OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, September 21, 1870, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-09-21/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

THE O.A-I.R,0 BTJLILiETIIsr,
BEE 21.
THE WAR.
AlROTACTJiD BATTiK
Prussians said lo I)(J'
fcalcd.
lROJlKCT or rK.iui-2.
-
THE SEIOJ? OF, ttOME,
Lo.vimj.v, .vr- SO. A tulfgrniililc rlU-
Lo.VImj.v, .Vr- luiegriiiniir m
' ttntrh from ilrlrani, ,23d, tmt An un
t rufrshwiUfcolc place rtt VUpOiiz.
onV. Twentv-1
fivi tiiruand French, tnti.otl near the
northerly pari ur city, v-re ultncki-il i.v
v iM ot city, wore nltnckcd iv
rUleen thou.and' lruimi. Tin. I'nil-1
ilnm.wero mowed do wi ljy tlio Frrmrh -
Lrt"!?2l Si !"IiV"",cJ
.- ...v. ...
Lank mi nnntlinr nrmv pnrti.
A favorable remit "li expected from tli
inlulon of Julos Fnvrc, nnd It U k'licvod
thai thoconditiotii of peitM1 will fl,xc4
ImnlUnootuly with tlio ct ntfon of lidi
tllitlc.
The fliinl official figure of cajiltulation
of Sedan are 39 general, 2H tntr ofllcors,
2095 line officer he.'Idc '00 otuccra of va
rious gradVllp lmr""d on parole', 8J,:t
firiratcf urrcndercd nnd wcrctranxported
nto Germany. Ttventv-tlmtiiatid wuru
made primneV during frnttlc, fio.OOl) is
clkpcJ into Jtelglum, 20,000 worn killed, and
troundcJ. Total lfcT.OOO.
Fi.onr.scK, Septcmbor 20.Tho slcgo of
Home has commenced, ,1'tvo uivaion
under Uen. Cardorna Invent thn city.
Retlntanco ii n matter of form, and tlio
surrender I expected to-day.
Tours, Sopt. 20. Advice from Orleatu
attribute pruat Importune to un engage
ment nt ScIon yesterday. Tim l'ni
tlanssiiflcred mtiehfrntn the French artil
lery, which was hidden in the wood.'.
CIXCIXXAT1 FOr.WHtV.
J tiE.UUUKNIVAI.Ik
FOUNDRY
MACHINE SHOP
STEAM ENGINES, BOILERS,
Copper and Sheet Iron Work'
Mill Machinery or all Descriptions
No. 248 Knit I'tnrl Sheot,
CI.Vt'INJVATI, OHIO.
S'.e.leo.U) I
mm
DRY GOOIIK IX I'OIIKTII
WAHIi.
WM. KIjUGE
Ha. Introduced Into litt Fourth Want Orncitty
kIkI.II ilinx ul n i
DRY GOODS
Kint'tMlbtf etl'M MlielM iuin.lt' l-l
itlar dry portil hoiiM'i. nf the rlly -
NTAPI.K AX1 FANCY J)KY (.'00IS
OF V.VV.UY HMCItJITION, '
Hosiery, Notions, Soots, Shoes
Athl acomi'lfto utoitnwnt Riiiorallv.
Tli iriiiiHi; '.f lht pnMIe Iimi'rtaili jir
rltorcurriUiUiiiglii nil nw I It I tiit Inhlifnut
tvluthtr IHt (nn1 ir rX'Cii'. cIin hh
tln-T ran ! boiit;lilftn)Hli rp in tlio I'llj.
ri:mi;.miii:ii tiii: ri.Acr.t
xl Door to llin Corncp T Poptnr
und Mnclccitth Street.
The Crocerv 1fcthlfshmont at
the Corner of Commercial Avcnuo
and Sixth Street will ho main
tianod as usual, one or the best
stocked inthecllv.
I .. FMIM.IPS A: t?0
,Mi-fpi.r li V.. II. Ili-iflrnitiit A l'i.J
FORWARDING
COMMISSION MERCHANTS
PROPftlCTORS,
0A1KO, Illl.hVolH.
LIBr.BAI. AIVA.'Ti 'HAIi: OX O.V.
hlllMILMN,
MTAip I'rrl'itlrii lo lulnki', .lull- ullj (lit tl'l
frtlgliti to all 1'iiiut., hii'I III) una m II on com.
IQIMIOII,
"lluiinmnti ii'l.l In H llli I'Mini'lnco
J NO. K. 1 I I.I.I, '
Hiiopotoi tt, I'mlit-r A 1'lnlli
ir.Nr.ttAL.
COMMISSION
F
r.
A'r Hi li r In
Flwr, Meal, .If ay, Jrn, Ouin,
nrun.
Cor.lOthSt&OhioLevee
CJAIKO, IliMNOIN.
.. .-.M-WMII! IN
liUORS. SASH
BLINDS
WINDOW GI'AJM
LATH AND LUMBER
oi'i'tn:, on
TJ3XTIC STREET
. !i i ii r L. .
Between Lomniorciai ana wusu-
Ington Avenues
.,. . am. -war -w- -rvikru
t.llaW. 1.JIJ JJ XI FAfTt.
- -
ABcnlH for Wook Klv,:r Palter
t'oniMiiiiy'ttsiicaiiiiao.
fc
Oti.irl, Cement.
II.1V. .lollIl'H IltlM'OV('l Itoiil-
Ingultraya en hand.
.ii in
IIAIID and SOFT
LUMBER
Of KVKIIY UKSrilll'TlOX, v
lathy Shingles and Cedar Posts
ORDER S SOLICITED
STEAMBOAT LUMBER
niuMNHKn ox Kiiottr mitick,
ouxijk coM.nntcm, aykxtk
AND THXTI1 STItKKT,
i 1A IRO, ITMI I S.
JEWIXfl WACail.M'N.
,l(.'i:.4'VO!'
Till: llAYIS VlIltTICAIi FIIIIH
SEWING MACHINE,
Tin :i)inplHi't, Slmpli'Ml and Host
Sewhit; Mnclilno In Vc.
Cor.Bih St. & Washinglon Ave
( VIIIO. ILLINOIS.
Hip ili nmii.l fm Urn MAVI- i:VINu .M.M'II
INCin tin-Atl.nillCftlHtpH, Hlii'tn Hip)' nip l.c-l
I; now li. nml hIh'Ik limy r i - 1 :i 1 1 nil utlir. Ii
VIMl.'l llllll Pllll lm tliplll-i
It iii '-r inim in nny l.iml ' f r I . li i- 1 1 r 1 1 ! .-.
-i.iii"lniii ol n (nw firf'lU I'arli, m.l ii. n-riu n.
fi'i'l i iiiiip(i li In iuii 'iM i M-..UI- Hint ii turn ir
in 1 1 u illinin pi .nif. of Mi N il cr ii it.:i.
i.'lnlliliii: tint dloic hi mif.irinrpi- nn'fprlt to
.'II "i.i' i mill Hi il t - jii.i Urn tlmitf I' r In ii ill r
M'Wiiu Mmlm i wil I"1 lii"i' 'l.'i' .illrr hiii.
inniir
Mit II . li i.-. Ii.iip -i n i,,l i. i, I il.il. ri'iit
llr nflliiili, hiii' n I 'ifull.; Inniu nil lm
unit Iki
BEST SEWING WMl
.Mllf.K Inrml lilf'IH lll'"ll:l. ill I.I f. ri' I .1, .
ni'i i" mii-ir,
, (.'nil nml (!l ii I'lrciiliif.
pi'pllV
II.I.IOTT, Il.tYTIIOIt.V iV
MhI -.it.' IV:
Boots
Wili -.ill' IVali fim l Miunifu' tun r
,.. ni i r
Shoes
HlO.M.MIMtCIAI, AYi:..
iJ, 1 i ti a a. ii i . i 'a l s
I'artlruliir Alleiillnii tit OnliTs.
If Kllli.ll.
O lllll llllll II
(III- Ilrilill'll. Ilii.lilll
' lll lllir. Itlrlllniillil
ti:i,i,i,i::i:h rc i:.
Cur. Ttli SI. nml Cniiiiiii'niiil A('., In
Whili-r'-i lllnt-K.
J. BUCKLEY, - - Ag't
I'.ul" ul.r.l'. nll.'H ' 'I t. lm in Ii in
l.iiliurt I k, I'miiiii IMrkrri ami Itnlli nml
lliiiiil..
kllV Kl If
i:OY-irDi; vt.OTstisu.
I. WALDEE
VAiu. !tii sr. (mm i,i:vi:ij,
Jairo, - - - Sllinoix
ll JIUI nil III I llfllll luliulili V.I' V, ,.
RUDY-MIDI CLOTHING
AMI
Gents' Furnishing Goods
ilOvcry ilcx ril'tl'in, H lilclm 111 tu wild Hi l-iu-i'.
that will not Ull lo mil nil mrt'liAn'ri'. IVrii'i
nusuanihlecil. JIin Mix., ut
Sliirts? Jfats, lips, otc,
I" M i i.iiiU'j In point of iinrt-, i-lylf hinl m.iir.
iUiitl.i 1 1 1 nny i.ilii r murk-!.
CALL, A.M Ni:iC III.M.
iiultf
J JWM.ktin .urn on m i:.
LAW. Ill in
M
Dr.Fishblatt
Ollll l' III II .Si't fjllil Avi iiiiii, mill Mill
.Street, Sew Voi'U :ly.
wjiKici: m: c.v m: conbI'm:!.
I'r l-'Uilihtt illnoovi'tpil Hip innntt'erlnlti, i
'1 ij i nun nniy I'lit'Ctiinl roi i ily in tliouorlii lor
ivi'iiliiiciii in tlio Kick orlliiilit, ulrluliili'.'i, iillVc
'I nMof tlm Idiliipy. or l.liulilpr, Imoltintaty dli
olinrgffi, linpoloni'-, fieniTfll ili'lilllly, Virrvotif
hps i, ilyiiipjiiii, lunijilor, low ciirll., caufuilnn l
iilcj". I'ali'itn'lon ol lliulieait, tlimOllv, 1 1 cnili
lins, iIiiiiiipm uf nlfflit or j:lil'line., i(lf i'np of
lliu liel, ihroul or ?l;ln, nifprtlnn of ttio Inti,
utmnni'li or IuhpI", IIioip ipitIIiIo ilhorilern ro-
nllliiS from Hip Military liabll of yotilli eprp
mi'l solltiiry rncticp, innru fntnlto fletlinitlinti
Hip ionn of lri'in in the innriiipriof Ulyum't,
tllilli liuthclr ino-t I rllllnt lionnH nnl autialj.a
noun, rcn lrrltiK inarrliKP, pip., impoailhlp.
YoiiiikMm,
i:in'mll) ttlio IiiVi' Iippoiiii' III" .lolitii" uf mil
I m y vicp, tint ilrnulful nti.l iloitrin'tlvo linl.it
lil liiiiinii:illVMTei'ii to tin untimely Knivp thoii'
inii'. nf jennu mi'iiol Hit- iil Ht ( .illP.Iink iiii
nml l.n II in n t Intel, rt, hIid liiiutit tlnrwiH tim.
piitruiici'il lltletilnit t-iwtr. with tlm tlninilcrliii!"
nf i'loitU'lii'p, 'ir wul.Pil to ( PHiiPJ the li 1114 tjfl ",
m.iy .ill mtu full cniillileiii
lart'litKc.
Mnrrli'il per.oti or Joinm men unit I wiles ouii
tptiiii'liii!i lnnirlnifp, I'i'liiK mniup of jihK-.il
wcnliiicni, otAiili.' ilclullty. 1I1 l"riintle, rpecl.it
ly tnrcil.
Ho who IiI.ippi liim.i-lf nil iler IIip fiirn nll'f.
I'Ulilliitl. lnav 1 e 1 1 li 1 1 1 1 1 I v 1 'Uili'lc hi In- liimr n
iiuenlleiinui, mi'l riititlihntly lei) on l.i.pkllln-
IHiy-ivii
Iclnn.
Oruauic WoiiUttevs
linmi'itlately i iireil nml full xior re.loreil. Th.n
il.lieslni nltlietlmi uhlili n inletalllii inlupmli
unit tiiairlnj!!' linioil.lo, ii tlm peimlly pant !)
tlio v i 1 1 1 1 1 - nf iiniroer Iii.IiiImpik'c. Voiiiiu
perntinre loonpt to enminil iiAeein'ri frnin not
iielni nuarii nf llin i rr-: 1 1 ill ...ili-i 1 1 nil';.-, that
miy etimie. .oivwln nmler liiniliiiutliofiil ju'l
III prrtenil tn ileliy Unit tlio poller of pi "eri'il
I Fmi i ot rnoner ly llione r.illum Into Improper
lmlilU than hy tlio prinlint ? Ili-flden lieni ill"
prlVPil of llio pleniiiro nl henlthy IIitin. Hie
mo"l errloii" i.inl ilotnt'iiie yinptoni" nl h Hi
iiifint ami lily nri-p. The "teiii hp"oiiiifi ip.
rnnp''l. Hie iifiyMcil nml nientiil limetlmi. ueaK
eneil, lo- ol proi'rp.ilivo pnwer, ninnni. irritH.
hiiny, njiiipp.i.i, '.ii I'li.n I'.ii hi 1110 iirnrt linn
crtloii, Puniiltiltluu.il ili'liilil), unit mi. thn " I
the frfiiiii'.roiif.'li.eniHiliiiptii'ii, ilecny nml eitly
ill Mil.
ir. I'i-lil'lilt Lfrii IikiU'I from one nf the lm t '
rinliieiit ( "lli'Xi'i In Ii.p t'liltPilFlatpiihan ll "ted I
Kimip ol tin' iiio.t ii'toiil-liinK euri. that wpip
ever knmvii: ninny trnnhleit with riintliii; 111 the
liui'tawlcnri ln'ii nf It.'., ('rent nerfuicnen, hp
ItiKnlniiueil nt mnhleu .i.un'l., lmhliihiPiii illh
ileriiini iiieiit nf iniii'l, wioenre.l liimi-illntcly.
Tn lie Particular .Yotlcc
Jr. n.lihl.ill mlilienei nil thnru who Inn III
jureilthi'liiHelVPi hv llnpinplr imlnliieiippi nml
olllnry Ii:iIiiUi I1I1I1 ruin hn.ly .111I mlii'l, limit
tini theiii f'Telliier liinpi.f, Minly, kih'IpI) or
liiirriii;i'. 1he-i me miiiiu ortlionnl nml nielrn
I11.lv eltei'l 1 pniihiepit liy enrly hahiti nl wulh,
lit Weakui'M iiflhit Kick, pain In thf liii'iint,
ilimup-Kif Muhl, lo-Mof niii-riilar power, piilplta
tlim nf Hip heart, (lprpin, lienotli Iriltalnlltv,
rMnpl miKif I'oti'tiinptiou, ilerinii'i ineiiti of tho
lli -I I Vi' liluill', ep.
MBM'.M.I.V - i'he eltoeti on the iniieinieinil.-li
tn lip illpinleil. I.i'-i" of lu.'iiinrv, I'liuMmili nf
lileii". ileple-.loii nl nplrlt, otll foriitin.lin J., I
Men-Inn lu MH'iut l.-olf INt rui-t, hupof colllu lo, '
liinlihiy, cic.,nri' fnitiienf the I'tlla iiroiltiPcl. 1
Tlniiinnil nl p'TMHii nf nil mrei run now jiiih-e
uhil In thnrnu.e of their ilerltnliiK lienlih,1 mni 1
tlii'lr viKor, hetomiiii Menk. palp, iicriom up. I 1
eiiirieiii'eil, hniiiKariiiit'ilhruppenranreiil'oiit Un
1)1 r, eolith nml ijinpluma i.I ciiiiniiiuptliin.
Who line lniin"l tliom"hi'j ly n e.-iiaiu prap. I
li". iii'liiU'ul In uheii iilune, n halnt lreiiieiitly I
leirneil t re 111 e ll 1 oiupulnon-, or nt .ii..ii, Hip
1 llretmif iihlell nronltfliliy fell,iipii whi'rinlerp I
mi'l if not ptiri'il rumen inarrliiiiu linpo.ll.le,
mi'l ile,.lioji hoth 111I111I mil IhvIv, fhoiilil npply j
llnliii' llati ly . What 11 pit) that 11 yiniliK tnnu, thu 1
hnpn nf tint I'liiiutt), the pi i.le of hi. pueiil.
nhnill'l I Miiiteheil lr ill nil thn pniKiiccIt lilel I
enjoynieiitinr nrp nv inn 1 line ipience-i of ilr
i Inline from lloi inlli orimiiiri', nti'l lii'lu'r'O 111 a
I'Ptlnm m-prel halill. Hm-h pernom mint, tin nto
riititeiiiplatlni! i-i.trriiie, rclleel that a biniinl niimt
nml Imily nru the iiieit iipepn.iry rc'iii.iic to
I rntiliiln fomillljinl h.ippllii""'. Imleeil Uthiilt
the.p the journey ihri'iiini Inn hepninei n iioirv
inlltilliiiiKe j lliiM rri.pcctnhnuily ilarken lo Hip
tn , the Inlll'l hieomei hii Ini'lowi'il with l f.
piiruiiil tille l ultu ta.- n.iKli ly relliil nm t', ,
Hie happltien nf nnolli. r I'f inei Miuhtul M th 1
our ohii.
1Ikcum'. 4l' lniiinMlfiit'i'.
U'lienllip lm -it u'.Ic.r mill iiopMi'lcnl loliry nt '
plea-iini linili thai h 1.11 IiiiIiiPpiI iIip n I. 01 ,
lhl twlnfiil ill-en-e, it tun ollen h.iplicnn --
.11 .... ..... . .ill 01 ill' er
ileteri him Irnni npplj uti; tn lhnp hn, from rei
pei tal'ihly, pan iiloiie iK'lrii'ii l him. lie (nil. nun '
HiehmiilKif ilPilumn pretetr!, I", wh", lm'iip.1. ,
l.le of nirillL'. lil' li lo. p. cun ill nl.iiaii e,l;eep
linn trillini: ui'iiith iifo r no urn, jenr P tin '
Hieilil'illeit fen 1 ill U-olil line I. nml m .li ...,ir
lenlp him Mlth,: nun I he ii:h(tn - uh nier In. fll'
inir 'l'i-:ip'iiiliiiijnU "M') ttiPU."iif tint 'I'll'.
p"i-"n, ineri'iiry, hii.ii-ii Hie 1 1 ii.iiiuiii.il il -i '
I'llliinl tliili'iril l"li-e.ii.e, -li"h hi Htli" li"li if I
the heart, Ilea. I, thr" 'I, lio.e. kili, ele., l
Hi, lni( Ith iriRhtful ntt'i'lu, till ilrAthput
p. rl'i'l tn till-ihtinirul i-UIP rin hy t-eii'liuc hn '
In Hint iMiiime from u In nee no neh rieluni-.
uoThi'.p who r -i.ii' nt n Ii.Iiiih e hii I .'i n t
til', vt ill i" one pinlupl ntll lilloll I')' uu'n -,
i t n j Kjniptoin.
' i:'. riniiuiiVTr, m i- .
:il;i Ms'ou'l Aid., .Ve . . 1 1 , .
-. ptlnly
jt.vi:u'N
'J'tOllKitl.V
Wnrui'i'N I'lli
Itrinril)- In.
lieier I le 1
Hot Pier III niilif u, I lo cine II H IV ..r.l . :i-. .
le II
uf llliii'l, lt"lilni;or llhclin'r I' to.. Thov uh"
rviitllli'teiihul'liliimi"l .1. 1) 1 .ill oil their ijlilv"
lt 1111. 1 Wiusri.'. Tn 1: Hi 1, . it iiexprei-lv
or the file. , mnl it m ir. . ii" ii-e.t , ... ,,o'
1 llier 'I .i ae. It hm nivl mmn in-, ofu'i'.
thniyji'iriii'l 111 iin.'. I': fi.p.,li'i- I.
hy IriiKtfn.ii 1 v. ri . 1.. ie.
J)YSIM1'S1A1
nine wi'TTmrtriawiai
tVuriii-t'-ly i.iei.tu t . nun 1 pr.'t..ii 1
exiiri
l) inr l').-pi ll''. ' . .p 1I1i riln(W l,
linlutii .1 ten' .
i' - ,1 ) ittitnilnt n.
I "Hi' inula ' mli I ,
alum . mil n 1 , ,
II 1 r I"' iily tvi , .
la ii nl -I ill 1
l-'nri. .Ii ht ill . . 1.
. jiin
c-
I I
1 natrtiwjB-rtjj tojKsamTuxza
C'onit IV H(r,
MaMppaMMa- . -
1 i.niirii
tt llllll'l'. I'lMIKll llllll'llll
n" ".1 ti j 1 1 , , ,
1. I.e 1
luilf. - -.1
llll port
roll ...
I I ll-,
1 . I .1,11.
p ' -I 'I H'.llo I
I
Hi'illyc 01 u.', 11 1 . '. 1 .,
I I ! C e ill' i 1 I 1 .
rail, II . a. ,s, 11, 1 1 1
III' -' 1 1 . We - J I miiipi .
1 .hi .in ! .;i 1',. 1 .1
liinn f i' i'.i 1 1 .1 1. .11 -.i)
ab I un nn il i 1 re., iiiiiu
ly i'i il it 1 - .,i 1 , -1 I . aliug
1111 I uie known 1 1 . '.11 ;
..lei ill the un -. 1 11 . I.
1 h) ilruiMiai , 111 i(, I
la-it i It 1- t. iirottn f "1 1 '
ull. r 'tin K1U.1111 u 1 1 1 111.
i
11 - .1 1 1 ..11 - .,1.
I I. I11 1 .
- 1 1 l.i .11.. .
1 lli.'O.O'li .
1, all.l 1.111 10 1. 1 'ilj
.lei uaiieet. .iiitln
1 ') - ill . 1 1. 11 l,i I,
1 . 1 il. . I. 'i . a 1
.nl. - fi .. ..,
11 -1 1 1 . .11.01 1. 1
ITitTlMMBBHgirrtni'l Ti"li1flT-f
W'i:it' ol Ziii.
.. 1 Tin-Yrmi 1 n. 1
Thu iliiol lll.i(.il I'ii 1,(1. r ai.. HiIi.'ohik ., ,,,
U'lirner'a VI1111111 VIiiimii tVInn nl' i.,i..
H Irei In in ant le. -oii"ii- 1 ..1 unoimi ,
.einK I ll I' 11 1 I I 1 thn-enli. in I .,
II 11 nf I'li li'li l ..1,1.1 1 i r. .1, . 1, . . it. 1 11 . . ..
--t Hun tn thu win . ..r pin iwiiu He' l.or..t.
It 11 tlie innt Me .-air u I ,1. ' . 1. o .1 1 .. 1. ...
olli'ieil lu thn pill.lii., lm hupirinrlo l l .11 11
ttliii.y, miie, lutli'i'', i. run) n . irie,. i
loon heiilih), uml ehi .pi 1. i .ii. m, i, u,,,
leiuale, ti'iiiiKaiul 1 1 1, 1 an t 1, 1.. Umeoll,,
It in laei. . 1 lo liri.er , ir. ii u 1... ,,..1. ...
i ii'ny j,'iiii. li. i.lth Hint 11 f 'li t. 1, ,r ,ti y i,,r,i
n 1 1 tukii inn Willi' Ol I.IK It 1. .lilt. r. 1.
I- lliuny HllllKCIlTlielole ill I: ' (t 11 i.o. )
in, riii'o uiio minar. iu .tii'irt i'lil.
iMMMMMHIklSP!
Eiiiinon.'in'omit',
Wni'llI'l'M t.tlllll,'l,i...ki'.,i. ll... ,.,.1.. ...
ele known . mn, 7hu, ,,t tt ill eui,.
!'V.' """' .'-liere u the futility III whi. hlhn
mi itnininedi. in.' 11 .1 uaiili-.l Mnthere. tin.
i Ii 1. criMli'ii ;h,., im I'tPi-nth 11 'l)oli,iiii.( tin,
a innl i iniiueili.itilt i.rneuiii 11 ll 1. at...
I'llle .,
i...ii.l..a .... -v i,K, hi ii oi in
!, , " ',' ' in ewiy ea " tilnie the looiill.n
hoi 1 hv, ;',;,,',"l:-"'i;"'i'rm.d. . i.i J!l
Mop by, 11111,1. I'rne One I..I), r Or.onil.i
mull nu r. . e.pt .,( ()m, iM.lMr ,,'., ,jlm'li'(.'r' "' ' 0
rurantp iy n.titi.' i, llltiw. l
U.K. WlirrTAKIIlt nnd . J m MM
umanmlliy all urUXKixi
npil7wly (i.MUII.'ll
Cairn, III'
OCULISTS AND OPTIC I ASH.
jgASE AA1 COJIFOUT.
I tiii: itt.rNSiNusor ii:ui'Kn'Kijiii
Thorn it nntliim to inlun1;lo rm I'd ftt fifiilil,
nml I'prfpotMlEht pan only hp oblalnoi) ty lining
I'KIIFUCT BPKCT.ttir.KSt The illlllilnlly of I'ro.
I'uringivhlch In writ known.
MeMrs. liAAUUM & MOItltIS,
QCULISTSAHDOPTtGIANS
a.Cti i i'oita, o..v.,
M.lntlf.lPltiteri Of Him Oeti'liinleil
Perfected Spetacles,
nrin. nllprynin nl i:(ipfiPuci', Kxpeiitiiviil
Kiel Hie i ii'i'tlon ol ro.lh nuiMillieiy, U'en en ili
ej lo pr.i.liice that I iniiel I '("I'leiiitiun,
Porfoot Biaootaolou,
Which ItaVM hef II rt'l 'I llll tltllllllllei) MilltUi tltr
liillie Meiii'iH III MaehiiH' lt. Illmile 1hiiul.('rtiin
nii'llciil, .Niiw llHtiiiiiliiri'. Vermont. Jtniue, New
Vnrk, .New Jerey, Pi'iui'ilwiiiia, ilhn, Muliijtnti,
Wlnrnnnln, lllino, .Mlnnenota, KniiiHi, Mi-.miri,
loiin. mi'l nil thn I In 1 1 -li I'roviuei'., itiirint; the
pa'thllleen Jean. Tli'i-o cl lel'r..tii Pel leele l
Hpeetnele.
I TSTovor Tiro the 35yo
i Aii.ll.nl many year willmtit eh iii'p. Mii-fii".
Limm .v .-.iv.ri i- iiuip ipiiiuieii
Taber Brothers
VATCIIMAKi:itS, .IliWr.l.HKS AN Ir
Ol'TICIAXS,
t'l'aleri in all i.IiuIm nl
Aiucrlcaii nnd I'm-plit Wntiliei,
Kine Jewelry. lMaiinin.(i, .-idhl
Waip; li. piatnifjciiirar-i of Ji
ni'iiel ttlni;,
HlUlT. 1'l.llP'l
weliy iiimI I i.-i -
( A I UO. II.I.IVOIS.
oln.tli'iitM fur thl iihiPc, fi lm tltnni 1.11W 1.1.
they U' oU.imnl, .Vil PKIHII.KIW KMI'l.dU'.l"
LAAItt'S .V.MORHIS,
Maatifimlurintf (Iplieian., lUrilor.l, Conn.
m-itily
Dr. RICHATFS ,
Golden Remedies.
t'.e tl.no only. nrvl pao Time, Itraltb and
Voni-y. 1. 0111 1'.l'.W M.II fr nuy caic ot illiciitf,
lu kiijp tii wltli.li thf fill t mrr.
ii'i. 1111.11.M .1 iiui.iir.r, iiai
HA MS, .Si-. I k J, are tlio
lirtalc t nil. ratlrn Ikiiown. '
ln. Htl'll.iH'.S OOI.DEM
KI.IXIU li'.UIDL'K II tl.a
tlrc.iUit Tunic ;iJ ."iitrlnirmt
In th SIcllcal (.lit. I la. III.
rilAlf'H lini.llKV ASIT1I0TK
li tlio nulr reliable diuretic.
Thnr llrmcllii arc not ivticrtlinl to Care all
rointilututi, nml MucHI none, hat are (uaraattnl
tn ttltct n Ko. Heal ami Hi-ily Cure In all caiw for
Khlcli tliry arc rronnmeiKicn, wntn an oincr irrai.
mtu I na unci. 1 cm 01 lugumii'ii ycariy reenrj
t,v thrlr inc. wha hate lilt all hot, au'l
nounrcl at Incurable ty Hie Veal nfJr tatillcat
luculty. y
lllT.eitr Vrt I. fn 1Mr.P1. 1'lr.rAlr.l
" fc'uro Thtiat uml Wulh. Hum Kill. Cutmo
nut r.ruptlnii, lopp:yCi.liir I lUutclui. Hetrnf.1
i.f the .Scalp, h'cn.ful.ivc. It li the Ureatcit llco
rator, Allfratlio ayl lilno-l Turlller known, re.
iiiuin all inrrcurfro'" Inn lyitem, acl Itaret
MB.1J IllU-OJUVini'iV m wintl.'M
l, No, ., caret tirrcurlil Acre
"Ulieiiuintlim la all lu fjrm, aut
relief In all caic.
.No. I or 3, f i r inttie, or twu
liiriiAr'S (oum
NTIIHTi:. .1 ra'lleal rure for all urinary
Ur.iueuier.ti. I'rlre 13 per buttle.
nil. inniAirs golden
JL i:i.lXllt IfAMOl'lt. a rvllcal cur" fir
, NmoiH or litntral PeWlliy. In iM ur
Tumi', Irapirllug cntrny villi wonderful elect.
I'rlcc 11 ier hotlle, er twn for t'J.
(In receipt of prlco, Hi remfillei will I
lilpK;J Pi any plate. 1'rvrapt attention paid to
all lerrniwtetctiti. Nutie cennlno witlmut ilia
naraerf "1111. IliellAfS HnhllKV IlKHKIittrl,
Ii. II. ItlUllAltl'.-l, H .le Pru'rletor," blown In
iilan ut MIIm.
Clrculira tint. Trade lupptled at a liberal
ill.ennnt. C ' . .
A'l lre.1, 'Ull. Ih Ih ItlOIMlHi!-, VCS Varltk
lr-)t, .Nw Vuik.'
up?
y.ii. ii.nciei.'tti:ec.
Importer and Wholesale Dealer
11 .
Wines, Liquors
TOBACCO and CIGARS.
Akpii. fir t'l.l ImHUl. of
( IMLUI A XI) STOCK ALK
itt
Xuii3ovtocliV.loMofciiir
lorout Iciixctaw,
No. 75 U t O liKVKl
UIRn, jlLLlNOIS.
r.ZAL ESTATE SH0KCRS,
c.
xvi.vsro.v iv co..
Onrci r i'i h,hlt. Ilaunaii A Co,
REAL ESTATE
-rawC3rE31rM?JS
x v wio Sf'iK :k n h
Vi, Second Floor, OHIO LEVEE,
Oniro, 111.,
Jiuy and Soli Ueal i:stalo
I'l'IIMSII AIISTHACTS OF T1TI.K
AMI lUi:iAI(ll COKVKYArVCCK
TOAM.KIMItH.it
- - . L.I
AUCTIONKEH
T. 1'AltKI.i:,
Licensed Auctioneer,
HI KlCKi Fort li ir.ment, ut 11. II. CiiiiiutiK
liatn'a, (ihin Levee, Cuiro, lllhioii. "
w'l,"l iloor eaten proinplly iitlemled lo.'t
.-lentil
tLe
I lit
A. IIAI.H
tlonii
clrce linni"J!at(
VTrlee of thu
Spccinl Notices.
RnraOAIHviion-itoivtaiid'fi Iti pelpts
MIoArta,,t)ii.covprlM?cli),lponiprlsin)! vniii
. ..Hfltironniitloti fiif.t vfiyri.itj-,f. nthy mall.Tr.
poJtajclforW)l;iitri. ''
Aililri' It. II. NOIIMaNDV,
l,ntll.. Mo
l Mid lid (.Met,
Mlrtll.l1v
ItutClll'lllV'N Itulr ll.w.
Tilt illlf l! tin: ttotil.li iloe. mil i:,.nla 11 l,..i
nil tlltlol piilcnn.'i lopnriityaijiho i.tdtem or 10.
illiro ilealli. It In periei'tiy linrmlen r ..Mn 1
nalniitiilieoiia, Atohl thu tanuteil un, ileltiflV"
-nnarfitlotl hoaillliil tlrlliea they id not pdH-em.
i( ti until lucaimtbo ilim-ei-. 1 Thn Ki iiiiinl'
w . A. linti'lidor'n llulr Hie h.i Unity yentV reii-
ntatlmi til'tip-holt! It lnlPtlly. Molilhy Un,,..
.i.. .v.,i.ll.r.i iail.... K v.
1 " '
Utah,.'n 4'nlUi-tlim
Oltitiirl ntiphnrtitrpil (Milit lhi tiin1iliiK hrunilj
ill 1,1 ml-, in it hip, 11111. .tie, iippr, .nriniiiK, hi 1- :
pi'i mi Onl-r, nmtmttPh o'her ii-efiil mforiiialion j
or Hjotakdealtti1.; inmr nianlrtaptunnu nny of thn
lioiv, ritiii't lor un- ini'ie or "oinc ii.p,
twit! hy mull, freo uf ponl.iKv, l.ir ! OmiIk, .Ad'
Jresh, II. I.. NHItMAiN 1)1", ..01 Markit Mree,
St. l.tniU, Mo. nrV71vilnw
.If You Hunt
.Malerial U malic h dollar Lutllu uf thn hunt Unit
heitornlive pt'r himi (or teiilnritij! jtrny hnlr tn
orlrtt nl ifciur. PiulU.iJetiU for a inokni't.
ii- top tt.tSr
Vti'P White I'eeth, llPnllhy lililii", an.l n eiot
rlath en t for mir rimKlfll lilI.NTItlr'lUIC.
prlc'1, pi'flrn.
IT toil WANT
a pur ptiii. for lleiphiehe, I'.ilnrih, lipafnui.., r
htiuluu; hi tlm iiir, enil hir nr srllllNUTA
I i ill V. Price ;o rouu.
a ij Kill 101 nl' tlio lit. lie (-nt p'lii.p-ii'l nn in
inpl prli,
A'lie Jopiipli K. lo'uhur, 431 Mntlat rtrcrt,
l leiiini, M. ).i-K,ttiliw
tluitliiii .iluiilnl.
H-ii)i foe yiniii ineti, nil Huclnl j:t It nml the
piopneir itr Iniptnjii irty nf -tPttlujf nnrriPil, mtli
aatiitutt help lor Hi. ie ho feel utilllh"! fur mat
tlinoiiml Imppliipn. S.'tit fr 0. Ii inpil emi l
open. A..lr. H.lHiir.l A-i''lallnn, lint I', 1'lnh
lelelpl.ln. I'.i. KpptlMlin
t.inili to
lour I'lilltlrmi Tlu- 4ii'vut
Nuulliliic lli'iuril)'.
Mlt-j.
X 1 1 I I I DM ll".
h KIT.
.MUM.
VIltmi.MI'.S
uiirei ( one nuil (ri.in 1 1 1 1 ( f-
III I IIP liltMi, filil Iheill" I ,,
tale I'm prwai uf. l"!
tii'lhlii. 1 r" I
fcllli'llU.I C0UH1U.0111 1 .n,.. '
nu'l nKrecine.all .Ii. ' 1 V.A,' r'
e.p liielilent In In-'
fuill. uml ihlhlrrn I 'f''i"n
J Ctlri'.i I'in.rheii, U. n-I
a'IUTiIi'mIi -1 '"T. nn lHiunuiir Omn- ' '.'!,
"vitlT ' ''' "' ,",,,",rt " 1 "v
Mil.
I II".. ' I
it In IhPliienl Inf.iill nml I'lill lleii'i r-4w.tl.1liK
it. 'iiieil) 111 all .li.orileri i.rmiKlit "li hy tpciliinir,
it 411) 0II11 1 u.ture.
I'rejureil hy thi- IllUriiW Mi:l)lfl.J
tJt.Ixiiili, Mo.
HoM by ilruitr t an.l .l.-.ilen tn me l. me
leryahrrt!. !f7 Iv.lnw
Tilt tinjii rl.liulile Prrfiiiui-.
Aa ttilP, tli' irftitiiMi lion in np linn- hipi
imninpy. An tiouriirlitiiiifleriliPirup,Hiei.' 11
ti'itraepol perf'ti'ii ti-fl . How .lillrrenl ip th(- r.
Hilt MH'ePtillns the llm .f .Murry lUel l-llll:in
Murhl.i Wflt.r. !..). nfter M iipplnntioii Him
lianilkeri'liii t Pii..Je a inu-f .lelUliifiil.ilvlli at ,
and K&tvfirfjfi tr.vinft' .. tnarl'lrv'tly
A Hunk lor thn 3llllln. '
m A R R i AG E I - 'V1,? i
t i 1 su fjr t tlivtnur
VtMlLCia I rieJ. or thou; I
ilxiiitlt mirty, hi the phy -i'ini" al u.)i.ir i 1
int ivn Vitn-1 r ll'p i r-i if aittPin; Mtlli the. I
IhI ii4,ir,i'er.ip 'a prn'ln.-lnj: trl prevent. n
i liprlli't, hftil tn p--etVP Hir -Mtij.lrjuin, Hp.
Ti n - an i' -niiK vt"ik nf iu t.itn-l 1 l
tint iupn-fniir 'n'"', vt'i ti'itn'ru.. mpra. j
iiiivi, mi'l itiiimnk t Mftaiqp inrnriiiati'in tot IW'f
uh. 1 am tnirilP I or eotitmp!iio muriate, .mi It
iHa book I hut 'iiul.l ti 1.1 pt litnlrr '"eh Mini
ki t-, unit not l.n I rele.!!'" nliut Hip hnn.
Hint to auy uni' trtwuuf ininnl n-t
.(.oiie.i i'r. tiolK, Dii'iii-y, , .Nu. 1 .N'.itli
J.ighth .treet, St. l.'iuia, Mo.
Ktr.N'OI l( i: Ti) THU AKKI.ICTKIi A.NI UN
nmft'.N'ATC.'oa ilvforn applying lu tlm tin.
iiirlum wlioa.lvittl-eiu pnbl e i..iM.r, nr
llMiiK mi) tlmtk rriaMif,peru I r. linili' work,
jo mutter w imi tour .linowe if, nr hmi ilppiol J le
ti'iir 01, 't "ii.
ir Imiii e hi I in-iil'i'l, l it -..nn. y or I)
mail, nn tlie " ' lueiillnni ! In l. ttorVi.
01:1 p. No li .North ll.jlith tiept, ii inei 11 ji.
I,, un I C'liPn i t, i-t. I,nil Mn .1 '.'Tli.Uvi
Ai.iix'.s
Head Dispensary
KptulJlahiil in IW', an I li trtpie l !' I, for il.e
reutmi'iil nf all iliwiupa i f pritute ii'.lnrp n
Client JO Uith f(i A 1 1 v uoa-.i. 1 .
every ''a'p nti'iertakni
Dewces1 Female Regulators
Tor feiuiilen. Wrrntpl lot' unite outriii ' '.n.
hp. rnep U p r h"X
ALunfnll .i- .rum 1 1 f I' in I ji 1. lTrii--i
a i.iiM'rior niialitv of Main M.i ihhi.. J for. null
um' 1 i.i j'uro'iii iiuei., nr tjr uoiK'n.
A Mo'li'lil r.unphlet, cuiilni.-iiny; tin i-UlMiratp
trentiipnii thenliori'ihii'iM"), with a lew pra. te al
rmmrl.i upon thu nniiie, 1 tin t ami Irp .tnKiit nl
thu rallll'-i 'illtaililllK, iJ htre iSea nu l i-llti
and cminit 'ii, ahnMiuj; the ilitli ieiil ttau'ee.utP.
H.-nt 111 sphIpiI np'Pr ml ii.el. il i.i r 'M
I'ellti ) A'l.ilem
Galen's Head Dispensary,
..',. 7.; We't .li th i-. .truol.
pL'TpuiMIpoww l."i 11 lp, fiy.
AUCIIOX A COMMISSION
A i :tio. a . i vim .11 1 ss 1 .v
uoi'si:.
Daniel Hartman
Itetlirna I114 Ihanka In Hie eilleiin 'of Cairo f.
their lllp'rul iatiunici', and would Infuriu Hum
Hut ho ran I.' found at hw old pl.J'd ln'iC.iiii!nr.
.'uiaipuilp. ah p tie. promptly ntteiiiivii tu.
I.llii'ral Ailvniict'x Mntlo on Cniislii'
incuts.
ItPtrntur fata da) Viilnpday',iiii'le!.tloril.i),H
t-oniiuuinemi piitPreii i't i'i"-ii run') ,n in-ur
1111. e. I'arlli i'nimKiiiiiM tfoodi will lm nr
No Extra CharflO Tor Storatjo.
r'oi pioiopt ri tiirnt and i-tri'!t iitlenllnn to l,i,.
iiem woiii'i moil rexpotn'mj i.'iec in inn iiuiuw.
Int'lniT' liaiit.. lialiUerinu.'l olln l.
Ilallidiiy llri.i., II. Ifurd .V Honi, A1I.1I111 Cxpre.a
Compani, .WII.MIIurd, U.S. liamdl, lln.til A
Stihu'll, I'.iullJ. S'IiiiIi, ll. Williaiiitnu, l irt
.National Hank, or CaiM, Ilnrden A .Innen, .N'ei
Vnrk, A, Flench, lluxull. CI ill; A Sleeper, lloi.
lun, Allaiitiet.lavi '".. I'lttlillt. I i:i.p A Urn,
CIiIpi?ii. A. Mi'l'i'iililtner, IkiiijjoIi, A Hall a
Cc.hl, Ijihi.. Illltllf.
H AItDVKK, M. 1 Cairo,
s ItKHIllIlNCK (!orner of Mneteetl, (., &
WanhiUiliP" avn.
Ktuuutii. ui i-n.!'. un i;imimeremlnvp..
? JVttolllcp. (iri'lCK HtiUI!i-Froiu Il5
Av, r Ilia 1'OttOlII.
n.in. to ' J "n., twumtay excepted), nml from 2I
u p.m. i
lI.LIAHIlt. M.IIITir, M. I.
HKHII)K.N'OK-.No. al, Thlrtecnlh Slreef
hftwoon WaiihinKton Atentip nml Wnlnut f-lrtet,-OI'FICi:
120 CoiniiH'ii'Ul Atemip, iipatnlrH.
C
IHK.NCE-Coruer Mnlh und Walnut Bt.
OFFICII Coiuor Klxlll Elrwtl mid Ohio l.etco.
OFJ'JCK llOlIItS Kroni !i n.m. In ll! m., mid
hioiu 3 to 9 p.tii.
nAlli!W)AlS.
uiitioi'ii:iii v ii.i.i.V(is
yj xoij'i'iu:,stkk k. k.
tin nml iider Thn.-idiiy. Ajiril CMIi
I rains will run its Inllnus :
.jii uni tiir.ifir -1 1 a. 1 -i-it in.. i 11.1 11
Mini . .
H
I I"
Kvpu -
iiiivi aoRTiiwrnt 1 1 it 1. rts t.
Mai;
..ft'i" t
. I. Pi i'.
ilaun,,.,,(4 , m.iiniw al I'ain with llhm.i l
1 V.' !l,!'J II. for Unli-1 on I nil nnliita muiiIi, iii i
Tliu.i. . . 1 1 .., ""'1 fl. 1 . ! II- for lriili:iuaioi -I
wiiM.u tliviii,., all, .,,,, j,,,,, j mnthMi.l.
' I ?L it-1 "Knehl wtfh thP Tf lcln, W'alrnh A
a j I ,. ii'k .i n ','! ,J"r Wiiliny nml nil ininu eil, uml
- ullhtl i-hlpnii'iAVt'lum , . ,,,r St. I.nu..
' mill ( h pl'ii. nml mi . ..7... .. .............
I V, V, iiV ' ' V ,'. ,w ' fur V"";"'"'"" ,"
I .1" L il'1 i atul till point e.il 1111J tutlthfiiil.
C'"" " :TI". nin,., wi 11,
' uml Cl..pK.ir nn,l aU,mi;iU ,,',, uh ,, m,r'u;1.,.t
1 I'. D'Jl.di: lien'1 supt.
JOIINI-IIISHn-,,,,',,.,.,.
eket Ah.1.
riio.11
tint
Quick i:st iumr
tiii: south,
... n
ILLINOIS CENTRAL R. R. .
... T.I
SI. t.ouK l.oulsvilli', CiiU'lmiUil
4'lilcaRo, t-M York. I.ihion
...AM. A I.I.
loin Is aM( and JVorlli
1,ii.IKpp Trntim Arrlti- nt nml leiite
I'lilrn 111 lultuitki
.'Inll Kiprr.a.
Aitiitvir nun A. .11 . -Mutt p. ii
DKPAUT-aiO.'J A. M... ..Jll'll'. M
llnlh tr.ilni cpniiict nt l.eiitruli.i with train 1.11 th
I'aiin, lle.'Hlur, lllmiinlliKtiiii, Kl I'n.o
I.h finllr, .Mriiiliiin, Frrriurl, (inlrnii,
lllllillille, nml all pnlllli In IIII1111I..
.lll.niiirl, .tllmiraiitn, Wlicniialit unit
lull n.
Ami viiili tin. iittnti I'ji - nn-1 We.t fur
St. I.nnls Srliiirllcld, l.diilsvlllc, Cln.
cliinali, lndlaniiinlls X (VIiiiiiIiim,
tn.l at Oioaxo wltti Mi.-luxan I.Vlitral, Mli hi
Voinlii'm. an I l itt.i.urir. Port V.iyn
Bu i 1 no ami na. iHK. il iur
1'J.I ItolT,
t'i.i:vni.AM.,
m. m; 1 uii,
tt.nvNr,
nor,iN.
riiii.iii:i.t'iit..
MtOAIIA MM
t:itiK.
Ill I I-.M.11.
m:w yoi.-k.
t'llTHIUH'J.
iim tniiiitK
VVAnlllMION CIV
ALL POINTS
ami
EAST.
K..r I . r . -11 li i.'l.il. Mil nfi.riliilli li, apply
ai I., ii'.n. iVnirnl ltatlrn.i t I'i'Im.-.
W. I'.JllllN'U.N,
Oenirit ra--i-nic r Air.-li', ( I." -irj
M llt'Clltrr, lienval .1'.periiiin l'lii
1 iiiN-ii.N-. Al!' nl (.n
sTAitM.sin:i 1 soil'
ENOCH MORGAN'S SONS'
ft &
SAPOLIO
ii-r -
PT 11. t '
hi- O.I-.I
lit I I. .
Win '
. ' I if I
I' 1 r I ! .- r
"llioli taleil '
i't 01 f I t, 1'
.m f.w .11 I.
j I 1 1 .re
.rai .11
len I 1. II
jou r.i 1 iHiui.l.r
.it.., K - .- ,1
1 ii.. ir-
'X1
I
.11 -I .Ml
One Million Housukceners
aiot.i.day u. 11 ".. " 111 ih 1 unit ollieri
,uu-
till , und IIip iIpIiihihI I" rap. lit ifH'timiiiK.
II I It lirlrk. nil In, -l.nip. nrlit nml 1 1 r
nrp no I' nicer a nei -lt In the hoi'..-...,., .iip
.p..!... I... . Hie it irk ."la Ii au I all thP.e, and
Willi t .r I. I I'-.r an tj-n-p.
TIip follomtu rew few ! Ih fpiptnl i.-e 1 t
Win ll S 1 J I , 1. ..lln.l i iy .Mpted .
1 11 CI. i: IN IMMIH 1 Without well t eirp.H
or -1 l'ii lh p in.i ThUpu w.i lIuIIi, nut
lrii.iin. rub it "f"r Hip mke of -iti.liu
until it in itereil Willi 11 preatuy lather, Mel
tin n hinUy mi r llm i-meol irlm ; c.nu
It Hud leill.h with dry loth or eli.noi. lu 1
r-movp tarnlihnr lne"1 iut wil' r.-uiiiri-a
l.tilo extm niliUiip-. t
111 t'M.'t.N K-NnKs-t'-njonr il .h-elnh. nil. t
..ii tii eaiidin, und Hum raped) oivr'ln I
I.II T. .. 1 ui. win Kitu u iir.iiiaiii uu. .IU-.
, I,... ih, w.tliAi ppnlehiOK. I
I tii tun till Ttv ittr 1 v.; -.n.l ,.U, I .11....
I trllrlpi-lh '.ih" rl my. rl-.tli 11 H.e ,ir
I nf Hi.o until wch i-tpri-i, nnd than
.l Mi... - , ,,r,'i,.p 1.1 hip llirillll. .1
Will I'lll 111'
ire 1 j ii if iiuiaujipr.'.i in
tnll.p new
TO CI.KlN I'UM IMI Utliin-IMiKh-f.eSa.
film ... MotPt ilnt.ot nih tun turd, arid
1 .11 nun a.ii'i.
l ot! IIIH M I I.Ct.M.Mi-Mipciii) uiuritipifieal.
ett tin.' In il'i aariiii,'..r tune, labor and
tin. we.r M the iirtu Ipi peai.ed. 'fry It
i.,' .u,, yull will m terlK' wilhuUt It.
I OK INIIIMi lilhlli.S, Jlulh lulu, lluiiri.
1 aides itr V hi n. -'...pw a. fi'iim rlvuml
r-ti.lii, int'.ht .tip- an t i m'p o.il, will
in. in bo tli) enied vt itli.
IIKM0Vi:s STAIN I'liOM MAJtlir.'l.'.
IN 7 III; llhl IK nr .11 p.rpi (( . ppt wa-l.
ii l .'ii,..,, tin. nt . le .onvinti-nt,
i ".i" mn id uml ii UaM, .
I.N Tllh srillli; .: .)ri .loiiif ah . im-nr.-mil,
h,a- . r. oppi ry, Lllitiv, iheiiti, i to.
IX 'Fill; Mini' - I'nr l.'an irtf, peli.luni; uml re.
nioviii , 5, (, tin ., limn luru Inner) and
l. Kill
IN Till: ni'i'K'F .. f h,p nie,o. ,,mi.. ,,,
uoi!iuc.i. n,nti riimtrnitrnter.
I.N .11,1, I'I, U'l'SiilierP n rlwini'irii: nnd ilnli.
oiK H'wit. at cnen mte' iltp, epoiminieul and
li nuil."--, ii n"inro.l, iir r-umlii, will
l.rove itJ on .11 pll',(riolitf oter nil ellur
al.lpitlnen.
I'OII lltNIMIAmilMI-kaiiolliilijii.t nhut Ptery
pinii. r, niiiii r, iihoUuraiber nr niiehiiil-'l
lm It .pitckly lemutei ui'i.U, palut,
ink -uni iilher ataina fioiu thn huinla, wliu h
p. ap Mill not Ini.eh, It lleni Hip hand
alel uml-' tluilii elil.iOlhiiiid while.
I'lllci: a fewpenlH.
Mll.lillV your Kioeei,an.ldiuvl-i
Wliol.i.ale lippud,
ill WathliiKtoii, M nml .'KMIvfuril St.,
New tnk. London.
Hiiir.'iHleo.lcm"
AV
rui:-ii i-'oit nam:.
Oil 'I llenlit)', SijiI. UOtU, IKJO,
at lime ,' li'k. a.m.. the Hhnoi. Ontial II
it.
J o., will oiler fur ml., from u. platform nf Hm
( ymp.iiiy a l rmht !i.,il, .it (linn, lllliiol-,
wltluiui itPPrtP in Iht hmliP't liihlPrfnri'nh,
Wi-i-clt nfllii- fill unit i' lluu Alili',
Niinknl thu head rf Wi.ll' I.taml, lu thn Minis.
ippl rlterhvhm Coliiiulitn. Ky.
.MAKVI.N III IHIIIT,
w'l'tiadhi liiiri.t-nji.
WOOD,
1 SI. WAKI,
DEALER IN FIREWOOD
IN lIti:iAlti:i TO I'll,!, OIIOKKN
I'lomptly nml HUipfnoturilt, with the yfiy, h'
Firewood,
OAK and JIXCJCOUV
I.fftVfi OriloiH nl. lliiloii'H OM Slaml
on at tiik rosT-orrioK.
mj..l()IIX llt'lilS COLUMN.
JK. .lOII.V Itl'l.lS
Great Remedies
DR. TohFbull
M4iiufi tiircrii.l tender ot the
'CELEBRATED
Smith's Tonic
SYRUP
foit Tin:
CURE Of AGUE AND FEVER
OlxillM aucl Fovor,
irulnr of Una ccluhfiitert tne.llcltif
mm for It a niinpriorttv uter all ru
lea prer otieteil tothP puhlln for IIip ,
limit imrf wfnaarrl ttrt lit AifUP ami Yetvt,
in.
up
luM
or
nn J Ketrr, whither of i-hurt or louw
Hp refer, lu the entire Welnni and
tainllliK
fnillliwi ttcru toiintryto hear him tentitnuti) lo
1 no truth uf Hip luiuttun, that lu 110 cn
whalvter will It full to cure, If the dliecilolia ale
'liietlir lollonM.i and carried out. In a great
many Mute a alnulo iloo hai been auBlclent fnr 1
-'Urp, nml wholofamillea hato been inre.l hy
.alntthi lotllP, with a perfeet nloratl..n ot th.
general health. It .,)ioneier, i.rii.lcnt, Hiel III
,11 ry a. 1, more eertaln to eurr, It It.t use I" ion
tliiiip.l 111 anmllerilo.p. for a week or two aft rthe
il.M use h.i. li-. u nhMkeil, more e.peelally In ilil
ti ult ami lone Man.llntf ra.pa. t itnlly, llm
lue.to .np will not riiiiiio any ant to kerptrit
IuwpIi lu ji. fir.lpri .hoithl the patient, himet
i'r. reunite a rath.litlo liuJIciue, alter hitjnr
tiki 11 three or four dn.e. of thn Tonic, a aHiyl.
ilo.ip nl IIuII'm Vmatable family IMlla
will 1' mitticient
lilt. JOHN llt'U.'H rrmcipal oltii i!
NO. lo I'llTH, (CrotM f.lrt''l,j
IiOUlaavlllo, ZEy.
. 1
1 33T7XjXj'JB
, To Myriil(MlHH(t'MiMid Wurltl
1 uldo KeaUvra: .
IIIAVh re.eltel many t.itimoiilnl. Ii.in
pru(i..ioiiKi xii.l inHicit men, my aluikiiv.
1 kiul tur.oua .i,Micatioii batp l,oii, H of h: h
! are a-, mime. 'I he following, from a hUhly mIu
I ratp.l ami popular I'hy.lcuui in (leuricia, 1. cer
tainly oiipuflhe iiio.t enibp (uminUDlealluii.
I hair tir rwi-liel. I'r. Clpjaeat knna.ei'
m tly Mliat Iip rpiaki of, and III. le.tnnoii) ilr
ertp. to lp written In letter nf ttold lUir
what the Ih). tor .ay. of Unit's Worm Ilea.
Irnjeri
Villanow, ttatarr Cour.lv. (J... I
Juai-A. l-AS, I
t'r. J'.iin IUll In-.r hir J l.arn tcii 1
tritu your "Worm l'pIro)rr" aeerl lrj, .
mn Und it wonderfully ethuwiuu. 11 bar. 1 t
lull, d in a rfnglp inttanr to hie the wlihed.Kr
it.', t. I am doioK a pretty Utit county waetnd
mid bnte iliuy up fur muip nrlielecf the k Ij
llitli (ru) tn roufiui hall know of an len;.)
riotinmendP't by H p abtr.t ant', title, trut 1. .0
eruiiii iuul .pi r J) in iU etrpi'ti. On lti routr.it
tr.er arr lii..'etilui in the ettre i.ip Jly obJW u
wrltiiu'yiMi tilnl out Upo what trrma I ill
pi t the tiindiptiip dirii tly trr.in )iu If 1 ran i.I
1 nunia.y term.. I ilntl up cieat leal ol .1.
' IM.a tlurit,; n.olv l.ait,i.Ji.i.( -utf.l)
i'.i-. 1. e 1 1 iik nn'i r v 1 1 n kip, iiikii. iiij
i.f II " ttfultr l.ne ili.cai 1 In; umni j) h. hae
know tu U .iil'ii lent, rnnply l-UMr wp m e) L.
U-iioiwitof .t. 1 ..mbinatiuu. J'or my j.irl, I riau
luakn it a ullu lu mn all and ilery tnrana to ki.
let mle .utlerinx humanity nl, h I rnay ho at le
tu inmiaip-nnlihe.lt4Hniifian,.- p r...
elloii. llrl, bud .iiuriil Hip ol rlf lit to per r.
that k no wle.l:p. Itnni'ier, I aiubj nu niian. au
a ilt tat or 111 pinrUr uf thn tliumunl nf w orth;.
tli..liuin ttit BoihI the i uuuty. that pilrp.il I tu
urn ull manlier ol lie...... tnxfiWh Ke.h I. heir
I'lea.e reply alum, wi t infuriu mo of your 11
lirtr.a, lm,lr. ry reiPtfally,
JUI.Il'.tl'.ir.KMK.vl, t t
SARSAPARILLA
I ItfUll lllU (Japlltllt'ii F.rtlrr lllltl
1 Mi I.cll(r Trum lilt M utht'r :
I llenton llarrarka, Mo., A(ril30, Iiou
bll JOHN lit' l.l-l wr Hlri Knnwiriijie uh
t.in. t ot tour ?ar.ijirill.. ami tlie k..lin.. ma
i.i n. yei your arprlIU, ami Hie araiiiiu
I I ni r.vial ipuhiipi it p.p. , .end )on
fulluHinr Ptaleinelit of llltca.ei
II..
i wa wiiuiiaeii aw u i twit )ear i-mi taKra
pri.uurr ulid' olitlned fur aliteu lli.nill.l. Item
iiioiej .. ofti n, my muimli hare not healed y.t
1 hateied a.,l iipauiniiient ainrc 1 wai wounded
I am ihoi ihrniiith the hlp. My (teneral beam,
ii lliipairitd, mid I UrnU polullllin,; tu axail na
lure. I hat more faith In trmr Hai.jparillu thai,
in any thinK i-I.p. I wi.h that that la genuine
1'lta.P eti ie.i mn a half timer U.lllei, kl,J
0lji! UAfl". C. I'. J0II5b(J.N,
HI. liuin. Mo.
I'. H.-vrhrlnUowini: ik written April bu, IW.
hi ilr. JuiiiIp J.lui.on, mother of (.') I . Johu.
aunt
I'll. JultNJIl'I.L IicarJiiri .Myhu.band, Hi
0 h. Jolintnii, uaa a akillful aurveun and idiy.lr
lau ll. O utrul (tc fork, whereliu tiled, UaTlny
thi nhntr C. I'. Johnion in my rare, Al thirteen
)enr of ni(o, he had rhrnnln dlarrlipa and
prrolnln, fur which I Kavphlin yourriAnajmrllla.
IT CUIILU lll.Mi I lute for ten year, rivcni.
ini ll'led it tommy In .New Vnrk, t'hlo nnd Iowa,
Iur .e.rofula, frier rnrna, am) Kent-rat dehilll),
I'i rfiet iie(c hui atti iuled It. IU rarea ifftuu
pmki y,r tf Knfult anW Aire mkj vttt thiuit
mmniiun, I am tery Himoin Iur my .un to aalo
ham ri. ourie in your .s.ir.aunlla. He la fearful
uf KcltinK n tpuiiotii arliejp, henco hi writing tu
toil font. Hot woiindi weie terrible, tut 1 U
1 it r lm u ill repover Ileatprlfully.
JKNN1K JOH.N'Hd.N
Gedron Bitters
a 1 1 ii i:nc ixm;um:tn
Arkansas Heard From.
Tt'lliiioiiy of MttllfHl Men
rllony Poinl Whllo Co., Ark. May 3, Ct.
ir. .Ioiin lli'ii Hear Sin Iut februaryl w
al I.uii1vIIIp purchasing druga. aud I got idiot
of )our,Harpai).trillanud (.Vdrou Jllttera.
My Hoifiit'law, who waa with mo in thoalor
him been down with Hip ilicuiiiutl.nl for aoma
time, coiiimeneed on tho lllttorn, and aoon fouud
hlacenorul heulthliBproveti,
ir. tllnt. who hai lieon In had health, tried
them, and honUo Improved.
I)r. Cnlfco, wlio haa been In bad health fokaey.
pral ycura .ttmuuh oaif littr iillccted ho Improved
very inuoii ut in" i your jiittora, indeed
thu t'edrou lliltura boa Bivon yon treat popularity
iiilldaaetileincnl. I think I coiild acll ereu
quail
tity of your medicine this fall ratterlnli; the
pilron Hitter and Haraaimrilla. bhin nie a
Mi'inplileciuuol Hlckett Neelv.
Itnpeclfully,
O. li. WAI.KF.K
I'reiiuit'd liy DM, JOHN DULL Ot
IiIh LulMirulory, Fifth Street, Louis,
vlllo, Ky.
For tittle by BARCLAY U1WH
!iiim
1 .
1

xml | txt