OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, February 03, 1871, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1871-02-03/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

$bc MulhiUx.
Commercial.
fclBE-'n l(W Mil 81 B.lperbh
7TEH-ln If) Ul Ion 011 CO
cftwiS-NwVrkKlor) 1JQ1N
-irrRK-lnme tot-noicc .,
Common to t air l"r
$8;
4)ADI.Bl-ir,llhl weight
rWEST In birrela .....
tlRIK'CRtCM-niinair .......
llurlap
I'OWDKK , riflx .
Knit, bla.lt ).......... .,
MOLAHSKfc-Ncw Orleans In bble.
" ii bbl...
Nyrup. "
Sorxnuni, "
OILS-OoiL per gallon
trd. " ,
SU lll.l
sj)t 'Mi
18jj 10
II 1)11 A
4 liD I tf
l.ltolltl
Ida I I
!(;d.10
1 3.1611 1"
l,flleCJ.
MuiacJ, ' -. I OjiI so
-Machine made, K per lb.
Hand male, per It, .,M.'itN.7
Manilla, peril, 'ii
ROrK-Misbhiemad.
PISH-M'kre, No.l.perbU.notv
1 1 OIlinlH fit)
" No. 3, "
' No. 1, kit
" No 2.
lnoo'ifciii ot i
J ODitlS 35
i .vi-fti it, I
,.. a o0
" No, .1, " "
RIC& Per lb
rlAlr-I'erlbl.
HUUA Hi Cirbon kej' per lb
" Inlmo", per Hi
!f AII.1-I'rkex, 10.1 to U
Other aire. In nrotiirtion
r."y 1
l'BOVIH)H-roil(.ti,c.f,liU.ai .liln'J'l 00
1 ,l ... .. .....I, ..... I 1.. . a. ....
mil" in--.. .u(i, yvi I. ill... I II nil
llriakfiut bacon lllo
Clear aldea, per Ib.rtry alt H 1
Clear aldea, per Ib.rtrv ltj
llil.l.fd flilcn, jirili ilrvMlt
,ui" v,
iiumn.il nngir uurru i.im
l'UIn litnik, Kr lb , uminl
Hlioulilei., jipf lb. ilry t It
Hlion l.frr. iiiiokfil
l,ARD-Tiirocn mi. per l'
KkiauiI hi Mil, piT Hi ..
(iiiinlrr jr.. twt In
Hi
10ai7e
in.nllir
;i 0H(H3 .10
i norV-J
U 311 iCi 7
:i on iu no
l :ui;i i in
t 'j.-ii :k
I 1.1 1 un
I 0.1 I lit
VII I Oil
lUnl'4
OhT
74H
l'i HflM
in ' in'j,
ll!,tii
HP.lt J,
i:i n f
II UmU .1(1
M T i H.I
lo llll'i
0t!,VO
7.1) till
1.1.1 1 till
.1.11 1)11
YIWKTAIII.KH-IMMCe., ,.r
I.M
Whit t.'snii, .r bu.li ....
Nmjt,
Onlnn., p.T lil
WnKAT-Hiuic- White -
No. I MllllC
Oooloo rcl
No, 1 icl
drdlnnrv il A whin.
rillMT I'ClCllOF, ll. nid
till ft It
Apple", writ
M)Al-!l!n. per II
rUAH-llar,t. pf r It,
A Ooliee ..
Kxtro C
New crop. N.tl.. In hlid". .
I)finar"rn. in !! . . .
KHOT Allotted liunilieri. tr
lluck. i ll, b!,)t L
Hr I.e I. tmr ,1,
T0IIACCO-lrk, per lb..
l.lcht. trfrlli
HHIMIHtlNIt
llrlfhl. ter II......
MiioLInx, per lb, p K'.
gEGURE CEUTIFICATCN
IN TIIK
Nerlhwcstorn Itviil xditu
ASSOCIATION
mmiPOMN,
Oonducttd by a Hoard of liirtcturr ami
Oomnittte 'embracing the Uutllnj
Ilanktrs and JUtiintii Mm
of the Hurthxettt.
tsioo.ooo
Worth of VALIUM.! I'llllI'MTV to
trilMiuMM I'eive upvrii llmi.e, .MIiiiii'iiM.
Certificates 2 00!
KotltlitiK the linld.T In onu linn
American Oromo
ANfT
OMK TlUKin
IN THE DKiTnillL'TRUN III" 1T.I.KS.
1 Gin, - -1
Gin, - .
1 Gin,
a Gin, cacli
1 Gin, -
And 01 otber
HVIi.ilDO
7,r,0)
1,000
mo
7"Ai
Cnsli
am !
KTcrrrertKlciUceu at nie , i ,ir 0.1
Obroruo. kalit clmu todMw kitheri,! Hie ui.n
unad rriMi,
"All rnte pid thtniifli the ,
t'lMMT . NATIONAL It t A'lf .
s. 11. aMwni '.ll bo iNiiiiliii'ted l) n
iMmuiltien CnlnKi.d or feiillenien 11. !im fur
their RlAlirtiiUHiiil mid ni'll p.,it.n- n 1 1. uhu
would kc.ro tu I, nd their nn Pii l.m n Ut
nd lionoruMelrun.Acllun. Vi iiru I i.ti -ii
uf ll,
(IJIMllTKK:
ThcoHleen of Hi .VuIiouaI Kli'hUv linl .
lUnLof JlliineflH,..
' I'lyllihk.
1' " l.'"h"U..siiaiiiil,a-Kuii.ol
MlniiaioIi.,Miiiii.
ilurw'M Thniiiinii,-, ("re."! Ut Nnfl II ink.
lion. f. Willlui, liimker.
nrker I'mnu, lU.11l.1r.
Win, Imhuiii, ItniiLer,
linn. Win, l.n-, M)nr of M. I'.iul, lmo
II0.MI1) (IK MltHtnnlWi
r. B.iiil.on, 1'ioprletnr Niridlet llmi-e.
Thoini ljwry, Aitome)- ut
i:. ll. Aniei, Mayor if .Mihii-ni. di..
K, I1. Will.. Ilei H.rnio lincilnr.
T. A , Jl.riliT. I'reidcr,l Kilr.ii" mi i i
.VOW Irt TfiSK ;
'IT,, remaihinx h.ve 11, ihu limud DmwIi, 1 u,..
Holla' oir rapldl , nn I w ill oun I Kon. Hi,'i
UriliM tha ilrlln;UVr 4i'.i M.Mlt II I'lKMI,
and that when u mimU-roi tii,. . sr. M 1 1
I twill I too lile to ami joiirnllni I', iiii-i
lunliy to buy nelinlee Chii.in.i lur.""
kioa prlif m. ill, t.,.iinnd..
Ttl pelfeit Inl'l.c.. (.f II In ert v 1. ...
Inlly -.lWutniHdllw: ..i,i.i k .,
woriu uf tlif-r ,i. ',. in 1. Uu uii
nbiI 11 rliant'.i to l w H' h M tut 1'jprii. . , ,.,
Thu 1vIIi.
Tiwm., J. K H,, K, J;, c (l.ii:!.;
IWl 1H Nat I ll.nit. i, y
For infornia iim mid ill . i.ut.H' rirn l.i- .1.
U in ttio OenmlMiinii'ri.,
IT.AIItMIV .V U'KM.i,
iliniic.ij.uli., Mum,
iMUdim
J N. HARaEL,
UKALKIt IN
Bar Fixtures,
GLASSWARE ami HOUSE Kl'U,sil
115 and .187 COMMERCIAL avenue
CIro, Illinois.
' FOB REXT.
F
OUKE.VT.
ACottaca.elayanrootna, Irn Iota euclowdua
aiil.foot board fence, all lhnnee..aryout-buih
UKi"i Hood ci.Uima with plenty of wui.r, nil in
Ooil repair, lt.nl low to a Kond tenant. A 1 1 , v
W. W. TH Olt.M oN, "
tf Teritli blreot,
1
hltcheks.
:JAI.tt.W.
M IKALWIs is
FRESH IV! EAT
Eighth SI., foolwcon Washington 3
tommorcml Ave.,
ttl,t nlK nitlciihiiiiii.
if:, llniiuy'v.
.In' i:
' ., m,.l
i no i j
' f, I'uilt. Milium. VmiI. I.-jiiiIi.
i rcr ). I to crvo cun-na
uU tiiiuincr, r.'Sjtr
f)ouz:itT hkiisaciz
Jib
AMI
Sausage tVIaker
(UTOSITK TUB COURT HOUSE,
Ovix-o, - - - Sijiiiois
tof Orders filled promptly and
ho fullest satisfaction aua'rran-
I np,l
eptvld.lin
' BUTCHER
ANiirnai.r.iuN'AM.
KINDS OF F11ES1I. JURATS
Cor. t.'Kti iiml l'ojilar St.,
Ciiro, - - - Illinois.
JtiiHuii I rliiixhter onlr ti IU caltlo, hoc
il eli.i.. md i. prei.ftNi.l fo fill ny dftimad fo
ll iiie.au in.ij oim iionud to tun lliml.iill
0110 I.. ll.C'JOiltl
ATTOll.VIIV.S A.VI) C0UNSi:i.LOUS AT
LAW,
William si. (irecn, )
hiich i. (allien, 3
ripecmlHttention kiii tu Adtmraltr ninl Sieiun
lKkt luelnH.
Unice on Ollli, t.e vce. Itoltnin 7 kiu
omr I lly .Nutli.nul lliuii..
jer;r.(.'.tie, r.vxsj s'ofe,
ATTORNEYS AT LAW
O.T. I.lnt unr,
It. IV. .11 mill,
1: II. !., ,
f
4MI1KI, II.I,.
on-iir.-oii
ill. 10-tll
iientti Hinet, Winle
llPnlt.
J'OlS W ;i V?.A.VI"i SA J.OO.V
Im hiiiili, 11 II li nil I1I111U
SUPERIOR LIQUORS
' lletueen i: ghlh itinl NinlliHtreM,, 'i"i;
CAinO, ILLINOIS.
T lldr.ly, In lute icoil liriioi, alioulJ une
hi, 11 nr.. II, ninl ilio.ii who nnl n
fiAHtift. atA'JU M All
Vvt lnv llu r iv.iiila eupplie I t tn Int.
Vioprift'T of the
ttllllanl Saloon ami K.ir Koom
t(H i:i:;icrci;it Aw
Cairo, - - - - Illinois
THE CELEBRATED
A.T.STEWART&CO.
SOLC AGEHTS
FOR THE UNITED STATES.
A. .TOl IXSOiSr
dealer ii
lDJE6r GOODS
.Votions, C'nrpciK, oic.
io!) (,i.u.iix:kciav4 avemu:
cairo, illinois.
null I, dllll
Coal Oil!
WHITE STA.NDAHU, In pWmo
(onjicrafro.
I.IXSEKU OIL, Haw
ed.
i!..ii. 1
WHITE LEAD, ami Colors.
WIMI(V(JUSS, HHUSHES,
i:te., i:(t.,,
I.'te.
AT
-
1 8 I
Ml
BOAT STORES,
S
2A.tr ivir.Ho.v.
i)K.i,i:i: in
stores
110 OHIO LEVEE,
Ovlj-o. Illinolm.
C1XUIXNAT1 ADVERTISEM EX I.S.
J at e iiti:i:.u at.i
FOUNDRY
MACHINE SHOP
STEAM ENBINFS, BOILERS,
Copper and Sheet Iron Work
No. 248 Eust I'carl Street,
CINCINNATI, OHIO
JS J AllMSIIi:i 180U
ENOCH MORGAN'S SONS
SAPOLIO
fne Uf liorlty of tnia eteelleiit prri amlmn
over niiy olh.T rtlele eer olfenl tothe puUiu
ha l.eii ileninmlrated by th wnnderfiil ipulr
Hutlrt tnaiiUtuctiiiHil, Not lex th.111
Ono Million Housckccpo-s
to.ilAy uIiik Haiilloln lint nnd nth irt'oua
, "iidtlin ileum nd la rapidly innrontli .
nll Itrlck, rotten alone, nclilnnrt !
no longer a lieoeailly In thu houieholii, alnrn
olio ,le Km work of enoli and all tin. w.nod
11 HrleM LilMraiid expcn(.
"Well 8rfpnli Ik .dinlrntly ajnplodl
(I.KA.N 1VI.NII01VS Witlioiit HettinK e tola
,,rolllntlio pnint, Tkn ml ul.nl ,Uut
Iripiiinu, rub It mer thn eako nl Sai olio
Vini'i ' VV01""1 w '' i-reatny lalhu.and
thenliiUklyotur U1.1 i.ni. id i t ,', .Rn
iillmidiollu vfiili,lry olothr.br.i,i V,
!.VJ::",a5J,Bv.,,',,, m,m ttm "v,Uv
t CI.KJN KMVI.S-L..oiir .l,.li.il,,. Mil. 1
cin Ilia Moulin, mid linn mildly out Ihu
knUe. I hi. will ifn n hfilli.itd ud ,lurn.
Me mllh, Mlthont evrnlvhiiiK.
I'OI.I'jII TI.V, IIIIASH, nnrl other I'nlliuir,
Arlli-lc Jlut, Hi., dainp cloth on Die cut.
of, e.Jolio until nil, toei,.4, and than
ipilckly ertl,eaiirla-e ol tho ulenell. ,'
ill prmliii' n luairu eo,iml If not auperlor lo
tothu new.
It) ll.KIS r.U.IT AM) WOOIl-WOIIK-U.eSa.
l,ho t ntioTfti do not nil, too hard, iiml
nn. n with eloin in een water.
I'OII IIOISt:L'l.i:t.MMI-N.,oi i.oflheuteM
nl alti in the aavinitof tlinr, lid.oriino.
thn wear of the ill del,-, cli .in.i d. Try It
iiii.-i, . ml . mi ui .11 ,i ...... I ..... i i.
Kill
..... ...... ,wl, , H I .11 If.
il.ivil.lll IIINMI.S, Hath Tul,, tioora
I tt hie". ilr.-V hcrii mmiiittaii ,iir..ii..lw
I-,ihi.i I" Inrhliulite; mid unco UM'fl, will
haver hp iliKiienoed Willi,
ki:movi:s stain rituM makiili:
IX Till! Illlt'si: ri rnll piirKiKa(eievpl UH.h
Iiir elothea), ihi .irlicla la viinienii'lit
".noiiiieal Htid reliable,
IX TIIKMIIIIK I'or poli.hliitf aealea, inen.iim
,v ,,!!" V.M'"'.I"', knlva-. heara, elc.
IX 1 UK .Mllll'-l ur eleanihK, pnll.hlnii nnd ro
liioviiUBUini,oil,eto Ironi nuuhiiiery mid
I110N. '
Mf lli:ii'KM'K-.if lh,. aeon. ilimtUl, clT
hjiineer, pulnier nnd ennrarer.
X A I.I. I'd U'l.Mihern 11 eleanallis and lidl.li.
Hit; aKent,Ht mii'i. ellei'Min, eeunuiiili'.il and
hariiilix, It reiiilred, our K'iioli, Mill
prove lt creat
Mlperloiity orir nil ether
.Ulialii-ra.
I OK It .MI AMIIMi-riiipolin I. ,-,1 h.,l 1 very
1 1 liter, pninier, phuimriiph-rormueli i,,.
tula, ll ipiieKly reimnea h la, I . ,il,
.ok nnd other .Ulu limn the luinii", uhieh
e ui will ii.-'. Ini.i'h. ..1M111. the handa
nnd Iimui w them amooth mid while.
I'HliT. a few fenla,
HOLD IIV ) our KKH'era nr.d dll;.;l.t.
Whiee.ilii llepoln,
ill Wu.hliiLlou, M and .".lllltlorit St.
N.'iv Yolk, Loudon.
aiiiu&iid,in
' Qi;.vviti
,' 5, lXi 1 23.
MrliMII I'M J.,141.. We.Uly li.iii.Ven
Vin t., I,li','iinii ikixl (ii.rnsio a ii,
' p i.n;a(ly.i I'MAM T 1IIX .115,
AKiut.
AhliX'S
Head dispensary
I. .nihil. lied In lvj), nnd chartered li.l, lor lh
I rculinent nf allilmuiea of 11 private ii.tluro,
, Cldeutlu Udli aeira, A euro la k'UH'uillee I
' evcrr caae iindertakrii,
, lor Saloi
! Dewces' Female Regulators
for fern ilea. arrnuled lo remove oh.trtiol'i
He. I'rtcti ii per lx.
Alio a full ma'iriiHeutnfllanilAKc.Hti 1 Yrumea
naupenoriiiulllypl NhIo ht.eiihh l furalnula
i.hh', fj , per half iloiKii, or 4 p, r dorcn.
A .Mclldnl llimphlcl, winliilnlni; an tlihorat
tleiitocon theKliovoilietnuca, with 11 ftw pructio
iriu.uk. upon un. rniiie, rurvi nnd trmlini nt
i tne aaiuticonUtlnini; U) larve viha. nn.. w
I audc uitr.tviiiK',, ahouiuK tho ilitlei.nt atiui.,
Kent in aeulwl wrujir on lecclpt of
celiU.) Addteaa
Galon's Hoad Dispensary,
No. : Wcat Jcfleriot, .tree
CiicoddJoowi Louillle, Ii
I A It T
" XJ 7i
.m:ii.siiii.
Thecoiarlnerahii hert'loforn exlullnj; between
f. l'ohht and I-' il, Stocktteth, under Ihe linn
name of f. I'ulilo A HU'Ckdi ih, islhltdiy .i.
eolin I hv mutual enmeut. f. .11. rjtockllelli I,
authorized tu uolltct nil oul.tandin!: dcM. duo
liiaaidnrni. 1'. I'OII 1,15,
I". M.fc luOltfLIITH.
Thohiinlnetitof the lalo flrmwill baconlmni'il
iitlheold aland, by ', .M. HlDCKI'LllTII.
January llh, IHI, JuiJI.llin
BOAT
I DRUGS, '
Turtle Oi
SOAP.
madi: II V
LOW, SOH AND HAW
AT
s
I
et
0
4
0
u
THEBMOMCTERS!
tiiikio.mi:ti:ks.
3
n
0
S
0
a
Large Stock
..run sale: at..
a I Whitcomb's
SOOIHIHG SYRUP
rprtJALE AT
BA.HC,A.YS'
q U
Sapolio,
It I'linntier ninl littler than
Situplor nil I!"." f,i.xti-tl ivimli.
I HIT clollie.i tor IciiuIiik Win.
iIomtm ulllioitl waltr, 1 11 1,
Oil 'li,t!i. I'lnorN, Tulili a, ninl
nil WuiHlivnrk. Illilmi, Knrlh
en mill Ulnaoivnrc, itml lur
tieiirrnl Holme Clriitllll; I'm.
ilil.ea.
tor I'oiiMinip; liiuveN, Tinnn
llman, Nleel, Iron, mill nil Mete lit
Ware. Ittmovea, iik liy Maulr, HI ...la
mill Itital. teitvliiK e. Iirilllmii aiir i t
riinl In New.
Fur Sale liy ItAItCLAV ltlt(.
Chapped Hands
'GLYCERINE LOTION
1
u
0
3
0
u
An Llc(,'ntl)' jicrfnnicil ami
vnliiulilo article Tor tho toilet wf
Lititle.s and (Irntleinen. Will
on re t'hnnncil llniifls.Itoiii:liiiess
5
or the Skin; t'liiijineil Lips mid
I'harod Surfaces. y
TKY OXE HOTTLE.
I'reparod by
Barclay Brothers.
m FINE COLOGNE.
Uenuliic Impart im l,r;tact
I'lXE EXtJLISlI SOAPS.
Hair, Toutli it ml Null llriislipji.
India It'nlilicr Xnrsery (UmU.
AT
H O
BAnoXiAY XJIXOra.
I Thn aimnloiii.i,
Khver roiiipltlnl nre
f
I
K'lliemine.a Ull'l p.'llll
Km Ihe aide, Soma
' me I ho iln I. In
SI'hc tdiouldi r, nnd la
tinti
,iii.iken hi riL'Utn.iii.111
i ,te .iiimiicn la nuee i
......... -j11l(.F ,,., fivnii,-.., UIIHl'l U
(.'ine'ali'o.tive, pomi'limea allernalinir with nx
ml uilh rtt n,..l i... nn.l ...L... I . ..I. ...
. in 'i-i i. iro.ii'i.-n nil imiii. tiu'i uuii. niavr
SBCSSBta-enwatlon, entl.id, raid
iioiioi lueiiiory, necoii).
pnnled wilh pn I ii fu I m n
.atiminf havlnr left tin
lone aomethuiK whli ll
illllht to have been done.
Hue t'oiiipliiiuiiiii ut mi iikhe.a.ilelillllr. and low
apinta. Nimetlme., aoine of the nl e Miiip.
Iniii" iitlMid lhi di-i H-e, mid at other tlimnvny
fow of them x Lilt the l.ner I" t! nemlly the orjino
luoitimolii"'. Cure llm l.iu r with
Ur. Bimiuoni'j'
Kiver Regulator
A preparilmnrl rr.r.t. nnj herb., wrrnuled lo
lu'itiicly Kct.tiile, and run do no Injury to uny
in,
ll llAa been limit liV lill(i,lr.l w . nnil tfnnii.fkl
the la. I .,1 pin , onu i.f lh.. ii. ...i .b 1 1 , l.lu aih
CKilnii. nnd li,irml"n pri'p.irHlmn. ew r ottered
Hie aiilb rmv. II luUeu ri.;ulurly and praiitea
il I. .tire to , nre.
tlTjii.vwmtrMni'rT--rIII)yf,ena. f.,,w.1e.
IREGULATORIf
Mllll'lIC. (,'Otlllene.a,
.i.'K,ii'fl',ai'ne,, firnuio
I urrl.iea, alli'Vltnn. ol
v all I w I Ih.11,1 hUdder, etimp
in iiu-a' ih'V", iv it i.nrrti.u.r.i n,criiiivii,iver
of the ei.lli. I 111 r' 1 1 r 1 1 V of the I l,bl. inrfinidiilr.
or ilepn - iii.I ajiirdi, lit irthnrii.eoho.nrpafu
III the le Mel., pmu in hn hend, fetrr and auue
drop)' oil., l-ulll in lhiilaie(ndlllnb.,a.hmi
ery.ipi . leiualu alhu ion, u I biltoua iliiea.a
ijener.il ) j
I'rcpa .'l ..'iljrlij .1. II, 'rllln A Co.,
I'f'-.v l-, Ma. o.
for r .' '.y liar-:v I) ."ier, ut l.eiea
Call", I i, .
I
'V V -I .
Hol'ni; isa isi.; axi iov:
SUMERWELL & BAIRD
cmxko. tLi,i.oi,f,
1 Are iripi.rtd lo lakn conirmta for luNiiiKnr
uv.rft ho ecaiif nny a re er ile.i 1 pet n, oany
1 other hindof Mtrk lit theirline,
1 hey liitvx nil them illnueiy nppllancea for re.
, inoniif or riin.iUKhoiieaim.hoit notice, andn-lr
oauaio 01 iii-iii'ii.,iidj, hoiitf
A
VOID 1,'AK.S.
A llotllii of eailv lndlMcretlnn. cauintiL ni rir.n
ilebillly, pieiii'ituiti ilicay. tic, lunula til,, I
every iidverllaed rcmtnly, haa a almpli. mean,, )
aelf.uurc, whieli ho will end fn (o hi. M
jitlerera. Amlrtaai J. II, TUTTI.I5,
uUJdidi.Uil TU Na.a.111 at, N.l
jgSIIfaKAT
'tickets for sale:
rAUKFroui
ClIimKuiv lie
IS itii.
verimnl, Londonderry, J
CIiiociinIokii lo CHlru ;
i
;
NuH'urd, AforrU & Cnudur, Act
A I
HANDBILLS, CIRCULARS
Ami nil kin
I.UUAI. AMI 4'OM.1li:i(l'IAI,
I'ltlMI.MJ
JO
HI. JOHN HULL'S COLUMN.
ill. JOHN i:Jl,L'K
Great Remedies
DR JOHN BULL
Monul.vliirer.'nnd vendor ol I ho
CELEBRATED
Smith's Tonic
SYRUP
l'OH THK
CURE OF aGUE H0 FEVER
OlxiXla rvricl Povor.
T
proprietor of till, oelebrnltil medleina
Jully tlniliH for It n ailMinorllv oterullre.
niedlea evrrolleredtotho Mihllc for thn
Ut,r,Mlt aaa1 ;rei.ii,rrl ftr of Auuennd l eiur,
ui villus wu'i re, ,t, wneintr i,i ei'ori or inn
Mnlidinir. Ito relora to the .Tiliti. f t.ti.rn nm
rWiulhireiiterti country to hear him te.timony lo
ii.,. ii urn in in.- ii"ni'i,iiii,, inni ,n no en.e
VilinUirrml It lr.ll tocure, If thn ilireelmn. nre
etrii:tl v lolloHcd nnd tarried mil. In n ureal
msnyen.e a unjjle doae hn. been mllieieni for i
cure, nnd wlioloHinllle" lnn, been cured by a
alnnle liottle, with h perfeet re.lorallnn nl the
Ki'iieml linillli. It la, lumerer, prudent, nnd in
every cn.o more eerbiln in rute, If Hi iim-i. inn
tinned In aiimllcrdoM'a fura week ortwo nlterthe
illK'il.ii hnn l.eenrheeke.1, more e.peeinlly m di.
Ik'lill nnd lonir atandliiK e.ea, L'Minlly, Ihla
liieillclnn will not require nny aid lo k.eplhe
lowela ini-ood order) "hotlhl thn patient, bowel,
er, require n catharlin inedfnne, alter Imvltis
taken three or four ,lo.e of the Tonle, a aliii'le
do.ie ol IIiiU'h Vrutlutile I'l.mlly i'lil.
will bo eiilhclent.
I)H. JOHN llt'LIri l'rlneipalotllee,
NO. .10 MI'TII, (C'rovi StrcM't.)
To MViUnlttMl SlalcH mill World
uiilo llfiulera:
rllAVh received mnny leatimoniala Irom
profe.alonil and medleal men, aa my almanaca
and various publication, haveahown, all of which
nreitemiine, Th lolluwinir. from n highly edn.
ciili d nnd pniinUr ph)alrmn In lliorKin, i.rn.
ululy one ol Ihe mot aenalblecomniunlratlnna
I have ever received. Dr. Clement know. ex.
nelly what tia apeaka of, nnd hi. le.liinniiv ile.
aerve" to lw wrltlen In letter, of l'nid, IU,r
what the iHKtor aaya of llull'a Worm llt.
tro on
Vlllanow, MaiaerCiinlv, On., I
June-.-j, Hm I
Dr. John IU'll Dear Strt I Iniy
Kiveu )our "Worm Deitrnjur" .evernl trial,
ami III, I it wonderfully elhoaeirjil.. It ha. no
la le I in n rtncln Inatante to h ue the wihe..or
eilei;t. I nm doinn a prtlly larx county prwtnd.
and have dally ne fur .uiiki urlh'ieof the K dy
1 nm Irte to eonle .Km know of no rt n.i.o
rn'oliiiiiended by thhl.-.l HUthonlie. that la.o
cettHln mid ) ly in lt cltn-t.. t m tl.n . untni y
ii.ev are unceriaiiun me exiieme. My nltin
wrltniKoil la tittlndoiU upon what lerina I tan
Kei nn. ineiiieine iiirccur :rom you. If I Chn eel
Ittipou e.iy term-, I ahidl u" uvirat deal ol it.
Inmnwnre tlut thtii.olaiichait 'le. laeontrnry
inn,iiiii.,.,iii j'lw in i' oi . Kient iniljoriiy
uf,!,, inn-.ii.v.i.niiu a irriieiir wnicuwe
know to I." aunk'ieut. anniiTv ta.'.u.. mi n,.,ih.
li
mnoi'iniorii. comiilnatlon. for my pvt. I alinll
makn it a rtilg to u.e nil and every luenna to a.
leviatv aiillerinKhuinaiilly wr. eh f may ! nl.le
to command not hcaituliuj; fnuae eome one
moi ini-enioiii irian my eeir hue le.irned i.
ellet la llr.t, and aei Uriil the aoje rlKht to K- ..e
in,, i hiium,,.ik', jiowt'ier, i nm ey no mean, an
ihWihmIi. or u piorler of the thn ii.ii tul of wnrttiir,.
noatriiin. Hut tlood Ihe county, llmt purjeirt lo
. ,..i-m.. i,.,,..!..-! ,-.-i..r. luniiii-iinivn ," neir
I'len.v reply aooii, nnd Inform me of vour hep
term. Um.er, very re.pei-tfully,
JUI.Il's i'. CI.LJIIl.ST, ,M. I.
151JiiT
SARSAPAfiiLu
ICciKl.llte :ai)ltilii' lAltti- ami
Uio I.cttor Ironi his 31 oilier :
llenlon Ilarrncka, Mo., April W, IMC
Dlt, Ji.'IU'l.lI. ,rs,r i;,Um..,. .ii.
t'l. nev of your rranr , n, and the l.eulina and
benefleiulMUuhliea it p',.eM, I tend yuU in,
follownif ilaleinent ol myca.et
I w wounded a' ' tlaoytara aM'0 Wi. Piket
pri-oiier nnut otilu "In aixteen inn,li.. Ii.,.,,.
nn ve.i .i utleii, my w-un d. Iitvnmit riile,i vet
I h.-vei,i. ut llpaiiinineiaainee I un, wound..!
Iklfl alio! thruuuh the Inn.. Mi f.u. 1....1.1
l Unpaired, and I need komclhinx lo nt.t nn
luru. I have iiioii faith In your i-aiaaparilla that
111 anjlhinj; el.u, I wi.l tfint that (, L.,.Buii,e
1'lia.n expre.a tun n half doie, l..nl. .....
fW'Xe CAIT C. I', JOIlNkON.
,, u ot. Iwui, Wo,
I. H. Ihelollowmv vrr,l,n la.r.lBii ,iu.
hi .Mr., Jt nnle J.l.naon, mother of Capl. L'ohn
VII 1
DII,JiillNllHLII)erHlri Myhuabaud, I
0 -. Johiituu, Ma. n .killful nireou and phyi.t.
unn, CeniraJNew Vork. where ho dud, Uwtinj
the aU,v C. I', Jbhnaon ill my car. At llnrln I
jear. of hjin, he had n chroniu itiaiihiM aihl
I,','.".'1 Kluni yoi:rKr..par.llr
II CI, lll.l, IIIMi I halo fur leu yeara reoom
11 er,. e. it toman; in New York, Ohio and low.
lor .i-ri tula, fwver ,rea, ana i,t-,iri,l debility.
cl '' I.a. ultei. ltd It Va ,uh (
la tittts ut i..i.4 nnj ftxir fiu vm ,,mi
i'!"'. I am vci yauxiou. lor my eoh to aunt
have reeoutte to your Knaipnrilia. H i fenrlul
01 k' It lliit h l.ilri.. nrte le, heuce hia wnl.u.' Ic
you font. Ill.wi nd 1 -aere terrible, but I l.
Hove hDWlll recwir Jtenw-ctfully,
JKNMK JOIINSUN
TTTT -T
Cedron Bitters
1 A UTJI i:.TIC IXIC VM KX'tH
Arliimsus Jlciinl From.
Tenlinioiiy of Mctllcal .lien
rltony foint White Co., Aik. .May S3, '(,).
Dr. John Hull Dear Kin l.ant f ehrunry I
at IxiiliNvllle nurchaainu ilruua. and I vnt mini
of your Haraai.anlla and Cedron llillera.
Ml aOU.ln.law. who wat with Inn In Ihnatnra
thoitore j
ha. teen down with the rheiliiiatlam for aomo
tune, commenced on the Iltttrra, nnd icon found
hi Ktiic ral health Imjuoi ed,
Dr. diet, who ha. been in bid health, tried
the in, and ho nleo improved,
Dr Collee, who hnx been In Uad health for ev.
very much by Ihe mo of your lliltern, Indeell
tho Cedron Itinera hna
niiii ra naauiven you ureal noun anlv
In trill aettlement.
1 llilllK 1 cnuiu at II a rreat
ounntity or your medicine this fall cupec'laHy th(,
Cedron Hitler, and haraapanlla. bhlp mo lo
Ilea
C. II. WALKr.
Prnnnriill iiv fill TflTTV TITTr T ...
Ills Laboratory, Fifth fcJtreet, Louis-
vine,
I'or Nttlo by llATtCLAV lUtO
ii nni
: If HUB I
1 ST
on-Tici:
i'lKST
Ili:4ims, ('Aihierl'lml Naii.ii'i' llanki JOIIMI l,IIILI,IN, Conmilio,. Varel.nnl
JKWIITT Wll.CO.V.t'rnp'r. H. I'hirlea Hotel: IlICItMAN MICYmt. Tobiu'eoni .1
II. XV A ItllN'l'lt, .11. l I'hyiU'innnnd "iireoni I'. II. I'OI'i:. Attorney nl l.nwi
t:i)VAIl IIU,i:i, 0f :, ,j v. ,id..r. Jeeleri IJL'NXI.MIIIA.H, Teller lit Nal I Ihiu
CI. II. IHKi:r,i;v, I'rop rN. V. SiUe( J. A. CiOLKm i.M:, Ilry Ooodii. Mere
.$100,000
Ilepoled with thef-lrile of MiMoiirl ne.'ordina to the lnivioflli.it Hlnle, (or the more perfe,
of the polioy holder".
OmsIi C-noitnl 8125.000.
(in which llinSliHil. holder, enn drnw only l.ji.il lnteret, (whleh It niorc limn i nm.) the prodm ol tho
blinneaa U'lnit dhided niimmlly atnonit the n.tnred.
ft.eelil Mtenllonl.enlled In the !); l.S l'i:it CIIST. INlTIltiXT l'AVI.Nf. I'J.AS, ,...1 imr
lured by thl Cnmpiny. The pl.n i" i imri li t,. w, the enmputiitlona having ln'i n mnde
lion. W. I!. Ilnriey, the udl-know i .viuury, in ne, 'it dnme with the de.ln. ol thn Company, ami "
Hie ted to be hetier ndnp'cd In llm ii.i. m,d wimli of ihe pilblie tlmn nny ptu prevlnmly niltwli. I.
It I" f Inilde, r.'iuilfil.li' mi'' delinite. nn I menle the iiilenl on of the public. It la n prolllal In inn i
ineni .lid lnurini''e eoirii iH-il alneo the ii'i. v-h"lder I" entnltd to an ANM'AI. INIKIIKSI uf
HKVK.V I'lIIt Ci:T ONI IIK "I'M Dl Till; I'llKMIl'M I'.MI), h,eh ," elenrlr nl forth m tlm
polny, n.nk.nir ii udeilnite . unlrni't, lr. e fr'.iiilheli.iidvnnlni!e. of lliictiiniini nnd uncertain mv.d.
etidn nioiduiK th" iiei'e..iiv an I prteni iiiii the ,.ilMiiy of inlircproentnliou. The policy n flee
from te.iru liuh" lexnrdni trmi I u.l re.idenee, and I.
.von-i (iiii nt l'.tui;, Aictmm.vc! ro thi: .HAMHAoiii'SirrTS i,a w.
Or by n l'nid l',i I'ul, y. at the o nun "fine n-u ed.
Cnllitt the lllllve, I'lril .Vnt loiiitl llnnlti unit Rtl it Clri ulni.
CII.VS. CI'.VMMItlA.H, Srrr. tnry.
ltAIl.UOAIIS.
ui;ki:st noirrr:
nn: .SOUTH,
... VIA
Q
r;:o.M
ILLINOIS CENTRAL R. B.
.. ..t
St. I.ouls, I.iuiIhi lllc. C'liii'liiinid
Clili'itKo, .Vuiv Vorli, Jloaloii
. 4 Ml ItL......
I'oiuls Ensi and Iorili
I'liatt-nifcr TrnliiH Arrive nt mill leiite
I'nlro ll" fntlmiai
Mnll I5tpre.i,
AltltlVKr UllfO A. .11 'Ji'jll I'. ,M
DKIMIIT-'JIOI) A. 31.. , Iliaol'. ."I
llolii tra na r.- nuv t at Centra" n with ir non .h
MAIM MUSfBS.
I'nlin, Itrrntnr, lllmiiiilllls'litn, 151 I'liao,
l.n Sitllr, .11) ihIoIn, Kr e.u, I, tin I, in,
llnliiii,ie, unit nil point. In lilt, ml.
.Vlla.otlll, ?lltllltaitil, WUl'Ollaln ninl
In vvn.
And w tli I ne.i'.nn ni; J'i nn I We.t tt
St. LoiiN, Sirlm,'llelil. i.ouNvllle, 1,'in.
clinmll, liidiitiiapolls ,V Olnmlitiv,
nnd n thi' ijr with Mi. iti t.iiir.'. Mhfin
."utllhern. nad I'itti,'iri, l uUVJjno
nnd C'hi. io ha U -a I. to
llctrolt,
Cletelaiid,
Onnklrk,
Allmiiy,
Ilnstoii,
Xlasrra Kail".
Erie.
lillllillll,
Xe Vorli,
Pltt-uuri;,
Aliiladeliilila.
llanimore.
tVa-liintoii,
ALL
POINTS
EAST
fo. throuiih ll 'keij nn I u.'ormi'.on,
Illinoi.Uutr.l Itadroitl Meieii.
apply
W. I' JullN-O.N.
feier.ll IMi.rn.-er i ill. I ,'i', '.
M 11KW I I I', Iiener-i ."upe: ir.ti lidei.t
J. Joi,ll.,,u, li lit I . ru
j S.MYTH aV CO.,
GEOOEES
OHIO LEVEE,
AlfO, keep conat.infly cn hand
1.1 d corn.
plele .torlfol
LIQUORS i WHISKIES
Scotch and Irish Whiskies
Pft, Madeira, Sherry, Catabaw
7" X INJ 23 3. I
We are nk"ni. 1
UIIKKI.I.M, AM..
J !! I 4 I. C, (ira'e
Wi a. " rv
- V'
C -I, 1 . wh
h i.'l we
13. to the h".
I tlia
1 I,,.
-'f . .1' n"i 1
j.v tiis: Mtvt:,"
H. M. HULEM
A N I)
Confection Ivlorchant
His itetiiou'il to Ills Old Stan
U Commercial jnoe
Wl'N' h f.l 1 - ti (1
hi f'-Hiii r an tut 1 m, h
tw "iii'4 n tu v v.i-.t n ,1
., r-iu ul.'ttiv t
T rnt- ty ..Ji,
OVM-r tt!ill Oil i'UCl
WiniVAlUVaMMwaiak,
I I ' 'rf.MtL, 1
w. II
H U.I. I ( ( r l H
r.K.provmi.nay
!.f w.ui h Ut-
Will fct-l.
ti-Ttl
(JHOt'EUIES-niMJllSSIOX.
W. tirnltoh.
TI5ATTO.V
T. Ilird.
"S
itu:x,
Hi-era-.' ra tof-'li.iltoii, Iludion A Ciarlf,)
"Wliolesrilo
la.
COMMISSION MERCHANTS.
CAIRO. ILL.
Aucnls nl Anterlt'Hii I'l.n.i. ..
2V!l'",r,'r'Vr,'JJ,,,,ir.Vll,i,M Y"L
XVSf.MAJIHO.V,
GROCER
A?R,OItJCiD
COXmsmosliiKKVUAST
.io. 70 Ohio Levee,
CAIRO, ILL.
ipcclnl ntteiitlnn kIvi-ii lo Cooalu
uioiilaund t'lllliiK Orileri'
AKH
o thi:
:louis.
VATiO.V.Wi Jt.l.MC.
.ceurll)
(dceU'ltr,
10
I.O lilt. IIKATlt'S
M .nv tenr.' ejp. r en"e in f iir.ri! Canrili, t r:
.'iini.iii'U, Dv-pep.ui, roii.iipat.on, p .,
: -cm of the Idler, bl'.'.J, Kin, a' I
oriiinry oran", di.'-lo.e I the ! i
u n fwt that the mnj..rity of th-m were , .
i I l y and c iild only I- cured after cur nr th' in
ol aetnihal weikne... 'ntmlation, rau.t , iron,
ti.rnea, .IiiihiUiiI., hyjmpho.hltft, Inert 'ir),e p.
iiinn, filial,., Iiuehu, injei tion., a'nl the old, Dal;
reuicdlea had proved wur than uvele...
i:vii)K.ci: 1'itovi.vti
DR. HISATH'S
I'rrntiiient .Suritrlor loall ntlitra.
I deem It a duty to ay you cured threo ea.e. ol
on.nini.tioii, aflei other renie-lie. faded, an 1 1 i
i lyiiuoi.i reier in ill" lauei tuve. i
m bd )i,H their alHdavd. If toil wiah
JAUKM'KTKIll, M. II.,Ca
Cana.u W it.
Voie,ir,.. my wife of lniiir.tabdii, wcal.'ioi
I and mr
il ol ,iiaert or the liver, ki
Inera. t.k
t tra.lllieiit
al'.na tune b) other.,
s. w. nit k, ll.rtt' ri, c..nn.
After having lieen treated l.y pr, fr.,,r. ai I
many eminent ph)i' ion wiihoui lr.ent br o
d ae.tion, diuine... heart all.-, tmn, ..ui(fi, d
'-r.,f th liinif., liver, kin ley., and orran 1 tl.
h i ty, you ie.i.,re.l run in three month. .. i,.r. j
vigor and xwh! health. f.HTHllUN, N .
V, u cured my wife of Inrnt .un i.ii.. w, tiKnt
and m).rl of dl.enu, uf the liver, k, mi )i, it, .,
aner ireaimeni a long lime ny other.
H. W. KICK, Hxrtfor l.Conn.
Mywlfe'.ca.e wai eo,i.Ure. hopale., hy .11
the idiV.M'i.i,.. but or thn lile.aiiiir of thn AI.
n.'Khiy vou re.lored her to h.ilth. A thouaii.i
Ihmki. K. II. iJllfiriTII.
IIIiui ln, I u.id Cn., iDd.
lMir Himlieine. ate the vreate.t evr ,Ihu,tm.
by man. They cure.1 my ..o i f llmnt hill., J).
ri, ami en woak our IxwUtr an rairielvet
iraiv tin all IftoiM,. A. an Irmtruinent In fh l..n.t.
of liod u. lliMikynii foraavin him.
na.'.m r.niii.v-1, rMano.icy uny, u.
louliAVe reheiej r . . t mm unl re.loiail ,11V
Urine lo IU IMtlir) e ipir. .'K.
II. IIITfliCOCK, Wliaron, Vt.
Vou ennui ,ne (, ii.r.. f t.n veir.' atandin
JUD. IIAHTI.KTT. lthilnur, s
. iin otr llie,if,rie.
r, iMrrti
j.
i"iir ineii. me erl me eo r'ldly, I wwul
haiel nd j.,n (.Vai ha.1 vou reuirml il.
J llL tCK.SToNK.ir., Apple Hirer, 111.
1 leel tfralelul to v,.u a. I km. ,,11.11 1.
I vewnen 1 e,iii,i,eHcel )"ur llli'di' me. I klit
ll" othercotiid hav MVed Ine,
M'"- ." J J' ''"f-N'. MiNauke. W...
rte .wellina- that artli 'led my H,le 1, nt,il
r. mov.-d t.jr ).,ur meilieibo. h. It. M'lTTKM,
,. ... "uren, uino.
l'i i.rMm" .fad .eaaent thirty yi-.r itau
n.' tl.LX. WmiHKIIK.M', iH.ix.y,o?
l.-ur-niwi, 1 my h.ni-.un.l. r.,,,,l,
. 10 il,w Uj. MADI-ON WKIi.Hr..
, WnxhC. Io.iir, W'im
I have In well about a year from the ined
'Hit you. em me. ilra. W. WII.KINsO.V,
... , .. .NUe?il, In. I,
I hree pl.y .11 lan. .aid I could not I Imi vI .,t
I all, hut jour meilii iui. rc.tored mr health.
Mr. IICTH CUNDIT.'li-na.ohlo.
I he j i.unv man your mliein tuiel wa a hope.
1 a.- f tiir," er' aundm. Ho could nut
I,e .-n In. at le t.-r tw.. y.'ar.
J. II. MiCUHMICK llillitairo.lnil.
1 .luryear.Hju iu conaiitiit on completely
llbL.li iln.n l.ill ... 1 I,,..... ,.,.1. .. l ..
. ..vn, , i.' ''ii,p,t i.iy cureu me
1 reeeiI imtneiialerell"riroi,iyi)urme.lieii!t,
. . , I'L'l lIt'ltaT.Loui.iille.Kr.
Jlyidei.Wfll. l'ltI5NTl.v AHllHi, '
l'eiUnnn'H-k Undue, CI.
I don't think 1 have a per lei t cure, thirtfoiv
tnd 11, e tni'ie Ined, 'lie.
II ... , !' I'KWIMAN. Lyndon. III.
I had the ItTircomiiliint. ilt.i,.n.iu. .11,1 1-
j. j. iiui.ir;, Minbnry,
,m...o ,,.u., ,,r , ,,HIK y..iir ivoimeriiii mei.
".tie, e. VANTI1IL.1. Culoilonia.Ohio,
lnur inedu-ino rvmnveil tho piln in my
loiiiiub.audeoreiic.a thr.'UKh my ahoiildera.
. ."'!" Tuttle, lndindeuce.u.
Iif Truiutw. Danville. Kr.. nnui .,1
1 .. 1 . . 1
eal.'ddl.ei.i', 1
('ruilfwliriltil)i, cured after Iihihk lieen aban.
d"e. by amimberordnetor..
Th..a. illfjiiii.on, llarri.nnvtlle,ll.,wrM.hreti
year, after we had i iir.-l him, he wa, woll.
Mr.. I II, Hill, Ikiwliiiv (Ireen. Kr.. nuin...
audi omplieattd di.ea.eeure.1.
Wm. llevir, CMiwfiirdarille, Indlcni, wrotoJ.ui.
I ", hl cured him I'lahl veaia ,rerioii..
hMuyiir Oc.irte II til, llro..lhn. New Vork.
"iiii I of old di.en.,1 of kiduet a uml I Li.l.Ur u,n,
laruly,i.ijf tither orkaui,
lleaied awieerou. uh er on tho faco of .Vain.
.....in.yltn, i:.. . I'r..i'ent of the Clialhain
Hank, New lork, Mini hlh" in. i.tenniK nt Uoetora
.m l profi'.aor. had lieau d eiihl enr,
I' iiienta can lai uured at their home., mili,1,1 ,.
iera"nnl interview. I.v atatlni iiimri u., ..i
11. t iiiudill'in Ailrnefree. Dr. ,. II. Ileni, re-
eve. patient. ut ,ia rt "id.n ,e, Nu. I In, Ka,t
j.Mh.ii,'t, Nru.Viirli, n .hurt di.tancn liom (th
ali-uue i...- u,-ro.. maUi.on ruiiurr 1 fur.. ,11
a. m. nnd altera p.m. otI3deodawlv
SCHEETZ CELEBRATED
Bitter Cordial
Vlh3lvalo l'cpot-N. corner riftli and IUco
alrecU, 1'hll.ulelpht.i, I's.
JACOII SCIIKIITZ, Mnle I'roprlttor
1' la n rcllaUo family Medicine, and can bo
aki n by cither infant omciilt with Ihe aar.itibeen
h ml r' Hill.. It u ucertuin, prompt uud ipeedv
t inedy for diarrhea, dyaentery, howt la vuiuplicd
JVMicnun. Ion lie... of "I'lril", faiutlnsa, fcicl;
Honiaih.hcndnehe, etc. for chill, nnd lever ol
all kind., II la far better and fer than tjiiiinn.v
fill, out uny of Ita perinclou ctlecli. It elleeta
I.H appclilo, prove n powerful disealor of food
u'ld will ciiuntemct the llccla of liquor In n lew
inlnlllca. Aa iudiapulablo evidence of Ita medi.
cnl propcrtiea, wo njipeud a few of tho many cvr
HKiit.'. In oar poi.v.alon i
John. on'. Depot, l.'mt Tuun., nnd Va. It. Ii.
Teun.
JxcoiHcitciTZ, Ka.. DcnrHir: I n wo used tho
Hitters 1 havu obi.tlned from you, nnd find them
to Ixi i all thoy nro recommended to bo, I found
one botllo tonltord meconalderablo relief, I feel
nithouiili Iciuinotdo very well without them, m
my prevent atato of health,
D. MfNir.i;. Ill.SouthClh at., Phila.
1'ii.itor luptiit l'uj link Church.
Hold by W. I'. Allen, 3S Maiiittrcct Dubuque.
oclHMIv

xml | txt