliliii: Iti'inril)'.
ubj I l.lllf I
UIIMI .All. , tit" I
(,'lllri. Ullll' illl'l (rll'lMill l.'M. I.'
MM I'
Ii.. ii
iilnlu ('01. nili.on
mi. 1 iifr.'om.K nil iii
I .i in. tilrut M ill.
fiit nn.l rtflMrin
I'liltK
wniToi.ii
ivki r.
MILS.
Will jniMU.t
srlii'i'.
I. tjr, HI. i 'JMI.IT tl.lll- . V.V
..tnt In rilHr"ii t (Tj
It in Die iiL'.it'Iuf.tut' aIkI iluIJifc'i feooltiliiK
Mi:iil In ll.ti-.rilcr l.rouiiht on hy tuidlni',
.r iiy .lliT r'ip
I'frpirxl J.y ll l!AfT'JN MKIilCIM: i:t.,
tat. Iou i, ilo.
KoM t.y i(.li;iftf n4 .nlr id nifJIciur
rrrllM.
A 'lollrl NVrr.iHy. '
Mtirni- 1 ) I'.'M) Jif' i-h rimer, It ir now
nirlly n lmilll tint MtirrJ) A lnintn' Hor
ilt Water ! Ilipmiit fcfrrMiii; ii.Tkri(ilil"f
r..l v.Ari t.rrf iini i 11 iiiit" ly t'lHirrnt from
.l-inn U'uUr U'I jiIioiiIiI mn rlw coofmni'li'il
t!i It the rxifni" rif(VIghn .i"i'n-innj A
it:"j up., r npj.... at. on. wlolit Hut if
Hur, U Wtr r liir f t 'inv .Ijji.. rO'ltoml .
A llok fur lln Jllllli.li.
MARRIAGE)
I A I'r.r!. Conn
I r"tlothmkr
I rirj. nr thyr
v
l. .it t imrrj, . 11 tin- i.'
ililrlrntt
mJ ttitUtivn o! th fiual
jium; i;'h llio
fkt"i ,(. uicr.i - 11 r"J' jln mvI pn cut nx
Ml'I-rniK. I" -r-i tl.f (f.ni 1. ...!., io,
TM l n Intcf'ting worte ofto Jinndrt-I
n l trnty-fur "It" nttin. roiu uitth-
inxi nn.Htiliti taln.il.lr tnf rni t u f..r Urnir
)ii n nurili- l nr ronlnn.l-l'riiJiiijirf, ftiil it
! 11 Looic tl.at jul.t to U- kfj I linger 1'" k "
try, ami 1, it .J .v r-l-I " tMit tl li"tl'.
frnt to ny on tit" of )Utf) for F.Hy nt
A U fir. Il'itt", l).piiy, , .No. S S .fill
Klrlitli tnt. HI I.Uo.ilo.
fctr.Mma: to tiii: akkli-tj:( asi rs
rimnNATj;.n iwr..r piijniu to tin- m.
inr. iUi (jutli mUm D'ltartiM. in .ul.n' U'-t. 'T
ninif irny r,,j,, - ru It Hmu' ek,
jo it.t!fr tour Ui it. cr )ur Ori.;uiM"
tur jn'ltion.
I'r I!utt ran Irf tlflltr., Iff : .'y rir l.y
IIU ,Jtl till" illirura mrlit.ollM fin ''!.
intl r, S" IJ .Nnftli Kiglitti 'tint, U4.i-n M'r
kflauilCluiuut, si. Isitn Mo ri7ltiliw
M
.l.MIOOJ).
m
Jlow Lost, JIow Itcstorod.
Jt'l iiMIlir.l, in.ililrnrlo. l'l,' i' -A
l. ' tiiri. on lU- natural tr''in' n I
ia" ! urrof h.niiiiiorrliM or hi'min l
It , lot -lnnt.r) i:inlinn,Vjiint T.-'n.l . nu I
liniK'iliniriil ! Mrri' Knfraliy N r-'Unr
U.iniiiniiiion, Kiilriy, ami KiUi Mi nul lil
I (,yic.i In. 3tv Ay, n iilliii ffoin M-lf A1 ",
i-tc, ky li 'W J t'ii!vi pill, M. V., itttr -f
"iiiwii ll i-Jl;. iii-.
A II0011 to TlinniHiiiU of Hnrrrrrra."
c-it uii'lar inn I'ltin i'iii'l')i, tonuyiul.
dri-i.", fK.liaU, .ii ritiit of l& vtui', n lo
-..la.. Matnpi, l.y :i. J 0. NIIopA Co.,
li', Uowi-r). Sm Verl, I'oal Offlrr Hoi yi.
.'o I'r. irtr.l' "larrl l ie." prlfr
ttiii Uau.ini
Head Dispensary
I i.ii ' nl in In 1, an 1 1 li.iilrrril lui, for tlio
In at' ii-i.t 1 f ail ilin ai of 11 ir 1 il' imlurr. in.
i iilitt)l ii K'l- - A r' ri a guianliil ill
i-trryi;i' umii-rt.iktu.
3jor- Qtvlo '
Dewoes' Female Regu la tors
l.r fViiialra U'air.ir.ti-I totcnioti' olutrilfli-'ii"
I to I'rii'.i J jwr Uo
l.i 11 full u -irlinciit of Han Hgv iuu Tru--e 1
u !fior quality of Jlolo tl.i-oliti i fl fornnglp
oni.; 1.1 pr liair iloii'ii, or ivr iloxcti.
A Mt liJal rliiihi'l, ronl.illlllU t tltliorali
treat im- nn tliraU,vmllr.ii', ttltlia frw i.ra. ta-al
II nurk 11 kjii iiin i iuui', tin t 11ml Irratiiii'iit of
llio ...imn-comaiiiiiix 'O luriio )inxi'a nni' :0 i iil
iiliiU'iilIlutiiiK, liontliii.lllui-lll ataxP'iPt.
Hent 111 aenlfil urap.(-r on in elpt of pilf.'
rwiM 1 Anlli"
Galon's Head Dispensary
No, rt Vrt Jetrrrf on m
1
reft.
Klii gmi
UiiilaMllr. K
ships,
IHLcz, i 1 Line
HTKAHMIII'N I.-iivt U'rckl)- rruili.Vew
Vork, I.I vrrinutl nnil luctitmouii.
Kor p.1aKi" npply tn CHAS. T. HINDI:.
Cnlro, llllnnlH,
. . . . ... . f-l'e "ilieial luAK 1 lit. v0
um euii i.i incuKo ft.,fCy
Ml 10 EUROPE,
- j
laiiuitA.vr
TICKETS F0R SALE
FA UK I'roin I.tvrrnonl. Loiiiiumin.. ..
Hatrertl, M orrlH & Caii0(,
AP AkoiiIh
It A I It IIIIKSI.M).
Mm. A Jit l"1" 'liil'Iloliw' nlmllcs
liulr lre,lins itiWon, mid invite Mid patron
njjo "f Vl--"0 wliu would liuvc llioir Imir
i1rci!'l in tiiu iii'iitoit iniinnur turn itrictly
nccoriliiiL' to tliu iiitctl fttvli', Kin; U ulo
iri'jmrod t" cut chllilrcn'.i Imir, having
romiMfor Unit purpnto, imd will vl.lt nnv
rf'lili'r.ri In tlio city on unlnrt fnr flmni
piKiiiig. All l;lti(U nf hair ornaim;ntn
iniinura.'tiiriMl mi rhort notice, hulrciiinlii'd
i-tp
In view of tliu npproftfliingiihool oxlii
hitioli", holidayi. nIc. hor'fkill nml nimll.
11 n cm in liiilrilrrMitiL'. iiiiinnfiictnrlii!' nml
cutting, Mu.nlil In- In m tlvc rnjinnt. Hi
iihicuol' buinir in on ('iiiniiiorcinliivcniic.
I. xl...l. 1 M. .... '
in.'ini'i'ii iiuiiiinii xoniii irrni
Jol Mini
c 10,000 worm 01 ui.ciTiiiM). Ft i.mii
is (iooiin, IIooth, .Siiokh, Hats, Cai-c,
J KfNKf nml VAMHiw, yoliif,' oil1 nt 11 Hir
rilliu nt 1-anc WnMur'n, oornvr of Sixth
flreot nnd Ohio r,f;v'oi'. N'iiw U vmir
clmtico to got 11 ood tult at a low prlro.
tr
1
-
Til STIlAMIKlLM. lf voll liri'
XoTII.'K
ftratigii in thin city, don t fail to mil n
WI(lnj,iinil i.ninfno dm U.ch of HotMiijr,
hootslflmi, Jmt, i-iipf nml fiirnllilnn
tjoiwl.. f
AitK Vuuout of oiiiplovinoiit ? If. fo
M.nd for tlm 'J'litr (irmti-t Work of tho
ARf. Tlutofn yon will ccrtalnl v lirid hiiik-
thiti thut will not only giu- i nidoyinfcnt
Imt hv iM'ri,rvi,ranri..i'!iil to fnrtiiiu.. .Si-
ndvcrti'iriiiint In tliii payer. timylHBiii
Kimi:i:n ycnr aliiKMt i.clulvi' tins
in
tint
Nj'W Kii'land stuli' linn proved Lac
1 x MorriV iiiirfut'twl njx'i'tinde- tin
11 nil .v ..lorn-, inirlut'twl M
hwt inadu. Tahiir llto'1 uru foh" at;eiiU
LVIro. Soe ndvertlit'iiii'iit.
jiiTdnwtf
. - - .
JWiitoyja T.udii-" Triitik tin' lit
limnufnctiirvl nil ir.o !ind prlce.tt.Iolui
Antrlin'f. Alto SHtulii'l and TruvoliriL'
Kit; f all Kri"'UJ 'i."'. tyhit and
pricr. tf
IVtar !)" niHtanioth niovk of spr.ni;
plothlng (mbntcoa nil the new tyh-. and
what inn ! found nowhero id'e in the
city a largo nml well vuriwl tiK kof lioyV
olotliinu'. tt
Tiik Vnhirijjtoti .ulooti, rorncr of
V:iIilii'toti nvouttii and J'ourti'entli tn i.t,
Mi jilnru to got the lt and ivni!ot
Oinrinnati L:igr lli-rr kept In th rlty.
jol iI I III
l!eurn to mil at 73 Ohio Ijveo, ami
Kf thi; .Iitno lint; Hat'', with a variod t''k
of othvr nuw ftyl', too mtmcroiis to ni'-ii-
tion. Iti'mtTiilKT Antrim l tin' plaeo to
"t-vmirlmt'r - tf
...
Tut; IIk-t nnd Onr.AVK'.T 1'i.otiu.vu to
ho fotllld IX THIS OlTV ll AT IAAI AI.-
iiks'., rnvr of Ctii Stiikkt k Onto I.k-
VKK.
1 (it hlnttv ttrtlVi tilAUkiirn atiil
t- ! Fi 'Mill 1'ivii i IIV
iiiidnovar IvU ht patron git ilitrutUf.i'il
CAM. os 11 m if you want a Imrnln. tf
-Gouanicr, I,S!o Thrrnd, .Silk, l.tncii
crfrfS'Iwrrcd and morino undcr-wuur, full
ithlv fur tho mmhoii, at tlio falilMUi ilothllig
Iioiiki of .lolin Antrim. No. 'X Ohio
I.I'Vl'O. tf.
.Mover, corner of Twidfth street and
Vnhint;ton avenue, not only keep iplcii
did St. l.ouii l.tcr, hut tho puroU of wlius
and liiior. nnd tho lust hrmnU i f ri-nr.
juni'tdSm
Drnwcm tiud Underhlrt-, nt n t itcrlhVo
nl 1'. -S'tlT, No ;J Ohio Loveo.
A I.I.I ll.t V UKOTII Kits.
IIKAI.1-.UH IN
FLOUR
And .niN of
OHIO IMVint AM) KANAWHA
SALT COMPANIES
2NTO. 70 OHIO Xj 03X7-33 33
CAIRO ILLINOIS.
(Su 'eHrlii Knit 1 '.fir.-ciiACii.l
FLOUR AGENT
And lirnrral,
Commission Merchant
jCAmO.IIiTi,
. I. Aye .. I!. .1 Ayi-r'
A YEIC tV CO.,
nr..u,r.ia in
FL OUR.
....Auil (l.-iitnil......
Commission MerchantaS
UO. 133 OHIO LEVEE,
T AT AUCTION.
lull, u.. II nn frt.t,... 11,1. lu... ... .
- "...n... .... , ui.li ..it,, ,1,... oil HIP
I pri'inLcn, near Iniirnrncr of Tenlli nnd Wuluut
I atreelt.iit ti no'cliK l; ii.in,, tin, following tnlunl.le
I re.-ilraiu.tr, Ix)tanlnu(U). leiidul.eleipn 111!
mill ttirlvu (li), l.liirk 7n, lu the city of Cuiro.
,p "" iiiniii) lui-im-u, I loiiiui" ii
on 41-1110 p..re. linn riuiutnu I KICK in
ami running lcl( l(t tert, nre
high alatu 01 cultivation, IihiIiil'
lioien fruit Irera lu liearinu eon-
feni'vil nml In a liluh
iiaeleetuiiioroliotenfriotiri.pl. I,, i..,r.
illllont .tliryiru fully up to tlio riuln amieoin.
uiiuiyup lotlionrmtii ami eoi
eMrublp r,iMlil.o..M ,.ii,n.,rfvi..
poMu tlie 11111.SI tirairauir roalik-nee piopertiilu I ho
illy.
Term inado know 11 on day of a7
.AIlKl;..Auc.lon.er.W,MTUVAtn,'
M.T.
C.ilro,July, in"'1.
Jy2.ua
I-T
XI,
ml mm
IMl, ....
FORWARDING COMMISSION
r
JII'WJt'WJiT TO
TO LPHLBfillUilE
THE CELEARATED PATENT
It M
InirliiK (lie i w nix yi'iira ItSMiiilli Im- lui'ti
li'itilleii , 1 thi.i)iaiiin of NClcntifii' tmn, uliool
tiwlipr. a tMr-iii, pliylclnn,nnil (illi.i..
"Iinplillnl nni iionptril to popular m Hill
SCIENTIFIC USE
ll a.ii'j.f, i v. . .inlt r In Iii '(jnifjMK potter n
10 THOUSAND TIMES
Combining rnillft-a in'trnctlon with mnmr
mfnl . A tm ntiful n n. un.l ritin thut ni-trr lor?
IKlntrrr t tci t.eliaiPPii wonilora nfrrer
Hon. c(!i 11 :. .ir. nnlliiaH In wntcr, rhrOM!
mill?, il-ir i.j 1 H li Itifit-ta, miiK Rtor,
11. J 0 ! lc 'f jt ion ii. f co it 1 I iln , also Hip tfli'liln
KpiralM or J 01.. riu
A Beautiful & Ornamental Instrument
llOtlllbC o t, tin 1 Mr of ri-M folllll), pll.Wifl.1ll
pipMifip liian ni !.nt anil fcliool.
AN UNSEEN KINGDOM
I'opotiril to tti. pyi'liy llu lii'trmni'tii. Nol..vr
of ll..' Uaiillfnl aiulJ I Kitlioiit It.
Ki. iy inMrilim nt l put up In mufit Ikix, ullli
lull din-i-tion. tor ii'Uir ll. cnii-ruiiy p.in-.i on tno
oii-r. 'llionaiiia lintr laii'ii arnt Oy mall, ami
Hi" ptoprMor C'Jjrnnti-iK a Mfn lrati.lt to rarl,
liLitmin-iit. Wo nro "Pii.linutliPiin'Vcry ilny.
I'nc.i l.y mail, p'l.taio. prr.u., Si 7, or Uilli
nni ni'iiino'.! .r.j.-eTf 1
.l.lrPM, ll. II. Itoaa.
.1 1 t..,i ut sr, i, t. Iiii., Mo.
mnjS'iWin
IU
T.
M.
w
r,
M CO
OS)
r co
S c-o
2 trxO
.
I.
is
CC3
Q3
r.
as
as
as
CCD
OZ3
f.
DOTY'S VJASHIKG MACHINE
ciVt'f- -nr 1
I tr'V
If'" I, a.i'l Hi" lii'H
Universal Clothes Wringer
limrce. Willi Itirwll'a i.'itiMit .)llbli rO
lii I., ami ill" pitfiil t..p, m now itmiUcMlnnu
Lly'far nor to nr.y iiiy-iraon for ivnahmu
.-I.. tlii-H ou r ipti ntiHl, Mi( ill fvm thrir it
mior 11 ywir, Ly nvlnilaii HnipIotiV.
i nicies: -a. yji.zn ofpeh.
IT ti,r m li ml. 01 your tI.n r will not furnili,
raioi'l for Hip iiiwluiira. n n i ll the ri'tml nrn'P,
Wimiivr fit,i:nni Wrini! r f J. ami up will for-
until piilicr orl"lll liiai liilic. fr of fmirlit, In
Uoplirri' 11 1 oar .'llin i nil I o ,u. aro
ilialllipy u ll 1- likfl. lliat viraKrcr t.rrninit tap
inntiPV if nnypnrwlalir to ntlirn tliiilimehini-fri-onV
fii'iiilit, alter aiiioiitiratrwl.iu'coi.luiji.i
liirei'tMif.l'. . ...
.No hnatainit. f.Hier or Lftlier linM permit
the .irii'iji iy .f u.liiiiiiuitliiiiau.l, llllj-tm,
tin) a in Hie e.n, when lleun ! ilotu-Utlrr, nim
pp diiloiioy, u.tii lex lalior, mi.I nniivjiity to
the varmenta, In . IMy (lotlipa Wunlitr, nml 11
I interval Vnt .'
It. . UltOWMM.'.l.i n. Au-rnl.
ii'J Cnrtlauilt si.. m YnrL.
I'ur ali I y ,
WM. M. DAVIDSON,
mvlflin IMl I '.niniH-eHI Atrnne
iivr-
A.U U H.SKV.
lll.AI.KII IN
BOAT STORES
GROCERIES,
.Wl
2P ovisions
HO OHIO LEVEE.
iiiMii iriii'K'wiiw wi'n miirniTir""MU
JAPSft
QMlt, I.. TIIOIIAN,
l prepnle.l lo il'i ult kill.!' o
AMI
snop.
IN THE PERRY HOUSE,
ItXKU (!4.H.UKK('IAI. AVIIXI'IJ AM"
i:i(JiiTit NTitKirr.
M-llo i the only fir-U-ltti. Hlgu I'ulnlcr lu
in city.
15?- ,i. -ill a, lJ s,
&2 cm I
Ml I yrtmrr-ij CHI
g5"oa
tmwai
COUXIBSIOX-rORWARDIKIf.
Inrpfnora tn I!. JS. Ife'idrielfa ft Co.)
PROPRIETORS,
CAIKO, TLT.1N01H
Miii:it.tr. aiivancim mauk o.v ..
mj.vmi:ntn.
f'lr-Arn tirriinrpil to rrrplip. atori- nnd forwnr.1
frr lt'lil.i to nil point, nml buy anil -ll 011 eum
IIIIK9IOII .
Rtriinlnraiittrnilril toilli promplni-
SO. II. I'HII.I.ItS,
liipcoioorto I'.irkir A I'lilllia.,
ur.xr.HAi.
rl
COMMISSION
T
And Dealer In
Flour, .lfcnl. Hay, Corn, Oiiih,
Until.
Cor,10thSt.&Ohio Levee
!AIKO. II.S.I.VOIS.
VIXCKNT,
liK.M.KK IN
GROCERIES
Plaster Paris Plasterers' Hair
I.lllIC ill Itllllt, llht ll.VM oil lllliul
CORKER 8II1 SI, SCHIO LEVEE
CAIRO. ILL.
SMYTH iV CO.,
w xxoxjjniEiyvTiH
GROCERS
OHIO LEVEE,
CAIXIO, ITjXjIIMOIS.
,ii, l:e-p i(iitn:itly n liuwlj. tifitt eoof
I .It to I: ol
LIQUORS ? WHISKIES
Scotch and Irish Whiskies
- iro-s,
Port, Madeira, SherryCatabaw
"7U" X TXT DE3 JS.
Wr nrr aifent- tor J. Kelil A Co' frlrl niteil
wiu:i:i.iNii i.r.
We .ell e x. luii'iely for CmMi. to wlm li fm-l wr
iiitiIo the attention uf vlom Uirvtin l.uyeft
la'. . .itti nt. n (.to tl ll nrilrr.
ijfjx Tin: :uot'r:."
H. M. HULEN
GROCER
,M
Confection Merchant
lliw lU'iuiiM'il to Ills Old Stnnil j
U Commercial Avenue j
AVIiPrr lioaoll.-lt n rontlnlrinpr of palronaRr tif .
lo-former en. toiiieri, a wi II that ff n many '
in w one. n nisy want prinir ifrorerlr, prorllon,
el. , t, lll:itl;alij i-be.ip for I'J-tl.
TiTini r'trlctly eiuh, for wlilili he will .rll
louerlh in the low. -Tif
I
lUltfl
rji is i:
FIRST WMMl Bii
IIIMIII, lll'KI), I'Tralitenlt
ItOlli:it r W. MII.r.i:H,'Vlrr.lrr.t
'. .V. Mt'taiUN, Cnahlrr.
Collections Promptly Made.
i:clutimc. t'oln, !5:iuk NnK'h
nuti f'Htcd NlulCM Hccurl
llc ltiiu;tit and
.'old.
Ililciiv-t Allowed un 'I'llui- Dopoiills.
rjnt:
tin iitiiul
CAIRO. ILLINOIS.
Capital - - I05MW
V. I. H.VI.I.IUAV, I'lnlilnili ,'
A. II. SAI'l'OltO, Ca.lllrri
WAl.TKIt IIVHItOI, Aaalalam CoalH'i.
oiuaurFoas.
M.nat Tailor W. . HallMa).
i-ott Whlli . Knut. II, Ciiniiluiihiiiii
Urn. l. Mllliiiiiiiii, strplii-u Illnl,
A. II. oaftnrd.
ICxehaiie, Coin and
IT. H. ISoiul ISoiilit.
mui Koiji. v,;
2Uo j.3 oiitoibi XX Dooivocl
IIIIIHIliNPlllUlllf f '
A OK.MUtAl. UAMtINU HUINKMH
WNIHItlTKIK
COMMERCIAL AVENUE CAIRO ILLINOIS.
JOHN T. RFNHIE &
m
fiW&$SlF SEWELL St. CAMERON'S
ss,- ..wm&fm? mu and w-wm nm
'
Manufacturers of Steam Engines
AND MILL MACHINERY OF ALL KINDS.
KorBina", Hrai Ca.tln?", Slpumbont, ll.ulrp.nl nu I Ilrliln Work. K-' I'-ti'iMy 011 Irn l
I'ihi nml tlllinit, ilr.xn Koodi nml Kntfinr tr.mmm".
sr. 1,0ns ADVi:u'nsi:jn:NTs.
JHTAIIMSIIKJ) IX
;Ne w York City, 1859.
JEf i xxx . 33. 33 o Xx o o .
role lunnufa-'turrrof
Iioliou's Impi'iMcil Indian (.'lulu
I'or lnu.riilnr ilpvilounifiit. Dumb liell". iro-
qui I Imt ami tmlln, li.iarlmll l.nt', ten pin bill', ami
pill", In el pi.l.lcil IkixiiiK liloli , ilnliroU'.l alnli
Iiii luii.'. niplronnlltnn rmln orarn'n rlnb. n'lie.i
pIiiii arr iifpil l.y tln Alrtropolitun poller of New
Vnrlseity.) Kelioo'K lllnilrateil Itook on tlio I e
of llirt
t;iuti, ;j i
I Ml,
Li.ti r raiir.. or imiuis rii-nai
(i.TAfcliiit'ornnlrf, W
liilli.pftili ' ',.. vi ,i,!e'A rliililrcn'a flip."
" " " " . 7 '! Iln rneli per inlr-.;.' mi
' '..M no .1 ' a hi
in "... .lion m
o-i .. .. .id tuij . r, jo
aot) Ilrouiltvay, .,'( Vnikt'lly.
ninylMIni
a.
IE. SJO.S.S.
Wlioli'.a'.run ' rtt.nl dealer In .
Oval, lliisllc nml 1'flticy rnimi-H, j
Kimrnrnu. I.llhnemrli". t'liroino.. Alliinni.
1'wol.i't Maa nml Cburta,
No. 313 Locusi Street; !
&tm XlOlllH, 7ZO. I
iiwk nun rinii'inerj loaier. .Mrtnt an i a 11 n -tit-nf-rampi'linl
at tie low, t r .
.".iiilforilpn-r.pt v . ii '.l.ir". i
poissKs.
Slow Horses Made Fa:l;
I'nat Ilnrira finite I-'natrr,
My tnoitn of trrntln:;borpa KKUurnntpp.l In in.
crea.r tho .peril of any linrnr, im.. or twior. (ir
linary f.irni lior-t-n IuiihIilI tiu ir rd iiiri.ieil
m a to aril for live liilii lro.l ilollnr.. A irntlf I
mm with my intlliO'l Imiidit a jwir ol Imtaiw for I
i nml atilil llicin, nlirr four imya1 trauiiii, for
S.V". Tiry trotted In JH In borne". Ati.ulier ,
In itht an oiilftiary rtddlr lo.r.e fo I'hi nnd ui .
mi wiil Mm V .r lam f .. .11 ...I ..... i.
.ipI li. nuy nddru.a on r. eel pi of One jmilar.
Iraac ('. .Inuft litrr,
(jrrof I! .y jTi'l.i .,n, J. .
jpssiscs "
Antidote forlnlempenmce
liim mfaU.bl i nr. f i- llil- fiirfiil Vii-p. Ii two
tilllntotii r rrmoto lliota.ls orilp.ire for a' ni.
l.mta.nnd will noon erenlo mi nriunl di.lii e fur
IIipi.i. II mil lo nilniluMerrJ in lei, i oil. ", or '
even in wntrr, tiitbuut tritini2 -'i.pi. ion, : - it :
Ircefroni'n.toor -mall. If .,nlme Im.l ami,
litoiliir i r friend nddlftwi tnttuf lerril.le I. 1 i it
. yJur duty to nir bun, ;
rirent freeby mall on rreript nr the no 1. -.
I'm e tvro itullma per box.
W. II. .InunliiK A Co..
, , . S'. I.OUI-. M... I
lua)i.f
pAKjii:i:s wivks.
HOW TO MAKE
Good Strong Vinegar
Xxx Ouo jOiiy :
1'roiii Cldrr, Soruliiiiu, Mnlnam , Siimit ,
Wlm, nr tin- .Julre or Any I'r till.
Ull.-eln ii. alni. audi i.y. I'i. in, ..iie hall
thai of lb,, oi l piia-eaa of all'.aiiiir I" I. r I" w.nr
in Uirrrli.
Any Out. Can .l!ttl(i It.
I'n I Inr.i'l'.in-. -. ni um,h ri- .i.t of l ilij
Cenl.
Ad'lr, , IV. II. Ill.lioji,
Ihii, o.
nniVwIim (
AUC'IIOX .V COMMISSION
A Mijo.txm ojbii issiox
iioi'.si:.
Upturn. liU IboliV loth nti..ii. of Cairo for
llieir liberal patlomiifP, and would Inlorui ill. -Ill
th.it Inn mi U fonil l nl hi. old .tan I loSC.iliiiner-l-l.ll
iivenne. All aale. prmtiplly alleni. lo.
Mlicral
AilViiiiffs ?I;iili
itirnt'i.
mi Cuiishrn-
itruular mIo data WVIm .li)'aii.'alnr'la),
All loil"l((llln lilr,i'iileli'l o n k,Iuij of lll'ilr
ii". 1'iirtli-Hi- niiiuijf ood will liwor
No Extra Chartju for Sloragc.
rorpr oi'l't ret'iriiaiiiid tnt ailmtion In lat.i
liPn. unlil I linwt i .p. . Ii.nly uWerto iln 1. 1 Lou.
o,i. ,lii'r..liMi.t. I. ...I.... . .....I ... I.. r.
01110 iii'.vi;;j, caesso.
FL'J.TO.V it SO.NS,- - - rroprMoi-H
Arn Kow Cull Opt riitlini.
Jlejifira. Cullnn A Hona i re prepnie.l to luriih.li
all hjiid-t of l'loiir of llir 1 1 -I ijll.i il , uid nl"i
Mill l'eiil of rnl' h-lud- tiiu.' nni Kloni, Iuaneka
or in le.. oii.int i v, ut. dii lioyi Ilie U'.l While
Whi.it iij.ril-Vln
ai!ctio.m:i:i:.
jy T. IM li l,
Licensed Auctioneer.
Ur'I'lU'Ki Knrtho iTin'nt, nt II. II. Cunning.
Iiem'.i, Ohio I.oteo, t'uiro, HliuoU.
-OutilooraaU promptly ntlt-iidyd to.'Su
JeSOdSm
low'".") it" - , ... in.ro ii... ,1'i.iti. . iiifi-..
Colnp.iuv, A ll. Xirt r It Man. II, p.i',.! I A
Mllwi ll.'l'iilllli, N ln.li, ti I. WdlliUUMili, I ll. I
Nalii.i..i) 1hiI,, i. t . . . . r.li A .l...n., New
Vwl. A. r'ri'ii.'li, :ioif "i. Chrfc AHeaper. H-n-toll.
All.uili.' I.lii. I 11., I'.ll. ill .'. I 1:1. pi I'r.i.
11-1111. .v. .iieiaeiu, liner 1.0041.1a. 1 linn A
t n ,rii,J.oiil.. )ul)lt. I
Mil mmm' " !
i"it
CAMERON'S
SPECIAL sum
3
III r-1) i
otIAppli T '
.".ft?
Dhy (;ooos I.V I'OUItTII
H'A !t..
WI. KIiUG-E
Hai uiiro.lii.'C ' ' , I' 'ir'!i W.i- ' i " ry
if I,: i nrut .1
DRY GOODS
WEB.0 AieSIJOiLff rSC
Kinl.rnrniKi'M'r) nrlu lo ttinully f...nil in i'i" r. ,;
tilar dry ptivlf boii'e. of thorny -
STAl'l.i: AXD FA.VCV DKY (JOODS
or r.vr.nv in:acnirriiv.
Hosiery, Notioos, Boots, Shoes
Ami nromplrtp nortmrni Kt-nrrallr.
Tho pair ituiRonf ll.r pnblie i Inyited, llio pr
prletorRiiarninlrrlni;o a.-ll nnjllilnff lu Ida lm,
whrllipr I,y Oooda or liroruriea, a olicap a
thry enn lie tmtiKht nnjwbcro In throlly,
iti:ii'..niii;n tiii: im.ac::;
.Vt-xt Door lo Hip Cnriior tr I'nnliir
nml NInct cent li Struct.
The Grcccrv Eslalilislimcnt nl
the Corner of Commercial Avenue
and Sixth Slrcol will ho main
ancd as usual, one of tlio best
sitokcd intho city.
HEDI6AL.
rniri: juist ami srr:::sT
I ijk.izijoy or thi: a;s:.
ENDER'S
Co taliia no (Itiliilim ur A rii ttlr,
lo not t'llilrnHiint to tile Tloli
Chllilrnn tilll inltr It ivlltir ill r-.!ln 1
tlon. 1
I
1 lo- p ' i, , in i. v i 'n ni ' ' - ! .
n I .tr lr i . i..r.i i. tie
Best Medicine Known
I'or in p i and
SURE CUSE
I'I. .1. !..... u .1 ... ...
UI'll
p,...ou i xi. lu in i," iitii1.i-.!i. re l.nown
iiinhiria. It . In..', in.- i,. un) f t. lu,
.- ... (,, ... ,-i,.-r. ,,- . Ii'l,,,., '.Il'
i..o.-4 llii!oi!-ii'. i". .".I, .ii.mi, , i. , ami iu
Iln. u i io-p,iie. lh- -I !. "I f..i an. UI " .e of a
Li. I,. ri ,ii. ii.iti-r. v, I... li i..iy f.,l..w. 'i'invoi.1
firllier Ho iiI.Ip. .. I i. m ve i..o,..'r ..i tm.
i-e . Ml.r
usiti'.tv.i Kii,r, :iik::.
It .tiliiitlatr. Ilie rpr'in ' ,. noro. :oe i u.r iet i
liiuelluiw, mid ii. an .inlulol.. lu lue p-.i-mi
v 'ii.'Ii emi..e. the I'eier i.nd Aifne. nml Ih. rel.y
tl .tor. lli..)leli li, h.-.dlll -imllone: urldl. .M.'l
i, mi,' .ni ii H-
stomach wmv
i
W..I khu ir--i ..nai I ,; i
e l.iiw nf . 't in .it i .
any "ii" wlo-o : i i . I
Ii ii'dy , . mu... 'tiii
ll II .IP.-,.. . C I
tl I. , at .1.1 .IV
. .. .. 1, .
' In
I" '
11 1(.l.l v. i i. .
And 'or eoii'i" li., oi n m. Mil , ..r-.i'inj.-
I U i ion l.i.. i.i .ii... .1 A- A ItlMi;
IIKVF.IHftK ir i. ua '.jii' " t. sil l .i .in. pre.
lenln.i lutaui'' ''In' i"i.' IVvMr ii i. u n r .Mil
iar!,. E? F. 53. .Kiil'i';i. la
disctala, J&y.
Kir n,i i., i!:t'!l. AV HHOH.. Oh... U vrr
won.
'DEALER IN FIREWOOD
i is Mtr.i'.!ii:i to 11 1.1. 0:: :.!.:
l'r.iinpily nml ninfa. lord). lb On- iei l .1
Firewood,
I.ciivc OriliTs nl IIiiIi'ii'h Old Sluud
011 .TTtn: i'ost orncK.
.nauiauanaaM .i &mrv. 1 iaw.au iaa
P. S. iiXIJBEAY
Near (he Tomer id' I'Ul.tli Slrrrl ntd low- j
111.r1d.1I Vu-iine. ;
lla-- rllpl ' "il I ni 'i u th 1 I' M -i'-iniM
' A C
IN li'AUd 1:1. i:
I'ailiea dir-nl 'tiud w in th H KO.lerini: nl UK-:r .
Iiiprai'iin now hate Ilielu te.teU. IfUie lM,te,a !
ant found true tbv Hiiull r.ponar ot III trt will
b rharxed to llin party rnualn it i II tho meter
la found Incorrect, no rharuu will lr madti.
tlDlJIf
WMF1
chill cube;
1
.
DR. J0HP3 BOLL
Mnniifacturerind milcrof the
'.CELEBRATED
Rmith'Q Tnnin
: ,
' P RE HI 1CIIE INH CEUfD
, r.iiiii 111 11 1 a 1 a a 111111 1 1 11 11
ui I1UUL HI! li I Llkll
Olxilla xxxo. Povor.
M'lli: proprirt. r of thU pflM.rated mrdieino
X jn-ily tlaiin. for It naupenority oTprnllro
iiipiIiih etprolb-rp'l tothr puMic for thorns, n.
Itin, (t4y a4 fumtntrA rrr of Aeuoand Kutor,
or Chilli nni l" ver, whclhrr uf nhott or Iouk
tnmlinir. Ho ri-frralo thr enllro WcHern nnd
sontlmeatprn eountryto hear him te.timony lu
thr trulli of llio noertinn, that tn nt 'ae
Hlntayrr will t fml to cure, if the ditmicin- are
tri. Hv lollnwril nnd inrried out. Inn ir.-f.ii
tn,in raaea n ainslr dno bna been aulltelent i r i
. nr,-, nnd wholo fainiliiM Intro liecn curtd I) 1
-mule liolllr, with a ncrfort restoration ol l. .
Knirral health. It i, liowrtcr, pmdri.t. tir .
rj i a., laor rrrimn to rure, If lt mo I. .. n
t.iuii d in ainulli r .loaea for a week or two nftert
..i-..n ha. ,..-n rhreknd, morr enprcially in e
i i.li .iii. I lorn atundinir ee. I'MiuUy, ,
i ip in m will not rripnre any nld to k.f, i. r
I iiH. l. .ii i,o. oiueri .lionlil tho iitirnt, Iip,,.
.., ri'inre niatbaitie medicine, nflrr I iu
'.ii inrmi or lour ilo.pa of the Tonn n ii u
'I' ,! llttM'N Vruclnliln I'ninllj- iMIla
dl m- anir-rlrnt.
I'll. J ilIN Itl'M.'.H I'rincipal olli "
iVO. .!0 MFTII, (CroMt Mrttcl,)
XjOTlirvxrillo, Xvly.
To My t'jiItctlislatcumKl World
lilo .ICcndcrs :
1IIAM'. rree't-rd many tr.tim.'i . I in
proii-.akiiiiil ami meilieal men, a, tny niii.nn
mi. I i. ii on pi I l.i ..lo. ii- hiive fhowii, nil. f ,
i rr(;ciiiMiip. i ! i f. U.iwiiiK. from a htglih- t ui
e. t'od aul )ioi,i,. .r phyaicuoi tn lii-orgni, i . r
la'iity our ol the mo.i arnatldr rouiniiu, .- , ,
I hate eer rr eiye.l. Ir. tlein.nl i.u i
in t'y what hr apeal.a of, and lua irxiiri . tiy ill .
-.ortr. to bo wrltu-ii m loner, of if . i I .
hit the iHxtor l)a of Ullll'a Uurin lle
lrnyr: Vlllanow, uamer Couni), i.. ,,
Juno li:.
I'r. Johk Urit Iirar Sir: I liar.' ., .
ii.-u )i.ur "Worni iKialroirr" art. ml
an.1 No I it wonderfully rfflenriuua. li I . .
f. i le.l inn alMt UialMinr to hatr the ni-hi y
il. t. I ainooinna puny l.irmti.iiihi) 1 1
..ml have dal.J ile fi aoiuo aruelrol ll
1 Ktu frr to eoufeo. Jmt I know of .. u n i
rerotni.inir. l.y tti" aMral aiilbcrilii .il. t
errbuuuial Ipeed) III Ita ollrta. Oh the . i,ti l.v
11. e v ure nni eriaui m ilo-extreme. i ; ,
wriiioi; ,oti la to flii l onl up.'ii what I. . t
jrt tho inudlema Uurrlly tram Jo". III ., i.
it upon ea.y lertn", I .hall nr n gr. .1
I am nware that th" uaa ot m iiartip'. i-.
lolio-t. '111114 1.. I plll.'lleeol lmi"l t. I j
of tl . r. . .Mr i, to 'li..'atiliii.r n rrin ilj m 1
i. i. He o ut. .impl) lMreui .
un ir.u.i of it. lOMii'iinalion. Kenny pui.l
I.... In n . ruin to ur all and Mere main.. I
! v. it" riittrrinuliuiiiaoily wl. I. 1 in j i
lu i oinmand nut barilalUtf .-avail..' n un
more Iiiki uioiia titan no avlf liaia l. m .
i tfn tlrt, n4 arcuri'd lit Mlv rifltt I -
I ;iu' kllowledgr, lloaelar, I am by no I' '
a.t,H .teorriimxntrrof lliotliou.aml. .
no.irmiia that Rood tha rtnuiiy, llwl ' , .
' i' all nianiier ' di.riura towuwb Hi . . .
I'I. .... rej.'y Noon, nnd Inform rue i . .i
i. 'Hii-.. I ..in. air, ry rralwlfulli .
JCI.ILrtP, ci,i;h ,l
M
IJcatl tho CaiiliunV. Letter and
llio I.otfoi'tVoiii hli ."lotlicr :
I.. u I. tiro .; ., M , A i
:-lt J' HN 1 1 1. I. I . n - i I. ii . v
t'..'ti.'j oi y .in .tr'piiriiia, .n I t.." ,
,-i. !: ..I . p tul.t e. it p..... ... I .en i
follow ni, .Int. inei.t of in) ., lies
I woa wolimle.l nlnlt two )l-.lta a(o W
I.ri.ourr ninl eoulined t"r i. eii montli.
noi,r.i o often, my wounda Ivttvnol In at.
ll.t '9
I" '
I' I
1 navrui.i nai up a moment .-urn I wn w .i.:.
I
I an) alioi tluoiiji, liir lilpa, Jly eiieriu lir.nl
ia Impaired, and I Herd MtuKthiDK to n rt I-.
lure. I hat linn, fnilh in yiHirhtmji.iri!l.t I'.i :
in any thing el.". I ui.l. tnnt tlut u n
1'len.e pxpie. me u half doarr l.dlir , u. l
ublwi' CM'l'. a I'. JOU.Smi.N,
St. Iaui, ,Mo.
I. 8 Thr following waa wnllrn April IM, li-,
to Jlra. Jvnnlw J.lm.on, mother uf ht I J. hu
full .
I'K. J(i.IICLl-iarb,r: llybu.' i, i
i, Johutoo, mm a akllllnl urion fl pin
o.. i .r. Crninl Nfw Voi li, Imt no cie.1, l.'.,. ,
tha atxitt r. P. Jf 'liu u in my rare. At u
o il. of bn had a fluunn: illarihrj nn i
r lofnln, for w i.-li I a'avrbun )oiirHiu.ti,ar
1 1' t;t'Ut:U UIMi I liaTuforlmi ymra ;.. i .
nirndP'l u t" i"Hii in ... Vork, Oliiu a... . i,
for .erofnla, fryrr aorra, ao flrnrral u.-'
iVrfmit .u.'ut-.. ha atUiiuUil It ' tin. .j ,
la mu arrVUi mtd Ustt Nro . .
aninn. I ani very uniiou. nr my w ii i . i,
Ini.o i.-eourae ui our 8araaparilla. He t .
if ueUlnjf'u .mirioiiMtrtiele, lirner hia w '
vuu funt. Ui. wouud. vteie ternWe, I . t I lr
llrtr lirtl.'l ri-i OVi I- Itl-MiretnillV.
JK.NMK JOHN- .N
.ITTl J ttS'Ti'i: jjo:i .w j:'4'.n"
Arlcmisns Ileanl From.;'
To.stlmoii3 of .Uodlcal .lien
1-ioi.v I". .nt tl.iir Co., Atk. Jlay iS, 'a.
pr Jons' Pi 1 i.-Nr Mr- IJKt KHlirita1 I wi
n .on..i.ll i.n h 0011K drU(a, and I if,.' - .
1,1 loin - 1-11..1 ,ll. nml Cedmu llilura
Mi .01 -Iu.fiw, who mu with tnr in ll.. . ,
(,,, km Uuwu with llir rheiftiuUiaui f. r i-
tun. 1 oinmetirnl "U tb Hitter., .Bd aoon f ' i
li.Kelitrl IraoUlilmprolf J,
I'r liiat. who ban burn m taut hcalih. trie
liu'in, ami hlo unproted.
lr CoQaw, who Iuv. 1 eeu in laul luwlih f. r r
f rwl ) aora . 'imvi wtilktr arli, tej he imp. 1, 1
verymue
thr Crdit
tlj IUUt'0 wf in u0 01 ) our imMr. jnor ir
inr Imuran Diner, hm ai.en ivn iiw in'i u,.,
ill thla rattiawrnl. I think T poiiW ll r r
uuui.1,11 i.f vaiti inei.L'ii, llii Ikil rafM.
Crdnin lllttab and iaraaiwilla. ship me
Mi niphli!(Uof Rkil.ni A S'raly. . ..
lUMnaclfully,
O. B. WAUiKR.
l'reiwrtul bv DIt. JOHX IUJI.I, h
liir Lulwratory, I'I Mi atrcet', Lou I
vlIU, Ky.
l or Salt; ly IIAltllliAV BMO
lli l Mill I
ill
s

xml | txt