OCR Interpretation


The Cairo daily bulletin. (Cairo, Ill.) 1870-1872, October 10, 1871, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074142/1871-10-10/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

'JHE JMLDALCIIAMRER,
SAYS FOR YOUNG MEN
-
OIII.AT KO( IAI. I.VII..1 AND AUCSK,
fi fecti iul iiiiturliinnlf, illseaseu
' '. v ! i en i innr . iff' w
(i ir. r , ii .n, in,.fin ,rv AM
.is
h ' ii Ii ,, I lulu N Iplna, ri
.mi
DR. RATTING ERS
AIM 1 1, V MKDICINKS.
Uingcr, oln prniirlf top nnl rnnntibvturM
1410 SOUTH "TII-.HT.,
ST. or IK, .Ml N.N Of It I.
RATTINGEK 4 FEVER DROPS
lir.Mi. ;.! tnul i ft ftiT (lit riitf n( LVt ..,
i v r- It cytro purely vcgwaUc
(oi lever Drop. r
RATTINOERS VKOETAIILE
LIVER PILLS
' Iml in all case of coslivcni.biiPii.
n m ,!t'y of tlit. blood, .y rDUin
caljuifl ii r any oilier rAwtirnl iirrrar
RATTIXGFRS 1)1 Ai-iumi'A
l DlsLNTLRY POWDERS.
. r. it', tV , nn j imiMy for all
Kurrlioc j r.:.. ln.cnlciy allbi-tii,,, adult.
i ... ,ur Dr. lint.
Dart ;.i . j l , .,ay Powders
i l I I.MJr.K.s TONIC HKIinS
J J HOOTS,
u r jrt". ...v h bt.ir; very useful as
s 1' f--r Htl'l "IXH.-IHl.
1 ' K' d.-bihty. I'rlee
s,
I" " 11 druggltt. atul .Jwlcf,
JURAT hi) HITTERCOItDIAL
n I.UI.I.-'ALK DKPOT:
Kf IIKLTZ ri
iir.s lii.l.Al kst A" V t.
. ITUI'. I'll 111 : II IV It It I it, rs-
I'lilluili-llitiln, I'll.
------- ' -i .rMi.ii uiurjiir.iuii.
If. '. Dl r .Mr.lii'iir. ...I r-&ci 1
, i i w.wi we tame lcci
ull, It ii arrrtain, prompt uml hn1
iut u arrnea, dysentery, leh eoin4iMl
-ia. iiiwiir in tr.ir.t. i.nifinm iu.1.
,ii-iuiar ue.eic fur i hill. ud fere? ol
x.lt 1 Ir U-'.ICT ami lfir than nuimri
any tf in prn.clom rtti-cu. It it)eli
t JV. ITOTea A tvrflll ihi'Mlftr nf Iaa.
' vuuutrrart thf HUt l nf linnop J
."j'-i, .aii jcun., asii a. i;.
s. Htm, It .-r .Mr u i in
' ;te c f-u. m4 Kin. Jiin
l. fVirdTi . I in f
, . s , , ,,,,,,,1.
J o to at! : i no ' i-rMr rvlirf. J ixel
1 insi i j.i irrr nil without Hiin. m
nt ifatuf lea.h,
I) ;jl Slt.I. 1 u'-. uthDth t., I'hlU"."
... ..'' ' ' 1 .r' " I'i"yk ChHtrfe.
w I' AiJta.s Ma.nit;K-t Lnjtiuiue
iwii
JU 1 Ul H L'lll 1.1)15 K.N.
I JIB'S J ,
1 i :.ndiiriiin('l I'rlcf,
ir-1, an. ft- I
"-Hie iTw.eii.cl Cmli
J
i'n I'rlrf,
i In- I On t.
-- I ,ri f ontoWiiu 1 I'rlrf,
,IJ1U
J cr -iiic an
mm n .'lent tn
fa-'non'lrli'iclrrn
Ti I arrlica, iSirn-
en. I'rlrci
in- I s.-.
I ill f Cull,
IMII")
Hry cjlaiimmi-rroin
J XI' I 1 ' ll.liJIfQ 01
I 'i . t-iv a-i 1 ftiiiiirwi'a footh tic
n ii
fr Ijrougla on by Tri-tliing
I'll-1 areJ by tue
i r j.
t UTi .V MI VinSE CO., St. Uui, JIo.
iv Tr
ml Iatr!i In Mc.liome
tcr'ilwlim
i rc
, MAYSARD'S
t
I, i.r..-"! iii.ii; i i mi, i
i -on s vi, i: iiv
.MAYXAltD, IR0J"J
ITTSI3XTK.G-
10O1C FOR Till". .MIM.IOX.
LH Ul AUK
A 1'mnle Cminiclnr
tu ttio .Miirri'-'i or
tlioi) nlxmlto ninrry
vii tlm ili)Kiolui:ii'nl
iLMDK.
iannil rerclntioim of the M'Xiial Kinleir,
jliiitil.?;avi't. hi H(i.jiaiii ami prii.
!itllrlii), iri'uruiis limeoiii'li'ion,ic.
U un lntere:liHK urk "I' two Imnitreil nml
k. II r 'I1K, I HIIII.VIUH, , 11,1,,
'iiini vtiiu.ii'ie un rniiiiH'ii uir iimiiiiu
nml orcutitrmiilHlu iimrniiite; 1 1 1 1 it mn
t jiinhtto bo iinilcr io' 1, nml Key, ami not
llnly nliuiKoie liuusc.
liny onu (fre of nflnj;') (urf0 I'OIU
'jn Dr. Hull' Iixpeiimry, l,
iinlrctti -t I.oii.n. Mo.
tf n .Iflllrli-il iiiiil iriil',,i-l mil.
.... .....
1 lllll'l 1 II1U 1" III" ll'.lUItWIII, Willi
111 me jnii'i' I'lii'i 'i uriiHiim nnj imti'ii
v, pcri'mn I" Hutu' mli, m inuiter
lir dln'uso if or hoiv ilciloiiitle)iiiii run-
jlli can lm I'onsulteil, ppininiilly nr nl
HIM iiisiir.i'. iiii-iii iiiiimi in inn ,,uii.,
i. 1U K l.lehlh t t, bet, Mtiiket nii.l
(jt I.IIIIK Mn llllllllW I V
or.VN.MniiN.
)I1N A lv 0 H 1 1 h I) ,
I Uhii(inliif nf nil blnilo it
HOT G-TJInTS.
.....
S MA 1)15 TO DIlUlflH.
IiiiIm iT lVkllc mill .Ittttkiiff liiir
AT1BPA0T1ON WAUllANTHI).'1
Jnni AT..AV.. A Fi:w IJnniia lliii.ou-
I i.... ......
CAIUO, II.MXOIS.
Shot, Oiipn ami nil norlflol Cartrldunii
.oimmnny oa iinini. K'inrii
THE BULLETIN.
I'nlilliallon Olllro, Iliillctlii Iiil,K(
tiiisiiiiiinii Atomic
Tin: hoi-r. m:ki'kii-
.v -irniioa.ciui Mocj.erjis r.-poilcd
to bo intikniK coruiiluraMo tirocrpM In
niithwonurn Virii.i,.. The .-.1 inrlt y
ik..Ii,rp nhfiiliiln-ul mi.l th.. rightwiua
l;f t.i thp rfHrf(., thin. Tl.u mmudoc-
nnuiiM Mill, 14 limit, II;; cCIHMurn bio
licKhviiy mm.riK t,(J l)i.c,0,' Church in
- I'liiilirii lllllllllllll.
1IIK Tltl K OHKC.V (il.li AUK.
I Know not. inili.f.,).
jiti'tiii'li. In the world, ihan mi old limn
who tins ironi'. with honor, tlin.ti.'l. ..11 u.
linn c-..iifjiiui, ,,,,,1 retain, to Dm
it t, lhHr...j,tl,..,,1f feullni; tlmt ndoriicd
. " ' '! l'.H' true, Krcfii old litre:
lit fltiaLl.l a-A .!.,.... f.' a. '
yar-i4 in whirl. n.n .
I ii, run IIIIIV Mnilll?,
.'"iuKii iiiunuHt-.a luivi- none. Such nr-
M.omci)uiu Voiirii' unit ivinnn.
n.y ititu . wl.llo wi,dom iildu-. Tlit-ro
Dili d llnction lelwciin ri-tnivt nml v...
neraiion; ho Ullor lm alwnyi lu It mii,i-
"ihjoi i..vif IHiHcrr Jjitloll.
1 ITTI.K Tilt vim.
l.ittli' wordnnru tlm tundui t. ),r in.
Ho chiiritlc ily furthoH, nml ftny lont;'t
mi iim inj;j iiiuiu Henri th nillot. mid
Httlo fnrm tl,i. byst tillfal- I.ittl.. I.....I-.
" tho most rend, und little oiiim the
huurt loved. Anil
niiiku miythliig fiipuciully ihio m,d Iicmu-
UlUI, HIQ KIIIKCI l llllll lllllc l.i.MPli 111
Do iliumomk littlu ilewi.
Acnral n tnoddlo prayer; hut then it
n it iiiiiu oof. and i no iiinii.n or t n.
titlon U for nut little. Tho .Surmon on
tllU .Mount 1. little, but thn hut il..,li,.,,tl.,,.
dlfcouro win un hour I.ifo it niMile tin of
"" j rami i wtiai ri-inuirii i.l tliem ni.
way in muiJo up oriUllf hcam. nml nlL'ht
Is tflorioiM with little nar.
c;i:vi:kvi. aukyk
HALLIDAV IJHOTHKKS,
fiBNBHAIi AGENTS,
FOKWARM.W, am. COMMISSION
'I i: IK'll A Ma
DEALERS 1 2s' FLOUR;
Anil A enta (if
Olilu IIImm' unit Ik'nniiii lm
SALT COMPANIES"
70 Ohio Lkvkk,
ciutn. Ti.i.isni4i
SPRIN'CiFIELD AND ILLINOIS
SOUTHEASTERN 15. 15.
On ami after Mon Jay, April 21th, UTI, trainmil
ruu loliow i
.NOUrilKK.V DIVISION.
TmiM homo nuiriiciir.
M nl. Kxprvia
Leave Vircinm OilUa.m l J.ai p.m.
" f-nriiittiei.i a-..." .i on
" Tii)lorlllc......-ll.SJ ' 4.:2iJ "
Arnte at 1'anit 11:10 in i':17 "
iriivi ooio xoatuwuT.
K lire's Mall.
Leave Pana 4:ooa,m - ,1.34 p.m.
" Ta)lorllle ..4HT " 4:M "
Arrive at. Jpriiixtlelil...Gil5 " e.io "
Leave Aniinjrflvlil C.2'i " r,:10 "
Arrive nf Virinia KU " :15 "
SOUTIir.ll.V MVISIO.V.
TKI I101M1 nOVIIILtcT,
I.ene IMgcwooil 6:30n.m 10:Ula.m.
" Kloru b:i5 " ll:ln "
Arrive ut HinnncetoMU'b.Vlp m ... 6:15 ji,m
titaim mi aunTiiUT,
Leave SliawneetoHn 6-13 a. til S.2Hp.tn
" Flora 2:5.1 " T:li"
Arrive nt IMcewooil I:J0 " :'.u "
TlieO.:w n in. train from EiIki wooiI, rutin only
Moii.ij, Wailneailayanml Frulayn, nml fiilln.ui,
trinri from Hlmnneelown on Tueeilaya, Tliura
iluyi ami Saturiln)n,
Oo'iliei-ta nt Anlil.iml with Jacksonville ilivlmoii
nf Clilcnoaml Alton IMIroail. fur Jackaor.villn,
I'tliTMl'iirL', Mnon City, nml all point mom.
At SprinunVH. Willi Chicago anil Alton, nml
Tnleilo, Wulinh nipl Wentutn It'iilriiml, ur
lllooininutcii, Culcnu, nml nil pnlnli north, norlli
veil Mini CHI.
All'una uith Inil. anil Hi. l.iuiis, anil Illinnla
tVntr.il ItillropI for nil point eiut, hoiiiIi ntnl
aoutheiiit.
At IMjti'wniiil with Chicago Divlion Illinnla
eiiir.il Itailrnml.
At Flora, Hith llliln nml Mlnanmlppi Itailrnml.
AtHliiiiviieetuuii, with atuamlnialn tor t'lnuln.
nti, l'.Kluciili, Cairo ntnl St. I.niiii.
OHLINUHMITII, (len'lHup-t
J'iiis I'lwaiTT.flrti'l I'r'gtnn l Ticket Ait't.
QUICKEST ROUTE FROM SOUTH
ILLINOIS CENTRAL R. R.
TO
Sr. Lopik, LoinKvn.i.K. Cincinnati, Uiii.
X' 11.. '
i Ml", il l.n 1 UllK, HUSTON,
AMI All.
POINTS EAST AND WEST.
I'nueiiKCi' tnilUH arrive nt nml leave Cairn aa fo.
loll a i
mail, ati'Kita.
Aiuinr Ili.'lll ii.in 3i;il) p.in,
III I'uir 1 It in I'.in Uil.l p in,
Until Irnlni cnuiii'et ut (,'enlralla with (ruin nil the
jvEAinsr Xii3srnu
run
l'ii:i, I'cc.iliii', lUiMinilnjjIrii, ; l'uo, ,rt Snlle,
Meiiilnln, I'rcepoit.llnleiM, liuluiiiie, uml
nil poliiia in Illinois, ,Miiiniri,
Miiincpotn, vVIi'iiiilii mi. I
lunn. Ami Willi
Linen ritnnliiK '1,t ml Weal fur
l. l,oiil, HpyiiKllrhl, Loiiiatille,
Cilii'iiiiiiifi, liiiCiiliinpollH, t!iiliimlilla,
Ami nt Clilengi) ulh -Mlcliljim Ccnii.il, Mlchlxiin
KiuHlicin, nml Piltnliurii, I'nrt Wnjne
nii'l Cliicfluu Itiilliniplii nr
Detroit, (Intelnml, lliinklik,
Allmny, llufion, I'lulnlelphla,
.Mnm I nils, Kile, lliillalo,
Now Voir, I'lttHbiUR, llallhiiiiie,
Wnahintiion.
AND ALL POINTS EAST.
CAJJ
ruitxiTuitf:.
SAVK TWENTY PERCENT
Ily buy leg your
FUR1TITUEE
JSICHHOJ.1!? BKOS.
FURNITURE FACTORY,
""'I' I " If M ., .Vntp 'i. .linn llinisr
CVIItO, I t.l.I Ulr-
Ml-..r.. Kirtilm'I l!r..llitf..l..l.. i I..C.... .1,.
3lll.ai ofOtiru tliat llivv are limniitart'jritiK all
I'JiAIN AND FANCY FURNITURE
An! l.aT now on haml ainl fur alc, at
Wlinlnmlr nntl llvlnll.
II kln'li, and will continue to ki-ep at their
fiALUh ROOM), IX TIIKIK .VUff IIUII.IUSO,
Terr ill.OriDtlOII of rbfaii anil ro.tlr lnrriitlir.
luclian
9.'ar'.I llrdileaJ.,
TMarbe Tof.jie.1 Ilurnalii,
r-i.etK)ariIi, VtihlanJf.
i- WariSroUt, f ola (.'balrii,
am-Sofaiand Mtt'iff,
tlflaungri, etc , tc.,
Wlncli they uill jnarantee to Ml
TWENTY 1'KK CENT. T.OWEIi
Than tliey can U l3Uj;ht from any other dealer In
the city, (iua them a call ami 'Mlnly your,
elf. llo'.lif
IJiNl'IlAM't:,
w. ii. jitortu,
II. II. CANUKK
No. Pub. ami V. S. Cciu.
.itnry Public,
I1TSTJRE!
HULL, CARGO, LIVE STOCK,
CO I DENT, LIFE,
ATNA, HAUTl-OKU,
Aft ... .
Anet...
A?t...
Aaet.....
Astela......
As.'fl
..'.,MVII s;
NOKTII AJIKKICA, 1'A,
J.TM.IWO U
It AKTt'ORD, CONN,
2,511,'JIO T.'
1'iUKNl.V, IlAKTKOItl),
- I.Td.lU H
INTERNATIONAL, X. V.
...l.lil.KiS 1!
PUTNAM, ItAKTFOIlW,
..T(V,,917 Ul
CLEVKLANIi, CLKVKLANP,
Altl'. ri,iA
1IOMK, COLUMIIUS,
Asetn S5,i7l 1)
AMKIIICAX CKNTItAl, MO.,
Aeta 6V)0-
CONNKCTICUT MUTUAL L1KK,
Aeti -Jii.linii.imo PO
TRAVKI.lClt'f, IIAItTKOIIll, I.IKB AMI
A CC I UK NT,
Aaieta 1,111,111 t
RAILWAY P.rii:Nlli:ilN' AeMrKAKCK
CO., ll.tltl KOIIll,
Ax.rl. Vimkii i
INHKl'KN IIKNT, 110S1 ON,
AirnetH .!,(.'.' r.s
SAFFORD, MORRIS , CAN DUE,
71 Ohio I.l' ,
Cily National II. ink, CAIItll. ILL.
FIRE AND MARINE
INSTJBAITCIE
('OJIl'AMI.Si
NIAGAKA. N, Y'.,
Ae( ..tl,4Hl,2IC i'l
OKKMANIA, N. V.,
Att M.or.a.TSl 7
ItANOVKIt, N. Y.,
Aaicl 720,r, 00
HKPUIILIC, .V, Y'.,
Ae-i'l 71 l.ni'i Pt-
Co'iipriilnK the Umlerwrllers' Agency,
YONK IIUS, N. Y.,
Ai'l 7(J, i,4 15
AI.1IANY CITY,
A"ela IW.IM SI
fikkmkn'n punh, h. v.,
Ael (i7i,(K) U
HRRUHITY', N. Y. MA111NK,
Ahk-Ih M'.l U.
S'ltllti:, Dvtellins", Fiirnlliiro, lliillt nml Cat
Kora, iuaured at inlet ai fitTurublv n aoutnl
ieriiintient aecurity will arrant,
I leHiiectliilly ak oi the cllltena of Culro, n
aliatn ol their ptronate,
1 v. n. uroiir.
Olocf-nt FimI Nalitaal
OCTOBER 10, 1871.
lllll'IIN,
I'AL'Ji 0. SC'IIUH,
DRUG-GIST,
i: .ti v i: n. j
NO. m :OMMKI!CIAL AVKKl'K,
Wlilllnkrr'N Olil Ntnml.
Um'omtb Atiiexkum, Oaiiio, 111.
Haya particular attention to Mlieic all h!ieUn
ami family ireeriitlon.
eay oe x-Tia-iaia:.
IIIPI OX OASt
ALL PA T K N T M EDICIXES
irorth harlng. Ajent for
kiiksv ii:vi:ii tosip,
Warrnnle.1 the let IVter nillr Vnowii In Oil
climate.
NO CM7KI.-MONKY KKKI'NDKl).
IIA.MII.TO.WH
RI'CHi; AND DANDELION,
in exeilln t reiiimty in all ilii.eue nf tli Kill
n'y, eqiiaiiy, n snoo or letter
tlun iieiubobl'ii. ami lor
leu money.
ai i A..Lr iua
IIiiiiiiliro'H llfiini.iiVntlil-SiM-vlllm.
Ill' well rrltfil etuckef
PEEFUMEEY
1'niicy ' null a.
Of eety iJecrlitlon caniui he
JurpaeJ by any etah.
Iilunent ol the
kiml In the
city.
ST. LOl'IS FAIR.
BeffltiH Oct. 2ml mill Continue until
on, .in.
hlO.OOO i.v iii:iiimn.
P3reENII POIt ('ATAI.OOUK.
A.Il. llirtrtKTT.Pre.lilnit,
i. O. KAl.ll,Kcretury.
8T. I.OCIs TRAlll NAME, IIUMNEM AND LO
CATION OF LEAllINtl YVIIOI.ESAt.i: AND
ItP.TAIL HOtE.
Thoae ol o-ir readcru who contemplate viitln)
the Pair mil please cut this out ami u It ft ii
rlercnce, a ihe .election have been carefully
made ami are strictly jrtTli.i.
ART OALI.ERY.
Looking ?Ia"e, Pieiure Frames Ac. fleorco
M. HnrilinKllOTN. Fifth atreet.
AKTIFICIAI. ARMS AND I.Efi-s
I'tfce tat free. IxswU I.ocknoo.1, tA'j Pine bt,
ST. 1.0 1' Is ALE IIREWEUY-.
f!. F. VoutiE A- Co.. 313 N. Commercnl at.
1IA0S ANIi RAOaiNO.
II A L Cliane, 17, N Main htrcet.
(STAR) IIA.SKET MANUFACTORY.
(lit Fleming A Oo, ItoS Main, manufncturer ol
i-ur liatke ( for (iram I.aumlry, Ai'
IIOOK-ELLKR A STATIONEI'm
Sen'l lor CR.nlogtie. JW Mclntvre, No I foulh
Fifth street '
T. I.OUH HOOK A NEWS CO.
WholoaleStatloners Ac, 307 S Fourth xtrret,
liooKAKLi.KK.s (ltiw and t;onernl).
Houle,Thoma A ',Vinnor.21j N Fifth.
llll.LlARII TAIILF.S I.OOKINO LASF.S,
Picture Frame, Ae, Jullua lialke, Thonen A
Co, II a 5th.
I1P.ID0K HUILUERs.
M S Cuter A Co, K comer 4ih anil Walnut
CARRIAGE MAN V FA CT U R E R,
Henry Timkin, 614 A t6 Nixtn Street.
CHARTER OAK TOVE.
Riee Mor Manufucturlnj; Co., tl2N Maui street
CIDER (MlM-OfRI).
ffreen A Clark, 9'J Pine street.
CIDER (OHIO).
Henry Eich, 1325 r-i venth itreet.
COMMERCIAL COLI.EOE.
Feint for Catnlosue Circubir. Jon.nhaii Junes
Pre.ulcnt, corne: Fifth and Olive,
DRV (iOODS (WHOLESALE AND RETAIL).
William Il.irr A Co, cor 5th A -l Clurlei:
ENOINE, llOILEi: AND SHEET IRON WORKS,
Ale. Cromer A Co, 1131 N Main street.
ENGINES (I'ORTAnLi: AND STATIONARY),
citon ami roinpreafc. Hmith, lleyxs A Co,
mio Aiam, .'iir Morgan.
URN11 URE A IIEDDINO, (WHOLESALE AND
RETAIL.
CurtmA Mon,21 Wellington nteniie.
rL-RNlTfllE, (WIIOLE.sALE AND It ETA I
'sole iisent fur .lone-' Pat lleil prlnp. J II Crune,
.iiu.v an rourtli street.
FURNITURK, (WHOLESALE VND RETAIL).
Rinfunl (1. fccniritt, N ' corner 4th A l.oeti I,
br.iiich hoiunli Market Ft.
(IUNS, PIsTOLM AND AMMI'NITION.
lmporterM nml Jobbers II Folauin A Cn, i:2o A
WIN Main tttcet.
I.UMIir.R (WHOLESALE).
Miiielle A tuetl, nw rnr Mil nml MiiPaupliv,
LEATHER AND t-llOE FINDINtlS.
hole Agent Anglo Machine Silli. Hnrev J Telle-
tner, Wl N Fouith at,
MILLINERY', STRAW OOODS, RIIIIIONS, SILKS,
Ae, Iinpnru ri A Johla-ra. Wnlen, Toibl A Co.
in-j .V, Fourth M.
PATENT SOLICITORS, (U.S. AND I'OREION,)
I'rlmlle A lijer.H Kcor ith ami Pino St. St Louis
Mn, ami Wiixhumtiiu, DC,
PRINTINO INK MANUFACTORY.
liTliahiian,-.'li.t i, near Chouteau nve,
RAILWAY A MANUFACTURERS
Hiiipliea, Iron A Woo.l Working Mnclunery,
Hue. Dilllklee a Co, 17 b'lilllli Kitlla atreet,
fcCALKS, (FAIR1IANKS STANDARD.)
Falrlianks (IreinlenfA Co, W Wiinhlugton v
HEWI0 MACHINES, (NOISKLKert).
Willcnx ami (Iiiiiu, iiicin I'ourthH',
HTONEWAUE AND PIPE MANUFACTORY. ,
For aeiiueilucla, Hewers ami eulvvltf, tl I.ouia
Htnni Miiro Co, mn N FourtU,
STERLING SILVERWARE MANUFACTORY.
KMiiMithi'il In UM F A IMirgin SWi N Sewiilh s
TYPE FOUNDRY AND PAPER HOUsK,
M Lnilln Typo 1'iiiiiuli-y Co 125 I'uioct
V 1 N CHAR MA NUFA CT U It Kit.
Ablen A dough aiilntul 317 Spruce at
PIANOS, hlKI.I. TRE1ILK PIANOS).
Fnetiiry nml niVsrnom ,'io7 ntnl :nu Chotenu nv
Cull or irml lor illunlruled enialogiie fleuernl
HOiithwenletn ogeury for tho Ilimlvlt Organ
. ST LOl'IS MANi'FACTUUlMi CO
OAiiiir.itsi,
I. GEO. STEIN HO USE,
PASHIONAHLK RARHER,
'
Cor. Slli.st, mn) Con rrlnl-nv.
irsimrp Uniors.
Ml) t'lcaa Tnwi Is nml
I
Aivi.niril Wcikniiu .
'Ladies' ami clilldrca'a linlr cut and sham
pooed, cilburiit tho nhup or nl I lieu- wa homes.
arnentleinen'r whisltira and hair dyed in ft
eeutitie manner, Huti.lnflloti guatMiteed.
.KTOVK5I. Tiyw.tnr. r.Tr,
A. II A h h Y, Y,
DEALER JX STOVES,
JimmSm
- Hi
Tin aJ KolUn-IVarc. Clollie Wrmeer Vo.le
ware, Coal llod, KlreShotela, Air n.itea.
MtiiiAcnnrii or
TIN, ZINU, COPPER AND HHKET
IRON AVAItl',.
No. 100 Washington-avenue,
t.'AIIto, II.M.ViiIm.
CBI!oofini fiutlenn?, nn.l at! klnJi ofjub
wrU ilrineut iiArtr.t nuiie fnlit'i '
ISO (IKS.
6
F-
73
4.
r.
i 1
X -
u
o
r C f f
O
U 1-5
-4 M
2
f- f-'
r. 'ti
i
ii ii Y ; o o it s.
C. 1 1 A N N Y.
LAHfiK STOCK,
HROAYN SHEETINGS,
PRINTS,
Tici:i3srG-s.
CHECKS,
ASk
S T It I P E S,
KENTUCKY JEANS, K.VTItv,
CASSIM EES,
IllLACK ALPACAS
I AMI
I LUSTERS,
jOKOS GRAIN SILKS,
i I'oi'i.i.vs.
LAIRS H STOCK OF CARPETING,
) 1 L C LOTUS,
MATTINII,
Wluilim Sluitlr .
OII.T MAN It?,
NOTTINGHAM LACE
DAMASK.
Ills riittreStock o t'loslut; tint
AT
VERY LOW FIGURES.
CORNER PTll ST., AND COMMERCI AL-AV.,
Cairn, Illinoia.
eitllf
RURGER'S NEW STOCK.
M 0 R E N E Y GOOD S.
.Muslin. Prints, SIiimvIs, -!i
One rd tlio mot nttrictive dinplays of
DRY GOODS
Drought lo the Lily this iciison, tuny be seen ut
the idoicnt
Lu ri niiidnbie hpni e in IheHore tonm is lilted
noli New tioods. 'I'neif stiiul; ul union
Fbre;n i enmrlete, compris
ing n hcuiititiil x li'i lion nf
PltlXTis, IILEACI.KDANDUXIII.EACIIED MCS
LINH, COTTON PLANNEI.s, ETC.
A aplcudlii arruy of
DBBSS GOODS
Among vihich are the
Newest multilist rnslilitiuilili'
Ciilors and Mnterlnls
TheJLinlifs will 11 tul n tine assortment of
CI, OA US
AMI
WOOLEIT SHAWLS,
Willi Ii will be snldchraper than nuythliig nftbe
kiml ever nuhl luU.ilro.
Mr. Hurger has laid in an liuinriite .(nek ol
I liiiins si 1 1 1 1 i:s.
Xollous, Itllilious, Ni'cKllns, rl
whioli tin will sell cheaper I hill the fictl
: T
l'H VNIUIA.h'
WILLIAM R. SMITH, M. D.
LMim,,. i-iMi, -.i n ireeii n iti, oe
i ,
twin i W.ifltniL' on iivenne nnd W.ilnut slieil.
v"llic 12-lioinini'iflnl nteniie, up latr,
0. "W. DUNNING, M. D.
1- Vaitil.''rn' ..nrnarVmlli mt Wnlnul
itimci'-coiiier Mxlh treet nnd Oltto levee
ITlli'e liotirs-lrmn U a in. to 12 m and 'J p.m
f " V
If fiiiirrsr ' m tf
(f .i. vm I)
ui,sr m.i urin '
" U"I ,
Xio
S. WALTERS,
prAttn ti
HARD and SOFT LTJ.MBER
it evcryvlrerlpllon,
LATH, SHIxnLEf, CEDA ft POSTS,
D00I!. SASH. DlilNDS.
ORDERS SOLICITED.
ST RAM 11 OAT LUMUER,
Fmnlahe l on horte notice.
Commorcial-av, bet. 10th and IIDi.st.s,
CAIRO, ILLtNOIS.
U7I
3iii.t,i.i:us.
.MRS. M. SWANDER,
DEALER IN MILLINERY
ANa
LADIES FURNISHING GOODS,
Coiiutirrrlnl Aiiuir. cfinltf tlllo
mill liny IIiorn'H
Cairo, Illinois.
CLOTHING FOR LADIES' AYE Alt
t'le lo order, or Ileady-Matle.
II. roiv.. a full uml "nmplfteatnclt of saoJi,
the neive-t nnJ cotnpletet In tha city. An lm
mne nrity ol '
RIRIIONS, LACKS AND FRINGES
the offera jreat lui!iicemt to her pttron and
nil others to call on her.examlnq the nriccn. mil.-
qnit noil tr n her good..
COAI, A XI) WOOD.
WOOD! WOOD!! WOOD!!!
The tin.ltr?ignel will ftirni.li
IIARD AND DRY AVOOD
As Clieni,iriiot Clienirr
Than any wooil ilrler In Cairn. Leave orders
on ibo lnte nt tho Postoillcn an I at ltos coal
yard, mi Cunmercial nvenue, between Tenth nml
Twelfth htreets, (!nlro. Illinois 1 give good
ncruiuro ami will card the wood up if desired.
""iri"- IIKN.MS HALIIV.
F. M. WARD,
WOOD AND COAL
.MERCHANT.
Ii1 J!: W'W." !" prepartsl In deliver the b-t
. . Firo Wood ami stono Coal
IN ANY PART OF THE CITY,
Ami in nny quantity de-ired, on short notice.
COAL DELIVERED at SI..10 per ton
OFFICII Over llixrunrt. Orlli A ,lnv.
twodouta above the corner nf Eighth Mrett and
i.nmmeri i 'nri-niu. deefut
.Mll.MXKItV.
LADIES, TAKE NOTICE!
MRS. C. McGEE,
EIOIITH STREET, II KT WEEN WAS1I1NOTON
AND COMMERCIAL AVENUES,
Has Ul receive I n full ami splendid tine of
mx goods1-
f)reis triiniiiiiiL's, .ilk gimp-, silk giiloon, gin.
pure Ince. ions tniiiiinngs, crocket button,
silk nod velvet buttons, pln.ii nnd trimming vi I
vet. lulls nml liniirti-ts line kid gloies, ladies' nml
children' slices nml a full nml complete stock oi
Millinery and Eanoy Goods,
All of vi Inch the propose to 'ell at
THE VERY LOWEST CASH PRICES
WlXl-.N AMI MUCOUs.
Y. mV""s t o ck7j e t ii"
m-ci i.si.oii I'uiitr. a ftocMi.rTii
Iteetlfjor mill Wholesale Den I it ii
l orelgii nml Douit'stlc.
LIQUORS, WINES, ETC.
No. 7S Ohio Lkvkk,
Si-aisinci . in . ,, OURO, ILI.I.NnH.
HI.kcc.o blind consi.,1111) lint twl. ol
O d Kentiickv Hnurbon, Hie uml Mouuligii
e' l Whi.kles, I ictnh llrandtea, Holland (ilo,
" '.'iitiiiijii iinrs(
I ill.Hllf
WM. II. SCII UTTER,
Importer uml Wholesale Deiiler in
WINES, LIQUORS,
IMi
TOBACCO c CIG-AES.
Aent fur the best brnmls of
CltlJAM AND STOCK ALK,
7") Ohio Levei:,
tl CAII II, il.LI.MII-.
VAT4'll)IAI(i:il.
PR A CT I (' AL W ATC IIM A K K R .
II. IIOUJ'T,
NO. hVJ WASHINGTON AYI-.NI E,
CAIRO, ILLINOIS,
1 1. is on luiud
A FINE STOCK OF WATCHES,
CLOCKS, JEWELRY, ETC,
Funicular nlleutioii glleu to
REPAIRING FINE WATCHES.
The largest Mock of
GOLD AND SILVER WATCHES
IN TI1K CITV,
JOB PIUNTING.
I The iiuduraigned, prcpnetora of Hie 1ail and
i ivirsi.1 m-bLMfn. icvvw jusi ireciveii nil nssuri-
inrui ui ails; iaiek aivien mi juii rrinii'ijf i.vtB,
ami ha4 now one of the iuotcumplule jnliclbcea
hi U South nnd Went.-' They tinner thenuelvee
that lbV Hev iaclllties lor turning out
tirotnntlv. in' tlm lsi attla ol the Arl. all work
.tiliusliwl la llipm. from iliy ainalleat card or
Isliol Itij tbii uiaii'tnoth poitor, and i Mite
lu te for aeudlDf! their, woik to Bt-Umls Clncin.
. Chicigo. JO, II. OKhRlA k'X
wnieu uiivo wiui our ousmepa i"i uiwsw
f .J..... II..I. u.,.lr r. Alt llllll- C m.ln
IIHCON.
BARCLAniR0C '
74:
OHIO I.r.TEE,
Catao, Iiu
DBTJG-G-ISTS
SARATOGA SPRINOS
It ri-l.t, ILASt
AT rtARCLAYS DP.CO STORE.
Fr.rait ;frrrtt.T, Daiit.
MOCKING RTRD FOOD
Ait. nrtnr rort vit trorT noritr
AT IlARCLATg'.
J K I, M II O I, I ' g
GRAPE f catawra ) r rop.ArE '
C ATA Wit A iJ ORAPE !
GRAPEUatawhaKIorape!
TILLS
PILLS
aan ah or
III. I. II HOLD'S JIKIUOIXKN
FRESH FROM FIRST HANDS,
Always In ilock In large supply, and fur ! t
II it r c I a y 11 r o .
peesh sxitrs Xiicic
JUST RECEIVED
ANP
Tar Nnloliy tlio (JI.nsH Itolllo urflnllou
AT IlARCLAYS".
Extra Fink Coloone;
-Genuine Imported Extracts;
JSflLuR, Tooth and .Vail Ilnusiics;
CSyiNDiA Ruiiiikr Nursery Goo.''
AI
BAECxiAT BEOS.
PURE WHITE LEAD
PURE FJ5ENCH ZINC.
ilet grades In large touk ami va
riely, very cheap i
AlsO 1
Full Line of Color,
nr.r .vxn is ott ;
l'.iiut Ilrushes, Linseed Oil,
Whitewash P ,iah?H Turpentine,
Varnishes Etc. etc.,
ALL klSOs AS 11 tTANDARD QVALlTltt
At Barclays'.
CI AN F1TTK11N.
F. S. MURRAY,
GAS AND STEAM. FITTER
HAS REMOVED FROM PERP.V HOUSE
Til THE
IIUIUK IIUIEDING on SEVENTH ST
OPPOSITE winter's block,
CAinO, ILLINOIS.
HE has greatly improved his stock, nnd has
now- oil hand all Uimla of
CHANDELIERS,
PENDENTS,
01.0 RES,
RRACKETS,
HALL LIGHTS,
SHADES, ETC.
HE HAS MARKED DOWN PRICES
o the lowest living figures, and lie Invites the
patronage of tho jmblle.
MKIIICAI,.
DR. RIUUAU'S
GOLDEN REMEDIES.
Use these only, und anvo time, heahh and
money. Sl.ono reward lor any case of dleue, lu
any ataje hlcli they tall to cure.
DR. K1CHAU S DOLDEN RALSAM,
No. 1 and 2, are iho greatest alteratives know
I)lt. UlCllAl-SliOLIIKN ELlXlIt D'AMOIM
is the greatest tiinie nnd astringent in tho med
cnl list.
Ml. IIICIIAII'8 C.0I.DEN ANTIDOTE
Is the only reliable il.iiratio.
Thesn remedies are not ndvertlsHil tn cnr at
coniiilaiiit, nml beueiitnono; but nregnaianteed
tocttectn radical nnd speedd euio in all case for
which they nie rcc.iiunienUeil, when all other
tientment Ins failed. Tens of thou-iimls yearly
recover by their un-, who havo lost nil hope, and
been pronounced as inciiiRblo by tho best of our
tneiliital Lictiltv.
DR. RICHAUS GOLDEN HALS AM
No. 1. cures ulcers. Illccrntpil nrn Ihrnnt snil
moiilli, snrr eyef, cutaneous eruptions, copper
ciilornl blotchea. nrcica's of tho acalp, acrotula,
ii ' i " ."'"Kreateet renevntor. alterative and
tilood purifier known, remavca nil mercury from
lh aistcin, nnd learca tho blood puro and
henllliy.
ML lllCHAU'.S OOLDKN UALSAM,
Jf?;'' uiereiiri.il nilectlon. rheumatism In
all its forms, nnd give Immediate relief In h
ClhCs.
Ml. ltI('ll.l"H OOLDKN ANTIDOTE,
A indlcal cure fur nil urinary derangement
Price, fl per bottle.
ML lllCHAU'ti tiOLHF.N KI.1X1U D'AMOUIt,
Aridicalctire fiirntrvous orttcneral debility, In
old or young, imputing energy Tilth wouderfu
ctlrct.
Price 15 p(.r boie,or two for ?'..
On icci Ipt n price, these remedies will benhip
ped to nnv pl.iee. Prompt Httcntion paid lo all
coriespom cuts. Nonei'enuine without tho name
of tlt- KICIIAlPritJOLHEN HUMlHUKS, D. II.
ltirininn, aolii proprielnr,'.' blown In gUaa of
iMittles. 'ii
Ciieulnr scni. Trade ninplled a a liberal di(
CO'lllt,
Address, Kr, ! II. Itiehards,22i Varlck-st., N.Y.
Send luiiiie) by express or order goods
lliinogli your lriiggi.t,iiud you will meet with
luoo.s Hl7daw
W-IU vl S. !' ...'i--IW,
4lit' N 1 1 a 1. 1 ilitti f-: I Ui.i.
A color uml drosMitg Unit will
not burn the Imir or injure the
head.
It does not produce n color
mechanically, na tlio poisonom
preparationa do.
Tt gradually restores tho lu.s
to ita original color and lustre,
by supplying now life and vigor.
It causes a luxuriant growth
of soft, iluo hair.
Tho best and safest article
evor offered.
Clean and Puro. Ho Bodimwti.
Sold everywhere, t . -
ASK. IFOR BOBBINS.1
Dobbins IJMM)
VecetableIM1I

xml | txt