OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, March 04, 1869, DAILY EDITION, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1869-03-04/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

FINANCIAL.
conacctr.u runv inn tiik r.vr.xisu ui i.i.i:iix.J
Cairo, Ii.i.., March 4, I8W.
Coin nml Kxcliiiiifrc.
'iold, buying, ir cliiliitu 33U
Hold, aclllinr, premium 3IVJ
Slhcr, buying 2S
.-il.cr, felling
New Vork Kxchnnsri, Ixivlnu Pr to K din.
New York KxriiniiWi pi'flitii; pnrtnl.iprein.
City Scrip, buvlng .. 1.0
City Scrip, aetllng i W
City Hond . buvlng 1oy.,vj
City Honda, celling Mnthu
County Order, buying "70
County Order, elllm; TfitfiM)
United State, llnnde bought at ntniiit ', pi r Tm-iiI.
1m tluin New Vork ii(iliitiitiii.
(fold Coupon per font le tlinn'OoM.
CAIRO DAILY MARKET. .
Cuno. III., Mrli 4, 1'09.
The week open, with rather n iiiit market in f
traluny and we hate but few api ci.il fhansea to note
n quotation.. Tlii- ceiirinl falling on in linde nottred
ri other and Inrser plarei eeem t" lme eUemled Haiti-''iirm-e
I I'hemard. nml ilKiurli we hope it may lie hut
'emporarj It in hiipoihle to fnr.ee liuw lotnr It may lat
CfdlN line been rpilet. ami nl reported rnniprl.e Jot
end 1 nfa title at CS-. Holder are linn in theli
ewa,
OATH ni- iinrlianced. 1 ear aM at f,7r delivered; .'
ir told to nmvc at fk, nml 1 ear licM oit at 6V
MA V 1 tai pn.xl Hay ,nd, deliver d, ut Ji3 ier Ion.
There la no atrlctly rlioki" In market.
I,KOVIiI"N' ntr itri-in -!' nuwl at preview quota
iOIii, nml iiil) aeilnie In m:i irrf-r ll.
I'l.ni It I'mca ami .uper ar In e.a demand. Tor
cjiln iKIhw l a fair inoHlr) at aboait (mciwhi
1.-3 1 i i.l.la aiiperflne wild SM?j 0 low X l JH,
(" r.l iV0 W 4'lHfhler X t ! T Mi limn Am-r.ern-
ilt'l KtM.'. Trlwrnrti" at i"; I6 X.V at ITt I to
XXnt t;VX Itaido at 17 4; Pu XXX at STeVkjaS,
end 100 laiiillyrlourat "Httpee bad.
v. 1 1 1 A T iin i and nnrliaiifed. tleara rlNh Kild at
Jl iVr -r l. i.h.
CHS MKAf. la dull. 3T. bid. fie.H ra Wry meal MM
lit iTIU iiT'imH' araiee tiid in rental. I bx
jntrj if., I old nl Vj a bote rfn at Mr, auaal 10 boir
): '. c wlul tollnt Irtf.
Cf.lfS atr in fair ilrniatid at IMtlO'. the latter for mull
iol It iiicciitef. A bun I i bo lint rtld t lhrt
I'll! I THV-J rixtpt fliir'.nn told at tl4t K pa
ilx.tSt and 'J coop at It ttt per dot. I hht dir.rl
ttttr f'd at tlr dor, and S hof df-d lrk)
U f "-r lb-
l't)r.Vr'i:0 ao-nii'l. .U l.l.: pmV-y. .ld at $31
"O T'i, ai.d 10 tiMi prarhhlnn at t T,) ft Htl.
IMEIKI) KKPIT l infHM dnad. i.nkaad I MW
ilri'd prli. halfra mid at 11m IV, and I mcl dnd
; , at Jf
MloentlllS. furan v araln hirlirrand ry
film')' fiM Otlif r drtrilplionii unflnncd.
I KKK.IITH ir' (inrt and H llliont intlptial vliaticr.
Miijinifiilmf rotlon via Illinoi Onlnil KaltiAad fiom
-pt I 1'C to Marrli 1 M), tint a. folluwa:
rrrin Srpt 1, to lr. 1, .' .ll&fl tillra
(Of llrcrtnhrr 4) "
for Janwarj'. ...... , .... V1U "
Fur lt riirr .
TOt all KMHM t a ( 4 t
pri.K 'rff n r hfcl .......... ...n oaft rn
IU(i(il.NR.
India lli:rlnr ...-....I4rS2ir ; )aid
Drnip Hacrint- . ......'.it4 '
Vf (iuriii.... m...,.?yiiiHt aich
Huilapa, M '.tat.V: "
Bailing T lnf ...,........ Sy-42. p'r D
rf(M:!ir TMa 40yL "
Jula Twinr KVjXV
iiUTTCK-
Oieira in ttiiM and tab .V.;1iV.
Oldinar) ' .........i!i rto
( -r Ik Hf( Il'Jtt'f Ma aiaa Mtumt MiaaxM a a J Of'
i.iir;r.f"i;.
Ohio and .'n Vnik factory . ial-V
Sur Ti ik 0.ddr , " v'4
Pint A (ipl lie
IjltACKKHH,
""mI) t ( C llll tt'f &4
Tic ,Nk Tc fugar V
Cieim M ..1 (;inr ..-15c
I iacanill ....iic
i:om:i;
Prima tnrhfti" Sitbr
t'ominnn du fair w M. tlt4c
t'AMII.I-S rlar, hzbt wrirhl-. 'jVpttlc
r.M CNT-ln barret. . . tJ 71
COII.V MT. A I..
r th. "tlerl .irrl .. ) ti;
r'.aitd.ni"a ileam drib! .MfI.... SI 59
rm IVr. i.r MM 7 1
iikohimi ni:ni. v pi ii. ern; w
1 1 1 --i ! Mrmx, ir k iba etoja m
di iii. - .mi(iio t
Vca)(" " - e
I II " ' ............... 7 laXJ'tO
lIKIHtl ritlllT.
rata'.. f.r rf. ixd Mf V IV llkttlic
- s'... (Slle
l.tif.r1 PaiK'd, pr dI., ahtppefa' taaajM lf.l'
imunw.
fni- . JJp'1
K e-ie No -"H!" iuan MaMr IV-11)
S - . tliarti Mrrh TMa.
boats lodwte '..la.li .. I 71. i
!, 7(.ll I.HuofKe Ult... 4!a.'fl
iru i' 41u.' Murphm .ll (aV17 m
V .::i. ptr nt" MaaWr K-klU
rcir Nutt Nilrale fil er .. I t.Vl US
An Itot tV.iT.'-Uil ABi-c....... S Kl
..af.rtldl. lct... IViM Cedar ....... IHTS
ie, Cape MaaU'i " irlKinuiii . )f7&
-e, nrulrihe.l l'rI S. " Hanalraa . 1 VJ 10
I! wn C.inltra t l'Ntl S'Potajali CWfrale I79
II Hum, puie. 4 oi (') (imrkailtrr 1 'Oil 2&
llnmilniie, rniU. N.tlUliiuiniMe Sulph. 'i tmt 7&
H, tin in I'. .mil .'(Ml11 lied PreriMtte. 1 IVat) Sri
I'atb Ma(nu... 4v tio llliuhaih, I'.. In, S 14Vii4 W
l a imel, Anirr...! So I " do. Turkey. p'd.SO Vj24 (
' lllea J Viu Senna, Alex.... 4M4
Kne'i'li- 1 U Spinta NitieM, taa.;&
Camphor lium...l 301 Jf uear Lead.. Ift'iW
Canary rtefd.... ISt 15 Halipetie
I hl JKiform. htrt i l'iTnniii, )er ei, 4Vii.i
Cpuiin ralta... ti(.o Tureiitiae 'J-jjl
I" : werallmioin. 4.V Verdicria a.'t
I. .)ceriiie t: (A). Villi"!, aluf,...
KISII.
Mtckerrl, No. I, pr l.ld. ne'.v .......t2l frifttl 00
il No. t, new. SO ilt;t
do No. . " iiw 1 ((
du No 1 kiln, new I latiS ?S
No, 1 nrw S 7.V3 l)
Nw.J nevf 3 Ml W
IIAUOWAItt: AND IKON.
Null, erkrr, KhI to f"d...M Wgj (o
Other aizea In prnpnrtinn.
Aiee, per doien .. .14 yvl7 W
Trare rhalrti. ner rtair. 11. 10 Vn. 1 Ikk4
llarlmn, per lb.... i. 4i3f
llorieahoe Iron, per lb , 7mc
Nail Rod. pv lb Iluntc
Iron teuton lii, per lb TA
Hheet ire - 1.1'tee
Hhrrt Irun, No. into 17 II ti'r
dfl No. SC U 7c
IllllCri.
t.reen lldea V lb 7c
d'tren Halted llldri, )?b , it
Dry Flint du do leo
Hieep Pell, eacli,.,,, ,.......,,..,.,,.,.,,,...,, e.ic
iMiiinseil llidei .'(price
I.AltO.
Tterrra and bMt, per lb liXiM
Krp nndlialfbblt, nerlb tlelll
I juntry lard, per lb I7(il!-
IlklK-Per Ul a
OIIN- 'l...KII.
Keja, rifle ...,f 00
Kr., blaiiinr 4 MqiSOU
ruuir.
I K MONK Per hoi S fVJ TO
DKANtJIIH-Pefhbl l50j(tl K
MOI,AKHi:S.
New Oileana Mttfll
pmr to rlimce, pr callnn 7"e(illfi
Hynip, tin 1 fKiyt k;
Horclinin, do MflM
til US,
Coal, periallnn 3M(l-'r
ard, dii SI 7U(.I 75
I iimeed, du 1 u
PIIOVISIONH.
Pork, mea. per bh 3' Q0Q$i M
llrr.ikf.itl llarnn, plain.,... crl7i
Critiaide, per lb 171f4lKii
IM Iied Huloa, per lb Nolle
llama, an ear emtd, Miivatii'd, per In , lSV'ic
Plain Hani Ibal'.io
hnuldi-ra, H'r lh 15
li nn .SaiuajB, per II 7r
llnlk Clear h'ldea, pel lb Itiif17
' llib Hnlca, ' li(itlfic
" l"lioiildera " l.'tMltjr
' Mama in pickle, " lTitdl
POlll.THV.
I'.d ( 'liii ken., live, pur dur'i) ,V
Turkeja, du du I- HO
llli...l 'I iiiki j. ji, r ih , ltV
' Chlrkfiia Im 4 W
Itlll'K.
Mjrhine iniide, K fiiturky, per lh W'lc
llmid made, pci II tsnic
Manilla per II) , .'4i1
KICK Per h k.-l-jHlH'
-M.T 1'tr Mil 3 novja '
KIJI. All.
Hani, per Hi JIM1
V Cnll'i'..., ;'U( I
l.xtraC A ly il'J
New Orleani Hi lihda I7.i IT '
do liibbl. I7!l'i
KDliA.
t u In kepa, r , f 1
du III hutca ., ....... u
HHOT.
Aaaotted ailinheni.lli barM 93 23
llurk, 25 lb, bag 3 'JW
liar Lead aatatt attaaa at aa
lnlraile
HOAP-ltmiii, per lb HW
TOIIAUCO. .
Hark, per II W.rTi70c
I.icht. J.'iiX
llnsht, " TSfsl
Mmrikliir, perih.,pkr ,
PAI.N'IV-Wlilte Ivtid. per kef 341
PI.ASTKIt,
Pla-ter Pnrl, per hid - VP,.,,
Plaati rinj Hair, per huali 4.i(J.X
' vnOKTAIII-KH.
1'otaloe a, per Imalirl, from atnrr 'Jx'.,
do per barrel 2 25Q4 JW
Hwett Potlltnea, per hid "?
Onion., per hl.l........... 'W
While jlenn", perlmali "'('J
Nnvv do do 3' OofiS TO
Kraiit P'r hhl - "'C fjl W)
Plcklea III Vlneear, per hhl 51a yl6 00
Wlir.AT.
Chnire lien' lied fl H)
No. 1 new lied 1 Oi
No. S new lied 1 4n
Nn. I New White 2 nn
No. 3 d I W
WlllrfKV.
Ilectlfi'-d areordlnelo proof. .....II (J11
'Ilouibon do do 1 w
1'RKIflltTrt,
lliTH To McMpilia. Pnik. 5ir; lilky and oil, per Mil,,
Hk-t fait, per hhl.. iDci Flour and Meal, per Mil , 3",
Com, per (.irk, SOrj ().it,ier fj h., SOrj Potnliiea
and Applia, per blU 3cj Hay, (riiiupieairdj per ton,
"I l"; Heavy I'rriihla, per lot Iba., Viet l.l'ht I'ri lflil"
ier pa.) b . i ( l.mnher, dre.aed. In himdlea, piir
i" fi Lumber, loo.e, wr M, ?S ()
I!TI4 nv Haii iiciim N. V. mii llorro.i to Cuno r
tmi: llt.it: I.iic .t rla.a. 50; td do. f'i 11; 3d dn.
l 71 i Uh do, !l 0; .pcclal do, 'ir.
Jl'it New York.iotlon, f filii,rr. rl fl
do do do iiticimpre.ed 1 25
To Ntw OiiLKusB-Flour, per bbl., 30rj I'nlutoe. an.
Apple.. )r: Pork, per bid., f.iej lleer, SI Wbl.kr.
per bbl l Coal Oil, per hhl, It Mi Cum, 2.'k; (Jala
I'rc perlih, T' hai io. 'J per I'M Ih.; C linn. tl
perhak; Heavy l'reislila, 2 ; l.letit Kreijhta. 3& per
llaJIb..
Hay, rimpre.d. per inn .""0
Brw.w.wa.aMraroBiaiiiM iaiaMaMBW..ai.ia. hum n laiwa
NATIONAL BANKS.
Geilx'o, XllixioiM.
CAPITA f,
$100,000
AV. P. M.W.MIJAV, I'rr.lilent I
.. II. ..l-l'(JItll. Co.lllei-I
WAr.TI'.lt IIVM.OI', ..tnii( Cnalilir.
Illrerlnra.
-. sT.irntTAvi.on,
SCOTT WHITK.
W.P.HALLIHAV,
llOllT.lI.'CI'NNINOIIAM,
STKP1IKN ItlltD,
OHO. I. WILLIAMSON,
A. II. APKOKU.
i;xcliiuiL-l Coin, nml United Stales IvonrlM
IIoiirIU ami Hold.
DrpoUi Urerlrtd, nnd a tftneral Hanking
Jlmiuris CondutUd.
dee'l'fXltf
milK FIRST NATIONAL RANK
CAIRO
DAMKMIVRD, I ItOIIT. W. Mlt.I.Ml
Pre-ident. I Viee-Pre.llent.
C. S. IIVGIIKM, Ca.hl'r.
Collectlonn Promplljr Attended to.
KtrlimiKe, Colli, Ilnnk .Volra nml United
Stntea fiernrlllra,
ZJoxiRlit rvxxcl Sold.
Interet Alloned on Tlnn nojioslts.
I fbWtf
lataMaWtaMaaiiriaijaaajMaaaf
j RAILROADS.
J LLIXOIS CKNTUAL RAILkOAI).
(Jiilckc.st Route from tlio South
TO
St. I.oula, l.nula tile, Cliiclnnnll, Clilcngo,
.New Vork, Iloaton,
Anl
ALL VU1XTS EAST AND SOUTH.
I'ua.vnKer traiD arrive at an.l Iuath Cairo aa fellow.:
.'In II Kxiirraa.
AllltlVK-ai.'Ki A. -U 4litO I. 51.
IlKPAItT-ai'iO A. M... IK10 IN Ma
ltolli I r. ii in iKtmrrt at Ontralia with trninaon the
IVTrxixv. XjiIxxo.
At I'.um. Iieeatur. llnomncton, FJ Vo, LaAUle,
Mi'n li.'a, l'reeport, (iali na, Dubmiur,
Mid all Ointa in
llllnola, limn, Mlniieaola, Mlaaourl anil
AVIacoltalll,
And itli lines ruutt.UK -it ami Wen fi r
St. laOiiN, Snrlnu'tlpld, I)nIsvlUe, Clncln
nntl, InillniinnolU nnd Coluinbn1?,
AnJ nt CliiMRO with Miclii)ran Central, Muhlean
Sutuhcrn, and Pitlrnre, Knrt Waynnand
Chicago KullrniKla lor
DKTIIOIT. NIAOAUA KAM.H,
CI.KVKLNP, K.KIK.
Dt'NKIIIK, lll'FKAI.O.
AI.IIANV, NKW VOIIK,
IKJTON. I'lTr-lIlMlU.
PHILADELPHIA. HVl.TIMllKK,
WAslilMiTON UTV, and
.A-ll rolntw XInt.
For IIiroitKh ticket, and Informuiion, nrirly at the
lllmola Central Itailroail Depot. JONHONi
(i. noml l'aaenj;er Agent, Chii'ago.
M. lirtilllTT.tU'neral Kiinennli'mtciit.
J MK- JnltNsON. Aa'''. Viilro. IftnfVitf
HEALTH INSURANCE.
rpiIKTUOKIA
.MlTUAIi RKNKVOLFNT ASSOCIATION
IN orlii, llllnola.
The Ftrnt nnd Heat liixtitution of the Kind in
i me unttea .-rot.
WVekly Hctit-tlt from Mto Siolncusn of alekneaat
Kvory man or Fenmln it Healthy Coiutitutmn can lo
" ThU Inatitittlon I" locntly JiK'orpnrato.1 tinder tho
'-' '"'oi-- 5'"r -irV5SV.rsiiPA,ii,iKiiT.
dcc'jldlf lleneral Ant forStuto of Illinois.
GROCERIES, BOAT STORES, ETC.
p I). "WILLIAMSON,
wilOIiKS.lLK C.UOOl.It,
I'liODLTi: AND COMMISSION
2VC E n. O II A N T,
AVi. 70 o,tlt ,n'tft ?airo, III.
Speolnl uit.'ntioii given to eonaiKttmenta imd lillinK
ordera, dec'Jl CPdif
pillNTINO, OF ALL KINDH.
At Hi Oillcc cf tlio Cairo Unlletln,
LEGAL.
JIXKOUTOR'S notiop:.
Estate of Samuel t. Jfallidtii, decfasfd.
Tlio tindornjfned ImviiiK la'en appoinlcd i-xectttor
and ewutrlx of tlioln.t Mill nml ti-tnmetilof Hnmliel
II. Hiilllday, Int.- of the county of Alexander nnd StntK
of lltltifila deerft'od, lierchy kc notlcn that Ihoy will
nppear iK'fore the eonnty eotirt of Alexander couilty,
nt IhiM'ourl hoil.eln therdtv of Cairo, lllinoia, nt thn
Marrh tr nn, nn thn third .Monday In.Mnreh next, at
ulileh time rill perxma hnvintf ehilin!' ngalnt ald e-tatenri-
nntltied nnd reiieicd to iittend for the pur
Pie of hnvlnir the Mum- ndiii'ted. All pcraona In
ileldcd to mid e.fat,. ,irp rcipU'.teii In make lininedl
titi' pnymi'iit to tin. tinili-rflK'n d.
Dated thh.U)thdav of Jnniiiiry, A. D. 1 eC'.
linNKV I.. 1IALL1DAV, Ktepiilnr,
I.I..IK II. HALLIDAV, KxcMitrix,
Jnn'.")-6w of Sittniielll, llallld.iy.
A
D.M INISTRATOR S NOTICK.
httnten William A. Jfuckrr, decrantd.
The iiiideri'ii.'iii'd liavirn; been nppointed ndmiiil'trator
of the r.lnle of William A. Hacker lal"' of Iheeminlv o
Aleianiler mid Siute of Illinoi., deeeaei, hereby phca
nntlrc that he mi riipear liefore th enmity court of
Alexander eniinty, nt tho court lion.e In Cairo, at thn
.Marrh term, on tlio third Monday In Mareh next, at
lncli time nil l-.T.on. having I'Jaiin. nt'hln.t ai. -..
tate nn- notiilril nnd rnpieated to attend for thepnrpon
of Imviti)! tlio .aine ruljuited. All p'-reona Indehtwl to
mid ei.iti' tire reiiiic.ti'd to itiako immediate payment
to the underpinned.
II. WATsON WKIIII. Adtnliil-tmlii'
Dated thi. Will day of January, A. D. WO-Imt
T
AX SA LH NOTICK.
To D. 11. H'.llirook'a e.tnle, nod to nil per.nh Inter-e.leil-.
Vi.ii and i ie h of jihi lire liendir tiotifiil tlmtiit n
aJe ..fniy luta, fornueral eorration, unjimveiiient
fund and iwlere.l fund te, for the elty of Cajiro, III,,
fiirtheyeur M4;, held at thai court honw in wild elty,
on Monday, l he in h ilay of IteceiinW, 17, I, thn tin
derla;ned, U-enme thi' pltn-hfa-er Of null tif the frtl
Inarina; derllel eity lota, a I tela ted in the raid city of
Cilro. coiiily of Alexander, and State .f llllnola i
Inwtin name a.
ceMHKlawlaolri.
I). It. Holbro-k a 4M.
earn,
tame
amie
And thai the tune 4ien liy law fnr thi redemption of
the ahnie de-erHrf-d i ity fot. lll expire on thetth
lay of laacornlier, Drt, and Hint tinleM aoonor re
deemeil 1 .hall applv for adend for mill --..loii of
lh..u.un. 1 n Cl U'llllTIII!.! I'll i.l...u.
Dated Cairo, III., February l. lai
il.lw
fOTICH
To Holder, of iinat due (1 anil 10 per rent.
Cnlro City Honda.
Notice la hereliv Hiven, purniaut to a re.nlutlon if
the elty eouneil at ila lat meetlnc.tnall P'raona hold,
ini; ix (i and ten (10) per cent. Interest bearinc bonda
of Ihveny nf Ouro, nnn wliieh arc now fmt due, tlmt
a!d bonda, loj-etiierwlth theaeertiel interct thereon,
will .e paid iin pre.entationat my ctliee, nnd If eald
bond, are not prcentcd foriyiiientoti or b-'fore the
10th int , intere.l on the auine Hill l .toppe.l from
and nrter that date. W.M. T 1IKEUWA11T.
Treaurer and (Jolleetur of the city of Cairo,
fehlMIUI
JTOTICt
Notice . hereby glten that default having oecurred
in the performance of the condition, exprea.nl In a
eertatn tnnrtBaje orde( of trtl.t, exeeiit bv IVrry
Powera to the Iteaerend (JeorKe II. AUinaon, LearinK
data the Slat day nf Novrmlfr, A. D. and duly
recorded in the office of the Iteeor.ler .f Deeda In and
fnr Alexander county, in the Mate of llllnola, In look
"K," pae 4t, Ac, raid mnrtgare or deed of trust
eoniejms lot' numbered ethwSi and nine (S), In
Uo-'k nuinlered thirteen (11, in the cllj of Cairo, In
aald county and atate, the undemltrned, beinK the
eurrtrnr of the duly nppointeil ndlnlnlrtratora of
aald Allmpn, to "horn Mid mortgage, wan
made, and who la now derrated, will, on
Friday, the nineteenth day of March next, A. D. law,
at lu o'clock In the forenoon of that day, under and by
Tlrtneof the power nf aal contained In aald tnortB.ii;o
or deed of trtl.t, ell at public auetlon, to the hlgheat
bidder forea.h, at the office building of the Tru.teca
of the (VUro City Projierly, at the corner of Wahlni;ton
avenue and Kiehicenth atreel, in ajid eity of Colro, In
.aid county ami State, the above deaerll'd lnt or real
eatate to aati.fy the purteese. and condition, of .aid
mortgage or deed of trtiat. raid property will b a old
without redemption. CHAPMAN 111 DDL!'.,
Surviving Admlnitrator, Ae.
tairo. in., reu. jo. ir.t.
"VfOTlCK
la herebv riven that default having occurred In tho
frf-ifnrmnnce of the condition. extt.Ked In a certain
mortcaiteor deed of tru.t, cxeeiued by Jnahiia Cu.h'
ini:, JoiinniariinR anil t.eome i. i ii.innff, io M.moi
Staata Taylor and KJxIn l'araoni, J ru.leea of the
CairoCiti 1 e j t . tonne dale the SOih diy of
Uroh, lWl.aiot ilulv reooplerl In lh office of the
llecorder ef Pee la in and for Alexander oouniy, tn
the Slale of lliino a, In IPiok I', of Iieel, on pace Aa
JtC, aald inortKRor deed of I rift conveyii.i; lota
niimlro l one il, two ti', three (a;, four It) and five
(5,in Idock tiuinered hft -en ill), in the. flr.t addition
to the eity of Cairo, in aald county and tite, we, the
underpinned, hi. friiate... will on Friday, the ith
day of March next, A. D. lift), nt lu o'elock in the for
noon of tlmt clay, under and by virtue of tho power
of a. contained in aald Mortgage or deed of tru.t,
ell, at I'ubtte Auetton, lo the hiuheat bidder, lor
ah, et the ufti. budding ' f (Aid Truatee.. oorner
of Wri'lilneton avenuoand Kluhteenlh alreet, in .akl
oity ot Dure, lu taid county and Slate, the
above dant.el rea'cmlo or lot. of lind to eaU.fy
Ilea imrpo.e. and eondiliOaa of aald inottKaKe ordevd
oftrnat. Said preparty Hill be aold without tnieinp.
tlnn, and dead will be executed tn the pnrchaaer on
audi aale. S. STAATM TAVI.'JIt,
K.DWIN I'AHsoNS,
Trttaieaaof the Cairo (Jity Property.
Ifited, Cnlro, III., February 13, UCQ. did
N
TOTICK.
Notice ia hereby given that default ImvinB occurred
in tho performaneo of the condition expre.etMl In a
certain innrteaire or del of Iruat, executed ,y (icore
KolloBit to tho llcmend (ii-orgo II.AIlinaon, U-ariiiK
date, the l.l day of July, laid, and duly recorded In the
offienof the llworder of Dceda, in nnd for Alexander
eouuty, m Ihu SUto of llliiii. a, in book "I.," page 4S7,
Ac, uid mortKagc or deed of trut convcNlng Iota
numWred .eventecn (171 an I eighteen (1), 'in tilock
numbered thirteen (13), In the city of Cairo, in aald
county nnd ntute, the underiiieil, in-ing tho aiirvivor
of thu duly ftptwinied oilminiatutora of aald Allin.nn,
to ulioui aald uiortpite uaa made, ittiduhoia now
decea.e.1, will, on Indav, tho nineteenth day nf
.March next, A. D. 15tf, at 10 o'clock In the
forenoon of Out day, under and by virtue nf the
power of rale contained In raid imiitgago
ordeedoftruit, aell at ntibHe auction to the liighe.t
bidder for ca.h, at the ofhee building- of tho Triuteea
of the Cairo City lYnpeity, at the corner of Wa.hlnKton
Hvrnue and Kightceutli atreet, lu ai, citv of Cujro, in
aald county and State, thn above ilcacrlbeil Iota or real
catate, to eatiafy the purK)aca nnd condition, of aald
mortgao or deed of truat. Said property will tx- .old
without redemption. CHAPMAN IIIDDI.E.
Survivins Adminitlrator, Ac.
Cairo, III , Feb. W,lK5dil
JkTOTICK
la hereby pven that default havjnir occurred in
the perfnrmaneucf the condition, expres.fd in a cer
tain tnortcase or deed of MM, executed bv loahut
Cualnni;, Jolin CuahliiK and Cifuru T Cu'ahiiig, to
Samnei Htaata Tavlor and F..lxln Paraona, Tru.teea
of the Cairo City Property, bennne dale the 6lh day
of May. 1MI, and duly recorded In the officii
ot the llecorier of Dec, lu and for Alexander
county, in the Slate cf llllnola, in Hook P. of Deeda,
on pajpi 19, Ac. auid tnorlj-'age or deed oftrmtcon.
vetini; lota numliered alx It), aeven (7) and eitht (9j,
In block numberod fifteen (l&), In the first addition to
the eityof Cairo, In aald county and etate, we, the
undernamed, eald Truateea, Hill on Friday, the fih
day of March next, A. D. 1V, at 10 o'clock in the
lorenoon or that day. under and by ilrtilo ot tho
power of alt contained In aald Mortgagn or deed of
truat, aell, at i'ub'io Auction, to the liigheat bidder,
for cah, nt tlio ottioe Inilldinijof aid Truttccs, corner
of Waalington aicnue nnd KiKhtcenth atreet, In aiid
eity ot Cairo, in mud county nml Htatu, tho ahovo
de.cnlied real eabiie or lota of land, to aatiafy tho
purp. sea nnd conditiona of eald mortgugo or deed of
trtnt. S-ild properly ill ho ao'd without redemption
nnd nddod will baiixuoiltod to thu purchaser mi such
ale. Sriff 'I'AYI.OH.
KDWI.N PAIIHONH,
Truateea of tho Cairo City Property.
Dated. Cairn. III.. February W. 181 U ' ' ,f,i
DENTISTRY.
. HOLDHN,
A.
CoilNKIt OF HTI1 StIIEBT AND OlUO LtVKk:
All work in Una lino executed proinptly ami upon
Selriitlllri I'l Invlplea,
AND AT Iir.ASO.NAllLi: lliTlid
decil'CSdtf
SIGN AND ORNAMENTAL PAINTING
0
1AItL L. THOMAS,
SlttX AX 0RXA3I MXTAL l'AIXTHII.
Slmii- s... tl;., nst corner "f Kightli Htrci land Com v
r -. . .1 ti'. tup dt.urai,
decIVf
I r f I
I k I
f IT 4
I i I i. I
41
PRINTING.
A
LL KINIiS OF
or oir at'x'ixi.tixxRr
rf
1-U 4
i At the Offlce nf the j
: 1
1 i
w .
OaTtix'o DBxxllotixx
i;
. . f
At Prlc which-
iJ
..tn
lltil'y CoiiiiK'lltionl
Holy Com pot it Ion !
Ucly (Viiinotltioii! j
GROCERIES, LIQUORS, ETC.
B
S.MYTII& CO.,
WHO fa EH A TjI: ii K OO H KS,
OHIO LEVEE, : - CAIRO, ILLINOIS
SUMAItK, C0FPKKS, TKAS, SiVRUFS,
Molaaaea, Totincco, Clgnra,
Fish, CnniUes, AVoodeinviirc, WIIIow-M'nrp
IkTrtiJa, Oil-,, 2Prtiaxt
rj kxi.wks, nn ushix,
VintIoiv-(;ias-, Cutty, I,tnu.,
Ctmmt, Platlrr-I'itrin, Gunpoioder
Old Kye, .''loiiont-nlielii nml lloiirlinn
WHISKIES.
Hod lioficl .ia.cl Sliot.
Al.o kiepa oon.hintly on hand n ttieHt ooiiiiiltde
atock nf
MUCOUS, IVIIISICIKS,
SCOTCH A.M IRISH WHISKV, (.IX
I'ort, Madeira, Sherry and Catawba
AlW, ACI.ST 10 tt
J. MED .j- CO'S CELEIlltA TED )'ll,EL
ixa ALE.
We aell exclusively lor CAnll, to which we invito the
attention d eno eali biiycri.
RdiMvlnl attention Kud to filling, order.
deeStVdtf
BOOK BINDING.
QA1RO CITV 1IOOIC UINDKRV.
.VAKCL'S SILVI.'RIM.'IKr.
Eoolt XJlxxclox", l"Lilov
AMI
Rlniilc Hook .Maiiiiractiirer,
No. 73 Ohio Lkvkk, CAlllO, ILLIX01S,
' Will make
XUr.y-I3oolc.ry ;
Will make
r
Zjoclgoi'K;
Will make
Cnli-T3oolt:
Will makn
tTotuiinlra;
Will make
H.oooI'vIxxk Booltn;
AMI
llookH ftr Circuit and County
Clt!iiK ;
Will manufacture.
A Full Set f Hooks Tor .SspiuiiIionU ;
Will Ite.bind
LA H'AiXJ) MUSIC HOGES,
Periodicals, Muiriuliuw, Heiioiliories ami
All Hlnnk Hooks;
Will nianufiiciuro
Of any hind ami aize.
ta
Will matiuf.kottire
TAX IW:CKItT.S:
Will iiuinufaeture
Hrny Tlnkcts, Hill Heads nnd Hills LniUiifj
aiLDisa and Lh'rrEiif.w,
Willi ilUjutuli imd oorvotitueaa, and in
Any Style IJeali eil,
At fit Ieiuii and Chioiiio prlco.
Public imti'ouugo la rcpra tfully tolioited, and aUi;i
faction enaranteed.
All Work Hone on Short .Notice.
ecJt'i h'

xml | txt