OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, July 12, 1870, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-07-12/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Y
xmv..
t'KM.rit in i
LUMBER
!' KVKHV l)KSlll'IION,
lath. Stales and Cedar Posts
ORDERS SOLICITED
STEAMBOAT LUMBER
HHtMSIIKO ON PI I OUT MHICK,
oitxi:.t co.M.MKitir.i- avi:.ui:
ani tkntii stui:i:t,
cii no, it,t;i ivoiw.
THOK."J(.V,
lOLEIt IN
BLINDS
SHJNULKS
LATI AND LUMBER
Between Commorcial and Wash
ington Avonuos,
;A 1 R, J fcililNOlffc.
ttteiiN Tor flock Hlver f'-tpcr
uipim VSIiLitlliliifv Fell it ml I
tii.rf. Cement.
II. W. John'r I iii jtro llonf- i
hit; itlw mi lininJ. '
30V
Ail
fjim: mii:'.i .stoic i :.
Millinery, fancy Goods, Etc,
MRS: C. M'GEE '
I ifp ) 'I aUiai. u u I i
Mir lit. a I III t.r Of
tl W.
MILLINERY GOODS,
HOSIERY, NOTIONS,
KID GLOVES,
tVoHM'ii' IIhc iifiil ,'liililr:ii'
FINKBUOTS,
An I . llioiiMtiJ rflif r Il.iM-til .1 .-nnir".! I. run.
inrinkilm nuMo ltd iim nt : ilrwruutM 1
111 it mill I.Ik 1,11 II In ',. r 1.1 I .11 II in. I
Hi.- iiMiir n(
THE CHEAP STORE.
Hi r Jiil rr I -l'i
V Hi 'I fl-t
I'i ' I' 'I
H , 4 l llll' I)
' llll III
ill e joi '
Ii, 11.
, l!.n u
ULU ) I f ir
,..... aim' i
I miry ,
" r I
i iri
mi,r.iui,i: ici:ai. i:stati:
at r Tio.
I unl ,- il i M"H'.. I'i' u- '" ' '
Cr i r . II i . . r . I' ' I " '
i ;rr- B rn I - HI". "" ' 11 '''It '
I. ri i ).iio" IHI'I,.iI.iiiiII
... ... ... i ,. . . i', . fi . r c i i..
.i , ,, , r. , , v i it. I i I.' I . . l I
5 t i . .ii i ' 'i ' ' - '"' :" U f "
f nrxl n-l In lil !' "'"""i '" 'I' f
U irin or ehuK 'nt tlwf- I rii X I'M -fin
I itt f TU ' ll-ui "ft T'
i H i' mi' il-" 'r "' le' l,r P""' Ii. tl
, , j, . . ( i .... "!
I . WJ.NpI 'V A I'
II T I'AUH
, r i ,j . i: j) JIM
XSDICAL.
rjutT'Tii viM. iici:viir.
"'riio' Sill an SIN at tlin Door. Some
Will Hi- Cured."
i n hM'I'T ti Uvu U f. ri- lli. nl, f
I . I - ii ii ii I 'f llul-. , .it. i . U
Li)' i'r j . i ii. u'i. t. I . iir.l hi' ili,t..r
ii , i..-1'..i iii in; iul 'hi" hi H it
ui . I i ,' "hi on 1 II .il'.Mi'l I till '!! il Hi'
i.jri it H-imtr. y l i-r mtli Th- ln. t i
I ii . r I Mi ' i .i.i Mityinxk im t '! 1m tity
Jitr i'ii i if iiii Ii turn. hKlm In. I r lirt'i- flmi t
i f I ! . u liwi'n r le- lnu lite I. li iifi'iMn
InMI n luft lil- in.-.tMlii. .i Iii. II... U
I nUll rj- ,Un lJli III Uie 1!'1M1 .if I.! I
I.I t . u. , iiutum il. ti i, I ill. u, .' ii r j"-r-I
no Hie Mt i-itlil Ui i' ii? lliHtrlmr
I. ' '.h , I lui. wnn lt i-r lmn.ilm nwu) Ui
i rr.l in r l.tl.inic llK'ir imi in rlirK In'
i':ir.'i Hi. U. f"rv'"n"Kllon at lii.nlli.-i', 1 1
u n"' Mm. r joii t utmt hr trlli. m.u mi inn) n ii
ii ii' I ,! ei iw. alj )it' imlitiij ni
" r II y li.m. Allwl.l kuii-', ii iiilun uui lni
li ir I' lii'lMiiiii korc ejr in all iVinii". 1 In
axle ill nit. I'ltiuU wii i'uvit eurml huIioui
llio II- l flllHkll.fi. Tltl""l'!!l a'X -II' 1 ll)
Hi i f ii iifwlv ilirnti ri"l irtkiMi'iii.', Hillii.iii
I ii I H f 'i iii .'i ry-i"'ln- mi I .i-uu.i i f II. i'
I, in i lli. I ii, II, r "liiillr.l llinc,
I it ' l..iinii Imnlili.i Inillmi inl,ili.i ier.il
I V lie w'i In in llm I. Imiiiltv iritinti in ! !i
nil at oi) ullli-c, or.nt hy i'xiire. i.i.iiiv i .it 1
I'll J'.lltlV.
Tf oll 1 , uri'K ruin iiml i rulnii" in Hi' ii.iimlr
Hi flu In- in lliri-.. iiiimiUi wl'iidiu m U-u
iiinnlM, iictirMjIalH flPJi nihiiit,., ; ili. iiiii.iii.iu
"..","' 1 . ' ,n ' l"l'lr' "ii'l ii'liilio in "li'Tt
Ai.ili.ra.'hri'r.iiiii. nil ii.hik.I Ihti1,
I 'lii 'i' 011 'n"'" -in t linn.. I wry
'y'.'.'y i ' 1 '"''"i fiillilirn tii: fur iiina n
ir II IniN I'. .I.i h , ,. , ,! fl,r ,, , , ,
""ii'l I "r """"'J-- ITKeMciiiliani il (i.,.r
ii,.'.'lni'rf''"""'r"r '' "I"" l."ui.
.I.''i,,..ifi.1!!1",'i"f "'" l'"l.""I'itlilelio..lhf
i:.llni iliifili.iiiv j..t.
FURNITURE.
jjT n. HAimT:i7, r '
. hi:ai.i:iu in ,
Bar Fixtures,
Uli.VSSWAIti: and HOUSi: n,'ni.SII
' IX(J (iOIMIS.
185 and 187 COMMERCIAL AVENU
Cairo, Illinois.
DOORS, SASH
She
by .mux if. oiftmv
m
xn
6
P1
9
C2
HOOKS.
rntti: ici:vri:s'J- hoku
THB ASS?
A Cod!" I iivnliiable to lirocery l'f .opcrT
I ..r )f f . f '. "
Itrili.'f. r i l'irr IMJI.nl, t'.ll
Html irtbril l" b .hoit it
Xt Coxxtfiixif
'llu- hui.f ui 1 ..ill i.ii lili IllrUi.Ml lu kri-li rlii
fn.fi Mt' J 1 1 .r i,t . vl uui' )ir Tl.c !
i. I Ljit Ih.'i ' "'f " ii "let 1 Hi'"
iiiellioj dV '"' i' k i t ' 11 t lit. il !' !
II 'lllfir.if til.' M' till.4 I. ll 11 kvl ,111-1 fl'l'l IU III
I tutor f' i Ii .ii. lu. ( . i.'iy . i,i,. I urn .t. e i
:.i.. 'i
'Milk .Method Will Take the I'l.tce or
All (Mlier.'.
' ir iiiu: mit i.tuMMi hi:: i:i.: 1
I l K ' I 'i. ',pt.'.,All
1 (.,, kli 1 ul., 1. ..tl.r.-J I
. le!" 'ViVi-. ...... r
if T .' .'UUI, .t
., ' ' m ., ii.
I Xt Ooxi.tn.i3i.iHi
Tli1 1- -t ri. iir I iii-li .I.i I f'.r ri'T. i ...ur
.ml run" i i.'iin.r rf. ''J w. .a I .il. I, . lu
Hixr i "n f..nn rinH t.M : kl l-r I l. 1. aiel
I .:r . i.'itt. r. m.l I lie I . in inner ! n. mn
I in, . re. I .ui; lK.iir i t nurl.i t.
I M'1.1..,. 'I'.... III., -1, till. Ili.iii. ,11.,. W....II.
IIhihIiciN of Dollar'..
IT i'Kt.l.S Tin eli-mel I I'.l lie I. i
ii.ti i.r... ' ui irikt wk'lniii uiuiviintl4. Mi u t.i
Ink'., i.' 1 mia .".'t MMie. ml... ekiiill. , 4in,tv,
x if i. ' -! i -. i mint.. Met l.aUni,' t.iw.lrt..
ir i KI.I lliw Inrlnnfjr linjr :..fll
1 firbiiuv iwh'ii Ihreoainiua.iiri.
I IT 'I III.I.S n.' Itt hkI ll niilr i f .all
1ltU . i iiiD.' Iuiii" -.lei all iimI (.f in. .1.
1 1' TIII.I.S llr.w in lye i lotlnn I ml -I ..I.
I mi I ui I i,4it,l..r.
I II UIVr Va! alitf rwe1i.fnreiii.i, I .m.,
: -, leluC.. I""' wh. lik l'i, ' r .1 lie,
liin i' Ii. iln? w'.rtn, with liiiailre.i. nf tli.-i
IK ..Mil l.illlliMc lllttlltxt'i Willi flill 'I II" I '11',
w il. ji kii' ntiv rni' u. Ilicni.
1 1 TI'.I.I.N l..wintikf ffuit ntnln-, m! -u n.
irdti r-i.i l.nn mi l ..tint .Minn from ! .1 i.e. ..u i
..Ik -In
M'TIM.I.S IU" to i-uMiitei.rl frtm .iitni.
Hi. 1 ! rnfi'-l
ir ii'.i.i.H ii.iw I., un I'm.. eitiiM xit'i -ir
iii- iitbe hir er o-l mi, mel Im t" initutt-lt-
mi Mi-rii.r iir.i ie.
ri'Ti;i,I.S II' l" HMe Hie euilinn M' 1 I'T
ni'.i, ",'lii-liur i:tu m W.utiful t.nii inirf.
I.-I-.
rr i iii.f.s ii.n. ui fl liea n 1. i
tin 1.1 I nil tin- 1. ir rmint.
1 1' lilVI.S llwr tiieliaiHiriMl rkrea-el wlin..
We r. , pr,ntiin . umplott' ifllt'lo l Hi mn'l
fin t it" 1 liumlrC'Oi of u.elul nmU il.-tU'le mi u-
u,i'1i.nnif Patent Meiticiiie.. IVrfiitm n . I
ami fiiTitil Aiticlei, an.1 niati) iillu-re.il) ni.le,
at trill ftiii o.l, mul .ellliii; Ii'ii'lil) ul I-iikc h lit.,
mill nitiT nunuf.i' turer.' .e-'iitii, A
II U Viiliiulili in i:rry Uiu Mirr
mul irt It.
I' ill.) 111ml tre. ef ti..ti-ii.-, f ."'M: ImiI."
I..M.. lor.-ilwli 11 1111 II Ii.-. i - I "
M-- , A-' unfi.r lb i,i !i. r.
in 1 . I" I llll
jOU.V IIVl.A.Mr.S NAt.OO.V
Ik miiilleil llllli all kliitl. il
SUPERIOR LIQUQPS
X3oox. Alo, cfcc,
ox ro.ioir.asci.n, avkatk
lleti-eii Khihth inul MiitliStritls
CAIRO, ILLINOIS.
T'i llur.ty, wlii love kooiI lliittor, flictil.l jjiih
lii'n a 111II, ami lliono who tiaut u
Tit XiZU ANT CIG A
I nn livt llit-ii' whiiIn .iiiiii"l at lilii ti.ir.
Joil.V CMTI.S
I'mjirli'lur uf llm
Illllltiftl Saloon mul Jlur iJonm
EI Dorado
IOU i'oiiiiiieieliu Ave.,
Caivo, - - - - lllinois
& co.
CO
fkjkoj
0
0
W
(A
tf
M
tf
0
H
ft
o
o
0
u
CO
-
o
00
Ml
3
cc
o
o
kS
c
it
I.
&3
Zl
i-. 3
a A -W
m W .
. S
0
s'e
rJ
a
o
o
Pi
0
w
o
j.MUJ
(to
3
&21
3 v v
ei3
4 r:
2 -
Ml
SSI
Jt.
f.
S J.
a
CD
C3
2
t.'irticnitiiis-co.MjMssiox.
'.V. ui' 11 J . II r I.
'Tlt.lTTOX A: KIICI,
s
V"liolosn.Ii
.GROCERY
COMMISSION MERCHANTS.
U7 OHIO Xj23XTX:I3
CAIRO. ILL.
uriii - 111 line iie tl 1 it it lie r to., .inn
.
Mi.iuiMi:lHi..r.Ai:riiUMi-ollo,, ,.r.
. .
1 l. ll.l.I A.n-OV,
TC.
CROCER
. v , v ,
I'llOJJI CM'.
.
i omjiissiox ni.KdiAv ; ,
No. 70 Ohio l.evee,
CAIRO, ILL.
Sievliil ntteiilion u I veil lo foiulm,
ineul. inul 1'llllnK Onleis,
m 1 11 1 1 1 i.k ..111 M.. , 1 1. 1 m
AltnilTKCTS.
i UL'ill UU'T:
W 1 , ri -j.'i tfiiliy itif i ii Hie ilu-m ui e r-i
111, 1 ii-in 1 j , ilmt le ii-. ire.,iitil 11 tiirai.li
ORIGINAL DESIGNS,
Kill Ik'tvl- it, 1 1 ti y. it fi.r I'ii'I i' 1. 1-
II , I'ii .! Ilii -n i'- an 1 1 lei fail . .
l . . ul nt- Ill 'tl H' 'i I'I I 'I a' 1 1
P. ,nnm 1 i
Ui IS. Patent Office
,i, l" f ' nil kla.U of Mill M miifai iiria inul
hi ii" tin ork. .iif.K ti 11 iirtei'l 0.-
III le.ie fully toll IK '. II!'' 'I' No. II Tlioriv
It i
ISXO 1 UTIOV O V '0-!A 1ST-
.KUMiir.
Tliecn-jitirtner.liip lierrtulme exlutm. ,'',;. 11
(lie iiaJerli!iiet, "inter the Hljle ef IU'r'l A
M.nn, I. ilii. il.iy .lt.olve.t I.y '"l",'!,'.';'.""''' '-
I .11. IIIUMi,
I .e. HUir-SON.
The iiiilfrsik'neil will cnnl. niie tho lien, r.il
eoniliiiMlen met prcln. e liil.ine.s ut the elil
Hliml. No. 77, Ohio l.t'M e. melcr j '' '"V.
""'l,",'lSon' 'c.'lSSVuisiJ.
Tlic im,liiiiu'.l li.iilni! iihiliiia from
tint, of 1 1. llurU A. Sni. I-r lite ;iir.. ' of eka
Ini; latluiToluuco liii.ine.il, nl liirikneriluioio
In.etillrn iittratioa to tlie iiikiiaKHiiial "', 'i'0
"ll'illftiJ" ToUifio Ware lluii.e, le.ir ui M.
Charlc. Iluli-I. (1( ,,u,.oN.
e.iiio ills , juiv i.t. J""
ii.i.i.i.n k.,s.iiitii, .n.
l!i:HIHK.N'tMv-.V.'.l, ThllteealliMreit
l.elween Wnnliliii'ton Aieiaie mul Wiilmu Mreet.
tirriC'lI-lJ" Coiiitiien Ml Ale me, iip-imi".
CIV. IIIN.IC, SI. lb '.-
IUK.N'CK-Coriier Ninth and WhIiiiM SI.
OFI'IHI-Coiapr Plxth fstieet ainl Olilo I.iue.
OKKHM : HOI'KH l'-,ni, ti a.m. In U in., mul
POLITICS, NEWS
CAIRO, ILLINOIS. JULY 12,
Commercial.
i 31 ON II A V KVK.N IXO, 1
t July II. 1870. ;
i A j 1 i l; 1 1 L iiniruvc'Oii'nt muy Ijo iiutiorl
in Diir nmrkct lnco otir lnt cniUwi.'ukly
t rovieiv, nnil tlioro M.iiioro Intjuiry for flour,
, rum mi'l o.it, tli nn tliuro lint Ix'cn fur tcv-
rnil wot'Ki prevloti'Iy. I'rktiS of Uimo
nrJlrlLM Imvo roiiic'iiK-nlly been iulto flrni,
ittjd corn liaimlTiiiitcil fully ic on i beico
( loU. Tno other article", nn mir llt lmvo
1 tinilnrgoni' no mntorml clmngos.
' I'liiiir hut coutinuril in fuir tlciuund,
' liinlnly for the lower inul medium (,'rinlis,
wliirh nfi not In ;ool aupily. J'rici urn
I llrm mid uncbnnisori. Tho inlor roriorti J
fotniirl'i'
100 1.1.1. Pino Vlour.. $1 10
r,n
."iiporflDo
I .',0
10(1
! i!0i
ir.ii
i 137
vs,
, 118
. 11)0
I t tt
...1 1)0(5,5 oO
...I 7ofr c (W
,.C WtoO 25
.o r.otoT oo
7 2:.
7 60 to ft 50
.1 fid to 7 Ml
" X . . .
Clioico '
XXX...
XXX...,
'xx.V
XXXX family
Clioicy fnmllv..
variian qrndo'
' M'Imit U Rtm, with fair receipt of
' iie crop, by river and wagon. 1 car
priinf. No. . rcl 'Winlcr sold on track
I at II 12.
Corn in In bettor demand and prices
1 bftvo Improved. The dulei reported wore ;
. i mi - mixi'ii wimp, in ouriaps irom
1 it,.n, .,
I 2 an iiilxed white, In'bulk, oil track., ah i
. J " .' in litirihiM, from noro.... 05
ftl
' 271 whlto
.. l o:.
Out There luive lecniionjculpls nd
I ( On-cillOIItlv 1. ihlll tiinrkkl tin 111, -Ii th,,. I
: hiu been fomo in-pilry. Prime to cMw
rnlxe-1 wouM bring U) 5C cent, in new
I burlap;.
1 II1J3 luii boen uitremely dull, with
' n fr. in rn-nlpu, but guo-1 HocU lu torv.
1 One ear prime Timothy dd, from More,
in II 00, and luaroxtr.i eholie, ditto, at
1 Sir. i " !.tb iMlvertd.
Corn Muulit dull though pricuti
I nr.. firm in en.(y.eni'C Of the recent ad -
vnmo In eorn. 20 LLU city .team dried
.i!.i ., i . ,
j lll'tlll i dull nnd tiiirbaticod. N"
talc, nportod. i
I I t k.1 n.A ...it.. I... II.a I
" . .r.."...r. .., 'J 4l,VV Wllb lilt
I marjiiil Idllrm tit iiem nillv imuMn ountii.
: tlon., with miiiiII urilor ale. umklug nt
1 tin..' rate. I
Itlltlcr lis lu ii In better upp!y
I finro our lii-t report, and former evtremo
' prie--. v.-etv imt reallxed. 3D pkg prime '
I t" triet!y ehuieo yellow, Siiutheril llineli
. and Northern butter dold at 2." and SOe in
Inf. anil by the Mitglo pkg.
, , . . , ,
I "riri "" I'lVllll . llll II uil-r ,
range m pibf. between trictl frc.lt r.-
reiiit". in.. 1 (.!-. r Int.. 'It pkg. .ijij at .
j l-'f t..r... tlK.lHtt.rfor.eletti.m..
Imllr. U in chhI deniauil with
liliL ri"'.iiliL whirh Iiml re.ulv n!e. .". I
1 i--Hip. .uriiiL'diiekeii. oldjit no. and I
! r.iopold at -l 30 perib.x.
, ... ...
roeu 1 riillnnn egeiitliles
am arriving freely, and Mriety freh llnd
r.'inly ale at the following price. :
j Apjilei in 1 btnh be at . 50e .
I lllaeklirri" at lib' ner" box '
Liiwtou llhukberrlf. at. .. lie " "
Toinnti'Oi. S3 00 nor biikh
I'otatM.j ut .ri0f7i Cik-'perbuiih
Cucum!. or nt '!'("' Ie pertloz
Slft;;
I'ri'lglit to point-, bolowaro llrm and
utii banged with iiUHlnratu otl'uring".
- iroeerle' are ipjlet and genenillv
tinehaugeil. Cheefo I lower and nou n'ti-
inu at 10.', and 17o.
ri.i .'..l ., 1 : t.i. .-..
I .IV H"!ll.lJl I" ..111 1,1 III,, I lll"i-t Ill,
pivui .iinwer-i
I'm; tho coolest and uio-t palatablu bt.
l..mi. larger beer, go to .Mover', -alo.in,
e.'i hit in 11 ii"iiui'niiiii 111'iiue anil iivtiiiiiii
tii'i't. lelilm
, - , ."Vr.". ... .
loutln lioyi. and Ohildrfn clothe'', at
Ie- than New Y'Tk prb'i", will be .old '
tlil week, at 1', Null',, regarillea of in't.
- -
I.'idio.' imd children's hair cut to or
der, at the khojior at their ro.ldeuee. I.eaifn
order, at tho Imp of .1. liin, Stellllinu-.'.
juneldlui.
(lentiemeu, go to John Antrim'. '
Ohio l.evee, for all vour lutblin .hlrt-, !
lu"iirv, ui.tU'rweur mul mjMr rollur. autl ,
k'lVi. nl littut 'i.'i imp i ul I'r.nii lit nnlllntl i
retail price. Ilo lnu the beat cloth t ov-
en d paper eollar over ollen'd lu the mar- I
tl,. f, I
Meyer, corner of Twelfth treet and
AVa.hlngti.iinveiiue, not only keep" Kii-
dltl St. l.ouU beer, but the pure.t of winin
... ... ,'..:-
ittiu iiquor, auu uie oei nraiiii 01 '..kh'.-.
Jiuioldoiii
Tricot and banket cinlmorj.uil'!, very
tine, Made to order, at the old relhtblj
clothing homo of .John Antrim, No. 7-
SprliijjlIi'M Hli'i'k. tl".
- - -
lie mire to call at 7.'l Ohio Levee, ami
ne the June Hug Hat.., with a varied loci,
of other new style, too mimoroin to iiien
tion. Remember Antrim' I-1'"' l'1111'"
get your lllilt).
An examination bieOlU'Ueil of what?
Why, the oholeokt U)t!k of piece good
oloth., ejikeliuviin, dooklu, liiiunn, miiMall'
le-i and nilk veitlngs over oll'eied In the
Cairo market, fall and ?v.
AND LITEIiATriiK
1370.
OMjY
nif: tiiiciiixa sriitAMs on I'ouk wnisii
I Porliajii It ii not generally known that
I the much tnlkud of trichina iirlit or
I ))rk worm, was llrJt illjcovcred in Amor- i
lonl.y Dr. It C. Koniliill, of l'hilndelpliin
! I'ii., with Unit Amerionn itntrurnerit known
I in thb Crnltf Micro'oiio, co,tinj; only ,
I l.7u. lifter reiieuteil failure.4 tn ilitcover I
I lutj wuriu wiiii mi iiiijxirtf'u iniuroeiijx',
I coating $5j, "of fcobler power mid 1cm le
linble. ' Tlili fact Dr. Kundull standi
ready to prove at any tituo. Tim "Craig"
.MicrWopu in neat Cox with full direction
In mailed unywhero for 'J,!'!, by K. H
j:o, :n:i ijyciwt ht., ti. i-oui, .mo,
HchJ thu mlvcrti'diienl in Ihli paper.
my ill. ti.im
it a l ii inii:ssiN(i, r.TC
.Mrr. Ada liuck lnu establlihed aladle.i
hair drciiingHaloon, and invltethupntron
gu of tlioMo who would liavu thuir hnlr
drool in tho noatctt mniiner and ctrlctly
Hceording to the latest ttyle. She i also
prepared to cut children' hair, having
room for that purpose, nnd will villi any
reaideiicc in thu city on orders for lmm
poolng. All kind, of hnir ornmnont,
mantifuoturcd on hort notice, hair combed
etc
In vluw of the approaching chojl eachl
bltioii'. holldiiv, et'., her lclll and nnpll
anceslii lmirdreoiiig, manufacturing am1
l UttliiL', should bo In uctivn reouot. Ho
idncuof binine.-t U on CoiniuorcfalHrenuo,
butweon Mnthnnd J enth tretn
joUdlm
W.W.HKK, clothier, corner of .Sitxth
street and Ohio levee, sell clothing, liaW
capi, boit.1 ahoui nnd furnUliIng good
cheaper by 10 per cent, than any other
houso In Cairo. Call anil salmy your
nelveo before yon buy. tf
Cojic ..vn Ski: 3It. If vuii want bar
corner of Sl.vlh i.(n-tt nnd Ohio .oveo Is
the licit jilare to buy them.
tf 1. wamici:,
, -V,T,C.,: ,1" Att-- ,,ro
' tnli city, don t fall to call on
Wnlder and exnmlut) hi4 itoi'k of clothing,
) hol', "ln-i", haU, vap and furnMiing
J w. tf
i . ... : , -
I n"K lilnt;toii .Viloon, corner of
Wnrlilngton avenue and fourteenth i-trei t,
h (U place to get tbu Let and eoobut
. Cineiiinati Lager ecr liept in the cltv.
, ini(Mi,.i
' jnlwllm
Xotitk to .Srii.Mii:ii,s, If
?L0UL
--V".... .,.r
i I.'. .I-U.
l:.V-l.I,'r-4I VM
ers' Agent,
OO OHIO XjX2'7'X23r:
CAIRO, ILL.
Oril.r. Millcliril, mul l'ruiiiill' huiI
I Miii''inrii- niun
I. 51lhii.
. f ........ ...r,
' ( J '
1
K. 1 . I M. I
FLOUR
'
-AM'
c.v.svAUu vnowvi:
Commission Merchants
1 a;. Ohio i,e i'i, ca 1 ito, 1 1,1,1 xois. ;
!'K.n'i.Hulleuii'iii .tion In lliiii'irilik'-eniiil client
; FLOUR. HAYanrl CORN
. ,
,Cjim() ,,i1'i1',u,',V' iVvm, III , Win. t l,..
.ii.,.
tv Null,. mil llink. I'.urn. Illui,,,.
Mmlie'n. Ilol.lr. A r.i.. e.,n,li."i.)ii Meieli.nil..
I -,,-' nH"t . ,.. ....,'. -.il, . ioiii., v'-'i., .iiereillllll".
eii.'ii.i.lk.w..j'.r'io4,(..,t liteiiiso. IU
mr nmr
m: i mil
y;u. i:na.r.it.s,
r.'.siiior. a in.r.
T
M Mi MM
i WKXTir.Tii .STin:i:r,
"l'i' Washlllgtuil A .V I'oplar SI
.,H1U stiiir .Mmlelollnl... I'liie- .
Wni l.iiK i Kiiijiluy ill.
Satisfaction Warranted
ratioiuign s'ol.clteil.
HI'IK'HS
Ml
rjio is cioxsrsas-uis.
F. S, MURRAY
.
Nrar llie t'nrner uf lllitlitli .Mriil ami ('inn
il l Hint i nut.
,
II, Mel oii ill
iukri l.il A 1 1 n ue,
l:i" tlp'li I li' luilf I. llt i. in' of
A fie '
I.N l.i'VIJjlltl.lO
inr Aim uiinrtu a :n
Meter Te&terfclSS
I'nner. il NViitmer
Piriie. itin.U i.lled with Hie ri'K"'erlni( f their
Cetera eiiniiQW liainthinii letltil. If tlin nieliia i
mi. f.niiiil irnu the .null iiMicu.u of tho U.t mil t
r lliuined in the purl) eanilhit II t il the tinier,
he Hunt liieiirrei't, tinelinrKowilliule
in i ,i
DAILY VAlMSIt IN EGYPT.
Nf.v. I)IsclVKRY .' 5
ft
PhalonJ's'
VPLIA;"
OR,
Salvation for the Hair.
For Restoring to
Original
Hair its
Colon
Phalon's "
v rimers
utterly from
" dyes,"
" coiorcrs,"rina " restorers
(?) In itse. It acts on a
totally dyffercnt principle. It
is limpjdiragrant, and per
fectly innoctri5, precipitates
no muddy or flactsulcnt mat
ter, requires no shatung up,
and communicates notain to
the skin or the linen. No
paper curtain is ncc4saiy to
conceal its turjfapj)('arancc,
for the simjrtercason 'hat is
not turliiJZ It is, to all intents
and purposes, , nkw oihCOVERV
in ToilrV ChemiitiT.
Ph.'lM'S ' 'lT,I.IA" is
warranted to ilf a change
in the color of the fitr within
l o days after the firstipplica
tion, fhe directions being
carefully observed
IT IS AS CyfAR AS WATER I
AND JTAS NO srtUMKNT.
Price, Une Dollar per liox.
JSIMI IWi. Mill I. KM.
Soi.l) UY ALtQlxUnC)ISTS.
If your Druggw- lias not
" Vitalia" on haiidf write, en
closing i.ootl we will
forward it uTinitdiutely.
Pm iA & Son,
517 LSrauihvdv, N. T
13 Tl. X'A.XIXX'O
INVICORATINC CORDIAL
pnaiPiEaUffTna blood,
tht hsl Uwtk .'. 7t ' ui). '.
mcttrc IltJlt ncr dihcitrt.t. It it
11 trr.tnttvt an.i mrt tuie ' J)yt
fefth, Jn&sfttiin auj all ittu.uii ef
ine i.Ktranu s itinryi.
tit a miU atui n't.'ij;iiit itv
ant fir Jtluatt I-'fiaut, ;. '
mat dcrtrntt ctn.i fltMaitt -t.utiij
'JXmie cf tht il.iv,
J-srycuiif Chi'Jrtn an,t Jnantt It
ii a tare cure fir W C'i Unfiitg
J'.unt in tht Sumo, A iuiJ Ji.mtli, Cfi:
1 1 cm I, lnJ at l l'rujsiiu in'ld"'"
d!eis cr ty JJa"'i lU Ww.tki.
Aktit ,f,,?fjt"n j. rn
UJIUIV.T, hkwi vw;i,
I nn'rlltn 1 1 1 1 O 1 1 1 t C ItHAnlllUr
i llll I V WAOfl 111 IllllUnlllC
'
r.
TJ . . .
I ' ll I IK tl lllpll.tl .', Illl.l III.' III'H
; Universal Clothes Wringer
I llllpr ileil nllll llietell'. i.lleat ilmilile ew.
I uliei'l., mi. I the p iti'til top, are lion nn.pie.tii.aii"
j lily iiir .nperior to iniy ii.iirilii' for hiihIuhi;
I elotlii.k ..iir levei. i-il. mill uill .ave Iheir i'ot
Ii..i iili.it,l..niiil.iljrii.l.lolhi.
.
i l WIOES! A. ITJlXXI '
j If it.u Merilntiti In )nur pliwn will nut tluiii'li. .
i.r.einl f..r llieiiiinliiii.',. nU u. (lie l.'l.nl Wjeo,
' W.i.lier SH. i:na Wrmser S. ..ml ; '"('
( Will. I eoni'f nriMlIll IlliU'nilie., iree ui ,1. ..
. I pli i-klii're H i one ..ellliik', iui.I mi .uiiiiire w
lHtl, Hll, ,,,,, ,,ltkltreiori.fnn. h I
taoiifv il mil one tti'hei t.. return "ho m.;i.lii.. '
tree of fivlKlil. niter n nimna'a Iftal, OCCOIillngtO
.ii,....ii.,, .
,it liii.tmini. inner in ''i,1" iinei vriiuiv
1 the ilrn li'll nf wii.liiiu mth ill.' Imn.U, llUy.tnu
I'. IIIIOWXIMi, dm. U-i iil.
ll.'CiirtlHtiiltM., Nrir Yuri.
WM. M. IIAYIIISOX,
Imi Coniiiiiveliil Avenue
rnraile I.y
my ! an
H ldnn-t I. .V. AivtiJ St , H
I H iu bj, i(,m, no. I
' I
TM. IT. SCH11TTKI4,
Importer and Wholesale Deale
. .ti
Wines, Liquors
TOBACCO and CIGARS.
.Ront for Ijoit lirandi of
CKKAM ASJ) STOCK ALE
AM
Iinpotod Alo of dlf
No. 75 OHIO
CAIRO, ILLINOIS.
Mi ESTM1MRU,
Q WIXSTOX A: Co!"
REAL ESTATE
74, Second Floor, OHIO LEVEE,
Oftix-o, 111.,
Buy ami Soli Real Eslatu
XVY TjXJUSI,
rt itMHii,:AiisritArrs k tiii.i:
AMI I'HI'.I'AKK CO.Vi:YA.('K
IP A III. K1HIH,
HASSLE 7A&D.
Zv.viiiir.uii.::, r.Ttiti:u.
BY A CO.,
rriA-CTICAL
MARBLE WORKERS
ners
1
i.vi'oirrKiis of itamax iAitin.i:
,S OT4'II OIIA.MTi:, Ar,
WAIIKIi.io.MS A.VU WollK HIDI'.l.'llll.NKl: I'I
TII1III) AM KT. ANN STIIKETH,:
ir;.v.vjf, at..
Miitiiinieiil., V.ntlt., Iluie Ht'.un, Jtinill.,
I'l'italiltiL'. eti' iMrriitcil wiih .aeerinr wnrl..
niiii'liip. nt li '.ie.t pri. i...
KiikIi.Ii, Kermnti mul Ilil.rew lMlerli.it ilin,
latin-U'.l "lilo, 0
Miirl.U'iui.fiiruiiiti' rmiiri ., I.y the l l . iiiii.
line, of Kuropo, imi'irtiHl.
All tnrk uiwruiitc.il.
Konlcujii., nyiply to
CAM. I,. THOMAS, .ifceiil.
Corner K.jtlitti street kii.I Coniiniti'l il Avi line.
iu:iylUi;m
The tinM' 1111 if
I SIMMONS'
liver roinpUint nie
illlii.i.iue.. ni.l i-lill
II (lie klltr, Hum,
line. Hie 1 .in l in
le nle ul ier. tm I
iiii.tiiHeii ur ..iiii.i,"in. ihi.totn.wlilnitlpi'l.
eit null lc. nf ni'tiin un.l .i.'ktn o, Uwelt in
(.eneialr-isllve, inmetun,.. iiltriifttitn u ith lai
"ejrjMMiieijiiii pain, huh null, li.y
M-n.kiiuii, e.'n. j( ,
! of memory, m in.
j.nnici nun p.nniiil .."
kiinu.il n.11 , air leli iiii
loin, .umetlilnit uh Ii
ilivhttiili.ni.U-. ml 1
.-lie ...ill, ...ill lll.Jl Ml .IKIie.,,(.'l.ty, 11a r w
fpitit. Nniieiinii-ii, iomn nf ih, ul.),,, !,m..
t in. nti.n'l Hi.. .1 -..i-e, rm I at oilier Um,.. 1 ,y
fewnf thria 1 l.tittlii. Lnrr . ijenerally ll.e ur .a
1.1(1-1 11.1111; I 'ire IV I., W Willi
X3X. iSlXXXXXXOXXM
Liver Regulator
A pret ir.it 111 'f runt nJ In r' Marninteil lo
l-eiiuiil) it-iji'tiiM,., inn lo no iniry luaay
imc.
P l,u liei -i tt t I I.y '. 1 iriM., m, I Kn ur?
Hie !,ii in r.H iiit-citu tnil I al.,v, eili.
1111 i 11 1 ii'tl 1 r ! i r. j ir.it . ii.i ' r 1 tier .1 1 1
I.-. -,mi,,ii 11 Limn uh
It 1. .nr.. 1 1 nr...
111 .tiiii-ruo.' Il I ikin r, M-1 itl) an I r. "lentil
It 1. .nr.. I , lire.
im'i. a, ne.iili. lie,
aiiii ii. e, ti.Mlieiie..,
I'khdi'l.iMir.eiir.inii'
liarrliu'ii, iittn Luna nl
lie M.iililer. 1111111
ll"0llti'r. lilteetiun.
ul I'i, m. ii.. i, it r. iirri.iu.iu'...e1nll.. ili.,'ii..
nf the "K.li, l.iplirit) of tlie I loo.l, Iii.lini'liul),
ur i pr i ad pa tf, liPartliiirn. col.o, nrpa 11
III lilt) Ik'hiI", I llll ill tile hea l, fever mul nif'ie,
Ir ' y. In l, 1 ' a hi ihei.ti iciia.lliiiil.., N.tlinta
( rj "i"l m, fvaialn ntlei'tinii", mul I'lllom 1l1avu.11
cenernliy .
Pri'p.irr'l i nly I.y J. II. Zrlllii &, t!o
IirnsKi.t", .Mki'i'iii, (i 1
For ml in li.tr.'lay llimlier, Ohio I..'i-.
I C.uro, Illmoi".
I'n.'oSli liy n.iul SI iV niiy.'lUul
mm
I qmiv.x ai.iu:uT,
ATTOItMIYS AMI t'OUXClM.I.OItS AT
! LAW,
U'llllnui II. (ir. en. )
WIlllHiu II. (illlieii, l eAlttll, ll.l..
Jllltk I'. lilllii i l, J
.-eci'lnl nllentlotl em u to Ailmiraltv ami Sir m.
I I ul Ii l"IIH ...
I III r on Ohio I.r vr. Idiom. 7 otl.l
"vi r H)' Xnilmiiil lliiiil..
A
i.i.i, u j-iih v hiti.i:jc
A'lTOUXKYS AT LAW,
lltll. e In Urn..' .New lliillillni;. em m i
ul lllti Mr. mul liiiiiiiiertltii .lie
IV..I. Allen.
II. VVr.1. mi Wrhli, S eititu It.'.
, t'l
I.. lluller.
tas ts, oils, i;tl'.
II. I" 1'iirkrr H V Ithk
! lUMI I'll At It I. A If .
.1.
He .Ultra m
WHIff LEAD. 1IHC. OILS
mm i V.r " W '
niiiuun uiasH nun l'lllty,
llro.lir., Wall Paper. U tli.lo Klia.lr.
Do OHIO IiKVI-'J1
. Jil.ir.r.,
OlAlVO - - - - XlllUOl
XI
1.
JEW TOW 1IOAT.
The Xow 'J'o mul Jolt Ileal
ODD FELLOW
.
, II'. . COULTER, -.Must a;
I la prepared at all tune, lu ,Ui rll kiu-1. ( I ln
lux and jo 1 .1.1 ii it on tho nio.t ix6iiUi lerina
' lli'ad'ia uteri t Cairo, IIIiuoh,
niarlSir
I nurn I
I IIHrK I
Will III 1 I

xml | txt