OCR Interpretation


The Cairo evening bulletin. (Cairo, Ill.) 1868-1870, September 18, 1869, DAILY EDITION, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88074143/1869-09-18/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

COMMERCIAL.
-tut
4T 'it ,
Wm Caiimj, Hi.., Hoptamber 17, ISOU
Tkti faofafijiu rtprticnt prun from ftrrt haiiJf. , n
faVrtdiM AJjAcrrofri kareto'bt jnii. .
''Diirlnrt'thd'i'rpVnt we'ok our tnftrhol hasprejented
no new features worthy of apeqtal note, and ImiliirM
has continued fair for Hio union,
rfrtt. irfViii.iiiiU nf tliin ntante nre lut now ex-
ifcmflyllfeht.hivi for the pail lw. wcrfM n o haw i
hardly deemed the m! w..rtn rP
daythcroworonoveral lih.lt nltored ou o break..
Tor Liinto Medium Shipping Lea . Our Vnrchou.n
SKSw-luu.dl. and "M pnwmmlMton.
. FLOUR Hi b. In SoM onlerdcmand throiiehout
the week, will, no quotable change In jrfe ftilrt
VtAtA
utiflgXw"r"l"na!"''""V"i .
ml I.liU Hnrlrnf XX. ...,...... ...M.f...-w ! ."i1"
... 1.(1- v M
245 bbl Fall XX ....I .1 J...r..VX. ' - "
Aid UUirv iu .
US bbU XXX "
1J0 bbU XXXX Family
223 hbl Cholco Fmnlly- .r...M.. . tftS
1M bW ftnwrinllrf-j:..-n-;rim"
COBN-WeUw without my MHciplc nn.niR rnntlfet.
i. enunly,jidi JHJ
OATH nro quiet, with ilmltl reriilpt. l!nek
hoU from i.tn:o at W.
...... . . . . . . .niWi 1 1 t-j Inn .
.MiTBMrf. . ' j
mmVi.ciONB ure.lull nnil imehntiye.l wllli ninlte.1
.KilMfit.lUolnlloif-C .I M (TufiW MTK
COI1N MKAti i tit food .leinan.1, with wile of 1
(jU Greo 3lei H t w -' "V" '-vv' I)
nttTTHR lw Hei I" noMro UemnU for flilctlj
cho!
toe, BBd th market Iim iTiinee.1 tMmAmH, l-
sp)f
lt3Sr
RflflM nr?lfl1c;oO'JlemH'M'','nnniwniioiimn
ietMkMNnlilnte9d. p
in. "n. ... .
VKGKTAllLrWof lillklnM mo 1hty, hih! III ftif
(1K0CKHKM A UllU(i.s;ort in kvmI iIomwii.I mil
riirjwui ' i j ' i
liHilll rr jH'nij iur "T."", initr-r-.c inii,
i i.t.Vi niniy i
Ulmlee Nortlieni In llrfi in 1 mid tub
.Cbojto Southern IU ,
Fair to tlootl
.... swi a
iiAnniNti.
India IbcclDX
Hemp llaranf.
,VeivCuulit...
1IuiUi.... ....................
1 IIIMItlMM 4
. 2"f. earb
.Waste
,...M,.."lB,aep,crit'
Jlslllng Tw ise
Heuinj THlnr,...
Juto Twine......... .........
wgi "
.....m....- ...yy .,,..303.1. C
CIIKKHK.
OhinanJ .Vfw York il'arinry 3
New. York fIi.Mlder... 'i"
nho Arpic
IHHINKIH ...
UIIACKr.Url
Hodi Tc llultrr .
I'icMc... -.-.Tc . hiicar..,
Ciram IE !lnffl..
Cracknell fcta A.raid
-.I5c
.........IfK-.
COFFKC
nlu, l tbowr - ..25J5t'.'n
Common .In fair - !2Kfa'
CAM)I.iy-Hli. liM wei(lil 17(VI
CCMCNT-lnbirr.il 1 ftytyiV
CORN mi: A I.
Fteih. boll,l V bartrl - S-'IT.'. to I frt
Klin Drle-l Meal $ 71
St&n.llntr' Steam Ilrld Meal 7Mil'.
Hiandim?. itranidllrttOifn Pliut, pf btil TtW
itr.arti:it iikkf.v iw Hd.......-.-..... ooijt to
DHEKSKH MUTTON, per IU0 U 1n0 8 w
dn ii.r. M...-...ii(.itn oi
VeaJ Call ei - "
Life IIoe " .
m...v.m. 7 fOftJlPO I
. I
nniiii) nniiT
rVachro, lr.i. nn.l l.lf V lh -
Apple., pr Hi -
l'atlied,-wiiloi., tti,is' 1111111I.,
U
HIIIIri.
Aai
KJIUI.,
Nertie No. JOaM Uum Arable . ,i ft.Vi;.'.
AlukM.. Va f;iiniMrrli.... 7J4
iulphuilr....- iV(ll Iodide I'olulu, 0 TiUS i
Muriatic .............. ?ot3 Uquortce KIm. 4,rW
Oiallc WsVi Morphine II Wi
Alum, per lb .... MMaJJr lU&tt
Arenlc M. . . . S1I Nitrate Hilver... I I5ri
AtrowRnot 2.VtT6 Oil AnUtf...M. 5 tHKiS 60
Aiiafmtlila, .elect.. .W$l Cedar ....... (Mf,l
Aloei, Cape XHV) " Oriunimu 90l Tl
Aliin, Hoiotriue.l 10il 11 ; ' Hdafiai 1 U3 00
naltani t.'npubu-l l'H;4l Si, I'oliwili Cliluralu iHuTn
lluy Ituiu, pute... W5 CO UulcktiWer ..... 1 Cftjt
llrini.tiine, mil.., pfllO Uulnlim flulpli, 3 7J
Rl Chroir. I'ota.ti CO. 10 It.-.l Precipitate. 1 ZVjl JKJ
Caib. MnfattU. ttsSi Rbubaib, 1. In. 9 04 Cx
Calomel, Amer.l al .do. Turkey, p'd.9i0ooi21 0)
titlli'....l neiino, Alex.... (. 5
Ciitfluli. 1 fOijt Spirit Nine ..
Camphor Ouim.I 2J("jI 30 Suzar LtaJ,.
Canary Mnl ... l2.fJI3Hall-ire
?Nnl,lt. .Vlln, fATr.H
lajrM
Cbloiufuriii.M
..1 lS.Tttiiiiln, per oi,
in,
un
Ctwoin Haiti
lurixiniiiie ......
rlowtiilleutoin
Veiiliitrln ....... K5a '
Olrceilut . fOjtrOO Vitriol, liUte...... 18(."1T
fojtroo!
' ' FIHII. ill
Mackerel, No 1, per l.bj. iw.. ;i Cisi i-i
J Nn.?, " ew SIMaVc
io Nn.JI, . "
do No. 1 kltti.
o Nn.;t, . iirir Is tmvU
liiw 3 UXi3 U
No. 3
new.
new .
' N". 3
t FRUIT.
LKM0N& Purbox
KANCBA I'er but...... .
. none
itft, tide v 94 Ciftfi 0
ec, bLutlae..M..v... .....m..m........M tio (t so
IIAHIIWAIliJ AND IRON.
Naili, per ker, ld to CO.) .....8 l)t 7fi
Other itiei In pioportmn.
Ale.per dntrn II HQll Vt
Trace cliami, per pur, 6 It Id No. 3.. 7Sc
Hirirnil. lr i,u 4tc
Hwre?e,w . i".
nail lluit. irr .b..
11,0
Iron rotlon Iim. iai ib- . . ........7I&V
rtlirct Zloc IJ16r
ribeel !ioi, N IU l I II............. iV
do No, 24 II..... C,i
LARD
Titicei and bbU, per lu
K.gi aoJ tialf IM, pel lb
NIIINIMIIMIM
litiil'i
uainrT laiu, mci iu
limp. r
.HI V4U)
MIILAXHIIH.
New Oiloatn......
fair to ttiotte, ner r.llmi
Hjrrup. i" ...........
..... ...... bOaKS
m. M (!hl
91 04l 'i',
. ii.....
ulKllUI,l .".....w...
OIL1?.
Ccal. per gallon -
Ltr.l, do
Llntee.1, da
I'llOVISIONS
Pork, ineu, IX; LI;,.,, ,
p.... . ij .
1- ...31 I (7u
-SI l&Vlp1,
&33 I Ml
- lliKakfunt llaron, plain ..
CSearildei. per lb .......
..... l'43io'
- - itWWX
l7Kbkl
(libaeil Sulci, itr lb
It4mi, nucir rmeu, canvaiica, rtr iu...,ujia'jio
Plain IUniii-.. f.v n'j
MiiuplilerKPerlb .; J5l
,5
Bulk Clear Wild, per lb .....................
'.,....,. f.,M. ...... n.w
Hlioulden
' ' lliui. in fickle,
I'l.AUTWl.
.latter I'ailJ, ier bbl , ISOfi S
' Plaiterlnf If air, per bnuli V, ' Mt!Sfic,
, , POULTRY. . I
.SprlairChiokorib, pr.ia ........$J Ul&i Ui
Old Clitckvni. live, per noen
IIOI'i:.
Mnchme iiiade. Kentucky,, per lb.,
ei tj4 to
t
liana niauc.i":, , -
i , u-.a
Maniiiaiiitr
r mi
1UC
HKJK-I'n lb,...,.,....
,.,.11 urn
SALT I er I'ji
i'1 HOD.V
Ul Caib, in keui, per lb
, in box-
HIIOAII.
...7f8t '
t
ecyg
Hard, n i b ,
17KQ18
a rnfTru
nnei
... Utfl7
Kit ta t) m Ut$iel
InbbU , .lal
HHcyr
a ..,;A -tintnhpn. lh hi-.. ' ."W IfhU 3
IlucJi.U lb. bj -X3tf??t?
rovTRY h" wen m onp lent j.jmniwiiwj'jiiiiji ' , , Ofllr lit llro' Arv, uiiiiitmg, , . ,?
.liyoloKllP LcwiofEloteiith itrfct ml. flominwlVAvo3ti
coWiiil.rojffl.1b ' ,,, ' - ' W. .1. Allen! ' ' !" A -'', 1 t"'!
At'I'LHSWcMil. oHlnnry iM fit 51 W ! . wm.i.n IVrWj, C.1U0, ILL. i
perhbl. , . . ..nA I,.l.Uiitlrr. ,) JevSl-ltf
. l'KACHBS Mf h ir lmBl, with le oft 100 iui' . J
TOUACOO.
Bark, per. lb.. 6Ag?Uc
JJll, ' m.".' .: 7fc
ti.i-i.
... .1 W3 4.0
VIHIBTAIILl!4 , ( WWIM)
;...i KA32i
. s rjo.ji-2 oo
tin PixTUt m
tt.i.tth lUini nr l,tl.h...l... .HmHmli"t.t r rVtf.
Navy Jl,,Jo -.7 . J W&fcn
Onion, per hoi - ; " ' ,
Clioloe 'W. White
No. 1 in , ' ift m
Choice .New lied..... ' t...i..., . jtfj
Ordinary Red nnil WIHW..i.-
WHISKY. '
Itretlflmt nrenrdrlg to proof . 1 S
llOlltlXJII
To VolkO,i(t,Pnre..,:rK .
Jlny, compre.cilfl ton; ?L
TAILOR.
.nOHNELIUS 110.YLE, ;
..c.
V . . . ,
.... ...... . I V T I. .
l' i'imythbrne Rooi nn Shoe Ptore,
U'.4H..' 7 f!0,'lLl.INOH. "J
l( brhiiillcK :i f rf.'imarWl(
ATTORNEYS .jtool.
h ""(tlTfit'VI
;.1A.U,V,"
l; r tl ' ".' l
S'.f OliKtJT, "W'Aht itSviIEELEK, ,
11X irrA.Vl. n. I'tir . ,.t I
t , .
fmoklnir, per lb., pkirw . ...:'
kiimtk White 1-enit, per keg .....i
l.'111'tfl tTrt , J
,ti! rtilt Mil. CX'I Hloiirnil.l MwJ V lbl. : worn,
Ao, H HI -M do, ?l 71;
fimry freifillU ic, Light freight 3So, V
tlliui l.JOII.V II. Mt'l.KK.Y, I , , . ...... ,1
.vwsti'Ofeo. W.'VALI., CAIRO; ILL.
! SAM'l. I. "WlIKKI.KIt, J ' : " '
, t , . T i
. i
Ofllce Iloomi, 8 nlul l AVInter'. llloc
,-,nilec!tl4.llf T . .1 .jujuJ...
'WMollToKKKK. .! ,W.,J.,OIWjERT
KKKK & GILBBRT - '-"-v '
Attorneys niul Couuscllorrt nt Law,
Cairo, Illlnoi.
fpe. 'MUi-ni'' tt c'rei toAflrrfirtUy an-t SfeMibo
o.ulnivi.
Oatee on Ohio I. ever, llooma mail
.nlMfl la KK'ptln Dloek.
LADIES HAIR DRESSING,
jyRS. ADDIE BUCK,
(Commercial nvenue Ix tween Ninth and Tenth atreeta
In the bulKUnK formerly occupied by A.o;Doanell,
Mamifaotitrc. acl deal. In
Iffalr and Millinery (JooiN.
Keen n .nlendld variety of erery IMnd of Ifatr, an-!
nnl Manufacture on ihort notice. HaprlTi.to room.
mi, .in, I.i.IIa.i uml niiililr.urM lililr
Cnrla.nvrltchrM. Witlrli MrUi Kar Klnipt,
llrnrelvlN nn.l Itmir JcmiI'' iieuflrnlly.
Iullci may hat the ooiiiblDgi of their hair maim
fjrmre.1 Innny tlilctrel. ...
Ailtiolotof Mlfllnory (.oodnal.ocnliand, Jn
BOOKJ3INDJNG
"iAIRO CITY ROOK JU'DKUY.
MARCUS SILVERRF.RO,
33ools.-33i3a.cior'.' 'H-ULlor
Rlauk Rook Manufacturer
i - ' i
No, 73 Ouio Lkvkk, CAIRO, WLIliOlfi
Bp T68dtr - i'
MUSIC. "
JOHN O. -.KAUFFMAKNt
I.RADIJH OF '
IXDKI'EXDENT STRIXU RAND.
Ctti Hvoointnc.Ute the public with inuilo for ball
nartiea and a erenadea, at abort notlco, and on rcaibii
ablu ternu. I-aMiua giren onucry in.lrutnent.
Itcnidtii" oo Ifttb Htteet, bet. Walnut and Cedar,
CAIRO ILLINOIS
i inyiodu .
BOOKS.
J10R "EVERYTHING IX
la... .... . ..... ....... ............
i THE BOOK ' XjsrjNroa
t ' '...I ... . ' ' A . ' JU. )
I
-00 10-
' ' .!jf
Uer21'e8lf No. 100 Gimcr acur. Atinuc
ICE.
Whole.ale and totall dealer in
4t-v jl, ar ") rtn
VfimrCltTSTAlT ICK,
Orjjicr Eighth Street and Ohio Levee,
,t,I.-.UeiiCJQ'i loull tartanf Umpty. All order
Mirorfl prOTpftiy Blle.1 npllOto.
rt- ..i n,, A r-.,,.,,) -
from
napl
,pmiE, CRYSTAL) LAKE ICE.
1 1 GEO. T. OIIMIIIN'G,
0 bli I.evee, Clri lUinoln, u prepareilo fiiru.rh
oilli.'in (iriKejunbu.U witli Uio abovo puro article of
icq at l; Vtwot timrket prt'e. Citluna will bo re.
(nilarly wipplled hyhoneit, areommodatlnK aaleimeu,
OrlUrHronbroaloIltile. , i myWdoni
CAS.
mo AB CON6UMER8.
I'
Meaure. C..J.V Yeauer A,Oo...ueai corner of Eiehtll
eU-eetand cbpuneroial Mveuue.,luve. upp!jed them-,
aelrea wltl7ono'of IVMoDohald A Co.V Jnfalliblo
Mlr rwtmM. T'ArtlpH aikhatlified with tha rMiltar,
inc of their inolern can no havotbem teittd. If the
mkfr.r. found true, tha knuH irrnense of the tut
wlllbai;hMged.to,)Uift party cauaia It t,jl h, wetor
li, found Ipcorreot, no rhanre UI bemade mjrWtf
INSURANCE.
IV. ll.IUori-W.
IANDEE& 310RRIS,
0
Notaries Public and Insurance AffMits.'
Cairo, Illi3a.oiw ...
OFFICE Ko.1l Ohio Levee, City National
, ,. , . Maiik Building. doc21tf,.
j b; hearden & co 1
?rnrlin, Lire k Accidental Insiirnnco
- . ,, i ' t
r, Agouts, , .
Kinrptlmt llluck. Olilo'pJLovoc, over flraf
, AiUloiiul UimUi Cairo, III.
iteproeni a line of t!ic inoit Hih-itantial nnd wrjilthy
ti'a.'i
HEALTH INSURANOE.. .
- ..II -nrl
MUTUAL IlftEVOttJNT , AOCLVTtOX
The Finland Ht hulluiljon cj t likd
4. -
V ' JAe b'nilcd SMh.
iif..,rt, .-..n , to ?IOIncap, of ulelfnes.
Erery man or tVmale of Healthy Coiulltnllon can bo
Thtltut!on'(.lelly lnfdrporMe.1 un'-ler'the
law. of UllnOU.. - For Plf,,
tieoJl-ltf 'M1,,neneTRl Agent forPiate oflllino'at
. FOREIGN EXCHANut. j
BT-
1 JOHX'W. Tl'tOIT-ni A: CO., 1
IIHOKCKS AND EXCHANGE DEALERS)
, .. KigMh trefl(t ci08iid dp"r out Com. ATt. . 1
(Jrcat Krltalu,
Iroliin. "
Soutlicni (Icrnmiij-,
FrftiitT;-
Sivctlt'ii,
Korlliuni G'criuaiiy,
: ' .
..1. i
' "H nAr,vajv
,k Aleo, PifffSei T t?it'' frr,,.n '
,tiro(. IxndVn: Jfacrc, jlntutrtu Bremen
r i.lri, ..tmliJIawlurjufr 'AVi? J'or, -
Ur In ant liolnt ihl
ob-J..;: tvFTthjLttqpn auy i-tfnt (n F.orope.
HARDWARE.
TT AR Ll WARE,' :
STOVKS,'
TlNWAltlC
IIIOM.OVV-U'AHK,
UARUK.V TOOLS,
T.VULU CCTI.K11V,
POCICKTKNIVKS
TIIACI3 CHAINS,
ri.siit.vo t.ickm:,
COTTOS CAItDS,
COKFEK MIM.H,
dtel, Jkc.,
The bent in tii nwrfcet of all hlndi-aolnl, mora!
and p"rf)r.i!el tooth.
SfllOM. 0., tfcO.,
-AT-
WHOI.KSAIii: AX1 UKTA1L,
-1IT-
I'lTCHKR & HENRY,
lrr?l.,f:omrnrr'!i, A,emu'A'tor.MoIr,
groceries: COMMISSION.
DYAST. l'AKKBK. JOHN B. PHILLIB.
JpAWCER & PHILLIS,
(inral-
Commission and Torvrardliib' 3IcrcImuUi
' ' And Dealera in ,
liny, Cora, OntN, Itrnn, rul nil KlniU nf
. J. .. i. Proline,.
OHIO LEY EC .............CAIRO, ILL., .
apl ltf
I. V. AYr.llS.
K. J. AYER.
A1
YERS A CO..
3P Tj OTjn
O.d Mir 1 US I OA' Jf i'ii (7 7 l A' r.s
No. 133 Ohio Levee,
rnarl7dtf
caiiio,
J 'jr. PHILLIPH fe CO.,
(ouccr.ior. .a B. II, UondricluA t'u.,)
Forunrilini,' nud ComiiiUsloit Mcrcha n
'AND
tVUAlirilUAT PUOPKIKTOItNi j
Cairo m m m XlliTioiaW.
-,'
Liberal Advances ifade on Consignment.
, !
Ira ureuired to r.nelvs. atore or forwant fieit'Uta to
ill polnta : buyori.lloncoinmlnlon. limine at
end to with promplDCA. aolOdavU
JJKMOVAL NOTICE.
II. M. HTJLEN,
WlxolpOfliAlo G-y o oor
ARB
CumiHiNHloa Mcrclianl,
manv new.
Superior cr.oBraoUatlcini far Hiorajfo
niiU the MttBUIlBlf or U tald or I
Cairo, III , Juuo 1, 1809 my3Idlf,
gTRATT0Nf"HUD30N & CLARK, j
iw.eiior'toCunnlut;rmmA:J;trat(oii,) ; ;
'Wjiolesa'i.i-:
Rrocormind Commission Miirclinut.
No. 57 Ohio lAlveo, Cairo, III,
de ai'Sfidtf
Q W. GREEN, . ' '
(Hiwesnor to FalH, Oreen & Co.,)
flour o-Eisra?.
ANDn' .
General CpjuinJslou Mcreliant, j
CAIRO....
myltf
,.iLLirt ,js
pRINTINO, OP ALL KINDS,
At this OMc' tke BulUliu,
11, 11. CllllUc.,
Havinc remoreU to No. 12 Ohio Levee, next door to
City National Bankiwhtw with bettor fucllltlea and
larKeratocki. heaollclta iho jontlnn.ancu of patron
aKoofbli former customer, aa well na that of m
COMMISSION AND FORWARDING
JALLIDAY'HROTnERS,
. 1 .
fn j ' 14' . '" ' '"ii"'
r; ': .( I l. ii i'i;lii 1 n.
... rOHWAILDLm, AND CQMJIISSION
I -.. .; , r lt'J ''! , ' T..lm't' .
r! lr."- . lijjt-iT .'xfl' ') I . J L 1JI'
--n ,!.' rf .X''1'" ' ''''' '"
: jlw- f w (I' f i" '
J I !! 'itiffn iJi lo .f ilKi-x f J ,r .it
90i4 9dJ ban ,d ln,nlfl'iui )jiwol'n
an tma inmmun'iuim hh.him u.
I dl of ,lxi).rt. 'i il -
m.iMiiilsft'.'i of ,1
!ilfn-i- ficrt0 Hft X .it ,.')M'
-till ili M(et ..I -!wiVi i.fi !( l .(-
kt l.n i V ,ji I. if f "' liH" ' ' ' '
tnMl .f ji H i.:M nJtti t llO(U
".tf 1 f.'.i ?fi i dt ' r a) i.'
.(,. u- i . 1 1 " ' ' r i.i n .
Mlt i-i Cairo, IXlixxola. -r,
...i '. '..)- 'i .: .'.in..- t v
,XJ .'LIQUOR SALOONS.
Yo'llFIlYLAN DJi riALOON WZIt
JXocr, Ale, Vc.,
' Ciinmerelalarenoe et Nlnlh an ! Tenth utrecty
.Ihe thlrty. who l0T,Kid Jujnr, ehguU alto Wm
a call, ana lfioo who wj?h to .ttff fragrant clmr ran
h,i? their want, .iipplfe.l at hl bar. .Iccgl.ltf
WOOD.
-rr-
M. WARD,
iiriLF.R IN
.rt.:
3f 3PL 33 "V7" O O X ,
1, premn il to flltonlMrvinrllyaifliatllelVHy'
Villi tliu. beat u.ikid h.wuy fiHiwoud . ,
Wife brdett tCf Urtednfa.Wo.r 6r tfiWpMl'
oltlrJ. ' "epJlf-
TaTOOD! WOOD!! , ;
J. W. TUR.NER .'
la pre aro.l In f.irnl.h
O-ood XX.ck.-vcX Wood
At prlc whleh defy cimpetit nn, andnlio W
, Deliver lu nny pitrt or I lie Olcy,
On tho ehorte.t notice.
IaHe order on aUtei at Hulen't sroeery, I."ur.
Kau'i. f.-el .tore, and Voodi and Roach'a grocery.
Ian31dtf
STOVES, TINWARE, ETC.
HALLEY'S CHARTER OAK
STOVE STORE
A.
AMI
Copper, Tin and Sheet Iron
J O 23 33 I IV3" 3r SXXOF
xo. ir,c WASUiyo'rox avenue,
(AboTe tho Market Iloiae.)
Roo'Jnit, (lutterlnjr, ."pontine and 6u-inUat Wuk
done in n net and, lUbatantiilJ nunner, at abort no.
lice. dw-tl'tllf
REAL ESTATE BROKERS, ETC.
jT AVINSTON,
(nucceasor to John Q. Harman Co..)
REAL ESTATE AGENT
J. XT O T I
Ouya tmdndla ileal E.UU), pnya TaxenjMrnUhe
Abstract of Titlr. and j,repara Coorejancen of all
Indi. Place. No. 7HH floor) Ohio Ltc. tnariatl
JOHN W. TROVER & CO.,
Real Estate, Rond and Stock Broker;.
Will attend to the payment of filate. County nj Clt
utea. and nil bulnr perUlnlnK ' OENBKAl,
Dp IL'L'U 1,1 L ... I . U
Tiutea,
IIROKKKAUE
Eioutu Stukkt, second door from Com. Ave
,l.2t'fiiltr Calra.- 111.
RAILROADS.
'LLINOIS CENTRAL "RAILROAD.
quickest Route front the South
81. 1.ouli, LinuUrllle, Cincinnati, Chicago,
Ncnr Vork, loaton; , ,
And
ALL POINTS EAST AND NORTH.
I'M.eniter Ualu. arrive at ami lean Cairo aji folio 't
Mali . ' KKpre'ea.
AnillVK 3l0 A. M,... ..i,:,4lS0 P. M.
UKpJtJiTTsip A. ,M.,-.,.........4iq? i. W.
' Both traina CMin'ect at Centralla with trains on tho
, .a nnv,
. 1 ' . r
At I'ana. Decatur, DleomlnKtop, F.l Fa.o, .La Salle
Mendota, Preoport, Galena,' Duba-iuc,
( j 'and all jiolnta n ,
, i . '
Illlnola, Iowa, Ilnheaota, Mliao u '
; , ' , " - ! '
,j Wlaconaln, j
Arid with lines running Ka.t and' Went for ' '
St. Louis, Sprln'gUeld, LonUrllie. Cincin
nati, IndiaHupolU an4 Columbus,
And ut Chlcairo with Michigan Contra, Michigan
.Southern, and I'itUburK, Fort Wayno and
' Chicago llallroada for '
DETH01T, NIAOAKA FALLH,
oijkvelVnd, kkik. t V j
DUNK1IIK, HUFFALO.
ALIANYl NKW YOIIK,
1I0HT0N, I'lTTtmultO.
.WHLADELPHIA, , I1ALT1M0BE,.
1 wAhHINOTON CITY, and
" il' I ! i'l t1 !
For through tickets and information, apply at tha
IllinoU genliri JUilmd Uepot. p. Jofam
General Passenger Agent, CllWiiV.
M.IlUniITT,inenlB4perrnteaaent.
JAMES JOHNUON, Axent, Cairo. ant4dtr
LEGAL.
iRDIIVAlN'CK Kdl V3.
An urdliiunoo Providing f.irtlm pretriniti n an 1 U'
of ltoreljit ami Llccnuu llooki by ilio t. y CI1.1. nu
the City rnanurer.
1. t... ,t... ri.. fV,...Ail nl l, Pitv r
111, ,l ii nib ww, ,...,. w.
Cnlrn ;
un-r.r. 1 ti.m it i it nr. nnil la ncronv ir.nav, ui
, . . .. i .. . , 4-. . . 1 . . 1 . 1 . .1.
duty oftho City Clerk to hiivoiuepntoil at on n I 1
reiup IAIOK, lu V.JI1.UHI uiiiiiiv t l . w
for nioiilea paid to tho City Troojurer on uecouiit o
mim tnr t,..ii,i in t tin mtin npinnsiiiiz in inu en
In tho city cicrU'i oHlco, niul tlio licciicnntl rcccj tit
Hllflll itO um tt..f.lr..1 iiit.f lif. .Ilfff'fl fiW I. u4 il I 1 1 !
'"'ii.. wa MVVIirv .a..'- . . "r . . . ...
ui uih I'll v niinire 1 nmr in piciiiii iiifpu iruw in ihhi
Iipaiwva.I h 1 .. l i t. a.. ..(..i.lliA.lafu iiiinilmr
Minuuni )aiiitiiauiuci larty 10 Xlv r iwsavu,uwi ui
jtofo tot wntcli lUDit. of rch rc,'llH nr i mi .:
ihftt both tho tcopihtA In uaU flpnt hooli and licen
wiiaavj i.ui".ihhi hj U UUUll'f ILI1II HJUtl Hum
i.iw, nni n rnrrovpoiviltitf uuinUir iiiarr j n r r rr.
uin of c.ich okonno!!ryrn!!i rw.Miit and liccirv
..I. ..I I I... ,ll....aa,l I,! II... H. .. - Ik.. I t
t(7I Mill- 11 IJ' IKt I lliw IUIMUKII lUm IT'I l
1 110 city VfefK n fliinn not it lawitu lornAiu i rem urn
l.-mt.' llllj IVVrjrVlWlHIIjr III ri-v-,wi riimvriit fcj
mto nnv Ifrcnfiootlier Umu oi.otAkwifruiii mWt iroi it
k ... . ... I t X L. 1 l .11 1 at. .1. !.
..r ...I.I A.... na I,, nil t... ll... tr-lff '
ffilllll. allttllll Illlt I.1IY l.ll'TK Lfl 1111 IJII LI1U iiutiuini, u
. ....I ... . ...... .. II .,....-... .fl tl... ....tl,...
ni0 iriUVMIIIIIU M I J "JIT V I ' "If M w.
fhouM Ikkmjiik" nerciiiry to raucUay rieipl or 11
at. a I .. . ...lu . . t. ..i I ,,,.1.
cenc to bo o imucj tht .a ttry su Wio liumw
of tliu itcoij't tMuuctl fyrwli- ct.Bc, lavlUic l,;Anu
plf. ahnll r (irriNnuhil In iuiTiibr il.tr. t . m j! If
.yJttjjrln fifed Uie (,(ly t-.txk o1UijU 10 '
rrupmru iy nun ainouic tuo rp' m i i r s win f
fciwj. X U lui!l bo tliu tluty oftha CUy C::.ptrj;
lit r-itltlif ' r) te M nvurv li hn IjiI ,rn t . rl. it In
to enter thonmmintTiaiiirof ill .iiinMirtmamMirn '
ln opeli.l iv liunon inn wkihm i Ur ' r Trr"
urer. I'i,.' tho purp-mw ..f i.ojnuo .n sj ir X
of fllfli lailrr oaluti tiluIebvainvCot)introttT ft- t
nn'J
tKlt';'1 ' yili'i-ily lreirer li..
oarli Ild-n.e Ul LelnMukl, I fore in-'li XltmM 1U1
, lenil wtlie paify I'jhJ . ,rn .( .1 1 I
tfxi. a r.raiiy riotiti. . orehirlert
A .
tie. iief'lrnl i,r reoiiireiiii-iit. i . le ' : t,i
!TeiiMiree..CltyJertr.Orlllly Romti(r6IUr,ii'Lelltl
ly. 'r 1'iin.f "I tneni, nv Ui" prerm rs,- I n I '
bt uonce, n)Mintpa oniifin tu
j)iT to md ht L'" a t'i , i .i
iiinfotliiin oil. I,pnr. iI4Mmm for nr
fue.
Apilfftve., KptHiUr3. Kli
0 r' V u
qrdinancj:np(. sl
An OHmrwr l-rollfitint Ui
n -I i. in a j tin rr r
. 'Culrt.e f ' ,-,l '
Hrr-rtuM I Tliatant iir.n !
'ei.
, .....',.".
injure, or (nne in ui;iir.i i ,ri r r , - ,
nriaiixA tolmlaniagftl, hs rai o unpiio.l. t
fixlnri'. r apinlrtniiMr.1 of an) t . , t
umI r. iihIiii,,. ,im..i. ...r ...
1"p'. i,i rtirr,. .ppi. ...I IT' V, t .,, uil
. .11 , . . . ...
ul uiiru. .MiiiiiiipiLimi mv up i , v , .
l,i. than flVf ni,r murt. ftfli,lr l!i. f rrl..rt
lir ri'ilii'rii. mm ni itpvciii. ii KPfip r
I'l witi i nimvi iiptiii, ii. I '.inn. R 11 I
...r..' .V
7frilieaiiioii.it vi'l t Ui
ilinnnre . an iwnrtw-Trrtii. n.-f ' (f l ".i.'
the t ity if Cuiro. .utins tlie an, ijnt .a
mi., ,i j hj 'uu.vni'iiiri.ir iii'ie v ir irra.urr
ioireiiir vrun in name m , 'i l . ire. ir.ai f i
cir irra.urcr.ftiiaii oe alter, r'. t ri.r
to the fahlatot, aud than make a rrjKrtr r., fi
l innniinr iienM-ni miner iv i
Appmred, rVpleuiber . !
elt lut JyllN 11 Hi V.V.IA U', .
rwry TAX NOTICE.
The warranla for laxr. of the
hTln(rUinIVetl tniay hand, nutH-i-' ? ;t
en that
witbm l
itbm thirty daja frum tlieiUUi li.rwjf . had ikt.
iyinrui 15 nm iTiir wiinin iuin, uai in ra inn ai
inn pnnir iit iriiiui ifi ivrinnn uroiiriT
111 liniU'liirill .lllilll ,un PCIIIIJM .I1U FAII
mini I'll 'UJ M"r iii H'lj 111 im uiiio i.i.nner
whirlioiD.ubraie bjr law tviuirrd ii.rll pr . r
Ukrn l) theln under mi utl.n and ..uili make out
.ir rmiiiiv iur tii.iifi.iriiL .inii a ' .il' ur naur
iriITI!lfl. J.-U, lllUAJMi.
C.lv Tr.aiiirir UuJ i t ipIIa. jf.j i11.U11
Calm. 111.. pl.mrll.liJ' 1
jyrAls'rETt'S hale.
5lUr Ol llllIKilf, ,MM AI4AU4ll "HI
Alexinder County, f C . 1
J;oli Kline v Ytlliin M. WiliUu... ut ul, j.-
lion t-r inrvhaiiK ' lu-iu
IhiUio nntlri.l. Iivrebr viren ihnt In for-nun"
an oriUr.JuJjinnilwid tlriie rrlidervd and inter.
Circuit Court of Alexaadrr count, 111 nolf, t tl
July term thereof, A. I. W,
I, John i. Ilannan, Ma. It in Chrx-fy, form
nrl rucnni in .ppni , .mill, i rii.c. in p..
)AiAUx Miction, trt ihn fifglivvt iiitlr fortnuh. At tl
iiiwir or ini? iiuniiuuic. iu inn tuvui cairu. 111 mi
a. ..11. t.e nn,l ltl. i,if 'ihMlfltn Vlt?llin.
rituinj 1 nil 1 iK'ii ir mi'' ..
ilpfnrjtion. Riiil alpo ulit t to til Uir ricitH, inti rx i
rtUtc wdI vtuilur lltu3f HamU.-l t'Uut Tnjtor n
M tl.. .J Auinvi l,M u,.l.ar a.ffaa 11 If I lf I
Inn- in 1 lift Kiftli fkililiitnri tit tin tlv ut (!im. and drill
ihi 11F1 iriii ll I 11 ur ina. a ikw w Ml aa miikii ixau iiw mi
Tro.lee4 0fth Cairo City Vroierty, ai lot nUniben.
QUU III Ulin. Hllllli. in,iu.n puA,,p, ... w
inunlnr. tlinlf lck wi.rli'ju.r, trncliienti and hen
iliument lJiiuiito blonKin
1. JOHN U. U AltMAN.. Mailer In Ch&ncNy
Cairo. lIl .tptemtierWh. A. P. law. .'"P1
At: rriSUH dAljr..
8Ute of llllnoif, Alexander Coun'y
Alexaiidvr Couuty Court.
r
John T. Ilennlo re. Wdljum Jl. W li am, ei an.; p.
Illion lr luiiiHMiw a iivu.
Anthony W. Hmlth and John.ton neirri, twrtner
. .. .. .i.. ....... .....I ..Ia ..rUmid, nnil I1..VI.
VU.,, .IIIUI t unit w, . .... r.n
v.. Wllll.frt U. Wllll.lll.- I'l. Ml. . IHIIlUUtl IV, ,,ll
chanlo'a Hen.
I'lib'ic noliv4 horel.y kItbii tliat, In piirnianee r
auiirdnr. jaJijiin at aoilJuviijii rrmlff.id und epwrr
Sf t AconVln Web bf tlifft-ifMuWrturjHi. hj;
.!:..... , ... 1 1... .!.. rviimu. Illlnalft. at lb
blll HIl UUIH Wl ,,ri. " W I . '
Ju y Term t hereor, a. 11. it"'. ,
,'i;.i..;o 11,. .,n,i M.uter n Clmncerv. for ni
CourL wift, on tlm Fli.t (l.ll dy of Octobei
A. II. lw, at two (2)5 Vloid: ' 'n "'n. '
aald tlaf, ll Ut imtjic iiucltoii, h hluhoMt (it-ldti
forriuh, at thedoor of lh Ciurthoune, lu Ihe elty 1
!. 1 ..:.i., ii,i,,. m-.IpI Ami tit In of Abr
ham ivillbuoa and William M, Willuma truWtt t
Kcrlhl renl e.t.le.illiiutnltiiliiiiounly of Aluxanilfi
plat tberi-of Hlngl. In ut im uuiy reciriei i lot
nlnp, ten, eleven , and ,.tety, lu block ntim
i,iimu.ri.,i inree. lour. 111. aix. anven. eiuut
Imiuii.U accord Hit! to n ijwpratu .urvoy inadu ihureri
iw rollowa, to-wit "IleulunlnB At 11 point 161'ifoet die
tnnt, Mini on rotir Nrlh Weal from the Norll
l.'IUU 1UPII. .1111 . v. .....
enHerly coinerOf.llIucK noiiiuoroa ejKht(tl),- Ju tl;
Flint Addition to the city
utniiwi, lllinnl.' thciieoit
Flint Addition to the city of UUro. .M.juiiilcr count)
HtutHol Illinois ; ipeiicoreiii miii imim 01 neRiiiiiiti
K'i.ti. im w..mI tun hundred unit tirrtv,, r....l
tnenuHi inenri, iTumi, nmiuiin iiiiii.ireu an.
elRlity-thw leet'ta attl pf land lWJ ,feet!irlil
known mUho lllloubt Cejitrnl ltallroad atrip i tlio.
MXiiih.uhlilvlontf dald railroail lilrln nn n eurv,''
' radius Hf Ie't. two hundred and u'ljhly.alx foet,
ten iiK'hi'i i nd thiilice North 'J Knat onn" lmndr.-J
and twenty.hvefeet, tivntnehra to the point of be!
ulnnlnc, lfnjW-1 W"K niiwnntW," 'toKOlhtil.w
iill ttiLfalugular, the .teuirt illMlllnry Imffdliig., (i
tencmeniH nun iterwuianiema ineieuniu wiongin
ju.in ij' iiaii.mak, niiuiur 111 unancery 1
, (iiiro. HI.. brptiolr Villi HUi).. , )iep94tw i
ADMINIHTRATOR'ti NOTICE. " j
" j - it j 1
Kxtafnof Th.mm W", Dclanoy, ilceaicd.
ThoundoriiKned liuvlnu boon appointed Admin1-!
,traor of, thp uta(o i,f Thomas ,W. pelauoy, lalou
n county of Alexander, and State of lllliiola, 41
icime.l.iifrcby glvorf nbtketlittthowllappflar befor.
. tho County Court of Alexumlor qomity, at tluioom
houso lit Oulro. at tho Ootolier Term, ton tho thlr
MonituyJnOciolrrtoxt,. at, which tiw, all peroon
luuluj; uialma ftainat aJ4 eatntn arg nollfiti' mid ri
qtieaiou la.'ienij.orine uuriiu.uui iiuv.u iiiuaaa,
adjtiited. All purnoni Inucblvd to aatd Estate are n
quoted o tntuce Immediate payment to the unde
'Tate'd tiila'27th'dao'f lunhat A. 1). 1&G9
ELIJAH DICIvKlWON.Adminijtrator
m'ptlwf.l
a .v.. I l'llll IH.lta'i ilinll; 1.,,.
VMM,..
thuriubt or redejunio 1, imi.i uo iiun
rlolilx, Ini.T.t.. o.ili and Teiidor'a lion of Hamti'
,HUutTiyloriid lUill t'ur-oiii. Tril.I.ea of 111
'ii., ,iiv ii(.rfvi lii .ml Id tho fullowinir de

xml | txt