OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, April 27, 1869, DAILY EDITION, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1869-04-27/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

IST For Local Xcw Sec Third ragc.nSl
Arrlvnl nml Wepnrtnre of Mali.
(Clro Pot Office, February 2, 1800 )
AttMYKft. HCrAT,
(Tlmn of closing.)
fcnrih (through J:.sin.m.... .i:u"p.m
North
Houlh
(way)... 4:in P P '"
fthron-li '- ' " "). 4:00 tun 11:00 p.m.
(Memphis A N.O.).. 4:00 a.m...... 4:00 p.m.
Bcmth
ini.u liiior roiitn &:U0n.m 0:00 p.m.
Mnllppl lllvcr mute,
Tiiesda nnd Fridays... 0;00pm 7:00 p.m.
Charleston, Mo., Tuesdays
Tluirmlnyn A Sntunlnyn-11:00 a.m.... 11:00 n.m.
Thebes, floov) lslan' ind ,.!,, , u .
Hanta Fo
""Ohio nlvo roule departs cv jrj'j n tl"T5iVr M5
FINANCIAL.
f-
(connECTtii Iailt ronTiu evk-umo dl'LLktin.
Cunt, Il.t,.,2April IT, 1809.
Coin nun uxviiuiigr.
nrAA. Iiiivlnr. tiretnllllil..
M0
Onld, selllnit, premium
Filter, burin
fMlior. selling . .
New York Exchange, btiviiijt ....
Now York Kxolinime, selling...
City 8c- . buying
City Be .i, wfl nR
City Homls, buying
Citv lloritfs. veiling ,
JI
20
13
..par to UiHs.
..pnrtol-Jprcm.
. tOll
CSfiW
SO&Vl
M
7Mn
County Order, buying..
Comity OrdaM, eutllntf - "Ss5 ,
United State Hond bought ut nUniit per cent.
Ic than Now York quotation.
OoIl Coupons Y per oont la tlinn Hold.
The latest New York iiuntntlon for V. S, llond ore
M follow t
U.S. llond. ISM
t.'JU, 1
ljioT
," lS5,oltl
" ItjjjS, now
ua iib;s
...114
1H
my.
lotfi
,..ui)
...113
...ll
-.113
ltKU
10-10.
CAIRO DAILY MARKET.
Ctino, In., April 27,
Til Meet: oiti iith but A moderate. Biiounl ol
lmlne(M doliye In n ceiiewl way, though there hui
been n K"l ifSuiaiid tor Hour, pole ofwhinh seem to
rather mertwsc, if nny thing, over the previous week
nnd nre largely In twee f the rtirronp(iiidlnjt oaon
In nnj- previous yctir. It I now it well established
l.iet iiittt 0lr iii supply Iho triulo south of her with
thivrnat staple to better mlvnntnp than any other
inrket. Our denier nil buy from, or are ilinvt
nctit of the numerous Mill In the Interior of tho
hiate, ami will sell n lw If not l.iwer tlem the ain
lot I .U SiiriHM.
ft 1(1
vi m an ...
W) bbi Chinee do .
II') UA X
f.'."J bbl X
Kyi bU.
ten hi,i. x.vx
0 Ol
I) M
11
.KM bM( XXX , 7 I"
?m vX - f iU
lift Uii X.X Knnillr - U U
1U6 t Utato runifly w.. 10 u ,
f.-. ,H . ......m....... n'.'i
W11BAT 1 enr No. totd at tl IA, mid 2 ri. Club
t'' i.rlvt49 tei in.
tLflK ' T- we Uitb dull and bal tlttlttjlixttwi 1
t.... k vfh'i "in Mbl frem ire t oac,' mnl'pnMiek
tint fTi in x''.ri' nt onwie. ltaiind lot of ullllW would
i . ,r . i I ,
1IA -'11111'! will market mwliaiwail llt lUUI. 'n
,. I... . i i I,.. in t.rv at ftCl A tft i rare MtO fttillt
ro ' i:: ". wid li irmi track at 11 1.
l'IHI Im I.iiner and Mm Pork li llglitl)'
rwlraiiotil J' l)4 ihiM at i 'l , now held CV: higher,
hi ."kail m '' firm an4 on tped.
inllJf MKAl. '"'iii i r .i.'iiiuu.l, with m! i.f
M ile?kk und i 14 kiln ilrlwl at
1 ''" r .
IiHAK iiun inck raid U -" " jr ton, k. ta W
lmiiikmI.
HUTTKU la plutaty and dull for all lt ArtMly
i.'.i. e. 7 till rhol.T N.irlliern aold a . Silo. K'mhI
nt :nii', 5 at ai, i boxet utbeni lUiuoi at auo, i.n-1 n
i I.- urelituirv nt.
IW are abt'.ivWl. and prieva tend downward.
, ' . al l m Vi'y. BUdbiterJl Uix-uit 1JAW
1VVLTU l'H lulx.sletilekcua knUf M W.
HUI 1 1 '45 ' I "it iba. . , j i
lTiTATOK" ire h drua nnd prkwa r0c4r. 0
inll btila IVwI.i.l . Mdd at oro $l(at,l Weil mi
t,.-r IAI., ta Inrgo . io. at M no, and W elr V
J'llflT Appl'r.' ui'.'jilnty md lw Mw.
i l M . aobUil T An ui I il nl i UO. 1 iMkl DHiXl Apple
fid ill JA aavl 1 bbl do, lupflid Mm. nmk
I".-i DwtiM i.ilxi-l, Mld at II uii libbaiiiValltV'.
i.ll'K'KUIKrt ai iiurl oud 'mi b.tiA). tli4(hvr
. 'tin wbl f .
1 UKIOUTi umlwruod.
i ',..' mi nlli'T 1h IiiiIT ;i.d i I'.il.h Kith IndieatloU 'l
i :i. The rlvr I now nitt'i- r than It Ua prevlnui.y
I . ' ii una
', and laMI riln( 4ol.
,. U,libi.l.
India
llrWBVi
Nnril
llnr!M .
Al tt MM Tlill.i
JUI4 'PlliWM m.. ...... .WlNHI.IIIllilH.M'l 9t0jA
CliH.)rluii. and kaii
S'wj
Co9init (kut'-r .......M.i.
..MM. ..M....
" (IIIKReJO. " ' i j
iHiUMai 'New Ymliifrjiiary ..:....'... o
Niw Tfift Qitlda,..w...ww,'. M..wt. mn'iiwi i .i
Piti Aaplf) ....... ....mm. i. iw im .,..
CIIACICliRd
-id : jimw ....
l'i Nl 7e fanr.,,
I'reani.M.. II (,.iiir
I rAsiuMrti ...u..BMc Aeialed...
,nl$
Wt
COI'PIIB I
I'rime il(l"lii,m..,'Ww"il.wi ,4.. Vf
.imtttOH f)n rah nu m WfSli
( AMM.B9.1tni I.f III weliht - ISS'l
tMiyilKiv-ltfiaifaki ..-..M,, mJiSiSjSj-I
r.uuji;' Mvaut 4rwl Maal I .2
" ' I.Vni llir, pw bid 7 in
IUII5J.-IKI) IIBIIF. mu -RUi: OD
J'KUXHHD MCTTCW.per.lOO lh m..1O0
uo nop,
V44J (Vlw
1. 1 '!!.
WimilO 01
!
.M. ee
IkHIWI Mill IT.
'ewl, lur iji.. aiiil kit' lk...M
IS
a pmn, nrrn...M
i:iiU-Htkr.l.
,wraMb. ablMHiM etnint
'...MM."
....li'iM
Naw t3rtaaa m.
r 1 r to eimlrr. mtjnflttt,...
hruu. 1ft w
N'irkxu. d m...
f
1
URllf.-n.
Olii.
erW ,Vv . ....
A I'tlf ............ ...
1 I'hmit
V iriftie .M. M....
1 '!...... ......
Alru. pr tb. ...
AmbIc ..
Air iw ttti.it
A;;r&r
I iii mi .bie ..
.. 11 Mvtib
! 1 ImI. IV'i.h...
I " ' I At...
7'
'. ,. nil
M11' '
) . .Nt ...lu Silver.
iii ......
' 'ir
' jiittaatiiu
-" " dacalra
1
a:.. . StodMrt.. .: U
Hit a Cotm' 1 t
t ili miniate
I! 'I MM Dr - 1 0.iyJ ( '.u n-r ...... lj
Piter
fal, t Wr......K .. 4it.y K KilMib, H?Uk.
.1... T'llkel , p'J.HU
- nun. Alex...,
(.;iii Mira.MM.
Si'.'jr I4IUT..M..
x..lnailniM..MM..
; inn 11., pr iw.
1 if'n mi
. blue
11-11
llAjIWWAlilJ ASH UlllN.
Vea, neSI. ...... ..
1 '1 )tiufHM.
'. iZ.fll
4 H
nvimuan- "".,V.'." ' V ".' Wet ialt, per libl.. t Hour una weal, per mil.. ic
mr Mlperior .lilpp1ni5 fhWIltle. nu.l prnxlliill to . Cmn per sack, Wei OalJ.i-er 100 lb., !Wci Potatwa
fouilierii poini kitbb unriTniii-'i ..''inPHy- ,... ami App , er .1. ., 3c; llav, (couipreKtrd) perlfln' 1 1
..ii ,1,....'...-.". " - - , - 9i ji uravy i-reiaiii. iwi 11,., ci I.IKIII rrviciurj i ,
1n'A. ncffffht!ik am JuIloW: I iimi it.- 'i... l .. .I.-...J 1.. I......U. ,... I -ll
?TH' ''"'" - ' ?7 00; Luniber. loone. per M. f-8 ll !
HI 1mm rtne M I ' i... . ... ... V V . i. IIl.ti.v ... I'.lnanr
" jij'jlv
I 46S
ill
1994 0 1
M4.t
;
IIMltHl
1.-Jl 1
tl I'h". t Sll
1 i.i ?M..I 1 ccta
e 8bd .... , ru.i
111 VI' 1 .. It'll
f 1 ju(" . I fctt.nr 1
Ti nw 1.
1 . niT.llt 1 v, 1
t. tMMr-M. i'K!ii '
It .17
r.: kraitttu. . i"
a 1 '
-. defl
'. t ' I
1 1.
M
Ti .
II'
14
Mi
In .
"t
HI-
Tl 1
it 5001 : u
1 in, pur pair, T I'
. . ....Mia
. iiertk.v,-,.
10 No
4imv
Ti
I! I. I' H MM.II.HH.M'H imtlH
.TL:.rT7.
. N" ' 1 I" II mmv -
,)i N.i. 14011 .'. 7i0
LABI)
imiibL,, (nrl 'ltri
t
... tiaiii
Cinntrr Urd, pel
sr id
... IT (tin
HI 6001100
LIME-Per bbl
OON-rOWllKIt
Kegs, binding. .
I.KMON9-Per box
OHANfinH-rrr l,o
Coat, per llon.....
Lard, dc -
Llnneed, do -
PROVISIONS.
I !)tW 00
.... 6 00(36 M
..... S Wtjfl 01
..imat Te
, I Mi
til 1&&JI80
Pork, mm, pn bb.
Breakout Baton, plain
f1.,i.M.. nrth
......i .....I V3"a
V18
Hlbbeil Slilci, per lb ,..ittlOU4H
liamt, aitiar cuicn, canvnmeo, per id. "il
Main Itanii.
I Oil I vu
flhouldera, perjl
Horn Siusaite, per lb ,
Hulk Clear Side, per lb
' ' KibHIilei, "
Shoulder "
Ilnmn in pickle, 41
i.uinc
1(17
Old Chicken, live, perilrtien .... ?l WiS 00
Tuikeyn, do do l'i OOQll 00
IHCJtb.ln krga, per II ..
do In boxes ..
ItOIT..
Machine mmle, Kentucky, per lb..,
Hand nlnde. per lb
XI.....M4 lh
IKJ
iticn Per II II C?1U
8AI.T-I'er bbl S2 Wi 83
HIIUAll.
Hard, per lb
A Cofl'ce
Ultra t'
Xnw Orleans In lilnl.....
do In bills
1SVMII9
... 189(18
.. I7IJIH
,. 18 a IK)
... 10l.il7
8II0T. t
AMnilcd numbers, lb bag- S3 SSi
Muck. 'Ji lb. bae..
.1 V
liar l.cid...........M.............
HOAP Kotiii, per lb
TOUAfJCO.
Dark, per lb
l.lKlit, V
itnt,iii. i
life 12c
7aftooc
7M)1 SJ
Hninklnc, pr lb pkpi MQix
PAl.NTn White Uad. per k-s 3SMilt)
P1.AUTKU,
Plater l.iri. per bbl I bt
I'l.Kterlnz Hair, per biitli - ....
vi:rii:TAin.i:s.
Potatoet, per hurhrl, from slorp "0JI 7A
do per barrel SI HmtM
Hiveet Potatnen, tier bbl.. '. It oMp ftO
tininrif, per iiiim..hm.... ......
While llean, perbuth. ,
Navy do dfi
Kraut per bbl
Pickle In Vinegar, per bbl
WIII.AT.
Choice new lied -
No. I new lied
No. 3 new lted-
No. I .New While
No. 9 do
(1 0018 .V)
... 2 WlfJ-J JO
.... 3 W
, S9 OiirflC 00
.81a OOQIO (!
..SI M
I 40
1 111
I M
....... 1 M
WIIIHKY.
llcrlillrJ arrnrdin; to proof. !t C1 XI
lloiitbon do do 1 7Sv3'I 00
ritUIRIITH.
IUtki to Mr.Mi-ni. Poik, Jocj ivhlakyand oil. per bbl.,
fin..
THE IIH Bl.lxi:. ll rliKe.tfJ Hlii do, 82 Hi M flu
Si 71 41b do, gl 0;tpeclal ilu, lie.
To Kriv Yotk, rntlmi, fini.n .rj....,
do , do do iii(,iitiiprefil 1 ii
To Nkw OaLtfi Fimir. ier bbl., 30cs Potator anil
Apple, 30cr Pork, per bbl., firs lleer, ?t W; Wlil.ky,
if r lihl.. 1 00; Coal Oil, perbbl,! I S."i; Corn.SJc; Oai
COV nerloilb! Tobacco. COc per 100 Ilu: Cotton, f I tA)
per LnVi Hravy t-'relpbt. c; I.tjlit KietfliU, 3c tier
- tdl (I'. '
Hal'. citiniii-ed, ner inn ...Crt) j
COAL.
c
10AL! COAL! COAL!
.T. Sharp MVDoiiulil'w C'oulyiird
llavlni; made penivmeiU rfni(emenle with A. I.,
nhotnrll .TCo., fur u
Coiistiiiit Supply iirConl.
Kireefrom the mine, we arc prepare.l"t' upply
hteatiuir at nny tune day or tnjclit.
Stenni tutr "Ivy"
"Alwaya In reaillne th upp!r the vranU of learner
and tlie puhlie u' lii-rallv Hi .ua prK-r.
.ifllt P.011EIIT If. faMlTll.AfWlt.
J.5'-
IMULLirs (JO.,
(Siiceewor o K. B. Ili n lr.i'k A Cu.,i
rnnvnnliiL' mid
C'oniiiilssloii
-AM-
.irvrcliiiiit'
YVIMIirtm.1T IMtOlMSIirt'OItS;
Gcxix'o - ZCllliaoin.
JAljtral Advance Mude on Qmiiynmcnla,
Art prirad to rewire, atore or forwant frtlgbto In
nil pomu ; Iwy or el nn 'jinmialoni imltita at
tend luwitN nrmatij?M- . . aiodawtf
" ' 'STOVES; jiNA'RE. ETC.
A.
II ALLEY'S OH A It T Kit
STOVE STOKE
OAK
I 1X1-
C'ojijipr, Tin ami JjlicqIron
1 1
iTOBBT. 1STGV fS XE O 3EP
A'c 1C0 WASUlXOrOX AVEXVK,
(Abou the Mnrliui lIoue()
t ! t.v . ii ; .
llnorliiK, riutterini;, Soullii and Steamboat Work
dona 111 u neat and i.iillHiiliai manner, at iliort nn.
tic. deottl'lir
wwwii.ii,wiwwi,iiiiaw;iiwiiifcwiiw imwiiiii,pi vumnjmm
BOOTS AND SHOES.
VAS1II0NA11I.K
33obt iucl QJaoo 3Vt.lcor
7WalM ntrettt bettvun 'u)hiiutoii awl
I'oftlnr stretts,
(Nerly oplt Ilia (Viurt Houee,)
Kmim a apleruUiU40k ,of Um brt material, mul
workmen, aWl Sm (III nfilerV on abort notice.
ileiidllis doitv nwttly und eheaply. Putrnuniro.
lielted. dttcSl'iSdtf
.UfttffcT JOltDAN'B
lYatcliuutlcitranil Jcvtolry Store,
(f. (I. JOltlUN, AtiENT.)
lUffitlH Stroel, Xenr Cottuiiorcliil Ave,
af.rl ldAwin
-ye-ir r";y gl rj'H'i" "-w
QHANC1SHY N0TIU13;
I Hiate of lllinut. Alexander ecmntv, f. In IheClrottU
I .iirtof AleK.'ii.lere.HWtjr. July Teilil, l!l. RMOf
li. Vu I. .r 1 , Mm; VutAr. ! Uliuiu'ei : Hill loral;
ortie.
AKliluvii ofilic 11 .ii.rculiliiuso of Murv Victor, two
above nam'"! ''"' ml, IwviO been flled In Iho
Ultrk'norll.'.' I... 1 mum Uotirt oraaid i iiut, no
1. 1 ...1.. : ... .... ..1.1 u... .ia.
irr 1. iiiri. iiiii i.i'it'n, unmiaHKn.in roaty , wtv .
tln.t I Iii-1 urn nl mi ,nt li!.'. I Im hill of LOinniaiiit iu aalil
...nr'.f. . ih- oluii. 1 1 thereof, ontbe 7th day of
.kioil, 1" 'I. uii.l 11.. 1 tin i.'iipon n auwinoua iaaued out
of mi. 1 1 .,. ' '1 "n 1 il.li' an me law direct. Now, lin.
i' i-.. )uu, Hi. i. im 1 1 u'tor, ahali twraanally lietunl
u.)nir iM-fmo in 1 .1 i,.t ('..in t 1 1d eounty, on (lie
tiiM iU) of U)w u.oi ii.rm thereof, W Im hidden at tbjl
lut'Jlouaafii Jhi'ii'xj, ml!leciferoV Ueiniur
1'itlie widooinid unuiiU bill of complaint, the aaijM
nml lite inalum and tbiiix therein churgml iid .tt
ediriUb Vikotui eonfi't'!, and n decree imtbrml
Kegs vid half bbli, tier lb..
1
I
j
1
uuaiiiH yi laeooriiiuic 10 uiu nntyer in ihiuihii,
JOHN . 11AII5IAN, Ofsik.
Odro. April litli, law.
Mulluy, Wall A Wheeler, Sol'r ferooinnl'i.
aplSlawlw
.'V .' -I . ,tiU
REAL ESTATE BROKERS, ETC.
(Succcaior to JolinQ.ilWrmAB, Co.,) ,
, REAL ESTATE AGENT .
xxt
A.
XT G T X O 93 3D 3D H .
, i r
, .lluys - ivrld iolli Heal Estate, p.y TXM,ftlrnljlie
AbKtraeiaof Title, and prepare Conveyance of all
Iml. Offlce, No. 74 (Id floor) Ohio Lovee. ttiarlStr
JOHN W". TROVEK & CO.,
Itcnl Estnlc, lloml irnil Slock Brokers..
Will ullond'fo'llie payment of Wale, Counly nnd till
Tatei nnd nil btislnee berlclnlnK to n GENhUAL
MtOkEltAOE.
Eioutii Stukkt, eecoiio' door from Com. Ave.
ilec2l'C8cllf Onlro,Ill.
N.
LINTON,
WholenJo nml retail dealer In
PUItl CltYSTAIi ICE,
Comer Eighth Street and Ohio Lcvct,
leo delivered to all partf the city. All order from
ntiroan proinpuy rilled. iiu.iujr.ii
AUCTIONEERING-COMIVIISSION.
JOHN HODOKS.
I
A. J. CAKI.K.
JJODGES CAULK,
CAIUO, IM.ISOIS.
Witt ntipinl in i)m .ln nf r..ftl ent.ite. me rchauJIe.
furniture, toek nnd property of tiny and nil kind, fur
iwo nnu ooo nan per eeni. coiiiiiniiivii, i'uiu utnjiu
one iourin ine cnmpcnsiaiion iihiiuj t-iwrm-i;.
Any person feeling hiinielf or hirnciriiiiablo to pay
that rate of compenjatlon, shall bo cheerfully ened
for iinthlnK' . .
The patronago of the public ! collclted.
Oflloo lit present, at l'.ui;er ft IMice "nl-lvery frtnble..
A coinmls'ion and nuelinn house will le ojcne d In
n fewdav, duo notice of which will In? given.
feMfif
HAIR-DRESSING.
A I) IKS' IIAIH DUKSS1NG.
MRS. AIHHE RUCK
Wiidie to Inform the public that heliaa
I.nillcii' Ilnlr I)rrlii.' Saloon
On Cominerclnl avenue. l-lween Ninth and Tenth
treet. Wie nlto iiianufiietiirci Curia, Sxvltcliea.
IVntcli-CSunrtla, Rnr-Itlitt;, Ilrncclrta, and
Ul-ktrvln of llnlr Jewelry.
U-ulle may have. IIioeninbing of their bur nianii.
fai'tared In nny desirable tjle. JanlVltf
BOOKS.
JjlOHKVEltyTHINO IN
TIjCE BOOK XjI-NT-GJ
ao to
M.IXNO.V.N,
lloc!l'ilf
Nu. 100 (JoKHxacixL Avwii'r-
LUMBER.
"YyiLLIAJl AV. THOltNTON,
Wiialeyle ami HetaU Dealer In
Xi xi xxx. To o x, 13 liiiifjlo
LATH, TI.MHEIt,
Cellar Pout, Doom, Hauli, ItllmU nml Wlli-
(io. .lll.
Oliice on 'A'eiith Streel,
Iletrn CommarLial lytd Whingtcy Avenue,
,1' ,
.1.
lloek Jitter. Paper Ci'iipantfi' Sheathing v I'tU
.! ' 11
ASD
UUAIITX OK.HKNT.
II. W. John's Iniprovcil ' Itooflngr 1
Aalieatoa Cement
nlvvnya on tin nil
In UrK(irinHlliuan
tttiei.
dwIfdecil'M r '
gfKASt I'OWER TO LET.
A Cliuiire I'm- .Maniirnrt ttrers.
Tim linmenw.' ti'um power of thorlty luiiiip", HUf
licieut forany knidof niaiiiifjclurinij. will bo let nu
the most favorable, terms.
Tin urarvoluuii.-e fur manufiiettirers, The adjoin.
Iiir lots are va. :nl und nan bo limed on n,ilif.i. iny
terniH. Apply to onuldriM the
i8 lw.l t;TV 1)11 INAHI. COMMITTEE.
LIQUOR SALOONS.
JOHN 11 Y LAND'S SALOpN
MipplieU with till liltldH of
Supox'lor 3jicinor3,
IJeer, Mv, Ve.,
Ownworoial avunue, bet. Ninth nnd Tenth Mroclf .
Tlie thinly, who love good Honor, bhould Ki
a i'ull.aul ifii.u. nki. u-i?l. tn mill' it frnirrnnt ciir
i him
ir euii
have Iheirwaiiu siip;ilieil at hN bar. doeSldtf
LIQUORS,. TOBACCO, ETC.
T-M. H. SCJIUTTKH,
Importer um( yViojw Dealer in
WIIVKK: T,fftt.lIOtM. TOBMJCO
ASP ,
AIJtKT l6
ItMt Ilrantlij 'orGrisHm hii'tl Stock' AIo
liiiIKii-tcil Alva iiJ'DUJ'el'ciit IClndi.
No. 70 OiiioLijvEK ' -, Caii'OjlIiiipiM
dcasrcidlf
MILLINERY GOODS.
, .,i .iiiiti-f -i i if,.!..
TRA.W AND MILLINERY GOODS
lOQO
lOQO
. MilS. E. H. OSWALi) Si CO.,
Uarejunt received nn unusually fine nnd ttrac(lv
,atocicor '
mmmM nml Wllllnerv (Jonila.
Kotlon. Tflmmlniii ftid Fancy Ai lcle. Blbbona,
Button, Klowom, eto., nil of the very lutoit etylea ex
taut i precntnir. to the trade .variety equal to tho de-
. V.l Ll... il,.l.i,.iliinti. T fall I fl 11 TO MtllfllC-
tlon. 'WOUK, llASKKTd) Inlnnt'a baekota, and
liaridpme coIIccTtlon of o(hcr notions, uicful and or-
A new lot of Blnccr' celebrated flowing inacliluea
iso on Iibiii, to which 1110 intention 01 mu in"iiu m
.especially tut lieu. . .. , . ,, ,
They aro prepared, as heretofore, (o meet nil uC'
tnands Inthodresi inakhig lino promptly nnd nftortln
latest elylos.
Uonnots miido ami b)ealied lo hrilor. .
124 Commerclnl Avenue, Nenr t:ielitlt tit
npllmd
HARDWARE.
JJAKDWAKK,
STOVES,
TIN1VAIIK.
HOI.M) iv-waui:,
OAUOISX TOOI.H,
TAIII.K COTIiKRY,
rOCKUTICNIVUS,
TIl.VCK CHAINS,
l'isitiMii taokm;
COTTON CAUDS,
COl-KKi; MILLS,
&cl, ttc., 6ic.
J3 ul. -VCr JS,
The best in the market of nil kind solid, movable
and perforated tooth.
2?JJ.oisi, tJbo., ttoo.,
iviior,i:s.ir.?:!rxi iiktai if
-ltv-
riTCiiEUJBiiKNJtr,
IOQ Commercial Akhuo, comer Tuelftli street,
inareJtf CAIItO, ILLINOIS.
GROCERIES, BOAT STORES, ETC.
JOS. MENDEL,
Lealcr In
t'liiully llrorcriot. I'm Mom, V'setnllra,
i:ir., Kir.
A lArs Mintitv of I'aner nrwerle, Gatlned 1'rttttK,
c to., alnay on liati I. KtrryUiiHg pure nnd freli.
h. I'm COIL OK WASIIl.NV.TON AV. AM) THXTII .ST.
np3 tf
Q 1). WILLIAMSON,
w ji o Ta k s x ii 1: a " O C UK,
PHODirCE AMI tOMMlrWIOX
ovr '23 X. o
n -a. nsr rv ,
Cairo, III.
A'a "C OhioLftt
Special attention liven to eonIfftimeiit and MirfoK
4ird?r. deriiir
H.
M. 1JULKN,
Dealer In
STAPLE AM) KA.VCY (JKOC'r.ltlli),
IM-ovisIoits, I'rotlnee, C'oalOil, Vc
131 Cbrnmrrciil Atennt, Cairo, IU..
dee-ldtf
SIGN AND ORNAMENTAL PAINTNG
QAltL L. THOMAS,
SICK AM) 0KXAM EN'TAL l'AIXTEIt,
Kliop Niuih-eivi l orner f nihth lrvt and Com-
iii.'r.'iai amue inp iiih
. Ovix'o, Zlliuoia.
derSltf
J: S. KEAHDEN it CO.,
l'lrp, Marine, Life ii Aculilmlnl Insurance
I'U'ltln lUoelt. oliln I,i'i'i', over tlrt
.iiiiiiuiii iiauii! riiini, in.
l!i-i.reenla 11". f li.e in t .;il.-Lnl.l and weeJthv
foitljainlM. p6ll
LEGAL.
O
ItDl NANCE NO. 70.
li, it nrdataed by the City Ceant il Of tkM Olty lf
I4UIOI , , . ,
Pterins- 1. Tlmt soetlen C af an nrdiitanre id aAeik
the ir.liniinais.nf Hie city iif(iiitui revtewL nud
whIIiIm,!, twamenilcd by alrikitn; out the wortls "or
aijuiiiiedbvtUiii.Ciy tjiiuvWi,", b the first and wee.
on.l lines of eaid set lt, is.
i-kc. r. aii ouiHrriipi'omieJ 10 ttm ji a tor, iy aim
Ultlillieodtkioof the City OitHvill, iniy, lie lomovnl
at nny time by u tiikjority of tlir innnVM i l.til,tii-
vi iieu ,n joint ineeunr. wnennver me sanr utiineii
ahslltlmik the inteie.tsof the uty rwUir nuiIi reino
tid. Provided, That Iho Mayor shall lutio iitilborily to
suspend from duty at uuy lima whenever in In j.in
loil tliu intereelsof the eity i'jiiiib It, any i)t'Jmir(nr
vant,'or"MiipIoyeortlieiit)', ho.dliiR hi (Wlllou by
vlrnioofanppointmeiit b the Ma) or, luaJfoonbiut"
with the uroiisioiuof Avlion 17 uuule 2 oflhe rltv
ehartQTi audit slull Ixr lliedtlly of the Xnuir to re
rl rriyiipcnloii lie mty intike lo tht City Ctiim
vil at the brst pMiit meeting after MKh -us-
pension; nnd jnles hi iwlmn in tho prem
lie ahnll iMidisapiiroved b 11 majority of idl'lbo iiieio
ber eieeteil to lioth brnin'lie of the (,'ily (JcmiiwiI, I lie
tlpeiisiou shall operate tut ft IllSnilss! frOrtf tli.'.Inti'
thereof. "
ntc. m. Tn term of utllcc of. all pllwer ippiinted
by the Mayor, by mid ivilh t lie ndvirfiim cfMiMUt i.r
tho llity Coimoil, shall 'Xir minually, nntheVthilay
01 .Mirui.
Aprirovtil, April 0, 1W0.
ll.i tut
i.
OlIN II. OllEltl.V, Mmoi,
QKDINAiSaE NO. 77, - '
An ordiiinu'o (jrantinj the rlhtAfWHy tnroiiih
tain streets, to tho Cairo mid Viiivmniu ruiliowl n
jmny.
eer
noiii-
lb ii urditinedliy tha.eitv eouwdof the city of (lo:
pMtinnl. That lh right of war itef and httinic
CoinmenrinlmeiiueiiiiilM. Clairlei atioet, and acres
Levee xtrvet. ill saiil cHy, Miall im Mini -vri't'J' w nr.uu
tl Oi tho Oniro and 'ViiiNiiiiier rnrlrrtAil eMnwtiy 1 wid
llMt IhU kali) WlloAd OHIlllliy flisll ui)ollierM(ilt
and prlvllet-e to y down end operate u single or dull,
blollnenf mils (anil im nmre) over uml uIouk aaki
Coiiimervlul uicuuc and W. Chilea atu'ot Hint if ius
Levee street, to nny pirtnt nt whieh the depot or said
uonil'iuiy may tK. I'M-Mn-l ond et,VIIibd pi..viJed.
however that such riljl. mid privih'Ke shall !i mid
hereby nre fautod ' oiily iltiou (Ik. eondllioii uii'l nn
(luwtalidiua ttiut, wheruei.lluii ui(eor IrCcUluo not
already filled tl the guide esl.il.hs.hed hv said Mty for
itseinruunM jist'ii'iee, ti.'ini U nl'tuud iiiod slilt I
lui'l upon ml eiul..ii'.i 1 11' :' I"- ( :i height to ' (irn
tHitnl Willi ibl (tnide, And tlmt if. lit nny lime. shIiI
giadpfhuiiUl bu i.lU'i.-.l, Hie Ueifbtof ml 'I miUil
liienf shall be alts 1 I ley h 1 d oouip.my to em rekpmul
tlierewlth thit m- npp.Aui'hesto sntd enilnnkiiii'iit
nndirokKiiiK ovi-r it, shall be eohttriii'te.l by sm
coinjimiv nt eieri i res nusat liitert-owKKl by siimI em
Iniikiiienti (lint the trm'k and rail of said 1 ..ml 111
tail avenue nnd flreet idiall lw ho arraiijieil mid pro.
touted by Hi'I'l eomprftiy by- planki atone or other S'llul
material a tu atlort u snfe and easy pnj;' fr leiim
aikl vetucle ovr lmin, yi'liri'r id trinke iro mi
reisibli' mid 1 1111 110 enmsud i tjtut riiil r-liiill belaid
iw neartlu' neMiHofilie 11 venue or strensn i ini tlun
ble,tidjradouWe line of rd Ink! donn tlmlthe
trunks shiifl be laid it closo together as tho business of
tlirtMjl will permit ; and that auuh regulation mny
1k ImpiifBil (and I'liforeod by iippropriule peimlties)
by tiieelty coum-tl ofbaiiU'ity lip niwild riillriiiuleoiii.
lavi) nud oilier, nn to Iho ua "f I tr.i k " wid
iirpiitie und slieets, in will reslrlet the ipred uf nu-s
Iherei n to u safe und roasmnliblu nite, will prorent the
ktorngc of wrs! nnd iii:Uiionuc of other permanent
olttmotptis upon mid trunk, mid will (jenc-ally pro
lettt the piillioinlliQiafo tmiU-oiiXQijient uo of snnl
nvemienuil etreet suoli rpaulatlon, however, not (n
bokiuiliuiunuiil bolnitoiielitleiit with the right hero
jnliafwo Krivntojl to oaid rallroal eompmiy,
Approved, April 10," 19f.y.
upiTWt T' JOHN K. OIlKItfAMMayor.
OUTIIWESTEKN
Imauraiioo Ocxx&Inx,7,
or
CAIRO, ILLINOIS.
STOCK CotiPAjfY iNCOKPORATEI) 1803
CJAfHI OAWTAB, 9200,000!
I. HUIID, l'reslileiitt ...
n mm . . . I1h..Ii1.1I
JAIUBN M.KUAHUENi Hccrctnryt
IOOUniTTKNHOUHB, Trenenrer.
tnitiires nifnlnst ln nrilnnmcn hv lire, mid Die peril
Of inland imvigatlon ni(d trnnsportntlpn.
Office In Winter' Dlock, Commercial Ave.
ileeSl'OSiltf
"V. II.Morrla.
II. II. Cnmlee.
0
AN DEE & M0KK1S,
Xolnrles Pulillc nml Iiisiirnnco Agents.
Onlro, IlllixoiH.
0I'FIC& A'o. 71 Ohio Ittxee, City National
Jlanli lluildmg. ticca m
HEALTH INSURANCE.
millU'EOKIA
MUTUAL KEXi:V0LEXT ASSOCIATION
I'rorin, iiiinin.
The Firtl and Jkil Jtutituthm oj the Juml in
the United Males.
Weekly HenefU from W to ?IOneno ofalcknesm
Kverv mun or IVinale of Healthy Constitution can Ui
a memlier. .... . . i .1
law oflllinol". Kor partfenlnr niii.lv to
Till Institution 1 ICJcaiiy incorporaini uinin mi
LOOIHIIEIllJKUT,
deejldlf General Aent forHtftta of lllinom
FOREIGN EXCHANGE.
jOlt SALE,
r
JOHN IV. TltOVKll&CO.,
IlItOKEItS AM) EXCHAMJE DEALERS
Eighth stieet, see-end door from Oem. Are ,
j:xcuanue on
(.'wit Hrllnln, Soiillicrn (.'crmaiir,
Irplnnil. I'rniHT,
Xorthurn d'crinaiiy, Sweden,
Norn nr.
Also, Paia Tiekel frwm
lAttrvtiL Itrnlen, Hart, Antwerp, Ilrei.t 1
... . . . ...
awf Jiamhurg, to .1 eir j arn,
Or lo ny point Wet.
DdTotleetioos liuvlcon any pouit m IUir"
1ITY NATIONAL HANK.
Oniro, Xlllbuxoira.
1
CAPITAL .... 9100,000
V. I. JIALMOAV. I'rnil.leiitil
A. II. H.vi--finiii. c;n4inrt
WAr.TRU IlVlbOP, Asslitnnl Onshlrr.
Mrretwf.
J.xoliftBe, Coin, nml Uiiltptl Slates Hondo
lloiih'lit nml Sold.
DiMfUe JltMttetJ, t n Gmtal Hank
11 r. L.-
itit'ttaW - .' .. ,. . .
rnilK FIKST NATIONAL HANK
O-A-XDEFtO.
lUXIUIilinil), IlOltT.AV. MILLLU
rreeblsni. I We-Pre- ien
it - C. N. IIUOIIHS, Ca'hlerv
' . ,1
"''.ongclloiw I-omjil Atteiidetl to.
KiclituiKr, Coin, Unlllt Sttir nlul Uliltetl
Stnte Krcitrftle,
Injcrot Allowed on Time Dejiosllri.
fsbidtf 1
ATTORNEYS' '
TtaTiTk, AVEIljl pp'Wlt,
A'lTOltXEYS AT LAW.
. Olllce In Ui iis,'nUv IIiiIIiHiir,
Comer of leenth atreet nnd (Vimmerclal Atcnne
AV.. I. Allen, I
11. U'ntaoii AVelili, (CAIUO, ILL.
I.. I'. Jluller, ) d. --Ill
TULKI5Y, WALL& AVHHELBIt,
ATTOKXEYS AT LAW,
John II, Muj.kky, 1
Clno. W. AVali., CAIRO, ILL.
Uam'l 1. WiiKKum, J
Ollloo nuoniii, ii unit 9 "VVlntei'i. UliitL.
ileeSl'eMlf
Vi'M. II. QIIKKN. W, JI, ClIMIKKTs
Q.KKKN & GILIJKKT,
Atioriii'js nnd' ConussPlIopnt
: Ofvix-o, Xlliaaoiei
BpW'lalsttentloBttiven loAdmlMtlty twilSteam' ti
business. v .
Oniee mi Ohio Levey,? M""'.'" " nm 1
Jniilr-,.fl 15r'ptlnn Ttloolt.
ii E. ALJJltlUH.U,
Cnlro, Illlnoli.
I "
HPi:clAL ATTENTION OIVL.N W COLLECTING.
Ofllcc, corner of ltli St. mis! AViikli. A v.,
In 150 rihannessy'a new Uriel;.
janlOdtf
1." 1 XT 1C
At tlio OIHeo '. tlio Cairo Ktillotlu,
8

xml | txt