OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, August 12, 1870, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-08-12/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

THE OAIBO BTJLLETIIsr, jXJO-TJST 12.
Special Notices.
... ., r. i,..., .....
,rc.i. ..,. .... - iinn i
.... I.I. I lifciuitu .Ii f(, . ri,tllrl. nil t-.ilii.
nfniiiiril .iiifnf c ipryijMiy. M'liH'jr limn, fr-n
I... .11 f S'nllMAN IV. Mil Mill.',! . i
lin flu. riT,i4.r.t iir
llalt'lit'tiir'N llMlr Dye,
iiii h 'iii.i. n.,i-. nut t"in. i it ."tn
i Hi"' i r lt k Hip VMd'iii or ro.
ii II l'flffiilj li.irtnk .i.iMi
lUnn.lii. At'ii I Ttitinteil nn ilrlilrltf
r 11 III 111 I "llll,K 1 IIII'V 11,,', III. llf I, irM-i
i ... i i.inkl.ii llih .1. ........ ThH i.. tlllllll.
i iIm.i iir,nM. .l I ' Dili-
i m ii.H'.m xri'iit, iV v.
t JlilA W
l)rnli'' I'.illt.'llini
lit i,,ltiiri'(iir"riiiil-ii.K,'i,,
H hi- II n. lf Hi ' i. ' ''
...iiil.Ii Kl,ir.ililul inli.ililllll.il
. 1 Iiitmj Mlf llf till
IHOI V HIMII 11, 'II IHH""!. ." i
. I'.uu fur llii' Iriulii lit ''Mlii' IKf.
by mill, fri' r jiiimtj. i "
... .. i.i.
It I. pr.MAMv. '"" '
mo
ii Vim VV'im 1
. I,.. .. .i..li .r lo.nli. iif tlii l'nt 1 luir
l I... ....t.irltif irrnv li.lr In
llllf jitim1' ' . - - . - - '
ia inr uil I'utnl. fui 11 jwUiwu.
ii ihi Hint
Willi' Ti'.'Ill; lir'iniljr iiiiiii-,n"y
vi-li'i i"i ...ii .
III
lr I'll f
II j In". I. iii irrli, riHitfiiC", r
r' 111 ll'i rOflSi "Vll'l I "I .rlJltM"M-
I'i (. i i'iiu.
I.illirr f Hi' iIkjii ill Hm-'iitl nn t"
I l.r. ,.
Ji,.r li1 1U l.'.lli. r, 411 MutkilKtlrit,
.',1k y ' mw
.. .1 i.-ii.
.....- KA. tlfJia.Mll ' Jl.....lii,l
IV hill' IIJI .'W...V.iil . i,'- .al--
t ... . .IT '.....!. f.l ...... ....
.'i " .... - - - " -
. .... I 1...I.I.. l..ttfkln Hi unr.lilt nf mi
i ;tf i I "I ' II'-' '. 1 ' ""J
ii..' .c iii unit hoitlm". ."nt Inr"1. in
... If A !.-ff. Hnviil Uyi-lIIiiii,
I'll u. 'iliS, IV " ' H''
y..U ,tn 1 ' ' ' "
lu lour Clillili '! The Hn "t
... li I kiA.nii.ilt.
n.r ...... ,. ... .- - - .
1 .. . . ..I . ...ll flvll.lltwl
''l. . I III ll.i U.Ml-.A Alltt fltll I '
. r c-fc "f
;l
I I..-.T
If
ill l I '' HMt'llUt 111 iii f i.tNrt
?" 1 UU. oil'.! rliilJrrn J' f-f"'
!i u '" KmiImHi I)ii I m'ioe
' -in ii.-i-ji iLf ins iiii'l ChiMii-n'i suollili.i
I) II c ) -f I'M 1H0fclit Ull li lliijijf,
lil-I .
ltp I l.j llif (IK. rro.N MBIiH'ISK i.i
fi .. Mo,
iij iiruifrni .."' i....'
,.,r, !!? I U
- '
Tin liiinrilalutlila Prk'Tuiiir.
... . .
I I !-. I i" Jf 1IH"1 li'' "i " '"' "" ' ''
L An Ii . r l ifir ihHr li'i tl.'i" i
3k hi -rfaiii' li'U H'i il-rtifiui 'i
Sii'rrriijiK lh ( ot Miirtjr mwl tjininun
it WtitT Ii4tjinl.fr U l ' l.'n Hi'
fi .- Ii I i li . a Ii.ii I ! ! willful, J. I.'-il
mirttlinnllir
1 Hunk Ur III o Million.
.
!A D C I A d P "
y." wl' rti tinwr
CUIUb.. Ir"d. r lh
I i -J. n II.' r'"l"'n""",l inj'xr"
ft't : !) jI lUr fUj )ilrni "illi l-'i'
Ii ii f.iu wiJ ! .IU una i'i' "1111-
J ll, ii w 1 , '
mi I.' 1ft tin; ' "f I o h iiii.l ifl
I .. u ..i. .. . ....dv.nid n-jr
f kiilcuatlii ihuti
if iurr,c I r omtem
iU lllfulllltl"l f"f til"-
tUI'mirt iw. UU It
I llL.l.tll I H' l't UB'l'-t lock uuil
mi not ui.i .'.nifiij i '; tti" J0";':-
.j an) CDf i f.f .nt t') t'tt fy CrtlM.
t:. Iif. I.au, tii,f ntwr, , Xn w Nort'
.t'rrrl.M l. m. Jw ,
W v.iru r -Mi TIIR AVVI.IOTi'.H AM"
INAil-'uu Hi f to 'l l) 'UK' tlif tw-
yi.4ili.liQ m J.I...I IV'''V,r
: i.wt rfiJ.,i"rii" It f-!'.' ,""
yiti f'l - r' ' . I'i'i""
I ii-. i I- i.ti"".. jif ri fi'.y r y
r min tirni nil 1 I
US li'il'r" 'Uil, (tm-rn M t
I II I, Ft I.- r . ln ..IIvlw
w iMsi. How Jlesiorert.
tiiiMt li.l, iiiin.ial.'.I.IH''lo'. I'''"'.'!
A I'- tut'i uii Hi" iiV'irul ''V4'.'! i it ' .
- c i !..i'rmiurriii-ii
i I , . .,i) l.uuiiiu.hU4i iwi.ii.t,-ui
X . . . 41li ll. tl. 41.
I ' I illi .'III! Jl"l urn; i"!! I - - .
i . i, Kiuifi-). Mii i in i ; ;
c ) I. i ..Virm. . :., uiulfir r
hooii Vi.'-riinii..!.- r Kiiir.irr.."
1 .: .i irv.v M:,T,.t ;.yvix v,...
I I . !.') llii J''-' lilmi'A
Iluiirr). rw Urk, 1'ift Hfflrr '''",'
,r ,,:,,m r I-. wim
.il.KX'S
ead Dispensary
I l I iii Jf-'. mi.l. l.:irl.r..l
in. M f iiflili-i. -t 'f t'iiwif i..ii.i' . ;n
t I Ultll fl X" A ' i"i
IV I lnli-lUUili.
levres' Female Regulators
n i;! il . Wurniiti'il I'.n in"."' "' "lr"' '""
''' ( '' ioninwit .r lUi.lK"ii';l ?"'';.,
iir r, ilityof Mli. H-mIiIih H for.lnj.1"
, liirlmlfil ur fe-1 .r ii
Mi I I I I'jini'lilvt, c-liluinni: :ia ''''W
i l,i i I'll lll l M'UViU'lll'"-" I . . .i
..i. .ii lh.' i :iii... i it.., t mill irv.miiM"" "'
. .us- nlnlnln.K i lartfi '" "n" '" '1!'"
... .I.n .l llA.k.lt Utk'FlHi. I'tP.
II.K. HIiir- liunii' niv ,. ',,,....
' hi c li I wrjpl'r "'i i'"'ij't ot I'liii'i-'
.1 III'
' Galen's Head Dispoiisary,
.No. 71 Wi't .fiilorxiii I"'''.'
. .Ui'iiw Lniil-Villi'. Iy.
l'liniiic schools.
il'ltl.l)p41IKIOl4.S.
t tl Illl II .lllmi i.f liiiillmtlllc fill" Tl'MI'll
nvrortincnios.
' On n i.ui Coi'kTi Hri''Tiil'M iiiiii
-:.it...llll.,(.I..J....ll,lM.f
llin lift a' H.ir.1 Hittur.tn in i'.Ty iinuitli
,. i-ii'lrt i,i..vlnll fi'V Hi., .ixaumutiuii uf nk.
ii'ii .. . (ur i.ili-n CirillkAu-. llou-afl-r nil
, - -,, 'IViw iir nn. I
i nllllclto unv iiortiunor tlio o'nii .. - '
niil.mir to Iw iiiii"I1" towli "",' )-'"
li.l'. HUTlil.ll,
IcHilanStn I'giinly Hup't 'l rK'liol
n"5t IU..r V .. NAII-S-IVrkiY. 11 to fAl .1 ' ' TH K W t.v'
i .. i" r.iii iiW'-'iiU"! I') Uii- ."it.v i-ii..iiii. I Ollifr.W. In jiroporuon. tIi,ri, u (,,r)l .unUwuid WlUoiwUn.
i.l.i t mIio will U.ii.'ni; crlirti'iii.. .yfi'l ui.oii puoVlflONN-l'.iik.iiio.ilil.l. aa 0n. , slm will m- n i'""" '. ".'"I)1' ViTtnr
.'ir ri'imrt. Toi-ntltle Hie. ri'l cunt ti.a.'.'iliti. , itihh. Mi 'orb, pr M-l. money lUmi i.iiy.Mlur inir lp t.rt.'n. rM '' T
li'iil t,,.M'C,.iiili:rii.n'. jiriil.;.; wU'iioiiaMul.. lrv.ilif.i Hoii... 110,,;,,l,, until )'.H cu'l nil lie- Vi-;.'UJU- tf il..'l V.
in iiin.t Lo alliiiniil In nil tlio liiiiiK' li.' i... fl.-iti hiilos jhtII ,.VI,,.U; Hurry e I" r rfoniril' nn.1 tOiH.lr? f nV
ilrV.ll In lo I- tiiimlitii'V' '"' "M-l.' .(,1,1,0.1 l.lM..-fr II.......... h?,,h . iloiM..... "Itl"-
riiili..ii. nriitu if tl li IU l,e r "I1111''1, '.l'"H iliiiiii,i.iii,ro ilciiiit.. "jnaaT r.Pi.f...i'-', ..--"'' .
, iii u" w.?t l ! ii'llamf, vi.r ll r " VOTAfi' IVA-DIl' ATlfKfV-
..f miu.rr Ih lltl'IIIIU mi'l .l.'l'lilll il,l,l..r. lit-r I' Jftlllle V,'..';.V
ghe g lift i it.
(Jonnnorcinl.
'I'm kiuv Kvi.vix(i, l
Angu't lltli, 170. j
Tho Mimr-oM ntTy ( coiitlniii'l iitnynn
Uom In liiuiiK'M Iiii- iigiiin I 'J l' ii'iii'iit'il.
nml witli tliu LXfjitioa of u vory liiflu
Im.'iil nml onl'ir ilrjiiiMinl fur Hour anil inrul,
there Ii" iiciiioi'ly nnylliiiig lining it t nil.
'i'lii iioiiilniil villi 1 1" 'if all tln. arlii li nn
mil lil ri'in.iiii ititliri.it uiiv j i s 1 1 1 1 .
I'limiiSi. tlinuli tin- truii in linn- in n.ui
nml mill i"i'i'iully. ri' Inirlly sullirii'iit .i
iinllciilii 1'iirri'iil rutn. nml tin y fiiMiiliT
nl'lt lit "I ''itiicr 1'ntilil nut If fnnril nil
nt i urri'tjiiiiiiliii irii'ii.
'J'olHMTo. Tlmtili uiir wiir(Jiiiini.'
nio ni.rly full' tllu rurrclit nlli'rlui un
tin! Iire.il.i ,ir' vnry liht, In iniiiuquciii'i
of tin- ilullni'4 "of tlm iiiurki.'t, mlil
to In' (H'H.iiitn il liy llio iroent Ktirojicnn
ilit'iri'iiMi. Ilolik'n ure llnu in their
Vil'WA llllil will llllll.O IIO COIlCOvIolll!.'
'i'lui ulli'rlnm at tho I'lntitcm coniiri-'J
8 lilnk, wlilch !olil a full own :
I hi id $3 l()
l 11 U :t.1
1 ' .1 00
I C 00
1 " 0 fir,
1 ' i 35
1 " 7 13
. 1 " 0 10
At tli Ilnllaril Wari'liwi'f 0 lilid wi-ro
noli incluillny 'l liliih ik.'W rroi, wlilch,
lifiiif: tliu llrt iif tliu niMiii nvih nwnrJi'il
n nrctnluni.
flir iiili' wro lollow":
I lilnir .'
( In
" (
" (,,
...
...0 2"
..li i'l
,..7 HI
" Ci,
t)W rrulifl. i
, Vl
I'loli ln liriultf rcnirliil mM !"
Inn ViTylittlo ileirmriiliHl and jri-
(iji iioiiiihiilly niiclmiiiHi. Jim mUi
Miiniiri''l '
liVJ' ili1 ThII NX V'
0 i ' ' ttti t f
JW) " XXX '
;Jn " " "
i NX XX family 7 6'
Ml " CI '
W'luifif All r.Miu2lif ti'Mni iIIpim.1 til
iiiilltf. Nn mliM rrjMrtl. l u rUt
:inininnlly iini'lmrigi-d.
(Joru m uiliutni'ly dull, ri ti il iiinUi
tiin nf limitiiHil. llfn ruWll wny, nJ
wiri' ::n in' i.i mixta hi -
3o - irk. iiiiiil. uliitvnt l"V'
nil froui ton.
4 k.k . W.4 Inn.'. ti.. p.wi..liita it Imli t ur
inn- . . .... . w . - -
.1 ilu i.if.rl'.J I. ..nf trail' 1in.il
lij nuiii Mil li niw i..n. n-n - ..... .... -
Tho only mle roxrio! wa. "0 mcki new
HiIll il'lit M'i iiv. ---
l ft .c iev. on irai'K.
I... Tl.,.. l,. I...01. i. 1l..l,lir l.T
11 1 l.'-l . l.r,- .'.. .. -
iK'iiiNtul. villi n.'Ci.'l ubout miilcitiiit t"
nipplv It. Tliu mvt wiru
. . "1.1 .
1 cur UniiiHi;eii mi ?"- n'rri.i.
1 iiritit" tn-w nt f 13 l ' "
1 at 45 1 "i " "
U clioiii' lifw t $M " "
All lliillViT.il.
I'urii f fill. Tliu doliiiili'l U litnlt'sl,
at uiiPliat.-i.l .rlr. 75 U City .Mill".
tiitin ilrlil, .old nt $1 Wi (wr bLl.
Itritu i dull l tutt" In lull. at
mill, at l"i "W pr ton.
ProviliHi "if" tit'i itnoiJHiii;.-i.
ir..n.. Tin. lunrLi i l.n. 1m-.hi lwtti.T
.nii.!iiil. tliwu'lt ctrictly cholc vcIIonv
V..,i!...ri, .till in lilht lltllllv. t!'l tlliZ
,.ftlii.di cription old at 2.c to :t"V, tin-
i.tttf r iiirn'ii-ciioiti.
;mrH:ir, in modi-rate iltfinmul f''r
itri 'tly fro.li oiferitii;. Nkliirh urn in light
nipjtly. Wi' rciHH lln UirijUKiii ni i.
) 1'.
Illlti i i Ineron'fl iiply nml
ratln r d ili. '' ro"l lritir rhlrVeii i-old
nt i'J 30 itlnl 'i CO, and JoK)ii uHul f I '.
.liipU'H-nro vt-ry jilcnty, dull, and
..f' ... miiii. from 51 00 to 2 30 lur hhl.
I.rilioil tire liOftrce, nml .rommand
Hil i.. .1 -it i.n. L.V
".I '" lllIU mm ji-4
Vi'ji.iU.IH1 ro in trront ainnidHiioo
Of all kitia, ana prtro :iro iioiiiiinuij
clinni.l irom .Ui tMti'.ti' glnn in our lul
rt''lt:lU re:rtrliij5 In fair atitutint
r i.: . i ...uiti kI iiiiiiIibiii'inI rati'.
and ImhU "'an ucticrnlly illl "Ut ln-r.' with
all tui'V want. .
Tliu wuntluT hi" I'Oi'ii wnnn and varia
ble thi wiofc with frcaiioiit rriliij al I
around lis but lltllo of which full wltliin
i:.. 'i'i..! i Dili, li'i l.iM'ii at n fair
i-ii iiinii. - ,.
liatitiK Hi"!."' " 'v"',,1" "
Ml.-Uiipiii U low mid .till fallii't;, with
liurelv.uitlritit wntor for pm-kot-1
out with ruth'T !. tlmn hi.ll l".il--
CIIKi:.SI.-Nf WW KwlotJ
t'ori'ilK-i'fiuie u ciii.ii' ,4:.,.?..li'i
Utjlll'li'll iu i n
VII,I..N-Mir, luKt ni'Ulit
I.i
rr.MKST -In lurifl. '-' lUn"
iiito'i:nii:s- B
lillllll'f i,l,.l
llnrl.iihi Jill.
l'UWI"K-Ki., - -i.Vi'.Vl 'i.-
tl.il lv;V 11 Ur imui ill I.I"'. juiiii..
n.-i
!' I" ' i V. '
cynii
SnrKliiiin "
7Sul Oil
.-ill
IIII.K-C.k.1. wr K-!lun - .ivi'l 10
'fV.1' " 1 l.-iiil'-SO
' 11... 1 . ... i. ...!. ii'. ' h K'.e
............. . .iiim-
.iimini 1, 1 Mr 11
. :.. .... .. .....i I. 'I
Jil.lli 1 lit ' 1 1 1 ' 4i m , !. 1 7alli
liii.li.. in r i. Hii"
MLVl'-lUmn, r lb 'K '
Ml.lAl:-)l...i. ,lrtl ISlllli ? '
A cmtra laain 1
!n or, l(l
DiiiurArmn ML ll.ll,V
ftiii.r-A.v.rt.-ti i;i.iir. i" r k.-.u noa
Hi... k.
Ibr l.'.l,''.r H'.
. -''"" ". -111,. nil-. 1
lllltlll'i I
... ii, ll'Jiiull.T
TlillAl.1-11 inns. I'll ,,. till I
l.iulit.l'crll... -Vii nil
L..'.i.....Tr. 7ft nl "I" i
r: i'lii. hit ii'tttM "... . ....
siiioiiniK, j..' .1., 1'Uu..
-jiKiri. n... 1. 1;;. min. oo
. . ...... a fit
;. no.V'.u,.
I "
;4 sun
UII u
' .(J "lllalOJJ
17 fin-J UU
;, ," ,' .' M3"
i J V I.I - W "xi " Z...
! M,ilA"l ',; ".Jj V; V'J: ', Hab.r
, llulls -lionKUTi
" . null; lianu
imiu iiiiiua
-TicntM hiM M.h.perU. - l7I7Kc
'.-.'"-.' I ij.. E F'. I'll.
vi:oKTAitr,r.s-i'"i c nrrW. i nn
Wlntii Id'arn, pirliiili.l .-iim!4 lid '
.;, -.y " " URUn'ilB
Union, rer Ml !! Oniiano
WIIKAT-fhfi.' oWi to I HO n I !M
No. I V.'h ti' 1 '-..t I 1
I'hoioo l!ril .'.I 15 al till
V.. 1 lln.l I III I I 1ft .
upnmrv lifn mini.' uti in
CAIRO. ILL.
Orilrm Solli'llril. anil I'ronuitiy ami
SiilKfiK lorllj' l'lllril.
omo i,i:vi:i:, ;.nno.
I'UliTOS - SONS, - - Proprietors
Art .Vow lu i'lill llpi'mlliiM.
Mu.. . t'. iiii . V.in. iiti. i.rii'irtiil lo ft I rtllji li
nil' kin In 01 r.'.unf 'n iimrUy, mi'l nl
11 .11 I .....I ..f ...ld f: .1 .in I (a. r. in an. ItM
ft iii li -b iili.iiil ty, mrvlB from tlio l,it Wlntf
(JIIOrilltlrlS-COMMISSIOX. 1
W. Mrjtn.ii. T. Ilinl
tkaVto.v v imei,
!iuv. i -i ' ..-li..-' ii,ll' Lull A Clarki)
GROCERS
M ..iu .......
COMMISSION MERCHANTS.
CAIRO. ILL.
i.iii. it iiiirrli'ttii l"(iititrr Ciii. mill
.11 nit Ufa I it .1 . .ticv"""' r"r '"llu" Vitrif.
G" t 1. 11,1.1.1 tfSO.
r.
i
,.
:.m .ii issi u.v );i;!:fn(ix:r
Nn. 74 lllilo l.i'Vni,
CAIRO. ILL.
s,in liil iilli iitlim i:Ui il lo im
in. uinl I'lllltiK ilrilfin.
DOTY'S WASHING MACHINE
' J. iSVWJit , $r f.
1 .. 1 , . .1. 11 . 1 tin' in
Universal Clothes wringer
tui.ri...i ! lint. 'J .lnl ilniil'li. co '
. 1. ..1.1 ... f. ft. . III.U' llluill.'.liull I
ut i.r -11 -t 1 !" f.V.u" i ii","1"1""'-
.l.'lll. nir 1. -i. l.U.1, U l Will 'ilTP It"' r 114-1 ..
I .or r, ) .in!i.U'"'l.ii.Jlll"'"i
atZOES: -A. ITS
If ! Men !i .1.. - .. ) T ... Will J"''"'"'"'1'
..r iiii. I fur II.. UI.M 1. ir .1 a l ui il.f r'tinl-tirlc,
Wiflinr t. l:"i Wrnuir Bint hi. wi. fur.
MM'I 'iiliif "r '-i ii 'in liui.'. fnirf fi.'.alil, to
.Li., .ah. ." ii...iiii'i.fliini!; ital wMir.Miiv f
l,.,t 1 iiM lil.' .11 itweirJi.r.'niiiiltlif
11.0.1.V il a; oiiiiwwncil'. r.111111 lli.'i m- l' ii''"
i "I fial:fit, afu r 11 im-alir !"'. ' ' vnliiM H'
'''!vf l'i'u'i'..a.l. f'tl.r fr .ili.'r i.Ui.ul.1 I'lrinit
..'.'. ... r.. 1 ..... ...llil ... I. .tti.l. . Illll. IUII
i.it in in.- '' ir, i.n .. - , ,,",:. ;..
. ..'m.iii..ii.lv, wild 1. lii'-r. mi'l in iujur lu
ill' 11 j !n.it in.. Iyn l- ily Clotli.K Wii'liff. 1'ii'ln
,,m,.i J. ( niiou'MMi, l.'rn. tn'!1'.
:ijrHUaiHM.i.rrWU.
'ur ' '5 W.M. M. 1IAVIDS0X,
HO filllllllt "I Alfllllr,
CHEAP STORE
I . II , !.u lu K" 'I'1' " 1
. TjiaWg0 Hair Hats
' M.tV.VrVMli
,,,... Sl.j10 Unt ami KUl;
Itools,
M.uloi!H'ri"lyf "f. lnHilrl. Al."
I , m,L- -. - -r 4 l-.limll
. J...M .. ..r. ,.t
. T
i Tin a ExeJlJa JKJ!f Jl
(imui., lloili ry. Xoiloii., Kin i"i
I ir,, iv. "
I o... l ... ... nn l....4 ii.iwinnl. m.lM
Striotly for 0m'
ci.i-i- -f
1 an-l V,"'V'li'l' '.' 1 ',1'tr '
mm fur li.'r i.liil.li.limiliil lli ttl r
I llM-i'lli'iil in .'V.'rj .l,.'i...rti.l.'iil, tlj V I.. AT I.,
, fori'irctlliir M'lllim iithi u- j;ri"H"i v....---.
t IMnno, Owin mM Hi iir.. AiMriw.
P. MID I A
A
I ! Ill i! IH IIIIIU! JLr tib
Millers' Agent, iiHMH
J
vulcan iron:':.wor'ks:
COMMERCIAL AVEJRJECAIRO ILLINOIS. ,
JOHN T. RENNIE & CO '
"Yr " .M-ifai.l. JJfiDiHmjaXrXl!'
Manufacturers of Steam Engines
AND MILUj .MCH.INERY OF ALL, KINDS,
ForlflB. Ilr.i.(:a.tlnR.,StrtmbMU ilrn.ii.i llr ! Wor).. Kc.pi . n) . lijunl
Pit.' aaU littin.., Him... ur L, iiJ.Km.mn .InlnlultUlv il
Turtle Oil
MAur. iiir
LOW, SOK AHD BATSUT,
H j
pq H
Unvcly XI i' o w
rj h
o g
Bp.
xii i; i o.ir i.tt:i:s ?:
Large Stock
...roil sai.i: at I
33 ATI C Tj ?3 .
U ii '
it'
3 0 H,i
. il J
liiir I'luilif . inr I rVTmlJiL- vi.i. ( ! h
Uo ,lllinn-Mnfr; I'l.tlll. I 0 ,g t
UII1.B inuimii.iwiu.ri' i
nlloli., rionrf. Tnlilo. nml t rj Jr
MllU'.iiiUvorLi i'hlnai 'Karllfll lJ
rll Hint IJIitf twr, -it lor 15 f
i'i
UeMrrnl llnuf- (,'Ii'iiiilnir I1'""
4
hi
It '
llll.l'. . fm
ur -iiiiiiiiii ""," i "T"if,
llrai.. niri'i. irnm nnu " m ..i.,..i
HEBMOMEIERS!
uatih Jlrl.low, ll 1V .'lKlC. SWIill. l' "' wii ir " inif-.i aiti". am i..v..-..j
mnl Itiul, IciiHiih tnillliiiil r.iirrii.viM tv', ii , ' -iMln tiiivli n.ln:'Ui..vi:o'ii
nil lA'i. ,u '' Mitn1'""' Hf
. . . i . w.y.. . . r ' '
For SaUsihy BAIHJI,Am im -
Whitcomb's
SOOTHIIIS SYRUP
rvj;r.i.i:,AT-
HATlt a.JA.'5rs- '
SPONGES
v-'l1 vl"i ft r
FINE&T QUALITY NICE
PI ECE S -- FREE FROM
SAND.
u 1
SWlHltllerS
at
lJl U B ""ir.'cifaV V
H I fl1or' ot
1.4 . 1. .....It ill Illll 111 I tl Ift
Inr, Inn loiiif ill '
..... ... . ... .1 lr..
Ii'.nii B it I .
Ill iiriiiK"i ". "M-
nr. S "
K--llir- B
hUJiullu!!--!"
'in N l'AlV.
IIH.1lill.1l
linilllMIII"1' V " i
tll liltf Ki lrlml 11 It KlilUli
AT
Barclay Brothers,
Bluo hick Water
, - , 1
BLUE LICK SPRIHGSi
0
?1
-l.l. 1411.' !.-. It Jilt 1 1 IH I
,rVViVrVN:u;i.r..j. .Vviu.tn
nil' l.y
II.VKCl.AV IlllOTHimS.
TW.ir.f.Tirrri:f.
Importer and Vfiiulesale-Oealer
r.i ... ...-I .', mii i
i Wines, MfliUOi -
. - , I,, mm.
. .1 V '"
f. TORAXCffjoiClCAnsi...
.lufiil rr l'Vt Vmi'N uf , ,
Rr.AIIST0CI
l ' n , . 1 in 'II ' Ifl'it
. , ,"...""..1
jToroair ltix.ci,
uw. vrmr-ai'WA
I I IDA III I INflK
vniii.'i 1 1 1-fc . . f w
B4
,,,m 1 ... ...... ii. rT '
IPjr Pnni n'' H .v.,.iW4i..-Ji:Wisc:.Vvfi',in'
mum mB limmmm
. r, (j
miE & CO
Solo yi-soxxtu for
CAMERON'S
SPECIAL STEASYI
PUMP
. sewelL S, CAMERO.iV'S.
W- 1 ' .. t ...uAiUI ml,! l'rt If 41 .iMlt
1 1 J fttiicMioa
mns: iiv.sv am" '"'l1'
ENDER'S
CHILL CURE
CnijlnliiH Hrt fill I II I II' or Ai'riilr,
linol t'iiilriiinl lo tlie'Tiikl I '
fWlllilrl ll Hlltlnlitlt ivl.llivilt IHHll
Hull. ,
Vlir l. il ..H i in . m ncin j liy- n-, 'M' t
n (.ilr lrf..r, f" -H' itnrr. it tho
BQSt Medicine Known
rer itio nii'iily mm
SURE
ArU LM-l: M'rlLI-.'i"
J' ? ff iC l ' nivl J" v, -o m,'Si frt,lii" i'Tlvn
, II. ri (9iIi.J.m .J . . ,. i , mlnn lilt n
nu4,j - - i, ,lr ' ' v,iM tV''r t' Hi"i
..ti.itvfi ( . v ... fitirl in
i 'f.vJj,''rSiilfLt,,rKhWV
IhA HMii rj'ir"?S'tM rHy f M-W 1 BMi
tl' I r 4i,v
l'uV
.Jli.l l.ll.'.l .AAI'' I
' . - . J 'illl I "
U irnliUof tl.f 'nfl iJio'rirrf)nit
r.- -. 7. I ru iJiuj.B wl. ilii !
till I' Ulfl It r. lWlf' . I AtrtV,'
I . - I .' Illl I t lit " VI
nwrtlil' ri'nl'
tiSZ
i ArfVrWt 'i.'.i'VWy
1.rt"r.n4
li," .r,. 4J . , . , , , t, . ,i ii ll.nt,
. .... ... .... 11... I i kl. I.M.. I.I.1 .1 .
WI'I'Mft, t 1 v ' II" -.mi .i.i"' t.
.. y ... 'llMI j ' fllll 11. ,; l-J' l''. II
lilci.lv Tiiiin'r''lHMV'" irt' Vnr fIl'-jf -la,
l'l-IIAll, wuh.isi;m,.
An'fl' i';' . I ' , I i . . i u : iii
lion. H ! mii In ir.i ftrt'lm"''!. AS A 'J'ONlr
I . 1 1 . 1. . . .. - ... .....J. .. ..n. I. ft 1. I, A W.
I l.l.tl.'i.t .r Ji "li'r.JlKll ' ".': "i.T '"4
I inline . .r n'tv '..riTiti-r in.r.ia ri.-
35 1.. 5E. 3K rulers,. B.0ii-
em-wile; y.
l,Xltn..Y li;0riOUi,o I.CU0.
r . l - J UtlW I .111. II I II " " "
I 2 ft ' ' riiiuiu.,1. iiiut'Uiu.ifliili.ail.'ct.
'. P M I ll!ti l of J, ' 1 1;, ! .1 In , lj.f. in
' IT1 1 ... -,W . T, (ii' l'h Wlcrii ifne with Ux
. s hs.lfn'.. ' J t t ' ii.i u-A ami. tir iiy
in r (rrpfrf-r-.yr-v.-Miiwtyrii- -n, .(. ItaMb
M M 11 I it - t .... .r ........... . ...in.
T . . , f 14 iil..... liuHlll.rflllUj:.i.'t
fl .4.1 .J U.,lu.ifJ . Uilll;
I' it, ' ii i.ur.iliii a-
I . . ' 1 I I'M
l.ftf kin' l.f Ih. .Hill litft I1U.
2 !! iv Hi :hnu win I.
MjtitiiiViciE - ifthfii'U'nilMio.
J';,;.!!:'rJ;
j mm Mlitri 1 'ii the I.n r 11 . " iUlj llfinrwim
11 , 1.1 ur '. " I I. 1
! " vIDIt " . Jtmiil..lto
- -, ; ,it
1
mil Oil
1. . , .1 '., n ' -'..
. ' !i.::,V:il"!V-,.:,iiytoi,,..t
' 1 . ' V". .. ' . T', ' ",.,T'.'. . ..
I " I'li'i 1 . 1 1 1 ') !. 11. v.i nio v. i'oii,
I 1 v 11.., ,i... Mt,n, 'f:i.
. -... - lr"hft. .... I;-,-
,m., Ill niii-. . '
UK',, l,.,.l
1 rin .'!- DiMiKi -' 1
lUi.VKi'S .MICUOSCOl'i:.
j.Hio.iTsr to
ti
IH
l.vil l
J J i. 1 1 VI I
THE CELflARiATEDi PATENT
. 0 .rAl44.l L. ... u A.
- ,, ux'axg, TOOSKijp
I fh. Hi! i'r).l I i yit.i Il wi'illi lh ''"'
wimuivii. vojjV r, "'J'A'l-'' ' 1
.4iini..itli.(l , A...isdi( Ii "0 "1
SCIENTIFIC USE
' fi It -fi oW Miiti.r1 U i'iki .y'Af- r'ir 4'
; Ifl T Lf.ni V Mi I. f ( V IKS'
! ;XM-"h3-
nr. . ..... i . -
i .'.tin, ll.i . . ! - ur- nr."'. i - .'T - "
vvi'tiwv!
M i l'T
suB
- ., I'.J l ' l '- m,,,.:
.. 1 l...'lll.llLl.llt I'i ' Il .'I '1J I I nit l l III 1 4 . I ...
-,
4 .,iii,,,a, iIlK'SIV 0. iuiHI'iii1. ' 'NM. ''
.THIIIlllvr.il mi .'n ' .. V.i ... ,1
;'tv,ft Ml-J.VtViCiliS.M
ti).ro.)i.i.i..iMi' v p..iJi frJA. ' M
Utu itu.iiiih j AWr-llf ii ' lu
.vi.li.., ,.o,.,i.sirc.'i.Sl.l.'.ni.Mo
....,.,...11,,,
,.v-..-...
EffSi! LOvEB BFiUluRt
.s- -
rt.- Q, .
CoTskS0ve
Get The Best
31,845
Air.
tip, jriv ij-. .
m ,
llavnllrcii Mold lu Mm T.nnl Two Vrar
No! v rl li.n titl'il tii K iv
Enivi Hrttislnotlon
fliur ium nn urrvillr i-(knw lvln"l lu I tho
BESlCOOKING STOVE MADE
All l ulioon-rr known; tlV'Jf
Stand Unrivalled
poit r.xiFoioiriy,.iN iUKixi,
I'nr IViiiiimiy hi llir Use of I'iii-J,
1'or Diiralilllty mid Cunvvuimci',
, .Vud Tlu lr IVrfocl Ail.iptnlloil
, ... T'i tlio
Wanls or, Wcslern Pfoplol
KnJ tir urit'ii U.I. t
llXnJOli MANM'ACTtHMNIi CO.,
, HI-iA: till ytnlU Slrrrf,
il.lil.intf SI. I.iiiil..
lj : '.
a 4 -
'1 T VAICDXF.Il, 5f. O..!uiro.
i ! ii;..-ilif:k.i rVC.'ftrbf A'tMiib ftn.l
U'liKitil'.l t, iiU'llTI'di llliiin'rflMnWTin'
V.Ml,v Ifyllvlfti.T. tlKKJOIJ liyrit.-t-IVr.lil VI
A. ill 1 ii!!m,,iiiiiiJri4c);)i,.'lnl,friui ,JW
'tl
J(r-crii,'-'.
jt'l'.IUi
-I -r
7.T.hJAlrK. SiHITII," M. I,
' T hR.IIlT3NC4K N. It Tlurf 'htlr llri-'t
'11 Hi v. . liiilrlMi Airnii nl Wiiiniit r,nf-
rill I. t ..i.mlirMi! AVim. upiuir..
J li I 1 . ' 1 1 -A J
.(-. 4V. Diiix'jr.n. IlCf-
V- IXilJM'li rrrnrr 'Njfffi nail W'alnnt'St.
,,'W Ji.j;-iwVil.cr f'UUi Mr.i-t r. i t DM.. L'tr".
'r. ...v . j, i. ji. i u ... n.T
'iu?ifi.v .V .IMi:itT,
iVITOKM.i.S AMI I'Ol Atl'il.i.imri ,vi
,. , - I..VW,
V.'Ulluui II. liicciw )i . ' . .
Will 11111 Ii. l.lll.crf, 'f IWlllO. II.Ih
MII.n UllMiU. 'J . , . ,. .a
il 't. n' iMt-ftt-n t" .ili.iintiiy nii'i ti. hi. 1-
nimiin
llini e .1.1 Olilii l I'M. Uouintt T mnl
'..l"r.S. 1VKIIK V lHTIiIlt
A
., A'lTOnXKYH AT'I.AW,
)li;.i In Uniii' Xtw ilullillliK. rorm-r
... ..1. ...... fi.nii.ii.Viil nl
ill inn mi. iiiii. ,,.........-
VV..T. A 1 1 r 1 1 . , I !
II. WnUili U'l-liti. J I'AIKO. II.I4
I., f lluilrr. )
A FARM OF 100 ACRES
FOR NOTHING.
!... i ii.- .1 1 ifjnitli"H lu -,iiiii.. nimLiuiiit.-i
iiicoii .u.ui.nrfl'i' l r ti. ;i. u.'.Mtn iiin.
..f.i,' I. .1 ,g Ikll.1i. llll'l 111 ll tp J..i "ii"-'
linl'llll'tllin f. irtii.u "f III- tlr.Ut Vi.-l. If
. ..i.t.'iii.Ui . ajmii'ii wi.'i vny ivnt i.r
.tllWItvt;!.. ViMI Hill l.liV'K (rjlrdlll
ft. ........-.
I II ,.M .
1 I
... Ill
C5,
, 4w - - 1 '" -1 1
mo ..is nivsniKirs
' ' S,MUHilA.Y .
.Nfar llic diiiifr '.r I'Il-MIi lrrrl an.l i'nut
mrtlBl trui. . '
llii. .ni l lli.l I.II.I-If will" 'iio'l t IL M.. iMil
.V K
JN 11 A I..I.I III K
fltll-.ll -II'' f. I lll'll 'In' l.V -'"t ' 'f ""r
su.il.rii Ii. Ii.fintl.i .l II Urn iii.iir
l.f..f.fMI I" i.p.riy I'lUi.tur it . I II" In;
k, rNui i "HKl ""f W W"1 ""'J'''
"A
.IHIHIMXTl
V-nrl,frrf '''I" '
...i.-i. 'M'"'J-
HI.. iiii tin- 1 I n "if Oni'Oi
I,. , vi, ! II' 1.1 1 inn I
ORIGINAL DESIGNS
IVU iiriiiii. mi I . ti- .it. 1,1-' J V '
irvt. Oil-Id J'.r''l..'iifi -iii'nlH 1 Mii'.lkH'l"
"llfSil ''.UiliiifU H'M'"' ''' '
iv.il i''k-:: !,:.i,:iir:j,i,.vi,.,V;l:..:
iirr,rilCII liirli i"
I ...... i.lW'll l.l.li l.ll'JI" u !i M
, i1 "i v"r" nTi' 1
- i - ... . w,,vi,.,Trf "il'l ""I ..'l"'tv VV.. v.:
f i'irf:.t.iji .,,ii i :r i.'.ri u in.ini.
- " r ,,
II
.i 1 , "
ii
in.
I i .nn li i"iiiui f itu mi nl. rniiilAitifl.-n
T ni.t.i.i.u' hi-' lltitir in n . li In i
llllil
I Snllonl. loriiM V i'iumIco
Ki'lll
LU5UIEH.
y W. TMOltXTOX,
....DEAf.Krt IN-...
BLINDS
WINDOW OI-ANS
LATH A.UD LUMBER
-
f ( DFFlCK, OS
TENTH STREET
Between Commercial and Wash
ington Avenues,
Ascnlw lor Ilock Illvrr 1-iipcr
C'oiiipimjN.SIii'rttliliig 1 H
O.uiirl1 Ouiienl.
IMV. .IoUii'm Iinprovi.'il Hour
InmiluajH 011 Iiii ml.
o 1y11.Tr.1ts,
tiKAt.nit i.v
OEC-fluTTX n axel SOX"r
LUtVIBER
ir i'.vkiiy nKWRiPTiow,
Lath,:SbIngIes and Cedar Posts
ORDER S "SO LI CITED
STEAMBOAT LUMBER
I tUMSIll'.n OX rIIOHT XOTH'F..
ftllUSr.lt f OMMF.lM.'IAl. AVKXl.'i:
AXII TENTH STItr.Fr,
r " BABBLE UII
ZiKjicK-iii., xi:ivr.it
trib; v o.,
MARBLE WORKERS
Designers
i, $ t - , ASP
IMI'OltTKItS (11' ITALIAN MAUHI.K
.SCOTCH IJItiVAITi:, ..'.
WAitnnoojis ani v.-nr.K hhoivcwiixki: or
'tlUUti ANl'.bT. ASX SiTUKKTS,,
QlVWSBOMtO. A".,
mJiiiii'iiviiIi", ViUilK, Orarn filoiii'.". Mmitlti,
Plninl.ltTif, li'., rti'i'iilfil witli Mirrfor work
Ri.tii.tiin. ,illiwi. irioti. ...
Kaliii. tfrni'in wi'l llvl'rt'W li'lti'rlni! tluB"
Intli.'l't rl)!'. .., ' .
MnrW1 (Irnnlte K'snrfu, ly tliu I""! .'iili
(nionrf Ktirnri. Imiiortt'l.
,ti itotKiiiiamMtf'pfl.
rori.ltfn,a''lyto
dill. I.. TIIO.IIAS, .lU'ciil,
Corner KiiUt!itttil uivl Cunitnoic.Jl An uiif.
imylJA'tiim
cornxs.
. CMKY.
PR1HCIP&L UHDEWR
Xo. t! Sixth .Slrppl, Cnlro, IlllnnN,
K' i. i-oii.t.int'y en luii.l a
Ai .1 laril'i i-!Jiply olfrnno lir.fil'.
.aia I tin.ruit'il .
Burial Cases
f Hi tlutlt nail Ut iiwtill o
ii.i'.ti h in ii"t. .tin. ii.fi;
i nn. 1 1'
WivnlMi Cnllliw, Kir.
K i' mi'l fSrri.iff !
itM.iu r jIiikh., lUirl'liilli,
III '. I. .I'll". IIiiIIoii..
i mi - ii. r ItiHh-'. li'.M
40 .ii r -tun, arijili,
I ( t ..T., l Imir.t anc.
Pf i.irln4, fllu.i, fU'.,W.
j5 Moss Mattresses
Made lo oruor.
nu. I l.'in
nuv ooods ! rointTir
if .
AltO.
WM, KLUGE
,,,'r-, In. .! lnl M Vnutlli Wur.l lirw.'ry
tr.
iiiiil.tiiniii"
DRY GOODS
ST.vri.r. ami i-ancy wkv. isuons
id rvy.WX nisciiirTiON'.
Hosiery, tiolw,, Bools, Shoes
Aiuni'fiuu4.'t4ji iM4iorini'Ut scnrraiir.
.... . ....... . . .i.. ..i.iiai. l..li..l th UFO
.I iin' ntirgiiiK.. i in" I'lu'im i. ii....-. ..
liLiolorUuuf ninliNlUjt t rll ftoyllnW I" ' '
'tf.fHi4?iiiy flphiU or r.r.wri'. n i'hop
UlV i-ftp f JK)llll fuy wiif ru IH..1.P .
. 'nKttKttiir.n nil! rf.ACKt
i'Nt Hour lo tho Coriier wr I'oplur
( mnl MndtjCutUMrciyL,
Tho Grocery Establishment at
tho Corner of Commercial Avcnon
and Sixth Strcot will ho'""
aried as usual, ono or the best
sitoked in tho cltv. .
v.
DOORS. SASH
ITj - X If

xml | txt