OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, January 07, 1871, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1871-01-07/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

-
i
1
I
St he 3GuiUtnr
THE NEWS.
EUROPE.
I1IMTI-UI KHfOHIS.
T WO.
ON oil, .oWIrtT.V
I . Kim C I 1'""
It.... I I e..tmrl l.Vurl"'"
Ing on C.crm.m.f, i.n.l I bM '"''1"""
cont.,ntlvp'""'"J,,y'"f",I,","l"
rn r.n
hMlnforaiel IM-MHrt. (hrouisl. the Amer
ican iiilnfaw. : l lnuw. m.thlnt; of
tho Kup"r'
in mxiiKii.
It It known in tlio lilglieit Ocrmati cir
etc tliat lepernt ntl'nrt iuIihm Purl
nro boln.; m.iile.
IWtSI".
Tho bombardment of tin- iVirH on the
nortlteat of l'.tri emititiue. Thu return
flro Is weak. It i Mlcvcil tho nttack Is
to provont n mrtlo, antl I preliminary to
n (jonernl bombardment. Kvoiiti nro ev
idently ircin toward n climax.
iUlinois.
the SCN'ATi:.
SprlngfitU, III., .Inn. "t. Tliufuimloron
vened. Senator! iipler, Fuller, Hnapp,
S-phard, Ilevcrlrige, Alexander and Hoi
CD.iibo tvero appointed n commit!'. on
rule!.
in- tiii: nor fi:
Tlio majority of the I'onunlltL'u on crod
cntiali. Ilttlnei, Carey nml Wnlte, reported
tho credential complete, mid thnt Cook
county wai entitled, under the apportion
ment inndo by tlio governor, to twenty
two repreicntatlvoi, nml recommended
that tho member bu mvorn in nnd tftka
their fo&t. Tho memliuM wero then
worn in by culofjustlco l.awrcncn ol tho
luprcmo court.
komixatio.vs ran it.iiuank.st omrr.r.H
wero raado. Mr. Carry nomlniited Win.
Smith, of McLean, lladlenl, for fpoaUor
Mr. Turner nominated Mr. Win. H. Mor.
rlioti, Democrat, of ilonroe. ilr. Smith
received 101 votes: Mr. Morrison 70.
Tho following wero tiominnte.il by tlio ro
ipcctlvo pnrtle fur tin neveral otllcca
named nnd tccuvo vm amito uuuiVit of
TOtci: For clilct clerk, KdwnrA I.. Mer-
ritt, of Sangamon, Detn., Daulul Shephnrd,
of Cook, lladlenl ; thu lutjer elected, l'or
Militant clerk, (ieo. S. ICimherly, . Cook,
Dcm, Z. K. Swann, of Fnyotlo, ltd.;
Swnqn elected. Foraceond utaistnut, O.
Knickerbocker, of Aurora, P.adical wai
nominated.
Tho Democrat i refused to iiominato nd
dllional locrctarici. They linlitid tbiit
they woro unncceiiary, in tho labor of
clerki would bo If than uittml, tlio new
conilltution rcquirinc nil bill to ! print
ed. Knickerbocker wn elected. S. It.
Ilay, af Alexander, l'.adical, third ntlI
.nt, wk elected. l-'nr enrolling und on
groitinf clerk T. .1. Ajvr., of Adaiii-,
'Democrat, anil W. W. l.uwdtrniilk. of
Sangamon, Kadlcil. wero nominatiil, and
the latter okctd. Tor llr.l n-i-t:int
clork, C. KoliWa it, of Cik, KmiIiomI, uh
cloctcd, tho minority refuting to make
nomination, l'or iccnnd nui.unt, W. 1'.
Squirt, of Vhitfldt, Kadioul, vwueloclu.l.
For third niii.tHtit. c. L.-uuvr, ..f i..ke.
Kallcal, waiclcclod. For iltMirkejiiur, .
Handi ofS4tij;,itiMn, Djau'ra'.. u l Win.
F. Moore of Kane, IS.i lical ; tho latter ol
('.od. For llrt ii.l-lntit .r'w)ur, Y.
Long of Chriitiati, l)M crnf, and (iil-tavo
AVotrlanof St. Clair, Ct lilMil ; tho latter
waulccU;ii, Ilenrv llloi.ulek, or lMnnr,
lUdlcal, km 1 locxl imi n.ilttnttt door
kcepor. For rntniater, Y. .1. Wagner
of Fulton, Doinjcntt iu) .1. W. Aver of
Macoupin, It-idii-al, wT) nomli.iit il ; tin
lattor nlocted. Tim initiwriiy rel'un"! to
iiutnlnatoan R.ti-tant po,ttuator hii.1 Win.
F, Wilton of Clinton, Itadical, tva.oloctod.
WASHINGTON.
H'liUNci;,
January A. (Jan. Kahonek 1jU formnj
Jeavoof tho way an 1 moan eonnnittrm m
it chairman'.
HKJCATOi: M'taiil K
will inako no jwiMoual rufrnw in thn
runuiu w inn t;ii.ir;;) ill l ie aifillliai litlll lV
Itiprcicntativo .lunekva, of Irndili w(li
.,..1.1. 1...I. . .1 .til .1 . .
UiorcbOM during th war, till thu .peeinM
fowmiltiio mal;e tlittr leport. Ilo in- no
I . , '
uuuui. vi in vhiiijiiuvu nn I'.MJuoraiiou iroin
theallcation a w. inmln ht (in Div in
a lettcralruudy publiiheJ. ' ,
lUlIKIItATIOS,
A bill ! pundinj; Mor tlio li.u.. ( .mi
Jnitteo on uonitiierco to rotilaln linltfrn
tlou bultie lii'thi eoiintiy by u -umr:il
law. TiU alleculhij, Now' VoVk interc.t
M largely Uml tho cotmni.ioneM of mil
gratlon in Kw Y.rl huvo aunt on iittor
noyi to oppo.0 tho pxsl,Kl) of Lill.
KKATOK Vfcvpj;,
oenaior Abbott to-ilav
jrei'(ited tho
Miolutlon of thu North Cuioi,
.... 1....I.I..
turoaikillL' for thnt iv,l .1 I
VI V k ,urlnor'-l,,', ut thu Uil(,tll
aiiabilltlo of oX'tiovcrnur Vatico 1 i- , I
fli.ma Rnni.t,,, b.. r. 1. .. .... .' .oiI
" 111 mm nml
Ttnolutioni wero referred to the
Committee on political di.ahllitl,-.
Tin
-jlt-C.ll
bUM.VKIl A 11 K tli.
The rogo umong eorlaln Itupublienn
Mualon ovor the cour of .Senator .Stuonor
toward the preildenti has ben entirely
quelled lince tho rcees, and not u wliinjmV
b beard ofthopropo.ltion iimdotwo week
ago ohold a U'liatorlal ontiem nnd din.
' lO.iieo liim ttoiu tlio clmlrinaiulilp of tho
!,fUnroliit!oi iMfiimlllv .Mr. .Sumner
aiaU-cl lo-dnv flmt-ho liJ iiotolmiiue.1 from
! I rj;ticm'nno lut!l- "" r'Vi,rU l" ,,locon
( lr.,rv )' t 't''.'lHJ''' t
.MU)MU1.
GERMAN SITTERS
HllFLANl) .' GEnMAiV TONIC I
IIo(lliuirH IoilnpiiyUlii IMIm.
Hoofland's Greek Oil
HoollluiiiPs Orrinnn lllttors.
,1 Itlllt'i Without Altoliol or Silrll
, ormijrkltul.
In illtlrient fiom all other. In ronili'inril of llio
juirejilli'i-nor vital principle of llnutu, IUtIkuii'I
lUrl; (or n nieiiically IitimpiI, cxtrm'i",) the
wrtlile.. mi l Inert irtinn of tin- liiKreillenl
not Irt'lnKino.l. Therefore, In ono ImiIi of thlx
Hitter thero I eoutiilliiil it inilcli liio.llllinl lr
limn mil liKfuiiii'l In komtii! k1'"""" of nrillunry
mixture. Tlio l!oit, cte., iiciUutlil tllller
are Krnwn In tlermnny, their titnl principle ex
tr.iL'tcil In that rnuntry hv R wliMillfli UlirmUl ott.l
furwanli'il to the mnmif.ii'tory In thieltVWlnTo
they nro ciiniiiinilel nml biiltleil. Cnnlalnlnii un
rplrituoutllicrcillrnt,))!) HIllfM l free from
lliiuil.jpt'tloiiK iiriidl nrilnt nil nlhrr! nodolrr
fur tiiniiloiit-rnii helinlu I from their uc. they
rniiinnkr no ilrimliarl, nnt rnnnnt, uinler nny
rircitmlnn' . Inve nny lull ntieneflelnl elfeel.
Ilntillatid's tlcnnuu Tunic.
Wii- i iiiiijuuii'li'il fur thorn not imllnnl to ci
rino hitter, nnd I Intf mlcil fr ue In cnen
wlii'ii i.oinn.tlrorTnliolliiiiilAiit l"roqnlreil Ineou
nri'linii llli tlio tnnli' prflpPilli1 of tlio Hitter.
r.iil.Mtt.t nt ttin Tonlo cnntiln ono IoIIIpiiI
tin. lUU'r,Himl,mril tli v'vetttna ltuni,
nint IlitoiriUn mii'li u iii'inniT thulth" rtlrrmn
liltterne of tlt lllttcm I nwicoinc, forming a
preparation highly n'irce.il.ln ami pli'.init to lh
lulntp, Hii'lruiiinlnlnt; Hi" liii'illPlmtl It tile of the
litter'. The prion of the Tonlo I $1 00 per
liottle, wlilelimany pprxin think tun IhkIi Th"y
mil! take into i'iiniiprntloii Ihut lh tlin.
Innt uei I KuarAntonl tn hoof n purerit.Mity.
A pour nrlifle eouM ho fitrnlnheil nt n chepr
I rli'-, l.ti ( I (t nut hettrr In pay n little more and
li:ie II t;""J article A iiimlli'lnul preparation
MintiM eontaln nnao Imt the lxt inirreilli nt nml
tlioy vilin i),'it l loolittlii.i elie:ip eonipoilii l Will
iiiotrirlnl'ily livcheitiil.
Tlicy air tlie lirrutrai
illra.
I( 11 11 nil Item.
Inr l.ltrrL'oiiiphimt, liypeii.i, .S'ertmi' l' l.lll
ly. JalltulU'e, iiiim) llin hiiliinj', Krilp.
tiou- n( the Mkln, ait'l all itiM-ntia
rrt'ina from n iliorilne.
l.lirr.M'ililJi'li, nrlin
I'tiriH of I tin
I'l'H.il.
lleail llir ll niiu -.iiii'lniii.i t in. lin
(' n.li'liiui
ll.itulfm r, IiihhuI I'lh ., I nihil' f MiMwl to the
lir.1 1, Aeiilily ol tin' Moinik'li, .N.ni.i'.i, Ilurt'liiirn,
1 ilLrfii.liiibKXI, mllni'.-nr m li;lit lutlieMnuivh,
I H"iir lvrui,latliin,inl.iiiK ur iluttnriui; nt the pit
' rf inn ,111.11 li, -, .11,111111 i.r thn he.i'l, liUMie.1
I'rititHtult bi, Hthlii't, llniii'iioKiit tin-1 1'lirt.i'lioli.
. i!:1;,';:!! 'v:!:
I'tin m tit hwui. tici;uojr iif-rpir
llllilll, lhiillll l'f till) 'Kill llll'i l-', ialll ill
, lliolilp, lui'k.uliil. limb, ite., nulibii lliih
of lu'l, biirniiiK' Hi Ihe il li, I'liiial'iii liiaulmiiK
I pi II, nml ureal ili'pi'lnniif iltll. All tin n
liiiK'itoli.rjHof ilia later or illxi .lhn oii;iii
vinblnej n i t It linpiire btixl.
riinnanof Hi HilieiK or 'I'uiiiii n ill ann:) ean.o
tlienlioto eyiiiptoiii ImlUnppenr, nml III- pxtli lit
tilll bn'nliie ell nml Ih'iiIij ,
!r. Htitilliuiil'H (Jroek Oil.
I.l (c l I IT 4'tirc for nil klntla of I'nlua
nml Achr.
Al'l'Lliii i:uiiNUit.-lt villi cine all UiihIkoI
lninninl nvhe.s fiii'Ii n Hlixiiiinitl'iii, .NpiirnlK a,
'rutlii'li, (,'lilll'l.iui-, ripralii', Hriile, I rml.
I llili, llcU'J.ii'he, I'jiii in Ihn HtPk Hii'l liln.
r.ilinllm Jninti, l.iinl.-, Minji uf Inm-i, Hum
uorui, l'.
Tiii iMiBvun. It will euie Ki'liu) C.nn.
I'Uiol I'UckHi'lii', all U In ml ii'hn, I'.ihe, ilj .1 nlery,
I iliarrlux'u, clmlprj ii.r.iiiiiiin, elmli-ni merlin,
i'niaiiaiiil p un In the tiiu u h, ti'ii r mi l a'ii',
coujlin, eoblf, alhiiu,i'l '.
Dr. Jloorinnd'.s I'oilnphylllii,
nit srnrrriiri: I'nit MKitcritv
I'll.l.K.
't'tto 1111 11 Hilar.
1 V'ie jiuii-rrj'ul, jft Innoreiit VyclitbU j
"",1," "
liiii"lm,ea.aryiotaiinianiinoiiliepjiilU
l"i.M,it. nit. ur.iimi I IMi-li IWII III infill nu
'luti klt inn) p.ivurnilly.elr isllioliter.aimii
I ' V '.'t """; "r pniiipv
iiiirtiii ni 1 ii.'ii j 11 1 11 , ,ir inn iiit'iiuiliilli ix
ir.u'l'if Miiiiiliuki',unii'h la by maiie limna more
jmu.'rliil, a'lniKuu.l .Punlnnn limn ilio Jtimilrakn
ii.iii. 11a pnuuimr aenon i hiiiiiih' i.itrr,eleun.
lrlX it - J '- i 1 1 Irnlil I'll ltini'lini , w till nil thn
povtero Mi ri'iir),)ii lire Iroin li e Injiinmi le
auliautlai'hi'il In Ihn luoof 1h.1l miiienil.
l'or nil ilie.ina, In uhieh il.e li.n ol M'tliHiti.
l lll li'-uli'.l. Hum' I'iIU mil jiw enlirn niti-f.u-.
linn 111 nn ry nil. . Tiny xi.ua itu,
lneiuna.it l.ni r i'uiiij.I nil, ii' .iii,nii, ei
tr.'llie I'u.tllelll'.. I'l. Ilticll.lli.l 'al.crniaii I1111..1,
irTuuie ahnnlil U 11.11I In oiiiievtiiiu with tin'
rata iii-Tihii' eairi nt inn iiiiiit ur J who
biilbla up theatrtrni. Tlie lliiler orTonln pur.
Itiea the tiloetl.atri'UiMlu 114 llin nert aim nil
un' i.iuraiuiMiti' airniiiii, cnnrKV 1111.I t lr 1 .
Keen lour lio'ilamtitK Milhlhc I'iIn, hii.I Inm
up thn m.U-iii with thn Hilteranr 'I'niiie, i.lnl mi
ili.ensnt'uu r tain It liow.nr i n r "Kuin uall It.
'I'lieaemtilii'iiira are audi by nil uwi at ami
iIi'jiUti. in meilluiiii a nterjMheie.
Ki'i'dlli'Pl Hull It la Dr. Jluoll.uiil'a (irrinm
Kemniliie.tliatureaniiuhrraullyilieilnii.lrPi'Olii.
mimlMl; mul ilonotnllon llu. I'maKi-l to Injure
)oiitoi4ki'iiii)tlini!tl.ii tint he miy any n.ju.t
!!.' ""'. beeaiiie hn iimke n lrr ptolit on II.
1n'Mi Id meillra ill hn annt by oxiiti'' to anr ln-
ealilv, Upon application In tin. I'itl.M'li'AI, Ul'.
'Iff:, iillhedKIIMA.N .MKIHflNK hllllti: OUI
A,,,ll riTlti:f.T, riil'nilelphiii.
I"-S, .11. i:VA.V, lroprhlor
l ormerl) n, JAI'KhllXtb CO.
kl.'l"?r1r''I'.",.,"r, a." for 'V It"1.'K1I. Hlore
tl rJiT lI.'.iim"'.'! "V."1"";. I'oaura, eter)hero
A n r?. i , . Vi" , "';' f,"""' cinailaa, ' S..111I1
AiiuraannJ thwi Inilita, KorBJby
I'AIIIO, ILI.IOIN
sSfo, I
ZzzS ;
init din t'Ki,i:niuu:i)
Perfected Spectacles
And Hive Olnsaes
Tlio lit k'liil-n I'fin lil nMiiiliixc ,?t tlio In '
inllinry hp, lhf rnnf i r wlileli may li utii In'
I In' III trim rill nary n.iU'a anil run-lnntly in
'imilni; ilt-innii't luriticm:
Tlnttfrom ihopp(-tilUrPOnlriitilnn of llm
lhtry ASil.-Tuml fllKMKHVK Hie llit
1 rpiitli.rtnir
i l. 'l'imt tlieyi'onlfr n brtillancr hiici Ufft'tiol
iK'iiiicr.i rn incfn iiuuivcMirr
KOUTn..t.litii - tloVnJn)clJ)y.p..1tt. - irrrii.
a. Tint imp iii:iIitIiU from Mlilrii llic l.cnenre
Sniinut, it niiaiUVtiiri'il Feeliillj Inr oplle pur- I
hiiI I- I'l'ltl-;, IIAnli anil llllll.liIA.NT.
! nul IIhMo to li.i!oinn rernteliixl. I
4 1 1 1 . Tli.it III" rriiiuiK In uhh'li lliry run nrl,
wlirlticrin (lolil, Hilter r rtlfrl, lire of thn rlncul
iiinlitf nml linl-li, Hii'l K'Hi iiileeil nrfri t In
i tiry ifi'iH-i.'l.
Taber Brothers
WATCHMAKKltS, JKWKI.KHS AND
OPTICIANS,
Flno JeMi'lrv. Milniinil', h'olld Milter. I'JntnJ
Warr; !' Mnntirnctiirrrn or Jrwi-lry nml I'io
inimil Hfltlnv'".
No. 83 Ohio Lovt c
CAIKO, ILLIXOIN,
HiiIp Anentii forlhl plncr, from t horn only nu
lliry lt obtalnoil.
So Pi'dinr employed.
LAZAHUS MOKKIS,
Jlnniifiicliirlnit Optician, HurllnrJ, Cod
not lltfiUir
Tlie itmntom o
SIMMONS'
liver complaint are
iiiiplnp nn I pain
in inn nine, nninn
itlmea thopnln I In
tliunhnuliler, nnil i
iiiii.iiiki'ii or ilii'iiin.iiirin. TliKMoinaelilaniieei
ihI Willi lo f appetite nnil iupkne, Imwel In
KPoeinleoatlie, hiiinPtime nltrrnatlnuulth lax
Tiii' hem! I Ininl'l'il with rain, ami ilnll, hmvy
peiikRiion, i'oni'icrM'i"
Ion of tntmorr.neeoin.
inn ml w in na nun rn-
atlonnf hatint Irftlin-
lono homethlnu which
ought to hare ien nnne.
TT!!onTiTiiniiTiMMtrpnknr,liibllily nnJIow
mrlta. Hiimpt hue, mime of tho almve ymi
I linn, att'iel tho illi-ae, nnJ at oilier time ttry
I fewer them; hut the Liver la (tenfratly the nran
I me-tliiTOltiii. Uuro the Liver wlih
IDr. BlTvuTionn'
laiivev Regulator
A tirimrniinn nl root nnJ lierh. warranteil to
lieitrlctly vfKtable, mvlcau ilo no Injury tonnr
""ll'lia lieen Hard hy luinilreila, ninl knnwnol
the lat M year' a one nf the moat reliable, effl
eaclnn ami harinlen prcparatlona eter otfereil
iiik miueriiiK. n lanen rrjjiiinnj ami "i.'rini
II li mrr. tiienre.
II U mirn in rum.
IregiilaH
nyprpia, nrtnacne,
Iniiiiitipe. contltrnra'.
k'khailaclie,ehronla
tllarrhira. nttii'tliiim nl
Ihn Mulilrr, rnmp
i Ivipiitirt. nrlrctloiia
" V':- V rjJl iiertiiulira,elilll.ilneafri
nf the hln, imputit.', t.i, tan,ho'y,
ii r ilipriiuinil pirllt. Iieirtburn.cnlip, urpa'n
In til" IohiI", pain In thn lir'l. Inter anu i;iia
ilrnp-y, boil, p.iin In thn Ise k met I. iiiIj, milium
I rylpeln, frinnle ollei'lit 11 , an t blllmia ilUeaan
uenninlly, !l
i'ri inn.. I only by J. II. Zalllit . Co.,
I'riiKKlala, Ma'-nn, (la.
Fr il" by tUrelry Itriithnrn, Ohio J.ctee
Cairo, llllnol.
It hvniamar';! law
Ji:.lIY-WAIE LOTIII..
I. W ALDER
coir. iiTii st. a oino i,i:vi:k,
Cairo, - - - JUiiioiM
IU UI reee, veil a Hill anil romplrleiiloelc ui
READY-MADE CLOTHING
A.NII
Gents' Furnishing Goods
HI fieri ili'uriplinn, whleliwlll I anhl al price'
that trill nut Mil to aim nil piirvlurera. l eriei i
atasuuMiilneil, Hi rtovk of
iSIifrtN, lhts, Cnps, etc.,
not I'xo.illril 111 point ol iirwi, ilylo an I ila
In tin 1 r any other market.
SEWlXd MACIIIXKS.
i:'i.t- m u iiii:n.
1 4 si1 in
a.i:.mv or
Till: I)AVI VKKTICAI. FIIUO
SEWING MACHINE,
Tin Coiiiili'tc..t, Sltii;)!!! nml Ilo
Sowlny Macliliir In l'st.
C01, 8th St. &Washington Ave
C'AlltO, llililXOIS.
Tim ilemail I for I'm lVI-i KRWI.Mi MAl'll
INF. in thn Atlniitle Matr, ulinie I lit - are U-.l
linoun, and wlnrn limy iippnni nil other, I
Kmiiti'i than can bn .i..iri,
Itnntnr t ill In any knnl n work. It la almple,
eiiiitlaliiniiif 11 fi'tt tinlli juirt. :it. It reilieal.
leeil rnii'ilr. ji to run oter aniim nml tu turn i n.
in ra vt itboul t li.iliirc nf allti-h nr leii.lini.
lot tii Hit nml lih-vii iiviniil'iutiin r piefrrlt In
till inh.M., an-1 Ih it ltlJnt the Ihiiis for f.inillr
aenim; eterjlimly till I nnkunulel.' nfrnr emnii.
luln.
Mrr llinliT hate "rvi'rul aim hii.I ilillnrmit
atyle c.f lini-.li, nt. ri-vifnlly invito nil who
hjih ihn
I
BEST SEWING MACHINE
il.ilillfui'lilli'.l to Kit Ihniiin rail before pitreliia.
ll'X el'i'tthi'ie,
Call and d'el a t'hftilnr.
yyooi A- itovi.i:,
Pork Packers
AMI
PROVISION DEALERS
No. 13 & Ohio Levee
CAIRO, - -
.Vciir sioho
Novti,ie;r-.iian
ILLINOIS.
Depot.
CilAKTit OAK STOVES.
Tm
Evening Star
CHALLENGE
Tlii-ilnii-.iu'l lur CIurlM' Otk, Ch.tici.ix' nti'l
Kteiiltit Hi Hlom ;lin xrown n r. liM
thnt p liati niit lillc'l ulilcr- ..h iiomttl v h !
f I ralilu I Inn linrlnir no rcnrnl tin H-l-uiinr
of miullii r Minn Kinimlty, wo rlmll AriiiilliT
I'linllni! nrmlt' Did mitili' Imi i nf our iimii r-lnli
llliinnit to thu iinxlin l mi uf llic ioTr nimM-
noneil anil liiipo in All nil nrilcr with lit "Ifliiy.
U wuiilil iMlltlm iitl.iiilinn nftliA.njilfUiit our.
I'linelnp, In thn .tii'viiaK nml popularity of nil of
(Iipimi Hinvi'. No LPiliTi'iiili'iii'i'iifllH'ii lnlrltilu
mi'rit i'.m lm oiorixl thin n Inti'iiifiit nf the fuel,
that after I !" tears iikmhii I li-ioniihjep In ei'io
ti'tlnall k I ll-l -t nf liHMilltli', Hlnl In III" lnot
hllter nml iMrrtiininl i'pMlliuii thnt eouM h
In vtitfl, thnt thrf nrr to.ilay, the
Moit Popular Stovpi In tho Mnrkrt
ami hare ttlrtrn niieli ulI.f,u(H.n that tne il'iii iii'l
p Krenler lhn ever.
If )ou want tho
UEST COOKINU STOVK FOIt W0l
buy tho CIIAUTKU HK.
If you want thn
IIKST COOKINO STOVK FOK COAL
huy the CHAI.I.KNT.i:.
If you want tho
Nptpxt k IlcntSliect'Iron Parlor Stove
'TerinaHe.lmy the KVKMNfl UTAH.
HOl.il 1IY
EXCELSIOR M.VNUl'ACTUHINO CO.
013 014 it. Mull ntrtcl,
Ml. Loula, Mo.,
on
. W. HENDERSON
Cnlro. Illlnnla.
ulylitawlv
COAL.
4r -
ONS CO AL 'A1II.
FOOT OF ELEVENTH STREET
Mount Ctirhoir, lu Quoin inul
Ohio Klvcr
A Koail Niply oai lliind.nud tltllvertd
In nny part ofllie clly
Kve ry LomiI of Coal vVelghrtl, an4 fall
Jtensnrc ulrrn.
mi nvoix coai. rviiNiRi'.n at tao
vr.n e.n i.o.i.
i Onipi'iitt nni.i.m..o v.iii i. n.i-.i iiniiii'iiiiiiri;
i
JA.MKS K0;iS, l'rop'r.
f I -Jill
1AIKO CITY
o o
COMPANY
1 Ar Prepared to Supply CiutomorM
with tho Host (juaiily of
PITTSBURG
AND
lllinoiM Coal.
OnUra Irrt ill llnllhlny llioa. OMct,
No. lit Oliln l.cvcr, or nt Ilia .i'onl
Tnrtl belnw Ike HI. Clinrlra Io
trl, will llrrcltc I'rniujil
Altrnllon,
The Tint "Mnntiitik" w ill brniK CnM aluliKinle
trHinnia nt any Imtir, day or lilalil.
falin, 11 t. -i'lh, 1T0 If
mmm.
N. IIAKKi:i.,
P(UI.KK IN
QX7XBX3SiTS'W.Xl.X2.
Bar Fixtures,
OI.ASSWAKK and IIOUSF. FUUXiMI
1x0 (ioons,
185 and 187 COMMERCIAL AVENUE
Cuiro, IUIiioIn.
PRVSICIAKS,
IV. IUl.i, lie
IHKNCK-Conmr Mnlli nml Walnut
I'FIOK Corner Huth htrrel ami Ohio Letee
oFFICK IIOL'lts-From v a.m. to li m nn i
pm
WILLIAM It. SMITH, M. I
ltKrtiKNUK-Xo. 21, Thlrteenlh re e
etvtnen Wnhlnston Atenue anil Walnut Street.
(IKl'(!i;- V.'O I'ninereial Ati line. n lf uh
HWAUUXKIt, ML ., Cairo
JIKSIDKN'CK Corner nf Mncteenth at.,
mi'l Wnahiztnii aye. IIFFIOK On Coinnii'mlui
ate., nter llin I'oatonlne, tll'FH'B OUItS
from Q m to li in., (Snmlay exoepteill nnd
from '.' to p in,
riio tiik rijliii.it;."
WILLIAM R.BURKE, MI
Un or about the lotli day of Beptember, 1M6, In
Iheeity of NnvrUrlraua, tthll.l In perfrel henllh.
I tra inn inomrut,tricken with paral)a,a : my
entire left aide. For more than Inn year I ttaaa
helpleaa erippln, liuuble to mote lliuii or loot,
cmilineil In u y.beil, An All IVwrrlul mul meivl.
lul (foil It now fast reatoiing me to health, nnd la
i iul'llpC inu nxaln to reaiimn n praptleo ol my
profeaaiou. 1 hnte tii.on an oUUe, fur tlie prea.
int,
In tho J?erry I-Ioufcso.
l!orncr Commereial avrnno anil Kljjhlh atrrel
Inr el will bo prepareil lo render piofeaniona
aid to a'l who may need my aervirea,
I'n the poor 1 will at all time preaeribe, cheer
fully free.
Ilia poor Kro n tvcll na Ihe poor
Willie Statu, t ill nltvuya he twlcoiuo
lo my aerTlrea. deo'.'tl
m
II. It.l'ittnle
Notnryl'nlillrMnl I'
Coltimla.lnlli'r
FIRE
HULL
CARGO
LIVE STOCK
ACCIDENT
LIFE
Insurance
.Kr'A,EiAi:Ta-ocei,
AkmcIh m
.NORTH ATIKISIC'A, IA
AaaclH '-!,7s:t,
lIAUTl'OHI, :o..
Aca a,51 I.2IO T'J
IHEI.', IIAITt'OItl,
ARMt'lN..t I, (INI, I IN NO
IXTKIt.NMTlO.VAI., A. V.,
AtMfiN i.:i.-::,:mn 17
IUT.AM, IIAKTI OKI).
A Hiel) 70tl,:t7 7:1
ulevi:i.a.i, 'i,i:vi;iiAii.
AaaclM 5l5.i7:i Hi
IIOMi:. C'OI.LMlllDM.
Aetii Qi.';,? t:i
AMKKIl'AX C'K.N'rKAI.. .HO..
AmhcIw. ,500,0(10 00
CO... .TZUTVAIi I.II F,
Amvii ao.otio.ooo 00
Ml A VKIKirN, II A ItTl'O IS 1,
LIFKcV AC'Ili:.'J',
Ahmi-i i.roo.O(K) 00
FtAII.WAV I'ANNK.VUKItS AN
nuhaxc'i: to., ha nr..
AhncIk 500.O0O OO
IXIKFKXOKT. IIOSTO.V,
Amh'Is Sli:0,hl'J W
Safford, Morris & Caodee,
71 OHIO Ii'JEVKK
City Natlonnl Hank,
Onlvo. 111.
jpiKE ai maisim:
INSURANCE
COMPANIEM
IViii Rfn.ru., IV. Y. ;
AKNETS .B1,I3VI1
Gerraanin, IV. Y. ;
aunrtn ....... i,oni,n'4i
Hunovor, iV. Y,
AanM t)Ttin,704
Iiopxiblic, 2S". Y. ;
AaNKTfl - TI4,nu.t
ComirialuK lhr tL'nitrrtvrllara'Aa;C
00
Yonkorw, IN. Y.
ANNKTM 9N
Albany City;
',1111
ANNKTH ........m ..$133,103
a 3
Flrum'n! Fund.S.F
Asnirra -..M...807t,oow oo
Socuvity, IV. Y. ; Mirine
ANHKT . tl,43t N0 00
tW-.Tiuma, jreuini;a, Mirnllure. llnli an
1 l'ri(oea lnnrei al rate, na favorable aa aouii-l
permanent aeeurltv will nrnnt
I irfpevlfully n k ol the liliirm of Cairn
hard of their patrenaje.
.v. iiucsniM..
OSlre at Klral .National .Hank
9
o si
o ?
3 5
3
CD -
-1
O
L H
CP
CD
3
1
v.
o
e
O ts
m s
ft
3
Oi
C5
85
tr
JJJ KAINIAO A2VU MOi;
SUMERWELL & BAIRD
t'AIHO, ILLINOIS
An prepareil lo take eontrueta for raialn
pvlOK ho aeaof any aroorUeaeniitloii,,)
other klndof work in Iheirllne. ' '
They haio all the machinery aipliancea for re.
moi niror ruia Ini'l.nin,'. nnli..', I . . , ' ,
oanaie or fpiibllr patronaRe. fiorltl j
W. II. Motrin.
Notary I'lillie.
v7& U pa M
ail
J Lb AN
COMMERCIAL
AVENUECAIRO
JOHN
Jt ,,"-.-v?Jl
AnPaJit.i rfj . . 47'h'4r. rg?z
iH fca 4'r 11 .illJl'.TS ' .r.JL i
Manufacturers ot
T.
JI
i&jilaiS -
rife", I
i.irf eMtf)i-fV' j.
,fiwwj,
AND MILL MACHINERY OF ALL KINDS,
Fornliii:, I'm ' iilina, f teambnnt, It'illrna't an I llreUo mii Kirpa 'malaiitly on lisnd
I'll... nn. I lUl.ng Hn". ifixid nml Knitinn 'rtm
l.lMIIIKIt.
T W TllllNTO.,
. IH..M I.H tS
BHiIHlDS
LATH AND LUMBER
.... OU I I . ON....,
TENTH STKKET
Bclwecn Commercial and Vash
inoton Avenues,
ai.IKC,
AaontH for EtocU EIIvit I'upcr
:oiiipiiiiyNNliuaililiii; Pvlt ami
t"irt7. C'vinciit.
ik.XV. .SoIiu'h Iiiiprovctl IIuiil'
Incalvvayx on liaml.
S.
VAIiTKItH,
Hiu:.M.i:it iv .
HARD n xxel SOPT
LUEViBi
or KVKiir uKMiiii'iiiiiti
Lath, Stales and Cedar Posts
Doors, Sash, Blinds,
AM) .MOI'l.IH.V N
I
CAT iriTrfi
jUlrflLillCilJ;
ORDERS
. nM wwiavi-win
bTJSmjJUiii LUJOlUSll
ITIlMhllKO OX fllOItT NOTlCt:.
ous,',i!',:,
VA lliI, IjaCiSEilXOaK
: :
i?r
'
Hall
QAUL I.. TIIOJMN,
I prepared o ilo nil kind tl
PA IMTJSMGi
... Ar ......
S3II02?.
IN TUT. PERRY HOUSE.
c(2t.v::i: 'o.ii.vi :tci. i. avkm'i: a.'i a
KiuuTi! vrnKirr.
1
lli
ojiio IjUVsji-:, ;ai?:o.
Fl'I.TON A- SO.VS, - - l'loprlPtin
Ar Xoiv III 1'nll Operation.
."lew. Fllltnn & .cnn are nren.ireil In lorn.i
I, j,'iii! nf llmir of K:t beat iiimlly, nml nlao
At '1 1 d of nil kind. (Iraliam Flour, in a'k
irm it - ipiant ly, laaJo from tlm be.l WlnU
wiient. uprilWi:
i;i.i)i:i(Y.
jAtiCLH rttraVKEiasus:.'.
.u tiii:
Cairo City Book Bindery
l piepnrnl to
.llnniir.iciiiii' Illniilt llnoka nml tin nl
kliida of Hook lllmlliiK mill StilllnK
7i5 &!jmo ITaCVoe,
CA RO. - - - ILLINOIS
umii
IIAKCUV AMI COXFITTIOXAHV
1
COSVV.V.
J TIO.'I.KY.
H. SCBMET2D0RF & CO
lllltlne fia fur rMnir'.l frtm ll.u . t ,i .
hit) lire in In bn uLlnln ri'innu. l.,i.,n. i
lliemiielvra of Hit mt'thml to inform the Mihiiu
ihut they h it o ot't-tiei a JI ilci ry i a tlm 1
-or. Elb'IMIi SI. ic iVn.s.'ilii-ion avoii"
Where they are prepiml luaene lliclreiuiomer
.... mi' i
Catkei, Clirlalmaa ('Hinlleai aiiiil t'onfee
I lonsj (ienrruliri
On the most i.'.i.nnl.i.i luriiia. They tiill.n
heretofore, keep .t full anppiy of
In the maiiufaetnrn of tvhlcii they have acquired
atirt.cla,a reputation. ...
ti..... .i,.ii nlioll a aharn nf tlm miblm
r"a,
i .... Vlr,' !!!
DOORS SASH
Slip
Oil Ifi
o
o .
1 XI u
ILLINOIS
5 V fi. i'l
V- G -12 t iOl'
CAMERON'S
SPECIAL STEAM
PUMP
tMi
SEVvTILL & CAMEflON'S
tiaer
on nj'pli
l.i I pent
bfeam engines
GEOCEKS
OHIO LEVEE, .
OAIKO, XXiriZIvTOXS.
Mo, kr p cfin-'" 'y c n I a I a ncol t jin.
LIDUORSs'WHiSKIES
Scotch and Irish Whiskies
!Pit, Madeira, Sherry, Catabaw
U'n urn a.'iiit lir J. lie I A Co ' e rl -.le.l
WIIKKM,!! AI.I
Wn anil ri. n, tily I r Ch, In b "i I. t
livilii tlm Htient "ti f ..c liram t yi '
paa'ial attentn a mrrn In fi I nj tr. r-
Qpv'TJii: .ntivi:."
H. M. HULEN
GROCER
a:; 1 1
Confection Merchant
Hn I'ciunU"! to llin (ild Staiul
3( immm Avenue
Where lm a. 1 . la i i.rlitu nr.in t f I atf( r r u
hi, former etit met, a i II a iSai if rir:,n
newoneaaii.aytra'iiprinrr. cr ',provii r-y
el"., rmarkUy i heap for a.h
Term Mr I y
. Oaei I'iIU tint !
.!., i r vh li i
1
le't'
- . ItrscI..s
A AI.I.. il.i KS.NLIa n
Family Grocery
Cor. Sll. St. A- UashlnKtonat...,
Cairo, - - - Illinois
I I aj t ' r t '!l lli" lrreit
I l.'roct I lr, tlrcim anil Urleil nml I nit.
mil !' nil.
Dressed Poultry, Fresh Butter
:,5a
I A enii'intia. ffp
.Vrttia:a lare.pectf'.l r
lie .'I'l ,111 '
oi:jui:kii:s-co.mmi.ssio..
W. htratlon. T, lltrd,
jTKATTOX .V IIIHU,
tii'coor to - iitton. II'iO ' a A Cltrk,)
"WllolOHll It?
if u .
1
.. ,. a a
COMMISSION MERCHANTS.
CAIRO. ILL.
Aurlit" ol Amerli nn 1'inulir Co., nut!
yiniiiilncliiri ra Aueuu for Cut ton Vnrn
Q. I). U lI.iaSAIISO.V,
QOCER
PiioiucE
CO M.1I FSHl . .11 S'.BU.'IIAXT
No. 7(5 Olifo Lcrcp,
CAIRO,. ILL.
.Siircliil ultenllna Klveii lo ('oiialca
uiiiila hikI II I tl ii u Onltrs.
Head Bispoiisary
INlahlWieil in KVi, ami ehailered 18CI, for til
reatlllent of nil iL.i. ..r. tiril.lhi imlnrn
Jltlenl to both n o .. A i"ll li E'lar.'Ulleeil
avrrvrnao undertaken.
Dawees' Female Regulators
For fomnlea. tVnrrtnted loremoto nbilruet'e
ele. I'rii o - r'f "o .
Alao n fun naaorimeiii in nan.ei'ns'i i rtlin
aiiiri'r'ualiiy ol Mulo ftl.euhhai tl forainxle
Ollei J J,l,r nan iioreu, or 3-iper oozen.
A .lii'di'l il I'.imphlet, contain) nn un elaborate
ruttUO 011 lllnnlaitmllaeiara. Ullllll few urni'tleill
riourka n non ilio cnu.e. illect nnil iiu.fi.irni nt
int aiime-eontHlnlnif hi lame iiauea mm :ai cnta
au.l eliLTUUnM. ahoninu tho illlttii nt
ent In Kciili'ii wrnj tT on it-ccll of i.iict
Galon's Head Dispensary,
No. "3 West Jelloraon atreo
:7eoddAeoHiv l.ouville, K
li
I'iSSXaSSC'AUON,
111 I.I. IIIMIIS,
1IILI.S I.AOIXU,
i.UTiuu iii:am,
1.11 klllda lt'ttf'l .liresa liritltlnL' i.Tni.nf.il 1
Alid.rluiaatjlo lit tlio
Cnlro :::!lU'iu oilicc.
Mi
1!
ki wi Pip
... ii i I'
ll ui

xml | txt