OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, September 16, 1869, DAILY EDITION, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1869-09-16/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

COMMERCIAL.
CAjmi, lit., Scptc mbcr H, lsra
Thru imolaticni rcrreimt priu from frit in. fll
oiler ultra XilrAc ralci Wi l U.ptui,
Vi'c arc without any lm'porlnnt'ehnngei t nolo III
our market Mono our last of mi-weekly review, nnd
business, lifti been niolcrntrty nctire in nil neprm
menta. Orders mo coming In to a fair exlcnt, prln
cipslly forllotir An"d sweetie, whlph ore Illicit hero
on in favorable lenliti n can bo obtained In nny west-
cni market.
FLO I'll wttlioiif-fitiotnUii.cliiinKrt ; the principal
demand bolus confined, lo Iho lower firadoi, which
n-t w .ntr-dfor plarjatlnn snpptlei. Sale wore.
!U5 bbls b'uitcrllne at" ,.'. a...'.,....'.. t lO&H'M
ISO bbl. Sprlm? X - 0 76
17o bb!? Fall X . 0
bbls Spring XX..i..(.....m...A''jc' PaTO
oral IJ.,.Vall VY - 11, U)
230 bbls XXX... n:nrT-'"r7WWn,-. 'rV'Gfo
220 bbls Choice Family-. .u;.:.....R..;.... 7 roiio)i.
lOO'bbl. Fsnay Family", favorite brnd.i..i i1 1 9 Ml
WHEAT Is Hnrhangl,.ou. all fcrn-les. flnddnoodi:
... .1 i '
milling iirmnuii,. . , ., , k t,t, ,)'
CORN A OATH Imro'peon cnreo ulntr' mi?' .rut
semi-weekly tcvlewv with iio'KnJcltloMeporttf TIliP
former would famin;:imltW30,Yf fqrpr(t")rloth,.ijim
the hllerOo.-iicy
tur in. Iinntilii fiilr iletfiimil. Villi VnfAa ntl par-
falrnt SI7 Sd flolkTOd, UiidWrVtlidlcVoti trn'cl-
aZl8W, 'l '. .TtH'f t"v.' , (in..
I'ROVJWONS orrtdaUlnn HBth(t wlt'iout nnylqun.'
White Ileum, pcrlund 2 Wi !
Navy do .do ,. ..mi. '.... 3 tWitl M
Onions per bbl $2 0
WHEAT
Choice New,Uwll..-,..i.t.i.i).,..i.'..!i.i..t..t..J.j''i.l E5
!No. 1 do ." (jj.1 w
urrtinnry nci ami wmie. i w(m io
, WHISKY. , . ,
IlecdfW nfi-ordliia-' lo itrnof...i O"itU'h0
llolirbyn do dfi. ...... m, 1 75(.1, Oti,
INSURANCE.
COMMISSION AND FORWARDING
XV. H.MorrU.
ANDEB& MORRIS,
II. 11. JllllUd.
UrMTPMcriiiil'orkriUo;wlihkyMidOil,4)b)l :
Sli Suit W bbl, CJei Flour ond Menlllbbl, :nicl Corn, f H.
lMHi,V0c OntSf lO'ltXfMUi'Potlitooitlld'Atiltla'' .
W bbl. .'We: llsv. ,(coiiiiircii.cdl ton. ttrtK llvay v' 1
frelliivtno1h, 2IW:'I.1ttlit!TpfKhtvt nm'tM, I.'Jrp..
t.llllllll'. HrOaui.il In lilmillna . M Ml RT IKI' ,1 .lllnl Wr. I '.'
.Nuttti'!cH,L'iibliciiiiiil Insurance Aleuts. (
O.ixo, Xllixxolis.
OFFICE No. 71 Ohio Levee, City National
REAItDEN & CO.
leop. w m. km ri!
ItATr. iiy Kail rnnu N.Y. ami llcMtm Wy f:Vnf)t ink
lli.i;r,I,ivr..ltin S:A): i!d,Uo, ?i It; Ud.Up. SLTl;
HtHUff.TiM.'fcpeelnliloTiV."- '
T(J Kmil Onmxir Fliinn Utb)ili j40eil?oltoe iBiid
,iiiue roric, ?l DDI, liie", lierr f 1 1"; . ivni"Ky fi
liW,sin Ooftio rmbl i.siroi com.' Oi.tn; 'J.y
iuy n.a; .toiwco doc II I; -l ?i w cotton. ?i ""t J'luoj
Ilt-avy' fro ifhtK Mci' Mblit frtlcbts Md 1(0 lb; ' '
T6 N'eVVorK. CAtlbff. cVlhtlirWetl.'.iC...(F.W'...i..:I'iflf.
IWf.aibirttuWdWtdn.' .L....-....U.M....S'.i! - 87 00
Mnviii(i Lire & ALciilonlnMnsnrairCo
I ' '.) 'Mi ' ii if i
KKyittlitu Itloelc. io I.ovoc, over Wt;
rum
l!ciri'senliiUnoof the most subs lantlnl nnd wratlbvi
ompanlei. JilMf
llaAjkli'lL
mm
iOUNKLIIUS lldYLB,
TiA.
MkAL I H) INbUKANL't.. ;
THE l'KORIA ' :
MUTUAL IinXEVOLTJNT ASSOCIATIOX
l! fcnrtni iltliiolt. :l
otiiioeiiiuigo., 'ftfwryj;,Ir4Wyi!,oI,t v '"rj
rtl!i , nnd tiv'ollorcM co'iintry7'rd lOo. ' ,
OOUN Sttiri,'rHnwirtBcd."llllHi..!fnJi'
ttcamdrlWwJMl$l'f'. ' . ' ' c'-1' ' "I
IJUrrBllHScleeteU lotjLOf,rjpiJh!niUuv.lt)otn In
active ilcuiaml. JuiU'otiUidu prviM nro mullW.ob
iMned. in pl.;. clioieo Korthuai "oldht Tic, and J2
pkjrii.r mo d mtJKV. '' .''' "
r.OOH nrn" itfc nndiiinln llghun 17 bxiK ul'l
atej, nhijiper'tcoupt. , ijt v Vi')
l'Ot'LTHV isliigiioddemapd illiirtloj ijpociiopi.
spring u.Hkom at zs ni ' o", nni r, roop ""jPt
41 c v
.AIM'LF. ntoiplenty and ncrlfliin.'ltavrtlfVn'inuIie
I wjirk PIT rtvfly 60 bbla. aolil t,!) t$& p; Jjij
null -'''u m w. nitfu 'dyUUU1' wi-v). .
TFAt'HIW flfo in cooil 'ilennW wllli 'ijalcn 'of S
lioxe nt lo,ttw. ' ' 4 uil.'v'i ml!
CAlllJAOi: iWhead (old nt 8.0 WtSWiVO PVi.IWi
and JUlitadnt 87 W
0 N IOV8- -to bb ltil4.U S-WW
OItOCKHIK! nn In good demnndnnd firm on all
description. ' .' . . ..wi. 'I .1
FllLUill'lM mtiivtlTridrplavarairry firm at
ipl'ithtlons ' '
1 iiuiti;!!,?! -;s F . . .
(lmlA Hmill.Ani fll 1 ' " -li.it " u.twl
Fair to Goo......,....-, i.
BP.n'Wfm t. .( i.i
India JlncKi'ifT .............. llji'ikp)at.
Hemp IIk;Ii".'.. u.1.1 .....aimaDvi1 i- .'r
New GiiiniHr " . iiir. racli
llurlij .'. ......Cnft'Jle '
Hailing Twine
Hrwnif Tlnc.... "
Julc Twine , inaUt
' CIIKKrti:. it.
Olilnaml Voi' Fattdi) .... M.... 3)
Nw Vik Cli'dilcr ' S
I'ino Apple .- H.,iH.iH.i,.M,MI Jvc
citACKrr.ri
Hmin . 7c Miuiicr..;...-.:;...;... a
PicMe ......... ..... .e. utai,.-.,iv........l.V
it t. r if iiu hhvi
iiaytliorna
II If V.
InKllioit 4.
1 aircdhlrlj.Ton'o ..'WrfKMIct-'. '
i.-rr -r-. .tt: r-.-m i . . in umim ,
, Uoqt iujiI 5lioo Store, . .
1 1
nwr'dlf
ll'n1.1..1lnn.n iu .inlR ... .lf.Lnn...
Evert mnn or malottf llenlthy Conitltutlon an bn
n meinbir., .. i 1, ',.i'"
Thin Institution Is legally Incorporated Under tjio
Ifttrxcf llllnol. For -purtloiilnrfi upl'ly W' . 1
clcpJldtr OenerSl Aent fortate orlllmom
riT 7T': '"'XttorWe'Vs ' ' '
, ' ! ' '1 ' k Itt KJt . t J.i ' it A -
i L len; 1 SVElTvnrjrjE77
1 Ofllre La HioUVNuvr .HutldlliK.
Otifnerr''FJevMlli4iitrift' arid' Commerelal lAroaun
FOREIGN' EXCHANGE."
OK SALE,
'3?
JOHN W., TltO VKU & CO.,
VLL1DAY UKOTllEIia.
PS,
Dining
MTitrot "X -roirl TnrTB. J
I -
1 . ' ' V, olii.- .fJT
j "Ji'.xo hp f'1'ii .i - v 1 ...
i " Ji f J y,li 1 n-. in ' io ' nn In-,
1 I'AIMV Alll V' tvn ihiiat iuuttv )
j Bavjtifffojr l,.u 'a,jiV"!"1-yrrft''J I
! mi nilJ Jd-ilr' i'l '.tiii ml f.rtr. j(tln (
I (Vi 1 f-ililw ,tslfiiji v1 y.iiupnt iom ' l
u i-1'filt y i.'i.i -nw ftiuJurll odTlNDS,
iiwooit uw Jl .if oii jliip 'iii:tfi
,(Mitftli tins bfo otw wn)-i i id lif
-7qn Jmsn fa i yn7vh "
ni a . ' ,n), nliiU.x.
dl Hi X' ' ,fMHW?.
5aK.b ti. -l' ,irlf it !hb'i,
"ll OAirotiuiixbla ', ,
ViH,,.! 1. . iU- .( .,. i-r before
n;uC.8ilc!!tr, , . ' . 'I our care
-i": " l ' l' . 1 1 '..' I( r.
' - LfQUOfi -SALOONS.
fOIIN' II YLAND'B SALO'ON-
It "IT ' , i- i itfi r.
' J bupjillcd Vlth til kimU or
.(tc,
U'V.I.'A'Urti,
1 1;. -fit
I..
Crinin
CrarknrlU...
... IBC l.llllf I
,..:c Ariatfd... ....
. COF K
I'rliiio loclinlrn.. ....,.
Cnniiiiiin itn fair
CAMIIXH-flUir ticnt ivrljhl
CCMC.M In l.arrol.
COR. A1KA1.
I'ifrli, liolict p barrel
......
. li(t
8 COM4 73
irrll, nunc.! J muih 9.1,0 Oil !
Klin Dried Meal.. - IUt7A
btnjiJlii'n Btuatn Dried tt.ali,.raMmUMM.(i 7&ubi
ntaniiini-11 leaiiiariciiMirn iwur, per Mil
iiiKHriuii iii:i:f. v no ii.-....4l..,...
do Hiijil, ;
Veil Calt ci " "
Live Hop " '
DRIED FRCIT.
Pcacbrf, (hr qn, and hlffl It M...'.
Apple., ptr lb ......,....
i;(J(j lEcKed,?iilur... Inpwia' (until.,
.l
8.176 fTH (i
ii
TOtiOtU H tiO
11 11. ,,rr rt ....
7 O0SJJ3HO
Ncctlc No. S...
Allric Hulphiirle
Muriatic m
Oialic
Alum, per !u
Arfiilc . .. ,
Arrow lb Kit-.,.,...,
AMarullila,ftlectM U(4tl
A1C, UdjK A0 I"
Klluo
.'(ia.0,(;uuj ArabJi:
(XI IKI
7S.Hr4
Vt) fJuni Mrrrb
nntUIIiHtuM I'onuli... 6 7.V4 2-i
(ix
4.XtWI;
Mi:
lU(!)7ti!
MI 0 Uu lilna KulDli. 9 Silli ?&
JOiiKilli-d lricinitatr. 1 aVal'SO
4 43(jOO;IUiubirti, K. In. 8 A0(i4 00
r) fltlcd do.TiirkM'.p'il.:oii2t fjii
l 'All iHcmiik, Ax.
H)7o
f0(.60
liyio
.
1617
(Lliui)iice Kvl... 4(ti0 '
Minriinine 11 lUTtii; 011
1 ...
1 AIHIIUCI -Wl
iNitrate Sller. 1 tlfftl ai
On Anlie.M. 6l06ta60
CoJar. IM70
Drlfriniim orvftlrs
Aloe, Sixiitnne.l 101 3t "- Haifra . 1 &Vil1 00
FUlulm l'.iui,1 I llk.il UiPr.la.l. fl.tn.... kui-n
Dy iuiui, iiuip.Mt ivw uU4Uicniii(erM 1 uuiUI Zi
..IIIUSlllllC. (.III...
Bl t'hioir. I'otaili
Cut) Mantu
caionirl, Anitr
M I ..I... 1 .... .
i.iiKii'ii..i wv) opuin .1UC..
Caruplior riiiii...l SOf jl ItQlSuxar It
Canary tired.... Itftl3riklir4tru ..
Chloiiifunn...l lS.Tuiiiiln, pen px.
Upini rtalu..... olyj.Turiieiilfn'j.
KIownlltiunn,a ttaU Vtrdlgrli ....
Olvceilnt 60.4 1 00 Vitriol, Mue.'..:..
fihii.
Mackerel, No. I, per bbl. 'itw m...m....hmuS1 I UvtU 00
do No. S, ,mi', so OUa
" " i'v....,..,., lseou,.
do .No. 1 kllti, new ., 3 (w J l,
5n,2 .. . IIC1V .......... . 3 7B&8 00
FliUlT. . V
IrJUU.Mt rr box...
! I,.IM!utler, 'S deeililtf
I. r ...v . .Ul ' I'l I (111 II 4
MULKEYy wATJL &-VIIEELEI, . - Jrelunil,
; 'v -ii t vn ' ' Ih'm". d Northern
V iiiAmX)KMVSA.T!lilW. ' '
.Iriitif H.iMt?t,VBt1 "Vnw nl iir ."
Oko. W. Wall, . !' CAIRO, ILL.
Sau'l.T. WhbklkivJ ( 4 . . (.
Oinee lliiiim.. H nml U u:iuter Illuo ' ,
decil'mhllf ' . . .
REKN' Ac GILBEH'iyr . 1 .
. .(oriiorti, tt n I C't it u-s 1 1 0 VV, i 11 1 La) ,
'1 oruro. imuoiiM. ii-
peelftliMnlfon t'ln id AHmimliyi lihd SiettitW
iiiihineu. '
Oillce oil OI1I0 Lvvcc. Ilooiua mil I
inl.tfl l.i Ki;-itlnii Illoek.
. v r . . . . -r
LADIES riAW DRESSlNC.
JIROKRRS AM) EXC'HANOK IlKALKRSi
Eighfl'i stteel, teeund iloor ' 'nm Com. Ave.,' '
Koutliorit Gcniiaiiy,
Germany,
Xorwaj;v
Franco,
M
V 1" I
(C'oiiinii n I11I nvenno between NlntlianilTentli atrceti
In tlm InilldliiK fnrinerly occupied by A. O'Donncll,
Minnfrtcturc and deals in
Hair and iWiIIIiie'r' GoodH.
KeeiiHM.pli!nd!d vnrlfty nfetory l.'lnd of TTair, and
andSlanuincluriiHoiiiiliorl nntlcu. HanprlvMo room
Tor tutting ladlea' and thlldre ii'n hair.
Curta.K'Mrltchra, WalrhuMrdi Vitr Itinin',
BrncelPln nnil Ilalr Jflwrlry ilcH'rlljr,
LadlM inny iav the eomldnR of their hair inann
Mciurrn in any vrie, iieiirvu..
A llnelotof Mlfllncry OoodiaboCldiand. Jan
f. ., ' 1 I
it ft , .
11. n T....nTlrtl'Al,r..m
vr y -v j 'it'vi v iih.i y
ana Uainiiurffyfq Acw Jofkj
Or to any nolnt Went.
wrcotleelldns Inade on kny"pofnt IK Europe. '
uenKiMiiti - 1
HArdWXreV , , '.'
, JJAUDVAKE,
STOVKS,
TI.NW Allli. ,
IIOLIiOVV-'WAHK,
. . (IAUDEN TOOLS,;
TAItliK OUTLKIIV,
I'OCICET K.MVKH
THAOB CHAINS,
IIS lit. NO TACKLE
COTTON CARDN,
OOl'I-'Ki: .HIMiS,
; Beer, iUc, Ae.,
j Coninitrciul irrnne, bet! Ninth and Tenth tree. if-, '
( Thetriity'.'itholovoBriod llminrt.lioifld' eirlilm!
a call, and tnoMiwhowliili totmrra fraeraut'clcnrcaDi faviit
haetlielrwantjiuppliedatliliibar. . leclldtf. ""cs
Ul ';'! J wood; ':v:',.:;
E"r. WARD, '
' ' it
r
3F"I H. 3E WOOD,
llfJcbrflU
l
u
1111 me out! n.uc ami nicnory urowodj. t m 1 i
I.uavu ordcra at llulun a old itan J..or ntthe. ivi
Is prepared to fit! urden promptly and satJJflcic
ilththe trnit n.iltnnd hickory iirowodj. t 1
y.i
' l! '
dtci,
ao.v rowbF.11
Xcli, rifle.... . au ong
0i, umiui;-....-.. f-j-i'i'"". v'.. IIW
QAIRO'CITV HOOK niNERYl
3IAUCUS S1LVKRUKHG,
niliir
Boole - 3Blxxctov, Xtulox
lliiutk Book 'Mffinurocturcr, ' ,.f
No. TS Ohio Lvkk. CdtfO, ILLINOIS
1 .''
api J'fttdtf
MUSIC.
1. C. ...... i,,..'.l.
I.
fJOOO'
uoivi'
d Will
SO
4
f .tMHj;..,,..,..
llAllllU'Altt: A.VD lltO.-i
Null, per Kr:, IM k id
Oilier aire! In nrnnortiua .
Alf, per dnea...., fcM JiMI7 fl
Traie iliain. ln-r pir. J IU-IH No, ..,;.... .74,.
Uirlrnu, iwr b-". ....................M, uc
Uoneiiboi) Iron r Ib.uH.,.,.,.,.,.,, I'ojl"
Wail Itud, pir Ij.... . ..v... ... ,... lul'c
Iron coilnn tim, pet II ..., 7JSr
Sheet ZIuCm...m..-... ........... .143Io
8beetlivii, .N 10 to 17 Un.,.NM..
no nO 34 H, ... ,. JtM,.M, fr?i
LAItlf
Tiercel and bbli, 11 lli... ;if.i?..t..--rtl..? " lOflar
Kr ad UalbWi, per lb y..,,..., Meiilli
Cjunlry lard, kt lb ....T.,.4. IftSttH
X1ME l' btl....... ,;i S'
MOLAflHUS. '
New Oileaiu.
Fair to choice, imt jllmi. nj (a8A
rijri. lo 81 M(M 1;
rtoKhUAi do .-...n.mfli.'KT.i.rr'MMUi
Coal, er itidlon 373
l , 'J0 -..ll -Vt F711
I.in.eivt, do ....lt llifii w
I'ltovwio.VS. T ,
Pork, mei, rt, tib..,
Urrakfail llacon, plain m. ....... Hi(i2Hi;l
Ultll.lc 11 lb iDKtlUXvl
BilitiedHlilei, per lb nkU
Jlauui, jutai. jwrj-jt, canvaufcd, i"nn..Myi(ila
TOHN O, KAtJPFMANK,
H cni anex.Jrf 4
J.EAUEK Or
.1 , ui. 1
1HIIKPKVUKKT KntlNft HkUl n
' . t .it t'' : 1
Can neeomntmUfo l'ho; public. Wllh ntttVo' ' for hall's
purlieu nod n ereruvl,, at llivrt police, and, on reaion
able termt. Iinons jyynim every lijiitrnrueL ,
Ueditu.0 on 1(; ktrcet,be. Walnut nnd Cedar,
OAIUO,' . . ILLINOIS
myludtt 1 J 1
,BOOC8;
Mir
OR EVERYTUIKG'l'ly '
i tub
M.lntH!i'ili.iiJ..iMi.r I
itiOlimttf AfMltat.MIMttH..t
6 "ccr IS,
Tho bout in tho market of all ldndM aolid, Irtovab!
and pcrfurato-1 tooth.
jj'llora!, tc, rJbc,
AT
"1VIMH.KS llii: AMUtKTAII,.
I'lTOIIER UEKRY,
103v'"oinmeHl Avenue, corner' Tweinh itreet
mareuii miiwiiuuuiiw.
iW
001)1 WOODM '
f)
Inri,A'ei"o furuinh ,
, G-oocl Xltvxcl W ood ' '
1f ' 'laifi,'
At pricca which defy corniietitlon, tind alo to .
..." r . c 1
Deliver .In uy purt.of tlta.Cit)', , ,
bn tho hortent notico.
I , . .,
liraro nraera on iaei at uuien a erocrry, Iouegt ,np ny
B 1 ntji mvi lum wuaui iivaari a Krtwery. k llurton'a
. Vurcd of
- "Sigaiit airaln.
STOVES. TINWARE, ETC. LiSi.dS
- - - j anu niiy
11 A LLKY'S nil A ltiPV.11 n A K Vdl aelld
5TOVE STOKE
ILL.
A.
GROCERIES. COMMISSION.'
WAS T. l'AHKEK. JOHN IS. P1ULLIS.
pARKER & PIIILLIB,
Oeneral
CommlMhloii nml Forwarding Merchants
And Dealcrii in
liny, Corn, Onlu, Brim, nud nil liinrl of
. PriMlHOCJ,
ohio LF.vnn m... ..OAiito, 11.br4
aplJtf- '.. ' T
p, DAVEIIS. f1; ., 1 1 . K. J.fVEKS.
FIiOTI It '
1 1 . f y ' . I.
Q ft MM IS SI ON MJC ROHAN TS,
mr. iii.iui '.i....' " 1
1UI I1J1I UIUU
iDuvrKiltf 1
'Tia' 'f?
J.
CAIHO, 1M,I
r. pinr.T.TPK m f0'
I
(HucccMornoK. II. ilendrlcVi A Co.J ,
Forwnrillnjr mul Cotniitlsslon Jlercha u
-ANf- . , ; ',;
AMAllFllOAT I'BUVKICrokK; '
Oall'O - " - XlllXLoitH.
lAbtrttt Advunoea Made on Consignments,
llu iirenarid Lo riieclrc. KLnrA Ar fnrwur.l rrirrht In
illlointi buy or sell on comrutsilon. Uuiinesa at
K1W1I
end
Ith promptness,
aolOdawt
-00 to
iOI
HbouMorii r)' lb, Mwl.iMlH.Mll.i.lM'.('lMw4l 16ittlr.
Hani Hauiaee, per lb 151
Hulk taear 8l4e, 'per lli..-...i...i...:...,.7r..-ii'' '
4eM'Mt No. 10S CiKraciiL Avcvur.j
m
TT AIIIVN,' ATTEirriJP-,!f yotiwant ideUand.
lant pi
Valer. Plnrt.
tbet toilet vt'Wri irlf jott want aujthtpg ln:
JJ cholcunt tliiinlcuatlotnf.nno aoanala lowai.ir)
you want inr 111 ixiiocne, uavenuer water, l'loriua
Water, crtbet to let vtWri Srf X
Hip way or Cpf metier, I'uiidc rs
-Bateuit'.,'rjil 1. "H .0 1. ;
or Peifu:
racs, go Jo
BhotiloVri
llaaiainpicklit,
lit" ;iri" "!' 1 "it
ICE. r
riZ""" '. AT LINTON, "" ' a-
.taaler l'arlt, pr bbl i U(4 ' XT ''(.
.".altering Hair, per biub... . 46Qc Wioji-4lo pd totaU .Ipalbr III . t
oidti,ia.,.,i,v,pwd..j........ e4euu.au, KigMh street and" OMo leva.
.Miilinin n ade Kentucky, per lb Bfl'JKI
Ibtml nude, per lb ,.., bjjHle b r ' u r. .1 la all Ctof tht'Cly. All orders fiom
Manilla ir a .T..TT.V.'r.r.X ate biH'l promptly llllnl ----- aplltHokepl
.litll, 11
JEMOVAL NOTICE.
H. M. HULEN,
w holeaale Grxiooer
-Htn- t ..
CoiuuiahHiou. erchaat,
Havina removwl tJ .Nd.7J (Ohio I,Wo, nett aoot lo
City National Kan.l(. wltere with better facilities and
larKerHtocka, Jietconuft j thd'?unUuunoa ofpatron
ace of lui former ntstomorH, tin ffeU po that of as
many new. "..' S -1
Niiperlor kocoiuiao4.lou fur StoratKO
UUU tlio lliuiillint; of all kliultrur
Produce u 4k)mmlaUai. ' -i i
Cairo, III., Juno 1, 18w, my3ldtf
AMD
Cojiper, Tin and Sheet Iron
v
TOBBXiVCr MXXOF
A'o. 1(10 WASHINGTON AVENUE,
(Above the Market Home.)
HionnK. fluttering, Ppoutine and Hteamboat Work
none in a neat ana nubnianllal manner, at iliort no
REAL ESTATE BROKERS, ETC.
Q WINSTON,'1
(tfcoceasvr '0 ioha Q. Hirmaa Co.,)
'RE Alt ESTATE AGEXT
AITOTIOHrBXin.
OUTS and sella Ileal Eilata. hav Tazea. furnlihea
auiiwch 01 1 me, anu prepares roaveyansea 01 an
Inds. Office, No.74 (Id floor) Ohio bavee. marlttf
JOHN.W.TROVERAOO., .
'KU EatMe, Vomi 8lock Brukert.
Will attend fo the pajmenl of We, County and'cilv
uea, and all business pertaining to (JEN'KIIAL.
1
uf. riiii kii
UHOKEHAOE,
Eiohtii SinfcET, second dbor from Com. Ave.
dact.'cad.f ' ' ' Clre. 111.
RAILROADS.
JLINOIS pENTlt AI, (1.AII-1.0AD.
: Quickest' Route frOM. the South
. " ! .t.i". Ill . ..! I .. (; I t .
TO
: ' : . Tf 1 I ii 11 " .1 ' .
Nt bouti, lioalavllle, Clncluuatl, Chlcsif o,
MCWaorsf, asoaiaai,
I 'i .' ;ir-. r 1- 1' '
And
ALL POINTS EAST AND NQRTJI,
Pas.ens.r trains arrlvo at and lea,ve Cuirtt a folo
nit'K -Per lb..
3ALT Per I'll ...
d III b.ur- HC'ibtet
to', PURE CRYSTAL TAKK ICE.
J
llard.p lb.,.,.HV,
A Cone
1:1 1 111 (.....
aUCAH.
IM
U7k(?lH'
ISI7
GEO T. Cils'ri f .
In bbU
11V
1B&ICJ
SHOT.
Atioilsd numberi, lb fci
liurk, lb. Iiag
liar Ivad.M
SOAP lleilrj, per lb......r,
TOUACCO.
,Hi k, -t- - T-ffti-r ?Afc
Lhtlil, " - 7f390c
Brilh ,.h....""..",...-........... 75QI SJ
Hi.iiikliiir. per ib pk( tsmSic
I v:t Ohio Iinwe, Cairo, llltnoli, iiprcpari'il'.to furirih
I'ltizi ni or hteauibv'ts with the abo 11 pur 13 ik(,ttidcof
IrtiiaHliolnioit mirki'l jirico. Oitlr.eh will bo ie
i,ulrl' lUDidwid liy huiKiL uoooinuiyi!Upbaleuici).
, ordow from abroad solleW mylSdlm
Willi's
U 4;53 W
M ! JIlJll I C
bl&'M
CAS'
gTRATTON, HUDSON &CLARK;iirt
lfuenori i.iCunnlngliam i 'fltratA)n1). ;fl
irioi'W. f t!
(irocers nml ('oiiimbisloH-JIqrckautti,'
' ' yo. .17 Ohio IToe, Cili,Ill. !'l '
I .il2VCxlt( , ; mi!, 1
(J("'UJil,ljIy HlJ3t. .
(Siioainaof to Fallli, Crcen & Co.',) '
1 t CJi v JHI 1 (
rjlO CIAS CONSUMERS,
C, F. eaaer4Co., near corner 6f Eighth
, Coniipenuitl uveuua, hate suppllnd thtm.
th one'of I). McDonald & Co.'n Infallible
Metal-,
alreetand
nelves with one'of I). McDonald & Co.'h Infallible
neier loiiers. ranies uiswiisMa wiwi me recliter
o,.... ...... r.. , ---- . .,. , ,-,...:-,- ,. ,,'.,(, , -- . :.i
PAlNTri Willie lieaa. per kr 3 W(3 400 . '";'lvi' Lj imwi. 11 wio
tAirun ... 1 i d v ,,,(, fcM founriirue the -small capenso of the teat
VEOF.TAHLKS. will be chftrged to too. Party sauting It) if thf motor
."Jew Potatoes per barrel ... ......... ......,.,..,,t (0,00 ' Is (ound Incorrect, no plurewlU tw made mylttf
ANIVi-
Gcnoral Commission Mcrehaut,
. Jf . n
OAino...
myl tf
..ILLiri ,u!
JpRINTING, OF ALL KINDS,
At tho Ollltl- Mho Hull U)J,
' " ' Kxprcss.
l........i..-.. a?, wr.
,..-.,,.....4ipo v. in.
Ma.ll
AKK1VB aiSU A. M..
U E PA ltTj 14 0 A. M.
( y'"" ' .' '
Iloth train ,.nne; at Ccntralafvi't tralnaon trie
3QXixL XjIxxo.
Jn-iB Miil4 yf
At Pans, PoeatuBIoomnkt'on, W Piio, La Halle
.11 .4 ,1 ! ,1 : 1 n .1 ' 1 "'fi'i .
UUMo)f,:iswsi,tlUimcata)t:9Ild , a
1.; ii'.i f !'n .'wiuio'ais.'u; o .
rl M- , p- ' j (? .,
Aa,WttnjrunnjngKatMd , ,'4, j
SL L6ulfl SiiHiieT fltHd, LobUvUIc,' '5lncla:
' ; v initl,- luiHaHJiBolU and Coltuabiw, h
r 1 04 1. . 1 j.:- 1 . .
at Chicngo with Michigan .Central, JJIchlgaa
Southern, und Pittaburg; Foil 'Wayne and i''
Chicago llailrouda for
- "i 1
And
DETltOlT,
CLEVELANp,
DUNKIItK,
Ai.itAnr,
WIAOAiU Xkhia.i
KKHfl.I... . -J
FP'ALO,
H09TON,
PHI lade:
HIlFl
NEW.iTOHK,
IMTTMltllln.
LI'IllA. UALTIMOBE.
WAhjllNGTON .PTT, and
I.
F
Illinois
or through tickets and information, apply at the
uols Central Railroad Depdt. ' '
rt. r. luunaun,
Oeneral Pasongr Agent, Chicago.
M. IIUOHITT, Ooqera) SuperlateBtfjefit. ,
JAMKU JOUNHON, Agent, Cairo., (4ulM4tr
HINDE'S COLUMN.
1.
CAUOCITT
WHAnrsoA
t CAiao ruAWiri'
wiiAario
QIIAS. T. IIINDK,
FORWARIUNO A5D COMMISSI
A.G-BN'T.
CAIHO THANNEEli COHIP
CAIRO ILLINOIS.
f
Through Bills of laantlnir srlvert
Ava.lUbIe Points by Kail or Wat
srSPKCIAL ATTENTION TO FOUWAnUy
S
T. LOUIS, CAIRO AND Ji
ORLEANS
THX HTEAMERi
.M.IONEH, MaU
... KNTIIIKKN,
...O'NEIL, Mai
.....CONLT, Mam
. VAN HOOK
....BEEN Mail
..PEPPEn, Ml
, -YOKE. Man
...Me OKI. M
.. AIII.E, Mini
,., MrCLor. M
HL'SK, Mai
IiADV OAV.,.i
HIINAKCKiiuhwiMiiimMmi
I.IZKIK Olkl.
COMMONWKAfiTII ...
GRKAT IlKPVIIMC...
MIBSIBBIPPI ..
THOMPSON OKAN ...
CITY OK AIVION...
IIMVB HRANtlll
OLME A 111. I'
CONHNKNTAI
W. K. AHTUUM,
Compnilncall Iho fintat and Urgoat boatict
Louii.
THE HTKAUKU I.AOT V,
JONEfl, Mater,
Will leavo Cairo Fill HA r eveninir, II
lnt., atS n'tlock P. M. connecting at New
with Ocean Line of .Mlei.ii.era lo
Liverpool, New York. Iloaton, ami (
ton, Trias.
Pankenser and flhippern ct rely on one 1
boat, leaving Cairo ne I iud I y al
Oeneral Aaent. t
OIT.ce. on Wbarflmal. PuWle Lir
M
EM I'll IS AND ST. LOUIS
ihoi). : tm&r : is
1 iyjl-
The folbiwlnic Iloati uomprn-" thl Line 1
run In the fntlo-lnui'rder :
MEMPHIH PACKETS
I ai'.V lMJilUfi.
TlieT.rraDtsfort4iearf ll ciij of Cairo, fir 1W4
htvlnK been placed m my handt, holme la hi-rcbt m 1 -en
Hut payment of Ihu taxei .aai 1 mmlbe made
within thirty da fr-m the dam tmrenf, aiti-l thai, it
piViiirnt not ma.lo witbln lLnl day from thv lira"
jiubllettlon of this notlee. I hall prooeed l cullrct
the larar by ltyiui( upiia. the rrn.nid pror-rty 01
tho drlinqui'nl.witliin the city, mul iilltuj,' ll iiune
within ten lint Hfter the Ifiy in Iho ntna manner It
which 1101.su. ralul. Uw lr.mrd In ael proiiert
takeu by tlirin umlur 01W uti-ni aud a lull I nuke opl a
llal oflb kiU all-1 Irai'la nf landi upon which tixra re
laaln nnM, ami apd tu lb onnly cuurt of iluin
der county ftirjtidginenttKlui ullaiieh deiinguent
ji) iivr.ivri
City Treaaurerand ex oftlcio Collector.
premini
Cairo. J lUtteptrmUT 1 1. Uw
" TASTER'S SAIJhT"
ATX
lot
Muteorilllnirti, ) Atemiider' Calmly C rent
Al.cuidnrCuiiaiv, f Court.
Jeo Knne T. WlHam M. Kllllirm, el a'l petf
Hon for mechanic" lien.
Public notice is hereby . ten Hat ui purauanee ot
an onler.Judamentand deel. rendere.1 and entered
rL ritcTil In the abor, entitle! caav, lu said
Circuit Coiiit of Alexander lounty, Illinois, at lha
Julyterni tl:erjf, a l.I"flti,
I. J9I111 U.llirmaii, MaaUr In OiaMerr. for laid
Court, will OnthfiFlratilavift)e(oiier. A o. ld, at
lbr (T) 6'elptik lu lb kflcrsfotl nf aald day. sell at
nubile auction. tu (he hlebeat ln,M,.r. f,.r..1, .1 11,.
ilrxirnf theCourlliouae. in Iho city of Cniro, In kuld
coliIJ!Jrl.all"'5.rlR,."..,",J of Abrahaai William
and ill lain M. W jlliaqii . subjert to the nahl of re
dimptlnn, ami also aulJAVt to ill the rixhu. IniarctU
ea tau; nnd veudyr Ijenof .tianmel 8tai Taylor aiwM
Flwln Pamnni, TruteeVrf tbe Calm City Proierty
Innavl toUif MbxAiuudewinbeiln-al mt.i.sltiiatfn.
the county f Alexander. Bute of Illinois, to.it, Lo.
lua In Uiu Flfih mldlltou V thiblty of Caira.and doJIfl.
naledainthenuperpbuthireiifi which la lobe dull
repordeil h Himna Afaal'r..lnr ar.,1 p,i.i n...'
TruatoesoftbtfCialroClty Properly , iu. lot npuiboreti
one In block uumlred four, toRftlier with all and
ainKiilar.tlmbrielrwarehoiTVc, tenemcnta and here
dlUuieuls thrrmiiilo ladonirJiijr.
iV'J-y j- "ARMA.SyMa.ler In Chancery.
Cairo, lll.itUpirmUflli. A. Il.l. mi0wI
jyjAttTERH BALE.
State ef JlHriou. Aleasndvr OJuaty Circuit
Alekander County fourl.
Jnhd'lV RtTiuln viTllliuiu M.WIIIinmi, el.uli.,pe
tltion for inKvhanio's Hen,
Anthony W. Hmith and Juhnaton ltegifi, partners',
etc.. under the namii and Vtyla of Hniilli and HiKga
,yn. MiHuuii n. yiiiiiHi:,a, ci , . jM'llllun icr IOC
'chaniv's lien.
Pubil(ffiitlrJthcr.oby i2Uuiilht In pursuance of
an orue r.JtldJtrneot stal drf tec rendered and entere
f reconl'in eUeh of tit above entitled eatiaes. In iwM
Circuit Court pfAlrvxan.ler C.uiily, llllpoii, ut Hie
ii . in
1, JolUiQ
July Term thervuf, A U. Hx9,
a, jomnviinriaitu, aiac
Court, will, oil th Fitat
nriihn, Maxtor In t3iinnsry, fni salJ
ii th I'ltat tM dir of October.
A.l). HiJ.' ntlMol'l oVIoek in Ih nflertioon of
wid day,; rt'll at I'UliJin am, 1,11.11, lo Hie hlhiat bidder,
for cuah.'sl tho door of thi CoUrthbiiae. in the city ol
Cairo, intld roUiitr, all Ihu rltflitiiiid tltln of A lira
hum William and William M William (subjex t tu
the ritflit of redcippllopj unit ulao suM.-et lo nil lie
rlL'hta; Intematu'. entufci Tind Vendur'rf lien of Kamilel
Ktaals Taylor. pm E1I11I11 l'lrwiui, Trualeca of Hie
Clo city pru'i'ertrt In ahd, to the follnwInK do
HiTilxut rati slkiUiailiiiatuliiiha county ofAlerimilsr,
Htatuor llllnola, Ui-nil 1 lilnu (n tlm l lllli inlilltlon
tu thnelty of Cailm, and dealKualeil on tin. map or1
flflll llililltton
1 tin, fn an or1
platllmrrofi whii'h U to, tw iuly rycorded M Iota
iiiimlri'il ' three, loilr. tlvp, six. seven, elRhl
'i.'iv.iitvo. t?'-',,1 mjat twelvo, hi 1 boetv mnn-U-red
four, and Purl culnrly UosCribiil by ineterf and
boumUiwcordinr lo au nicurulo auremiule llieteot.
iu fpllu.ifa, to-wif s "Jli'uiniuitiit n jiQiiil (010 feet dis
tunt, ruid on B0(Hlriv,Nurlh'3ll H'oat froln thuNortln
Kimtnrly coriior of Ulouk nnmbercd eltfht ID), In th.
. MB, ,...I.W,1 V .,U t.,J H 1.1.11 I'l nH'A.ltlHTl kWllll.J
Htumol Illinois ; thenco Irani said point of liecimilnp
Norm 31 West. two minureil un,t twelvo left, nlni'
InohOHt thoncc South 'mf ao1 Went 0110 hmidril and
uiKbtyrlhreiitfi'.it bi a sriu jif,land .V'fl'iit wide
kiVoMlMthi'Illmol CuVi ful'ltal imidntrln ithenn,..
bputhoaiktbrWiiipiiclfiU irnilrMWl stnii, ,011 u-iirvo,
tadlus UUS ferl, tuu. hundred and Clfilily.slx feel,
tn Inchoii l andlLhl ni b North W 1 Io-it r.no hundred?
liU'l iWVmy.'UVO il-m. lilll iiiviiv jiaw ny (iuiui gr lie,.
BlnnliiR, the bearings Iielhi? ujiiKni'tW.'MoKeiher tvitli1
All ni s nifiuar.uuv siwiniiiiiaiii
ery OIUKIUies.iuid.
tuiuJiienU and liereuu.iiueiii tiare'into helonelnfi
Til) Hj()lIN'yllAHnN,.J!alte,Mri Chunei-ry '
qalri)IH.,SepUinUnOlh. IW, , nep'Jttw
Oalri),,IH.,SeuUinUit
A DINISTRATOR'SjNOTlOE' .
Eatato of 1Hmai lieUnoy, dceaaou
Tho uudcrilnnod huvlnij been aiipointcd AdmluU.
iiamr w,r .v7" . ".. if ' aK.-iuuiii , iuiu n-
iho.cpiitity of Alexander, and Slato or Illinois', do.
oooaod, beruby'it cs.nritlco Hint lie iTillappcar before
thu, County iCourt o(,.Iexander comity, at tlm noun
nouse 111 i.n i um wciuncr ierin;on ine irurii
Mondny lo October pex(, af which lime nil ueraona
havini;cmlnisngain!t ald tHtate aro notllled and rT
mo
Dei
qiieatixl 6 make immedialo payment to the under
tllUU
)atod this '-nth day of Aucust A. D1369 '
ELIJAH DICIvEUaoN, Admliilstiator,
HliptlWCt I
JIVOT A CI ION HUACK-A superior auspen.'
i ' "'"ii'wp'iTOl iinenuuiiuu uracu lor
anOUlderl I' a.WaVHa Rnaniini1 m liraaa. a, haII
at pleasure. ' ""'
f
the

xml | txt