OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, April 06, 1871, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1871-04-06/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

($lte ttlh;,in.
M"t-day Kytilnjr, Apill fl. I'7i.
Tho Kricrl iMirkot ireeiil tt 'lift
fiaturt!iiLilil jiuint. In tli" W'.i iv-(
flour )iu mivs.nei.il lioin thirty t
r. it its hi Nutv Orieiir.. lmt htiyi r i.Hvo
t ' 1ittl t mllJuiU'" Id thill :-t li J. nt
P'H.VF I"1 If . :V'V ' " '"' v'' '
TjIPKrntfi an qtt'T tftt tlttf uS". if:'
j ifil "fiJ aUyl.- . M unjrft f-rT--"i. In
com, ',i hlpti.-v. ;'.$ ",tlii"i ....
itru.ll j(io-iln ttrliff in 'onii'I i
Uruiig" tiro riinilttt; Li'.' th" i..-.r!.t It-'
I'mtiM'.-riiriJi .jt't'tttttH l.nil nf" "ll'-1- v
'S'w Ikjx a: fruTi S1) -ilMtiiJ
, .TboMlii(.Hft:fln.'i","r""1J: '", 111 '
' iKUnVuVwir W MfKto J.Kit iifittr.ii
dnyj)rooiifnf- '.'' iinrfopltloii Not
withtindlnp tliN then- n n fair brcufcT"
and the Mil?, conildorlliK tlif qualities oil
ertjd, wore good. Largor lirrrtfc of greater
TrWy arc now nhtirptted,n lht weather
promises to becoroo fair nnd settled. Sale,
comprised 30 hhd, follows:
8 hhd f I 00(,. I no
T " 5 OUf S tiO
u , r uog-ti ao
8 !) Cf.."... .1.....'... 0 !t57 30
l " Piebald ift ;a
FLOUK. Tho market in firm nt price
within tho range of pre.vlotti quotation.
Bales were
524 bbls various grade, oli
ordori IS "S(7y8 CO
'Sales fruni City Mill.
101 bbls X rft 7ft
160 ' XX 0 '.'ft
160, " XX " (u
100 XXXX r. 7ft
CORN. Ts dull ut pricci quotud. .Sale
were
.M.Mfekf.wblto Clc
160 " on order C'JcyiiOo
iw aeuvcrcu ovc
)oe 11 mixed
2 can. nixed n burlap, dullv
red 57c
3 ohm. white, in bulk, on track Mo
OATS. A scarcity oxlt In tho inailut.
Receipts, ure itnsll and demnnd light
Bale were
lOOitckion ordcri
1 car, In fnckf. delivered (Me
1 car, in second-hand nek dcllvcrvd6.1i.'
HAY. There Ii no quotable change In
tbi market. Sales were
3 can, timothy, delivered S?IK (10
1 " mixed, Rood " 18 on
C 11 ' dolivercd...$17 00I7 ftO
242 bales " " ... 1C 00017 00
BUTTEK We nolo n slight improve.
ment in tho market since lust review.
Sale were
28 buckets, solid parked tiOIPc
6 pkx-i choice roll 'JSc
EOUS. Are lnetlvi. Supply lnrge.
Sales were
I bbl packed in iU lftc
712 dox 1'J)c
1000 dor., round lot l'.'c
10 fk(t Ujc
pics., shippers court l'Jlc
MO dox., sb'pni tt count lie
MSAL.-Falr. rricet
S1m ware
llllfllHtlt'Cl.
100 bbla, city steam dried t)u
100 " on track 'J PO
W " fancy, small lot from
store it jr(
10 bblt small lots, from tore 1! '.'ft
POULTKY.-Good chivken. ..re in
steady demand. 8upplr In the market is
(Mil. Sales waro
' 1 coops, mixed chickens 4 7ft
2 " choice chicken ft HO
.POTATO Ki.-Thu mrkyt I dull Tho
icarkut prleo i about t'Oc. .Suit-4 wer
277 bbh, Peach Dlow, delivered S-:.'0
sz aacxs per uumci iw.i,srtit
CO bbls. pr bbl " JJ.r.o
5IKAT. Tim ninrkpt reiunln in ll.o
, samcdulland ur,fatUrnvtoy i tntt 1 1 -t
, reported. alt wer-
1 cask Iimiiis mi;Hr-euril '.....IUc
SUNDUIrj. intjbl.U coment, !.sio,
3 bfcjs, swrtt pototofi .1,2ft
fOWDKR Krs, ritt ..tJt
. , Kif., W.l IS IfOlt.l
IRON-tiirj,, uit.M !. i
p r tnilif;M
AltSJ-H.f k, let m, ..f ,. 4 ,-js 7,1
:.). ltn ij iUlrfl
iatsjs-l'rk.m-.til. ai tin
Pun Bint nark. n-r M.L
nrr.k f.t ion
ia,T lr, irj-
rT f,.i, bri n
. . HtU.i iitf, ppr ib Ury'iMH
tiKt.vti ijpi, itfo.i.u,
WiphTO V to Mnokvd
enul Je., jr II.. dry nit
rt.fka1Jura. t.r.in
I IS. I
t tt' .r 1
1 ' I
t.VI.'
Oe
1 fin 1.1', I
TOIiiJ.I
HOl.iH.t
P'leareurrd llra, 'in 'i
MOt.Hot-Nrw llr:KU. in t,li!
U J"P-
Mmliiiiu.
.ii'ii in'
III
Klsll-M'krrl, So. I,i .rl-U.i..w
.Nc.S, ' "
.No. 1. till.
II .IIIISIIU
in oiu.ig no
x no-'ia mi
J llOUtf 14,1
1 Alltll If.
IIIs'hT
" ' J, " "
,N. a,
IttCKPvr .... . . -....
iAl.T-Wr lit!
00 Kl t-iU.n krra nr lh.. .
I' lo bu, per It...
bVABB Tiwrei a 1 Mt, pr ll.
JtiMi SH't t, W.l, vt t h ,.
UuUuti l,r.i, -r l'i. ..
sV'AR lUrt. r t--
' A ( irto ... .
Kiu ....... ,....,..
- m rrop, N,l.. In hhiU
Ll)ruirl. in bvr., ....
yEOt-iAiortxl ni'rnit, t r kr j
Bonk. l Uf 1 7.
Br r i. w.
TOWM-t)rk. ir h.-.........
l.i(Ctit. r h ..,
Hnjiht, K' lb...M..
HmoklDi; r-rlti, n
VBUKTANi.tJS-l'uUtoo, fr
bNl...M...IIIHa...l..NH.H.
Wbitf titn. Pit bunll......
y. "
Orl' r. rr U .
PHLMT-rMhm, q .L(1
kit mv tl.
ttcur1 Uoiu. iu
I '4
la.tlrt',
IIhH
Mini
ii'.ia
'4 atm'4 4n
oi'i t 7.:
It. allll,
7.tlll
IMll . (I
JOui uu
3 (i3 Pll
I SM! 7.'.
1 0O.4J4 till
3 IM1 3 ,1(1
1013
flnT
V .
.au;iaii
... 1 30l l
. S IIAal !itl
tAr-f.
Lib ,
0PE Mwht i ml, Kr II. 3' ,
liud i rudr, r it....
. . kU'.ll!. pt II JJ3&U J
1IHB In li tt lot" ,nn l,h I "5
jLaTtR-ln Iim LU Uu ;t CS) "
eiiaxjusv-r.oik
erSK-PTimtgtalUu!.; lodviS
Con,mooU)t'lr... IrflU
,. a,MUa
CAMLB-H.sr,llithtwcchl... 34
IHMKIIT-Ia tumii... .. JW tihi sou
RtDH-Cloier ....7 AO H OO
Tim"triJ 7A'a7 u
WT . IM31 ;a
HlnOr ............. MS
QaloatlttU. .. 3 OjU do
Mbpi liU , ,.. A o
' HuratiM UU ........, To
lACKav-ouuim... mx&
ITMBAT-Cbelee White. , 1 aaai so
. white , M&ai 3a
kaic rt .... isa i so
M. 1 rd . IN 111
r OrlBv ie4 A white t I m
swataae. . .", ",.,. av
s"l'!
Notices.
n tc:i KMPfu ii.ttn !:. i
Tti''ifi I, ,r ''. ''' iit-T'lli(.: WoBtB.I
,vin i, ! i,i j-.. Kcl' iliM mul IlHtfl .i,!!;",!! .
N , .-. IIi iU'UIiiiik 'l"liU nrUii '
,., ,i , !tu.'h,1r' 1
lilt r ! h -I'll IJ'MKfil XTlJI.V i M.l'iirtl'1
II. . k ..r '.-'I' f I'" - 1 "
Ilia
M.IH. '"I ,"1V "'i I ' 1 " " IH I
ir ill, .
ri
1. n
mill-
I ill Thf '? ' i I
'i 1 1,
I
it v
W1
lis Curt) and Us Provomivi)
U7 J.
SCItENCK. 11.D.
n n n uii.ii tjoliit lm txuvnl nfj forwiioi f
.jutli tliip r in no utiipr ri'.nuii tiinn tint iicKiKt
uf HiuiiniiihHiiuUMUiiiL'ly inurun mmiiiiiteur.-.
llw i"ir iiim ilcr i . i null in.t irvrI nm
W.-litiu Unoii :iniiii kiuauvr Into wlilcli, Ii m
tkcrnt-MirtiJiiMvu
!tl..li)-i:i' II. Kt'ItlA-l-U'SMllPM:
TJIl.Al' HI.NA
uidk'AiUt ilimlTMiit'r-it.-rrtilty'ilicii'
(.I'm luntlcinr-.tlivr wiml.l r it lu tiilk-n.
11. ccuvncK uit .a mwi imam pruvcii iiiai
Hr. hr ht inftlcinvn nnit IUk ilnrtli,n lur tlirlr
ut, t nuiptiMicil nun linililiful vUnr.
In iln rtHivuii'iit tlu'io M iiuliiliiix )rcutDP
tC"ii. Tn I no tmtu if tiiu I vi.ll J l uuilo no
mi fnt'it.Mti Hi ii i nut u tiniuinil tiinvannb
tiinli.iii'.t Ii)' htnu iiml MiM.i v.urki. 'I liu
ll,i,ii) , ; tho cum tii lie Hlii'iick' ninllcliiet
. m lnili ii It I'linrmiii.t. II iiill,n",,ir re
' iiui'.ii urxuuKtil. ltW,"'iir-l'-uiiiiK.n.'lf.Liiii-
lm me
I tin m.u.toi'O Tonlo nnd Jliinitm!ii I'llli urn Iho
!l't M.'i. nrl,iii wit i which tim limlt'lnr tlm
n.u.'i'Jy 14 uvwiliifil flV,i tlilhh if tin i'iiioi uf
v iiiMiui,tliiti iiiljliiiitti (ii ili' t'l'i "Hit it tunc
tl HIII.V 'lH ril0ll.lt IIVIT. .ltll till lllllllltlilll
Hid I.i.h rlilJl luhM " rm' illiln ' with I hi!
ntm.urii. T.icv riiinil ti Hit iiiurhlnt: iirtlmi
ir ( in liter. f(orv tlien rumen ttii)t'iititiliiuttni
n'liilt. Hint tliu nittliiR In, with ull It'i ulstrox
i.. I. iiyii'iitniiii of
CONisUJll'TION.
Tli MBmlmkn t,llllunrnniti-1i,f i,n,x( n.
tnru' imiili'tt nllt- tlm t'uiliiibllltiiu IVItiiliim.
Thi'y ni.i' nil iho tilitii.,iri'liliitf, Hlti'mlhu
prutn'itWn t,t tuluuivli but, uiillko caluiut'l, tlivjr
"Lr.AVr. NO HT1XO liKIIIND."
Tliewiirlt nf rute Ii nnir limlnnliic. Tlin tIiIa
INI unil rmicitMtk'iviU In tlm trnwi'lt Mini In thd
ullu.i'iiuuy taiml mo i Ji'itcJ. 'l int 1 1 v r. IlkD
inloi'i. Ii nniinil up. It uniunK I rum U t .ri.l.l
ttr. 't'liu rliiiiiurll prti U'iKiniUl'lr, timl ttio
p-iUcnl IkvIik tu lCvl ttiutliuUcvltlnj.ut liil.
A HUIM'J.V 01' (iOOt) llliOOI).
Tho Sen.nrpiil Tunic. In mnjunrllnn "It'. tl)i
I'm. iH'runiti, nn,l uifiliiilttiu'ii with thii IoihI.
t'li)lllfi iitliii It now tm'i(reliiK oltlnmt lt r
irtitiin turliirn. tllituntli'ii Iipuviii'11' iiiIiiIiii.iiim1
till' l-lltll lIHeil tO UO III lllllllt. 'i'lll'tltli ll'l 111, 'til
lIutuW'Mii', xau-iuutluii if tliu Munjat.li, An
up'H'tKii rlstn.
Kimrmni't llin (!rrtttct Ulnoit l'urlfleri'Tf ryft
flriMi Iiiui In Iiiuuiiv tutlier lo MitTi'rlriii num.
cli'iickV rulniiHilti Mi up iume tn to ix rlurm
Iti (uiirtliiiin unit In liuatim itnil niiiiiri tlm
cure. It I'litt'm ut I'lir.i iim its iimk. .Nutiiro
rin nm In) rlirnicil. It C"llr(l nml ripen" tlm
JjiiulriM unit ilini'iincit imitlunt ut tliu lunyi.
HtliH (uriniif KiiUmlllil.". It prviniri'i I Item fur
t jtpicloruttim, unit I'll In tt very rin rt llino tlm
m.ilmlr It tuni.ulnhnl, tlm rulti-n lliruna Unit it
cctiiplii! It ri'iiurnliil uii'l luiulii nuif, unit tlm
I'Utlt'nt.liialllliniiMiilty i.r nvuhn-l vii!ur.tli'it
luitU In riijuy tliu iu4iiIiuikI ui wimuuiiIiiuhI tliut
t. ii t "
IJtVKX 1)1' AS LOST.
Tlin tcrnnl tlilnc It, llio I iitlmitt mn-t tint In n
wnnn riMim until Hivjr uuinuili It l nil tlm-
ImvtUilo tn prevent mkiii f culd Khun tin) luniri
uru ilix-ittpil, lmt It lun-t kj prt'TMiitrit ur ncurn
tun n,it ho itTi'i'iril. I ntii iiirniul r dliiK out,
rii-orljll)' In llilD H'Clluii ur Ilia timniry, in the
full uui nlnlvr rcnun. mu ull wiunx, I'lir.l.
rliiiit wliu treiimnii'iiil Hint onmo lututhrlr ku
tlrntt. ir lliflr luh urn Uidly lllnn.iHi iiml )ct,
hfoiuip thor lire In tin) lii.iita they in ur t m
mt dunn ijiiii t i tliry luuit walk iiIhiiii tho room
nt much hud ut f4ti ut tlio uri'iittli win bpar, to
k! iiph tfiimj rlrt'ululii'n uf hlixMl. Tliu iimiIvmi
niulkiii liik'ixid upliltt hoiivlormlnciliiii yet
veil. Tint l.n.iixnul itral to tin llli IU0ni'l-c-llin,
nml Ititiucriut puini iik'.in.
1 C i ir m cure utter r- i v Mn cf Iti
tvt.mUility In tho wurt rtivt", hud tiiur.il tti
Uliitr In nil uiIiit, it ln(ui. l)r. Schi ntK'spt r
'niif ttnloinent to tlin I'urtilty uf lilt uwncuta
wit tu tlit'tn iiiuili'ti wuriltt
"Many )iiir uuo 1 o In Hie trot vtiiKv el
rnntiiniiitluiii oHitlnml tit my IhI, u.ii hi uno
tii'iu Hi) plirnU luiit iliiiunlit llifil 1 tnuul nut Ufa
it tri'ki ilii'ii, liktf it ilruwiilmr imiit tHtrlilnit at '
tniMt, I I, rut, I r mi J I'Mulnwi tlin pmrtli,n
whlrlt I now unvr to thi nillti', nti,i ti.cy nmdo
ii Nrti'i-l tii'i ut ine. It M'emul tome thut 1
muM Iwl llii'iu l ni'lnitii lur wlmlii urtti'in.
Tnoj kunn tlivnea Ihu iiimtt-r In my liuiim. nml
1 K.iUld mil tii in,, id llian ti pint ut i dilullu
iIIjw mutter errry iiiurnluc fur it lunir tliau.
Attouit nt Hull twk'mi to f uli'ldiMity cuiiiih,
fiti r. iiih. und nliiiii wenlnull Iwk'itn In If uru
nil, and inrai'iclitii lemini' nokTrut tliut It wut
nllllUKUfilt) llml I uiuld krti iruiit ettli.u tun
imu'li. I noon fiilri'.l lur tlimikili. uud uuvu
ruHii in tti'th vvi r li.ii'.
"I win .i.'Uhutl riiiiitly iftt r mr reenvery,"
lulilisl tux Diiiinr, "t.icit luukimt llkw n iin-re
trui.mi in nviaut v. imiy nliiiiy .rnri'ii
lumcit "lit ffiit v "lilit I- ti huiiiiml .uui
iiiviiiM'iuiUJ) p nun., uml lur jkiit I n-itncn.
Jurtxl tn ','HiTriiiittxl litultli."
Iir !,' -u Ii it Jim- int'iniml ,1 (mrettlnnul
'...! I N - " f II -l il II.' "t lut ,,li,
III .1. II. M.'tiriii''4, Jr.. ttlll IlilltlllllC 111 kl-l tt.
tiri'in nt iiivirurjlc, .N". U.N'mta Mutli Hir. .1.
I'liiu.lili.iiij.eTvry r-'aliirUnv II"Iii.ia i.i.ij ii,
Iih.miw.i'1 l'li b. Ii't'piiicu I'tmulimiiuii Willi
tn ItiotMi imtur ill If ilmrKi'l '.. Tlin It, .
pi.t'iuriM' ui'rntnit Hit cxmi o. n'litl.it. in ii.
Iitni, ur" I pitii'int t in ii.u'lljr l.'arn Mnethiir
t.ii'i nr 1'iiruile ur n-1
TIih ,iin iiiuiit .ir Uklrii Ilia inislli-ln't tiro
Ulij.ii'll ltivlirvl:li!i'iiiuir.'nut utlilM. lil.
ItoV. (Mtb PrWUiilii'. unit kl.1,1 .Niitlirn wil.1n?,
rciif.i 'itnc ihut lit v"iuieiu.ijt it.e Mumii.iki.'
I'llU krn ci uii luki'ii In lntrv,Mi il.tMtt tNi
t', ,i.i,t ihvi iio i tln'r ai'ciii.iui.lnif.iii
i., , " ilipiu Itirlrilitlmit tlittf iirvuint nuy
t 'ti l ir.'utu uiipt-litti. .If ii'turrtliitf
W'kit ..,i I't tt the niiut ki'tnitui. t;ii,,iuui,
iii iir,nt i tr.ll niniv, li t llio ilptmir.
ti h Xtfifli ht.'r, ,uoilliliHiitiiiiiit'i)
f.J1. mi 1 1 .tittti I Hiipftw, tin riuht tntnit It
a ' ,, i i i .'i' tl time U.U) i,f liii').i luo.hnl
kmilit nm n..' rime fnrpvrr.
H r ii . . i.'iiii'im t .ire t ontlnntty irpt In
I.'. if iiMt ,.r Mmilii't. Ami LixutlTi ur
pi,,.4titi i'.4.vlumlriiki. I'liltiitPiintaniliirit prt"
I.u,iiijii. wall I'll' ralruuulu r',triim mucin
nf .iii.-'lt onVl r-1,1. imty Pi rf imrili'il nt u I'm
lu.vumi,..' 4.4 ( totfuiupti' ii In uuy ut Ut
nrin
I'ligu .i Ino I'ulnM'iiln Wrup nml F.vweeil
T'liilo. l Miu tint. Ii'. ur s?.'ii halt iloii-n. Man
iiroiii t'Uitli.uttuK'k. lurmla tyulldruk.
- Mid .ku'.n.
miii-i.'i ruun ii'iiv vibiiii rviriaiiii, iniii viiui
H
w Lock 6 Scs!i Holder.
I'M o.v
KI.J.I illl.l,
' . ' 1 udt
I ."k.
' ' 'It
, , e; , . ornr
. . tun.-
. 1. .1
..A
' , m.d
"iur ,r
,.. ,.l..da
11.1. In
it t.iii, i7.il i:ni lilt a CAii.v
I f Ipii i.tu if ipu r-jjinn u
Iilu w ',i.. ' . r-i i- 4ri,.inii Ae i.i. i, u In r
Mt t.'.llrril tllllir. till W.I.SII.VII.
'I' i.N SI lt;i.t. HUH A(i. irianhMtnt
b b c o a a
'"V
. 1
a o a .
wo tji:: wonici.Vfi ct.ask.
a.
Wi.areti p e iri J to funil.l' all elitue witn
cuiitian' em lu mo it at lone, iliewlmlp ul ii
ittnr ! lor I'1" aptre inointnt IUn-iiin.iev,
I'wM ann profitable I'efO. life HiPr nrx esilly
eiru !: tu tv l" ' p r "teii'1'k, ttia n pr.ipoi.
nonal.mn by clerillnj! Ih'ir li Je tuna In Hi
tu-innv li-ii nnd RirUear i nearly much a
ini-o, That aft u on sea lh' uotl "iib -n'IHiiir
addie.., an i tf.t the btHlne.a, we make Int. mi
pkralkUdidfrr i loan' Ii re not ul attMled
mp uui tend l to p,y f rib lrubi of nrjltPK
lull p..rilcalti, a ta'uablpkiiinple ttbleli will ifn
toci'inmenpe ikun. and aenpy uf The I eple'
Literary Companion ncn' tin- latge land bpt
lamlly newipapci puUnliwl-all aui.t fr e by
mall. Itea'Ur, ll )ou ani rtrinii'ni, profit .Me
workaddrtta :. b. ALLEN CO.,
HMaJoi Auuits, Maine.
IK'
flAILROADS.
HUM RAILROAD CO.,
nAvn a
lllrl i t I 'i lil
liti'.i) n(
I.ttuJ (irnut
tin- UllVfl'IK
12.000.00U Acres j
,.'ir r, j'... 1
Hp. hni;liitf nml Mlnorni l.ntidi in
-1 iuprifii,
.'I, nun, 110(1 rriet vli'ia'f :rniiiii . Itiiitt
I'D tliMlIti" n.ilt tnn l, Itiihi.
. siAri; of Aiiiist iSKA
In llio
iIKPaT pi a M n v.M.t.p
Nnrt-lor .oi'if-livr I'liiliiM lmt rslntol iiij
H i. !. T1ipp lunili nin ii"Hi titer OM panilltl of
N"rtli Lotiftttiidr, Inn tnllil nml lienltliy clinnile,
nml loruritui Rtowitig atnl (t-:k rmiDi; are un
i iU Uud liy stiy In tne Uuileil Sute9.
ciitriilcnliiMiiniki-li.otliPhntandtTetU Price
ratiKrruni tl Win lv (iperMre.
tlUKAT INDI'CJGMRNTa
To rltlfrnitli limit tit ineAtit,
SS.aoO.OOO Voxrosx
Itleli (lotentinit'titlnnili rtlntiK the real bftifpeo
OMAHA ANII,OliTHPI,4TTIi
Hnrvijo l nd opfn for .niry under the llntne.
ti'fl l mid ITe.einptlDti litnii, und can bo Ukvti by
AciUAt. fii.Trt.KnH, onlv.
Atiuiurtiinity nvvti liolb'ro pr'e;riitril fur e.
eiiriiix iiotni'9 mprn ureal Itniltotiil uiltt all the
eonie.ilpnep of nn el l ittlel cniiiurv, .Vmr
e l Hun oi di'M.'nptlVfl punpliltit tillh mop., nun
le.idy Htnl runt lre to nil putt uf the UollcJ
SI'ali-5, Caiiiiiln "nil I'lirnpo. Addrch.
O. F, HAVIH, Und OjinmUtlntier
un) tlltnnilm I..1'. II, It. Co., O.imlm. Neh.
wtKIa IKI.fltitV IMtlNOlN
rOMIIHTUKAMTKRK K. It.
On nml oftf i Moutlay, Filirnitry (Hh,
IS71, trains will rnn on follorff!
MOHTIIKKN lltVISION.
Ttk uoiku Koir.nrAAr.
... . Mil. Bxprrte,
l'jiiif A.liUnd ti:.Un.tii
" Htirln tlf.M O.HJ .1.-04 pin,
" Ta) Ion IWI " "
Armcat I'snn 11:23 " sn "
IMtStUOISO MOtTllttl'T
Espret'i
l:'Ja in
Mr.ll.
j.-.'uo in.
.1.10
..k.'W '
l.eivp I'ant
" T)lotv.llr.,
Atr o t pprliixtli I
Learn Sprli.cnVld
tl,li ' .
,,.wo
Airitii at Anliliiiil.... .
SOUTH WIN MWH.O.V.
Iktlia uoiMi k'ji'tlicisr.
I,i"t niti;pwouoi 0 (0. in 10.30 p.m
" Tlura tM litis
Art.vo at Mh.taneei.itriid.l'p in , 4;!; n.rn
TlklM 03l,0 nkTIMrr.
I.eiivp Shairiiei'luif n 7 OOu.m ......l:tijp.tii
" Flor .tM " m .uu '
Airltu nt l.'iy. aou i 4.(1 " 7ilJ "
TheC:li rt in , irilu rrui.i IMijewood, tuna .inly
.Monday", lvdiiia.la.taMnJ Kriiiuya, and 7iH0n.ni,
Ir.i II linni SiiiMnntown on Tnrnlayi, Tlmrt
rlaya tin, I nuturdayt
Uill.ANIh)HTlt (irn'ISup'l.
Jnii-. I niditr, Omi'I Kr'ct nnd Ttckr" An'i.
VtVU.EhT KOIITK I'MOJl
XII a; NUU'A'JI.
IlllHOIS dHTML R. R,
St. S.OUi., l)OllltVlll. ilU'llllll(l
'ltlctiK, ,w York, llmlon
,sp ill.....
JLoiiit.s nMt and North
f nai'ui'r Trnliii An Iti ut nml liiitr
t'ntro a Kill, m a l
'lull Kliir.a.
imnvi-aiijo a. si. , imi i. n
HKI'AltT-SitiS A. .11 :trio l. .11
nnth rra'na 'niiiwt a' iVtitntlin v m iraJnaon n
lUAJLMf iLii'JB.
I'hiih, I), en I nr. HlAouilliKluu, Kl I'ato,
I. it Mlllt, .1riiitnlM,ir'l'rrMii'li iJiilrnu
ltiiliuiiir. hiiiI nil iniliilt In lllliuila
.lilttttiirl, Allmiraiilii, Ui'..iiIii nml
liitrni
V. i
t 'I'iiitk l.wi '''; Inr
St. i.tiliii, iril.,;leltl, i.tilill ilii-t Mil
i liimill, Ititllau.ttitillH A' (VlumliUat
mil ai iAiiA'h.1) with Hi mn. iiinml, Mieblittii
. I., a ut r.n- ,. r, t in )tjyit
ftut '
1 ipr
lietrult.
t'llMl'llilll',
Diinl.lil;,
AHi.iii),
ItlKtllll,
VllllM.'.l lllhllt.
Maiii l'i; II-,
I'.rlf.
im Hill i),
n Viirk,
I'lllsiiuy.
Ilillllllll'll ,
M nslilnuli'l'i
ALL POINTS EAST
IM ' " -kit...
IlKi,,:. r. Ucilroi
I I 4
'I I. I
-fi':,
V. I'.JOII.NHI.S.
..iii li.t .'p.i.r t jvst, II "
I. iU.mJi 1 , tinnml oupi-' ili'tidest
.'. i ,.. tiu ( . .t.
'AH It d ..Hi'
I ISHIIlt .i IMTI.NT ia:niHi.UTOII.
I'nlitiliil Aiikiiii lil, IMU
ti. illy I ud ria'tu t,ii,l k-. p m.i.l, .nil
eft viypi'l" ,t Ut t r,ial Iri iiit'ttitil
Iri'imik'
I atn , n ute Itjini'ri'H'i ,re tim It'lrljli'Wur,
ireeiillR;iii'dnltf.'.ii ii,iHittl4,rraiMtktl
I'lPttfia ..nt ia. kt. Mm lltlnsrit'lvr tun I
H,'i al I'Ml llimurrt alenniK'it' ment Mntr.
Wrier c, in-a vil'fp. i r.,l ai J..mi. Km.,,. im, nimt
intrkei. j - t i 'i. .and p pJt ' in h. n.r
iHili.'U'iir a:i,iy at my rrt'.'t iii-.i c;t 1'jlh ami
I'opl.i. 4.
BOAT-STORES.
(AM U'IL.fU..
DKALtlt .N
BOAT STORES
GROCEEIES,
rovlslom
iio:ohioevee.
Ouiro. XlSa-eaolaa.
170
954
Sold Slnco Their Introduction
Tho. Most NuccNMfiil
Popular aiuUPeifoet
COOKING
3f At'fllJfK.B
a
OP TII 33 PJaillOD
nn tit'i: wni.l. K.s'yU.s
Uclng of the Simplest t'oiutrucllon,
are fally iuannsed And guarnntoed to
Blvc v
ENTIRE SATISFACTION!
Aa hn nrllele in tho tiouaahnlil Im Kraalp'
InDtipneein eromrrtiu the liaslth, rnmloil ml
hVpiuriu.cf Hi family i Ircle thfin the Conk
Mote, ilia aenhumy n wrl' tu tailiey tn net the
very liaatl and In buying the Hut Cimrter Oaa.
en ran irly cn yftllnit llio in lit .U'eatul,
popular ind perfect eooking More ti-t ui-vla,
SULU 11V
EXCELSIOR MANUFACTTTJHM. CO.
flia at DM X. Matin Nlreef,
Nl. lultMo
...... AND AI.l
Iiive Drlerchants
LIKK
V. W. IIJK nKllHOJw
Citlro, llllnola.
ilvlwnUtv
KOK OCR f'Kl.r.llIlATUO
Perfected Spectacles
And Eve Glawsos
Tbeualermeoiionedita,Tnt(Ke oyer thote id
urnnai) iar, Hi n proof i f uliloh n ay be aren lo
t ip lira, r.llnary ttlci nd con.tnillt la
orfatlng demand tor them t
Ut. 'Ihktfrom ihepei-ulUreonalriiellnn of the
alMicri they Ai-'Ir-T ami I'JtE'jEaVK tho aleli
rendrrinii frDfrDtchiBirp' '.lone.'ettary.
I'd. Thai thpy noaler lirillianny ana dial m-t.
flp. i'f t. p, wild an amount nl M-Kand COM
I'Oltro'l niihorta rnpncJ br spretuele wctrer'.
3. That themntrriil from which Hi l.pnraan
xmund, la ninnufai'iurpil apeultlly for optic pur
o.o., and I I'UHB, II A D anu Wtll.l.lA.tT.
S not I Utile to ttvtiiia fcrsKhel,
4th. Tint the frame in whlph thy
liftber lo Onl.l, Hd.ir or r'tet-l, am oi 'hr
quality ami Cnuh, and nvarnolppl
eycrr reared.
Taber Brothers
WATCIIMAKKltS. JKWFXI-.IS
. OPTICIANS.
Kibb .tenelry, Piimnnat, Solid Hiltr l"n
War"! aim lnuftpiirpr nt Jn'turt nu t I
mnnil Htitlnet,
No. 83 Oliio Ltn-. i
(JAIKO, 1I.M,V4IN.
Kola Ai;nt for Ihla yi.ice, frrin ihnm n.t pit
theylienllnlued,
.Vo Pcilftirs omtiNo f. i
i;.tAIU'.S ,V 310 jr. KIM,
l.tnilf' :i ri . ti (rip't i -
'ii. Illtilt r
MILLINERY.
iim Tin: i.adii:n.
I
Cheap Store
lauiiA al,Jnd'.i '!) .il; p.ic I rtitb
NEW GOODS
Towhu'liah iiriiiinlit tnrfliaaitemipn.
('lie h.H juat V'-i'll ed u fiill ln,e ul
l)it Trimming, Silk (Jlinps Silk
ifuiuiui, iiiiipure jjitcH, .nuts
Ti'lmminiff, Silk itnd
I Velvet ilnttoii'.,
Crocket lluttons l'lusli
nii.I Trlmtnlti!; Vol re t, Silk (Jimp,-.
i HATS and BONNETS.
Fine Kit! (iloiien,
Ladies and IMU Shoes
A '-ir lull -i" iin'i ') V i
inLiXMw jkii y
FANCY GOODS
Al' rf Mhl"h ail prupi tat inapll :i
Tilt' Yvry Loucal ,'uih Prli't-a
ril'.etiiT lei (he laJleain call lud t.t lir ntt
OuUiitid learn Ihr prlci i-.
Mlie laUrlPrtnllieil tu mainlali brrvSaimtolne
ethic ul lmt In j "'IhoCheupelorti."
d Oil '
FURNITURE.
J ti. UAIIUUL,
liKar.r. i.n
F II It V ITU It K
Bar Fixtures, J
DliASSWAIlK and HOUSE FUUN.sil
INK OOOIIS,
185 and 187 COMMERCIAL AVENUE 1
i
, Cairo, IUIuoIn. ..
FAMH COOKIATO 3TOV.T39.
BEEBWABT,
ACHATS run TiiKor.i.KiutiTi::)
tii
o
h
i
LU
o
ID
Ul
r
Z
'wnswTw
Z3
(3
WARRANTED FIRST-CLASS IN EVERY RESPECT
WHAT HOUSEICEEPEUS i?AY AIIOUT
"PAlttE" COOKIIU STOVES
,1.1 way h Itoady.
Alunys llclial)l',
Aliva.VMtlic J5'.sl.
Aluayw the heaiest
AXI .NEQUALED IN Till: rintFKCTION OF CI OKIXJ .U'l'AIt.VTIJS
' TEN DIFFERENT SIZES NOW READY.
OAIHO DTTAiVCII
OK T13C
OF ST.
TnTJSTKiaS:
N. ItrOIIKS, Cathlerl'irit N'ationa llAnki JOHN II 1' II ll.l.lw, Ommitfon Mrrhatu
JKWKTT UIIICO.,t'rii.'r. St. ChatIllotfli IIKIi.MA.ti .MKVI.lt. T..hiM!P.nlni
II. WAKIINKK..H. II., l'lijklelnnnndSurkioai I". II. I'OI'i:. AHOrttry at La t.
KOWAIlll Df lEH, of K..t W. nuJer. J pIp. C.t l .NM.NdllA.M, Twi er Itt .Nat l llan
U. II. UUKKItKY. I'mp'r N. V. Storei J. A. OOlallS I t.Ni:, I'ry oo.lt Mre
tlapttlteit wltlitm FUlPOf M'Uourlocootil'tiuto Hi' ten ' f 'lik' "tkte, lorilia more f rfp tefuriti
of Iho policy hMdp.t.
Cnsh Capital SI 25.000,
On whleh the St-vilioMertrnntlrnw unly p"rl Intei.-t, iwi.ti h t iimpef at eernt) the ..nM f tit.
butltipa. I1-1112 ilivldPil annually among moaiaine .
.-pc.lHitentl'.nit.l.e.lt.) Hp A:T. Vl'M TRVT. INIKIUST I'.tV XI t'l.AN Jn t .r.
ilnceii by thl. Uuinpany. Tho plan " entirely lira, lite c- inpin'.N. Inl.x ippii laip
linn. W.'E. Ilnripj, the well k iow rtitutry, In "i oi im p w Hi ihe -.1,'ri. m .hf Comiainy, and I
liet'l l lebeHPr mlap ."I t" H e rl'a and nant. .'Hip (atlil e t ,nn any plan prrr """'i inirmliipp.l
It I. simple, KiiuttaUx andi'eCii.le. an I itirriieiiip i ntioiiuf lh puImh' Ii pr fimtu iwr-'
nipn' Miiiliiaiiraneoeoin' 'n"l a,i.n' tin' in-e t-hul'lar It en" l-d ! an ASM tl. l.i IT I.? I
-KVK.N l'i:Hi;i:iT. O.NTIIK I'dllKTMi: I'lllMII H ' Alii, xli'cti it eieaily ioe h It. t.
pol tr nitl.ir.ulta ednil contract fte fiwm lite d..'!"!! a. f Hii'-.'ia u. uml utiecfiaiii ut !
endt'ynldini(tlio nei'pa.ltv and pr-ypnHn'j; tb I'O'.lb Idy oi in.-rirrt.iU,iAn. Thp p b ) i.i-
rftn ipi rletit ua iripirilinn ttv I and r Jiie-rr, an 1 1.
Mi.N-roufi itaiii, aicoiiium: tu tiii: ?i .vnAfrnrtriTs law.
Or by a Paid IV Tidley. al Hi" Hon ol ti.e aiiU"l.
Call nt Ihe timer, (Klrtt .Niillnliat Ilntk) nnd r.' n f'.'rrtttnr.
CIIAN. tyii.tf.tii.niiiSA.ii.NPrreiao'.
EIIC1EE JAiXAftDiilO,
HAVE
REMOVED!
TO THISIIt
NEW JEWELRY STORE,
800, 302 & 301 N.FinbSU
Cr. 5lh & Olive. ST.LOllStMO.
All viaitora ta the city cor
diallv isivilf U lo call.
STOVES, TINWARE, ETC.
ii Aiii.i:Y, -
nr:u.i:it in
STOVES
Tiiinnil Uulluiv M'art', ('lollies Wrlntcrrs
rnitei i ure, coal ituut, l ire
Shoiels, Alt (Jmle.,
t'tiaitf.! ur- oi
Tin, ZincCop per'and Shset Iron
No. 166 Washington Ave
cm no, ii.irs.
H.i.illllK. (illlerlllt; "lilt all Itluda ol
loh Work llniie nt Nlmrlcst .Null. e.
fybllif "
o"j n .. Z. S3i:EW3,
It! 11 NOrtl) l'.llllltll III., "Uilln-l.t.
Dobbins UM$
Vegetable txrtfli
A color ami ilrcssiiuv tlinL will
not burn tho hair or iiijuro the
head.
It does not produce u color
mechanically, as tlm poisonous
preparations do.
It gradually restores tho htr
to its original color and lustr--,
by supplying now life and vigor.
It cause!) a luxuriant growth
of soft, fine hail-.
Tho best and nafost article
ever offered.
Clean and Pure. &o Bcdiment.
Sojdvicrywherc.
' A8K FOR DOliinNS. i..-!
allBBBBBBBBBVVVil.
MMMMVlaVlTlTlTarT
ORTH fc CO
-I
CO
pi
m
r
TO 17 IS.
in.t.M.i.v .5ini:t:, I'tovi.
dppt III)
DrtUGS.
Turtle Oli
SOAJ?,
uauk nr
low, so:; am mm,
AT
H nrolny Zlroai
0
mi
':,ii::ik.i!0,i3.:rr:u'.
Large Stocks
B
i till HA l.i: AT R
i
XtAUOTjAYS,
Whitco'Tib's
SOOTHING SYRUP
yon ai.kat
BAT?. LAYS'
ti &
E
Pi
Sapolio,
la 'p.iir r nml lit llee limn
hiliip In. nil uhp ( XI .'III tvi.kl
I tin c.iillii.i lur t I in ii I lit: Win.
ilmta ttlllioll. tint"., I'pIih..'
till i It. I It-, I innr., 'I .il.lea, .ii
(til W.iuilll'iirU t'lilnii, litrl)
all llml lil t.stt urn nit, I lur (f ,
tlulirriil IIihi.p I nt )l l liir. H
ii.e. tl
I'or I'nlNlllllU' Ifnivra, 'I In Ml'.
Hri.a, ailr.'l, Irmi, ..nil nil .line 'It
tlHie.. Ittrlil.tv a, UK Ii, JtiiulC, .11 ..la
ami i: . i, lm vliil,' n Ixllll, mt am .1
,'lll,.l In Ni '.
Tor Sali! by II MM LAY lilt'
mnjoM tviuai mt jluca m ravavAavv- yrw i i'-sapwma1as,sjwi
Chapped Hands
GLYCERINE LOTION
r. I
An IMrnnll)- iioiliiiiifl uii'l
taliiiililo iirtlclti lur li e tullot l
.mill's nml (fiitli'iiKMi. II.
cjl H
kJ U
finv Cliniieil IIuihU ltoin,'li! t'ls
if tliu SKI 1; 1 liainicd I.ln ami
& 0
h
I'lidt'cil mii Alio.
TUY O.VI; IJOTTLi:.
Prepared by
Barclay Brotjiers.
EXTRA FINE COLOGNE.
(ioiitiliKi Im port ed Txtncts,
ri.si: i:.(ji.isii soaps.
Ilulr, Tooth ami Xnll llrinlirs
63 te
0 jo
1
India ltubbnr Xurscrj (lOiida1
AT
3 1
iN'.UflANCE.
ft . II. .Hull l
.ut'lll I'll' i
11.11 MlltU
v,M I "Mm m' t
."im I ruiutier
y ii? era, w
1 m S
FIRE
HULL
CARGO
LIVE STOCK
ACCIDENT
LIFE
Insurance
AZi'SA, tiAKTt onn,
AuhpIm S .... ln.'Ht I (17
.NOIt l'll .1.111. S.I Cl, IM
.it'i'it y.7":.,
ii aim ra.:i. :o.v.v.,
Axofi'. , a,5 ii uiu r-i
iii4i:i.. ii vit'ii oica,
Amki'Im 1,111,1 l.t NO
i.Ti:ie.VA'i'M.Ai.. v.,
iMtfia i.:(..:i.:ioh 17
ii: r.v.i ii, u.tEc i i'oui.
,1'H'la 70U,o:i7 TU
(i,I.Vlil,Vl, l,i; l.l.l.MJ.
At'lf l?.ii'.l hi
no.ui:, coi.i'.'fi m s.
Aci ni.m7! i:
,ni:ik!AS fn.VTlsAI.. .MO..
amu'I nou.ooo oo
O.N. Ilti ai, lall K.
it(it ::o.oiio.ioo on
. itA'i:i.i:i:.s, ii.titii'tntii,
i.ii r. tv a:iim:t.
lha.fi. I.AOO.OOO OO
! UAII.U'Al EMSMi.M.I.KS ,lfi
Ml It.l.VCi: UO., HAItT..
isxci noo.ooo o
.mi:i;:mi:t, itosrov.
Hl'a SICJtl.lll'i US
Safford, Morris fi Candee,
73 OSHIO HjKV
i j ., ni. Iw it.
Cnt-vo. 111.
iki: ami .n.i.uvi:
INSURANCE
(l.ltl'AMIJI
.N'iiitr"a IV. Y. :
AlttlTI Kt.tan.alb at
Gr;itn:i.t) iti. T. V.;
Ansr.rH.-...........9i,ucn,i'ti i
Unn.tvor, IV.
AHMirrn tiMn
R4')illlit;, IS". "V. ;
A Hi:iS. S?1,'J'.M tu
t.'titiiirlalii Iho rnitervrlltrt'Akr
Vonkfi's, V. ;
AHir.TN 6k7,lll III
t. Ihntiy Oily;
ASNIII H ................., 1,1,1,111.1 t3
P'iroiii'n'M 1?iii1. S. I".
AKSirm SmTh.nii. oo
tui'i1..v. X. V.: Marine
AssKrs $i,i:im a. ( im
"rr'i'rp, f'tplnntit, Kurnititre, lliil! n
'ni'oe. iti-i.r. l ut rate a. iiti'ti.' - at a un I
rniipni .pi.'iiritv mu itarmnt
I r'tpet'lfuily ak ol U p chiipiii pf C ri
-bate of Hi.'irptr"iiaiiP.
v. s. iipgii i:..
fim'p-i I irl ,N'i. ml Pnk
T.lTi:.U.V'f
JAN. 1. isn.
LYCOMING
Fire rnsurauco
0 mpnn j
Or
ISVI.V.IA.
r.ar'fil iiml .Slriiiiesi .lluiuul
Fin! Ii3siiraii!u O iiipauy
In ihu Uorlil.
Iiy.ifvr of iho comimiiy, thH Mutual mc-m,
beft are r'tpoiuibic for imymcut of nl vrs,
Hliet' ; undpr Mutual u C tell I'-dltfie., thua
purhiit''e.rg tho Ciih I'ullev Holder tliu
.Host, lleliublc Indciiinity
Oileriil by any
r'OIIIIHIII)' ill llll! L'llllOtl tStfllOk
THIS AGK.VCV ISSUES CASH IIS.
SUUA.VOK ONLY.
Co.hlirin - a.u,.i.ia ui
Till litviiilalilout.o a of Co u.aat 400 00
liiiii'eol u-.i-it ol Co, 11 u rili -t
pat U mi. 1, tli 1,133,100 SO
'pull receipt! iirnii!lW" 7-13,74 1 00
ittnoi III puiil ur Ifiiaca uiii'tt
Mi...!, . 3T,I0I 09
During tlio pust thirty year tho Lycom
ing Instirnnco Company Ims piild over
l;000 cluitns, nmountlng to 2,827,-
M5U S.
I'Milial A"f.,n?u,,l? '0','' ,8T0
HprlngtH'l I, II e., January 2, 1S71,
rti-iaSi -The l.tcuiuiiiit riru Intiiiiiu.ui nm.
nan1 1 ut uutnplied wilh tlu'lm., uud m auiliuf
leui.ui""' ""' " .l'i""-".
Yours liuly, K. C, l.ll'I'l.NCOTT
AuaiitJri
TOI'I'LIi CO,
AkciiIi,, Ctlru, Ilia.
Offot In Winter's Illock. coruer ih atrv.i ml
Oooimvrclal ayesuo. Uiliutt
ii
Bli

xml | txt