OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, July 13, 1870, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-07-13/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Mj.Miint.
JL
i.
a WAITEU,
UK. I.EIt IN
LUMBER
OI KVKIIV l)l'M7UI'lION,
Lath, Shingles and Cedar Posts
ORDERS SOLICITED
STEAMBOAT LUMBER
niit.MHiir.n o.n yiioiu .noi m i:.
uiiNKit coM.MntCiAi. avi:.vuj:
g ' AMI TKNTII STItKKT, " 4
VA I KO, IIjIjBjVOIH. i
Yy TW. TIIOIOVTO.N.
i KM.r:it iv
BLINDS I
wisirow wj.ahs 1
sniN(ii,ns ,
L AT H AND LUMBER !
.....ul tiiv, :
TKXTII STREET
Between Commercial and Wash
ington Avenues,
CA 1 1 tO. I TJLE XOIH.
.llffiilN for ICim-Ic It Ivor INipor
iiiimii'Sln,iilIilno; IVIl ami
II. M'. .lolmV liiiproiril Itool
liiKHlu'a) on Imiiil.
XILlliMV. "
mm: 'iir.vr stoi:i:.
Millinery, Fancy Goods,
Etc,
MRS. C M'GEE
I li Mv lUltl.l.Hl I i ' r
Hlil,.tfull l n r
MILLINERY GOODS,
HOSIERY, NOTIONS,
KID GLOVES,
Women M !'' mul lilldroii'
FINK BOOTS,
An. lliuu.iin'IMl..i tli'n It iti-aruM I i-
iiirnU-lli, an ,iJt-fii i.imt 1 11 l i I
lit itnn mni m i ' . n ' -r I f "i- " ""M
lii name of
THE CHEAP STORE.
Ilcrrft" 'I' w If" ' " ' , if -' i
"', u r "U in ' ' 1 "'
in n.y ln nil) I ' 1
i nlii o i cutl "ii ' : w i
luitry U i '!'. ' ' "en - 1
, t i. in v i . r
riitiiTii wii.i. iici:v.ni.
''Iho Satan SIU ut tho Door. Soiiic
r Will lie rureil."
v& u- imi i r i" p, '4 '"'" "f
I a r inii.l .i l-inilv. IT llnl.r. !( ( Al
I hit WnmvMjl- i-l il' -i '!. t' T
III iiuiii.- "I iifwi" mi' I" if ' i"i in
itiuii Vjrau-li-. n.i win flu. ait ti .Ul -all I:, tbi
I'liywitixVui.tv. i.y iHj"1! n,'' 1 I'.
I i ,itilri"l mcliciti" linrlitjr i , ! '
) iK.iliintiirwl.i' U t'luu lit, Iu ;nJ irn- .mv
iff ,.f. en MliiTfrrrl.!' Iim llvi'.l. If iin 4
n. Hittnhr.i.ll I,.. n.i"lii!ir.i.il lii..ifif. Id'
l.fulcii rty u ' i-il,ii ill ll"' lri'Ulnin.1 i f nl.
ilirnni.' iIimi'', li'iiint; ilfi'tl ili"r. ll-r l" r
(Iviiof IIk1 it t islit Jt.iri t'l rji. "I tr it-lisr-iittrr
nnJ lit wri-. mir lurinl "in- ul im
i urr.l .Uir Ul.mit tliilrM-i in rhir.'vlio
liirit. hi i' .Hi; I " .iinlct."ii ' "Hi' i ll
uilln . n.iiti-r 'mi wlii IwiflU oil "u hi i til,
on, nil i'iik m tHuul) )i-..r.' t.biim
i ii i v Ii 'ii All "I'l rv. ii lii'lt. t. ii' l li it
l,r r 'ii i.ii. n - rr M" ,,i .11 i. , ,.i-. 'iiwi in
-bo.tlll""' M' ill. Ill lM'.' f. il.ll J wiilwul
,,i-. ll... k If )'.! "nn- 1 1. l ! i')
tlu.iii i ubDHly ills' uiwrl ln.i. ii" . Hithmit
lul All f.ii-iit" 'if ffi"!" "'l U'in, nf 'i
,. i ' in. li.lbM tliurtriltiiiiK.
I J.'i k' rl. "li Imii I 'In' lu Imn ii I. i,i oi. n 'I
I'TIU" fliiiiiilhi'hirikM mrtHiti ii l K t
I'iMruy nHti,i'r"iitl.yt')i'i"j una) m "f
tin "iinfry.
TlmDil Uf H'i.l,'- inlrniw ,n i,i iniiuti-
Id ill li in Dir. k iiiiuiitm . iir-iwlii. in tin
in n,iu, in'ii,jiiiiii l.i" nmi'ii ! ili"tiili"ttl-i,,
lu tint" liuur, III. i.l ' l.il'lrui mul wlilll. Hi Imrl
tune. .Ml iilhr wIimit i.hihi, tKl iwiu.d Iwre,
art ,ri'i tin. tin .n ti... tlioru.t iiiiii-. Mtty
,ult,.,.Hi il!.'.I!ll,liill.lir-. noil, fur iimiik it.
If it fail toil" wtml i I'UihiwI fur II, I'lmli' l K
mul eft j "ur iiium y. ruri ii.'iitiii.l Jl i).r
li'illli',
milt,. i',i'orii'rof KUIilli irf"tiU'l tl9 l'i..,
'I'oii' irs'limli-of the lliniwiillilt setim.liif
rKil.ii.,OliM-li4Viiirf uru'luiUi"! in III.' ler
ll. I v:r.i.Jiiiiti'l ,n tin' I., lu ll' Ii'H'l 'r
"inrnrii(. In ilu- i'r 1" i.
l..iiro iinui.M:iv Ui.
rami
j ' siiAisiii:!,,
ii:m.i:iw in
FURITUIiJE
Bar Fixtures, .
I.ASSWAIti: ami HOl'SU FUUViMI
. (iOOUS,
185 and 187 COMMERCIAL AVF.NU
Cuiro, TllinoiH.
FARE TO EUROPE.
jgMICatA.VT
TICKETS F0R SALE
f-ARK From ll ver,Tool, l.l,im,1,r, y,
UImiow ur (ieeinilowi, tu citlro
NHlloril, Morris &
Caiuli'f,
DOORS, SASH,
lie
1$ V JOHN H. OBKKIiY &
w
(ft
.w
W
M
(A
o
o
H
IKIUKS.
mi: .ur.,vTi:sr ivoitn
THE AGE !
Hi, iiL liMalualili- Jiil.'rocd-) KfciiT
.! . r. i ry n r;imii.
i i.li : n-f ..r. r. hiiMj. I) .
I. W ' ,1' .i t
' i , H .. "i..j ' i(i-, '
. - i r Hi
7
ff i.f. i n
i-4niti' arf'-r I '
V.i,
It
Till' n.-r. nil I"
If. -II Wfl I
i- Irp. Ill .ll I . I
ll..'ltlJ I'T I
i ii iliirn u ll" - '
nilr fur li'.i i 'i
kB"M
'I Ills .Methuil
...I
AT ,
i.t i
'.Kll.-l-
.1 I 1 1 ' ll'
. i wt.
I
Will TnKf the I'luee of I
All IMIiti's
.NOT TAHMMI
,i ! .1 t ' :' , 'i
1 1
i'r:
f. i
itii:
ir II,
a I,
nn; iitii;
I ,. ii . ttf r.'.l
t . . .., . . t
fr..
m . ir ' 1 1
It OontiiuM
Tl.i- ! Mi-,pieirt.nh. I fur ri tiil.'ii'.iir
nn I r,i. -i I l.i,t.T rff"tly nn.) ! im '
h . unif "tin un I n'l'uriil col'ir ii' u4
.trMki"! Ihiiiit, uI lli ft uiiiiiniif tn i .nx
Knl t'.i 'Knil.iltlr t"f inarki I.
TIiom'Tuii lleci'lpts Alone n re Wurlli
llHiidrt'ds of llolliirv
1 1' TKI.1.1 Tliei In.,n.I iitl'I l ' t" "I
r ,4n iravluriliK wiutuns emnpi'iili'l" ll" In
nukv'.iirl liJ i"'lt wi, ink-, intill. lailif.
.in -'.iii.nliin t". 6l lUii H I' r
1 1' T'f.l.l.S linn tui'liirify liniii') .u ! nil
I r ni'i.rly lii't, tlir I' JIiiiiIOIi .
IT 'I III.I.S Til' I iti t ii lt til' I. f !!
iii; n iPiirinKhim- mmUM kunl I m- .'
1 11 T'lII.I.N II" I" i)ui.illiii i I -li. li "
i i, fut i iilnr
II (ilVI.S hiuaI iiT.i'H fur. uriiijt burun,
i. . i iiN, M'iu. fr"4l lit'.", enni'i r, ir win',
iM.itll lu ll.', Illltf mlHIII, ltll llllll'lll'l- ! I'lll"!
llrW'Uil t.llllxMi- IlllhniU, Ultll full (ill' tH'li-i
... tli'.i unv iitini nil ii'i'lli' III.
I f Ti:i. J.s ll" tn taki fnii t ilmiii. ink turn
,' ii ,.t ! n nn.ly unt l.tim fmm -!.. mul
K.li. .It..f.,
IT 'I IJI.I.S lli.w .ieouiitii.i t Ii .i j tri"
AlHlH bio C' Cij'l.
IT IT'.I.I.M Id w tn tun Ki,i. nlii r Willi ur
m in. ut llir Imir or wiM.I mi, ami Ii "A t. .Iniuii'
II, ... uf mir-rinr un li ".
IT TI'.I.I.S lovnoiiiHl.etli'i'iiiliiiKlliii. fr
in . Ili.'liiir Kiim In liruiilifiil rlivi, i,iii(
U I'l' TI'I.I.H ll" Hi f''"'l lu ll" " 1 ' llinki'
t'.. ii. .ay hII tlii' tiiii rnuinl.
ir nvii ii-r cf luiti'ltiii run-mi Maiiiu.
III. licit I-., HI, 'I II l OIIII'lell' Klll'll' " li" iiunu
f lui.'i'f liiuiilrc.Ui'f nm-Iiil mi'l "I' iii'l"rli''li"
io. liilniK I'lil'-nt Mi'Miif. I'l'ilmui'i). Tolji't
mul Ifc'iiUlAilK'li'1, uU'l nwiiy llirn.,v'y tnaile,
tiiirl.iueol,nnli'lllnu,ri'.iilly at Urm .Mtll,
uitli ninny iiianuluitiiriT"' .wri'iii,
It l Valitiklile Kvny One-lie inv
mul (Ji t II,
li .-i lit I.) li. i I Irrouf lui.tni-'i', I nM'.lH)!..
I Ml rruli'l Will ml II l- 1 ' I.""'",
i, Airi'iinfiir l,'i nil'l.lii r.
tn:l l". ill
saloons.
JOHN II YI.AXir.S I SALOON !
In miiilleil n 11 la nil Kliula (,(
SUPERIOR LIQUORS
Boor, Alo, ct)o.,
OS ).MMi:Ut!IAl. Avi:xrr.
llttwcuti Klslith ami Miilhsni',1.,
CAIRO, ILLINOIS.
Tin' thirdly, iilolovek'ooil lliiior, rlimilil tsli
ti I in mult, mi'l Uiuhu wlio VMint ii
fi it to it awt em n
Can litre llic.rwnnt enri'lleil nt Ifnlmr.
J oiix ati:s
l'iiiTelir nf tlm
lllllliirtl Siilooii ami liar Itoom
!EI Dorado
100 Coiiiiuttrclttl Ave.,
O-airo, - - - - Illinois
latf
u "
DKVOTK!) TO
CO.
CO
GO
o
0
ll
tfl
U
Pi
d
B
.a
P
0
0
0
i
tf
CO
o
CD
cr
O
Ll.
u
o
O
LJ
z
mm 0
mm v
if S
M3 5;
525
PC
2 -
M )
'' .
. c
g
o
0
0
h
O
10
0
M
w M
Li
M 1
" co
-2
o
z:
&3
m " y
2
C3
('itoci:itii:s commission.
W. Slrattfiti.
T. Ilifl.
rru.iTTo.v
.V IJIKI,
f!
i J, II ii '.on A llntk,
Vholsril
GROCERS
r3;:Hiso r-ERCHANTS.
CAIRO. ILL.
,U,nt ill AiiH'rli'.m I'omlrr ".. mul
,liiiiiiliii liii.' .ui mi lor ( hi Imi urn.
Q. . U'SM.IAMSO.V.
GROCER
co.ii.mi.siov .mi:ic ii iT
,n. t Ohio l.i'Wv,
CAIRO, ILL.
Si..l lllll'lltliHI u''ll III i'llll'liill
i, iii I-, mul I'lllliiK Oriti-ii.
Alt('INTK TS.
IK'IHTIX'T:
VVmil I r.
mul v . .ii,
! if'I'lV I
'y. tlril l'
nn '
tl"M i
l l''t l,l
', III I til
I' ( HI
I, -I,
ORIGINAL DESIGNS
Pull I"'
uiif. I''
i..i a
I'rim i
i N UIl'ISi i'.
i It i li ii"
'ti'tii .
. I r
alit'i
,nn
l t
f..r l'ul't"
Ur U "l
i',. . i'
! U. S. Patent Office
I AmUi- f.T all t.ln.ls rf Mi" Muti'ifac ti m' uml
I I'lik','" . mix work .ti!.i'" 'UK 'r.inf"l Or.
I ittrrr-iri'lfull) iK'il- oilu-u .No. H lli'ilii-
I t ill lit' k,
OAIIIO, IHjliISkTOIS
STSAM SHIPS,
Ql!.Alll
Line
STEAMSIIU'S I.euti Wct'Uly Iron, Xi w
York, I.lverjiiiol nniliici)iikliiiii,
r,n-1 i-n,. niinij i i'IIah. t. insi'i:,
' t uni, IIIiiiok,
Orln -, ltuHi',(,i-iii.r:,l WikIitii Ayvlil, No,
Lukufcluil.l liici'Ku' n lillmly
IFUililiM IK. SMITH. M. I,
T T lti:HIIi:NCi; Mu. SI. Tlurlce ntlit-ln
UttenVaaliiuton.uiiuo aii'l Wuliou Sluvl.
ori'H'K UM t.'ointiiiri'iiil Aii iiui'. m utAirx.
c.
iV. ll.M.V4J,M.I Kch.
IDENCK UoriHT Nlnili and Walnut SI
OKKIUK Corner Hitlli Klni-t mul Ohio mvv
OVVWV. ItUtmS-Krein 0 a.m. lo IS m,, mul
-"k.l3$;ur-'
POLITICS, NEWS
CAIRO, ILLINOIS. JULY 13,
wednesdS
; SINGULAR PHENOMONON.
i A SI, hum f Tonila AVIirro tllil Thfv
Come From I
i rr(,ii'niilftiru or tin. ( iiii'lniuti totiiintr id
A'-','. On Thurcday last, between tho
hour of 11 and 12 o'clock, 1 win about tlx
or Jcvon mile) wet of lliu city, en
Clove pike, when I observed' n dimo
volume of bind; cloud, aocmipanii d with
ram, rapuuy nuproaciun iron! lliu v,t.
' As I wu. traveling; in that tlireclioii, and
not wHimf to take tho atoria in frunt, I
turned my lioraua head to the euit, o that
the tup of my litijruy would protect mo m
in, icli iih poMiMo Iroin the drivtiiL rain,
' whli-b, for tho iaco of twenty minutes,
eitmu down in perfect torrent!, itccotniia
iiii d at flr.t with a itron( wind, which
urn. muled uhnu.'t tn a ualu.
While wnitinK for the storm to abate I
obervml laryo dropi of Mime aUbitaime
falling thick and fn.t. wiiich ruiulmlod mu
. ul I, ui I, but n. thuv were not whitoand did
not rattle, I ulnipfy thought they were thu
laruivt rain drop! I over nv. A it re
' (,iiired my cuiistant attention to protect
mielffrom tho intru'lin water, which
i rueined to bo potirlii',' in at every ervlco
I of the bark und Mile curtaimof my buguy
t I Ith'Higlit nu more of thu matter fur the
time being. On lookluij out, however,
; nft'T the ttorm partly nilnlded, I ob'erved
! that the ground wm literally covered with
I Mini 11 to.i'l", no larger than a romiuon
horo lly. which wero hopping about
n nimbly it eriekeu in a uuw mown men
tl iw. I iiliuhted for tho purpoie of iti
I H'eting tlielr toii'lahip.i, and lo ten how
I t'nr the phunomenou extended. On the
I pike, and nho in the gnu on both elJta for
a tllUfltico ol tunny riKls in tlio wetterly ill
riKtion, they were in thick aablAckbcrrini",
and I believe 1 could liuvu gathered a
buihel of them from an nrea of two or
three rod from any given toiiit in their
midn.
Thoy moro nearly rotmbled fro;ja than
toH'li, although not near to luroim a half
grown tadpolo. A.. 1 d' not "recollect of
linving wn oven thu rudimentary leg of
thu trog npponr in tho tadpole
till liiucli larger than tlii.'-u
ntituittU I which wt-rn perfectly duvcl
tipi.it in every rvijiect,, I came to to the
roneluiion that they were toadp, particu
turlyni they -eenii'd to bo making every
!lirt toget'out of tho iurgo poola of water
r nmlnilig In the road, ki iiuou u potiible.
And, furibermorr,oulnipix.tini:them with
I t'l." mi' r C"i"', (Iiaving iteiiril two ot
t. i .i'"."ii . i ll.cm. wiiicii tiroiwn t tiio
citv), nil the rough nulliiu. hiiI Cwiitour,
tn well in tin- loo-ii ihiM.y (kin under the I
thtont, and even tlm wiirKof the tn.ul. nj (
prtir in porfui't a in a full grown one of t
tl.o largoit dimeiiiiin. ,
Now, the pi. ! m f.'r -Vaturtdlit" to mlve ,
i: "WlnTe did thoy rume fpum"'' Tie ,
jircvul'.'n t'ioor U, "that tu'h phenoiiieuai i
are pruduci d by'vater-'pout thi'ttnlmaU
being drawn ui bv theno agi'iific, and
rarrii'd throtigli the atimxphero to the
pdint where tboy do'eend with the rami ,
but who Im ' ever observed, in any dime
or oiiuntrv. Mich vmt nunntitiei of dluiin-
utivv toad-, nearly all of a uniform mo.
in either lt or freh vater ' which l nut
their element. Although they may buubl
to nrlve for a brh-f period in the water,
unliki' the irog. tlicy are not aininiiiiou,
und, therefore, do not exUt in river. Inker
and ocean, wherothey could be drawnlnto
tlio cloud by the mee'tingof founter cur-
nU of air, producing tne pnciuuueuu oi
wati.r"Pout.
I'linti! roine liiKi-rviT of Nature rati.
faotorlly niHwi-p thU ipie-lion, it will re
main ii "mvtirv to me. I,. .M. S.M 1111.
Ciiu inniiti. July I, IfeTQ.
a"mom"iii f iT siiiiTkVoi'K.
Iti'V. Daiili'l W'i-o, ll. J)., etlitor of tho
i.v t urK Miniiay .""ciiooi . iiriMTiiit, uiiia i
rpiaknofthe lelehratuil t.'raig .MieniM'opii:
ltimplieity, eheaplieand grrat mag- j
nifylng power rtruek me with ,uirprlP,
Thi'ii 1 win examining n lly'rcxn by it
aid, mid wu. atruek with wontlrr nt the
kl!l and power of the Creator which U
dliplayiil in lt rtrnetiire. When 1 kw n
rtiiteini-iit In nu ndvertiuiueiit that the
Craig .Microscope magiillled uno hnndnil
diameter, and could bo lxiught for So,
1 thought it waii nun of tho humbtiga
hour, lor 1 had paid f-U for a micro
of the
ron'ope
imt long before. Hut now 1 ilnd it to bo
ii 1'imliv vatuauii) luitrumunt which j
rhoiild lil.vt reu introduced Into the familie
of our reader, in place of the manifold
inch.. to. uhlih pli'iin- for nil hour and
are then destroyed. Thli mlero-copo
woiihl Imtli aiuue and luitrui't them and I
udve every boy and girl who wMir to
Know the w'onder.4 which lielu little tiling
to riivc his money until lie ha. 7J,
which will pay for the mler.Kcope and the
portage when 'aunt by mall."
A. a holiday gift thU microuopo ia tin
riirpaied, beuig uruaiiieutal, iutruetive,
iiiiniiiiig ami I'lu'iip, mul never lore it in.
teru4t. A genu and dealer aiipplied on
liberal term. A aample will bo mailed,
pot paid, to iiuv mldrou for S'.' 7ft, by K.
II.llOSS, a 111 lieut street, St. I.oiiU, .Mo.
Head tin mlvertWeinent in another col
umn. .may'llil:im
Jloaiire to call at TJ Ohio I'veo, and
,eo tho uno Hug Hat, with a varied etoek
of other new tyle, too nuineroiw to men
tion. Homember Antrim, lathe phico to
get your liaU. tf.
. - - - -
Wamikh, clothier, comer of Sltvth
rtreet and Ohio levee, ell clothing, haU
caps, boots shocj and furiiMiing gotnl,
cheaper by 10 per cent, than any other
hou.o In Cairo. Call and salUfy yoiir
folvo before you buy. 0'
2Comk ami iSkb .Mi:. If you want bar
gain in clothing and furnishing gninli,
cornor of Slvth utreet and Ohio I.eveu i
tho host place to buy them.
tf 1.WALUKI1.
AND LITERATURE.
1870.
ONLY
TIIK TIIICIIISA SI'llUl tS OR TOUK WOBW
PcrhuM It U riot gunornlly known tbut
tlio much tnlkcd of trichina jiralLit or
pork worm, wns flnt ilUeovcrcd In Amer
ica liy Dr. II C. Kendall, of Philadelphia
Ph., with tliut American instrument known
ns the L'rutt; Mlcroicopo, costlii only
$2,7C, after rrpeatfd failures to dlicover
thu worm with nn imported mlcroicorw,
coitlng $55, "of fuoblur power nnd lesn re
liable. ' This fact Dr. Kendall Und.
roudy to prove at uny time. Tho '-Craig"
Microscdpe in nciit box with full direction
is mallei anywhere for 52,75, by K. H
Hvii, 'Ml IiiCIMlSL, St. Lotili, Ho.
Kcail tho ndvnrtUemunt in this tmpur.
my ill. (bin
Notiok io SniANdLiM. If you are
tr:inu in thi, city, don't fall to call on
"WflhW and cxanilno bU tock nf elothlni,',
boot, nhoc, liftt", cap and fiirnMiing
(;oods. tf
Tun Washlnijlon Saloon, cortiT of
WinhlnKton avenue and Fourteenth utreet,
i? thf pl.ico to net the b(rft and coolest
Cincinnati f.nger lleer kept in the city.
JclCdlm
Meyer, turner of Twelfth itreet and
AVn'hlntjton avenue, not only keep ipleii-
did St. louU beer, but tho purest of wine
una iiiitor, ana too Wi lirnmH nl ci-;ir.-.
Juneld.'Jni
Tricot and baketcaaimuriauits, very
line, mado to order, nt thu old rellabl
clothing homo of .lohn Antrim, No. "H
Sirlnglleld lllock. tf.
Look at W'ai.I)eI'.'( Stock ov Cloth imi
and funnelling good Tint wkkk. It it
repleto with am, tub novultle of tho
fcittnn, at price' to Milt tho time. Corner
Sixth rtrect and Ohio levee.
Studv your lntrroU and read tho ad
vertlemeiit',,(lrcat9i'l Work of tlm Age.'
In thii paper. mnyl
Jt !T Hixuvki). Tho SIkki Kly Klllot
and Don't Holder .Mu lints and cnp nt
P. Ni'tt-, No. 7ti Ohio livcc.
fioiitletncn, go to John Autrlm'ii, "il
Ohio I. even, fur all your miiOIu flilrH,
hosiery, underwear and papun'ollar, and
avo at leant 'i' per vent from tho ordinary
retail price, lie ha tho beat cloth cov
ered paper collar ever oil'i-ri'd In tin1 mar
ket, t.
a
pi:iTic cnir,.
IX-'!.,! SI V
10
' Asent,
Ml O
13 O
ouzo XjiaArau-E
CAIRO, ILL
Onlri. Solli'lti il, mul rroinill). mul
Mitlsfni'torlly I'lllrit.
. 1'. Mull,',-.
i., i i hi,
M
ATinrs x. nn.,
FLOUR
M
(,'i:M:it.vi. I'ltonnu
PnmmjoC I'm Mprrhfinr
I Ohio l.evec, CA 1110,11,1.1 NOl.s.
-j" iiillltti.ll(itl ... VII l i tin' .iri.ill.e:lll. a ili'l.f
FLOUR, HAY and CORN
HIll'KIIN TO
i,.'i t 'jini'j vu .,n li i'..ii. , imuii, iii . Wm. riii,
Imxoii, III i I lv N ill iii, llink, I'.ur", I II it'tl
MkIi,'M, Iiol.ira . I " , I'liliuiii.aioii Mi'ti'li iiilr,
( liKHiro. III.! Ikililtrla .V Mntie, t''il. Mi'ri'li.ilil.,
Uili-iiiM, 111., Ihiw. M'.r.ui.l Ci.,i hicii;" HI.
lllilLiOilll
BOOTS a SHOES.
Y"M. KHIiKUS,
r.siiinAiii,r,
BOOT ftND SHOE MtKEii
TWIl.VTIKTII STKIir.T,
llchvi'i'ii Wii"hliigloii Ait' & I'oplnrSt
IIiioIn mul Nluim : HiiiIk In Onlri . I'lui'"
WurUiiK ii Kniilii)'i il.
Satisfaction Warranted
I'ittrouiigo Stilli'llcd.
ir'.i.lv.
OAS,
rto (.as .'o.sr.m:ics.
P. S. MURRAY
Near llir, I'limrr nf Klirlilli Mreituiul I'lini.
llllTflal 1 1 rilllf,
Mil. ni..lieil lilii.lf llliioiii. ef ll, .M. i..i, i,
A Co.'.
lIS.'K'AL.I.UIl.li:
Meter TwterM
r.,,lie ilUeutUI'.i'l will, llu' legl.u-rlm; n their
1'eleiHenu now ImvHlhein leilml, If tin- nieleia
inn foil, ul Ir, I" lliu l, lull ex"i',lo of tliv Oil will
ar char eil to tho early cuiulim it ; it Hie melrr
bconuU lucorrevt, no cliiro irlllaJn.
mini
DAILY PAPER IN EGYPT.
HA!?, RESTORATIVES,
. New DiscaVERV I I
PlIALO
t7Tmri t a .
99
OS.
ijonJbr the Hair.
For Restoring to oJ'Jw Hair its
Original Colo),
1
Phalon's "ViTAAffA'' differs
utterly from jMrthc "dyes,"
" colorers.'lnd " restorers "
(V) in utse. It acts on a
totally different principle. It
is limpidfragrant, and per
fectly innoctiHis, precipitates
no muddy or tiaSsulent mat
ter, requires no sliaWng up,
and communicates notain to
the skin or the lineJ. No
paper curtain is nectary to
conceal its turJ.ifA,npjK,arance,
for the simjrtereason that it is
not turbijf. It is, to all intents
and pujoses, a ni:v uiscove rv
in ToilXr Chemistry.
XST Ph.-rn "ViTAUA" is
warranted to (!ryct a change
in the color of the fir within
l o days after the firstlipplica-
tion, tne directiony Deing
carelully observed
IT IS AS CUXZr AS WATER 1
AND JrAS NO SI'DIML'NT.
Price,
Dollar
per
Box,
co.vnwNiMi rw
rn yjt.
t)OLl) II Y AL
Druggists.
If your Druggist has
" Vitalia " on hanry writt
not
, rn
will closing
fnd w e
lorwarti it
mini in telv.
Phal(V.n' & Son,
S17 liroadwav, N. T
TAnn's
INVICORATINQ CORDIAL
pusihes orVna blood,
thihlt Jhufi;U T. nic anJ J'rt
mottrt'f JltJllh rr iht(r. trtt. It it
a frtvtntnt !. lure tint fir J)yt
ftfiit, nJiStttun auJ ail UntMl e
the Liver and AV.wi .
I tit a mild tutd dtilstofu! :yor.
ant fir delicate Jim.de, and it the
mcit artealle and .'(MjhI Uiting
7'iie the day.
J-iiryjiint' Children and 'Infante it
itaiMteurefir Hind tV., (irifing
J'amt in the St.wi.u h and Jtcu eli, re.
I I can L lu.t nt all Iiiuuu ,Mi.l sftiMjl
ilrilffi, t,r ty aJJlciunc tlic "AlwUaU
Ai""BK0WN, WEBEtt CO.,
ijuiul U .V. SeconJ St.,
BI, kouia, KO,
DOTYS WASHING MACHINE,
I .iil. lv iiiih'M iiiiriiieil, til i-1 llie un.
Universal Clothes Wringer
Initiroieil mill Jt.m.'ll nl, nt ilnnlile eiirf.
m lift la, uml llie i.iU',il rloi, ure mm iiu.iu'.l ma i
lily f.ir'iii ruir In uny iii'i'.ir:itii for uiialmu
elnllii' eier li'Vi'iile.1, mul mil aave llieir eo-l
tune n inr, I.y miii lil'i HiuU'liillii r.
If Itio MiTrlmllti ,,, )d,ir 'l u i. mil nu I furiiiali,
omeiiil lur llie iiii'Iiiiu , "i'lui u llie ff ' luiue,
Wft.lier Ml. Kxtra Wriliaer S'. '""I we ml f"l '
Hiinl eillii i nrlilll lieii'luiiia, free of lie Kill, to
I iiliu'e wliere lei one .ellniK . mi'l " HJ' al" "
lUfy III U. Ilhul. Iliai e, uii .' "
ft) ,r.",t. Vilier n,. nlli'' Irlnl, nri-oi,liiiKto
iiiriviior-,
H hualuiiil, fillier or I'mtlmr rlioill.l jH'riult
id ilruilk't'ry nfHii.liiiiKUli llie lunula, nny.lwo
il.iya in llie ear, wlien lieun bo iliinulieller, more
exi'rilllliiii.ly, "HI' le l.ilior, au no injury lo
lliu Kariiieiii'i I'yu !'"'' tlollie olier, mul i
I'lllleliill wrinxer.
II, 0. lUlOWMMI.Iliu. titrut,
as t urtiuuilt M .inr lora.
Kor al liy
WM. M. DAVIDSON,
UO U'oimneoclal Avcuue.
inyUlin
"XJM. If. StJlIIITTEK,
Importer and Wholesale Deale
Wines, Liquors
TOBACCO mid CIGARS.
AKont for l.t-t brand-j of
DREAM AND STOCK ALE
roroixt liiuda,
o. 75 OHIO LEYEE
CMRO, ILLINOIS.
REAL m LOSERS, '
(J WINSTON & CO.,
(,-ilcci...,ir tci Jolm (J. llarnni, .1 Co.,)
REAL ESTATE.
AM'... ....
A lIXMOiEEKH
7A, Second Floor, OHIO LEVEE,
Ouix'o, Xll.,
Buy ami Soli Keul Eslnle
ri lt.N ISll::AIINTItA TS III' TITI,'
AMI IMtKIMKK I O. VI'.VANI'KK
111 A 1,1. IIINIIt,
umi VARD,
ZiifiKitnifaii:,
II V A CO..
.vi:iviu:
PRACTIOAIi
MARBLE WORKERS
ners
I.MI'OHTi:US OF ITALIAN .MAIIMI.K
NCOTC'II (IIIAMTII, dr.
W.MIKI100MS AND WOIIK FIIOI', COItNKIt dl'
Til IIIIi ANll ST. AX.V VritKKTV
OWIWSItollO, Mil.,
Mnnniiii-iiN, Vmilc, Unto Slonrii, Mnnllra.
UuuibiDrf, il.'., iioeiiie, tltli Mii'iTinr wink'
iiMiiinip. (it loxo.i .r',.,. 1
KiiKllrf,, iirrrouii uml Il. l.rrw Iniirii., ,on,.
W lliu N.l rtjlii,
Marlilnamllirjnlln Klirnrea, I.y III,, l. .t .ouln
ttiti;of KiirniiP, imporM. '
All Murk Kimriinti-iHl,
1'or ili'iixiii, np.ljr to
CAUL Ii. THO.MAN, Atreiil,
Conir-r KimIiiIi Mirwi mul iJ.,nmicul Avmi,..
ini)l.l inilin
Till, Mlllllll.
liver ro,n.lnint nre
.... ...Ktr.. nu i li.i.n
n lli ...I. u.'. " '
'itiieij IliPpm ir ii
I7.7TTT777 ""'""aaa'JB ""rii,iuiijirl nn I a
will I,,.. ,,r ., . ""letavli l.t!.a.
!.. . .! ? f n"' "1" nn. .ii-ktir.., I.mil.
S ,.n ' "". '.':'" I'm.' nltn.il,ntf with 1 . 1
in- iii.jo i. in l,., willi i,,n .,,,1 .Full ..... ..
aaaaa , n'"J
eiLation, ciiii. oral v
lltta Mf tllHIMnai,
........ nix ,0., im
IiAnlptJuithi'muful-rt.
lone roin.-ililn Hn i.
1',, ."'"-' II,'"'J. "no r tie, nl.Ii., J., ,."
' f. w or' r"'." ",','1; ;","' l-'ilirtlt,...i ry
ji'rt nf Hi, in i ,i,t tl. .lV..r la K- tirnlly t. ,,,
nu iinioiii! OiriMln" Ut-r with J
Liver Regulator
laic ' ' ',nn aa lo n. injury I nut
It In. I.r.ii mr I l,y ImnilreiH, mul kirmi "
llie I.1.1 ..c;ir.iv t.iie of tin. mo.! ri ha le, tn
"." nn 1 ,l1r." ' ', 1'fp.irm "a inr itl.n. 1 1 1
he millerinc. Iii.iKi ii nuularlyunj r n.:.l!y
11 la aiiri. lo ,'iire, ' ' '
IreguutorI
)yH'n.la, nr ula. In-,
j.i.,,'.i.'r., ii, rni' ,
oi'kli'a(itcht', rhriinic
lliitrliu'n. ail, tum. :
'.lie Mml.lrr. til! i
lyi'tller. nlln,t..j,.
,. till' K.illll li.ltlir. l.rrvull.ll.... rlolla. ill.. "V..
uf the rkia, liiiimrity of tli I Iod.1, inrlini'li :y,
ur 'li.iri'i iiiul ri'irit. lii"arll,iirii,.olii iirimin
in the i.ihpU, ..i ii hi il,., liM'l, d-ter nn.t n.ir,
ilri'-y, Uiila, mi In llie Kk-knn. limit., anlui.j
, r).i " I i, female .itfvtioiii, mul liilimia ilnnur.
imiimII).
I'rei'iiretl only I.y. I. II. .rlllu A. Co.,
I'rilniiitl., .MiU'1,,1, i)A,
Fur .ilu liv lt.iicl.iy Hroili.ri, Olno l.eiee
I'HIIU, IlllllUla,
I'rii'uil. liyuuil l ma )'. i 1
; j.ur,i: .v .n.iti:iti ,
I A ITOnXCYS AMI COL'XrKM.OItS AT
LAW,
i M ilium ll. (Jirrii, )
, Ullllniii II. lolliril, ' t'AlltO, H,l
! Milts I'. tillliert. J
-kv,.iI all, mi. m h veil (u Aitinintliy nn'l tir.ni.
ut im lie- ,
llllli . nu itlilu I, a vrr, Itooiua 7 uml
mil Illy .Nuilumii lluiili.
4 l.liliX, lVKltll Av'lll TI.KK
A ITOKXKVS AT LAW.
, . . r
IMUrc In llrok' Srw IIiiIIiIIiik, roi'iM-r
I I I III fc. ...I M i,.lil ft...
W..1. Allru, I
II, Whi.iiii W.IiIi, J I'AIKO, ll.l,
I.. I' llnllrr. I
t piiHi.n scnooi.s.
I'Miiiilmiliuii ol' Applicants for Tent h.
evs Certificates.
1 OmtCur-On.NTVtiCr'TiirtiCHnoii. I
Culm, Illinois, Juno 1 1, laTJ 1
llie lir-t mul (Uinl i-aliir.by In erir) nu n li
are li.-reliy u)iiolntt'l f,,r lltr. exiuiilnatiuii uf an.
' iilieant tnr leaehfr' rrrtirtoate. Ilernifter ul
I'ajiiiuutioua Hill Utimlilio ami eoielurtt' I , ,i
iwimunvat lloinl of Ktaintnrr c mint n .r
. thret, iraona iittiMiintt'tl bvtli L'onntv Miner n.
tenilent ho Mill liu no cerllfleale rxt hi ir n
tlielr report. Toeutitle lli ajiilicant lia rf n
tilled llie .ivoiul uraile. ur.le ufavirnim a i'ii
of ten limit Im iilluiue l in all llie brum lira i:
i,lirel by Imt' In Ui tmiKbl- l"l fur a nr. tira,ie
eertitleato nritu uf nine will be rtnil.reil II ur.
tram tlii. ui, lo,l ii,in.,at Coiiuly Superintendent .
oiliee, corner of Conimerrul aieDuuaml hie, mill
lre't, ltro.' Uuii'lin. up atura. Teflier ul
wliiMiiilireitori ahoul'l Uto nolli'e lliat It' I. n her
la enmleil toany xirimii of llie common liool
imi,!, nr to Ihi einployisl to Iwli wiy raininon
Mliuol who ituea nut flrst libit u cert firal
either from th Bt'ilu wrtJounty r)iiperli,tn.i,i
J,. I'. IllT I.Kit,
loiriuw.'in UiuatySup'tcf cv'tioult.
hi
I i Ilia a. I
i im
UIILII

xml | txt