OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, May 10, 1869, DAILY EDITION, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1869-05-10/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

VI,
il , f . . 1 1.4. - a i i
i nvtr amif nr i ' 1 '-vT nl - ,v ,n f.i ' I -i , ,n i ii! nwr"
.-awl
Arrival ami Departure of 3Inll
(Cr2,l3t-Ollio Q4-j?bunr 2 WO )
ARRIVE. . BrAm.
ITimo oi closing.) i
North (nay)
. 4 45p.ni lliOOjiIif.
iiithandwny). 4:00n.m "i
south McmAiiy..v M- I'S !::!!!:
Olll
OHIO mvcrrnuio. ......... ow ,
Tnratlnv and Frl day... i:W) n.m...... 7s00 P-tn.
Thebea, Owe lawn- wi
FINANCIAL.
' ' 'i.Wy'H ii'f 11," "!ItrLf"i
C0RREITKD riAllV FOB TlIC XVKStfia BTJllVrtdS
a nun Kxciirtiigc.
31 1
ltlnV'.'....lXi.I.......i.!iliit(W"t .
Hew York UxolmtiRc, linvinR Vn'AM-..
(ry Scrip; huyin. .......-?. -..fa..U7J...wC;, ?i
lity tvrlp! foflliiB v ttV""S$l?,
(5)ty llomU, lrtiTiiis.....) -.......jI-oV4jj
tSty Hor-u iflln .,... -J; JO
At follimn r '
U.fi. lVonili.,lS.M...
'.' iKi'ill
U. U...l.,M illBi
t 4.4.....l
IMS now '-..) i-u:xs.iiai ml
isfl7 l-t4H- i
.f .t.M.f
10-40
11W IIXjJ
CAIRO DAILY MARKET.
OXtno, In.., My 7, im).
Hut lnM ilurine tli pr rot w ock li.i' licin iniiMunl
IrnulM, nml llmtafl: rm n lilioli' mny li nrwnolinwl
ilulliwt of ilio fpa.cn thiiii far. SliiinnnnU nro IIkIiI.
Ami
II UtO lirncr tmio PCni" I" iihtv ruun-iniT iumitv..
. It mny "niT hh MitlUfiily rerlvci.ilii, thoimn
oil
we i
lont ftnt climla Hi liiucn iv'iiviiy ior nniif mm- iu
........ t.nVa inui fur dm liut nix. innutht.
coin
KIAJUIt has liorn fxtreinrly "lull, llmuuh JhIiim
Iwvn nut nmtorlnlly olmiwl Hinro. our I out nun.
weekly renew. Tholono of tlio mnrkPt inlornwnni.
Halowero! .
75 Mils Him- J'J.
M lU SuperlliK' - J i'J j
T6 liU X .' - J
so uu xx 5
i hhW XXX : 0
yi i.i.i. vvx 7 Ml
till uOln l.llOlcil XXX... - 9 "I
M hb I'amlly ''-J ,0 75
WJIEAT M dtlll nml iinehnneil, nml tlitJimu-Urt In
AM. Xoi.alcrcportol. r . n
COllX nml OAlo nro ilofng nothing ultra in n n lnll
way nt proTiotm rnten. . . .
HY li.i lipon InROod ilemmiil iliirln llif wci'k,
'and nil the receipt Imio Wen tnkcn' Jl"ii"' rnt-
noted In our Ono t-jf onllnary nold nt Sit rw,
nnd I caroholco nt 8a l-"th di livi reil. Ono cot
KooilfoMmlrnel:nt5iJ'"J. nd ! IhiIm frnm tor
ntS23 50. ' ',
I'ltOVISIONS ore .lull, irtrtltn. country Clear lile
hold at 17e, lnmllii HIieuMer nt 13o, nml M H Hnm
nt ICo. On ctilf elly curel dear Hllw iolil at IHu.
COHN-MBMTho only nali that transpired waa
70 liU. Htwilii ilrleil nt 83 M pur lM. . .
lUJTTKIt I In fair demand, and the innrkntii wel
nupplM Mltli all but clioicoPalry Mhli h ,' wKree.
WpkR4RodoldntMc, ami 8 pkn atrictly ohoit-e
rtt37centi, '
Ki(l Wl'.' dlmlnUliod reeelplf , und n gfod le
tnsnd, ilie market lmndTancod alnc- mir laxl neml
weekly r!Tlfw. uudaoino 30pkgnod nt J.V, alilp
jxir'a r ' ' t
I-OUI.TIIY H Unit und III ood demand. I -oop.
mixiileldl(eii wld at U. I eoopn at jAiW and 13
coops at jaw per iloi. r. n
lOTATOrSasrotfinnely dull wild Kaleromklii)
from atore ut 81 .'- it W. nml OV ptjbxtfx.1 '5,IMn.
wi,t"i'ttiirniiiiitJi". .. "Htts i '.(
OUCHllIlt and DHUUH rt nnii.uiDd mhrki-i
without any "''"'le elmnae.
rilBltillT! qnlt and un-'ImiiK"!.
filt'lnri :Hlatrnirnf.' " ' "' '
AmoUilVihlpnll-ot' tla. Mil. rll?aMluaJiX.rlprll
1
.1 I,. i(-.rNi.Mi,lyiirt. io win i-e..
Thi wer rd reei-lved and chlpt! wwl wri'11"
B'if:'CetriU TlMlMfcl MriiVAlril ftniliHUVTO";!'
, ir For. Local News Sec Third Page,
H, rou.odcpar.aovery a wftj
J.MJ1IIA1UM, I JIJjLj 4i -dn Jiljp J .iL.mAj.JL.-U &&U W
rtr.f.l -ii.m.iiMVnilunL'..r....ii..T....A...(..Hi' it
olt, xcllInK, promljijii ..t..'.;..:.'.;......t.t.. A bT
kt!...r . rlr quotations. ..." ,
Ool'i Cnnpoiu Ji pw font Ipji tliim'Mir. t
t!io i.Vt Neir Tork titlnUtlnnsrtot: UfoJfml&H lift-
twa4TWiVMtoM fortMI iinp'i')OS."l"1 t,h,;,
, f -jlt' 1naidia)Nillitvor'r)Ibf,si.-.Hliippi'd vmj .Ve.w'
H.JiiWVWti, 1 Ai .l .i. .K
ii.mii.i.,, .,. ,., ,A ; mi (
, MtWUIKTMIIlC
Jptn Twine...,...-.!.'
3 H to Twine...,.....;.... "".i,,w i
1111 ,,
Clinks In AikiiK ami tub
Ordinary " " "
Cooklnc Umier -
fMIKErtl!.
Ohio and New m lVmrj'
; None
W'A.U Vrt, ltt,lier m.H I..M...
, laii
f II.Pk'I'IIH
,..C..l.-.l.... W ' li.ii.rtKri Cc
Tc Huenr IV
Hrtdi:
lic Me
Caoin....
,7c
..Ite
l. I!i7...r .. .
iT..
C'ratknellK...
Ai-fJtrl..........
T ' i cokit.i:
l'llme incliikii....,i...l.'..-.-..
Coiiniinn du fuir.,
CANIll.ll3..Slur. litbt vfHhl ....
UKMIINT-lii baritU
....txKUr-
1. iflujvo
- COUN Jit! A I.. . ..
rieli, blte.l V liairel. 9
Hlanilinj'aatpnindinnl.MMt.. ;wu ""VS..
t. ,. Corn n.mr. per bid 7 W
IItl5Srtlll HKEKO luo lb..-. '6J!3i
iK.r lUOIlNi Tonii8.iM,
1 , :.yix'(jl6Vi'
" ,,, i... .........,..,. 1... .. be
7 lOllfStii
mini riiiriT.
.1,. Ilcin.
VeoMWvea ' " ...............a.... be
UwlUs ' ' - - I08!W
nninu mini
I'rarbci, for ira. ami Mf V ...-.
AiwbK, peril 1'rf'.1 "
Kl.llrt I'avu0, .Hfiloa., liipr' ornut lu
MOI.AtirilJH.
New OrkH
Futr M ir ttHii
ton.
M4.l,...,..l...i.... C-V((v.i
" I yl
hymp. , I'" j ci
Hoilibum . . dd .....
,..,l ri
a i
.'iJ0
intrns.
Jfi'iliimArnbif ' VVXi?o
bu'lK Nu. a
Altnc...
toij.'uiicuui Myrrhs..., . "fiftSS
llVilll,..li.l. I'AH.ll .. & 7.V1R l
Hulpl.iinc....-.-..
nuini'iinc........... "; ': f. '. ' i:;,in
O.alic......... i $W Muridilnrf ..11 WfjlT Wl
.. imti m. eJj JJ'i "airr:v- t nfS
CJi" .luiuir, m. . 'T
lH!Nilnilc. f!ler,r 1 tlStfjl 6
AlMIlK
Anew ll'uit
7ft nil 'Ainu' ., p wyo mi
111 i.'li
Cub. ,Ma!iiel3
4r-,. o lUiiilmili. I'.. In- 3 iOi.it 0U
.nlll5.l iMl
il ii . AirA..i
nti Niiie..i I
4u,;it5
i:ncii
r' lili
..n.i. i i.
COATS
weo
1 !X i-uiar I.uiJ.V... '
Oana fiept
ii.i Hiilipelrp
iJ
CliWiif.inil-u..l bhUTt F;T.iii,in,per o..
I'jijr Haiti.....
, uair i ii,wniiiir ,
4.V.frAIVinllriU ...
ifotctaUeiifriiii,
60JI OOlVllllul, blue...
(j)time .
16517
risii
M4ml, No. 1, per bbl. iww 21 00321 00-
da 'No.! ' pew !0 00S
H' M, S . UrtW I3iwy
au Jut, lulls, new., 3 003 23
No 8 ne.w , 2 75ft 00
No.S new 'JiibSSM
."' ' -lUniiVAllr! ANJ'IUON. , ,
lVi.i1jiVU2. JOdtnOM , ,....,'l O&i 7
i Ulligoit"'' fi pt,r'n',"ii . , . . '. ' ,.,
tmf t 14 W417 0
Tra Ulai, 11 pair.m 0 in No. '.'....i..... SXJf l
llann.i, M'i ., H$i$
II ,. 'W tr., jirrlti , IfySc
V I, d p" i lb... . Illle
lr nil tin, per III ,. . ....... ,..,7l3
t .me ... ... 19316c
H, No 10 in 17 II Cr
do No, S.t II 7)
India rf..AX.-.i.tJl..IOi"V:1,(jailiJj
tiiitmljunjn UWliiK,;t..'"'vrT",")J.,J!T?J
f 1 New tjiiuiir.....,,.-".-,.".r,";-'t:;Ji ,ec"
lluilap ft ,...,.....i....-..l. nJ
AnialuilltU, tricti.,. ii - Lrniu,.t... u'.'!;
Aio"- " V. " priganun'. (t.:n
Aloe, riMili... .t l'Hf " faearnri . 1 fcOy!! 0i)
'llllian :iiba 1 liwr-l !l'itah fliioialu t'(7'i
llay.'lbiiu, pme...l uu(il Oo (JiiliKnilVer i 1 POAlii
Itriiuiliine, rull... eV lo lluiiiine rulli '. &-J 70
. l'oliitli Wi ilii Kwl I'lt'riniiale. 1 -U B'J
nt Mi(i 00l).K tLitfrli hA .nii.ii: K
. MHWIMtllMNMMIMHMtltliMIHIIMIUIII V
It Ki, Wt.,Um4nJ.lit.il.j..iUait4w.i JW9j
00
OltANOEH l'er Lo...J.LM .....V.r.T.L. 7 to7. 0
KlbBeil Bldei. per ID.. . , ..-.... ;"7'
Hi it imitterircatyeaRvaataidi p -1.481 .yiUttu-Ji"!
Dulk Clear Bidet, per lb v i.k,iyj. .
'Iff HuM Atflrfrlb .SJS, ilL..!.. iQilo
HOPE.
Machine mule, Kentucky, per lli , H'JI'-
HiiiljliaBe.tol8lI;jUiiSiI.JI.;li.i.i..i.-J...i-. BSjc
Mn,iill&.ner lh .
i nwrnujjiajaihav u mu
AJ,n-(-jM,fcbI,f.)...VfK-VWl.MVlO.SIi M
AIVpir''i?...(lU.u.l..J.,v,hi.".ii......u..- ISm18(
Atmueh numfien", lb '(.h:.. ..'..... ...... S3;;
. jiiiiii. .
t
llurk, 2i lb. bar.
.ijij; jii..ia.....iii i y)tt
liar l-an
'
HOAfr-Kin-ln, tier lbUUtij,.U.. J;..a....'....,'.i 1 8gt9c
li.ii i-ni,......MM ...... JII'I
Ilk
f ! . i ..... t fTUUACCl.
n.irv: ner .'..."..'.,.:.:;..'..r..1...... ...
il.ithU " i..'.ii..Zi.r...n.ni...
i7681"r
llright, " ...Y ,7'ftl SJ
Hmnklnir, per lh., pkrii ...i.:.j..,.:.','.i... '' &SAbc
I'.AlXT.rtWhlle Lead, pert kf....fi . iq Mi
PlnMir Purii, p liM,..j.j...J iUxx
l'laalcfuir.llair, rrr lmib..j.. ....... ... , Ai&Mt
rii no
VEnrSTA iJi.Kn. '
rrr
U rf L Potato!, (' hJl.i s llns w
While. Urani, poi;buli....i..i.b .. a (&-.' U
navy an - air 3 mif(3 so
Kmut per uM ...........i.......v tS8 OtVUlC nO
I'iekleii lh Vinegar, pur .bid ......., Slj (VAIC 0)
WllbAI.
.Choke ncTV-llfl,; attlMi ...91 bt
Jn, I new lira.. I V
No. 5 new Hd..-..n.....i..r..i.'... ' 1.2S
No. I New Willie I (.-,
No. 1 do .('ii........M.. iu..,. I ti)
WIIIHKY.
Hetiifled cirilinf In toof....,.,...,.......t 00.111 30
llnUrtifin" do"' do' KSaJOO
rnnmiTH.
IUtm tii Mmrnu.-Pink, 20c) whliky and nil, per I'M.
wri nan, pir iidi. suci rmuronu ieai, per bbi., jk
Corn, per aack.'JOc; 0u,tTf 100 IIm., Vi I'.itaton
iano Aiipinn, pet pdi juc nay, (compmiea) perinn
l t Heavy Freicliu;perl0illba.,0ci Mzlit Krtiil
iltliK
tier lop lb., iSSct Lumber, ilreneil, in btinilleii, per
S7 (mi l.uiiiUar.lOie;rer H.'ii W
Ratu atr IIiil rnox: N. Y. and Ho-iokto Caiuu ar
Tin: IIluk Lmit. liLclnm, S'i U Sd do, M Hj 3d dt'
l nf 4ili tit,,' l Wj.peci.1 dn, Ttr . i
to new vork, cnunn, conicfMiml ,...! n
In do . , .do r untnnipreiiiied.....7........ I ti
To Nr.w OrLkann Flnnr.'iier bbl.'SOci folalnei
' jIf. 30cs I'otk. per bbl., Unt ller, SI (vi Whlikr.'
pr.r bbl..9IOO Coal Oil, perlibl.ll Vt; Cnro,!Uc; Ou.
ivc.ueriuuiui innareo, vie per ui Ibit union. II CO
imr.ba.'e Heavy FreltbU, aiej Ujhl Freight!, 30e per
IIA, (IK,
Ilav. eniiipmaeit, ner lnn. ....jtffti
COAL.
G'
OAl,l COAL I COALI
' ' ' ' AT . !
J. Sliurp foDonuId'H, C'oHlyard
lltivtriif m mil" nermaiieiit nrmnirejnenU with A. T,.
flhutwell A Co., for u ' '
' dinatMBl kiuil'y of CorI, '
DirectSfrpni 4hu. ri!ue,i, mo areprepareil'lo eupplr
ttajneria;ujy.llmujla).or nliiiU -
. rtii.vTnir !
AUiiyln reailliu'M
iicfi tOfiippjy.lhp wa.nli.qf pieamers
ip'iieriti(viivlnpriec.' ,J
nollKltril. HMITIt. XsnL
Arxl the
ptlMltfj!'
J M. PIIILMl. CO., -r.-j '
(miree.oraK. II. Hendrliiki, A Co., ,
t'oTHnrdliii- lauJ i Counnlksluti Mcrclmnts
lo 1 .' -I
la i -i ru I . i. H
ANP-
II
, 4 "
v W1IAUKIIOAT 'l,Rll,ltIirrOIW(
RI V it' .
, Xptlxxoirsi.
ii -- 4.- r . t ' i
ii i
..A. 11. . I IV L
'4 Jiiif I i -A rm- to i Lt-i M
' Ari?iiri.nuril fn rMtuilvnre AeV,iriAikr.t fritiiiifl
aUpojp.lM IliXtlTaellanrpiniiiMiiioni .lhi1nUt.I
(end,lojriti.prpnip.t;i, ) , aalMKntf,,,
a " -
'i f " "YHlfil
: t.1
rr
rT'T T J1""'" ' 'f X-!l V f" ? r 1
j- . mnva k'iojik, .i,
Fx
3rX EEC XT? JPZAtdETZCTT
. oMCopjwr Tla tntl Sliwtlron i
JOBEIU& SIZOF
- ' lll.H
(Aluiie the Market lloil.e.) , , .
j,. . jvii
. ItnbrtiiK, lidttr-rlnjf, fipontlne and We ambo'at. Work
dunu In a neat und auUbiutiul Jlianher, at limit no
tier. deoJl'tlltf
mm f .
UgUBT J Oil DAN'S '
'. nc ij .s jgKSt' -c
IVailoItniaUtir tuitl Jowclry Store,
It,.i' i f I (ijUOUllANr AOlCNTil
i:i till tli Nlri'i.1, Ni'cur t'oiiiinercliil Ave.
aprlldAw8n
-vnr 7 if-
riHANCKKY NOTICJC.
tftatoof Hlluoin, AleAainlereoiinty.Hii. In Iho Circuit
Court of iAlxiidreouoly. JlilfTi'r;n", a69. Ranor
ls Yiytor va Mary Vjetnr. Jo fbaneerv i Hill for ill
on'e, i '
Atlldiivlt nf thenon.re.Hidi'no of Mary Victor, tlm
atinve named ilefimbint, havini; liven tiled 'In the
Clerk' oiliin of lh Circuit Court ofaaid eouniy, no.
Ike l thereforo hereby alien to ho until Mary Victor,
that the complakiant (lied Ills bill of complaint in aaid
court, on tlio Chancery aide. Ilieranf, on ibi?7lh day of
April, IMi, und that tliereuiNin ti rummon ucl out
in aai'ii'ourt reiuniunie in uie i,iw-uinCLi. iv, un.
If you, Iho laid Mary Victor, ahull peri'mally bonnd
apytat before tilt CiroilLCourt ''d ' oijnty, nil the-
nrtt nay or tne neii term inerroi, io i iiiuuen in ine
uourtbuua to tlm city ut Cjira, ut mild county, on I lie
IhI Monday In July next, und plead, alien or or demur
tolliaaaidompliinutiU bill of (oiuplaint, tho aauie
and tha innUera und Iblojja tber("iluh.lri;odiind hi ,.
Mill be 'dun a KOiifcKnod, and a ileereo piitereil
nfiiiinsi y tactotillnKlntliii tirayer f aid bill.
p' ' , J(H1N il- HA1UIAN, Clerk,
Cairo, April Itt'i, HW. " .
Nuikey, Wall A- hiiler,'Sl'ra forcompl'i.
STIAMB! , v;
TO OHTAlNITOO'TO
HKEItWAltT, OIITII & GO'S
And'purch&o the leading;
Stovo oJT tbo Wont
A good variety of Oooklnjrulnl Heating f?lovesal.
waya on hand. Alao a coinpleta owiortmeiit. of
Tluwarc, Ilollow-Ware, e., Ac.
Mantifaotttrera of fluttering and Hoofing.
Our motto fa (Julok Pale andfimajl Profit.
MatUfactlon guarantead In every inil4Utco,VH
ITTitiiliijMis mil til il'i'irrr
REAL 4HTATE MmQKElMll5TP
if
,'l' f ii.iiui.i, liiijl ,ii Ai,tl.tti
V i h'iriff 1o Bb llloJ ej ' lyiiovsij HMO
i", ' " r ,u i-TniT..;ni 'jrHfl9 I
tl Jo h 1
Real KslnlcV Ilund imlJStotkiTtaoiicrsl '
Will atiendWll!
IfmentorNMUItt.trnn'ilndClfJ'
pertslnlnj? to a OKNKHAU
10 nnv:
TnTe. nnd nil bualneft ti
IIHUKJ.iimuv.'. im TflDliJIIO 7
f 1 ii, " H9inir rvu T"i "iniooftH I rt,t
vir.Tift vi,. ..I
Wholbaalb h,nd'rataH dealoh'irtiix.r
PUKE'V'tcnVStAli '''SttiK,"
'I I ,
Corner Eiffhtlt: Street an$,:'Ohio; . Leva,
len delivered 'fo nil pirt of the city'. All order from
auroA'i prompuy nnen, - " npni'ioofiu,!
BOOK BINDINGS.
QAlllO CITY HOOK HINDEUY.
MAItCDiS SII-VEKIIEUC,'
EooJjl - 33ixj.cl.oi-, . Ilulor
; i i i : . i
1 ' -AHD-
' C l ' -
lllnnk UooV JInnnfitclurcr,
No. 73 Ohio Lr.vr.r., CAIttO, ILLINOIS,
ap 3'GAdtr
HAIR-DRESSING.
jA DIES' IIAIU DKESSINO.
MRS. A1IDIK DUCK .
WiiticHo Inform tins imbue that ahb ban a ,
Iinillea' llalr Ureaalng Hnlboii '
, ) . .i
On Commercial avenue, !Ueen Ninth , and Tenth
utreet. hho alio innnmneturea uuria, nwucnea,
W'atelffliiurila, Kar-UluKa, Itrncclcta, anil
all klnd of Ilntr Jcivelry.
Irfullemay havo tiiecomiiing or meirnatrmanu'
faelured In nny ilelrnblet)le. Jant'iltf
BOOKS.
JJ10K EVEItYTHINO IN
I
i
Tllll , BOOH. XjXXVTJU
HIMHMMItifawllMIMNM ,)
GO TO
Nu. lOO.poaMcaciAi. Avaxva- ,
LUMBER,
tUi 4errr -nwr 'f' - '
UiLIAM M T1I011NTON,
Wholeialeona'ltelilllwibinla.
r ti , .'.l.,i. -
Cj -u. zxx b or, rf.lx i.ax glo n
i ' i ' .' .-A: y .it .il ,.U I...4 I
,),,... iriiu,,. 1 ;;;;
H i ' I , ' . 1 al
Cctlnrroitii Door, Hlt, llllinla mul Will,
.aiiillv.t.y Yifr,'W innU
, Tl,-!
,tr. cOMC4oiiMr4m(li'Mrue(,x ,, i
l' . If ,.,.( I .If V. I .. ' 'II I
iK ,'iIni 'lf. . 'K I
.Uetwefp iCmprerrlal .an4. Wiuhiugto Aletiu
..ui ..J..X lllu .fnl I., ..... t r Ju.il
. I -A1U
a jitJ biiL, t jl i- 1 1 jY i
. .Ik . IBIII III '
ilil.
qi
to ni HI- i iiia Jo-iT'. .
-tai'j- - ... ! ;,, ,
- i , ii . ., 1 i.....
aUARTZ CKMKXT. '
.i
, f'!c'i :n
II. '. Johu'( Iinyrpvcil Hob'Ui'iu;
'7
..ikil." i '
. , AND
' !lllf U
Aabeatoa Cement aUrnya on
In large) br'amall rjiiantlliet, '
dntflecil'M
liand,
OTKAM roWJCK TO JaHT.
A Chuiice Kor MnuuriK'tiircrN. '
Tbo jmniens-" ateum power of Hie, city niuupi, puf.
tiuieut forauy kiudof manufutturing. will bo lot on
tha moit fnvorabla termi.
Tlui it rare ehancn for immufuctiiren. The adjoin
lug lota ara vocant.and can bolea-ied on aatlafai'tory
turim. Apply to oraddrivi .Ihn
arlivd'rf CITY DltAIN'AOR fioMMITTHB.
LIQUOR SALOONS.
-H-rfTlr
TOHN II Y LAND'S SALOON
J
'la niipplled with all kinds of
ISupofioi' Iiiqiiorw,
llocr, Ale, Ac, r
CoiiUnercinlnvciuie, lct. Ninth and Tenth kt reel's, '
ThothlrHly.whO lovo jjood liquor, ahould glve'iilm
a cull, nml tliosouho wind to putTn lru(;raiitclKar can
have their want aupplied at hi bar. dee'JIillf
LIQUORS, TOBACCO, ETC.
TfM. H. SOIIUTTKK,
Importer and Wholenule. Dealer in
MVISm, TiKlUOHS, TOKACO
ANO- I
OIG-AH8.
auckt io a i
llasl Ih'unils of Cream and Stock Alo
ANO
IiujinrUil Alo , DltTercutKluiJa.
No. ?b Ohio Lbvek, . Cairo, Illiualx
deo2l'Cliltf
Mliltll lUlft kit
' (4tWfjaiW'lairrf q!lTarrhW '&;)o-)
I ii.-I .JSJjonl'J ,.ftuJlJ'Jftl)), in"!
ir.)Il (t'j
l
II 7I I)1tiU
Ixaeol
r n el frtoli Hbni. jlAtWilfi iil!l
viv i rim wmv mbtiVs? a vim
Jul It u nJn(f'f (ftilfrty? lit )Iltl1'i(
f qiilt u) niuol i"'ji--0 i J Jil') "! I'll
" r "0T)fri'ir'0DS&iHA5KV)0.il
fi,eKln'J,",8W'J Oill V ,rforlltlJt l)V ,
I I"AlMa'r,,l t"0 fl O) Jli ItObaWMPJiiiO '
I7fiM'AnhlaaainMJ rT -Jffr,?iWtro.
1,i l,li, -.i. iu-.u.ii .l'otcalim.'
.V VIMIIII DUQI WVVil' l I M IllfV l-Uli 'i
. . 'riiMll...
'' rflap8lSR,
' ' ; ' 'IriVrft Wf J.IH' Tnpi'H " "Wl ";
''mnifolloW.;, M' JaWneiCloai;i
French Tawruv;"' ' ' ' raclflcIJairni
' tViindlfie;i - ' i ' 1 . lilaWa JLInenp,, . ,;
Plain lrteali q Wl"o AlPf!4,i: r " .r .i
Urowri'nndnlenifhiMShenllrirM Ji I .In' "
Urqwn anil lllacucn aiiiriingj. , ..
l'arla I'flnted SitlngHliawlii, i
Tibet HhnwPi, i ; ' 'i
I dtna IJW? nnawie, . .
T chctliindfltawW"
I''
lk Mantilla,. , fr
niii . i. , i ,
While flood,
Donna MariCif n
WaUtjooka,,, . ,
HoYtOmroHe, '
India Twill.. -,,,
India Mull, .
Doltcii .iicti,
lloileryt., , i
Olovca,
Jaeonct,
nHi,i
ti.orll- ANN CAJiSIJIKItS,,
Toweling. ,
Napkinr.
Onrpotair
Oil Oloth,l
3VIn.ttlxi.Kr
COnNBK niOHTU ft. A Np COMMEUCU L AY
mrW.lif
FURNITURE.
jg S. IfAlU'.EUi,
1 1 nCALKR IN
FURNITU JW. orj
QiieonsM nro, Jlar Flxlnrcs, OlnSHwnrc
AMU
hocsk roiisrisiiixw OODM, .
Noa. l5iiiH87,Com.Ar. I liaiuu.-uu.
marlidtf
J F. PAUKEH.,
ueaierin
nillTE IiEAD, ZIRC AND 0U.S,
WINDOW GLASS AND PUTTY
Drualiea, TA nil Paper anil n inaaw
Hhadea.
5; QIIJO L t' VKE. ...f .OA JIIO, ILL
GROCERIES, BOAT STORES, ETC.
JOS. MENDED-
Haider In
IVuiilly Croct?rlt ProTintoni,'VcHblri,
Alafanupr4y;of rndey OroctTlva, Canned l rult,
ietc.,aU; pit ban-l. Everything juo and freh.
8,;. COBi.OK 'Aflll.NtVrq AV..ANJ). TENTH ST.
...
TI -D, -SVlLDIAMaO,
jtci'mOMtiLehui-t a' ni n I lra, IllJ.!
tifeciSlaHentlati glT4rt,toeoUiganleu(a;afl; iltng
tT'M'.'lFlJfiBNi c'--XX..
aollnio ' tn
z,. - ir BttY&ifintT .iM. U'ii
''tj'fiTAl'JlF.UNUANCy UKOGEBies, -
r i ini.cfefTaifl"iyi).rt
f, -ee21JU, t . . i .. '. . .' 1
- - VTTX.
SIGN'A-ND ORNAMENTAL PAINTNq
nAKfi-U THOMAS ' I
- SIGN' AND ORNAMENTAL . POINTER,,, j
Hhop-SauUi-oaM 40ner VFJlitb.trt?i n'l Coi-i
' . ' inertfalbvanrt OtTMaira). "l '
"I I!. T114n'A4ai.
Uwrtltf.- . ... ,. . , . 11 w. .1 .
1 1.
iTTnoMCue
- A
fl
41 -"'! W-TiVM:
1 v : . il.T LA if,
OHIeu So S.-lfliiter'a IllocU.iJAIKO.II.'r;.
- al.UM.tf 1 ' 1 1 J
nl I
TT7T
A LLEif, -VKll liUTLERi.
1
ATTORNEYS ATLAV,,,,,i
OHlce In Ilroi.' flew llnlldliilfj
1 1
ConrofnEleientJi Mreet and C'mtflnerVilia .jifnao
' It. Wnl.OH Vb, CAIIHl, ilJI.
1 Ii.lMI utter;
dectldtf
jyj-ULKKYVy'ALL & -WHEELER, '
,.,,lf iVATOii?vs,ATvLA,
JolIK lL.MUI.Kl.Tj "I. . t ,, '
OJeoIWl Waw,. , CAIRO, ILL., ,
, . boica Uooiim, ami 0 Wi'nVir- II lock, il
' decimdtf ' ' :
1 : "
. 1
Yf. Hi (IIWIKUT.!
' .Ml
jTi KEEN &'Gini!KRT;
Altornej.s and Coiinsellors at Law, ,
Onli-o, IJ.XAxx.oifi. ' '
tipecliil nttentlon fiveu; to A-Jmlrally and Btoamboat
bUHlUCSI. .
Ollloe 011 Olilo'Jievee, Itonm ii and ,4
JnnlMfl JiKYvUnn 5i .
E. ALUR1QHT, "
'Attorney vt Xjaw.
Cairo, lllluoU,
I
Sl'F.CI All ATIENTION 01 VF.N TQ COM.EOTING.
OAlcf, f orucr of I'MU fit, aiiWaato. Av,f
In Eii Bhunneaay'a new Ilri'ck. '
jaVi20dt ,
pRINTING, OF ALL KINDS,
At the 0We . the Cairo BuIIcUb,
,o a tii FIRE INSURANOlw.iiiin
iiZzwurxiooi O.OXUiXjarff y
:huU V!il .-orii -.lliAivJ oii'V
.,,,uPAVRbf II'LINOIS.,
iSTOCk1 COMPANY INC0UP0KATED.18C3
. ASUAP1TAX.,.00,Q0J
t H ... i - ,iH
lltTUW.l'realiUiUl . . , , ,tW
U.S. HAKKKIiTi. Vlcci'rjealdent) ,v ,
ITAMKB W.UKAIUIiaaf, Sccrelavyi . a;
nVOODRIT'X'KSHOUHK, TreaurLr, j
by i ix?l'Mu?H.yHifJ
Inmire ni?aini'tlpardairhRO by Hre.and tha peril
? dcdlTAlIf
I if -W.f .lK In
II, II, Cniiilee.
11 Sot'nrlta riihllc niu! l'nl.ni1ati1-Af-nts.
O.ix-o,.13ixi.oisi.
''bFhcii-Kv.ll Ohio l,evtt-Ciiy National
'" . ' -Hank nuiUintj.' ' dfo21tf
, T. .JVipKN & CO,,
4 V it i ti J ' il
Fire, Marine, Lire A Accidental InaunuicJi
' ,- . ... . .... . w Vlv.l
'Xililoiial llnnlii 4'iilro, III. .
' eprVhtallrteof'thi'mftiWtanlial and w I'alj' v
enmpanlrai. i jL-
"it,'
HEALTH INSURANCE.
T11HE PEORIA
MUTUAL ENJ:V0LHNT ASSOCIATION
Peorln, IlUlinl.
The First mid Jiut ItuiUution of 1
t,e United States.
Weekly Ileneflt from 5 Io 8IOilij of aieknei"
Every man or IYmula of Healthy Contittition can m
nmemlier.. . .... . .i.- ,i.
Thl Inilltution I lepauj incoi,"ii".
Uwa ofltliOOl
r or Ire.uiMi vyl. '
Ii i U in iir.iiur.ui,
decaidlf
fleneral Arent forMtatc nf lllinol.
FOREIGN EXCHANGE.
JjlOU SALE,
IT
JOHN W. TUO Villi & CO.,
BROKERS AND EXCHANGE DEALERS
Eighth atieel, aeropd door front Conn Ave,,
RXCUASQR ON
(Jreat Britain, I Southern (Jcnnaur,
Ireland, Franco,
N'orthorn (Jermaiiy, Sweden,
Nortnty.
AUo, Panag TkkeU from
Livtrjoot, fondon, Havre, Atttu-erj), Jlrtmett
and Hamburg, to Nee York,
Or Lu any int. Wfal.
Collection uifcjaon any olntlo Kurot
deCrc(Itf
NATIONAL BANKS.
QITY- NATIONAL RANK.
Oiili-p, Ulinoiw. j
CAPITAL . ' . . . $100,000
at
W. 1". HAI.MOAY, PrraldtiiH J
A. II. 8ArF4)ll, Cn.lile.ri
WAIiTKIl llYHIiOIVAaaUtaut C'naliler.
Director..
rw. t' HALMnXr.
8.1BTATTS TAYLOflj
anw AVIHTH. '
I liiiirrJirxtLNNlfSOllAM,
6E0i D, MlMSTKVni2i U)ln
j ' ' .' -; : .
' . i . i
' . ." i. ' " jtx
Exchange, Coin, and Unltrd -.Statcji ,Boud.4
.ii'Iloittf'al.fit Hold.
Depoiiis litceivfti,' hid ' tTifrtfrc jlankinj
vmrfRil u 'I -11,1,1, ies, CoH'du'eted.
Odjioariauif' ' j i : ,1.1 in, ,.
VpliB fopr n'ati b njA iVa K k!
77.
ll
.il '
ufU'
luw :
i .
i '
CAIRO
lOANlKI.JICUl),
I jioirr.'W.iMiiiiiKK
I'toaident. YKtf reiuen-
C.N. llUOHKHl Civblrr
i
Collectloiiif Prnjiijitly Attended to.
kxchniiRe, Coin, IIunlc Note unit tnlteil
I' ' ' Mtate Neciirltlsa,
3t3ovnslx-t '.xicl' SJolcl.
Interest Allowed on Tlmu Deposits.
fehldtf ."'
HARDWARE.
i
'AltDWAJlE,
STOVUS, j ,
TIN WAItK. '
IlOIit.O'lV-AVAUB,
flAKDKN 'TOOTig,
TAnr.KOUTX.EKY,
.' POOK15TICNIVK1,
THAOB CHAINS,
1'INIHNO TACm.K,
COTTOX OAIIOH,
OOl'lViiK IlHIitiS,
iiv.f ,;c
Vci,
"iSA WS,
Tho boit in t'ho markot-ornll t;ind-96lid,moviii i
nnd perforated bwlh. '
AT .
lVIIOIiHS.UilJ A.Vl) ItKTAIL,
-IIY-
PITCHElt A-HENRY,
B
ILL HEADS
CARDS, Ac,
Printed at the office of tlia Cairo iiulletm.

xml | txt