OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, July 19, 1870, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-07-19/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

LL'MltKlt.
g WArrims,
ih:m.i:ii i .
IIAItX tx jacI fi OPT
LUMBER
Of T.VHH.Y DKM IUI'TiltNi
Lath, Shingies and Cedar Posts
ORDERS SOLICITED
STEAMBOAT LUMBER I
rijaiKiu:t o.v Hi.mir .not in-:. '
ok.n..u' imlmmimioiai, wv.svv.L
anh vffl" STI.'IXT, J
HHO. I M, I., I IV O I ft.
w. 'i iroiiM'ois.
BLINDS
smN(;iii;s
LATH AND LUMBER
TKXTII 'STRKKT
Between Commercial and Wash
ington Avenues,
!, I ISO, fl 1,1,1 NOIN.
.iiii-nt Cor lluvk nivT I'liper
roiiipinij Shc.if hliijr l'!f tiiMi
t.iriy. tcuicnc. , Ut i
II. IV. .lolin'h Iniiroi cd Hoof
int.' alwti).uu liiiml.
i
llUkit' Ul.il
r 1 1 1 1 1 : hi: vi stohi.: '
I. - : HI, i, i
i rancy moos, tic,
MRS. C WI'GEE
ti
Pl.l,t,i lit. uf
MILLTOY GOODS;
HOSIERY, NOTIONS.
KID GLOVES,
U'onii'ii. ,Hir' tiid ll..'-
"FUSTPJ BOOTS. !
Ai IhuiiMinl'-Htrr II- niri l.ni n.i Irf i
tit -aImI In An n lert miip nt ih- ' -i .
MM Al I ! H V" M W
IUL I ULnU V I IUL ,
mil uiit.ni vi wiip-i
I l VI I '
. . I. i
. .il I-ji.
in- nry nan )
null! )Oi t'l
nn-rr m i
I'll II (
XSDICAL,
rjuti'Tii wii.i. iMir.VAi:..
"Tln Sntiiii Slli nt tltf Dour, Sonic
Will llr i'nrcil."
Wo l li.l'PJ ti tiwf 'f..r. ti. . i . i ft
t fu sn.lltnt'-inllv lr It' Ii Lin i NiwAi
lii) IIk i ix-fii'iiirti'iy I - t' i i. I' '' r
(In- iuiii i-r iwt -nK- mi-1. 1 i.i- hi d I ia
rinmii iirn--lu-..ii'l 11 ..i-i-n i i . .11. l,- i .
i lt) crlUrl.'loltv, by .lr nuitit. fnii- ! ' r
li i rul cf.l mi-1 . n- J n k n.i l of !)
) r. ilunriK uti. t t mi- l,i. l.nJ h Urrf -li.iro
uf (irtw-t .-ii lirrni r li . Mnl. Hi-I 'rri'
kua (uruiilit. iUI Ii im Ih in l lilt olfict ll
l,tli Tfjr U. '-fftil1ll Ui Ifi ilmoi.t I ...
chmuii' ilUr mf , l.avin;: il"ici"l iliBr lr I r
lion of tliu juilelflit yf.in lu m tl at 1 i;
ivtr,aml hii .ir. n i-f tiirn'-l m- '.!
nirr l Aflrr tnk-iis; tlifir . i. in (l.i ,ti.i
rluri(: iKithlntf fnrrmiilti --n it hm.it. llv
u.lltii-i tlatti-r j ..ii . Hliui l.-lell- m juu nu r- ly
in Hiil ..net i r (unity yr ire' niin lltii; an
cuivlby lulu. AO .1.1 f r. -.n niAtlifra ii. i n).t
tli.' r ron. Minn .nrr i')i-i hi ill furin', i i.r.m ji
Ukhott Mil rii'uUiiliJ u.tr rnrai,Htl.itt
tliii ui i.f tl.i- kli'fc 'I jx-Hortii .'!i I '
triH u( iii'Hly iiM nrl inwlh-iin , l. i
li.l All fanu'il r)iii. mul Jt-ki-?-l I ' i
fkni i-iitw! nthi" !ii.rtnt (luff.
I ulkO ki-iuu li.n.lllii' 1 iid Inn oil, .h.oi i l
I.)-lu mIhii- nil,n4 i.r(i kir n ilibu iuImC-Ii K i
ml- t my illiri', nrfni lyoxprM trtmiyp .rt I
tlu' wititr) . i,
Th' M rtir" ivn4'rmp mdn m rutili.
llnWwIiv iii l In to lomiilf.; in-ohii in tfn
In'iiuU, ni'iir.ilijiii in II in in i it'll. . rl. iiii. iU-iii
iiioiii'liiiur, l)t7n rlill lri'ii hh. u lull iii uli-rt
i.i.n', AH ntlii ( v!njir pitj,.ti it liru,
Hti' i uri'U ly Una oil inilii-nlmtu-.t tunc Cfciy
totlllUUlloi uitlifull iliriN'tlmt. fur n up It.
K It fill li'i U)lt tr 'H iillli'U lit lli i'lni lu- k
nml Ki t ..iir nLHu'T. lr. firntn l Jl 'ir
liittr.
iiOrtl. I'.ciirniTnf D,l.tU -i.' -'l Mw l' .
It.iiri-
I mn 1,-r i Imti. i.f il... liuiiiiiHipiiiiii. f-1. of
I'lrwliinil.oliiu-lminx EUilnit.il in tin- yi-r
l.l. I no jirii.liiuK-.l Hi tliu lUli.'lu -N-Iin' l
tJnicmiiiti, In tin. imr litftj
( itirii iii-.Miv ii.
TARE TO EUROPE,
TICKETS F0R SALE
rAHU I'Kim Ll(-riiiul, l.iiiiiluiiili'ri y,
(JliiNKow .ir turriiiliM nlio
IS "JO, ...
Sallortl. .tl orris ,v ( auilcc,
' PAINTING.. ,
(JAUI. l . TIIOMAN, " . ? V
PAINTING
AMi,,,,,,
IN THE PERRY HOUSE,
Wlt Ii III" mil)- flrt'i'lu ' Kikii I'lUnU-r in
t lie city.
D00RS,SASH
mm
HY JOHN II. ORKKIiY
0)
0
0
0)
i 1 i
HOOKS.
rtm: ;ici:ati:kt uu;i
THE AGE 2
A Ifool. Iti;tliiiijli to l.'rdccry h i-it-i.
""" "
. oi.
,-w-f)
iry
It
Coutnluw
f T' '"it t nfi j r. it imi -i x . j-
I win .w f P .
II 'iMftlit IIIIII1W '
m.a-srOV'l. i Wjli . I lu. .-'. m!.'
II t 1t f i
v r ffor ii"r u
I.' u
ajr.
, 'lliN .Mrtlioil Will TuKt
till' 1'lHlf Of
All Otlicr.H
II IMH'.N NOT TAH.MMI
Tin: r.tit;
I f tin ii I'MJtiiit li ulil nthr i i irtMi '.r
Xt CoiitaliiM
I N I ii- pi.i m r ii'.l -lit I f. i r. u i. - . .inr
..I, i i .i, I lutti i t rN !i) hih-', in !;. i m in
iiht iinlfttm u DH'i.riil -lu tn wliHi n,
.(r-Ul l4itiT. '! I III' li-'t vuinntr "f it. lmir
if I tlliUK tnt'r lor tiibt lint
Tlif-c '!' Itrifllit Alone art' iuilli
llHinlrciN or Dollar-.
I r Ti:i.l.! TI..M lnaf.f! nuJ U-.t iii.I .
loan .r t 'minrf xii.hiui; fi,inHiiiin.. iih i.i
ll.Wr I arj Mi ."It ni, Its W . I li II. , Juli.l.,
IU ilit ', i'iiJUMJt, mU'l Uii.iliV wili i -
IT TULLS It6w l-iu!ar fy liouv n, tt - .li
rir w If Mi- Urn amnion e it.,
IT 'I KM.S Tlip'l .Iff I miJ l-tt iu kI, trr ..ill
iriRai:'' nrlnjr h.irn - m.-tall kiml of in- -t
I r ti:i.iji II- t ii) ficUim r ii in
mi ili p-ilor.-
It ilVi;H VslntKi- roljmtnri urmi I irn.
't, , 'i, (i tili-i f: ' -ilt', r.ni ir, ir .m lie,
Im ii 1,1 ii mi. uitli lnilnlinl- i,i iillirr
lift' I !iii lf ii.nrirtiH, unit mil 1 r,
n il ,y oui' roll li.i'llinii.
i.li'i
II' TJXI.N ll'iu touVufruililiilua.iiiltiiluiilo
Jn n i ait tnu nn i ut tlnlin flam gieln mi'l
6-llltjlrn . t. ' . w' , ' . J
rr 'i ni.iiS n. m.tpr.u-iir.1
a .)i44iiirv('it, . .
I ill- l. trr i
IT Ti:i.l.S Hi. a in luti Km,ntli.i
m.i . lit' liAir.ft woil nn, ami w !
.ti nr
i iitfttw
in iipt-riurKri"".
IT THI.I.S cwt..inlitlidiiirliiitlil I fur
tiiiVii i t hir tr Irt UMitifiil ti .M i. . mil,'.
I'l' 'I'CI.I.S l"tt in feml hfi). i. in-., nufci
tin ni!ai nil tin-yar ! un.l.
IT'li'lVIVi Ovt'i -liuiulif.l ruri'i.-i . uiu.
I.li' i. 1 1., iiinl n .'Oiii leto uuiilii tu I1,,, in aiiii
fiii. nit' i f liiimlri'ilmif nitflul inilnnttli!iniit h
im In i utr I'ati'nt li'ii-ini-, I'crfilliiory. Ttiilrl
tin t th'iu.il Attlvlcii, itn l ninny (illn rij:i'K tiU'lr,
Alt, ill lli: root, nml m Ullll.-ri-u.llly mi lur-c pr til,
i-' i i ,y iiunutM lurcr.' n-t-l,A-.
II K Vuliiiililr In i:ir)' Out - lie -iiri-nml
till II.
it t.y liuil, I'r.-.-iif niwUKH, f.,f ni;
I I T "In l.v AVillmni II Hfli-il. flr I i ..
M. .. ma fur ll .I1 t n-r
tn lil tin
rt
.-ii anbuu.'iSi
JOHN IIVKAXU'N N.IS.OO.V
Ih Hiipplli'il tl llli nil UluiN nf
SUPERIOR LIQUOPS
Boor, -A.lo, tibe..
o.v ;oMMi:uci.ii, .4Vi:.sif.
IIiMhccii Kik'i'I' sill liiiliStrii
CAIRO, ILLINOIS.
TIih tliiraly, wli9lQt!oodllnnr, almulil i;1
I1I111 uijII, nml lliu.ii uliu Miott 11
1 ICACJItAXTCIOAK
('tin Imvi' tlicir ivaiitn utipplioil ut ln kir.
jonx jati:h
I'mpnetor of the
Jlllllanl Saloon ami liar ICuuni
EI Dorado
100 C'oiiiuiuk IhI Ave.,
Onivo, - - - - Illinois
E3
I M VOTE I) TOJ'OLITrUS, NEWS
CAIRO, ILLINOIS. JULY 1!),
& CO.
CO
o w
O
&3
ay
a
Mi
c
'J
m
IH
(I)
w
o
.
o
rV"
tt
LU
y
fr
C3
5 2
a
IH
C
m
JXi
u
Pi
O
O
O
&5f
O'
1
&9 EH
IE
O
UJ
jc:
H
GO
O
2T
w
Tl " f
m w 1;
2 S
w fa
0
--
ro
s
ft
o
0
o
0
l3 a
V O
S ? : 2
CD
iiof i:ttti:s- com .iissto.v.
V. Mi!t ,. T. III! I.
THATTOX .V Itlltll.
1. Il.'.i-'ii .VCMrf. I
Nlilr-iri Ut
i
G? ifikff' u3
1 xi ,
COMMISSION MERCHANTS.
Ci'Y OHIO
CAIRO. ILL.
'
ABiHI. of Aon 1 lean l..,rr C... hii.I j
llilllllni llli rt Au-illt tur (ui Km m 11 '
I
.Ml.lllllll'l
I' 1 l. Wll.l.t VMSOX.
O R O C EE
0",
3I ! I'Olt
ON MJsSIO.V .Mi:it!IIA.V:'
No. 7(1 Olilu l.eret'.
CAIRO, ILL.
SK-rlltl ntt.-lltliill ulli u lo I'ullalmi
tiii ilU mid I'l 1 1 1 ii U (Inlcis.
AltCIIITKCTS.
lU'in ri.CT:
3D'- RBAIOEj,
Unlll.l II aa-l'lllllh infurtll Hie eitln na uf ( i ii
tt ! ii, ' ii In- n pit, if I 'i. furu.-'i
O'IGINAL DESIGNS,
f. '.I lltl" ...l.lSl.H Hi' iHlia I I' '! nn I ..
I . I'r l . It. H ."I Hr l. I ,) ill I if t.
ii - ul .m ilt I'll ,'t I i ' pi II' I
pr.wnnr i
U. S Patent CSR.gq
A i UI...I. r nil kiuiN uf Mill M .nil... mi-. e.. I
r...ni.-i n.'M.t S i -f,i. ii'.j;iiiir'iii.-.il. I'i- I
K,ru"M-' N'",,'n '
OAXZIO. XlaXiaCasTOri .
WIG
HWAKD.MIit, .U. !., nlr,
lil.MllKNCK Cuiuer of N It-nlli Hiul ,
t illllll hiri'l'l, ill' 1 n r. .)ll I "lllllli-r. lt..ta.-ou'
oier the I'liaimllce. (II'KIOK IIOIMI1 Front I"
n.ni. In IJ in,, (Miiiil-tla t xi-epti.1), an I Iron. J in
fi p.m. '
WIIal.IAM lit. SHITH, .11. O,
1 " iii;uij:.Ne:-.vi..'i, Ti.irt. utii th-.-i
Mm e mii Wlilii-;tnn Aletuie uinl W-ilnul tlieet.
OI MCl: I.i C'viiuiH'i' ml Aii'U'ie, iiilira
c.
'1 W. IHJ.MXJ, .H.I . iUw.
IDKNCU-Coriiei- Ninth unJ Wiiliuit M.
OFKICil-Coruer Slilh Street ami Ohio Levee.
(U-'I'ICK IIOIlltH-Kiom 'i -tin, In I ui., -ui.l
-------
Commercial.
r'
i M0.VI1A.Y KVKNJ.VO. 1
July If, 1370.
i)uinej, inco our lat soiiil-wcckly rt-
' view. Iin lioc-n rutlicr inoro mtKlornk' tliim
1 fluriiin the ucuk' provloul, mid on Satunluy
, mid to-ihiy tliu value of Hour nml yriifn
I'HVK Lctn otiicliut iiiiit-ttlixl by Um Ku-
( ruju-nn wor ikjwi, which Inn ln-iii of mi
xriting chuntrter. HolJum, who vw-rt
' lr-viouMy iiiixioiu to cll'ect saK-c, uddcnlv
)-i uiiic vurv linn ill their Vluu-A nml m.r.n.
rnWj mkiil ft'lvnnci.-,l T.ttw nn Hour, which
hiivo niicc heoii rMllzo'l to ionic extent;
whl1i (orn nml oat lmvo been oxccetlhigly '
Mrio thorn!!, i ltnliciiti.il hy .:ilc, not ijuo-1
tiiMy liiglir-r. Itlliiij)oil)le,lnthoiirt-i-nt
ii-. ertiiin ntfttf of nll'iiir trt my uhcthur
jirii-ciiif hrcatt tutl'ii nrolikuly to io much
hlglt.-r or to ru-itct, n vorythln ilnpondi
on tlm length, nml extent of tho nu
uinnry trnyilo nw "oliii; on
in KurujKj. .Should it he hort, shnrp nntl
1 tluei'ivo, jirii-c will tnnihlo n rii)Mly iik
. thoy lmvo koiIc up. while n long 11 tlicru
1 ! n fnir priMpiK t of in rnntititmnc, thoy
W ill dotilitU-- mlviince. In either ovisnt,
11 i-orrciprimlliig lienelU will ncrruoto tliin
j fO-.inry, t whom loth of tho eoi.totiuiti
oi'i'l Irtok fur n htr;i proportion of .thftr
-UJiplil-t.
1 rilHir llni hoon iinowh:it cxciti-d
tonlay, thnuh ibv nnlo do not vo tho
iin.n-.iion of thdro loing nny vury i.ciivo
demnml fur It. The latest nil.' nrc, in
r-rir initniive, ,'ltidlcittod hy our oiitlido
, tiotntiunl and oomprijodr-
2 Mia Super line. m $ t 50
' km " 6n tracUnl I ",r
KX t 5 00f,3fif)
' 3w xx .t r. 7.'.
I ! " XXX iit 0 2VflM fii)
l") XXXX f:imily.,...nt 7 2.'i
SI Knnry " at 7 iOpij 00
I T.'.o Vnrlou srndej nt 3 OlH 00
1 IVIicul 'l roniinK In very pnrlii;ly
nt pri-'i-nt, und our ((notation of winter
icrsidi-, nrn itiiehaMod, Tliftre l no Sprlnj
1 r.lmit tirriviiiiC.
, i.'orii.With vcrylinlitat:k, nml no
. ri-i:iptatif i-oneouiilice, tliu aalen .were. e.X:
I . .,. ti I. -,M.. t.A..llltl.1t llli IllTll.'! lltl
r)iun;i. 'i'hu m!u wvro
, 1 car whlto i-orn (j $1 0
I I'-" mil-It (' ) "21
1 i.m 1-...1 .. i. iI
nil ill new liurlnp. '
OiilHurn attHtdv nml in fnir di-nmntl,
Jii i rin nt Ni rtin-rti ( Me
' Mo " - In l.-t-'f r.Ce
f nil del.vin-l.
illll . .StiM-ka lire tiv AtlniliLT foliiewhut
ri-ltieed by tint i'ul!Ullipti v and ordorde- 1
niHii.l, and wo huvu no I'ro-li recvipti. 1
I'rliin to otiolfe Tlniothy. In ioihI oondi
lii. 11 nml well hooped would coiniuaiid
ill iHiin jl 00 per ton oil tru'K. Tin re
wvri- no xilo-. lejnirt' !.
t (it'll .11 ai i ipiK-t. Willi m;. ui ,
loi,l,,U kllll drivd, i ll truik, ntcl .I'll ii)
I'L '.- ditto Ilt $4 uO. Illld u) bbN city ftiailll 1
ilii.t! nt l .V.
1 Itriui I dull. Twenty.flvo ton, in
iieks Mild, ('ruin city mill', nt per ton
I I'l'iiviiioilM are hiulier .01 nil do. -
' i'rlptin, 11 will Im neeti by referenre to
! iti 'tutioii' The deuiHiid i liglit and con
tin. . t i tlllltij order.
StlMH'l' The inarkot U Wil itipp!ied,
with 11 t'-ndciioy to uualer prlee 011 tho
lielter uriuli-. w'hieb onlv, nrn lu uny (lu-
( iiiiiiid. Tho ntbw i-oiiipri. 'J7 1 1 k ir prime ,
' t" trietl, eholi'e yellow nt Vt to 2ie j
! I'aSN - itrequitt witlllliodi-rnte deliltllid
' fur Irtnh nvi'ipt. lo pkia, rieountinl j
, and ciitidled fold ut 1 I(..,1.k.-. j
l'(Millr--i' in iad diiiiiaml with I
Iliniti-J reo. l)'l. -No.priliu- clilcKun. Ill
liiiirki t. :: i-aip. ehoii'o old mid nt 4 T'i
per it",
.Vll('H tire in fair demand, with
.ile of ten bbU eooklltfj iipple" nt 2 ,"
tier I'M. CiioU'o cutiui; n)ilt would coin-
liuind 1 t") to -I TiO. pur lid nml HQ to 7'n
per bo..
l'olatoeN. Now urn lu uood reipic!
oi ou, per iin,ii infi'iioiue.
ItllU'liht't'I'iek Aro plenty nml inll
lii; at $2 do pur cruto of two dozen bvvi
for wild berriea and (0 for Lawtoii.
tariM'Crlcra Thero lave been MiiliP
('liunp'a in .Su'iir, which mo noli-d
wlier.-; eolleea are Very linn, with .1 l-'l.-ili'tn
y to I. lull, r pilee-
RVclyllta! - tire iillerin-; m lilufi I
ipi.iiitiiu t .ill Iniiita bound .l lltll. I'i"l '
la ,'n- per ll I higher lo Now (irlt-una, "tit) r
di -i iiplmii.- uro n.it Di:iUi'iiill i liiutu.'-l-.
The wctitluT hm lieeii very . Iml , t I
Miltry. but the temportitlire wn r-ili' vid
iiv a line aimwvr till" niiernooii. wntcu
""'"' wit. it ureal ...ea.i.ii; m
p'ii-.!riiina. ,
..um.,,,.-,;;; M,r,.M, .
.CIIII.IHtK. I
Manv aleeidea' niabt oi imlpiul wiitnl. ,
, , . , i.i ',,
Il.j,'a to the lllotller inijtllt l'' avoid-
ed by ii.Iiik thiluvaliiiibie preparation. , t
'
!
i
I
. . .
.kii,i;u.u u'A''i:u.
I'lltsr OK Til K MKIM1
Kif.iimi-ii. iSpltor, and -Hluo
'U'" I
Waters and nil the "thor variety ,f
WaliTi. Iruin the cnleliriited prlnii nt IjeiJ ;
nttiiiv nml Atueriea. on draft und for wil i
i ' ,f '
by ii.u k iiw ..r barrel t ti,,, d,K .
Plrn OI ii, 'I. vuuuKir, o, jun i;iM!IHir-
. . . , . ' .. ' .. . ..
Hal avenue, Ouir'i lib.
npmtf
(loud Oottou Hoeka, only lf cent-, pee j
pulrlirSI 'JS-cuntti pevdnz., nt 1'. Ndll's'
i. T.i Ohio l.vee.'i . . . tr . ,
1
MM
AND
Ts70.
LITERATURE.
ONLY
HAIF. RESTORATIVES,
. Nkw Discovery i )
riIALO5S
LIA;''
OR,
SalvVion for the Hair.
For Restoring to
Hair its
Original
CoM
Phalon's "Vitaa" difTers
utterly from aHrthc "dves.'
" colorcrsJlfncl " restorers "
(?) in u(?c. It acts on a
totally different principle. It
is limpidfragrant, and per
fectly innoethatjs, precipitates
no muddy or iiaSiulent mat
ter, requires no shaWng up,
and communicates noVain to
the skin or the linerf
paper curiam is nocjsary to
conceal its ttirjji.-iaj)prarance,
for the simjrfci icajon lhatVJ
not turbp It is, to all intents
andpuvnpscs, aki:w oiscovtRY
in Toilij Chcmistrv.
IS?' Wlarr-;1, " ViTAUA" is
warraiited to '.'f;'.:;i u change
in the chlor of the 7? yr within
10 days after the firstfipnlica-
tion, the direction being
careiuiiv ooserveii.
IT IS AS CAfr&K AS WATKIl I
AND iOf? NO SL'UIMI NT
Price, One Dollar per Box,
(.vn-jsino n i-ii.u.
Sold hy auOrup, cists.
s
If yourDcui:is!, has not
closing lie will
for.artl it ijOfc .1liutcl .
,.i.,.u-. lt taj
?I7 liroi.ujj.iy, ,W. )'
INVICORATINC CORDIAL
PUEIPIEa"op"THE BLOOD,
tht hot lhutthcU Tciiic an. J'w
meter cf lltiiih r.r du,ir.tit,t. It it
a frr.tntite mJ tutt tute pr J)yt-
ftfll.l, fnJitUlSH JHi a!.' ,t..MKI t-f
tkt l.k'tranJ ' KUnty t.
It it a tiiil.t c.ii.l Michtful rrfyor
ant fir ticli.att . vm.y, anj it tht
mett agrtt.il f and fttMiit' totting
Tonie cf the day.
JW yming Chit Jrtn and Infantt it
it it ture turf fir Wind (lu, Grifing
'lint in tht Stinuu A and JliAttll, ire.
Itctntrt hut at all )nni(iiia nml cantnl
JirjKm nr If lulilrewnK tht WliulcaAlc
' "iaowjT, wrBKH & co.,
JD ana i .i. .ircimu .ti. ,
DOTY'S WASHING MACHINE
fit -rtavn
--t:iuJi ' 4"
...,-,.., .r....
Universal Clothos Wrmger
Immiiel uilli li.-ll'a .v..... . i
ln 0. 'ui-l n i. moi(p. n i" n .i. i
hly eir iiei riu. en ,'iym .m - I .
eli.tl,!. ewv leoili.'U, iihI mil .:!.. i' -t
'" ' ' i'i ""; .--
If, ll.e Ml'lllllillla ill nlll pl.u-e il nut iiiiiii ,!i,
nraenil fur tin-nut. nine., aeiel ua the n t.iu i.i n,',
Wnaher fll, t:nn Wriiun r S'i, mil ue n.il l.ir-
mini eillnr nrliotlt in.i.-hlif , free nf Iri lu, In
nl I....U u li.T.. II I .m.i la lllli.. . '.til i an A i. f., . ..
llikltli..-Ml lie IH.iHl.tliM unnirrei I.i n.riin.l II, n
ilir.a-iiin.ri.
...!iV. 'MriSE".!.''' .!.-?.'!!!'..l0.,,W AV.
'i' i J ! ' niiiK null iiii I lulli I t ll 1 1 I i
:!t:a,M!;f;l;.n!;ieai,'hoa?
tm kmiioius, l.t h iot) nuilnw Wither. tnVl
1 'ill l til .ll Wl'IIKriir
I'nui'iaiil Wriiuer.
I 11. ('. llliOW.MMI, lirii. Aui iiI.
- . Kiirtmle'liy
l t urll:lltlt St., .Irtt lull..
J " ' WM. M. 1A VI0S0.V,
1. M. 1IA VINSON, ,
ll (!niilliieo.Hl flitii.
- M,mj,'v
m nr. luvid, nn, 11
DAILY PAl'EK IN EGYFT.
EAE'S,
T,K
FIRST NATIONAL SINK
or
QAin o.
ItANIKI, IILKD, I'rrahlrnlt
IKMIKIIT W. nil.M:i, Vlre.l'rm.!
4'. llltOIIIM, Cnalili r.
Collections Promptly Made.
i:-liitiiu. 'oln. Hunk SiHvn
anil llnllcil KtmcH Nn-iiri
tlc Hnuulil und
Sold.
Interest Allowed on Tlmo DopmilLs.
SOOTS I SHOES,
.n. i:iim:u.s,
I'.tsiiio.v.iui.i:
T AND SHOE MAKER
twi:ntii:tii stiikkt,
ISctnci'ii W.islilim'toii Aic & Poplar St
Hunts noil Hiiirn .Mnile In Ortlrr. Till.'
WiirUmeil Kiiiiloyiil,
Satisfaction Warranted
l'al I'oiuik'e .Solicited.
ir:iltf
mm.
' S. IIAKKIX,
DKALKIW IN
QUEBN8WAHB,
. Bar Fixtures,
I.ASSWAKi: nml HOLSI) FUUViMI
I Mi (iOOIIS,
185 and 187 COMMERCIAL AVENU
C'liiro, JTIHiioIm.
mara-nwiuaa.
I .Tl. I'llll.l.ll'SaVC'O.,
,11, raiir l K. II llemlri' l." A Cu.J
FORWARDING
PROPRIETORS,
OA I HO, ILMNOI.S.
i.i iii:ic I. aiva.m-i maiii: OX III.V.
smx.n:.i4.
ft! re i-r.'ii .ra I re .,i', alert-nml lurnril
fir i: il i.i p ..iita, ;ui. inly mel II mi om
in .,.
It, lilt, lllaallltellillll tUUItll prtilllpllllaa
SO. II. IMIII.I.IS,
Nlll l-l.l
air In 1- irl.i-r.t I'lilllx.l
(it:i::tAi.
COMMISSION
IM
FORWARDING MERCHANT
V I Ii.-.iii r in
I'llMII. .licit I. Illlj, 'oril. OlllM,
llrnii.
Cor.lOthSt.&OhioLevee
Vi4KO. ! 1,1.1 OIS.
itaJH'fcaa'vxn-inafiiK w.naax
CUITINS.
yy ' my.
PRINCIPAL UNDERTAKER
Nc. 1.1, Sixth Street, Cairo, llllnuN,
m.t iii, r mi
ril pilliplyofrrniieA llrenl'1
' nil r i i .i
l Burial Cases
I 11 4 III' lifal lllf. . 1 1 C
. I " .. r ill).
VioikI u OiiMIik,
I. .
!i- .1 vi ( ( ,.iria.- .1-
ii nn u r.il..e-t llMir iT.ili,
."ll li p . (iim llim ma,
i ...i mi I r rriiu.-. I
ii sili.r -.t.ra. ri li,
I.Kl,, Mi.. -Tliu, Clllll.l
J..p.lna, l.hu-i .'le.,aO
Moss Mattresses
M.tdo lo Order.
Willi ii'KUl
JjlAIMI1.
P A H IVI UI- IUU MuflLO
msMiiiiir
FOR N0THI NO.
- niW. a-..v .-,.,1....
'
' . ..raiiu Imu 111 aia'urv t'liil ll Jlllln-il
-ni.iu
' . 1., Hid
.T'i..a ul Vi.'irrti'.i"'i! Luiil l'"l' mitliuu!. "I'i """"!
t .i.i.ie. ll"i.a 1' ""'I .ttt'i.- ll- " at (OKI IIM'.I
I ,,1.1 lllillilf Imtl.i'll I.f On" (!et W..-.I. If yll
i..iilenili.li- i-iiiia'rutioii .i-U'l Kill! -d'a-nln I'tr
ihi.H.nk. Yen will nuver rvivt it '
Ma K. MnyuiurU,
HI. .n.ii, Mi'.
vm
mi
LIQUORS
; Importer and Wholesale Dealer
; 11
Wines, Liquors
TOBACCO and CIGARS.
t AROiit for boat brnniii of
!' CUE AM AND STOCK ALE
J'niJorto(aA.ioorciir
fox-out iLllld,
BTo. 75 OHIO IEYEK
CMW, ILLINOIS.
REAL ESUrcftORRS.
1 IVIlVNTO. iV CO.,
(Succe9or to Jolin y. Hnrmin ft Co j
REAL ESTATE
74, Second Floor, OHIO LEVEE,
OaXlXOf Xlla,
Buy mid Soli Ileal Estate
I'TIOIWIi; 'AllSTHACrN titi.i:
AMI I'HTI'AUK CO.WKVA.M'I'.S
lO ALL KINIIH.
MARBLE VARD,
Zriciti:iM:. .vkuiii:
HV A CO..
phactioaii
MARBLE WORKERS
tners
IMroUTKUS OF ITALIAN .MAItlll.l.
M.'OTI'II JIIA.MTU Ac.
WAIUaiOO.MS AND WOltK SI101. ((IINI'll i'
TIIIIUl A Ml HT. ANN STIIKKTV,;
OlVMWSMlOilO, A".,
Moimtni'ntu, VaiiIk, (lriv Klonfa, Msntli-.,
t'liimlilnx, ete,, exi-i-ntml uli miprnor H. il..
UMii'tilp, ut lOMOat prloea.
KiiKliali, lirrmati iili.l lliliinw iMHrlii;; I
Intlie Natt)l.i.
MnrlilfMnf (ir.ttilte FUnrea, ! tlm Ivt p
tun a of Uiiropi. ltnporl.il.
All work k-tunititi't'il.
Kor ileaigna, iijiply to
OARTi I.. TllofAS. Agcul,
earner Citthth ftrcet nml Conimotcul An'riii-.
mi) 1 1 w tin
Tim Kimiitctui (
I liver ronipliint me
llirlalnraa lUl l Hill
n tin! al io. .- i:i..
Itimea llmiaiin l ill
'.liial.eulilrr, nn l i-
nir.i.jki.i i r .tii-i,iii.iii.ia, Ihnatoni-irh lanllpj I.
r I mill let i f iipH'llle ami aidttit-aa, lKnla m
l- ni-sir t i:, a iini-tjin.'H iillcrii.iMii,' will. u
I lie )iml i Inn. . Tail w tn pain, nnu ilull, lir.it )
-in.Mion, t'niiniii'rl:ii
't aa of niainnry, rn in
.nill.-l ,111 U ii ti at:-
iii, suoi iin it Kn-jn-lune
anmrthinK li I.
l.L-ht to I. lie la en tl, t'.f.
."IH t'ollll'l HIIIIIK i it. nklli'.a.itl'MIIIV. r.n-1 1 )
apltlla .Sllui'lllllea, aelne uf till) B' Vea): i
t'l.na ntlrn t tlm l ar,ie, nml nt other tnnrj it-ty
few of tlnMiii hut Hie Lirer Uffeneritlly thvnrp.)
moat iniolti dirt- Hie I.ivi-r uitli
XJi'. EiiiriruouM'
Liver Regulator
A pn'p.iratieaf tooia nJ ht-rlw, wsrmnl-it 1 1
beitrictly it-KcUliti', ninlv.in tlo no injury tunny
cue.
It hi hei'ii ti.nl hy Imn.lre.l., rci.l ktiomn t
the iut i vi it a. t ne nf tho mail n-l..il'l', . Hi
I'Mioii mul liiiriiileaitproiirtloiifier ilfii.li i
tliem.rl.-rliia.v lfl.ik.il ri-iaUlurljr an J "ra'.lei('iy
It la allre t'lenre.
iypeiiala, nrMir..'
jKinnili'i', t'.ineit :i
tick hfulache,chrnnli)
tiarrlii'.i. aiiv l-i: I
the thulilcr. ' .mil
l)rolrr, . NrtreiK u.
,il 1)1.1 k ,int t a. lim-r.iiei I iitiant-aa. CIl lla.ili.t'Hd.'.
of the Kltin, impurity of tho Uool, inalanolu ,
nr lepri ia 11 oi apinU, )iertlmni, tol., , nr j :i :i
In the Imwrla, 1 '-a ,n the h.l, fever ami if,
lr..pay, la) la, p.t.11 Ullhvtiiclclva'll.liiha.iMU.Ii u
cry.ipel n, fi iiiai nU. i t im.iuiil I'.liuun ilue.i, t
Cfller .i.v.
fn-i'u.i I only Ly J. . .till" Co.,
' ' JJfU-JKltita, Mneon, (,.t,
K r -.il.) r Ritvlay llrotliora, Ohm I,.
Lmru, llhiieia.
Prii-e 11 hynuil II "1. tiuvjl.Uw-l
G
ur.ic.v aV ;iiaituur,
A'rroitxnvs and cor.rn.i.oni .
un,
avilll.il . irrn, ")
IVllllnn. II. (illbrri, S I'AIIKI, ll.n
Slllrn T. liltlil'll, J
fpet iHl ttttftition jjiven to A'tmtriuty unit ifiu.
In Hi tu. mux.
Dlllcr oil Olilu l.r vrr. K.in.ui 7 nml
oirr III)- .vmlonul Hi. nil.
A
ATTOltNKYS AT JAW,
' I (Hllce III llroaa New lliillilln-r. -poriier
i ol lllli Sir. tlllil iauiiiu-"riiii Ain,
i , .1. Allen. i
I , Wnta.ni Walili, TA lllli, ll.l
l i.. l Huiler. '
j 1 1
,1 ..anlJkMU
,1)1111.11 .flUIOI-S.
.1
i:iiiiiliiatfou nr Applicants for Teaili
its' Certificates.
(ll rifEOf eor.iTTSi-i-'tnrStfiieuui, i
cmru, iiiiimu, June 11, i-rr.. j
'I'lin ilrat. unit IU.nl t-utunlav la rreri iiimi Ii
arn liereiiy AppnlliUil tor the vxaiii initi m nf up.
I'lit-autx tor iniriicr- reruni'iiif. iieii'-u t-r mi
eXHiiiiiiHtlona will tie fiuNlo nJ romlur lnl 1 t
iiaruuuint llo.irJ nf Kiamliw. nuiaiaunat
Ihr.-.i pernuiu nppoiuteU hy the Count) hpi-i .
ti'iidcnt who will louta no it'rlliJi'le eiroil up. i
their report. 'l'oiiliiliiliprlK'niU'i r' n
mtent tlmaeeomluiiaile. rlii ofefn im.raif
nf leu uiuallie tttuin.-il in nil llie liimu'lira r
ottlrfit l law to Im t-intht. nl fur a nrat -rri,
eertltU'ateHratA ef n. im mil l rtipilrfil llr. ,
limit ua.wi. to .1 p.m.. ut County fup rinien.Um .
iiihi-e,e.irn-r ef l ummerrlal nn-nuoniul hlemuih
atrret. Hnn" ItmliliUB. up atairn. Tr hf M n,
a, hi.ui ilirarlnra ahuulil takcliiolk-e lint no If it ,r
la ruHUeii t.ay lajtliuucf h vumiiisn .' huh ,
fiiiul.nor to In eiiiployt to ttuoh y i-,hii.
ahKl who ikf not lint ejhitlt i cert.rt. ie
eltlwifroiuthti wale or County Mwriuifu.lfnt.u
j., i uu rir.it.
tiU l.i-rtm riauptySup'tef Hviisvl'.
IREGU iiTORI
i

xml | txt