OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, July 17, 1869, DAILY EDITION, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1869-07-17/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

She (Evening guUctiu.
Th(TEvrs7so IttfLtKTiy i miMUhe-l every after
noon, nt No. 13 Tenth street, (Thornton DlWk), oy
lohn II. Obcrly Co., for circulation by enrrlera,
let alien, nail the ninllx.
Tn Wnr.KiA HfttETiy, n large elght-pago forty cpi.
umn iApcr, Is luel on Thursday, for iho mal, and
for "iilent our counter and ly newsdealers.
rir'peciinen oopio fiirimhed run:. Aditrcnx,
joiin ii. oiikuly & co.. corn, in.
COM M isUCI AL. Ji&L..
dims III., July 1?, IfiJHc s
Our iilaMt'ej during tlio itcuUliai tceii devoid of npj
-pend change wnrthy of ni.ti'. mid l.ilsinea of oil
kind Iiitt IwriiliuTeU
TOHACco Tiinmlna tt the hrenka ti-torhi.v e.v
It lilted an Willi' market nt ior full priec-. Tio
,S-t cojuprle.tthc following
J Mid trmti. "! 2': ulili't' t". ' SOnjT'-Wt in hlida
it., dii.in I" I -hi.mi(. !c..f, t (V13 If; 6 Mid"
nmmif.wtlirhnclfar. Mt"V.iM W, mill 2 IfiMft Might
wrnm .-r.
Flol ll Ii
nj;i""i iniimuii inr priia super.
tin. ii I ri
"ijjr rn scarce uiil liard to net
i'iji' iu iiiriijvf loiwim'i'. wr
tln .o givlo awaiting hi
lira re nop
... . .f -Vi'
on nliii"t entirely hare. Hale
'.'Jet Vuv,:','l'",i '! '!' lr Xi 5iM0 7i tor
' Xx'! lVfWi7 vi ,,r XXX aprimr. Winter ivliont
XX ' iiiniu'i'N from ? ( i. mid futility hratnla
run SJiOiiJ iperMl.
' 'UN iumI OATH txi(itittu- .tiirmiiolj Muuee, ultli
me .ii'iiniHil to fill order ftr lln fnrmi'r. no micka
li white M nt !kV. N Miles of int.
II Y enntitiiailnll, "Hli IwltiT fi'fllns In III" iniir
koi. lkolMii't' fililAwin iir'HtS.'l.ioVtim
ucIihtihI.
l'linviHioNS of all kliwh w ilt mnl imolmnsisl
u 1 i(1. wiflneilto MttAU lot ofi-rtiiiitry input wltli
n the nwpo of oht iimt4oli-.
f'Olt.V JIRM.coiitlniMIn Ifl'k ili'mmiil nltli llin
i(cl rcvslpti',iuiipiiiMruMUiulilKli('r. SiiIvnoiiu'
prlo
.f) .ll (lr- n W W .Vi
jo a u)
7'i Kiln Urll 'i'Q.i
M) " Minnlllis'fi Meiilli HtlciU.... i -j.l ''
IHTTIill otillniK"' In ftlr IsmBtil for choirn
CMiIph, hIiIIp ltrwcr urn noglfctil tul ijiill, apl;"
i otiiiii'iii olil nt II'') 1 1 pll" eliolo hiIith llllimli
;it 'iV', rtml ii it nortltcrii nt 3iki.
Vjir nri' In Innjo supply ml iimrkrt 1 lower mnl
lull, mill lioMor otrorlnir rounil loit nt conililcrnl!i'
lo limit notation-. Ill l.i- nlil nt lei.
1'OUI.TIiY I" In utKiil iUmiiauiI for nil l-lriililo lot-,
I'lit "iniill prlns nlilokciiH mnl .'rnay nlil oiicm nro
linnl to tllapOM'of.. .Iroojm yollll nni' rttlit nt S'JIH
ttz ,vi, mill :iroop lar?oiln.m ?nf). noop M xolil
i.t 3 1. vi.
M'I'I.KS uro iilonty. 10 UMi j?n-n f olil nt SiQI.
VKUKTAllIjy Neiv potntoirt nr j'lonly tit Si trnft
VMjiur MO. M1 onloiw roM At SSU) per Mil, mid
"J I M liyiflt 1 7&.
(iltOi.'KHHW will )ilU'iiSrijiil" t ruvliiiinoliin
t.ition.
l'lti:iIIT-i iirf dull Htnl tin'liniifii. 'IIki mnUii'r
If rlrurtndtinl.
BI'TTIll!.
tiliohn XoHliprii In ilrflin ami ml i
I'IioUh. siMiUicm III - tttfi
I'ntr to iflod- r.i.i
IIAOOINtJ.
linlii llneclae.,
Ilriup llagfinc
Ji.: V)Hlil
.OfiSO
iiti'Xlr eacli
2u3' '
..iartr p-r tit
nnv i,ii iiiiivv ....... ....... .M.......H.......
V '
Illlll.lpl
llllhllK 1Vlfl...
o'Hiua Hflin
Julft Twine....
tl6l',': "
-.7... .tl(u1B,;
oiiKKna
Ohio nml Stw Voik l'aflnry
Ntw Yojk ChJn........ ..
I'llio i'l
SO
nACKi;iJt
h 1 1 ' llutir Cr.
1'ic Nic Kttir IX.,
vw . ltr lh. a.
M. kill. .Wk A.rUl...n ..Ut'
roi'l'lin
I'nn liirbnlTM
'iJJ0
iiini)j.iii Hi, inn........... ....
( AMlLliS SUr. Iwlil ueWlil - 17i
riJMI.'N I -In llirl -JTSffST ll
COIt.V AIIIAI..
l-reili. Itolteal V lunu.
it ii&t M
Kiln IHIixl. Men......
tKii'lliuf' J-leaui l'rifl Meat..,..,
IJ.V.I.HI
I V.V..I Ml
Maiiititni'ii MmUirtn.ill'oiii llmir, per l.l.l
'IIIOHIill IICUP. V l(il
; iki
CO
Mtl -Bli Ml' ITiN, wrr IW Ih. .
do ll. " 1
l 111 1'illlM " " .
tnim,ii 8 mi
ViirHfJII IM
J IODHHil
Illllllll nil'IT
eirHM, tor ii. aixl lilf f i .... ,
A 'iilM, tT lb
r.Uti (Urkinl, ."r.liii'., hliri' eiiinl
imiKiri.
.. lJJlr
liilll
i(tiMtt
... ..f40 limn Amble ...
Ml K
ViVuft
7WN-i
Xrelle N
Mine
.. VMian limn .M rili-.... ;isi
... iili lotli.1.1 I'lii.i.li... . 7.V,i '.'11
Tml'i l.iuiKiiire I'.xl.. tai.VI
Mi.iiUC
1 I Mill.
A "Mi V' lb . .-
ii'HK ...
iioU' IUmiI
.lirlii(, fltl..
.. IS!o Miirplilne U ixmiITui
Ktilili. Mini iter
all Nllinli) f'lliei
I lAai 1
3 MAJiA Ml
fV'7ft
1 rl,ia ill
5l.-7'l
1 toafsA
K.VI7S Oil Milne
rwuiiki' ' iniar
:lVUu " iiiiuhiiiiiii .
ti.,.M, Mnoiiiliie.l l'Vtl '.1 " faalr.ia .
Ilal.uiii l'euili'i..l low I 2,l'olali 'lilnrnle
llav Itiim. pme... I iMiTia OO'llntrkillvrr
lllliiKloiie. roll. . N3IO,Ouuiiiie H n tj.li .
Ill I 'hie ic. p.itn.li JHH I'l llwl rie(iiitnte.
S &2 Tft
1 0
I KViil IM
t'kll. MuCB-l.l... l'jll III111I1.11I1, K. III.
fa. iiii-'I. Amur...! 'Mtm an. Inikey
pM.i oori'.'i im
" tuHllri...! 2V. Hemi.1. Ilex....
l&.
" llttf lull. 1 Spirit! Nllre.....
t inipiior flu 111... I Ilka I & hiijar le d
ranary rWl.... l!3IS;ialtprtiu
Clilorofiiriit 1 Mi'i lSITiinnlii, x r .
KiKiuii rtJi...... etdrii 'I'nrp'iiiliiiv
KhiwiHllrnaoiii IJHi Vein in
.".lmlii.i WMroo'Vilriiil. I.Iuh.,
1IHII.
Markewl, No. I, per l.bl. iif (ikHU 00
do No. 1, " uviv 20 IKkji,
1I.1 Xn. .1, neiv Ih tuft
'In h. 1 kill". Hf"' .1 (3 2A
No. 'i 11'iv t 7,Vall III
.V11. 3 netv, i Veft'J W
llll'IT.
I'MOXB !'r l" 1S IN)
IIIAMIi;Hrr Inn
Hii.v.rowiiKit
Kg. lilie All llliA
Ke(, t'lallHf.. , I l)
IIAKIIWAItt: AM IIION.
N'ail.. i Ki.r, In ti0.,
lllirr le In iioiiiitniii
1 Viijl til
...II &Hil7 M
Truce cliaim. in-f p4ir. bfTtTlHiJii.ir
11.. 1 .....
1 ... . 1
llni'iicwlioe itOM 'f Mi
lllV
van umi. pr
''Oil rnll'ill Ilea, ret til
1 1 T4 1 1 J r
Tftfev
allied ,11c
Sure' Iron, N- IB to 17 II
ll. Jll IIU.
I.AItl
Tirtreii and lll, r li.. ...a).....
Ktgi mi.I hall lill. air li.........
'jiiiiiiy lard. l"-r H.v..
MM 15 IV kin T..
MOhAKHI!
Vriv Orle.ui. MM
'air to cboire. wr silloii
71
IS.a.11
iltslt
Iftf
,l g;i m
tWiK'i
"Tl "JI iO
M13M
WJtj III
51 (Art 1 7'i
......... -il lB,l Ji
11 un,..
'rglmi , J"
UI.S.
oid, Mr gailoM
LurO, iln
;.uie I, du .. jrMN,,v..nn,.,
VT'KOVWIONa
I'OIK. Illfi-r. a , 1
llieakfuat llano', plain
"icill ld.-lM.-f
Iilliu
Rihlieii SilWa, per lb .
. IJf17jf'
..i.HaiM...aiiw. .
iluin.nuiir iiimi
viaiii llama .....
Sliiiiil4ui tier in
lauviwwNl. pur lb
ITaH
ii&iH.;
J III! .qui' ,
I'l Ik I 'mat Mnlr.
Hi.S.
all 1
1 11
Itljl7
Uji
. 1. 1. 1
PliAHfl'llll,
lllln I'. -
lllalariti) ',i.
atpniw I'll'
11 .1 I lekeii.
ll.e line. I'lnil ,i
INinl Mi4".n..i .
1111M.1 ,,T lb
llWlt Per II
AI I' I'.-' I'
ll S
'" ..tinaa.
diiiTiriiv.
tuilitt.
1 hot
flit
i&lf.i.
4011 (
... Mjfjlll
ii ijit
a I..
hoim
..en
1 l.-.-
mm
i
'iwmco
viMti
ini7 !
I
MM " .,.. .......
t .... 1 4mRijn
mm"
Hani, per lb...
A Coil'ce
. 17riU7l
Ultra C,
liltfjinj
nun i-inriiii:, in iiiu'b ...... - .
...... . Jtwwi
SHOT.
Amorteit miinbcr,lli bar SviS? m'
lliick, in. na r V" r
nnr iun ...
80AI Koaln, per II :
TOIIACCO. .
Dark, per Hi -
l.lniii. " ;......Tr..T.
M(Tt7()c
7S(fl "
Ilncli "
Hniiiklnr, per Hi., pkg
l'AINTrt Wlilto Unit, per keg
vr.or.TAiii.Ks.
rmmoes ncrimrrei
t MlXi so
.WIilte llean, perlmtli....
wavy no no
Onlnm per M1 -
3 miA(.i m
,1 ooQ;l m
WIIKAT
Chnltn now Hoil I..
No 1 newltiiil;.... ......i. ........'
No, U imiv Iti'iti.i...H.... .............. 1
No. 1 New WlilU'.Yt.
No 2 in
' WHISKY.
llretllled fvvnrdlnji; to proof,
Mi rKWl no
.. 1 7tyS:i no
ritnioitTs
r.i.MrMnil.-rorl:5(V'i WhleUyntulOII.WWil
H I.I.I. I'lnnr mnl Meal X liM. iHVy. Com.
H.ITIJI
di-; Salt
V miek, unci O.it!", V I'"1 It". 201 I'otntlK-i nnd Applt
l Mil. .Wei llnv, (eniiipri'Kx'd) ton, 81 i; Heavy
frelilit V 1W H'-V I-fwlit frelflihtK V loo !b,
l.illiinvr, urexMMi, in dhuuii-s, p 31 "ij ..uunivi,
loo.e, l M, tun -
IUtm iiv llAlt moil N.Y. ivii Ilostov to C.iliinnv tub
Hi nr. I.i.nk.-IkI clai ni: 2d do, SJ U: :td do, St 71;
Itli do, l lihj f.peeal do. 7Ie
To New York, C0II011, eonipretced 91 20
do 1I0 llneOltipreacd 1 't
To Nr.w tli.Ki Hour, V Mil, lev; l'otiUoci and
AnnleH :Pk': Pork. VIM.t. WV. Iloor 31 ': WhWiV V
lilif. Slim; r.tul oil, VliM.il 2ii Corn, !: Oat".
Tlllib; Tolmeeo We "n lll llmj Cotton, Jl CO " Imlej
ilonvyfrvlshtiaoi'; Uftfit fiTljtlil" in.- V ',lrt
Hiiy. ciiiiiiireinied, l Ion.... 1 511 fi
DRUGS.
.J" V
AKCLAY HHOTHKHS
IN
4 l
YA Ohln I.rvrr,
vV'
CAIRO,
SI'KCIAL '0TICK.S.
17ltl'.W II lll,A'KlNJ--Tiero.(i perfei't rith
; to Hnii'lnya lor Iho telelirnled r"lvneli llhiklin;
Ills ui'iiiilue, nnd l nniirp.sii'il tui h hunt nml clinn
pnlinli.
'(V is Till: 'I I Ml. To pin vour li.ne. in
1 K""d liai'. I'nlntlnentid nlillfMn.iiiiH'0 Idc
oriler of tin lny. While l.cixl nnd ixilnta of ull ool
ir lire 111 demand. At Hie OHKIIN lMIHI. IirilK
Store, on Hie J.etee. yon can et l'iilnt, Olli, Vnr
nlnlii'Naiid live lull of nd Mini. Now on lintel a
full ftiwdc of i 'oilier Wlilte Lend, J'olla Wtilte I.eml,
lmeHtiir White Lciuli nlropnlui Mirnifli tiii'l v)il !
wai-h lrulieii. Unit toy-' (a ti,e ptare,
T r..ni:jiHi:it wiikn n.Y.Tini: 'o.m;s-
.IV Tlml Jilll. iOl Kttll l.lylltlitlli; I'ly lUper nt IV.c.
ej', Tfiey l.nve tin! E mime nnli'lo, fi..li fruniilie
factory. U ulluietK Itiei nnd kill tlmin.
ATUIt 1' irAITINKSS' -r..r1i.lli. ie,
lit Harrl.iyH'.
UIII.DItll.V.S WO ll.lt TAIII.iri'N-Ilnl'leK.
I 1 Inw nnd miiiiII, lue ilie,i, rrjr lor tliem. find tat
tliem uilll nlidlll, and hie ipnel.lv ff liee. of worm.
TeHly-llve lenu h lox, or. it on vrili (lie m rrnllit
niiiil.eiu ie tlurly -III i eiit to lbtnluy Ilro., mut
tliey will l out yon protnptli . -
If till H.MiK -Siln ruip. jiut 1 1n- t In UK t make
" vnllr f-illenuue l.fiulit i.lel ill w c olpiti ' ulil
Hie Imlexcil nt llarelai'
HAt.l) II I'. A OS AMI tlltAY IIAIItS AT
TKNTIOIV -fo ion unlit nrvnewal of the Ihhiii
ilfnl IiimiI of liaii Hint yun ulieu prided 111? If mi,
in JIhH'IiiI"' mid tako your i lnnce of Itneionitiii-
llarrell'. II11IIV, Til.l-.tt'., nina, Aii tV. Clievnller'n,
Woixl.i JayneV, .Mpt. Winlon'a. I.uiekrf, and ny
other jot iiiayuant, iHvlndlnic Hut Jatanunm.
ArAl'KI)-Tii Criil (He Individual Inttilru.nr
euewhete, tiho lei Iriixl Kerr' 'vateiii Itetio
i.ilorithaiitiiieiiij( l;K011)KI) IIKNKr'lT. .Many
or mir leudliitf ( iiieii have tented It" irtlM tu i.ll
fai'liiui. Atllanliiya'
rpitV IT ifim
:e' Aiiierl. an 'lieiiy Wine, unlike
1. oilier nines
m Inxntlie 111 it eiri-ei... It In h
t.ltvi.unt mnl relliiUeeiiin fur 1 otioat K. Tu Imi had
nt llarelnyi.'.
T At'l'IO.V lllt.t(!i:-A uiwruir ni.111.
der forhkirlii or iiniiUi an Mii.iiiialliHl t..... for
tlietloulder 1 aUnv ' 11 aillM-nder 1 11 lnwn. or ni.l'
at ploaiiire.
DIVKKT HVIS1SV
TlieifeniiuiK aitieio to be
IJ I ml llililMl'i.',
I 111 .11111.. f.M. fr.alll lnllArii.LJ umi
I l ft !! 11 fl. 1 111 111 All II... Vl.f 11..U of ......ii. ....It. I
. ..... .......r.u. .....I.I.V.., .JI...IIIIV.
Bu iirolv ni7iA7co "AlirTiioTi:-'riir7.
li" vmhIi to ,-int i limiliiit toliai co ' ,111 lliiil n Hire
l ine in IIiihim- i Kurton'a Antidote, deln Ikx ai.d
try II. Hi ml fifty e.-nta 10 Hnri'liv Hrolher, Cniro,
and Ihoy ull m ini you 11 Imx by until.
i W,.X,H, V,SU,,'S AM "ItAXniKS
1 It I or Mi.lieal inc. Ciilifomiiiiinil IiiumuImI
Mill lirulnllcf, nil Hi" !.(! niti.'Ie ,,f JIoiiiIhiIi.
Uarelaya',
QAHATO;a SPIll.NfJS-Why bo to hiraioun
O nnilivnd liin to ten itollnrt a dnv, irlien rinht
lii.m nt li..m.. i mi ..M.i , la. .. , I... 1 '?...
. ... . w. ..., aT-i,-,,,!,. hut, V-
, ....I nun iiii i hi ii Kiiryica iren iroin me if u rMiira.
at ilarcla) 'a Iirui! Storo, on iho Levee 7
IAItUK. f-i:i:i)N-i;.it vifjet.ilile of your own
Krowinc. I.o.eiio time in pelting yonreecd. (in
in llarelay' rrtii.tilen Seeda, Vli and aoiiml. They
Ii no u fill line t l.iindreil,', nnd llmrOinker ecd
toiinjlnutli 1'iilon. Ky.
I AIIIKN, ATTKNTIilN-lf sou want nlrlcuml
i I t elioleeoi the mce.t lot of lino aoaimln tou it i if
i yn witut (he heat Cologne, I.aiender Winer, l lorldn
I Water, orotlier unlet ivatera! if ioilaiitanith:nu in
tlieway or t imiiieti.-a, I'mnlera or lVifiiiue. l-u to
llarciuya' "
STOVES, TINWARE, ETC.
A
JIALLKY'S CI1ARTKB OAK
STOVE STORK
Coiicr, Tin and Sheet Inni
O" OBBIKTG- S33COP
.vo. iii.i WAsiiLxarox avkkui:,
'AI'W Hie Market Hone.J 6
Itiiollim, iiiitierinu. Hpmiinij ami sieymboa Work
iloilf Hi n Ileal .md nUtantlitf lluililier, at aliott Mo.
doirtrauf
1A M K I
10 OIITVIN ITHO 10
BEERWART, ORTH .V CRS
And IHll' liu.o the leielin
S t O V C) Of t.Uo "W o la, t
A imiiI vniiely i'f I'ouViiiu umi Ueiuin Mow, a.
ai on Imnd. Al-o .1 enii!i te at.aurtm3t of
Tlnvviiri , Million -Win -, Jt'e., iV'c,
Mi.iiiifHi'iiintr' of (llitterinn in I It. n(lnk
liir u.itto' iv- iiii'. U Kidea m. ,1 J'h, ,
uatfttli' 1 v 1 , 1 , v , . "nu
,. -I 'll tr
COMMISSION AND FORWARDING
TT A LLI DAY BROTH EKS
f f ,?' '' I I
(KX'KK.lli 4I3XTN,
VOKWAKIUNC AX) C03I3IISS1OX
s t
IWX JLJ .JiA,! -C. J-w
it t I- n. 1
70
7
t
Cniro. XllixxoiM.
4Nwl'0e.llf
ATTORNEYS
T. LI Is'EQAU "
ATTOUNEV AT LAW,
Olllcc No. a.Ulntcr'H llluk,:.lIltO, 11,1..
jiplildf
LIjKX, 'VKlil & UUTLKII,
ATTOKXEVS AT LAW.
Olllre In Ilrnaa New IlullitliiKi
Corner of lClovonlh xtreet nnd Comtneiulnl Ae.me
W.. I. Allen,
II. Wnmon Wrlib, Jc.MUO, 1I.I,.
Ii.P.IIntlrr, S
duc-Jldtf
jYJ.UJvKV, AVALL & AVHEKLKR,
A ITORXEYS AT LAW,
.Imin II. .Ml'lkky, -1
Oko. -V. Vam, I CAIRO, ILL.
SAM'.. P. 'WllKUUHl, J
Oilier ltoonii, M nml tl M'llitM'S IIIix U.
. deoIl'CXiltf
W.M. It. OltKKN.
IV. II. (1ILIIKTIT.
PIKKKN t GILBERT,
I . Attorneys nml Coiiust'lloiN at Law,
Oaix'0,Xlllxiols.
Hpoeuilittontton pre n to Admiralty nml ht'.iinlo.it
OlIslllO.-.
Oilier on Ohio l.rvee, RiioinaU nml 4
'anlS-lP In i:t.'yillili lllock.
LADIES HAtRDRESSiNC.
H.S. ADDIK BUCK, "
(Oiiiniert ml mi iine lielni'.'ii Ninth nrnlTi ntli lrvt
111 the i.iiiI.Iiiik formerly occuicd hy A. O'lKiminll,
Miihiifa'tnroii ami tleaUln
Hull nml Milliner CboU.
Kei'tit 1. .pli nillil lariety of evir' kind of Hair, Mi4
and AlaniirMtiiro, nnnlrart iwitlue. ItOKprlvi.ta nwina
tor UlttlRgMdfa' and MMr, n'a liair.
'url,NM Itrliix, 11 n tell (limrilk, lint- ItlliM,
Hrni'i'li'lN nml Jlnlr.Ieiieliy t.'riii'rnllA'.
I411 lien may 1'avo ll.e eoniblngi of their heir FrtMHl
faeinred llianv tile dtwire.1.
A Hoe lolcf ililliiH i IhmhIi aloi'i) I.moiI. JaJiWtf
UNDERTAKER.
jJOIIOJ.AS KI5ITH,
rrux)Ert.T.A.iE3i!ri,
Cor. Movonlli nml M'iii liliiL'lnn Adeline
Kei' -nil Ii. i.O 'tu '-I i 'rit..-.t llreel. and
llayint.ndaiuelaitir lainal ii .
Alio, Mnt'lt veil el, walnut or tionr. . oltlnn mAik' to
order, ut lery Ion pllcen.
Mr, Kellliperfi'ima hi. mi 11 work, llnp pr.t
ooltln maker, and Iktlierrfoie Mn to Klluhmpur Mar.
unili'dv eUe. imiHin
CONFECTIONERIES.
V. McKLMM,
it,viii:st a.vb ri::TioM:ic.
t'uinni' !.- 1 iiveniie l t. ii I'Mh A 2Wh treelc,
I prepared 10 fmnialiell l.i.i.i of
cakes a3tj .ri:c;Tios
10 order, or 1" lee and mioru fakoi in tlio molt skill
fill manner; mnl can ilifi conijivtltloii in joint of
prleea nml cliaraeterof m.rk.
Oluxer Hiiapucheiiiiorthanatan) other liouo in tlio
eity, Jul nUm
PIANOS AND SEWING MACHINES.
J C. CAltSON,
Ifeiil for tlir a.Ue ol
PJAN .S AND OECtANS
-IMi-
WII i:r.l.i:il .V WILSON'S
Si o -w ilifi' 3VT e o tnow.
I wih 10 iiifnriii the , itie(n ,,f ( yr(J ,, a,Wi,nin(
nntrv. that 1 am now
XiaUJKJ TI3NTC3
I'lnnix, OrttmiH, nml Wheeler it Wll. oil's
Hcnliijj .Machine,
-With llie-
Iiill'KO oF I'lirt'Iiusc,
lul'r11" ,l'''l"t',", t,om pHMh roe until wml m
ill per.om ihiiiitinstniiiiemor.,:ewiiiiuaiililnc'i
invlledio
Vail mnl l.enrii F.irtlenlar,-.
I'era iolitnimni.;i)Mromm.'iliroiii;li in) se,,ey
iloUwnle.iitili
iuwui,Ait jwtaui.1 alien iuu;n.
lad Hill aaveir ilwwtjntiMif.iiiimm for
ftllftyear.
liVJiill )l4QHJt: n'AlUWfJili
''iWimifi; vft
(hi
man u
l it. .' t "
iif tr. 1 ... - 1
t r . i Ji.fc u
.1. C. CAKSON,
"I'llOlH. t
'lrii, Illinois
DAVIDSON'S COLUMN.
JOS. 180 AXD182, .
( Oommorcinl ii.voiiio
I II tlHlVtlMV
HAX1) COltXTLAX'
THUS.
VICTOR CAXi:
MILLS,
COOK'S WAl'OKA
TOKS,
WA(J0XH,
IIAUKOW TEETH,
ST0VF.S,'
l'LOWS
COKN SHEUiEll.S,
C'OLTIYSATOKS,
1 irAltltOWS,
Jjrowii's (Jlicck liow
COUX PIiAXTIIHi,
conx CLTTEIIS.
UOADSCHAl'EIt.S
Corn nml Coli i IJHJ ( HA1.,
CltUSHKHS, . TltA(!IM!IIAlNS,
! CIDER MILLS,
I FAXXIXH MILLS,
OHIOltE.U'ERS nml
I MOWERS.
BREAST CHAIXS,
(JRIM) STOXKS,
SCYTHES,
(JRAIX CRADLES,
RAKES,
HOES.
SPARES,
(JRAIX 1HMLKS,
SHOVEL
F0RKS,S,
.nrvlii tlitrulnr nml Klre Proof
S Jl. 37 3E3 S .
It. line A. o"
1
CIRCI'LARAXB CROSS CIT SAWS.
IIOW'K'.
iStcvia.clnx,c3. , Scales.
Wlislllll Mlll'lllllt'l',
Clollics Wi'Iiiiai'rv.
Flow Hrlil les,
Biiek Bniiili.
Hniiies,
Siu!illc",
Stt'l 1. 11 till Ill's,
1 Cliatu I'iiiiijis
I
ollars,
1 tlx Yokes-,
I.itiitonis,
llld n l.ens'
Nevunly or IHIity TIioumuiuI
oTiiiui nn sas fou sali:
-am
vv. m. davidson
; r i.r.Ul IMimi."
inanililVil'l'
WINDOW SHADES.
.,-a
jJUKTiC wim SI, I A OF.
tal ttTtaJJ;
INiruer W asliltiiriTi Lu. an
mil I (Hi iSts.
1 um prciareil u Mil 'i- f - i"i -liuih - "l any aim
oruoluriiai'hvup " ''hei Im lory. Kmiu wjwi
iMUln (o order I id-" ' r ',fd a n- n mo rli '
,Mk f Hiion.itu.-. m: - l-lo.s, Kti .
lii. h 1 mil II a- I ' un other 1, un. I 1.0 .1
''X l.miilj "' Hi' 0 i-i . .ivei - u "ri.iiteii.
JOHN H I'illl.LII'-.
0
HINDE'S COLUMN.
dAliiocirv
.(MAnrrio.i
Ti.
c
111 AS. T. II1NDE,
FORWARIUXtJ A'XU C031MISSI0X
jfo. Gr 3D TOT 1.
c.iiiu) TKAX.sri:u nrfAXV
1 CMltO ILLINOIS.
Tlironul' Hill" of lincllnir ulveii to r.H
Avnllnlile I'oIiiIh liyllnll or AVntcr.
ne-SI'F.i l Alv ATTBNTION TO FQHWAIIWN'j.
IT. LOUIri, CAIRO AND 'i3V
OltliliAifj
n T1IK TKAltKlt1i
r,.inv fi.w tunr. Mb-'i',
IIIS.MAUCIC KNTIIIKUN, Maitei
I.r.ZIi: fSII.Ii O'NKHi, Mu-'er,
COM.IIONWKAI.TII CONI.Y, Maater,
CJIIKAT Kin'UllI.IO........ VAN HOOK. Mlf'T
MIKMINmPIM ORKKN. Ma.ter.
TIMIMl'SO.V UK AM I'KI'iMil!, Mail' r
CITV 111' AI1U.V
.VOllH. M(iir
Comprnlnc; all iho lnet and large! l-in'o -n fl "l
rfP' uThe 'teniner
4fe4n Mailer,
Will leave I'llrofor New Orleann 'he
In.t., at p rn efineetln at Nw Or'"n
with Oeean l.lno ol Mimihw to
Liverpool, N'riv Vnrk, Ilolon, nml (inlvr.
tmi, Tenia.
IV.enjers and rhlppert1 1 rely on on ..f
l,at e.nc lro pntfoliuiilr hIhim
CHAS. T, HI.NIiK.
7Meral Aeenf. Cairo.
'Oil'ie. rhvfm, VtSlm I. in 1 ' g
M
KMl'HIS A2i P ST. I.OL'lS
Th.1 timomnK llodt. rumyr." tin. I. i" 1 t
run in the fnUuvrmi order :
M KM I'll M PACXBW
Arriv 41 Ciru,; Aim.
Moat..
U81.LK ST. IjOCI?, Tljr. Ml&ur ! . t
ArMjJi' I
nTYOrCAIWJ, Tmr.4ya .nifSlon ! '
UIIb. Mafciorit !
HitLUt KMI'HIs:, mnrt, tpjm Tti-u.
OMae, MMMr. j
VrCKWUM PACKJCTH.
arr of a ww. wr,Aii-ii),niM , r
Areir. MMrs ;
tUKMUiOITr. ' I
I UVaiGOM; Krity. ft .mltni . )
MINUtART, "
fay, uaier;
M. 8. fUWYTR, uQ, J . feon- ,
mrft jiiiihi 1 f-
JUJ.
(failah
1
an, MMter.
OaMMtttaf Ml M. ,
1 .Vorllu rn J. Inr 1'neUet Coniinii)',
Ifrnlitik Packet Cuiiipnii',
llninlm Packet C'liinpany,
m i Vaa-lnu Itiillriiml Linen
AlMempi i 'li
.Mrniilila mnl AVIilte Itlvcr Packet ".,
Arknuia. Illvrr P:tckcl Coinpnii-,
.ilritipliU nml riifcrle.t on H. It,,
and 3IIlaliil .V Tcimeaee It. It
At Vwkabar va.it.
Vnziiii Itli ev I'nrheta, ah 1
VIckKliiii'i; nml ?lri lillnii Itnllioml,
Oltin( thionafi lull lavlinifan I t'.'ki'laMi"
iMHota t.y nnror mir.
(Illi. T HIM, i.en.ra! 1...
OIea .ill Wlurl '
lilt. . !. 'N, T.' k. 1 m, I I'ii.-. mrcr Iff
JsTASH VILLK A N I) t'A I R )
x?una.oiX33T co3Vi:xrsa.3Nr,ir
uari.AiLY lim::
rfSr, - (..'on.iuiii'' of tlio foil. v,r ;
5St'i5ai?'iaJliiiill(l puMoiifjor iloaiiK r.t
.N AKIIVILLK,
filSIS Mutter I HAKI'I'.U
taiTpTma.v.
?rnoN(! Mfcuti wooiis ..
TVIIOXK,
IIAK1I0N Mutter J WKAYKH
t 1 , A
.1
I d
.ioii.v nr.iisnK.v,
M.iater I 1'AVIS
HAVls
...l.f.i;
MiiklnitHll luU'rmcniite landing", nnd uivinR f k
aiienil'IH 10 iall miaillfaa.
CIA. T. lIlNLlI', i.eiierul Agent
ttlee on WlnrOrfivi
lIlWSI '(it'll
M
K.M1MIIS, WHITE RIVER VND
I.ITTJ.i: IliH-K
I'NITKn hTATKH MAIL LINK.
I ,IOII. It. DAVIS, Hmi't, Memplna, Tenivr cr.
jfprj . " Iu apioiulltl side-wheel
FASSEXtJER STKA31ERS
.MAYKhtlWK.il, COM.MKUCIAI. umi
I.IHKIITY
Leave Memphia ctciy Tl'IVIUY, TIICKMIAY U:n
RVTI'lUlAY, at ft ji.m., for White lliver, eonnei't'niral
ihivnll'M llluil with tho Mi itii.liiH mi. Little Itoek Ilinl.
road for Littlo Kock mid Hot t-pruig. I'mio irom
Memphis to I.lltlo Itoek, Ik hoilia.
rrolslitu nnd l'lisn'iiKorH m-eipted oier the utoie
Lille nt lower rntea II11111 liny other route,
CHAP. T. HINDU, Ay-lit, Cniro. III.
itlit e mi Wharf-1'e.i'
E
TWAIN'S VILLK AND CAJliO
. ..f&?T'(. (Voi.ii.ting of tho following
-jcrfC'::r-Sil,iilIl I'lis's-emrer Sleinneiv;:
All.HADA, ' ,
rilVolTCIIKT Mioiti rl KOWI.KIt 1
I.."iii'i. I niro siiil,ij nnd Tliurail.iy u I p n
(U'uTks'tup,
DUXTIdl . . .Mauler OltAMMH'.l.
I.eaua 1 Him 'i.ieailuy uiid I'riiluy ul p 1-1
I'll irni.,1. . a.'.
WM- v u'w 1 " I
I'aien ta'io Wi- lue.ir.ay und futuiiluj .it a p.jn,
Making nil tnli rmejinto lnndipgs, an 1 pav ntrpw
iMidaiaft.iit 011 to I'acket I'reichfa. ""
ii 1 it 1
it
l"HV 1
iiv- r i!i)i;,,ii t,ii a it.
OMiee r 11 yvii ' r 1

xml | txt