OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, June 09, 1869, DAILY EDITION, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1869-06-09/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

, M I W iiBBBBBBB
: IT r ' , 1 , '" . I I ocai FSTATE BROKERS. ETO.
i.aiiii rlrtfc NaurMiwii. i urw uwuua, e. 1 w
Ti ...t hht.. nr Iti - I?it20
I i' .. .1 I. . 1 T 1. 1.L. . ... J lj ........ ....n n mtrrTfll III .' eimrt'4
T- -WINSTON, ;
J-Mnlfii ..jii.ilN.'! .Ml Tl
f'or LflMLNMvSi'O Third iPiiije;
ft 'fffl,''l;,'ol " J-l ji
.O'l T Mil. L" J '
iRrm rifle.... ftJ&HR 80 WAS W
lKc. blading ""vui d5 00
,- olOOOalll Hon IIBUI
- .
'Arrival nml Departure of SInlU.
(Cairo I'oal Oinco, Kubrl.nry 2, 1800 )
SEW?.'.?'" " (TlmWfe.,
r.orih (thiuugh?. ".Witt.ni.... 3:onp.rn.
Inauranoo Oo3ti9T;
. .f M.llllt'Wfl.f'll'tl
rituiii
f kUI
C A I R6,,,ul ly,HQln rtdi oJ
.. PWOTSIPM M
mm. ines, n u.
Ham.euanrjcut.cd, uaviuied, PWJu.Mmsrni
STOCK COMl'AirTINC0llPOBAEl4gf
t..rirm
i....B V.flV.ifir,,'fFi,.i.nAJ.'liItxI T i. ...it..
Smith hlrmnhia A N. O.J.. 4:00 tun 1:1 P.m l
I fUTliC ircmiarp, pnjT iuxch, lui.uniir
Ohio Hirer rotlto 6;lMp.m GsTOp.m.
Jtlfli"ppi Hlver route,
Jarf
Thursdays ASnt.irdayB.. 11:00 run .. 11:00 n.m.
TS&I?.!l!"'iVkd:fi0praT-O.- 00 run. -Sat.
, lo iiolMilUiioo oU oJ JJlaidHS pif 4m
i'lrt'llkmii.TS..:::!W.:..Mnr...MM.M................ ,l'"'
I a . . ..II .f mi I
mJubIoi oilt ny'cffitW "0oat L fA- 0"'l,'
jlv; busnoqailJ oiovl rroHN.AV. .tiTBvku & CO.....,.-
ll.M. IIRIlKIiL-.VIcel'rriiia-lin JOYI
rUii I I if tm ia k im taa n - r
('..ll.m.lh nlckle. til .u'h.MSillll--iirlt9W"
. triou rt oi Bnsr j, thrrtiyr, county and 611;
jMnsmnm tnw uolimUrteWH ,ot)itaTiiiMny.ni.daii biM&iiVmmiiWk oIsneiiaL
. i i.nl.il.. . l AIMllt'Tl AflM.... 4 .-.(.
i jKW erf ibnotfrcKtTKtt iioi
ViA CiTlt,? live, l?q.4ijt itntf .S-UirfJ Ji9
, I Vf,n to m,ulllLn nt.h.UeMVl .MVf.nWfll
rkMfUJUlp&lUidR7..M.C.UrJ..S 12' 0OOI1 r nt., niook, Commercial MAW
5iGireirSiBRRTi.wir?.(7r
i . - - - -
. Aipftcan, :eor jai'swwt'witf "M
.i
. .i'ra.ni.1. Jiuinnnt. .- 1 crviMti,... i i ,
Colli mul Kxchnnfte.
Hiker, bavins g
surer. r AVrTA'u .iu:
"ei? Tone bXCfiniisr. li.l'.
Now '
r York iixcliiuiKC, acinus i" rnSai
(My Howl, buy n X-. ,
Citv llonJ?. BeninKiVM.MMi''",i,v",vi'i,yM"'.".,oX
County OfitlHI bit fl.a..fcU--.-..A.i.r-- .ijg
lesTthAn Now" fork n'tMntlmij.
esS t lftn fiow torn iiiui"iiviir- ..
Gold go.iwmi.Kwr WJJ VOJlSMflw
The UiatS-T4fk jliftUidoiUW u.-s ioiK"
ifltuno;
'die
.-..I...... . W
HI tuiiunn
i.n. isra .......
7jo
ltf.1 ,..M.-;f"" Vl'ilSillSl'
iRVi, oi.i....;:.r. '""(i;-!???'
t MA, nw..f , ."VH"i. .iio(!
: -in- in
"?r'. ;.:::r'"?;;:r;,:;;:n;M.....-ao,vfe
i I ' .... MU
' CAIRO DAILY MARKtTjX.nTn
mcrc.al01reW,nU UI. hut fer h.nR4 W
uoUvtlOri OiirlwlU'S ineicpnn rr;.. v
crtlnK then.ielr0iq n.JejOio gt .tpW-cogol,
trlu.nphn.ufy &.V'rtU el Jm of Cairo to a
Utjt ahare'of tn irao m ini.
LirKoepni!,lRninentl
BomdneiVy
1)0 prent atth?i alr.
FLOUH' Iim itllrgin,i no- quotable fchang i nw
ourlaot iil-t"W-'-SlM'l ii-rlns' extra. Mxl
Hupciflnwlhroln ffpl dfltnaud, S..IWjtpmprlo
Vo l.M rfuperrtne. '
iw hw" xx wj
rabbis XX Winter V vS.-S
1V7 Uila Kaullly Xi.i-l uU.'- WW W 1 I
1W bW Varloua 5l7fi0ffl iv
torn uo HiwUa rnlitSNbin at ..tenitK.
OAWuro uctlvn nn.l firm, and market oot- UP'
tilled. le.ir prime H)lUt 75 einti. .......
HAY 1h ditir. W bne prime aold from r. ortf fttMl
60. a Tc.ii i S '"!"-. n1'" lorf nt l-1 ,J,V 1 CBr
atvutR"iXwl" I '"r fT",' '" orders at
JSW ui MeMf m 8 0", fleak notmtry elf-ar
I ide. i ;, o KM. ntia? e.U at (Joim-ryHhouldo
and IIbjii t ut iai.'l loo rowt.K.ly.
CORN M ti.VI. h ''n I" l'-m;v ," " '
dS -n' , e .tam..rtM!..dvan.-n. thoimh price,
1m tin ve niiotnblr lilnher. bln (rei-h ao d at Sit-
1 Vu'lTftn'eontlnnM m lar(io "iipply. ad irwl
11 rm at -itc. Konobul llio latter Briu
imio iii u.i-i i"" : .Y.tft .,...mn,,.i
0rM I . ml,...( !
i?,..- uro m bo. " 'i"' ."jv. - l:i is...
aol
lkrttUit..ittW4; l".xlf a I'-eaat JU r
Sold t 84 t"i . and! ooop. amall SprlnR Chick.
0 OIW JSVw to fair lentil for all d wrltjtum .
hara are .ilerlH!! ol .piotably lower, a bbl.
SW:i.Tft? a'"m n.d '-!" ''
out li.'rr'JH.tb n- .....i..i.. rhni8o lo mteiiuany.il,,
Ohole s..rtliornlU'vv "iViisuwtr jmjS
TrLlnni'Z... l& to !
New (uniM'uuM-iuyiut'C'l-T.lli'lI'VTUWV
i)uiwp. "'i';::v""" , ris t.erib
Hrwini Twine TvVSiwJtt
Jute 'in hie
- F'Tl TTITHl.. ...
Ohla
.......... .-' ,- -'I.
I'iuo Appt?
liint. - .. ...i,V...'V",,'"7"c1, I'
Hoda
,j.W.7.,ilH ""Iter r.T.,..,-,..jj; - .
Pic N.c
U,Ukwi5. ...30c Ae.a.o.1 U
' 'JIVVT
ne tuthnlre 'iT"":""'"' '.'"''Soi?i? -
on do Ur.X.WM-&J-tvhU
Vlll.liS Star, hhl wflltit "JUV iivJ
ilKNT-ln burel l'WLliL0! li
..ii'i'i-f
IM... inrlmtr. -.. ...m UVSJI
Common
CAN
CEMEM 111 oairri ""'"'"'"ut. '.y'Z
niiiiii'. "y"f rTir.i, ' ' riTr f in
.. Cdru l l'iur, per bbl 7 00
,. ... - '' (Mru rbiur, per bbl 7 i
uwwEn'MUTTtJs.w-rJioo iWi .. VmBm.1-
Veal l.'alin
. t r . - r. 1 . . . A . : t He
lf7' 'ZZZZ Ttoasaw
Ue.llit'
111111.111-111111,
feacbei. fur nr ami blfV lb:..X-lA..i.. ii?iJ
Apple, per lb ,...m.j-iviriiM . ti1
CURrt-Packed, rtenloi... HDjifitM' count....... 13114
rVev Orleans ,,v;.ij).Vr.."ti...-u.8ft'
Kalr to tbolte, per f allm ;""i7Wsr22
HrKU... d.. WTf(7l,7.t
.I,- ' " 'nine ; '.'fif 00,
rtcetle No. e 13 Ijum AraVJf-,..
aiiiic...:".!...'.... . 'wSfriliuii Myrrhs . .CMW
rlphunol'ir.:.:... m rn..l.... 8 TSjii
Muriatic :fll U'liionoe Ext. ingrfl
OiahC. W.Morphlne 13 fltufto
Aiuni. Peril tH.UU Maihlcr
in.. WIIS Nitrate Hi ter... lS0l
Arrow llnot.i-....,.rt '.W&Tf'IpIt Ald.e.....J.l ,B.
Arrow iinai. '.li t ' V ".'i ' ilr..-
. . . .. i 1 n.. a( 1 . - c . kiin -Va
BilaairiVcoaaHii. I-WAI lPoift,ti CbKral-- WWTD
B.u I, tin. . ..... A ,3K llfl'U'nlrk.llli 1 K
Brf,.,.ln., ...II. MOla lOnlnllut'Hulfill.T QJfttfr
Uih ifftib itril Piecipltat.cJl,il
da. 4't.ll)(llUibaih1 ,E. I a.
r..l SWil ,ilo.Turky,p,4.J'0riSii
ma, -Aie,
riu.NttrcM
:ur U'd..
lMtre....l
Ctmphor
Ctiloroform ....I Wf W.TJwulu,
i;na
i.iln, per oi.
rpcntlqe ,,.'.v
nlliri.
Alum Haiti
TourenHehz"ii
"fSauVYetflliri..
txwt.rw.vittW, blur-.
Glycerine
.rum.
Mukeiel. No. 1. Mr W- Hf"" M..M..nnM.63t ft(M 00
do No.. " ., new SOC
do No. new,,....
do No. 1 Ulti. netr
16 W
,. 3 00E3 2n
v.. n uriv Jf.Sn m
No, JQH i 1 ' 4jev.i..,A.'.lw 2 S tea
gi&1J,?.r.xE:::s:r
J."" HARDWAHA AND IRONVi. ...
tVAterperknc, lod to rWd .'.'I'.Vii... t 6)
Jiief, per dozen... m.m-m..mm..mm........m.X1 WA17 &0
Trace chaint, per pair, v, iu iu No, tww
80
7A8C
lldiUld
arlrnn, per id
(Vortietboe iron. er lb.,,..,. ,r-i
k.il ll.i.l lb .'..f.....u..... .'.
IAi'rnllnu lU. Bttl lb.. -. . .TISe
ro'ilrflfl'lttriHlirlrntIori,o
niM Kivq .i
rnkv.m
.boitlei.,1 o iieni...'Ale,x,vOlio
Kniliill. 1 ka iKmiiu Nitron.... btVd'S
I.UU1...I SiO'iii d5ibuiur jA'ad...... bOABO
Ka-d:... inia'ariutire....i. . laSaa.
... ' a2avi:
llnnd made, per lb llt..ipmf J 5 Ba ' '
5 rrsi-.v'"'- c" .z:: ... ...umiuc
fioArijn'pir i.-.v.u'
Iin.Mi "i,..-.::.i..v....iU.i.J'...l..w.-ijMit.i.li.7iflt aj
Hf.Xit-te.litatoF''
"i IM-i.trr lxrl. ner bbl ( . " ,,
11 i'hSiHnIWr.lfclidK.ai..lA.:y.... B?e
.1 i Tr;iJoiipfrlrttrBlv...-...5i
f fiwrct I'otatoct tcr bbl duliM
ft initi
i rniai uiid mi u in m"m. .... ..... '
'i Nii i.,ibrf do mwb.r)jN-nj" 5Wi,53i
na. .jww .ii . -. ,
KOI iU 1 V'm'lMW'll.lAM...lll.l....l. . 1
i a . imuiiv.H f rl il.I
AeMbd aldlM-i.iv!-VV I
r,J.u base o-VTRWWWWci x.. ,,,
kmm JOwrnuj-Poik, tpu.r h 4V and "..wui
80clMlt,'Wr W)n,-0OC rionr ann mrai, lMrl
ZTriSDrT! hhTranei Hay. .(coin..rr.te.l) per on
I " ' a.r . bj n. vaa w
ijMVfci?witf.aK"ii 'ffrST. iriTr Ma;.-
I 1111 DhW . a. - -at. . J 1i I. i i I
I M'nl a)w ao.uai uaai w,.! r.
'slk'A0StoTOprtid!H:q:::::
'f x , fPj?.?,fr,lon,?7r,7i;Y".irf-r"(i
C OAK !" COAL IH COAE! " - 1
J. Hilary McDonnltrw Coulynrd
Havnr niadr. permaheiit hrrantfenienli ti 1th A.' t A
Hiot,ir.Co.,'fof,fc Jatlq' r' '
C'oafttamt Supply rCol. '
DlrectUfrom the mlnea, weroluepnrllto r-ttppty
Kteaineraatanytlmodayornliiht,. .,,
AlivjvJJii ti rrf ' "
Alivivinruin. ii nrn ," -
' 1 n JL: .1 ) j- ...
Vu'dijST JOTIDAN'S
r t
i
lVutchiiiitkcr iiriiV JcvrUlr'Noro.
(F. O. J0U1UN, Af.ENT.j .
, Klgiiih 'Sirieti 'Near. C'niinrr clnt IA el 1 '
i wIPyESi TINWARB EICV9iA
iA ITALEBTBO lrArKT KK OWK'
iV.-il M lUriKTOVE'fiTOltKlW
I Hwot1JJ'i l d r" X'
It tAWVilWkirHbuai' ItCT11'
nono in nne-nii ,uu..u.... .... .
.T71AMKI
' I1UI
AjainTKSTH -ii'ewrt ;
llliKHWAKTr. OKTH AtStiri
BtrsT booO 1 lv'-it U X uwtii iii Ji
-H, Ml-AtMlwiWliaiiOtliqJcaajtis'.W)
,ttovo or tlx,'.l-',0Or5W-
'A cood vurlely cTr.fookluK ou.(,lUat.lus. Ftnvoa 1-
tuyn oa luind. Aloa'ooBHlowaA.onineium
1 Muntifaeturera orivElerliSlonii 'fioofini
Our motto la-QulcU Hales SriS pmall J'rofltii.
t W-Hatlfaatlon Ktiaranttea In ever initiW.7
aeczi'SMtr
i",rr .,. utn 11fl'" 1 1
Jt) .11
F.Pficially dc.Ijtued for, tho Ua of, tli Medjeairni.
fesalok and the unilly7V"'l P mt.r,.2'l'd,
medicinal properllej which belong to hi oldandl'uroj
i liupiiiblo to FeniUoV. rObod fnr Kldiiej'
blainta. AlU'llolouaTonlc. a'utuuiu caije;co
Broceri., Ac. A. N. Hlnlilgar & U0.,JOateUIhedJ,T7V
Ko. 15 Heaver atroet. Neyjrpr.i. ... mtu30dly..
tl . .hi. . :n i ' n
. ' I
lhUHl'tNDENT HTKINd BAM.
ti&coMrnotfafe'thi public villi mu.lo for Ml
,.. MM .l..VM.V., nilU. I IIVHUVt ...it. Wll irwwil
! .iuiv nflill(Vll UitVfif
Reildc&rjtoul&Ui rtrct)t,Lct. yluut and Oedur
,.4
S Ar-Plea, 30f! Pork, per bbl.. W"f(, Peer, 81 00 j Whl.kr.
p7rRlrTneivr1rfhU.;?T.llhi'Fielsh 50e per
.j if
;oaaL$fr,
Kb P" BliijkJ'dlhlo IAT oyer Mrit
' i ffntlouiHi Jlnnki ;n,ro ,u' f
Iteprei.entttUiiooftliMnoUubstahMh.nUw?Al'lh!y
cornpanlf.l m" ?n ' ' T16"
MeaLthinsuraipc.9 efv
ija' i ertorl. linn"""' -
... . . . ., n . r i n nr h runrK.
ntHHe
C.I'.J W. . ... .
t!lcpli
amem.icr. . . .
iarr inn
law
, - , V
'..'ti.itua nrl rj)
IBa - 1 . .
v. l ui. 4r m
Jjlajtl
" .
I .4144 ' 41'L"" . .
I 111
, . j- - . if ' ' C
W. l. IIAX-MDAY.
WAIiTBll KYSLiOPi Aitttlt Ctlr.
A. it. HArrunw
, ,, Rtrtcton.
. .Il alvl rill. . I W P ..ILT.IDiTJ
hCOTT WHITK, UOBRiltOTKBliVallAM.
'Kxcluiiigt;, Coiii.tMitU.U'Hitea Statci. J)o4
1 Bought 'm! :Hilrt."' i'H-
DeposUa JltccivcJ, and a Gtneral llanhlng
.!CTf.lfiiTT i' " -'
. VJ. . J
. T .y
(!, lulllli
,1! 1
lit
or
'1 i
. r
ji.i . 'ii 1
I
UANiKii iiuiin, I idufrSOitiniiikTrt'
I jJ l W j'rw.de.'ri -utl.iUN'iae.l'rciidonU
-iCallrctloiifc PrompllyAtlPBtlpa lol' I
tru
Din linK-, ColiiBai-lc'Sf'!!! lilte
mart fM.MlterHciWHIe,ii JU' a-
SAOVIM 1IA .y Oi W ttiJUC'i l.B
r..ln...r tlln.i'.nt nil. 'riuiii.liulV.ltK.)
Vrr- --r.
l5
arfjion saw:
'1. -ia t
it?
1 i If.A . V. -Mi
' fl' r.'.'-vv.i'.' U.v.ir.''T.vi ......
JUIIA V. 'lttl,lni,vi V I
JSXOITANOK' ON
in . . i 1. 1
I l-t us-
(jrcut UrlUlu,v j.,;
gBt1irM- Gfriiuuty,
iirciui.u, , i, t,t iVm
-Northorii (Jcnilimy,
itp.i.afi?1MCKeiir2m .... ., . ,,-
y-' ll. I. -rf.t i.lnf UV.f
V. iu ..11 ,.,
iTi-(lloetton made'dii iWy point Ih'Kurope. '
dee!Jl'68dtf .
TT7T',5-?r7ir?friniirrM C t; r-r
.HARDWARE.!
in 1
I iii HVUVKUil Hj:"M .u- . ij im
' . .. n M ftff . m Atff .C
. , . t s Hfffl1r?tri,"rs''"ji - in
' 1dtJKKT KNIVK8 '
i , TBACB' OH AINB ,
F1HMIN tackle,
i ..... . - cotTe;c'ARii '''
, UOFVKK MltiXH,Xi ' BrJIVtl!
Aci,, die, I Cl iwl .OTlUl ' ! A
i ,. v i- " J'l b' j 'iV.'-i''
'tlidbeitin tl'io mariSfliiii
and perforated tooth. ' " 1 .f"3-1'1
1 .)'
ANI IUBTAIIi,.
.
,THT"i.i 'J '.tw .1
. rrrOBLKK&ilIjilNRY ' y,t
XOSB ComuwreUI ATaue,oprncr Ifthi atreoij
, .,,Y"".,r""Tr."J.iM i
I't'Ol
LJ)XiJA4 Jir..XiC, 1 ,
ILIt HEADS,
ul
tin
HU0KKUStA2U.iEXyMAIjB,iII.ALKK;
i
Pure Mohairs, JW6en-uinBa, -ia-r
0 at Crapo Mawtij.fli',,;-'! Pl";5t ' 1 , 11 ,
........ " . . . . -.r i
. t rw.MlaI.aMM.. in. I
'flroaadlnr. ' 'WnW.Xflitj 'ij
PUInP'ercaiefia cr i WhlUrAl.M .B mat,
.n . . .... v.- .r
Mh.f Uh.wl, ' - . .
Ijima Laeo Hhawl. -
ball 'n- o1rintland hwI'' 'io IIT
1 UT.ui.nn.c,u..,... . , V.R
:W8o'tVcarfbrler)') . nHc-Urjf.. lnHl n
I,lnen camurie,
linnniii?.
fl C,ff3R5?t"f bfiM AUtuVl lo VI:
a ri MA In SCAttlmBiW -IWb
1 r.v,wii' jabi..?' ltaWUrJate'
rnUU
V&Mt Sill)
, maiOMIr 4
"ZT - s . ..-.l. . ... n f n vll'l ai
rRSbSto, vli- ill rtW)b boibm
an" 3 ' t Yw'ni."' 1
...... ini vfHIIIMd (IOODI. '
v mh ..it 1 HTi 3. A, t e Aifce
3.
P.-JPAKKEK.,
Dealrrju,
WIUTE IiKAJJ, ZINC A, OILS,
WINDOW QLAS8 AN D PUTTY
Hr.b,..urX-
05 OO LfiK CAIRO,
dROCERIES, BOAt STOHESi ETC
' IllTf-t'""1 -'"'J- ' ' 1
XOS. ALEKDKL,
-xr-r-v
1
ll.ftl.rtu.- .a .
rumlly Urwcerle. iro.li.oii. catjllm.
a i.rMMinnlror Faner lroAt.rle. Oanned Frulti,
etc.. alwaya on in
linnd. Kerytlilnn PJnd frfu ,.
(j, r. COIL OF WABIHMITON AVAXUiTfMH t?T,-
p D. WILLIAMSON, . .
uilOI.KSAI-A. CJIIOCKK,
I , .. iuii .AiitnuulnKl
siVr B n O 3BC A T,
'.'JViv 70 Ohto'ltrttS Cairo, III.
tfcclaUttentitm cWm tocoti.lcnmtAW.
ordtra. 1
s7gN AND ORN AMENTAL PAINTNG
K - I.i.
1tv iv I A 1 1 V A W V T A I . PAlNTKB.y -3
8hoi-iou3h-utroir,ar,if EIMU.Btrl,aiiiCoia
n ; ,i 1.nerc)aJ.kwn.HnjVlx). -
I
daelltf
t-TTT
. . . rt. liriA . i if. Ml'
-.a , -All vnni- r w
. r.i
qBTk 1VL1NEGAR,
A! M ''
u Ipititf " ?'! "
Ai liLEi. WKUB & BUTLKK,'
,.l4 W '
r:,i ATTORNEYS AT LA'rrI''" ''"
. UlttVD IH BIWI. ..... . ......... v, . -
Learner of jijvcntl, atrocl nud CommtrcW Aieaaa;
t. W. J. Allea, J
' .V.'i...rW.i.i,. JcAino. iLLc JTi..u n
CAIU0, ILU
ULldV, AVALL & WUEELKj
aAnji. rt Yy,.itKi.i.:ji, j .
omce Roomi, H nnini viiniir""'" .
IN KEEN & OILBKRT." .7 J" 'VT '
T1i4ia1i:iivii ' Kll
v : , ,Y ; ,
fcpecfal atteil,:oa Tt to Admiralty and btmbcat, nj
bd
. Il , tin cvttlllil mirl
to WLWW,flffl'nI
va
??5i
GOVKHNESB trVANTBDM
IPicpiwiu i
iiiruciunurcn.i zo aiwinwii ..--r,--- .7-'-id
purmaueiit aliuation will bo' grted. Jiwt
! referencp reulmd Awlyto; w
pun
oi
1 t f.iiuiH"1; liJiM'
TJIUDE AHD'BRIDEqnouu.'
r . i .111 irtJiUjfi iff' y' 1 1
p.u. " - i,
ThVM for YtU0g tttn OB WielUHercui. idiauwni 11
,1 .,! V ,itBiy314toiiBncI
I 1
j t.iJti'..U Ullli Utill
fiRINTINO, OF ALL KINDS, nV
1 ., ..n Haw noyt 1 tidnu IUd 9tiT
8KH,v...tpioi .Jh'if. n.ii y.d biui bt
.a . a,,a ninvl.tlil
H ' r 'Jill mi ' 1 ' J v
At . ! ..It mt .1 nlRTl't
w JTBUCIlUinilMl
or iirmeKCooDi w,x;iiju. ivi"i"-'r7j""-rjnn'"i n
ftt'mill liPaMWd'llitler ajmjHfhk?"!
i.t...... nnnrirm- itinarinrnrrrr"- t ruiHi-i
LINTON. , . 4 ,
wholmlc nnd rcwil uetucr in
if' Corner Eiyian btrccuanu umu wvw,
if. I ..oi Hifqansciottrijo nolloulHrt'i . t l
rLflt n .ilnHi.jlii!.Vl":"if tU A
1 m" t - Mftcilrfl III
J. 1 . . ..... V.. . I. ......
JXlJif , uotprperojai, ,vnij,iyrMiii.iiiJri i
t, ' ' '.'in, ,.i ' '
Ordei filled w.lli d.apatrlf, and v re l In aor
.ri iki.mH'. ,iHif.f miner iiiTanirjn nana, niava
bO
i.v,,im.nm. , - ......
inia iiiDDiiou.
. . 1 . 1
I J
-1
1 4 BOOK BINDING.
.. . . . 11 . . . .. .
,Vl villi! m
M5tOA;j
.... klfta.r-
V ....... .. . u 1. .r ...ifniT ,
TftlRRESSING.
T a DIEtt IlAnt DllESSlijO.
MBS. AUIMK IJttk
Vi'irhei to inform tho pufchd that h hu i
Ladlea lUIr . Drcailug Stlwa
Ida OomnK-rcUI aventi. rMHreen .-.imn ama jeum
tretU. h fAvx jannutvUiicCrla,.llwlleHa.
laiorjy,iiat.iirj,yu"'"' v "rrrr,'
fiOrelnfciiTlewbTifvtyle Jaattdtt
BOOKS.
rr-
mOR.EV,KU):THlN(, IN
.l.tXttilrtlilMI'
..::..'.i..i..i..
THE BOOK XjX1V3E3
TO
HAXNOiVH. . I
.
N: 10ft IVmitrafUL Aviavc
decin Mtr' "
LUMBER. '
-rrriLLlAi s'. Tiio'tNtorv, M ( .
Wiolea;-adIUUilIJfr.,iiI1..,i j(
. . . . . . ,H a. A ' - . rT
Cedar I'o.U, UouratlMUi JUlBda and WiM
i . , . .. .....
.'llr,nvii-'I'i-ill Sl-ft ' 'tH
' I umL.o li. lift UJw b . vrii..Abciaul
w 1 Marti fad fin a ae.. i tii ..xuimoM
i
M .iiver bb!' 1 iiiya Tram
mWtna to' d,,"'T
.ta '.A-.fW . -A b'VKOiI
,I JUv ad trtttdw ,iv.dA iK.b ow ,xc
Mo tlimWAT6iKMeNT.n bH9lq
!'( 4bc arf nlimB JmiKPJwJB
VabfrJehnV Imiiroved RoefBffly baa
i rt' JlTlJ H1J " BW-lvOlIOtl
Akai6a CtAtaBt' KlWaya ail ( '
I
1
' mi iab en nnrJC ,
nriaWVrviit-w'J.
I-'tOHN HYLAND'S SAL06N"I i' 7 M
tl .niU'iJH ri iiavlH tio'tuiJja 13 trtiri
a(5iifiiuPriliJ,',rl HfulttHil ,b"fl ttu i
ipriorXAirUDrB,u'i'v n
oail.'aad tf.cWwhovrlkh to puff U fragrimtVilgar
Trtair raiv. hudiuiu uuuu iiuuui n. biiuuiu f v
ve.Vir,yaul pjiUpd at, llja.b.vr.. 1 deplttdtr.l U
Vrnrr t.-.--B- rjrri,Tl:rrTrt)ln
WM. H. S0HUTJPKM,
. iit.. v!u t. n 1 iy
1 .7inu?:.ib "'Y 11
j,l0,-' owl. H70iV?rf. P'Mf t .
WlfEsIlIiB,,, Tobacco "
.11 . xs
cyak'iLiB?t.i,."',nH
,...) .ji n T51 '
, .t!W5t , iV-
... .. . . ... AOLATXatl ... ,!,,,,
ur iiixi jinn .ij..--..
ii...m .iiiirni!rrM!,,j7i .. 'iv .-. n''J'
-
l(irrU4 Ai t t)imxutUlM II'
l Kv TlMBnJr.MtM M' B BBBBUBBBBBI
r XIOJ vniv &i "AVfBWf Miwi"!
1tt
Meet Iron, Na 10 to 17 H ke
dO NO. tM B.....MMM.MM...,...M...U.... 7f
0AJIW. rt. n .U.UN0IJ8
,A4kftBW.f bWCbWBbMiMIi'
rnylWtt ,
Printed at tha oftiVe
. , 1 ,.11 no iu bun lIol;'
1 . 1 .
t
I
. r
, . 11 nil J bw
1
-!

xml | txt