OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, March 05, 1871, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1871-03-05/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

fti ttt!t;ii.l
ZSSmtt-" .Pin':
"Zx,tL ft r nil HHMin nnu rei".i
lend liU.-J.yV..!.lii en In i)l l here
ami 01 inosp,,.
arc, Wlinnut 'i'
1 ilr
ehnrchJj.yt.t.haTCbwHn-tho-i
iZrTSjr .lB'ifikW of rwtotltog-atjd
N"fc!5Kfc7- iMrr 6f tn JPH
r"P?:7i. to moos oi mo Jiev1;
Te r?EuJT The TUlInn .QoTerhmrnt
liiw!HWthfoK sod putpoio. of tho
morMt-' '
HMtfordteipIoii two of iti polled
toeethit Idle children in that city
tft icnt to ichool. r
J M. PHILLIPS & CO.,
Saeetiion to E.B. Uendrtckt Co.
FORWARDINC
Gommisrion Merchants
a.-, tattta
PROPRIETORS,
CAIRO, ILLINOIS.
UBBEAL AMTAIiriM MABE Olt COJf.
iHnxnn.
Wlr prtrutd to ttir, ler ud forwird
frtlht lo til polttU, tod bar tad ttll on com.
miwtoa. '
arBuliMUtaded UwithoromtitBttf,
ft, W.Mltw, mil T. rum
HIEUl C0HHISS10R
AND
Forwarding Merchants
1AUtB8.l .
rUNimwM,OATR, HAV,
JT. M kla Xievee
CAIM, IIXUI0UI.
QLMXATUIOinr,
COMMISSION
wd dtltn In
Lias, Dentil, Ui Paris
A
AND
rLAraEBER'M HAIU.
Cr.
CAIRO ILLINOIS.
ftaaoMnrle rkrkfAPbWu.
COMMISSION
MlllWlt VM M ,
FORWAflDIKG MERCHANT
Aid Dlr Id -
Cor.lOtht &Ohid Levee
CAI, IJLUNOKS.
QOM MESLI AL HOTEL,
CoutereUl At., Opposite Tost Offlce
( CAIRO, ILLINOIS.
JOSEKH BALIS, Proprietor.
mS. P7 '" fnral'hM d elTr to h
utilaCrn-clMi tccommodmoBt. ft7dir
H
IOHEST t AMI PRICE
. EAE COEK
fTIUE
cimecBRH MuiMim
Cvraer lBtk ami Lerce Streets.
- A. JIAl'KIKA CO.
; 11. r, ltlaka
pAKKE Jk BLAKE.
Ialra in
HMD. IIC, OILS
IIUUTIIUHilp,
MOP AOATOR AND PEAllER Itf
9wutat
.VM Traaa, Ihrwta,
4U.
Villa
Ik-lawly orvUrt aoUcUod and
proroitly
tUk
w
3?L3MC3a COOSmO (8TOVJD
BEERWABI,
JtOKKTS FOR TUB
Ul
O
!-
!' rt f!l
D
UJ
HI
5
a!
uio
C3
ui
WARRANTED. F.RSTVCL.A8
r. J n.i '.jiT.i,.tr i, . cil Jl . iJ
FAME"
wwtPH aAAir
"t ft J
J'
tit:
it,
AJ.D I NEQUALED I-N TJlBVEGTI(lx OF CQOKINO AJPPAKATCs "
TEN DIFFERENT 8IZES NOW READY.
TICKETS. FOR 'SALE
rAftirrta
CllMCW or
tafMtowa to ,Clr
M
AyNAKDH
i
BITTERS
THE BEST
TONIC IN USE
,FOIl HAI.BY
E. F.M AYKAED, Prop.
pittibtkoVta.
VModl?
E CLAIM
JW OfJm CKLKBKATKb '
Perfected Spectacles
JLzxd. Evo Glasses
The iinderinoDtiondd'TUtiM(ri ornr tho in
ordinary uir, th proof f which rrttjr lM "'ii la
th KltrurtUiuir taloiand oonatanlly id
ertuinc Uinanil for thtm t ,
Iti. Thttfrnm th peculiar rnnttrnetlnn ol lha
KtMWher ArWlbtmod J'KKtiKKVK Uio lRht
rrnaerinK .irr)U'Diciios unwuir.
td. Thai (liryiioDffr a brllllanty ami dl.l iirl.
hX)RTnot bllhrrto enjojfd tjr Hriovlacle wraron.
a. That IM mMarlal Aront whleh thaianaaaarif
round, la manurartured apnciaii
nra. and It I' till K. lIAi.1) an
lv for uilic Mir
Id IJllILI.lAM,
4 uot llaUx to tx-ooma for ale had.
4th. That thn franiaa id which Ihoy am
wlirtherin (lolil, Hllirr or8(ffUarcf ih
quality aad MaUb, and guaraolfrd
ttrr rrnrtvt.
7
Taber Brothers
WATtllMAKEKS, JCWELKUH AKD
OPTICUKS,
Visa Jaw.lrr. Dlamondi, 8qli Hilrrr, VUiad
War; alo Manufacturfra of JtKalry and Dia
mond r.uuiR.,
N"o. 83 Oh.io Xeve
CAIRO, ILLIKOIN.
Bolo Agent for lhl ylicr, from whom only
thcyb!Ob(lDed.
Wo Pedlar employed.
LAZARUS & MORRIS.
,Mannfartiirln Optician", Hartford, Con..
aorlllfdA'r
VTATUUE'S GREAT REN
1 TOICATIVK.
SCHEETZ CELEBRATED
Bitter Cordial
hslM m-pot-N. W. corner Kirth and aca
iftn, riiuaoclljla, fa.
JACOB atClIKfcTZ. Holatrotirl.ot P
-.Ji ?-?i'ta"ry.)r M,loiu. and ran U
akn by titl.w mfant or a. mt Mltb ttio lar.ie bet
nclal rotuli.. It ii ac.rtalu, prumptaad YuiZ)
mxly lur.liarrt.ea.dy.enujry, buidicoioDlird
aU kmdL' U ''ch'.ll.:i.l Vret o
ail Kisda, It li i Jr belier ana fer thta nuinin.
ithoutanr of in jrnlcl0u, tnlcU. ISbmiS
m MtU.,uroin' powe,m dliiitor of Uod
and will vouuirart tle Bk i of liquor la a 1
B. Inutet. Ai IndiiputaU ldtncr?of IU rnadU
JJJ prowrtiM, we a )rnd a faw oflh. bUI?.
IfctUa la our poueoioB i
3 T.nBn?'' lHfot E"' 'r,!ttn " Va. li. .
m,.&? DMl,iri 1 nwud th
.. u "lnd'nyou.and tad thtm
lo U til lhay ar. racommtndad to k.. i i
on. bottl. toaflord tnacona.d.raU. rallaf, I li
MU.ouih I cannot do w .,U without thctn.m
B. MEMiajC,lBoathttb.t I'hll.
Paik.riJaptl.1 1'aSyuVv'chuJjh.
U1 by W. P. Alien, SI Main atrwt bubu,0.
VVOIU QUACKS.
d.LiTu.Uu5 indiacretlon. caoilnc nrv6u
itrr id.-i.ur dacay. ato,. iiayioa iriid
aalf-aura. which v"S?T, haa aalmpletiieana. f
utfarari,
.Aa"' 7Tu:tottlk
yvdoodwcni
Aa .fc-1 J
ORTH &
CK.eBA
,,,
IjyRVlpkH
trtt
- ( rv nil . 1 1 .
I Special Notices.
AaJ rot', (tie trfumd now inuce fiaTenoper
an cfcy. An hoar or two after their u, there
notraco'of perfume lart..llowdl(hranl lathe r
anlt .icoeedliigitha.uao of Murry andiJlnIna,
riorlda Vater. , Oaya after tta appllcallonitha
handleercriM eshalra a rrtoit dcllxhtftl, dellcaM
nt agreeable IraAnnce. ' maredeodly
'BATCafr.tOR1lVIAllBYK. 1
Thli auperb Italr Dye (a the cir ininn Woito
1'crlectly Harmleia, UeliaUe and Inathanteoni .
No ditappololme nt. No Rhliculoui Tlnit er Un
ptcaaMit Odor.- The gnurna W. A. llachalor'a
Hair Dye ModocW IMMEDIATELY a aplendld
Black lor naturd Brown. Doea not Hinin the
Hkm, hut leave the Ualr Clean, Bofl and lleautl.
All. The only Uafe ind ferfeot Dye-
Hold Iit all ilruggliU. 'actoiyienond(!tret,
Mew Tork. JaujtldeodAwly
I
J37I. SCJIRXCK ADVISES C0.SVSO
Tires to ao to noitioA i.v
jriXTZKt
IUtixo lot tba litt tblny-fttyr era i!tou. ray
wli4ttnmi and atteuUun in tin hoar of lun dl
tava and cuaMinptlon, 1 fcrl tkal 1 aadtrriaal
rail tu. enm luaiouiutio u punnra 10 rriav
KUfvravir HHIIH III
aad lama to traJUry
utal
ncu: ir. ertt an.1 m
M linixiiuii
linLut
nt urn la.
fur
aUiat le avoid (akin.; coUlt aadtna
Ka
ur
piae on tbUcmtlucnt fur th
ii.
tit
urnuir, la
arlnftar. la k'luriila. w.ll dultn In the BUtLvluM
tna ifiuixraiurvlarruUr, and not hMki to inch
tirlauwaa Mia more nvttawra Itutudta. falatta
ta a Wnt I can racommcial. A vuhI lutalli kept
thrrf ay ri-tannaa Laat w InUr I aaw amral pe
who,' under tk kcalwe lanaenr l Uieclusata and
r laruipinra, war. giiiintr wriu
rnuruMLawiiav ranner oown m rtreru m
which I wuukl jirtur to 1'alaUU. at tba ttot,
iuraainiarawtaiu ami UoaJr4ryanJ braclnc
tiullle and Lataniru. ( lnat4 tbanu , I
1 ! aa1IJ4 Mrfcrn(. lo lcllmlttt
alwto mllrarrooi rlttr or lake, and II mum alauat
liOBUiblctoukeaaidtbera. TIM u twain rtortda
mtahi ba tutt'r, and paiianu cumilain at uawai
lut tkvl la toot al;,aalilnBlr.tica elan of
arflurt onJ. v trn iliuli itwcaM, ihty RDiraUy
lacnww In Pith, uul tkcu taa laaca ai lalMtl
Jaakutnl(, lliWrai. tirun Cir, lul many
OUirr ptauala Tattuaa aaru f nutUi, ean be tat
ty rartKauH n.tr4 to cunuimttUra lnutfr. ljr
naii,i fur aaitinf a an. tkat aatlmti an Itaa 11 Jr
Ua la Uk. oU Ihf r than wlwr. tbita la a leu
,tn,t.mpraluni and it Ii nvi nntiaaryto ar,
-1 thai.whff r. a iMiMintlT. prrutnrapi..hlniat.Lf
ta (INimt IJ, li. la tu. ta Jle aUMUri
lhrf jMiiijr a ll lc.lt, rowtil lunnluMUi. aialr,
t- tha.tculi i f m a'.Uu rut v'.iida and ion.
JarkaOmllV. vt itibi.MiKiTirir rl Hi. iKaiiuri
lluiia nmibt. will lAiK'ni tbM vbo aratiouLltd
with a wrpM llttr. u i1iK,rrtcrul ilui lach, ilrt.njtd
WHcai.iiMV l'4til,vrCiiathi lrt, firtlinM hui
limit am ill-iuidt. a i.wa i.ikiUtii fvint li car
lirkllv li.iminini!rJ.
roe nnrtn juai. in,r to I
. I v a a r nWruk'n.
ally It .Saw
rk-KuUun. ll&ltlinitro. Ln I l-l.ltJrk
rhlatrlry WkIi.mIi.io I uw and tiauinnl on aa
aven.. na I.Uitcrtd puiiku a vrtk. A piutlca
dlmk'. luti an Iblcd iva to I B ! f mrjl l.'i.diwsi
Idiiriani ne ir" juy ui'ii'ii in ii.'iri i uuu
cold. .1 I'fi.nmiy tito mt aujaillM il
- hini- I u;;tiQ,d rril.r. Il
1 it i.Jc. anl
JlkliJll'lll.V'tll.1 JM C.J If I
t-l II Jl UUli
UUuIci i.
In
I Ml!'
Mil, nearly' i try braly It b !n.i Stb'r.it'i
k I'liui for lb. cl.Lii l. iurdl,iin-
Jluvlivke 1'iiHl
roluceMli'rtia b.wu u-.n tawn nmSiirn UIJ.
tls ll I. a ll-.li!,l..ll fri, ik.l i tlnn
if MtrlJA rairlrdi4vl ivu.umi.Ova, i'-cil'j
itcM i.r iIih tuiiiiitm Mrt, iu UMtltrrlianit, m'
unruui, lur-uiiriBi mil ti iiuui:cn
itlecf lb a t'.rrtU.i Oihiw Ja ii..ilijj, Maua,
ttwu-tu.lfrc.MMibi ro. slJtVlllT''rrntJ..
f liAi nuuM lo iair. If ryiimruna .,i
I AijlrnUruuJ In rrvanl lui V(i. IV, h t 'ii a tbrr
ir kiM.ui i.jfKi inif. luuu-.-vut . I t.i lujr in
huti tb.-y t'ey-bi: ilyu .in nliitleti'i.WjiKh
thry ar. ffdulvi'i irwaiih lo U 1. 1. wi.l wa v(l
In a niiji. lhey ray no ami.tv-n id ll, and
knwrlt U.v. thn fvunjjliQO fjr aiwlb.r and an
lKrl'.llt, until lb. Iuu;i ara i!.Vm1 Uycod aU
Lymutttttt.
ilr hdtice to pe.ai !mu 1se art aitttti,
trrn alubtly, la to lay In a ti heUauk'a lo
BSr.io njrrup, Kc'.tnck'a ttiarnl Ictic, aol
J.cMk'a Mamlnka flu. an4 fa la n-avl. I rtw
mauirndlli'MiniriJarravaicia.,lHrad I ia
thoiiHiakiy aci.mud villi ik.w kIm. 1 kiww,
that, wkcra lUay ar. udlnalriieof Jane, nuh,
or diricibav. Ibar will fa lb. vrk tk.l U tf
called, YbiiaCK4aalui0.imiirivilid.lb.rtjt.
lb kkjalclakWb jMWcnV.. 1-r 14, Hk. rt
r-iiht twrau. and 11m n adrlw. Uji satMM w ia
trrJirr day, ill Ua lant-jraraa nrn
uiU.aiUv'.aUfonlvsj.
ilyiUuiRtimyirtwlrrr.i ta ctt4
an . w ill! tba jirlliU 4 U.cwtu, w t 1 a m
bua V brT ffT VI vf It .lMflt Mill
4U1UII. ily tlMl It. 10110 Ulil tut
ach. 1 1 fl up a rv.J a;Cll. It Ii ! a
I'.aI Uii .Mill paktril k.fui 1 grur uu).OTI
bah'i truth. With a rIUh fvf tun, M
lb rrauivalMia tf tljt rlUh, i Arart fxd tli.L
UA llft It luvr fl'-.IJ, Wl.MU It rbiMly tuu,nvi
tf a jl:nx( ltnjtifi.iMnt1nili Utu
anl ahatci.thn cr.t iii.a cbl. ar.d MD.i,y uitt
Irai4 no 1-nt'f !. nrl. awl asruy, .! tha
pallrnt ta r l( ii.' iiUdlia.u. 1114 cl
i-j.i, iIaic m. I.UIIV fu .... v .a bl 1.41
not l!i niMMUtj uVl rtl u. llinat.ll.itipur
b a.i(ul, u Ui'.u j.) u i ir iKbr tituii
Ihctvli. ily alticoiuikth i, aiulcrrrbaiUiiL
Uauylnn ir&nu ni.n ilun.t lUi wnu.r, iii a
luipimum t.f ab..ul .' 1-1. t .I jiMi, L,.h
aliMildlK krfl lairulfilyal ti t.iit l.yin-:ui
aib.ruiKii.iU'r. l'taurliai ul ul b. .
ilicvhliiii 1I10INUH1 utU t' 11 1yvs.Un.-up
AJidd.'Mlfl liilt'h li'i atr,i,.ili lull I rlna.lq
oriVr l I . riiiiiil.ililiyiii .inrii.f itiitliAv?.
1 luo ci.i.hI th't 11 ' i Vf ' 1 itn, auj rjfnt.1
Matilti. t iii'Uiuii'i,i la 41 fully luud M any
iU.tr ib..arjf II l t t-.ui in t.i.'.aihl 110 pro;,;
kiud(flriiti.icntlil'iiaikj. Ib.lul .isndiuii
diluted ui, ri'i-uf. tiMi r'bihik'. I'uli.nni4
Nru., Miiiiluku I llli, tut) r I'll Tune 1 111 1
auri.l nry nniiv if wwi ui,iud U Ui i.4bii
iaictircuiiiuiijtlhn. tu In ru oil wnl, i.n wit
ulimu iriiaiii 11 lint nuiii' ir iviuumpilii
wlw Ii i.twiilii ud irur.itlivTiry itdiuik
Li lb- iru.j
ID n. id. .n.imi.tt.
I'HU are cuiurmnl
111'rylm.ly .limiM ki-jm.ui4yif tUiin vii luiub
'iUo.viici vii 1I111 l r WiWr tluu lulomcl, M
l.ie 11.1110 vt 11 hurtful U ll UhlinL lit fjet
tbiyuiv I'Uillvm I'l 1.1 1 iMKi whrfii a puraut
lur.lli'iu. I. iiiuihJ. 11 juu lutrtakm to
;irU.i ut fiult.niil iltarrl.ai 11111111,11 Uuia of Ilia
ilHiiJukii uill iuif i.io, Ifyuu nr aubjACtl.
lck huadaclic, tal a Jvso ft Ilia AUndrukta, arul
tbiy ll rihiiaivutt tno lidura. ll)vu would
iJiilatu Hid i-fTcct if a cbuitio of wilcr. or the tot)
fro. luiluuuict lu Iruli, uku one of th iltndrakM
ticry uUlit, aml;ou tuaytbrn drink water, and
cat w4o.r-uielu.-m i .-at., api'l.x luw,raiba,o
ram, without Iber
iri.aoi oriDK uiauaau a if
di uubla ali-k
by Uieiu.
inry am uruiwi 1
hrvurui or
urulMl Ibiu wb live In damp attuatlont
ajiaiuit chilli and luvtra.
aiialriit chilla and luvcra. Iiy Ibrui. Ihtv u.
1 ii.-vii uaniiii-M. . can uw jou aoonoiuy.
I havo aUuidoucd iny prufcailvuat 1U111 to Uaa
ton rind .Sew York, but cunilnu to Me palh uia at
luyiunceo. 14 KwtU bliibbtnxt, I'klladiliibvi,
ry iiaturibiy, from , A.H., to . Ihiaw wh
wuhathuruughitaaiuinallonwllh Hit RririlrouuHot
will bo 1 barged tve dollara. Thu Itnulronictrr
daclarc tin, ft condition of the tatuiii aud
lUvntacatt nadtlylcaro whubrr tbty an car
abl. or not. llut Idlilra It diaUnclly undcraUuk
Uilt Ik. v.ln. n nv lulldiu . T?
bpodi
- - " - - . f-r : -: wvwu fiuim,
uwir tatCB amcuy accoriunf U diroo
lli.n.
In canelailon.
1 wui aii, uai wncn ptraoia
Ule niy ntKlictna. and atuir tjatrnu ara broukl
! Haajitiii a, 'lauu 1 1 vat aa. v iiv; t V
crcoy. in.v ara ,..
Ilablo Intake cold ynaeBawlthdlacaaad lonii
L-4n bear a tihlilii ?hanva of aluioatiii.r. uiii......
Uio liability u irroal.r or tta ImiaUon of the brv
(blaktulir. ,
rail dlmclloM In all lans-uacaaaeconiinnytny
aidlilnea, au alu;l aud clear that any on. ta
thaia wltboui cen.uitluir me, anl can t
liju(bl fiout any dru.-uu
J 11. Scntrxck. 11,11.
'o. It North SUlli btrart, 'hllaiil,l,la,
joins' j.'. jiKNUv,
ti C01.T.KtiK J'lACi:, X2!H' iOUK,
WlO!.KS.U.H AMRNT.
Vnnd aaowar bv exDrtaa. or order mar d
HE
CHAIiLiSIVOB'
m.AMD.
4 U ,
ITU.- I t .i . rt.l.
Cktieuice mmI
a ao' ranldlt
KreDlBt'SUr Hlotea haC'urown '
that we hare not nlletl erdern aa eronptly ae tie.
alrablei but harlnw
now aecured the aaaiatance
of another otote Foundry
illnilry. a halt neraaftar:
eonnna near y the ent re force of our own eatab.
llthraentto the prodrtetlaaM the etoyeaCahoye
named and hope to fill all ordera wlthrtU. delay .
thcae dtbyea. No better evidence OfUtelrTatrTiuiia
merltrta torreredtbM Btumete tbaaM.
that after It yea.rt uaa and beipaaubiact toaarrra
taaUlnaR Elna'cyrlriclfMaaBil'iiM Mroit
bitter ana determined oppotltloa tkfi ctould bej
Sent r.plr StorM im thfti Market,
and hare l yea tuohaatiafaction that tna dionand
greater than erer.
J 1 .
If. you want the L-,
BE$T COODIia 8T0TE FOR WOOrr
buy the CHARTER OAK.
If, you want the
BEST COOKING 8T0TE FOR
CiiAl.
1 buytheCHAtUSXaB. '
If you want the
5f atert A Best 8keetIrM Parlor Htote
erertnade, tny the EVEMNO 8TAI1.
HOLD BY .
EXCELSldR MANUFACTURIR6 CO.
Ofi . 01 IT. Vala aireel,
I. jLemlt, 81.,
J Ihhi ORmiim
Calr, lUUaU.
dylwultiT
GROCKRIES CORX1SSI0.V.
f, V. Mttbtut. E. C. Chi
jjATHUSS e VII L.
FLOUR
Commission Merchants
185 Ohio LeTffa CAIROa ILLINOIS.
Bfwcul aUentloaKlyea to the porch aae aavd tale
FLOUR & GEAIN
'(J THE MOVE.'
H. M. HULEN
GROCER
AND
Confection ICerchant
Hfti Keaoretl to Ills Old Mta
M immm Avenue
Where he tolici ta a continuance of atronajte
hia former cuaio mere, aaaill aa lhai of aa man
aaw one aa may want prlmexrocerle, prorutone
etc., remarkaMy cheep for caah.
Terra 1 Hiictly caah, lor which he will eeh
'ower than the loweal, -eTU
Q. D. UILIJAJISO.V,
mvo-LTdSiA-a
GROCER
PRODUCE
C0MMIMI05I MERCHAJIT
Ho. Ohl LorM,
CAIRO, ILL.
yjaalaJ alMUu ilyia t Catalaiai
tseau ati4 FUllatT Ortartv
W, Alrattaa. T, Bir-f.
TKATTOX fc UIKI,
creirtMit toh'Uatton. tlnnn A Clark.)
"WholcNnle
GROCERS
aoeeaaeewA SS..ae.a
COMMISSION MERCHANTS.
07 ojkxo xMrrmm
CAIRO. ILL.
Aceut of Aaaartrau I'uMtlar Co., nmm
Maauraclurrre Aarentafor Cotlaa VurM
'yALENTINK RENCK'N
Family Grocery
Cor. 8th Nt, k WshBf ton are.,
Cairo, - - - Illinois
la aupplled with the Ireaheat
Uroeerlee, tireen aad Drleal aatel Caa.
Mtd fritlta.
Dressed Poultry, Fresh Butler
Anal everything elae needed lor (amity aupply
It lain abort ona of the boat atubui orT..fL. 7-
theoltr. " "
A cootlnuMaof pnbllo palrouafe it reapactlully
eollclted decildVn
rAom,
QABL L. THOXAS,
1 KPAred o do all kind ef
PAINTING
IN THE PERRY MOOSE.
T
Evening' Sr.
COtUIKk CttMaUUlIAI. ATE X UK A
I
Turtle Oil
s
IOAF,
MADK jtr
9
0
k
LOWt 5311 AND H..7D0H,
I
AT
Xi'olty 33 xo
THERMOMETERSI
Large Stock
i.jji..
,:roit i'Ai.'K at-
:j Whitcomb's
SOOTiflNG SYRUP
rOBiAlK AT
BARCLAYS'
Sapolio,
r
laHutu. m t r4 ball.. Ibaa
Baop for .ttll ee (i xcrpt wnati.
aj otaajaea) lar iiraeia; ib
elowa wltkoat watar, aValnt,
llrlotka, riaora, Taklao, anal
allWoaalwark. Clitaa, Karth
oat aaa Ulaeawnra. anal far
Ueaeral lloaae C'leaalaic Pay
epe.
For Pollaaalnir Knlvea, Tlntin.
Braea, Htee. Ira a, nail all Mete lc
Ware. Kemovra, na by Magic, hi ...ia
anet Kaat, leaving a kritllatit anr re
pual to New.
For .Sale lj DAltjQI'AY MIU
Chapped Hands
GLYCERINE LOTION
An Eletrantly jk rftmipil aii'l
ralaable article for the toilet ul
Ladles and Ucntloinpu. Mlli
cnreChaiiM! Hhk1h.HiicIiii('s
of the Nkfat Chapuvd Lh aud
KkatM ttHrfacet.
TRY 0?E BOTTLE.
Prepared by
Barolmy Brothers.
Ulfll HIE COLOGNE.
Oaaalaa Iaaaarladl KsUale.
FIXE ENGLISH SOAPS.
Ualr. Tooth and Nail llrrtturi.
India Rablier Nnrncry Uood.
AT
OIjAY 33HOH,
rjUE CELEBRATED
CRAIG MICROSCOPE
! an optical wender, rtJt'i lha theondj of
bidden wenier or Mture; It at pennuest cie
aadDrartlcal aiaUabilitr. ctmlAiune lailructioa
with amuaement, tad nyr lo..n( it. Istrt. It
DUgalet
TEN THOUSAND TIMES
a B4r aaaal U ath rn(eyaeep of mini
travaaliaeaxt. lUTraJaiwiuUaa ''J "tUi.'JI
arooad o. Vtambsr withlif. t.W, t, th a 44
.yeaacat fsrrrar roaaia aaai bfik aal ta
HMcai.aaimaJa In iur,tvM iniUa, aayar aavt
tttr liavu, tn.ik Okv'Alea, tla a td Aalra of ta.
eweta, btairvli'.r ih m i aig1 r,f a Sr.
daataf a boliert yiliU prf.tly f'.rm.'J
Italaara, ttraaDi44a'ibf Trlrv blr.nptklia ia
fArk mirm, wtucu ti ttu4.ujt.t;vl it. Am tut
wiMi tf-.ia Mier'.A,;.
II li 4f UtrM yaleja In yrt,tttU.t irufi, Ui
teavhari avl v tinn.. Cc,t tvl.re I It of
mut taicairua 'n tb'Uiiily U, wlth'S ih
fvU'.tnttj ttftt.l,t U ,ir lIiM y.Ufiaif,
yoarbil'lr.a and ymf UUnlt 4iirir,( tho lrr,ir
ilfMiOlSJi, It wilt alio, jwi adulteitll'u.
aod unclean) n,-. l tariouakKvla of tiy l, iu
gif, Ua, hreiol, rrieal, A-
It Ik oflHf atlmulilf! Vol it ft to thn r'nrmrr
la exarrilulnu luiecla whlel, pny iip-m hi ernpl,
1hHiw(ir,f atMMnilcroacjpiaiiil in mmple In
Itavooatiuitii.n that auychiln i nn nu it i.mler
aianduiKly and wild appieciaiion,
A liaiif ll praot, lmrnl, ifi,lril-ll; Amu
Inp, nndrheap OtroU,v"Miaebern eblil.
Jurmi thn pat alx Jen ll worth li.a been lea.
Iiflul t by thoiiaaiida nf aclenllflr nicii. linnet.
M'hnril lnu-hfr. alinlrnla, phyalclani, boaila of
fauiillra, and (iliu m,
rK!CK:i 0().-ScHt hy Mnll, l'unt Tnld
Ktury iiimi rtirri-rit I uratly Imtiil, mul iund.
aomrty lauded with full ilin i tloio. fui inc. 'flii'U.
uiul bum bi cn nt by mail,
Addti, r. J, I.IMHI A .'0
I llll'IIO.
FREE! FREE!
"The Micruncupc," it monthly journal nf infr
rualiou for lhi'i(ipis Uk. iii.tirn nl iiiluii'
ep!iiiii(iil Inleivallnx liilurinuitiui on lln- tiiui.
ilcr nf crenlion ilori", ekelclii', Ar. Ti'ini
II it) pur ynir. Tlim Journul will b cnt l-'rim
for uuu year t any oiitiun.'liaiui;a CiulKilinn.
aoope, at the renlar price, (i, (Cultf .llicidicnpe
will lo arnt poet palii.) ,
KnrHamplvcopy.anil otirbeautlfiilly illualrutvd
andileacriptlyuiilroulara, and elfthl p-n nl tu.
tlmouiultuf Cruli; Uicroopo, hriul el cent, for
iio.uiBiu W, J.I.INKHH&un,,
Opliclani, and Bole I'rpirieiorN of Vnu nnd Nor
elty Microauupe, ChlcnijO, 111,
Aienlatnd flealera, thl Mleroieopo et'll In ey
ery family n It merit, uliui Jt I Litto.l. 1,uko
I'tofit. Quick Uidi'b. M,'.M0mi
ADMININTUATOU'S NO
TICE. Eltiteof Jacob Caubk, docemed,
, TIteundeieiraed having been appointed admin,
latrator cum UtUmentu annoxo of lha raute of
Jacob CauHe late nf the County of Alexander and
Mate of 111., decetied, hereby aire-notice that he
Will appear belpra the County 5ourt of Aleaander
oounty, at the court homo In Cairo, at lite April
Terra, on the Third lleaday m April next,
at which tuie all l.crnoaa hnviuii claim BK!n.l
eUdeatatit are uotillod and roqueatM tputleud
for the purnon 0f haylnu the aanm adlmted, All
peraona indeb'ed to eald oitato are repeated to
'of 'Piniedlate payment to the undervlKoed.
'Dated thiaStit day of Vehruary, A. D. IHI,
t MOtMC-a IIUTHON,
, Admlniitratorcum ttamintoivuueo,
feMJwot
Ol ST.
TriTjeTaiiESt
t. N. II i:t)lli:s, Cashier I'ir.t NatWim Utuhi JOHMI 11111,1,1)1, Cominliilon MiroLtut
JKWtIT WILCVXiProp'r.Bt. Chattel llotoli, llKlt.tfA-v JIKVICIU Tobwiconltti
II. W AKIiJtKH, M. l., Vh)Blcia mid Surgeon; 1'. II. I'oi'K, At'torney nt Lnw
CUWARD UDIlEIt, of E. A W. ItuJor, Jowclcn: C.CUJfXINClHAM, Taller lot Nat'l Daa
O. U. CIlKKI.tr, Prop'r N. V, Blorei J. A. JOI.DBTIIMK, Hry GooJi Merc
100,000
IlrpA,ltn.rUllli the miit of Miaonrlaa.'nrdln(ta tho tan of that Hlate, let the innre perfaoliieciirltj'
,tif Un pojioy holdeit. i
. ' Cash Capital S1Q5.G00, n
On whtcli thn ijlockholilrr c undraw only li-raj lnteret. (hhich it tnnrelhaa rarnj)lhe proflta ot th
bunlneiKbeinB illrldod atintinlly anions thi Msnreit, ' '.' ' . .
PptoUU attention I calleil to tb bfeVKJ. l'EH CENT, INTEREST PAVlNO.rLAN. Juat leuo., T
ducoJ by thl Company. The pln I entirely new, the cnmpuutlon hntlnK wen made by
Hon. W.K. Haryry, tlio well-knowi utnry,lo eodnte with the dealgna ol the Cornpaeyiaodl,.'! t
rllerrdl bo better fw-Lapiad In lha flew aud want ofllie publ o thau any plan prctlouily Intrpdocod.
It 1 HltnMe. rultable hrn,l definile. and tnerlle the attention of lh- publfo.. HI a 1 arnmtte (af)(lf r -inntn.liniiriuciiinin.lni.iJ
eince the jki lai-lmlder la cn nl.d tn an ANNUAL IMfcHtaT or
HEVKN IT.nCHNT.'ONTII-tMlOKTrfK I'ncHU'M ,1'AID, which I clearly aat forth In the
policy, maklnrttnt eflaitn contract, fren frnaithiidlalannre of DuctnallnK and uncertain dljld.
.n.li atohlintho D'.'CoiHly.nd pficntlua tho i-nlbillty uf mllrepretentauon. The polley to Irea
from icrlctinn recnnllnrr trartl nnit rr ildeictf, and I ,
jios-vonYt.itiv, AccoRDijrc to tiii: siAAcnr-ETT iaw.
Or by n I'.tl I U,i Policy, at the optlpn of tne anttrvl.
Call at tlie oillre, (I'lrtl Nntloual Uauk) and get a Circular.
iiuiiMAlV MEYER, Frcft'l.
CIl.lM, CVXNIJ.SIIA3I,Mecrftnry. (dectldtO
JIKDICAL.
rjlHE I&I1AL CiAA.1IItI.lt.
liny fur Yotiiti; ?Icn
o
OIIL'AT SO(!JAIi KVILS AX1) AMUSES
Which Intrfcro with Mtrrlaj;'. ith aure mean
of rrllef for the err. tig end tiu:ortunte,diAird
n I ilnbilliuti-il.
r-i-nt In lfil rntelopc. frnr Ll ell irite.
Adilteaa, IttlWAItl KAMTAItr All' XVlO
CIATION, No. i-outli Ninth t.. Pblladolphli
anlMiyi3in
r.n i'oiitaxt
L CIAAS.
TO SMIYSI-
A New Discovery in Pharmacy
"Therm nnmedlclnn an potent In curing dla
ea.ean. l'iloph)Illn. I'outd It M ailinlnlitcn-il
wilhotit glylne rin, It would anper.'riln all other
calhatllo." Illnollaiid Medical Woiki, Vol.3.
Thn ittacotcry I claim to hare in&do ii the com
jKiumlliiK of l'odoih)tlIn with mild laiatlte in
ticli a manner lo make a mild and pletaant
cathartic) that can be admlnlitered rn nil oec'
lon,to old or jounjfi mle or 'emle, without
cauiini; Irritation nnl c(,ne')tirnt pain. Thi
compitmd I ctll Dr. lloofUnd' 1'odophyllln, or
auhitltiiteforMiacvay I'ltL. I Into taken tlirm
mya.lf, and liaed them In iny family ni well a In
mypractUv. for (ho Ittt two jcirj, tinier all rli
cumitaneeawhrie acathtrtlo wa Indicated, wih
the moat aatiiladory remit. It actyUlly njon
the aecr.tory and itigeiliye nryana, pruinonrg
alilno diacriaro In a natural niannir, alaa
mild yetactlt euoui;h to thoroughly clranathn
Injuria of Imputltt'a, giving natural tone In the
geunul ajrium. Ihinne the patt flft.en year of
uiy practice I hare ilirdall thn dlRerpnt puntv
ilrew In the Milorin Medica v ltd but little iiuilu.
lion. Many of thm auch a Krvim an I itut-
Hoilt, Calomel, Marrury, Antl-MlKiaa, Cathlrtlc
and Llr.r I'llli toonumeroua luiirntkiD,ail hate
aaimilrretfevt. They ate ilraitto la thru natuie
anl (y 103 great actiyity.exltanata the ayatem by
dralmag the bowel of the natural Cnll, alwaja
ueceaaary to promote dig, lion, coni'iiuenlly
producing I'tlr, Cjiuumpiion, l.tver INnnpuilni,
. . Im. Imm r.r ,liaM Ii4m.i .. )
Ute orgini, ln'r. ul lelirting aa intended,
while the compound 1 litre diacutered, by Ita
mild aperient operatng, acta in n gmitla niuiif
men! up-in the .mail inteit nea and Liter, rrlley.
Ing them of all oh'triiction, and tntlxurating the
hole lyatom.
1 conndrr tbt-ao I'lll great aclueremcnt In
th annal ot .edlcine, and ino.t re.pectfally
.olicltyour Inyuaiigatien. aud lr.1 aoiire.! on a
lair trial iou will uviure all lbieaidln ll.clr
lator. My in -t tio i in Healing au h ! ri. aa
loul lln-nih, l.tver Conij liint, l)jipr . Con
atlpationof the llnwei, llllloua Umipl.inla, and
nearly a.1 rii.'airaof tii f..e.t Vo rrgan n.
lrn, Crat lo r.eani the l..e.i wiih ll. I' lll"
ltwn uneg my Hitter andToalstoitreogthea an J
intigcrite, anl In all caiea where proper alien.
Mia w,n paid io thedirect. 'n, the it ier wouid
yield w Ihout (ii trier tr.tir,rn 1 bin d have
calle-l attention to th rVli brforn U'.w but lot
alb4a att to tuprly th h.Mue d.mtt. l l-r
them. I hate rmntly msrrawi iny fari'.lie (or
ininuf.rturing, nlaui now L,ro-M Ho fu,; up
wly th. waauof all, either in lira-" or mil
uant-liei. To tceomrsodue IUCai at adiilaor
until tbryeaab. ebcme-1 in eiery rtrit.C.a.e
-Tng evir r. it ecr.try, 1 luie adopted he
i.iiowxg priri ivy na.i it any part oi ir.- i. n.i'i
itui f.'.t, r,iuv) .
Ta".tV,4,
7Tira " "
K. '
; "
Addr,
-I Vn
If.
. . 71
.. 1 M
.V
CM, aflH,
t'btdlf '-'.I Ar". fllrael, I'h.laUalhu.l'.
EUCiEIVEJACOARD&CO.
jrvv jg
REMOVED!
TO milQIIt
NEW JEWELKY STORE
300, 302 N.rjnhsr.
Cor. 5th & Olive. ST. LOUIS, MO
All vltttom to li city Ca
Jlullviufittl to cull.
EOAT STORES.
s
AJl 1VI f .SON.
m:au:i: in
BOAT STORES
GROCERIES,
,.,Akn
rovlsH'
LOUIS:'1
i, u tv jn,' i
.vatKP.VAL IIAMt.
I
.SO Mortlt Ulcilith St.. I'hllada.
Dobbins
Vegetable
A color and drtiiuiiig that will,
not Lurn tho hair or injure tho
head. .
It doca not prodnco a 'color
mechanically, aa tho poisonous
preparations do.
It gradually restores the hair
to its original color and lustre,
by .supplying now lifo and vigor.
It causes a luxuriant growth
of noil, fine hair.
Tho heat and wvfeat article
ever offered.
Clean and Pure. 27b sediment,
Sold everywhere.
' ASK FOR DOBBINS'. .
IVRSEaa'S'
l3ilo , Remedy.
Wartier'a rile Kentour ha never! lied
not eirr monecaaoltocure Ihetery wortteta
i.flllliMl.Iiehinfnr Bleeding Pile;. Thoee wivo,
re-.iaietedahouJdlmmedUlclycall on their drug- ,
11 aul Waii,a Pitt ItiBisy. It I tipreuiy
forth I'll, end I nut recommended toeure nay.
other Ule.e. It ha. curedtnny ca. of over
thirty earataadiog. I'riceOn Imllar. torale
by drugxl.ti vertwhre.
DYSPEPSIA,
H'arnra'e lljrapratela Toate I preiparal
eiiirr.ilv fur l.ntai and tlioa autfertagwltn
halutual coat leur.a. It I a .lightly atlmulallcg
tonic anda aplrnlid appctlaar. It atrragtbeaa th
etntnacli aud feiterra the illgeallve org ef
their lirlty tt'te. We.lc, nervou. and dyppk
ir.oni tiOtd uie Waaita'i Iliirtnu Taaic
I'oreale by drdlati. Price One Uitlar
Cfrn lVolVIore.
ttarnir1! Con all Balaaa i hrailor, tott
nlog and cipJMluialiog. The eglraordlauuy pow
rr iixi.iri.crln inmicd'etrly r.lieylng, aad evea.
lually curing, the met ob.tlnal eaaea of Ouaha,
C-la., tore Tnro.1. Uronchil... Induenia, CaUi
rh, Uoar.eneai, Athma and Cooauiaptientea).
mf it Iticrolibl hopiompt itberlif aanlrar.
Uln It. enraiia in an in auuye eai.,tiraay a
liinxf the thi'iat and lunge, that Ihouaeaotfrf
pi, j i i-Unaaradail, prr-rlWg It, aad oaatadtll
m, that t I the iri'ol haJia awlaipeclorttuM
i'liCin'r'n, Ona iloMelwevtMomrenof,
an in r.M,oil raie on fmltl tSeote aeafe.
rVil i.y dnynti, in lai. tnttlra. Price Oae
llM'ir tliii'.ui'iWBfaatl if you llU rough aad
urlir 7 li (lal.aw
Xmniotniitxb!rue.
Wree a rBat4MOga re the only anl-
cte kri'iwn io run the Wliii., (it will eue :a
?eri a.e) Vl,ern Ii th. family In Which thll
iii'tianiuelielne it not waelntl Methet-i.taie
la the gir loi lili .aug eivi oil. red vou.and you
ti'iulil iiiiii.lltl, proeiire 11. It 1 alaaaaere
mil I'll female Irreguliiiitlea, and may be de.
I.ieled iiMHi in eiery i ae whare the monthly
linn p. Iwoii iibiliuifeil IhrouatiTuld ordlae.
old l ilniKXl). IllnollnallolUr. Oraelbl
iritll im If. tl l w( V"e iNllaf ami n tularin.
WUo of Lilb.
Tim Or -at lllnail l'midor and IVIiefoue Dnnk
vVariirr'a elimiii Vllir.ur Wlao ir Wfk
I iten linn, ntiy pnl.iiiniu drug or Impuntie
bIHK pn iian-l liir ihii.uwhiiriiuireairmulat.
It . n.pliuild appellor, and tunic, and Ihenn
e.t til iu tulhe wulbl fur purifying the Mood.
II la lli., mint pleaaaril and delicinu article
ntlere.l lu lliu publio, far auiierior to Uandy,
whtaUy, nine, blller. or my oilier article. Ill
innr.- 'ir.inr,'ud ohetper. Moth mal; aad
female, young unit old, can lake the W Ine ot l.I.e.
Il l, Hilael, 5 life preaervrr. Tho.. who wUh i to
eiiinvKund lioalth i'd f'0o of,'i'1J'1f",,
hold iik lh Wine of Lire. It I difleren
Irnin any Ihlo river liefore In u.e. It t told by
ilrugulftfi. I Uno "laf. Iu I""1 'xtlle:
Tor r-i. I.y lCI.AY nilOfl.. P O.BCRUir
II I' vITAKi:il,ittda J liUMM, Clra,Ul.
aprUwIy
OINCLNJf ATI APyPRTISEMEII. .
J A i; GREENWALD c
MACHINE SHOP
STE1M EK8INES,
FOUNDRY
, '. . 7 ' b.
Copper and BSAellrailsWQn' ,
N0.naiA8.1MlMriSrLen
CiaOIJfHATI,eiii0i '
.x'nvAYf.K i .aitu
. a
M.Mt.-K'.V -WwTu&.'BB
m"kt C. O.. 1 Muougb your dniiiiiat, aud
110 OHIO LEVEE,
Olti o. Illl-cxola.
KIUHT1

xml | txt