OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, January 26, 1871, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1871-01-26/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

THE CXA.I.RO IBULLElTIISr, TJlX"U-JttlZ' ' 26
I
!
h
I:
5
di H-wim
I' 11 OS 1 KC T ITS
r
CAIRO
THE
STAK.
A WKKKLYSATt'linA V .JOl. KVA I.
DEVOTKD TO Til K IXTEUKSTS
OF CAIRO AMI ALKXAN
DKK COl'NTV
T the Patron cf the Cn.ro Mir
Hating made arrangement witli tin'
flavwn Urrrt rrtv PuliHhilis? HoUm! to
print our M.r in more My Myfe j
t&l larger torni, we now icci juMineu
ia appealing to tne citiiens of Cairo
ami istrounding country for their hear
ty fupport.
Th publishers prirK-ijial aim is to
raakc Tut Stak before long, one of
theScc! toJ mivt interesting weekly
jpvrvtlt in the urmunding country;
bet, before doing h, e mnt lay Tlir.
St a before tbe citiren
Cairo and fummnding country
for their approbation, aud then
look for a f-barc of the nevrriarr up
port wiich they hare been m liberally
extending to neighboring eotemporariw;
and then, our p-vkets getting rich, you
may expect tn Tut Stab getting j
Urger.
We exjiect to make Tur. Sr.in a wi-1-come
Saturday journal in all the fami
lies in the city and surrounding coun
try, full of live and interesting home
and ntighborhoo'l news and, that
every family in the city and abroad
can afford to ftubcribc for it, wo have
saade the fubcription price at the low
Sgum of 13 cK per month, or ?1 oO
per year, invariably in advauce,
Tbo pblifther will call at the hou-c
of every family in the city and alco on the
botiaeM sota for their upjort. "c
ktre aaade ikt, rate of uUcription aud
ftirartiriag rery low o that every fam
ily ta the city can afford to uke Till
Stab, and every buninesa man may
make known his burine.u.
Th Stak will contain a correct re
port of the market, and prooeniiig of.
the city council, cic; it will a)w cpn.
tain the roll of honor of the public j
xhoola every month ; and, 10 (hut the
children of the public tchiinl can ph.
tain the monthly paper containing tho
roll, we have made the subscription
price 50 cts. per year in advance,
for the monthly uuriiber of The Stau.
The firot number will apiear in a
acw drew the firM Saturday iu Febru
ary. The publisher! also expect td publi-li
a city butiucM dirvctory which will
make known every man' biuine and
where to find him ; and o that evory
btuioetH man can afford to gut iii.i
naaia in the busiuc directory we
have made tint rate 'Jft culx per
month. 1
KATSH OV rfUHriCKUTKlN.
1 copy one month irc
loony ono your. in uJvmicu I fiO
Scontei onevenr. iu ftdvnncf tl M
MoBthly paper confining roll n(
honor of the public schools, In ndvnif-e
SOeenU.
CLCM UATKS.
Every person getting uji a club 'of
ten subwribent will receive 'I'iik Stak
one year free gratu.
AUVKIlTlrtlNll UATKK.
Ilutlnbtteurdi pur month 1 )
Card In Wlnem tllroctory, p-r
month -
Half column Jicr inontli 4 IK)
One column " " 0 00
Hoping tJi.aboTttVili taeetyour ap'
provalpwm, remain, youn,
(SALKillKK A; CO.
Tin- .irni'lnin.ii
III it (OiniiUinl 4r
unPMini!. uiwi iin
in tho mill, Hoii,h
tnni' Ilie imiu In iu
ill uliiiulili'r. mi l i
lit'tlnm.w liiaiitlrct
Pll'klll.. InimcI 'In
uinrl nil-. nlli'iiuniiK u Hi U
ii-'i mill uin, nn.1 ilull, lna)'
iiij,uf)P, ciiiiMiii-rmiiii
Iiim nf iiifinorttMii'iini
ianii-ii mm uitiiiui .in.
utinuuf Imtlnt Ml un
ion utiiiitiiui; wliii r.
MHbw'i'i:"! ! li Ui'li ilouc.
Uiif cuui.UiuilW (! m 'kltVMUUei'iliI), unil low
unirili. h"lnminiw,.om l jUa rWitr )iii.
tiitju Mllcn't tltf iiir. -fl.t i.ilii' Ihni-i, n ir
few of
mi uiiiht.itmi L'l-uMHUf-iiK'ork'mi
icon laT0te
inn i,iTrr
; t
I I
iSIJpS'j
il with io3oi'i'liii' mi'l
unoiftlrutfftK i
1h lir. litMiil.
I 1 1 urn I
urn
(I A rrfutinn ol root.i ,rl, rrnll o
lw trlctlj' (Ubl, nd r.a do no Injury to aay
Ilhu ln ucd by hiindiu, tnj knownol
thm lat Sa iar . out uf tli mwt itUftUo, tB
f'aciowMM karBilM'r'ftrfttlukr nffrrrd
k. .iiUjirilltf. If IftWcn It-tf lltftllv BUrf iiAr.i.u.
--4il mw-tedirt, r
ampa li ITftlJl kujJH j,c')'" ;M'n"i
Of Hi ftllln, liurUrtlJf of Ui Uvd, nulancliolr,
or dtproftftionoi airil. lifrtlurn,nilio, or .lu
In 111 UU, ialu in the hd, fvr ftuq t(4
droiwy, bolla, lu in llielk nul llnili.,olliiii
jjiIImIM! fntuU aUccliOBa, ad Ullouj dlMar
Vn$!& only Ij J.U.XtUlm. v., ' '
, Iirojtrlata, Tacon,
For 1 br llrcly ItroilicM, Ohio
Cvtro, UUaou.
1 1 b uiajTS4Uw
11 I.K.Vfc
jHoad Dlaponaapy
rMitbllahed n lfjn, and charte red 111, for th
rcAlinent of nil iii,rme of n private nature,
ilditit to both rent, A elite i. itarunloJ
Xetr Ciue Undertaken.
For JSaIo t
Dewces9 Female Regulators
For female.. t trrentcd uem .Nt .t,fiic(
etc I'iick ii'per l.ix,
Aim fill x. rum lit ol Handle, end True.
iill..r .ill n ,, , ti M.raht. l rot lns.le
' ' lit,., nr JAi-er ! fu.
A MHII.LII'H 1,1,1(1 rol.MfulllC Imr.t.
r. .-. ti. ftU,,v i Willi a lew ITattl
retmrlr nni II. ft ,.c, crlect and In ntinrnt
In niiir Luli'tiio tv lftiK P' Hue !i i
andeuMtintr-, li, mr, the ltrtrreut tpe.
:-nl In ili.l ripper on tetcipt ol
renr.) Ad-lio-
.tree
?evddleoW
Lou till. K
J GEORGE
FASHIONABLE BAKUEH
Onr. Mh St. nnd Commcrrtal av..
i. tiii: perrx norsr.
Sharp Rwiit, rltaa TwU and Skill
lul WorkrufM.
attheii: OWN noxF..
'lenUrMra'f Vi Vr ni Hftir P.l in --in
tifk- mttixr, ftn . .liffiirnst:n.TnUsi.
JtolMir
gKCX'Ki: CEKTIFICATILS
.. . IN' THE
XorihwcMorn Ileal IXatc
AHHU VI ATIOX
1
.or...
.uisjir.iPoi.u, nixx.,
Condn(UU by .j ItMrJ of lirtcUr$ or.4
Vommxtttt tmbroeinf tf.t trcdir.
HanUrt end Iiutintu Mt.i
0 ikt SvrtWtrt.
sioo.000
Wurib f VU.i;ABLf HlOI'KaTT H t li,
inba: I i Vris tj Hou.f, .MicsMrli
Certiiicntes 82 00 !
Knl'tlir.y th M4n to on f.n
AmorloAn Oromo
.tsf
O.VK TICKET
IN TIIK IlK-TIIJliflHON (if MtlZR-).
i tan, . . w'4i,tHH
i oin, .... 7oo
1 tain, .... i,uo
1 Gift, .... 750
And 114 other l'uh (ilfts!
U(rn'Prlt'li(alCMH lit Oico Mi rliilllilla l I
( liriimo, .1 I'll .lirKluillhW KllliiTr Ihf .lll(
nrn.i rnx.
eiTAII i rui'i ,ii.l triroiiuli (tin
t'lMSr .ViTIOWAL. lltM(,
II. inn ni:iiDi win lid I'Oli'lucKil liy ft
('oiiiiiiitli-i' i'uiiih)iii nf L-Millfiiin ihiI fiir
llielf i:iliil iBii, iul iiii.I r.p,il lokltlon-ini-ii Mho
wiiuM M"tn in li ti I lln'ir onitnony l.iil a fur
ftml I n 1 1 r -i ' .I 1 r. t, . 1 1 o u . Wnp)M-nil t portion
COMMITfKKl
Tli'otU'i r- uniiM Natiuuftl Kiclmnup lUnk,
MftuU of MlmiMtinlN.
" ' miv lUnk. '
" " ", lUcliftnKi-nnJKftVinK lltnkct
.'lllliliai'i,i., .iiiiiit.
Miiriv'. riiiiiui'Min, I'fe.'l UiNmI'I lUnl,
linn, 1'. WIIIIim, linker.
1'nrki r I'ainn, lUukrr.
Wm. 1Uxnn, lli,Lrr.
Una. Wm. 1,1-e, Jlnor of M. tuul. Miim,
IIO.lllK OK DIHKlTOlISi
K. H. (ill. 'in, I'miirli-liirMonlli-l Hull-".
'IIiuiiiiu Uiwn. Allurnrr kI l.tw.
',. U. Alien, Mnynr uf Mumrnpoli".
li, I'. Uills'llntl K-lntv ,nl, r.
T. A. Stttl'Uy, rrrHdmt JUclwuKf mi I .iln
lUHK,
MOW in TIIK ti.tii::
Tli IrriKilliihji -Inir. Ilillin ijinnil Druuliij- Hlr
iruliiKiitt rjill, un I hiIInuou Uuunr, limii ni.
l-rrlliit IIm-ilr.inliitf Uki'i iUpk MAIIUII FlltST,
mill Hint In n ilio lull uuD.b. rul mitu i ur rll
It mil tn Imi Uo in vnil ymincllol il,k. uur
lililll) lol.uy iii'lmlvu Cliiuinu fur tilJ nl uli-
uin x pnio uoriii iiiiiii.ii.i.
'I Iiw im-iIimI imtiift. of thU urrihl m-Ik'Hih In
lully I'tMM'.niM nl nil uliulnt-.t nm mm of tlin
wurili "f Hi-ir luoimy In n rtnn Murk of urt,
hihi n runiiri' in ii.-diin, lien hi UH exjil'li-n n only
Trrnft.jj. k'h.IiM:, K, C.CI.AIIKK,
I'rfn'l ll Nnl I lUull, mo't
Tor Inroiinii nm nuil ilncilplivr drriiUi, n .
uir. mi. ,1,'iivitil .liHiinpri,
l'l.AHOOY A U'KI.I.S,
, , ,, MiUBrpoll, .Minn
lnlM1m
JJSWN
PACIFIC RAILROAD CO.,
IIAVK A
Lauil Uiiiil IHrnl frum Hi Uuvarti.
iiii'in ol
19,000,000 Acivs
(IK tiii:..
Ilpt Farniliur and Mineral ImmU In
Aiucrlni,
J, 000,00(1 ncira ili... re Unninc UmU
on incline in i he roail, lullie
hTATK Ol' VKIIItANKA
In tlin
(IKKAT IM.attk vii. i. rv
Nnw forftiUc, luri'ilii,rciHlitat luw raie.nf in-
J'.i. hh iiffti llio il.l luiallr f
orlh lnij:iliiie, Inn mlM nml healtlA eliiiml.,
an.l furs mill frnwlnc ni .t, rSin,;. ;
roil lit. I l, any I r tnlle.l tilairi.
.outrninl luiiiiirketlHJtliri4.tmi,lur,t. I'tieea
rinifi from l; .Vitn ln perm-re.
, (IHKAT I.XIirC'KSIKATH
To elljermlh llrnlled iileana.
a.aoo.ooo aoi-ob.
Itich (lotrauiiienl lauili nlnnj; III run I llrn
OMAHA IVI1 nh Tit ul ftwai
Hurtryri ftil upn fr i-niry umltr Km Hume.
IC! ftinl I're.riiipiiuaUwa, nmlvau I lakru by
Awl UAL rKTN.KlW, ONLY,
Annpporlunily nun I fore iraii(,l fnp ih.
curinlicniM ni-rKKreui itHilrmid with hII the
conrftalvorM of n ni l ititli-l rniiutrr. Now
flition ol ilPM-ripliT PamiilileU with niapa.now
I'ft.u. I av anil fVu li fta tl . . a , . a
L . . ' 7. i""i "1 me lililieil
nutei, Onailn unit Ktir.,i. Aldreaa
w. r, IM in, l.iin.i (.ommlaaliinftr
nJliaw3iii li. I', (. Jt. Co., Oii.h, Nb.
'M. IIKAtv
hi 1.1 j Liiusa,
I.K l llcu IIKAIIS,
('no iiiiiiotiii onii;
SOOTS & SHOES
t'AFHIUNAtli.K
boot tn Mi mii
tykntm:th stkckt,
llctwepn Wnolilnutou Ave A- l'oplnr S
tlaolvaiirl Sl.iic Mftilcln llrilrr. Kllir
M'urkiurii Kiiniliy-l.
Satisfaction Warranted.
Patmiiae MtlleHed
m'TGIIKItS.
I
yAl.TKKaV .n.ii.o.vv.
Batchers
AMI liKALKK IN
FRESH MEAT
Eighth St., between Washinqton &
Commercial Ave.,
Adjoining Kllimlioutr . liana)'.
Keep llif tt of IWf, Piirk. Malum, V1, 1-mK
ML.jpe.no., unl re prffrrj to iir ellnena
tnllie nil m rptsl,-r, ivarer. (VlSNltf
jour.itT imut.ic'ii "
Butcher
AND j
Sausage Maker
OPPOSITE THE COrilT HOUSE,
CAlrO, aa m m m ZliluOl j
Pi" Orders filled promptly and
he fullest satisfaction guarran-:
teed.
ri;3d:i!'
JAMES KYXASTOX
BUTCHER
ANI f 'KALXr. IN A 1.1.
KINDS OF FRESH MEATS
Cor. 10th and Poplar St.,
Cairo. - - - - Illinois.
Harp uid lUnrliten tmly thr ruttle. Imj
d ilitep, and la fTti,ftreiI u, Ml an) ilenmud fu
b rnfftnta from ciir pound ti, I, i, ilinu.Hn
ounlf. d.cSMltl
QAIKU G.ERAI.
Railroad
A.W
Steamboat
Ticket Agency
UKl'KKHKNTINdTHK r'Ol.I.OWl.Nn I.INK-)
Memphis & St. Louis Packet Co.,
IVimprlaine tlw following (lrt.e.i Pi. lender
rieaintr. i
Hello MrnipriU, I II din St. Louis,
Clly of CIioIit, llranil Tower.
mi-
Vicksburg Mail Line
(HMi.rImiiL? ili
t,ll)' 01 AII0II.
City or Vb khlmrr,
City .of Cairo. '
llll 1 ti . a 1 .
lulla,
Marlile Clly,
Itulilcoii.
IK
St. Louis & New Orleans
I'jit'ki'i I.liic,
Olive llraneli,
Mollle A hie,
d'leul liepubllc,
Conlliienlul,
Ilexter,
TlKiiiipson Hutu,
I'aiillite Carroll,
Itlrliinnnil,
Coiiiiiioiineiilth.
fciiipliiN JPnckctN,
Will lftVe nil
Tuemlayn, TaurftilavK, SutunlHyn und
Sundajru.
TicIcNburK lackclN,
Will I.cau, on
Wediiesilnys, Frliluis uml Sunday:.
Outinectlnu Willi llin MnMIn uml OMn llallrna.l
nt Odui'iliii., Na.lirillu nn. I Norllieil. rn Hail,
riut'l ai lliekinnni Willi Dm Meinplna ami I'liar
le.liui, MlilHi,pl mul Ti'lineae,.uiiil Memplii.
a li. 1 1 .mil. v, lie lliilrn.l.l nt Mliiilila, und Willi tin,
Ht. rrnneli, Wlill m..Wknii riier paekela at
tlieniiuo pUce. Ti.e
VU'liHbiirK I'iK.'kviM
Will 111 k-nriinnei'llMia. i,.,i, Willi (lie Arkuil-i.
riier (xu'lirtH nt .Siilwiiii Willi S.,ull,irn lli.
ren.l ati I Vaioo rnvriiud New Oriraii. pickn. at
leliahuri;,
Svw Orli-iiiiM Iiu'kcts,
Mftkiiiit nil Miiy (jiihIIiikh, ilefini lrl-ekly.
One of the Above Stenmerx n III
Leave Cairo for SI, Louis Daily
Conmv iinittliero mill alt tlm ItmruuiU runnfiiaf I
nutiif ! Iahi a, mi l Willi llm M'l.ourl rlvrr mid 1
upper .illMli.lpliI paiktla.
fll A. It. KyTi:. Ticket Aac't
HHU'H.
4ll J.M. l'lilllls'Miilillil(illl iiiil,nl
Il.tUII). II.I.IMIIIV,
Uliere llir iiifli ti-k U limy le. irimiirei lor all
pniiila I'iat, Wl, Mirth hii i Nuitli, reielieil l,y
I heul.nie linr.iu llirmuli uuniieelioiii, nu.le .j
In in. '
Mllil.lAN llltA.NT,
(irneiul Ticket Agfiil, M, l.uui., Mo,
Nc IkTU iltf
COHHISSiOMOSWARDlW,
J w. I'lm ui'SiVto.,
Kuiteaiar to K. II. llendrloka a Co.
FORWARDING
.!l ........
Coiiiinisrion Mereliants
.... mul
Wliarr - Boat
rnUPRIETORV.
OAIKO, ILLINOIS.
I.IHKRA1. AUTANt'KM MADK ON JV.
NKJKMK.N'TN.
Arr prejiareil to rerelir, alore nd fnruaiil
freijilfa 10 nil poliitu, und luy hii.l aril nu com.
miMion
arMiiinehnilMi.1ri (0 wllli prninptnen.
OEUdS,
Turtle "OD
SOAP,
MADK 11V
LOW, SOU AND BA7S0K,
AT
Bnrolny X' o m
H
Pj 0
H U
fj! M
W H
THERMONIETERSf
Tiii:nno.u rri.Hs :
0
H
9
1
I
Large Stock
M.POK HAI.K AT...
T3.n.oTiA."'jr.
hkj i I VTMULiUiyU d
cl
SOOTHING SYRUP
rOR.IAl.K AT
BARCLAYS'
Sapolio,
l41irirr and titltrr than
Slanpflir all liofa xtrpt arnftli.
Inf rlMkrairwr Imal Wl
dnaaa ajrllhonl lr. I'ftlMI,
Olinih&. Iler, Willi, ntt
ll-MMli-nra. tela, Karlk
ir Had KUiiaan. ftiid tnr
Ovftirrtil Hopa (iMaatUff Pur-
5
1 or a-nii.ill.aftr wania-m, a.ww
Hraia. fUrrl, Ira. lUftal al Jil Ml
U tm, Knaarri, taw by Navgtr, a
unil Katal. IrMTliiR fcrllllt mmt r
ul tn rw.
Tor Sale by BATtCLlY BKl.
Chapped Hands
GLYCERINE LOTION
An Elegantly pe rfame4 awl
valuable artlrle for the toilet f
Ladles and Grntlrmen. Will
cure Chapped IlandRonffBietn
of the Skin: Chapped Lint and
O 2
kJhttfcJ Surfaees.
TKY ONE ItOTTLE.
iTe pared by
Barclay Brothsm..
urn,
j.ti:hpihe
Savings Bank
Chartl'riMl Mnrcli 31. 1HA
irvicK in
City HTut loiml Hunk'
CAIKO, llaMXOlS. ,
orricKitv
A. II. HAI'POnil. 1Tldent
S. B. TAYMIII, ViDf 1reldenti
W. I.VriLOl', rWrcUry and TrMaiiror.
UIKECTtlKHi
P. W. HAIKU, AY, CHAH. (lAI.inilK.il,
K. M. HIIM'KKI.KTU, PAULH. hCIIUII.
It 11. Clt.NNINd.IAM. W. P. 1IAI.I.IHAV,
J. M l'llll.l.ll'o.
Uauoillaof miy Amount llacelvml from
Ten l.'rntu Vptvarda.
Intereit ild on ilrpull ai I ho ralu of )er rout
per annum Mnrrli ll un.l hcpl. Il. i
Intereilnol wlth.lmwn M.ldr,t Immediately tj
tint prliuiliui 01 ineimpoiiii, inerrny iviukkh
ruiuiiouiKi internal.
Married Women and Children
.nay neiioaii money ainimi
NOONK KI.NK CAN 1IRAW IT.
lie ti rverv liuintn day from V a.in.tii.1 n.m
d bJllirday rienlllK fur K.WlNll MI.UilTS
only, fnnii 4 In o'i'lo a.
ftuimtf
W. llT.SI.(JP.Te1urer.
rjrtiiE
FIRST
HUIQNU BINK
CAIRO.
UANIKI. 1IVIID, rtalUrnli
KIIBKKI' W. .HII.I1KK, Vlccfraa.!
:. N. MIIUIItM, CftMliltr.
Collections Promptly Made.
IJxcliuiiue, Colli, Ifuuk .olea
and United NlateH Nccurl
tlen IIoukIU and
Mold.
Interest Alloned on Time IciiosIU.
T
hi:
CITY NHL BANK
CAIRO. ILLINOIS.
Capital - - $100,000
W. I. IIAI1LIUAV1 I'rolitt nl 1
A. II. NAFKOHl), Cuaiilrri
WALT Kit IIVSLOl', Aaalalfttnieftalilar
lllltl.ljlUHn. 1
Slaala Tajlor W. I'. Ilalllilaj, I
roll Wliltf llolit.ll. 'anlnbui I
(1 10. i. IMIIIaraiDft, Ktruhr lllr l, I
A. II, Riffiird. I
KxcIiiiiikc, Coin and i
ww . a .... k . . . 1
IJ. N. II011U ICoiiKlit
mid Nold.
Deposltoai Xloonlved
.........ip
A UKN KB ALU AN KINO BlNINUMft
mm: ruidai. (:iia.mhi:h.
X
lw-ft for Touu( Men
1 (IHKAT SOCIAL KVII.S AM. Altl'SES
Ul.i. li Inierfrti' wllli Marriaice, tvilli mire meaai
uf relief for lliu erring nnd unlortiiiiute, diseased
aulilelilliuied.
eeol in aeKled envelope, freo of ehariri.
A.l.lre.i, IIIIWAIIU nlANtTAItr All) AKSU
CI VTION, No, .South Nlnlh t., I'lilliulelphla.
unl'iliMtin
nn. iioiix nui-ii'.s cih.umx.
jjlt. iIOH IWtA.'H
Great Remedies
DR JOHN BULL
IKiiuMoliirer'snJ vender ol the
CELEBRATED
Smith's Tonic
SYRUP
.Ktlll TIIK
CURE QF AGUE AND FEVER
-..uu
OlaillA -xa.c1 Fovov.
'IMIK pmrrirlnr ofthl. eelel.ralnl tne.lli-iur
X Jllally ilAlliii fur It a aupenorlly (ii riUlie.
mrillea eler orll-re.l In tlie puPllo fur tlie.jli, n.
faia, fytnif aarf f'imsn;t nr uf Acne nnd ri'er,
or Chill. .n.l Feer, hether or ahott or lone
atamlinir. Ho rlr in (lie enllre V 'tern nu, i
hnutliwratrrn country to tiear lilin leitiinun) 10
(he truth nf tlie nrtrrtioii. lint In no I'm
liftNtrr lt Until toenrr, If tin- iliteeiuui nn
atrivtlv lolloea an,! crrie,l nut. In it ureal
manj c,e a a.ncle dn.c tin Iwen aullielent for 1
rnte, and whole fftmillra liftto l.'in cure. I I7 a
tinglr tot lie, with n perfect rraloratlna ol tin
Kenrntt hrftlth. It I, lioarrTrr, tirildent, mid in
rrrryrafemor rcrtnln lu cuie, if II u.ol cen.
imue.l In mmllrr ,loe forarrk ortnr nnerlh
.ti.exM ha hen fhi?kcd, more i-pe. mlly In tJ
(cult aoJ lost ilnn.Hnf cuttea. l.uitlly, Dili
tnIlcln lll cot re.tt re itny nnl to keeplm
lnel ID pf,l order 'lioul.l the patient, lionet,
er, require rathmtie tneJ.tnie, after luttlnt
ktkin three or futir doe of the Tome, .ineli
(n ol Hull' Vrcthlr Inuilly 1111
!l 1 a'JtliC.ent.
till. JOHN Itl'LL'h l'nneir-iloffliei
5. .10 rimi, (Cronn Street,.
Xjou.14t1X1o. ICy.
T My.L'nlteil Stnten and World
wide Header:
JHAVr. r'cene.1 many leatimnnuta Irom
prote.alooftl und mallei I men, at rny ftliiiannoa
a re I lariou.putllcaliun. bne ilman, nllofahleli
aresenulne. Tho follOKln, from ft highly cd,.
eaied ftiid puinilar phj.iuan In llcorjm, ta wr.
lalnly one olth. tno.i enlbl roniinunicnUona
I hat r reled, l)t, Clement know ex.
.iwtly what b apeak of, nnd hla leatlmony do.
aerrea to lie written In letter of L'old, llaar
uhfttth Iw.lor aaja of Uoll'ft Worm llt
troyeri Vlllanow, Halner Cnntr. 0., I
Junan. Imv.. I
Dr. Join IUill Dear Sin I ttr nlrivj
jrireu your "Worm retroxr" aereral Iriala
ni And II wonderfully erhrviou.. It lia no
fjlle.l In ft allude InMAUte 10 hate the wlahrd-lnr
elfei-t. I am noin ft pretty largo county pritetnd.
uml h dftliy tio fu hoiii.i nrllole of Ilia kidy
Iain freo to eonfe. .hat I know of l.n remtao
IncoinmeiiUnil l,jf the aiJent lilllmlitH'. II, at la it
certain nal apee.lj Iu lit 1 rletta. tin lliecuutrv J
thetr are uncertain In ll.e entreme. My ni.kct 111
Hritiuityoii I U Und out upon what term. 1 cun
urt llm mediclim illni lljf troin J,u. ( 1 ran i;H
ilUI'm rtay tarina, I al.all u.e a K""t ilnl 1,1 it.
I kin a wine that tlit!tivleuv.')iartk'li'a laronlrar)
IntlieteaelilnK on.t prneueo of ft Ktoat muoritr
of Uie tifuitt lin ilLuaiilllitf H relnaily taluiliian
know lo Ih. auilicienl, aliupTy liecaufq lie may I,
iKnomntuf itacumblnalinn. for luy rl, t aiiall
tnaka It a ruin to uan all und ery nii nn- In itl.
letifttnauttcrinsliuinmiily Hi, cli I may li al.lt
to roinman.l not lieaitaliDK .Vcau.e .nine oni
inoro Ina'uiiiuiiit thwi mv elf luto limned lla
ellirla nral, und aeiureil tlin anlii tlglil lunula
uiamnowiiviiio. noncier, mu i,y no inent nn
niirocm or aupuoriff r 01 inu iiiou.an.i 01 norirut
noatrnnia trial nocnl the county, that iiuri-.rt to
ruiuftJI manner ul iliraCi lotthreb le.li i. hair
l'leje reply onn, u,J Inform rm uf your ti,
lirm. lam.ilr, iry reai-eifnlly,
ivuvni: ci.k,'ii;m, m. is
KXJMi'S
SARSAPARILLA
Read. the nptitlii, filler and
the Letter from hU Mul her :
lleuton llarraeke, Io., April."), Itu.
UK. JOHN lll'l.ti I'earHir: Knowii.it 1110 eih
cleuvy of )uiir Mrp8rilla, and the In.ilinu niid
lneiieial uualitlea 11 i.ieaeea, I aend yuu tin
follimlilt aUleiiKjUl of myca.ei
I wna'ajoundeit AUuit tun yearil xo wn taket
priioner Hiidcuiiriued for alilren limnll 1. Iieuty
inotea eu often, my uoiin'i Imtuuut heitifii yet
I lurnnnl ,t upainnmenl aiie'e I h i. Muunueil
I miii allot Ihrouitli llm liip, ily Kvucrnl beulll
la Impille.l. ami I need mmethirli; to nlt Im
luro. I hai.i ni'in fallli luynur Ha.aj.nrilla tint,
in un)lhllif elie, I uiat. thtt thnt I. veuuiut
l'leaie eijire.. 1110 11 half ilorei I..11I1., hoc
otllxti CAP'l' C. 1'. dllllNnON,
H. I-ntl . y.t,
P. H. TtietollowinK w wrillen Apr, I w, lv
l Ui. Jeuole J.lintun, mobr of t'npi. Join,
Dili
Hit, JOHN HUM. De.Nirt Jly hulii l. 1
u r, junnion. ti aa it akllliui aureun an.l plijau
lan it (.Vnlr.l New Vurk. wheru ho died, luavinj
IIih alaitr C, P. Join, inn in my u.ire. At lli:rleri.
tear III He. nu nail it erirnn e dl.urlie., tan,
e, rufiila, fr nhivli 1 j;avthliii tuur t'i.p.iriiu
IT CUl.'CO IIIMi 1 hate for ten yeua m-ou,
luer.ce, it to lilliuv ill New Vurk. Oiiu, an,! Iuv,l
fur acMfula, feter aort'. Him ueuer.il ililulitt
1'erlecl Uec a ha KlleiUi-, it 'A ci in fjatu
lu wmi tU4t . etrbfaM um4 fne eerti eirl im.ii
Kimmlfh: I am m) buxiuui fur my c iuk iii.
Ia nvouiie to tour nareriuarillH. lie , f,i,rli,
ol Ki ttliiKK rtirinn. n.-tlele, hi neo hi will i,v 11
uiiiuru. 111 uuunit -ariv torrioiv, i.''t 1 1
llete lie will m uter iteapee.tfiilly,
JKNMU JO:!:.1'-'!
(edroii Bitters
A UTIIKIVTI DO CU.1I KTM
Arkansas Heard From.
TcNlliuony ol' .Medical Mum
Btuuy Toiot Whltu Co., Ail:. Muy i'i.
l)r. Jonn llftt Ier Sir: l.mt I'ehriutry I
t LnuiNTille pumhmini! druit, 11ml I ul aouK
of your fivr.nNiriUK nnd Cwlron Hitler.
My 'ondn'taw, who wu ttiili nm In thoalnro
lua txn down wlli Hit thetiniall.in lor aun.e
time, coinmenecd 011 llm llitti re, and aoun found
lilikeneral heHh luiprotod,
Iir. (ilt, who liiuk lieon in Lad health, tried
them, ftml no nlo Improved,
Ur Caifloa, who hut teeo In had health for rev.
erttl yearn .nnaiua mi Um artecteil he imnrot cl
very much hy th uaa of your Uittera, Indeed
the Ccdron Hitter ha ciren you ureitt popularity
In Ihia aelilemeut. I Hunk y could aell 11 rreHi
oiiantity of your mediant) this full fn,)Ully llm
l.edron Hitler" and riaraparllU. bhlp Ine Iu
MeniplilKCftieol Klckell Neely.
netiiectfully.
C.U. WAI.Mv
Prepared by DrTjOHN BULL at
hi Laboratory, Fifth Street, Louis.
vllIe,Ky.
For Mali" ly lUnCI.AY KltO
WIDRHI
1)1
ill HI
ki
OP ST.
Oli'riflMi t'lur.'!'
M' 3T8. XT O. 3 33 S :
'. N. lll'tUIIW, i;,fhierl'ir' I'u.I: .Mill.VH I'lll 1,1, IS, (Minini.nii Mtr.;l ni
JKWUIT VII,!0.,P,.p'r ' I. Mh.lli)tili ItUKMAM MKVKIt, TiiUm-uuMi
II. AVAltll.VKH, M. II., l'liji.. ,.,11 .1.1 -iirgenui I', II. I'OIM!. Atloiuey nl l.ftw;
i:tVVAI(ll IIUIIICII, of IJ. ,t W. riud.r. I, .r. l-r.. V. IT.VNIMJIIA.M, Teller lit Nal'l IM11
. IS. II:KI.I:V, Prop r N. V. -lore. .1. A. IIOI.IIS I IN J, ifj (ii,.. Meri.'
100,00
liepo.ite.l llh IlioStnie nf Mlewuri iKvnriluiji to the Inn., nf lint Stale, lor the mote rerfeel arcur l t
nf the pnliuy holdem. '
Cn.sh Cti.pLtnl 8Ji25,000,
Hi which the MoekhiiUerarnn draw only leyal Inlere.l, (whlihlt morn thmj nrn) Ihe prutll ol llio
liu.lueaa U llu dill, lid Hilliilnlly nlK,liU ll,i'n.urwl,
rip'liliitleiitliini.iiillil to the hl'.VlIN I'lIIt I'll NT. tNr.ItlKST PAViNO I'l.AN, Jnt Intrr,
iliieil h Ihl t'ompiiny. 'Ill pi in I enlirely nctf, llio rnfilpiititlloiia hitvlliK Irferi made I,)
Hon. W. i:. II arte), the ttell-ljmm ,1 .i. iuirt, In e onpiiite with Hie tlealxu ol tho Ooinp.niyi mid la
eel'n e I tu t e hct'er iid.ipied to Ihn 1 ien mid wimU of tlm puhlie emu nny pliui prevluu.lv ntri,iluei-l.
II I ! nn pic. i:,iiil.il.ii and ill till. le. nii.l inuriie Ihonlti ntluiiuf tin putllu. It In it profllahU Inte-t-nu
n' ,ii,i n.iinitu e cutn'Miied ,i e the pi, . t -holder la ntulnl tu an AN.M'.M, IN I'HKCnT Of
SI-;i;.N IT.IttT.M'. oNTIIIIHfMnr THH I'llMMItMl I'AlU, which I olenrly act forth In tlm
pil.ry, ii-nliiiik' itniii llilitiMMinlrai.i, tn-v fiOin i'ie ilii'idinnlnKe nf iliietimllnv mid uncertain divid
end. Htu diiiii the iii eeltt nnd pr-teii' uu! Hie i).il, til) nf lni.reire-enliitluii. The pjlivy la fieo
fmm leiirictiuii rctrrdiiii; tr.ivcl .'iiu r.ei,leueelnuii ,
xoN-ioiur.rr.vni:, ,t ctntDiNC to tiii: ."i.isiAeiirSiriTM law,
0 .t n Pul l l',i Pulley, it Ihniiptlon r.f Inn n.m ed.
tf itl I Hi llio Olllce, vl-'l 't Nitlliilial HaiiUI nml et n I'lictllnr.
Ilt:il.lIA.V .lll'dC. PreM'l.
y.n. rs.N i"rj'i:it.
Importer and Wholesale Dealer
1
Wines, Liquors!
1
TOBACCO and CIGARS.
.leir. f r '-e-t 1 1 ,r.-J - f
C'ltEAiU AM) STOCK ALE
, 1 . 1
fo ront 3 ti xi cl w .
lYn. 75 MSlMi Jf jJS3YK.B"J
CAIRO, ILLINOIS.
ATWE7S!
qukk.v v ;ii.3ti:.:r,
ATTOUXKVS AM) COL'XSKLLOU.S A I
LAW,
William II. tlrern, )
Milium II. Olllicrl, t'AlltO, ll.l-
.Mlle I'. lillliorl, J
fpeoial attention rivco lo Admiralty n'l jiesm
l.t lrfi.inva,
Ulllt e mi Olilo l.e vre. Itiiuiita ? nml
over (ily N'nllonnl lliutli.
JIXIUiAIt, MVSS V
ATTORNEYS AT LAW
II. T. I.lnrirar, 1
11. W. .ilium, t'Alltll, II.I-
I. II. fie, I
OKl'K I. Oil J-el.j.lli Mli, I. t, 1,1.1. P.n.k.
,. loin
JOHX IJYI.A.VIV.S HAI.OO.V
In klllllll'il tllttl all klllila i,l
SUPERIOR LiQUOPS
Qooiv 'ilulo, io..
o.v ('(.ii.iii:u;iaz au;v.i:
..n llelwten Kigiilh and Mulli-'r,'ti,
CAIRO, ILLINOIS.
T e tlrr.ly, hi luro e"l llo,nni, li 11(1 . ve
I1I11 a call, nud lliia-e .hu,l.
Cn hie Ihelr waula illpplle l it hl.lur.
TOII.V (j.iti;s
l'in el r of th
lllllliinl .Snlotifi nml I!;tr IIooim
11 IBoratl
lots Coninioreiiil .ve.,
Cairo. - - - - Illinois
EVG1EJAARD&0.
11 A V 3
REMOVED!.
TO TlllCIIt
ivew mmm STORE.
300, 302 & 301 Ni Fifth St.
Cor. Glh & Olive. ST. LOUIS, MO.
All visitors to Ihe city cor
dially iuvitcd to call.
AllKADTiri'li MI .VT!:Y
iio.hi: l'oi: .s.tLic.
One of Hit niOHi
HKAUTtKl'I. ANIi IllULTy PIMCiy ON Till:
li.VKII, AT AMIIItll ,
Full vf'iwnf rin-r mid hAnta, wnr 10 feel uhovo
luiih witter,
icon. )3yxx.j3.
ImproyeiiKiita IIuuho I'JxJ.l. 7 roomai n cel
lar cikIiI feci deep, ttell in,ll,l und perfectly dry,
uder llicnhiilu hmi.e; luru, woud-liuunv, .muko
hou.o mid liiinher l,,,u,e. jn ko.,.1 rt'p-uri I h'"'
lyul fiood witter. Threo huiulred Xl irilell 1'';
tree nnd olher climcu viirltlnl half
i. "Wn: over In ni-n-a vlnutiir.l in lull l" '"
Ita laiiuhilliduiicoof iwai'lu nild"iipp,i;. I
,py Pcron tt.hfn to pnrelmie hjl. J
can or write soon m i iiinucieriiuiie";,.,,,
Addru.H, 0. JV'- Vii mi,
.Inn, w7, U:ilJm Mound ? i ll'"".
dxhmm .ni mi
WWW'
Till.
iwinmmn
LOl ' IS.
'lilCWI. EA,..
(IcCtlKO
llt. MIMTII'.S
Jtny jeara'eaperienee in curin,; Cntarrh, uuii.
iltindinit, I)taK,p., e(in.iMlloli, pllei,
;...ek.e nf On. I. iter, l.looil, akin, and
urinary orKitin, dlelu.l the alurtl.
iuk fjctlhat llio majority of theui uera ulle
eil l.y and coiiM only ! cure, after curlnc them
,(,f aeininal Wftloie... 'nluiltiou, muitlca, Iron,
mine., KlHnnlint', hy;ipho.liltea, inervury.cop
Jina. euhelw, hiiehii, n,erllnna,iad thfl nrdlrutry
reniedie had proved aorauthan ileeai.
I. Vltin.M i: IMtOVIMU
DR. HEATH'S
I'lrnliiient ,turirrlnr liiall nllieri.
I dei-in II duly tu iy you eure, three cn.e ol
roll. mnpl 1011, all", otlu r M ine-lie. failnl, to I twj
of 'Itplioid Ki-trr in the latter itaxe. I will
.end toil their htll lttil. If ynu wih.
JIMISil'lirKU-, M. ti.,(itad Wn-l.
Y'.u CUM, my wife of lotu-iULdln weftknei.
an I my.If of ,l,-i of tlmliver, kWDe, ta
oftertrtt'liictilal'ini; llin l.r olliera. '
M. tV HICK, ll.itrr.l,Oonn.
After lnvlnf lein treat-! hy )rofe.or nml
many euiiiint p.).e an. wiiii jin 1 netlt for in-
,lKtt10D,illlliliei", heart .9.i on, C40Kh, dl-
. .. tl Hie lunn, l.ii r, Uii.-lcj. and urwuc tin,
Imlty. (! le-n r" i rue in thin tremtb to manly
firiuidKi-dlivlih. , (-.fcTUlHIN, N V
l.,u,'iire rny w if of ,,ni! aUndiUK wtnkne..
ni,. 111) ill uf dije uf Ibn liter, ki lliej., it, .,
nfl"! Iieuliiiviit albliK tune hy othrri.
H. W. HICK, HartMrd.Conn.
My wife wa ei.nlereil lmpleaa by all
Ihephyae iitn.. I ,t ny th" hleoiiix (if tha Al
liiuUi uu lualuiad l.cr tu l.iaJlll. A IhoutftlKl
tl.inaa. K, II. OHKi rril.
liliraNth, Kl"tdt.u., Ind.
Your iuikJk mi .i,ru Hjuru.u-iner Uiaiotiro
h) man. Tbey ure.l my a',11 of Hron,'hili. l
pep.j, und'ri vuuk our le-noi nut' ourli-
rive up all li.,-e. A nn inatrurnenl In the l.ao.l.
or iel we Hiank y.u for i.v.ia h.in.
WM J TKI'IIKN.S,i?n lilikyCty, 0.
Ami! tain ta ,u a un'ol inn Mai iierlmy
iitii.i'loleitiiuiiiolr.iif.
II HITCHCOCK, hharon, VI.
V 11 cured ine ofditi.e of lenyer' .landm
I -ul!ei terrildybrfnre I look j our medicine,
Ji"H. liAllTl.irrT, Murlineton, .V J.
lour inedMiui. iurJ mn ropldly, I aoul'
lialeprel toil f" l'd Veil reull, rid ll
J Itl. M Kb loNi:,i(.,Ap Hirer. 111.
I leil urM'OH II, V.iU.H 1 lol lli.l eap,'le I te,
litewiiu I eotiiiiii U'-e-l y.uir me.li, mv. 1 kuo
f.b iinrrViai & lnio.aved mn.
Mi II.) II V,'i:N,.MilwatiV.W,.
- ih ell,H tWallleilxl luy ull. 1. .ntll-lj
p n.ove I by )vur lui li'.iiie. m II. fp.TTKH,
Van llnren.uh
t..'ii:iirilm,nr .ieot thirlyyear ii
in.- AI.KN. MHiiltKIIIUli. Qilineyo,
T-iil remot'e I tnr Isr.fr-iran.t, cnnipliealed i.
I.. mine dar. 3IAIU-UN Wltlllllr..
WrUht'a Landln.', W ii
I litte 1 een will about it )er from I lie ni- d
r :ui tnt, m.t u,v. .Mil. M- WILKINaON.
Nohteavllle, In '.
Tlil' di)aiulniM Wd I could li.it I. Imu-ui il
rt.ii,lu.yviiriniAlu-iniiret,,re.iiy l.eo;ii. .
Mr Ul Ul I'oNLiIT.lUrM.oniti.
The ) oitl2 luu ) -ur mo ll -me cured wa a I, pe.
Iiu oTlhr-r Ter' .Uudlnj, ileeould not
ne . nhl ndclortwt yejM.
J II McOOKMK'K HilUWo.tnd.
ruur JV" HX' luy conttitut.-,n rompleuly
lirokeji Jon u, IMII yo iliavuri-ieUetely cure.1 nm
J.J. KIIINl:,Miinl.nry,P.
1 re-e,ve, iinm' ilerr Hi i fr,,n your me.li ine
rtKNJ,llCl:M',liu,vtlle,Ki.
Mye.dVUwrll. PKKNTKs AillliV,
IVpiauiii-k llrelice, It.
I don't lliliik I hut' a irleet cure, therelom
,eeiniuoill'l'ilwii me. ..
'J.Hriir.UtMAN, l.yn hiD, III.
I In 1 lllflivef rnli)4lDI,il)pla,aud Vomit-
jiutc leola l,eju;;
-lo.e iitaiK ) iirwoii'ieriui rueu.
VAN fltlf.H. Cnl-lonKOhlo.
tour mel,.-.ue r, rn-jti-1 tho iwi li In Inv
atomarli. ned eori-iie.a llirnuch hlV ahouldera.
Mr. II. 'I'lill'i. tndi p-ndenee,o,
i Iiim, TrilniUv, iMijille, Ky , urrd id iomj,l.
i ate, J dl.i4.il,
I 'nrle(lrlfti'h, cured afler luvlnn Ueu auan
I, ne, I v auunil eri.f doi-tura.
ll,- i;ircliinn,llitrrlonville, lll.,trrmtlhree
teu.afler we hn.liure.l hlin.howu. well.
.Mn.l.,11. Hill, Iw.kI.ii drifD, Jvy., nitDi
n.K,inid.Ciled iIIm aie uure I.
Wm, jM-ver, Ciawf inlkt ille, Indllnt, wrot Jan.
.l, lia.t cured Idni eivhl tenia pretioua.
I.j-Miiyor licorfw Hall, llrouHtn, New York,
'lire I r.f tip ,li..fta of I, nine) and Madder Willi
I ir dji.f cf r.tbbr uri;u'4.
Hta'H aiMin-ernn. uh'r nn the fan nl Natli.
a net II) deu, Kn , I'rcaieul of Hie Clialliam
ILiiik, New ork, wSkhlliuinu! eminent doi'tora
utid pofra.'.ra hud treim d einlit )eura.
I'nUinte run I enn-il at their liuiuei, without a
I -1 -ijiiI intrti,l.y ii.iiing tueiri a-t and pre..
, I mi,jii .n Adutftfriy- I'r. A. II Hi ain, le.
ti piuu-iiUnl hi realdehcc, Nu. I to, Ki
.. III ireet, New-Yme, ehort UuUuiee fioiu ilh
jinuc liiiti-l iCruiliiaillou aqiutie Ufoia ID
n.m nud uller i p iu. i.ii:ideuilawlY
JATIJKJ-rS jUKAT Itr.N-
SCHEETZ CELEBRATED
Bitter Cordial
I, I- .,il" I epot ,V. W, corner Fifth mid liacs
a'rttl., I'hil.ilelphlit, IM.
.lAI'ttlt .HI'lIKiri'Z, Hole lroirlHor
It, it nli ihlo I-'imiily .Medicine, nnd eitn tit
k. ii l.y eill.t r infant or ui uli wllh llio w,i U-cn
II Mil reirtill. It i. iicerlnln. prnmptnnd apeedf
I I'H.cdv frilutrilie.i,d) .eiilery. lmeM complleil
. tit "I.efi-IM. Iiiwne. ol i.-""7 .'"""e-, "-i,
II, ii h I, l e.li,.,M. olo. t vrS'ii'i'Hiui I
ururillleHlui luter ol
s'l ..Hid. it la furhelier unit aner man ,pilniDii
,;: !;..,. of . .Vri'leioiia i.l.Vta; 'it'it.eel
'n i iiii.. itu. protft powerful dUiator of oo,
'."iVn'rnrll'u. " u "I'lf ". "f H'V "i"i' cw
iflMtv In p'' r.":"H,"n 1
'JoinilS'nV Dcpol, Knt Tcnn., nod Va. It. II,
Tei,n,
jij frumr, lmrHirt I niteune l tho
llJienl hno oli nlned from) pit, and HndUicm
i,l,oll Ihcynro rivoiiimeildcd to ,e, I found
one hottlo toiillord mecoiiidoriiblii relief, I feel
uihiueh.U'inmtilo ,ery wil wilhoit them, in
iNVprotcnt etate'of'lKiilth.
I). MHNllin. 133'KouthClh a)., I'IiIIh.
tit ; ' Ciul,)r lUptut i'liiiyunlt Church,
' Hold hy W. P. Allen, 3 Miilnntrf et'Oiihuqne,
oclKill .'
mm ra

xml | txt