OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, October 27, 1870, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-10-27/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

THE CAIRO BTJXjLETUST, OCTOBER 27.
An Anliiitm .Super!'"".
Now, a hmty ft Knur..- ' -ri li-u wind
commence to blow j nov, 'll0 l"-"""1 1,'I'1 1 v
luiialed like inan.iintc nature by tho bents ef
anmmcr.bffclni to wilt r.n.1 ijroqi no-, rrc tlif
1 Inclement winter make n irymK "
J l tlin time f.-r prcparatorr cotuno of Hi' " "
! rl:matlng meJIcino In cxiMeucc, """
Momacn iinicrs. nf (J
Kever and Ague (.rampant ln" Wll)r.rt(
country. QntDtnt. the PUJ '"',"
quell lb phaae of I ho J?- .'J,,
rnt pervade, the .entire Uf ,,,, ,,, lhp
.o for tcmcJy ao-oa , ..,,,,.
;:;r t "
,11, .-.le a oj:ilrof, uinlvr heavy
wou M be info to w' " ii..
. . . . i.n "cierand Atfile Vif
any tlX time. P-ded -m, Inhalant
would take I''" ""' "' ',,r,l"" '"
durlnirlli' contract. There, has never been n
K With IM sieillng Invixonui. and
MiWiebrllemedilne hai failed t. wnrd ..II the
, ompWnt. hni laV- J'1' J a prob-ollon nr
malaria. Ilundredtof phjfieun have-abandon.
r,l 1l Hi 6fticinal specifics and now prescribe,
ihlf harmless vegetable tonic. nndimlliiogel.il,
m preventive and cam for nil the lorm of chill
and fever. Vigor H the thins met needful In
then caci, a well m In ilyM'T'1" ln'1 n"""
affections, and Hosteller Ilitler are the lafest,
stirr-n and mel ttrioltsome strengthening pre
paration thnt human l.ill ha )ci concocted,
octjlcolawlt
Dr-.itorr.ilif' Ciiffrps-.limal llilt rlct
Coiumittrc
J, It. LOOM I t hn.. Mi n f t o h , (iallatln Co.
T F I'ill'TO.V Union
M HATD', - Williamson
W WSX.U
JAMIS JIACKMN
Ii. K CLAHK
t.KJ WIM.I.Ob
Mill. 0. lll'ltN."1
J.NO. W. CAHTCH
I, N DAM HON ..
n W. AMUIKftV,
ji w. it. roiiMry
(' V. WII.KIN;ON
JOHN UMUIVAN
F. BROS;
Ivrry.
SjlllUC.
I'OIMS
, White.
, Witbiuih.
, I'ulari:!.
Jolmfon.
........ J wlinoii.
Mumo.
lUr.lln.
K'KmriU.
....Atcinndf r.
Sonalorlal CotnniKlfo, 1st District.
8. I'.WHKm.KIt
n. !. iioi.nr.niiv ,
J. II. I1RNKR0
W. I.. HAMIIMMDN,....
JJO-KS P MrflKi:
JNO, iirxu r....
3 F.TfCKB -
...Alos.iri'loi.
......llMIMIn.
H.tnlin,
PnhMil.
.illno.
...tnlon.
....Juliuxin.
M i":u:.
PoiHS
p. r.cuv.u
Cut. Cri!l)'s Aiioliitiiicnts.
Th Hon. Jclin M. Cn b., iK'tnucntlDciiuIiila. '
Jit far Congrcv, will I'lrc Iho cillrim of
Jvttmneiur.ty, tt lInfnllowliitlnifRti,'liw:ci
VII
l'nic ('mini)'.
Monln, Tucis un l WVJinn.lay.Octolr J'tli
.Miiioc 4'nniil)'.
i:..rjJynJ r'ridny, dotoln-r .nilinnilUNi.
I'lilntkl Cminl)'.
rU;urJjyanJ M u ly, o,,i..lAr im.l 'Jllli.
Alrmmlcr Ciiiint)'.
Tucclty nl WMnly, octukrr '2'itli nu t -J'.ili
llardln 4'ouiil)',
Tt.uniiyaJ h'rlii, OcloUr JUli Hii't '3tli.
JOINT lUKCL'SSIOXN.
N Mtrkel, i.allut.n Co.. Siiitl.iy (Vt. SJth.
Mrtropoll', tni.' Co., vY,tnnluy, Su. y.l
J Of.loro.fa.otiC. o Kli'Uy, Nov, 4th.
T(.- mtrubrri tit U SiMKtorul i.'oiniinllco In
fvhof Hie kbotr rountiv. ni well iip DioliX'ut
lirfflorral.pCoinmltlrc. wllIplc.UMtnatifRII hoim.
IlJ rr.a;rrntul. mid '' Kr l't poill
t ul.)iy to 1L. ar.r.u.in i nirnl.
S. I;. WHKKLUK. ,
tl Oivrmr.n ictitoriulCuiiiniittco.
: . jK
(iVn.AiiilcntonV .iKiIutmcnt4.
rAtRFIKMi, KrMny, Oct. 3l-t.
II.I.K.Siitir.l .y.o.'t. w.l.
(il M Y I ..M.uv.ixt -J 1 1 1 1 .
liltllmUiVl.T.Vui- hy.lKt. JMIi.
S:VIX( MACIIIM.'S.
- ....
KWIXU .MAt'ltlMIS.
,i(ii;.cvor
THK IIAVIS VKIITRML ViXU
SEWING MACHINE,
'llii- C(mi!ch't, ShiiiiU'rit innJ Hi-Si-Hluff
Muclifne In Um.
Car, 8th St. & Washington Ave
CAtltO.JLUNOIS.
T - inn t f ,r li I,.vVH fiKWINa M.U'll.
I .1. a t.c A i iit et-Utf., Mli-H- Hiry i,fl.
bi'..'ln, V.'T ""lt'l.t Ullollltf, h
) . i '' !t'!",,;,1 ''""""iwrN ,.ifrli to
tr m H)i i ..jumuJpj all, f i jiiin'.
-ia'a' "Ul1 "Mlfull) .ullw,',"!';
BIST SiWIHG MMi
'J" vluVi,'-1' "'' Vll Ururrpurrlmi.
Call nmlj;,.t .iCln;lr.
jrwu wi:ihstoi.;iu;iiasb
A New ino. yg iwuiim.
worm iu a uliann i wr taiVi:?? "
Haw wiili ii, die clillJ. ui.T'..,'"' '''
HtnJ foruitculkrt,
A. U. WOOD, Aajcjii.
I
for. 7th bU mid t'ommenlul Arp.,iu
nintcr'a ill,,,!- l,,,u
M. J. BUCKLEY, - - Ac't
I'artlcularattentlon Klren to fiirni.l.iua
Lm.orr., Cf Uu fjekara .iiiUitairouu
rmU
!i i" i ,T'"'r ,h" n) ct lti r"u.. .
.IIIMUCAl.
GERMAN BITTERS
i
HOQFUNO'S GERMAN TONIC
'lIMl'liUDM !i- I - -irtiinlf
) .
,ttn in I
IIooHaiiiPh Poleph)llln Fill.
Hoofland's Greek Oil
Hooniaml'a (loratit Bitters.
A III Iter Wlthaut Alcohol or
or njr klutl.
Hplrlta
Ii dliriTcnl from nil ottiaii. It compuioj of the
purrjnioiKor viiul principle of Hol, HtitianJ
lijirk (or tit mxlipitlly (ermcJ, extract,) the
wnrtMt-i ami Inert portion of the lugrcdlenta
not lM.'inj;iicit. 'I'lu'rforr, lu one bottlo of Ihla
Htltorn l hero Ii "0tiliiiidt a mneli nifillclnal tlr
Um ll lcfoinil In icturnl KCllnn of ordinary
mtkturea. The ltoota, etc., u.teJintliU llitltri
nro grown In (lermany, their vital prlndplMPi
trnclitl In that country bv n nclentifio OhcniUl and
foniardcil to Iho manufactory In llil'cilr, whrre
thry ikrvcompoundnlanil boltltil. CoutaiaiDK no
cpiritliouiltngreillrnti", thin Hitter, la free from
Iho olijwtloni urijitl ajjalnt all other ; uodralre
for MimulanUaan beiniltired from their tine, they
ran make no drunkard, and cannot, under any
(Irt'titnttiuicvr, hmu any but a beneficial trfuct.
lloofland'H Ucmua Tonic.
Wa coiiiouihliil for tho.ti not Iticllnml to !
tr-mo bittern, ncd In Intemled far live In coaea
uhtn no Hie alcoholic ntliiiutant ! required lucou
ncctloi,M)tlitlie tunic proper Um of Iho Dltlnn.
Kwlt liottln of the Toulu coutaloa vuo liottlo ot
thu Hitter., coiiibiuid uitli ptiroPat.i Crut Hum,
and llaVci'd in altrli u inaiinor that thu extreme
blUcrntM of the Hitter la overcome, foriniUK a
prupiiutiott lilttlily nKrvvublo nud .U Aut to mo
p..Uloyudooulilon tlw ruUioiual tlrtua of Ilia
llllltii-. 'fho pric of the Tonic la 91 50 per
bottle, which tn my pernon think too IukIi T'hey
iiiiml talto. Into eoinldorntlon that Iho lliiiiu.
lant iik iI i Kiiaranteeil to be of it iurniunlity
A poor nrtlelo could ho furninhcd nt n che.pur
price, hut i. It nut Utter to pay u little inoru and
lme ii Kood nrllclej A nieillclniil preparation
Irould routalti none but tlio beat lutfreillenta and
they whu xpvl tooUiium vheap compound will
mot ccjtnlnly Ui cheated.
Tlu-y are tlio tlreatcal Kuumu lletM
l or I.iht Coiupl.ilnt, Iipernla, Nervom Dfliilb
ty, JiuimliK', liUfoKu ol thu Knlnry., Krup.
lion .of tiiii.&klu, and nil duuic
InriiJna from INordcrul
Liter, Stomach, orlm.
purity of l tic
blood.
' lte.nl the lolliiwliii; ryiiipliinii) i Ccmdfpation,
KUltileiHv, InmiXl'.tm, 1-illlneM of tlool to thu
bra i, Acidity ot th' Momach, Naum-a. Hurt-burn,
b-Kii.t of foot!, ullnex nr.welitht In tli Mumach,
Mur lini;tiu-r, .Inking or !4ttiiUK at te pit
ot the Ktolnai'li. Fwlllitiuuir of the bend, htirrivl
irdlthtult breathing, tititlurimral the heart, .chok.
initor tilhM'itftnltii.alioiia wim.ii In 'a Iflaj p...
tur, iliniuen ol llon, jlutnaiid wtbba IWurotliu
ji:ht. dull iiuln in IKn hfud.ilerl'-fi ocr of iTiiir.
ation, yelluwngia of the kin i.ud tyei, pain In
Ihriiife, Iwelr.vheat, lltnlx. 'etc., Hidden rluhef
ui in at, tiiiruiUK tn.ino tfixn, conmani inatumK
ul eil,and Kreat iltprmalouof ilnt. Alllhi'.u
llidli .udlM'..of lha l.lv.r w Ulu.ll oiKaae
(.Miiibttiitlwilh impure blood.
I'lli. like of the llilleia or Tonlo will mkxi cauto
tliealmte tyniplom t oil I tappet r.tuid the (latlenl
w ill Uvomtj well and heuliy.
Dr. HooflaHa', rek OU,
LtlillnK I'ara for all klatUa f Palaa
ad Achaa.
Arrmti KiuiiiiLT. It will cure all kindacl
.ainanl ai.die.i .urli a Ktieumalmn, Neuralajla,
Toutlmi'he, Lliilblaiim, hpraina, Itrnlae, Kruit.
Hltef, lli;:l..ll(', Pallia III thu llwk Mid l.olll",
I'iiiim thu Joint, Liuibn, istiOK of laarcla, Hiui(
worrim, e ti, ' 0 '
Taiirs Itta4Lir. It will cure Kidney Com.
plniDt tiiV'Lai-hea, uk hrmlwhe, folic, dyiontvry,
JurrhiH-a, cholera infantum, cholera inorbiu,
t raiup'kiid piun- in thu atouiach, feitt aud auo,
cgiiili, coMa, atthma,atc.
Ir. HfMirlanelS Foiluphyllln,
Olt Ht'llUTUTK KOK MKKCl'BT
i IMLLV.
Twt 1IU m aHaaa,
The tnotl powerful, ytt Innottnl Vt'jttallt
CnUtartxe Known.
ft I, lintliiaMMKUrvlriluLMliu.i.lfitlr.r,liu.n,.TII
to pro-luce thu delro. elf'ti Iwo of tlmm m:l
iUi. kly ainl pownrlully, cleaniinjllllet, atom,
iw li bud U,el or idliinpiirilloj. J'Im pnucit
lnnrjdieiit I. I'lidnphjlhu, or th alchobolio fx.
Irui'l f,f Muti.l..L.. u..t..t. .... ...
. T . , kmivii ui iii.ut inns, iiiurv
iMiw erlul, v.liiiK ami erthln tluu the Maudraki.
IlKir lUa (.M.nllJr ytlA. 1 M.T . . ... . .
' " i- i.uwuuinp i.irvr.i'ifKU.
UiK It Hpeedily trom i.l obntrucllot.., witti all the
,j)rof Mercur),)tt free from tl.u luluoouare-
alltld UttAI'lied 111 flil.llMui.f ll... 1
, . . , . i"i l"llH,l(
I or all ilineanen, in which thn ue ol a cathartic
l Indicated, Ihf.o J'iII. will kivu entire atltfiu:.
Uon In ewrycaae. Theyaitia mi.
Iniacouf l.lverroinphiiit, iyiiepla,ani ex.
troiim ruitivenemi, Dr.' Jiovrtkn l'i. Crmni Hittara
orTouw khojild bo uaad in eoiinactiouwitii uu
IMI.. -'ItiaToni't affael of Ilie Hitter, or Ti.ulo
Jiild. up tho at klrin. The Hitter, or Tonlo inu.
ll i ' l,l'0l,il,,r''1,"""n Iho nertea, aiuiiatta
I. p our Unarlaai tiT trltlilhtFilla. and tone
I plii.i)i,tuni with tho Itiltera or Tonic, and nu
uiea.eekii r lain it hold, or er again a..il t.
ii . , ti . . . '"t iriiii Mv wi
1 ita.r,'4 i,,Ucl.iU,ut 11 ' Ir. Ho6rtntr Oerman
1 IWlni ilim. I hut ura. k.1 i. ti- i
VZh 1tr prolft o.i It.
I I lien.1 u. .. i,. , Ti !"" larger pruiu on ll.
Kiel', i , , ,uWte'n.V,' I'WINUII'AIOK.
'wrc!.ii.JAt.IWMSI-fcCiKt
lurouKbout the 1 1 n i i t, ti a r." ':crywhor
Aliiincuuml iu,,w" jn,i i.",L-,'?.',,a! Bou"'
' "miea. rorbaleby
QIJ) inc. iij;aths
Jinny yraia'oxpcnenco In curliiR conutnpllon,
l)M.ci?.lrt, cotit(rnttoti, tIICH, iltrcn.a til thu I.iv
i r, t'lo'i.l, nklu, nml urinury orgnlin, illclofC I tho
Ht.irlllnKfnct Hint the tnnjorlty of thotn weror.nt"
,h by and could only Iki curnd after ciirlne them
nf ncinlrinl wo.ikncHK. 'nlialnllnn. catill. Iruu,
timlon, ftiiniilanlH, hytxiphoiililten, incieiirj.cop.
nlini, ciiheb., btlcliti, fnJectloni, nml thn ordlnaiy
rrincjic.. nun piuvcu worao man innr,
j:viikn:i: iitovi.u
ID H.
HEATH'S
'J'reatmcat Surparlor to all oilier a.
I ileom It n duty lo gay you cured three rape of
comiimiitlon, after otberrcmedlca fall) J, midtwj
of Typhoid Keier in the lattci ata(. I will
end you their ntTUInviti If you wl.li.
JAMES PKTEHS, M. D Canada Wr't.
Vott cured my wife of lontf.itandlnff woaknf
ami myaelf of ill4ea. of the llvor, kidney., et3.
alter trc.ttiiicntalmiK tlmo hv ollier.
S.V. ItlCfJ, Hartford, Conn.
After harlni been treated by pn)focor and
many eminent ph)Han without benefit for ln
illXi'tlon, dliilneaa. heart nrlivtlon, coukIii dl
eii.eof the lilii;, liter, klmleya, and orRniilc ill"
billty, you rralured me in Hire j montha to manly
vigor and good health. K.hTIHHIN:, N.
My wife' cao wa coti'ldcrcil hopolo t) all
the phyniciuiir, but ny the Liming of the Al
mllit) you retored her tn health. A lhoti.iud
tluuki. II. ll.UKKFITil. .
KlliaW'tli, Kloyd Co., Ind,
Your inmllclncaare the KieatcateTer diacotereil
by man. Tney uured my aon of llronchltla, d)
iepila, and ao weak our Ifcxtor am' ourtelvea
liavn up all hope, Ai an inatrauentln the hand
of (iod we thank you fnraaeiiiK him.
WM. J.hTKPHKNH.&anauaky City, t).
You hate relieved me of pain rind rottorcd my
itrlnu tu Hi natural color, etc.
II. HITCHCOCK, Sharon, Vt,
You cured inn of diieaae of lea yoara' Handing
I Mlllored terribly before I took yaur medicine.
JOS. HAHTI.K'rr, Hurllngton. N.J.
Your tnedlclno cured mn o ranbilr. 1 wool 1
hate pil.l toulVii bad yuu re.tuirediL
j. ui.AUKhrro.Ni:,ir., Appio niter, in.
1 leel jiratefui tn vou, ei I wai not expected to
llvu wneu I comnieiieed your medlcind. I know
no olliercould have aved me.
Mil". II. J. JIAJUli;, Mllwatlke, tvi.
The awellltiK that aflllcled mv wile I entirely
remorod by your medicine. t. It. Hl'ITTEK,
f van iiuren.unio.
Y ou cured In" of a ill.es.. ol thirty yeara aland
Idk. AI.KX. MtiUltEIIEAU, uuincy. i).
You removed my lunu-atatid. eniniillrnti-d dl
caaelnnfew day. MADInO.N WHlr.HT.
tvrigui a iiiinuinK, win,
I have Ikcii well about a veor from the modi.
cine you vent inc. Mn. M. WILKINatJN,
noDiPavnif, ma.
Threo phyalciana laid I could not he helped hut
Kail, hut your medicine reitored my health.
Mr. HUTU CO.NUIT, Iberia, Uhlo.
The youns man our medicine cured wa a hop,
leaa caaa of three year' standing. Ho could not
lie on hit aide for two year.
J. H. McCOllMICK, Ulltiboro, Ind.
Fourynur aiio my conatitution wa completely
brokeudowu, but you have eonipletely cured me.
J. J. KlflNE, Huubnry, Pa.
I received Immediate relief from your lUodlclM,
lin.SJ. HURST, liuliville.Ky.
il) aide U Well. I'ltBSTlsaH AMI BY,
Pcquannock Hrldge, CI.
I don't think I havo a perfect core, therefore
end mo wore medicine.
J.McPUMtMAN, Lyndon, III.
I had the Ilvercomiilaint, dyapesaia, aud vomit
log live yuan before I look your woaelerful mod
Iciiiu. H. VANTItlKM, Caledonia, Ohio.
Your luedicinu curod removod tho pain In my
itomii(li,audatrcne thrunli my ahotilderi.
Mra. II. Tuttle, !adpendne,r.
lauac Trumba, IJanville, aiy cured of compll
Cated diieaae.
Charleadrlfflth, cured after havlnjr, len aban
doned by a number of doctor.
Tlioi. lllgiuaon, llarriaonvlllt, 111., wrote three
year after we bail cured Mm, he wa well.
llra.I.. II. Hill, Howling (Ireen, Ky weakncai
and complicated diaeaae cured.
Wm. llcver, Crawfurdavllle, Indiana, wrolo Jau.
lHTU, had cured him eight yaara prevlou.
Kx.Mayor (leorfe Hall, llrooilvri, New York,
cured of iildillieaae of khluvyi and Madder with
paralyiol other organ.
Healed acaaeeroua ulcer on the faeo of Nata
enel llagdeti, Ka , I'reaiCent of the Chatham
Hank. Nov Yurk. whlchtliornoiteinlaeat dot-ton.
ond profi-Hior ha-l treated eight year.
I'oueni can im ai ineir iioniea, wunniiv a per
aonal Interview, by Mating tueirpaat and present
condition. Advice free.' Ottlco. "In llruadwat,
a.a.iom uj.eiiiiawiv
KAILROAUM.
OPRINC. FIELD A. II.LI.VOIlS
O MVTlIi:ANTK. II. M.
Oh ant) nftor Tlinrrtda. April 13th
iruiiiH win run iih ioiiowh :
ooii)Vtiiriir ixav rai.critLt.
Mail .0:1'. t.u
KlJirC 4 : r. at.
ooiat aouiiiwaar txivx ran.
Kxprea .... ...... J: t) a. w
Mini - ......... ......!. i r. a,
Making i-loie ronnitiou nt IVsn with I ll in cf a
Central ll. It. for Cain and all iKiint south, and
,.1. . f.,.1 t Ll I .al. U 1 (.ll. ...... ll.
Mill, till- .ii'i. n k lO'.l. ... ... ,u, iiui-iafiw,n
.li.l f .r.lllitl lllu .ti.l 1.11 t.llila i.k.l Mini h.itf li,n.t
Al.n, nt ."pringrliild with II Toledo, YYulMth A
i .tern it. it. lor iuinry an i an iioinia weal, an
witlitha I'hieugoA rtt. IiU.a It. ft. for bt. Uul
and Chicago, and all points noilh and noithwest.
V. IOIiK,(ieu,I.Supt.
JOHN XHi01TT,0u'l Ticket Agt.
a rKlf
TIIK NUUTII,
M..VI1......
ILLINOIS CENTRAL R. R.
......10......
Ht. IHl,IuUvllle,C'lnclBiiall
CHictatjn. .tew itrtL, Milium
,,..aD iti....
jPolntu Kant and UTorth
laaaagar Tralao Arrive ml aaa leaf
uir aa lauaws I
Mall Kxairefa.
ARKIVfatbO A. aiti p.
I'KHAHT HlO A. M ,..1HI1P,
lloth tralni connect at Centj.li. with trains ou th
MAI MIVK.
(ana, llacalar, Ulomlataa, Kl laia
La atalle, Mindala, Kreeporl, (Jaleaa,
ltubuiue, awd all xiolala la llllaola.
.Missouri, 3Iluusola, Wlsronsln aaci
lawa.
And with lines tunning Ka.l and West for
St. tout:. Sprliisffleli), liulKrlllf. fla.
claaatl. IndlaMpulU ii Columbu,
Aad at Chicago with Michlgaa Ontral, Miclil.
g.u Houthero, and I'ltlsbiirg, Kurt Wayne
and Chicago aadrowi for
DKTKDIT,
CI.KVK1.AND,
IiUNKlltK,
AI.HANT,
tlkkl I V
NIAUAHA FA 1.1-1
KklK,
HlilrAI.0.
NKW rilHK,
llwrwuifiii
I'HII.AhrXPHU,
HAI.TIMOUK1,
WAHHI.SUON Cir. aud
ALL POINTS EAST.
1$
For through tickl and luf-itmatioo, apply
I Iliinoia Central aailroad Iriol.
W. V. JOHNSON,
Oeaeral Passenger Ag.ul, Chicago
Mi N0OH1TT, Ueneral Huperinlenaeul.
J. JOHNMON, Agent, Cairo.
QU.VAIID
Mall
Line
TKAMflUIPNLaav Weekly fruaiMew
York, tilvcraaol aad tiHaeaalawa,
T passage apply to CIUH,T. HINDU,
Cairu, Illinois,
tJlxKU US."
JJIG1I a I CATION.
HELLMUTH COLLEGE
Hoard and Tuition per annum,
HELLMUTH LADIES' COLLEGE
i unrated by 11,11.11. I'rince Arthur. Hoard and
itlon peraunum. 1're.ldeul. The Very
v. I. nellmuth, 1). I)., Dean of Huron. a)i--'
iliciilara apply lo MJor Uvana,
d Wear,
l.vndu Co
im. JOHN BUU-.S COLUMN.
11. JOHN DIJ1.IN
Great Remedies
DR. JOHN BULL
MrmufACturcr.'and vender ol th
CELEBRATED
Smith's Tonic
SYRUP
.....koh tiii:
CURE QF AGUE AND FEVER
Ol&lXlaa and Jfover,
rpHK propriotor of tliia celebrated medlcln
X Justly damn for It a superiority over all re,,
medlea ever ottered to the public for the su, n.
t.la, ssfWy east .rrauarsl rrr of Ague and l''tr,
or Chill and Fever, whether of abort or long
standing. Ilerclerito the entire Wr-teiii and
."outhwi.terii rountrylo Usr him testimony to
the truth of the assertion, that Iti no cnar
whatever will It rail to cure. If the dltcctiuus ai
atrlvtlv lullowed and carried out. In it vtei-l
tn ui) cases a alnglii doso ha been tuftkiciit tor I
cure, and whole families h.ivu Lirll cured by a
alliKle liottle, with a perfect rctoralinu ot the
geiii-ral health, It Is, however, priiibiil, and in
eteiy cah mom certain lo cure, If 11. use Is cou
tiliUed 111 smallir dose for a Week or two after th
dl.e in' ha? la'en ehtktd, more especially In dil.
lie u It and lost stiudlnr cases. t'sUully, this
medicine will not require any ui to keep the
I in guol order; hotlhl the patient, hoaet.
er, tritilte a cathartic medicine, after bavin
taken three or four drisu uf the Tonic, a siuirl
to.,. u UHll'a Vewatable Fauilly I'llla
will be eulhuient.
DK. JOHN DtlM.'H Principal onicet
NO. 10 FIFTH, (C'roaa Street,)
Xo-ULlixrlXlB, Zy.
T!M)lUiiia-JtNUti hiiU World
wide .Retailer::
IllAVfc received many testimonies Irom
profesaloaal and medical mtn, a my aliaana.
aud varioua publication have shown, all of which
aregeuulne. The following, from a highly edu
cated and popular physician in Georgia, is cr
talnly oneofihe mot aenalbl conimunicatica
I have ever received. Iir. Clemsut Vnn.i.
actly what be sali of, and Ida teitlmony dt- .
serves to be written In letter of gold. IIar I
what the Doctor says of Ball' Woraa Da '
trojrcri agasaa
Villanow, ttajaerlViuntj.Ua.,!
Junn si, tvw.
lr. John Hi-ll fiear b'ln 1 have recent.,
giv.u your "Worm livslrey.r" .vfrraJ trials, I
an,' dud It wonderfully rrhcaclous. it h.. sot
mien iu a siogiu insiauc lo lis la iik wt(,e-.or
etTvct. I am doing a pretty large county pr.ctt i.
aud havodai.y uofur soia article of thn k.dy
lam Um to confess Jut I know of co rrmevi
recommended by the ablest authoriti. that i .u
ccrUlu and speedy in It. .-nVcts. On tr.econtrst
they are uncertain In the extreme. My ottecliL
wrlliugyou I to find out uin abat tiri.-it I tan
f;rt tlin medicine Uin-clly from you. If I tan ll
I Upon easy terms, I lUU use a great 0l ol ,t.
I am aware that tho u ol such article, is contrary
lo the teaching and pru.-tice of a great majority
of Um rff-star mt discarding a rernejy .1,. n.
knowlo Ui auBiciant. siniJy Uc.u we m L
Ignorant of it. nmUntl.a, For my art, I .t.sll
make it a ru; to u ail an I every means tu at.
let. ate .2r.t.-humaoity wr. h I may - .1 :e
U wromttt-lit t..u:i;g becau.. some oar
tnivre Isgtaivc. than my self hv learned its I
eifrcu tt'l. a4 secret it sou rlfhl to secure
thatkiiowledg.. Ilcast.r, I am Ly no mem. an
a It ocatr or u sorter cf the thousand of wortblspt i
aottramt thstsooi th county, that puri-,rtto 1
curt .11 losl.L.r bl distaset to whajb Ni-sh Is heir 1
I'lra.e reply s.yvn, and .nfurm me of your ts-i
trrtm. lam, sir, itj rei(fullr.
JULIl'i P. LLEMK.NT, M. V.
SARSAPARILLA
HeMd tho C'uptuInN Letter auU
the Letter from kl Mother :
Henton Ilarrack, lie., Aprils, laot.
tH. JOHN HUI.I-Dejrhiri Knowing th. tlh.
cUncvof your narspwrilla, aud the healing and
UotCclal uuallU it pKs.esses, 1 .end you Hi
fvlllinslatenientofiuyca:
I wa wound.d alxut two year ago was takei
priscuer and con fined for aiiteen mouth, b.inu
roiled aoofuo, my ounl haveuot fiealeu yet,
I have col aal up a moment alwe I wa woiiuld.
lam hol through the hip. My general tealtL
it lliilrd, ana I need aomtlhing to assist na
lure. 1 bate mors faith in your nartaparilla Ihtc
in anjlhiag elt I wish that that i. griiiiirir,
1'lra.e Clprtss mo a half dun r Utiles, ai,J
oblige CAPT. C. I. JOHNSON,
I'. M.-TbalolloinK was written April tW, laU.
bi ilra. J.nule Jehbsoo, mother of Cupt, John
sou I
Mi. JOHN HULIs-Ilear Kir: My husbaud, Ir.
0. H. Jobntoo. was a skillful surgeon and phylr
Us Ie CeutraJ New Joik, where he died, Uvii,r
tlw abovs C. 1'. Johnson in my cam. it thirteen
yeara of age, ho hal a rhronlu dinrrliea and
iv",."i!kj'!' w1,''r'' I v Mm tourSarsaparilla.
IT CUMalll III.Mi I have f.,f (en yeara rec.im.
mended It to many in New York, Ohio aud Iowa,
fur croflll, fever sores, am) geuetal debility.
Perfect success has utttnded it. 7i nm ,ff,tl,t
' " kum Mr;a aad fsitr ssrr. wars alwl
auanMu. I am very aiiiinua for my son tu again
have recourse to vuur arallarllla. 1U la r..i,,i
of getting a apiuiotia article, heucu his writing to
vou for It. Ill wuuads ware urrible, but I U
lieu lie will recover iUsHftfillly,
JKNN1K JOHNUON.
CeoffonSitters
AUTHENTIC DOC'CMENTN
Arkausas Heard From.
Teutlmoiiy mf Xfedlctftl Men
atony Point Whlla Co., Aik. May 'a, ,
lir. Joua Hlll lsi-ar Hir: Laat P'abtuar I wa
at liijlsvillo purohasmg drug, anil I gul aorut
afyour Uarsaparilla and Cedrou Hitters.
kl; aon-ln-iaw, who wa with me in the tor
baa taian ilown with Uia rheumatism fur auiae
time, eoiumenced un the Bitter, and eocn found
nia general liraiin improves,
Iir. Ciist, who ha Loan in Ud health, tried
lliein, and tu also improved.
Llr. CcffaA. whu baa Loan In bad health fur aav.
aral year .twr aad lirir atlecled he unproved
vety niuoii ny iao usa ai your jiiwis, i no ecu
the Cedron klultra Ua given you groat popularity
iu tills sattleiueut. I ifiink I could sell a (reat
iiiiuutity of your medicino Ihia fall especially thu
Cedron Ultl.rs aud baraaparllla. Hlup mv to
Miiupniacaruoi tluii neoiy.
ae.uesiiiuiiT,
C. U. WAI.HA
Prenarsul hu nil JOHN IllTr.T..
IiIh laboratory, Fifth titreet, LouIh
vino,
For Halt) by UAHCLAY ItUUM
iiDITiW
VULCAN
COMMERCIAL
JOHN T.
IRON
AVENUE CAIRO
Manufacturers of Steam Engines
AND MILL MACHINERY OF ALL KINDS,
Forging, lira" Cmtlng, Stenmliont, llallroul nml HrhUn Work. Kn,i rmisl-iutly on bind
Pilie and fillinits. Hn gnil an.l Kmruii' lrlininlnit.
LUMHKIt.
W. TIIOUXTOX,
.. ..ur:!.i:u in
BLINDS
SHINGLES
LATH AND LUMBER
-..)IT JCK. ON.....
TENTH STUEET
Between Commercial and Wash
inrjton Avenues,
AIKO, IliTIBTOIH.
Aiciita far Hack III vr Pnprr
C'oMiuuijr't Nlittntlilnrj Felt unrt
Qunrtz t'enitMit.
n.W. John'H Improved Door.
tngnhrat) ou IiHiitt.
S. LiEBii. -"
IFI.EK IN .
And SOFT
LUMBER
OF EVCKV UK Itll'l lu.V,
Lath, Shingles and Cedar Posts
Doors? Sash, Blinds, '
AN., MOCJ.I..M..N (
ORDERS SOLICITED
STEAMBOAT LUMBER '
I'irit.Mftllr.lt O.V MIOIt T ()Tlt K.
onxi.a coMMKitci Ai. avdnti:
AND TIIXTlI STIIKKT,
QUAXDSALE
Building Lots
in 'nu. un or
in .Mi.oi iir. . . tex.v.
iiOO ol llie Aloat Deilralilit Lots
lor JliiMliieo Jlouaea anil
Ittl(leilt'ta at Auction.
THK underslBnl will oif.-r at Pul lc A t i,u
r'rlilny, j,ili, ami Satiinluy. (lie 'Jltlh
Ou thegrounda, Vi of th mint rtiii.o nu t ,i
ganta hita for I'U.ines.ntuI dwe bug h jiires
'Jhi.la n rare npiKirtumly formak egf iitiiti t.
ment. N i-liynr dl4ge in Wi-m 'Viii,.-... r i,
Improting half iu rapl tly m Huinlsilili Hut re
eeutly lhi.'oiriiiiisiou(raupinuled ly tin-1. run I
I.U1K Ol .fill liaa III le BUIH, Jl. UIC I IC
Ktmale (Allege at this point, which, with Mher
public building Komi; up, maUca il -iiiiarly dr.
airuble a aresidini-e, or u point lor liui .tiiient.
Thu above lot. arualtiiatud on u high elelatim
within one htltidrcl yards of the iallroadcru..ing
tr.usin uni'-nuii ot tin, purciit.eiuurii v u
u
paid Iho liratday of Jaiiutry, tell, the ri main.
Iho liratday uf Jaiiiltry, l?l, the ri main.
vu months from day of sab, i,',t.-. with ,
iirily andu lien relainsd tut pnwiiciit of
der tail
eiH-d ei
burcha.H liiouet
'Ihuaatu will romiium n nt HllAlocli ou I r !jy, I
tlit Utli, mi't cuiitjiiii.. two isiv I
. . ... .. I'AISM." A I.INMUI
J. A. . J I !, A ui tiorieer, j
ro
O
o
3
3
CD
t
O
IK
Baal
P
SB.
i
a
s
5
s
CD
C
CD
O
v.
B
ft
m
aw
o.
(75
CaO
i
ass.
DU 1 . SASH
CD
s
g o
S Bp
eg O
WORKS
ILLINOIS.
RENNII
&
CO
tor
CAMbTRON'S
SPECIAL STEAM
PUMP
A'.'D
SEWELL &, CAMERON'S
fa M and Fly-fcl Pump
I v.. r ptite C r ul.iri ntnl Pi
i iiappbt ilion.
In t si Dt
ltl'Tllll Kit.
oiu:t itunt.icii
ASH
Sausage IViaker
oi'posi ri: 'i in: couirr iiuusi:,
Cairo, - - - - XIjIixoIm
Orders filled promplly and
Iho Tullcst satlcfaction jiuarran
tccd. sepllld.ll
EPvUGS,
Turtle Oil
SOAP,
MA UK IIV
LOW, SOK AKD RAVDOK,
r-AT-
Bnrolny Bron
I,
p ?
g
'H 2
! O 2
Pjj 0
$ g
1
IE!
: ?.
TIi..KUO.W.Ti:its.
Large Stock S z i
, j I
i
i
i
BATHINGfftJK'F'
SPONGES
FINEST QUALITV--NICE
PIECES FREE FROM
SAND.
v
s
Blue Lick Water
BLUE LICK SPRINGS
ltr.NTtUCl.Prr.il l.fit luat
at
0
i e
s
rl
W 0
rV) Q
H H
irri le,. Iieit oil let , uaiil lur
an. t; lis
IKITHKHS.
Whitcomb's
SOOTHING SYRUP
- K ill IAI.K AT
CA A
"1 w
et
ICE-COOL
HP
e La
NKW
Till la nut iniiuiiliii nirci" tta.
I ci , hill . clinics illri .il li iini
llir.Sirlii(r, ut SarutiiKa, .Vciv
Voi'k,
Hi nil lirulriTi t siliiu.. lire,
irlt tut: -In In- liuil ii. It um Lit.,
aim 1-1.1 1 n tl mill lillK'lll, froiii Illn
'oi .NTAIN,
AT
Barclay Brothers.
AI I la 11
HMil,aviafi
rjiiiK fi.vij side.whei:l
AliMAWA
It Y.NOItTili:HH...Cp'r. It. K.WII.I,IAH...tTk
Will ply ri'Kuhlly aanbntn, IcavuiK Cilro every
day f-nud.iy v ccpludt ul ball'.pa.t .1 o'clock p.m.
ThiiArm.idn Wuauitt hilciiecl aliiamer, Imv
lug tcry niperioriicciinini;datloiij lor both iaas
eiiirera und freiglit. '
aim connects nt I'.nlucnh with thn Cmnbeilnud
iimricum.aeeriicr iclti'ls and tho New- Orb-ana
and Ohio railroad, l-'nr p-irliculars, npiily on
board, or lo n. J. IJI'CKI.kS,
, l" Agent nt Calio.
JEWTDWHOAT.
The Xow Ttnv nml .lob Utmt
ODD FELLOW
W. U. COULTER, Muster,
1 prepared ut all tlim-a todo U kind ol tow.
itiK and jobbing ou thu most rciisoiiuMu tcims
Ileul'iliniler, ft m llipls,
UlarJ5t:
mum
XV. II. AI.iriU.
Notary Public.
II. II. 'uiiilfi'.
Notiirv I'iiMii! nod t'. 4
('oiiiinisiloiicr.
SURE!
FIRE
HULL-
CARGO
LIVE STOCK
ACCIDENT
LIFE
Insurance
EIWA, IIAUTFOUD,
AhhcIm 95,.Vlt),rUI T
NOHTII AflKKH A, I'A,
AlM!lM .'. .J... .. 'J,?n9''"
Il.lltTFOIlD. ;0.-.V.,
Aaot 3l.ni 1. 2I 7'i
lIMi:,M.T, IIAICTFOHD,
Ahm-Ih I,M1,I4M
I.VTI.It.VA'riO.VAL, .. v.,
AHNfla l.tt.tll.aUM 17
IM1T.NA.11, 1IAKTFOKD.
A 'jel 70,a7 73
;i.i:vi:i.a.d, c'i.i:vr.iiA.Mi,
A.act- BI,7:i NU
IIO.Mi:, COIAIMIIliN,
Aaaola Sia,! '13
ni:iti;A.v cknthau mo.,
AhmcIm SUO.OOO Ott
0.V. MUTUAL LIFE,
A )!. :to.oo,oo
Til A VF.I.FU'H, 1IAKTFVHD,
LIFE ate ACCIDENT,
a nmi' i i,aoo,oH
KAIL WAY PANHEXaEHS AM
SI'lt.l.XC'E f.'Os, IIART.,
Aaikt la AttU.OWtt
I,IE1'E.'DE.T. DOSrO.V.
AMft, $auo,ui!t JS.
Safford, Morris. & Candee,
71 OHIO LEVE12
City Nallonil Hank,
Cairo. XA1.
J S. ItE tllttEV, A"gt.""
FIRE, MARINE. LIFE
.v. oiin AMnr
i i S'j OUnMllUI.
11'IIII.T-i
iKUCKu
at Itlook, corner He vent
Mrretiuid CuniHieretttl
Avenue,
vjiiiio, ir,r,rjvoMs.
Ui: AMI MAKI.VE
INSURANCE
" -0laA.MCa
IVi:i;mtt, IV. "V". r
AhNIITN... -..I,3rl4l 'J
Cioi'miinia, X. Y. ;
AKSKTM , ... I.OaJN.awl IK
llamover, IV. Y,
ANHirTN .m - tT4t,7a)
r.tiiullic9 IV. Y. ;
.iill.- ......... TIlvM tl
t'oiuprlaluK lh I'ntlerwrltera'aK!.
VonlierH, IV. Y. ;
AMHI.-TM H7iWI
Vlbxiny City;
AfsJni4. ...... la,la M
L"iioinn4i XT'und.S.F'.
ASS in fa 7 ,
Wecurity, IV, Y. ; Marine
AMK'TN.(...M...M.M..M...0l491a 14b tw
IWSlores, Iiwellings, l'lirnilure, Hulls an
Cargo-, Insured nt rale, aa favorable a;Jund(
perm nent sis-iititv will wairanU
I teapivtfully n.k id thi ollnen of tWru, a
I iri uf ibeir piilrotiage,
C. X. HlK. IIFrt,
Ottlr-t nrat Nallooal .l!nk
mum
G
UEEX V ILIIEUT,
A'lTOKNKYH ANI DOUNSKLLOKM AT
L.V.V,
Vt'lllluiu II. Ureeu. )
William M. Ullberl, V
MIIcm f. .IIU'rl, J
4'AIKO, IIX.
M,w ial attintion given lo Admiralty and Swam
boat busluos.
OltJca ou Ohio lie Y. Raaaii 7
over t uy naiiouai asaaia.
. . . . Mm
LLEX,W'EU
AlTOHJifcin AT lin
Olll. e la llroeV Naw BallalaR. "
or Uth Nlr.au t'oxaaierlal
I Hullll 1
rWN.VILL
T
HE
H M ILLS
FULTON & SONS, - - Pro"rleltr
Are Mw lrai 0MraUo.
Moasra. Fulton A Bona .ffltyVan'd.Q
all liludaor Klonr of Iho ..''"S?."'' Sf.Ji

xml | txt