OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, September 11, 1869, DAILY EDITION, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1869-09-11/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

ai:
COMMHIIOIAI
f 'I .V "I - - ..... ,
.ra.ai,. ... irM "'.
le tit- ... 1 . ,,
.u,r.A&trrw - -i I
nltlui niAWti Htiiqar -hi v ...
IS 18 ;.,,m&
me bu spring xx o6o'
tXX..
r tw.
r w
00 bbli WhlW Wheat rnniliy,.,rVl.' .'"U ( , Y.
.""..T,iinil ,.,Mil. .,t mi rtrdors ntiftbout 'Pr"W
flotm rote-. M'1'
OATd nro unlet '!ll,,J
if VY-ToW nni.iK.yA.lV.Wn.'pl". .MM 001
.. .'.o.li-..iii'.Ji;if''.W 'fi i i tirAi
PHOVMlON'iiiiro J"l ''m . !lu'tll,j!,,"l IVl! t
.s l.l.l. U Iina'o lla i....A.. --l"'fflW
mrrri'it1 h impooJ iiiiiiinrft'nNiiuiri ',,i,i?
I7p;;
ft .kKB(.ullKrti JIlmoiT ... c
K(!3 iirclnftcflvr'lpinniiil. fNrdtynnil MRlici.
pUkp told nt v ...... I'O fiftfiiMA vH
MUlUTItV t.u!jwl,lfu full J'S?vila
1PI
L ....i.,..u..jJ.rt,v.
nit
iiouVrfan.. Jiju . II A ',an'W..W
mm ffl.mi.aui..AnJ.. flL-.i....-.ia.ij..,..-viM(i
Imlii Itacainc ;Atlj5..&'5!t,J' V),"w'
iiimp iiai!iiir. Wii'"!"
BaihpiAJUi..fcW.;.I.W-..JL , anami
lllllii,wlnr.;j.-l..rf-.A.l. :t,-r
jute Tniiir .7 m
OJ1I1) nJ Vink Fnttiity
!
' ' f ' 1. '
IPlliirr ;
Plilo Aiple .
ClIACKMtri .
y0Jn "" s HgJIrr . or
Pic Mc...- - "r Piiitnr Ir
Cifim (Iin(;rr...... Ivc
Crudnicllf "V' Afrslfd .'....VIw-
Prinit'lottmlrft
lf..HIIHM t
Id
Comninii d.i f.ilr
l-lNMII r.Ht.lr tir lit n'Dilllt Iffit
CKMK.NT In Mtrrl k. 2 WJfiTS
COIIN MUAt. '
r...l. Iu.lii.ri M l.ltrrl 8't 'ft 1.(4 (O
. ftTfi tjl (O
. $IWI7A
?t wa
r. rr lifcl 'o0
etmiillnc'n Blwim Prl'.l Mwit
Hundini1 trxnii1rM(!nni Fluur,
mm i'iiti .'i'i-
nilEHlT.lt IIKI'.l'.p IUMW-.A....I WtOv?- to
iiiiL'kuri iiriTii iimi 11 imui n uu
Vril t:Wr
. . e
7 tj5lr,0Ol
11 111 1: i ritriT
iViitlic. mr i. .mil blf V
Afl'l,P'rllj...
"IJOul I cira,?iiiiM.i r'ri"
iCIt' Hllil.l.....
M 'ih 1 . . IlllllUh.
Affile ftd. 5 .in .iiim.ini
Alltir -rt'?" '"'"'"J.""
NiiIpIiiiiIi'
M...1.11.
if. 1 i.i.iii.irirr 1.41.. -tv.jtAj ,
Mi!.M.iriihliie...ii-..ll ixi(jl'iti.
uiai.r vT. . V. V.
Alum, pft Ih 5(.i" .Qutr ........
Arcc PJ.ISMiwic Hilrer
Arniwll.Kil . l!MJ7aOII AiiIi-...m.
AMfalliln,rll. W4U( Ccilir
!iri"f.i t
Alow, C.ipf ,'mkuiiiiiii
Cih. MuiifU... !:; Klmbaib, E. In. 3 tf
('alinilt An.". I -"" '' liirKPjr.p-n ;nn.ijvi u 1
l-.t'sluli I CiX Spirlin Miri! :B I
(:& in mi or ( um,i v numr - v'ttw
Catinry KtrJ-. . rAia,HPrtf
6 Clilomform .! 15 Ijmiln, ir
1J I'ljlllUlM... I":i I
ftlUri Turnrntino ...
ISt.niti KilII.1.
rloivcr'liaorMi
(ilVttllli'
t4uibJVT.ilirU.,MM
fOl OOlVllllnl, blur...
lijil
iNickMid. No. I. Mf 'bl. .....HJI UVS (O
. an .in.:, "
"..do No.3.
On No. 1 MM,.
No. S
...ff M OOfi
14 00(4
imw a wfas
nrw 'J 7 .ViS 09
rnunv"
' I.KMONH I'n box ............,
JUAIM.lin I - lu'iir
OUNl"0Wl)K.li I
Ktft, Mr "-f:i?r:
tti. blaillnMk4 .' I CO (H it)
'.'I IIAItllWAIIf. AND I HON. .
N.iii.Dmw, i'i i'i"'i ...... .1 ftt
wt A j
vJllirillirp i i.i..".i.".m
AxeVi lt il'i-rii..... M....M...M..tM .1 W
Trat rtuiii. P.
HUf 11111. T.Prr II..M.. ...... .M'.M....MHMfM...
Alt,
Horfrilioolron wrlti
Itr.il t.f II . .
To Jo
I ....... .
rtlirel tijc ..i..........
Uhcrt lion. N IOtn 17 li
...
.i.aii(iv
'.H.H.M.
aa . m.zi.i
LAHt
' 'Vli...i.V,l 1,1.1.- .T lb..
KrKMi(l MIIUUH. PfDU.
Oiunirv UrJ, ptr b
?'C?'Jf
XIMr
fi'-
bbi..
ii4 ,
' ! llOLAriHIIS.
iNi Oilema.. ..........
iLl.,I.Wl
Klr tuflioic, ir ctunn..
HyfUII. UJuHmaimu' llOOC'tlt
. IIHHIIIHIHI
. 1 ((h.S
in
.to
(qUDl IV . .M....Mf.......v'-.' "M. tJQIl
iln . 'l -,.... t-- - It CVy'ip"
I . . . IMinyiSlpftH. .. ,4 .1
Ptiik. me it bu. Mt t wjuo
i...Lr.i llnrfin. nlftltl
- U.oaKl.lei' iilH .m. ....r . 18krt,l'iKi
Bibiitd Utift, m lb
"Kami, injr',t"'d. nvieo,prrlb,,,..,,r.(?at'((i.il.
i. Iiintiitllfcinf ...m.t... WI...MH. a3
lo
rilioulden, f'e
'f.ptr lh ..' ......i.t..,.,i
ir.au1
luiuim i;mitli.i..l I'Stl l''tAli ChlmiHf ii'A7n!
'llay lia(, wt..A nn3 (w;Ualc.llvrr 1 0001
111 1M11..11 V tli rcVlVilM.! Prrclrltntr. 1 cr
1
'IU Ouo;n j'va.i-f'iiv"""'"' """"""-"""!"
Ait jUulk CiCAJ Sie. tti It
...... 14
10
I'U'M'WT.i.h
v I lit III' III PiliKltl
....i.i.t ..." '.' .... 4 BOfti
ffiWrS.:..
finrlin-Chlflkmiv Pfrtloa, I? W
Old fhiratiiia, ,liyf. ,P?"""
Machine mad' Kentuclrf P
I land iuadr.pef .!'. i
Manilla prr tt) :ur.juj.i.yiH
HiejH Per it.-...i.?..n.i .;.
aAI.T-l'er MSu.iXt.
"J.".m rjerjt I
. fli fnib. iB.Vei;Kl" lbt.(.,vr 'l 7,-,S77
jh "-'irf'btiv ....i,;j;i.Mia..w
I. ' WI'J'AII I .i.
" ' I 111l.lfi
Ilid, lb...- ....m. ...'. liitt.!?!!
a coii.'j M i -t
Nrw urlnM.inaiicn. vu.-v",-' "'3'"SV,". i.linty
In bbU...-I.. v-3S.l--f Kif 5
"HIIOT.
, !MlSa Si
Hurt, la lb, bar
" . . n ui
i v ' " v7
liar l-ad.J...... -.. ...... .
1c
eOAl'-lto.in. ir lb..
i T0IMI.CO.
Dark, pr lb... - .. m
Llrlit. i ,W4
llllfll " M - M 'WW
tluiiikiui, pti lb., )kc - SJWc
PAINTH-Whlte Uad. per kit 8 tog 400
VBUKTABLKn
New Halaloea perbanel ,
ii'i..I.'il,i( r,.lTl(l(.....l
hiiv 3W.U.1."
f , "
nninii nor Mil . u
., , ... . - . , . , .
fi.i.i...uNpr Whltr ...... ,t v 3'
..lt.ll&'l M . .. I II. ... .
... ...pT .rt '-.i .,J'..V.Uiu......,Ci (."'Mi' 'iH
,' v Tio.!.., it-tvh- . SlJ
l!tlfir,U.,Allrito,proof.....i ".(..'.-.
F'0, uiiiiii.iii.
.r ,..,.l.nr. iln.H-iM I. in ljUliUWttUM.,$J Vua!
MM.MIU: A rt "
F.TLVBtIKl.V . H7;X. n.ti.sii)i .WhiKky.ti
M.nnnl o bhl. SliWi Oorn..-'! i"ii
li h It.; Toiwcdo jtcr 1111 1 ei V1?",",1jV1 ' v
fiV.v frrlohlniV: IJclitfroiulitnWWi)) IWlba
!) It,.i Tolmcdo icr illl I i flC6tton f 1 IW V Uhlor
.1 . vn.l. fVittnn. t.nllltiriMillO.l 9l
'TC0
:.!!
ijlhy. r mnpreeedW t"
t
TTTinr: . . . t
0'l1'V if
Mill
, ; -mini
f 1'
Jt h i . iinojiIilliiKoUi i
ail-Cmtl'ne.liint ' fflioft liolfcr,.;..
1
1 "
ATTOR&1EY&
i. r i'!.,iti i.inx.1 nnil CominPicTal Atcano.
W..I. Allrii, (niliift,,fVlr,l" l'nl -
II. Wnlmni WctiliyC.IUO, IJ.'" . ..
f. l. Her," -'ti'TIn JutlrSl. fi
UIiICKY, WALL &,.XfKKV4iXBi,
illirS- II.MltiteKY V t "; l:-"
Oko. V. Wai.i., . ii hCAIRO, LL. .
Sam' 1. P. WiiK.Ki.Kit, ).
! OlMcBnoomH ami 0 Winter;. Illoc...
KrMrn.-onr.KS; ..1. . ' T..4'. oitiiBUT.
Attoni'oys anil L'ouns'clliivs .,,
"! 0vixro,Xlii.oi)W. 1 I ;
feDuolalulUntumxiV'ti co A.mir(Utr nndBH'tMbV
oiilnt!i. '
OIHrroii Olilii 'Imvtri Uoow nnil,
LADIES HAIR DRESSING.
JR$.,ADDIE JJUCK,
(Commerrlnl nTonupW tc n .Njnil.-ml Tenth Mrjru
Inlho l.ull.llnK f.innrrly ocoiiplr.l by A.OIWnncli,
HiniufiicturrH nnil JmI I"
Hull- ami Millinery Goods.,
KMUMikKttlpnilM.tkrlrly of rcry ltlnli? Ilir,,i.nil
for :ntln U.iW ml rbil'lrcn1? bur. . .
'HrU.-wltrlM'H, ttiilfli urU, lr H"C.
j llrnrrlPiH nnil iinir jcwi-tj-
,1 U.ll.m; (. roi'iiliin? of th-Tr halrmaru'
" Mini, lot l Minm.r -..i(ji'' nlinil. jiin
.
1 A,ul ,n,i"),lur'' 'nJ Dt,,lcr, ,n
HiiinnitII1r,rrpiiehrerrumorlcsH'!'CH
Com it h, jrrc, kid.,
Anil nil k.i.N tt Toilet Artlclivi,.
nnixwtTP WIN
TKIfH ULOUKi OAIBO, HiL..
bU-cliiliiK I.Iu-h' balr. by NdtlC' H--W , t' ' i1 iS. It.
tlio l.alrffoiifMllnitout, m'lyM rtor It tn It
otltilnM color; Corwii tut nim on Diirwea of Uioha J,
Blvfnfrw of ihnnis T public ptv ln licet W vll.
Tlioy will promgte.Uiu ro Hi of bo Imir. jirorr r.t tlia
linlr from Valllnc out, ?ra.lcalr .Undruir, MA kttp
tUo acMpliMUnVj J"23"'
BOOK BINDING.
AnivToiTY ook ihndery.
MAUCUS SILVEUBEItG, ,
Book - Bixxdor, H.xxlox;
, IHuuk Uook ManurncturiT,
No. Vi Pino, Ii;KKl CJA'O, iLLIXOiq
api'yMiltf '
MUSIC.
JOHN O. KAUFFMANN,
I.KAIIKH Oy
INUIWilKNT ST1UNG ll.V'D.
i purlins iA h ennwW, wtfciiorl notice, nd on rent on
fit.. u . fiiii.it .tt r.n iiVi.rtt i ii ut I'll irti nt
UffcUicnoi. on Ittti Mroi t, lt. Walnut mid Codaiy
t'AIliO, . . i . . . ILLINOIS
inyKMtt I
tT 'I '"
BOOKS.
H 'Ji
ii'ti' . i :
.ML...
TZXXl 3300Z UX2ST33
W - prj aM4
IIAWNON'N, .
'. Ni'. 100 (VinyiucuL ATtsiii
tlklMilf
r aiiikn. ATTENTION If s oil want t.lcltiuid
1 j ciioicrui inr w"i-. w. i njii" ... i
you want Iho best Colojne, l.nuniUf W'alcr, f pv.U
SvaUr, or other toilet wnterM if you want anything m
'tho way of CoMnetiox. 1'owilern r rcrfiluiv; Ka to
Jj choice ol the nloeat lot of llnu Hoaps tn town l If
Barelava' ......
Ili lUo irt Itrtaeflti-ooiii.
Eawij-hfor Younjs Men on tho interesting ,ilalon
of Irldegrooi) tojlridp, In tho Inililtlori of Marriajo
u guide to matrimonial folltlty.nhdtnW happiness.
SoiU by mail In aealed letter envelopea fieo of charge.
..A.', unu'iun ANUnnUTIIIV Iit P. Phitwtrl.
my'jMJrwIni
I
1 .i inmiVl?' IT.'T.AW-if'it til I,
INiURAiMCE.
. Ill .i....-
Mm
AV. Il.lnri l
AV. Il.Jtliiri U. ., 1 .".ll?l"f'!!W.
II Si a N iSVi p. a! M()HltIS. . ' "
r.TJ'". " ' ' "i ' ' '!"'! Ill
.
... NolotlM.l'ubllo bimI Jiwiirniico AbcjiUi. ,
OFtoOR-No.1 Ohio Iec, hty ntlonhl
. .;.,. i4 . r- m
rfUW I It
- 'At .
Flrit'
. r 1 .
Kii.fji.nii . , .1..
lliuirrscntnllnoo
)o moitfiUtist.inllnl h'nll Wf AUhx'
'fhipnn1cji. j
! . or, HEALTH INSUkANCE...,.
'lit".!'' i riuiim
..X'ldv ni ! . ; 'i'i -"1iq ot(
aTlliU? TRKNyOIiKNT1 ASSOCIATION
f ' iJIIO' .Pcorliit llltnoU.rf V. 1
.7V.C and Hat MlHtltW' the Mdin
Rvi.rv mill or IV.iimlc flf HrMthV ConMltlltlOtl Cnll iw
. nnifmiKT; , , ' ,ip' (h
!Tlu iufciuuupn in iv5i.11 ;u . itiit
.aofUllnol,,. rr I-'VuYh l?C5lrBB, , , ,
' i.tepaiatf. otiii-riiUviitrnrt'iiit.M.rtninft
FOREIGN EXCHANGE
I7U)K BALK, -
i i
, "i "
i
i i
J01iaf.iW..THOVBIlVCO'i i
BKOKEIW 'AND KXCIIANUK OKAI.KUS
HiKlilli f ttccl, iircon'il ifoor onl Com. Atc,
j:xojianok on-
flrnnl Itrltalll.
ni :i
Somiicrn licriiiiui),
....... - . it ,t, u,
Irplmiilf. lt i .
Vnrlllliril ClPriililtiv.
Sm'ilcii,
iw '"r4" . ii ' 1
1 jforwny.
I Also, I'lWfago Tlokrta from
'fietrwoi, "i)?3i.r, Antwerp, Bremen
. atd Ifamfnirgi 'to Vork, ,
iii'i tv,i uv.t. ' 1
ITCiMliVrtkmli mAllr oTi'nnyNpt'lilt IK Kuroptf. '
..lM..lir .
'dware: , " 1 1
rrAimWAnE, ,
STOVKS,'
TIN V AUK.
i.IIUJLLO'VV-AVAUUi
, CAUDUN TOOLS,
. TAltl.K CUTIjIIUV,
I POCKET ICNIVUS
TllAOU CHAINS,
FISIIINM TACKI.i:.
COTTON CAUBS,
OUKKKE JIIIiIiHi
ACI, HC, &t.
The brnl in Ihn tnarkr t-of all Irin.U-tv'lia, morabU
n.l rfoutfd tooth.
FllOSi SO.. JC,
U HO 1 1 IS, VI. T. AND RETAW.,
-UT-
1'ITCH'KKA IIUNHY,
102 trommiTcUl Armnr, rciriiw TSt.-lfth ftrtct,
i!Sr3lf c.tn:o, ILLINOIS.
GROCERIES. COMMISSION. ''.
oVabtTi'akkkk. John ii. phim.ib.
pAUICKR & I'lULLIS,
' Gnif ral
CotiiinlHsIoii ami Vorwnrdlu Mcfchants
And Uqalcia U
liny. Cum, Uj llnuit,nl KlniH of
, . , , Produce,
bmo i.r.vnri caiuo, ill.
. ' i.
r.. j. AYr.ns.
HI I-
i, i. AYerts.
A
YKKS&C0..
.no orwriri-
,0 pi is a ion mj: iicirAKrs
No; ia: oiiioiirvtf, caiiio, '
maflTiUf , ,,-ry-t
j M.1JiiLniy co., . . !
' ("ucooMorfc II. Hcndrlflw Co.,)
ForWanlini; anil C'ommNUiiii . .Hfjfcli'it'M
and . ;
nilAltfllOAT PHOPKlirrOKN;
OaIi-o . - XllizioiNi.
'Mbtral'Advaitiw Mule m'i Consignments.
' ...
lie piopKrod 10 1 (.i c.vp, t-lorc or for)Trl ficiuhta lo
UlpoInU: bqy or fll on commt,,'oii. Ituslneis at
end to with promolneita. anlOJAWt
JJi J5M0VAL N0T1CK,
II. M. I I U Ij 13 JNV" ' 1
WlipJ,0,.ql,G;1rooor
I'aaunaiMHioU 3Ifrt!llHHl, , 1
Hannit removed tuNoS Pho Lovee, next dgor, to
.. ! National Ttanlf. whero , til, ffi.WMJ
lariHrfi-lM-hoiKi lCil tho ionUnuns Of Wtrnn-
"Keof bin forme
.. ........... . , - - . -.- ni innr ot a.
tner eiivv",,:,,' -'1
nunyneiv,
Superior n"H)yH.H1i &r JS'SPt
and lb ailwic,r I1 tataian or j
M.a, lll7 Juno I, isq. , . J ,a,
i.i'ii.eoin biCnnnUiBUani'lttSflrotlon,)' i
. I f .MWliOtKHA'liia'JW 10()
f:.1i;.i;r.'jVi(!!i oiiiiiilsMloii Mev'cliaVits
dtcSl'OSdtf ' ; . . i iOH-rON, '!,B ''PITTHHOItH.
n W. ORWi ' ""I.kLi .,...t, .,ti..1j ' . . i, I
' (.,'.wobl. I'.llll-t. ''"pV Co.,'. .
a? r, y V " - a. a -s Oct t.
,T ';&' - if. niiij-
"j- .
WANl- i:.'.iJ.
HCIlPnU fOMWItsi"" rauiumij
.....JLWtv..1
CAIRO i i...(
myl tf.
piHNTINO, OF ALL 1CTNDS,
AttlteOHc? tko BulltlD,
COMMISSI 0 N, AN D. . , FOR Mft DlNG
1 ' Ill'-iMiutil 'i ' 'i lt lalioifr ..Inn tm
f'rw .t-iii urti' I" imuiH ) m: nllll
i'M..tiif i. i .fry noil "inri'iii, i Jut.1
rii ullV f i nt. rit IfMn lioInurl)
1
i iinitrr iinr -hi i jp nam nif j ii
It" GI31HKAIi',AMi:' "i ix , rt ?
,J'"t"TJ il l' ?!' 'ft O'H
0 f'tti nftij !' ifi j .-' 1 jii'M'firi
ft i pniiWAUlHN'fJ AND .COMMISSION. .
(ft ' inuii i.. -in -wiii.n n
Ikiii oil ) mil .frtjii'.'i nloinlll pit'I
ii;T .JM birr. .fi l-ttii .:a Ui,
,1 I nnol lufr ,niit' l 4 ''ilif.i..t
rrl rwTl etqn iiiit'.'f r if!
'i icli.:f 'ittt .!! b.it(lc-i im ..Hrlfi
i.j.i)rt. ite'ob itaalin xt'i.p" t
I -JjoI'i' b(ti igainjdji'i 10 '-oJ
' ' ' ' i 'D'-.-iftcio'i .T .t
I ,,1,Jtoiiliro.:''-Illilolp. 'i"
Ik r . . -
V
m
WOOD.
WOOD'l'WOOlJIlJ' li'infr I t
J. W. TUU NElt., , r
iHp'tfpftrr'l to fiirnT.li ' '
Oood nivx-d Wood ).
At prices which lcry tofnprtltlon, UnUlio ("o
" Drllvcr lu niiy iinrt' of tlic CtJ',
t)u th0)(0tttltU0tlCt. I , ,
Leave onlm on, tiU'e ut Huh n' pr.icery, I.wiur
in'a frixl atorc, and Voodn nnd ltoarh'li Rroccry.
irun
iftli'ildtr
CONFECTIONERIES. .
JF. McKIMM, . ' : i
atKi:it Asn co.vriuyrioMiit,
Cotnuieri'isl nrniu b tt n llU A u"Otb trcvta
' '1
tln preparnl rofiirnilialI kind" of
caki:s AXI COXI'Ud'IOtffc
lo ordtr.or to Ko und ndorn Cukv in. Ike niot Ulil
fat mMmrr, and run defy cotnjM'tltiiin In point or
prlenrn.elinraterof work.
tlitiRcr bu.iptlitatr than .d ftriy other honp in llio
.city. lolMJin
TOVES.'flNWARE, ETC.
AIIAM'KY'S CIIAUTKIt OAK
STOVKHTOUK
AVU
t'oitpcr, Tin nutl Sheet Irtm
a- 40 3E3 33 X 3NT Gr & XX O X
No. K.C WASHINGTON AYKNU1X
(Aboro tlio Market Hone.)
llaoflui;. fiutunpjt. Spoutmc and fiteainioat Work
done In a mit an.f anb-Uiitku manner, at ahort no
Hop. . ilnral'tltf
REAL ESTATE BROKERS, ETC.
i ,Euc.'Mor toJohnQ. lUrown Co.,i
KKAIj KSTATB'AWKST
AUOTION3E3 3DR.
a. ' I -ll !,,.( T.Ua Mf4 Ttk. fhmUhH
Abftrtvitkof Tit!, oivdjrpawOonTiyiUiC; of Jj
low. ,mfrliio.iiii'iuiiiv"'"'.1
ToIllTw, TJIO VK R Ji COn
Kcal Kstate, Doad and Stock Broker.
'Wih attend fo tho payment of fetate. County and CiN
Taxea, and all bunlnrw ltaininR to a
UIUJKEUAOr;.
KionTit Stkkkt, ccfirf door frvnf om.-Atn)
ntis.ur' I"-'- Clr..UI.
L 1
RAILROADS.
ILLINOIS (JKNTIIAL ItAlLllOAD.
lei . . ,-. j j . ' A. :'
j". Oiitckest Kouto from the fkmtk
1'
I
St. IiOHU,'l.oulavltU,Cliiell Chloo.
anl 0 y(k.Nr.Ti'orio?-.!) i, t .
L't O I, A '
' jitl .. i i.
(Ti ' i
li j'l i lai.'u .It t .
i: iXt.di'T: -in y'i :
' ALL POINTS EAST AliD NORTlfi
l'Msenjr trslri nrrlto at ind' leit fVIro m f"ol(o
Mail KH-ea..
AimiVf-:iiso a. m .,...M,4t5g
.1 iro'
llolh train cuiuoet kt CVnUalu with iralo-ion thi
t Puna. Decatur, llf.iom'.nitton, U I'aio. Lu Saljo
UltHsM.' li i5,.0l.Jft7r!1"9.'
if f'l . Wlacuiaalu, jit.y.j H
,i i( p- '.'j 15 ' i iii-j ' i w
.Aiid MltV Ittt tWW rlV4 iv.fti?iSo f fi ri ,
Kt. Loui. Surluirfleld. Lwdsvllleiit'ittcliv
L luilLiiimwilla ii nd rnliiinliim. I
Ann nt'lffc' ;Tthiitofa.Mill.
HoiltllAruiajdPltUbiirK, Kort Waynoaud I
r..'l ;!ulr74r.r'rr" ' ' I
l . w a mi . i 1 a a - rr
j. ii.iiii a run
11(111 'MI'l.
I
1 -v-luiH in..' C,
v.tu'lU UJ.. Ll' f .
jLll XolxxtH . 33i.
Il i X"
. ... .. .....
Korlhrouitli lioWMtnil Intbnhallou, ppiy'n,o
if M , j
, . i . ........ . ,.av. .p. -
r Tf It.tl I'M n..nnnl (llinu.M.ln.lll.nt.
... . . i...ri.r..i .m.uun.A . ur 111. uuiVHiW.
'JAMES JOHNSON, Afont, Cairdv
laattdtfa
i .....
B
mated at the olhce ot Hie Oa'roBulloh0.
';r,MiA56. - '
' tii7:x iTTsTftrAi. kxims. f
i
ii mir iTTMA inc unm k
I . J . . ' . . - . AT M P
"ii nr. at. I ii u iii.-)uniiiiuki u
il - " .
JVLiWlkS'i'n t"ifi-.-.-fvrnlHJi?.'
l.;..i5,!t5!i532:
1 llll rTr.w.... -
I 0Ur0,70WO
O r-' ' y
. . . 1 . Tina UAMT,
"Jfy iiielr iriiitu yc iiiem.
7 , , Losses Tiahl in FJlfJ Years,
'-, ,....,m........
it' l?riEsinTsrT.
llll. pllUtllllll Till. lllUl anvu JV9
....
AJILHIl'lt,
CfAHirAfiSIJl'S,
A 1111 t'IUUlIl' VI II"MIHIH.V ..l'l(M.n
fptril hum thHhi, urovinu uip-tuihirkc tuiu .uiiucui-
IIUI III n WIMHWIWII r w.p , . V
ri"" " .
nhr.ni rtr nrrthii iiiitnan imriPTnioiiRPJ ii ii h rro u
Iliniki.' lit rir iirini"i"i"'r""f """ " ' '
JlU'lOrj IiIH WIIMIIU'I Ul lilt: n s'i
ypu miw thut rhMlymi nojf
IT'S rrTIETl
llhtfiiliifiii nml dnt) iiiiihIIk' uliapnl nn I lu it i
fon y uy iiiu ni'iui)! i Hlj'T"'; J'. " f r f J
t , Losses raid hi Cairo by the .Unn:
Itrrdnnd t timilnMn.ini. .ifm6 M...' ll f
H. I'. I'iucbilll 'I1 I
a.tntnnn I.lttlrllhl.l L 217
K iUW.HII.A lll.v.-lf, . v - t ' V? t
z. niiioit..:.'.'
Aikiint, OruLiiiii 4. C,u.i..,.-wr., ...
WIIoii 'A Tlintpp .'...7..?-:.Vr' .
.1 A. K''ed. ........... ..vi,' .Mw...
Tii)tor, IMiratda ft r. .. V.....K.
Win, U'lulor.....,-;.!.,. -r. .
j T'llilmphte) C8..:..'.L..
A'Vltlin'r.Tr""' "
AWE I
11 i
. 4i I.
in
I't Vila ml........ ..4t .
tllf.1,....! II VA.i 1
. 4
VI
.1 1) Hum )Ijr iHijwii"M'i
Trover A Mihcr '. :. .. ..
A J.,V. 'I lliiicun ......
Ili.r.l. WMub'A' Co. ..''.'.."X.... .
XI i
-.. i
l '
tit-Vi,irliaia, A lCor..lrj.
Iico lajiui. .... .
Jol.nlMartin
,1V l!Urd...MWM..MM..
f. Huunalirr
Troter A MilUir
I-..- t I II.
- K.
tan
fo
Mi -
, . SI
415
iinrrv i in"
mi M7 fir
KrlHalnkrtiiil'UrR..'..:
v
7M
2.'.!
A
. iw
iiao
i
K
17
17
40
eri
o
:o
M
HO
HO
400
u ii. unniniwiii "
J. Q, Jlnnii.il-
..III HIIMII
Hiram Ileiiliain
U' II lh.ru
HAllldayA ir
J. Irf.drrr ...
II. ymjfth A C. . .'...J.
John Q, lUrnmil ..
I. Karnosker
I. Axlry -
1 I'nrnfiakrr .
1 (lnl(Utnllti.M.-..i...l
Ilnch Hinlth.....V;J?-.n.Js.
C. N. Hlniimii;Ii4.;i..L
Mlcl.'l iSn.rti4...U-t.., l...
fl.J ltnrkln
SAm'l Wlllaliirr. .
.M M.vlJenl.JU.
Martin Krntlrtjt . -
AcentFlttalllh'et'rfiHtwI i.ardT wt;.
.rata proOl and ib.r.HJ irrtii r,
Naflbril, Morn al i aiidtMs
ml.n in M!r'Nr t'jdro. IH
LONDON DOCIv GIN
fpciaU dvalgneil for. tlio uto of I
fcMiun and iho Family, poneitlnic
(npdkinalproiMntiea tilth beloic to
ln.
Ul inn riQuii.. . -
WI vp. h.v. . 1
..I.I ...l t,
in... ..... .
IT ... T'...l. ........ .... . I . . V -A
IHJ UUI. U.I.VII i.iir..-..i(.M'i wi.
proeer.Ae. A M Ilinlnmr u
So. 14 HeAter alrctt. New Voik.
uiAr J 4ii
A'STKIt'SALli."
flUUs of llllnoli, 1..
AjPAanuenouuiy, I .wi..
I
' WortriUiffton nd JarnHlloUhotiKr. ItiU;
ti..k.ii.. i.. I ...tbt.w .-fi tlii fn iinratufiri
raid
in ihc aiLffrnoonoi aalu ubv.
il.. ..1 . . ... I.I.IJrt fvr
. . :j .. I nf i lvAln.likw nn.l Main Af lllinilla.
cuuiiiT nun rtair u-fir .
'twenl)'.tenlt7).tfwnhljlalxlemll), muih n
' ' a.' .. t K.ir f,r Ihn Marf f M.uoat o It MAP ni
3, wl, lanrnirioiiiiuu kiiukim. uwa '
nral.rd at twenty dollara nerwn'. will not l.x'.viW
i a j - ... -iiiai warm
ira nM wuiiiiii i -. -
Mth all ian i ifivniAr tn vnrmriitu auu hvi-mu-..-
thPKunto.bplonHlnx.. -
C,XlrO, III.) AUf , r,''
.. . ... . . . .. ...a
TOTIOE
la hereby len lluii ueiHun iihiiiik ui-ut,n. ...
.....f.......n.. ..fihuouditionk eAPrtax d inucvr
. i. . . , . .. . .i ... I In
.... I"".--.. . ,.,..'.1 I,, v.. nn
Mortago
on
rih film CJitr I'ropeHy, dited March 1J. lw.
recorueu bwwt i iTr.ii lr I,
- - . . - . , a .. . . . . in .mi lor Air
JoU umberdeU (5)lpen (Th.aif t W, ffm
tlo tbl, ofcliro! Injiafdl'MUntyMid Huiu.
Hell, at J'ublki. Auction, MilIiAblKhOptbtdiier.fut t
fli,
attti
in.11
In Aiexanuercouiuj uu .v .(.,....v..,
numbered five (3), alx W, seTen (7),r-lHtl la) nine,
. a a ....-l...b...t a.l4klAiitA Lll'.ll In I. n I.I 11 Wm I a.
EMU1 .Jr
blAl. mf(eoiJ.ini'i.". pi'hiiii.iuiui i, iu .io.j
, - - iinii'i ar ni lui il'u
1
r kiiivin .H. HHiinn. .
......... " .r'rf I '
Cairo
,, HI.. AUfillSt 18, nia.iHf,"""
TV
OTICK
If 41" b".
la hetebygUen that default l.W"K ooiurrtd in
wr.nrf r1lt nr 1I..I.1I nf Ir.l.t ..Kpl'llieil UV JlimL'H 11 J
inHiinuii. Htmim T.iuinr nmi i-iiinii riir.ona.Tir
O. 18C5, und reinriliJ In tho recorder s otlleo, in
.for Alexander county, In ttiiHMtu ol. iliip(,t In I
Pot deedn, piii; 121, Ai , aald mortK;i or dm
f.nu rnn.iiu in. mr mi tniuirrii Liur w.i x. . .ill
block numbered thrty.to, lu ih flret m'ditlo
the city bf Cniro, In aald bounty and b
, Via tliyinderaietu.d, saW tnwt oca,, fU on VVed
o'clook In thn forenoon of that day; uodor aud
tMll.U!l.i. VUM.miH" , ' F ' , . , i . ... . i
. I .. 'i I J ..-.1 Ull.nf llttnvlh milil lil ,
tnfltothr.recbnIed plAt,thercofi ,ulh Ihf PPU
anccf. to "3'laiy tne purposrs nun ronniiinn o
llMte'in, ll ' M. HTAATHTAYI.OH,
Tnutooa of the Cairo Olty 1'nip
vt.i.. rv..l VI, ...u.i.l lilfl. lb... ' ...Il
...I.
eell, at public miction, totne nifihMt Dinner, ion
...... a Kn. I. .. ii.li.rt nf a.lil iriitl..... itnrrpr nl to

xml | txt