OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, July 22, 1870, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-07-22/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Tlie Cairo Bulletin, J rily 3J
SiC(iinl Notices.
Itnrr 'ollci'IIuii - KiMVIuiiil'n ICcccI jit
lagl" Ail, Jiisi'nwrli'H, ate., roinpria.nx ta.u
i 'llfnnil.ltl'jn f,,l l.t'TJ lKll) . Si III li) ,ii, ,i',,i r
piiaUtge) for Mnulri
Wren II. K. KOItMANIIlf, Ul Jl,,;,, i ,,.,.,,
"'li'ivJ'l: . aei!7,l.twv
llitlclii'lor'n llulr yo.
Till. IIMI UTIII Hiilll ! i(Of lli,l 1 1.1,1 mi 1(11.1
mi tun,, I pnl.oin liiMr.ii.tlic .(eiiinr ''-
i"ICClll.,h. II ,. H.ft,., ,rciaC5 .l.ff -
icinfiwiimil.. AtVml tint tanninl im.JIWin!
'Kill. I.ll.tinj. tallica tllf) .lOtl.il'poaM.a.
I .lp" "ll' 'I lIU' I Tl" I'l'tllline
' '. ..ii a Uilf 1 1). i,i:i, i. ,
' ' It in mil ffr-r ' x .1 . ... I)" i.
, 'l I at l, llnny -in 1 1. N .
novil.IAwy
1 ) r U o'n' ii lie i' i ii 1 1 1
" il Imndiffj fi i.(ii faojrcikiiii' '.i .i. 1 1
tulh hi Wine, tin,, aIi-, iTcer, I'irili.i , - ,
. ml Ci l r, iiml imicli flier tl.t fill thl.. mint ..i.
II, im deuliug In i, n.aenf;,, lllnilK ,i.) ..rtlic
'. cithci fur the Ir.i ! ir nine me,
ill hy In ill, frnii nf j ii-(i re. I u M cenl.. Ad
. I! K. N01IM , .'all Milrlat Mn-. l,
I . , Mil nc'.'I Ivdaw
ir yiiii Wnii i
M , ' i . make n ilnll ir liolllc ul III Lot Hilt
i" 'iirninn etcr ue, tor rcaliiriuif gray hair lo
i a. i.ior, .end SA"f nl. fur nn kai'c
II I'll XT
ii Wlnlc Ti-i.lli, llcilthr liiiiiin,ni. h ((
- mi. -irti.l f.ir our TtMiKHII liK.NTltlPK'li
I . I iil.
ir me wi.r
A ir inn fur IteAd.d'he, Ci'iiwl,, ,',rin'M, or
loi- be hi lli iwli, ii ml fur bur Mfllft.StlTA
1"ltV. I'ri. , ..". renin.
ti. hither nf the atote Fell! pn.t.pm.l on le
ipa hi urn c.
' Itcaa Joaa pit K. I,-.h Hi 4JI M nail .trcel
1 . ... Mo. iie'j;hil4
IJ.etl Ui.
I. AV 1-1 ;t YulTitj .M KN.i-Thtr i.li.rtaliil
ci. I -i 1 1.., whaihutcloal (heir )outlifiil energy,
nllli. linn, Mid bodily vigor, ill the tlliilll nf ao
iti icnurc, with uur.li of cheer, and .unitary
l t . 'I.e .... mindly h"pclc... aetit fire, In
-.l. iien4 . Addrea., llunalil Aiuwlatli.a,
I. 1 I' I'll laMpliM, I'a.
n .) ia lin
I. mil. In Viillr Children Til
Ureal
SnollllllK Ki'liir iljr.
VIM.
v.iin (.ilium
illll'.
Mm.
Ullili 'IMIIi
Illll...
MIW.
wiiin oMH'
"TJt 1
urea Uilic and imping i.IM, l.
Ill the U,i ., Hllll fwili ! 1 '.j
iiri I ,r I-nirt"" nlIl'l'MSJ
l.ll. In.f . 1- m
niimmra I uu I IKIlun I tMllfl-'
mi.l lii.ri.iiii.M uli I 1 'V''
fu.ti .i.i,, i, i,. .. ir..rs
Cuir !!-. rl.ru Iiiiim
try, niul Kniiinii r Coin.
Uiil in clill.lrm i.f nil
I'lilOK
tliviinat luUul'f ami Chil.lirD'i Nndunx
rt
ii ii all l.Mir '.rouul.t . Ii Uitliink'.
i 4..y jii.er - vii.
Hrejuii.l hy ll. UlU KlUN Mt.lili IM.
nl I in, Mo.
iiiiKi!. an I .1a'
lb rue-lU'isr
a7lila
I 4,,lfl
'I'lli- lin jn 1 1 .1 1 la lil r IN i fuuir.
a c.Ir, Iih m ifmiiea iiuh in i,an i.an ii.'.i)f
.in. An hvtir '.r t.) fir llulr 1 1., tl.i-i. i
ii ' a, I .fi,n. i1. Iloillil-ri lj ti.i' re
a nil an e li,',. ..f M'.rry an lY-ititi, ui'a
I I'ir. h Uati-r I'ija ift-r lt .li'At..ii the
hau Ik r i' x . 1 1 i .iii' I, .ii i ,)(
and au-FiU ffra., e ial I.li J 1
A Itiiolt Fur llii'.itlfllau' X-
MARRIAGE!' r"m-
guide. ! ,"T;
Its ill y, ii ll.i. .,) in iii;..-al il,)liliii
i ii.li il ,i .i! I'm mxn a li-ii, .i, il.n
nl (!, .u..n u ro-ii,. at, l i.rm iiiii.
if r i., . ' iimi" (.. i . .ii.).Ui , ih"
I l i mi i,i-iatiu Mink ul tvo Lun lml
an i li a' four ii'pi, Kill, iiUimrou. utt
i, i, :. i I ...lUlin ihIiiiIJi. Ii.f. f luli.a f..r ll,ic
tal. ar til III .r.l .-r i.litelll.: lie III wi.jlb' , l II it
it !( ..k that iiikI.1 In It Lr'l un l-r . k Ab I
kr) ai l..it luij .nlvil) lUiul iJ.c Louft',,
-al tit uy oom (fin'uf 4Miiu;i'J lr Filtjr cnl.
IJii 1'r. Il itn, t.--r.iry, , .s... U .NVrth
I, ,l!i 4rct.Pt Uiui.
iir.voTKi; ti uu: Arn.im:t) .inp v.;-
riiKIU.NAVK. ill f'Wn '-)iui; lu tti
i r ,iii iVaaili liiiailrt:iii "ilJ"' Hi vrci' f
luiiirf pny lv.. rf.iin, IUi-llr, Inula '"ik,
. i mailer uli.tk vnr lilreai. i, ur I,. J ilej .uUe
)WU' .leil (Kl.
lie i una rM, lye C'.uiuiiih, lie i.Mij IK . ;
II1J .III .( .l.ieMila llielll.- Mil
1: .v.iin 1.1 1 i
ul:,' 1 1 -mil. Hr Mo
in hia nwiki
i4 m Mai
."It I a
il
1MIOOI).
How liosl, How Itestorcd.
Jim .ir .laliinl, iii i. al. .1 1 nv im-. I'rfx i
.lin A lu'liito in lin- naiiiml irvatuieirt oii-l
e i f ni-t'iitiatnriliiM nr eiiiinal Wi ak
I 1,1,1 lllliy l.llll'. ll.SeMlIl.bllt),lll
I I'll,- nl- ! Marti .eu-i iierah) i .Nr'iUlii
( mull I I "il, r.'lc., .i.it I ilS Mental ami
I I. J lui .il Ity. icnlimi! I'M M il A' Ut,
kv It. i.i .1. uiiervii ll, M , Author nf II"'
"iilrell Hook, 'i'li'.
A lliiiiii Hi Tliiiiiannila of SiifTrrrra."
-e.it iin.lrr n-il. Inn .in eneoM., lon lei-
nJ talill, in leiclpl lf CellH, ot l
IB, rlmiir )' I'.ill' .1 Kl He A I'll.,
IS lluner). ,en iirk, l'ot Offlrr. Iln l.'iSli.
,t-oi i i ri.li"li."i.i,v .Ii'. i-rioaa
i , -,t t t.luu ni
Head Dispensary
rl I "In. I .u l'"i, ami i harlereil l'.l, fur Dm
i: ktiiiiul nf all ih(..ie i f a niinlc iiutiirc. In
.' Ii nl l-i I. ,lli -(.xo A cure la jtiaTita nl 1
( V ( .lie en Iclt. liill,
JPor filiio i
Dewces' Female Regulators
IV.r fun nl. i.. Wuruiilcl Inreinne i.lutitifitiniia
tc I'ncc ii r lai.
Mm n full tii.'iititirnt nf llan.,ii;i'nii. Trua ;
nM eiiuriiialn of Main M.iahln; l forting!
(lie, fJ j.cr half iloicr., ux tZr ll"Ill.
A .MiJi.ul I'ihii.IiIi t, coiitnuilii mi I'Ulairalc
(n'jt in mi lin uUm. d,iui , uitlm few imeUfal
lenmrki II poll I he inil.e, itfect II ml Irciilnielit nf
the :illle 1'iiillniliiiig 111 liir((. iMKra inn' .'it ijul"
iili.lenmaMUL'a, ahuHiticlhadlttriflit lk'eil tc
l-ellt III aeuleil Ullil'l IT i,l iclciIiI uf lulOO (il
reliH ) Addicai
Galen's Head Dispensary,
No. 71 We.t Ji Ifermii uri'i'l,
iv7i o..Hcoww I.qill-Vlllc, K).
FLOUR COUUISSIQK.
'U .1 MallKlY IHtOTlIKKN.
Illl
MERCHANTS
Vnavv
I K A 1,1; liw w
FLOUR
Au.l Agenla of
OHIO KIVKK AM) KANAAVH.V,
SALT COMPANIES
kto. 70 oixxo luuvia
CAIRO ILLINOIS. '
UL W
AND
fUnWAKUNG COMMISSION
I'llOTOIillAI'IISI I'llOTOIIHAI'IIK!
(lo to J. O. Ilngwoll, I'liotngrnpliur,
t'oriicr Kilith "trcct, mill Ohio Iiovoc, for
lilcturc, Oiittu Ju VUItci, etc. Hiivlng
tinuli! nrninfi'iiR'nt5 wltli'ytno oftlin 1nt
nrtiitt of our llirgn clticn, lit) rii.'rtrn1ly
illicit urJur fur tcljiyiti"; finJ rnjsrgp
lug nM )icttiri . Onll nt liN room' nnJ
lenipcf'liiinii.i of work in tlml llnu,
ni(ttr
Tilt' KMTKKNTil AML'XIlNK.IT.
After ten yi'un ofctpcriciiw.iind Uflucii
rliangc' In tlio Inyrcdiont, l'halon tin tli
ilciitiiriiof iitiiioiiiicliiL'tlint hia VitnlU, o
.SiilvHtiiiii for tlm Imir, is u n;rfoct urtfulc
cHpsMcof Infnl'lhly rit(irlnj; griiv hair to
it prlmnry color, and without failure.
Sold liv nil ilrui'L'ltH (i I id fancv L'ila
lwili-r. IvlHdiwlw
' '
Can tliytouni'.'i'i'itty tooth iiowdt'Miitid
tootli-ilLMtroylnn" chi'inttnl IJIulds
find u iduuu mi tin: toiluta of 'Ulitllilo
jxiojilo f The fnigmnt und prcservativo
"rtn.oilont wi uiiii'rin'di.'(l tliciu till.
'.Htiulilinj;' Oltm nKtinla furniture, toy
rockory mid nil ornniiiuntiil work.
HJyliMiH
K.: ankComioiit, pcrfctt vision, tho
oyci )ruirvia, nnturul aljjht guhrantned
to tlfosu wlio u I.iizuni Si .Uorriv rxr
fi-ctcd jfitnclo. Tnlior llrrw.Kile ni?ciil
for till plnpc. ilylsdiitwliii.
OimhJ Cotliin fiocW mil V JO funis jier
liuii
No,
iuiror$I li.'i cciiti nordo.., nt I. Uf-ir
"! Ohio I.cvit.
tf.
Mil..
(MIIIHIJIII I Kllll'l
run suoTiilxi
I UlI.IiHall.
.Many t-loctilcM nilita of patnfiil wntch
JK to tliu ntistout mother inlht li moid
d hy tulni this InvnluaUu urnpurntlon.
o Jyl8dA:wlw
I jnlii'-' and clul Jrcii a Imir cut to or
dcr, ut thuihop or lit their xuildcncf. I.cuvc
nrdcr nt thenhopof J. (Joo. Htclnholil".
juticldltn.
IIakoaixiI 1!a no ainu I A U'lKxl suit of
clothing for ten dollurt, nt 1'. Si iT; 79
Ohio I.uvtH,
.Stcdt your Intcreiti nnd rend thu nd
vcrtin'inpnt "(Jreiifj't Work of the Akc.
In thi pax:r. mnyl
Jt'hT Km xivri). Tho SIkj Kly Elliot
nnd Don't Iiodder Mo UsU ami ( HIi nt
I. NwllV, No. 70 Ohio Ik;vpc
A.SIlKSTinCHOMlKII.
Tint C'niii; .M icroicnpc udaptvil to opii
nu ji,"1 acii!iitlflc uo. 1'i'iul tho udvnl(-
rni'iit. Price, ?3 75. m37d.ini.
Clothinir for the million ut I'. Nin No
! Ohio Iiivhu, ThuWaL uikjiI in thu cltv
will Iks found t thin" hmic. v tt "
rl.oL'.
3(K) hhla. I'lour medliim irnilc, nlf '-i)
half Mil, nu ilium pihlity Miitiihl: for the
.Soiitlii.'Ni r for fnlc nt the Kk'yptlnn
mil tf
An evuiiiliintlon likolloltfl ?f whiif
Whv. the i.'hotccat "tnek of plivo i;iki.i
loth', ciii.iiiu'ri's dwIiis linen, iiiurnil
1m nnd ilk vctln(s ever otfered In tho
Cairn tnarkf-t. Cull find .
JOHN ANTUI.M.
Ju.t ro'iiivrd ut 1. Nutfi-, No. 7!i, Ohio
I'Vce, n aplclidid lot of printf Cuuiniuri
Conting ami Voatillgl, whicli.'wjll l u limiio
up in tho ino.U fnahioiitililo rtyli'-.'nnd nt
price, to uit the tiuiea, ii jierftx't tit (,'imr
until or no aalt'. tf
KAILKOAHS.
U1UI.UFIKI.I
a IM.IXOIN
O !Ol
riIEiNTFJC IC. It.
On muiI ufter Thurrular. Anrll l:lth
ImltH will ntn hs follows:
i.ui n.m! in i ir ti avi paltijiiii.il
.Mul ...........
Xl'i a. x.
.I.l.i e. u.
h.i
ixii MH iouiiiMT-tiiri rant.
Klprea ..... ',ai a, .
.MM, I m - IIJIiU.
Mkn,k'rlo.e eoiiliettlnu. ill l'alw Mill, lllm.ii.
Cenllal K. K. for (Ulr. and all lirtllila aoulk, nnd
mih tin. Iii.I.a m. l I-M.,K.f.,r la.linni.ili
and l.olilmlle, and all lln( e.il nu.l -oullii ii.t.
Aim, ul hprillKtleld wild the Toledo, U'iih...i A
Weiiern l. It. for (,,iliii v and all point. e.l, mid
Willi the kliltaitu A M. Iiotila lu II. lor Ml, l.oui.
and I'lilc kj, ai id all point irnith and notllnti -I,
K. IiOMiK, liell l Mlr-t.
JOHN KoiiUrrr.licn'ITicUet Ak'l
a tint
Q
l!K'Ki:sT ItOIITi: FUOM
THK
SOLAU,
.HA. ..4.
ILLINOIS CENTRAL R. R.
TO
Si. I.Otll,IaOlllVtllC,C'lllVlllllM(l
ClllCMKOa UW XOrK, UOatUIt
....AND AU
Pol nt h aMt and North
naaexifcr Trlaiia Arrive mi mill Ifitv
(lira na luntwii
Mall ' J U ii Kifirtaa.
AKKIVr-SiOO A. M.. li'40 P. M
liKPAKT Jtio Ai n -....ifiaa a, n
UoUi Uain oounect ai L'antulia wiut Uama uu Hi
MAinr lim:.
af.'Becatr,UaOMlaaaOU El PaaO
I.a NalUi Mratdola, Krcepon, SaUita),
lluliuuali mua Bit Hiaaia aat aiiiaiuia,
i wiTfTflTrn
I Jf Anl Sillli wi ;u win Em! i ui Wt for
nt. IAIUISi iMiruiunut uuuiaiiiir!
cjniuaH, rtdlauanoJJ , C'v.IuIjus
'ill" '
Anil i it Clileaco with M(cli!Kn Central, Mlchl
' Kaa Koutharn; and fUtojrg. Kort Wayu
" and tleiiico Rallroada 'for
OKTllOlT.
(.'I.KVKIiANlJ,
liU.NKIHK, V
AI.HANT,
NIAO.UIA FALLS
KHIK.
IIUKKALO,
NKW'TOKK,
I'UiliAbkU'illA, UAMIMOUr1,
V WAHHiNOON Olr, ad
!XTgOJNTS EAST.
For'nlrotiKli (leta'anfl Infurinatron, appl
JUIUOU WionNSON.
Qfnnml l'MnKfr Agni, C'h.leaa,
M . H UOlUtT, O uiiral au pe 1 1 u I en ii a n W
MRS .(iHN-KNiA; JlVn 1
I'lTTailUllli.
JMIMUMMX'I' TO
EVERY L0VE10F NATURE
THE CELEARATl-D PATENT
Craig Microscope
Iiirlin5 Ihii ml an )c.ir tit ,m, ) ,i i.een
Icalllleil Ki hy UioUfAinl i nf h .( nliln men, ai lniol
leai-hera aliiilcnta, iiliyHii:iniio,oiiil ulur.
Hlinplllieil ri-i.l ii l.ij.l. I In popular n v -H n
SCIENTIFIC USE
It la (in optical wonder I r mfviii!' iimu r i
10 THOUSAND TIMES
(-oiiiliinii i-nill Imtiit, k.ii A.uli ninii.e.
incut : A MJitlfnlii l. and r,i 11, i icrlbei
lla lulere It 'ereai Hie iinan n m ii'l' of erea-
tkin, ee ii t nerar, iin.liiJ .n iiee.u
lnlie, luirur Wei u l, inn-'-, u. . i.ii.i ' n1
lulbtli.li(.ii in louil nil .Intra. 1 fC tll't i I.Ui
A Beautiful &0rna .icnt ! Instrument
I. mil. I 1. .... il... I.. I ill. it. . , .. .
I...I'')-
( lelililie mail, eitidetil and ei,nol.
AN UNSEEN
KINGDOM
Iatii.en.il In (lie eiel.v till. ItlHlniinent.
Notour
nf tin. Ixiritlfnl ahoiild Im' wllhoiit it.
Ktery InatrtmiPiit I put nil in i neat l"t, m ,lh
lulldircrlimia fnrn.iiiK It. earefnlly iti' d mi ih
eorer. 'riiiill.anda Ii lie l.eill aenl I.V mail, lind
the proprietor sinriiliteea n aafe Iran-it I" eaeli
inatriilnriiK iVt'itate endlnlln in ernrv dny.
Price hr nnd. poilnKe prep., I, M '5, Oi Ih
lf IllOlllileil ol.je. t, .) ill.
Ndlre.a, I-:. If. Itoaa,
.1.1 l.ocuai Min t, -I. I.., .M.
ii,n)iVl;ni
7.
CO
LU
aJ
7.
" )
CaJ
mm. CO
O
CO
f.
da
I
QQ
tn
i.
M
aa
ax
as
C3
CO
u
CO
j i:uv F.4ic.ifi:ie
HIS OWN MILLER
Wearo niauiifactiiring
nix ."3 i sr. o a
GRIST ' IV. ILLS
Kor Inn,' i.r r' t'-e, ritii 'ti" in pi. e :r. in
l Ui in l" I" iinl .n.jp.. , Iron.
1 to 20 Bushels Per Hour.
TIiimc lill ire tery .Irimrf .. i. .1 ii r .i.i.-. .ml
Iron i re erv litilo " i r to mtn n ,n. I), Ii a
Uill Krindeilhe
Or ln 'U lei I, :i nu) l'i (leaned, uu .1 it,, I nl re
Hull
Savo Its Price Evory Year.
Kiery M.ll In'! ii.itr.iui. .1.
We lllfi II. ll.e li.ite of IL. I,.' Mil-, i I ('
l,vl',lu.. lull" p.
da. I'lli e SP'l I
t.ial.
I'cainpuii t
,l.ir l'Ull..ie. (i.i
ippl . ilinn
in
The llliiiiiiiiul .11111 ."Mniuir.1 liirluu I ii.
ciiiim:i; pim: ami i hum miii;i;i.
I'l.M i.v.v.v i j, o.
Areiila it.inK I -iieM'iy I mil in, I . "iiia.i.
Jlllie.J.ln IA i llly
ill
s
AIM WILSON..
ii:am u iv
BOAT STORES
GROCSRIE
a
3F r ovisions
110 OHIO LEVEE.
Oiilro, 3:3 1iji-iw.
FOUNDRY
MACHINE SHOP
STEAM' ENGINFS, BOILtRS,
Copper and Sheet Iron Work
Mill Machinery of all Descriptions.
No. 218 KnslIN'ftrl Street,
CINCINNATI. OHIO.
r'.ldeo.yr
Tlie l.lvlll'.' Miti'llliie.
(JCl LISTS AMI OI'TJCIA.N.S.
Fj'
vsr: xsn wmvoivi
tiii: m.isi.viisiir I'l'.itrKri-sKiiiT
TIuta ii iinlhinx an iilinUn w J'eifeelKiuhl,
nnd I'eth t infill '.m null Ih nhlaiiieil ,y imnu
I'Kltl'Kl'T H'i:iTAr,K-S I 'llii'dltlii'iillj ori'ro
ciiriii 'tth.cli ia iiellUnown.
Momi'fi. liAXAItUS ii .WOUItlS,
IIAKTf'omi, O.X.V.,
M .niif.ifliirera nf thu OtehMdM
Perfected Spectacles!
nniik', nllf-rye'ira of Kiperlenee, I'ttier ieni,
Midtlie erii'tion r,f , , maehitiery. la-en nr.l,
el in pro.lu ! thai Or hi.) Iieaideniluin,
Porl'oct SpootncloH,
Which hate iieen c. allh utilunlled a U.aTv i, on
totlin wenrrr. ,n Miu hu.i in, lljuulii I.l.niii.l n
nei unit, .V, Hantp.iire, Vermont, Malne.Aii:
ntk, N- w Jer.ny, IVim.) hani, (lino, Mielnj; in,
WiPiounn. lllinnN, Mlnnetnta, Knn.ia, Mi.amin.
J(. nn. I nil ilm llntiili I'lovim i a, diiriiu; the
pi-t .uli i n yi ,,r. Thn.c .i ! l.rdUd I'll I, . led
aSTcvor Tii-o Lho !LSyo
An'M.it many year- witdnit eliansre .Mcr.
I.anrn. , Mi.ri.i i,ae .pp., inn I
Taber Brothers
M'ATCiiMAhri:i:s. .ji:wi:m:i.'.s and
OPTICIANS,
iKAlera in ail liln l. r
Aincrlfiiii mul riiH'',ii Walclici.,
Kne leailry. IHjiikh.Ii.
Wali'i ilii. X ill
tn'.'i I n . -i.
"fi'M filrer.
. in .ry u.
lined
ila-
o. r kjwxo Jiovoo
I'.ifKO. II.IAXOIS,
. A.'eiii- f. rtli. a plme, from ulmm r.hlv ean
lie dhwuii. I. No I'LliM.KIW KMI'I.liVI.P.
Jj.VAKL'S k 3101CKI.S,
.Maii'if..'. riiojupi,. an., Jl.uth i.l.iotm.
ii. irtittr
s
AM:ioimac.i:.
N t lirrl v fflfi n tint air fault hav.i.i in
1. I.. Hi ti e imyiiient nf ll.e ninoillit n"in I .i
pi I I ii ii i nn i!e inottaije ex.. i ti I .y
I .lin I'. T'lrcan and l"el-' A Tndrarl Ine itifii
i Mo. in. II. Y,l.i .lal-d llr" ll.ir.lnil oi J.me.
f' !. nnd r.eor I...I ti the r reint ('ark a
irve ul tlii ion lily of Alcinndi r and etuie i,l
1! 1 1 .... in ln..k 1 1.) of aale nmrtrfaji'., ..ni I".
In attioiim nnwiliirt end pava! I l.iini ?!.!' '
JII. I d, teiletlier H HI, mlllM-at Ihrrvou II' 1,1 111"
f. r i na) or rcitiinry, A. n. iw.". aa it t ! : of
uniUli.'T) ii.,te I -jriiitM en n il ,l uiih raid .Ale
i Li' ttf. , me i j.ien ... ai.i citn i.r si. if . .,
lc lUlillfaliOieil t" l.iln .l,.l .ie ui.ringe
III, .. M'nrllle eif tn" tarnta1 Mid ItnirialMlia of
iii .nine, mil, untMtiirii ly.tlie juaii il.iy of .Inly.
II I'T". Inli rt til-- t.'.i ra OI l o i.i I .u
,ni, U 1,'eloeU p.m. of aaul day, tinder nnd Iv
(tituerf llt ihihij-oI mlc. ouuini I in I -ale
m.' rtitine. -l at puMi.' ii'ietion, to tl.. Irirl
in.lilnr, lor (uiti. imi the preini.e., ihr IuIIhh oik'
Ita, .. ' i iomtIj lo ti i l.il leu, , I . ii- : a. i.l
luo iVSI. In Moek nuiiiN.fvil foru ...tin 1 171. in
lb l,e jIiI,II,,ii liilJoieilv ir itilrn, e-.iitili i.f
l. .. i.-i. in i t i. ,.r lilii,...-, il, i'.e it. i ui-
tei ii. a - . it -iv the pi, ro-. . .,1, ii .,i, 1 1 1 ..r . f
Mill aiile m r... l'l.rl' I, wil.l.V.
M'TlK-l...-.
I me . '. I'T'i. y .' ii I
J V
vr.
Il 1
litlVl
J.
M. II!.MIH JLJ4 O.,
' i r it. i' a
forwarlIsng
PROPRIiTOS,
ai;:u. n,i.i:.t)is
,llii:;'.t, aim isi i.'. ii a in: on i n.v,
.siiiiii:Nis.
1. pl.l .l.i l I i liv, i)e, Mule 'ill I lIH .rd
' t- 11 . , I-, ,.ie! I.i, ii. ' '. ,i '.h,i.
I loll.
I It. I. I. i II. II Illl pl'l.ll. Jl'.ll -
.v. i:. s'ii.i,.,is.
i lo I'.ir!.. r A I'ln'li.
i:i;m:iiai.
COIVSpVIISSION
1 I I'm! r ii
I'limr, .M ;. I. Jiuy, 'oi'ii. Out,
Itriin.
Cor, 10th St.& Ohio Levee
MIH, Ilil.i.VOIS.
CLOTHES LINUS.
J j i,i.i:s.
WILL GHrllSTMAlT,
oi-jrixo, ixjIjInois,
I'tnri lit for 1 1"' Mile of Ilia I'Aleui.Mctolllif While
lie I l.il hea 1..HC iilliol'l' h.u v. ill I il lit))
e.ri, erlunre; (leinoti ..riode.ir' hui'e cclnr'
d.x - . ol i i i in in, I I, .ii, Hi . iiipirc i lnl Ii' li y.
d: (" tl I.. -il.. .in. I i- .j all et l I'..' limpi .1
nnd la'.tcli.ili.'N line e'er made. Il rn-u null
i .iii i ir -1" i l :, mid .in I" " d in .ui
length d. r.'d lll)Vr.
A FARM OF 100 ACRES
FOR NOTHING.
iiiiiipdiilioii wdli fdl und iii'i'iiialn ejtpt.'iiii
lliina nl (lie lloini -loj, 1 41 in eniil.lliiu mid In
H.iu l.iik' iin pn"' ! h" In nil.' line bundled
in i.-s nt 1 1 Ii f.iniiinx I.i in I I'oi iii'llnnir, wi iiioulh-i
U'lnioli avilill II mil', and mill" lichnatiliid ino.l
I rodileliM' portion of Ilm luirU', l. II Jnn
coiiti'inplHle I'liuitriilioii aciid' Fifty I'enla fur
lliHHoi'li. Viol Mill loiier udri'fill
Mi K. .tlnyiiiiril,
I.iilll", Mn
YULOAH IRON WORKS
COMMERCIAL AVENUE CAIRO ILLINOIS
JOHN
IV W T Ta raaaaM
nil nppHeatlon.
Manufacturers of Steam Engines
iMn Mil t MiruiMCB v ncr Al I k'lMDR.
i , i . .iiihu mnvi iniuii i ..mm - j
l'oruiyH, llrn- I'tniK", ete.imlioat, I la. Inn. I and llrl(lte Worli. Keepa euii'lantly on hand
I'ipu uill filt,ns, Ilr... j;no la find Ktmuie irliiniinK",
sr. i. oris a i v i:utisi:m i:ts.
JS I'.i ici7is:i Kit i N
New York City, 1859.
3 1 3x . X3. olioo,
Hole iiunufiie.niriirfif
Kclioc's linproicd liullaii Cluhs
l'..r uiiiai ular ileieiopnient. Ilutnb hella. ir..
quel la nnd halla. Lain hall hut', (en pill I ill and
pin.. In el padded hoi wu tfluiea, uuprolcil trk.
init linif, liielro ..litnn J. iln emeti'a efi,!,. (Thee
eluna urn ued 1 1 th" Melr,iol,tan I'olien of New
Yerfceuy i Kehoea Illiutr.ite.1 Hook onthel'H'
uf the Cluli. Ji UK
i.i.ror i r.u i a or im iam runs;
r, T.t Mi,, per p or i j on.
lul.aei,.t " ... Ii t.fulle.'A't l.ddren'a aire.
lJ " " ' ". . 7 ' UlliarAi'lil.crpiiir-.?: I"
l'i " ' " ". .. In la, 1 " ".... :i til
SK II taj I " " " 4 ID
2'i " ..III ), " " " ... . !"
.'loo Iti imilu u', Xciv Vnrlt Illy.
inatM.lltB
I
II. KOS.S.
rtfap Publisher
lioiLAkmiid retail dealer in
OmiI, Huitlu mid I'uiicy l-'rami's,
Lntnu'lu . I.ilhnsraphi, I lirr iiu ., AHiiiiil.
1'. ,. i 'I ,j i mm i.
No. 313 Locusl Street,
St. XjoiiIh, IVIo.
Iliwk nndM it ou r Ihalir-. V .em. anl i
va-aeraai ptdled n tlie .treat i ,'. ..
Si ltd for il( . Ilpli.i" i. iiUi
in...'' I Ttii
II
OICSIX
Slow Horses Made Fast
I'll a I llnt'.ea Mmle I'n .let',
,M lip :. it in .it.iocli.ir-r. i unar.in'.'.'.l ( n-
. rej.e tin apeed nf mv linrn u 1 or I r. Hi
iliiiury farin iiioa. a h .in ,nj itieir .(H-ed in ,. i-nl
an .,. In at .1 f.r tin- Imii'ire.t .1- II u A pintle,
man u nil 111) inched la iiehl .i pair ..I hnre for
i .iid l'i tlirin, .dier f .'ii nj- traniiinr, P.r
Tin", trotted in : t .n Inline.. ii.itl,..r
Imul.l ui ..nliiiiiry .lill hnr inn t'" tui l m
" Hi n i .r '.i'ii I , - i i io ii.. 'ii.
It. t,v el lr . 1 1, r,( mpt of line H.ti.ir.
.lime ', Jlullft lata ('.
.r- .r I'.' J- l." I. i . M
Anlidole forlnlemocnmce
N .in inf. Il i In . m.. o- t'n. fearful li.'i.. Ii n .
wll it PH.. n in the In. or do ue In,' .1 mn.
Iaiit.,aiid Will, )., ii create Mi wlli.il d.-like i ,r
tie III. It in I lellilililalered III lei, colli e, nr
eirii HI .:er. Milliont iiAeltitia; .i.,i, ion, t .
Irn If in ' i.'c . r 'tiill. If ., hate a hu-Uii, I,
I. illl. i, or fi en . a I. Int.. I lull, fli rtil.le t..l.,i,l
la jJur dill) to cute hiiii.
Ilent tr- 1 i in i l on receipt of II," n,. t,. i,
I'll, c im. J. Ii i.rla.t.
W. II. .MiiiiiiIiii; A. ('it..
-I. M.ll,-. ,i..
n,.d ..
Itl'llll .la. IfU'l."!.'
HOW TO MAKE
Good Sirong Vinegar
.r-o Otm :oa.v :
I'm nil liii r. lliiiiii, Molit..i a, Hiitinc,
V'ltic,iii Uu .lillci of An) i lull.
llllla'l .Ii. . I . I- I.
in.,: . i. ..I . . . -
.1 -W t' i.t in I lle l (If
oi H .1, ,' I t" o,lr
in ' . . .
t ii. Oik id ,'!nliC (I.
I . ' . . i . i . ii ti i ' i I
i'.ii.. ,
I h. aa.. W. II. Illnllep.
. I. "Hi . .
Alii i ION A. l'i l Ml SSI ON
A t ;:TiA:vi)i"r.im:ss:.v
i JJtJt'M'.
K ' u ii - !. . ill ink. t.- i . itin'ii" i r ...ii tor
in. i In . i I . .'."'. ... nl . .,,1 I . i. .'i, i lie in
I.' . ... I . . 1,1. .' ' I I . , . I I ' 1 1 oilier.
( .tiiotiii.' All .-it. pi'", p'lv titt.'lnt l iii
I.lliPial Aihiiiifi's Miiilc nn Cniixlcn.
incuts.
lUw i n i.ie.l., - Wi.lne. i k ' a.. I - ilnr .,.) 'a
AI'i .... oniii iii-. 'i i I" -p. ii pile ) of ..i-ur
an I' r.n. ii-iiin n ; I I- a. II oe in
Ho Extra Charge for Storage.
I'.ir pro'l . ii Lull" .in I . . lti We'll I" l.n.i
llla . Hi.l'I I I.I...I ri -li'lfilllv tefi'l' In the I'i'I'ta.
in: i ,. i, li inker. ne i oiliei..
It ih., ,1 II "- , l. II, ir I A -.1.., A. I. iiii. I-Apli".
('ii'ilpiiiv , A. Il -iiltird. II. e. He-nit. Iln-n I.V
pill. . 11,'t'i.nl li. -vhuh, (. I' Will oi Kii.l
Ni'"ii I II oik, of I'ntrii. Ilerdi-n A .l"i. Ni
o.a A r i . 1 1 1 1 . lionn. link a -i . , .. I
n I. At! u.ti. 'il .-I' . I .tf-huii'. i ..pAli.
rl A. .Mi l-i'lilillHi-l. 1'iiiu-di. A II ill
o , m. I.,.,,.- mn HI.
rttiii s.ti.i:.
im t
r.m .!.... . . e. I.. ..II ......... I I.i
..l-i i lie I nil .inn iiiioii' in,,- u i., .
!,,. l .1,.,.. lllol.-ll .1111 Old In
I.I... I. Nn. I.'. oi, Kilth .'i..i. ! ie. ii W ilnut
.tr. i I mi' I ,) . r iiii .it i". ue, I .n i o, III The li. uic
ei.tr i ui ,i i "ill.
Tiu'oo "X-itv.VF;a r?.ooiU5i
mi n h lliNir . ti J'""l I'Vi.-k ei-ll.n- iin l, i i, ..n l
nl.r'ee .ti i .1 1 n tin-prenii.'-a. pnr mriin r p.ir
I . I i- I j M II. I'I..IM,
On it- r -M tciuli .1. , ,i. In.,. t..ii .
I , I i .Inly II.. h-". ! i I to
FARE TO EUROPE,
TICKETS FOR SALE
I' VI! K l'i mil : I ii'ji.inl, l.ii iiii miller y,
lllnauntv HI' lltcr imlnti it In ( nlrii
SIS UU,
Sallot il. Mui'I'Im .V miilt o.
.lUtMll
f. RKNNIE & CO
fiSoXo a-Goxtttw for
S CAMERON'S
SPECIAL STEM
33t$ .PUMP
:.A&&fi -A.M.-
. .-W&a&C " (M-iAeri I P. OAMtTBt-lMIQ
antra M M V m .
' ''VWilCJ OCi V LUU UK wniw,i-iw,. w
fl-.J. .-J Wa. HH...1 flu
t i, a. r. i.i v. ! reulara ntnl I'nee Iiiit "('tit
KV .'001S I.V FOURTH
n'AKi).
WM. KLUGE
lla. i.'droiliiee.l inti hia 1'ntirth Ward llrnnry
e.miiiiantneni u
DRY GOODS
Li,,' iai.UK eicry article tipiially fonnd In the n-g-
lardry Ko'N liCiiacoflhei'lly
STAl'M. A NO FANCY IlltV O00OS
'! r.VIIUV HCSCIIII'TION,
r
Hosiery, Notions, Boots, Shoes
And in mpieti) nasortinenl Kent-rallv.
The piii ,naeuf tlm ptil.llo la Invited, Ilm prif
pr.el.'i k is. r.iiui eiin( lo .ell nnjllilliK lu Ilia line,
e In l.ii i Iny ii. .a or liroorrlea, aa chent aa
1 1 1 . v .in li i.iiiKhtnuyH hem in the ully.
iti:Mi;.Miti:it tiii: i'i.Ai i:t
Ncl Hour lo tin Corner or Toplar
nnd Mni'tcciilli Street.
The Grccerv Eslahlishment at
the Corner of Commercial Avenue
and Sixth Street will bo maln
aned as usual, one or the best
sitoked initio city.
HGS1CAL.
rnti;: c;i:sr avi siki:t
l i:2:.i:iv of tiii:. .uu:.
ElMDER'S
CHILL CURE
' tl I to. mi I til I ti I lie (tr A l acute,
l not I "j leninil In rile Tn.let
til I.I r . ,i v. ill tnkr If ivlllioiil litalln.
Him.
I h, - '. . y eminent ph). ii- ui i, niter
' . t al, prutiiiiii c tl the
Best Medicine Known
I -.r Hie 'peedy utnl
SURE CURE
t
A HO CHILLSAND FEVER.
Ct.tll- i-lil t V - . .re . ui-t t fr -tu il irl'MIl
I'.ii-oil t ( i I) II I ''il' I KIM'lUl ll
iii'iltr.n. 1.
hi
tl
.iv.i t i.f Hi M h I
.. .hif. i. ,it lu.tn-, 1
. .tl-t-a. ! .an U", '"! JtlMdll, It . UlllI ill
i , u t i ..' ,.' - t iii r miy .1 1 f a
Hi I .11- n mi u lin t III l ftIItt. Tl li I
f i: Hit t i.'in'.li, ..h'l itt M-tlf-rll of ((It
tli',iM, Ul.r
nXOlMfH '.HI t Iiii Tti:.
Il , nun,: t'. (.in i." ii im i i. .1. -ten,
lit II. i te i I ..i-ntl
tlloe, ue- rile Kcter li.l I At.'lle, lllnl IIII'li'l'V
ii -i.,i -t i. iii Iii hi ..Ii la .in I tone .lid :i fond
I -' -
.tararxjaax-ffc
STOIVIACH FITTERS.
A'.lltct. i. " ui I ,... .... li de-la. y that
fei I ii. ' - I'...!'1!,- ti I. Ill ll'ii.ll 111
iiii) i 1 1 '., . ...i.tei n Iteiii lie. -I .i .i-e. Ilia
I, ul,' I i . . t ! 'I . I In I 1 - , ' p-ill,
i : i. ;. a km-: si
l.. 'ol e ., e- ...1..' im I' '111' "t -nini'
I, ,.i, . . . t i. I . -.tii i- d A TiaMt
ltl. I.K t'.i i. n.ii al"l. I J Olle I'll"
lelllii. a ii ,. iii. ... I ! i i. I I ' .' .1 I KU-
i . i
l. VV I It i
WOOD,
V
DEALER IN FIREWOOD
IS Ki:i VUKII I'll I II. I. OllliKltN
I'lompll.l lilld lll-f.li lold), llll llie teiy I'd
I'licnuod,
l.i'iMt' Order... nl Hiili'iiN Old SI it ml
m T Tin: i'iist.oi'hi'k.
rL0UR!N&m
miu:
OMIO ixvi.i:, OA1KO.
FCIiTO.Y k SONS, l'ruiirlelurs
Arc Now lu full Uierntluu.
.Mi.ia. Fullui) A Vji i n a nru ptene4 In fiirniali
nil kind- nt' I li.ur nl' llji; Lot iia it). iiiid fl'O
.Mill IVed of nil UiluU. Ilriihain IMour, in aaeka
nl' III lea. (iliuiititv, ni le front the lai-l ."Jill
When, '.itnlVItt
fi
HILL
jyil. JOHN' IH J.IAS
Great Remedies
DR. JOHN BULL
Manuf.icturcr,'and vendor ol tho
CELEBRATED
Smith's Tonic
SYRUP
........FOR THE
CURE (WIND FEVER
nuAtHlltma
r,IiIi,:i,r.r0fn.r.l.,,orr of.,.hu ''ttl medicine
X Juatly rlnutia for It n lupanuritr ororallw
tneiilc.a eTcrolleredtothe puUmfor the lot: in.
fcta, awriy and pnnantrt rrri ot Ajraa and Farer,
or hilli and l-otrr, tthelhcr oittion or lone
landlnir. Ho refers to thn entlra Vflarn ami
!niithwe.ern eountryto hear l:lm tatumonr to
that (null of Ilm n.sertlon, that la no cue
whalater Mill It fall In cure, If the dlreetiotH are
atrictlr tolluMed nnd tarried nut. In a treal
inanyciviea a ainjjlit dnan haahecn ailfficiantlora
cure, and ttholia lAnilliea liAtn been enrrd In a
aiiik'ln la-ittla, Willi a perfect reitorallon ot lha
Keiier.il health. It la, however, prudent, and in
every eaan morn certain lo cure, If Ita uie It tnu.
tmiled in atnalltrdoaea for a week or two after ilia
illaeaao Ima la.eti chackad, mora eapnclally In dll.
Ilctllt nnd loor atandlnir eaaea. Uaiiallr. thi.
tnedluiiie will not rea,nlr any ald to keep the
Inwela ,n nod order i ahuuld (ho patient, hotter.
tr, requini a calhutin ine.llelne, after barlne
taken three nr four doaea of the Tonlo, a ilncla
ilnie n llttll'H Vrcelaliln I'aiallr Pltla
will laj aiilHclvut.
UU. JOHN IIL'LL-S Principal offlca i
XO. IO FirTII, (C'rotH Street,)
IioulnrUlo! IXLy.
XIXTXjXj'SI
To My ViillcilhtutiH ami WorlO
ulilc llleiuler.;:
IIIAVh received many tnlimoniala Irom
prole.aionul and medical men, aa my almanac,
ui-l tarlntia pulillcatlona hate thorn, all nr which
iirenenuiiie. The follottlnx, from ft highly rtlii.
('aid nnd popular pliy.ician in (irornia, la err.
taltily niio ol ilm inuai aenaiblecoinmunlcationa
I havu ever received. Ilr. Clement knowaex.
.telly what lie apeaka of, nnd Ida leellmnny de
aeriei tu tat written In lellena of cold, lUar
what tlio 1 too I or anyi or IluU'a Worm lira,.
Iroycrt
Villaootr, H ttiuer County, (la.; I
JunoK. UdC.
Iir. Jniiv lli't.t Pear tiirt I tiara arecenll)
. ten tour "Worm Deatriiter1' a e Tend trial..
am flmi it wnndcrfully cllleaclotta. It tiaa not
failed Ui a dingle Inatnuce to h.ivu thn wiaheiMor
ell.'.'l. I mil doinir a pretty large county praclnd,
.and liatn dally ue for ihiiiii articlo of Ui kldy
I ntn free to eonfeia .hat I know of no reine..i
rceoiuniended hy the atle.t nuthoritlea that la iu
'eiiiunnnn apecuy tniia ciiecia. un me contrary
thevare uncertain In the extreme. My ol.ncliu
writing ) ou la lollnd out upon uluttarnial ran
ct thu inedi'.iiiit ilircilly iruui )on. If Iciu ul
l upon ea.y leriil", I .li.iil ue agieat deal ol it.
I am aware that tho il- ot audi article la contrary
to timteiu'liiii". on-l practice of n great majority
oi iiiq rryaiur imc iii.ea(l,,iiu H rcincoy which we
Know lo he aUllicietit, ailnply Lix'Kilau wn itiatr b
ignninnr of lla (.'nnilnnallon. Kor my part, I tliad
tiuiKo Hii rule lo inn all ami every meant to at.
k'Vmlit aulleringliutiianliy wfitli f may he able
lo command not lirsitailc 6aua, aome one
more liigcnloua than my avlf tiavo learned lla
( IliH'ta tlrat, and aerured lho tole right to aecure
Unit knowledge. However, I am by no mraoa au
adtiMAloorauptiorlvrof Ihothuuiandof vcorlhlraa
noalriuita that ilood the county, that purport lu
cine all maiiner ol dlaea.oa lo wnk'h aeah la hair
I'lciae reply anon, nnd Inform mo of jour be,,
term.. I am, air, very reaurctfully,
Jl'Lll'.-jJ'. CLkilKhV, M. I.
SARSAPARILLA
Itiinl Hit (.'ititalii,i littler unit
lla; I.t'lU'i Irom hia .MolUcr :
lleiiti n Itarrai' ka, !(., A'ril3u, m,
Ml JlMIMIl I.I. Dear sir: Kuowmg the etti
M tieynf your Hataparilla, and the hralltig au I
I en. Lend iilullllc. it po.it-a.e,, I rend you the
lollnwim .Uleinelil of III) i aae i
I waa Mounded ahoiit two year ago waa lakcu
priiiiiierauileiitinneil for alileeu inentha. llein,'
u.otiii aiii.fieii, my wounda have not healed vel
I l.'iti-noi cat uiiiin.inient amen 1 -aaa wouteleil
I mil iiml through Ihe hip. My geiieral health
. Unpaired, nnd I need aomnihltig to aaaiat na
lute, I lute mure Ultli III tour tMtaajiantU tluu
ill mi) thing cl.e. I will, thiil that la genuine
I'lcue ntpri.a una n half dojer laitiTre, and
oMigo CAI1". C. I'. JOIi.NsU.V,
Ml. Iiula, Ml,.
I'. 8 The following w.ta written April ao, laia.,
ha Mra, Jeiiuie Jahu.ou, inollier nf I'.ipt. John
on :
I'll, J'HIN III I.l.-I'inr.tiri Myhualmud, l'i.
I -. Juliiilnll, waa a akilllill aurgrou ami PliJ.n
u.ii . L'eiitraf .New Vork. wliero lio died, leaima
till .llaiti C. 1'. Julinaoii in my cate. At lllltteru
)raia nl ace lie li.nl n chronic dlarrliea and
.erofuhi, l-.r whndi I gate him jourSaraaparilla.
II il IILIi III.Mi I limit fot Uu ) ear. lei iiii.
mended it loiumiy lu New Turk, Ohio and l.twa,
lor .trulul.i, leter aorca, and general dehili)
l'i ili. t aiwt'caa h.ia iilleudrd It. 7Aa ntn tjnm
til Mnar ia'ra vf HtyfuU aad finer aercj raea
Mirmalvaa. I mil let) aiixmua tor my aoL to aaaln
P. ire iceourau to jour ariapanlla. lie It frailul
nf gi'ltuil? a apuriulia article, hence hi. wnliua In
toil lorn- ui. unilliila were ternoie, oui i an
liete lie will recover
Hrapeelfillly,
JK.NMK JOH.VbO.N
TTXILai'S
.1 1 I II I'M 1 IMIC'UMKXTH.
Arksmsas Jleanl From.
Tciailiiioiiy oi' Mi'dlval .Mm
fli.ny I'mnt Ulilto Co., Ai'-. .May 3, 'O,,
tr Juua In IL-l'eat bir: laat r'rtruary I wa
ul J.ii, t. lie purcli.iainK ilruga, and Ix'ii ti'int
of ) our tar.ap.irill mul (Vdron Hitter..
M) aun.iu.faw, wliu waa with mo lu Ihaelorr,
,a. Pi en down with the ilienmaliam for amne
titiie, comiiii'iiceil mi the liltlerl, and ioo)i found
lua general health improved,
Dr. lilat, who han l,een lu tail health, Iried
llivin, nudliaulio linnioted.
Hr Coilee, who h.iatteen lu tad health for aer
eral )ear .hiaaorAgtilirerallcrlcd heiinprote.1
very tuiicli hy the uae nf)nur Ihltera, Indede
thai 1'islron lliltera hia giveniou areut laipailar.,
itilhla aullleiiient.- I lluiik f .ould tell a , t tu
inpinlit) uf tour medicinal IhU fall upeeiall)
iVilrmt llilii'ta and baraaiiarilla. Slilp me
MeinpluacaK of HivkrllA Niely.
lTeimreil by DU. JOHN JU'l.l. u
hi iialiurutory, VlUh Street, Low I
villi-, Ky.;
ForKalo l3 lUHHI.AV II H
II 101 II
111 1
in

xml | txt