OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, October 21, 1870, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-10-21/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

rpT3 en Ci A T car tdttt -t- ttiitittit -.t iiMrxia i . i i -i
gltc Mtrtiir. !
THE WAii.
Tiii.trnxniAXii (ji:kmaai!Mii:s.
Tho following war telegram comoto us
u.nlcr ilato nf October ltUli;
iiiiitorv or nunvsniK movcmknts.
Tho storv of (Jon. lliiriHldu't visit to
i'aris Isa'i lolluwi: (!" Hiirnsiilo iluslrod
to visit the Prussia" army, niul obtained
icttcri of Introduction from MlnUtur Mot
ley 5 at 11 rt liva proventod from going,
but coon afterward nn ojiporttnlty oll'crod
of aondliiir ilimtcln l( Minister AVnslf
burn ulneli ncoiiiiliiliUcil In London.
Civil. Iliini'iJi undertook to convuv tin'
i.jmlrio m fur the l'riisslun hoaiiqunr
ton. When lio got' tlicri! lm iiru.-eiiti'il
lrllur of iiiiroiltii'Uon to Iti.iii'ir. I; and
oilier.-., itnd Muted tlmt 1)0 had 110 busline
In I'aris' mid hml no thought of ciitornig
the city, nnd win 11 rut induced to d so lit
the suggestion or ltlfmiirck.
TIM'. t'RKNPtt AND or.UMA.V AKMIIH.
New York, October li. V cpcciiil
correspondent nt Oitcn.l sends from 11 di
plomatic foreign source ut Jliirlln tbo fol
lowing ntilhenlitJ Mnlcntciit f tbo nctunl
numlierof the Uermnn forces nVnlhililofnr
wir in Krnnco: 'J'lio entiro itrength of tliu
Oorninn armies now In Kruno?, including
nil tho reinforcement font forward up to
tho loth of October, amount.", on paper, to
650,000 men. f tho.ollicro vcro nctuallv
lit for duty, nt tlmt date.' 020,000 men.
Those- arc divided into tbirtecn I'rus.'luti
nrmy corp, ono .Suxen nnny corjis, two
lluvarinn.iiriny corps, ono Wurtomburg
division nntl ono linden uiTiaion united un
der ono corps commnndcr, nnd seven
landwehr diylslon Tlioro remains in
(.ormnny, netimlly under nrnis nnd nvitlU
nblo to rcpliico tho losses of nrmio in
France, to do coast guard duty, and to
maintain ordor throughout the country, no
inoro than i!:0,000.
A special at Uouloeno tondi official
(tKtotnents from Lille, lloiien, Tour., and
Lyoni of tho actual forco now in tho flel
to resist th Inraiion. It consist of I'd
000 men within tho undent of Puro,
09.000 men, for tho noit nart'- Tecularl
Iroopi, with Daraino nt Mot:: and Thlon-
tiiio, ana nu.outi troop outs.do or rnris
and Mots, lieildes theso tho ovcrntiicnt
bu diitribulod arms, to 8,000 men
throughout tho province.
BOUnilAKl's fOMHA.VU.
Central Jlotirbakl, who Is In full posios.
lion of tbo plant and Intention of Mnrehal
jjaraino, ana or uoneral Trocliu, linn boon
nppolnW to tho command of till tho force
in northoaitorn France, not under tho com
mand of Marshal lUzainc, and lib hat left
Toun for Lllli, to tako command of hid
troopi. llouxproases tho most quiet conll
donco in tho ability of tho French armies
toaiumo trie offensive on n general soalo
wwiin a very low wcoks, ana in tiioliiovit'
nil defeat, If not destruction of tho tier
man nrmfes In France.
Farmer Take SVollrr.
Tho following is from iiMhiourl cotein-
porary.
A frlond liaiuli 111 tho following perti
nent illustration of tho cited of tliu tarill
on farmers.
A It a well-to-do fanner, living in cen
tral NcwJVork. Yeiterday hoihipiiml his
extra wheat to. Buirnlo fur tho purpoio of
selling It, or converting it into uteusiL for
farming. UU wheat U worth SI per buih
tl Jn the market, but he ;oe to the Amer
ican plow inaiiufNcturor mid learn tlmt it
.will uk Jtecn btislioU of wheat to Imv
one plow. II Miggeiti, if ho will go ove'r
tho river Into Cunada with Iiiin lie will
fell him a plow for ten bitihcls. Of conrso
the unsophisticated A goes, conclude tho
jmrchaii', and gets back over tliu river
with his trophy. Thin tho Inovitnblu rov
cnuo official demand tho price of eight
tnorobusheli of wheat. A nxelalm, 'am
1 not laving my country six ImshoU of
wheat bctldcx getting a butter plow from
thoio Weurly CanaUiaiu ?"
"Ah I" say the otllclal, " volt nro right:
all you lay Is truo ; but, my ilear ntr, t'011
greis and the people huva deeided that in
this one thing wo .must go 'venvu nutiire,'
that wrong U right Tliu fact U, sir, that
tho great iron InturotU of l'eiiii.ylviuila
inuit be protectod, und you mut pay your
eight luthelo to do it.
S
AND
Union Bakery
JOHN HFOlTLi:, I'lopHilor,
Coiuiiirrtal Awiiut', liilitxn .liliaml
Ulli ftlrfrl.. iifHrly iiniio.lu.
I he I'o.Killli ,.
I-ii.uc nf all li Hi' I -. ui.l lln-U-l uf Hi, nn.l
Coin tviliiiierii'H nlwata 01c lin.l.
'I'luukliil I'T i.i'i.iini;v lU'rilifuinlM-i,iHI J mi
mill, ir. iitii ' ' k ii. uniinuiiir Unit liu . huh
fnllr biiiiir
ri 1 1-
i ru'i lUtbliiiTK III iIkMiii ! fat.
l.UcUiri niiiLiu
lnm. it. t AmT 1
UTf -.llf
,' Tin- )iniiiinr.f
Om-r roiii.aiul nru
Jiltlfmllifx nn J
Jin llix m.lit. M,,im
SIMMONS'
Hue. Ilu'li.iin i. in
eoupfBihi1 .Ii u r. l.n.l 1-
lUl.lMklll t 1
I... I 1 I III !' II. b h la .11,1-1.
id Willi lout i f i
II I Kit kill , Imui'l. 01
L't'BKialcnkllM', M.lllfl III'
lhA hii'i i In.irltlril u t
MU-rimllivH th ix
..lll, Kil l , ,, ,r lvy
't ehtlon. t . ...t. ...i.tf.
rwi
MMSJBBOOKAaM'i
' '! t vmjii.iiiiiiii,- ni Miak
l"'tf intiiiflry, i4,.. ,.
i""'.' iii I'-iiiiiui -fu
iiuiuii,ih 11 tuna i 11 i.i,.
llOIIH (J.Ii,ii,. ul, I.
I)UI.'lltl)lmn.U a-ll ill Hit
"limumiij-lin hL' ut Mt aklll'Hri.tloh.ldlfc. nn.l I. v
i iuRitnllliftiifHr miiI fit olltur linn . M-rv
viiiviiiu i Willi
XJI fill w Ma 9
Liver Rosulator
oil" 7 ' Hnina ,1" Injur to any
ihi'uVtn "'" l'U"'l-l, hii.l kiinunii 1
Hull
HJ-liJM-ji.lt, nc-mluolie,
Ij.lllUIK'V, I'OHIIHIu'tl,
'icWIiraJkclii'.cliruiilo
iri.iia.kiivciiuii(.t
I'.U Maider c'riii
r .7 ! - .WltllUll.
Uroi;.y. toils, imia In ih.lcl, 'u,',' Ll'
fflixl?; ,w,u" "" "'ou.'.;;.'!
Yl04Jbd oo) by J. II. Zillln A. c
Urusit,, Mai.o,;'
Price tl j Lr mml It 2S. ina2ldHj
WILLIAM M. NMITII, M. I.
lti:IUK.NUK-N0. 21, Tl.lrteu.il, trtol
bttween Wuhlnston Aunue kul Walnut bljiei,
WfKStiM rjn cult'. Annuo, u ,tir.
MK'-
ii:ai,i;u in
BOAT
GHOCERESS,
o vlsi oris
110 0H0 LEVEE,
FORWARDlKft
J.
M. iMlU.S.IPS tV CO.,
.ii' osnrii i:. 11. Ilomiriel; a I'd.)
FORWARDING
..inn!.,
Wliarf - Boat
PROPRIETORS,
OA 1 110, ILLINOIS.
I.lltlirttl. AllVANI'KH MA Hi: ON CON.
NIJ..lli:.VI'N.
n".ri irriiftri-il to rocoUo, ktnre niul farwnul
frHMn lu nil i(int, nml liny mul rrll mi vnm
tiiK'Inn.
CD'lliinlnopiintti-mlpil lowlth irum.lii.
j NO. II. PIIIMJN,
(Succossotlo I'nrlicr A riillllit.l
ir.air.KAii
COMMISSION
T
Ami Healer In
Flour, Mvul, liny, Corn, OiiIn,
llriui. -
Cor.lOtht.&OhioLev ee
(Mlltfl. ILLINOIS.
Z. I). Mntlitiss.
jlTATIIir.S.S
1:. c. Wit
X. DHL,
FLOUR
AM
;i:i:i!.u, ritonuci:
Commission Merchants
III.. Ohio I.ci'c,('.IIM), ILLINOIS.
SHvinli.tloiilmn uitrn to llio .iirtliao nn.l mloo
FLOUR, HAY and CORN
It. U'..Mnirn. IIT4T. l'AiiKta
GfNffiit COMMISSION
Forwarding Merchants
in:.vt.i:its in
Vi.UV K, C'Olt.V, OATS. II A Y,
Kto.t 33tc,
Xo. 58 Ohio Ituvve
'AIltO, II.M.VOIS.
octur
MARBLE YARD,
ZVVKUr.HilM, W.WttV.ll
ICY A CO.,
phactioaij
MAR BLE WO RKERS
ners
MPoinr.its or itaijan .M.vimu
NI'OTI'II lillAMi i:, Ac.
aiti:iltO.MS A Nil VVOIIK HIIOf.CdltNKi: 1
Tlllllli AMI r-T. ANN HrillJK'IV,
OilW.YSStOltO, J.'..
MiiiilimeaU, VhiiIih, l.ratn Muiipii, Mniil,
VlHiiilnii, .1,.., I'X.K'iiii'il wllli niM-rlur vurl.
iiuiiIiii. ill .ii,-,.,.
Kutili.li, (i.Tinitii niul JU'bri'W li'tli'iliitf iliini'
1U llll bout kt) In,
.Mnrlili-niiifVlramtii Kiiiri-, by Hie .i i k'mIii.
lUll'xir l.UMI'i', Mll.llli'.l. 1
All hoiU nimrnhii'1'il,
Kurilr.iiiK, iiy lo
AItI Jt. THOMAS, AriiK,
Cornfr Kljjhtli Street ami I'imiiiii'idul iri'inir.
FLOUR C0KMI5SI0.V.
J.JA1.LIOAY ltlUi J llKUS.
ITIERC'irAiVTS
IIKALKItS l.
FLOUR
Anil Al'jiiU nf
OHIO UIVKK AM) KANAMHA
SALT COMPANIES
W o. 70 OHIoIjB V33E
CAIRO ILLINOIS.
C) W. I)li.VMX(j, M. o Kt;.-'
Vi lhl-v.i- , . .,
STORES
FORWARDING I COMMISSION
MILLIXKRY.
NEW GOODS
W 4 -war- -4-M1'KX
ll.injiit riliiriicl with 11 wry n'lvi flwl' 'f
O O O X3
Klnliiitcin lilt' Inlet rl)lci uf
lint mill lliiinirlH,
I I 11 1' Kit! llni,
l.n.lu s niul 'llllill tii' Hoot,
Ji'ANCY G ( ) O DS
Alul n l ' M r 1 1 1 1 I. mi l.f
it A III ES' ca OM r. it V.
Tut- l-i.lit'i iiri'iii'ilii'.'iy tin 1 1 .1 Ik oil mid ev
Mln iii' I In nru j'i'i)iN,
ik'i- M r Jli'(i.'c lmn..i.ii'.l ihc l'iili ""jnli'in,
hr 1:111 mill ilui'K -i ll
ChcaiKT Than Kvcr
Ami Tun liiKlmliKlit lii rHi'rnl tUck 11I very Imv
liKuii', hi. iiruiiiid". .. ilmili' ln r bimiiI rnrtunii
Hlilihrri'iilniin ltiiiii'inlin, if pii HnnlgiK'lH
til u rj Utr ini'C5, t'.ill t
flCi-N. McUviVs li'MP Htro.
iuii.ii.iir
.Mi:iiiui
JJ-AVJVAKO'N
BITTERS
Tin: iti:s'r
TONIC IN USE
ron hai.i: nv
E. H. MAYNARD, Prop,
I'iTIMIIl'IKJ, 1M.
Oi'lKVAlly
JATI'KK'S IJKKAT i:.S-
N tois.vtivi:.
SCHEETZ CELEBRATtD
Bitter Cordial
Wlulfimlo l'i iot N. W. enrnrrrirtliai.il Hart-
Mltl'L, rillUJll'lll.l, I'll.
JACIIIt Nt:ili:in., Rile Proprietor
It a fvllnlil I'rtlnllv Mi'.lli'lnc. ami rnn l.f
tklii-nliy i IIIiit Infiint or lie nil Willi tho .1111111 U n
i lU'lal ri-iill-, It I. arrrliiln, .rnu t ou.l .iivi'ilv
ri-nioily lor oinrrlii'n, ily.i iiii.ry, lmi l i'inn.n.il
ih.M'I'-ln. Inwiii'iii. nf kint. r.iliilitiir-. mrk
Momnili, lii'ii'lai'lii', 'li. I'uri'liilNnii.l lun r i.f
all liln.l", It In r.ir U llrr anil n ir.T llinn iiiiiiinu
M'ltliuiil.'iiiiy nf Ut H.rnicluu i tl.'i'l. Ii i il.i'l.
an nintlti,l roi k a mi rfiil illtUKtur if lol
hikI Mill lOiiiiliTiu't tliu Itift nt liiiur liialtH
liilnlitfu. Ai imllnilltiiMi I'vlili'ii.-.. nf It. nicill.
rnl irnirttli', n ii'' inl a lr uf tlie many i'it
lil.'uii'. in our iQi'Wn 1
Jolui-on'n Di-iut, I'.i.t Trim., anil Va. It, K.
'IVnn.
Jju'oiHviikiiti, i:.i. hear Hin I nniiniv ilia
llilli-ii'l luvo 1 1-il 1 1 - I Imin jnu, mi l lliiil il,i.in
l lx all tlu-y are rceoiiiiinMi'li'.l In U. I Cuuuil
11110 Imlllo lonllonl tiiveuimlili talili ii'luf, I fill
id. llioiicli I eiiiiiiotilu tiry Mill Hilliuiil tin hi, 111
111) irefiil ktaln of lii'iillh.
1. mkniiii:. ixi.-iiuiiu-.iii t . riuiu.
I'.i-liir llniii I'.t-.y link t'liunli
Hoi I by W I'. Alb 11, ."H Minn -Ir.'i t iiilniiiii),
ihiIiMIv
3D IT. 3yVTX JX'
INVIGORATING CORDIAL.
purifier or sua blood.
It tie hut JAtiifir. T.!.- J.-.,.
mettrpf lledith trrr iIu.l .. It it
11 tmtntiit iiii.i init si. f.if ,.(.
1 feftlt, mbftJtiM it ml till Jucasts c
1 ifif .tTri
It is l! mil J an J inhthtful lnfnrm
nut jr ihlitnte Ptn.iJji. nn.l it th
J'juit 1' the ifjv.
Jjrvi'iini' CkiUren ait J Infimtt ill
It a lure aire ftr Wnul (V.V, (irifiiti'l
1 1 caul I.A.I at all llni ut ami crntral
..r I... ..I. I. ........ il.j Wl..'r..l
.t,ii.-
BU0W1T, WEBEU & CO.,
10 mill u.V. StconJSI.,
bf. LUt'lk, MO,
4m
UskEnrMeT
qhaxo nam;
or
Building Lots
in Tin: cm' ii'
nr.mioi it, - . tk...
MUi or llm .Muni Ocklialiht !.(
IWr ItllNlllt'kH lltllUCS mul
Kl-MltltMlfl'k ai Aiit'liou.
TIIK iimlernljineil aill oiler nt 1'nl.llo Auetiuu
nu
Friday, '.'Slli. uml Saturday, Hie J!lh
, r Oi'tolirr, 1S70,
On llii'Krouiul., '.no of tho ino.l ehoieu anil do.
I itaiita lola for liiinineini ami iln eillna liouren,
II1I1U 11 rtiriiniioiiunly for iii.hI.Iiii; .11 luteal.
Illelll. ,N ell) or VlllAlJl. Ill West Tel. I1e4.lt' it
ltii'riifni; liulf MiUii,lya4lliiiulu)ilt. Hut ru.
eenlly lliiil'oiiiiiil.lcni'riiaiMili.leil I v I lie li un.l
I.oiIkii 01 O.lil I'tlloiik in I ho .-ule. 'loi't'lllio
1 i iimli. i:iill(.u hi llii, inint, ulneh, wild oilier
'"'.. ''"'uul'iK" U'lil.K lip, til'lki-k lei'llllurly lie.
nral.i.ii,areiileiii'e, ur 11 point lor liiw .liueiit.
lliD.il.nitlnUiiriikilimt.Ml mm hln fletutmu
wi. 1.'!'.'. V.1!! 'iU'i'lroi xuriUor ih., ruilroaileroii.iiii!.
11. IO S.-;one..alf of Ilio i iiii'liiiH,. imimy 0
li lail Uu nrnliUyuf January, lajl, thu lein'mi.
tlertiU'lko .111, nil,, linm il.iy'of Hi,.j union nun
t!oi?ilM':iirilynmliii. iireiiiim.. for i'u)imul of
junvliam money ' '
'J'liokMlo will ewniiimre. at lOiAloek nn 1'riil.iy.
lliiV"lli,aml euiitiiiiiii two iln.
.1. A. V . Ill, AliellOliter.
t 'l;',enilli
COFFINS.
N
K JfOMS I i:i J JI
OlI.VKltAIi
raPKHkSaVSaHKanasa
UNDERTAKER
Cor. WflHlilic'toii Ave. & 1 llh St.,
Cairo. - - Xlllaxolaji
K'iti cnlirliin'ly mi linuil the celebrated
CK.VNJ: .t MtKKI)S nnd ItAVMOND'S
METAM.IC CASKS.
Aln, nil klii.l" nf Walnut ami lilnelt Velvet CilniH.
tin Ii i.HH.rn ll.l lli'iir.r, nn.l h 111
Alteiiii 11 I I'linernN Iii thr City.
iti!i"m
T i "t'AUY.
N11.
l.'l, Sll!i Stroi't, Cnlro, Illinois,
Krii.n pnn.lrtiil'v nn lininl a
lri'U'j'l) nr(;rniiii llrefil'i
lieu' aii'i iiiiiTuve!
Burial Cases
tlit- fluent ami l-'ft iiletkllle
Cei ikiw In ne. ANo reiwl).
lunlo Wniuteii t'o III n. tie. A
lln.irie nml I'nriliiKen nhtuyn
III reii'lliii'i..
Upholsterer's Goods
ll.ilr Clnth, (Ireeo Rep ,
(lltiih-i HiitlniK. llolil lull
Hllier Krlnt', Onb! nn.l
hiller Htirn, Varnl-li, Twk,
n Tovf, L'lmlr.Ciilie Hml.
irliiK, (IniCi elc.tU!.,
Moss Mattresses
Made to Order.
mavil.lr.ui
,u;;iion k COMMISSION
AliC'TIOX A.VDCO.If niKNIO.N
1IOVNE.
Daniel Hartxnan
r.elliril. Ills tlmnlik to tliu elllieim nf (Vlrn fur
llielr lllicrvl .utri.iipe, anil woald inform lliem
that lit can Imfnuml ulhUnM atkinl luiUuininer
vial amine. All nle pmrniitly attumlcit lo.
LllicnU Atlviiiiccs Mado uu Column
mentK.
1'iVul.ir k ii Ui in)k WrilnesiUy'k ku.l SmIii r.loj'k
All vunnliitiuiitk entered liyni.en iiotloy oflnnr
utior. 1 Wiles i'OiihIxiiIiik gnoilt will Incur
No Extra Charge for Storago.
Knrroinit returns H'l.t utrk't attentlua to 1'inl
lifi. wnuM inont re,.H'olfjlly refer In lliii follow.
iKiueri'liaiiln, ImiitinrkMiiil ullierii.
Iliilllilay limn,, i. Ilur.l ASonn, A'lMni Kxpreaa
Compniiy, A. II. S.iltor.l, II. H. ltnrrclt, llrlstnl X
Mllnelt, fniiltl. N'lnih, II. II. Wllllnmniili, Klial
Nktioiinl lLink. il t'kiro. Ikr.li n A Jone, New
York. A. I'li'in li, llojjiill, Link JiHIeeper, Him
Inn. AiUntie fil ! I'n., rituliiirir. i:.iiii.k bull
Cluviio. A M'.iriihiiier lioiikMliiIIuoi'
UCTIOX
Saleof Unclaimed Goods
'Hie follow Inn nitl.Me-, iiiiIo.n .ti.loinly i u,m
for, Hill U .i 1 In l'i) vliiiritea kt imlilln niMt on,
Vi'Uiii Ml.iy, (A'tuuer Alii, l-:i, nt lo o'i'lo. l-, a.
111., nt our Vnrelioil"e, on Ulilu l.een lntnw ht.
I.IUIIl'k lloui.
IULL1DAV IlltO.''.
Mktkl.
JI r I.eltlnL'nleiilMi,
lll.iliu x Co., t'kiro.
l.onn
l.'.sllei O.I., Oilro.
It. A f ., Clllfl.
H.l.VimijIifll.I.ox'liiii.li)
J. It. lluiii(liyii(Uiiru.
til. J. Mh-Ttii.
It Marlln, IIiiiIjIo, Ky
H (Xinpifll,I.ex'lon,l;y
jir.iiiiiji.
1 Imx iliulrii'
1 " eliiiru iliulur.
I l.l.l iiinilrli
I I. IX I'lille
'.' 10II. .11 eniil
I ' eiillii'
1 11 IhhIi ...
I r.lllip elierl
1 I. IX lool.
" unilrle..
M n kiaiiiu, I'lilin.. I'n,
t-'ul't T
11
I runner. Hull.
ter,
Telitirii.ee,
HDHprinijer, Culm
..lieiin.'i , into.
It .v r, Cairn
CikIIo A Co., Cairo
none
l.olio
11 A S.l'alri)
llilei,MiVriiriilliiil
V II A C
It .v S, euro
J M lioil.on.Cl.iirlnton,
Jllnouri.
T L'4iiiniill,l.x'tnn,Ky
It A . Calru
A U W rliiht, Cairo
none
It A H, Cairo
HAT, Calru
TCauiiiU'll. IaixiukIoii,
Kenliirky.
II WulU ik, Miiuj.liia
noi.u
ri A Huku
none
II llm', for atr I' V
rnllon i iirla
cr.ll.'ii
I l.i'kToiiti.nlmiiLiiOiMi
1 iaiiii t'lii'.t
1 iiiix euiinii i'.l j..
I
I
I
iin.lrn
f umlrle...
eoltnn eitril. .
t
kiiielirli
uiiilrl' .....
eolloucnriji
kumlrfen
mm v
vnllniickiiU.
un.ltlin
I 1. .
'I Ui'Hno.l.i
mix aiimirieH. -
1 lii'k', eniili ntk I, nl. In. u 11
1 iriiiut
Hlrmler
I Uu uei
, II II WanonA Co., Mi 111
pin.
I'. A r. Cairo
, J Yoiijfiiikii, Culru
noun
" riillnniuiila
" nimlriet
" lilliuer
' iKitilik...
" InUieeo ,
A N Uiie, ClirNllkii
IillUi'-.i'O
nni.u
noun
ii.ino
noiiu
Ckalln . Co., Cairo
imriH
AI011111 lioi.utl v
" kiiii.lnv
" enil.i. ....
Mil. 1 niekel.
IhiX II II lion.K,
" Mimlrif
" ll.ieklli
Hunk
, (U.I liui;lierly
, J i liili.ou. i.'klrn
, Jolui S11111I1, Henry Co,,
I i-niieviii'tf
Mrx I' I. KilUy, Cat
eliikl .
UOUIIklv
. Illlrui'lii r.CuIro, III
, iion
IlllllU
. none
. Col i W l.iiuey
. I'til More.)
, none.
;D LIU :,' j.vr
1 I'lieal
I b-llo lu.ilri't.ea ,
1 " U'.l.lln
I Imx Mlli'lllt ,
1 hate
Jl.ulc.
I Irnnli
1 'In, lit' tuMu
1 M Tlox
none
Alunin 1'onui'llr
J i'iiini'i
(! W lireell
I'kt Hurray
11 llllillv.toll
J Tolliln, Ckiio
Col lloiiKlierty
Alouta Ikjiuitlly
I 't l.nrl. kuw Inline...
1 1 num.
1 1 lour ...
1 1..'. Mi n l
I l.ix min.lrl
1 kllolii 11 lalle
1 lux ktliulriea
11 y iiiouiiiaoD, u
liaum Port
I " II I' i!Oii,
t:ol IkuiKhi rty
I' A ll.Mellll.l.N
II N IB l Itivl I V
1 " hlimllKk..
1 caiup clie.1,..
1 U.x i-iiinlrii' .
Wllliyron, Nowlleilfil
I iii:ielilm
1101111
UOIIU
liollll
IIOIIO
none,
none
linnk
i l.rii'l; iniicliiiiea
t 1.1 1 ....1.
. ""1 Hill.....,, .....,,,
I oil limit
1 inn. I mill
1 tall lililca ,
I Imutfv wamui
G
AI.E'N
Head Dispensary
l.lnUU)ie. In lk4", ami el.aitereil lm;i, fur the
dlilcnl lo Uitli m'.xi. A cum la giiaraiileej I
every eaae umlerliiicu.
1 . n.iiit-iii i, h i .n.i-i ui u iiriYHia iiuiiip.. in
3Tox- IBtnXo 1
Dewces' Female Regulators
for fviiuilea. Wumi.leil torcnioii.i,l,ir,,i,,.
l ie. I'rien ii per lcx.
.,.......,:.! lorcnioTU oiiHiriielinii
I'rleii per Ikix.
lao a full uaaorliuiiit of llanilm., ..,. 1 t....,
Alao a full aaaorlliiliit of llanilnuea ami Truai. 1
k anm.rl.ir in.ililv nf M..I.. Ul ....I,..- . .. '"Vl
ipi riuriiuulilvofluln Hl.ealihi si foralnllo
11 ti j'er l?li'.loi..,1, or '.r ilowi?' "'kIb
Meillilal l'.illl'li;et, coiilHiiilny K ..Ulio,,
nun 1
A J
in .iii.i.on inenooti'iiiauJana, ui,u uw nraelleiil
riiiiiirkit iiKoii 1I10 cauie. etiei'i im.i 1, . ;
llm kauio-eoiiluliiliir liimn
ami eiiifraviiiga, kliorfiuj; the iliiieieni ,tMd. vte.
ce'u'n.!' A;e'aaV,rUn tr " "e0
Galon's Had Dispensary,
n. n 1 1 1 N"' ' 1 Wcst Jt"'raon street
CTfmliUwmn l.)iil, ,
A. XlRiilU
. AK" 1
I u
BANK HKrOKJ'S.
moiiT
..iik Tim fo.viiirin.v oktiii:
CITY national BAMK
All'losiMifHilNliic.Ms.OctulMii Slll, IS 70.
itiM m:iNi
I, (iiiiii nml iIIm'iiiiiiIh
IHci.lrnll"
. 11, H. llumlK In kei'iirerlroiiliitlnii
1 11. C lloDlll 1111 IlKllll
I Otlmr Htoclcs , boDits an. I inotliMKi'.....
I Hue Irotn ItciN rilling an. I Hisirtu
I ArhiI
I Dun Iron) nlher .Nktiniml llulikn
1 Duefrnln ollur llniiUwuiJ ll.mkrr-
. Ilinl.iu Home.. , fii.uil Kl
Oilier i.iil e(illi' Jl.lt,l I'.l
i;..,7iH 121
A,n 'JI
lno,ii isi
l'.i,'i nn
'J,:Hi si
M,'tt fl
iW.Tikl la
it.lKV 71
W,4J
Current exieinei..
'I'll Xf 11 I'lll'l
li.l.'.u us
1.4m 71
l'.'.Tiil Ml
iiJI IHI
I. K'U !!!
II. T.Vi M
H'i.Iiiii 1 mi
:i,'i3i -,'J
C.i-h Itcnii iiielml'i ft. iiiiii.
llilNnl oilier .N'.illon.il II km
Kruelliiiiil Ciirii':n'j in
cliiilliil nlikeln ,
Jireli (i'iiii)
1.1'Kiil Temlet 1 tile"
f,k7 Ml
$UI,UI;l M
l(Kl,llll 1(1
Ji.ln.l III
, , I.IAItll.lTli:si
ft.llkl sln.ii imi.l
Hiiiiii fuiiil
lJxi linniieii :! nil m
I IliterrM .,
I'rntlt ami l.o HI, IK 7.1
t'iri'iiliillmi ,.... ,
Ili'llllililat ilein..
line tu nlher Itlillkk mill llnlikern
i,iM :
II l.liO III
.7','JII '.'ii
I V-.i I "
SMI,'lll M
I, A. II. S.ur.inl, C.ihler nf llm City Nnllon-il
llniili, of Calm, iln MileiiinU xueur llul III" iilmte
tkleluil.l Ii Itlli'lo tin- l .1 nf my ktiuute.lL'enml
lHef. , Ai ll,rtKKOHI,Cii.fiUr.
Miti.erlbi'il ami mum to l-foro me, llil l ull
ilaynro-'lober, A. Ii. ini).
II. II. (UMlKi:, .0l11ry l'ul.lio.
Correel Atll'.ll
tl. I. WII.I.IAMUilX
aM.jl
It. II. CUNNINGHAM. HMreilnn,
WIT WII1TK,
ovtUllir
.jik tiii: co.NiinioN ok tiii:..
First National Bank
I'AIHO, 11,1...
AI I lie Clot or lluatnraa, Oct. Hill, IN7U.
HIXOUItVKS I
l.oiuut nail illKouuti M.'.ill (I
Oier ilrkfta , . 1,117 i')
U. ti. lloaila lo.eoiireclreiilatinn M")
mlitr ktockk, liontl ami loiiMimK"'...- ll.'CJ 7.
It. H. Ilnnilkkml aeiMirllieann Imml ;t,:nn !..'
lion from llei cluing nn,l Hreitu
aeula - !i.'7 7.-.
liue from oilier Niitlonklllinln ?.,H :i
liuolrom nlher lUnka ami UanUvra..,. i;ii si
Heal eil 41 r.l'l 71
Furniture and Klxlurtf :i;i77 ijl
(Current eipfnsi'i ,1,1 loT.
Tifiil.l t. m - UlS l'i
Ck'liun liau'l, lella of oilier
National llankn f IJ.M.I Ci
KracUon.il cuirmcy...... :m in
HjifCle J,57 -ii
i.egki jenutruotei .vsi iu
C,ll V7
t3v7,l') ft
I.IAUILITIKH1
Capital ilMk
Kxchaniji' ...
t HO.Ko HI
I J. a III Si
IUI.l'.l ,
rroni aaj
i,va W
7.S7H l
7o,5H m
CireiiUilon oiit.tan,lliiK
iii'iiTi'iiiai iiertiiaiia
liue lo .Nalloiml lUtik.
Kl, III III
'.i HI
i.7,l i ii
Hlate nf IlKimi.
County nf Alextmler. J
1, C.N. Iliirflie, Ckklilerof llm Klrat Nr.tioiml
lltiik, of Culio.ilo aoleiiinl) anear ll.ut tl.u nUm
ttattiut'iit Ik Iruo to llm le.l t.ftny kii'mli-le ami
lllef. , C. N. Ill.'lilliy, l-i.lili r.
Hulm'rllk'.l ami swoiu to Uloro me, till, mtli
lUyuf kKloti r, A. II. l7o. S. K. II.W,
NuUiy I'uMif .
Cornt Attest t
Ii, lll'ltl), )
lilllNT. IlKNMi; f llire- lor..
Itdlir. .Ml I.I.Kit. I
ocllMU
SAVES,
jg.Mi:itiMn.SE
Savings Bank
Charlorvil .iturcli 31, lSt;i.
OIKICK l.f
City National ICaiik
C'AIKO. 1M.I.VOIS.
orrioKUR i
A. II. HAKKOItll, ITeal.linti
ri. H. TAVMIH, Vloi-I'rul'lentl
y IIYriLor, hncrelary an'l Ti...iiri r.
niULICTOIISt
I'. W, 1IARCI.IV, CIIA-, OAl.lOllllIt,
K. M. .inil'KKI.KTIt, 1'AUI.U. M'HLII.
It. II. CUNMNIIIIAM. W. . IIAM.IIIAV,
J. r l'nn.i.U'd.
llrtoalle of kiiy Antouut Itrcelvtil frftin
Tea C'cnlk UfittariU.
Ilitrreal alil on ilepoatta in the rate nf i; ncr ei nt,
.t kiiuiiiii Slarcli lat aiul h .t. In,
Inte real lint klllnlruu n la fL.l.li.,1 iimiiiw.II .I..W- l..
'the irlnoll'iilnf llieili'iioalta, therehy ifW'liK Hielii
rrmui'oiimi lute real
mirriva ftoiuvii ami t;iiiiiircii
Mar ileiKi.lt inoner an Dial
XO UNK Kl.hK CA. 1IKAW
IT.
pen every imaiiiea. my iroin u a in. to ii.in.
ami
.-Hlunlav eteniinr lor h.VVINC lil:l'ilin
oniy, imin i 10 ao intii.
W'lk'aon . IIViil.UI'.Triliaiirer
riHST NATIONAL BANK
01
IIANIKI. Illlllll, IVr-IUi ul,
ItllllKHT W. Hi I.MIH, Vlee.lTrk.i
I.'. N. IIVUIIIM, Cii.lilir.
Promptly Made,
Uxt'limmc, 4'oiii, Hunk Xoiih
iiikI UriKfil SluliM Nci iiri
llva IIoukIiI unit
Hold.
Interest Allnwoil 011 Time Deposltn.
Tn.i
CITY NATIONAL BANK
CAIRO. ILLINOIS.
c'npitul -
$100,000
W. P. IIAIalaHiAV, Prsiant
A. B. lAKMHD, Oathltri
WAI.TK11 IIVULUP, AiiUlkut Oaaliltr.
DIRI.CTOUN.
KtiaU Tailor W. I. llalllJ.a. '
tvtt VThlla, Kott.ll. taaulngbaui
tiio. 0. llll4sa, NUphea WlrJ.
H. firr4.
Excliauis, Coin and
11. H. Jloucl IloiiKlit
aul Mold.
XopoNlto rioooivocl
kSD
A URNKHAI. MANKINU Hl'NINKN
UIIAKTKIt OAK ST0V11S.
rjim:
Evening Star
CHA5CjiXx3ESTArfCr3S3
NI)
1.-11
1
'I'll.' .Ii 01 iinl f"i' 1.I1 ii. '
i:. niiij -i.irMI'-i. Ii
tluil unlinte n il lill "I oilier'
.irul.loi I'lil I111111K n
nf nunllier 'Inn. Kemnllv.
ik. lulli,i;e 11
., r.ipolly nf le
jiruuiilly iik i"
,,, , i',e nulla 10
hill lierenller
eonline maily til enlirtilnriw of our un rjtiit,.
Ilillllll'Ill in Hie iri"Hi'l "II "I Ulf .i-ih-j ri-nn
mineit aiel Ii ipo to lill All onion ulllmut ilelty.
We Wnlll'l eiill tile nllei Imii of tliw" ll"Ollt l'ur
elia.lntf, In the itiiTe.k ami jinpnlaniy nf all nt
llii.n.toei. .No lielier eviiU'iii'iiof lliolr iBtnnaio
merit (Mil Ik e ere l limn i.nl"ineiil nf the Met,
Hull HfterH lear llill I le-IIIC allli et In iMlIU
e.. In all K mi' i.r I -il in kU't In Ho' m "t
l.ilti r Mtl'l .li trrllllllr.r l)''0,l1i.tl Hull e. Mil I !
IliMlllr.l, lt tlie utrttO'ihl)', llm
.Must l'niitilitr Slim- In tin- .Market,
mi lliaii'Sivrii'Meh a illffA' tio'iillinl ll.e ilenintnl
k kti mii r lli.m tu r,
If j nn wnil (lie
Iti:ST COOKINU STOVI. rou WOOD
: Imv tlig Clf.VltTr.il uAII.
If Miii Mant the
nr.sr rooicixo srovi: roit co.i.
in.) tii.MMiAi.r.KNr.i:.
If joint Kiit tin'
Xi'iittNt & Hct Slifi'Mrnn I'urlnr Stove
.'Uriil.il',lnTtli KVIl.M.VO ST.Mt.
M)I.li 1IY
1.XUI.LSI0II 31 AX LTA CI L' K 1 X ( 5 CO.
Hl'J .V. Oil ...UhIii NtrM l,
hi. I.nilla, Jtii'i
tilt
Cairo, IIII110U.
jiiilUwlr
stovi:s.
il BEST AND CHEAPEST
Wood Cook Stove
, Huh 1lic Patent l'i re llnttum
WAUIt..Ti:i .NOT TO VMMM.
V 'rualo y
Beerwart, Orth & Co.
i:iO CoillllUTCitll A Vl'llllf,
Cnivo, - - XUiaxoiavi
et'.'l I
niRKIIURS.
B. s
ii.i::2ki:rM
I'Kiirit in
Bar Fixtures,
(JLVSSWAItK ami HOl'.Si: l'i iSi.sll
IXC CDDIIS,
185 antl 187 COMMERCIAL AYF.NIJE
ji:aiv-.aii: vnyvnixts.
I. WA3LBEB
con. c.Tii st. .v oiiio i,i:vn:,
Cairo, - - JTS3sioiN
llaijil"! re-eu In full ml 0111, leli ,lo( !, il
CLOTHING
AMI
Gents' Furnishing Goods
(if eieri' ilesiriiitinn, incluill l.o i , ul iirieei
that Hill int tail lo.'ilall liiMu'if, IVrntl
ilK0urkiiU'fil. Ilia .-lxK iif
Shirts, Hats, Caps? etc.,
N'not i jci'lli'ilin jioint nf iirioo, aijle ami mater,
lat iu Una or any nlher inurkul.
cam. a xi) si:i: 111.11.
tiKltf
nin: opiv.ii ji.ii.it.
Cureil without jmlu or itillcrlnj;, hy an entire
new iliacovery,
r. S. II. CUI.I.I.XS,
at l.afiorte, I.anorln rmiiity. Inl., euroi Iho wor
forma of Ilio liul'lt in fivun lliren to nine iiiumIh,
itr .i...nn tliu, In I lin 11 li.it.t 1 1 o ,ir I .. 1 1 ..(' 1 1..... II...
latu nt liik liau'l llii'.soui.iioatrnyini,' inlon. Kor
full nirtleiil.ira of Iho ulaivo f.iola nu lo.o a ll.reo
I'll t
eeui muiiii nun aeiui lor nia I'liuijiuiei nii'i i i riui. .
ealea of ciirex an yon euu hi He to Ihoan who 1
Imvolieen curoil. 1'atleiila. can he rurml ami at i
teml to their ilailr oci'iiiitloiia, tliliim, luor. 1
hlnoanil l.'tii'l.iliiilii, ilioioiiliuue'l ut once, ullle
nut auv ii'uatralinii. Mini nriinenalnea'. llenr.
reanoiiili'iieu atrietlv noiitlileutlnl if leuileiteil,
llioe Mini Wia I in i.ikii iie.il nem liniai unioii'" ,
e.vu.'t..i. nt of llm iliuir Haul weekly, whether I
KUin lllililin, 'lori'lilne, Liiinhilltiin 01 .ieUM. ,
U of',.,.!,,!,, , i.'iher loiina. W,lr.i'n.r
Tlio ulm wiall to t.ikn tie.itineiit liiuat aliilnllio
t:Mt iiliiouut of llm ill lip Haul weekly, whether I
HWAKII.VKIC, n. I.,c;Hiro,
. iil'j.iii..kv.i. eHinr iif Nlneteelh at . I
Waahinulniiave. Orl'lCI-tm .V,0",1!"'"1"1 I
over thS I'oktolllec. oi'l'ICK lloUlt.S-l roinl
a.m. lo IS m (Humla) excepldl), ami from
& p.m.
'-I '.
cixcINnati ahvi:iitisi:.mi:xts.
HiS QWK IViiLLER
D Wo aro manufacturing
HtlX 8 1 Z O M
or
GRIST MILLS
I'or litml nr mi r nap, ranif'n.; in nrlcn from
W to Si;.", nu ami in cai:irity from
1 to 20 Bushels Per Hour.
Tlieo Mill aro very alion nn I 1I111 il le. r.n i
tc'iuirn very tltllo liowrr to runllKlii. Kai h t.iu
will Krlml either
tir alu' k feed, a may l ilci.rcl, an4 will mt.ro
than
Save lis Price Every Year.
HreryMiII fnlly warrmle-l.
V klao inaketHonitek of llnno Milla, r i
Ity I', to " tnn ' r .y, prn c !l"l t i SJ'i
lieicnpllve lir-Mtlaik furnlaheit on n'l. urn
The Illaiil'illil JI III .Mnllliril
I lirllli; Co
iui:m:i: tiki:
ami riw.xT sti:i:i;is,
l'IX I.V.VA'l I, .
,K'( nl w and I in every town nn.l rsiitit; .
Iiliiaj: Ir llvae ik V
j tv i:.ui:i:.u ai.i
FOUNDRY
MACHINE SHOP
STEAM ENGINES, BOILERS,
Copper and Sheet Iron Work
Xo. iMS l.'mt Pearl Slrrol,
i i.vci.wati, (Mini
y.!..rv nt. J!otsi:
Cor, Walnut & Gano Sts
DAVIS Sr TVVKVM
rroprlotoi w.
CINCINNATI OHIO.
(.uri:iMi:s-co.MMissiox.
V. Mlklti.ll.
T I r
8
yntATTo.v
UIKI,
' t i. r l" Mutt n,
Vlioli
II la 11 A ( ark 1
snlo
GROCERS
COM H ISS IOH H ERCII A H TS.
07 OHIO Xj3T3V3U3j3
CAIRO. ILL.
Ayinl-. nf Aiuri li'iiti I'oititrr Co., mul
.Mioiill'ieliirei . .L-i'lili for I'ollon Vitril
Q IK uiM.iA.trsov,
CROCER
-O.H .11 ! JOS .t! K It ' 1 1 A XT
Xo. 70 Ohio I, ( Vi e,
CAI.JO, ILL.
ielul nlli'iitlun ylvi'ii In I'mi.lmi
111111I. niul I'IIHiik Orilrrn.
i:iii.j:us.
rAsiiKi.vAiii.i;
BOOT il SHOE B
rw i:ti i:tii .stim:i:t,
Ui'hvcoii Waililiistoii A vc A- 1 uplnr S
llimlmiinl Sliori Mkili'liKlriler. I'lm a
V'il'liiii)'ii Kiiiiliiyril.
Satisfaction Warranted
l'atroiiatfo
B.rW "
Solldlcil.
II0TKI.S.
ji:nf:.VKi,
Commercial Hotel,
Joi. flnyllK-, . . . Proprietor.
, Having relurn ali.'.I tho aell-knauii (Yniuneicjal
lluli I, nl the
(.'or. din .Street ami Coiiiiitfrclal A voiiiic
Willi neiv furulliiro niul lllllnija llirouyliniil, tho
it, onriilor 1,1'ira lo.ivn to miiiioiiii o ih u il... ., i .1..
rhliieutla noil' upeii forllin Heeoiniinnlatiiin of
r.svulur warnero " " ui Kuean, i no lion
w -II it' he'i " k'"'. W" , "'"i lliu l'i l Ul IllCOII
moiluiloiiaoileroil on reuaonai iu mum.
H J I I.JU ."ti
NNOS.I'TIO.V OI'
.,OPAItT-
.ehn eoniutiierslnii ln.,.inr.,. ... - i .
p,),'e. ' l1, J ,,,( I .'rn.'hnK l!illlI?.lJ .i..1!'11
.V tit iia iitii !l Vc.iai l,"t 1- t';'r
;?, '; XIS"!.'.', a'ciim XT, !.
lor ll.e ii. iu. ii lion of a rommihiioii .mil V, ,1m.,.
hiialiieaa, win thia ilay illaaolvoJ l.y mutual i ,n.
7.' .'" "" o to. ...... .en ny .r,
lumiK, who uilllmy all UehU oontbietvj hy io
Unit up In Dim ifile, ami lo whom all ileLU duo
ilio unit limit Iv l'-iiil.
'Ki.MlV II. YOUNO,
... .,;(;!''Ki'ii'.s ii.i'i;K-.sTi:i.v
Ciiii), 111'., (let K-tli. UT"'. m

xml | txt