OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, June 22, 1871, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1871-06-22/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

TTI13 CAIRO DAILY BULLETIN, THURSDAY, JUKE 22, 1871.
i
noorj.A.vuvs.
To Debilitated Piracnsl
Toll; pi plica To Hullcrcra from Liver Com
plaint' t'o thorn hailnK no Appetitel
Tu llioo with llrokcti Down
Constitutional
To Nervous 1'coplcl To(:hlldrnVnsllnKAwnTl
To liny Mill, Debilitated DlKPstlve
Organs I
OrSiilfi'i-liiKMllliitiiy oMIh' l'"lliiwliiK
N.viniloiii-.
Which Indicate Duonnrnrn I.n I n on Stcmac ii i
Huch M Con
atlpntimi, lnwnttl
1'ilis, Fulness or
lllnod lo H Iliad, Anhl.
II) of lli Htomai li, Nausea,
Heartburn, Iiisk'i' lor Fond, Full
ness or Wdiilit in Iho Plitnaeh, Sour
I'rucilntions, HuikniK or I'lutlf r.nK nl i,o
I'll of tlieMniiiach, Hwunintii of Hip Hi nil,
Ihirrii I or Ihllienlt llrealhuiir, KliiltrriiiK a( tlm
llontl t hokum: or HnlhiPatinj'Hensftiioiis whin In
n l.vinic I'u.tuto, Dimness ol Vision, Dots or
VVolri before the Hijrtit, Fever nnd liull 1'aln
In Hip Hpsd, Defi-ieucy of I'crspirntlnn,
Yellowness nf Ihn hkln nml Kjcs, I'aiii
in I Ih Muln. Mack Chest, I.IiiiIk,
lr , hodden I'liMin of Hint,
I Hi rn rK in Hip Flesh, Con
pint Iimiiciiiidx" of
f i:v I, mi' I Orcst
I J H - i rj 11 of
Hplriti.
limMKT. I VDXf'.KItW V lOTTI'IIX
UA Itilttr Kilhnul Alcohol ur Siiirif of
T- ... -
wy l.-iuil.
ill 1 rj illlicrcril irnui nil uiii.ti-. i' i- iBi""'ti
,1 Ihn flirt Juices, or Vital Principle ni Hoot-,
1 w 1 1 In..... r 1 1 . . I t. ... ............. I i . r
l Irar N 1 (1... .., l.l. a fit InAtl fmrtillll. ,lf the In
''... llUnl. .'..-, U.nn l...l. Tllril'Or.. Ill OOS tlt
ll Ol HUH lll'lers mere l conisiiini inwii
..i mi' ii- mill v rine ni M ni in II several kai
f luin of orljt.ary mixture. Ilic too!", pic, iiipi
41111 III a niiivra are grown in wrimnuj, iii--ii
n' Orilll IIIPS miracle I III III cuillllir iy w i-i-u
1 1 III in 3 Pl'Vi VI III IP iiipj nre oiiiiiuiinu-ii mm iiui-
CI ' 1 ( 1nu.11 iix 11 spirituous ingredient', una
4 ,i tin- ii ill'- lill III vy--... ,,,'
if . .. W . .1 ... 1 ... ... . . I I... I. .. 1 la. .
.HI1 OlIITS. '' 'll'-'IH' ll Plilliuiliria l.l, ,i- Ml
fiiliic i il 'r in tlplrtiP i Ihpycinnot innkf itrnnV.
-iinr li, mid lannnt unupr any circumstances n.ivp
. 1 ... . t .. ,i . n.i
I 111 II ir IJllal If II I1II.11.1.1 111. Ill
f 1111111.-1 l'vi i'w 1 i.i v 'i-fix ifi
v - - - - -
0 V fntnn.un'p'l for iIiom- not i ml i n--1 toi x
Ltrfiiip tuttrai aii'l ititcniJu'l tor ii-p in pnaPi
- ... l 1. .-.It. Hl.t 'l'.n..t t.M.l.UHl..a .V II. A Hi....
tVvU ikiIMp of (lip ToiiIp poiilmini otio iKittlo of
llllio II tlPr. 1 jint.ncl witti iurp HI NT A t-'ltfZ
III )l, ami lial lr I in rm-li iiinmii r I tint Hip X-
Itipinp l.itlrnp of the HittPM In ni'r'omi',
.. .....t.. 1 i.iu 11.. .....1
l,MMf'ia"niii in iiMJj'.'inii', iti i-oniMininK hip iiipiiip
nflnal tlftuc of the lllllpr. 'I hp iiiu-p ol Hip
ft'l'finli U II Ul riir tiottln. uhti.ti liinni' oi'imion
t(lh ink too IhrIi. Thpf mint tnkc tiiti ronnpr
tkntlnti tliftt 1 H tilnlllalit llktt Ift ullMrulit. i..l fri Ian
llflV A 1 Itlfl tnilff finii liMVI lOlhl Htflfllal A
il t11t.1l .tl .1 liri'tiiraliiii hlinillil ffitifn n I mi Idit
at lain a i tiffin i tnlaniin'l. anrt l.f hflif'HlIt t lv it
i will III-. rim iirj w nxry,.
0
HOOPLAl-TD'S
CIRxMAN BITTHJIS;
iiooiii.i.Mrs
G-EEMAM- TOKIC;
Mllll
Wl Ma C'LTil. VOL'.
'I liry fire tin' ii i nlil IIIooil lnrlll
to Ii mm 11
T. tin- inr I Tl'l, ftinl will i rjilwt. 'Iipphp
nj from Hnpiui 140ml, Iiiliilily if lln
i jil.v(Jr.iii-, or lii.tMl l.iipr,
111 11 ili' ipr tinio lli-'in mi
oilier know 11 rim
iilip.
TIip Wlitlp Hnprnno Cotitt of IVnn)lt ania
I'PaI; for tin m mnpill. Wlm uoiill ak for
inorr ilunilifl ml pIioiiit t";tunoa) '
1 Hun. (it 'Tim W tooinrii, tarincrn ( ii.il Jn
1 lifi-ni Dm Hiiiipiiip t'ourt of l'iniio)li'iiiii, at
I ni"i'iit iiii'iiilK'r ol ConKii'i-1 I10111 J'miii) Iih
1 111a, wrilm
1 I'liiUJi l.lil, Maitli IC, Iix.7.
1 1 fin J Iloiiitaiiil'ii (irrman lliltiip IihkouI tomp,
lut'ful 111 ili-i iiirn of Hip iliupktiTn ori;un, ami or
Kiial luit-Ul In i iiil. ol iIpIiiIiI)' ami want of
1 iirrruiK ni t m in Hip Ipiii. Vour, trnlr,
C.KOIHiK IV. WOOIMVAIIl).
null j:iuir 1 i.iiiii i'f.iii, . uiri rfullf t'tl inr nil"
I'li.litiiplplua, April z, IPS..
,. it 1. . . ...1
u lill IIIPUU lilt llll APVP 01 ailJWKH Ol lliIC91IOII or
1 111 p 1 1 11. itiir, huh rpii?ri.
j.)ii;a 1 uu.Mrsu.--.
II n f.por 'p Pli.ir-xooil, Jii"tioo of the iiirine
t nit of l'i nn-)lniu
l'liilaildpliin.JiuiPl, 1M7J.
1 I linvo foiinil l.y i'.ppritiK' that lloollan.l'n
(u rnun lliltt m i 11 ty toml tonic, reliPVlny
; ilynii'iillo vmptoiii alinc-t ilircrtly.
I tlKOHGK .-llAIWlVOOK.
; Hon Win. !' Ilotr", Mn)or o the my of lluf.
' f .li. .N I
i Msjor'a OIIIpp, lllllUlo. JilliP If If 1.
1 I lmtt upil llootliir.il'" llprman Hit tr nii'l
1 loiiii' in in y I niiily ilnriiiK (! ft pnr, mi I I'lin
I iiir,i-iTieinl tlii-m n nn pvpllt'iit toinp, Imp-ill
1 1I114 tonp iiinl tlxnr In Hip ayptpin, 'llipir iip lm
I Iwpii proiluemi? of iloculiilly li-ni'llcial pIIii-Ii.
! W.M.K. HOtillH-.
I nn J.uiipi M Woo.l, pi..M.i)ir of VilliiiipoH
I'll
! I IhLp. Ktnt tilPimitra in rpponinipinllni! Hoof
' I mil llpriuan Tonip tu nny odp Iic limy Lp tat
' tllol.'il villi Iiip-pi n. 1 iiml tin l))pppifia no
l olly it win linjio.ll'lA to keep any looil on toy
: ioiniuli, ami I Iipi'iiiiii) o wenk ri not to l alilv
'' to :iU lialf 11 iiiiIp. Two ImiIIIph of ToiiIp ff
; l.vlril .1 pi rfi-ct Plltp. JA.MKri .M. WO0l.
Iti'iiii'iiilior Urn lloollanil'a nvniMii HiIIpik,
mill lliioitiiml a (icriuan Tonic, uill euro tcry
i t'.i-ro
MAUASMl'h, (III WASTI.VO AWAV OK 1 II K
IIODV.
Iliiiii-iiilii-r that llixifl ii1'h (iPtinwi Hpiiip
In 1 urn Hip iiii'iIipiiiih .Mm rupiirp lo piinfy tho
IT IIIUUil, I-II IIi III IUHI 1. hit III llPtlllll) IICIIOll,
V nml lo iniililc yoii In ,n tiU - thiiiui'li miy
J. lariMnpp "ii'l pxi.murc.
lilt. II OO II. AMI'S
PODOPHYLIiIMT,
Or Hiilrflitutii for Jlcii'iiry l'lll.
i'iwu ritaUt , iju.il,. 1 hp inoki iiiuciiiii, ni
innoccni, t-xi'inuit) uuiiiiiriiv kiiuwii.
It i 1101 npi'i'ary to tukt n Ii -11 1 . 1 1 1 it ot llncp
I'llla lo proJui'p tlm iplrcU i lliTt. Two of IIipiii
i.rt niiiekly iuil poui'il'iilly, ccnulii: tlm l.m r,
titoin.wli iH'l 1I'iwpIi or 11II Impitrilloa. Tho
irliiolptl Injtreilli'iit la roilop!i)llln, or the AIpo
linllo Kxiriii't of Muoilnikp, which la l.y luuny
t inoa more powcrfiil, nctlng nml ni'.irPhliiK, than
Hie Matnlrnko liclf, lla ppcnliar nction i upon
I Iih l.lvor, clcauinK it apceilily fitnn nil oliitrnc
tlon, Willi nil thu power of .Mercury, Pt fti'O
I10111 nil tho iiijiirUma resulU nttnclieJ to the liao
of Hint mineral.
Fur nil oikchhph In which tho line of n cathattlc.
la ImllPutdl, tlieso plll-j will clvn entire iiitifuc
!.... 1. ......... ' H'l.A.. Vt.'1'l.'ll 1111.
null ill rii'i; vn.Di 1 111 j . 1 ,,(,. 1 ,1, 11,
Ineniea of l.hfr Comnlnlnt. Hvunciiila. nml
I'Mremo Coativeneaa. I Jr. llootluiura (iPininn lilt,
tern, or Tonic, ahniilil he llci'il In ionmi.'tlijn wllh
the I'llli. Thetonloellectof the llllt. or Tgulo,
I ill 1 1 1 up l no vyaiein, 1110 imiith, r ionic, pn
ntlea Hi" hlooil, htrtnglliens the nervea, leu
lihilp.itliol.lvei', nml given atreniitli, energy ami
vliinr.
Keep your Iloweln acllio with Iho i'llla, nml
lonn up tho ayklem with Hllterx, or Tonic, nml
110 iliaenaecnn retnlo the I10M, or even uiaull you,
ltecollret thnt it I I'r lloottniiilV. lieriunn Hem
eillea that nro ao liuilertnlly mud nml hlfhly
reeoinmenileil 1 nml do uotnlluw tho dniKgUt tu
IriIiku you lotnku nnyHiliig eho Hint lio inny aay
in jiiHt n Koo.l, heciuiiie ho imiliea it larger prom
on It. Theau ruiiiuillPKwIII linnent hv Kxpieaato
miy locnllty tilbn npplicnlion to Iho I'HINCII'Ali
llhFIOK, t Ihn O HUMAN HKUIClNh 8T011K,
Ul AltCII BTUBET, I'lIIIiADIIl.lMIIA.
t'UAN. 91. EVANNi lroirloloi-.
Formerly C, M, Jcclmon L Co.
fit9KlflI'l!), tui Mediciue Uc:ilir eTcryvUii'te.
THE J3ULLliTIN.
I'lilillcntloii onlrp, II11IIMI11 IIiiIIiIIiik,
WiikIiIiiuIiiii Akiiiii.
OUlt HKI'OJtTKR IN lU KPALO.
From Hit ,VeiP lor Hrtnlivj lUjirrm.
It hiti liocn my privilcgo wlillo fojotirn
Ing In tli's plnco, mid iluriiig a uliort rcipito
from my laWi, lo jinyn vtMltotlio "nicil
Icinu man" of llio "(iucen City of tlio
lakcx." Wlillo tlio mcdlottl world tccnu
with commoners Ittaklll nml tommonplnco
rcmodiof, tlio mot of which rlio Into ric
tkf, livon brief period, Ijecomo oljiolctc,
mid nro lot in obiourlty or pnlo beneath
yrealer brilllanre, tho truly worthy, llioso
who by dint of iitvcro npplirntloti und
clu'i! iiii'oatlratlitii nro ablo to rlito abovo
inodloority, Impntt to tho world tlicftll In
formntlon, utilize tho dovolopmenU iimdo,
and plavtd Ijcfnru tho nlllicted' fpcclllo
remedial ngenclu for thu llli MlH'ertd, nro
bliitig tj huiippreelitled, objei U Worthy
of biinnr. They nro llio beucoli llnht-l to
gtlido tin' murmur ov..r lliu teinpiifttiotll
sen ol' life, iho tnr of liopo lownid-i which
lint iiiiliirtntiiiii; turn their eyei for anfety
ind dellveniiiro. I would not exaggerate
the nieiiti of tlii mnilieal ifotilleiiian, or
the ngenii of lii linnda, Prom n itnall
beitiiiingml of recent date, yet after
Ion;; nii'l patient toil und 11 con vlutlon llial
the Kuieka hitd been found, Dr. It. V.
fierce, thu tubjecl of Oil article, an
nounced lo llio world hit illacoverlea in
medicine, and tho pui-dtivo inlliienco thoy
manifest in IUcn(o. L'pon their k pcci lie
propeiticii rest llieir muriti. Their vir
tttea are wotthily extolled, and the tiding
of tlieir eUitncy'hni'o cotiu front mouth lo
mouth, until hit mime ia heard in every
habitation unit cihoerf from every liili,
Valley and plulu, while hi mediciueit nro
eotighl for mid aciittered over thu whole
continent. It U by directing intuilivo
focultle-t and the whole mental and phy
teal energies in 11 certain direction, that
excellence ii reached und u prollciency
worthy of public confidence attained. In
lliU ccienci', at in oilier.', wo tlnd the lew
who iend the Van ol fulluwura, liuUo all
thu invfiliguliotia niid discover ics for tho
rest. I found Dr. 1'iercu in his consulta
tion parlorc, lurroui.ded with patients ami
moid pile of hooka, papers, mamiicripl,
and letter. :t large library, a cabinet of
ctiriuiM lnoklng initrument', another of
anatomical, pathological and other speci
mens, map', piclttros and diploma', which
he hu receivod from dliltrent colltxo't and
hoipitnl-, umiii thu walls, witlr n-iitunu
puij-it.g here und there, that at once con
vened the idea of all immeueo busine-a of
which he vas the central Ilguru, and it di
vargitig in all directions. Although
in rooms thus furnished nnd de
corated with surroundings characteristic of
talent nnd learning, also Indicative ot a .
llfo crowdod with cures and duti, with
nn appreciation of valuable servieo by an
nlllicted public, I was most agreeably cntur
tainod, laith by his convernitiotial and busi- I
nets aptitudna and thu t xhililion Jtlial hi.
etubllrhineut bll'ord, which he very kind- 1
ly placed at my dnpi-al. Ami further uv- ,
iilence of scholastic utt .inment. and nn
indomitable zeal 111 tiiu inieitigatiuti of
the nature of chronic diseases and their I
nHceasful trcjttiieiit, his many monographs '
conirioiitcil to meuical journals, and tev
cral late exuaustivo trcaliso on special
chtonlc disonscc', which weru written in thu
intervals between busluoas cares, fully at
test. Wu see patients at his rooms from
all parti of thu continent, allltctud with till
kinds of chronic dicuic, who havecomo lo
avail theuiFclves of his superior skill, and
those tiMociated with him, making a coun
cil of doctor., who liuvo devoted lives to
this specialty. Decides this, an endless
number tnaku known their maladies by
letter, all of which are very carefully eon
aldered by Dr. 1'iercu and his medical
counselors, tho ncccsiary prescrip
tions, advice or medicines being
promptly lorwardeu by mail or ex
press, tiot.p being neglected, but every in
iptiry answered, very want itipplird, and
every attention paid nccessarv to establish
health again. Aside from all this, there
arc many from his own immediate com
munity who seek his services, and by the
woude'rfui cures tuiide, attest lu great skill
in treating chronic diacuici. A beautiful
illustration of tho iuetincU and liner feel
ings of truu manhood is hero exemplified.
VVhilohls specific medicines, with a knowl
edge of their application nro being scat
tered broadcast over the land, and placed
nt prices within the reach of all, it life de
voted to the intereta of olheri', nnd
schooled amid suffering, canmt remain idle
to enjoy the fruits of such labor, but in
stead, he still lends an ear to tho appeals
of tlio sick, a tender sympathy to the dis
tressed, und a cheerful h art und hand to
all iicccM-itics. No poverty, however ab
ject, or adverto circumstances however dis
couraging, need debar tho nlllicted from
approaching him for his services. They
uto cheerfully rendered aliku to all. It
proves also that thu uiuru tuauufr.cturu
und vending of a medicine docs not latiate
the aspirations and impulse., of a charitable
and tuatily heart. In carrying out this
enterprise! the best medical talent is in
voked. Kvery act coincides witli sytem
and discipline, und thu limit harmo
nious activity prevails in every depart
ment. 1'iitsmg into tho laboratory, wo arc
mo-t favorably impressed with its extreme
neatness and order. livery mecliaiii-ui
necessary to facilitate the manufacture of
his medicine is used, and tlicio arc ar
ranged in perfect order. Tho crude roots
Mid barks nro ground, pulverized and
mixed by stfutit power, nnd most import
nut of all, the process of extracting their
virtues is not by the i-tereotyped and im
perfect methods of tlio past, hut an entirly
new iH'covcry of his own, wlieroby per
fect and beautiful medicine aru produced
containing all the .netlicinnl ipiulitio of
the ingreliciitseompoeingtheui,nnd which
are palatable and without erjtiiil. So per
fect nro lliuir composition, tlio ingredients
;o nicely proportioned and adjusted, so aii
perior tlio tnudu of mnniifaeture, that limy
are perfectly transparent and not subject
to clitiugo in any climutu or tempernluru.
It is with fetich means, purfect in them
selves, and their correct udapt.ition, that
his skill in disease is partly attributable
and tlio public tiro not slow to understand
and appreciate thu fact, as evinced by tho
enormoui demand for his medi
cines from till parts of tho conti
nent. Wo next pass into tlm
bottling room, where un ondlesi
ijiiimtity of bottles ti'o washed nnd filled
by mitf liiiierv, and with exact nicety. Then
lutii thu labeling und wrapping loom,
whuro thu work- la fllim lltf aaflllfa! lll.J tVttll-
Ing printed matter, trimming hibols, Uing
package., and such other work as thu busi
nois require. Thenco into llio packing
room, where tho goods mo necurolv mil
up fur shipment to all puru of thu land.
1 was informed that many time.", with
theso supoiior facilities for preparing med
icines, inu uouianii lor nr. wngo 8 Lalurrh
llemt'dy, of which Dr. l'ierco is thu solo
proprietor ami iiiiititifaeturer, tmcl uUo for
tlio doctor n (loldeii ledlcal Discovory,
has been greatly in excess of tho supply,
and that orders to thu amount of several
thousand dollars would remain waiting to
bo filled. Till proves a ready and grow
ing sale, based upon tho merits of tlio
mudiciuu. Thu abovo details I huvu gath
ered from my own careful perioiml ob
servations, conversation with patients un
der tho doctor's trentmont, einnloyes of
tho establishment, and citizen ot thu com
munity in which hu resides,
I bade thu doctor tdiou, uftor having
spont a considoritblo tiino most agreeably
iu his establishment, with the conviction
of tho truth ot Tope's couplet 1
"Honor und Fame from no eomllllrii riae,
Act will jour run-there Ml tht honor lies,"
CIIAUTKIt OAK.
170,954
HOl.t) MIMJi: Tlinilt lNTItODlTIION.
Hip. miwt Hnceesaftil, I'opnl.ir nnd Perfecl
COOKIxXC; MAOIIINKS
Of Hip period, nre our well-known
Mcfn, of Hip liiippstcoratiuollon, nroPanly
iinnnjc'l nnd K'lAranti ed to (4U0
KXTUt I-: .SATISFACTION.
AH no artklp In Hip tiouitioM haa grpalPl In
fliiPiiee in Moiiioting thpiralHi,eoinfottniI
liiipplliPSa of Hip family circle llmn (tiff Cook
Clove, It l pponomj a wi ll na policy to rpI Iho
vpry l.psti nnd In liiiying the (.'hartrr Oik jonen
ii lycn ji tllne the mii nuecesa ol, popular ood
perfect ewikliiff aloie rvcr liinde.
KA'UKI.SIOU.MANUKACTUKI.VUCO.
Ol'j . nil . M11I11 Slrtcl,
NI. I.oiila, lo,,
AMI) ALL l.ll'K Sir.lil llANTS I.II.K
Cnlrii, llllnnla.
Mil ItOSC'OI'I.S.
Till: CKl.KIIIiATKI)
I'll A 1 C .M I C It 0 S (' U I H.
Ia an optical nonder; revpnli the lhouand ol
hidileii woiiiIpm of NaliitP ; ia ot pfriiiatieut iinp
And prsulH-iil hihiIhIiiIiI), coinhiniinr ni-iruttiiic
wilhiiiiiti'iueni. nnl nvi( r lo-ini; il inteiept. It
inanitiva
TKN TIIor'.l.Mi TIMI,
a owir iiil Ia othi-r MipoaroiP of mum
IIIIIP1 ltt.i'0-t. U.MIll-COIItltloM lllllPWOll.li, llll
Around on. tcpftimu; Willi lifr, winch to the naked
eyeiooiit lorcTPrrpin t nu"-.ipil honku-ci I- 111
i'riat,aiiim.ili in iti r,c .cp-p mite-, iiii.irniid
itch tnvti, ini'.k 1,1' O ile', clawa Slid limraof In
pwln, liiindrpd""' pi. in 1 alnitlp e ot a in,
llllrt of a lilltli'lll '- w in 1 la peifel ll) f irillrll
feaiiii-i-, the inu li mm l il Trini-liinaiin.lii or
pork worm, wlm h lin d -coicr. d m Aiuern 11
with this lieroM.uie.
It la of intaiilto vaIiip 111 jirofplonaI men, to
tPMhpra and to -tinlfnl", but nowhere ia it ol
Kreatcr laluethan '11 Hip family tahlp, within iho
leach of crury mimber. It w llf Jplixht jouricif,
jourcliildren and your friciui during the lou
winter cn tnni. It will show you adulteutlona
AQd liucleaiilinena ol ariotl- kinds of food, n all
Car, tea, hreud, iiioaI. Ac. It i of
INK-TIMAIII.U VALL'K TO THK KAIlMKU
In rxnininlni: irim ts which prey upon Imcropi,
Thepowerot a 51 inieropcopc, oint o H.mplo In
Ita comtiiic.tion tliat nny chilli can uro it umkr
atiindini;!' and with appreciation.
A bvautif It preapnt, pipgant, luatrucliTP.ainui
In2, nml cheap Over U"y"iiihaoLi en uj.
burinir the iwut ai inui iti worth lia tiaen tea
l.fipd to by HioupaniU of ti-ieniltic men, farmer,
achool temiheri, xtudcut-, physlciili'i, licnds ot
Umiliia, ami others,
I'ltKK $3.00, SK..VT I'OST I'AIlJ II V MAIL.
Krery insirutnent ia neatly boxed, ami nand-
aoini-iy laiMiiuu wkii 1011 iiirpi'iioni loriic. lliotl
anda have bien aent hi mail.
Addreaa, W. J. LINKS .1 CO., Chlcaijo.
HK-EE I FEEE 1 1
"Tho Miero-cope, 11 moutiiiy jotiru.il ol uifor
miilinri fdt Ii imriiilu I hi, im .inriAu tst tiittltrak
oxpluintd iiiterenin li.torinntlnii on Hip won-
uera 01 cru iii.in Monc-, Miiicm-, ic. leuua
l 00 pur yuif. lint journal wi:l lie -cut brec
for one ypArtoani onppurclia-ini; a L'niijr Micro
acopp, atthii reKulnr price, l, tCrui Micro-cope
will lu pent po-i pmd.)
roraiiup.oopv,A'iii ourieH'ji limy uiuniniiea
nnd dei-criptivo eircularp, and eiht pana ot tei
tiliioninl of L'r.ii)t illeroicopp, aeml aix eenla for
iyp to V. J. I.INI.- k CO.,
UpilUlrtl'-, 11111 i-l III II lll It' III P 111 . IIIy IllliJ il
(III 11
. .!.... i.iiii..ilii. in.
Airenti an 1 lieu!
'!ili Mi riia- ope e!la In ev
ery taimi on Ur iiienu, when ixliiluted. Large
I'lollla ijiin k --U... Icl.ilwtiin
I'ltl.NTl.VO.
HniiiiK recently ndded all
the folila ol Hie Illicit sty leu
of card Hlid circular tvpo
to our nlready f ill and
roiuplete nMiitineiit, w
lake plen-uro ill aiiliounc
f K tu our louder that wo
do all kind of nh woik,
rucli n-
ltlll Head-,
Letter lien)-, ,
.StntemenU,
lllnikf, , ,
' ' Ch'cfk.
tlnril',
I'llli lope.a
(.'lieiilara,
" lPO.I(PI,
I'o-ters,
Kte.
lo Hip inn nril-l e tyl",
mid Kll iiiinli ci.ili.r 11111111.
sash icni.nr.it.
Ditl'lilVn-AOTINtl VhMuV l.til'IC
IMi
SASH IIOl.DIOIt.
IIANMSl.'s I'ATP.ST I III! (IM.V IIKI.IAIILK
WINDOW I'AhT "t'T.
:3 1
:S3
I 5 5
9
2 C
4
tAn
HKIthiy.UKIMKU& CA11N,
Solo ow neia of Iho Tei ril'iriea of the M ilea of
llllnoli, WlMconnln ami !,,, um
Ageiita tor other Slate..
Gknkhai. OrrifB UtJ Wamii.soton-st,,
ClIIOADt), U,I,3,
I'lllNTINU.
BOOKH, pamplileia, hrlula, eut"lo)"pa,r"iieva
piipeiM, tax libta, and uviry variety of cUen
mm nnnl Inn contracted lor. nml iimmviiv nml
hpeedily executed, in tlio Itulletli. hook," Joh,
ivnii.iiii nun iiiiiiiig rinuii?iuii.',H,
KOUiNTALV SCRUIiJJJiK.'
Saves TIME, IsA BOH and MONK Y
IT.S AIJVANTAGKS
OVKIl OTIIK.U AftTICLH I.V U8K FOU n.OOIt
A.VIi IIOUK-tT.KA.MN(l, AUK -
. J.".,-It '"'"'""f pr nnd does Iho icrnhblnK
nnd mopplni at the anmc time.
ail-lt will do'.lta work in onp.foiirth of the
limp topilred in the ordinary way.
nil-It w ill do Hip work of the acruhhlnjt hrush
e, lint col7: cento eie.li,
Itli-lt will mvp Hie pnp ol ll-elf twicp a yenr
In Itpoiii".
.Illi-llwlll not rnlcnilii'l.
llll The rnl.be r can lie replaced for 15e,nt.
"Ili-Tho hiwl Is innllenUa Iron, a.nd will la-l
n lile-tlliie.
Mil-If ) 011 wish to iiaon mop, or cloth, to dry
tin curii. T", removp Hip tin, nnd insert your elnlh,
nnd )ou have that ndilltlonnl HdYniitARi.
KVKKV VA.MIhY, STOI'.K, SA I.OON
HOTKh AND STKAMUOAT
SHOULD UHK Til KM.
1 urn preparpil in fntniah I hem l,y nnule iloren
npirriiaa .i, hl.is.l ... l.li....
." -,-, , ,".,.-. .ii, if--,.
iii)lt'.JIm WM. IIKNItV, CHro, III.,
.11 i.iur.ti..
LOOK TO V()UirCMIiLIIKN.
Til K (JIIKAT .SOOTHING UKMKDV.
1r. f Ciirea eolie. nnd crlplni:
Willi I 0)1 ll'S .1 in Hip l-oweN, nml rn
Syrup. I eililntea Hm ptwi--i.l
tteetljlna.
51 r. f ,iiiIkiic co n v ul'lena
Wlini (lll'S J nod jtPieom nil di
J nip. ) Pap iiieldiiil In In-
I. fnita and children,
Mr. ( Currailiarrlien, ili-en
milll'OMII's I tery nniUiinuiiereom.
S)riii. 1 pl.int In child 1,1 nil
i p.
l'rjrr,
( Ilia.
I'rlre,
j- '
Onta,
I'rlir,
'J "1
(,'e lit a.
It la the (,ret InfiUit'i and Children' Sonllilnu
I'.eiiiedy in nil ihaoidera hrouaht on hy Teeihlnn
or nnv oilier ciiu.p. l'rpinrpit hy tin
lill.lI TCN MKIUCINKCO., si. LotiK Mo.
Sold y DriiKKial-i and Dmlor in MIk idi
eiprywh.re. iryT.lwilin
MANHOOD:
HOW LOST! HOW BKSTOBICI) !
lu.t puhli hed, inn ataloi luirlope. I'riee.n Hp,
A leetiirp on tho natural triuliiiPiil, ur.d indieul
cuieof S;,erin.ili.rllua n- ..uilntl UVaknp-n, In
roluntary Ilinli-loii., roxual IMillitv, and lliipe-ili'ineiit-
In .MuirinKc (,'ciipmll v ; NcriDUHiio...
Ciin-iimptiiiti, Kpllep.y. and l'n; MeiitB ami
1'liY-ir.il Inepineili. ih.iiIiiiil; fruiii mII nhll-p,
eh., hy UnlJ J. ( 'ul erl II. M. IJ., iiuthor of III
"fiieen llo d.'," ele.
"A UIJON TO 1 HOI -AM OK ll'KI-KllKIt.-."
truit miner ..I, n pl.i.n eueloi, to an ml
dre.i, po-tpul I, i ii re p pt of x eenta, or iwo
Iio-tno atatnpi hy tlia- J t , hluip .1 t I.T
iiuwerv, i 1 ik, ivttolliiv Uix l,"e-.
JCI.ljlWillll
For, tbe Rcsoral of Obrtnittloiu and iht
"laasante o f BesalarMr In the Rc
cn r rcnteof SoBttily Perlodi!
Feinalelliejidator inteiulcxfort
rpecial cases; those obstinate ones
where mUdrrfand 'cfieaprr'mcdl
cinesfad! They nro compos oj of tho moti
activo and powerful prlnciploa of
plant SjTrooU 'and bcrricu,rio
highly J concentrated that each
pill containamoro mcdlcuial
etrcngth than a .wbolo box or
S332? bottlo of ordinary dollar modi-
Cinn In tho maTket.'f Although powerful, ytc
to mUd ami peasant in their oieratimf (JWiC
(M most feelAe can take them with perfect
lafety.
W,They may bo safely used at any ngo,
and at any period, except scaisa tux tibst
TnnEE Mosntfl, during which tho unfailing
natoro of their action would infallibly rnc
Vest pregnancy.
IWAU letters netting Information or
advico will bo promptly, freely and discreetly
answered.
ja- Each box contains about 100 pStf, and
ii wrapped in vhite paper printed in deep red
Utters, rciihfuU and explicit directions enclosed.
KsT Bent by mail, frco of postage, . on
receipt of prico, 15, per box.'
(St? The Cherokee -MO Ho. 3 are sold
by all
thla thnaa which tliov can Durchajjo at a
ebeap price, and make moro money. Aa you
taluo your health, do not bo deceived by such
nnprinciplcd Druggists, askfor these tS. pills,
and take no others. If Iho Druggist will not
buy them for you, euclono thu money in a
letter and wo Mill send them to you by mail,
frco of postago, securely scaled from obscr
Tatiou. Ladles or Gentlemen can address ns in
perfoct conQdcnco, stating fully and plainly
their diseases and Bymptoms. I'aticnts need
Dot bositato bocauso of their Inability to visit
us, as wohavo treated patients euccesafnlly in
all portions of tho civiliztd (jlobo, by corretv
poudonco. Taticnta addressing us will please,'' Mata
plainly all tho symptoms, and writo Pont
oflico, County, Btato and namo of writer,
and cncloso pontage stamp for reply.
S" Wo dosiro to Bond our thirty-two paga
pamphlot, entitled Han and Woman ai
Invalids, to every roadcr of .this paper.
Bend address, with Stamp to pay 'return
postage, and address aa follows :
St, Locu MiDtCAi. AMocunox,
11T noain mm ithh,
EUnrr Lotns, Umocu.
liA.MI.
LAND FOU THK LANDLESS
BOMBS KOlt TUB BO.MBliBSS
ON I.V Sl.'J.") I'KIt Al'lti:
KOU ACTUAL SBTTLKUS.
TAKK THE f.lla 01' 1 H'
l.llAVKNWnil'lll, I.AWIIKNfK ANIl flM,VI'.C
I0.V It. li. 1,1 SK
From laAwieiieiiand K it n -n - .'i l nml viHd the eel
ehrated tlanne eonnlry,
TiikUaumkn' Si'ot ov Kansas.
sur.'OH'iiii
( I.OTIIIMJ, HATS, VAVH, KTV.
187J. SuiwALER. 1871.
ISAAC WALDBE,
KKKl'S CONSTANTI.V O.V HAM),
JV T THE LOWEST CASH FKICES,
Tho Chcnpesl nnd llcst
KBADY-MADB CLOTHING,
(IKNT'S IMJKNMSIIIXO GOODS. II ATS, CAPS, IlOOTf, SllOKS, Ktc,
ou:n 1:11 III' MTII-ST. anii oiiio.lkvi:i:,
CAIIIO, IhliS.
nir.TICUI.AU nllpntlon tmld to order, for
I of the l-e.t of matprlal ned.
lltlY-tiOODS. !AIt'KTH, ETC.
x. 1111 roi!:i:iti.vi. aviixi i:,
U'l'lie. lo rail nlleiilion lo M liiinien.o alockof new an' .e.-isoiullu
DIIV-GOODS,
f.'AIM'KTh, BOOTS AND SIIOKS, HATS A N f) CAPS.
EVEEYTHING PBESH, 3STE"W, DESIRABLE.
Duks.s Goods a Spkcialty.
Novellie. In .uilki, I'opllii", .laiiine.o Silk, Hill M'nrti", Jlolulra, I.iwn, l'crtnlfa, 1'. K.'a,
etc. American lll.n'k (Iroa liinui hilk, ami A full line of the eeletirnted
ll-'arpr llrnnd of Pure llUck Mohair.
The larKiKtnaaiiitineiitof
WJ1ITE GOODS, NOTIONS, HOSIERY, CS LOVES,
lace cxTK'rjvinsrs,
Iteiil mill Inillnlliiii l.iie. etc.. , er iHi'r'l In llio i lly. New mill choice
xljli nl 'iirMl4. nml n lull Hm ni' (III nullm, tlnllliiu. Mnlr 'uri.
elaiiiiil IIiii;h. Itiioli. Mines nml Iluls In treat iiiricly.
FAIR I)i:. LINOS A.VI) SMALL P BO KITS.
GyAn eTatilinAtlon of hl toek t n pe. tlnllj nuked.
I'A.MI. ()t)!Cl(J STOVKS.
BBBRWART,
A'lKNT!- I 'JIt THK
u r
WAUHANTKl) l'lHST-C'LASS IN K.VK11Y Ull'K.CT.
WHAT lltil -KKKKI'KIti AV IIOt T
"FME" STOVES
ALWAYS UKADY,
ALWAMS KKLIAHliK,
ALWAYS TUB 1JKST,
ALWAYS TUB I'll BAl'BST.
AND I'NKQL-ALLKD IXTIIH rKUFKCTIO.N )!' f'OOlCI.VO A l'I'A HATL'S
TEONT DIPPEBEN'T
I'.MIKKT.lli I0IIS.
V. O. OAKY,
l'HINCU'AL l'NDBKTAKi:i:.
ji .
SALKS ItOO.M, No. ISSIA'TII STKKKT
CAIHO, II.I.INillK.
XIOIIOliAS KKITII,
i-IllAL l'NDBI'iTA K KIJ.
(SKX
1
0
h
U
u
I I
o
o
'1
H
t'or. Mimliliig toii-iiv.iiiiil lllli-sl.,
O.MIIH. II.I.INOIk.
nii!jl.;iii
t"iAi. a.v ivoon.
V: M. WA it D,
'WOOD ANJ) 00 A L
MKKOHANT.
1.1 M. WAIlf) i piepircd to ill liter the heat
JJ , Kir Wiiil nnd ntono t.'oal
IM ANY l'AHT OT Till'. 1'ITV,
And lu nny ipuuitity ileired, on alimt iml.ca.
COAL DKLIVF.UKD at St no pku ton.
iUH4'.Llltf. tteru-nrl. (lilli A (1,, .Invi.
1 twndootH atiovn the ciiii.it id l'.iv;iilli Mil 1 1 imi
uomineiviM memuc, ii"ii
; rS xl Ii 'fill
& slip
I 111
WIIITK SHIIl'M In all alyla mft.lp, nnd only
ORTH &o CO.,
i H.l UlilTKII
SIZES 2STOW HEADY.
AV. TllOUNTON,
DOORS, Sk.SH:;
lll.l.N'DS. WINDOW (tLASS,
'IIII.VtJI.IM,
XiAM'TT .vlTXT :niTJl.i:SE3S-
Ol I It HON Tkntii St.,
Itelli it'll -1'iiiiiiiifii'tiil nun IVnililnuliiu
.1 veiiui..
CAIRO, T.X.T.
A tl I-NTS lor Itoel; llivir I'aper t!ump.in's
MhenlhiiiK Felt ami OaarlzCeiuDnt.
II W. John's Improved Itnotiuir. nluuyi nn
naii'i
AVOID Ql'Al'KS.
A victim of earlv indiscretion, enuaimz neitout
delillity, pieumtiire decny, elc, IuivIdr tried In
vmti oierv uiivMriiaeil remeilv. iiaia tiwcovere-il n
klinpiitneana nfnulf cure, ttlileli lie wlUatnil for
iim iriiuwstiueiers, anurias, i, u, luin.r.,
I'lWUm ItNatiaaU It., New York-
noons, ash, i.tci
MRntCtMKK,
vmea j. 3. D03BIW3,
. AAi.AAA
42fJ Nortli Elohth SU.Phllndn.
Dobbins
Vegetable
A color nntl tlrc33hig that will
not burn tlio ktir or injure tho
head.
It docs not produce n color
raechnnically, na the poiaonous
preparations do.
It gradually restored tho liti.
to its original color and lustre,
by supplying new life and vigor.
It causes n luxuriant growth
of soft, fine hair.
The best and Bafcst articlo
over olForcd.
Clean and Pure, itfo sediment.
Sold every whoic.
ASK FOR DOBBINS'
A HOOK FOH THE MILLION.
MAHUIAGK
GUIDK.
A l'tlTatPConnaelor
to tho Married or
thoe aliout to marry
on tho nhv .inlotfleal
myalprleinml rpvclationa of th apxual ayatem,
wllh the latetdicoverle Inproduoiim and pre
ventlnx ntNprliiK, preaorvltut tne complexion, Ac,
Thli l an IntereatlnB work of two hundred and
twentyafoiir p.iitca, wllh nutneroua enjjrnYinui,
nnd contalni raluublo inforinAtion for tliOewho
aro married or cmilemplale ni.'irrlaiie! ttlll It ia
laiok thatotiahtto l,n under lock nml key, and not
laid c.irelealy nhout tho Iinuao.
Sent to any one (freo of postftje) for.V) cent".
Addreit l)r. Ilutla' Dlapcneary, So. I-', N.
KlKhthalreet, 'H. I.oul", Mo.
Noilcei to tlir Afflicted ami Uiifortunnte.
tlpforo nnpli nit to the notonoua Onacka who
ndverllae in tne public papers oritaingr any Juvk
ruinaillA. nnrn.i ll- Hull. r. I. nn n...
what your ul"eae is or how deplorable your eon.
lltlon.
Dr. llutta can ho connilted, eraonally or by
mail, on tlm dlaeapea mentioned In hla worki
Olllcp, No. 12 N. Kihtli atreet, U-t. Market and
Cheptntit, Ht. I.ouia, Mo. my'Jdwly
C.ALBN'.S IIBA1) DISl'BNSAKY.
K-tjtillslied in 1SV) aril chartered In li"i'.l, for lh
treatment of all
DISEASKS of a THIVATl'. NATUItK
A cure guaranteed In every e-e.
KOlt SALK:
dkwkk's kkmam: UKtu.'LATontt
I mi iriiLi
Watrautpil In remoTe ol-lrumlon., etc.
I'rlce, ii per h'j..
.iifAIo, a full aa.ortment of llamlnees and
Tru.epi and a -uperior ipiallly of Male .'lieath')!
g lor "initio one. S't per half dcrcn. or per
iloxen.
A MKIlR'AI. I'AMl'III.KT,
Oonlalnlnunn elanoralo treatl.o on thoiiliovedlaa
eae, ullhii few iiractlcal remarka unoii Un
cau.e, ellect nnd trealluent of the paiue eou
laiuini; Mi lamti payea ami ut) cilia and eni;rni!ii)."
ahowuie the ililteii.nt atauea, etc.
hent 111 aealeii wrnpper on uceiptor cent..
Addieaa
tlAI.KN S IIKAI) DISl'KNSAItY,
I'o. 7:t Veat Jeireraon-at., LOUISTII.t.K, Ky.
KATUU1VS UIIKA.T KESTOKATIVK.
KCIIKKTZ S
CBLBBUATBD BITTBIt CORDIAL
M'1I0LE.W.K DKI'OTl
N. W. COItXKIl KIKTII A.NI) HACK STS.
I'lilliulrlililii, I'll.
JOIIS MMIKKTZ. ...
..SOLH l'tlOrniBTOR.
It la n reliable Family Meillclne, nnd can It
nken by either infant or at. lilt with the tame been
flclnl re'iilta. It 11 ncertaln, prompt and apeedy
eniedy lor diarrhea, dyaentery, bowela compiled
dyapep.iA, low lies., nf aplriti, fainting", aick
aioiiiAch,hendaclie, etc. Forchillannd ferer ol
all klnda. it la far better and aafer than ouimnH
eithout nny of Ita pernicloua ettecta. It e fleets
in appetite, proven a powerful dlcestor of foo.l
and will counteract tho ellecta of Inpior In a few
minutes. Aa indisputable evidence of Itn medi
cal nropertle., wo nppend a few of the ninny cer
tillcatea 111 our possession i
Johnson's Depot, Kast Tenn., and Va. II. K.
Tenn.
Jacob Scutm, Enq. Penr Sir i I nve ued Ihe
Itiltera I have oblaiueit liom you, and f.nd them
lo lie nil they nro recommended to he. I found
one holtlo to nllcril !iincmi.ldrn.hlA relief. I leel
asthoiicii IcAiiiiotdo vpry well without them, in
lay present mnir in iienilll.
I). .MK.MfJK. llEIHoilthOIIlst., rilllil.
Pastor Ilaiitlst I'asiyiink Uliurcli.
eol.l by W. I'. Allen, M MalnKreet Dubuque.
octlOilly
MAYNAKD'S
STAB BITTERS
TUB HBST TONIC IN BSKt
i on Sam: hv
e. v. maykaiu), ruor'K
The Kyiuiilomshu
liter romplaint are
iineasineaa and pain
in the nnle, Kmilo
limes the luun ia in
itiefliiiillder. nnd Is
Simmons'
i
iiiU'ikeu fur rlieiii.Mli-in. Tlieslomneli la alio
eduilli In "I nppelne sickness, Imuels I
iieiii. alen-ine. -ouieiiines ulleriintiiijjt with lax.
The he.nl i.iiniiblrit wllh pain, mill dull, heavy
. sen.aliuii, ionsiuerAlils
i' I lo,a of inemory, iiccom.
I iri.'u I iinifl with iiHiiiful sen.
U I I.K Mtiouof liaviiiitleltuii
l iloiio somelliliiK which
ought to liuvelvcu done
line l oiiiplaiuiiiK of weakness, delillity, and Inn
.pulls, h.iiuetimes, somo of iho iiIhiip hiiii
loin. Blleiid tho disease, nml Ht oilier times very
few of thi inj Imt thu Liver it) Ki'ueinlly the urKsii
ir.e-t invuliiH.', Utiiothn I.iver wild
Dit. Simmon's
Ii I V B 11 It B (1 U L A T 0 It,
A preparation ol roots nnd herbs, warranted lo
iieairiciiy vrKvinoie, ami can uu no injury ioaiiv
(lie.
It haa been used by hundred!, and known ol
the Inst v years as one of the most reliable, pftl
ciuious ami harmless preparations ever ottered la
Ihosiitleriug, lfiaken regularly aud wralitrtly
it is sure to cure,
y---, .,---, Dyspepala, heailacbe,
I Jaundice, costlrenesa,
Kkoulatou iB
I the bladder, camp
n - y , A-v-' dysentery, aflectlon
nf the kldnoya, fever, iurvousnri,cIilll. dn eases
of the aktu, impurity of the blood, lurlaneholy,
or ileprekslonot spirits, beartburu.coIl;orpua
in too uoweii, pain in ina neaij, luier auu ikim
uropsy, uoua, puiu in ine oack anil ninoe, uiunis.
eryaipeiwa, leiuaie auouiiona, aau ouiuue uiseaan
v;pueriuiy.
rreparcu oniy oy j. in iiiaa vs..
irunilU,' Uku, as.
For nalo by IlarcUr UroThen. OhiA !.
uroti
i Cairo, llliniiis.
1 1 oy uiaiiiaviuiaw

xml | txt