OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, December 12, 1870, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1870-12-12/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

THE OJlT&jO BTTXiXjETinST, DECEMBER 12.
!rl,.7r." Ltl ! lead .T Pf r!f?.' ?'' 'h'
. ? ' y s t s 3 a' 5
1 .-s 3' A g ,
S 3 Eh Six oh S S o
..9 . i
j -aa -is ii k?5h a
? H. 5- -2- y
Km m- k ,2
NEW ADVERTISEMENTS
ia ".. . ,.1. la the Cu.!'? T AieiaBner. male 01 mi"ii.
""l'Vilk B. Taylor, "aW.oror Ke'Vant for .aid tlly or
IS.r V.rl7Vr A. B. 'iJft, upon w tilth he hat b,.a anable to fol.
&v7l:.... i lktreaa.
11
CA ti
W
v. 2
it A
O
"a,, .
" .',
MM.MM..IY.
41 p I W I
a
ti
& 5
8
w
V.
o
2
5
iS
I eta
ft 93
Z 3 "3 SX, gib 3 s s 2
tit
? 1 -i
I'"
... w
... II
II
. 2
... 11
I)
.. J
.. 8
p.
J
,;im N.il.f..
Ill in Jiiij !i
'jtoViiCai!-. s- -
la.. 1.1,1 .k 1.... ........
Ifi.W E inl....
jxri Him Hj
1 .K.i Aj.kfkHri.ar.
I l.a Crrr....
I V .ME . ..........
iiitt nwn-.ia.'r......'
li.t li.ir.La ........
' JUlO li. PAltltl.
Mrt. f.T llnlftroolt
F rii Nallctvtl Hank Ji .
. II. M.na . .,
iv v. ....
D!JU"j. .
tame
iam
im
2iV) II 23
27W U 73
3i,u 17 ti)
Jill 10 (O
Silk) 10 10
.Mil 10 ll)
) 10 00
2I.U 10 00
22 11 10
ivV) 11 WO
2ii0 11 20
2JU0 11 00
OVlO 32 H)
O 32 Mi
f.'ii) 33 SO
23CO 12 fto
4IMI 2" IK
40OJ 20 .J
Mil 1
I Reuben F Ruth . .....
jor.ooD a iinurora......
Am Utinn.... -
nine
Hiram Walker............
c
It'ataOl U'ltiti ......... 7
Mine
tun A Mi . . t
VVul.mu elr................ lo
ma 11
C K Cl;kr......... 12
Mm 13
Clark il.yw.ir I........... II
JonnCLnfi 1
P t.cK t'l.n;.j.. IS
I; null I). rne 17
Jol.n Clincty.............. 1 11
J !) Kb -.. 3 11
J Ik b.t .a................... 4 11
fllrun Walker......... i. U
tame 7 U
Patrick II i'cre........ 9 11
Hirun Wkllier . 10 11
(iotje W orlon 12 II
M-Jtm KgMi'a K- (.. 13 11
A Will m JUte li 11
Min lo 11
l'tnk -i!rr0.1....... 1 li
tMlTuiii liJi.Jj---..-. 12
Mttnc ft IS
nunc j 13
rime 7 11'
nrru I It
JS);itrMcI)ctU.,....... 10 K
mt 11 12
fMU li U
BS UjtlU....... 13 li
m II :i
A.m I L-mothf ......... 1 11
MB : 13
Hlfphm T Lo.-m ........... 3 11
m I 13
Witlum JTat...... e 13
J T Knm. ., 10 13
Jobn T. KnnlM 11 13
TMiltlt Kil'r...... .. 1 II
Mr. K. K. lnM 3 II
CJ-bUwr' litli .-.... 11 H
mo 14 II
J S flallh. 15 14
Mtn IB It
Mtuf 17 14
P trick Mckr..... 2 13
Am KMlmtn . 6 13
AjKuikmliwll 111
3 vu
2 00
3 W
2 70
2 ft!)
2 M
f0
CO
ft.')
Om
t0
feo
ftOO
4 00
t 00
: 00
4 00
2 to
2 .1
2 20
5 20
2 00
J
430
4l
400
4V)
OOJ
;o
i DO
fA)
flAI
I(u0
2 00
2 60
luW -2000
12 M
MM 10 00
ion
710
3 on
3 63
OO .
Kl) 4 00
tHO 4 OU
20o0 12 60
I0U0 6 00
1100
ft M
1100
10O)
UoO
1200
lioO
VO
MM
ru
00
k0
two
voo
1000
ft fto
ft 00
ft 60
c to
C 00
4 60
4 10
3 00
4 to
4 00
4 00
4 M
ft 00
l! W
l!nr) E.'ll....... T IS
Mudd Uil Uuna..... I 13
Jt.hu Koll.... 10 11
unit U 13
Jou&ton ttd Hrtdfctil... U 13
ttn.t i 13
Root!. KHuth.. 11 13
nmt 13 13
Irodtrick Llrt ...... )l 13
tlba OlDtT .... U
10 1C
C N Bblfmu. 10 17
tun ll 17
Mrs 12 17
ttmt -i U
m 3 It
Mm l Is
IM ft 1
mho C 1
Mtn 7 1'
tttn ti 1)
A B IrTiD.............. v 1
ttmo 10 19
C Sblprnjui II 1)
Mm 1 Ik
tn 13 U
imu 14 1)
fime 13 U
un IS 111
Ait Ktmn 4 'JO
lie rK" W Keti'lrick 3
At ijinmm ...... l w
l'cir D44lcton' 111. , 7 w
mo N W
f V '.ll
MUD 10 W
l-c Kimi ikr 7 21
Ui(i 21
raiue V 21
J'Ulick '.1o?lo' II III pi IS 21
Wis II .piiUr ti....... 1 21
l .llii U.iD.' II ri pt 17 21
It rti.tll tr i" 17 21
v.,.,21 lie,. rpl i2l
Kir uk CU.;i i.uiui'i U 21
aT.t 1'J 21
Win U Mnllor f l 1 21
1200
1200
C20
2400 13 00
1000 6 00
lew)
6 0C
300
6U
COO
00
1M
17'.
175
170
173
210
270
200
20
210
220
o
2iO
210
300
3u0
i)
lJ
1100
MO
two
425
450
SOU
100
loo
70
70
10O
100
2VI
4'm
000
000
l'XO
400
40O
30
V
k-O
too
1'AiO
4oi)
200
COO
I)
410
450
1 70
too
310
3d
76
1.
7
t
t7
1 13
1 34
1 20
1 20
1 10
1 13
I 00
1 IO
1 05
1 00
1 60
1 60
4 00
ft 60
4 Ul
4 60
2 13
2 21
1 60
50
60
3
37
70
on
1 vo
2 u
2 60
2 75
V 00
2 A
2 23
1 60
2 73
i W)
1 to
ft to
2 10
1 23
3 IO
3 10
2 (O
2 20
rtr Cru' ir W 21
lll
Jehu P ti ttcc
C Wlnima
21 21
I 22
n
12 32
II 21
19 22
3.2J
1 U
13 23
Si it
2t
23 i-.l
20 23
27 3
24 23
2 21
1 24
3 21
4 24
7 24
f 21
t 21
r n. 011......
fime
Wm J' l.iiioihv-.
utoe
V 1 11 l.tun
W m 11 tvlmttur-,
DrXttt li IrHII-,
ktRld
Mint
Mint
JUrrut I. Hmiib.
700
3 70
h r Tkfli.r.
30 13 10
2(0 10 to
20tO 12 50
lOoO i ID
2IW0 10 IO
400 2 (O
A II Mh -kr
Mi! tt V.iktr,
T U Will... -
IkQIt
Kiln A Kf.r.l.
Mr E U Eiicti
tliurlttlhrur,
12 21
-.. 17 21
COO 4 20
200
700
ouo
too
lllll
710
700
1 10
3 00
3 00
4 00
6 10
It .
rtm
turn
ma
i; P Dti.......
UDI
FrMoliuc rirmi
Will m Wiuttr.,
llrr.i) iu r
r-b (rii.:
l 21
20 21
21 21
31 21
22 21
33 24
1 1500 7 60
1 2230 11 20
1 sro 11 6
J DOuO 12 60
2 c;5o 33 74
7 tiT.VI .M iO
8 00 1 tO
3 20
,- 4 20
ll 25
iO 17 Oi)
4200 21 21
3000 17
Cr.tiif.Tl.fU)
13 25
16 5
It -0
23 20
21 25
li 2S
1.10
lllt.o
UriitoU kiilncll.
TI' Cintrtl!...
ikine
l.-X)
loo
o
KO
IO
600
7W
t-o
to
t4l
7W
to
5 v
3 iu
3'i
1 to
2 00
3 7(
4 IO
4 Ul
4 60
3 70
4 10
CO KimoBi' t!ni;).
inr
fU 2; r?
tun : 27 25
Tijltir 1 1'Mtoiii 23
Tlicintt J l'rir Ul 25
THCtrm-Utrt btri,... 21 85
.. f.7 33 25
MnM riiillmi... .......... 31 20
4HJ.; ?-125
KO
2iij0 10 (O
J ft) 15 II)
4111 21.' 00
ui) 51) 00
tJ 10 III
totl VI Ul
725 3 (J
sun
4 2'.
6 i
h O.M1L1.U...
mm
TnCMurVir hi-ln
b ll tlUlidty't tte
Nwca..tai
tm
Jobs IktiirtL......
iuik
t 24
11 24
...... 12 24
l: 2S
11 24
...... 10 24
...... 14 20
..... 11 V.
1 :i
soo
300
I 70
1 70
1 75
4 20
4 20
1 75
1 71
urnt
W DIUo hod ...... .
I) Hmnon't nut ,
TIDmhia.........
300
800
(00
uo
300
JBUb4lir..,
II 24
Ctiul Vtk&Ui A Oo. It ti
3uo la 60
ti-o H 60
loo V uu
2100 10 60
"AO 10 00
ll'O C 00
m n 60
ro2
klU
tm
iimi
w a ft.ri huh
tun KU.
X W E4nrU Z.
nan
IMD
lilfillMi K1D.U1I ........
WUIlUD J tTBt..... ........ ..
HMbreftk btttt...
tun
tm
Vrodtrtok hvlit......
n--1- Kiuuii
21 to
22 24
23 'ti
21 tS
250
24 II
31 2-3
33 2fl
3S 24
3 27
4 27
4 27
62T
T27
17
I7
W7
m 1 sj
OU)
MO
400
11U1
coo
1200
too
600
1610
(00
coo
loco
CM
6UI
430
uo
Utt
ItOo
1400
40
3.V)
300
3:0
7W
10O0
TOO
3 00
4 to
2 ti
0 60
3 Ul
C 00
300
3 20
7 60
3 20
3 20
1 23
n
14 17
14 27
II 27
osa
HI 27
20 27
1 27
32 27
33 27
31 27
3T 27
84 27
0 27
2 60
2 tft
2 70
3 00
C 25
7 00
2 IO
I 71
1 75
1 7ft
3 70
5 00
limm Wtlkr... ,
MA
1
m a 1 . 1.
9 !!........,
H M JIUIro
W Bteitlt,
J H A0ni
HUM Walker
tMiie
H F Ruth ........
mm1 Kimuii
1
IE Si?
K
, Dolls $ oil t eti 1
Kti Lcn-recr
W W Thorntnn
W W TJiorn on
Mine
nnic
Mlll
1 11.1110
iniii'n H Morrii
intni"
S P Hnlbro.iU ;
norm
mtnii
nmne
KIllllO
tKino
mmo
JnmciS Morr.'t
fame
JohnBMooro
tamo
Fre.lollno llrcnn
Moortre V WilJon
V Cnllln
Jotcph Arnold
tnine
J II I'lilllts
mmo
8 P llollirook
tntiie
vntno
Mino
tme
MrW VMcG .
Patrick Callftlinn
II 8 flurk
Wood A llovle.
Virirll l'clnny
Auttln CukiIiicII,
fj Norton.
tamo
Smyth A Co .
Kama
() V Norton
llrodoriok imlr.
tame
nmo
rntne
O W Norton
J I) It H 1.1 1 IT.
Andrew; Cain
aine
4 2.4
9 28
Ul V8
11 23
li 23
13 li
II 28
IS 28
14 28
17 28
18 28
19 28
20 28
21 28
22 28
23 28
33 28
81 28
33 28
40 2.8
1 S'J
2 29
3 20
4 13
17 23
IV 29
19 23
20 29
23 r
II 2.i
2 29
33 -H
34 29
37 23
4) 29
1 30
2 30
4.10
G30
I-
I ctf S rta 8 ctt S ctmtl
1 60 7 ftn CO 70
3 HJ
2ii
to (O
; is
s LO
J J3 U 26 9P04I 05 70
2 23 11 2S 9 00,
2 ftO 12 I'l 10 U0
.70
,70
0 7ft SI 73 .7 00..
t 7ft .13 T. 17 in.
70 101 US
,70 101 i3
,70 l.VI 7o
,70 ISO 70
3 1O0UO .'O IO Id 00 .V) (O,40 f..
3 imwi .'J 10 10 00 60 t 40 ("J..
(fti) I'J 0 Oil 10 M ti CO,
tl W W k'O ll 00 30 00 24 (O,
lJ . 4 00 20 M ic on,
Jo") 17 04 J W 17 (O 14 00,
3301 17 60 3 10 17 M 14 (O,
f.' ) 0) 6 VO 0 00 21 Itt,
0 no 70
0
90 70
CO 70
U 20
.70
0
...70
..70
A) EO
00 70
!M 70
coii) oo c no r.o im 21 (i.
(I
7iM) : 10 7 Oil 33 1 0 28 CO 70 103 70
2AVI 11 a 2 23 11 20 M.00 70 31 40
lajn j ij 1 ki m 0 00 70
tbh) U to 2 M 12 50 10 00 70
4JtM 22 60 4 W 2i M 1A III 7(1
rA) 13 l 3 IK) IS (O 12 tnj 70
3 20
38 20
(VH 20
40 70
38 20
34 43
41 KO
ft3 20
30 70
3D 70
30 70
30 70
30 70
31 70
31 43
M 40
30 20
98 20
US 20
(18 20
3 20
CO 70
fl) 70
1ft 70
t 70
8 20
70
K
fi 10
8 20
2 Ul
12 70
t20
k so
12 70
7 45
7 43
7 43
7 45
t 20
t 20
8 21)
ft 20
7 10
7 10
37 M
30 70
II l
11 SO
3 10
12 70
12 70
St 20
15 70
17 20
17 20
13 70
17 20
18 70
It 70
14 20
12 70
V 70
12 70
14 20
14 20
11 20
10 70
1 70
19 40
3-J 70
15 70
13 70
6 V3
2iW II il i (ll li Ml 10 III ,70
2 23 II 1 H W .,70
2 70 13 70 11 w .70
JM1IW 14 00 .70
2 00 10 m 8 to 70
2 00 10 00 (10 .70
2 ft) 10 10 H III .70
2 on 10 u 8 00 ...70
2 00 10 no 8 10 70
t 00 1 00
3 00 CO
3 00 Ul
2 00 6fl
2 20 4.1
2 25 45
tWItl
i VI 11 141
2 20 U 23
20 11 20
2 30 11 W
bO 70
0 OJ.....70
10 .70
20 ..70
11 30
12 30
17 30
It .10
20 30
20 30
24 30
27 30
24 30
29 30
30 30
1 31
2 31
.131
.4 31
7 31
8 31
9 31
10 31
11 SI
12 31
13 31
6 W 32 60 29 lu 70
0 60 3i fli 20 00 70
6 JO 32 Ml 26 iii.......70
J fiO 12 60 10 00 .70
4 W 20 (V 16 00 M70
I 01 20 00 1 10 7u
lu a in 4 hi ....7ii
Ml
fto
Ul
65
W
60
3 00
2 .VI
3 IW
2 40,
2 00..
0
,70
70
,70
,70
2 2il.
I'l.
9 Oil.
1 KJ.
: SO
70
70
in n a trinuni. ........
tame
aatne
Patrick Fitzaoral.l
Ceorxe W Norton
lame
iatua
W 1! Knnit
n.o
D II Lftrt
tame
tamo
aarar
tarn
autre
W 1U F J Coili'c
fcO 4 W 3 20 70
3 20...
60 2 00 2(fl...70
60 2 On 2 tfl ....70
to 4 11) 3 20 70
45 2 20 1 M .7il
25 IkO .70
43 2 23 IM .. 70
43 2 2. 1 ho ...70
W S ftrt Ul 70
to '. 00 2 nj 70
60 U 00 2 0 .T0
W 2 00 2 u ..70
. . ... I) 43 70
. . . C 40 70
9 CO 1
11 31
15 31
10 31
17 31
18 11
19 31
20 31
21 31
2 31
23 31
21 31
Si 31
Sit 31
27 31
28 31
3 31
30 31
31 31
32 31
33 31
31 31
30 31
34 31
37 31
40 31
3 32
4 32
C 32
7 32
8 3i
9 32
Id 32
11 31
12 31
13 32
14 SI
10 32
14 32
, 17 M
. 18 3i
10 :.i
.11 32
21 :
2i 32
24 :ri
21 32
23 3
20 32
27 2i
28 32
23 32
3i) 32
31 32
32 32
33 32
31 32
30 32
30 3i
37 3i
31 3.'
33 32
40 3i
,. 1 33
2 W 12 ft 10 til 70
2 U) 10 10
S 00 m.,70
D It Hatch
una
Stra Pinlth
tamo
I Pfall
70
70
3 M
3 ;o
2 M ...70
2 HI .7l)
2 40 .70
3 )......70
3 20....7O
KO
4 10
1 1 1 yier..
aanirt
nii)
II H Hmilh - -..
aiine
I) II I.euia .....
amo
IIIIIIO
nine
unit
Ilcutrt Ht)U 0Klr)
tin 11 (i
GeorK' M Norton
i N A'.iiri.HOia...
Juhu lloJ.n.............
MilctWPurkcr
John N A OrimolJ
am
amp
8lll
lame
tame
auuie
Kama
mine
nine
TDCallahan....... ..,
Juhn N A (iriairolJ
Mine
4
S 00 12 10 10 til,
.70
.70
.70
1 00
ft to 4 00....,
1 10
1 10
1 to
1 w
1 20
1 20
fU
10
CO
KO
WO
90
to
1 w
1 20
b VO
0 60
ft 10
ft 60
0 til
f, HI
4 60
4 00
3 to
4 40...
.4 )
70
70
70
70
70
4 00,
4 40
4 SO,
4 W
3 (VI,
3 20.,
2 40.,
.70
.70
,.70
4 00
4 60
4 60
4 to
ft to
4 to
I 23
3 20
0
3 to.
;o
ro
:o
70
3 CO.,
3 CO.,
4 (l,
4 to.,
...70
,.7li
...70
.70
1 20
0 to..
1 W 13 (O 10 40,
1 CO 6 IO I III,
1 00
6 00
1 73
4 0.1.
1 40.
2 to.
2 l.
70
30
60
CO
00
10
la
.70
.70
,.70
2 60
3 20
80
t 20
10 20
1 CO
21.
0
73
CO.,
...70
2 (13
h7
k7
M
I 12
1 34
1 20
1 20
I 20
1 li
I IO
1 (H
1 110
1 M
1 611
1 60
4 in
0 fn
4 (O
4 HI
2 12
2 23
1 0
70.
70,
3 r
337
..70
tamo
aiiio
alim
tamo
tamo
nine
tame
am
tame
mild
taliin
KKIII
lllllu
tuna
tuliot
tain.)
jlll"
fcAIIIM
Willi)
IJIIIO
HIII)
Till! (J'CalUluil ..........
11
It
S3
23
21
21
20
2U
21
3i)
311
30
0
I 1"
tu)
W
II
43
30
70 .,.70
70.......70
W .70
I 10.... .70
I ""........70
W.....70
90 ,70
fl .70
IO....70
3 31
S 37
4 08
4 to
I 45
4 30
4 30
4 I't
.1 70
3 70
3 KO
5 20
6 20
MH?"
1 20,..
I 20...
1 20, .
3 Ul...
0
11 20
17 SO
4 40,
3 20
3 Ul,
I 7",
1 HI.
12 71
11 20
7 0
I 20,
Seofl 11 01 21
00
.VI
37
34
40,
0
2 20
2 20
TI101 II C.iin.l.cll linlri 3 33
kniuo 4 33
I. Nill 33 31
Miliu 31 31
mine S3 33
vjnin 3; 33
Cvo V Notion. 3J 3J
h , 40 33
Mr UTIIolhrook 4 30
tlllin 6 30
riKlli.ll.rook 4 30
J J Kill y 0 37
ciiue 0 37
.ililu 7 31
Mmt-nillli 1 31
, i .iiio 2 Zi
(i IV Notion. ..M..tf..M ft 8
11 bhanni'tn' C 38
iuiiiu 7 3
lino 8 38
J II Phillip" 9 38
inino 10 38
r, V Norton II 34
1 mini 12 34
t'lia Onllxher 1 40
I'm Ilk llHiiltamp 2 40
Patrii'k t'olltiiH 3 10
John it flurUnJ 20 41
Mllllll 4J
nam 27 43
uliiii 28 43
tumti 29 I'l
I9IIUI 30 13
pulilo 31 41
inino 32 43
40.
1X1.
70
.70
70
70
......70
......70
70
1 M
)..,
10....
41 ,
1 00....
1 Ml....
2 Ml.-.,
2 20....,
1 81
2 9.1
til
1 20
2 20
2 iU
2 70
9 00
2 S3
2 20
1 60
i 70
2
4 41
7 41
h 20
N HO
29 211
7 41
40
60
:o
1 to
4)
40
30
63
Nl
ft
1 W
ill
20
Ul
to
40
10
70
70
i AO..,
0
0
1 to.
1 KO.,
70
7 45
I 20,
S 20.
.70
,70
70
,70
ft 211
t 93
4 IO
4 00
0 (O
2 00
1 23
3 10
3 00
2 00
2 23
a 20,
li
tvo,
Tt,
1 ro,
1 to.
2 w,
12 70
..70
,.70
..70
10 70
C 70
4 40
70
70
9
2 o
1 CO,
I Ml,
3 (O.
9 70
I', 70
70
70
7 43
70
3 73
70
70
11 90
43 70
3 (Ml 10 IO 12 111,
2 00 10 00 8 (O,
0
30 70
3 20
10 70
30 70
2 60 12 00 111 (O,
.70
.70
1 00 6 () 4 (O.,
10 10 to
40 2 00
H 4 20
8 III,,
.70
1 CO 70
3 10 70
C 70
13 10
20
70
30
KO
1 10
1 (O
3 60
3 (O
4 10
0 10
"0..,
2 l0.
70
70
70
70
70
, 70
70
70
.....70
70
.... 70
....70
3 70
11 to
9 70
12 70
10 70
3 00
3 60
24 70
63 20
I t 45
03 t)
70
It 70
16 70
U 70
9 70
0 2V
8 20
II 90
12 70
14 20
11 20
It UO
12 70
30 70
43 70
01 70
2 10...
3 20...
4 IO...
2 Ml...,
" en...,
c to.,..
Will II lli-iiteii 7 41
rame a 41
Mime 9 41
tame lo 41
tame 11 44
tlllllfi 12 41
8 1)0
3 60 17 IO 14 00.,
4 23 21 03 17 00.
3 60 17 60 11 in.
JSohvritlllU. 19 41
John Pi lric 20 44
I 20 t 10 4 Ml,
Hiime 20 41
I 20
c to
fl (O
3 (O
3 IO
1 60
2 SO
3 70
4 (O
4 60
4 H)
3 70
4 00
4 80 ...70
4 (0 70
40 70
2 40 .70
1 20 70
2 ( 70
NJ Huh) .... 1 40
ulllllu 2 11
I (O
CO
to
an
00
70
to
00
DO
70
John hi r. 3 ll
l-urah J i-lrwarl... 4 45
DH rillllip 6 15
eiiiiiu 0 43
3 141 70
3 l 70
V ItUukcnlilirg 7 45 1
Wllllo 8 40 1
WmTliowitall U 40
3 CO..
0
3 to,.,.
3 00....
3 20...
70
,70
.70
.70
70
.70
l.lllli 10 45
I.oljuii mil Alli'ii 13 40
2 to 10 00
8 (O...,
llobirlMlllll 14 40
3 IO IS 10 12 00...
null 18 43
tlimo 10 45
4 00 VO IO Ili 00,
C 00 DO to 21 00,
V'-n ll miiitinWy 31J 41 1
All lloMin si 40 1
iimu a wjs Si 45
Wm UHinltli uw;3i 40
. . mia 33 45
J C ll 'I'uN-r 32 45
fcblnti 411 j".
..70
VI 70
30 70
no 70
11 68
3 90
ft 93
B 93
6 93
13 45
13 43
ft 95
ft 95
60 20
60 20
27 70
11 20
30 70
1 70
3 20
7 70
9 ,u
12 70
I??.5
17 2i
9 10
n 70
9 ;u
10 45
21 20
10 45
10 45
IC 4.
3
20
I 44
95
f 70
19 45
21 70
C 70
6 91
ft 95
ft 95
11 90
1" 7ll
i Jl
2 to 10 00 8 no.,
0
2 IO 10 00
8 00
2 90
1 40
1 40 ,
1 40
,70
.70
.70
70
.70
3 IV)
I 73
1 73
1 70
25
30
33
80
83
It Jl Cuiiuil-nhulii.,
taniu
PCorvoikii
kkin
2dO I'l IO
2lio 1 till
7IO 3 60
1 75
4 25
4 25
1 70
1 75
I 4').,
3 40.,
3 41.,
I W.
...70
...70
...70
3)
35
,70
Hryan Hmiinn.y 94,) 4ll .. t,
lllixlerlek lielrt lu 40 400 " 00
J (J lUjworlh. to !, uj " ti
nil Cunnlnxlikin 3940 120 03
tarn 40 40 125 h
J M YOU 2 47 610 2 On
eamu n 17 4(D 2 to
lxonla O'l'aile.. 2 ti 800 4 in
l.'chmlilt unil Mtudel 6 4 ivi '.20
mini c 41 mii 4 00
Johu A Poor...... 7 48 i 4 111
HclimliH and Mtioli'l 9 48 2"i 1 00
Mrt Kliut Kllik 21 48 lto u o
tamo 22 48 3(0 1 60
I tame 23 48 3) 1 to
Will Y Harll 31 48 UOO 1 75
tame 32 48 3VI 1 7ft
Tayloi unit I'arxmt 33 4k Ml 1 70
niiili) 3 48 .'too 1 75
l'urkiTiind(lrtniiiuii ft 49 I20J e to
tame u 49 6O0 2 00
JohnH Mooie 749 ltoo c to
tame 8 19 1UO 8 00
1 41,
,...70
.,70
...70
....10
....70
,..70
,...70
.... 70
3 30 18 60 1) 20.,
a su 10 60 13 20..,
1 80 9 00 7 20..,
2 10 10 0 40..,
2 00 10 00 8 00..
1 20 ll 00 4 80..
2 60 12 60 10 00.,
4U 2 .4 1 IH
.70
00 3 00 2 40.
...70
...70
...70
...70
...70
,70
...70
80
45
1 10
to
1 20
CO
CO
1 60
CS
co
4 00
2 25
5 60
3 00
C to
3 00
3 20.,
1 80.,,
1 40..,
2 40..
4 80..
2 40..
3 20
7 00
3 25
3 25
ft 23
2 GO.
O).
0
,70
2 00
2 C),
iU
,.70
,.70
1 05
"ill
45
60
CO
1 25
1 40
40
30
35
:i.
73
1 (It
1 20..
2 0.
2 00...
1 80..,
2 20..,
2 40..,
3 00...
C CO.,,
70
2 60
2 20
2 70
3 (i)
C 20
7 00
2 (O
1 75
1 10
1 75
3 75
ft (O
...70
,..70
,..70
,..70
...70
...70
...70
...70
...70
...10
...,70
r 7 3
I V Allen.
llt(t 1
TS Matliir
tame
Patrick O'Mur
Mrt Anna I.uuk
Win A McUeyuulilt.
J J eordon..."
Johu 11 Mnlk r
1 lime
llicharil hi- ln-li.,
lame
CO
40-....
1 40
1 40
3 Hi ....
4 10 '
iO ,
Doll I eta
9 ctt
2 20 .70 95
1 20 70 3 20
1 20 70 0 20
1 20 ,70 3 20
Wit) Gcrrln
ill 43 350 1 70
33 1 70
mo
Wlllimn J Atlnn..,
mlili'
CT 43
1 M
t 60
T M
8 60
9 60
1060 0 V
000 10 00
1800 7 00
1 05 0 20
2 OU 10 00
1 60 7 00
Drotlcrlck holrr.
tamo
Mine
1000' o 00
ran
rto
as
1 10
1 10
JO
1
90
40
93
1JO0
.100
11(0
00
73
00
imaiui iv jiuiiu.......
, 10 00
famn OU , ill .OOilKO
Iienuti t) Carle. 13 60 (UO
6 N
1.73
e 20
4 HI
a 20
4 73
3 00
Kmo . 14 69
W D Chenafy 4. 60
l)unlel llnrtman ...,1.. 27 60
12J)
WOO
,400
vu
700
mine
2a on
U P Tltnmonn....,
(; ti Wllfdr.lt...
ttma
OeOren KOImtlH
turn
i rj
70 3 SO
2 00 10 (O
SO 4 00
90 4 (Ml
60 2 60
1 01
t 61
3 Bt
4 ftl
7 61
a ftl
2(00 10 00
aoo
' t( 4 60
600 2 60
ItOO u ...
'mo S 70
Y. KIlum..
ItlllD
111: Volt's lielra
.. II M
75
TO
70
Tft
, 80
20
Tft
75
40
70
SO
TO
John Antrim 14 ftl
W 3 60
mme . n e;
ThoniM Bmitli' he(.... V M
John CumtnlnipUf...... Si
tamo W)J 2i 81
Clifttlrt ll Aritr...... 30 ftl
aims 31 01
ncptewar! si M
amo, SI ft
F Praff 38 51
Milut AdlUtrt. .. . 132
tame
S P WJxWef..- J?
Ileor Harrlt......... 1? U
JametH llenr.len...,. 11
Dani: lltird...... . 1ft M
anhie 18 M
tame IT
tame 32 4i
jome M 62
ftAtnn 34 02 1
,7(W
760
HO
til)
7W
730
400
700
toa
too
coo
1100
959
700
1100
IS60
400'
S.W
S.W
ton
300
200
200
too
WW
too
S()
300
175
160
1MI
i:4l
ISO
lffl
17A
175
M
.173
SO)
Toil
till
Wi
aoo
too
coo
TOO
luo
MO
too
soo
175
,V)
350
1IIO
4'4)
250
S450
OO
T(l
Ml
3 60
3 Tft
4 (10
1 (O
3 75
3 75
5 to
3 60
4 Ml
300
3 00
a on
4 76
3 70
0 SO
t 23
t t)
1 r.
1 to
1 25
1 to
1 (O
1 IO
1 01
1 to
1 to
1 to
1 00
87
76
74
73
73
73
87
81
1 20
87
1 75
5 60
4 to
t 10
a is
3 si
3 23
3 60
5 00
4 00
X So
2 50
120
84
1 7ft
1 73
T 73
t (O
2 25
1 SO
I to
3 CO
3 6a
CO
1 an a 00
90 4 70
2 (O 7
1 KO ..70
1 K0 ...... 70
1 OO. .70
1 10.. ...... .70
1 (). ..70
1 IO .......70
1 C0........70
1 20 70
1 20 70
TO
1
I 13
1 20
40
S3
to
Si)
l
20
20
20
20
91
30
18
13
15
15
15
15
11
17
S3
18
3",
TO
80
60
f.i
CO
ti
TO
1 0
ao
to
60
S3
IT
U
31
I S3
1 10
43
tft
23
Jowph Me Ktnti.. 1 63
tun
03
3 63
4 63
am
una
tatna
' iHtna
tame
tuiiie
a am a
irtlne
talna
8alne
Fallu.
t, 63
a 63
7 63
8 ftJ
V 03
111 63.
13 63
14 63
13 S3
Id 53
17 S3
18 OJ
1 S3
20 63
21 63
tt 63
53 &l
24 U
87 M
30 61
31 ftj
31 Si
33 M
54 63
30 U
3d 63
St (3
40 63
S M
3 64
4 61
4 64
64
10 64
11 64
II 61
40 0 to
T tO.... 7i
1 40 ..7i
1 40 ...7i
1 40 ..71
1 40 ..71
1 40 71
1 40 ...7i
I 40........7I
1 40 ...7i
1 41 ...70
I 4c.........7(.
1 40.......7U
1 C0.....7H
JtmVB Slorrlii.
tarn
John MeNuIljr.
IaHH.I.t..lMI
aaine
aina
PreJ Thoolioli
. ftlne
John BUiTorJ....
Wm Wood.. .
JtUM Iloa
T D and II 11 Mil..,
aina
r Parker..
JoaopU1 McKuitle.
aina
Mill
tamo
Mm
(kill
WmUScliniter.
1 20......7D
tame
tttno
Hoaaaa Priiaaaa
Mtl(A UIIMH
tine
.- tame
Jaept McKanti
CO
70
Ml
ao
.. tame
13 44
Id 64
K C Culley
t Oil
00
W J Alien....
it m
hod
t(UM)
tama
18 64
ftuo lo 00
S 00 10 Ul
It 64
0)0 3 OO
ao 3 IO
A 11 Usia ........ .
- 21 64
22 64
.. 23 M
21 64
S3 64
23 64
. 3U 64
31 64
m ai
Mil
4
4O0
MO
400
MO
250
TTO
260
t7ft
275
V"
300
71
270
370
Kft
AVI
m
270
260
25
S.VI
70
HO
4'Jl
700
Son
7(0
lnoo
OH)
400
410
700
2il
73
60
UO
600
17J
JM
4 00
ao
akint!
4 i0
5 Otf
2 (O
4 Oil
2 20
I Sft
1 25
5 fto
1 SO
1 37
1 3
S HI
1 to
1 34
1 37
1 H
I 37
I 23
1 21
1 23
I 3k
1 25
1 li
1 25
3a
fto
2 to
3 60
1 6
3 50
ft (O
2 SO
2 on
2 (O
3 7i
1 0
38
25
60
2 73
87
1 60
1 60
80
40
40
k
45
25
25
TO
23
28
27
40
:m
2a
37
n
1
3
25
7
25
23
Fidtci Meyer,
rame
taina
A 11 Lotlin..
Maty MeWllllkin
NUfNaMa.
PUrick Uurk
39 64
40 (4
4 65
6 86
66
10 60
It 65
11 65
10 60
10 63
14 65
13 t.;
'.-J 65
21 00
22 ST.
a so
21 63
17 40
18 CO
3 CS
t to
e cs
. 7 CO
Wall Hcliutur... ,
l!N tHilpmaU... .............
MkltM
nam
H li llnULlay't eatat....
O N tllilpman
Krmn
Ulllll
naiiic
tntne
tuiiie
Kiine
eatne
Mtue
tamo
kroe
Oj-le and Co ........... ..
kan.ii
Ctutfu W lltndrlckt...
Joliu MK)er
1 am a
Jti.B Morrn..
Kitcivu-n...... .........
Jame Hm... .........
JohuT lnnl.....i ,... ,
kina
1 30... .70
00... .70
1 '.... .70
1 (O 70
1 60 ..70
1 fi... .70
1 CO... .711
1 Hi 70
40... 70
1 IO.......70
1 40........70
10
40
70
rl
70
1 on
60
40
10
75
SO
,
a
la
60
18
311
( 03
2 CS
3 CC
4 C4
ft U
9 ft!
10 64
11 M
It 4
13 64
11 CC
15 U
19 Oi
1 U
2 C8
I I 20 ...70
I 1 2" ...7'l
1 11 0B-,7Q
tame
Patrick Dyr
ttma
Wm Phlwk ...
tarn
tarn
Paliick Walder,
Thoinioi Wal.ltr.
Wm M Itltlock... ......
tame
DO
u
630
3 23
1 20 70
1 30 ...70
1 KO.......70
3 20 70
2 It) 70
4 10 70
6 20 70
2500 12 30 1 50 12 60
Win M .llelor ............ I 41
lllltH W Parker 7 ci
mmo i'M 9 14
A. II I'itl.l. II CH
thine 12 ct
0 P Lyon C N Hlilfuiaa 13 la
J Itrenchet. 14 tt
MrtWa.on 10 u
tamo IS C8
t ctstctacts I ct4
2 00 12 to
70 3 60
TOO
125
too
17ft
ITS
173
173
600
123
600
lUO
luo
loou
12
lu
3 00
87
II
87
88
2 60
M
t 60
6 li
A IO
T Ml
T 60
3 60
1 00
1 60
3 00
S 00
0 23
4 Ul
1 00
1 60
60
Ul
Ul
1 23
2 TO
1 Ci
1 a
3 T5
2 60
3 Ul
2 on
2 T3
2 (O
2 10
3 (O
1 S3
1 S3
1 25
1 60
1 60
1 60
1 C4
I 60
1 60
2 00
1 60
1 60
1 60
1 60
1 60
1 60
1 76
1 60
1 60
1 60
1 75
I Tft
I
1 60
2 60
1 Tt
18
17
18
IT
Ul
13
60
1 iu
I U)
1 60
1 00
70
.V)
00
TO
70
1 25
80
30
.K)
10
10
10
45
65
33
32
75
Ml
70
40
61
411
40
on
25
13
23
30
30
.10
33
80
3)
40
30
30
30
30
30
30
Hi
30
.10
'JO
35
35
1 60
30
00
35
30
33
30
60
1 00
10
aa
30
so
S3
so
30
33
Wl
30
30
40 2 00
45 2 20
CO 3 00
80 4 IO
70 3 60
jotapli LKeiitcli
... tJ M
neBir nemo........
4 1.9
5 43
C 43
7 (9
8 W)
Thomnj l.cwlt
tame
Charlra A Npiera,
ainu
12 SO
3 on
C3
3 00
87
ta
87
88
2 60
l.l
2 60
6 00
6 Ul
T 60
T 00
3 OH
I Ml
1 00
3 50
3 Oi)
a 23
4 IO
1 .VI
1 00
60
SO
AO
5 25
2 T3
I tri
1 M
3 73
2 ao
3 OO
2 00
2 70
SlO
2 Ul
3 (O
1 20
1 23
1 2ft
1 60
1 60
1 6
U'i
I 60
I 60
I U)
1 to
1 611
I 60
1 60
I OU
1 Ml
1 73
I 60
1 60
1 Ml
I 73
1 Tft
T CO
1 60
S 60
1 TO
1 7A
1 7a
1 7ft
S 60
7 60
1 60
1 60
1 60
1 60
1 Tft
1 fto
1 fto
1 ao
I 73
1 fro
1 80
I Ul
1 60
2 60
a 60
1 60
1 60
3 00
tt 00
1 TS
it 23
1 tft
2 ti
1 70
2 10
15011
700
SlO
:o
700
700
1230
800
yti
soo
im
luo
no
450
600
320
3tt
TOO
MU
TOO
4M
63D
411)
41m
COO
200
200
SMI
SOO
3no
u
320
31 KI
3IO
400
300
UID
SlO
311
oo
310
300
300
300
o
300
300
1000
aoo
600
330
360
3.V)
aoo
600
1000
.HO
308
300
300
350
soo
aoo
aui
,300
aoo
300
3lO
aoo
600
000
o
300
no
loou
300
1200
200
4.5
i'O
4o
J 1 HtM.:il. ...... 13 tt
HIIIO IS 6)
Win II Timmoua 17 C9
Win II hrlnitn-r. ll co
A It WliiUki-r'a atlalf.... 19 c
Johu SOIi-el 21 i'l
tamn
Mill!
imiiu
?2 C9
23 m
21 C3
20 C9
20 Ul
27 CO
28 09
M J O'tilon
KMIIIfl
tUlllfl
aalllil
I 2V 70
80 70
CO 70
60 70
John Bkokberger,
23 ti
30 89
3 69
aaiiia
mine
lllchaul tltenu. 33 09
MraUaither. 3.1 C9
J T labium........ 37 09
Mrt Uutla. 38 1.9
It kuatel. 33 Ul
Jamra Ihjnlap. 4 70
Jepllia Dunlaji.. ( hi eta 7 70
tame. t 70
2 25 I 80
7 60 li 10
M (I) li III
1 70 '1 40
1 76 f 40.....
1 70 1 40
1 20 I IO
4 60 3 ft).......,
A ft Bolktrtaoia...,.,...... 11 70
tamo 11 70
Jptba loiilap. la 70
luiiiie 41 if
tame 13 70
aaine Iti 70
A U Kobertaon 17 70
'aptba Dunlau. 19 70
tamo 20 70
90 4 60
3 IO
4 IO
0 2(1 .....a
1 to
1 20..
2 80
3 IO
1 I'l
10 6 to
3d A ro
30 1 60
'"I 1 60
70 3 .'ill
to 4 60
35 1 70
A 11 IloUrtion 21 70
tamo
ti 7(1
3 70
it TO
23 70
26 70
27 70
28 70
29 70
30 70
31 TO
31 70
33 70
3tl 70
37 70
40 70
S 71
4 71
0 71
5 71
7 71
a 71
17 71
18 71
19 71
211 71
24 71
ft 71
Sd 71
27 71
Jeptha Pll (.Up
tutnn
Jumva l)iinlai.
tame
" tlimo
lainu
Ikllio
tain
tuine
I.erl I, ,(ftcll..
nam
A ll Cuuultl.,
tarn
Jithjliiulap
Haw P. whoeUr.
J tamo.
nun
(ante
(am
aainii
T B and 11 II Mil
tamo
(Mile
H 11 Holtrook..,.,.
Mr(KTJIolliriK,k, mtjZ
tarn
tame
! IO U 10 10 40
! 40 12 IO 9 10
70 3 60 2 Nl...
43 2 25 1 Ml..,
40 IO 1 Ul...
10 2 (o I 10.,,
13 C2 00...
12 C3 60...
12 C3 60...
13 CJ 60..
60 2 Ul 2 IK!.,.
40 2 HI 1 Ul...
1
I
1
2
T
I
1
1
1
1
1
1 to
turn
ttkie
28 71
Mr Elian Kill ............ 29 TI
tutu
30 TI
31 TI
34 TI
81 71
km
1 wm
Mr K T llolbrook Ki
am
t K'llt A liro
umi
so
60
10
30
30
to
1 00
3ft
1 21
84 Tt
.31 71
aa Ti
.. 15 71
Henry U Part..,
11 f I'arker
John? Joue,.
Lew lllll
... at 71
37 72
1 73
a 7s
:i 7 t
:i 7a
30 Tt
tela IctK tcttcts
, I, 1,- i- -- ', Dolls f i'l S cla H ctt
A It Whltakar 37 7.1 3 1 I (.1 32 I 1,3
Frank llcilaul 38 7.1 C 60 3 20 (.1 3 21
MrHMnrla While 6 71 ion 70 1.1 70
Mimo 0 71 I 60 2 13 45 2 23
tam 7 71 4 tO 2 20 41 2 20
Wm Martin 1 " 0 to 2 60 Ml 2 m
ttmo 2 " 1 10 2 (O 411 2 (o
Tntloracil 1'nnf'tK.. mil 7 75 (111 ill) 40 2 (O
Mime H 73 4 60 2 23 43 2 3
tamo It 75 3 U) 1 m ao 1 60
tame 31 7.1 3 73 1 88 37 1 88
tame S3 75 3 23 I 42 CI 1 f.i
tame 3rt 73 3 10 1 60 30 1 Ml
tain 37 70 2 70 1 38 27 1 UM
tt tne 38 75 2 70 1 37 28 I 37
tamo 33 7; 2 70 1 38 27 1 38
mine 40 70 2 to 1 ui 20 1 10
JamnHMorrl' 27 7U I to fto 10 60
Kami; 28 7n 6 Ul 3 23 CO 3 20
. time 29 TO 1 10 60 10 fj
HOTEL ADDITION.
Phillip Wlncnmn 1 IW1 mM In 611
Hlmni Walker 2 ... lit) ,vi 10 60
Smith and Kdwarda 3 ... 110 60 10 60
KKOwtley 4 .. KO W in 60
Win Martin 0... HO ro n 11
Hiram Wnlkr '' ... Ho ui 10 00
tame 7 ... ion 60 In Ul
Will Kilitler 9 .. 2U) 1 UJ 20 I 10
Win Poller - 11 ... V 1 00 20 1 00
aiitnn 14 ... 210 1 00 20 1 10
WinKlnaler ...II... WO l(o 20 110
J Cohlti 1 ei- 10 .. 2D0 1 00 20 1 Ul
JKMlllllll 10... 20 llO l I Ul
Hiram Walker IT ... 210 1 m it)
Wm Milllii'ra 18 ... 210 I () ji 1 in
K K Hartley 13 ... 2A1 1 13 22 I 13
hmlth nii'l K.lwardi. 20 ... 200 1 21 21 III
Hiram Walker 21 ... .'0 1 21 25 1
Phillip Wlnemali 21 ... 210 1 21 0 I 20
Jtwi.lt Wilcox and Ca.. 27 .. HO 60 10 Ml
tmnu 4 ...20 nooioo ui 10 uiioo to
1 40.
70
4 S),
70
lc 45
30 70
23 20
15 70
ti 10
i 93
II 0
IT VO
ft 03
19 40
14 20
T45
14 90
11 to
SO 70
It 70
14 20
a so
ft 60
T10
1191
11 20
11 20
11 9.5
It To
3 70
1193
11 93
6 70
11 ao
12 70
1 70
.9 70
tO TO
1193
II 95
19 40
19 15
(I 70
4 43
4 43
4 41
13 20
9 on
9 ro
9 00
900
9 fto
900
1.1 23
T 2
8 IO
ft Oil
C On
.a 60
2 95
S32
S33
3T5
3 82
093
11 20
15 70
S'AO
10 41
10 40
10 45
1120
35 ao
ti OU
20 73
to 75
11 to
a 38
6 95
A 93
S3 93
IT 20
T 43
4 41
4 43
22 25
W T3
I to
11 TO
SO TO
9 TO
It TO
It 71)
a 70
a to
It TO
t a
I 45
4 45
II 20
4 40
4 82
4 KJ
4 70
6 tfl
4 8.1
8 U)
.70
00
,.70
..70
..70
4(0
7 '60
1 70
0 30
5.60
1'73
0 25
4 60
X 13
'4 T3
4 (0
t to......
I 40.....
4 40
,...70
....70
....70
....70
...70
4 40.
n 40.
6 10 ,
,3 OO.,,,..,
1 80 ,
3 80
,70
.70
,70
2 80.,
a ou.
3 10.,
0
,70
70
3 W),
.70
2 00., 70
1 mo 1 "II
4 W
0 40 70
3 75
360
,3 60
'3 74
4 ID
1 (O
3 73
3 73
2 OO
3 Ul
4 OO
3 OO:.
70
-J 80..
..70
2 80... 70
3 00...i....70
3 20 70
m ;.io
3 IW 70
3 to ,.,70
1 CO........70
1 80 ..10
3 20 70
3 60
3 (O
2 80.. .70
t 40,
T SO,
3 80,
.70
70
...70
...70
70
3 OO.,
ft IO.
0 23
C 25
s on
1 2ft
1 2. .
1 20
1 Ml
1 on
1 on
1 (O
1 ui
1 (O
1 m
I Ml
87
73
70
TO
TO
T5
ti
M
1 20
IT
1 70
3 Ao
4 Ul
SKI
3 25
3 23
3 25
5 60
e 00
a 00
s &o
s so
I si
, 18
1 7
1 73
T TO
ft n
1 23
1 S3
1 25
3 00
3 60
2 60
ft to 71)
1 00... 70
I IO... .70
1 Wi.. 70
1 Ul.,,,,..,70
1 20 X Oft 70
DO ft 80 70
80 a an 70
no a to 70
80 A 80 To
KO ft 80 70
HI ft KO 70
1 to ll 03 70
70 4 30 70
an 3 05 TO
Ul .1 00 70
HI 3 45 70
Ul 3 65 70
IO 70
70 70
FIRST ADDITION
William Miutln..... I 1
tcto
01 11
I ii)
.vo
6u
Mil
4 VI
NII
IHO
3.V)
:tV)
3.V)
3.VI
TOO
KVI
IV)
I VI
6'al
473
4l
4U)
4'
400
1AVI
I AVI
400
4U)
o
4(i)
9U)
110)
lllll
llUI
8.V)
tin
koo
.vo
imo
3VJ
3VI
3.V1
X'A
3V)
1I.VI
9.11
OO
4'.l
7UI
ISO
4
70-)
4V)
3JI
2WJ
(ul
VI
a vi
151
7"i
l.VI
(.'I
in
8 CO
2 fto
11 UJ
2 60
2 ro
2 60
'4 20
9 III
9 (O
1 75
I 71
1 73
1 70
3 73
3 20
73
73
2 71
3 37
2 13
2 Ul
2 Ul
2 It)
n 25
5
2 01
2 III
2 (tl
t III
4 01
I 00
0 on
5 ui
1 CO
60
1 2D
Ml
.VI
60
11
I HO
I KO
3.1
II
35
31
70
Ki
V.
r.
03
47
41
40
10
40
1 20
1 25
10
4-1
4)
10
It 1
I HI
1 lo
I ui
KO
KI
80
ro
I M
31
33
33
31
'l
I ll
UI CO
45
M
I l
15
73
11
3i
24
VI
1
f.
li
70
ill
1.5
Hi
30
3d
10
.
:)
to
35
41
AO
V)
Ul
33
35
:i
43
I'l
V)
30
It
17
18
17
18
0
10
41
33
11
IS
11
13
70
12
o
53
11
11
II
II
11
Ji
8 U)
2 OO
0 10
2 OO
2 Ul
1 Ul
2 21
9 Ul
9 (O
I 7.1
1 75
I 70
1 75
.1 73
3 2
7.1
71
2 75
37
2 25
t ui
2 Ul
2 UJ
C 25
C 3
2 Ul
2 (O
2 Ul
2 Ul
I .')
A AO
a ro
5 ID
4 1
I Ul
1 Ul
2 VI
9 Ul
I 70
I 7.1
I 7i
I 71
I 75
ft 73
1 5)
3 Ul
2 Al
3 ro
K fto
2 1
3 73
2 25
1 Ul
1 II
2 00
1 23
1 25
2
3 .VI
3 AO
3 3
2 Ul
1 Ul
I VI
3 IO
1 60
1 .V)
1 60
1 71
2 10
00
2 M
I Ul
1 75
I 70
1 60
2 23
UJ
tame 2 1
PDonniilly'a heir.., 1
11 J lUkrrjr In I
tame 11 1
(ami 12 1
JDIIHalter II 2
KTI.onV ottale 3 3
tame I 3
Thrra l.ftmt.ilen 6 li
Taylor A Prtoiia 7 '.
I'i'irieA Hi'Mianl. 8 n
It T IVtne 9 u
Patrick ftnltlr tatatn... 18 a
Jaa t.lnnan Ik 9
Thot J Jetlrlea a II
tamo 7 II
William Martin 1 lc
(ami) 2 lo
Kaine 3 IS
am 4 M
Kllron 7 10
W W Thornton 9 Id
tamo lo is
tame U 10
tame 12 14
am 13 IS
tame 11 IO
iimii 1ft I
William Martin (' 14
tamo 17 Hi
Pddlord A Unrtowi.... 1 17
tame 2 17
tamo 3 17
Kama 4 17
ttma A 17
V, and W lluder C 17
1 ,011 la Naalno.......... k 17
K K Walbrldge 31 17
aatne 35 ir
KTRoat' Kttala .. 31 17
tame S'J I,
T. T tlota' eilate aft
40 7
William Martin I 1'
tame - U
Minn 4 ll
tame A 14
WM C 14
time " 11
Tralr A Autmrj .9 H
tarn lo li
tame 11 1'
McnonaldAMarthkllndirt 12 la
nine n1n 11 14
Kale CWkl.h.-... ........... 13 ll
liennla liurluc... IJ
John Major... 1 1
Kmll Ki-h 31 It
Krt MelleynoMa ' 19
tamn I'l
min 14 I
John Antrim W!o ft .. . 21 U
tame X '.'lit i 13
t.ltlliWiOfl 113
tune W'.OIt 21 11
J A Mo lt-noM. 23 13
Mr. K Kilrlttokv 31 lo
HatelO I'elrie- M lo
tamn 37 13
A llalloy 20 V)
J J llonlon 21 )
aiime to 2l
Wlllian Mullale 2C 0
Dan Al.le ( 27
ini. t 'Jl
Tim O'CVIIalun..... 31
William Martin 31 VI
William Mhitin 31 20
70... .70
HO 70
TO.. 70
1
ID,
70
...70
S Ml,
S 20,
,70
TO
t uv
t CO.
S AO..
.TO
S CO,
,T0
,T0
S 80,
4 OOtl 30 TO
3 )lt 0 TO
2 lull &3 TO
5 Wit 05 70
1 u a 6! 70
70 ft 05 70
t 4O.......70
1 40.......7O
I 20 ...70
4 4O.........70
1 "I..... ..70
1 ail..... 70
1 00...... 70
fl 401S 53 70
5 toll 65 TO
x 00 .,70
a 20.....70
a UI......7D
s 40.... 70
3 so 70
3 SO ...70
1 eu..7o
1 a).....7o
a 10.......70
1 ao. 70
1 Ul.. .70
1 00........70
s aa......7o
1 00 .70
1 10 ...70
1 10........70
1 UI.......70
1 ) 70
4 23
4 Ul
4 Ul
3 Ul
9 Ul
1 73
I 73
I 73
I 71
I 73
6 73
1 .VI
3 IO
2 3
3 Ul
Ul
2 23
37S
4 SO
1 fl
I 4.1
.VI
I 5
I Al
Ai
J VI
1 A3
3 A3
2 (O
I On
1 ui
.1 ui
1 :i
I V)
1 ui
1 73
i 10
j 00
2 AO
.VI
1 73
1 73
1 Ml
2 A3
2 HI
4 Ul
4 00
4 U)
2 00
t OO
4 to
2 20
1 23
1 20
3 60
I 15
1 37
1 :t
2 10
1 60
1 34
I 37
1 M
1 37
1 3
1 23
1 23
1 34
1 25
1 It
1 3
38
60
2 to
3 60
1 fro
3 Ml
6 IO
2 60
IO
2 10
3 73
1 no
38
16
60
2 76
K7
1 60
I 60
1 ln...M70
1 10
4 ti
C 33
4 H
I 15
4 43
4 41
4 K3
4 45
4 H7
4 46
1 K4
5 20
0 70
II 24
6 20
11 211
15 TO
8 0
0 70
70
ll 93
3 70
1 83
1 43
2 20
8 93
3 32
6 20
5 Jl
10 45
38 20
34 20
11 20
2 68
9 70
3 32
3 33
3 32
.1 33
H 20
2 64
8 VI
13 70
13 70
AI 20
21 0
11 2l
ft 20
5 20
11
I U,
I 10
1 (il
1 Ul,
1 () 711
I lo. ...70
I IW.... 70
90. 70
1 00 ...70
.VH
yi
no
fan
3iO
avi
4' o
.vo
Mil
jut
3V)
I'll
ao
4V)
l0
.aj.......u
40 ...70
1 CO
80,
.70
.70
1 20.
,70
2 Ko! ."! 70
4 Ul 70
5 (AI. .70
1 CO ...70
1 CO.,.. ,70
3 00.,. .70
K0.......70
30.... .70
2I.....,.70
4.1. .70
t 2O.........70
?!). 7U
1 20 .70
1 20.... 70
2 60. .70
10 UJ.......70
tame
Taylor A Partoni.... .
Thorn m Metal
Praliela Meyer
kAIUII
ft. 1) 3 Ml
3)D 1 60
2A3 I 13
VI
1 VI
I 13
M
8a
87
88
87
1 OI
2 Ul
13
1 CO
75
75
73
73
3 V)
ci
3 10
2 73
I 37
70
70
70
70
70
I UJ
1 ui
1 Ul
'2 k7
tk
2 ill
7.1
I AO
71
10
75
l.l
02
71
73
I ui
Ci
CI
1 72
01
17J 87
17.1
88
87
J M Heott...
Daniel Heaa.
173
3 tO
173
173
t1
(7
John UyUnd
ii) 2 Ul
10 00..., .70
2 o
0 .70
2 40 70
70.. 70
70... ..70
70 70
70 ...70
5 HO 70
60.... .10
2 U) 70
4 . 70
4 o 70
C Ul 70
a 10 711
2 80 ,70
1 20 70
1 20 ...70
2 80 ..,70
2 ).... .70
6 on 70
3 20 70
1 20 ...70
1 'J 1 70
40 70
40 70
40... .70
1 80 .,,70
2 20 70
1 30 70
ttma
l-.htm filki.l.
40 2 10
4 A3 2 II
330 1 M
150 71
ro 75
150 75
150 73
7'H .1 60
U tat
no a in
&.vi a 75
KlmUth r-ittgarald
fliot J Jeffrie
tame
A II filoni
Miohnil Calvin
Jtlllfl OHullhtn
Bam .11 urr
tamo
Hemanl Mnlth
Jaa CilltOll
M 0 (lain.
4III
tamo
mum
Kiniie
1 .17
7n
70
70
70
110
110
110
141)
It')
70
r t. nuy. ......... ..
20 1 Ul
'.11 I IO
.HI I ID
07ft 2 7
171 KK
rfilll"
tainu
K U'.tlollfer
11 20
13 41
12 70
6 20
A 20
2 20
2 2D
2 'J I
7 43
8 91
Jaliina IMunr.l
17
.VI
13
:vi
11
4 1
10
li
n
10
00
M
II
12
II
11
11
ll
11
II
II
10
: 1
Al
20
18
12
II
HI
HI
fl
II
12
11
li
:in
I
13
li
16
17
10
13
38
13
' 13
12
12
IJ
IS
12
13
30
30
40
42
10
13
10
38
20
20
20
.'81
73
25
22
43
Ul
I hua I i'i,'eroii.
Wt'U'il.iVn
023
ro
J IMwnrdt, ir .',
A II11II..V..,.;.
Henry floiil....
:n t ao
150
in
IV)
120
ii.
73
! HI
l-MirwiK I.IIIOU. .,
.1 m,.rl.lr.
l.l
02
Motet liiilthonttr
6 ft?
A 08
II 9.1
8 20
II 211
a 7o
8 93
li 70
0 711
9 70
4 43
4 43
4 45
6 20
A 20
0 20
6 67
ft 20
fi 20
0 70
ft 20
a 20
ft 20
6 20
ft 0
5 20
ft 95
ft 20
ft 20
ft 0
ft 90
ft 95
ti 0
6 20
1 to
6 95
6 90
ft 9ft
ft 90
a 20
23 SO
a 20
ft -24
ft 20
I 80
ft 9ft
6 20
ft ao
5 -OI
ft 93
ft 20
ft 20
ft 0
6 10
a to
a so
a 20
s 20
70
is 70
o 93
19 43
4 45
7 07
6 95
ti 70
1 3n,...7n
3 to
.70
Joni kRii l minnclly
Taylor mid Partona.
Allien feiiiaukn
tame
nun
tamn
kiiiim
tamo
tama
tame
(.una
tamo
Jot K I.oring
Jua II (iarlund,
S1 27
1 28
1 n
2 23
3 23
I 23
.13 23
ill! 23
.17 23
38 23
33 29
IO
3 3i
3ll 32
33 32
10 32
8 31
15 :u
Hi :n
:w 33
31 33
1 40
2 40
3 10
4 40
U 40
I II
ft 41
0 4i
7 41
I V) 7.5
r.vi 2 7
2'n I 10
If' 1.2
2 to.,
2 80.,
.70
.70
1 10
..70
2 20.
1 W
.70
li'l
111
110
im
110
im
110
im
0.1
i.i
so
65
01
05
63
01
70
1 in...
...70
2 40..,.7o
1 10 ..711
1 00 70
1 to 70
1 20 .70
01
bl
01
7ft
I Ul
I 21
I ("I
87
l.l
1.2
.VI
AO
1 ill
2
CI
Ci
l.l
1 60
li)
CJ
1 20
130
73
1 0.,
:m 1 ui
2l 1 23
20i) 1 10
I ifl,
Illrainhlewart.
J K LarniK...
1 20.. ..70
1 an 70
1 co .70
1 20 70
I 20 70
1 20 70
1 20.,.. 7U
1 20... .70
1 20.......70
1 40. 10
1 20 ja
1 20... ..70
1 20 70
1 '4(1 .70
1 .'40 70
UJ 70
tao.,. 70
1,00 70
1 40 70
I 40 70
1 40 70
1 40 ..10
S OO.M. .70
I (O 70
1 20.....70
1 20 70
1 20..,. 70
1 20.,i.'.i..,70
1 40.... .70
I S0....7O
1 i....10
1 20 70
Patrick llnrkn.
113 87
John IJaihraith,
Wl
Wl
lit
oi
ro
A Itdallirailli.
!)i.,IMillllpn
HklllO
IO1)
101
ro
0 HAthott,
.hi 1 10
aatne
Pliinrtoi IVuae..
K.llUO
Mary Coyna...,
1 ... . . 1 1 .,
Iti 82
Iti
03
15
Hi
Ct
11
rt, kdiivii
J UKIolKtrilaou... .,
tamn
tamo
Ml I VI
lt-i 01
its
121
ISO
170
10O
120
370
120
123
120
123
123
125
1011
123
123
3IO
aui
410
425
IV)
100
100
375
260
200
200
311)
760
204
22.1
425
C25
ni
C3
71
K8
70
r.'i
1 87
03
04
63
03
Ci
C3
73
03
Ci
1 Ml
1 60
S (KJ
2 13
70
TO
73
1 87
1 20
I l I
1 IO
I 00
3 75
1 20
1 13
2 13
3 14
CI
7ft
88
70
Ki
I K7
(il
(12
lit
l.l
112
CM
70
til
ti
1 .VI
1 ro
2 10
2 1:1
70
70
73
1 88
1 23
1 (O
1 00
1 00
3 70
1 3
1 IS
a li
3 li
J I Klehardtoii 8 43
j Mvtuiitr...... 11 1.1
Win I, ,ltiKcra I 41
tame "2 44
11 Hmilh 11 4.5
ticorK H Pldgaoil 2 40
aiime 3 4G
frank Pieluad.. 4 40
Wm H Bchntter 9 4
tame lo U
auie 11 48
Join Ilay 21 40
UryanUlutnnaaty,,, 31 40
M Donnelly 32 40
Martin I, Howe 40 44
Richard Mcdiiiul & 47
aarg II llicka... 7 4T
tlimo 8 4T
tame In 47
tun 11 47
tame 13 47
M K Power - 14 4T
Wm Corcoran , 111 47
A K WhltaVur-a K.tlkle... 19 47
Mine 2D 47
tame 2 1 47
Tim O Callahan 21) 47
tatuB. 27 47
Prnnll Coleman 2.1 47
Patrick (llllinliiK 37 47
llryan Khaiineaay.,... ,.,,,38 47
TS
Tft
Tft
60
60
60
60
60
60
TS
60
60
T
60
00
60
1,4,
.10
.70
1
,70
.10
1 to.
60
I 90,
.70
2 60
S ftd
1 60
1 U
s 90
a on
1 Tft
U 25
1 2-3
2 U
1 Tft
2 to
9 04
1 oe
.70
.70
1 20 .70
,1 20 70
140.
A 00.
1 40.
6 IO.
.70
.70
.70
70
1 to
1 70
.70
70
rpo Tim i.AniEf.
Cheap Store
I nownliuinlanlly tupplled Altli
NEW GOODS
Towhli-h ihr pirticlil.irly Intllet allenllen.
Hint hua jiut tect'lied a full line ot
DrcKH Trimming, .Silk (Jtaua, Hllk
iJnlonn- (I'uiiiurc lace Mom
Trlinmlii(,'H, Silk tie.
Velvet IlllllOHM.
CVocliet liutfoi.N, lflah
mill Trlmailns ri-liet, Silk Olapfl.
HATS and BONNETS.
Fine Kid (Honrs,
Ladies and Childrens' Shoes
And a full androinplclealock of
MIIIiOTJERY
..AMI
FANCY GOODS,
All of mIiI'-Ii alio propoiet to tell at
The Very I.owcai C'uoli lrlc?
tfheini.le the ladltalo rail anil tee her n
gnoda nnd li am the prire,
Mhe Udoti'Niiliio.1 to maintain her claim tola
honor orhatlni' ' The Cheap Hlotc."
vctAOdlf
8 ctntctscta
1 To 711
2 C ) 70
Ml 7(1
KO 70
1 to 70
? O .70
l CO 70
" ....TO
1 80 70
1 20 70
1 .VI 70
1 no 70
I 20 70
1 10 70
I H 70
1 10 70
Idl Til
I vis
A 68
10 13
2 91
7 41
7 10
8 21
0 70
f. 70
7 43
ft SJ
C2.I
6 ftl
4 20
4 83
4 81
4 (3
3 70
2 20
11145
2 20
40
2 10,
40.
. 1 1'
,70
70
10 70
40 70
10,, ,,,.,,70
40 711
10 70
2 20
a 21 1
2 20
2 20
2 20
2 20
2 20
3 70
3 70
.1 70
3 70
.1 70
3 71)
3 70
3 70
4 Ot
I 15
1 15
4 15
2 211
;vo 70
40...
10 ..
KO...
80...
l?ll
70
70
70
HI 70
80 70
80 ..70
80 70
eO ...70
80 71)
90 70
I ui 7n
1 (0 70
1 ftl 70
IO., 7(1
80 III 70
r lo 70
i ("J... .70
1 Nl 70
2 Ul 70
2 ui 70
2 l ...70
1 80 ,70
7 'Jl .70
7 'in .70
1 10 ...70
I ID 70
1 40 70
1 10... .70
3 Ul 70
2 ui Jo
it.ttO
O.........70
2 to 70
I 90.... .70
J Ki,...7o
1 dl,,,,,.7ii
21 70
8 20
la 70
8 20
k 211
8 ill
7 13
27 70
27 70
0 91
0
0 91
5 yi
II 96
N
i:W YKAH'K II A I. LI
JANUARY 2, 1871.
TIIK
ROUGH IND RUDY FIRE
COMPANY
Aic i-ifecti.ij itnnifrtiiftit" for a (Irani
NtfH YCHr'Nllttll.
To ! Kien In
In School's Hall
in 13
2 I'
i 'i
8 (10
7 14
7 r.
a 70
t ui
.70
11
I CO,
A ui,
.70
(i 711
.70
13 43
A Ul,
1 Ul,
I Ul.
I 01.
I 111.
1 II.,
4 III
...70
...70
,...70
,...7(1
.71)
.70
70
19 ti
C 70
I.
li
4
II 20
17 20
IT an
13 70
IJ 11
I 10
I Ul
a to
ro
ll)
ro
:n
ro
ro
ro
to
3 VI,
12
li 70
2 Ul..,
7 2"
1 41..
8
27 70
0 9
.Mini tiny Jan. u, 171.
The mtnKert lo aanr Hi publia tbtl no
etlort will He apari-d lo make th orceal6arre.Hi.
fcl lie Alike lo tliec'.inrin) and the riljr, tod worth?
of lhrpltiBti;iaif the nihll'.
I't llmta Mho feel illi-ie. lo reonli lh
teriK'ea ot th (.lnin)r, nnd earoetlly ileair It
pr.iaperilt, I8ir tl. kel., and If l-wOble. allrtid.
Tin' iiltat..n la to the (.nMIt Keneralljr, and all
well laliati-d ("TiouioiII tawekolned,
ilert-ltd
COAL.
)... ra -
JI'NN COAIa YAKDi
FOOT Of ELEVENTH STREET
.Mount C'urliot?, Iii iioln iumI
Olili Itlver
I 10... ....70
I 40 70
1 to... .,.,70
I 40.......7.I
1 10 7H
3 Ul 70
2 10 70
I 8l.. ..70
i Ti)
ft 1M.......7H
3 ui ...71J
I "0, ..70
I "A 70
I II... 70
- '".. ..70
1 UI.......70
I 10 711
1 I).....m.70
2 K0.......70
2 Ul 711
ill 70
1 HI .70
I 3(1,,,,,., ,70
I VI 70
10 70
J ..... . 711
I "Ji 70
A 90
A 91
3 91
ft 9 1
17 'H
II 0
9
7 45
II VI
'JJ VI
7 41
11 90
I 15
I 43
7
II
10 43
10 13
it 70
0 Jl
5 ))
3 70
5 Jl
0 iO
A an
1 20 70
1 I') ......70
I 10 7n
J lal ?il
3 91
4 70
,70
.--.,.
2 Ul
a 00
1 10
1 1
8 i))
..70
,..7d
,..70
K .)
K IP)
... ,'.
I 20 70
I Kil 70
1 CO.. 70
70
.'I
7 11
e 70
20
0 0
2 (11 70
1 20 ....70
70
7(1 7D
70... ..70
7ll TO
A cuoil Nupiily on llanil.anrt dtllrarM
hi anjr part mt the tHy.
Ercrjr Ixmd or Coal WrlghctJ, 4 rail
Mrutirc (Jlven.
D1I l'OI.V C4IAI, rrMXiaKD AT 31
VIM CAM laOAD.
Order len'rittl.eafflco HillU'fillel lintnedlatel
JAMES IIOSS, Proi'r.
tepttlll
lAIHO CITY
I 04
3 31
3 J.I
.1 3
70 7n
3 33
3 Si
I. 70
. 70
70.
ro
1 "I.,
...70
I I.)
.70
1 70,
..To
7 H8
1 32
...70
6 (il
I" ...70
t ...70
3 93
2 91
ui... 70
Ul 70
5
i 23
II H
2 08
9 70
K 93
1 82
2 KO
2 80
81 1
2 80
a mi
3 70
;t 7n
2 to 70
j, "11
70
1 Hi..,
2 20 .,
I HI...
00..
S....
....70
...70
..7l
...70
....7n
Mi.,
70
COMPANY
Are l're pared o Supply Cuttomrra
with the UohI l.nalltj of
PITTSBURG
AND
lIlinolN onl.
70
ftrt 70
iv). 70
70
hll,
...70
3 70
9 32
:i b.i
K ft;
9-,
ft 2.
9i
'1 7f)
87
2 30..
70..
...70
...70
'2 10,
...70
10 70
1 0
70
to,
...70
...70
I CO
ui. "...To
60.,
.71)
VI
..70
l.l 70
2 20.. .,...,70
Ordr left nt H-IIUIajr Urt. IIRri,
kO,..,.,T0
No. 70 Ohio I.cvrt or ail lata Cmm
Yard litlov the HI. Churlta Ho.
Ul, will Rttcalvc rrMpl
. Attention.
Tho Tor "Montauk" mil hrlna. Coal along tida
loumi'ta nt tiny hour, day or night.
tt;.ilro, (lot, Wlh, ItTO tf
ro....
... 70
,. ..70
,...:o
...70
...70
v,
VI..,
41..
II..
68
'7
a (.
2 31
.11
il
a ui
j 33
j 01
3 711
4 43
3 70
.1 3i
ft7
2 On
2 10
a 20
3 70
ll. 70
II 70
II 70
II 711
U) 70
K!), ,,,,, 7H
I Ul .70
NJ 70
70 70
60 ,70
OO 70
lo 70
10 711
KO 70
fto .70
.VI 70
.VI 70
.VJ 7(1
I an 70
On 70
Ml 71)
60 70
ATT0SKS7S
QI)K V UIIiBERT,
2 67
ATTOKNi:VM AND COUNSELLORS AT
LAW,
Wllllau If. CJraen. 1 ...
William H. Ullbarl, t'AIMi IIX.
Mllca r, Ullbrrl. J ,
bpi olAl attuntiou ijiien to Admiralty and 9lam.
Iioilt liualnAHii.
Offlc on 4JII) Taa. Haaatl 7H
10...
70...
CO...
0O,
00.
60...
CO..
50...
60...
ro...
OO...
Ml...,
Ul.,
60...
0...,
)...,
Ml...
..70
..70
...TO
..70
.70
..70
..70
..70
..70
..70
..70
..70
..70
..70
..'0
..70
.,70
2 9.1
3 31
a n.
2 r-7
fi ,12
Oi
V 47
2 08
2 OS
2 67
68
2 M
2 68
07
0 'Jl
0 20
II 70
7 08
2 93
2 91
2 90
U 31
4 41
3 70
3 70
A 20
11 90
4 45
4 04
7 118
10 07
over 4,'t ty iiohm
liI,E, WEUB k BCTIJBR
A1T0RNEYS ATLATT,
Ofllc tm Bra' Haw aatlMlaCi
or nth hu.mMI Maaaaievelaa Avat
W.J.Allaaii ... ,
II. Wataon Wakk. I OAIB4, ILL
I. PUutler i
70,
Ul,
00,
10
,70
STEAK SH7S.
,70
,70
,70
,70
,70
.70
,40
,.70
,70
,70
,70
.70
1UNAHD
00
Ul
80 ,
80
20
IO
(O
00
70
TKAMHHIFM We flaai
Turk, IiItwm)! atuataUwai.
for pmw4 apply to cuai I. '1''i
.50,
,70
Ianll Am r ,
W f UriiM
lorm (laivlier ,
1 81 70
4 in.. . 7o
Hlll!;jn.
I 10..
I IO..
.70
.70
Conoluded on 3d Page.
,.70

xml | txt