OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, August 01, 1870, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-08-01/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

'..W1W
TEiiJOttiafe rfirtHW ''JuslTT
memtmmna-imimmtnmmaiiattarJsmamMsii
i - , ,
Special Notice.
7- -- r 7- v: vi-. 4-1,
-c iiiitirtnMinn fdf on
po 10) fw0 Cell le.
I ,,AU,lrril . K, SOUMANiir, Oh ..rt, ti,,rl,
4 " "t iv fill. Hollo.-, J,;,., ,,,,1 t(.Ull,
r.i niiii.i )i..(.rt, l..iii,(,iii-.y.i.iii ifi '(-
ll.Po.l.ai.i, tt i, f,.., ,.inVe4, .. ...Lie
-.--.".-.n-, Atol.l the tAltnlml an iIIIihIyc
ltW MwtlriRtlmliVllli.) .10ll.ll ).,!,.
i.u ltrfit.i KrAjiethh ,iuv tin'' wtiiinf
Miui li) Uii.ifj'l(4 iiHi'.Krii. tm i-y J)ui'k-
.MHa. .tfllx at li.llony !(. r. .
ttnrJf.Mtty V 1 "
Drak' -ltelllni i .
HI nearly one. hundred rprVlpt. Cm-miking l.r.tud)
ll kind, of WlnV, "Vlliii Ah lleer, i'.i.di.il, Mi.
l'nol G'ld'f, ninlmiu'li i.'hcr it., fill inr.iiin.li.iD
i'(li-'f )('puifll'i"ltifirJiicdkHrib
h.ite.efthei f.rtlii.4filrtp).Wii'c .V
Until hy mill, fie f jxnlaii-, ,ir flu centf. Ad.
Mateiil In make dollar Ullle.i.f the U.I 111.
Xi'kt.iralitr erer used for reatiirInK ifray l.nlr lo
l rt".'f i f j''. m ''nrnujr, -,
. ll I fill r'.TV' ,.,i ul
MOB Wlille leelh, llrnllhy (.nun,, and a ewrrt
l it.
If - - f . . w
7- .11
(Frum th AildririVof Demoorillc Coiiiremmcn
'1M tfcreh,Altmmi,n&bmt'iaw6r
maltai-H t nb tlttft lout !b 'llcst6n
Med Vt-riit mio irifltilft1tloit'f
marrww orroiorliiMi1 filing-j no
V ill nin..j.-jiml.'.ll..i n 'I
, khoI iwtie .totim con viiime.i, , 1 t
j:inx iiifcet.igjori'tlle,. l)fimrchioyV
J..ihI I .. !(.'.., tj.r. 11 tl 'l -11. 4.
.ur.in.iuri wuiiiT,' ir 'iicrHuycnimi ni in.l
IP II.U k 4 ST
Vwl rir f-ir Ht-Vl''V.,lrfli, rrHi'r
i'i rii.e.acni". , k
i'UtKUIar bf Hie .nlane .m )Mt.iJdivii ni-
.1 7
Ail.lit44juiei.il K. I.' "Iiitr, Atl .Mnik.l 4ltrel(
MriJii,Tii ,V
m?j of fsletiiig A-Jcgjilm, Jo .fujirfiwHt!
ill J uuiHy, lu,tli JCtrngrtfMtonftLand.HcrH
fMtorlnl Ciinv4ntloiiitqibn;linia.fMetroji.
li., TII.V..n rrhtiwi'4tlf AiU-ifMit
1 .Jil r U-iWlUNfUN, "1
v , f yJ'Mriiwi, I).'in. (Jo. Coti.i411ii.it
JyiiklHWta .
!MO-WHJiiK:tHr
qEMOOAATtOCONfanCMlONAL
- 2CONVtN710NVi'ljf'i
tt ! r i1-nlcijir
A (Kn rAt I'd ii' or 'i hMlertuwiy v
Vttd Up.
IMATH KDIt TOlf.MI MKN.-Tlie enertte.
MaoitwB, ae.lJL-HJiir Uiirlnii)a iwrittof io.
ilMiirH Hh WW f tier-.)lr1'4fnttrr
fcM fci"lh',i.ttirriKl''liot.ee.ii teiltAYiu
Mkle.l enfelo.4. A'l.lrr', HoNird AuUa.
i)0I V PfiilfclelphU, V. ' J ft
HmUiImii Mnntdy.
Mill. lJu'M rtpii( ni,ir
wiiito Aim's I Ul,he !. u twin-1 1 ,i,rr"
SVItl'l'. "'"'' lwM "f(.."vr
, I H-viiiiiiK J
Mlti. J ' '( ;' CunTuUfonp)'.,...,.,,
WlllTCiJMIt'n o"c'.me'ai.. 1"K
.Iruilim. rlillrtren I -KATrt
cori.,Bifii.iriei,riiiit.vrt?w1n'ir;-. n
jMrlf"lilit:X.".vr'liDl);.o.i Ttiiif.lA, llii
.'!) f'fAliiJWIA.'D.ilhTOy'nt tiwd of koUt'dty, (6 1
r rf e7tviMr I ,"r""rll",,)r"""i',n'w,in.nef..rreifn.:
:': r. jr. ; I lionklnitll'tierenrin ...e... .,r n. r..n.....? I
Alemn.ler ttXBA.SZ.IUa II llelenme.
IIKJ, VOU BUY A ir)
Cooking Stove
IT IS ECONOMY TO
Best
PARTED.
nimoliillnn if 4Jomrtncrlil.
My ahtiAy to'tiljifly tliO hirm'r rtf tlio
auT-rotindlDtJ dourilry with Agricultural tin-
pjcjucoti', scJh, et., on tlnif, Is not orjital
to my dtyHwillcm. I Imvbouoh implicit fiiith
in the honnaty umljntogrity of my-pntroni
!li!tl I woudt it i couhl, iiipnly ill.tlii'lr
yfWfobh wy, ilinf, und let thcnnqoiwnlt
illtoir ownlrrtnyrtnlt.fli hImmiI. tihvltiif me.
.... ...!.. I i 1 . . i t. til.
,uji jiivj i)nnii i iijvivi , pormornniji wun
f4U t'l7;i"i juMiifii iuiil t IU -my jirtiiftr
go In with nmhoriy-tlliill!f bd'lti'r' nljtf in
mil' 1'liia
fiuc.tf u "iivq-icury top i,ihi illrwtion
of fclf-iirix.'rvntidli, mill I havn no Willi
wihprtlint.wlU chWrf trio rdr'thfchfc If. I. '0?Mm
Mmll, m. hon'tofori', iU'crvllilnii 'tin
LAI.:J ' i '. . '.' 'V '.V: .. ..?..!'."..i...J
jurini'r iiim.ii.iuiiwij in. liiu jtiirnMiiuiiiir
coutjtry iti)Ciir.iiiiuoc(:j.iul.pfoM(!Uiion
flh tholrrttlllhc, nnd n thommid '6ric
llitngii tlmt urn conmdorcd nfcosjiHIcf d
town pontile, hut for all thco thing', T in
oud toactj, i ' i,
t.ThorfidOptlon of thUVulo Will ttlnhlq itfc T'"'', n"'rMllv'.iliutieJKe.t to M the
fMMMiiiH I ' ' f "'""I.
ho Iixmoi niT4Mi4lfiml 'IJ.I-iiP' ilclt.
Get The
,1 ' 1 ."fl ii n
...-fe.M N ! "til
lliiri Hern Nof.t ift tlie timtl T,, v
...... uni i.iurii iqj;iTP
U. . " ; .,11
V.f it onlm til by Me lt O.nci! '( Oy nj
(.niro t
StcTlri.il.llmtSsi.Ilr. IWlAln.Htlim, .,f (he
City Council, llnx dm Hi Uvl (..iiineif nn.l Hie
Honnl of AMrrtiiril fnmciinl In Joint ieion,
Sl'iJl.t!';1 f'1 .U,l-"rl'tV ini.t.llnn Hie. iir( r
SldDllkylhi'ver) inonl h,M l.tilf.iiiit.(l.ioVlik'l
p.m.. nt llio I'ltytMhH.tlrc'imMilicr. nn.l 4i,e. :il
liiectitip' limy l.nrnli.lliv Joint i.'.iliii.in ,,f Hi.
tun llii:ir.l4. lirtln. .M.ivnr. ht Hi., l ili i'l..tl. .....
mi wtlllon fciilkltlnli of nnj tsnl in. .nfL.tH, ..r l.v
uv 1 14 o uuniljsr." ,uf tilliiT ll'iitnl. djr hir-nniil
nollee' lrt r-M'li iin-mlxl-. or t.r Irnr.i.ir u ur
luiUci' nt lli.i ii'iml i.ua of rlml .if . metn.
Mwhnoticr fnrtl.i. ineeflni nil I it .li I. II,'..
kW."' ,!iMVvX.Ucri: l. .r.ijn', il lli- ( ity
eiiiTiiii', iriit. ni mi' l till, r i ..lllj I... ..li mi
tint .UirliHif, 14 eieitii,l M'M'r li. in.li. e, '
tr( . Tin- f"l owilli ulinll Ik' II..- ri.lr. nf I....
vt'fjuiiw i tiiib i i'j "lim n (I'.nTf ui4i I ni.
( 1
1. -A ii nrllv (.1 h.. In. ml. ... . .-!. I -I ... I.il.
IJ.i.irilfl jliull Lt.a.tiu.iiiii. l.t trniil..ll..i.li..k. I ... i
rtlr miint r.'iinjr. li. in l ii.r. ... .1 ...iiniirn imni
)lii)tliidy, tnt iriy re-inlri' tti- i.eiH,ih'. ,r
ouifr lutniiifri". . ,
tt Ufnti (l'Ai.ppir.ifii,irnfii.iriiiii tliMayi.i
A.
1 .SlMwORlUS
"-TiiYitrViUlML.
AVENUE CAIRO ILLINOIS.
otlifr lutnilifri
l.f.riiKii. iAIH' tH9Hiiii'lnlf Midcntl Itieni.'iH.
tr In orli r, I m ll... 11, .,f thy Mnjriir,
lia ( itf lilerkinmnt ml'mHif. WmlK nti ihn
mp .J firyiT.iUiid 11, cji.hi nun 1.111 leiu, Mull I
'n.ioinlW'Pif'illmcitIiii, ur,iiiiiililii. . h.ilnn
JOHN T. '
. f H li
RENNIE & CO
f-3olo A;outm for
CAMERON'S
SPECIAL STEAM
PUMP
AND
SEW ELL & CAMERON'S
,'::;, d Ji;-?.r:i Pump
r i. . ..t ..it
i.nn).licjl. in,
tiUr nft.l TrloP Mt rt
if rrilliiiLf nf llic roll, inmii ulili h llu.
ineiiiwri. 01 noui 110 irim naii ih iii.vp.i tn nlnlm.
Manufacturers of Steam Engines
1
th.y lHonjr, tlW
.lli'MorJw, Wltliylit rpf.'tviivi. 11 )tH Ii. Iloir.l
ininiup
itnliiq
rnt or,
. Tim ot'lcrflf luloii Itili ilieii
pi uf llin irooeplin(4 nf
Mtnlna ttieeWil imetinirH
nfttifiir nil ti mini. I... I . li
uQb milling It iinMtimtn4iriipnriltoiili,
in.iiirii mni intfrTtninit in.
inn e rem
. nn.l 1
AND M LL MACHINERY .OF ALL
rorirtna.. nn4 ll.mlliiira. CiHrnliiill. if .il.,,-..i n ..1 n.i.i.. u'.u
I'im uii' lltt tis, Jlrjiu goo.!. Hint Kuina trliinn.ne'.
KINDS,
Keen. con.t.wUjf on I11111.I
lmt. tin'
li ii? r
:)
"I'rL
"pi i
'.it " Bl
id a
1 v"
IU1. I
Willi i.'UMll'ri I "TT. i Mtiojmcr I' s
II ft ItiVifrVlt Infifit', UT ii!.WnV&;i),liii(
ftro.ly In aJIdiMrdrra UoUlit (,u by teiMoKl
i i ny tl.r cai.
Pfj4red ty OKAKJVN MKUICI.NK I.O.,
Unit, Mo. t
dnii!l.li .nJ i iinf,
etfybre. n
M''n'-.i".iiii"j- 'i
Willi4in..,n , 1:1
,JwkiBUi.i.ijii...MaS...i.'.5i!X''lJ
f .11 'fill laillHIIItlllHlMHKIM.III
lt4,-.. -
WUiuri 4
Vtmnrtn! p.ipe're'ln'lhe.M'.lrli'i 'i,4pUniit
Hi Ji ilm;lei that Lk'mrx riitio rlMMy-' toifviii'
tlon4, 10 (elect depirite7 tif,eM on tlie a. I Mori-
uy Jui,1,iasir!At ; avIAWA atuT
TI.e Hmoerey of ihrtnt 8nMorll Mmlct
"ilUxemble In rontratlon ntlis cilyof Metro.
lnlie'oiTtoiu'y,ihi 4ili.l or'Aaii.r.iiMf.'
UlnMl tr.. it..- ......1.' ... . l?A
niiiirpplnte.
iWy'.Hiiifu,l,ul. t'l'l MfP.
.1. i t . 1 1
uiytt uunuir iiiinruTai. ixivt 11 ne iiiiuer-
(tiMi.1, ilion thil 'mnk'.or wlm, yiirvtv6ur
prri'll," lily moUfor tfitiuture wijl lo;
."ijiiiull priilll ; quick inalhti to citeh. no
tr.tili'." A ml liHVltijf rUirttnl but 011 the enh
lMi,1 I'ulntr!- to fliopi-l 11 tnfrmort' of
tW fltct'tllnt 1 f'Vi'rflid hiiiln&if Oti illy
.)lli( rjlni. It 'juitfloji ItidnUoil to mo will
nmqji Ihcir iriiluliU'tIii;j, f,u tlmt' I fiiin
'U ri ny, old bukf,'i ahull .oili Ixi Hblu tii
wShleK' thnt jl.Hirt.
.Th'anlclngtliarmtillc for Ihdr literal juit.
fiOi'iaii i'id hpjiliif that' .thotc Indubti-U
liuii.wlll llttd .it coinroriivnt to HqiuriHtp
onti. I ri'iiialn'w nvor,
n tj- jivjiccuiiy,,
lWCoJiuueirinl Avenue
ISTO. duwlm -
1 '
. a tii. von Qui or employment ; ii, o.
Imuiil fur th "Tlio Oriiute-t Work, uf the.
(ARr.'.-Xhuruiti you will crtnlnly flii'l fttnfr
i
i, Anil,Mieff Ido-ii ihi.jr:
Stand XJxxHvailed '
I'or Krononfy In tlif ,U.-j r jTiilI,
For' BiiraWllly and poprwileucp.
And ThrlTf rfcci Adaptollyii
To (lie
Wants of Western'' People I
' Kell ft)f nrlei. It.f Iri
excelsior towcpi CO
mu 4k nit ., Mni,. mtxttt,
JiilliUw.ly Rt. Laall.i
CLOTHES LINKS.
e 'f '
July
1 . I
WttL CHKI8TMAN, ,
.. . .:. ... 1 1
u-!" W!itor,t.1"'Mr KH'Plt Mit Mctallfc While
Win' CldtiieV t.lne ni. ntllde 11,4! ..Ill In.) nf...
yraf, iit More;. nAtenrrdilenr fhiriae' fllor:
l(irH;iot..iiin or In aay.ninoerlnpirt. elollilnf'
Tli. immiriuUiliwhiL'JTTTt ld,''rP'--WW,Pi'rlct.(n
' . -i .mi u.T-p ,nri- t
noirae ol Jienwne lefl. Una tlMrenUli
1 tnI.l.lL.l.. f 4-
4f jrti:ihUiinj;tnnl will not only giv; emplovintiJit y'iQ-n4 htMii, o lMclmit?i
MARRIAGE
fclKUl
llarl.UStter. rV,fier Jl pi.ictlon the
I.Mdkerclrtet'rtHe "ttrttMinuMrm. deltote
A Mk tar lltr MIIIUm.
l 1' i .i .
a r.inir wUi.
4ciorioiioikr.
ilior
9 Ivrlra
kHil fevrUtlooa of the eetntt 4jrlrm! tih til
Ute.l diconil4 In .ro.lurlni( u. j,reentlnt'
t.nprlBti'kl 14 ptMme tlie complelio,. e.
Thlt I intereilinit work of 10 Iniii.lre.l
oJ Iweiity.foiir .ge, with numeronn ray.
in,"n"ilc4nlAlij4 ikjiuLi iuuinilitiii tut ll.o.
.ho .e niirrle.1 or rfcttBpW. tiiui!it, null it
I. look llit oui(lii taibtHifl under lock an.l
ley, Mia not lJJ nrUityi lut Itie l.oille. I
.5101 to my M Wf p4rl)ilr t int MUf 1
A.lilten Dr. Unit', I).onrT, , No. li Norll.
Mdl.lh itrett.Ht. I.MII4, o.
lhel.t Pml.leVMil l.'lSltTn.ii'.t'A .ii .. I J.i t - it n. 1 . ll ...'
Atitrhu AI. 1 batch W ntid Truviilihg
JJiig of nil grmlix, y.w. tvli' und
r4nJiiii ft,' jilvpri'ifciiii'ui'uf V, II
.Hi4.ln)ijn Ihjt pfr. Jiiyli jJiiw.'lin,
At.4.i.lai .41.
l.n..l.iMnnHllv,. .
iiIttln- Ji..;......,
HrUin
fUilne.
tfnlon ;..
iohniD
4.!II'J II J e". r
rsALKXJlU.HtVIN, Ui'm,
11 4tret.HC. I-W.H4, io. , ,111 utmc wiui p.irocln
:temt9K' n"' ,,xft
it 4a4vl Mho i ltirtl.e in putna rr, or i ' c r
nylw44,,-ii. rf,Htftiwork. ef-T-
loriout
I.HUI!
iioiiuttrrWHit ir.il-e . or tinrt.tenriiMe
our i-oinl.t Ioj -J 'olltll
lr. UulU cwi Ui ron.illleJ, ff.oi.lly or .y
Mill, 1 .n the Jlirxn mentlooed d bl .wuiki. i
lin.v, o. li .Nortll KlKtllll elleet, Iwloeeii lr-
1 el till ;heimt. M. Uiiile.Nuirn rtrUlll
i'unout,, Dvlvi.(Jon t..Va. CX
fTti(li etrrft, fcnvo,wlv.c,J,.tliolr Miavml,
Jrgi iocfc, of ,'j-'rglt Jar for thg,tiiiuiiiur i
I null', which thcari offiing ,t inuflj I
GiMxl pn jijrjiftt tl .50 per. do;; Mu.
fan JuTf, fvt fpfXcT, fct, 6 i imr dot.
eSmewIth piiroclnln lined .cup-, f.'ipor.di
IIIIMIU b MIC
dot.
lKDmM.vnoN wnntgil of Tutor -Tlrkl,
fmnlly llvlnc In t'nlro, llllnoit. Ifo m
hiit boti i'(ArJ fr imi fur iyr'Cvn jcuifv
iiuri.'t ivufufi a ivki'j, -i4i r,iiivrniiiiri' i,
phlnigo.
BrQ.MeinphU pujcM plcii'o copy
An I'Xiiiiiiiuitiiiii iwilloltrtl-nr wjittt?
Why. tin' choli cit ttftek 'of pU'o j;i
vllithf, ciihiluiijru, docikin, iinuuf, murriiil
UunU ilk v.villiiut over nir.ir.il In thn
7 ACI S KII.VUPCUEHU
J ....:...T THK'....,.r '
LAIKU Ullv-B00l BIHDEHY
i ' ' Ii.'JrthrrJ'iAl
Mttiiiiructjrrt! LlttuV.Wook-N ntid' Uif 11
mnu.or jiook; Uiulntr aud UaUnKt
79 Oinp U3VEB,
ta it l.'iN
mri ill.
l.; I'liliiiUlejil l.llilnf '1 K.iln ,'revloii alectlii'.
i. i.ri.nr.4 irntn inn e.iv n I .......
H.'.i.mric.nr 1,1 e.iininm.T", in lie r:iT.,.I r.ir Iiy llie
.-.inn i. i4ii in imi of 'iur fiiuimi lit in., jninn' ri'4.m.
iion-nnopu'ii ny e.'cn., 1 t. Hi' f. nil..
Jrl'pliu.nm; .
o, (lainm inl nq-oiintv.
i.'Kinalnti.illn mi.linotl.iti.
L 1. jicriiauiou. iiii'inrM. i i
"t. MmmUHftntlMrt rriimtliftMm.ii. iiwylre.
(h.i)I (inil cMisidr.llftnr tim.'. '
5. KPiy iii.iJ,.iii or ,ir liieitluu lul,. If lint
.r.i.ir inpinner, rrnnirie ii, ih r"iii,. .
oriiint'.KtM llin inuntMir llin niPiril trlillvrnw
n rpoiniionror"l"li'itii l!l I." PBltTi-il Willi it,
ujivi. ui'j jvnniii. . i
ii. So lliot..n kIii.I1 l,e .I.Il.U'J mini ll U .rn.
omIhi, wlieiittliIHii)ppTHP.t io1lh iim.4i.44iw:
iii i.vuiiv,i4.i,i .ef .mi .e. rmi.ia ot mo cimir.
mini, or, If ih wrllin;;. M1.1I1 l il.;lltr.-l in ilm
Clerk, nu.lnnl ji lain, ortit' Ihe- VlKlnnm. nn.
tiiiiij to .lig,:it... , motion t,r resolution niiij
lewllh.rtiwn MMliernntorht nri)' fimi.lK'fiiri'il...
rlejpi.iriiinn,lli(lit . I
.. All liioiitiiii 4r mi ... put in tlio f.illoiWiiii
formt 'Meinnuj M nmof llin 'iiiilnn,,(ii tllVt
p.p mny lj' "n ill my A; e, mil lliu con' ur j ,Yu."
lnU011btful4.1tt.il thphiilrmAtitntydlrMt, or Any
...llll'.vi VlU'iiill 44 llllieeill, .11. I 4111111 l4.
tnnmle.l Mr'Hny iiirtritA-r present, tlio nyp4 ami
iii
Hill
eV.WIllm
IllUtluU rlllll iMflinllcil llnlrw. In Ineiiil. n.ulk.
n....-, i. i... 11 .in ii... lauie, lorninniti or ri'com
rutioif fur the i.:iivintinimprftl(injnri4ill...i.ti ,.(
ri iiif.tr.jn t.i ndjourn Hull rt1v4ti I-in or.lrr, unlu4
lbOiunll In ent'Hreil IrrrMinp, And ueri n inn.
HoiUh lll tmil. oiJut llHiUHillniUt.lvlikt..,
f.-AnTtnemt-cr'rilNV ciill for n. .lni.i.in nf tin.
Vliution muter tll luto, Klieti Hie itm trill ft,.
inn inercof, , ,
i flu. IeryiiicmV'rt'rp4p,hl, Mhi'll a .iiet1nn ik
rut. nil all tut... iinli44ll..iJ..inii illiil.mreripiil
rentih4, i-icl!.,. Imn from eo ii"iui, r iuiU4
3.tDterPBtMtiiililia ,(i;eilon, In rliett VMf ho
II 111 IlllbVOIO,
11 All fin."! Mini itnll tM nor . ll,, fir.L.r 11.
Stilch It iv ! luiiyl, oi. eft Iii ItHiiiK np liLinkn.
Vlrfrt tht luiismt I nip nn.l ili. I ,r.o., .inn flntlj
1.-. jnvi'iiiiriii.ii enaii proem: oniurnna lg
onillK mi-.ill,iteeiii nil nlli'Mloiu rT.-rler
mi
mm,
3 1
0
3 u
W PI
Turtle Oil
tow,
SOAP,
.mam: 11 v
kl
AT
33 ai'oJ ay 33 x- o t
mnv. HV.ST AMI SUREST
i i ki:.hi:y of Tin: aof.
ENDER'S
CHILL CURE
Coiinlim mi (Quinine or Arienlc,
In not IFnptemimt to the Txlei
Clillrtrnu will lake It without limit
lion.
t) linlf Irv ciilUdjiuvi i nuri.il m llii'0iirnnl,
ii .ni.ii.iiiiu.il ni..iiiPinnrciiii iur uionnDii'.
iiie.ilorv' ! r-pfnTd tlio Ooilficn lin
TUEDIinilCTf DC! 9
MILIimumULIIO!
Large Stock
KtIt HAI.R AT ,
bJ w
EA2lCljA.Ya
MWeunwiajki-ii
Sapolio.
Olill.V,Xcts.
I Gkkat Kxcjir.MtuiT. (Irclt jUujchtur t 4ln murkpt.
If li
)l ' lli'!
t l .:liltii ) turn '.
mm
4 I I
icsurc(i.i
i! qw Lost, llpw 1
int .UMIlie.l, iii4 4e.U.Ini.l0li-. 'I'rli'ein
(vol.. A lecture oo'IIhi nainrai trratmemt J
4ilKlcur-M( HpannaioiThM or Henimi We.
I o. Intoloatatr KniUilov.tl(iial ItelrilltyiMel
)inpe.lnnmt4 in Marrlnne Kenertll) , .Nertniimiei.
l.ie!! Ii.miI:. pip.
HIl'Ii 1'ricM nl Antrim'. 3a Okl.i Iavm
UhuritYu.il t'tuiuut only llnd.thn iuo.tf.sl-
"nsUl" uiiiUcimublntixk jf(rl4liiiiK in
ho city, hut tin lrg..'t und bnl, variety
ftrK.i.rgUir
ilk.ti.yrjlfi7iriiin.Ciroj LHuv vi
nU tiud.clothlog rlht tlicr. i ' tf
1 1 you wnt purv wjnai.d liimnn., )f
i titeq rriigrant.tl(ttr, go.vijht Whjii;rj
un paiuoiif rornpr i i n'uinginii uvuiuiv,
Mr. r." niitnleplurg, will trvut yoii.wiill
('nil mid nv,
".T01!K:'ANTi:i'M.
i : I'r.ncii.'
IKJ l,M. I'lotir niiiliiiiii gnulf, nlfif tfifij
bull" hhl. iiinliiiin iitiiilitv eiiitiil.ln for tlie
MHlirt'l. r ,'ur ill!., lit lint i-Xvptiuli
mil ii i ' ., tf
A. Hmm la Ikiiuuii mt itabrr.V
fxJl uuilrr m1,Iii pltla nvloMS tonyl-
ortM, po4ipiiii.no n
)o4lig(aujii., Iiy CI.
I.' Bonery,
41U "1- -...--.1- V .
ieni4, triiu
ml et Otlt' hi. aiecwlitlir
ltUUM.
fr rrrg "jrA Tin
1 11 It I K I-. A Tli NT WIMtlt
J r . "" !
THE AGE I
'J
lltyilinuliiuhlo.lo liriicvry Ki i:p I.
Head
it : i (i
amttllaH,
traatRirM or nil ilneti
r:. i -u Zll 1 . : . ." " . Hrry. wkIu... J.Kjer.-.T.y..liiim.n.. Mrery!
ilMMtU'. ,t.lt--rUtK I llnRi'hU-h wlllrtniH(l.l rr.., '4.x 'r-jJsi--j
ilp In the wwt ftilhloniiWii rtylWinilTit . J ,! J ' -
prlc t iplt!tlie)1hnM, n -jwrferf HrRiWr' I '":"I,,7' i'
tllte ai or no mle. - J tl ' J H I.-,- ilutn.Im'I 'j .""! hrjlh'-ni. J.iiil hy. title
I , - Trr --t l . 'il,lhH.t..tt;i.1IWrtf:firtll inndl i.u.l Iwi rs,lu Jl...
i i,. . i,i. i . 'ti nriiirllii.eiiiiiiiier.'4iiM'riitAn,i,nl' nt no
I jirn (,mv,p.,h!fjtluril'-hiACiijK,, MT,lt.llir.ir.ta iMt i Hftri'i iii'. Wlim .nee
ll" vou.wntlvyiir,l4iIrAinilnwJii.Lr4JYiil'l -""S11 i '. i i i
I r '.i .i' " " . ' iis.Ij u.tl..) will A'.i: il... .i.l.... .r
i(4..e 4i;444VM, M..44. 41 44M41 44.41 4I 444I'1 4f
1,1 111 li
ri.lenl In l.nli ei..4, A
ii-ry r4e nn,li.rt4j.f
tBBSBV
k A 'Ail .S.lrttMt lh.,l'r,iki
run- i
o
KDIN ANCJK ISO.' V.
All onlllMIKe nnitlin'i! fur tho'p.Jii.triipll.mi.i
el.lnn'elKoii the ent .Idnnf tt'iulilnnlun uientie
m iiti, i.'i.m iii.i t.iiiir.ia.l furnrrnl MTonth
irifi.
Tli4tH 4i.pwlk I., .onflriffet i(iit(.,.i.,tl
of U'd4iiuulou avenue, nt U1. li. the k.inlli.
itnl . orm r of N'temli in'i-t in liuiil of lnu.llr.
ii',-.-" nn.l iiiovi: si, CH ol Cairo jma. t.m Ti.ei
i..rtlne-.t .if it. , t.i th- .nilrr i-.li; tjf ffJ
i n mi mhi in . i.r .-cn-nlli nr.. t, iMcl llnl
V"el ill llne.tni ki it.-.'wel lllkm unit Onll
ll.. L...I 111' lllie.ini. 111. 0..4i4Mwl llll
Ir.p.l frdtn W (.ripeiily lu.flii.J (Imrrly, lu
iJiai tlHiwe. with thei rlrs iit tin'i'aritliianr of
inn.iiji,
Apl'iuiid ilii.JIfi d.iyi.f July. l;n., .
Jyiiliw' Mnjnrfni (Pill
f 1 f - - r4 .14 .
ltll.'Ai-K .-VOl'Otr.'
iJ.' il IfnltHM I tifi Ml. ',. O.MrtA' .If lU (lip
'WW ' h i :n t
-.1. t n-i...i .. i ..." . ....
' .IJIly., 1 11.4 .41 .11 ,14V1U,S.11I1J IH 41ftrj.
jpliT'lei Ti.hil'Ulti', A.'. fvit-i ot vlli'-r l'r.uu.
4IIV1IIIIH Hllllin III., llllli
IvtUlfllrll'ilv r.nk
k of ItmuiH l.Mllfi.
utllilnliie .4 liiTili.i
inneii or tlie ujr, ininni,
Mm n V "l L' W'MUll.11 lir.'iutii in.i'ftliellilr
imlill
eiiMronli i-.I 1
-A. O
Dewiies'Teiiial!iefulitois:
lunVf. Wanrnte.l loffniote olirilPll4
il.'l-irW.l.nOlM. J..UHllfl
hii:
) or femii
iV l;k
4orUUtS4iii:i'lliilxruuri4'
ipprIoriiiullly'fMal bl.enl.h4; II foolnnl..
Hies .i per naif iinten. or HKi ttottn.
treat
iv mark
the .mile
.n.l en4Traltii4. 4l.nwin.rf4k .nin7.i ki.,.4..4i4.
lot In tenle.1 wrapper jjii Hcelnl of uilee Wt
ill .tu). hw.'li J- WW
a ipini
lie: f.l
realNe ot, UaUi diije., jaiilia t)fMm
nm r k S iktu 'm 0A11 -prTeot , irM I rea Wie n ( of
eetit..! Ail.lt..4d
. ... " I Went St tter.on rrattl 1 1 1
iVieoddAeoww l.oul.Tille, Kyi
ispensary.
tliyiuir owj.iatlfiiotiop,;cjiij.it,.l to
ti'lnliotHC h khnp, roriH'r-itWitotli. (ttf.-fU
.itul tViiiiiiiorfiul rtTiiiiiL-j.(JVrry liomU.) i
jpiin Idlpi. ik, -; l -d .
AkUKHriHc'no.Miti: '"t'
TetK UrH.g MU'rilpjI wIaptAi tbi ibi
I- an jii. I rcienliuo iim. Ili-ml tlm fuiwurtuo..
I .I . .. . A H. . ...11.1. .ff.
ineni firyxxjti Hi. d f .liumiuir. 1
7' n't.
Mnver, corner of Twelfth Mreut .iiml.
Wt.Oilngtt.ri nitTiotMnlV Ibjileii.
ilid St. LoiiU Wr. hut thh'rltirWVvl Ww.
will llquorn, Htld tni beU hrni(l4'(tr ripir".'
jlHVWItM ,1 U -I .) Tit ;i ui '
4.'..7i44a-jln? 'nL-JilJiit wo. UtVt1
f.AHK' ATiii uouTORTf pcneci vmiouriiio
cyerTilTSiiirvoiJ, hat'urul iigitl guninleel
per-
SMtti
era (ertmrtCH, . tr.
ii...M.i'i , Aui.iait .'i 4 r
v iv e ur
ti thoso who un l.nftWIlt'JJf orri4'
fctcL.(!cUcU. T.lor ilro,oi ncMm 1
ttr thl place. .lll'e-Mh. V
Kkkkii Kgjj nndTMrbW
44 ' 4L4 4444.. 4. 1 4L
eikvi m B.ur-TiPipniia
Tlia !' itiMl
WtfU,MV wlitivnd
i.r hwruliv avium
4 nim4.iut,. " ...u.iiio aon coiiuuplr.
liermaneBliUaUA off Jttr.i,,l,,J.. iil-i..
i f ten mint he attained IjuJl Iho hrSi ellca re"
iliireiltiylaw to I tAUht. anij for H llr.tj.ra.lo.
thr
ln
Ihel
rMfciaittaralo
ortWrWloS
jiiire.l Iiy la'
leri
Iroi
rireei. nnnirpiiiiu
i phool director.) ah.
i ontltleit to onv V
Inn, I, nor to bo employnd to-trarh any comm
vchoot. jHlHltltUI aUtaekU(ei.
fllliMfrom fhe rilale orCoupl? Kuperintenile
'H3J91VI'J'
Jill Olhers
idoks nuTj'i'aii.vkiii -rur: v.t.u
ri. ti:llllil)MOr4iie.' i'1 nee, hv Whi n hft. il'il
li-4ale lt.;Hiui,,JMI,U villi'T :ippiuiUii(.i or
fui. ir..'iiin.inr.i,iJ'iHi'H. , ,
Xt OoDlttt.liii
Tl1HUtVe.VliliV'(.ri.uVli,''!'IT'ii'ri ndirrnumgr
IriiaUrd lintl. ttcrrn ti) wee,'i.'aio iron (.1
4.ir4r .....4.-., ..(i 1..M1VC4. h.i
Ail Itp ipl;inulhiitf r inrinarl.1 1-
'tli?
, mi
j n:Uiitlx.lo ui.alilu- mill
l lho,lA'et luuiuifi i) iiiUiiu.
TlieM' Two Iti'i'i'lpts eVlopi' ti A m;tlf
,,. . uhijuus tiiotur4. . I
IT TUIiUi. 'llillmipt,t U.l1llt llllnliw Of
yibijufhriiirnij! waiiinK A'oiiipoiniii.. llim 1,
Ulna, naru u.e. p.m. ?.m., mi... i-niui.'., iwiii...
IT TKI.I.M Iliiu'lovlurlfy houey 411 n-niwl'
T,Tff,e44Mk -i HH I'lifM"!, pei,iiiiur 01 air .
irlrnTinflijil,nij.ui ithU)oliiJi;.it. . .
r TKIiM'HnvviVrlt .1 . lAthi , iK nil i,.l
UlVl.n ViiliiutlPi('iil.iiornirinit i.iirnF.
t.flll ll. V,.;,etll4-lll
innili iin. I ,..ht . of the
ith of Ihn nlil.ll, til. .si 4Sr"..H.I i -) 'the llll, I.
I.llt
0.1DIPUII4 I4.ru 4TII1VU wr I.IIL I.
crp'i. nprtnthpilmfn 'f M.y I rv.n w.llnu (li,
lll.M.lf llint'll.il i.ltCiellii, III.. nfulMlllf ,.h)4I
U.lurni.ll. Ml lUnek 4 I he livi4ileil, im.l
.'J4 iitiTH ttiu 11.1 .lien iilleii.iinu i.4ii inn.
pii the .erii ill wli.i.o liyii.e i.r1i'4l..'i.,i. or.
Mlit.r.rrjirje the'ilwUi.j.,! .1,4. J! ii,,iiiirt,. nr
(4 i.rlii r.liaUi, lipl nht. vnli; ilieiiniy i.'ii.v
lllilli liii"l.i) iifti.r jfe; J vr.ie, u iicil 1 11 inilllv
.Hite, "ifllivilteiiniiiP'iJKeJ'.i.i, i..vr vii H"
.HH I f.lljl lirilhli.li'Olli'lleei ...',1, Ii4 Si, k
nijiy tniri v I' 1
tl.' II .lull he Ih. nil y id Hi. il I lkr); it,
fy r.l III ll l4'"k til )' .ll'lyll II. it (.(lip ;tj
Hi.. .l.liM.f the l.ii III. tl.e Ih hh.I l..r iii)d tfti'
1i line, i.f tlio ..ilnlll of iwvh rJi.1.1. an .iMituht 1
It' .'crilli..ili' lu-ii 111 f..in urinm.l for mid.
I'lfO llio 1,411,.', Hjiv, 4. X, 'i..ir mi, I l,i' 'nll;e i,f
lie), ll.t.lll, J 0Millillvi.i'4 IJ.Mon, 4,orn !')
.nl.!, t'intciil.'4 li4ti)lMiil'v( iif'llirJJ, KivinU
tiUn, ln.'rtPlioii4p. tli U'iiiii'uf JhiIp'4iuljiio.f
ptli.iWM.nifiiiiklillVertiil?tVl. r,,7 v '
hM'. li'Auv luuvun .tlnliilliiffVllher1 llil.' nr-t'rlr1
4.ri.nJ.4..iU,i., 4.1 Ili,4,la.i4l.)ii; hlU loilIM
1..., ... ... .... ' ... . 1 .. T
a. a 1 p.y.ior 10.' un, 411 inv. i'ii.im .11111 nm e'e.
'linn 11 r.. imiiar'ii7T mure iuiil 111 i.iv iiv.J"t
.....I ... . ... ...I.. ...... 1 4.
i.'rn4,i.iiii. imiiii'.v -
ApjiroM J:!)'!' .1,1 'U 'AiKU ..,.,
Vil'Jmt to nil UM'Uil to tllu Ull-.
I 11. lrftlll'rnplllr lrilAtfre4.... il... rii!i-if Ihe
l.'oiuivll. Ih'i rhnllinin Kvdli ami nny InemNir
nay.rriii mill in order, 111 tiluoli :ai line iuimi).
.or nui.M i nnnr en.iir imme.iiiitPiv it .iun
nd Im f 1 1111. Thi UlUIlilll. If al.ln'.llrt 1 1... m 14
Ijirnitt llie ni riill r'to VxpUin nnrt ehll .Iv.'iiln
,4.iii.i(vr, rr1111n.11 uco.nu.
II. ?o ln'(niLililie4 or rotW mni Iuiiit.uil. to
llmi fieliH or .niHliliei-i or li.irmnny ortho
l:rilinull. 4UU1I ho olluw.st. loi.l Hie liinntl.er lli.
ilUln;innpriliipriinnlllie4 4l.1l! lu eaile.1 in
AriUrhi lunrliuiruiuiii ' -
j 1'., r.iery iihiiiUt, pinion tn .pealiiiiir, rlall
i44 Irani lit lllnt ill.. I nl lie" hlllli If tl the
Cli.Hrniun. and h)uii lo ur mote mcinla s ll
fue nt (inee. the nl.linmil Minll nflliii' the I
6'r m.ii I. llr.l.to4i-nlu
In. Any liieiiiher Hh.i.linllhnv.' loli'.l uitli tlio
gummy nriy innri- rr rpeon.hlCr ,'ion of nny
4u.'4oii, pniU'led Uv do MiiitlliK inAt iiivllhi;
.liid trhlh. the tuition ,.v h...)1iiiin 1.. i... ......
; 41 on ut iLnC'liniPtl. nr.l aiu liinotlo'u linti il'",n
w...-..i. .i'i 1 -.I 4111.11,1. vi i4jiit vieu. i'.ci'pi it
k.idKnl nf l.in.trut'N of tlio tnemlieni plecte.!.
Dili 11.1 ii.iv (iiinu i.uy iiuiiui'll hlMll b" riven.
4i.iere.inrrpein.ii, 1.1 11 hm. ml iii'iitnr unl. .
Ii liiel(in.li .'illfil in ill,,. In 1. r 111 pnrl for lint
iiurp 4P, mill in mi'niiH4 1.0 11. tided, nnd 1111
irai 4iu.ii44,.Ni . ..elfin ihi.r.. 1.. in..w..i.i u.
ii;"in.tt.r4-i pi - rinu. req. hum lire. I III Hlli'll
iiie Tme roue r n..lt rrd tiil.rii.
17. .ry initlfiiiii.i'Iiiiii.oi-.ioiiiii nr other it nl.
leu ill.l.llcnlinn lnli.iirl...l ... I... ,.4..u. ,.. ...
.14IH -jiiupii Illlllier.re4l.nie. l.y llio ln..r .1
All) iii.'iii'iTiii Jiu jil.ui.., who .lit.'l, Un.ri-Kl'.th
iye4eiiHinii, pvninnp I MM i.r .n, iier u. !
I t'lii'iiprr mitt bettor Ilinn
riiuiplnr nil use. (i xc'iL wnsli.
Illir .'lof Ileal Inr t leiitiln,- Wl...
ituwa mIIIiiiiii Tivnler. I'Hlnt.
till I loilii, I'l.iarn l alil. .. mill
nil Wu.nl4.vorU. fliltm, lifirlli-
111 nun wiri.Miiirt, aim fur
(JeiieiKl tlini.e t'lrniiliijf I'nr-
1(I4.,
I'nr IMIIililuir KmveN. Tliiuiirn
llruaa,. Nleel, I roll, nn.l nil .nelnltle
nnrn. iriii.ive. na liv llnirli
nil HII44, lenrinu lirlllliml
.lliil In ,Vi n.
ror Sale hy IIA11CL.VV IUIOS
Thn frtihlw arid many I'tiiiuont phyh'l:iin, idler
A Imr trial, pronouneo it thn
Best Medicine Known
I'or llio epepily and
SURE CURE
)F
jivjgh aSj a qui:
H y j AND CHILLS AND FEVER.
0 fcf'-'
H fJ I Dll.lJ
0
H
I
nU and fitter urn can.ed from a .eruiii
puiann exi4nir In the nlmo-phero known 4
Dii.larai. It redUi'M the illahly of tlio hlood
rettnU tl.f a.'lliin of llio ilitlertnt nrirann, and
, p. 4.-4 r.,im!iini'44, i,on4iinaunn, i"io., anil in
I. Ui.'.H.iy piepitreilliPi.) atom for anydi4et4 of n
ia 1 ni .r.i.'ri.iin iitirnv ei.'ii innv ioiiow. 111 otoiu
and trlleiu yotirnelf of tni4
An mi
flirther Irnifl.lp,
1144 rutr, iiiK.t
liXm.U'.s ciriTiT. cmti:.
II eilmulnlP'i tlio orifAiK tolcrlorm their dirlrreni
n Stalin I niuetmiii, and a. Mnmn nntldolo In thn poiron
aill'1,11'.'. itli'io I'niiai tint l ever itn't Arfilu, and tliereli)
rl -Lore, the ayrtem tn henllli nn.l toilet nn.l a (no I
lOtilUeurli 11a
33XCX2SXl.'eS
11.11. u u 1.11 t.i..
i..!fuuuri4.j, ri. i.yiiiHot.ri4.4 onn rv.tr.ii' nim.
.4.1 t. ,,...... .t .1... ... .... ... .' .'
17 'i " 4 ,'..' 4 ...1 , .11.
.ulv.l, itti'l iivriii)',,ir-1 i.r 111 M.i.li.e, 1h.1l
10.' line .I14 1,. en iiKi.ri. . .11 ,. i.ii.u' n
nnriH
1 . .
liir4 .IlK'UMrliiij at t.ii.'fi
t.fllUil ,lll.y lt(p.l.
.4' ,.V .'i" ".i;.
ii, Mill IK'-in-ie.', ri up.iii 1
1.111 .1.1
lillliell
M ir h llih, lvu. uu.
on Mnrt'h IMi, MC In
limiuiirr nu it-
"I i.t.y J .p. r .r. .
uiiU're.l .,in I ,i
heU.,ipt nfAlili-i.
uti 1.) Die ui ,T
l refi'i.'iu t.i lli.
teLiudiUri 4'inliilrl- ..Ml.tiiUiir tl.iin.il, nn.l
iillici1 IMf-le.l.in ol ih.- -am . aii liiirel'V le
e'lWl and inad.. il pit I tl lln-' i,r.li(.i, ..
li'.l'.lllt'lO'rtlevliitl.i. ll .ii. 44 In t he'll Hi. or
JllllilieeirflWrt'liVfe'l.-li tl'.- I.'lh.tl ,ii.,h .In.
)'"jf.,J"fOek.ii will,
1 ii. i.tniiin ii' . v1' 'I 1 -i r- mio tin 'inilii'ie
i.ierTeiri.nii'f.i. n.iir -4i.ft"i .. .., II,.. r,. 1.
,li ri'tniii.iKUvH.'W, 1 nlltw. I. 1 1 eiitli n i.ll
'l.et.llllt'. IH, pPtlt.llll. V I 'I. 'p li ii.L.I i-
1ll..r.lll(ll . I.lf' fntt tu lil, rw.n: iitel! In. .'i
klilM.,'ri "it'l 1 'il.. I1. ..Jill'- 14 . u.le.i 1.1
iaij.it Iiy ' lin' Wlnmrtttt... llin il.VffiliiK
5
K
Whitcomb's STONlfcCH SITTERS.
Wdli'iiit elroii 'tli .nnl npprtito, will .lei-noy that
iei i.irni ttciir n.'.i. i,.an"i ni;. lenariniiiir In
ntiyriieu', 11 r. iileriiii; fn.111 IliN ilne.i4i. It 1.
WW
1niicAt.K AT
hl My ret' ininen.1, il for ihornro of i)tp.'pilt,
'' ITJf.VI.I! u i:AK.nss,
.li 1 tni i niKinm'iil.li', hronotiltli nnd c
lion. It 1 u I In I.11 4iirpJ44Pil. , ,
I.) 'j:i:A(iKit 11 iMen,iiAUil, nnd la a 4
.44441. 44ie 444eA PL 44 T T4I I 44
B A THING
SPONGES
FINEST OUALITY NICE
PIECES FREE FROM
SAND.
At
j3 -iX tX OXuV- Tfti.'
w- mmm,m t
i ri
n
i.i
i"n
ni.
Ulngt,!!! tk,4 rill)' ltl MIi, inlilorilyiif .111
4- irnui ril "llll.. ill J 1. r. ..... I , III.-re "111
.nmniilir,
1111 lulalionr'nl riiti.niitUll'ji W14M lin M.ili.lei In
ip.'.'i'iuii, nil,. II
rri.l4.
Ilfei
.iififtif llio. I'liy.jH Yum
na'nvr nuirt lljurniti.H
KHIT iitliiiii I" '
ly.H7i..
I'll .MUX'
Maynr i'ly'J' i(. ,
l'jlJjfi$A irV'y CiOi 0,y..)vl o,i. tfy Mil ,1;
Tlmt eVctii.K .sir.MlsW (h orlnliJ nee 4 id I lit),
feiy,aMbeUan'lrninnV4ii,'re4ineAii.H hyttihV'
inn out an ''.TH ii4lMiniUiiriiinti'uri"ia
iMerk 'Id I
e'i..i.'r 1
- -1 ii..-
U.r Mil
I V .'.j U4.I.11II lii.ll.e.llilvur Ihn .-ilc I'lerl.
II lit' l.lll.l'.lli'.l. Ill , . ..Itl.euil, II, e
lind ..idlllimei 4 I Ih.' t.'i.lh. liiinul.
U'tml'.VTfl.'iV' .'J'V .ltiUk.fi..Uvr U.r lti i bd
I. '.il, m.u-nrnil f 1 . ' t .1111 I, .(i I ... lie r
II. hlllof A.U'im..uuU,li 11 I llll it, llll' 4 nfl.T e.iJh '
Hi.kfni, , .ill ll th.i, .I- nd .. .ni.1,111. J in Hi. 1 i
,l)r.luilill.''Ul' iho'iiiPi ltlile.i,li VrTulMi.1.! mid 1 M
jv'l'p '.J.',',,',,H.,ll'fJV I'.'l'M'iif 'i"l, Itliet'kMn. 1 O
nil.' nn.iiiitfr, 11 iiiiiiMiiiei' '.in - it.H r in.
'4' MlllV'l lt-1!" itWIIMMlUlP fit llllie
1 ijMr.l,, II 411 III IK' lilt) LllilV.'lll
mi. Ilmt aii4tni,.i"4..oa.litll4'ir. J I
IT TEI.I.S How totnlfpiila.tiilii, ink elam
ran met utaliia nnd jiaiiit l.T.n Irmii elutht and
-ItcniBf tlaiilllllltll Ml4imMptyMU
roavm nt Join AnMni
..1 . - . .
.iiieni.
iiroavm nt Join An nil II
13
... . 0
orilom at the chop of J." Geo. Htelnhoiito. i4Ntlf,''nlt,il
L'hi.hriiL' ri.rllieiullU.iii ut 1' i.tl'..
.5 Oh'fl? WOT6olToM wi .,m.;r,i4rwa!
...ill 1. r . .1 -44i.ia ii.ti 1 - . - 1 4 : .A, 1..1...I.I.'
"in ..u iuiiiiu ov .vi'Jiag.. ...... .t-tln.
I HIIM 1 -i 1 1:111 i-r.yii 1 arn
C Ktiii.v vAiieJatli.ffMtIaWi:i-aa4tllfkL. .,1
VT WVi-Hkf Tr31l"trr illi iriAlli-.V'-. Willinm ll. lii-hip,M
no teacher
n acnool
coiiiinon
aiMMtaaal
iiuuuir 011 itr riiiiriiiipiir . i r . . . a.. k . . i ... --j
''Hylrllf-Jtl.. llll e-IJiUI'l- JlSIHJllir
taiUerteelplt .U'1,. M
r.TtOiIJi Jtow .l6 lal'Ue.Vltter. wlth'nf
iilibut Iho hair. or uool ou, aiel I
IT ffMlMtiMvtto ildkhllwl ntliii'n tuM fur'
9 I'l HITi'a'U V'l.ln.-.lile ie. Ii.Im fnrelirlne l11.Mil4 lllld Iho fOlMu Iiil 4
4.teii.c'iiiii-tetiii.4. lroatUte..itynirtfii4(itr i.tdi'.-J lertialnlniriiortloitrtf i.( ePlh'U, 'KfiiiWlllui
ui lie'-rliif.' trnTtii: wttli h in.lre.l. uf mill.. .tnUe Iwnniv.nirniiilUi'ai r.ir Aiatltf IWeril!reo1r
now find tiilimMo iiiptliml., ullli lull '.IdPf tirm',!1' " Ul'lo, ,U'U (MUre.,, fvt! I'.'oieilr, Uentye
ei.e,
fiO'w.ei:i,poior'rr.l.lri,
- rr 1VMIA4M' imwio 11
mjlnnsinf' linlr Kro- In lieiintlful Jlnwmj ,rl?it
leia.t.44.1 tJiiir. l. u,.l. ' '
U.u lufneil htnpTaii tuM mikeJ
.Wtflrtf; I J! i 1 n
ps. b k humlreil , rai ij iiwtl raluM
n ctim
Killaf,
-4.1. 4B. ...... I.. . J. ...'.-.ll f.U.1. 1.
IH41II1V llie'l.llll.f. HI ri.' 4.1111 ll.ll.Ulllu
.. nreiuahiilnirnhlal.ltlilrl alleV f HV 111. or1!
.Kepi, mid liny lalic.iut.iirllQ'iiJii Jitr .llliJiet4i
Curd tune ol Ilie.U luontln. ell lllDJ.fJll'lll.L-lh,
tut of .liiniiaud :il.l diiv nf IV.'elllhi'r. .ftl'l fllMl
i. re.llllt'.l aipaiJI.W luinw j.n.,iw,,- ui
illiiie 1'ri.iu I lin J uiniiLnu nf illi4.,liu'n4eiiiu dat.iaU
el'l
Al'uro.sfl' Ihl. Uiil.iir.lit Jul. 1W0..' ' IW U
' ' la ... I t llll All1
u ilia wy
tLiUi.L 1 Jrtii
,n".it'nimud
iclmuitrpl.raini'l raluM
inlfttrVuMii.to the- inanUt
uannUulitrnli f .Mrn.nVahh'nrtli'pV
.II,lftY'rtlrie'.eer-'aiBe WnreT
' olt uHauk-tiiii. ! 1
inrHtV Py tlJfl, fWo df'rMalnRe.; rtA-tlNR .ior.p
IWtr "WilliH! rfrAimtri, 'Jo.lUt .
(rimititWsl, fcirt ici 1 iVtr vca.tjiy i..W proniK,
Ih.inMiyieiiiiaiiiiitii' kofreisi'. ,
I.1111I4
,fti :nilt liflJuitfllllliiiftalttleilWr AMUiill'o'f1
rnrd niiato iiiiuiUirvliM. nllvtv) Aptullijii;i
neneiii!; ihi ;illl.l01ll
oHJ.. TiADIllS' TIIi:.V-'
iWl. .I'.IJ II. 14. . .. ' ' '
''V'.'r'.Vl'tJ U'Jlw,1. .y,'Vy'7iT',J'' ' W kft'llellt llOner) I.
vtdfil-' ailll Hit ttf rMt' S nffflf W' ilrti. W I jjiiei. pxtiaoriliniirv la
nn.l Hie Mine u heiehy repea led. .u' ,0 '''.l.V.'.r.ilreiiliir .elliiii: foitl
Alti,r.,4iul ll.lu 111.. .In nl .llllv.-. IMTIkl'l . n 4.l 1 ......... 1 Ll.. ....
( J.lti.,11411,.1 .u in, ll..
' rr,e. 1. All wr,-,i.f IhT '(i) olUivie iuiil I'nlloe
Mai-'tp. r,i;iin4.1 It , v .1,111; ..riip.ii it.
MWill'illl' i i4i ini'e" witr i.o.,i'il,
1' l' 1 lilj' I.I 4.' .1 , Ou. , 11 ..ill-,lulllllll
tfill 'llITU, Jr. I'tlHilllie In nlfvin. ff il?
1 e 4 . 4t 'Jl ll,..V4U.I!JUipl
mlnmlri n!.'',Trf f 7,. .'r. If.,:;
hi 1 1...
"i'l.'ii'irl jMutfti bie-l jk
- ni 1. 1. iii'ii. - ...I--.. - ....ii, 1.
le,je.ll I ft 1 .f ere-ll'. lie iii.pr'.'i r1
ll pi'ne
All. lUllii'.
1 11 Mint. .1
l... iH.I if
I , ." unil
t in
n
bwmiBiers
P,
11
nun
'o- 2.
C . . j4ej . r.
III a ayaa il jrajeja mS
ICE-COOL
mm v.TtB
rnntnmii.
A TOMt'
nnrt. rre.
itnt tu .11-1 Clnila and l-c.er If taken teKii
1 VYr Palo hvllAHCIiAV IlUOrt.. Oliln l.eiee
Tlin iiliiltuni4ol
liter romplalnt arv
uiica4iii.'44 nibi iuiu
n tho 41.1c. Sonie
(.men lin-pain l lu
:hohi)lll'ier. and i.
,v inn, .1, 4iti. 1 lioHioinnphtaaneol4
of ni'U' lil.i und aiLknoi. Lowell In
v, eiiiiu'iiiiin. nitcrsatliiirMith la a
linnet wun pvn, and .lull, nMty
-eii'Tiiion, euniiniraaie
ion of memory, aevoni'
1 1,1 11 :e. I w ilh palnnil n
.lUonof huiuir left 1111.
Join- nuliiettilnit nil lei.
illL'ht to Inn f N en iltnie
I t u'. 1 jiii.i..iii,h. 1 vte4l,iii .4, iiel.illir, and Ion
I 4 I 1 - 11. liini'., nouiti of III" aIkivo aymp
.ui4ii Itii.iiliKin,.., nnd ni oilier tline very
, fi 1 f tlie'll, hut Ih I.Uer 14 Keneially tlieorifaii
1 ) I fnrolV' Citrethp Mcr Willi
I....
9 1 M . wmmmmmmmmmm
I i: kic niiaiiniinr I
X rl Ml H I
B ri li Y... , UIIW' 1
?P U 1 Ml . II I
. S i 1 'Mie ale -, vt
ti 3 ..III' hind l I
(J if!' inr
VrK I
Llla.ll
I
i ri-s, .. - v ... f . ... it 1
vtor. t
XDx-. SimmontB'
Xaivcr Regulator
A j.rppirat' ii fr ita Add Inrli, arr.nitetl ti
b' Mnnly vifKi tth.'tl, diulu.111 do no Injury to any
TI1I4 4 lint lllltllllIHIIII.il Mil.
I11, Imi iiuii.'K Hire it I i'.iiii
I III' Slll'l IlUt, III 'hlllllll.il, llll
illll.
!,.ir.,lir..lu,'i . Ileilllllllll V. l.l'.l.lili:--1 .14'-
.ulnidapi-d iiitll(.i"iyrn4nt. i nn, ,, -t in I- liii I RU'"-!-' nun if it u
1 1 It' 1 l-r ,1 ,1, ,1
iliiil, falur lutl.i r pfAt'--
iiionllilj IU4.1 ;.ii( Un r
Ti llll. lilt 1"! .141
U' nUn-duei-d in
iiH.ihij., mid .hail l il4i.4-4..,( V .I. etni.ii iniunri 'l"-.'.'''!"-'."
li4i.SJle ittnl'l. tl.; . ...r t't.ini. 11 of 1,4 i.,.. .ar. . " A'f ....
ler m l iT'lni n 1 - ,f h.t:l':t1 lnn.pluliil..,
iilie. I. 'I he Mjtii.! lif irni.iii, .ludl hiit , In . i.
nil . ..edilll, ... Ll lie lit1 ii.i,. m. I i.lmrT iruf'l ' m .1 m p.m. . u
'c.iMi i-.iti-ib,.uiiiu l. u.itn-it jtii-- i..ro. a.. 1 jaj;"C.xir xi?5.Gtriti'i?s.
.mi -tiMiin nd 11 nf. 1 . .
l. In-, l .en tiril v hmi'lrrdK. and knawnol
llifli't cjrinii ) 0 if tho moil reliaWu, eili
.ivItm- .'.ih null --1 reparation ever oilered
I tli.l nilltlii k'. Iflul.cn riiiljrlyand per-ii.teiil
, .. 11. hnr. 1.. run.
1 I -cJtrwivmnp)M ,3agiy4pepia, neudat'lie,
L I ,B4.P4"441 W " " 4 W P .. .-I-.,..-,, .t.
p I lin leiwiaaeeiiiiait u il'r - -rt ntteeiloi,.
01 nl li ,4,. , I' wr.i.i ittiiUMiaaatehllla.iliiiMiwe
. J .e .ii , nrmr'y of the I.Uiotl, inel.-incliol),
p n 1 1 1 ii .1 1 1.4.1 epiriU, lil-nrtl4int,rolie,i.r pun
P. 1 in ' ' p 1 11 ill the head, feter and anjtle,
' I111 1 '- p 11 n tin". v k ''ii'lltmln.-i.trii!,'.
W 1 i'' I" "i inale atIoi.'lloii,4iii. liil'oii li.rii'.
' -. ti. .. .
4 .
mni lit'lKiii. 1V11I11 -lli.. Mnv '
AT
I'ii"irl nnly'lA' J. ir. .. llin A. t:,.
f llrtiRKUU, Mupoii, i.i.
l r ml Iv llin. I.iv llioihcri. Ohio l.ciee
I fXifO, llltiiol.
I ,1'nio III I-y innll SI "i. iii1)JII.iI
I'Bhe Lick Wator
... flu. .Inn- ... Il..i . iti ll. ... l.t
. V. rf ilynu'l'ilr.-ae-f.t m HiTiflrt ? Jtfl'irft, nt iipI J
.iu or i
nli.t rt li . h
(4
iei'tiiii(, eii'iv . oidiiuii. i. jju.tii.ii or rufl-I C3
1 nni. 1.1 1 hi. ,1 it'.. . 1. . . '
lulltiliwiiieh If 1
tiiiliey. llin ciiitf-11 run vt.reiitl'.tiie.iilhpp It .r.l, I
yp'l I 'pre'riil In Un- ti.ii., , ...ml J 111 .1,1.(1 .
'iiilil.l'r,'ig. tuh vllilll.lillfl . nrt'l' l-i-4')'rtll.ri4 '4 I
JdiVt.j'ttf-"t ltli)l'.uitl .iii .iIia'Ii Uf'? )iilltl'l r
ili4WmMrfMli1in'for.pr.....l.
r.., r ,1.'. ....... 1, J . 1... ,..t....,.,i.J... 1
. ,'tl't',V.J .V.).... ..11.44 ll,lltt,l.,iliiu.,i.i I
mulii nut..' 11 in 0.l('li.eil(-
lice mml
(JKAKi'S Mlt'HOSCOI'K.
1jMllOKT.XT
TO
givii.in t'anv v 4
!( ( l'l I'll--1. 1 l.
.Aln Iiy
i
.'ll'4
llll I)'.'
lm juJt j
Jf 111 I l(U-
ll.4,liU4M4.
5.
lllllin.
i.i'ii.i.(ii iiiiD.mi.i
liiti'.IT.ylliot'hli
i t 111. llll r Mild llp.Hli4(
.ei-
ii
ii
i'.IT.y tin. t lialm 'un proeim
linn. ntlh.illier.il It'ill-nii1 ilaMleat
St.tllHf-l W'il.tfM orti,h' pf.
teliyn,''T.:),f,!U,J'.
ii.i:cl. UiTu:l(.s.
iWT((.iMM
dU 't.'iii.lleimi Ihoailh. T t "
ip.U4.ui. 41111111. .ippinpru ! -7,jj li
iftiy.-riv1'! ..'i.iiJ.iiei tl ,
ll' h.ill I. .nh 4. 11111,111 ' ,,
:hoiiiviuii,,iiii.i.'itaiiii i.n 1' , , un 1 I n I
ijjipoitef ana wnoiesaie.ueawr
TTi.Jl.
1U1
irn ,.rt,,.'
(Iftt; ( tnuieil und or cm It 11 mid ..Imlloiiiiohi a Itn.c 7
-Hf'l iiteiir.ito ue.i'iilil 01 in,, proi'ee iniU'i und a
ir n'(itJtrii. .
ur n hMVnl".?
Ifi'iir
fy;hi LUVtR OF HiTJJfiE
THECELEARATED PATENT
Craigf Microaicopo
Intrant IV jn f X Jenrs IWwoflli. a i.ocn
, te(i i ledni ly t ' ou ar. H of ncirniina men, .ciiool
I. ' lipr- i nd nil. Il'iy .i."liiiaid 01 111 n.
I n inpllnrd '.! H.f.i4ci tn pgpultir tvi V4tl a
SCIENTIFIC USE
iihi t i .luoudrr lu tinlfylne power
Un TJJ AHC AUn TIMCC
U IIIUUOHI1U I I HI tO
ti ,iiliiilin4 oinllen In-triKllon with auuiia-
ii ml fceintllul Kill, and one thtit BeTerJoiea
li itrero
nfnii nt.iteiiipnt of Iho contpnO. of i i Ii i
Jluin iiCI'iTvrpl.ii'.euteililitiU.U iiorirlintiiiiihn
iniirtr.- an irci'iniiim. en.ni in- ii.t
1riitil'i,l1,.wj''M'lil f llir,piiiila,j:H(iltiti.p.'i. , . . 4,i
.K;-TO v... TOBACtOatld CtGiVRS.
kjutrowluini tliev are fncejiwidcniliviu i. . .1 ' i-'-'
:nl. liArAtiVllila-il.t rt.tfnr.liit. , IkTu.
.iY. .jj. KlS 4.'i)rii.'U.Mi?ili:i.i .i
i TiaU tho un.foit vtuilnf of cm
.4 I ll .1.
i .w.-ni' -.vi-. i OlMiA-iU AX II WTUijK ALI'U,.fr''WU!?t
, .. "" run tlrpeini4 I". ..'.l"H ., .i-i.(ilj j'...
ar.'.nipp-. naitv iramit in tWi)
i,iiii, til t ii v.iii'xir, nii uwli la uaur, ulieMe
ltitto.-'i intur ' And itv'h fn.U'in, milk globule
Kilvilteratiiiu m fooUacil iIiijk-), aleo lh Irkhla
anlr.ijia Ortiorl: wormi.
,"A Beautiful ct.'Ornaniental Instrument
.Jiolild I ti idt.tlw Will? of ejery family, nu,
e.eiuirtCf mail, -.indent and .chool,
. A'lN UNSEEN KINGDOM
.j'ttned m ino oyflny una luiirnmeiii. rootr
Wl4 keaillilul 41I0U1, lie. wiinoui II.
4,1111 I. Ill llll Ml 4 1 1.1 14111 1
the
I i, lm, ' the V I., ATIL.
i.r in, . ... MINIi ..ii. I
. ... ..I... I ...li.ru 4 fl . I...
.ill. ,1.1 ...l.l r llll. 1) I.. 1 I.I 114 r'l .,',,' 4f,. J. T iy ' -
ll'l.iiln, (IrK.in and hlnir.if. Ad.lie-i.
Niiiirrlnlrn.il nl, . t. All!..
I. I), ll,H .-ll, .lil.'l.-.linille III,
UrfelhM j
At.li I eouel. llloU.1
"... ........t,.. ...... ..,..,., . . r.. ,..n. t lit f,.ffl
a-x, tfc.l jllLC4i,. i . y if,, i.y in in. iHMtaKn ireuiu. t t. ti,iwv
Ifffl iiioillileil ol.Jeola,J (,
Addri-a,
I
inn i din:
., al. aaa,
lAKilll Hlftt.'l. 'it. IJUII, MO.
ie.kk.lfnt
iiiajlcdjin
D'.'.'dll'l .Major pin lein
LAtRO, ilLLINOlS.

xml | txt