OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, May 18, 1871, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1871-05-18/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

I LOTS in the FIRST ADDITIOH to CITY Or CAIRO. J l ' $ J J- r... .h, th.. . , ( .f , ,lrB ' CHTlT55
1; J Mt unlit h hiM ill 1 1 f - J j Linf j ri 1 A70,954H
I I U J j I I I ii I H 1 7 1 1 -?iTSiTiSi;i MS MjliiJti.JLA JLjL-iJJ i WdcTh6lr introduction .HHHH.
I hiZzzzz$ 1 C g IS 53 S3 S3 8 .fez g $f g : KB g ift" 5 2 5 B ,23 SiTT3 S 4S IsBla 10Pn,"r and Perfect JJJJJJ
L r.W:: i S g 5 g 58 ?S 23 8 S &:::::: 3 8 3 SF::::: 3 3 3 5 S I 5 S"::::::: U fl I l 1 i I I I S"- SI i'MA-mM. hhhhh.
1 sSSSS88-28 SsBjS :::::::::::::::::Hg s . 5 S. J j . $ S ?Sojr&, S? ! S3 'SS ?S 1 1 S 5 g & S I . $ COOKING I
I j ss s'ss ?sss I i 2 S::-sSiSS ffi S 5 2 S S i g liS i S:siaaSaS aS ii 5 jjijl
,,:JBSCi::d! S S8 'SSf ,!5 i 5 J S J I ? S SlSsSwSffil :SS:::fc S 3 S- 5 H & tttg W i5553 t 5S S ,2 ,3 15 S S3 ! 12; tnn, wku I
K sC5ziIilifi 8 'BIS S SS SSSaSJaif "wn:- 5 IS 2 IS ! 2 2! 8 ,w s ifiviS jiAS.rzzt S g B 5; S8 'S lS SUraiffi smtiMillJmfa,
E ::::-:.:;::JftXSS 8 8 ihl 5 i S:::;::::: " 538 5? S 8 S 2 r Tili CL ? S IS 8 SS 1SJSJS 8 S8::::::::: H i -JIHMk
' -B:::::::SS5 SSJSHI'SS Ssfki 5gg S.IS.2 8 IS S SSg Sf rth- S SS IS S S S? ?S IS S:::- SSS OAlf -
I ,.SS p ! sisEEiaj-l S;!-HS'Ii s s I I i! s'si 'r lz s:S s : s P S ! ;i ;i ffoyj?
' Mm 3 17 7B0 3(3 tOO I H ! HI ! n t l II I r It 71 Z t nZ I n XI tl M UA tT Vl tl ID 7 M 4viz a I' Ri It l'l 1 1&V It 1 '41 4 An - 1 HX
! 417 H)wwiiiii t m io w tnZ t tA I ,2K! '. aim t m iJ- 2 " " 18 " S 8 8? a itSTt L a tS 8 iS tt 2 ? U 2 - 2 1 1 ' 1
w.wfe :efs8!a?5,s,s.sss 8 isawaafHrassfil 8 2 s s 2 I im S 5 2 is 2 2 i j1- .' FvTIHV 1.. I
. mm 7 m too jr. too i jj i 4 l a M mi an ja 77 j- u U rt t H 4,1 m ti a 10 75 a a TKj 3 SJJ m it 1 aw 430 7) i stu in 1 84 ,? S 17 1? TO H
1 ,"n. tiaiuoa n, 1 ,. 4 ... . to too 11 It US tt 7l) I lUakaHT MuIm J7 im t 100 -r 40 25 9 2 41M t ct7bmpii an 1 lo . 190 45 m ar 7 it io.:::.Z 3 t 4. 3 J." " irnci in tb-houk4id rrmttr
Jtllfn.iiCo()nB 12 U 1 74 loo 44 U 4 to It e :t 41 4 3 f," I Jb Hbt ? H !f J8? . 5 , 5 44 " I Mi 4 U 4 4 uAl m .....3 I ISO at 1 8u at :s ii 3 20 4.-" 3.;.,.' 'ii' " pr-omamj it... Ii.ith, mmt'n ud
.i imii. iXTiit M it 2af us aw 76 l oo ia to l v .-, 4(J .'. i I m.. a j; 5 'at to 1 M I so at l to.. iii)2 juU tm. at 1 iw at m 4a o at 70 u w S2i4o2 a ! "". " w.nomy -'wfii . poiirT to r th
JttoMJor.. 17 It WO tt hon o 1 at jj 1 M ft IM oo 4U niiH " 3W fi?1 HT H 5 1 26 ' " 1 to at4!ljj tt2 Mine ao 1 1U M M 37 7; 12 to aiaiaS a i? n; bi ; Ul m bqini tl.r tU chirr OM H
Wm Klog jail JOO M 7W 1 7 t II 1 n a W B 4 aO.. U 0 4i2 Ii I Mftto 4 71 Ml 3t M tt I M M IM M I ML at MH mQ Arthur BotIo.... 40 1 140 00 iw 46 mi M 7f, 12 w 3 21 4B! 3 Ml? r" "Iv K-UinS the m4f wvcrl.
Mm . 13 It tuO ; j. 00 to f ll 111 110 4 2B 4? 4 71' I 100 lit 300 HO I 10 -Ti 1 40 M lt 33 4ftK t MP-I J M-KOtr .14 f IN M IM 49 M 74 l 90 3 20 401-! P"l.lr .n-l o.-rl. ,a ,m- tt m t!-
I Mm 14 ItMOtlfOO ao 00 JO I CO K I (0. . 4 2 4vi2 4 -..' -' 0 7 100 13t 300 0 1 20 M I W 24 1 10 S 4S m - It 1 160 M 140 It U 17 7i It 0 3 19 4l! 3 rnJ! sYbbYbH
t. rlrlck MMm .17 11 M MO in to AO 1 on ia 1 4 20 4dv2 i 7-r - -17 I 150 t lifi 44 o n 74 12 3 20 4 I' a -..i? HOLD r.T H
H m Ml 40 207 400 134 200 l2ft 140 40 3 10 4 4t? W H& I Mm. 7 7 W II M K IR 78 1 40 24 1 00 a SO 49W . Wm l Mlirpl.T tl I M 111 110 I AO 3 74 11 m 'I ', 4-j' !!' HBB1
" JtollCoob. . SIM 340 ltl 400 1 06 i 00 1 l 2 00 32 2 40 t 37 4Q t toQ I 'm.. IN 330 IM ,400 1 04 40 I t I 00 tt 2 40 I 17 SI t r -.21 J M l 44 M 37 II W 3 1.1... 3 RXCKLHIOIt MAM'KA('TVR1 ff.
' i.ii..iM'l,iiH..tji Pi ki .. i o l I 50 4 17 4t r I Mmt '-7 K , , m 113 lo 1 40 ll 4iA? t t?2 Ttylor Prtoi B 1 ISO M ISO is . V 11 ... .. .. I 20 ; 3 . BsvH
i H W W ....lfl IW tm ' no IM 01 IV. 20 ISO.... S I Itipa I0 7t pooMVAa M , no tlllS to IN.. s U apt! a aa(2 H ThotaM ..11 440 107 : 1 34 1 40 M 17s 110 77441'! S 24tJ KmY4Y4Ym
t MwkitfoMt MIM io aa r m I na At 1 24 K i mi. s 17 iii 4 I n A H.taar ! too aw 40 i oo If' 10 1 4 17 l(2 (, Q - a aso til dvi im in ib tn at .-.10 lam ti' I".-,..' ... mm-m Mi m1
Mm hi ! mu 4ii low IM4oo2aooo m ooo ,,, n Mm it 7 vua to 240 to i oo uitt w im s it ivQ 7J '"" - ar I o i m t tt j n ! u 1 1; m a io l- i . 4. i- rii-4 n. NNin Mircct, Msaaaaaaaj
( JrhoAnirun 34 1 9 3tO 117 300 .144 M 1 10 M 111 ". 7 M 1'iC 4 oTt I Ptri. k '.'alOjtier 20 T 4od tM 440 1 H M 1 12 1 ii it 170 11 o'! to', "' ....- 1 4l" 17 ISO rt an :t7 7s K M 3 .17 40' :eo'' S . I.tut. Mo.,
Wm A Mm N HO R M o 1 00 14 1 2a ISO 1 la tSU Z9 1 Tlimmia KnriW. H 7 340 im MU' 1 00 1 M I 0 5 ( 31 140 a 37 t KIV, . m 1 l t 1 44 1 7., 12 . 1 ji (ji 3,,,. Nil ALL IH
TajlUir A I'limi.. ..J2 U 2M lit II 1(4 At 1 14 20 1 40 .'. 32 4C? Jntm M av.iinl) .14 tt t M a Ml 1 OO It I 3 30 1 40 4 17 4y i W John II Able SO 2 300 IAL ..v. 1 00 1 40 -' 1 - It 2 10 7 44 4!)), 7(14''
. .." 37 m tt Irs tn rt i oo taiaa m i so 4 sa i2 i jD I MMlMot.. -w iso 114 too m o 1 no it 120 11 2 1 wQ . w " Ji 4. H! 9 ,i0 H 2 ' " suit'.'? iw T :A niri- KITAYAYH
' ' ittordoo Mao mo iu too 1 u. 1 20 11 in 14 1 ao 44 4i 7 d I '" 7" i'" w i o w 1 co m 1 m.... 4 n 42 474'! J airkni ji 2 140 1.1 im 44 ao 3; T.i it .jo lilVC iTXGrCjQail'tS aYBYBYfl
Mmi. ...-MM MO 111 BOO I OA 1 in 7 1 60 21 111) .'4 li? TnlwlrMI 11 0 20 V2 Wn to ao 1 l II I to 4 24 tW 4 7'''. m9 M i 1& VM m ! H S 10 4ai I fill J-M MH
"oatal Abta ism ii h an m w 1 oo M im taoaaW 4 74U I W w H fi at at p m m so 1 00 11 1 m 4Miu 1 74J i.- at a 140 to iso ;. to a 75 it 1 if Lin
' ..'... ....' IUO at KM M M 40 1 00 llltO 4 24 4li 4 7421 14 fi 100I1UO 00 MO ill It 120 I 2 -i 4 7 V K II CurmB(ham I l" 190 1400 I 4 t OO 374 74,1 H II 113 9J 32 BBI
HI Ttan tt'CaJUhaa ...32 20 200 hj :,u f 120 74 1 to 14 IM a 24 V o M I "" 2 -B' M S ttatrQ 7.1 tamo 2 10 37 IM 37 V 3I 00 M Suits!.4 1 iQ
HHjB 1 wm orta,... ..mmM ao -mo -440 oao- - h it 'I 1 so 24 im . 4 24 492 a ja2 I nMMmrth it to too 14 400 1 10a ao loo too at I 40... IMtWE tooaa a jo J2-; M las 37 40 31 at 10 7B 2 as tiji 3 it'4 nr aWBTTTVooaoTm'ir
HHj.. Ml" " 13 MO W 1 m 1 7 j 2 10 II 49Z : ,..' I Jam KmmIi 0 W .vjo p I aw w V lot II 1 -1 . 5 14 4 4 44', 10 l-' ' ' W SO 3l 3 0 74 t W. WW . M?4& MwMUM&nmwR
HjV.. tarn m MO I OA 1 00 1 IS 1 M 00 soi.. in an 4j! 10 oiA? ahn W Bri.o 2 M t0 o . to I OO II I M 0 M 1 4 742 aim (I 67 126 37 a M tt 10 76 I ti I 3141
Hjf Mirhari Mci.raa tl li 2V1O Us 260 74 1 no 04 124 20 1 So 6 31 41A? I Si3 1 an tap too 1 3 3 VO 00 I m 14 4 no 17 03 12 17 MS Mtoa 0 114 47 124 37 ri sl aa 10 74 I 111 til 3 iji , HHHHHol
J : Wea O i.allahan 42 20 200 114 240 74 1 00 S3 I a to l M ::.: ' tlU "otbirw Walib II o 200 at MO m 40 1 40 1 Ion 4 ga I9J 4 "tot 7 l" IV 47 ua 37 oo 31 12 10 76 I as uO I iJQ , , , , t-olro, llllnol. HHHHHll
J Ttomw muiw...i..JI It So; a i i o .11 74 12 .,... I M mU a mU I "- -wfi fcso w aoo I at t 40 1 ' a 00 i f 00 12 02 OK U U wm. H gj 7 12.', 37 so 31 . 10 74 m t :i ir, "v""tUlt HJ
HjVi, iamaa M cM 3121 isf op. Uo 40 00 31 75 12 to 3 fi 49 3 H! " M'tbtUloj - 2 2 B B M 9 an 60 I no 10 I 20 . lag ITS'. ara 0 Jl 47 12. r no 31 12 10 74 2 64 4V 3 mi" ,..,...,,
Hf., John ilylaad M 21 374' Tat 440 104 10 111 121 as 2 0 21 4li a nil I soma 15 09 no 02 m to ' .1 00 I I 20 4 20 4S 4 7Vi " OJJ li ft. 12A 37 AO 31 13 10 71 2 4.1'" 3 ;J (NiURANCE.
HjHjVj ma.:. .... .,-.4fT It OO l4 44) I 10 I M I 13 2 2.4 3 70 t 40 49 P MV I John PTagfOII 11 H 10O Pt ISO 00 1 00 01 1 24 1 4I7IW1? 4 WV? , .....11 10 121 47 12S .17 SO tl 12 10 74 1 4.4 tl1-, S 11 ' , HjHjHHjHJ
HjHjVi 2orla mom4 .JI Jl I0 IM 340 1 20 1 M 17 1 TS 2a 2 10 7 "0 owl! I SS I amo 13 11 too. MMO 0000 aa M lit 4 II 402.-4 07s Mm - " .,0 M "7 M 37 w " M 10 76 2 40 4tK J !.,' , ,
Hjt KliMllk Ktimrrald M 21 MO IM 1 90 W) 30 12 ko.. I AS leO 414. WCStsrk.y JO tl tv) fn m ft , n tt.ljj 20 I jo, 5 12 424: ill'. " '3 ," 2? 87 12', 37 SO 31 la 10 74 . 2 04 49 f lt'Z .W' !' Morrio. II. II 4 miM H
'' Laco. Iflf.nblraa 22 22 100 M IM 5 M 3 40 t to t M 45 I i-V ' Wm.un JT too ,70 '4i 1 79 3 40 2 II 4 23 M ftX.r.rT IT 5 8? I? Sot,' "" 14 2S 4T 124 3T AO 3 10 73 m M 3 Kfl "otarr P"bl .-. Notary Pot II BHHjHa
HT(. oono Ill to ltl 4C Hp SO 40 25 SO I to 2 13 40V; a-' I 7uU. JJtl Ml I OH) 10 I It 4 14 72 40. If If, 1 ' ov - ' '" 126 67 124. 37 Ml II 02 10 71 -' 4 ' III' Comm iMlnnlrr. BJ
HHHkn Wm Iralanil .Jl 23 100 44 TOO 30 40 4 nt a i .. . ".' 2 l'l 491 J jjii I Jamrn If I'ataraon . 29 tl 3uu 3a SOU VU 1 20 it I w 34 1 WZmZ 39 HI 8,I '"'-.- - K SS ! w r -I" ' 41 10 7 I 08 oMj 3 ISK I '- HjHjHHjHJ
Hf m U loo 44 lot 30 10 so a on 2 u Ik'i : &Z I " "artio M do :n po lt H It) l '. 40... 11 41 4'A! u l !7 0 J' 1T a I 02 10 76 IIJI'C lit'. . . HI
HHH . otto JB a 140 m 100 43 4o 21 so a 00 iMOtC t T7i3 aainr..... ai M mo u- 1 1 so 24 1 o t 24 4 in'! oma U l" 124 67 las c 40 .11 113 lo 74 2 ft rA: 3 j. HAH MWaaV H H HtaaV ,B H , Mi
JM IJ Haywonh MS 4... 49 W, 4S kl .'41 ao 2 tt 45 177? 240 lis 300 :s 1 to 7.J 1 J4 1 go. ,4 4,. itjI" la J IM U 02 II 74.... tHii 114 HH HTH H H n H H
HjHB r B Wiioot .... iS 1., 11 40 1 09 loo 2 a. .'40 ;o ooftara ISO 400 1 1 m 1 04 2 32 24" a 37 4'5 m 20 1" 126 47 ns 37 so 31 os 10 73 a at isvi H HHH Hv H HjaHjflk. :i '': -
loo..-l Krai. .Vj ' i-A 111 ll 74 40 jl M lo 74 03 -... 3 44M I JaJuai Abi.. 140 III 400 I OS 1 M 'l'l I on 32 14" I IT alH P'J I " " 4S Sill HHjH m I I HI HH)-.: I
Htr McWarcbj 21 21 10 at an as l ti 14., 2 la m 2 . 1-4 1 aso i4t loo I os , a-. 1 o 2 00 0 at". a 37 491 a mU M 'as so 31 as 10 73 t M lot! a j( IHtiTillM WT ...J... H
l Uirtto! Itr.o St 21 2"' 100 .. 10 24 W I 41 47V J . ' H M Mailr, '12 S(. .-, 1 20 I 40 24 I 40 4 24 155 173? Ml" 60 13 10 3 M IPH 3 l.V ' H H HJ mM M H Httja fHJHJHJ
HTj Jobs Macs M24 too 92 100 00 40 4o 00 2 4'iQ 2 rami w 31" l " to 11 73 la 24 I ao. 0 30 OVa ! oatto 24 1" 124 61 4" Jl oa 10 S 44 I0U 3 14',.' "JT "4 aoo mWj)m,.9BJ f;rHl
HHHi iMa O'lloJIltaO 1 MO MO f4j0 1 44 I "0 J t SO 40 3 00 . 10 79 4 1? I J B lt 1 11 02 300 III 300 90 1 20 7.1 1 jn 24 I pi.. . py pS 6 apfj ." 5 " ,1 87 90 B M if 15 I M 491, 3 IS" I
HjHJi WMOO 17 H 200 t 'MO I.. a 40 1 00 10 1 M. . . 4 26 4P' I iW J tn 12 M 300 34 30U Ml I 20 7". I 0 M 1 pO .' t 39 5 OP? TaplOr M 1 II 100HO 4400 M 4 B3 90 40 00 24 00 40 no I 00 00 09 212 00 I'jCJlKl 39 . I,.
HHHi .. tt 24 460 IM M 1 at .' to 1 40 1 00 I 3 00. . 12 12 01 13 lil I aro4 'I 41 tOTO 10S MU IB i 0 74 U 40 1 44 U 9T 4kl! 49 40' ! JO" J.r P'0 1 J? H ! 100 30 40 26 40 I 09. 2 11 4o4 2 MW, HJ
HJJHI Taylor 0 KnOM Jl 23 S M too 60 M I on la I 20. . . ! 4 to Ui 4 tot? I om. M MM o4l MM) a m 0Tn So 1 W 13 Jo 40 Of 4tS'M'4jnp CoHatla.. 30 10 KA IT IM 37 ao S 71 II M I 12 4tv! 0 411, HHHal
HHHjf '-3 210 02 too 40 t SO 1 mi II 110 4 2. 49' 4 73 I Iaril Ct-. !' "2 vi -, 200 s'l O 1 Ml 16 1 ao. 4414914 pjA Mai..- 31 2-1 1(4 67 I Ml to 12 90 I 11 49 V, H' L I D C . I
laBal aoano 006 v ot So 8 S S iS J" i ao . "'' ISiSt? I 5 -mf I too V too 76 to fl ii 1.; JT " ;Jiit5 "Sg Colfof.oo Bmiib .... .n in oao of iti III IM at 0 to oltoog a 70 2 hK
HJfHJ -am. 34 14 POO 02 S Ot - 40 1 00 14 1 20 4 27 21 !,,: hwltU. . 17 32 t u., .., 7& , . , p 1 io.. 4 41 42 4 S5 i "" - 0-S " 224 149 440 97 1 09 I 12 1 It M 0 TO Slit'' H lllfta 1 HJHJH
laBal OOJO SSM V0 It So OO to 5 IS 3 . I 2t 8f I 7S5 l Zl''W'fra TS to 1 " W J JoZZ SSSJ! 25 R Woodward SoU Nl 31 SO 23 Ml IS 20 13 23 4 30 1 07 45 140$ Ulll I HHHHoi
Ui -o um ana aatoo M ao f2 i oo a 1 mZZ 19 WLllBLl 2 " 4H 8 M l oo l ilo&! J M 33 5 69 D - 4 " " ja ffl.S i 49 3 HI rlllLL 'HHHHoi
' OOMO 37 24 200 92 200 on M 40 1 00 16 IM I 4 I 491? 0 74ii I Mint V 92 ' n P0 1 OO 1 1 0. 4 M 45 4 vj& Sol to Wb ltO 14 21 ISO ) ISO 4A 40 31 74 12 00 3 20 4,', 36. 'J I W Ij I iHJHJHI
JOO POO 92 200 to an Ml IM U I to..".: oSSS 45l 01M "5 Ot ll W I g Jgooll ;K ., wm 141 H 1S 41 8 37 U " H -a, am a. HaHaHHal
HJHH aam... .MM too 92 to 40 M SO I 00 It 20 2W a -if I -am 22 12 jj ai 200 00 4" 1 ou 11 120... 4 1144! 4 009 Hojorj DtlDkar 17 21 140 6-1 ISO IS 00 M 12 M 3 20 42, 169 CoiDOfl HHHHai
mmm , tV . 402 p., t boo 00 to 8 SS 8 5:::.- o58g oSa i- m m S i..': , Ss g -? tt&. x 1 ,& 1 sw uAnuU ho-hH
HJHHF.BTJMHa 1 2 mu MO mo 7 1 M T6 140 at lM 0 14 45 I73V aama.......... M BOO 45 M to.iR io ao. ofiaaQ iM' ;-- ij 7 , . fi ?i i iS Jl i2 4 la i5 lUd I III. HHHHH
HJHH JoaaoWaro AM 240 US 30n 75 l 20 75 I Sy 24 l 00 4 24 U 4 Ta5 1 2 2 WWW 44 ao " I Ou 14 1 10 4 IV 49V, I MV, Mu.t2TlW'ii 35 2 14 8 16 3 5 31 8 S2i? S2? I IIIC CTOPIf LfHJHHI
M Of. 24 IS M 7i 120 144, ; , 09 4 244,0 :' raaao - 00 160 at MO 44 OO 6" Ion It 120 4 11 If; ?iT!.mmr ."M I 1 J. 8 IS 2 V : 2 2 J" 4,1 220 LIVt 3 I ULR HaHaHaHl
HJHJ 0.ra,i -,7lh 72 ISO a. T0 1 44 2 00 1 74 3 M S i BO . ... II 45 4t5 11 tt5 " 2 ISO tt 200 . 44 00 40 I 00 10 100. 4 11 Otjl 4 Otil M LtUti KO0O 11 90 23 50 li 13 I 8 ? 07 U 1 2 1 Z. t . L . Zl mHHHoI
HJHH Jornao Carroll 14 B 3M 13 240 90 I 00 a 1 tu M 1 So 4 M 4V 5 tisi aaan 2 2 20 a 200 a M 4" loo B 110 4 M 44 4 74 0 B22,'r"4! l?.r'?.7t V, 2 1 2 t B li 14 2 ao J So !! Itj iPPIflC UT aHaHHHl
wm Woa io r ago tit o 7.-. 1 to i & oo 32 2 t.. 07 25 t si5 120 oo a ao on 1 00 i6 1 to 40,49', 4 ai', 40 " 21 60 '- w '- " ' looi-'V. 1 &4V ALLIIIr N I HtHHafl
HJ lama Oiromooa 2., no no . 1 &u M 1 an 24 taQ Tsvl .'. 2 2 " 40 ' HJ '" 1 14 1 4 06 4 l 44 1ai lat the Town of Tbobo. flWU U L II I HJHJJHJ
HmHHm fbotOOO ForfUOOO la 27 4J0 10 340 1 2u I 40 sT 1 ... 0 lo 7 0 41 4 SO I am. 2 5 I10 1 140 30 00 7 T4 11 OO 3 18 40M 140, (jUjcB, J 3 4 2 6 1 9 1 3 1 7 15 19V 1,1V I ILL HmHMHI
HT Patrick Mrr'nllujii JP 27 k. 141 240 1 04 I OO u IB M 1 SO 13 4! 0 2 MOM g 4 - 130 0 ISO 90 ty M 14 94 4 14 41, 3 aJ'-, 8" 6 3 4 2 2 1 2 1 t IS 85 uQ L I I t mHoHmwI
HJHJH rimotbf Kob .. 29 ISO, OT. 140 44 m r. V. U M 3 19 45 0 52 I " 2 2 109 M 130 l 00 17 76 11 00 2 12 lK 2 42 22 ? 32012131 T !J!h !)? W , .. . - . ''oHJHJHJ
HJJJH lotMBblWog Jft iSSf 5 IM AS on ip 2 M I ' 4k5 So! Mv 22 W4 10 aJ M M Tl U 00 . 1 44 4g It-' 22! i 3 6 2 0 1 2 2 1 I IS tl5 OMO
Mom. BoOMlkauMr tl 27 2WO 92 tOO i DO 00 It Itt 4 M SQ 4MSjKo0 130 V ,!" ' " '; 70 12 00 I 43 49 3 12. 22! J - 40 37 5 24 1 1 I 1 7 34 495 80 1 HJHJfHJ
H'WU.OatlM. 02 OT 06 IM 75 10 07 lit SI lit 7 15 49', I mu 2 "n 1V' 7.. IB 10 3 140 BOSS "fi! , aO 37 164 24 11 29 12 1 tt t ? i 4 Sif MHMlPfli tf mTA I
IBB'.' MM- 33 27 40 IMI 19 lb 8 I 7" 111 .... 76 402 24 j " " 140 64 ISO 42 60 37 12 90 3 10 49 V, 4 40,, VI,"i""..r 3 Tu 6 10 i I S tl 45 KH X7 laffboffo ll II WW
HJJJH ' Kitt r oa ....-.jr t.- vi oo w x 7 s 11 to a m S9 a' " 22 14,1 44 !2 B " 40 a it isj! 1 m, T ' , t 4525 1 5 1 a 1 7 l 12 445 I
I lmMiM0W........wl2I Jit. OP JHi 41 M 38 II M 20 SS S6:lHMM4nO - -2 tail 1" 40 W W 74 li ao tMAoS 146" 22! I 16 2 0 1 2 2 1 4. 14 liH JJJJJJJ
JJJJJJ I Taylor 0 PoPaoMO litlTIi W Pl 2 124 3 .'41 M 3M 10 M 4tA2 11 tOti "'" ? " 140 IS" 42 OO 76 12 10 2 17 49'", 22.! 9 4 6 2 4 1 2 1 3 1 7 16 4 AJ 61? rl II t ttT llllll MHHHti
HHHmI kJ "1-jT- r M 92 1". 60 31 tl lo 73. 2 0 49 a V i J E Hardy I 03 UAH lot 1140 3 44 4 M 2 5 74 02 0 00. 24 49 4', M 4S 4m ZT?rZ al - JL ml . -L'Z"' ' iX I .t A, 11 U I 1 UHU, HHHHi
JJJJJJ WmCarmiebMl 10 B ij. 117 i: to ,30 01 lS 24 IB 44949V1 7' ..,.' . - uo MM IJOO 2 39 4 40 2 TA 4 40 M 4 00 22 62 45 23 01. tola) la rraattiat AddllloM t ItaO TOoim oftbabaa. AhiiIm tlft,. VI .(. 0 JJJJJJJ
JJJJJJ biby Droulllari 430 so 16 ao 19 3 f 4o. 1 43 492 a oi.: Taylax 4 j;rn.. ? 300 la an an 1 10 T l 40 M 140 4 a 4H MM L L LipMocr T I 4 t 6 1 1 3 1 1 is atv; stv; .NORTH ATIKKK A, PA-, JJJJJJI
JJJJJJ, no -t so is is tit 19 37 a As 7 41 iSjT 2 oTC Alalia A Brt 1. ' js Mb) UJ 40 tl if 71 1 So M IM t M 49 V, I tlV, S3 1 4 2 6 1 2 1 2 1 4 14 tat! 6tVl AsBclM. -a,U HBaHai
JJJJJJ. aaino 7 f 40 23 74 14 30 19 3 a 46 1 43 41?. t 00)2 oobM 1 2 ,st "a00 184 4 00 I 00 11 80- 11 40 41 47tJ j c T,u ky'a baira 162s, 1 1 a 1 7....... 15 4v! tnv2 u iaaaaaaBaau n ,1VSm LHbHmI
JJJJJJ' MB.. I Ml SO 83 74 13 30 19 37 I 4 1 02 aili! 2 uf5 """ " ISO M BOO 44 M M I 00 II 1 10 4 11 42 4 00v! Valo" . ..." "ZlO 1 6 2 0 1 2 1 1 1 t..... 14 49V e-5 HARTFOIID, CUMN., JJJJJJJ
JJ' .at...- 1 M IO 83 74 16 10 3. IS I .t C' "'. 22 4' 71!2 11 2 M 1 76 3 1 M 4 10 14 1 6 49, 14 64'" - " , . - - . . . Lj- , J A 44431- 8,."V44 KIO 7'A JJJJJJI
HJ, taint 101 so M 74 is it 7 46 1 62 4v2 I opi Titomaa Batber 23 10 M loo is 40 26 40 a flu. 2 2 491 l 77', I.0I0 la J. I oroto o AfMltloa la iMPi Towa of Thcbaa. " PlliPiv lliUT'Aon HaHaHai
HBaHaT '" H- 00 tf 1- M T 46 . 1 63 19s, 2 01 Hiram HVIkar ' As iui a 100 4. 40 it -41 1 n 2 24 41! 2 77! Jaapar fully 0 I 2 ko 1 22 to 4 1 a 1 20 2 19 49, 2 49 V, . MWi'lA, U.IBIIUKU, fHBHpl
HHHHi iti. 1! V SO 23 TA 14 V 19 07 t 44 - 1 42 401 BOl'4 aaot 171 660 243 700 1 04 3 40 1 74 3 SO 64 4 20 14 46 4tV 14 4 , aam - I 1 146 71 w A 42 Bu 40 C 1 SO 2 64 49) 3 13'! AaaVCtM l,UBl,140i 86 HHHHi
PH xtiii OS 30 ... iw ;o 16 SO p 30 46. . -. 1 : 49'- 2 0 ' .' " 100 Tl 1S 41 40 .IT It M 3 21 4tG 3 71. DQWickar 10 1 5 2 4 I 2 1 2 1 T 14 4C 0.1C I M'LIO .1 1 IO 4 1, Ib HHHHi
JJJJJJI" aama at S- So 40 7'. u 1 37 oS....!.... 1 M Mj 2 01' Tbalor Aar4oco. .. 44 240 12 SOo 44 1 On 42 1 96 09 1 AO 4 41 4P S BofJ JaaerCUlly 4 5 2 S 1 2 1 S 1 7 16 49V, Otvl I tltba? sap H
JJJJJJI, Mm. 27 SO .4 23 76 1A ll. M 0 46 I S3 'i ! ' 2 022 If Eottantt 10 2 40 M 7'' 74 30 1 37 6 46 1 64 MB I 101. - 4 6 2 0 1 2 1 2 1 I U 4tU 64t" BVaWMMhlPZ. J"-"19'MWJ 17 fHBHai
aama .innilf 1 T 01 -7 IS 30 1- 37 44 1 42 49, 2 Ol' lame It 44 n n 7 1 9. lr op I s 146 09', 2 oaW Jamaa Aoura..n .. 1 6 2 S 1 2 1 2 1 t 16 4kV, m-. 1 L I V Tl, II A U Tt OKU. HHHH
PH.' aama ......' . - f. 16 : 19 ao a 46 1 68 012 if ot. MOto - fi 45 M .1 76 II an ip 87 a 44 1 66 4P-, a 04, Ilo4ca0 Ovarb) 2 6 4 2 0 12 13 1 7 IS 49I 64V. -,- paaMB taBMM HHHH
JJJJJJT 09M SO 23 7 1, i - V .17 IS- 162l'.! I ,.i4 my- 2 00 M 76 18 30 14 37 a S 166 19V, 2 0V, aatn 5 6 2 6 1 2 1 2 1 4 IS 48V, at'" BITSB." ,V"" jfTrKv'l? bbbHbI
HHHHi Jaa-,,.,,,..-! ja . pt 76 .is .to M IS - 1 ''. . 02 ' JanawaSntrr 31 as 40 20 74 14 30 It 3t I 45 l M oH 2 04V, oaaa, - 4 6 0 2 6 I 1 3 1 IS 49 W 44. I I.t l.l.A.MI, (JIK LLAM). HHHH
JJJJJJI m....NUW W M .43 7 II 3' TA 67 ti 44 1 42 4VJ 1 ai2 aomo...... gfl 00 1 73 It SO 19 37 t 45 1 54 49? 2 OlV, aama. 5 6 6 2 5 1 1 1 2 1 15 44f AoolitH 515,7U (
M (I j. , ,; .. M JobuBodgM 33 08 10 74 17 41 44 8 14 1 '0 4 49 49' 4 t. lame. 4 A 4 2 6 1 2 1 S 1 7 10 49', 44', BOIkMf O'tkl B'WB 00rt 4BBBBb1
Hoaaafc-wSJLI 1 igl Tf-gHflg 8,75 8 . ?S Sg S 8b .3125 8 5 8 5 6 8 S !S if 1 m "S! ::S6 1 I t 5 Si 5 I ?::::::::: S3 S- kmJSSSi
jjjjjSftK i'S Si 8 i: 8 S Ssi!5 S SS 8 S S 8 . &:::zi88ls S S S I I 1 S 1 ?:::::::.: 1SS 81 iJg"1
m .4 ,u am Mtoor ...............11 S3 ISO J M 04 .. I s ) IM 1 12 0'; '.69'! aama.. - .10 47 M 2 7 Ip 30 It 07 46. 66 0 OlVi I t I MaOaaa 4 OiMha llOltla ta lb Tn fTkM ABaClM 000,0004 M HHHm
HHHHoV m-..-m, a 4mtrMt tai I4U m m M , 74 12 ao 3 34 iptj 34' ti. rrTj. t . ill- an a - i. ,i T 44 i IS! t; iT(b lal la BOOaatjtaa vtarty t aaailloo IO lot TOWB OTTBIOM. IlkVV BIIWIIAL I IKK HHHol
8 S ,5 tt::: 5 s 8J? 5 3 rallW U 8 IS: 8 ! tel8l X Xt " ! S 8 K S SSI 1 8b AttiS: .".VAJSfe o
JJJJJJI Mm .'. Sao ttw B in . S ao i t it LyJZ !X85i85 - n to ta 75 i so w , 37 o 44 l at W i otv, MjJfflD.-. ..t!Zl iV.1 IfJ M 4 tt it n aa t mZZ. 1 M '33 i ra5 'A UA V I-; I.KII'N, IlAKlFuRU, JJJJH
JJJJJJJtidMOttl L Btttor ,. ' MJ 40 UD 45 aO C 7 12 02. 3 14 M! 1 45 0. 40 47 00 SO 74 11 10 IB 00 t 45 1 54 491, 2 064, 12 2 106 It B 31 1H 11 Si 4 M 1 64 49V" 2 03Va 1.1 l'l A: (CClDKlT. I
JJ' otm -.JBBO is 0.i 46 ail . !, , jso)i; a 25 Taylor 4.rOD. 1 a 26o 114 UO 74 M 44 70 la to S 60 BH , .l,i2 104 U 46 01 14 11 23 4 07 J M 4uv! 2 0a5 Kmmm7 I Vl ftAn W4 MaHHi
JJJJJJJ A Fry 0 4 IO . - oil 0 87 T6 12 to 13 4t! 3 '5 PaBVa, 1 49 200 . M 150 00 M 17 74 12 to a 34 49V, 3 Ml 22! ....14 2 6 2 44 I ll 11 21 4 64 1 24 49C 1 7a5 I,90,000 OO JJJJJJJ
l"n...H tOO .301 IW.aai :v '. I l l 14 1 36..:" 6 01 ' 1 MVj aomoj 3 M 200 2.,J6o 40 M 24 75 12 00 3 ttg j Big 22 ?ZZX$ ! I I 1 14 11 23 4 RZ 1m8v,1Tiv! tUILH Al PANtl .tUlsKN A8 JJJJj
ATMATMA imw Kali 1 0 40 49 M 41 44 TO 44 14 106 .; 74 492 4 242 ml 4 r Mt n im ti, g, 75 M ao 3 34 49V, 3 1a, ... 1, 2 40 1 1 11 2. 4 64 1 14 49Vi 1 73VZ Ml If 4 VI 1' I II Hltt'l' HHHi
JJJJJJH'olrtck ououmi "H 230 lot 225 i 90 ot I 11 la IX, 41049'.- t' aama) IP 200 M 160 to (0 at 7. II 90 5 IS 45 a 4 7 2 2 44 I It ll 23 I 21 i5 1 732 , K.A.al t. AO., JJJJJ
JJJJJJJ lory Millar .....rt....B i4,jtl 60 ! ' 2 2" 1 37 2 74 44 1 01 11 AS M 11 442 ? 6 00 00 37' 74 12 90 3 SI 42 3 13)2 'I!" li A 2 44 I tt 11 S 48 1 24 495 1 73? AoMMM 5OO.O0OOO JJJJJ
JJJJjM, n.a 22 1 ','?Sft 3" 7i W ' 3 14 402 t8l2' . 7 M " 00 160 OO 00 M 75 12 10 . 3 35 4t5 3 44' il' . . W S 0 i 45 1 1 S3 I 21 85 I TsQ I.DEIK.OK.T, BOtTO, JJJJH
JJ OtTt 22 m J2 40 7 74 12 0 a U 40: 3 1 MM-. It 110 150 75 IIO 37 T4 II M .. 3 9 49; 3 94': nmt'. Z .10 S 2 44 1 11 11 S3 t M. I 24 4t5 1 7 1' AMOClB MttilU MBaaai
aara 14 UiMf 00 IM n 00 0 M 10 M .1 II if. .3 6.11! MM; IM OS 140 44 M 40 74 It 80 2 2 4tV, a 7?V, IUmIL Mt.rlln Co.... 1 I 0 2 6 1 1 S I 7 529 of ' Oau,rtO HJJJH
JJJJJJJH a am 2T614Si' 00 IM y. pn ij 75 12 m .1 13 lt a tl Mm7. 10 M 204 12 16" M M S 10 IS to. M toVj 183 Um..'" I 20 I I t BSu v2 f f- J 11. 0 P-J Maaaal
HJJJJJf Mm 00 40 ffi 40 St co at Ta it to a 14 4iW :t Svf ana..' 11 SO" 12 l 00 40 at 74 11 to 3 as 49J., atjjj itgif '"""--'"" 4 4 I 0 1 i 1 I 7 . 49' "' Sjiltfirn MflrNQ AI AIHIPP HJJH
oylorAI-.taooo 4 46 160 49 1MI 44 an 7 73 It IO - 3 1I1M' 3 if Mm, ..11 M SOO 01 1SJ 00 60 SI 03 10 75 2 19 49V4 IB 22! " I j J 64 , J tj f (J ( Jt VIII I 10 Qd lflJJU0D HJHH
t.l,..: I...WI...,..,..., 0 tin 4I OS 1(0 IM 113 ! IS 30 2 70 9 29 49. . BO ". Hit g 0 40 31 02 10 74 I 00', 3 87V, .amal. B 6 6 2.1 2 1 3 1 7. . 16 49 Vj of HHHi
HJb hutt.r A .ntSMt ...a 1 1 f IS 14 4 J 74 ll PO Ill 4,'. S B9 o II M SM 12 ISO 40 00 41 M 10 2 M lt, 3 84' hOK 3 A 6 20 1 2 1 1 a 13 49'? 01! "ft 00BW"W00 V 1C1I HHHb
Hj. au,e .3Ltft.TM-l- Ho at n ot os 37 73 12 wo 3 ia 45 s ttvl m... ism 160 w 3 li ,o ai 41 10 76 t ts '. a satj Mm-....... i .520 1 2 1 1 7 Umt if 71 WIIIW Mjwj WaW HffHH
HHHHH tain ,1 wM AO,140 44 160 42 no i. 74 12 90 :i it .' a 642 aatn- II M ISO M 126 45 60 11 41 10 76 m 2 74 4th S at), aam 6 A4l6ljl lj a 16 4uJ Af Cily National Bok, HHHi
Hi, arrv-fl.4 .liS B iS?i 4i J U 76 to m i it bom a B9 mid - l? a 10 44 boi m m jo 50 s 00 on us IMK .,.. 1 .-. .2512111 7 ioiov" otC . HHHal
HNn-nari Toor.,MMl4'' " m ao tat On 1 IW 1 1 20 4 26 ItV? 4 7l5 -am- II tt 100 4 100 30 40 24 60 4 W 3 1149", 2 ItvJ ,,. 7 6 0 I a I 1 a 14 4"J lit'' O0P.A3TO. Xll. HHHi
luli. Brown Jn0l 30i 131 IP 11 ao lo I m m i j, 4 0 4V2 9 m' ' aam 19 80 100 M too 30 40 84 Ml 4 a 2124.', I 42V, aotoi- 1 4 0 2 6 I 2 I .1 1 7 18 49' J f HHHi
HJHIHJH '" sttlioo 1 Ot l I" S3 . '4 loo 1 ki Jon 32 2 AO.,.. HI Q - 3.1; kB SUM w 37 100 34 40 24 40 1 00......... J OT 40, B 66, ,,.. 9 4 3 8 6 I 1 l 1 p 14 4!", if . . M(lll... HHHal
rnoma. H.....ll 44 Mo -I ISO 4. 40 t 12 to 1J m5 S m5 Mtn 21 ta) IM 44 loo to 40 2J 60 M 4 '? fi 0 -'. aam I" 4 4 1 A I 2 I 1 ; Ill ifUtl. A.l .TflAIClAI-. JJJJJ
oylorAnMBMO W 40 10. 44 10O 42 00 37 74 12 WZZ 1 16 4.V' 3 omJ 0 - 22 M M 28 140 It JO 84 60 I 10 -. . I lag 1 MJ, Lolo la lh TatTB of I utt. JJJJj
,:,iopi-? XioC 76,11 8,8::::::::: lB 88! 88 8 8 ,'S 8 fi S fc- J gs 7,,, ., moiinijinr WWW
jjjjjJBn0rp5''l.r "iVo SI (1 IS ;S j;:" 8 15 S885 ? 88! 88 8 3 8 1! 888 ! 8::::::: ! 8 85 S 85 S i:.i j, i INXI IRANR K Mm
HHHHM' I " KJJoia i J; ?2 87 !r, L II ' -ao i 8' Ili.. 22!: Jiw io ll f at so to ao. aama i i i I I i ..to'! ' I I 1 Wotf l I I oM 1 1 ImI L aaaHH
Kt0B4i70.. St SS iS SS: i 8 i.'2 5 8 58 -l!t:.! 38. z 2 S m I 8 SSiSv S85? S ?, . SStilS 11111 ; 4;;i ",'i -1
..in MuniliiT 14 47 im in ... ut ion i. i 4 22 411V. 47P Mm 29 0 I 1' II 4 tl m o 4 01 49' 160, aama., 4 a I I - ion i 1 I 1 1 I i. liivj 64', ............. mTawMM
Hi K IfVltal 7 - '"V 1 . '2T4 124 It il2 42 8 " . "4"r 'ii'" l 3a9 00 2f loo I 40 24 00 8 4" 2 01 49-, I So', .., 6 3 .'. 2 25-100 1 1 1 I I 1 .149 V, SO)! tOMPAKIU aJH
HBHaoat m2. Vl14r"'r Sri im as S l f - 2 1 -J ? if, lui' a 2.,' nm. 31 ao ao ta 100 i. o I 30 I 00 2 01 4t 2 40';- me 3 4 0 WVUM l 1 I I I l .145 6s5 rHJHH
B SS!:::::.1!!:?! a wx$ S ?S SsS 5 :::: tSS-Sa SS --; 2 ; - 2 8 S i S-SSIlra 18 ""' S 1 m 11111 1 r Niagariv, is Y. 5 LhhI
HHHrlnivB '8 lE'S 8 JS 'SSSf 'S r:::::::::::::::::::::::::88 8 3 8S 8 3 8 8 5 fco. i3w la BBte.j . SStlS 11 :::::::: 81 hH
jjjjjjjjVaTOyttM -gf-g- S IS Sills S S::::z SSS. SSv, 88!:: mS, - " g 2 g 2 ! 8- ,3S S8S ',m 1. SStlS i 1 1 1 1 1 ,Si 2 r1"?8" IjjjjI
jjjjjjjtr,",,.:rt'iT SS SS SS' SI iS St S LiS iuiSniS SSElzz: :S8 8 SS 18 3 8 fe 8 S Sbs 8 a i B5 SKr.:rr;;Xl..8 '.til' lilt 'JJ,;!; i1!', Germama, n. y.? mm
jjjjjjjrHfc a-w& il 1 1111 :::::::: !S H Hannver, nr. y,
JJJJJJJJb.tr Xuta .t1lX- 5 fir 23 "1 I 8 pi 1 Tl 20 2 10 1 00 4 7 M UM 36. t 141 590 I 04 S 00 I 84 8 40 40 IIP JO 2" 19', 10 .,' ..in. I ' 2 24-10" 11111 1 l tV. 65' ' aaaaal
?iu :.:.;.... K , ; . j, ;S S8!io'! t,:-t s i-.t.u. . i t. bw 45 m w i u it 4 u 9 TJ t.. ... 2- .-, iij-ou ,111 1 akhbt JjJl
JJJJJH., !-ao.T.-.a f M 101 :i fi J fi 2. 4 '1 i! J otov 71' lam I 91 130 M IM 1 t 1 OS 4 I 76 ta 210 I To 4PV? 9 19V, .an.. . 0 0 ' B 25-IOH 1 1 1 1 1 1 1 49. 46! fHJHJJ
Hf It u. ..AJ.ZZ. 4 Bk IM t . ts S V. l so 24 IS 241"" 0 73" "ame 4 01 IOV 43 100 64 M M 1 Ou 20 I 20 19 I fv mu,. ' J Si-loo , . 1 I J I - B 66l! I 4M 1 1 1 1 i '. IV. Y. X aHHal
JJJJJJJJ am'a .. "t".. JL-7 10 660 21. 400 p1 J 2 lot " U 18 M to? 17 m' 16 91 IHO 13 too .4 0 M 100 It 1 20 4 M 49'J 44,'. ,J 1 7 6 1 26-100 i 1 I 1 1 1 0 49V ', .1".,' ZaTo aao 41. aaHH
lar ii U'itl'00 A4P OSO Ml HUB SM 2. J 76 1 40 M Oku M 07 t92 SQ T B KUt 24 91 ISO 13 000 44 M 6 I 09 It 1 SO fK 4 4N aptb....- 2 7 5 2 44-100 I I 6 4'", 00". AOMLTO 714.834 JJJJJ
HJHJff,u. itoTl. A-2iT-'AM Ml tat lS iS ait :M 2 40 a 07 4.5 11 4 SS ol 10 ta too & ' 60 I OH 1 1 to 42049!, 4 Oafl aiTs". 3 7 5 2 26-100 , 1 1 1 1 1 I 49V2 SZ ,, . . -- .. HJHH
HHHHK i WhTtakirTi .ZTX& WOW It. J 5 ? fi 5 Sift 03 1 Timo"vOorma 04 91 aW 142 340 M 1 40 17 1 74 M B 7 M SS ! Bl I ,.4 4 7 - SBB l I I I 0 MI JB Camprl.l-0 Otoo I .ulorwrloo'0a fJJJH
HT.L' Kr'lly-T. -160 0 04 1 7S 8 2 J oo A 4 8 II S M& U 35 atn'to 01 IM. k3 260 54 60 1 00 It IM 4 20 19'! 4 49V, aam!....- 5 7 5 2 26-100 , 1 1 1. 0 f 05, JJJJJ
JJJJJJJJ !L. -Z" ..." a 12 -261. on i2 3 JS it 0 1 4ui 4 H7V4 Taylor A Paraona ..29 01 140 09 ao" 46 u 0 loo 1 20 lilt"- 4 40', I ,fri 4 I J 26-100 .1 1 1 1 I a '., 45 J V'nnktr8. IN. Y. t SbHHI
HHHHHIi'N ultlnoi ZZJ- 60 3O0 13P4O0 90 1 ho 1 00 a Ul ' io t 22 49".! 171)' M.Pl.al Hchalt 6 02 IM 176 BU 111 0 W IIP 24 1 0 4 83 10', 7 IM 1 aaiot 1 4 4 2 26-100 , 1 1 1 4 19" 44 V XOnitllM, AW . . HJJ
JJJJJJJH'1,1 . Milru". 14A.60 too K a?u Ml to M loo .1 iS " W Jo-'4 I 75 4 atro. I OS 230 lOll 240 00 1 "' 43 1 23 Si I Ml 5 27 491' .-.7..'" I0M0 1 J ? S tft-lMI 1 1 46( ANSRTS 1O7B,0A 10 JJJJl
kwSimTSmZZZIltn 5W oS BOO OP ao I., uo J , 4 2ul'.v2 4 7f Wm H Wavrr 1" 02 S 176 too 1 14 1 60 1 00 2 00 IM 20 II 4"S a H6l: I .m 3 I 2 24-lM I 1 I I 6 49 J H JJJJH
jjjjjjjjV-Sm::B lMzl ! S SStlS 1 1111 br. :8 8 Cit
IjjjjVSF SS S.S)8.SS.SR 8 S.SisF- rtSUSii M.a.B,-0..,Afli..-.,B.4,o. ! S::::::::: t S S S3:,S 1 1111 I.:::::::: IB I L ZTTTZ I
jjjjjjjjtfe fi'! 111 ::::::::: s ? ' l'tl" Pttnfll-f'
JJJJJJJH ." 61. W W IUO 40 to 60 i,ai 18 lS. ImWW amo l BW I4 OOP 209 3 fi 2 00 4 0o 04.4 00 f S ii 5t ' W0.J t 4 a,!u,! 'ill? JfQ ABBKTB 07.0O 04 JJJJJ
Ht.mlaBuii.'ri. ts iJ IP. lpi HO j. 32 2 40 i 8)1 I if .am....:...." 15 1 40 447 too B at 3 ft S IT 4 74 74 5 70 So It W Sj am. 5 a 1 J5-IUU III HuouHtv TV , M.r;n. JJJJl
iiiiiiWranmViL-kwr" M 2 lo 7 74 '5 S5 "m - M 1 MOO 40 40tf S Mt 4 0 1 4 00 00. .0 0..-.. 21 29 V, SI Tt, i ,.,. ' JJ J 2 26-100 j ' N eCUrlTy. r . Ta . ; Mtrine HJHI
HJHJH DSS.Mar ioXXl 61- Bl 4l4I'ffJ 4I01M 5 00 to So 20 21 S5 UwXett Wikiox -fll Am 7 OOo 45 2 40 1 50 a ui 4 1 00 ...... 11 l t'J', 12 lo(J : aam ul ? 1 16, K i 1 1 I 1 ,4 . - AMlcrM It ill til t HbHI
Hnaaaaaaaa.k S -4 I 8 Sjl 7 24 1210O W'BBoOoBM OB 00 M 6 lot StVJt M 190 00 4? at tS 4M 431-, I pptno a .0 5 2 26- 00 ' Jgj 22 -ll.OaW Ml 99 JJJV
illllS-",o 3 58 ,JS4S84iH AasA. 1. IM.MP040 A41BI0MBI ftttt A VmJm9.. Jaoi. I as-,,; IS 1 , 5 - ,...,, tar. HiiDA ao
Jjjjj::":::::;;:::i :r::::.. y ill! : $ 'XrtX-"""
jjKEkSf 1 IS, El 3 ?S I, &"M g:::r . s S ; tz: S8g 8 i o.;
I 3SS:rru?,, w? S 8 S 1 8::::::::: SSSSgSStf iwnf:z:: m b. - s m'i. i 4-4l 4tv fiBfcjg ? -j, ; j ;;;:::: sstj 85 p .uvfiUKu H
JJJJJJJH .Mit iti ' "'", '' .,. XOOStniVBD OS FOURTH PAOK. omXU mmiobmiRmi,
JJ .. ... . B rttSAWjOMM BBBBWl JJJJ
bOJuBlu'W .
I' mmH
HHHHm! a.aaaaaaMMtttMtBMWMWWATMMw,B
HJHJHJI M,MiaMaBMaMMMMMIBBl

xml | txt