OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, July 14, 1870, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-07-14/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

u.Miimt.
ti:ui:i. in
LUMBER
or :vKiiv ;i:s( uiim ion.
Lath, Shingles and Cedar Posts
ORDERS SOLICITED
STEAMBOAT LUMBER
i TitMin:i moiir .voi m i:.
oitNi.it n.tt.MKKUi.a avlmi:
ami tlwth stkli.t,
A1 RO, 1 filiTNOIN.
y w thoi.ntoa,
trw.i hi.
DUORSSASHg
BLINDS
SIIIN'filJiS
I ATE AND LUMBER
tenth stim;i:t
Between. Commercial and Washington-Avenues,
OA I ItO. tf li 1,1 ISO IS.
4k'iI for i:r!i Kit er lnMr
'oiiiiiiij' Slii'Jilliiiijr nnd
ni(rl. CciiM'nt.
II. W. .lolinVliiit-iv4'il Ituol.
llliflllHIl) Oil llllllll.
riin: iii:ai jtoki.
Millinery, -Fancy Goods, Eic,
MRS. C. IYI GEE
lnulrr ! M lt- l,t iu I '
Mi , fall )ln-
Ii -.-I
MILLINERY GOODS.
HOSIERY, NOTIONS,
KID GLOVES,
Women Mi-.H!".' ami lilllrcir
BOOTS,
Al 11 th' 'i.nn I' ' r' ..-' i I i
inriifHn nn lf i." ' r 1, . 1
1 (Jixrv-n I in . r.i n lir k'hi
tlx' nni- ut
THE CHEAP STORE.
i toil i" r. V
111 ifiy tiii 'ny l.r
I l , C I ' . si"
, ) K i i
1 1. i"i' Htti in ir
lit sm I'm t ' v
. f, 11 U
I fill
rillCI'TII Wll.l. IMtllVAll..
.
"Thu' Siltilll Slt.i ut the Hour, Some
'
Will lle,(.'im'd.',
V r lii)iiy 10 i!tf' lfot'i Hi ntli"i) 1 f
lJI'i ie 11" .IVHIIIJ i'l iMiim.Nw.i"-!' Ai I
r.l.) II.'..-rii'..ii.iiilyl .trd .11 II.I...IV I r
r ' .k 11 hi" inl ir-ll iitlr-ml '.. n.l ml. r c
l)rlll ',l,.l,l.) .i.'J "T III. I.I Illul
lit M.' '"il iKul.c.i'iIuriliKii lirliiil nf ltil)
tear.. 'liiriDii hIii Ii I un If I' tin J 11 lr' ban
1 f in t Mlnri'U'rlc I." 1 W'l. lie j.i' . hi
nml luru -In . nJI hi. iiU'illrnii I Jt hi. it
nn. . 11
Ii i L.'i 11 it rr U' 1 mi m in iit.iiiiiwu 1
fhfilile lines., li.ivui(f iint..ifigri'itiT l" r
1111 i f IIh' i' i.Cy .ri ri '.'f. nf lljit 'Ui-ir
Ii r, hi 'I h i .'iii' r tu rm J um
r-l Allr i.ik'Hit iin'ir in rturiii' li
liar,. ' nn' 1 y I. 1 an !U.Uil.Ht lii '.Ititst'. He
it niii ). 11 m. i It 11 t .11 vmi int r. It
t U III.! "I Iwuiljr ) ii.' t"tHMlu. u
,r 1 ' y Ii in Ail "i'l i."r . 11 iimi'i 1. ii 1 mi ,1
r un.iiiirtii-f " mi niriB.. I'Mrfiiti ""'
n It un. hif'iU ul ' ii' i' 1 i.i' l wiiie i
t'i ' -i II... Ln ie. Ti'l" "iin ti"lli4l' n
il . f ...uttly 4l.trr.Ml l.iiHlii", .ti hf. I
. I ii f nn..f itji' I. n. li.n.w't "I t
Ii iriirnlinlli- .(n'rt.i nm.
I itl- - i " i "n lutii'l li" In 1 1 .U Uilil' t l
I y I It tt 1 e n III I hr'i It li:.Onii UU" . r- r
.il. ut my "llic
i r i iii ly i)i.r-. Iwany fi.M i -if n;
tiic i wry. . i
Tbo Oil Liirt.oulir nii'lunimif in Hn-iolni.ti'. 1
Hi . I u liu in Uin i- iniiiul.; . uciul.ii hi n il
IlllllUlva, llfliriilblUlli lllit lllllllll'"! llllllllltllln
iiiiiii'liuiir, liuin i lill'lrvii iui. aJull.iu ii .hull
lime. AH oili'T rn lnKnr wutt.,' iml nmiuit lirc,
Kin nuut I') iliiOH iiiitii..linril Ciuif. i:i ry
liollm tt i il ,-1111 u illi full ilin iiihi. f.ir n im n.
If it fa ' .I.. Hlml i LUiiiK "I f..r 'I. ' "Hi' ' k
niul i!vt )i 'ir iiioiity. I'iii-ii.'K-i'iiiitni SI uipt-r
Inlile
iHilli. i',i-.iiiii-r i'( Ciijliili .iroeiamt (Him l.cn'i',
.....
I inn 1. 1 inn u nf lie- ii.ni.v"iuii'' r. n""i.i
I'letil iiiil1(iun--uiii(i Kni'lutili'il III llic J .!
I-' I nj;i tilu.li i I m llic 1.. Ii-. in I i ni
l iin'iii ill, in Hie m- ir lvi,
i 4iru iiivi.Mu .1.
.
I M
I
j s. iiAiui:ii,
IlPil I'lM IV
l I it Vl J I KK ;
I
Bar Fixtures,
I.ASSWAIti: nml 1I0USK I'lJUNiSII j
iNt; coons, 1
I
IBS nniMm rnMMCDriAi ivrmii i
.ww . , .wiuiu.llt.ttl. t I I.' J
diiiu..
rETOSUBOfS.
TICKETS JOR SALE
VAHK Fro in 1 1 vcriool, l.oiiiloii,,.r, v
(IIMIKOW or miesimlOHU lo Ciili,',
f 8 HO.
4iilirit, MTorrlN tV 'iiimIci,
UVJOIIX H. OUKKf.Y &
H
J
i
(ft
H
;W
(ft
Q
b
b
o
0
HOOKS.
rini: .ni:ri:sT nouu
THE AO El!
A IIimiI. Iinalii.iblc to l.'n i y Keepers
l,no .i.-ii" irui r. 'X H'OliiM), tnr.
f.ttir, rr. ti inn' v 'nf. i-rivl-"r "'i
Xt OontdliiM
'flu -Mfr.! U ! -i'f . 'II !' tl'k"''M4"
fn -I. ili J I I 1 U..-I -III ) ml. ri.ri"l
1. I. ll.itii I'U . 1 ' ni -r .1, m I III."
lui ll.'.il )!,-, I .wki. .it I u . . .11 .. lift
I'll .lunuij III l.ll.lln ..'ml. I . .l UU-' ! 1 nillii
XiKliTfi.l f. .1. Ii ..1 !. I.'l- . I. 'i 1 ' 1 It He
k.. ll
Till. .Method Will Tnhe the I'l.u-f or
All Olher.
II IMlKS MIT T.M'.MSII 'I III. lll.O
r x 1 . .1 II... .11 1 ..f ... , m 1 k i'i' ltr. J
f .r ,i 11 ihiii .1 ' I'll' .'- .' n !
, I .1.1) rii.lfl f. -Ii I. I i
It COlltvillH
'I1i ll i-.-otpl nn iol.ili'l tit ri iTilitn.i t
Iifl I I MX
.el imti'T iwrfwlli itin'-' i,. :. ;
irTt utiif'Tui nn l n ii'irl i'i'Iit 10 li mi l
.fi? . ... 1.11111 r. Hii-i iiir "i'.i iiiitiiit'-f if in mitt 1
t' ( knuct'inn-r mrmarkii.
Tlii'.eTvyo Iticclpts Alone are Worth
HmidreiN or lollar. '
,.- .r... . 1 ti,,, ..,., ,., ...
., llt r. uii.lnni
""'.''"'''M M
' ' " ' ' W' ',
i, 1UK, (41) l'.., 1..1II.I-, I
likilU I'l. 1- I
l'l"l'i;i,I.N Mux InrUnly Imni'V . i.ill
for I.... rl Ihicu th'i I'Oiainuii .url.
IT 'ITM.S Tlie l.iMt rtrnl in" f H
ii .: an iiuiiii,' I1.1111 "ml nil liiml .riii ii'
ll'TIXI.K II "H I I .ll''llillll. 1 .1.1 .
Ull'l III ''"I'll -
I l';iVi:, V iln(lWi.rvi'i' r.'r.nrlnit 1 urn-,
f. 1. 1,. ut, It'IiUii ir"(U''. '""'. i.ii im-Iic.
(..All. i.rhf. rin-f TI..H . ftlttf flllh fl.N . T '.Itiff
In .1 VlllM'J'J lillliOl, M llll f'lll .i I. I...I.., I
. .1,., My ulie ill ll.'-lll'-lll.
11' 'I Dl.l. S tnulyiifrtill mill" il k .lain.
ir 1 r. .1 pimi-nit i mix inn. nun i-miir nci
IT'I'KM.S II"W t"foiiiiiir.icl frt.fi i. ii ut.
t i. .-I.li'rt.lli'1
rr Tri.i.1, lluu ... i.u, wa,m. ,,iil..r uiili nr
u ni ili luir ur uoul un, mel bow i. imiinlc
I'. t . f .ujiriui it.i.:.,
I T I.I.S llnwiiiiiMki. Ilii'i'iuluu K ut fur
llic leer crow in uuxiitllul ii.iii.iji uii.
I I' 'I'KI.LS liuH lnf".l lii'ii- ...
Ill ikt'
I!., in ' .ill llic tf ir muii'l.
1 1' (ilVi:s liter littiliuii'lrc'l mr- uini t.ilnu.
I.I" i H'd.anil i'iii'lttti isul'lc I" lie iii.iiiii
fi r- "f liiiii'lre l'if ui I'll i"'l ml' ''I'' 'iii'-li-.
un.' imu I'ulPni Mcilieliie., IViIiimiit), l'inli-1
iiu l In nul AMti lo", nml iii.iny ntln'r-rii.il) nunlc.
hi Irut'ititirol, ii n I lllntf nwlily "I Imi; J'U lil-,
wuli nuiiy iiMnnfiH'tun'ri' i.tciki A
II In Vtiliilililc to livery One lie Sure
iin.U;t l II.
l'i -rut l.y in.. I, I'ri'i'cif it"lii!ii, !' r"'i: t'Ol.-
r.ir.ile'i W lli-uii II lu)i"i 'i I.e.,
ABI'lU.f'T On' I'li' llflllT".
in jbil im
WW SALOONS.'
JOII.X II VI.ANWS SA !.)
H Kllllllt'll ttllu oil 1. 1 ml. I.I
SUPERIOR LIQUOPS
ii' t'mt 1 lAitf'1,4 . IVI'VI'I'.
lU'tHt'cn i:lilh iiii'l MiilliStiii''-,
CAIRO, ILLINOIS.
T'io tlilfty, Mill Into iJOO't lliilor, nil "l I nr
hni. :i call, nnd tlio.e win. uant u
. . a -w
IP HXiH It ANT .1 4m Alt
I'liiilinvellieiriv.iiils mpilicl at ImUir.
joh. cmti:s
I'nuirielor nf lit
lillllmil Saloon nml liar Koniii
EI Dorado
100 r'oiiiiiieieliil Ave.
DKVOTJ5I) T) POLITICS, NEWS
CAIRO, ILLINOIS. JULY I I,"
CO.
CO t
5 2
m It
g? s CO
ao s - DC
' 5 CC
fcC S Ll
-a it
EH 5
133 ." y. t1
CD : -!
J'A C C M , . I
V T - mm mm
Fq .v v i
CO
S e ?. !
tG s v O
&a - i
r -
" W IN
c-2 a I
o
o
o
a
a
u
H
Pi
0
0
0
)
a
rt
6
O'
o
o
w
0
(;itici:i:i!:s--commission.
W. Mr ,0.111 T. Illril.
s
'TltA ITON A III1CI.
. 11 1, II i l ..11 A flirl ,1
GROCERS
COMMISSION MERCHANT'S.
C7 OIIXO XaH-VXZISl
CAIRO. ILL.
,
I
Akimi. ol Aiii. rlci.n I'.milri- mil
.HiiiililrfiiliirpraAuciilH lor (utlon Viirn.
- '
I
(i I. WII.I.I.lMsOV,
0 R O O E! R
iMIODPOK
IM"
fO.M.U l.SIO l CIU'II.WT
No. 7(1 Ohln Levee,
CAIRO, ILL.
'ic(-l:il al leul loll U'lteil In I'tin.lmi
iiiiiils niul I'l 1 1 1 ii (4 Orilti..
AUCIIITKCTS.
A
KL'III I T.VT:
WnuM ri -Hclfiilly infi rin Hi" fit '"ii. nf IMr"
. . 1 1 i V i iM y.l' at be ie m i in' I I i fin n -n
ORIGINAL DESIGNS,
Full I" lii. niiil."-'irn'UtUii for I' ll'lie llu ld
inn'., l'i Unit' in "I'lrn. nt.il ltri.lt'' - ol .ill KiImI..
i-i-.ll lent, hi j. i ii t ' i I' I'll ii el
I'lllMlllJ-l I .
UT. S. Patent Office
Aii IhUii lnrall I'luilx i f .Mill Miuiufji-luri ni'l
IiUini'T i il 'i. h il:i(-t na' .mil I Hi
tier, ii -li' Ifully .ylicire.!. iniii.,N . II 'Pith
I ii. HleVl.
PHVSICIA1IS, "
HWAUUMlIt, .11. I..'iiiro.
lilMIUIM'l: I'm i i r uf Si'witili miij
Wnlnut kIii el, IlKKItl! on !ciuiin n iul . t un.-
utur ihr I'.i.tuiiii'i'. ui-Kich: lH)t':ai nun m
ii.iii. toll! in,, iHiinilay 1'jtLM'jitc.lJ, nml tioin -to
(I ji m.
Wli.l.UM It. SMITir, .11. II,
IK.iI:MM: No.a, Tlillt.eiilliMre. l
I't'lttl'l'll WHlllllJjton AlellllH mnl Wllllllll Klleel,
iH'I'll'I'-lJil Coiuuii'piul Avi um'. ti ttnirt.
Ct w. iijxmx, ,n. i tJtH.
IWvNCK-l.'oriier Ninth uml Wuliiiit HI.
OI'l'lL'i: Corner Kixtli Stiet I uml Ohio l.r vie.
OFFICK II0U1W From u in. In l'i in., nml
-u. -riSf
mt - W W W "W WW t fV
THURSDAY.
no.MiKiin i. Jinioscoi'i:.
l!ov. Daniel 'Uv. I). I)., alitor of tho
Kow Vorlt .Suiuluy Soliuol Jcrt.frif, tliuit
pcuk oftlio cvluliratnd Urnlij Iicr(c6po:
UH "Implicit', difftpnoMnivl grcnt map.
nffylnj; jjgwur triick ino with urpri.o,
Then I was I'Muiiiuhig u lly' cyu by ii
:iitl, mid win ntnicl with uomlur ut tho
kill niul ponur of thu L'rontor which U
dliplnypJ In In ftriictnro. When I inr n
tiktctnviil In un ii'lvvrliscmoiit tlmt thu
(.'rnii; .Mlcrincopo inuiiilliid ono huiuhv!
linnittpr, uml could bo loiight for $a iO,
I thuut'lit It wn .mo hf tho htimbuijs nf Hid
li.Kir. I'.r I hfulpnM $20 fv ii inii,ri.-t..po
licit Imit; hefnro. lint now 1 HikI It to bo
it ruiilly viilimblu lintriuiiont which I
rhuiild liku N.' intruJucud into tbe fainillc.
if our ri'iulcrs in pluro of tho innnifuM
iifclt" toy which pIon! for un Imtir niul
nro then (l-.troycl. Till niicro'eiiji'!
would both iuiiii-u niul liiitruct thnn mnl 1
ndvic every boy nud pirl who whlien to
I. ii jW the w.jiidur which Ho in littlo tiling
to nvt hU money until he hm $2 75,
whinh will j!iy for'tho mlcm'cop'j Dtidtho
jKi'tnyo when tout by iiihII.
Ai 11 holidny gift thU micro.copi U im
urpaed, bciin; onmincnUil, iiutructivc,
iimu'lng it ml cheap, mnl never lo-c It In-"tori-t.
A'iMits mid dciilcM Mipjiliod on
IHx'nil triii. A ftinjilo will bo mulled,
potpiiid,to hiiv nddrM for S'i "t, bv K.
II. ItoSS, :itn r:ut street, Kt. Uul.Mo.
Keildtho tidrtl'-,mciit in iiuother col-
nmri. miiviSld'ini
iviii;i:kio iikt ,y.yi.
It i nid Unit tho now Oonultiitlon, rat- '
ilkd by thopooplo on the 2d lu.Unt, will J
relieve tlio t.u piiyruf lllldoli cfubur-'
dim of ut Ieint$S,tXW,CW cr imnuni. It
i'iiud with cijiml truth th.it if you will '
bnv v.mr vlli;l.v nnd brnndv tr,it,.)it. I
your gin .lin,, your UKlJIM-ur wine..
uU i mid been ut tha IS.... HoWer .nloon.
pre.ilo,lovi'r by the iill'iiblo P. FltzMrnld,
km. y.i win o-cpo oil tho torturw 1.1..1
torment, of itching lnud., iltriiiiired tom
iichii and uppetitcii iu'epiiriiblo from thu
iiM'of impure nrtlcloi. )c keep thovery
lnrft IhpmM In tho rharKct, nnd ervi4
1 it). I- . -,, l ,1m, 1.. It s ila II ll.'SI-
table.
The In-t blllliird alo.ill ill Kyvpt U ill
connection with the Sun I'lnwcr."
J.f
1 C'vi.t. ut Wiildut' nnd ii.vamim: iiis
1 MikJ. i.f i i.oTiu.N'i). He i iinn.it, nnd will
tint, III! L'.N'UUIOtllMl II V ANY liTIIKIt IHH M!
1 is tiik f.vMt; 1, in k. Thl. muck I :x-
I KNIIIIKI.Y M.iV, l,!hl Wu. IKiL'.HI III the
1 I.OWl'.T II IX LINK IS IIOI.II.
' I. WAMIKi:. C..rner of Sixth
I tf mid Ohio Kevee.
Il iil unlit piiru viiii' mnl Iiiunr, or 1
,. nie.: fru.runt vi;ur ... tho W.-hint;. j
inn .-"iiioon. corner in , iifl iiuivo u iivei i e i
........ in. . .
mid I-..urt.'lith tre.'t. I ho proprietor. I
Mr. I'. IlliitiitUllhlirj, U ill t rent oil well i
mid net out bl "lHt, which um l Im. mit. 1
mo..".! in Ciilr... lelfidlm !
--
IM Ijl'tMllll.slir IVOin IIKMIiOtKII.
ThiM.'m.d, of teeth th.it ll.l-ht I.,.t II
liiclilni' :ire but ovury year, Invnum tho
Juirlie. r.iIii'iTii.'il either forget ordu Hot
tllit.r..i-l.iti. llli. f-ief tin. I itiiii,iit .' ili.lt-
nppl led, render' this deiitAl liiih.tiiuco proof
ii nnl ii -t docny. i
f.
let I
Accident, will occur even in the
roijuliitod 1'nmllii'i nnd Sl'.M.ni.viiV (ii.i i:
liliould be hept imiidy. Jyeo.ll
rim t mi i: ii'Tis fi'iTTi i iiiiii.t rits ;
(!t to .1. O. IJupvcIl, l'livitorupher,
i-.iriu-i- Ki(;hth -trout, nnd Ohio Levoe, lor
pii-turi'f, Cnrto do Viilte, etc. llitvin
iiuide urriingiimt'ut'i u hln-niiiu of thu hc
nrti.t. til'mir lnr-.' cltio, ho ro.pcctfully
Miliciu ordur for copying nnd enlarge
i 1 1 old pictures. Cull nt h. rooui. mid
feixpiH'Imuiiii of work in thnt line,
npldtf
Tiik Ur.M' nnd Ciii:ai'i:m' ('i.otiii.no to
befound iviims City U at Naac Wm.
iikn'n cornor nf Cm Siukut .V Ohio Lb.
vkb.
IIi'i-Iu'Uii Id jrtvkl. with iden.ure. nnd
mid never let hi. patruini go iliiiti"l1cl
C'.M.l. un lllil if you wmit it biiriiiu. tf
lit v Yum Ci.tiiuiMi riio.M Wnldcr,
corner nth Street nml Ohio Levi.'. Al
111 nood lire rcdllt't'd to golil price.' I"lt
will bo old for reciibiii'ki. tf
.
.n.ori:.
.".00 bid.. Flour mciliuiit jnulf, al-o t!i)t)
half bbN. iiiihIIuui utility mltnlil" for tln
Soiithurn triulo for milu nt tlm Kyptlun
iiiilN. If
Ilittsiiiiiee I I. In 'I'l.riiiul Sill; l.lllnlil
-tiossiiuier, I.Iain iiireiui, mil, i.iiuii
cro.-'i.biirrcil uml merino iiinler-wciir, Mill-
nblo for the mmi-uii, nt the I'miiuhh clullilin;
house of .lohu Auttlin, Xo. "',' Ohio
Luvee. if.
.
V. AV. Thornton, .N'o 1.1 Thornton
block, Tenth ftrcct, hmJtlt received three
hundred bom of varyint; in le
IViiiii blo in litlxlll. I 'or inile, wlnili'-ale
crretnll.. ltf.
-
V M.liKlllt'K (.'l.OTIIIMI IS M I'KUIIIU 10
A.N V UK VIIV MAlii: inhilis 1.N O.MIliI, UU
motto U: ''Ijiiick Hiil in mid smai.i, i'hoi-'-
ITM. tf
Itillila
AND LITKRATniR
1870. ONLY
J M. 111 1 1. 1, 1 FN Jc CO.,
ciii.:f ciMirs to K. II, Ili-nJtK'liK A (.i.j
FORWARDING
X71aLii?T. - Boat
PROPRIETORS,
CAMtO. MjMXOIH.
Miii:ic.ti. Aiv,t. i.t .math: o.v o..
Sm.VMII.NTN.
irij"Ari irntutnl ti tcccliu, tore nml firw.inl
fri'lyM. In nil I'Oltit-, niul ity mnl il 1111 1 uin-tin-M"ii
Ktl'!lninpnttrnpi fottlth vrotni'lne
SO. II. !IIII,!!,IN,
5inciinrli I'litlii-r A l'liilll.
jr..vi:it.i.
COMIVIISSION
Ami lloftlor in
riour, .Heal. If ii)', Corn, OiiIh,
Hriui.
Cor.lOth St.& Ohio Levee
' CA1UO. 1M.IXOIN.
SASKS,
ri HftT
fHM
HiTIOHAL B&HK
.nliHr" " m'.Zltt Zlvr...
s, HVt,lnM, c.i,rr.
n llnptinno Mrnmnt w Mario
. ' uuiiuuiiuiio 1 luuipuj muuui
i:x'liitnut, 4.'olii, Hank Nolo
ami Nlnt-H N(cnr,i.
Intl'lt'.it Alloivcd 1111 Time llciolls.
rnifi:
city mm m
CAIRO' ILLINOIS.
(Hpilj:! - - $10M00
W. I. IIAI.I.IIIA V, Pir.lilriu 1
A. II. SAKI'llltl), ( n.lil. i 1
WAl.TKIt llM,oi. , ..l.iuoi .iiu .
UlUMMtS. i
... 1
Ml Tuilur V. I, llnlllil.i).
tutl ,,,., . ri.inili.irl,..,, I
i, .iimiiii, Mn.lnn lllnl, t
t. ii. Mirrnr.l.
'
Excliuiin'o, Com :iiiI
fT ICikllll I2tllrlt
1 B5W,,JJ
illHI rlOili.
BopoMitoM Xtocoivod
, i;:.vi;iti, iiam.imj iii'im-mn
'o.vikii"rr,it
SPOTS & SH'JE?,
i:iii.i:kn,
I'ASIIID.V vi!i,i;
; BOOT A i i D SHOE MR
TAVLNTILTII STIiLLT,
nil t.ciii ii.i-iiiiiiiiii .tin tv i opnii ni i
I..I.. llV. l.t J I... I. .. .... ...
IIiiiiIh uml Sliiirn .t I h lie In llnlri . l ine.
Workiiii'ii Iviiii.lt.y eil,
Satisfaction Warranted
l'illloiiii(:e .Sollillcd.
llT . V
CAS,
rio .is o..snij;its.
F. S, MUREAY
,nr Hie ti.riii-i of l.iy.'illi Min i im.l I niu. 1
imrilnl tii-uiii-,
II. i. .iiiiiilu .I Iniiittlf of , ,t. i"itiil.
tl'i '
in n'A i.i.iiii,!.;
.irll. N .ll.Mi.ll.liv.l ullli Um l.t..lirili, nf II,...!.
' ' ''' , " " " ""'CO. irtlle luel.-p
lni ,,,, rll(. , . Il( tiltl ,
ar cliirtreil lii iln'mr1y :iii..n; u il ll.i
liii'lii-
i.e nil ii'i'ori'-' i n" i n true . ie
lllil.
(JII.VAIU
JVC 1 1 1 Li 1 13. O
M I A USIIII'S I cute Wet-lily l.oui.V.Mt
torn, 1,1 1 i'ii.il niul liirriii.it. it,).
Fur ui--ijii. apply In CIIAH T. IIIMX7,
Cuiiti, lllliu.i.,
Ol lot). ltuHH((iruriii Wchlcrn Aifeul, Nn. "I
IjiI.e.Strt-.'l.l'lii.-i.tfir iil.li.ivl)
DAILY PAPER IN EGYPT.
::,Vi?. iimmmi
Nl'.W DtSCUVKKY J
fHALOWS
"VITiCLIA:"
OB,
SalvSdon for the Hair.
For Restoring to GPSii Hair its
Original Colo)
Phalon's WV' dificrs
utterly from aWtlie "dyes,"
" colorcrs,iid ' restorers "
(?) in ijfsc. It acts on a
totally different principle. It
is limpidfragrant, and per
fectly innociJHus, precipitates
110 muddy or fllJfSulent mat
ter, requires no shaWng up,
and communicates noVain to
the skin or tin; lineif. No
paper curtain is necB-.savy to
conceal its ttirA'1q)pt,arancc,
for the siinpie reason that is
not tur&jC It is, to .ill intents
and pufyoses, a nuw oiscoviry
in Toiler Chcmiitvv.
1ST' Flurry a Vitama" is
warranted to efa a change
in the color of the Mur within
10 days after the fustipi)lica
tion, ' the direction being
caretiillv nhserveft.''
IT IS AS CUttR AS WATER
AND yfAS NO SI DIMPNT.
Price, One Dollar per liox,
Sold wy alTruocists.
1 t
" Vitalia " on hiuid write, en
closing ?f 1 .oo-fml uc will
forwarti ir ullniediiitely.
Piiaj.cXk Son,
S17 liroadiUiiw N. T
INVIGORATING CORDIAL
puiuriER"orTns blood,
It the hit f, uuh?!.t 'J ni? an.l J'r
mt ttr of JliJ.th n ;r itm it frtJ. Jt it
I frnxntllt il.'t turt mie fsr llyt
ftfii.t, (-AtV '"' tilt itiitJHl
thl Urtraiitl A'tJiuyt,
It it a tnlJ . Miftoul linger
ant fir JtluaU v.i.W, utt.t it tht
rit'tt ajrttatlt itnJ fttiuttt Uitin;
7'i! of tht ml.ty.
JvrjifUHjf ChilJren anJ Inf.intt it
it ti tut t fni t fir Wind Cdh, (iriiiije
JUiiit in tht .V.w h ii'. Jlsu tli, &t.
Iicjn tt Iu4 at Dniix"" and ctneril
lictltlS tC 1 m&dltmUUi 111 UjICI
'""bbown, WKBEB CO.,
ar.Mi'i.MO.
DOTY'S WASHING MACHINE
t v'l't till II illll'l H I, uin I lite Hint
Universal Clothes Wringer
I 111 I'l u t ft ullll ltivt ,'lt' I'llellt ilulll'lii i'0(.
ulit'fi., iiii'l tin. t unit .Iiiji, are uo im.Ue.ii"iii
lil) lir ii'irin- In ail) iiji'ir:iiu. fur hii.Iimij;
tilnllit . t'tcr inti iiti'l, "ml mil '" H"'ir ''"'
Ur ii r.ir, liy H-itiiii; I i'"'i "inl I'lutlii-..
i.r.iii l fur tlii.ii.i. liiiie.. eii.ii.lli.'i'la'leii'V,
Wn.lier til IMiu Wriimcr '. ai"' '' w.ll fvr-
mini .-illi.-i' ur iv.il. im.el.iii. . "I Iroijilil, In
i. . ii... , ..ii. Lit .urn ni tin
Ii .l lhey m lie l, , J. ll'.il .'.'iee to refii.i.l ll.e
iiiili 'V If nil. on., wi-ii.-. i ri'l""' II." ni "-Line.
Ire" .'- I'lufl ul 'r iii ill.V Uml, meiii'linu'tn
illi....tli.n.
v.. i,ii.i..nil. Ciilur ur I'l'illiiir .huiilil
ill. I in milt
..tlfty.ttio
ilimin llVet'inr. wluil it can l ilene l-tl.r,'inorH
eMlili. ii.l,. "llli leu lulKir. .let iiotmury to
lie .triii. . by a Holy Clellte, Wiwltrr uml u
I'lilirni il WrtiiRcr.
lh. I r 1 1 . 1 n -r v oraii.iiint(vnii.iiieii'iiiii
lore
I
For ralo by
inym
It, ('. IIHOM MMl.llrii. tili'.ut.
ii: I or iiiiiiiii .'rn i i'i".
WM. JM. IIAVIIWON,
IW Coiilliicot'l il Avenue,
HQ
YY'M. II. SCIIUTTKH,
Importer and Wholesale Dea
i.t.. ,
Wines, Liquors
TOBACCO and CIGARS.
Akcii! for bct brand, of
CUKAM AND STOCK ALE
AND
Imported Alo of dlf
roi'out lx.lxa.cl aa,
m. 75 iHlTO IiE VKJK
CAIRO, ILLINOIS.
REAL ESTATE IMlll
fitrcc.iiM to .folnifj, Harnun A (; )
REAL ESTATE
AU'J!HhEKllN
74, Second Floor, OHIO LEVEE,
CaIio, in.,
Jiny and Sell Keul Eslale
3-A."y TAXUS,
rcit.iHii;:AiisTH.trT.s ok titi.i:
ami i'iti:iAitiv o.vi:ya.m i;h
lit Al.l. KIXIIH.
ZrrKitnif.'i.i:, i:wiu:
itv v :.,
MARBLE WORKERS
ianers
IMI'UKTKIIS 01' ITALIAN MAIIIILK
NCOTCII OKA.MTr, .lc.
WAIIKIIOOMH AM) U'OIIK HIIOP, COIt.NT.lt ill'
Tlllllli .t.N'Il hT. ANN STIIKKTS,;
OllWWSltono, Kit.,
.Momuncnl., Vault., (irat Stone, .Maml,,,
I'l'inililiiK, lc, ejuvtiinl ttiil, fiii-nor Mrt.
i.i.oi.mp. at Iomi-.i irl 1
KiiKli.li. Herman nml ll,rrw litlennif .l.me
111 III" l.'.t ltle. "
MiirWennif (Iranltn Finr, l.y llic be.l .culii.
ttlicof l.iirope, lmi.ort.il. 1
All work imtrantceil,
l-'oriletifii', iipply lo
CAUL L. THOMAS, Aki-iiI,
Corner r.luhtli atri tt ami Uoinmnclal Atrium,
ni.vrlilaitnin
..-J ---f-.... "...nt-.., i
Th.. I.mm.l .: .;..'... . .".'.' I'l'irn iiiiitf w, ,1
-jyjj-jjMju ui pain, ami .lull, t.eary
..-....., vim.iiit'rauitf
l Jf.nr uinninry, arruin.
I'llllll'illlltli ..ifu,..
'Mttt'iiui I nviriy in. ...
Inn." Kimclliuu Ullii-l!
"Kill lillf vtl' I
llltl II
t iiii'luui . , , iakli.,ilfl,y,4IIlJW
, lilt.
mill.
1 " ' iiii' lti'.' t nre llic Liver mil, ' ' M
Liver Regulator
U.A.i?SiViw,i",,,Vi 'u,,,Mi rraiilo, n.
mi. " KtlJilile, ami ran ,0 no injury many
It lia. li.u u,( l.y liumlri ilii, nml kiimtne
Hi Ian 1 1 aran. unit , f n.e mot! nl..il .c. . ill
ea. nti uml Itaruili M i.ti.trat ma trr lien .1 I t
llic u lirlnj; Iftaktii rctiijirly an,t .erti.utly
Hj-'i.;n, n.ttla. lie,
lainnlice, I'li.t.teiii ,
i -klicaiuclie,ilirt n
narriiica, anirt ti
ilm Unlilvr, ianii
"I Hi" hi in.-) , i,tt-r, iii-rt"Um-.,r)iil.. ili.eiur.
ij.riiii'rr, uim'lion
til 111.' .Hill, llllllllrity or Hill I IOO.I, lllrl.UKlll.ly,
nr l.'i'r. "I'iihiI iir.t., ln'arll.iirn.colu-, r t'.iu
It. tli. . Iuii...l. ...,i ... ..... I... ..I .. . ....
ilrt)..y, li,l, unit In Hi.. Iiai'liuml linit... iu-tl,rnM
r rviul i-. f. uiala!lt I, u.,uiill.li 'i. .Ii.t'a.u.
Kent-rally.
I'nparf'l .inly I ) .1, II, Zrlllii A, Co.,
iTiiifi.tn, M.'U'i ii, ;.i,
Fur ilii liy ll.i. lay Hrellirr,' Oluo I,etei
t .III'-', Ill.ltOI".
rr - ejl lynuilfl A., ma ) ti
ATTORNEYS.
QKi:i:. tV UII.IIKKT,
Al TOKNllVS ANII COl'.NCKLI.OKS Al'
LA Wf
Wllllniu II. Orrrn, )
Wllllrtiu II. (illlirri, - I'.VIHO,
lllr I". lilllicrl, J
lul altt'litiiiu uiVf u to A'llillrally an l ijlraiu-
I l ml bllalllt'l...
Oilier on Olili. l.r t rr. Ilnoi.i. T aii.l
litre t'lly .Nlllllil lliioli.
i.i.k.v, u i:iiii a iii 'i i.i:ic
A'lTOItNKYS AT LA IV,
Orllcr III 1tio..i .N'rit IIiiIIiIIiik. ci.l l.i-l
ol I llli Mr. uml t oitiiilf rt'lnl tii,,
, W..I. Alien. I
' 'I. Witt. on Wrlili, J i'.i I no, 11,1.
1.. I' Hllllrr.
! ijiiiu.h s.iioi.s.
i
I:iiiiiImuHuii ur Applicants rot- Teach.
its' L'ertlfkali's.
OrHCItnr lV)irrHi:.'t1irS,1io,it. i
Cairo, llliiioi. Jmiuli. ii-n. .
, Tin. Ilrat imd Ikird Suliirday in rtrry lu.-iiili
; i.'lit'r"i'V aiilnlei fur Hi" entruiiuii.iii (,,.
i I'lioanls lor tuat'liera' ccrtillcatra. Ilurt-aller all
fxaiuliialloii wil l.'pul.llti an.l romlu. -c I f -,
i.-muiieu! 11'i.inl uf Liaimucja i-Uu.i.,nK (
ltirH l- rou- i..i-.iuite.l t.y tl..' ' Couiuy m,,, .
I toiiilxitt u liu U 1 1 1 ltl 11(1 trrrllfli'llla t I ........
llit'lr rlorl Toc.il.Uc tli. M-flicaul t.,,
! "!'' 0'" ms'oii.I ifia.le. aral.. of.crrnoiia .rm,
t ten mii.l I Htiamcil in all lh LuueJ,,., r-
' oiiireili yia't i" ir i""'".,,' '" i"r a nr.t erue
i ..'ri itieal'i a i um fi J.UI iia rr.uir,-.i .,i,r,
1 Ironi it.t.m- l.i L'.ui..t Couiuy Miiieriiiii n,in .
I oll.e. ..triirrt-i .-. uiriiuvanq r.irrii'n
i ,,it.....riirri'rioiniiicnui atrnutla
.Irc-t. Ilro,.' tluiUl intf. lip .tair.. T,
I wlii.uI.HrMioraalioul.Uako ni,lt,l,,
I ' ciiiitliwJ ti'anv i-ortlonof lha conn
"ti irr aiul
III' I' a Itrr
rniiiliion ehol
jnii'l.nur In to t li 1 1 1") t'i to ti'.fll any coniinon
reut'i ttuu uurt not nr r.ti'uit u t'i'riill' all
rii.'urfroiu the statu ur County HuiMirliiiriKiriii
Cvllltly up' uf rkhOul.
I. I'. IIUTl.KIl,
I ! l.llit '.'III
''a Tlltt
IPfllliAlin' '"'iiplafnl ar
inviir . in
IIVU)
lQEP.il I ITflD
IILUU LB' I U ll

xml | txt