OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, May 13, 1869, DAILY EDITION, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1869-05-13/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

4
COMMISSION AND FORWARDING
She Gairmtofl full
J). HKNDRIOK dV C(.,-v?
ik BVENINGUBULLET
VTEW QLOTHINGI x'i
T SMYTH CO.,
If BHf&iK
BARGAINS FOR THJ
soon,
John
Alfa FOR THE PEC
umn pap", la " Thursday, for theWlli, end
(t for mImI our counter and by ncwadealer..
WHARF-BOAPBOPRIETORS,
Cairo, Illlnoli.
Prompt attention glren to Forwarding or aale 1 00
.conalKiuucnta.. , jann-w
MIIXER A MIXIJER
0J5T0 LEVEE,
CUJIO, ILLINOIS
neeimen torn furnuhed rata. Addre..,
' '. . . . Mm v L nn f-1 111
it! f . f I t S T
'1
a
JOHiV II. Illkl-.lll.l kii". ....
H.tlnBC0MdSit U!r old .toe k of ClotMnR, hr
troognt
tfffflyfl OFFEES, TEAS, SYRUPS,
ALLaS BKOTli EHS, J r ' ' I
H
WhkhembrjesjBToryklnclci
FuhUuMi acntlcmtm'a Wr,
eK
litEMte'Xf CAX ETERBUARIKG
MoUaeVeVaiMco, Clf ra,
I , l I' I i I. . ........ .t .. A . .'i .j.J
IK Juiai'.'ti , k V 'ffciiiai .JX ,
; .' t.m ' ll M i" iJI1ji Uliflfn Sill .1
(Fraparia Oilman!, Clinton.)
Jirf .tii'i .trT i i
1 .VfihfchjSifeMto d ihenirie4;;AU to
in?nto goods, A .
XtdLxk.ta;
ten! l-ilniM-'u lirt - .1 -mi4 ,v-
111 lf! n , ,'"(' .11 ' ''I ' j
I I nfiocFwirft. i touoRi. etc.
PRINTING. I BwmH,M' ZCL
k. W.nVlT.i. Bkikl.rrha.rntafe IM
mm
wi fty
4
n i . n
ltf)irly !-M elreifcttojfk
S2S
UA the KlillWJ -!Zrl y & 1 V
a
t rr0
't'l... if.. ViikIiiIv ICiioVII.
hi; ti,
iM.nilnnoii Mid 1"' H- lror frm th liwt If
uti iiniil ini. rwri miwitki ui --, r....v0
itrowcr, viRoroii" li.lut AliouetluT nupcrlor to
Uierknon tm.!-. I'rVr$ txr dmrn. Tlir- ut-
.irignNireiiiiiii'niri n;r hm
forHMiihMntlliiHt.il ii-..uiin il-inc Btnl foutli Jif
o.n'IM. It. ll.iorwrl...tii.fr tlieir nmlioriiH nccnK
llivUnorlfrrlrK hi !-ttlirrn lllnioln mut lo i-i
Im1- - . .. . .
JlMiry Oillman. r., or llrirnu, ni inn r. n. i-inn
thfitjk&t (ui4 rjlrtml iiiiimliii mid' fnrniiihtil n
Ittftll'
kd di-icnptK.ii -f i'. h piil.iUe4 A hoglliy
wnlt!pn)n !" V-w,rn llurar ft Jlnjy .oUi,
vliieliil e fol mrinc i nMtrnrt ,
toinmu
'torn bitii
AfcwrtT w, Um plmitViw JAirlhy HlfJ Jit ti.
..j....K..f I I.. IVUil .. ..iii ..lMtrftnklbM) Hi!
V.r'xv r1'-
?iItlLnilHtl-c, IllllUin, cm hiik-ii i iinru w.i vr'.v'i
of brinR nCorff i"ii'Utirt JlMiiir,
AftMktlinroukh.
pef.'aud train! M wlly 'Knoring ll my rtrnnt
lnafl (ir nit... iMTinr lfn "the' Prut o; Vn
caiHttrUlraf fft.nm S' ranh.'ian l m ttkri ) bi
f.rro
UicJiriw:lrlizlnMt thUJI
rvr4 7.Unn! C .'ilr Hohinm.llUtnntJ,
folk.li. irftli.UlU, darilrtiN hrtlonpbru.litN iW$p,
'irrinii njrin.bu
Tlie followiiirVtiir a ldrj-wd to wo.bjr ' 'Jltw jn.
iirr.i dinili iwtU'r tluh l , nwi miii
.(itnutli IwtU'f llnfil fii. Iitoi aliiiMai
n.nnni ll ...I f.l l4.mi.llrl (n t.rr(L la ttl lllbllc I
OM' lliru), AynliO,!
Ht ltia im-I caaimt aii-.tn"y ttistik'ybj for
our klnlnc in Imnc ni; infft I tint; pl.nl of Ui
Mrxlctn r.vrrlwnns'trailitiy. Tlio eTldncf.joy
)t raerllcncr fcnd pro-ln. tirrn- l conltinte, and
lT no ilouU in my mind iliit It will bo razrrly
Miucht l.r all liiillcioin iKirlK'Ulltirintf. and prove jli
ililrf KniooB Ifii" arorlI .trawlrrrlf of our Und.l
Almom rrvrno munm wuiiiiicrwxi dki immjiii
li opinion, "ItonMIrM Hod rotiM Iiuk made a lttcr
, "IAiHtiUrM nod rotllil nur m.'ie iwurr
StinMbfrry. but ilnuMJr. lol iisrcr
I urrly Mr K M-k illd a grf.t. cod
look nil id!" plant from near JUH,
fruit than lli
lid " And
tklnwul.... 1. m f.H.l: III. till
and put It In hi tcfiilt and the aatrhrl lihouldftto
BuncupforaniemMit. Y.u mui pnnit me to add
.,.1 ilV. .irnM. i.t A V. Whillinir A Co.. lo mik
known the himih of thl plant and Intro-lui-o It tpmil.
tuatlontntltlotl.emtoaiUceajnongthe true lrtie
fkttora of tht publle. , .
.Thrifiut plant juil hare Rheii me la l.utiful tx
WdlnVy. Intrw-i dlfT'ta' from any and wry
tiwherry I crcraaw, and 1 belief II to bo hitherto
andrM-nM) iCruiuly. tt-U njl:rlbed In any
book to which I hue a:t Vou ia0 conferred a
peat pteaaure upon me, and Rratitude and jnitice
m Inninrur In iMllltrln? I hut 1 OUld UAUrP aU-
ihontytoname thU Vr.gaiia, and name It for you.
If 1 err In lhi. forttU in, ana lllete me
If t (rtilv innia.
i
' ' C. W. CItlNTOn.r
HtaT(;iliiK,g.
Hubbard Kerney, Of ner.l Asnt for Houthern
lllluoi., for K. U Um A Co., Chicago, General AganU
fortheHut. i
II. W. 1IU1IIEAHU.
i'KMTKALIA i
W. II. KKItXEY. C'Hlre.
J. 1. Wlliri.VO Proprietor.
iM.Ini Detroit. Mleh a-aa..'
PIANOS AND SEWING MACHINES.
JO. OA
T 1 I
0. CA"RSbN,,vlt "
Anntjor thenJe of
PIANOS AND ORGAN
inn
wur.r.i.r.u a- wii.no.'n
JBI o -vcr 1 xx e 3VX . o 3tx 1 atx o
iVXYfOH
,.1 wl'h to lufurm the cllm-na of Cairo and ailloltlng
.
aa
.ra
Plnnin, Orcntia, mill WIum-Iit a Vau
uwi
Sovlnu .'larlilni-ki,
With the
Irllli'B of IMircIuiHO,
ine
a it
ItenudedHoted ffQiu thiMMireliiuo irio until p
ull.
ii
nrsnnTWI'hmijinrnmni.oriU.wiugnui.'ljinti
.i Inrite'JjotaeH
,0
I. I
"iui won
i'i.ij,.h uliiiilniiiK :
liimitn. nt- iliri.ujrh my nja
n-?y'
a
HH
k,,tr,.M3ilfVftfli-
ll.klll i-. 11 "mlUt llll I tllO PXIMilIki' .( lUlllll
Tor
jiuuiuix.
tk
; VEJl v tvTJ cirf&E WA Jilt A XTIib.
ai
a. J
fur 1'nrthtT lurtijnt'ick mi l lll".iruii' I nmular
4
BiKl"'!' ' of..
.A11 "cri llll' fiJ
W. Uliiton, Wt w:l known to tclftn, In Kth tht) old
and Bfw wprldf ,m i"Hiioo with.li. I , IiXh-..
Uiiwtiil.ivltr.tw.l ly.tjirtint. protiodnffM It m'tifw
fpej.'aiid rain' ' iwlly iRnrttiBllmy rtrnnn-
lit.
'!. fl.
1 .J V. '
lO or A iZ."
..i " i m Ixiimr,
. '..vi.f.-'i
all I - lr"r ;-' t
t
-i ",l4'jii'iirf'i(ti i f i '
It -. - - - - . - - .. ..U I 1
XARC4EK IItUIiATIOV
' 1
A'
IThAnnayWhffMftlly pd'p'r ricr Jinrjli-heil in Colto,
luTlnc rclw In ' ,' . " ' "'
ir - i ; (
I fimnt '-il i k ... .'j .., i.
jrfiimoi iihikm'. . . "
iiwii ""t'
vrMru 'iMn ,..,. ,. ,
J'l I nHUIQjm riW AJIUf'i.f,!
CI
JiC a T m. M
i 'wt tnr ttm H . ti -.
, . i - J..l.-t. III a- ! I n .
J( . ,l..1' ,UMT ' ''1
t . 'I ' ' t" !' '
V? n..r
" . J
i ' . ai . .. . .
Utcit FumIIv.''' . ' x "
CoHntlHK' R ,'
I
fBRttlUCMH
n- ' in MM. j .'
,1W ra.'-i , t --I
i !iU im ii rr. i
t -UlHwt rtlt
i
t
1 j
1.1
V
I
kTnll -
, i urn imi'm hh's
- in' l I f
' at u.h. i ,i
. tid
A. i ! .11 I
..'l't ,k . k . . I I J
i..-i t ' . M. 4 -' 'i ,"el ""
T l.(l ' V 1. V ' s
. t A . .' i ' n 0 1 W. t
. ' aw v nn m . -1 v. . .' M .
iirot 31 HIT I I t-.lllff a.HI K
. . fa't liis.'-.' 1 ' tK '
Tnt LAtet T'Omw (r4M '
. a J 1 I - ff
YowlSpriatx.'Mt SwuierXl.tkli
I ...
r.I (
III!
Ill
III
III
Ml.
M Wm. TP ai
w.'i
111
TAtWUAAl
Ml
til
-iadiir 1 MHUir a'Maiiiiiiii .
m jmiNulM .mrtil vl jum baa '
iw Is hrr)i ta"' vl. ka .HWva Ai.k mi
llaiw. i".ki IMtaMiv. -t
, ntl lJaQ M nil 1111111U wcil igk u
, , .TBOfrttta ii lata Mlfia I
- Adtmtae vry ihiBg yoa hate lo ntll niaRf N
your lAiniliera,
i l iii aav. .ui, (i il,a- .,IA4 Ju' f
lllO
.'(aKwIf aa I -ftnl a.
WIII.H f AHU 1K(.ltillJll (III
4 I
'a Ufa
i iniw ietul-Clll I A T ( i
all le. UtMlj vvr ua. tun V t . J
i.i
aniHTaai le im.hi H 41 U
Ui ,atll ,'jiA .'rMrfTf tUN
M-l HJ 41 U I . ! .11
la
.1
tm,Um' nil
11.. .
M Xki'L.I -a k
lain' k.t.i ,:i Imp jr H 1 i .
a1 vl .-n .rM-. -
Tiwiran aoijk'i-i ,H.i..tjtt, .
K.1t1.- lillitHtnilllltvillln
.'fMHi. 1.
An opportunity to do this M.lofr rateH wik'njve
fprnteil In the-oity. -n.al-T ffl i '
1 -i :?' .a; , ..., !
"'.'T'C'"' r'-i i-trriii 1
"HM.J. . ea . I
rr.kto , v4 j
Tweeds, e., iroBi WhlcQ me jr BwuuKwwp 1 1 L ,
0t.OTHt5a TO ORDIMIj t i
lnthbcItroanndtflcUyfMh'loBi.,' 1 '
Their .look of" 41 ' Tl"
OeHtlewH's Furnishing Gooto
In very compltto, Including mny noreltlM nerer tc
Tore brougai ioni nuri.
Trmnki, of verr rt V1Im, Crpt
A.md of thlr nhllllT to fll gooAn from their r.pw
.tcck, ohpr Him PTrr lfore, itifr roiy upon
'crimlnntlny publia toeitnd tlicm the ptronRe they
Jwiludtf
my afcTTo.
JBAAO WALDKU,
WJiolcwH ud JtetAU ututr in
OKXT'S AND HOYS' CliOTJIiaU
And
IIATN, CAl'N, Ac, 4c.
At tho old Aland i
Corner of Hixlh trtt nnd Ohio t.cvee.
JnMrm
CARPENTERING. .. '
JOHN 3tAtDEN,
CA KlMjNTKRk AA iiwauffw
A'AMl TWELFTH STRKRTt'u '.
BimvKE.f HOl'MRBTUKKT AND WAfilUOTON
, ,ijrc2llfj , A.YENUK. , , ,
WOOD.
.'J I. prcpirrl to furniwi' rj "( , ' '
AlftiitoMhUh Ufy oompetlifon...nJl h
' 'V Pellver la at.y( irt ofllieCIfy,
. L. Leavo nrJcra vri IaUlil WtA' Brncery. lf.oer-
' "eanVree.l'iitore. Bnd Woo-t nn l ltoaon SJixrjj.
lanlldtf" ' '
. HOTELS. .
S
1 AIKT CIIAKLES JIOTE
viuik'. : !
1 1-0 Illiivoiaj. :
.' . I '. . 1 , ' '
l m it '
,.,rfte.SIit,w'.,
ThVUh FriST-OLASS HOTEL inn.Ctfa
I. now. In Ak unexwrdlonaWe order for iuat
;, ' uringunaerpoaea,. ( 1
THOROUGH REKOvWlOV
Thui'ftfimrner. , tt , , , , .
I
Fiarzxxa,
OO- 3E7r- XJfa3r
ktl.lC. . .' f
'I ' 1 , ' 1 ,-.,
Baatff"R Crle to ..froaai the Hotel'
tn.'ll . 1 ,.- wa
'Pkiy JJoarrf, foenty'Fivf'boUart per month
t.i
daeMdtf
... yreyrletora.
1 QROCERIEL-rCOMMISSrON.
Jji r r -i it.
, . ... . . I
T1ARKER & PilliaU
rtitll -r ..V. il
...1 .
tomatMlea aid lir4ijir Mcrchait
H 11b
AndiI)aier'J
Hny, Corn, Onui lirrf,w-wC Klief.
Hpiljb LBVBB r0.CAlHQ, Uil.
ijil'dlf 'r ru c J trit "
... 1
. ' r4,Ai,Mi
Ol'I'iHUH.. yw'l iiWIUiMiU. ' ( LiiA
.j a . . k LTitw . 11, - -
no omv a; i OuY IhAWJ w f.si
llln.ii, '-I. it'"i,Vaiiiris,ii
Lll'l?'"'1"'. ,1,11. , lairLiItilkiit a tl wil
UM
it
I n'RA-lvikvai,
JjeON 4CLAKK,
" " - m a
IN .Vt.rilj.Uii'iooii JKwU ll4tVVO
Mil
V-
Kill
Ui' (HdWio ra'WturfBinsat-tablfattonO)
w t--...lXa aWTi a.ailki" M
AW
I f ft . ni lriAlwi! ilM BSU'Uk! I . .
" - - i-..-gi.a.iM amnrMJUii.
in iikji'inaawa .a.VJVHPswprwn n7rrr-rfi' ....)
df
b. vi 1 r.f fftCDlPAaraia Jtf ( T.
k3r tj- T-vr-ST, -s'-. jn!ll'.iiAf.. IJ J . ' I
VAlkD'SiKUUKKAt'iUWWi r H
- VV - - 1 ..
n hA'n rr.LiLiilon n'krfr al'l other Vctnciilea ljiroV
Mho pliblio, fOTlhorra.on lthai cured many caicji llial,
have baffled tlifiikk'lrtilf'oWrinoal eminent phy.lclan .
nnd nrononnecd Incurable br tnem nil. rereoiit. oj. ,
ferlns with Pyapenai) ndiR-;8l':.'t
Weartfl, I
nritr.ua tinu u ...,o(l for VtmHy from -any)
...--iiJ...UMl-k- ukkuuilu Iltiuudy Itaitli
"firgeat Ion uml purMjii (ho. tjlood. sidi Wff-nWx .
iM-';ilittilinkvkfpift7.ra1lmiliiirUli,-f,iiohKJcl.
ri-inaiii. uroduco a willow complexion ni) Jihsatjfti
.in. .1.0 ihat4.yk., vro noi n"j;: Afajri
1 l. Tome , cniiipoiuiiioil in I' VSi I "iV
. trivia, nn.il l, pleakaiif ly laKP, uiiu f!"'),
'Mjtlinai-atwfiS' " n " ' . .1..
. .Tcj o; iottli if will Uoc-p ;our Itinr luittiniiicp
.rii(lkt,nid priviiut lllioapfta. . ' j"
i. .in x V.M WAUIVovin(itoiijKy.
A It. WJlWAKl.it. . ,. ' 1 '
jrWhtilc Jtd nmini-lnil Ajtent.Oalro,"lllliitil'0
And for al by DrusitUta cenerally. ''inaraWnb,
ft
v '
Vera, CouKh. ijol.f., WuiiiWjHftn, UlieumftUm, Nen.
'd!?. andXorlt.ircJatpnqtV lW!VS-k
- y vAnm&iiEs, brushes
Kl'-' li it ' l .,- 1 I rf
It . !.' t ' ' ' I -lrt" I'
WlndawOliifw. Pntly Wme
CfeineHf, rtanlrr-Parlt, Otwpmedtr
-J I III - ( I
Old Hye, Moiiongaaeta , nm .
. .... .... n
W-Hil'SklES. ;
. ' - ; ! ' ' il
ii i i , ' i .
. Xlod Xjo.cI iiicl Slxot.
.. i 'i . -i'l-i t
Aliokqrpi oouatanlly , on hand A .moat complete
I i.i .'it . , . ;
MUUOllM, WHISKIES,. '
it' , , .
SCOTCH AN1 IIUS1I WHISKY, CilX
, . . . 'i
. 1 t 4 ...II
rorli .MnWlrn, Slurry nilCll
1 I,,. ..'''.!
, m . . i -Hi I I .1, . i" ' '
A I i
.'.;i;p j- uo'i; MLEnnATED wheel-
V aell HMulrcly lor C.H, t which we. ln- the
attention uf rloee ah '"" ,. '
lenltonui ri
litre oeolal
aeeiruutf
1 1- -i
BILLIARDS.,
-JT1
ALKEK&SISSON b
I II. W... '
HpWndlHIy fjirnlih'vl
nfj.LtAltl HALIi A1 SAIiOOS
PKXT pOOtt 1p I-'insf 'ATiONAt UANld
li bow in full JjImI, and la the
Of all U-rrgiOaie-i ,UU(ardiai. ao j i
eellen"MTeTMl andererybod
-and .aye the HaM fa
. f . . ' .
1 1 .
no4 JUdtM
y know a
The) HnrUftw. BlUiarA awl Vrl
naUOOK H laiej iiiy.) .
i . . .',' r -
, :, , THETAlJIiE
Are Jcapt in pood cider, Jkod are of IheJlnMt flnl
'OonnectM-wlth rhe eatalJialimtnt l a
'FIR8TCLAS KBJfTAUKAaT,
,Prtkll oyer by (tie mot poiwllkr Mid awxe4
ttxtr In Uie city. tela aro .eiTed riromplly to
n.me oyitera in ctery ityle, and all the luxurl
'lainaitte.iuwaypni me vqi-iihmi-i v. uiiww.inj
DKIIllUl.a
RAILROADS.
ad OHio XeO-Va9,
"8baaaef
JJdL'Cflia-
aE f
1
H,IM.
:r T'VvrtTrt nirilTATt " ATT.imAliSV '
1k.k4k.kw.. .....
a a. "J 1 aiv . t . S
f- -8WQnlc'kpVt1to.il3 from the South!
-i TO O k j
Ht. 1oaliJljoMlaTllle, Clnelnunll, Clilif.
I kki. ln. .ArWiVoikiiHoiton
11 liU ''.A-rMtm. j r it.. l"
'l)EPART-i'ia A M.......-..XJ.U..;4i007P. M.
'B0M1 tralna Connect at OVntntJla with tralnion.lli'.i '
' ' XaeXklML XiXO. av u ..
'iltPaat lne'ealiir.ilKlAOiillnKun. ia 1'tUPi Jtn Solla.
W JaTTMin y. . I4 4i WWIa UTOV
. urui iiOifiLH.in . n
'ripmcAWxnHAk:"'- haitimohb,
i V7v t'iiWAi-HiNJtNicltr;ini4vAVl
ut
ua ntull tUU Jat olfiidT ,)d5
.b Jiarf nhniTAILOftlNOjIa ovil
o.-ikkaHrnta ihii lri t)i i
biiiikr nr.. fTt.irk-vr.l.i i.T. . I
iiuu.-rilJluoianiaij5Huoo;-)7r .
l't'fSA,:Hi(ill)'tifelXt3)rVHM alii 4
lai'iw 'iril jrod ww HH iiidT .le 1
T I
TAhdHf-Mad !wilittMlaliiirvfUti)lrJ.kMIM)rn
l.'jjlf V '.)" WiAM tit iMaiiSfnClkiryil'ourlcriitiVatJTel.!"""
9UI DUNKIKW.i Jill" BVrHAl.QaiO h-rf
LAr:M'liJ!fKU,a.I7
ininou t.u3J1Yej,oi.;w-iij ft
1 ,r-ri-jM oUdiieruUVke(4fcTJU''ii!Tk,
I va 1
f ' ..." I , ' . ,- I '
. F0RWAJ:11N(J ,AllD( COMJIISSION
''"ii-l 1 - . a J 1 . .:
1 1 . 1 . ;
' I ". 1 1 ' I ! . I . 1 ,, . .
" - ..(.' 1 ' .(', 1
I t"!-t.-
t" 1
I u ('jif 1 1 f i
.1 tn-"- t i:f -4 . .;..
i ' f .'it! J f a fi
ro
oiuo
LttVUE.
I V
I
Oitilro. . Xlllxxolrw.
de51'.lif
VI .1
PHYSlciANS."
JJI-k. W. It. KMITJI,
rllYSICIAX A.Ml MJiHJi;u.,
oirici: i'jo citMHicuL'i.ai. aviumh:
lOtar Ibnnon'a lloek NioteJ
Reil'leno. No. 11 Thlrteantli Mree t.
aplt
M"
C. V. HL'.V5I.V(J,t.M. I).
JllSIPKXCK Cor. Dili mill Walnut Ktrecta
OKKlCfVCor. fit Ii Klrtrt ami tllilo J.rvcr.
0KF1CK JIinik-l-'rni 9 a.M. to IS m . a' I r a
3 to pirn. ' ' de. r
.BOOKS, STATIONERYa ETC.
: 8 i
11 . j Qi 1 'I
1 0 j
: ri :
: ':
: 4 :
: :
ts
i
y.
;2
Ht
1
.4.1
2
P
V;
W at
mi a
i A
2 J: U 0
14
B
k.
to
:
U i
O.tr
H
H1 :
0:
K. 3 g H
2 0 s
yll wwwa;B
1'
rl(tMiu,ciiAiikiJ - laiisjiC
. . a ' i.r
ntoaifj lUtxiceJ..tmd.ii Qtntrahji
i' f , . . v 1
Jlutintu GjnducUdi ,lh.i
dfOaTfAllf . " ' S
HlrfEVlRSTATidN-AIi liANK
OAIIlO.i
-
DiVlEb 1IVHU,
I OMTv3lt
rrr.meni l
1 .. C W. HVG1IKH, Onlilt-r.n
i
'ai'
.ted
' 'rklfMitAna Prmnntlr AltcniMi
, ,
f .It-
WetiatigeiColMi Bank Wolea a
TEj:ufiV:AVoffi
'Stnmbflftt T.unilicr on Hand. ri j.t
' I Reiialrlnaj'im I.eVeaAttanaleit to
1. 0K0. W. pTKKKTKKi. ,
lt k knn.M..l.i.1,nl
J1U11PIII1 nil" ........
1 1 .ill U:,.llt..LU.J.
BROOM PAOTORVM J
itlatlii
MlngJ'lrWKlWIiWr jtrraatgonie.ut.for. Lui iiiaiinfivr
ro of flrooina In IliTs c'l'yi "t"' 'h'0 PrPpafW to fl'l
iera'atiUa (If.Ttik, L 91H ijtyv
I Up
AittnVjiMrfeuillefliainaL'ikiifcet
on" .ir.ainW'M'rt'i'lfAx'lir.
lit . . a
drtler. by ma., niionld li A!,,,..
I. O. It ox -191,
) lantlilif rta t'i hMIbiicj vtnnCwPH IHInoM.
Jio.iGAS:FJIITERS,oiX'Ht
IT&k.aL'flCafl. VAfiAiRtktob;r',I
I a! atoAS?)' (fr.wO'WM KaMdUf uw or
i aiw
ft a
l-Mll IMt.J
Ja.
IWaWaWrW!ltMiNlini,riwft. i-wohreiiuopif
.u64Aofrrfi,';vf "( tMIWiwiW,"J
.fTT?ii7 .LVtaiUnn aiLj.L'il.llM r rtuilAi fhiiii. In ovei v
'naU'eVl'lilUfaoijon'iiiarnn'
70

xml | txt