OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, July 28, 1869, DAILY EDITION, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1869-07-28/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

'' i i " "" 1 I
r
V
. 1
. r ; i . , ; - .
' - j ' 'fro ) .(!( l , 1 , ,
ill"-' .!:: ' '"r 'm'Ui 'if i , r'.i i : .. !
out V .i.t l llMYi- 3 ( ' v 1 .l.nii.
riil Ji.'i Mi,
j
1
hi
;t0Fov 1-ocal Nows Seo Third Tape. -a
COMMERCIAL.
CAtno. III. July 27, 18M.
mY uvlI; oucns on a moderately nctlvo market for
niinna if trn,iiirn nml General Jterchan-
d'rn j business of oil kfudi continues" fair lor l'l0(
C4.n. ... i . r
W.OUK has been lu pood demand since our last
stiperflnos nnd extras, which o consequently very
7 firm at'full prices though not ouotably higher,
fialcs roportod comprlso
, W8s rina.....i 8 "Of
SIS bl.N Superfine -
llibl.MXX .. '
nn 1.1.1- VV - 6 iO
237 bbls XXX.,.. 7 W&T M , .
.100 bblsNew wheat XXX...
O 7 OT
Stp 1
i tihiii Nuw wheal family...
S CO
POO
W bbls old wheat do ....
WHEAT continue to nrrivo mostly In poor condl
lnn. The City Mills arc paying from 51,00 to 91 M
for new Whil-S front 81 on to 81 S3 for new lied, ami
81 6"1, for choteo old White.
COHN fs soarco ana prices nro very firm. 12Vack
rrhAloAC-ldntJlW.
OATS gmall lot ofneivnronrrivltifr,.andrelllug In
butt: at We. Old nro dull at 70 to "so In burlap.
HAY to omo with iwnft inquiry for ohoKSo'limt,
which would brtii Sis tu to so t,
deVeldsisnhlpYiet', 2 ilereos ujrcurcdcAnincl
IftrfuntSle, B bbls Moss Pork at 533 to, 'and A bbls
exit heary ditto at m no. tfl' i
UQJ1N MKAL continues In tfocwl order jlemauil rnd
Stim dried it higher.
SBbblnrreeh hold 53 Ch
10 " Means drlod tit 4 CO
TV " -(lii do St.... ion..... -4 75
BUTTER continues fn liberal supply with falnle
tattd nt About irovioUH rait.
It ' flootlirn III J.4i..i.Uiao f f
40 " Cholco Northern SiQ'Sx
IJ008--8triUy.fri)siMn!fIpomrn?ndJ)ottcr pri
ce, buttll othcr art dull nt previous rates. 'Jl pl;
F8 t lr)W Va, the MtKr fur Caildled and recount
od. - ' "
TOUIrUY i plenty, nn l flr demand for all alo
Mo lot. 3 coop old Chickens Mild' nt SI S3 ami 7
coojvs Sprlns nt 88 toga 76 per dot.
rrtUITS re plenty nnd Infalrilcnvuid forfcoiMllOti
1 lU cholco ApploH sold at 32 00; 10 half htuhd.
bexos UlUo.it 40e; W Iw.xos I'cncliCH at TCc: if
..VKOHTAUMMofnll klnilsaro in i;buii.I:uhipi.y
with mIm of CO buitli Sew rot.itoes at Wc; SO sack
ditto at 40o per Mck. 10 bbls Onions nt' Si OOQS Co,
nod Temnloos at $1(0 or IjiikIio).
QlVOCKlUISi we Arm on alt .detcrlpttoiis with f.ilr
ilcjjuuyl.
I'ltKlOfi'lB nro quiet nd unflhanxtiT
ThB next regular nto of Tolliieoo will lo held on
Thutedty tho Mth Inst. , . t
-IllJTTi:it. . ) .. rt
t'helt Northtrnln firui un.l ml, n 27 A 30
chelM Southern 111 'iWU
I-'ttlrtoGoodM -. 15 to SO
DARniNO.
India Ill!tc.
CiaaieVjatd
- COGjik
iiHtilc each
SiJjSJc "
3'ij25c per tb
imoc "
llimp UaKCin;.....
nciv (.uniues
r.utlaj.i
HaUlnicTwlM
Henirii Tivinr..,.
Jute Tr
Ine 3033
CIIEWG.
OlJoaii.l New York rsttory '.)
New Ymk Clicdiltr - 'ii
riao Aipl 35c
Bda.M.
Vic Mc
Cti am.-...
.. 7c Ilj'.ur Cc
..7c bujir -....-..l3c
,.18c (linfrr.-. 15c
.8lc A (iai3jM...M.......M.....lCc
(Jrackuvllt....
UOKN JIi;.I,
rretli, l!tJ V larri I
I'll.. t I t . I
Q3 ft)
Jnl lllHlilMIHIHI
h Willi
idlnij. MtMltn IicIa.1 M W
Jl 6064 73
iltu.MailA,IM 1 I'JUr. Iicr IIUI , IV
'iRQ&Ji:i) iur.r, v H'Hlx C00U7 CO
DKdiSlU) JIUnuN, per 1W lbs tG00 H i
in llogi, " twAlO 00
VotlCalw " (m
Lhcllet " ' 7 OOOJSOO
nii:i) Fiiurr.
fMUke. for UK. ini hit y ,li Iill7c
AMkM,pllb M.l'JfiKr
JJ(T0S-l'ek4, pii;., thlne' oMnt..,.M..12Joi(,
' 1 Dimes.
.1tU- I'tlu (Jl 00
XlCKIA Nu. JOaiK.tiUlu .'.II.. it. iO&C47&
Altile WW'! (iiim Myrrh
KtlI1iHll 61?IiM rola.ll... 0 7M6 M
KUrWIK - llllI.IMUiirKn lii.,. 4iji;u
Oltlir 4i
Man-Mlif 12 OOfllS l
tWii:
Alum, per lb.
Aioale
Arretv ftroi...
MaJJei
NiirstH Silver,
iTS.Oll Atil,-
0 00A3 60
Afull,l3,H)lu(l
IflO (.Vdar
Aleu, 0e S510 Oilgwiin . 903 1 73
Alnc, Soetitrliie.I lOAIll " aiafr.i . 1 e0?i2 00
IWhw CopsJIml.1 1uA ttiitali t'h'.orato M,a7ii
llsy lUtw, pui...4 OUOS OOHim k.iivi r 1 OOat m
lliimitoiir. roll... nf,lu Udilnlno hulili. 3 tfli 73
Call. MsjiknIo... 4MifiO
Utlamsl, Amcr...l 2(V
hotllw...l ITxJ
" HmrlWi. l foS
lien rn uj ,i,iie. 1 ijl m
itliuliniti, II. In. 3 0S r)
An. Tuiki y, pM.20 00&2I (XI
una. A!.X.... 40yn
im Nine-.,.. fj73
OmuHlx.r tium...j 10m I 1, .,t . i
OkiitrtriiiNl 1 rUJlTls'
ina.itM.-iit.
liM'iS
Tuniiln, r oz. tsav)
I'urtM'utiiic (iSA'vl
Viriliiri" Mfl
Vitriol. Wit 18517
IMW Hklu. 1)aS
iiareriiiniii iiro
OlrMsftw CO3T00
I'lnll.
Mu4rtl, No. I, pr lI. nw
..511 0W12J 00
no 0. . nr'v.,
1 v (l . , .
no
10
Na.1.
lie IV M.,.M.-i lb VI H
Iwv-,,j.,..-...-m.3, iAj3iffl
ntw.Z.:.....X,...l,, ' ,7iA3 (0
iiuw :M!.yiiO'i 0
No. 1 khU,
No.t
Nu. 1
niuiT. H' w
IiBM9N8-l'rt 3..."!tA 8M(0
'.UtAXPUiigatr tox..... - iiono
Lift, bbiia
IIARUU'ARi. AND 1HON
Nails, tw U, 104 to aud
Other sisas iu protwhwa,
.51 Ufjl O)
Aas, per doMB... - 14 55317 to
Tiaee ilmim. m uw, 64 n, IV No. 8.., 7
....).. ,.H,.IM.HHHMW,.,N.,
HereMhon iron ir U.,.,
rtettUoH, pr h
Iron enttftH nee, pet U.... -
ftMTt 'Jpc
fbee lion, Ne tv in n II ...
de Nn. K U
1.AIID
eg
Qli--
,.naie
..Ii5jt6e
u
W
1 ittcei ami bus, iwr lb...,
.. u.nso
..... Isij.
Kf t aiM half bids, par lb.,
Cjtry laid, im lb;. - -
LI JIB I'a LW-..M-
MOLAHSILl
Neiv Orteam Sftgsi
,JrMtfiit,tIM WjSl
Hyrwa. do SI (ml S
HorfGimi de W3M
OI LB.
Con!, per nil 08.
IsrU, do
LiusMd. !,
I'20VlS'ION8.
3ajo
,S1 C6 T70
...51 1V1 20
I'M I ii.'m, p tb 31 OfW
Ilit..kUii ii.it ''H, plain - ... uaiue
fjfeaiiriilcir, pei lb. l&BISV'i
JlS1.. d SM. n, i r II 17ll7J4c
1U ' -, Mi(iir 1UK1I, rami..
i..imI, pur ll Qta
IMS
Hams....
r-, ,i 1 i'i
ttlt. h.i lb u
, m fliiles, 11
lliliHidts, '
16
15
ill
ill
a I, 1
, hUe,
ytAbi'Il'i""
1 1 ' 1
t i ,,ii .,
p"ii j TJ;v
. ... it'9
.. .... 4SKsi
i j ' enrruu 1 jrs
I'linm to cti(ltu..M -
(;....n .in inlr,.,. ...vJVJuiJ
UANM.IW star, iijlil wek'lil.... l'JJ
OfMU.Vi'-In barrel- 2 yjl7a
Ul
Mi
Hi
Mi
n?'fc -' . .
: . 1. 1 1 1 1
il.
fcr if, p ii
A ( U
K i si.
1 '
1
II
.7'.'-
f5inr.fi a u
...53 iagr si
- Jifcy
....t ii. , .
Iarxi Iirr iv... .w.......MM.t...
LIXlll. ." r
Ilngll " ii.'. 1
Bmoklni . Tor Ib.i ikc.
"8iiic
"tfiOOc
M3S5c
l'AINTU Wlillo LenJ. per kug 3 Wt CO
' 1 VEGbrAllhES.
Ker Potatoes pet barrel ....i 1 W32 uo
While llcnni, pcr.lmsh , 2 on&-3 M
Onions per bhl..(. t ' J "Kti
VIIUAT.
Choice' now lUd .i,-.....;u .... ....
NO. 1 IIOU IIft.l. .MJ..Mf.f...f (.M.M........f . . . . ...
No. 3 nWRfd...;....'.
No. 1 New AVIiIISm.. .4..i. i..Mi '
No. 2 do '. -
WHISKY.
Itectlfifld nccorlltu t9 proof,.... ...&! m,l )
l)ourlKii jlo do 1 75g:i 00
ritKiOHTS
ItiTrs loMrsiriiM. 1 ork A?i WhMty and Oil, rtbbl
Kk Halt V bid, GOtfi Molirninl Menl bbl, Wj Com,
Rack, 20c; Oats, lUOIbifSiiqi I'otaloes and Applns
Slhli). aoct ll.iv. fcorniSresseili flton. 91 M: Ilenrv
irolhtslloiilli( UVt liUht frclgbt 11 ion m, ;;
j.uiiiiMir, urcs'ed, in nunuicft, "iiji, 57 w; L,iui)iicr,
Uatm si IUii I Rti NiY.anu ilvsru to Caiuu sr tub
4th do( 81 OjJ; upeclal do, 75M.
To Ifw Xork, Cottop; compresied.... SI SO
, do do uncpinprerael - 1 2.1
no tr.w uiu.iASi i-iour, nni, iui imiaiocs nna
Apples .TOoj lork, V bbl, 60c: llcorSU"); Whisky 1
ji iiviDK, loijncco o i"1l oilirtl, 91 will Uilt'l
Heavy freights 20c; 7bjht freight 30o lw It?.
Hay. pompTesp'd. Tl ton
.LONDON HOCK GIN.
mm
'cj Mjm g
K'lveelallv deatirnpil f,ir Clin inn ,r II, 1, Mr linl Pr.
feSSiml nnd tho Pltmllv. imtlrOltiv llimn Infriniln
.inedlclnnl properties wjilch belong to an ot 1 and l'uro
' .MisponwiblQtbFamalei., Ooixlor'Kldncv Com-
plaint?. A deliclmis.Toiilc. 1'nt up In cac, contain.
Ilia OflO dnren bottle fHU'h. nml ,il.l liv all .lrii,..,l.i
iNo. la llenvcr utrffct. New Yortc. ' marWlly
' GROCERIES. COMMISSION.
UY'AS T. 1'AltKKH. JOHN' 11, rjIIMiIS,
pAItKElt & PHILLIS,
Oehornl
Coiiimhsloii mid Fonvnnlliij; Jlcrclintils
And Dealers 111
liny, Corn, onta, Ilrnu, nml nil KluiN of
l'roiliicc,
" OHIO I,KVHE ..CAH!0, ILTj.
dpi dlf
6. D. AYKILS. ;. J. AYEltS.
.YKKB & CO.,
kXt OtM.IUI.
a& .v v rs s oa' Mi:n cua a ts,
An. Uhlobcvact CAIllO, II.I..
mfrl7,Hf
J M. PHILLIPS & CO.,
(SnteeMors so K. II. Hen lrlcks & Co.,J
Fonvanllus; aiid Cumiiilsfloit 3IorcJiu.ii
AND
rVIIAH'jOAT 11(11 PHI r.TOItS;
Ofvix-o - ' - - acilixxoiis.
Liberal Advances Mide on Consignments.
re 'prepared to receive, store or forward freights to
ill points j buy or sell on commUnlon. Uusiness at-
lluiinos a
a'llOiawM
'ii, i iiMrim irainiiinrn,
REMOVAL NOTICE.
IT. M. HUL.EN".
"Vv llOloMalo Gr X O O O I
AKU
Conimlssloii nrioluuit,
JE.1 ? Tl !i Jr;,r T'-V" 1 V ''!-71 0I" ovwi door to
WityNuiKiualJlank, where wltit uuor facilities and
InrKerstoeks, hvnolloiu thu joiitinuancii of patron.
aKdofiil former customers, as will n thai of as
many noiy,
Mnirlar nurouiiiKMlnf Iiiiih for Nlorniro
ami llm llniiillliii; ir nil KI111N or
Cairo, III., Jnno , 1SU3, inj3ldlf
gTH ATTON, HUDSON & OLAltK,
fuecciors to Cunnlnshutn A: Etrattpn.)
WHOLESALE
' (irocer.. and Commission Nerchniits,
, : o 57iOhlo .evec, Cnlru, III
. 1 i
(Sticccstor to Kallis, Green & Co.,) '
' " ' -AND- ' ' '
' .(icuona 1'oiuiiiUslon aift-eliiiut,
1 L ' "
..,..-.) ,,v,.. -....Ilil.IC
CAlltO..
nil in
,.. ATTiQniNYS-.
T. L1NEGAR,
OlUCii AO. 3. Wlutt'r'sl. IIIOCK. C'AIKO.ILL.
. a, M'lui
nplW-tf,
.1,11 1
n t . .n .... 1
LLEN, AVEllR & RyTLER,
AITORNEVS AT LAW.
Olllcc in Ilross Xc- !liillillnK,
Corner of Eleventh strcot and Commercial Avenue
AV..1. Allen
t
II, WnHiin AVulili. SCAinn. ILL.
IVtiult. JCAIIIO. ILL.
Ii.1'. llllt If I',
doeiildtr
JJTULKKY, WALL & "WHEELER,
A'lTORNEVS AT LAW,
loiifr II. Mvlkey, "j
iKO. AV. Wall, CAIRO..ILL.
iAy'L r. WllKELllI!, J
Ofllct ltooins, H nntl 0 Wlutir'k Illotlt.
decaleltf
w. is. uiLuiimt
Atioili-J numlnt,lli iai;
Huck,CJ')l). bag.". .". ...
liar l,i?nil.. n ...
eOAl,rrIt0,ln i'cr, -
TOHACCO.'
ri
'1 , .
1
QUI, EN A-GILUERT,
Ati iiiy-s nnd Coim'Uoi 1 nl Lm,
Oniro, Xllixioiis..
U 'A r
r ism,,- ' - ' tt.iU 'tUi
QOUTHW13STKHN
Mil. . 'Ii
.lit I'd
; .1 I ' 1
or
C.AIRO, ILLINOIS.
bTOCJC COMPANY IXC0KP011ATEI) 1800
CASIICAI'ITAI, 930,000!
1J. IIUlllJ, li ,nl,ltiit
II. 8. HAniiRTirj, Vice Ircslilent
.TiVItlKS H. IlKAItUHNi Heerctaryi;
WOOUIUTT13NIIOU.se, Treasurer.
1 '
Ingres nuilnft lo? onlruni;e br lire, nnd the perils
01 inianu nivigatiou anil transportation. ,
Olllceia Winter's Illock, Commercial Are.
dfC21'li8df,
IV. II, DI4rrl. II. II. Caitriee.
Ko(ftrIcpubllc nnd Insurance AgcuLs.
Calxo, Illlnoia.
OFFICR-Xno. 71 Oito Levee, City National
Jipnu lluilding. ucc.2ur
J ti. RKAJ.UEN & CO.,
Fire, pini'Inp, Lire & Accidental Iiisnranto
Ei;yitkn lUoclt. Ohio f.t'it'i. over, Jl'Jrst
Nnlliuml Unnk) Cnlro, 111. ' ' ''
U-v
itepreenti'inoortiicmoitsuiiunti.iiauj ieaiiny
cninianilit. I ' nputr
HEALTH INSURANCE.
mil'EPEOUIA ' '
MUTUAL Ji:XK,VOLi:.T ASSOCIATION i
I'eorln, Illliinls. .
The Ftret nnilUtl Imtltulion of tteJiiitd in
jr.- rr..fl-.j ci-j-.
UVfthli' It.Mif f.l frnin S. In S10 In r.nn of xlcknan.
Everv man or IVmalo of Healthy Conatilutloa cm !a
n momlior.
This Institutioa Islecailv Incoruoratcd under thu
laws of Illinois. For particulars apply to
4 , IJL'ld HhiUIKItT,
iC'jinii uenerai asciii lorsiaio 01 iuino'-
FOREIGN EXCHANGE.
JJIOKaALK,
JOHN W. TllOVKIl t CO., , -!
IJUOKKRS AND EXCHANGE DEALERS
Kighih tK', secqn l ijijor om Com. Avo., .
EXCHANGE ON
Groat Itrltnln,
Ireland,
.Southern Ccrmnnj,
Franct.
Sircdeu,
Xonvay.
Also, Pjuae Tickets from
Liverpool, London, Havre, Anticerji, lirtmtn
nna jiaiqourg, to Jsexo 1 or;,
Or to any point West.
BVCrtlleclloaJi made on any point In Europe.
.lecaiVJUlf '
NATIONAL. daMKOi
0
ITY NATIONAL RANK.
, Cnlro, Xlllxxolsa.
CAPITAL .... $100,000
AV. 1. II A M, 1 1) A V, President t
A. It. HAKKOIU), Caslilert
WALTKll IIYULOI, Assistant Cashier.
Directors.
? 74a lJUilt I a 1 il.lUUllA
I W. I. HALL! DAT,
BCOTT WHITE. . UOnT.II.'CUNNINlJUAM,
,Gli().D. WILLIAMSON, STKHIUN DIltD,
A. II. HAPPORD.
Exchange, Coin, and United States Bonds
nniiKht anil Sold.
Deposit Received, ad a General DanTtbtj
Jtusincts Conducted. ,
dcc2fCSdtf
milE FIRST, NATIONAL RANK .
-or-
,
o Aino .
I A
dami:l nuiti), i uout.av. millb.ii
, president I Vlcc-PreUdont.
I C... IILQ1IKH, Cbter.
' Collections Proiniitly Attended 'to.1
. : . i ' ,
Kzuliungc, Coin, Hank Note anU L'nlttil
, tstntcs Kivtirltles, ,
Souglit xxx3. Sold. '
Inicreit .Alloirctl on TlntoJJenosll.;,
febidtf ' ,u Yl
HARDWARE.
TTAltDWARE,
8T0VKS,' )
TIXWAUK.
UOLLO IWW AUK,
CiAKDKN TOOLS,,
ta"iJe cir-riiKUV,
POCKET KNIVES
TRACE CHAINS, "
riHiiiNfl tack I,?;, . v.
COTTON CAIU1S,
COFFEE WILLS, '
c in-. I ' '
diet,
Tho best in tho market Of all Minds solid, mnyabla .
and perforated tocih, '
- aPilorsi, fco., o.f
WHOLES AL1 AXI ETAI L,
BY
PITCHER & HE2UIY,
102 ("enimei -tl Avenue, oonior Twelfth ttroet,
lilBIdtf A 'OAUty, ILLINOIS.
FURNITURE.
gS. IIAL.lKLtrT" '
Jl -LU IS
:i".i 1 i .1 1 :: :
1 ifiiir ' JEWELRY. nl !
rati; ..1 ..-.! . 'r.i . )ii,.l :i
A UGUBT JORDAN'S 1 uV .u. !
- . ' A V' .1 ' y it'
Watchmnker ami1 Jewelry Storey
' O.'JOUDA'N,' AOKNT,) 1
r r,l !i;1. ! ; ,
ElKlith Street, JSenr foniinqrctnl Ave.
aptUHwSm
VSqETABLES.
XTEGETABZiEST
X. SMAXLEXBEBC, ,
',1 ! 1 . ' ' '
.Proprietor of the
Oaxxo City Orarclou,
Will Retail, nt
Wholesale 1'rlccM, all Kintb of
VcKelnlilcH
At his Flail In the Market House, comer of Washing
ton nvonuo and Tenth street. JeUdlm
BOOKS, STATIONERY, ETC.
a:
9
: 0 -:,
. fl. .., .
r o- i ,
: -H .:
i .-(.
a
e
1 .
i ': '
g
6-
8'
pa
V.
III : 3
5 R &
I H S
ft w
If
k
0
H
H
0
I
Si
21
LU
Q
0
w
1 0
u
o
CJ
g
o
o
0
3 0
! J. 2 5
1-0;
; 0 I
i B4
v.
d
STEAMBOATS.
QAIHO AND PADUOAH
JOa.xX.-y FaolLot.
Tk light draught ptsteaer fiteamcr
WM. WIliTU,
IC. V. NOIlTIIEItN-..- - - .Master,
J. ii. IlKVEItLY.-.. . .....-....-...-. Clerk,
Will make retailer DAILY T1U174 betweon Cairo and
r.vlueah, leavimc Cairo every evening (Sundais ex-
..HIaII .1 HmAllMlr
Tim While connect nt I'a liicjih witS tho Now Orleans
and Ohio rallroa 1, and the Cumberland an-1 Tennesteo
riser packets.
or ircis'U or pai;aAe sprur on iwani, or 10
l VU IW'liUfVI
J. DUCK LEY, A snt,
Cairo, Illinois.
a231tt
FRENCH SYRUPS.
8, M1CHKLSON.
C. WIENEU,
JICILGLSOX & WIENER,
Manufacturers of
sxi.X33sroxz sYnurs
Vlilcsnle nml Itetnll,
3STo 88 Ohio Lovoe,
C.lUO..........-- - ILLINOIS
Having facilities rorthomsnufaettire of pure I'rehcli
Syrups, wo aro satlorled wo rati furnish the puro ar
ticle at nricc nhluii will uit thu trade. Wliolnl
aui retail deal on are lutltI to call. Jun'.'rtf
rjl SMITH & NELLIE SCOTT,
And Importers and Dealers in
Human Hair, French Perfumeries, Hriislien
conns, ETC, ETC.,
And nil kinds of Toilet Article,
Nl( 12l" COMMEnHATi AVE.. OPPOSITE WIN-
.TBir.-) iiLocic,i(aiuo, ill.
, I'artiuiil.ir nttojition Riven In Shampooniiiir and
IJce lnlng ladlehalr, by NelllorVott; It will prevent
tho hutr from fdlniK out. and will returo It to lt
ordinal color. Consultations 011 Disease of tho head
,.!,.... r.,. .. f I, .... n.. ,. .,.,,.
Hi'" " vi.ihu. inu ,iuuiii; iku iiivuuii iu cnu
and cxnmlno ourstock,
W'o .1U0li.no Ucolt'snndllarrelt's Halrlt.lnmllv..
They will promote tho liroijih ul tho hmrpraveiit tliu
hair from fallinout, erndlcatu dundrtut, nnd keep
iho sculp ticsHbTi' i Jaxxt, '
TAILOR.
t:v.i." ;i "
QORNELIUS BOYLE,
' TAIZsOH.,
. . I'll 'it "
V10 pMMKJfClI, ,A.VENVE, .
In'ElUfiff 'Je'HaythorAb Hoot and'r'hoo 8to'rc,
lf ' A Uto; ILLINOIS,
uirouttini: ilone n short notice.-
i 4.
inaredlf
SIGN AND QR'NAMENTAL frAINTNG
jARL L. THOMAS,
SIGN AND ORNAMENTAL PAINTER,
Shop In thq baremiuit of tho ly National Hunk
Iniililinx, on Ohio Levee,
O.lxo, Xlll3aoi3.
deoSltf
CAS.
rno GAB CONSUMEUS.
Mv'sr. C. P. YewW A- Co., near l oiufr i,f Kiglith
MKSluiid Oommv
uto (a I nveuuu, haro iipiilii;a I6ujn
i of D. MoDoiitjd .V aj iSfUUUu
1'iirtios ilissHtiifliMl with the roeisMr.
seivrs with one
Meter Tetters,
ma of their ineters can now liuve thorn tested, jf the
1 t i art- f.iun I iriui the small expeuse f th test
iiii!"' t.i mo panv aiiK'.mii . ,1 1 . uu i r
REAL ESTATE BROKERS, ETC
; m p 7-
TV,
Q "WINSTON,
' " " HEAL ESTATE A0EXT
AXD
ATJOTIOWEEn.
Iluys and sells Ileal Estate, pays Taxes, furnlshe
Ab-traCts of Title, and prepares Conveyances of all
Inds. Office, No.7tni rfoor) Ohio Levee. marlStf
JOHN W. TROVEI1 & CO., "
, Ileal Estate, Dond and Stock HrolJors.
Will attend fo tho payment of Slate, County nnd C ty
Taxes, and all business pertaining to a (iENEUAL
UltOKEltAOE.
EfoiiTU Htiiket, tccond door from Com. Ave.,
dec2mJtf Cairo, 111.
ICE.
N.
LINTON,
Whoteiale nnd retail dili r In
PUKE ClCYSTATs ICE,
Corner Eiyhth Street and Ohio Ltr ,
Tj 1 ,
Icq delivered to all nrt;of tlio city. AH ordon fr
abroad promptly filial. plllt;. ;
1 frc m
PURE CRYSTAL LAKE ICE.
J.
WHO. T. CUS1I1XG,
1 Lever. Cairo. Illinois, it nririi?to fi.riut'i
ctlten or steamtiotls with the kb-ne puro rtli.: I
toe nt the lowest msrkct price. Utnuat.wlll lo i t-
gniariy suppneu iy noneu, nn
Order from abroad snliclled
fionen, ncr jinluodatinK ssliimr.i.
BOOK BINDING
QAIRO CITY ROOK RINDERY.
MARCUS SlLYERIJKRu,
Boon - Binclor, Iliilor
Illank Jlixok Jlanufncturcr,
t
No. 73 Ohio Lkvee, CAIRO, ILLINOIS
Pi rts lif .
MUSIC.
TOHN G. IwUFI-'MANN,
LEADEK OF
1NDEFENDEXT STRIN( BAND.
Can accommodate tho puiw with musie t r 1 1
osrties an 1 s ereuailes, nt short iiolice, aud on rra; j
aUo terms. Les.ous Riven on every iniirumci'
Besldcti'O on 15th street, bet. Walaut and Co Ur
CAIllO ILLiv-n
mjlOMtl
LUMBER.
w
Wholesale ns I Hetall Dealer lu
Xj n xul bor, USt lxi xx clou
LATH, TLMRER,
Ctilnr foils, Doors, Snli, lltlnds anil U in
dosr IJlm..
OHIee on Tenllt (Street,
llletween Commercial nnd YtaaMut;to Avcao-s,
CAIRO, ILLINOIS. "
1 1 .1
Aoisr re a
Rock River Paper Otmpvtifa Sfiea'thinq FtH
1 -- a
, I Q,t'AIlTZ OE3IENT.
1
H. )V. Jolni'ii Improved P.ooJlut;
Asbestos Cement alavnya on limttl
1 !n Urge or small quautttfc,
dtMec21'CJ
BOOKS.
OREVERYTIHNG1N .
eseeseeeeeeeeeeeseeseeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeseM
j TXXI3 BOOK XjIXJX
eesee. ( isst ei s(ie(f tf sees ! eoesee
00 30 ,.
(
WANNON'N,
. , ......... ,,i. ..j.
1iec2rc.tr
tio. 1 1X1 roMeruciiL Avrauit.
LIQUOR SALOONS.
TOHN II YLA'ND'H SALOON" '
,'f 1 s Auri'If?I with all , kinds of ;. t
t1 , JBixioojfiox Xjicivxox-fts,
IJeer, Ale, Ac,,
.... : fi -'''
Commercial nvcnuy, bet. Ninth and Tenth .tfeflts,
Tlic Ulrty, wb Ipvoeowl liquors, should glva him
ncsll,andlhnsewhowlph to putt n fr.iKnmt cigar can
hVn their wants' supplied nt his liar. v tlcczldtf
. w r?.
LIQUORS, TOBACCO, ETC.
YfM. Ii. SOIIUTTKK,
importer i 1 Wholenalc Dealer i 1
WINES, ILIii;oi..V TOHACIO
a.i, t
OIOja.3S.S.
ACtKT lOtt
Host Kraut! of Ctewij.nji SloiU AU
luiporlcil Ale
T-Oi'i l,n
nitlVreiit ICtiut.
- :llro, il i
1 I)
t 1
Ii
HOiil 1 U Mn'ISuOOOI),
Oi;t r oil OMo J f l

xml | txt