OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, September 23, 1870, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-09-23/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

rpjHIlE O-A-IIRO BXJXiLIETI3Sr, SEPTEMBER; 23.
r
Commercial.
-
Tlll'HaliA Y KVKNIXn. 1
Sept. 'J2, 18m. j
Otir flirrnl ttmrUt In" !'" nil'"
quint, nnil rn)'lilwi!ri.tloii'l'lf '"',
Ixeit tiftil.v iliirmp tli'i iift lliri"
wclmvu biit ft'wvliHWSi' iiuiol"'"'
Thu orJer dulilahtl fur lid"" '"' ' " "
. i . I h" .hipping ''"
department of biiii'" .",,,,.,
' , . . vi" wills I ' 1,11
mrtiitl forth.' tini.-"' '- -fumble
r..nr.r "f l- r'; ' '
South, l.r.irf "''' ",,in,,1,, w"
a very He"' '')"Ir.v fr,ml ",l,i",r' ",r
Aintlifik' 1'iit ' M'1ii'1i i n'linv ' i
price roiiite firm. In ohI i' ,l V"
ilemnnJod mill rocfivi-il cMici-'i-:'" ' 11
r?t, per lu1i, imil lit flour tliey b 1,1
appeared niixiuu in .pi-rule
Sale, of tliulntter linvc .i!i-vji!. iiti Ix v"
restricted to Milne- order... aim uI'l"it,'
the local ik-ninnd. In tlie oilier article
on our ltt, tlioro are no worked i-lmnges
worthy of fpecial nolo.
Flour-Owing toilioMUMi noted In
our lnt, there h bwn but limited in
qulrv to till ordcri, nnd the stile reported
do not Indlral .iny l.nportniit clmtigw In
value, though the innrkct is oakr.
Tb.'rc wore reported :
ISO bill Spring Supers 00 nnd 4 25
oqq i. ctrn 0 4 50 nnd 4 "5
00 " " -N'XX 5 20 to d M
too " ritv cround, Fnll X ft 5 50
100 " " " " XX (ft.
5 7i
C 25
J 60
11 XXX).,
100 " XXXX fninlly f.W.,
T no
7 50
60 " white wheat family flour (Ic
11O0" vnrlousgraden, on orders nt
from I 50 top no
WliCHt receipt Jinve Ken lij,'ht.
One car fair red fold on trnek nt fl 0.1,
and one ear good ordinary nt $1 00.
Corn There hnvo been no receipt,
and the only t ale that transpired was 100
mck whito fromMoro at POc.
Ont Hivo been In very fair cujiply,
and pmd demand at llf;litlv easier price.".
Sales In bulk ere4 car delivered, tit 3Cc.,
and 1 car on track nt iiiinc. In new bur
laps 2 cm on track uiid ! earn delivered
at 4'Jc.
liny U in very light receipt with
good dimand, and prices aro firm. Siilus
were:
1 car prime mixed $11 50
' 1 " choico " 17 Oft
1 " " Timothv 18 .00
I Corn JfiMiI I?
flMl! I? qulel nnd unclmiiml.
ty Mill, itvnm dried, fol.1 t
40 bill. City
5
y' llran U still uoinlnul. Xonh'4 ru
ported. j Provision. Sugar cured canvuMcd
i haini are nbout 1 cent liiwcr. Other kind"
, " dull and unchanged.
Biitlrr. The matlat 1 jioorly sup
plied witli choice grades but ordinary nnd
. Inferior are plenty and dull. : 5 pkgs fold
fi'1 at 18c to 25c for ordinary to fair, nnd 27c.
to 30c. for prime and strictly .choice, yd-
j? J Ksxsin llnvu ieeu scarce and aro In
' f f V I Ii. ..1 .1.1.. am.. I ...
f puuu ueuiaiiiia i - jiKt duiu hi. -vv:, uuu av
sf the cloio of tixlay dealer wero a0;ing nn
e j. dvanco of 1 and 2c jor doz.
' Poilllrv 13 cooiu chickeiM nuld at
' ' t 2 7ofe3 2' for young, and ?l 00(.i,l 50
t'T for old. Thcynroln good demand nt thf
. prices.
.. Appl' .ire in K'ttiTiiMiily with fair
v, demand, unit fale or 20 libU prime to
caoicc at V 0P('3 f.o.
' I'oaclii'K Are In nifduratn mpidy,
Jj and choice lot tiud ready mle nt 75 to 6vc
: rcrixii.
r l'elntoun Contiinie in kikmI demainU
,s wr fMpineiii on ru"r. wills light miii-
J 1,.. ilLl.l.l....l.l.iC".
.r- " U3rF, w uiii puiu ill l'i.
j' ....I I... I.. I ....... I..
y t limit" .i i v in iiwt.i'i rui'iii mm i
' lower. 1" 1J'!, damp, colli nt5"J it and
bbl, rj a ked, at ?3 00.
CSnn'orlris Hugnrc nnd vuIIVm nn i
uslcr star . .tndle 1c per lb higher, iiml
other arti" 1- penoriilly iinchangiHl. (
' Fwlnhls.- V hnvo no chnngi' to )
not" in rut-, wWrh arn tolenildy II rt it
with liUml !ilpiiicnt Scutli. ' Two
' st : ttr u. liiiliiiim iitnl CoUinl an '
tun,' mi fa 1 eiirgocs lirre, mi l tin-
1hl ( hre I m ding one r twnlinru"'-
The went! r i- 'iitiniifj uillnt rrii t.'dlv
fin b'i-I llii.fn , a tli'u tat;u'f u.iti-r in
t .0 Mitilfippi, but tlf nlno i-cvlr. lii. l ,
low, arid nil frmght naming out !' t lint
tiH'Um Jim t " lt- ii'.lil'H tl at tln "i I.
uirm'; ;"'k1J':l')'' 1
nil t S'.H I'nn.o to Uioli v.. ..ann'U ,
tViiiinimi lo rir.
, ...siux'4 1
j"Htiij i.i ,
uiiosi.uii.s- '
iiUBn,t, er.n'!7 i
... Vflii'il
.. .....tilll'-"i
i nun
I (Hill I '1.1
roin.r.H-KrfSSJr:I
u. .u3rKtf'liu..,....
WOLAHir.Ni-ii luUiiii ,n Wais.
. t iwi I I I
"1' " 1.1b I (III
..ri.ii,
no
OILS Col. r itiUloi, ....
:iii:i'
I :i:m i in
LlfiMivl "
i i. lit i (i
J10PE Maclilno fiinlr, K).)lll tia llie 1
Htoii muili', 11 In . i.(. ,
Muiulln, pi-r III UIIk'II
DRIKU Fnt'Il I cache., for q aJt,:i
I'crlh 7uii,.
A)j'Ie, 'r lb m riHt.
rtOAP-Koiln, ir lb,
las i-
BCOAIt-Harl, per Ih
I.V.nlllt
I Hl.1l
Kurn I'
r.' i-rop, X il. in M(
I Ir
m umb
lifmararu.ii i.i.i H ,.
HII0T A'.'irifJ ninlrf, pr k-...y .IOmSiki '
Hul,a.'.llilif...,:. . ?..'4 7ftax.Vi
linr Ul, ir ii... Jtiulli'
XOHACCX-Dark, per lb r,!il4 m 11.1 "
J.ii!l.t.-rl...... 7.i tin
llritit.)rll...... Iftaiuv,
tilubLmt,-, f( lb, pkji :i.-Kl UO
riSH-M'ktt'. .N,.l,prl.bl,ni'w
V' " II (JUa-s on
?" , " " ia mini mm
hi'K'1" " a 7.1.. Till.
. i& l " t no ttlk ,
BAir-fr tu . , -.1,!i'",,e
BOIM-Jti Catkin k.e, irli. " ;
" in Ion-., nu"..' k.M.,
Olhriw In jtovjiion. 1 1
rMOVIIIOM-l''i.u....l.M.JOOOHni nn
lrlWfiMi-MK.rk.j.ri.i.1. Miioi!
llrral:fA.t lui-on
CIi mi md( .,jx-r lb ..
tlbbl illicit, por lb .....
Iloini.ll mig'rc'ilcann !..
I'liin liama, per Hi
Khoiililet jr lb
Hulk, clear lt!f....
Huts, t'lt-arrib .I'll'"
liulUtl.oulJurs
mtiiSll
J.ln'iH
IVjnia
A-Tiree ami bbU.pcrlb IZiaITu
Ke and half bbU.wrlb lh,ulwe
UaK llklll,.....
Country Lard, per I
VMETAUILKM-r-tatoi-A, per bbl.OUaa 7.1
White lltani, ptr butlt.1 BOm!I .10
Navy " ' arS0a'4 7.1
cmioD, ir bbi...3 oou au
WJO4T--ClioiceW'liit .1
mtv.no
No. 1 While
!l.r.l. Hut I Ilia I in
No, 1 Hod 1 05 a 1 III '
Odllawy Ht,t While UU Al (10
COFFINS.
O. CAKY,
IK.
So. lit. SMh Sliciif. CiilM'. Illlihiis
Hi. .. . .ml nil'i " liiinil ii
3CirrT;i My t.,ii) oft'iittie iiieedV
Vsaix or mi inpnuen
EST T r '
Burial Cases
I
1
,
tn flnt nn I br.t metallic
.e ifur in tte. AIo read,
mil. WihhIpii i nllllM. lie. A
lleuse finl nriHg!' nhtnv
II tlMl llhl'-h.
Upholsterer's Goods
1 1 ft i r Cloth, dri'i'ii l!'i ,
iiili!i Hutton., (inM mil
Silver I i nil'", (tulil in I
"liver SI n. mil' 'Ii. T ii '..
Mo Tow, I Ii iii-I mi' . II' '
primi, Ulni'. I'll' ,'!".
Moss Mattresses
Made to Order.
LIP SALOONS.
JOHN HYLAWS HAIiOO.V
In mitillpil IHi "II klnil '
SUPERIOR LIQUORS
Boor, Vlo, dtio.,
OS C'OMMKROIAIi AVKX1IB
Jlelween Kluhtli ami MillliPlreeti",
CAIRO, ILLINOIS.
'Jlicthlr-lv, whs love pond llilinr, flKilll"! le
lilin a rail, Mini tlioru nlio want a
-UiMU AXT 10 All
Con hiOc their w nntu hiiiIipi1 nt bin b.ir.
jroii.v jati:n
Vinprlrlnr or Ihe
llilllnnl Snloon mill l!ur Kooin
EI Dorado
100 .4,'omnierciul Ave,
Cniro, - - - - Illinois
H
TU.MtY liATT.MIlt
lla irmi'.i'"l
Popular Public Resort
Wlier Ihe u(lor lll fui.l bitp' airy hioiiim
mi j'liril uitli
ii.MiAiKi.i.i: ami i"ii:i:omiiiu: taiii.cs
(omfotiiil'le et, ! , nn4 a liar Mli4lil llti
IIi)k- iiml etinli ntlnser iH-cr, tli pni"t wini'tt
ainl lniUntK.i'lRiun, U'., to li diluiii In Cult".
I r) SmxIjt l liiwti'il lornll In ainl "eonl nil.
Plenlvnf riitfin fiei toovrriiKnly.
J)lMf
OR,
SsihWion for the Hair.
For Restoring to (Ttfrx Hair itt
Original Cooi)
J
Phai.on's "Vit" difil-rs
uitcrly from ujfuu: "lycs,"
foltiriMij'.tiul K-tiin rs '
(0 in 'Ac. It acts mi i
totally different: prim iple. It
is liiiipi(l.fia'rant, and pei-
tctlv innouilvuiv. pn-riiiitatcs
, I , I
no nnicltty or naOuilent inat-
ter, requires no hliaYcJn up
'l,lu -niiiii'iiiiian: no .vitnii n
the .skm or the lmei). No
paper curiam is iiecj'-aiy to
j conceal its ttirljSVf appi arance,
for the sunA-fle rearon ihar ' is
not turbyf. It is, 10 all intents
and piifpose.s, . ni:v ijuc-ovlkv
in ToilV C'lii'inisri'v.
iW lJU:ti " Vitalu" ii
warranted to CtEs .. haiit'
in the color of tli. ' r. ;i v ithin
10 days afti r tin- r.;stiniliea
tion, the din-cnon' beiny
carefully oljservetL'
IT IS AS Cy-K AS WATHl '
A.U;fAS Nil
s IIMI S i
lJrit.v,
r.,.. ii. .ii i.
, ysuv wiiuai llrr llOX
CO.V)VNIMi i ID-
Soi
If your Druggi has not
" Vitalia" on haniif write en-
I cWimr .
closing ,QO
we will
' ,orwa"l it h
it Xll
atclv.
Phah! & Son,
S17 Broadway, N. T
I "7Al.XUT K'l". IKllTNV
T "
! Cor. Walnut & Gano Sts
j DAVIS & TU0KER
Px'oprlotoi'M,
CINCINNATI OHIO.
I groceries,
j SMYTH A. CO.,
WZIOXiXSAXjX
f?T iTfl fill
or Jwk, v ju
OHIO LEVEE,
l ,. ii. . i il'v . II Ii i ill' ' "Ii
LIQUORS : WHISKIES
Scotch and Irish Whiskies
Put, Madeira, Sherry, Catabaw
! X lT 313 S.
V. mi 'iui'iii l'ir .1 lli'i'l A l ' (Vlcliiiili'il
WIM.-KI.IMl
"i ll I'M. himc fur i ii' I l- ii i"
lin.'o tin' iiln-iiliim "'f en i.i(i'li
'Ih'i'I i nilenfiim ii. v.'ii t- II l ' j nrdf r
fcjX Tin: .iiovt:."
H. M. HULEN
GROCER
Confection Merchant
Huh Iti'iuntTi! lo Ills (Mil Sliunl
Commetcial venue i
nt-rn hp miik-i in ii i iiniuiiii.ri ii in riiiiiiiinK'-i' I
li fnriiti rciirto inerc. ax wi II ah iln-i nf n man
...i i .. .. ... . . . . i
tii'Wdiii-ii aiiiiay na'il iriiiH'nriK'i'rie,iroviiiiiiy ,
' ,!!"
I'll'., 1,'lllillKlli'i; t-nrrii nr l'11-ll.
Ti-rm: Mrltlly ralt, fr whlrli In1
onormn wio uiui-'i.
p VIXC'UXT.
UKAM.'lt IN
GROCERIES
Plaster Paris Plasterers' Hair
I.illH! ill lilllK, lllllNlll lUtllll
CORNERGthSt, &OHI0 LEVEt
CAIRO. ILL.
KAIMIOAHS.
s1;
iKix;rii:i.i v ii.i.ixois
SOUTH UA.STKIC.V It. It.
Ilu mill nflcr T'liurnliiy. April 1 :t1h
trains m 111 run its fnllovi.-:
iiiiimi noriiii Ar luvt; 1-rniMiMii.u.
Mail 'il. ..
llirr- ......!:!' I I-. l.
fiOIMi aoailiuiol I till: l l M.
KxiTt i- 'it'll' . .
Mull 1:1- ! .
Miiliiimolono rdlllU'ClInU" at I'.ill.l with lllilini"
Ontinl It. II. fur (.'iiir i wi'l nil point couth, aii'l
Ullll tllli lll'l. AM. 1.' In H. II. Tor lll'll.l'IHHll
ami l.nula villi-, nti.l all l.niiitu cnit mi'l 'iinti.--t .
Al.ii, nt rirltn!ln-l'l Willi Ihe 'I'nli'ilo, WiiI.kIi A
Wt'itt-ia II. II. lur (jiilnry ami all point- wit, ainl
ultlitl. I liU'aito A M l."Uiii It. It. lor SI. I.iinii.
iiml OiK'UH'i. umt all point" iioitlt aii'l norttiHi't
K. IiUI-liK, (jfii'l Siif-t.
JOHN roi.fjlTT.iii-u lTieket Al
a nut
rvm:iti:sT iu!Ti: ruo.ii
tiii; south,
ILLINOIS CENTRAL 1. 1
T .
SI. l.oiil, I.oiiIhvIIIc. r'liiflntiiitl
r'ltiniKo. Sv.w York. Itoston
,..M All .
loinls 3-:tsi :mi! "STorlli
I'n.i'iii;i'i I lulus M ini ,i iiml ii'iir
Ciilru ii Inlloii
.Hall . i:iii...
Mi. ii 'Sinn . .ii. tint i. i
I I I l i Sill.l A. .11. Ull A P. .11
' "' 1 . ' . ..... -r
Vffl" C. B 53k! FT '71 R. H7
I'iiiiii. Iltriitiir, llliiiiiiilnuiiiii, III I'ii.
l,n Sill It-, .ill nilnlii, I-it iiiui i, I Jul ni ii,
liilniiiii , nnil nil iiiliii. In IliliiiiU.
.Ml. .inn I, .illiiiii .iilo, Wl.riiii.lu unit
llMVIl.
Aii'l vni'i . in-, .tinmni.' r'j" "' i ' f-i
St. LuilN, .SprllC'llclll. l.iHIIMilli', ( III
I'lniiiill, IimII.iiiiiiiiiIN A !' dunlins
(nil hi ri.i-..((ii witli Mn'li vu 'i.'r.ii. M . i...
' .mil,, in, an I U. v .. V. .)! .
Hi" l Ii ' K.'lf" - ' i
I'KTHOIT M Mi il' , I- (I V
il.KVia.AM' KHil
I'l.NKIHK, l.lll-ll.n
(l.HA.vv. i:w jiii:k.
MOKNI.V llTTlltfllii,
I'll 1 1. HI l.l'll I V, (((I.TIM'IUK
W "MI.MH I 1 1
ALL POINTS EAST.
K'i u.i'.imi. ti-k't. ii. i i. . a- .ii. .n, Apply
al III. iii'i IVhThI I(iiiI"M'I 'ii.l
H. I-. Ji.llS-iiX.
li' ui'fiil ',..i i .n',(n.' .o
11. IH '.lliTT IJ-IH-' i l.' . i. !.
.1. .1' 'IIN-'iS, Ak'ai '
CINCINNATI i (ll MIHY
iii:. .iti:i:vtvi,i
FOUNDRY
MACHINE SHOP ,
STEAM ENGINFS. BOILERS,
n i A I it III l
boppei and Mieet iron work
Mi!! Machinery of all Descriptions
No. i4H KmkI I'citi l St red,
I 1.11 1.1.1.1 I I, lllllll. i
r, it-i,iii)i 1
eotBi
ilinl bliil .i
YKI
m
Mail Lino
Ml KA.MSIIII'M l.i nvi. WVrkl)- fr.im Wru
Yurk, I.I vi-rpotil uml iic.naiiit, n.
Fur paB. apply tn I'll AH T. HlNUi:,
I j to, Illinnu,
Or to H Hovto, (jrniral Wenti-rii Aii-nl, Xo, l!
I jikBHlii-i-l,thlCkin, It-bKvvly
INSURANCE
W. II. Jlorrlw.
Nuiniy I'ul l '
II. II. Cntiiler.
Notnrvl'iltlktiiiil V S
CollllllI'llUKT.
FIRE
HULL
CARGO
- LIVESTOCK
ACCIDENT
LIFE
.i:r.VA,HAKTI-'OKI,
AsHflK Sr.5 IO.AO I 117
.XOIM'JI A.HKHIl'A, I'A.
HVtH 5i.7!i.
HAKTl-Oltl. I'OSS..
. amuIm a.r.n.aio -u
I l'IKIAI.Y. HAItTrOKI),
WtH l,il,l'IK Stl
NT!::tXATIO.VAI-. x. v.,
isss'lu. l..lil..ll i
J.......:? ............ 5!.-.7.' Nt
(H'V'I'IMI
.fx I'.ifaii. . m .
,T1IF.
" " m .... jknik ikll
AHMef4 .MMF.WIMF ip
l.'OXX". ,HIJ'l"ITAI
1,11 :V ACI ilMXT.
Ai.ri i.r(n.oui smi
IMII.WAV IASi:.i lilts AS
sruAXCi: t;., iiaist..
Ashi'I. .o.otio on
l.VI.Kl'FXHK.Vr. HOSTOX.
s(.( st:ni,m
Safford, Morris & Candee
7J3 OHIO 132 VJKK
City .National lUnli.
Cniro, 111.
j iti:i:ii:, Am
' " FlfiE, MARINE. LIFE
AOOIDBNTAIj
INSURANCE1
.ornci:t
IVIiiUt'h ISIoi'k, foriier Svinl
street nnil Cnniiiicrcliil
Av'inic,
tUKi), MZtitt.VOIS.
jpiur. a.vi mvisixi:
INSURANCE
i o.Mt'.sirs
V
ASMI'I'S M.lllli.'Mil
CjriiHLiiin. IS. V'.;
ASM'.'IS SI.(lim,if4l i
IT:ui-vii N. V,;
ASKIIIS Sl'.10.
I iiimnhiic. .X. "" -
..ii .,. , ,.
. .......
I i'i,u,,i NlnK Hit' I'lnli ri i i-i. v
, , , .
(Hllil'l's, . I .:
ASHin.S .. W-.iiu l '
n:n' ? i :
.sI.IS Ki.VMtis v:
.l-'ii'l'llT'ilV KiiihI.S.
ASSCIS rlliTS.UOS 1)1)
Sjii ri i-.v N. Marine
VNNKIS I , I :i ' SIU 00
Iff" i""", l''-llin. I'uriiltiMM, II.. i- aa i
i'r)Z'. in-uif I m ri. k favi.rl.lH a.".i I
fiennnii m ffliif i u II i,iri,l.
I fMvlMly "I "' "iwn f f.
Imii f il,)irp.ir"i.air'-
. ii ii
llll.,w-t I irt Nktui'iAl ,1'ni.l-
DP.V GOODS.
!)
i:v .oois iv
vito.
roiuTii
WM. KLUGE
i m t 'f. jrti h.Ui lim I 'tilth Hi httsttj
I thttiLii 'Krricht to
dry GOODS
iiKiMjrrMi;.i'
! """-avj'jSSWW.'S ' """
"is """"s:
!yeryjSMooMte'lraP,le(dl"
Aii'l a ctinpU-la atioftint-ui kh,H,.,
Tim iatrtjl of tlipriT.Mi-1 in, 'H, 0. io
piii-loruiiarranti'ciiiKl" "'O aajll.ii'K I i fin.
-'iitiht-r 1'iy 'io";! f'f. ''!' -... '-"I' "
lliit.n UiouKhtiu)Mlii-iuiu i' 'y
llf.MKJIHI.U Till: I'l.AI Hi
Xi-xl Door to tlio ConiiT or l'oit.r
nml Nlni'tci'iilli Strccl.
Ann
The Grocerv Estahllshment at XmportodAionofcUf
tho Corner or Commercial Avenue fo t i.i.ca.,
and Sixth Street will ho main-1 JSa. 75 4I11IO liEVKE
ll.n,,1 .... ......I nnn IS... hncl
. 1 11 1 1 1 li ,13 II J U U I . VII
stocked in thu cltv.
iianru as iouui. unu ui mu uiii ,
litJMItKU.
XV. 'VUOIfSTOS,
hi:ai.i:ii in .. ..
pJuilo, uilufl
BLINDS
LATH AND LUMBER
TKXTII Jst'iYkKT
Gotween Commercial and Wash
inqlon Avenues,
i;:iils lor tlot lt ItiM'v Paper
('onipiiiiy Slii'iilliliifi; I't'H i'l
(lu.irl. rnitt'iil.
li.V. .loltn's IniM'vcil ISooI'
in:: ttl vvityn n Imnil.
H.
ruin in
oriJVKliv I.K.Nrttl.TIO.N,
hlh.SMnilfis and Cfiriar Posts
UUllll UIMliii vv "ii" - " - '
OBDERS SOLICITED
STEAMBOAT LUMBEH
iTixisiii.n o.v nioitr mitii i:.
(iitMiit co.MMi.iin.a vi:nii:
.vxn ti:ntii sti:i:i:t.
j XTi:i.i.i;i:.Ti: oitki:,
Cue. Till SI. mid Ciiinnirrrliil At'., in
Wlnti'i'V. Itlnrk.
M. J. BUCKLEY, - - Ag't
l'ir' i. arai' iit n .v.'ii t" f nn.li i .
I.iiliuri i . Col Ion IMrUt r ami Itnlli imil
lliiml".
,
j I
mVv YARD,
:Kiti:i(.i.i:,
Mwni:it-
ItY A CO.,
PIlACTICAIi
MARBLE WORKERS
mers
! I.MI'OltlT.KS OF ITALIAN .MAIMII.K
S( OTCII IIIIAM I I-, At:
WAlir.llOOM- AM' WOIIK .-ll'il', i I!.M:I! n
Tllllt!' AM' M. ANN -HtKl I-.
O lfi:.YSIt O 1 0. ii.,
Moniimi r,i", V !.', (iw ' 't
l'i.iiiil'ii.i. !' . . . iiii, i..- ,
tiMIIllli. tl 1'iA' f Jit .
litlllll'll, I" 1 111,1, ,1.1 II' 1 I' I. 'I. -in
In tin- l"'t .1; l-
Mftrl.l" miil'liian ' I' re, 1 1 I:.. I,.'
tui" .f I; ir..." tii)-' . ' I.
All Mork k'iiiriii'' l.
Yut 4II-, i .i i"
('A HI. I.
TIIO.tlAS, Aacnl,
t'l.rin r h id. ii. -if' i i I ' i,i. . .
fimyIiJ4HMfi
(;jto(.'i;i!ii:s ro.MMi.io.s.
s
TltATTOX A. ItUJII,
W iloll'MI J(
GROCERS
CCMMISr,!! Xi,r"H,Kft
CAIRO. ILL.
Ali'iil til .tiiiiilimi I'tiM'l.t ', , iiml
.1 Mil 11 tt till VIA . Jl, I l I'tll 1 .If (I
I. IM.IA TltON,
J
GROCER
i u o j i cj i .
of .mission m i.m it t vr
S. Ohio I.i'di,
CAIRO, ILL.
h ImI lrlill'i KlK-ii In ("on. lun
III. ill. .ur) I IIHiil.' Oriltik.
yy tf. II. NCIirTTI.lt,
, " r . T
) YY lilv3b JjlU llOx S
' A
TftD A rm J rir nr
AKI'll, f"r bt t b ,n 1. ,,f
(JHKAaH AND STOCK ALU
CAIRO. (ILLINOIS.
STEAMBOATS,
r1BIH I SX!3 NIK.ivli.:ijl
JnmvhV i'Aiircn
1 S . V'llTlimill ..Cpr. II I.WIU.UMi.ivi,
Will I'U i' u il uly n I. it nil', rii ,-tiiy
l. ll'.'lli.' 'till I ) n , , I.,.,,. .i ,,. i, ,,,,,
'Hi- i u i i' ".ri m.... x! , -ii ,,,,,, ,,,,.
i.-V'it 'M'l' 1 " ' "imil. ,ll. .. In, .,,,
l't HIT- I II' I ll'
Xli,. i mini . t .it 1' i I i.'iili hi, ( CiiiiiIh r'ini'1
'ii' lTi-ni i '! i ' Ui l kii.l t. iii,..
iiii.l lilin, imliml. I ..r .jril..iii,r.. n i ,i .1 v nn
lnuiril, oi l
.1. Ul tllCMOV,
'Die Nimv Tmv nnd .lull Itiint
ODD FELLOW
IP. . CO Vl.T :;. Vast,:,;
1 . - I nt !..l I 'Iik li I" rll I, .ii I- 1. 1 ton
in" i l l ."ii.ii.' mi i In- iiii.-i i ii.Hi,-iiil'. tiTin.
Ii. ' i i - -. ,',... I!'
ii it 1 i.
Cairo & Paducah
Daily Packet.
II . i .f.
Tli ,.i i - i i l.i i k I
ffillbvey,
Wonl-
W 1 1 1 I- i-t
I'li'lim.' .'t I
M.iMp
v n ai.ovr. Ii avui ' aim t-serjr
i.. nn I to .. Iiiiik hi nil iiiti-r-
ini'.li.it' ii'
Tur in i-'1 1 r p.i'- luc ai'iilv fin lionril 'r to
M J. Ill I Kl.i:V, Agriil,
1,'iii'. HI (.'mm, lllii.li
I
OKI.K'tXS.
Tl.'
m:i i-i N U M.
w.r 1. : ' i ' '
"II ! V
w MM IJ It. ci rk
I ! n .if ! f-' rt
Saturday E'ning, Sept 24
1'nolilvcly.
On . . ' " . rii 'i . I 1 1 '. . I r f. i'lii r
I-t- . I "" '
.1. II. I'Hll.t.ll'S, .urnf.
I '' I
J7.T.V11I.IS1II.I IsOll
ENOCH MORGAN'S SONS'
(;
SAPOLBO
i . - j
. . r in, . - -
1. , ru ! II,- l.'
' ' Ii',. ill i..
tiri in . in. i
i i ' -.r ill' II
f I II.. ...'
,. ,. i i.i j. t ,ur
I 'f ll
ii ,a
One Million Housekeepers
t....v ll ?.f Sl ' " II " if" I
ii.., And tli ilriii'iii'l ii i.fi.'i. it., rr..iu.
Ilntli lirlrli. nil It ii Iiiiii', ft lil nnil I) r
rf no lnn(rr iic'r.t) in tin. huii.t I. "I.i. -n.f
.jlio ilor. tkc "rk f 'A-:, mi'l .11 thtw.nti'l
H .Hi IA ll'M Uliul All'l Apnt-.
Tli fotluHiaii r- f,-w ol tl,. .,iu,.l . i
nli i Ii sp.iio . .dniirAl.ly aipti-i
Ull'UItV tVIMMIU's-Without Mrltiiif rj I-
.r Miimii lli p m. T.M a m.i "-in, am
lrppinn, ru'. it nrrr tli- . kf of n. polio
until it i.rott-ro'l witli a t-rmtiiy Ull .i. ai,.
tlit-n b.-i.kly oit-r tin- pnti" "I rl.i Ima
"it ikii'liioliab ith dry . "th'.r hi-.i. To
i. mot. ini-tior lria pmnt mp i..i.)"-
l.l'l" CAtr lUl.luBpt.
"10 ei.Dtl K.M Ks-t'.. y .tir .1 .Ii . I th, rub, t
r.otli eapoli", ami iik-u rupi i ,.i,-r ti.t
kti . 1 hi. will Bin- a I f.liiitiit uli l .lufj
'..- piili.li, with"iit M-mi' lnDi(.
10 I'ul. Ml 11V. Illlts, Ainl nllitr l ullnar)
r 1 1 r a- Knit t!i lUfiip loth n tl.t u.r
,.f ipii" init.l will "tt-rl, ami tlit-n
iu kl tifr tl,, "lU-p of tt.u it. n.i . ,t
ill pM'lu. .. I ..trr ,-.iial if si"t .npi-i . 'i .
to th. nw.
III l l.l.t.N I'AI.M AMI HOIIII-UtlllK -f.i- -4.
polio a. ni. , ilu ii t i.ii I... Iiui'i. ab'l
IIUA Uilh I I'.tl, III ,'lrrtU wl.r.
I III! IIOI'sl. 1 l,.t.MMi-api Ii., ....fir,- tfif.it.
-t i ...,'. i, il.. i,i .i.ii i f t.lnr, I ,.. r .il.'l
'hi- .i t ti., nrfu I.-, iirainv . -J ij it
1. t- .i. I ..ii ii r ii, v. r l w.tli. ill if.
IOH n (II.Mi lillM.s, Hath lul.., Hi.nr.,
I ikf ., fir si , ,,. ,, ,, u "."i nn rii n.i 'i
' 'I '. 11.1 .1 i , Ml , Ml I "ll. l,- ,1, H .11
I - .. i . I. ..,., ,, v. ill,. 1
it:iovi:s stain rito.M .maimu.i:.
IN 7 HI. IIWI st:-r r.,ll pnrp .( .pi wa.li
'J ''."). tin ri I m .1 ii.. nt,
'."Ml" Ml Alf fflltll ll-.
1 nilMHWI. -For mIi. hint! n'-al... liiMimiti-
i 1 1 iij.., f, kniviw, .lii-ati, i-k.
IV Illl. MIDI' I '.r l..iniii(i. poliiluni ami ru-
in", ni f .mi-, oil, fit ..from nut, b.ui i ,i,
t'H.ia
is mi; nrni i. .' u. .nyron, ,i.-nt .-,
ml
' Mii, r uihi i uarAVf r.
II H.I. I'M! l.s tier, a rloiin.ins an l h1i1i
ii .' i ' i' oi.-t- I'tlt" tut-, t-. "ii-. nil' ul uli l
"inirt"!, our f.rtH.li", vi II
i"
' K-4t .upffiont out all i Dit-f
Mill lit Mi H tSHIMI 4iMlioUjiKt wl.i.t liny
1 1. in. r, p.ualfr, i.lioluKPipiit-r or n.k. I, n..t
i.. l. ii .ni. fcljr rt-iiioiK a- nli. pini.t,
.kail) titlmf atlUU. Jrolll III. Iiiui'i., ah.'-li
.1. itiil not toi.t-h. i ...fi,ii. ii,, , .in, a
-ti II' ,t-. ihi'in -hiooiIi mi'l vi Intl.
Pint i; ... a ffwp.nl..
-l.l'l.y- )onr xi"., i. ii, I .if i,k.(..t.,
U I...I.--i,
til tta.liliicKiii, s alli illl Ovfuril s.,
V l.r..oii.
a '. Ii.oili'ni
(1
ii! Illl
I5j
I 'I'll e Miii,-i'i' .11 n 11 ii Tn i' t ii r I ii K Co.,
n i.'ivi .r In .fin n-;,r'y -,""" "IK Mil' tllllfm
l'i I lllllll, li ,l. IS "t iil.lli 'l IIIUI'I tl' ili'ln.iiiil,
I il ill t.i.l. r t" ilo iii'tv fiit. Tin ultt la'lliu
1 1. . lei tliat will supply
:i.Kl,()(l(l .Mni'liliics Knell War.
Tin- poi.iiliiiityi.l'lhf "Xi;l" rv.Mll.V" Souiiik
M .i linn i-1. n!y mirpaakr by ,ia nn tuliir ra anil
.mipli' ily tuirul'ilily in I bi'.ui'y. tWirrn knoun,
It ia il.tli. u!t . r nihi-r inatiiil.li tnri-ra in i lli-ct
ill", a I iK-y employ i vi ry nn .ina to fm.t iht-ir
pioiltn ui.ii the pi.'pl.-. i,i rk nfi-wini; .Ma
i b.ui srhonl'l aioi.l t an.i-i r-.nii pcilillcranho
li'iiirt to iniiitiiiMiiin to ii .iku nili'-, lor no in. i.
i Iiiiii. van bi'iU'iiiwl'lii Ih it ia f.irt-ibly thrtut on
tin- piiroliin.fr.
Tim Miiui'i- iij'nv I'limlly" and llm
"XfW . One" Si'tvllIK .tliic'lllm-a, Hi"
latter lor l. enn.il(i-ra, Tiiilor,hliiH-iiiiili'r, elu.J
aro eagerly niiinht lor, and a Iuik (.took unn b
iiiniiii in our .tut'. rooiiia, iiii.eiiier viiiov,.-,
ilai-fill acceaaort Inli niled lur Iheiu. ,, ,
VVI' kl'll Dill, IHl.t, I'lillllll llll'l I, 111"" I ll"l
NVeilliia. OiIh. K ri..ilriv..r , l,i.. at retail or la
iiliantity at the iii.iiiuf.n'tiiiera priuea.
CiilaloBiie., prleu ll ta, em., in KiibIi" "r Her
limn fiiriilnlied nn application bv mall or other.
, Hill'.
IIIIAN i.owi:,
U03 Nurtii 111 hlreet,
ht. I.niila, Mo,
uiikS.I.'iii
L i ll
1U I
II
fLOURINO KILL-
HI'fli
1
OHIO T.KVI2I3, AIIIO.
rnrox n noxs, . . .nMll.I(.,ors
An-.NiM. Ill l ull 0M'i-it,,.
Mi-ri. KiillimA. Sfiiin urn iirriiiiri',1 infnr.,1.1.
Ml l,,ii.l. of l l..i,r.,f .I,,, ..t' in milUVir i Vo
M ill I i . .I ..f all IiiimU. (Irolian. Flour. Ii .k"
or in li'.H iMiiin ly, iim.li' rrom . .,t w,
" ilTll.Mll
Aitrnrn:( r.s.
A
X. A. IDE,
W,iiM r'i ifn iv inrnnii tin cilixpti of Cmro
nti ic. nit i . 1 1 .it tii - iu u tirfiifirMl In furnish
.ORIGINAL DESIGNS,
. .... ."-inuM nn. i r.f-ciiicAiinn. iur i-uuiic iiuu.i
liiii-, I rlrntp ltn.l.l-nri-., ami llrldKcuof all Ulidn
IlrB'w'!ni(flrn''Hn Kll,t'" "' ""' Pr'l,r,'"n 01
U. S. Patent OfHce
AmUl.o forallklii.lnof Mill Maniifscliinnit ami
l.'ii: ihin-titiK worlt. Sat.firttt,nKiiarnti-fii. Or
.li'iri'M"''ifiilly M'licllfil. oiilce Wloti-r'i Dlock,
OAxra-o iiiijiaroi m
COMMISSIOK rORWARDIK(K '
J.
II. PIIII.M1.H.A:4.'0.
. .jr. In K. II, llnnilrlcICK A Co.)
FORWARDING
, .i.i
PROPRIETORS,
CA 1 110, I Mil N OI. S
i.iiii:kai. aisvaki'kn maoi: on i o..
ISKIXMl.MH.
i'iTti' .ri.tril to rrri-iK-, .or ml furwnnl
fn Kl.f i" Jl iiiit. ami Niy ami ll on rani
in "ii
i.trliavm altriHlnl W with .fuinntifn
XO. II. IMIIIil.lN,
!.,. ..xiilo I'ltkrrA I'lillll,!
ir.i:KAi.
1
COM MISSION
F
I An I Dralrr In
I'loiir, .Meal. Ilii', Corn, OiiIm,
I llriin.
Cor, 10th Ik Ohio Levee
ruico. ii.i.ixois.
: mil
. i:niii:its,
rAsnio.vAtiiii:
BOOT 1HD SHOE Mil
TWKNrillTII STHKKT,
cln Wnsliliitfton Ave k l'oiUr St
lloiiltatiil Hliiita jiTu,'lo OrUr. I'lura
VCurUiiirii Kiiiiloyrl.
Satisfaction Warranted
Piitronitvre Solicited.
aptOiltf
I II.I.IOTT,
l-i CO.
HAYTJIOKX A
' Wh .lt nali' lfalfr an.l MnufAtiirr
Avtrllti of
Boots Shoes
IIIII.H.IIi:itC'UI. AVK.,
o.mto UWOIS
I'arlli'iilur Alioiillni 0ri.ra.
Oil lleilile, Hoalon
: Itrtlirr. Mlcliniona
II Klllolt.
o lnllnrii
2i:aiv.iade ciiOTinxo.
I. WALDER
C0II. (ITU ST. & OHIO LEVEE,
niro, - - - Illlnoln
Hasjtisi received a full ami completealoek d
READY-MIDE CLOTHING
AND
Gents' Furnishing Goods
Of every ile.er.l.lion. vvl.lch IH ".
that will fail to Kiut all piiroliaer. lenev,
lit guaranteed. Jli stock ol
Shirts, Hats, aps, etc.,
Ia nut welled In point of price, -Ijlo .ml '""'
ml in Una or any other market,
CAI.lt AS'B HEK "I
augltf
TT14.IIKK KUUCATIOX.
HELLMUTH COLLEGE
Hoard and Tuition per annum,
HELLMUTH LADIES' COLLEGE
Tnniii'iirateil by ll.U.H. I'rinoe Arthur, Hoard and
Tuition per anm nj fiiO. l're.ident. The Very
llov, I. llelliioilli, it. I., ne.n of Huron. WKoi
i,..rii.,.i,iranniilvto Malor I' van. London. Can
ada We. nepiijui

xml | txt