OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, October 10, 1870, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-10-10/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

11' J 1 lt-Villrt1.". I
TCTETO 0-A."XJO STJXiUESTIT, OCTOBER lO.
"pact? f jr the people- ;
how (i.o ivnvTrrtw p'
"S-f' l'.'n7-iT f A in' 'tred
T 'W. ... ujjjndura IjW tariff.
f
n.. '
. ,u iKirii-Bt-iiiOiintJitt; In tho
Ae'.-t., ll(VKl. WAtlUT Clt-rnt
r
"".T? i , ! -r :. trade, cxi'Ortud in Hie
H.-yO.OOO. ' ;
u i
i
i - i vi :;-.r -..n Vjy iv.it.. n-.uc in i
,. .VrWlr will In London, ;
1 ! , ih. .if a nr.!.
t . I
1 '..i-lieNiwlu-iit will buy,
r.wp-nindi of MankoUi m
:. v will csclmugo for lloO
1
1
t
IL V.I1IUU UU1 I.r-J IHIUI1U?
. Tl .... BIT
. w i . 1 i .
i i IMKl illt'T Will IttmiltMM
L
tr. Hid pricn.ci n cnci
ii but -:sty ontj now it it s
,g cry ofu i
: . it ' ii tl.o ImtilorinK
. woll-fcd, well'Olad jtomiimi;". (
fcni ono wottm tmnuyiaKo
ii, -I'mUot tnol' I own but tin
hi - of Imid in. the world. It
.: i Aill of foul, but the Kn-j-X'.vn
Scotlan Imvo gft t ..!,
' Vrr to tf It cheaper tliim
I ' . Hhut out tliit firiit;ti
tnc. an AinVrlcnn lnborur."
.;. liken litborcr tbmi n
t
H
I
, t. .ir04tl Mjdcnr whan tho
t i o r iJJul i?ld1 Cod Ji'-lp ui
j r I u,l: .d i .JVom Ictwtpu tlio
" i i-f n tiill-wom, I'.'irvwurn,
, ..:,. -lio niwuurv. Willi u
' . , i .t my irrh Nijiidy of fuel to
X . u; . X'o cry from lii-r to
,1, it ) k iwVinn. Ko jimtcc
i n) ti- r r. in -hi. -jreod of thu ctinnlti(.
t',: .- uvnriolous. 'Work fr
y .r." .' V- k or nurro: .SdMit'ljt :
K. -y t r hlmnclf: If gnvcrunu-nl
t; a . r . intlios or fuel to the jinor,
tl w 1. 1 ...r:iiiav than: Tnko U-ltt-r
iirctft'i ; -miles you cum !ny them iiji
; . ' u wintry dv." Such urtt
t tri.v.i M.-' wiuldiji't irh iiikfd for
p- .!. turnod beggnr. Then
' i' ' -lur to ut in h replication,
iv i t'ii- cij1 ownort re mighty
t 1' i Ii -- If ho could (jo beared,
' ' .;.' "How cun I ly up pen
l..jv. ,t . .-.runn arm of tho (ruvem
r.cnt t-1.. ! . from mo duy by dey, n
f ' I '. lU-m, tuiU huiidi tuuinVvur
' ihlit.r i n fvcry '(ki.1 of
l I i'lVvrawtc; tnk'-i V.-r.n ihu
J ... '.v.i tony ovur to t'u Woon
Ju Ml t 1. j'y C-uir.nv. oilit iln v inny
.rtn-fk.Urt.l 1. 1 IV, .. .. . ' .
tnnko iIoaMlinnii and M ilividf n i. On
f vi y i-1' i t.i 1 wear, it i.ilu o.i.:,m nl
sti ur fr..t,i mo wherewith to lill tho
pi' "cMN'K.-hmen win i.iiike eUhnd
' ' I lluVVii, B'lJ Vli CHIIIlllt bo
c - 'hWrtfni:fty,.r,.,.hUII,rcr.
I tr rat, lnen ..f th.fr wealth cvury
' ' J"')' be-u fur truVlna deu'r
i .1.. - tui Aiu rln InWer, When
It V " i r.v ..r u iMir ill- i..iim 1 in. i.l
fi' ' : .y !ir.l-vuri:iij p-itnlti to
Jri 'f i. "iilUiy iron-nmliur of I'omt
y Wiin 1 jr-.teetlin to hry labor.
'' '' "'i' .i J.it u buth lw'n ihu
til tin. lu.iufaoturvr. A yon lenvo rn
1 1 veri .oiioW'i wiiynlon a- In i I
(ri '' lodutbe NUIIV. (iill Mill
f '(ii -I'll, i i truing, and I mn em.tfiit
mi- 1 1 r I '.. .i,nn. rthU wi-fl.V i. rA."
If . ' -.. '-.. M.eli-tv f.r ituvi ,'iitacbi
tfi-'iv. ii . r...i .i...i i g t
mm mm iii'iinv, nun iii(i, .
Hit n-te'i'.'ijp inirri-.li!ns fr govurn- I
I ' . '. t . 'jlL.i rioli -tn.l llui ilhuu'l I
.r.-n thr-.ef1r eft'pw, U St t)
1 ' ' .'uo i. tv .tl.ULumU?. .
. COVflSS.
!J!tSlivt, CiJiM. IllinoN.
'VP TA ''r ri.".''' n .-Pi..-1- "
' i
C.-mWmI.
. i . ,
n
'. ' I
i
, Ti
H'TO'sf T-i .'.!-. -..
II'.JJ , , n a. a a n ti. ..
mm ' mm mmmm
".Ti-
UNDERTAKER
Cor. Wiuliln: !ou Aw. A Uiiisi,,
Ofttro, .. .. XlXixroiw,
f-epA ''-.I. -' .. ,i , i
tltAXi: A IIHU.'D'S mid UAVMONli'S
MKTAM.IC CASIS.
ifc.il nHi i fMalAiirxnil lln , V.li.'i .f..,,
Hi Iia b( :e .li i 111 ,iri .-.i... uil
Allnnl itll I'uneinl-. in t,c- fl.
n 1M n
A.Hlt.K XV
TICKETS FOR SALE
rwi't-ta
aw ... .
n.inuiA.. .ikorjjii At untie r :
. v :
-. i .... i .,
KOHf
t; fir. TlftWWH'JM,
J
vr.Ai.fett
BXJLH
jt.j.
....(IKI'IBR, ON
I it fi Inn Avnnnrt"
r . f. 3 ?"..; rrcs
i!iu(s 'or JSocU Itiroi' J'niK'r
(iu. i fix t'omvsif .
IS.V'. .Siht:n Imjtravi'il (!'
l;fr:ii".v:tj m Iimmi!.
tl vArn:i:w.
; r:i.i:r. in
L U HI M E R
r IIVKIIV IlKSCUtl-TIOX,
Lath, Shineies and Cedar Posts
ORDERS SOLICITED
STEAMBOAT LUMBER
miyv.i: roj:.MKi:('i.vi, .vvii.vuj:
AM TJl.VTII STJtl'.KT,
5IBAS35ATS,
- fIIl! !: l',i'H rA" " '-NI' I'M'I'i'MI
"I.4AvJI. l'Ai"Ki.:'
It . NoitTHKHt; ..' i i. i:. r.wiu.uMri.. ivn
Wiii ruuUlr k i-. wninx''iii oery
Uy ( 'lunlii) n ..'i . '.ni it ii'elM-k ji.in.
Tl.'- Armvla ' . iie.-n,i lrnier, im.
ii'. ii-iy i,ik r,o ni'.-.-ni-i:. 'fti'. n or In.tli
i-iikik .n. iN'i's'v.
-'i" i-.inin-i'l-. . tVtilit'tnti uuli Cuinl erl enl
.- n I :iueee r. n r p "'h( me .s'ew I uli-nn.
Hii Hiiio M.lrctl. I'. r i.triii-n .r-, m.iily nil
lK.iHl...rlo M. .). f.l OlCt.ltV,
Au-Hl nl IVirn,
'IBlVrtPW I3CAT.
"'It.' Smw Tow mid Jnh linttt
ODD FELLOW
IV. If. UOUfrJiH. Unr.lor,
1- i r.'i.. .) m a. I I. in-. I" il rll ' ml. el
.i- '"ii-l .l.l..rv mi 11. e n" i.nuiie t.-iiuv.
Hi . ii . ii r.ur i. I'i.i -
II' ,i !"..-'
Cairo &Paducah
' Daily Packet.
:ii t?i ;i.i i i.. .. . j u
v..otw..i
W.il mu
Mole
'ni',1. n i' nt.. i-w-iy
i ,4 irW. r ri'v .ni. ir.i ..r t
.'I.J. Iig yl.l.KAMil,
IIIumU
rrn.-.-iTrr-TUrx no .r. viii.
i Miu-S.
1 w
CLOTHING,
Gents' Furnishing Goods
tkuskn, v.w.jsi:s, iti;s, j:i, .
''
s r i rvi r r
4 X4 CiSII
wubiviws
1 iU',-itlr .;,Ci V.il-. tlUl Stund
i W.n i .1 opi,a n i ii. ,tlr jay
i : " ' i , - i i.i i, ii. t;,,n inif '
".. .'.. i. , l..-iilt,..l !.. uiiiI a-..! . :
ulrtrryloy in I, ! r.,li,
Jitl IIAW Kill Ati.i-K O! .-M kllci u I
rail nnd ""iVIulfr Drw (Jooil.. Whltf
' l(Mi4. bUiiI Miii rnni'v Dry
. I i.rii Ainii'. imu. , I n ,t.. s.
1 u.ii lie lnlin-J Jii.t vi lull lln- in ir'.i i ni, ,.
' W the luWi i iii.-' lul.i.v
I-., jiu.lii- t re. iMxtfully itiviii-n t" I-. .
1.IA..4C ii,t-iOAjA5.tll tfprll"r It .1. ..
i.'iaji xMmnmi, mr. fneim.ie
ili-o-ii mi. 01 iH. 1.1 nml in tlienii. Ki -
1 rl'l'lf. 11 In in.o.t llOHIl lO tlll'"'Mt
1.' I ill Im, x.M k i-hi-iiii an llio flu npe-t.
'i.-TIm Httllltlmi tif I.intli Ih esiff
IhII.v i-al.li il Hi Ilie lino ol 1'i'ItS, iiniiiuvr ' .
Hi. larHi'At mill (im .1 III the iiinrUel. 4 X'ri,' i t
a. a . . . ' 1 ." iV ll'ii
1 1 iiiiiiii' to .-mint va....-i.
wiii.
. . . .M..,J....fit.)rn...'"i.r".
tta. .
II .1 .t.i.i.s-;.-;,t; A'-i!''c;i;.
Cor. "Hi S, and CoiniiiciTiiil Avt-. In
Winter's lilotl;.
j M, J. BUCKLEY, - - Ag't
f ' .
.,.. ...
." A l.tiuil AMl-U, , .,,1,1 Hull.,.,.,!
JfI,1MU
i Ihiinkf to Hi' i i.i i - f I i i" l"r
i ill-mi u'f. nii'l "i I '"l; ' '' 1,1
ion, I ,i. 'i. ' i I Ht.i.i.i r j iiiiin r-
All f i!i.p.miipilt all. inli il in,
iVtlvniut" Mmlc on Cnlyii-
I!"s.-ll.ir rill" 'Ii')' V..llir..H .i inn! tur I "J '
I .Hi' li-tmii Ml nut K'il tivii-it'il ifli' "I ll.-iir
r. .. r.irlii'm' il " . I . 'ii- tf"" i "in ni'iir
No Extra Charge for Storage.
Kuri-.omiil rt'tiini" uii'l !rii:l iilli-nllon In lnii
.iiiii nip-"! p -iH-'-ifnlly rc l'rr lo llio fulio
t ,ii,'nliniibi IxiMlii-r-" n-.i'l ntlii r--.
II .lliihiy lln-., I. Ilnri' A -'m. Aitiilrt' l.tpri'"
('i'ii)aii i A. II. Ntllui'l, II. S. il.irrrll, Ilri'lnl
Milni'll, I'niiKt. N-lmli, II. P. V.'illlntinnii, l'ltt
Naiioiml llmld iilf.ilro. llnril'Mi .v .folic, .
Ymk. A. lH'in'll, IIok.ui. Cl itU A Sli-i-I'iT, Ili
toll. Allilitn-"l"'" ("'.. l'ittl'mK. Cl:tl .V . Ittii.
Ch.-n-.'i. A. Moiciililliu-r, 1hiiiiI;. A. Hull A
i.o ft ;;i i Wf-
ri;rjut:iuii:,
MiniillK-
ii8lE WORKERS
Monumental Designers
.MPOirriMts or italias mauiilk
M Ott'll UltAM I'll, Ac.
WAltEIWuMS AM) WOltK SllOf, CUUXKIfl r
TIIII!I AM' ST. ANN STItKKTH,
O 11 'l-UVSES 3 , Hi.,
M.niiimf'iii-', Vniill", nritti' Sl-men, Miintleo,
t'l'iiiiMiia, exii-iiii-il willi Mi.crlor nrl..
in.in.liip, at I'lKi'.t prleei..
;-ulili, liuriiinii nml Iteliiow lcll'-riii ilniu'
in tin-Ih'1 lle.
MiirMi'imif lirnm'e Hiritii'., I.y Hie w-t M'Ulp
tunicif Kurope, unporleil.
All w rl. uuiir.iiii I.
KoriU'iiKni", npi'ly tu
VAM, THOMAS, Amnt,
Cornrr Klulitli Hlret nivl Cnniim ieliil Arenue.
mnyliliiMl'in
soois & 'Hi::,
r.vsiini.vAiii.i:
BOOT HO SHOE HI
! Wi:.vtii:th stkkkt,
lluhvi'i'ii VuiMiIiirrtmi Ato & l'oiilur S
:i'ili nml Sliori Mnili In llrilrr. I'llic
woriiineii i.iiiiiinj i ii.
Ocltlblciuuun VYciiidiucu
l'nlroiiiisro Sollcltcil.
nt-r ' ill
3.i.3.:rnr,
il .
I1AVT1IOII.V V
w i.. :
In alcr. mi l Mniinfct turil.
A i ii
Boots i Shoes
HiO.MMllltliAl. AV'.:
I'mlli'tilitr Attontliiii to Ordfrc.
ii r.tiiiitt. mi. tii itiii-n, no. t
lllnylll.il li t Itrlll IV. f. Irliui nil
1 vwr. v, :h::t ii iti'xi.isr.
JC.
wi: W "l I.I' '.IT A
Nut s ! l l "i ' i' I ink Ihi 1 ' -I J'lii-' llin
Ni I'.ii'j! m.l i i r nl 1'i.n ii n . ii. .in- Ni-w
Ai.ili -1 .- T .ni 'i Mie .1 .n l -i 0.- I'.ur, leu In
All... ll. III I '.- lit III" AI1H I I- "II .lli-IUIIIl' MV.
"'t'li. i . -ni'i .li-in nii f i." l.ii'ivniu
lhenla hoc in.-.e, nm aimiceiiie. - in !
All..' M" I M It U-.l, I'M II U.llll , I V out I Oil)'. Il
ort like H .-litiiiii ue i-.ii- .-A tint Ilium
lilrii.t' hii.iiI; tlie i liiMr.'ii hi i s-l u ouiot
i.i.l.. ; mil il I. put nt llio in -' r.-i-.'iuH-.
( Vmri AIm, 'H.
S ii I ! i . irviilHr'.
A. M. WOlllr, AKi lit,
ly'1m;:,ii Uo (iiiini n-ml an il m , I'r.iin, III.
p e:a:yoia:i: n.oTsuxu.
I. WAXijDER
coi:. tii sr. -oiiio i.r.vr.i:,
ilinoi.H
i -i ii : el
.r. i .ii.i .
jrj-Jj
A .1'
Gonis' Furnishing Goods
, n,i,.. .. i..i ...i .u im.ii.-.r.. i(.-n.'
: ShiWs, lls, nns, etc.,
......
(,'AI.I. A.M Ki:i: III.M,
t - (JJilM-'V.
j
' i-.-i.-.t. ,.,ur,.i
1 mi-
ar Hr 1. X At iAW a
V I (.i-r.i-ml ., ..
Commission Merchant
I ! Arn.
ii.mi.'i
TO3T.f fCA yrr mr- m
, t?Jt fcl WTTb lirTr Tfc
FLOUR
.... An-i (ii-ui-rM
OoimnissioE Merchants
NO. 133 OHIO LEVEE,
. a -WV. M-T tr H-WTAtA. ITl.
5LyVA.iLiiSMI, XJIa1JIa11X VftW.
II. I", I'miilec
KotUJ I'llMir nli'l I'. H
Ccmm itilier.
h sis ag FJ
iillliiiliQ
FIRE
HULL
CARGO
LIVE STOCK
ACCIDENT
LIFE
insurance
I .NOIt'l 11 AMI I'ltir,l, I'A.,
a "'' ,J;Ti5--
,li..('tH 2.51 i '.MO 7'J
I.VI'lilt.VATIOrVA I., A. 1
Ai'Ih i.!t3::.:tt. i7
nii'i'viii ir i o'vi'iii'ii
'U 1 .Will, IK.VIv J i- MI.
A 'H'Ih 7(HJ,1l!t7 7!t
('I.SOVMiANSK Vl,V. 1.1. !.
ViiftM 515,II7! hi
IlO.nn:, .5r!.l!.li.l ..
Afi 5i;.yr in
AMKKIt'A.V C'KNTICAI.. "JO..
,V!iSI' .11)11,01111 (III
'i'KA Vin.HSfS, IIA?:'rS-'OS::i,
KAll.VAY lAS.Sl-;Vj-:ti AS-
SI 2tAI4JJ'j CO., llAItl..
500.0OO 00
i.mi:jm:mi:.vt. isostox. i
AmcIs,
Safford, Morns & Candee,
Cilj .Vntiuii I Haul,,
Oniro, Xll.
' ' FIRE, MARINE LIFE
-M-
J. O OIDENT All
INSURANCE
omtT.t
U'lillor'n (Clock, coriKM'Scvt'ttl
Slrt'i't uiiil t'onuttcrclnl
A ven in?,
fvaiso, er,B,a.vt)!s.
inr. am MAU3.M-:
INSURANCE
ftuii'Avii :
Niiiyaru, X. Y. :
ASSI2TH J l,i:ill,'4Hl
Cciiiiiiiii:i., V.; j
AWkl"l'U 41 II11U ll'll II. ,
Unn.ivor, V, ;
ASKiri'H 4JV!I1,-IV4
r.iopubli u, 1ST. ;
ASSiriK
foilllil UillK I lie I'ltiliTtt i IIita'A if
Vonklll'S, r . V. ;
ASM'.T.H 4"7N,ii i.l
Wlumy CJ1I.V5
ass in
.ri.vj,iu:i -.'ii
l.'1lrim,n,n IiiikI, S.
Assirrs R.17n.00x on
Sooill'it.v. IN. V. ; Marine
ts-nis.
,Si,iau.iu uu
ttfuni', I'Aell.iitf., I uri.itiiri-, UulU mil
i'ai"i - ui.ureil nt ruU-. .i. fiv.inUi' h"iiii I
pi-i in mi-lit -.uiltv trill u.irritut.
I ri'-pi'i-tfully ii'k nl Dm imIuu ii, of C.uro, n
linr. of UiMirpAtroiiiie.
v. s. jnji. rn:.i,
Oir.i-e-.it Pu.t .NVillO'l.i! .lliiiili
mmm,
: llimiei
a. '
I.l-M.llll IN
Bar Fixtures,
li I. n.ltl, anil IKH'M; ri.I.'.iM
d'oo 1 is,
185 and 187 COMMERCIAL AVENUE i
C1..:.aaa m:...t:u
airo, JiiiiioiM.
PHYSICIANS.
HWAIID.M.K, nr. l).,Calr
ItllSIHKNCK-Cornor ct NiiirtcetliNt.,
WAtlimclniint,.. (iri-lCK-OiiComiin-ielitlnTB.
mi-r inn riiiinmoii. ui-1-iui-; uuuits Fromt
".in. hi ij m i,iiiiiiyii eiit-ptc.) ni rrom
' 6 p.m.
WII.I.I.l.U It. SII I If, M. I,
Jti:rtIl:NOK No. ax, TlilitHcntli treel
In ii i n Wa.hiiiKton Avenue anl Walnut Klreet.
ITICH Via Coiiiiiieii-inl Afi-nnu, upiitnlrt,
( ) W, IU VVIVCJ, M.n. His
va IPr.Ncr.-Corni'r Mnlh nml Walnut
OPKIfK-'oriK-r Hlxtli r'lrrct nixl Ohio I.cTea
ol-MCK liouiia-Kroni u n.m. to 12 m.. miU
."
W. II. Mori U.
Notary I'iiMu'.
M.omsioop.m.
Saleof Unclaimed Goods
i in-r-n.iiw i.f.. ,M,i, ., r,,,n ,v , ,, i
i I" "IJ ' ll.llki " HI lllllilii, .mi 1 I
it mil' V.iik linn,,.-, on IIIiiii Liu..,, I...I.,..' si
1 ll.tll.l ll'lll'l.
iiali.iii.it mioH.
.tniii-i.M. mien.
I lin ii ml in Mr I."li." I'iiIpiiiiiti,
1 " i-liurn ilimliiim lllil.oiX Co., i.alro.
I lihl ..llll'll ll'n Il'ill'l
I i-uilfo (J t tii.. CMIrj.
( otl"ll -il'.--
It, A M.. Ciiii'm.
II " ctll'
j " iHHlk
1 oitmii rlii'M
Ii. l.uinplKll,l,oi'liin,K
t I! 11 !,,.,!. ........ I.,..
J.I!. lliiiii.liri)n, t.'ntro.
, flit. .1. Mimiin.
It Marl, n, Ilult.ilo, I'.v
M Camil.ill,ics'tiii,Ky
M M niiilii, I'liil.t.. I'n.
Cap! T rriiiiiii'r, IluU
v-r, Tftinwncr.
KCiHiirinai-r, (Mini
Mii-Iiiii-I Wtiili'.
II1K, Citrit
, t'lHtlil iV III., Cfllln
hone
liolit-
1 l.l lll'l'ff
1 ' tiiiiUrli' ....
I "
j ii i
1
I
I i-uiioti e-anl
1 ' mlleo
I l:o)innti'iittiiil.litiHn
l ! niifm
1 bos . oltun eni It H, I'-rro
1 " iinilrien II ill l''i.MiV rii-ui In I
1 " niiilrle V It X :
I tlullL-unl It o, fii.ru
;:r:r ;s::::;;iiiii!S CEHTBAL 1 1
I .ottoli ennU It 4t H, I'nil.i H.fc.lkWW iii.Ul43iU lit lt
I I Mlinlrifn A f Wnuiil, i. it
I i TinmiiMl. I.'xiim .n,
. h wmiW'
I i. ..ii..lrl.'. .HAlmke
; i i-.x ia o li wMonr....M.-m.
, .. ,lrfMIInrl. itifil.'X,,,
t"HWTiearii.....M ii , iir
.. .narlt i Viingmnn, fiiim
" i nir . .nm
" - A ToiSSmJ "n'
j .. tnlwweo . none
1
" '!,,"- -
.. :XlZ. Z::"""" teihi I o..m,m
i.iil.ewUnri wn?
imnk JohnfriiilUIiir to.,
.' i..l.'lpr i:Hrthr.Ciiro, III.
I j ',HJ,(, iVi'iiiVee".'T.'"'.'." lion
i i i,Hiiiit; nnn
u....im.inw V,w
1 Irulik BUBO
1 .1 in UK (ill In Aiootn llnntifllr
IM TI..X 4I'Ii11IIhi
I 1 1 1'iick Mtr Imiiii- - (' W iin'fii
I I liiirn I'.it Slurtmf
1 1 !iMir. X lltiilli .t'iii
1 U-il.leivl J Tiiltl'., Cm to
l liox iin.lrii'. Col Iiiherly
I kili-lii-n ii'Ie m lons iMiin. lly
t lux tumlrii'. W J 'I1i-iiif..n, W...
limn. Port
I 1 I' io.nl ful thinxhi-ity
I " in lrie. l'A H -Mllnplil"
t .Minn . ti-.l II N 21 lt-i t V
I Ui .iiiiiirir. ,. V Jt Hyrnti, U r !'
I U'l. IIH'-llllH' MOflt)
i drieV iiiim Sin none
1 I.I.I IM. lone-
I ml t ink hoik
I ni'i'l null ""ii'
I lll hi'le. ii'-n-
t ln .iB"il li"""
Aucunms.
HtHITl-UT:
i v r i r. p- i' ii; . ' ! i r i .
nil I r n ij-, i . i i r. t in - j .i. I i f t... ..-i
'ORIGINAL DESIGNS,
r.iii !. i.i mi w.
r . h. - v
-i... ii inei.t .
I'nlA.ll.l r
, r.- i- ,i
I I'- I I-
,. i j-.
.1
i . ii, -
A' ml-'. f..r.ll,,ii....f M.i M.i. fj t.r iu :.- I
I., i li". i wi .rit. ' 'in uni.. I in.,
I "- i"l" ' i ' " i
I'.'.i.vis, oils, i;tc.
II. I . I ' r ... i . I.I I
I p.tK!ti:it - I-i:.
) .. .
.."IIIH LUD. ZliiC, Oil
! 0
, t nlniliMV (.hiss ami riillj.
. Ilrui.lir, Wull IMprr. Vlii.iot Mir.
' 11.1 ODIO I.I. V III.,
(1,'iim . . . . Hi,,,,;.
OCI LISTS AI Ol'TM IAXS.
1 11 ice I i. li I'liii r'lm i'
f ft"" " ' "
I
Tin: ni.i:s-i.M.. or i.iifi.i'r.smirr
'I In r.. ii ill, ii j .ii i . ... . , i... i -niiT,
nn. ! 'f.-t -i.-i.. , ,1, I...I-, I, , .i.i.iiii n. tut
i'i:iii'i:i i -pi i ni l i . ., :. .,ity.,f it. :
eiinii;-a-, Ii i- m il l.i.- tr-. . -'(
Mp-r. I. V Vltl'H .V IIOIMIIS,
8CBUSTS UD OFTICUHS
iiAii i rutin, to.v.v.,
Mnnilfa -tiirt-n of t'to I'l-Klnate I
Perfected Spectales,
".".ivini,', niter ycim ol lUpoili ni e, Utooi -iienl
,,,,.1.1... . .... . .... . . ,1.. .1",, i, ,.. . V I-.. ,1.
nii'l Hi.. 1 it. 1 on 0 1 i.y nnii'i i.iiy, i-i u emli I
I tl prmin'e 1,1 it (i.mi'1 1 'em ti-i.i'uin,
Porfoot spootAolon,
, wined i.im, urn r.i mill urn -hiiii-1 -,-it.lu. 110
"liii'ii 1. 'it 11 i.eeu r, n Mini iiiiimhu -.i.tiu no.
li)ili...i,i..r.i.iM1.iliu . ; i;l...u.iM.ti..l..tm
11..I1-11I, N,. lluiniisliire, V"H..ni, M-..ne.Xeiv
Vorh.-Nitt J.-r.-v, iViiliithuil a iMiio. Mi. Ii.kjii,
Wi.coiimii, llluioi., .Mlniu-.oin, K-m-.i". Mi- .mri,
luuii.kinliill tlit. ilrilit-li I'nuiii'-.".. ilnrini: li
j I..i.Ii-.aH-1-i. yial. Tliimt- ri'li lir,.ril l'i rtecti-1
jj-p.vtin.ii-H i
- i x uvct .1. irii uitu .i'.vcj 1
Anillait runny years tiithont eli-mo. Mi-n.
.SATiiri
XU-ki R-S-Uiao
I aMwl Ul CIICI o
W.1TCHMAKKKS. .IIAVIIItiniS AM)
Ol'TICIAXS,
llealeri In II liimln ol
Amorlfnii nnd Porclcn Viitrln's,
,n .Ipuflrv. llliilnnil.il. Hllllil Silver. I'll
i.'inn .lpui-lrv. Dliiinnnili. Hollil Silver. Plite.l
Ware; nUu Mnniifiicliirt'iH nl Jtwt-lry hilI Iji.i-
...... ..... -, .. -
innnu hettin.,
To. 83 Ohio Lcveo
AIUO,IM.I.OIN,
Sole AKenln for IIiIm jilaee. from whom rn.lv a.
tlu-y do olitalne.l. KO I'KIUU.ims BMI'MiVKIl
LAZAltUS iVMOItKIS,
Mantifaetiirliij; OpIlelaiiH, HarllorJ, Conn,
uiur.'wl v
KAILltO.VDS.
"... " "J n !..v.. A'Sv ""f .
tlillln Will I'll II tls fill lot hi
nrtu ;iiitii,:Ar li i c i mini .1 i,n,
,M ! H.-l'i . il.
Km x -- ";
ii iivu scxi-inf r.r i.r.vr i(av.
... M a. t.
i li I-. M.
M.m .
M '.fcin;' ' '' "" Nt I'm -i with IH. , .
C I 111' It. It. I 'I' ' "W lUl .,)l' M.lllll, .r, I
Willi tr. Iwl. !. t kf.ll. r!,r In lii-iiiii
nml tH'iiiill''i ' i' Iji'liita iu,i oii.ou!inn,'..
AU, nt Hprli.!i;.ll lih tlio ak.,!,, VflM .
tti .teill U. II. I n W ;y ""'I WtsumiH i,
lltilli ( hi. iio A -t I.i.iiIh 11. RTiorfit. .'ii
Mill Clil.-VI,", I'll'l H I'OH.H llOltll Mil noitliK.i.l
K. im,V,nprkVft.
.I.i.IN 1 H'llilTT.'ii n'riVkfetAHt
lJ Till: KOSJTIt,
.... u
I ... .-.i, ah.. . .
I F t Kat ami ZJuyih
I'mnenirei Tr itn Arrl B' nml len
I itlro H ii.II.iMaI
Mull Htire.
iiKI'AUT-stllW A. 9X Hi Ml. Jt
Dulli train, i-i "ii'-i ' l '"li " iw.'li'iii- "in '
MAJLBi MjIMM
I'iuin, tximiir, lltnoiiiliiKliiii, I'.l l'r.u
t.n J-.Klti-, JIi-uiliilN, l-'reHKH-l, l.nlrliii,
lllllllllllll-l I'l'il nltioliit. Ill tlllllllW,
.ilN.imrl, .lllllili-aiititi VUrullln mill
limn.
Alnl ' i '.mo. 'i,' '' I' ' f' I
St. lmio. Sjirliiv'llpld, lntilsvllli, ( in.
cliinsll, ItidlftJiuiiolls ,V iV!iimbn,
Aa i l flu. .iu wilh M.. In4'i IVniriO, Mi.l..
.uil.. rn, n. I'.it.' !., f. r. W;i)ne
mi.I Chii-tAjo lu 'i.,. : lor
liKTlflT. M MiU M
CLKVKM.in. MliK.
M'.NklxK, H rt- vl ...
I.BSNY, '"''-'W l"K.
HiT'i, i'i..-i.: i'.u
Pltll.At'KI.Pin.A. I' M TIVOHK.
WAHIN'-' N II". I
ALL POINTS EAST.
For tl r --k.il Ii mil .r .nr:.ti jfi, pj j
Kt lllIB'. I m'.-aI R "l !-'-vl.
W i Jnll.NfoS.
lirr..f.' I'r -if ' A.'" nl, t h ' i. O
I. Pi i.ItlTT. 'i. .. i...'. . rai.
J li'll.V-" , i .
i:v,:. j!An;iv!:.s.
ii, & ii . ijty ijii 5
ir.M i ir
tiii: ii wis vkhtii a n.u
sewing machine;-
Till- niupli ti'-l . J ii ! i l ! I!f
si nins Macliii-.c hit- .
Cor. 8lli SI, & Vashingion k
CAlliO. U.I.iXOIS.
Tl IpTli.TI I I " I'
,V1' Hl'.WINi. Mi II
rt III f utm li. 'I
I . i u'.. i 'ii n. i
- , '".."('''.''m" i I I i
,'
Ii m.!"
. .rrl -i
j i
...!'!, i i, .... i i.., a'. ! I t trii
.1. W.e r-f !.!-.- i
i I ... -w III ,1,
, I ". .1 '
. ' . . . .1
(r im.
-. I. ly I I
. IX I r. '. , .
best mm mm
I MAiiiif. i ii.
. i. r . i . -
(iill nii'l lie! .t Circiilat'.
.tAirT-OT-j.-,tJ'.Mrr.-Hxr-vririWfa
iUitili...rfi' . ,.i it hi,l'.;".:i
j m. u.i.i i"n ,v ..
, i.. I' i i . f '
!!U
IV! WHO
priO'ntiETOns,
111
.i:ii:it.i:, .mv.i.vfsw jaoi: on r..
MUKJIItJCIS.
I
!
I l.i"r. prfiiiiu I t. Ki.ve, vlerc nn'l fbrr I
i (i. 4I ' - l" p 1 1.1-, m Inly mid WI m 1 "m-
1 mi" .11
lu ;u'ni . .. t i.: i in-i ;li 1 r-liiptni'J .
(.i.M.t: vi.
, j m m a
1 P A ft1 M 5 C Q 5 A
U U V5 V J 3 U O 5 U N
i sJltrfJWV.'ei
, m.
I fA HMI I n n I II fi ITnnilJUT
1 1 i
nu wu
. i Hi,.:.
3.'U. Htiy, 4'H'ii. Oiim,
1 lk 11 lit,
Pai- 1 nfli r S, fllA I
VjUI ,l utll l.ta.UIIIUL.CV'JVv
OAIIiO. II.iE.VdiE!ii.
sw t m w m b v ". jliiai
s3aii.'j;ix:BiiiKjJAia'
.
- - - -
-in.-.i,!!
, j 1 9.1.1 i&.2. w
ti:am sin I'm i,.imi woc'Hiy imihSw
Yorl., t.lveriu.iil niilluKJi'","'
I'm- J i-siuo ipj.ly to n.AIllNl-"',
.l!.nl,v!;lm,Wv"tv, AWiy3
W.f s ff h: V. TO ?&a
OHIO LEVEE,
o-a.:or40, xjt,r .twoxs.
AI'll, lie' p ,li l mil, mi li in.l i,., ., ,
LIQUORS: WHISKIES
Scotch :tnrl Iruli VVIilshics
h Madeira, Sherry. Catabaw
,.- nr.. I,,'i'l . J I.. ..I -. I . ( . . r.l I
V.IIU.I.IM. m.i:.
W , I Iv f ' .-li I ll . ', I ' v
Invite II,.. m n nf . Ojji-k III )i-r
I'pi.i lii, ,l( , i ,( i, I., i, i ii, - , ii n
S i'lJE 310Vi'."
H. WI. HULEN
Confection Msrchant
Hi. Ifi'ii'-.ted In old Stand
U Commercial Avenue
M - i' h'- I" i I - r, . -
I 1 1..1 1 . I .1.1 I , .,,
I .... . . ! , . ,,,
. r f I ' v . ' . .. i .
' I ' " n.ie o
ii m . f r I, ,
i-.' - . my
i'ii'- '' lit ' , I r . t.r
r I
vi.( i:m.
GKSOCESXES
Plaster Paris Plasterers' Hair
osnr'rauro-'i'.
I.iini in flitlK, iiltttijf, on liiint
CORNER 8ih St. SOHIO LEVEE
CAtTiO, ILL.
I 'ill 5 C.iMiii'ily.
Mrui't' Ilriiiiil)' b a It
- i- .
V . I' . . . - . T . M
...... l'
. ,i .. i i
1 it.. i .
I I r i 11 . t
I
r c
ran; mmmimmjjuisssizrKrtxr.-fii
'i HI HOI III All.-ll.lll Ionic I I
. f - I- . t ...' J
i r .
I
'v. '
Ci !
-SaW31'ja.1'.HK3 CV V.I MIWTCAil
C'ni4'ji r im on',
:a,i.ji. ..ia.iw.w
nri'i I ' I mittli ItnNnin
. ' . nl. I 1 , 1 -
r
-.1, i.
. i-'in
.1 i
. ' i
r.i, li .i
' , , f.l' ! 41 .11 II, A Ml.
Ml ' f '.- 'Ii.i I'll I luil". Ilwl "
n. ... jw rilling II, I
it in .1 ,i . li nii .l i,.aJhia- n.l .,.
III..' I '. A . 'l ''IK' 'I .OW"). I
I
I
1
i . .r f . ,f j" i .i
1 ..-I.! m ,i i .re.
NVi:n oi l.Ai'.
In I" a.
'Auriirr'a Iiiiiiii Hn'.or IVIor of l.lle,
,- i I - i I "
, . . , i'l : .'
i ' . .- 1 1 'i . t. i t I V
if " r fy.nit : I.
1 11-
. atl lo r
, .. . . i . . , . r. f .1 i r t luan ly,
,ti. . . : .-. !. o'i"i ' l. IM'
n,..n- 'li-Plt. n I I.. .-r. H-in It! it-' I
1. , , . I . ' I. .All .... 'I." Uiinx I I v
1U . w '.
i . .i . ... n i r i.iii-
li i.t ii.. .... i r ii' nt ii-'- i
.lll.A"'!-. I'l - ",'" 1" ll',r '" ' 'f
t'CMsnxsT'nzfi jusiiiMvraic: l i i tiaw i
ICmnif.itifyt.ti'iio.
HRrin-r' l.niiiii iii'K'isne ' art
. . 1 . i . . i'. l?l. - . , ' w ' , ."
, n .. , W..r.- .. II " Mini) ;ili !'
I li .1 .11" 'I Jt '! '-'
. ii !. . . r.. r ' I-' li- I ) "
M,..,..i i t. u it i.i. .' 1 1 .1.1 ""'jr
.... 1. 1 . in it - ."ti ii ' ' ' '. " J' '
I ,.r I . U . : "I -tri. li il r. ' ."Il f
roUl I y lriiAuii-. rr . e'in.-i'"ii -
l,,,,,. , i-.l I'll. ..i4ruuuai"-i.
; U.I-.V.IIII fAKKU'i'l".J- HI MM, Cairo, III-
nii'l I.y nil irii.'''i
! p '..'aiy
,
r. -
lyvs.
.VITOKSKYS AM) (!Or.Si:i.LOKS AT
i IllV
liA '
IVtltli.m II. Urii'ii, ) ....
u, ,,,, l(. ill,ri I, . OAlltOt ILL.
, ?IIIi h f. lilll.erl, ) . SlfIl,n.
"I"" letuUi-m .mtucntoAilmirii1 on"
11, i.t lill.HIC 'i. .,
UIIU-. o.i Olilol.rver. ltoy.iJ 7 anil
nvrr liy wt l'H't Ilium.
; , ?XH.V, WEJiB lHJ'ri.KU
I ll
ati'oknkvh at law.
,,, ,,,;;.. New ihiU.iiiik, om
ill ilih (iir.iiml toniiiirri'imAH'.
VV..I. Allrn. ........ ., .
, ll. WiiiKim v.'rini, lAiii"!
' ',..'.-... ..... tail Ml t'
I 5 Jlil I'.WU,"'""
HELLMUTH COLLEGE
P ui I niel Tuition per milium, J.-u.
HELLMUTH LADIES' COLLEGE
r.inl it 11 IlH I'rmee .utiinr. iiouru imu
'.'."!. iti-jl. l'nUlenl. T inVcrv
ii 1 1 .
Til III'
i.. I i . nl li.Tl. I'.. Iean nl Jluron. 0rj-'ur
1' itniil.irHiippl)',J ilwor l.vaim, LomiCMi

xml | txt