OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, March 12, 1871, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1871-03-12/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

THE CJLTttO BTJLLEJ'X'Znsr, MAROH 12
i
!
i
i:
THE RIVER.
VOllT LIST.
S!ctiicr?'.f?-.'K.kJr.. IWueah
a Arlington, Columbus.
i. i,tmndon,..N'e.livlllr, ,
" Jno H. OroMtock, Xcw )r.
, , A,'. J I. ilrown, Louie) ill fii
' Ollvo HwJigl'f rit. Louis, ,
" Qulckile'i, Kvftnsvillc.
City of Chester. Mcmpliie.
"Wftwnw, Ohio river.
J. S. Kiel, l'iltsbiirg,
" Silver How, Shrcvcport.
" Wild Duck, I'lttsburg,
" Blimarck, 'otv Orlent'i
11 nello.Mcmtilit--''' Lo"is'
Drr.iftn:i.
Jiu. Flits, jr., I'nducah,
a .lrlington, Coluinlu?,
Lumiden, Xniliville,
" Jno. II. (iroulicck, C'iiicinimti,
Urown, St. Limit,
" OUvo IJrnucb, Nov Orleiins,
" Quick-stop, l!vnus.i: ,
'.' City of Chester, St. Louis,
' Viiraw, Wnriaw,
.1. S. Xicl, 2s ew Orlcnnj,
" Wild Duck, St. Lotifr,
" Uumnrck, St. Lout,
' U'.'llc Mcmplii?, Menjli!,
MTButlnc!i was moderately brisk.
The Mi!iL!ij)i is rldng i till nt .St. LouU.
Tho Cumberland Is rltlnj rapidly with
11 feet on b&rpcto.
The Olio U rising ut Loui.vIUo nnd
Cincinnati with 8 feet water in tho chute,
but It falling nt TitUburg.
. .1 . I - I . -
laTTlio river receded a llttlo night be
fore iast but vym stationary yesterday,
nnd It undoubtedly thing a llttlo to-diiy.
BaTTho weather changed nggln yester
day and during tho forenoon, n light rain
begun io fall, which increased nt noon nnd
continued without intormission th rough
out tho day.
Tho AW II. Jlrown nrrivod late on Fri
day evening with tho largest low of fait
ever brought down tho Ohio by ono boat.
It consisted In V2 Urge containing 38.
000 bbl. It is nil for .St. Uul, nnd tho
departed yeiterdny morning with part of
her tow.'
JP N.NTOCK&'X.t'.Tll
(SucceMorto I'utile A fctucktteth)
Kcttlllcr nnd Wholesale Dealer In For
eign and Donicith;
LIQUORS. VIIES, ETC.
78 Olilo .Xicveo,
cairo. - -
Ho kerptuii li.in-frouil4i.iiV uAUl -t(xk of
Old Kentucky Hoiirbon, live tin tl Moii
ontrulirla Wlil.-Mc-s, riojuli Ilran
lic, Holland (iln, ltuiiie
and CnlHoruIa Wines.
iaattltf
It
SMYTH A: t'O.,
GROCERS
OHIO LEVEE,
CAIRO, XXjO ISTOIH,
A"'?, kr ' y Cli I Jd n INVM rwii-
pkle t'Kk U
LIQUORS ilMKiSKIf-S
T . . --
Scotch and Irish Whiskies 1
Port, Madeira, Sherry Catabaw
Wo u uuli tor J. I'.ti l 4 Lv '
WllKKMMI AI.K. V
- 'liibrait-
We nell cxftiik vi-'.v I
h h nu t nn
u tuyere
C ' lrr.
In the niu-ni. u'cf
f"li-.t r' ent
n stint
IE. Still "ITKie.
Importer and Wholesale Dealsi
Wines, Liquors
TOBACCO and CIGARS.
Tor., aayix dkiat rla ". Krivi i
CAIHO. ILLINOIS.
K'JJ
Head Disp
I'.taUltbtd in 11VI . i,.
.reulincnt ot ui d,w A,
Cldentto UIU Vm"
every cone underUW,
Deuces' female Regulators
For female. Warranted t" rem , ,
ttc. Price 12 per box. TI ' '
Atao a full kaoriiii nt or ltandum . un Tm...
a .liiruir ,ilii.l Itv nl Vlu u. ..,... fUt
one
A
fw wfUudowLTw iV,,Moi .ur,,,,K
Medrdal Pamphlet, ofc0ulnln uq Uu,t,,
Ireati.e on ihenbove (lne;(i, w t, ,k fw pra. uV
reiulu upoa the cat.e.'eBectfnnU Inadnen"
tne name-contalnloK w larjwpaKea one :ai t'
andncviii, etionirij; it.R diiut tUiit,
Brnt In ralf4 wiapber on Hipi of
centl.) 'Addri'ii
Galen's Head Dispensary,
t2Tfoddeowv ' ' Irf nvtlle. ;
AKCOvfArb '! ,r-n' n Mecennry lolakealiaudlillorihf.ei.ill. 1 ...
I to lToilnri' tho ilinlrod ellecti two nf it., r ' U.T '"n il wn I'll may i keen In
CREAM AND STOCK AT,E i,'nSl?S i W "n Mt: y -
-.MS tnr"lii'iu i. Podo.hllin, or Iho nluholiolio . I Tlul from tliopiviiliarronvlriiction ol the
ImnortoclJ' ln.i-rn. Wnduke,iiili n by ninny tn,,,' moru . Kl;elhey AIhTnnd I'lllWIIKVK iho IkIiI
raMt ? lf" ' W.Vr'l"Vttl,J.re,,',n,,',helanilr.uS '")iiuitehaii(ea unne-e.nary. C
ea of n priiato nature, ihBl.mr iindxue. .treiiuth. miy u'ni ,iHUr "1" I
A euro l KimmnteeJ K.p our lHjHauctur with Iho fW . ai 3 lun ' I 11101 D m1L-ms
, U llllvll with the llittrraur 'I . "r.'.U '" I CtUtSI nrflTrlOIC
medical
'I '
GERM A ft BITTERS
HOOFMND'S GERMAN TONIC
Ioollniilrt I'tkilnpli) Itlmi
Hoofland's Greek Oil
lliii.llsiiuln (icriniin Hitter..
A IHUrr Ml III out Alcohol or SitlrlU
ormiy uuiti
Itdlllucntfrom nil other, lacompoaedof dm
purcHilceoriiinl princlplo of Knot, Herb nnd
Hark (or a medically termed, extract,) tho
worthier an I Inert portions of tlio Ingredient
not iieiat uoil, therefore, In one l.otllo of thl
Hlttir tliorn It contained na much medicinal vlr
liif ru will bo fiitim) In rcvrrnl gcllom of ordinary
mixture. Tho Hoott, ot, iKnllnthtn IllttcrM
nre Rroirn In Ocrimny, tliclr Tltal irliicllc x
trActeil In that country bva nclentlflc Clicmlt ntnl
fornrU'il to the m.intifai'lorr in tlil rltv, Iktc
Ihcynrocompotimlnlnnil bottled. Cont.nlnlns no
cplriluous ngrcil lento, this Ilittcm l free from
tho objection urged njilnst nil other; uoilolri
forrtiiiiul.intsenn be Induced from their urc,
ennmaki) noilruntitirdK, nnd cannot, itti'lcr
Ircutmtmcc , liavt any but u bencflclnt cirecl.
llOlpUlina'! tltrmnn Ttmtf.
Wii v itnQun'le fur tlioc nol mtlinul to ut
r "in- biitcrr, iisd l Intcn lcl for um In vix
lit ti Koine Alcoholic FtlinulantU ('I'llrol liiccii
ni-cilon Willi tho tonlo, properties of tho lllttcri
lUclibgtda ufiho Toulo cocUlm one lottloo
tin' lltU'i,oinbinod ulth pure Sato Crui Hum,
mill llaioMJin hikIi n manner tlul tho rxtremo
lilt!lmmMt . I Iim llill.r. I. fitA.Nimu fun., 1.1
,j'r(uratioii highly aKrecablo nnd plcumt to llio 1
lifcl.'ltr. nh'lrjutnJtllnr llin lnrdlrfnAl tlrtun of tlm I
Ilillfi". Tl.- pr .'oof Iim Tonic la Si fl per
b-lt-, i li.. iiniany pcmoni tlifiikino luli Tliey
iiii.-.t tjt mto i'"nii,liT.iiiuu Unit ihe t limit
l.n.t i. , n guatuntewt In bo of n pure uullty.
A p j'.r .uli I.' oo id bo furnliliod nt n elieptr
rive, iUltl nt'4otler In iy & little more nnd
I...VC n nftoj nrt la J l. medicinal pre iar;itlou
lluLla cutiliii ii"Kv-btit the lt Inii-Uicnu nml
I livjr h rxpivt to.il.tiinii cliciip voiiiixiundu'ill
moHt fi'ai'iiv lehell.
'flu' j- lire Um (.'rrutcal ICiiniiii Heme.
: sue.
ti'r I..wir r iilMmnt, Dyrpepua, Nerroua Iiehlli.
ij Jiinilir,Jie.isbl'irniHiitneyii, l-up. r,
tii.iii.inf itfw .Skin, and all Iim-hh
iiiiiiiiK iroin n ili.onlciul
i.ltr,plom.ich. or lm.
njfily or tho
llioon
.'" ' ""Winnyinpiiinn (Inpalionvn
Mniulrpir, juitiadl'iiin, lullu.i.iin.li.odtoiho
ipM 1
N'lii hnieiatiii.,eiiikinj; or llutterini; at thtiii
of llm etomwli, kWlliilinujof IIih hr.ul, Imri 'fit
orilittiiuli hri'uihliitr.lluiiurinxntllielieiirt.i'liok' i
ihki'i "i.iui .iuiiiii..iuoii. m neii in it pot. I
IUII', il lllll('li Vl.loll, (lulMlulduiddiN lW,irtthp
' lirlii, itoli am ill tno head, di-licicucr of MT.i.lr.
imei it iiiiho vi.ioii, (luimuidui'l.lw l.,inihe
','':,',,,,4ini,1,',',,1,'i,d",'icieucyofperpir. (
in hi, yillo iin'Hnt (ho .kin aii t t-yca, jalii In
ii.i i.ir,i.ii'k,ciicM, iimn, vie,, etiililen tlimiiet :
of tivut. tiiiKiiutc lu Ihu tlt.h. I'oimtiiui liuiilniniia I
nt .il,iin.ltrt.li.rloiof .lrn. Allllno
liuili' iiu uui-a.e oi uiu l.lYur or ulgi iu oiulu
roiiil.iiicil iili impure l-loo I.
I'lm UMxif ihn lluii'ia or Tonln will noun eue
iiienimw )iiinom U'iiia pi ir, uiul th i.in m
mil Ui iiii... lit-nliv.
Dr. Huolland'ri (I reek Oil,
I.IUlilliiK.I lire for all klmla or I'nlua
unit Acliea.
Amiin lUriuktin. It williure nil liindcot
l'iiii,ini. ikjlii; null m Hlieuinutltin, NeurulKU,
I ootii.v lie, I'hill.tuuu, HprmiK, Itrin.i'a, hriol.
Dili -, lU'udwiht'i., I'ili in Ihu llai'Ii uud I.olm,
I'n.iiathv Jinnti), i.luib, hlioi; m luxevli., itiiw
norm, iu.
I'kis Imiiivuli -It mil euro Kidney Com.
plulut i.'kai ii-., UU heaiUche,! iilic, illi' nltrj,
iliarrhina, ilmura iiifaiimiii, ilioltra uioilui.,
cr iliii mi I piuua 111 tin- nloiiittch, feier mi l ivinr
a jm; i '1'iK, loilliinn.i'if.
Dr. JloollnuU'n rodophyllln,
! on
M irririTK fiik .nKitcruv
l'l(.lM.
Two I'lllH il Dot.
7Ve ,o jmwrjul, vrl Innoemt Vtnt,Ut
Cathartic Known.
I ullil) from nil ob.lr'iclioca witiVilTIV,.
I Mlll KIlnita-ll I li I Illl tl a0 nf ll, J t
I . ; -'l Ii.m., m W,uh il.U;" of iVnliarlo
, ' I'llla will Kin. entlrV?! I.fu '
lion in tmj int lhov .
, lmmnof I.lu ri'mniiint iiv.. '
a ;ei'.i, r tain it. hold.or ew r ij n;Z i ',,
. Uenli ralii medicine, tiervuhero! "u'
HJmlrouu Wnrr
SouH
aa fc'OOil. iKHiaiim lie mk,., a i,ri!er ',,' i ,
CHAN. M. KVAXH. lroi..i,,la.
1-i.ruu-rly V. M. JAVUMUNeV to,
. . TheH-moji,,, f0rl(.bvI)ri.iI!.tt..H,.... .
' aeepera, and Jledicmo Deafcra. I'vervwh;.:. i
: aMJM
I'l.lUIH
...
i i
' "rw".i,oT I m'i'.,,llr,,lr-'!'rl,?,,1'",n "'''' "IUT r
cality, upon application to tlf I'liiNull'Ai'l'ii?'
Fief: HI the fi'rfllMAN MKlilCIK BTOKF O-ll"
AltClf BTltKEr.l'hi'adclpnm. r' f"wl' 31
"l,K.n Ittf rnrillca u ill
. a
i i
COM..
11
OSS COA VAUO.
fir Of EtEVEfiTK STREET
t;uii!H t'jsi-iH . !.i cjttoln ami
oji, a:iur
OO.ik.I.
A iiii)y nn ll..ii,(.,uii l, II vi'itil ,
in tiny puii m in., ritj,
i;n' iinii r Cuiii u'i'IkIh'.i, i.m! full,'
.tlciiHiiri' (jivi'ti.
pv nvois cum. iTiiMirh At 3o
PKit ctii r.o.in.
Onlrr- Irll in llie "fllci! illl e lillnl imtiKullutd;
JAMKS UOSS, IM ojiV.
f.'l'l Z4tl
jrjAllI 7i'i'Y '
COAI
COMPANY
itv l'rcmrnl lo Supply Customer
Willi tho Host (unlit? of
PITTSBURG
AND
IIlliioiN Coal.
Order h left at flalllilajr llvo.. lli.e,
No. 70 (Ihlii I.evee, or at Hie ('mil
Yard below (he St. 'hnrli't Ho
tel, will llrnln I'ronipt
Atttnllnn.
Tl.r Tiir "Montauli" "III lirinx dial nlongitde
tratnf h utxny liour.ilnvor lilitht.
Cnlrn, O.H. l4Hh. IsTu tf
REAL ESTATE 9MEES,
Q WI.lSTOX & ;.,
(Kacconon to JolinQ. llnrmnn .1 Co.,)
REAL ESTATE
AUCTIOiEEHN
74, Second Floor. OHIO LEVEE
Cairo, XU.f
Buy nnd Sell Ileal Estate
pay VA.xjae,
. UKNIMII AHNTIIACTN K TIT LI
ANI lKi;iAKttCO.Vi:YAJItXI
01'AI.I.NIIH
H. UAItUUIi,
DEALER IN
Bar Fixtures,
(JLASSWAUK nnd JIOUSK FUUViSlI
ISO (;oun.s,
185 and 187 COMMERCIAL AVENUE
Cairo, Illiiioi.s
coissioK-romRfinic,
J n. I'lIIIXIPNiVC'O.,
' SiK-ccmorn lii K. II. Ilendnckx I Co.
FORWARDING
r, ,. , ' .
C oiiiiiiisrioii M era hauls
WIIIIIIIUI Illll J.U. UMJIIllll U?
und
-n-m nB4.
PROPRIETORS.
CAIHO, ILLINOIS.
UHKItAI. ASIVANIIKM MAUK !W MS.
NIjM.VIt:MM.
oo'Arr prt'imrrd to ri'reUe, itorand fomaid
frriKlit lo nil point., nod buy nnd II on com.
mi"ioii
otriuine.iittiiidii. to ilh Dromptnen,
C'LAI.lf
roil ovii i'i:i,i:iiuatf.i
Perfected Spectacles
A A , .
VllCl Jii VO CarlaSSOM
TheiitidermentlonodilHVnntaijea oyer thne m
new of vi.l ,d,"
inoy
witn an nmoiint of K.SK nml COM.
lerto enjujod by peA!tacln wearer.
X Tl'' materia from whli
Kf0,ln,'. l manufHi tiired apec il
' and la r-iliii:. inJi.J
oli Ihe l.enneanre
i IV lor optio pur.
nnd Illtll.l.UNT.
' li0' "lu'" t0 bwomo fcratcheil
WATCIIMAKKUS, JKWELKItS AMI
Ol'TICIASS,
wSre-.Tif '"?nndt, Solid rt.Uer. Plated
nui!V('ett,;i,auufuv,ur"" "f J--ry ruid J),k.
N"o. 83 Ohio Love
o, , . fA-K. II.MKOIM,
0,u AKenU for ll.ln ,,Ut.0 (r0, wnom ,,
ootalneu.
N Pcdliim uuttloyel.
LAZAUUS k MOIUtlS,
U,f!,fe'UrlnKOp,l0ln', IUr,,or1. Cont
t .-"iiii'r u uriiuiinuy ami ui.t'iioi.
i , - mbvi , a a a
STGAH BOATS.
OA iVtO AND nThhVillk
Til follipwluj ilminerf lenvo Ci'lri
KOI'. N'ASil VII.M;
on ih itn mi l nt tho litur hMoicinmcil
TALIS. MAN. Mvcry .Mondtiy ntGp.m.j
T.YJ'to.:, Kvi-ry ThurVlny, nl 5 p.tn.j
I.rM.SDKX. Kvory Sjturdtiy, ut C p.m.
K.i- Kn'Ulit.tr I ilhav iiily on honnl, or In
ItKiOS A- MAr.I.OKY,
nr; 7f. oiiio t.i:vi:t:.
c.vin'o.vxi) pTihicaii
utti.Vi I'AUKr.r.
i
1 he Willful n l light dr.uiKht etpamer
DOHNET N.Ur.niii:V - Mailer.
IiltCH Cairo ilnil nt 1 p in., nail I'mlurali iNlly
AtOn.m. llnrlnjf mperlor weoinmo.lntiom nhe
olicltn public pntnnni!e.
l'HYSICIAXK.
AHTIII'H WA1M1YMAB, W.
I,, l'hyslcinn nnd Accoucheur, for
merly ol Annn" Union Co., Illinois, has permn
nunlly Itxaled in city.' OFI'ICE-Coinmerclrl
Atrnue, lictwenn Mil nml uth fcircct" Wetl Me.
initrchlilly
Cw. vvxxixa, n. d. k-
IDENCK Corner Ninth nnd Wnintit
-KFICK-Corner Slxlh Street nnd Ohio !.e
nXJ'lCK HOUIIS From a.m. to 12 in., nnd
pm
WIIXI49IR. SMITn.N. I
llKSlDENOK-No. 21, Tiilrltenth re
elween Vihlni;ton Avenue nnd Walnut Street
,Op;HCE-l!C Comcicia) Axrniie, nj Irlm
HWAKD.tEH, M. Culro
HIiSIDEN'CE Comer of Nineteenth .1 -
and WiiMilxton OKKICK On tVjmnierrlai
ave..nrer the I'oilonico. OFKHIK iluUUH
from lUa m to 12 in,, (rinujaia oxceiitedj nnd
from J to spm.
.iiilVc.iiA.Ti7sf7i.
Homeopathist.
UHcOf 180 Commercial Avouuc.
oacellonra, Ml 10 m.m , 4t 1 to 3 p.m.
llcldence, No. II, Ninth ntreet, Cairo III.
Jan3liUm
COLLEGES.
TJIGII EDUCATION.
HELLMUTH COLLEGE
Hoard and Tuition per annum, I ISC.
, HELLMUTH LADIES' COLLEGE ,
InnuKiirated hy 11. It 11 l'riuve Arlhuy, llnnrd
and tutlon pernnnnm. $!K l'rtnldent, the Very
llT.I.Mlmuth,l. V., Hean of Huron. For
narticulara apply to MkirKrani, lendon, Canada
Vit.
BINDERY.
ARCCN SILVEBBUKO.
AT TUB
Cairo City Book Bindery
la prepared to
HaBrlr Blank Book, and do al
klnde of Book Dlndlna; and Haling.
73 Ohio Iicvcc,
CAIRO, - - - ILLIN0I9
oxTtf '
WOOD, COAL, ETC.
yyOOD AXD COAL.
F, ML. VTJl'JEIJD
la prepared lo deliver tliebe.l
Fire Wood & Stone Coal
in nnTimrt of the rllr. In rw ouantitr ileilied.
on .hurl notice.
Coal Delivered at $4 50 Per Yon.
OFKICH-Orer lleerwart. Ortta A Co.'n atova
tore, twodoor above the corner of Eighth Hreet
and Commercial avmue. decUit
IIAUUEKS.
JOTICE.
THE NEW AND FASHIONABLE
Shaving & Hair Dressing
Saloon
in now opi'ii to mo oiiuenaiit cairn. W..,uM,
n nlee clean Mhsvo, and JlalrCutlliigcAn l had
IlciironlV, Xo. 10 UlliNlreci.
I am prepared in do all klud. of r .omental
HalrHork Hatch nuardu and brifeleln.
Hair liren.InK dmm In Ihn latent mid U t.v.,
I will no In tliKhouoeanf iLoko unableliieomn le
my aalonn
Call on Me.
Jnllm JOHN flKliFOIin.
I ciEonoK si Frviroiisi:
FASHIONABLE BAIIBER
Cor. 8th SI. and Comuicrrinl nr.,
i. Tin: PEiuiY houhi:
Nliara Uaaora, Clean Totvela md Nklll.
ful Workmen,
ladlea' and CJilldren'n Hair Cut nud Sliainpoenod
eillier nt tlio ahopor
ATTIIKIK OWN HOMES,
(lenllomrn'a Whmkeraand Hair tiyed In a nelen
tlllu manner, and aliafactionauaranleed,
Itnladif
ATTOUNEVH.
Q.HEEW Oc GILBERT,
ATTORNEYS AND COUNSELLORS AT
LAW
Vllllaoa II. Ureea, )
fVllllata M. OlllMrl, V CAIBO. ILL
Mile f. Ullbcrl, J '
Hpeoial attention given to Admiralty and Steam
boat bualneaa,
Uflloa on Ohlolieee. Heomi 7 aad
over Vity Nalloual Bank.
pONTERfl,
HANDBILLS. CIRCULARS
And oil kin . ,
LBUAI. AJtB rOMMKBVIAI.
VBINTINU
170,954
Sold Since Their Introduction
The Mont 8ucccMKfiil
Popular and Peil'cct
MAIIIII.VF.S
ov rxxarj , PiinioD
AflK oui: Wlll.l. KNOWN
afllV
Ilelnur of Hie Simplest Const rnrl Ion,
arc easily nmiinned oiid (ftinruntepil lo
Klvc 1
ENTIRE SATISFACTION !
A nn nrtiolo In tho hoiliebold haa ifrrater
Intlitence In promoting tlio henlth, eomlort nnd
happinett of lliu family iliclo limn thn Cook
fctoe. It la economy n. well na potlcy to get the
very beat I nnd In buying Ihe the Charier Oaa'a
you ran tety en retting tlio liOl aiicgeaatul,
popular und perfect cooking toio mr made,
HOl.ll IIV
EXCELSIOR MANDFACTLKINO CO.
flia at Oil ?f. Main Ntreel,
Nl. r.ntila, .Mo.,
... A N 1 1 AM.
Live Merchants
MKB
C. W. IIENDEKSOX
Ualro, lllluitla.
drlwnUlv
K. W.MlLir.n. im.T. Ponrn
jyjILI.Elt & 1MKKEK,
GENERAL COMMISSION
ANIl
Forwarding Merchants
m:AT.r.rn in
FI.OVR, CORN, OATH, II A V,
XtO., 3DtOa.
No. 58 Ohio Jjevee
CAIRO. ll.f,INOIN.
c
LOSE cV VI.VCCNT,
2KNi:it.t.
COMMISSION
MERCHANTS,
and de.ileri In
lime, Cement, Plaster Paris
AND
l'LAttTERKR'N HAIR.
Cur. NikNtrcft uud Olilol.vvce
CAIRO ILLINOIS.
fiibll-Km
VOII QUACKS.
A ricllmof early indlcretion,c.tuini; neirnu.
dehllliy, premature ilecay, etc., hnrlnit tried in
tia riery ndlertonl remedy, haa ili.oovi rf d n
aliiipleinonn nfnelf cure, which houlll i-rnd for
hit fellownt!rer. Addroe. J. ll.TITn.i:
ISwCm "1 Nimjh it., New Tork.
1 M H 1? 1 ? ? ? 5 '"T
T
M THE UOICKIXCI CLASS.
We are now prepared to fiirnl.h all rlxnw witn
cou.tant employ ineut nt home, the wholn of the
tltiio or for III" aMirn momenta. Iluiniai new,
Unlit and prorltnbln. I'i routf either ci enily
earn from Ma to f.1 per errnlmr, nnd n proper,
tionalaum by ilerntlni! their whole limn to Hie
bunineia. Hoy and Rlrl earn nearly a miM-li aa
men, That nil who aee 1I1I noil ornuy iend Ibi ir
addre, nnd tent tlio hii.lne., we make thl 1.11.
paralleled otfor I Toanrh a are nol well aatl.tied
we will aend 91 lo pay for the trouble of wrill pk
Full lurticulara, n vnlunbl'aample which will do
tovomtnenco work on, nnd n copy of Tim PVople'a
Literary Companion one of llio lain.lnd lt
family iivw.pajior puldlphed nil aent fr.'C liy
mall. Header, Il you want permanent, plotitablu
workadilreaa i:. V. AI.I.IIN CO.,
fetUJm Auiiuttn, Mmue,
. .VO. II. PJIILLIS,
J
Miucoor to l'arkr Phillia.
UCM.lt At.
COMMISSION
And Urnler In
Flour, Meiil, liny, Corn, Oiiih,
Until.
Cor.lOtht. &Ohio Levee
CAIRO, ILLINOIS.
H
OVNE ItAISl.NU A.l .MOV;
SUMERWELL & BAIRD
CAIRO, ILLINOIS,
Am prepared lo Inko ennlraola for rnlilnjtor
ovini; ho aeaof any ai or Un'iljitlmi, onny
other kmdof work in ihcir line.
They hai nil thomiihinery npnllancea for re
moviiiK or niialng houaea on ahort notice, and akk
oahaioof public iironi!i'. uovllf
QN THE MOVE."
H. M. HULEN
GROCER
ANJJ
Confection Merchant
Removed to Ills Old Stan
Has
U Commercial renue
Where he eollct la a coltnunnco of patronage
hi former catto mom, aa will aa Dial ofnamin
aew one oa may wnut prlmegroccr!e,prorliionai
to., remarkably cheap for caah. '
Term 1 Hirklly caah, lor which he will ach
pwer lhau Iho leweat. t-Tt I
''''Mm
mm itiTTK.viiousi:
Htmi'aoa 01 Arrhil
FLOUS
AND
General Commission Meroban
x. iit oiiit) Lewi-,
novlltf CAIRO, ILL.
Coal Oil!1
WHITE STANDARD.' in i,rl
Coojirriiifi I J (
me
LINSEED OIL, Raw nnd lull
ed. WHITE LEAD, nnd Color.
WIMIOWdLASS, BRUSHES,
Elr., Elc., Etc.
AT
haivoij nnois.
n
p
3
3
CD
i
as
EL H
a
p
v.
- 1
3
O,
GO
as
p
s
at
ft
CO
The aymplnmaho
liter romploint are
innine.p nnii pnin
kiln.a th nam I In
n ine ei'ie. roion
iheehoulder, anil I,
ItllatAkfll or f lifumatl.lll
lietotiientanei.
el with lOf Of appolltn and eickne, Ijowela In
penei ateottive, .ometlmr allernallnr with lai
Ihe head I. trmiMeil with iialn. and dell. Inati
en.aiion, roa.iirrnui
LIVER
im.oi memory, aerom.
Ipinn 'i w !iii iiiiiioi "n
.ationof ImtiiK leltiin.
II0110 eomeiliini: which
I itiKht lo lure hern don".
OiieiuiiipUiiniiii 01 mi akLt'..,deOll.ty, and low
apirit. Kotnetimea, aome of Ihe nlne njinp.
tmn. MO-nd tlm il ea, nnd nt other lime, rerj
fnwiif thei.ii tut Ihe l.lrer I generally the organ
rreiinroie:. mmine t.iter nun
X3x. Hlmmonw'
Liver Regulator
A pretinral.onnl rot.an l herli", warranted (o
iki iiricuy TfRviame, ami ran 11a no injury 10 any
one.
It haa been u.rd by hundrial, nnd knownol
Ihe Ut !i' year n one of the moil relu.ble, etti
radon, mid hannli preparation errr ottered
Ihe aiitlemiK. If taken rrjtulailyaud peritec
It I. aure In euro.
Hr.iM'Pa a. neadaehc
laiiiidue. cotnne.
ick heaialie,i'hrnola
llarrfHea. altelion nl
till a hladdcr, camp
lyaeptcry, nltwtlon
of llio Kidney , leier. Iirr ouane., i hilla, dlteaaea
of the akin. Impurity of the Mood, melaneholy,
,( 1V iTP.f.fu ... P',lil.. itval .'nil ... v.'.iu, ,', I'etu
In the bowel., puin In the head, ferer nnd airue
dropy, boil, pain In Iho liwk an illmba, milium
eryeipeia., leiimie aneenon., nn'i union, .u.rn.o
cenernlly. (I
I'rei and only by J. II. 'tlllu A, Co,,
liruaal.l. lla.oL. Oa.
For it bv Harclay llroilicr, Ohio lree
C.uro.Illinoi.
I by mainat!ldaw
MILLIXERV.
T
O THE LAOIES.
MrN.O.UfcGEFfi.
Cheap Store
I now abundantly aiippiied ear 1 1 It
NEW GOODS
To which he particularly invll' nttonlion.
' fhclin jiiht received n full line ot
DrenH Trlniiiiliifjs, Silk (Jluiiiv, Silk
IJnloon. (i'iiliiiro Itees, Mois
Ti'lBimiiiffM. Silk and
Velvet lliittonw.
Crocket Buttons', I'IiihIi
nud Tilniinliif,' Velvet, Silk (jliups.
HATS and BONNETS,
Flue Kid (Jlones,
Ladies and Ciiildrens' Shoes
And n ndl and complete atoct of
MIKiLiENMZWW
...AND... .
FANCY GOODS
All of which ane proposes to ncll at
Tho Very Lowevt Cuh Frl!c
fihe invite the Imlu. in .11 ami hb her uew
good and learn the prices. , . . .
bhe iadetermhied to maintain her claim to Ine
name ot having "Iho Cheap Wore"
.'.411
vv
S2
IPs
aaapai kaaaaaaa
U 1 r ile, Hid perfumei now 111 imn hay0 no pc
neiiay. An hiurortwoificrilielriirp, tin 10
10 trnee ol pi rfiune left, lion 'l.ttori-nt la the re
mil aiicci'vuiiiK tlio iifo of Murry nnd Latiinnn'
l-liirl.lii Wt,.r. iy Mn,.r tti. applicntlon Iho
Imndkcreliii I exlmle. n v,:-i il.IlKliirul,.ointe
J'" ai'teeiiMo Iramance. miirlileo.il)
iitciii;i.ou'm 11. vi it nn:.
Tin nprb Jltur I la thn our is tnc Wnnin
tVrlevilv lliuiulm Iteluble and Irnlli utrodi.
Nylltp olulfni'iit. No ItldloulouaTitit or I'll
pW.Kiht Odor. Ttt tg nulii-x W. A t'-tuhvlor'a
ll.i r I)o pm Jut. I.M dl'.DI VTKI.V a aplen'ld
lllmk or iintlird lliown, lliii'H nol H111111 llio
Hkiu, hut li'uM-tli llnlr I'leaiuHoft nnd llcaiiti
ful. Thuonly Hah- md I'erreet'llyn.
,LiH",'.,.l'-v""r"Ki't'. l'neloi) inliondytreet,
'New 101k JauylMdeodAwly
. A ' -. a
pri.
' . "fY ,t rises cpx.siMn
$ll'i:tl TOipo TO n.UlUUA J.V .
wtrtXTiu:. w
tl
llanti
wliolaiuna ai.J altciillun Ull.o tuJy ur lonn
ear aiul ei iiaumi tii n. 1 fulithai 1 uiftiii
uriiw iui ini.ir.r.rdTcjr dfvo(--,l nr
.,.... . . . 1... r... ... a . I . ...I
uar
wan piact 1 n till tmllntnt Tortilla aurtiote. I11
winirr. i 1 ionj, wcu own in the BUtr.wlrn
the tpintcraturgl.rt.ulir, and not iol,jt tmach
tarlatluiii ealnM ra hoilhcin liuiudri. r.latka
I a K.lni 1 1 can rmHnirl. A t4 hofelu kpt
Ihrrr hy Pi trmun. ut w Int. r I tiw vveral Mr
aintllvre wleue un Itvl IWii L.dlr dlr..t,at
SWiSM ,tit"m'u ",J
Ihio lmn.tri.t mllia fitjurrtimn Iho rltrr I
rlnt WUcli I w oqWI 1 fin 1.1 I'al uia. a. lha nm.
nerAlareUnmre ein, and lt"alr .Iry aM l.racULi
Jlf llninlll. and l.nur.rn rolaut lhe. 1
ih'nilJklirnU "l.l'.l r 1 rmee tn l(llmillilr 1 a
lilMoinii fr 11 rl-'r (rlJLil. andlt'riinta!in.i
ltt..i'l,lit 1 ukac dtii llr liMoitil lurMi
rniihi lm Utter, cut .u,.t ti.iniu;n at tin.c.i
hut lint l.nntol ciLa, lilmUiU. n return Af
rr atta. 1 nn I, whn tin. 1 il.ocarf, they irtntiaUy
llicna.o ln fl. ill. and lino llmlun, i.il.1 l.i.l.
JatlfunillU, llll.iin.a, lin.n oir, aul tiioir
itlrHln Mrhi. .irncf tlnlJi. rants iar
ly recouim'-n le I to cnniuinrilK. In winter. Mr
traaon li.r ) iiu m an', that atl-nt an lit lu
le I take 1 . 1 time thin win. re thrr li t lm
rn teniprralurei and II H tint irrrr.iarylo or,
thai, hri n ci.nni;tiie prMintspowaklrriKlr
to frrntlit colli. Im la' reruln to ale ticfllri
llif 1 rem nlu. Jl. ri II ilnwn Into the Wale,
eotuf Hit ntuli if m, nt Hit wtmti and lujr.
Jacktuilllllr. I alio utany ULr I 1U1 IvciUllcj
Ihaienimrd. w 1 I -."t tho nn aretuHitleil
wliliateruiJ lliir. 11 inir'l'iil rvaiwn.ij.r.fij.
Ujwrl., oif tit ' a'.i re .'hi I. 1, r rt)R i.lixe
lour are iluian J, 11 1. it ijliuiii M4nt II c;a
U ily rrtfonitniiKUiL
'e ftnen 1 ear. prWr tn l'C I t. 1 tcf.-u'in.
atiyn.r V v.. . , n,i:ii...M( .mil h 'J u
fhlnir.rr r k. wlure I .awaitl , uuabu.l in an.
at iraie li' a liu'i.trrl 4l-i,t. e w a. ji. i, w"
aneiliri'i , 'fVin-erf, Mio rhe. fhmJ
il.l'ili 1 1. ' In 1 .. 1. 1 lit, 1 1. ,!
fullrl aitl h i.' I. y isl. '-il In I-;; . 1 1 t
c I J. A I tl I I 1 1 , (
echfwfc.l J rti! ., .'re,l m !
V.tmlruk. I ... , a ly.lv-.ll I w iuu
UUlifr. ..I,
In 1 ! ra!. raj:r 11 ;. U.: , 1 . hrr -a
Vatvlriku l,.:i I r llw Utal. J. uialUil,
toarulu el'i.vutl. t .t ttuii t.M.n n rulii
lujj. It It it wi,..tiibiihM 1 u 1, tu , 1
of fiwrtila iai'it.tf rawiieiai.jii,- triary
ivir ih" mo'l"n 1 !.' ()nitjvbrli.t,i5
.-.ft r.nxi.iv.. .'Tiii'n, ign.a .it la a mIiui.i
d.fll. ill' J ll i . -. I t '
II.I'M'.ii.JpN.tllaoiBiiclri til l Oi. rc ar iw
tlju'alklior ca iifii ri .
U.i 11.1 (x.
if lilt mull I a tan I If tiai'Mioii.t' . ( at
l.i4iraianBrdinr..-ioii iaaiiii;i'lllici.l-lf atiner
arehnteilittriir,.mi' m4' I Mtlli ynm
tl thiy Ilk what r rl 11 nl lt.ee . , W li
tLcyaiecrrOalouieneiKli to l.tllnewij irarost
Inn I. will) 1- lti 1 ji.j aii.nuin u H, and
Uiweit fie fnVii';n fjr aviher mi in.
ulHrttlll, until Iiu Iut4 ar- UIkuJ Lcyul nl
Utitf cure.
Vy a-lnta la lrMn UW ,cr ra tl I.
tinkh(htly,i.loliylna.l' k tlixhri k tK
m'i)e nyrui'. heLcnct't hr.wred 'luiili?, ir t
chilKk'a Mamtnke l'illa,aft Mtt riarlia. I ir.
rti0imii'tlhcaaairiici.UrTu.uiiMr.,iWeaL.e I JI
thwiMdily a. tuaiku l witn inrir aol oiu llivtw,
laal, where tin ar ukw In xrc t a t J.ncc wild
uy dlticil.!., lhjr ill rt.i tl a w u,. 1. ti
t,ulnd. 1 hit feteoiayll.lrf J. lauuie .11 i: mi.
'the Uiyaitun wlw erw'riVa I' r tvU. c(.u,h, tr
ul.t i.tati.aial llun MdrHr Ih KLent I J warn
r r.iltitil eiry Ut, v il 1. u
Lj La v . a cur .
cnl . hanttbftrti"nf.
iyp;tnia,uiieiar IwrfaiM-ir liw it aecrrJ
ance Willi tut lTlnu.1 iinlei.rieeri In c.c
um where a f'"r um or the )ian .Vi I . 1 1 ,
actuary, ily i.Jl ,toiiUu 1. Dm 1414
atb. tu IM up a t-d ai't-lile. It l olaaya a
nan whm a ptUent u;m tl r" I. nvT
lure fc'iM of each. Willi a r.liJ. fr lL h
the rreiiA'ailnn car thai re4l.li, can. a rnJ kL
and w.tti It vt r Ch. which u i..riy r ' nvt
If a liranny of llmlnnji, then tho -ntih heei.
kij aratei, the crirjne ct,ui atrl einwury rutin
leti h i I i.''r pi .iriU . 1 aikl .the
failrntr'l I.I f ucJ I a M.t.Ulli'H II.
w. Hum ait luuiy ii3i' wi. Ltrt
eiltti inoua I in I irk-iAi ihatutti nit ,
I aikwJ, It tkeit riij."r r .uik' i r muj
thrreit. ilyadiumtgi wri i. onJuer latUui.
ta tUrln4j.IUtr-.il rall Jail. l!i muUr, WIlLjO..
lail4lMkawaiaataiTMUii yeAil limiiiiil
aUiarwaiitr.-i..lrtiHaa(v;thHaVt 1, 1 tan-, .1 s
wltMn ttie ihrillt of tint" iir'!klntip'u-;
a
11
1
andil"nn at iniKh at
inie.11 a. 11 a lir.ii.lil il y II il. I I
au a b. a'.ar f iNvUtitn el 11k llt4
ifdtr u 1
k- 3
I bine cun ftl. "-' ' I' l-..r.i. l
a lui u Ml
10 aitn. t,g:iiJiJi'i' 1 11 a, i
r tui 4 fc. my
1: J III
I t .11. t un
1 rnimcOd
'J 1 11 nit 1
(thrr hitji,l
,ir itiait-
n In I
km 1 ef trrat'ii' vt I. I ui -iL
cii.nu J in r tut r- tl
.
lati r.k'. I an, 1 r.a.
tur 1 '
li.n.y ol what ireta I 1. to ImMkil
ll'ltll 1
ta aiui'i.1 1
i"r liv.lirro J I I Jia WIJ
I (
I (J '
Vlh IllttK'lll' - Utl llvUI l..
I 1 Itir.r ll.
t tl Ual4
ft fir at Hit II tr. Juki l'..U ari c nccrrK l
rtcryl. -' thMild keep 4 .upi.y tl tlitm tU hil.l
'Jheyaci Mi the llnr teiur than c.lxnL, ain
l.avo n'iuf liahuitfuleititli Utlnd. In li.t,
lliryara tauU.nt la nil ca. wbert rorraih.
l!.lli-i:, tnialrt'l. If )-U hara LarukiB '
frtilvn fiait.aiU iimrtim titiuci. a dutt eflLa
lanliikrt will tuits-jon. Il are .utiecll.
nrk hutdaehe, ukt I11 tilt, ilaiklrakc, aivl
they will rtlii tu tbuiutwo Iwuri. llyoii would
1 bulla tU olttl t'f acbana U witcr. tribe too
fn-v inlultiKeiiifruli.uaevnet( tu Maudiakc
itery m jtit. and y vu inaylhca drink water, ut
tal waui-uielii.i, ptaii, a 4ca, tdus..pciclu,,ti(
cam,wiiuvuiiutnt wn oiu. ejtacti.
ilirvwllltroucim' wltolietlntUaBJaiiuafcit 1
aytiii.l chill ana leerera. irj taawi. lacy Max
i-if.Tll karinleaa. 1 hey can C you good only,
1 Lata ntauelunhl tne unanalvnal lkMU to Una
lonaM .New Vork, hul caitlnnt taac .ll.nl. at
lay omrr, .Nu, li .NofUk hliUlMntl, l'klUdil.hta.
uriy MiuMiy, fp. a M ,. isu. Ifcuat wb
wl.lialhoroiidiciamlnalluM Willi lb llnplruinelei
will im clurird Ufa ilullwa, tbt ltnilrou.tlcr
Orclarri tba titcl couilUa it Utt luntti tnJ
lAtNa'rrw rraillly learn Wlielber Ibcyara cur
aMeornoL Hut I dtalre ItdltUrKlly aaJert.t,
tntthttalut of my inadlclnca deprno. cnUttly
ojicii ihiir uiuie taken ttitcUy occordio t ekreu
In tonrlutlon, I will ty, that when ae'nnnl
take uiy lanllclun, nnd Uieir ayitrmi are hroUaU
11. in a firaliby oaidlilun Ut.rtl y. they m im a
ll.ole Intake cnltfi yrliiaone with dlacaael lurar
r.i Uar a aoddtu thanaeufalinipUrtwlibiiul
Um lutniity u vrcatcr or luaa iniiallvu of tbt brua
dual lilei.
r'ull dlrtcllona In all Unnaaree accompany ray
nu'dlclne t. ronpllcll ami cliar llut any tin can
a them wIIIhhiI riieultlnk mv, anl can oa
0 mill I Hum any drnltu
t. II. Scnaars. Jl I).
No. I) :'onh Main rirt, riiiiideibhiv
.JOHN I'. III2N11Y,
1 cni.i.r.ai: vi..ict:, xr.fr iohk,
V.II(t.i:.AI.H AOKST
creenil money Ly eipreaa, or order gooit
marked c. O. I)., throunh your elrujgUt, and
ouy will meet with Do loaa,
FL017B COmOSSIOK.
ALLIDAY BROTHERS.
FORWARDING I COMMISSION
MERCHANTS
UKAtKHS IK
OUR
And Arnt ot
OIIIO RIVER A1.D KANAWlA
8ALT'C01IPAI
A.
JNTo. 70 OXXO IjJ
CAIRO ILLINOIS.
leaTOiriCE PF I8HOjLIJTIW
between Joseph bwoboda n4 AUolph Swobodk
undor the firm heme ol Job "fiwobAiiti 7 urA u
al IIU JU'I til V( Bill
lt.d .I.M rll.eAlrra.1 tw Mlitn.l ainai..a M '
a 1 1 1 w mimvn (Vial rx , w wnalaVdll l, .ft
A do I oil HvfObodA-li'Ulhoriid tntMt
OU'HIVBUIUK noon uu P7 Nl cutji
"pay.aJIcloJma.
H
MIIL Uiffi
S.'

xml | txt