OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, June 12, 1869, DAILY EDITION, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1869-06-12/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

iiiJ-l41-itlitfflJi ha. JTli I ni'il kdii ataman tiniM ana inn
in i it rAhKi "aiioin'lft,
She Wv&imj giUfu
noon, at J& ltonth8tret, (Thornton nioc'AMby
ewomon, nndtlio mll!.
The Wrr.Ktr lluurm, n lnrn olhl-ia forty col
vmn paper, is Isitiol on Thursday, for tho mnll, and
for f ale at our counter and by newsdealer!?.
avSpceunon copies furmMirri rurr.. Addfe.",
HINDE'S COLUMN.,-
1!
1 AiiuociTy
2? Md"'uA v.
WKAH FBUAT
nil AS. T. IIINDl'l
FOIlWAItDIXG AND COMMISSION
i'- ii'jJt '(Mi(f -ii!t ',;,. ,
Tlu-puRll UtUlir.,lmtlli.K Rlvnu (or nit
Avuilnlilp I'olnOi liyltitll r Wntcr.
-IJ. .if J 1 . ilvr '.
ire-srw'fATi ArrH.N'Tii; W AniWAttiJiM.,
.Hllli lii ujir.ui.i -v v-'-i '
POH SALE.
POSITIVELY the LA
T7IOR HAIjKVciViSA1-Now Oittn?o'nnrt tbrro
j lotofforncrLwurt ... ,
nariomi nr.u.. v .......
WANTS.
fAKTlCn- Alexander C ninty Ortw, nt HI cK
W and City Scrip iitfcoernl on ho dollar, for nil
kind; of I.unW n'nd H'WrV M.imnK
HYPO
W. W. THORNTON.
lanlSiltl
i ata bbbbbbbbb vi , , h i iHi aaV i m ..m vm f i us h pm m bbYM i m s m rj r
if hi i run i ni duo
, y-ATaawmf kwtv ma miiAnAfthtinniin SiiririinjvTv I
niii1 mil i mil n i m 1 , i w m u iitv uu v
lulJJ lilil ULiiUlHlli PIIU iff ifiijill I1I1IIIII13 iiumuiiimiiiijin im in.
RGEST& Bhb I iHKUUSon tAnfn
tiTHr ttttt e , e -a
x "lTWTM! aaaM , KB u nM atata! W I
A UQU8'P'.10IIDAN?S .
Wal'lniiaiter aiul Jewelry
tV. O- JOIIDAN, AOr.NT.)
nfctitlt Street, Near Commercial Av.
nptl MAwSm
BOOkS, STATIONERY, ETC.
VI
M
e
i
as
. -s.
1
HI
n
1
M
M
IS w
Qf.O
t IVJ
1 w
Z k5
n
cn
V5
C' H S
n 'w
1
n
0
I
o
U
to'
P5
-1
M
1
TA .
5
PIANOS AND SEWING MACHINES.
Y"7rMi&0N7 ; '
Ant for thuMloof
PIANOS AND ORGANS
wiir.v.i.r.R a wn.HeN'M
owine 3VI AolxiuoM.
1 1
1 wlili to Inform (ho cltlif ni of Cairo nl ml Joining
ntrr, that I m now
xi.ssa-'X'xxa-o- ' '
PImiok, OrKn,and Whaler . WilMR'a
With thf
J H,.i
rrivllcRo of IHrekiMte
'BlVledncte(t from th puiehi price until pild In
tTJil ptnon!hln"KhiUumfnf6rBwIn7imUblnM
CaII and Learn TartleuUu
I'f f.i m obiaimnR inslinmcnlA through my tReecy
rillVtAln thmtlhe
BBOULAn EHTADLISHKD PR1CE3.
A&i will MtetrlgliUi ml (ho fjptnje 91, tuning for
one year.
EVERY MACHINE WARRANTED,
Terfret in tt ry wy
Bo?fn?plrt1iAila'r Knti tlli'iifrutei ClicuJar... (
AJdre,
J. C. CARSON,
Kijfhth Street,
Onlro, DUuol.
STOVES, TINWARE, ETC.
AH ALLEY'S OHAKTKlt OAK
STOVKSTOUK
.-.AND-.
Coiipor, Tin mill Slirct Iron
JOBBING SXXOX
NoTH MSirNOTON AVENUK,
(Aboro Hip Market Homo.)
. hr"0,,!nf'Ou,"'Tlnj,Hpotninj5
done in neat ud rubxtuntltl
ami HtwMnboAt Worlc
.maimer, ttt nhmt nn.
'flecuiljf
ticc.
AM El
VO OHTAIS IT 1.0 TO
BKK It WAHT,fO HTlli tic coS
'' Urn puivhamj the teaJmj;'
AKOj Tiniey.'(f. UoyliinKluil JlftatiVH oic'il.
jtk on Imriit! ANo fomplffu tworlinfnt of
WIInUfv;!reri of Rutleringanil ItootinK. '
-' Hi " ! i!i4H' '.nH? '
faHrfmolto lQuicU K.le umlHmall Pmtltn.-)n I
wratlfaeton jfuaraate ed in every intnnep."tf
tlecJl'CRJir
MAMMOTH
THE
i WILL EABlDli Jl I lAMUrun UHE M I UlsLi
inn hi m - Yr r ri n n n n - w in ra n n n u u . 1 i r i in hi n p iu m nniniui mi .
AWAIT THE ADVENT OF THE BIG SHOW.
Thw only lllg fonffrn of thnVin) thtu.tl V't thl partfif tMUMUf tliWHAmm,
A.XjIj bare baok sijdes 1 1
" " "Look OtiFfoi'a IMood ! !
fols"y.STAHLlSIISlKST WAS OHOAXIZKH 37 XY.XRS Aio, AXD ADUEl) TO
COIvI3?E,ISI3SrC3- .265 jJCSTTJ HORSES!
EMPHATICALLY PRONOUNCED BY EVERYBODY TO BE "THE CHAMPION COMPANY OF AMERICA I"
So Wlio1eiilo Httmlnii t'oiiiliiiuttKjn lnttoru
(iciiuim t-iultt ("Iron, !brti)Iii:n (Jnunl
QLYinPIAH ORGANIZATION
ColKlltUllllR till' 1''' ' Inn.
AMPHKHEATRICL
EXQELLEHOE
Will ' IVrforinoil Kvery KvenhiK tlio fSrarul h'i)(iotiiouli KquL'strlclinpDramH, Kntllleil
pk
or "The Wild Horse of Tartary!"
t.OUD IY1M.N ;QEMIrrrae(l lor tho King uJcjrv.,lyhn AVinUiu I.uki-, Ki
MAZEPPA - 3VEADAME AGNES LAKE.
A plnjcJ b) lnf n lWr i V Mr '1 hi'atrf, UorUo, Prlf intra Mm uhlrTfl a motit unp. r. I'IhI rie lill r A-n k n-l xninStrlnn,
, Jn vliieU,hy mil utroluco lir , u
Beautiful and Thoroughly Trained Horse APOXiIaO
Tbi!miiiui iTZt by hrr in lWrlin.
PPPPlP
(Jrate.st Kiflcrs
Most ReirAKnexl Aprpbats
Most Eamous Yaulters
TraihellMoiilcoysa
Ponies; and in short
mmrr
STARS
Novel xxa.; jBriiiijarLt lxx HorMOLt,xTLiliLl3P ! !
GRAND AND CuUHAGEODsTN GYMNASIA, ANIMATED AND GRACEFUL IN ATHLETIC SKILL,
-ar3El.JES.c5u'!FESt1l, jJ3LR.,XaXjSBrJS OF THB-DAY.
" : .Tit .i. ""7 WWS
SWT JLi JL",fl fwP '.a- 'ryost i.tuiun. tln-r u KhropV h. Am ',
T he Mammoth v-cav v ' be Anno need by the GRAND PROCESSION Mlng a s ream of Go d.and G ttorvone
iU J'ulhi"l1,l',:J ; ii,'.' ' 'iiMi-limiVf ffw trnvlini M HtAimiMit'tilulii.ailt'ttriaitnrah.viv'InikWi lliVir nfc'iVii-fiWfi.lftHirilii ami li. .wh(ili.
V"ii'"' I'V&'Jr 'v fPf ll.'M?nkWf,iil.).iiiilf:h lrli, (ul" 5ii)1Jiw. llftn'vktn'M mitwW. run t), i'iw;',i1i. lioitt-xJi.i'lui S oim 1 1 Jl iVt. il J t Inn. Irt in .1 ..t
tlir-KlWwiMiftMiirfiKlrftrS'.oml.VoriiiirL HB.t(yriiHKliniuilAANIi.iUiSSUfWlii .ub rfioj!V.l iBit'Mlfv Vliv 'iS'uf ".ft)J?''w
Ipsn'EachDaya
Don't
"ANT
ING BEE' SHOW OF
Only Traveling Exhibition
IN THE WORLD
THAT DO ALLTHEY ADVERTISE
' -
Ji
Vl.itlum'L-oYli willlp. VviNWf ij fiiTf nnTwttiwit"'nTi.y oi'
DRAMATIC AND iQUESTfllAN
35
ARTISTS
toe at rtvo ntnr bfor'i Wn ionihlnr..(n one .Show, nrvl otry rlmt
bo ntMtttA rrmMr'tbMthr atfi.j!latrrfuihi al cx- tinif pr. '
formiuici of the wge.
The Features
Of thl ilf lel Ktblli)imtnt
a
JMfdkvatki apm
OF THE PROFESSION
Mivtwd f rmti thuiii.nitproniliiflit V'onipnifnf KnroptAtml Amoffc.u
Equestrian Pageants and'Cavalcado, Cavalry Ev
olutions, Comic Pantomimes, Grand and Lolty
Tumbling, Somorsauitlng, oftf., etc, "
Will bo Introduced ut KKterliiiiiinijIit Hi rapid
.iuooefsioii, the whole fonntiiK tlig most uccoptat
ulilef (itilijifp-, ttiuHirililiirH'' enterTnliimeiit (
t'vtT (xivt'ij.ini Uie-Aiiirrluun, cpnUnont.
THREE LAUGH INSPIRING CLOWNS
iWM. T-jA.ICE.jlie yt'ifirui) son of,VormiH.
ni n.nnna, me numorm arm HiKipcrMii uionn,
, Al. AYM.ineWUnd-phllifflW,; ;
PV-i'nif .. c I'ntlil n or. JTiiU'nt nwr lfori- itiri. .
I i .... .... A.x I. VtltM t k "ft i
MiiStciisL tli
CIRCUS.
THE WORLD
KVKItY YKAIt rSTII. IT II S IJKCOMK
Arr in th u-t
HIGRIHCERT PBOPORTtOHS
Without regard uj HtjKT.,. , mid in tlivAwturra1 of
Indomilable Acrobats,
DASHING HORSEMEN,
j b 1 .i .,nr ii.' Il.f.p. .rin itltM, Clown
Vo'Uutt' mi.il ri(ierri', l!if H.ppi-OI,inpl'l
i mif(y nny ilb r Tra' i.g Ktlubilion
pStEmIPppppppBpIppW
Most Daring Gymnastics
Best General Performers!.
Best Trained Horses
Trained Dogs
Smallest and Jiest Educated
concentartion of the
iMiu,, tf,i,iit.mHiWftr. lHT,tt.
Xt,y.
QAIltO AK1) NEW
ATLANTIC AX AIISISSIII'I
I H T K A M S II C .11 1 A 2V Y
1 r-usii'iioaiisB li.m: stkamkks
TO
O Zrl Xj 33 SS
TI1K hTKAMKU'i
Wi It. AHTIlim JON.Miulir,
1.AI1V OAV llUItK.MMlor,
""IV.1 - - !'Kam, M In,
PAUMNH CAKItOI.Ii WII1TK. Mnkr.
JL.1 .. 1H ilt.l... . .. ....O'M'.IU .MHor.
COMMONWKAI.T1I ......IT.t'ONi.T, MaVi'tV
OMVK IIRANCII .,,1 JO.VKH, M'r.
CtITINBNTAIj-......llEKSOl.,IIH plut'r
V.,TlJJL.)iV:.V,,,'?C D0NAI.bH0.NMwi;;
MIHSISWtrPI . ...,,....,(3nKKN MAtr.
T.l.!J,;M.,,N0.!y..DKA3y i'Ki'Pi:n, MMtir
.MOI.l.IK AIII.K . H AIII.K, Mwier.
Coinpr.Mii nil flnt wvl Urgt llioitlol hi
..... , I.ouln.
Una oitbo nltorn Uncof niFamcM
1VII1 Icnvo (!nlro for New Orlcnn ceirj
Forty-clplit Horn's,
Count in t New Orlcnn with lenn I.mn nf.SioAtii
cjn to
MTtriol, J(ev York, Itotlon. iint finl vt.
ton,Tm.
PAnr and Shipper on rely on una of thre
Ut Irnnm Cwiro ixinfttinlly uW. Will t
p.irtu ulr ottontlon to ll wv freight. Mow )!empnl
In .w Orlrsni. OIIAS.T. tllNUK,
... Ul-nonU Atnt,Clro.
Om.;c, .m liflrnf, i'nblir lndin.
jyj'KJIl'UIS AND ST. I.OIJIH
........ .,.,,.,
The frtllovrtng ltil .-omprl th'a J. n .d vr.
run In tho fullowlntf orJfr:
MKMI'HIR PACK BIS
'Arpto t CairVAtf v- al C!m,
tw. tr.
lst, Mutt-r, 1
riTV OKItAIRO. iTlitirii.lay 6 p.m
bUunJayl .n
JlonJaf. 1 a.m
liKM.i: MKMI'IIIH, '
ilunlav. 6 run Ttnu.. 1 a.m
Cracr, Matrr - '
VIOKailtlRO IMCKKTrf.
lArrirr i Cairo Mrrliitat Cairo,
Dow. , vr.
CITV OK ALTON,
Arrlirr. ltrri
MARHIiKCITr.
. Miultr:
Wn'y, 5 p ni j l'tily ,
1 .rn
.. .. f 1.
IIUIIICON, Prhvf 5 p.m
lllakp, MaMri I
I-t MISAItV,
(nirT. M.lrli .
t. K, F0IWTT1I, . JjluxU),
llnnrr, Mtrr;
Jfl.lA. ...
Cullntuti. Matr. '
."umlay, 1 a.m
.
AVlndy Ja.o
CoontinAt!-!. a i
Xnrlhrrn I.lne larkt( Coiupaa)',
Kroknk Pmckrt Cempiay,
Omaha Packet Coktlaay,
&sd Varloua Hallroa Ltsta.
AtMnphU with
MrmpAla auil Whllt Rlvar Packet C.,
Arkanaaa Ktvrr Packet Caaipaajr,
nemphl and CharlctM R.
ami ,AMItUilptl AiTrnnemroK.R
At Vic ItibUfK with
Yaaoo Rlvar Pack la, and
Vlckabaric and Meridian RailrMMa,
Oulnt Ihrouefi bill. Idling and tlekrta to all availatlo
iiolDi by rail ar rivar.-
CHAS. T 11I.VDK. aenaral Aaaal.
.... .... Offlt on Wharf b"
i:i). i. im)N, Ttvluitand Pai-aeer AganC
- .... r.,. , ,,..,.., 1 , . ,
T-ABHV1LW: AND CAIRO
tfir DAILY J.IXEf
kjS- Conttlng of tljo foUtnrJng
9rtltlStplcndid pajaonger itimr;
. Aa a aaiwaiif .
.MaUrl.HAhrKI ...,...CrU
TALISMAN,
..lilrrnvoornJ,r..,,ar5t
bim?
iTiidjffi,'.. 1
TYHOKK,
HAK.M0N ...M(rMyVEAVpR...M..aerk
JUII.v JUuMSDBKi
HAV1H..
.Mt.T HAV1H
Mnklntfail Intermvnlaln lanillnK,hd cllng"aptcla
attention to way:liuain(a. r '
CHAH,, lll.M'K. General Ajnt
Omco on Wharfboat.
ilnnll 'Ud
I
HE3IPIIIS,. WHITJ-:. ittYJBH' AND
XOXSLJai COBCFdAJfir
t).MT:n 8tATE3 MA L. LINE.
JOIIBT B. DAVIS, Hnp't, McmphliTennnifa.
yS Tho knlJiidld nldcwheel
mSm , l'ASSENGBH STEAMUKS
MAVLPWKfcRCOMMKHC.AI. .d
Km,lVv,,,,., wy TUEhimy, TnUIlSDAY end
bAl Uliau.nt p p.m.) for Whito It ver, connecting m
' nuvnll'a mint with tli(f itcmphls nnd LfiFlo lSS?i5u!
rona Tor Littlo Itock and Hot Hpringn. lima from
Myntj.hU to Little Hock, 48 Jioiira., ,
ITelghU and PawpnRerii receipted oter tho abora
I.ln9 Blower rntca thnu any other rouU.
- C1IAH. T. KINPK. ARentTcalro, 111.
tillice on Wharf-boat.
JJVAN8VILLK AND, CAIRO
I AOKBT OOUPAKTY
i, tTn Cqiwlitliig of tho following
rfewsi)lpiidia ieuger Stealers:
AUMAUA,
MVOl;cHKT,...1...'ftf.tcr POWLKIl' cifrtt
I.'dvoy Cairn'Huud.iy nnd Tlitirnduyat 5 p.m.
' ' QCICKSTKP,
DKXTKIt. .....MantorlOnAMMKR., '.....Cleifc
, Jitpv C'ti'" TIT"'" and Friiiay nt 0 p.m'.ii .
- t Hi! CliMnUHI.ANB, ''L-Sl1
i.cuvc LBirp Jj.cana); and Sajm jay at m.
C1IA8. V. HINr)K, deneral A,
OtUcoon Wliatf-boal.
9

xml | txt